Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Rektor till Gudmundråskolan
Vi söker dig som vill vara med och leda utvecklingen på Gudmundråskolan där kollegialt lärande, internationalisering och digitalisering är viktiga ledstjärnor. Skolan präglas av duktig personal med hög behörighet. Vi sätter fokus på tillsammansarbete och kommunens rektorer träffas regelbundet för att tillsammans leda Kramfors skolor framåt. I rektorsuppdraget ingår ansvar för verksamhet, ekonomi, och personal. Gudmundråskolan är en 7-9 skola med fem paralleller och 380 elever. På skolan finns två rektorer som delar på ansvaret för skolans ...
2021-04-13 2021-05-07
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Socialsekreterare till mottagningen under sommaren i Höga Kusten
Vi söker en sommarvikarie till mottagningsenheten. Mottagningsgruppen består av sju socialsekreterare som arbetar med att aktualisera, göra skyddsbedömningar och förhandsbedömningar på orosanmälningar och de arbetar även med att aktualisera och utreda enklare ansökningar samt hanterar vissa yttranden som inkommer. Mottagningsgruppen behandlar ansökningar och orosanmälningar för barn och unga, missbruk, VINR, socialpsykiatri och ekonomiskt bistånd. För oss är det viktigt att du trivs. Du får introduktion och rätt förutsättningar för att klara ...
2021-04-13 2021-04-25
Kramfors kommun, Kommunledningsförvaltningen Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Vi söker en inspektör som till största delen ska jobba i arbetslaget som har ansvar för miljöskydd. Du kommer att få jobba med både prövning och tillsyn på avlopp, mindre verksamheter mm och även tillsyn enligt PBL. Du kan också få hjälpa till i arbetslaget som jobbar med hälsoskydd, livsmedel och trängseltillsyn. All handläggning sker digitalt i vårt ärendehanteringssystem Vision.
2021-04-01 2021-04-23
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Arbetsterapeut för sommarjobb
Inför sommaren söker vi en arbetsterapeut till vår hälso-och sjukvårdsenhet. Som arbetsterapeut arbetar du med personer i alla åldrar inom funktionsstöd, särskilt boende och ordinärt boende. Du bedömer aktivitetsförmågan samt beslutar om insatser för att behålla och utveckla personens egen förmåga. Du arbetar med aktivitetsträning, handledning, bostadsanpassning, aktivitetsbedömning inför biståndsbeslut och förskrivning av tekniska hjälpmedel. I Kramfors arbetar vi utifrån ett individstödjande förhållningssätt. I din roll som arbetsterapeut ...
2021-03-31 2021-05-16
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Gymnasielärare i matematik till Ådalsskolan
Vi söker gymnasielärare i matematik gärna i kombination med annat ämne. Undervisningen kan ske på samtliga program inom Ådalsskolans organisation. På Kramfors kommuns förskolor och skolor arbetar vi medvetet för att tydliggöra ansvarsnivåerna och har fokus på att skapa en ständigt förbättrad arbetsmiljö för alla medarbetare i skola och barnomsorg. För att tydliggöra hur tillsammansarbetet ska gå till finns en uttalad, accepterad och tydlig plattform från politisk nämnd till verksamhet.
2021-03-31 2021-04-23
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Rektor till förskolan
En av våra rektorer är på väg att avrunda sin yrkeskarriär och under förutsättning av erforderliga beslut söker vi nu en ersättare. Vi söker dig som vill ansvara för att leda och utveckla den pedagogiska verksamheten inom förskolan. Som rektor i förskolan har du fokus på det livslånga lärandet och samverkar med övriga skolformer. Förskolans rektorer arbetar nära varandra och tillsammans med övriga skolformers rektorer samt förvaltningsledningen, vilket ger stora möjligheter till erfarenhetsutbyte och utveckling i din ledarroll. Ansvaret för Kr...
2021-03-31 2021-04-21
Kramfors kommun, Kommunledningsförvaltningen Bygglovhandläggare/inspektör
Du kommer både självständigt och tillsammans med dina kollegor handlägga hela bygglovsprocessen, dvs granska handlingar, leda samråd, göra tillsyn och besluta om bygglov, startbesked och slutbesked. Du kommer också att jobba med strandskyddsdispenser, tillsynsärenden mm. Information och rådgivning till allmänheten, företagare och kommunens övriga verksamheter är en viktig del i arbetet. All handläggning sker digitalt i vårt ärendehanteringssystem Vision.
2021-03-26 2021-04-15
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Förskollärare till Ullångers förskola inför hösten 2021
Inför hösten 2021 söker vi en förskollärare till Ullångers förskola i hjärtat av Höga kusten. Vi hoppas att även du som kanske funderar på att flytta hit eller inte är färdig med din utbildning anmäler ditt intresse. Arbetet som förskollärare i Kramfors innebär att du ingår i ett arbetslag. Du är en viktig kugge i att planera och genomföra den pedagogiska verksamheten, med fokus på det livslånga lärandet. Alla förskolor i Kramfors arbetar med ett ständigt kvalitetsarbete utifrån förskolans styrdokument. På Kramfors kommuns förskolor och skol...
2021-03-25 2021-04-19
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Sjuksköterska till pooltjänst
Vi söker en ny medarbetare. Vi söker dig som är distriktssköterska alternativt sjuksköterska till vår pool inom hälso-och sjukvårdsenheten. Tjänsten som pool sjuksköterska innebär att du kommer att finnas som ett stöd till dina kollegor vid frånvaro och hög arbetsbelastning för att kunna avlasta och höja kvalitén. Som poolsjuksköterska arbetar du både mot särskilda boenden och i hemsjukvården. För oss är det viktigt att du trivs och när du börjar får du en god introduktion. Du kommer arbeta dagtid måndag till fredag samt var sjätte helg. I ar...
2021-03-10 2021-04-18
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Sommarjobb inom stöd och omsorg
Vill du göra skillnad i människors vardag och samtidigt skaffa dig en värdefull erfarenhet? Då kan just du vara den vi söker. Vi söker dig som vill arbeta som sommarvikarie inom hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, gruppboenden eller personlig assistans. I arbetet ger du stöd, vård och omsorg till personer som behöver det för att klara av sin vardag. Du får ett jobb med varierande arbetsuppgifter och många kollegor. Förutom ett meningsfullt arbete där du och dina kollegor varje dag har möjlighet att göra skillnad ger detta jobb dig värdefulla ...
2021-01-08 2021-06-30