Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Växjö kommun, VEAB Underhållstekniker, mekanik
Vi söker dig som vill arbeta som underhållstekniker med mekaniskt underhåll. Hos oss kommer du att arbeta med förebyggande- och avhjälpande underhåll på kraftvärmeverken och våra yttre anläggningar för fjärrvärme och fjärrkyla. I din roll skapar du förutsättningar för en verksamhet som kännetecknas av hög säkerhet, tillgänglighet och förbättringsarbete. Beredskap kommer att ingå när du har vuxit in i rollen och lärt känna anläggningarna.
2022-11-26 2023-01-01
Lomma kommun, Teknik och fastighet Trafikingenjör, vikariat
Som trafikingenjör arbetar du tillsammans med ett härligt gäng kollegor på Driftenheten där du får möjlighet att arbeta i en bred och varierande roll inom trafikområdet och verka för en säker och miljömässigt hållbar trafikmiljö i vår kommun. Trafikfrågor engagerar våra kommuninvånare vilket innebär att du i din roll som Trafikingenjör kommer att ha tät kontakt med allmänhet men även med entreprenörer, myndigheter, konsulter och andra avdelningar inom kommunen. Du kommer att få arbeta med kommunens trafiksäkerhetsarbete, trafikreglering, lokala...
2022-11-23 2022-12-07
Sigtuna kommun, Sigtuna Vatten & Renhållning AB VA-driftingenjör
Har du ett stort intresse för drift och underhåll inom VA och vill jobba i en expansiv kommun? Då är det dig vi söker! Rollen som VA-driftingenjör är ny hos oss och du kommer att jobba tillsammans med ett gäng engagerade och professionella medarbetare på VA-avdelningen. Vårt gemensamma uppdrag är att se till att vi har en säker och hållbar VA-försörjning nu och i framtiden. I rollen som VA-driftingenjör ansvarar du för drift och utveckling av de driftsystem och digitala hjälpmedel som används i verksamheten samt att använda insamlad data frå...
2022-11-22 2022-12-11
Västerås stad, Teknik- och fastighetsförvaltningen VVS-samordnare till fastighetskontoret
Som VVS-samordnare till fastighetskontoret ansvarar du för fastighetskontorets tekniska anvisningar för VVS-installationer. Du ger expertstöd till teknikförvaltare, projektledare, driftpersonal, planering och beställningar. Du sköter kravställning inför och under pågående projekt. Du sköter hanteringen av avvikelser från VVS-anvisningar som rapporteras från pågående projekt. Du gör uppföljningar av OVK- och myndighetsbesiktningar av tryckkärl och kylanläggningar. Du sköter rapportering till teknikförvaltare för planering av åtgärder efter myn...
2022-11-18 2022-12-04
Bräcke kommun, Teknik- och infrastrukturavdelningen Entreprenadingenjör alt. Byggprojektledare
Som entreprenadingenjör/byggprojektledare har du ett brett register av arbetsuppgifter. Du är den som upphandlar, delger beslut, följer upp med besiktning och avvikelsehantering för att sedan lämna över till drift. Du är även den som stämmer av ingående kostnader för upphandlade projekt. Uppdraget spänner över områdena bygg, VA och renhållning. Du kommer även att vara den som följer upp och stämmer av samarbetet med våra entreprenörer.
2022-11-15 2022-12-11
Vårgårda kommun, Samhällsbyggnad VA-ingenjör till Gata/VA-enheten
Gata/VA-enheten söker en VA-ingenjör som kan sköta kontakter med nya och befintliga VA-kunder, samt planera för utbyggnader av ledningsnätet samt kontinuerliga förbättringar genom förnyelse- och underhållsplanering. Arbetet innehåller såväl tekniska, juridiska som ekonomiska frågor. Du behöver ha en helhetssyn över VA-ledningsnätet som omfattar både det nya och gamla nätet. Du har tillräckliga kunskaper om VA-ledningsnät för att beställa och kontrollera konsultutredningar, samt göra egna projekteringar vid behov. Du har erfarenhet av projektle...
