Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vellinge kommun Undersköterska med samordnarfunktion
Som samordnare arbetar du i vården och är en del av teamet och har ett nära samarbete med dina kolleger och enhetschef för att se till att våra vårdtagare får sina beviljade insatser. Du har ett helhetsperspektiv när det gäller verksamhetens behov. Du har ett handledande förhållningssätt på avdelningarna. Du ska tillsammans med enhetschef och kollegor driva och utveckla verksamheten mot uppsatta mål. Du ska bidra till en organisation med tydliga strukturer och ekonomisk medvetenhet. Du förväntas ha en nära kontakt med arbetsgruppen och kom...
2024-02-23 2024-03-17
Vellinge kommun Sommarjobba inom äldreomsorgen!
Som undersköterska/vårdbiträde är du en viktig del i våra vårdtagares vardag. Du är den som stöttar och finns där för våra boende i deras vardag. Du ska utföra ditt arbete med stor empati och därför viktigt med stor människokännedom. Du ska lyssna på den enskildes önskemål och behov, förstå och säkerställa att dessa utförs på bästa möjliga sätt. Du jobbar nära vårdtagaren, hjälper till med integritets nära insatser vilket sätter höga krav på att visa respekt och värna om den enskildes integritet. Du behöver kunna samarbeta med kollegor m...
2024-02-20 2024-04-28
Vellinge kommun, St Hammars rektorsområde Stora Hammars skola söker lärare i fritidshem/fritidspedagog
Nu söker vi på Stora Hammars skola en grundlärare i fritidshem! Du kommer tillhöra vårt arbetslag på fritidshemmet mot åk F-3 och blir en del av ett härligt gäng bestående av kollegor som strävar för varje elevs bästa skola! På Stora Hammars skola arbetar vi nära varandra i pedagogiska team årskursvis. Teamet är ditt främsta stöd i det dagliga arbetet och pedagogisk personal förväntas bidra till varje barns hela utveckling. Hos oss ger vi eleverna förutsättningar att växa, utmanas och lyckas genom en planerad verksamhet utifrån elevernas beh...
2024-02-15 2024-03-15
Vellinge kommun, Barn och familj - Utförare Utökning av familjebehandlare - är du den vi söker?
Som familjebehandlare arbetar du främst med biståndsinsatser för målgruppen barn/unga 0-20 år och deras familjer, som har behov av stöd och insatser på grund av relationsproblematik, bristande omsorgsförmåga och beteendeproblematik. Tjänstens inriktning kommer främst att vara mot ungdomar, men du ska vilja och kunna arbeta gentemot hela familjer med barn i åldern 0-20 år. Vid högre komplexitet arbetar vi ofta i team. Majoriteten av ärendena gäller barn i skolåldern och samverkan med skola och elevhälsa är ofta förekommande. Förutom biståndsins...
2024-02-09 2024-03-01
Vellinge kommun, Modersmålsenheten Modersmålslärare i polska
Vi söker dig som har polska som modersmål (el. motsv.) och erfarenhet av undervisning i grundskola och gymnasieskola. Lärarlegitimation är meriterande. Du har också mycket goda kunskaper i det svenska språket, i tal såväl som skrift. Du kan arbeta mot uppställda mål och har goda kunskaper inom styrdokumenten i skolan, såväl de statliga som de kommunala. Med hjälp av pedagogisk dokumentation synliggör och reflekterar du över förhållningssätt och lärandeprocesser. Du har god digital kompetens och du använder digitala verktyg såväl i undervisnin...
2024-02-07 2024-02-25
Vellinge kommun Sommarvikarier till LSS och Socialpsykiatrin
Arbetsuppgifterna består av stödjande och motiverande samtal, sociala aktiviteter i och utanför hemmet, vardagsnära sysslor i den enskildes hem och närmiljö, delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser och personlig omvårdnad utifrån individuella behov. Du arbetar aktivt tillsammans med övrig personal för att planera och medverka i den enskildes aktiviteter och stödinsatser. I alla våra olika verksamheter stöttar du den enskilde där behovet finns. Vi vill att all vår personal ska arbeta för att främja den enskildes delaktighet och självständighet. ...
2024-02-07 2024-03-31
Vellinge kommun Legitimerad Sjuksköterska till Somatik och Demens avdelningar.
Arbetet som sjuksköterska inom äldreomsorgen innebär att du självständigt bedömer, planerar, organiserar och utför medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser. Du samverkar i team såväl internt som externt för att tillgodose den enskildes omvårdnadsbehov. Som sjuksköterska ansvarar du för att handleda och delegera omvårdnadspersonal samt som råd och stöd för övriga professioner i teamet runt patienten. Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som känner dig trygg med att arbeta självständigt och att handleda andra. Vi ser gärna att...
2024-01-24 2024-03-03
Vellinge kommun, Modersmålsenheten Modersmålslärare Finska
Vi söker dig som har finska som modersmål och erfarenhet av undervisning i grundskola och gymnasieskola. Lärarlegitimation är meriterande. Du har också mycket goda kunskaper i det svenska språket, i tal såväl som skrift. Du kan arbeta mot uppställda mål och har goda kunskaper inom styrdokumenten i skolan, såväl de statliga som de kommunala. Med hjälp av pedagogisk dokumentation synliggör och reflekterar du över förhållningssätt och lärandeprocesser. Du har god digital kompetens och du använder digitala verktyg såväl i undervisningen som i kommu...
2024-01-19 2024-02-25
Vellinge kommun, Modersmålsenheten Modersmålslärare i isländska
Vi söker dig som har isländska som modersmål och erfarenhet av undervisning i grundskola och gymnasieskola. Lärarlegitimation är meriterande. Du har också mycket goda kunskaper i det svenska språket, i tal såväl som skrift. Du kan arbeta mot uppställda mål och har goda kunskaper inom styrdokumenten i skolan, såväl de statliga som de kommunala. Med hjälp av pedagogisk dokumentation synliggör och reflekterar du över förhållningssätt och lärandeprocesser. Du har god digital kompetens och du använder digitala verktyg såväl i undervisning som i ko...
2024-01-19 2024-02-25
Vellinge kommun Undersköterskor till St Knut och Aspen vård och omsorgsboende.
Som undersköterska på St Knut och Aspen ska du kunna utföra sedvanliga omvårdnadsuppgifter utifrån genomförandeplaner och utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter utifrån delegation. För oss är det en självklarhet att du har grundläggande kompetens i datoranvändning och i svenska i både tal och skrift. För oss är det viktigt med ett stort individfokus, varje dag ska vi göra skillnad för den enskilde. Att vi är nära den enskilde och dess anhöriga är viktigt, att ta ansvar för vårt uppdrag på ett genuint och ansvarsfullt sätt ser vi som en självklar...
2024-01-12 2024-03-03