Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Pajala kommun Incheckningspersonal till Pajala flygplats
Arbete med incheckning på Pajala Airport innebär i huvudsak att ta hand om utländska resenärer när det gäller incheckning under december månad. Arbetet är förlagt på eftermiddagar både under vardagar och helger. Ditt och dina kollegors uppdrag är att arbeta för ett gott kundbemötande och effektivitet i våra arbetsprocesser. Du har ett nära samarbete med dina kollegor och varje medarbetare i teamet är viktig för att lyckas med uppdraget.
2023-09-01 2023-10-31
Pajala kommun, Sektor Teknik och Service Drifttekniker
Som drifttekniker ingår du i en arbetsgrupp som främst ansvarar för drift, underhåll och utveckling av våra vattenverk, avloppsverk, pumpstationer och ledningsnät. Arbetsområdet inom Tekniska avdelningen är brett och över hela kommunen vilket medför ett varierande arbete som även ställer krav på dig att vara flexibel och kunna planera arbetet effektivt. Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten vilket medför att både planerade och akuta arbeten förekommer.
2023-09-19 2023-10-06
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Handledare
Praktisk och pedagogisk handledning, strukturerat och processinriktat. Målgrupp: Personer med funktionsnedsättningar, fysiska, psykiska och kognitiva. Insatserna ska utformas utifrån individuella behov och med stor delaktighet för berörd person. Omvårdnadsarbete, städning, dokumentation och ansvarsuppgifter knutna till verksamhetsbehov. Arbetstidensförläggning är vaken natt deltid 67% med stora möjligheter att arbeta upp till heltid.
2023-09-18 2023-10-08
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning MaNo 3-6 Korpilombolo
Undervisning och utbildning av elever med tillhörande arbetsuppgifter för främst elever i årskurserna 4-6. Du förväntas ha ett aktivt deltagande i det kommunövergripande kollegiala lärandet samt i arbetslagsprocesser. Undervisningen sker både i A- och B-form.
2023-09-18 2023-10-02
Pajala kommun Leg Fysioterapeut
Du kommer som en av tre fysioterapeuter att arbeta med fysioterapeutiska bedömningar och åtgärder, inkl. hjälpmedelsförskrivning, du jobbar i team med andra professioner. Du kommer att vara en del av kommunens Bistånds, Hälso och sjukvårdsenhet som förutom fysioterapeuter består av arbetsterapeuter, biståndshandläggare, distriktsköterskor och sjuksköterskor. Du kommer att arbeta inom hemsjukvården, på särskilt boende för äldre och särskilt boende för funktionshindrade inom individomsorgen
2023-09-15 2023-10-06
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Lärare Teknik, slöjd och bild år F-9
Anställningen innehåller Slöjd, Teknik & Bild i årskurs F-9. Tjänsten är på Gårdbyskolan Korpilombolo. Undervisning sker till större delen i B-form Slöjd delas in i grupper med högst 10 elever.
2023-09-15 2023-09-29
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Undersköterska till Rönngården, Tärendö
Du kommer att bistå de boende med personlig omvårdnad. Även städ, matlagning och klädvård ingår i arbetsuppgifterna. På delegering av sjuksköterska utförs medicinska arbetsuppgifter. I arbetet ingår även att dokumentera utförda åtgärder och händelser. Du kommer att jobba enligt schema dag, kväll och helg.
2023-09-14 2023-10-08
Pajala kommun Leg Sjuksköterska
Som joursköterska på Pajala kommun arbetar du främst kvällar, helger och nätter. Arbetet innehåller bland annat telefonrådgivning, du gör hembesök inom särskilt boende, LSS-bostäder samt hemsjukvård i ordinärt boende. Dina arbetsuppgifter är sjuksköterskebedömningar och åtgärder, handledning och delegering till omvårdnadspersonal, kontakt med närstående och andra vårdgivare. Jobbet är självständig och mycket varierande. Verksamheten planerar att införa individuell schemaplanering. Du ingår i en arbetsgrupp som består av sjuksköterskor, arbetste...
2023-09-12 2023-09-26
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Undersköterskor/ Vårdbiträden till Hemtjänsten PajalaC
Arbetsuppgifterna består av att ge bla. stöd, handledning omsorg och service till brukare i ordinärt boende. Även sjukvård och administrativ dokumentation. Hantering av Trygghetslarm, leasingbilar, mobiltelefoner och IT-utrustning. Arbetet kommer att vara schemalagd med tjänstgöring dagtid , kvällar och helger.
