Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Statens institutionsstyrelse SiS söker kvalificerad handläggare till huvudkontoret
Arbetsbeskrivning Som kvalificerad handläggare arbetar du i nära samarbete med ekonomi- och planeringsdirektören med att utveckla och samordna huvudkontorets gemensamma processer och arbetssätt. Syftet är att säkerställa en förutsägbar och kvalitetssäkrad verksamhet med kärnverksamheten i fokus. Uppdraget innebär att du i rollen som handläggare/samordnare verkar för att det finns förutsättningar för huvudkontorets avdelningar att ge ett enhetligt, förutsägbart och effektivt stöd till kärnverksamheten.  SiS befinner sig i ett viktigt förändrin...
2023-06-09 2023-06-22
Kriminalvården, Frivård Stockholm Län Frivårdsinspektör till frivården Stockholms län
Som frivårdsinspektör har du eget ansvar för dina ärenden och kommer ha mycket samtals- och klientkontakt i det dagliga arbetet. Du genomför risk- och behovsbedömningar samt upprättar planer för klientens tid i kriminalvård. En stor del av dagens frivårdsarbete bedrivs enligt metoden KRIMSTICS, som är ett arbetssätt som kombinerar strukturerade riskbedömningar med en samtalsmetod som bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT). Administration och dokumentation ingår i arbetet. På frivården i Stockholm är arbetet organiserat i grupper och man arbe...
2023-06-09 2023-06-28
Stockholm Vatten och Avfall, Säkerhet Teamledare Informationshantering
Som teamledare för informationshantering ingår du i enheten Säkerhet- och informationshantering samt rapporterar till säkerhetschefen. Tillsammans med dina medarbetare är du ansvarig för bolagets informationshantering genom att skapa förutsättningar för ett bra arbete och att bolaget följer de krav som ställs för ett säker och långsiktig hantering av information. En del av dina arbetsuppgifter kommer att vara: • Arbetsmiljö- och personalansvar för fem personer • ansvar för diarie och arkiv • Planera, leda ,förvalta och utveckla processorientera...
2023-06-08 2023-06-25
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Gruppchefer till områdespolisverksamheten i Södra Roslagen, Sollentuna och Järva
Uppdraget som gruppchef för områdespolisen Vi söker nu gruppchefer som vill vara med och utveckla områdespolisverksamheten. Stort fokus ligger på trygghets- och kontaktskapande arbete inom lokalpolisområdesverksamheten. Det operativa arbetet kommer bestå av att arbeta med våra långsiktiga mål, gemensamma operativa prioriteringar och ett brett brottsförebyggande arbete inom ramen för vår lokala problembild. Ett särskilt viktigt arbetsområde är att försvåra för nyrekrytering till kriminalitet där områdespolisen är central i samverkan med kommu...
2023-06-08 2023-06-25
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hällsboskolan Kungsholmen Lärare åk 4-9 i ämnet NO/TK till Hällsboskolan Kungsholmen
Vi söker lärare med behörighet att undervisa i ämnet NO/TK i årskurs 4 -9. Eventuellt kommer språkval eller elevens val ingå i undervisningen. Söker du en spännande arbetsplats där det finns utrymme att vara med och påverka? Vill du också utveckla stödet till elever med grav språkstörning så att de kan nå sina mål? Då är du en av de lärare som vi behöver i vår verksamhet. På Hällsboskolan arbetar vi tillsammans och i nära samarbete i så kallade årskursteam som leds av teamledare. Vi har ett ämnesövergripande tematiskt arbetssätt som vi tror s...
2023-06-08 2023-06-29
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hällsboskolan Kungsholmen Elevassistent MA/NO
Som elevassistent på Hällsboskolan hjälper du till med att skapa en inkluderande och tillgänglig lärmiljö, en miljö som gör skillnad. I all verksamhet utgår vi från vår gemensamma verksamhetsplan. Du ingår i ett team som tillsammans skapar optimala och individuella förutsättningar utifrån elevernas behov och förutsättningar. Samarbetet i teamet är centralt även om ditt huvuduppdrag innebär att stötta en eller flera elever i deras personliga utveckling det kan gälla vardagssituationer såväl som i rutiner, i det sociala samspelet samt inlärningsm...