2022-11-14 2022-12-01
Mörbylånga kommun, Taxefinansierad verksamhet VA-ingenjör/projektledare
Du kommer att ingå i en grupp om 5 medarbetare som jobbar med att ta fram underlag för planarbete, underhållsplaner, förnyelseplaner samt arbete med utbyggnadsprojekt. Du kommer att få jobba med både nybyggnad och förnyelse av befintliga ledningar. Arbetet är omväxlande och ibland händelsestyrt. Vi erbjuder dig ett intressant arbete med stimulerande och varierande arbetsuppgifter som du självständigt utför samtidigt som dina kompetenta kollegor alltid finns nära till hands.
2022-11-14 2022-12-12
Västerås stad, Teknik- och fastighetsförvaltningen Byggsamordnare till fastighetsenheten
Som byggsamordnare ansvarar du för att samordna mindre underhållsprojekt och skadehantering på våra olika fastigheter i staden. Du hanterar hela processen genom att kartlägga behovet, ta in offerter, göra avrop, förnyade konkurrensutsättningar, mindre upphandlingar mot våra leverantörer och följa upp färdig leverans. Du hanterar även fakturor kopplat till beställningen och administrerar dessa i vårt system. Rollen ger dig frihet att driva ditt arbete självständigt. Dagligt stöd hämtar du från teamet på projektavdelningen. Varje uppdrag har sitt...
2022-11-11 2022-11-28
Göteborgs Stad , Idrotts- och föreningsförvaltningen Energiingenjör
Enheten Drift & teknik ansvarar för drift- och underhållstekniskt arbete på förvaltningens sim-, is- och sporthallar över hela Göteborg. På enheten arbetar bland annat drifttekniker, fastighetstekniker, snickare, murare och vår ambulerande funktion. Du kommer att ingå i driftteknikernas team som du kommer att ha ett nära samarbete med. Vi stöttar förvaltningens anläggningar genom att utföra felsökning, drift- och underhållstekniskt arbete. Arbetet omfattar återkommande kontroller, reparationer, tillsyn och skötsel samt akutservice. Vi agerar st...
2022-11-10 2022-12-01
Ängelholms kommun, Samhällsbyggnad Samhällsbyggare till VA-enheten
Ängelholms kommun är inne i en expansiv fas med flera utbyggnadsområden inom kommunen där VA-enheten har en central roll att skapa en bra och fungerande infrastruktur. VA-enheten har idag 24 medarbetare och består av två avdelningar, (VA-Ledningsnät och VA-Verken). VA-ledningsnät söker nu en ny medarbetare som huvudsakligen kommer att arbeta med att driva olika typer av VA-utredningar och medverka i framtagandet av detaljplaner och exploateringar. Din uppgift blir därmed att säkerställa att i de planer och exploatering som tas fram finns en ...
2022-11-09 2022-11-30
Region Skåne, Regionfastigheter Kalkyl-, risk- och kvalitetsansvarig till Nya sjukhuset i Helsingborg
I rollen som kalkyl-, risk- och kvalitetsansvarig i projektet Nya sjukhuset i Helsingborg kommer du att ansvara för att ta fram kalkyler och prognoser inom projektet från förstudie till avslutat projekt. Du kommer även att ansvara för att riskhantering, ändringshantering och kvalitetsstyrning i projektet. Allt sker i enlighet med projektets processer och rutiner.
2022-11-08 2022-12-06
Enköpings kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Trafikingenjör
Arbetet som trafikingenjör är omväxlande och arbetet består bland annat av att vara ansvarig för kommunens parkerings- och parkeringsövervakningsfrågor på allmän plats. Du kommer att arbeta med att kontrollera och flytta fordon inom kommunen, godkänna remissförfrågningar och dispenstransporter. Andra uppgifter kommer att vara att handlägga trafikbuller- och vibrationsärenden och genomföra trafikmätningar och utredningar. Som trafikingenjör arbetar du även med att godkänna myndigheters remissfrågor gällande trafikfrågor, skriva lokala trafikf...