2023-09-12 2023-09-30
Pajala kommun Specialpedagog/Speciallärare Det Centrala Elevhälsoteamet
Som specialpedagog/speciallärare bidrar du med den specialpedagogiska kompetensen i elevhälsoteamet. Tillsammans med skolledning, elevhälsoteam och skolans personal bedriver du ett hälsofrämjande utvecklingsarbete, bland annat genom att utveckla lärmiljön, på organisations- grupp- och individnivå, mot tillgängligt lärande för eleven. Du har en central roll i planering och organisering av elevers behov av särskilt stöd. Du medverkar vid upprättande av åtgärdsprogram och ger handledning och konsultation till andra yrkesgrupper som arbetar elevnär...
2023-09-07 2023-09-30
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Socionom till Individ och familjeomsorg
De första sex månaderna består av mentorskap där du får en inblick i våra olika handläggningsområden barn och unga, missbruk, socialpsykiatri, våld i nära relation, familjerätt, LSS-barn och försörjningsstöd. Du kommer att få handlägga enklare ärenden till en början och sedan successivt ta dig an de svårare ärendena. Planering och stöd får du av din mentor. Tanken är att du ska få en lugn och strukturerad introduktion i myndighetsarbetet med en bredd inom alla våra områden.
2023-09-04 2024-03-01
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Handledare till serviceboende Ringvägen
Ge stöd handledning åt personer med olika funktionsvariationer, med deras grundläggande och övriga individuella behov. Planering, dokumentation, ansvarsuppgifter knutna till verksamhetsbehov. Arbetstiden är förlagd Dag/Kväll samt sovande natt med jour.
2023-08-24 2023-09-30
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Pajalas centrala skolor söker korttidsvikarier - elevassistenter och lärare
Som vikarie ersätter du en frånvarande medarbetare. Du ska tillsammans med andra anställda arbeta för att elevernas skoldag ska bli så bra som möjligt. Du ska skapa goda relationer med barnen och vara lyhörd för deras behov, men också ta ansvar och sätta gränser. Elevassistenter arbetar främst med elever med särskilda behov. Lärarvikarier arbetar med undervisning av elever.
2023-08-08 2024-02-03
Pajala kommun Bemanningsenheten söker vikarier till förskolor
Vi har behov av vikarier till alla våra förskolor i Pajala centralort, Sattajärvi, Korpilombolo, Tärendö och Junosuando. Att arbeta som vikarie innebär att du spelar en viktig roll genom att ersätta ordinarie personal vid frånvaro. Vanligtvis blir du bokad på arbete med kort varsel och du ges möjlighet att arbeta på flera olika arbetsplatser. Som vikarie är du engagerad, initiativtagande och intresserad av att vilja utföra det pedagogiska arbetet i enlighet med förskolans läroplan. Som vikarie stimulerar du barns nyfikenhet, utmanar deras förm...
2023-07-24 2024-01-15
Pajala kommun Drifttekniker
Arbetet ger dig mycket varierande arbetsuppgifter, allt från fält-/ramptjänst, verkstadsarbete, brand och räddningstjänst, teknisktunderhåll och administration till underhåll av infrastrukturen på flygplatsen. Tjänsten kommer även ge utvecklingsmöjligheter inom verksamheten. Flygplatsen regleras av EASA regelverk, dessa lagar och förordningar styr all verksamhet på flygplatsen. Tjänsten innebär skiftarbete, med dag-, kväll- och helgtjänstgöring.
2023-07-03 2023-10-31
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Bemanningsenheten söker timvikarier till stöd och omsorg
Som vikarie inom stöd och omsorg kan du arbeta inom särskilt boende eller i brukares eget hem med den enskildes behov i fokus. Du har en stödjande roll i att utveckla arbetet utifrån varje brukares behov för ökad delaktighet och självständighet. Arbetet innebär att hjälpa/stötta personer i sin vardag. Det kan vara omvårdnad, att delta i vardagliga aktiviteter och inköp, att utföra vardagliga sysslor, hjälpa till med personlig hygien, städning, fritidsaktiviteter och social samvaro m.m. Dokumentation i journalsystem ingår i arbetet. För att kunn...
2023-06-15 2023-09-30