Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Frivård Stockholm Län Frivårdsinspektörer till Frivården Stockholms
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Arbetsuppgifterna inkluderar också att aktivt delta i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat genom strukturerade samtal utifrån KBT, att motivera till...
2021-10-18 2021-11-10
Polismyndigheten, Avdelningen för särskilda utredningar Gruppchef till Stöd & Service vid Region Mitt, LPO Gästrikland
Som chef för Stöd service 3 rapporterar du till chefen för Lokalpolisområdet samt ingår i Lokalpolisområdets ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhetsutveckling och dess resultat. Som chef för Stöd och service 3 företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet...
2021-10-15 2021-11-08
Sveriges Kommuner och Regioner Vill du jobba med styrning- och verksamhetsutveckling på nationell nivå
Vi söker en medarbetare till sektionen för styrning och verksamhetsutveckling. Fokus i uppdraget är att, tillsammans med kollegor och våra medlemmar, flytta fram positionerna i en effektiv styrning och ökad kvalitet inom våra välfärdsområden inom kommuner och regioner. Du kommer arbeta med att utveckla och ge stöd till våra medlemmar och intressebevaka inom områdena - Strategisk styrning och ledning - Strategisk kommunövergripande styrning och ledning - Hur styr man kommunen utifrån mål, styrsystem, mål- och resultatstyrning och effektivitet...
2021-10-15 2021-11-05
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare, Stockholm
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Som förrättningslantmätare förv...
2021-10-15 2021-11-12
Specialpedagogiska skolmyndigheten, RC tal och språk Logoped till Resurscenter tal och språk, Stockholm
I arbetet med specialpedagogiskt stöd ingår främst utredningsverksamhet som resulterar i specialpedagogiska rekommendationer till verksamheten. Andra arbetsuppgifter är specialpedagogisk rådgivning, att leda och genomföra olika fortbildningsinsatser i form av kurs på distans. I arbetet som logoped ingår även att delta i utvecklingsarbete. Vi erbjuder dig: - ett omväxlande och stimulerande arbete där du i samverkan har stora möjligheter att påverka din egen arbetssituation - utvecklingsmöjligheter - flexibla arbetstider Stationeringsort ä...
2021-10-15 2021-11-07
Blomsterfonden, Tallgården Blomsterfonden söker Gruppchef till Tallgården i Danderyd
Är du vår nya kollega? Arbetar du idag som sjuksköterska och vill fortsätta din utveckling har du nu möjlighet att bli en del av vårt härliga team av gruppchefer på Tallgårdens äldreboende. Vid årsskiftet går en av sjuksköterskor på föräldraledighet. Vi söker nu dig som vill ta detta tillfälle att arbeta hos oss i en vikariatsanställning om 1 år. Som gruppchef hos oss är du omvårdnadsansvarig och har det övergripande ansvaret för integreringen i HSL och SoL. Du har personalansvar för din grupp och ansvarar för medarbetarnas arbetsledning, arb...
2021-10-15 2021-11-07
FRA IT-säkerhetshandläggare till FRA
Som IT-säkerhetshandläggare kommer du tillhöra FRA:s säkerhetskontor. Säkerhetskontorets uppgift är att säkerställa FRA:s säkerhetsskydd för myndighetens olika verksamheter utifrån dess specifika förutsättningar. Säkerhetsskyddsarbetet regleras i författning och interna bestämmelser. Du kommer i huvudsak att arbeta med handläggning av alla förekommande frågor inom informationssäkerhetsområdet som säkerhetskontoret har ansvar för. I uppdraget ingår bland annat att arbeta med framtagning av regelverk och arbetsmetodik inom informationssäkerhet...
2021-10-14 2021-11-07
KTH - Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för datavetenskap och kommunikation Avdelningschef ledningskansliet/biträdande universitetsdirektör
I rollen som avdelningschef för ledningskansliet kommer du leda medarbetare med djup och bred kompetens inom områden som t.ex. kvalitetssamordning och myndighetsjuridik. Avdelningen ansvarar för framtagande av rektors verksamhetsplaneringsdokument och KTH:s årsredovisning. Du kommer i rollen som biträdande universitetsdirektör företräda universitetsdirektören i olika sammanhang. Du kommer utöver det även arbeta med verksamhetsutvecklande projekt med fokus att skapa ett administrativt stöd i världsklass. Detta sker i nära samarbete med univer...