2023-06-08 2023-06-11
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Handläggare till DESK-funktionen vid Regionalt IT-brottscentrum
Du kommer svara på frågor rörande sociala medier och tekniska frågor om IP-adresser samt vara support för region Stockholm gällande tekniska frågeställningar. Som handläggare vid DESK-funktionen kommer du vara med driva polisens tekniska utveckling framåt och vara svensk polis kontaktyta mot företag och myndigheter, nationellt och internationellt. Exempel på arbetsuppgifter: • Svara på it-brottsrelaterade frågor samt vägledning kopplade till digitala bevis • SPOC-funktion (Single Point of Contact) mot sociala medier Guida och hjälpa utredar...
2023-06-07 2023-06-16
Naturhistoriska riksmuseet Förste assistent till enheten för miljöforskning och - övervakning, vikariat
Tjänsten omfattar provberedning av biologiskt material och administrativt arbete kopplat till det, exempelvis dataregistrering. Materialet som hanteras utgörs till stor del av fisk, ägg och musslor inom de marina och limniska nationella programmen för miljögiftsövervakning, men det kan även förekomma provberedning av vävnadsprover från andra djurgrupper för olika typer av analyser. Fältarbete, i form av provfiske, i sjöar i olika delar av landet ingår i tjänsten och sker under sensommar/tidig höst varje år. I tjänsten ingår även att tillsammans...
2023-06-07 2023-06-27
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Polisregion Stockholm söker Gruppchefer till Utredningssektion 1, Polisområde Stockholm City
I rollen som gruppchef på Utredningssektion 1 har du det viktiga uppdraget att bedriva en högt prioriterad verksamhet och utifrån vår uppdragskompass leda och coacha dina medarbetare mot att uppnå sina och verksamhetens mål. Vi söker dig som är en god ledare och vill utveckla såväl verksamheten som dina medarbetare, som trivs med att arbeta strukturerat och har en god förmåga att representera gruppen både internt och externt. Du förstår chefsuppdraget och hur viktig din roll är för både arbetsgruppen och ledningsgruppen. Som gruppchef ansvarar...
2023-06-07 2023-06-21
Stockholm Vatten och Avfall, Inköp Avtalsförvaltare/ avtalscontroller
Vi söker dig som har erfarenhet från bygg- och anläggningsentreprenader och som vill jobba med att förvalta vår stora avtalsportfölj av ramavtal för entreprenader samt bistå projektledarna vid uppföljning av entreprenadkontrakt. Som avtalsförvaltare hos oss kommer du tillhöra en enhet på ca 25 personer, dina kollegor kommer bland annat bestå av entreprenadupphandlare, upphandlare, inköpare, avtalsförvaltare och administratörer. Du kommer som en av fyra drivna, affärsmässiga och strukturerade avtalsförvaltare arbeta med planering och med att g...
2023-06-07 2023-06-25
Sveriges Kommuner och Regioner SKR söker controller
Vi söker en kvalificerad controller för tillsvidareanställning. I rollen som controller arbetar du både strategiskt och operativt med fokus på att säkerställa god ekonomisk styrning. Du samarbetar med samordnande controller, övriga medarbetare inom ekonomistaben samt chefer och handläggare inom verksamheterna som ingår i ditt ansvarsområde. Du rapporterar till ekonomidirektör och samordnande controller. Ditt arbete består bland annat av att i samråd med ansvariga chefer och handläggare hantera processer för styrning samt hjälpa ledningen att ...
2023-06-07 2023-06-25
Stockholm Vatten och Avfall Dokumentcontroller
Som dokumentcontroller har du en viktig roll i att ta hand om vårt material och göra det sökbart och säkrat. Du kommer att ha möjlighet att arbeta på plats och ibland på distans. Du kommer tillhöra ett team på fem medarbetare som består av arkivarie, dokumentcontroller och IT-arkivarie samt en teamledare. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara: • Skanna post • Diarieföra i Platina samt söka fram handlingar analogt i arkivet eller digitalt i Platina • Bevaka funktionsbrevlåda, ta hand om inkommande eller vidarebefordra Beroende på di...
