Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Järfälla kommun, Bygg- och miljöförvaltningen VA-ingenjör till expansiva Järfälla kommun
Vi kan erbjuda spännande arbetsuppgifter tillsammans med kollegor i den framväxande Barkarbystaden och andra exploateringsprojekt samt avdelningens egna projekt och uppdrag. Aktuella uppgifter är att: • Granska, kravställa och vara teknikstöd i exploaterings- och detaljplaneprojekt • Stötta projektledare med tekniska lösningar i genomförandeskedet och vid behov även själv projektleda avdelningens VA-projekt. • Tillsammans med kollegor utveckla verksamheten och processer. Beroende på din kompetens och ditt intresse så kan flera ansva...
2024-04-15 2024-05-05
Eskilstuna kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Driftingenjör inriktning gatubelysning
I rollen ansvarar du för den offentliga gatubelysningen och arbetar med kommunens upphandlade entreprenör. Du deltar i upphandling, utredning och planering för nybyggnation och reinvestering samt arbetar med planering av drift och underhåll. Det ingår även att granska ritningar inom olika projekt. Arbetet är självständigt men i nära samarbete med kollega, chef och förvaltningen utöver olika projektledare, entreprenörer och intresseorganisationer. Du säkerställer belysningens tekniska funktion, hanterar felanmälan och åtgärdar brister, bemöter ...
2024-04-15 2024-04-29
Drakfastigheter Byggledare
Som byggledare utför du uppdrag och mindre projekt inom bygg och/eller installation på beställning av förvaltning. Du ansvarar för beställning, löpande uppföljning, avvikelsehantering och samordning av flera entreprenörer i projektet. Du ansvarar även för planering och ekonomisk uppföljning av projektet. I rollen ingår även att vara ett internt stöd i frågor som rör byggnads- eller installationsteknik. Du ansvarar för att omvärldsbevaka inom ditt område och det förekommer att du kan ta rollen som teknisk kontrollant. Du leder självständigt pr...
2024-04-12 2024-05-03
Mölndals stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen Trafikingenjör
Vi söker nu en trafikingenjör till Mölndals stad. Som trafikingenjör arbetar du med trafikplanering och för att säkerställa en god trafikmiljö för såväl gång-, cykel- och biltrafikanter som för kollektivtrafik och godstransporter. Du bidrar till att skapa och utveckla ett effektivt, hållbart och trafiksäkert transportsystem som stödjer kommunens samhällsutveckling, visioner och mål. I ditt uppdrag kommer du att vara delaktig i flera av de stora projekt som Mölndals stad står inför de kommande åren. Vi erbjuder dig en stimulerande arbetsplats...
2024-04-09 2024-04-23
Oskarshamns kommun, Tekniska kontoret Underhållsingenjör planerat underhåll till fastighetsavdelningen
Vi söker nu en byggnadsingenjör till vår fastighetsavdelning. Du kommer att arbeta med underhåll på våra fastigheter i kommunen vilket innebär planering, offertförfrågningar och projektering av kommande underhållsjobb. På ett målmedvetet sätt driver du ditt arbete framåt där du hittar möjligheter och lösningar. Du kommer också ansvara för genomförande av en del projekt där du behöver vara duktiga på att tidsplanera, hålla budget och följa upp genomförda arbeten.
2024-04-03 2024-04-24
Göteborgs Stad , Stadsmiljöförvaltningen Trafikreglerare till avdelningen, Anläggning och Infrastruktur.
Vill du vara med och skapa en bättre trafikmiljö i Göteborg? Lockas du av ett omväxlande och självständigt arbete där du snabbt ser konkreta resultat? Nu söker vi Trafikreglerare till oss på Stadsmiljöförvaltningen. Du kommer att utreda och ta fram förslag på förändringar/förbättringar för framkomligheten, den sammanlagda tillgängligheten och trafiksäkerheten i den befintliga staden utifrån stadens strategiska inriktning och identifierade brister och behov. I uppdraget ingår det även att utreda och ta fram underlag för nya samt förändrade lok...
2024-04-02 2024-04-21
Göteborgs Stad , Exploateringsförvaltningen Senior specialist - ekonomiska bedömningar
Enheten projektledningsstöd är en specialistenhet som ger råd och stöd till medarbetare och chefer i förvaltningen, liksom vid behov även andra förvaltningar, avseende intäkts- och kostnadsbedömningar i alla skeden av stadsutvecklingsprocessen. Enheten är även beslutsstöd och uppföljningsstöd i utpekade projekt/program samt processer. Som specialist med inriktning ekonomiska bedömningar ansvarar du för/deltar du i arbetet med att utveckla processer och rutiner för arbetet med tidiga intäkts- och kostnadsbedömningar och kalkyler. Du bidrar äve...
2024-03-28 2024-04-24