2021-10-14 2021-11-05
Ersta diakoni, IVA/postop Intensivvårdssjuksköterska till Ersta Sjukhus
Vår enhet består av en uppvaknings- och postoperativ del samt intensivvård. Vi arbetar i team på en liten enhet bestående av undersköterskor, intensivvårdssjuksköterskor, fysioterapeuter och läkare. Till största delen består dina arbetsuppgifter till att sköta den postoperativa vården efter kirurgi men även vård av patienter från övriga delar av sjukhuset som behöver vår vårdnivå. Om patienter kräver intensivvård så har vi tre platser för det. Vi fungerar även som Ersta sjukhus interna larmteam dag som natt. I övrigt kommer du ha sedvanliga a...
2021-10-14 2021-11-07
Statens institutionsstyrelse Anmälan företrädesrätt
Denna sida vänder sig enbart till dig som har haft en anställning på SiS och har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller av samma skäl inte fått din tidsbegränsade anställning förlängd. Du har då företrädesrätt till återanställning hos SiS enligt bestämmelserna i 25§ LAS. Om du har företrädesrätt framgår av ditt uppsägningsbesked eller besked om att din tidsbegränsade anställning inte kommer att fortsätta. Företrädesrätten gäller från den dag du tog emot ditt besked om uppsägning och i nio månader efter din sista anställningsdag. Du kan ...
2021-10-13 2021-11-30
Ersta diakoni, Ersta sjukhus Vi söker en bemanningsassistent - är du nyckeln som vi söker?
Du har ett nära samarbete med verksamhetens fyra vårdenhetschefer och enhetsledare. Personalgruppen du arbetar emot är omvårdnadspersonal på våra fyra enheter. Som bemanningsassistent på vår klinik så ansvarar du även för att utfärda SIHTS-kort och ordna med behörigheter och då till all personal på kliniken. I rollen som bemanningsassistent ansvarar du vidare för bemanning i vårt schemaverktyg Medvind. Du arbetar med bemanning och schemaläggning samt ansvarar för att rapportera ledigheter, tar emot och rättar sjuk- och friskanmälan m.m.
2021-10-13 2021-11-07
Polismyndigheten, IT-avdelningen Penetrationstestare till PM-CERT
Som penetrationstestare kommer du att ingå i Polisens pentestgruppering som är en del av Polisens CERT. Teamet arbetar i huvudsak med att identifiera och utvärdera sårbarheter inom Polisens IT-miljö. Du kommer aktivt att planera och genomföra avancerade hackerattacker mot polisens IT-miljö. Att arbeta som penetrationstestare hos Polisen ställer stora krav på bred kompetens, då vi testar allt ifrån webbappar till IOT-enheter såsom Smart-TV och spionkameror men självklart även polisiära system såsom polisbilar och elpistoler. Det ges även goda f...
2021-10-12 2021-11-09
Blomsterfonden, Liseberg Fysioterapeut sökes till Blomsterfondens vård- och omsorgsboende
Varmt välkommen att söka denna tillsvidaretjänst om 70%. Du som söker ska vara legitimerad fysioterapeut, gärna med erfarenhet av äldreomsorg. Du kommer att utföra sedvanliga arbetsuppgifter såsom sjukgymnastiska bedömningar och behandlingar samt utprovning och förskrivning av tekniska hjälpmedel. Du kommer att samarbeta med verksamhetschef, sjuksköterska, arbetsterapeut och övrig vårdpersonal. Som fysioterapeut planerar du själv ditt arbete utifrån våra boendes, vårdpersonalens och verksamhetens behov och önskemål. Du kommer att utbilda me...