2023-06-02 2023-08-31
Naturhistoriska riksmuseet Förste assistent till enheten för miljöforskning och –övervakning
Tjänsten omfattar i huvudsak samlingsvård av Miljöprovbankens material i såväl fysisk som digital form. Arbetsuppgifterna omfattas av att ta emot och förbereda nytt material för lagring i Miljöprovbanken, inventering och ompackning av äldre prover, informationssökning i pärmar och databas samt digital registrering. I samband med lån av prover från Miljöprovbanken kommer provberedning av biologiska vävnadsprover att ingå i arbetsuppgifterna. Arbetet kan även innebära att strukturera upp samlingar och skapa ordning bland prover, filer och informa...
2023-06-02 2023-06-21
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hällsboskolan Kungsholmen Lärare åk 4-9 i ämnet SO/MA till Hällsboskolan Kungsholmen
Vi söker lärare med behörighet att undervisa i ämnet SO och MA i årskurs 4 -9. Eventuellt kommer språkval eller elevens val ingå i undervisningen. Söker du en spännande arbetsplats där det finns utrymme att vara med och påverka? Vill du också utveckla stödet till elever med grav språkstörning så att de kan nå sina mål? Då är du en av de lärare som vi behöver i vår verksamhet. På Hällsboskolan arbetar vi tillsammans och i nära samarbete i så kallade årskursteam som leds av teamledare. Vi har ett ämnesövergripande tematiskt arbetssätt som vi tr...
2023-06-02 2023-06-16
Specialpedagogiska skolmyndigheten, VO Specialskola Chef till Specialpedagogiska skolmyndigheten
Vi söker dig som har ett genuint intresse och engagemang för att se och förstå våra elever och utifrån det skapar den bästa lärmiljön för att de ska kunna nå sina utbildningsmål. Du involverar med självklarhet alla medarbetare i skolans utvecklingsarbete och är tydlig i ditt ledarskap. Som rektor och pedagogisk ledare har du en nyckelroll i utvecklingen av Hällsboskolans verksamhet, dess förhållningssätt och samverkansformer. Vi söker dig som skapar förutsättningar för medarbetare och arbetslag att utvecklas och vidga sina kompetensområden samt...
2023-06-02 2023-06-09
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Förundersökningsledare till LPO Skärholmen
Tjänsten som förundersökningsledare innebär att du står som enskild beslutsfattare i flera av lokalpolisområdets förundersökningar samt agerar arbetsledare åt en grupp utredare. Arbetet innebär att du planerar och leder operativa utredningsinsatser på ett effektivt sätt. Du prioriterar, resurssätter och följer upp ärenden, samt sätter mål och uppnår resultat som leder till önskvärda effekter. Du bidrar till verksamhetens förändrings- och utvecklingsarbete och arbetar tätt tillsammans med utredare, andra förundersökningsledare, gruppchefer och å...
2023-06-01 2023-06-15
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statsbidragsenheten Utredare till Statsbidragsenheten på SPSM
Som utredare på Statsbidragsenheten arbetar du i huvudsak med handläggning av ärenden i tät samverkan med dina kollegor i teamet. Att handlägga statsbidrag innebär bland annat att informera, bedöma, granska och följa upp inom ett eller flera statsbidrag. En stor del av handläggningen utgörs av administrativt arbete och mycket av arbetet sker i det systemstöd som finns på myndigheten. Uppföljning, analys och utveckling av våra olika statsbidrag utgör en viss del av tjänsten men det varierar under året och mellan de bidrag som vi administrerar. I...
2023-06-01 2023-06-15
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Utredare till utredning lagföring på LPO Globens ungdomsgrupp
Som utredare på ungdomsgruppen i Globen kommer du företrädesvis arbeta med ungdomsutredningar. Du kommer att få möjlighet att utreda alla brottskategorier där misstänkt eller målsägande är under 18 år. Du kommer att ansvara för egna utredningar där du förväntas utföra direktiv som ges av en förundersökningsledare. I större, krävande, ärenden kommer du att samarbeta med kollegor. I tjänsten ingår att utföra utredningsuppgifter som till exempel hålla förhör och på olika sätt inhämta bevisning i ärenden. Som ungdomsutredare skall du vara särskilt...