2022-11-08 2022-11-29
Åre Kommun, Tillväxtavdelningen Trafikplanerare
I denna roll kommer du att ha ett övergripande ansvar och strategisk planering för kommunens trafik- och infrastrukturfrågor och kollektivtrafik. Som trafik- och infrastrukturplanerare kommer du att arbeta med övergripande strategiska trafikplanering i form av analyser, utredningar och strategier som krävs för att möta framtida utmaningar för hållbara trafiklösningar. Du är kommunens förespråkare i trafik och infrastrukturfrågor, driver egna uppdrag och utredningar samt tillsammans med dina kollegor förankrar dessa i organisationen. Du är en ...
2022-11-04 2022-11-27
Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Byggledare till Projektenheten
Det här är en roll där du får vara med i hela processen, följa hela resan och får se det färdiga resultatet. Vi har många olika projekt som både är stora och små och du får göra många olika delar. Det du inte kan sedan tidigare får du möjlighet att lära dig. Vi är en väldigt bra arbetsgrupp med bra stämning och en bra gemenskap. Vi trivs med att jobba tillsammans och ser fram emot en ny kollega! Nuvarande byggledare finns kvar till dess att vi anställt en ny medarbetare. Allt för att få en bra överlämning. Som Byggledare kommer du bland annat ...
2022-11-04 2022-11-27
Stockholm Vatten och Avfall Byggledare
I rollen som Byggledare arbetar du i både planering och genomförande av projekten hos Stockholm Vatten och Avfall. I planeringsskedet jobbar du med att säkerställa att föreslagna lösningar är genomförbara i samverkan med andra projektdeltagare. I rollen agerar du stöd avseende teknik- och genomförandefrågor där du även granskar projektets olika handlingar. I genomförandet ser du till att entreprenad genomförs enligt bygghandling och kontrakt och är kontaktperson mot entreprenör. I denna tjänst ser vi att du inledningsvis arbetar tillsammans ...
2022-11-02 2022-11-27
Region Jämtland Härjedalen, Fastighetsavdelningen Byggprojektledare
Som byggprojektledare ansvarar du för att dina tilldelade investerings-/underhållsprojekt genomförs med hög kvalitet genom hela processen från utredning, projektering, upphandling, genomförande, överlämnande samt uppföljning inom beslutad projektbudget. I arbetsuppgiften ingår även att vara en god beställarrepresentant enligt Region Jämtland Härjedalens delegationsbestämmelser. Du arbetar utifrån Region Jämtland Härjedalens policydokument, rutiner samt kvalitets- och miljökrav och du blir delaktig i arbetet med att utveckla dessa. Projekten dr...
2022-11-01 2022-11-30
Region Jämtland Härjedalen, Fastighetsavdelningen Elektriker
Tjänsten ingår i vår teknikerorganisation som består av yrkeskategorier i huvudsak inom EL och VVS. Vi arbetar utifrån en modell där drifttekniker tillsammans med samordnaren själva planerar och bedömer när och hur olika arbeten ska utföras, och där gruppsamordnaren har budgetansvar inom sitt område. Du kommer arbeta i en grupp med eltekniker, lås och passageansvarig, brandansvarig samt en samordnare för El-gruppen. Arbetet innebär bland annat teknisk problemlösning, planering av det dagliga arbetet, teknisk utveckling, att vara tekniskt bollpl...
2022-10-28 2022-11-30
Laholmsbuktens VA Utredningsingenjör VA-process
Är du erfaren inom VA och vill vara med och utvecklas tillsammans med oss i Halmstad och Laholm? Är du en strukturerad och analytisk person som trivs att samarbeta med olika människor? Då är du varmt välkommen att söka till tjänsten som Utredningsingenjör hos oss på avdelningen Utredning och projekt! I rollen som utredningsingenjör har du en viktig ansvarsroll med varierande uppgifter och kontaktytor. Du kommer skapa, informera och samordna arbete med dokument och planer. På ett självständigt sätt ansvarar du för utredningar, eller är själv g...
2022-10-20 2022-11-27