2021-10-12 2021-11-07
Statens museer för världskultur Museivärd (deltid 80 %)
I arbetsuppgifterna ingår att med värme och nyfikenhet aktivt välkomna och berätta för våra besökare om vår verksamhet i våra tre stockholmsmuseer Medelhavsmuseet, Etnografiska museet och Östasiatiska museet och om vårt digitala utbud. Som museivärd cirkulerar du i museets publika delar, svarar på besökarnas frågor på plats och on-line, bemannar entré och säljer i butik, genomför publika visningar och besöksundersökningar. Vidare svarar du för den dagliga tillsynen av utställningar och publika lokaler samt agerar vid larm- och nödsituationer. I...
2021-10-12 2021-10-31
PTS Jurister till ny avdelning för bredbandsstöd
• Tolka och tillämpa reglering och bidra till utvecklingen av regelverket, t.ex. genom juridiska utredningar och att utarbeta villkor och förutsättningar för stöd • Driva sakfrågor och handlägga ärenden inom avdelningens ansvarsområden • Handlägga remisser och begäran om att ta del av allmänna handlingar • Samverka internt men även med företag, myndigheter och andra organisationer • Juridiskt stöd i avdelningens frågor och delta i övrigt arbete på avdelningen
2021-10-12 2021-10-31
Blomsterfonden, Svalnäs Blomsterfondens vård-och omsorgsboende Svalnäs söker fler medarbetare!
Som undersköterska på Blomsterfonden arbetar du nära den boende vilket kräver ett stort intresse för människor. Målet är att alla boende ska få en trivsam, stimulerande samt individanpassad omvårdnad. Stor vikt läggs vid bemötande samt kommunikation. Inom Blomsterfonden arbetar vi i ett team runt den boende och har anhörigombud, handledare och ombud i etik och bemötande. Du ingår i grupp bestående av undersköterskor och vårdbiträden med en gruppchef tillika sjuksköterska som närmsta chef. Välkommen med din ansökan till ett utvecklande jobb m...
2021-10-11 2021-10-31
Ersta diakoni, Hospiceklinik Vårdenhetschef till ASIH, Ersta Sjukhus
Som vårdenhetschef företräder du Ersta diakoni/Ersta sjukhus, delar och kommunicerar vision, verksamhetsidé och strategier. Ditt uppdrag är att leda, planera, följa upp och utveckla verksamheten utifrån Hospiceklinikens mål samt att representera verksamheten externt och internt. Du är organisatoriskt underställd verksamhetschefen och är en del i klinikens ledningsgrupp där du bidrar till att initiera och driva frågor som omfattar hela sjukhusets verksamhet. Du har direkt personal och ledningsansvar för enheten vilket också innefattar produk...
2021-10-10 2021-10-31
Polismyndigheten, IT-avdelningen Systemutvecklare till It-säkerhetsenheten
Vill du bidra till att Polisens it-system inte blir hackade och att information inte hamnar i fel händer? Ta chansen att göra skillnad och se resultatet av hur du bidrar till ett rättssäkert samhälle. Här får du som har ett brinnande intresse för Informationssäkerhet och är redo att bidra till ett tryggare Sverige vara med och tillsammans med oss ta ett helhetsansvar för nyutveckling, förvaltning och testning av Polisens IAM-system (Identity and Access Management) som möjliggör central behörighetshantering till Polisens IT-system. IT-miljön ...
2021-10-08 2021-10-29
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Rebecka/Ekebylund Bitr.avdelningsföreståndare som kan skapa förutsättning för ett bättre liv
Vi söker nu en Bitr.avdelningsföreståndare (BAF) som biträder avdelningsföreståndaren med att leda och fördela arbetet på enhet Rebeckas avdelning Eira. Du kommer som BAF att vara delaktig i ansvaret för de kvinnor som är placerade på avdelningen. Som BAF träder du in i Avdelningsföreståndarens ställe vid frånvaro enligt delegationsordning. I arbetet ingår ledning av personal och delaktighet i ansvaret för arbetsgruppens kompetensutveckling samt dokumentation, behandlingsplanering, metodutveckling och uppföljning. I arbetet ingår även att se t...