2023-05-31 2023-06-14
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hällsboskolan Kungsholmen Lågstadielärare åk 1-4 till Hällsboskolan Kungsholmen
Vi söker lärare med behörighet att undervisa i årskurs 1-4. Inom specialskolan sker undervisning på lågstadiet till och med årskurs 4. Söker du en spännande arbetsplats där det finns utrymme att vara med och påverka? Vill du också utveckla stödet till elever med grav språkstörning så att de kan nå sina mål? Då är du en av de lärare som vi behöver i vår verksamhet. På Hällsboskolan arbetar vi tillsammans och i nära samarbete i så kallade årskursteam som leds av teamledare. Vi har ett ämnesövergripande tematiskt arbetssätt som gynnar våra eleve...
2023-05-31 2023-06-14
FRA Chef till Kompetensutvecklingsenheten
Vill du vara med och bygga upp vårt nya HR-kontor vid FRA samt göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker dig som vill arbeta med att leda vår nya enhet för kompetensutveckling och utbildning som är en del av HR-kontoret. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en utmanande och innovativ verksamhet. På FRA arbetar vi med unika uppgifter – för Sveriges säkerhet och integritet. Som chef vid Kompetensutvecklingsenheten hör du till HR-kontoret, vilket innefattar flera funktioner som tillsammans han...
2023-05-30 2023-06-25
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningsassistent, Stockholm
Som förrättningsassistent kommer du att hantera kundmottagningen/receptionen på Lantmäteriets kontor i Hammarby Sjöstad och sköta allmänna administrativa arbetsuppgifter. Uppgifterna är av varierande karaktär och du får en viktig roll i att hantera dessa, oavsett om de är stora eller små. Det kan till exempel innebära beställningar av material, sköta konferensrummen, boka service på utrustning samt göra felanmälningar. Du ska bidra till att våra administrativa arbetsuppgifter blir utförda på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt. Utöver ...
2023-05-29 2023-06-12
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Erfaren förrättningslantmätare, Stockholm
Som erfaren förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som erfaren förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Du kommer att...
2023-05-29 2023-06-12
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hällsboskolan Kungsholmen Elevassistent till mellanstadiet, Hällsboskolan Kungsholmen
Som elevassistent på Hällsboskolan hjälper du till med att skapa en inkluderande och tillgänglig lärmiljö, en miljö som gör skillnad. Arbetet pågår under hela skoldagen, inkluderar raster och eventuell fritidsverksamhet och utgår från vår gemensamma verksamhetsplan. Du ingår i ett team som tillsammans skapar optimala och individuella förutsättningar utifrån elevernas behov och förutsättningar. Samarbetet i teamet är centralt även om ditt huvuduppdrag innebär att stötta en eller flera elever i deras personliga utveckling det kan gälla vardagssi...
2023-05-29 2023-06-19
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hällsboskolan Kungsholmen Elevassistent till mellanstadiet, Hällsboskolan Kungsholmen
Som elevassistent på Hällsboskolan hjälper du till med att skapa en inkluderande och tillgänglig lärmiljö, en miljö som gör skillnad. Arbetet pågår under hela skoldagen, inkluderar raster och eventuell fritidsverksamhet och utgår från vår gemensamma verksamhetsplan. Du skapar optimala och individuella förutsättningar utifrån elevernas behov och förutsättningar. Ditt huvuduppdrag innebär att stötta en eller flera elever i deras personliga utveckling det kan gälla vardagssituationer såväl som i rutiner, i det sociala samspelet samt inlärningsmäs...
2023-05-29 2023-06-19
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Omvärldsanalytiker till polisområde Stockholm Syd
Som omvärldsanalytiker inom polisområde Syd kommer du ha en mycket viktig roll att fylla. Du kommer verka i såväl den korta som långa tidsskalan och genomföra analyser i stort och smått för att ge ansvariga chefer/arbetsledare en god lägesbild att fatta beslut utifrån. Arbetet är väldigt fritt och kommer med stort förtroende i hur du väljer att lägga upp inhämtning och analys. Man skulle kunna säga att den perfekta omvärldsanalytikern vet vad chefen behöver veta, innan denne själv vet att den behöver veta det. Som omvärldsanalytiker ska du dess...
2023-05-29 2023-06-12
1 2 3 >