2021-10-08 2021-10-31
Sveriges Kommuner och Regioner Vi söker en vikarierande avdelnings- och sektionsadministratör med erfarenhet av beredningsarbete
Vi söker dig som trivs med att vara en del av ett team som tillsammans bidrar till att ge ett kvalificerat och bra administrativt stöd. Du trivs med att arbeta såväl självständigt som i team. Arbetet utförs i nära samarbete med andra medarbetare på sektionen och du kommer vara en del i avdelningens olika team, där du tillsammans med dina kollegor får möjlighet att utveckla det administrativa stödet på SKR. En av dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att administrera den politiska beredningsprocessen samt stödja avdelnings- och sektionschefer me...
2021-10-08 2021-10-22
Sveriges Kommuner och Regioner Vi söker en avdelnings- och sektionsadministratör med erfarenhet av beredningsarbete.
Vi söker dig som trivs med att vara en del av ett team som tillsammans bidrar till att ge ett kvalificerat och bra administrativt stöd. Du trivs med att arbeta såväl självständigt som i team. Arbetet utförs i nära samarbete med andra medarbetare på sektionen och du kommer vara en del i avdelningens olika team, där du tillsammans med dina kollegor får möjlighet att utveckla det administrativa stödet på SKR. En av dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att administrera den politiska beredningsprocessen samt stödja avdelnings- och sektionschefer me...
2021-10-08 2021-10-22
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Specialpedagogiska rådgivningsavdelningen Rådgivare med kompetens inom intellektuell funktionsnedsättning, till SPSM
Som rådgivare kommer du arbeta med specialpedagogisk rådgivning i förfrågningar från förskolor, skolor och huvudmän. Arbetet utförs både digitalt och fysiskt. Genom vår rådgivning ger vi verksamheterna stöd i att utveckla tillgängliga lärmiljöer för barn och elever med funktionsnedsättning. Det stöd vi ger ska vara förebyggande och främjande i syfte att ge ett långsiktigt och hållbart resultat. Det specialpedagogiska stödet ska underlätta för huvudmannen, förskolor och skolor att ge en likvärdig utbildning enligt skollagens krav inom alla sko...
2021-10-07 2021-10-31
Statens institutionsstyrelse, SiS Huvudkontor Finansiell controller till SiS
I rollen som finansiell controller kommer du att arbeta med budget och ekonomisk uppföljning samt delta i olika utvecklingsprojekt kopplat till den ekonomiska styrningen. Vi arbetar just nu med att implementera ett nytt budget- och prognosverktyg, vilket är ett arbete du kommer vara inblandad i både vad gäller utveckling och förvaltning. Du kommer fungera som stöd till cheferna vid huvudkontoret för budgetfrågor samt även ha ett nära samarbete med andra enheter på ekonomiområdet, exempel redovisningsenheten Vi arbetar i programvarorna Agresso, ...
2021-10-07 2021-10-28
PTS Jurister till enheten för säkra kommunikationstjänster
Som jurist är dina arbetsuppgifter att: • Bedriva tillsyn och handlägga incidentrapporter • Ansvara för utredningar och bidra i föreskriftsarbete • Handlägga regeringsuppdrag och remisser • Samverka med företag, myndigheter och andra organisationer • Medverka i möten och konferenser och representera PTS
2021-10-07 2021-10-24
Statens institutionsstyrelse, SiS Huvudkontor Statens institutionsstyrelse söker Verksamhetscontroller - bidra med erfarenhet som gör skillnad
Du kommer ingå i ett verksamhetscontrollerteam på enheten och ansvara för att planera och följa upp, utveckla och förvalta SiS styrmodell. Det handlar om att utveckla processerna för planering, uppföljning och kvalitetsarbetet. I arbetet kommer du också att bidra med analyser av verksamhetens resultat samt utveckla och förvalta vårt digitala beslutsstöd. Myndigheten befinner sig i en förändringsresa där flera utvecklingsinsatser pågår för att utveckla verksamheten. En del är att utveckla den strategiska styrningen. Det här innebär att du kan ...
2021-10-06 2021-10-27
1 2 3 >