Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Handläggare till beslagsgrupperna, Stockholm City
I arbetsuppgifterna ingår sökningar i flertal IT-system, hantering av inkomna beslag, såsom förvaring, försäljning och förstörande, godsutlämning, godsspårning samt dokumentation av de åtgärder som vidtas i samband med detta. Vidare ska du kunna tolka domar och de direktiv som avser beslag för att kunna effektuera beslut och ha kontakter med utredare, förundersökningsledare, åklagare, domstolar och allmänhet. Du arbetar i en grupp av handläggare under ledning av en gruppchef. Polismyndigheten arbetar med löpande verksamhetsutveckling, varför d...
2023-11-29 2023-12-13
Ersta diakoni, Susannahemmet Aktivitet- och kulturassistent till Ersta Susannahemmet, Huddinge
Som aktivitet- och kulturassistent har du en nyckelroll i verksamheten och driver ditt arbete självständigt genom att med ditt positiva förhållningssätt dagligen erbjuda flera lustfyllda aktiviteter för personer med kognitiv- och somatisk sjukdom. Du ansvarar för att kartlägga de boendes intresse, samt planera och arrangera dagliga aktiviteter utifrån vad de önskar, t ex högtidsfirande, matlagning, konst- och musikupplevelser. Arbetsuppgifterna är väldigt varierande och ger dig möjlighet att använda hela din kreativitet för att sprida glädje ...
2023-11-29 2023-12-17
Kommerskollegium Utredare som vill arbeta med fri rörlighet för varor på EU:s inre marknad.
Som utredare hos oss arbetar du med att analysera svenska myndigheters och departements författningsförslag, bedömer anmälningsplikt samt analyserar utländska anmälningar enligt reglerna för fri rörlighet för varor, EU:s anmälningsdirektiv och WTO:s avtal om tekniska handelshinder. Du bistår myndigheter, departement och näringsliv med rättsligt stöd, analyser och underlag inom området fri rörlighet för varor, tekniska regler och tekniska handelshinder samt håller informations- och utbildningsinsatser. Självklart bidrar du också till att utvec...
2023-11-29 2023-12-13
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hällsboskolan Kungsholmen Elevassistent till Hällsboskolan Kungsholmen, Vikariat
Som elevassistent på Hällsboskolan hjälper du till med att skapa en inkluderande och tillgänglig lärmiljö, en miljö som gör skillnad. Arbetet pågår under hela skoldagen samt fritidshemsverksamhet på fm/em samt under lov. I all verksamhet utgår vi från vår gemensamma verksamhetsplan. Du ingår i ett team som tillsammans skapar optimala och individuella förutsättningar utifrån elevernas behov och förutsättningar. Samarbetet i teamet är centralt även om ditt huvuduppdrag innebär att stötta en eller flera elever i deras personliga utveckling det kan...
2023-11-28 2023-12-05
Blomsterfonden Blomsterfondens äldreboende Svalnäs söker undersköterska tillsvidare 85%
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Du som söker har redan några års arbetslivserfarenhet i yrket, meriterande är om du har erfarenhet av demensvård. Blomsterfondens uppdrag är att ge våra boende ett tryggt hem, en värdig vård och en kärleksfull omsorg med en meningsfull tillvaro. De ska känna trygghet, värme och glädje. Blomsterfondens medarbetare ska tillhandahålla god service, vård och omsorg utifrån de äldres individuella behov. Vi erbjuder en arbetsplats som är välkomnande, inkluderande och där ditt engagemang gör skillnad. Dit...
2023-11-28 2023-12-17
Kriminalvården, Rättsavdelningen Rättslig expert med inriktning mot avtals- och fastighetsrätt
I arbetet som rättslig expert med inriktning mot avtals- och fastighetsrätt lämnar du juridisk rådgivning till myndighetens fastighetsenhet. I första hand avser rådgivningen hyresavtal, men även annan fastighetsrelaterad rådgivning kan bli aktuell. Du deltar även i förhandlingar rörande nya hyresavtal.
2023-11-28 2023-12-19
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Kommunpoliser till LPO Nacka och LPO Globen
Som kommunpolis är ditt huvuduppdrag att driva Polismyndighetens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete på en strategisk nivå i samverkan både internt och externt mot kommunen och övriga lokalsamhället. Kommunpolisen fungerar som ett led i att säkra att Polismyndigheten lokalt kan svara upp mot de åtaganden som gjorts i samverkansöverenskommelser och på så sätt skapa förutsättningar för den lokala polisen att arbeta närmare medborgarna. Du representerar polisen i samverkan, som en tydlig och tillgänglig väg in till lokalpolisområdet. ...
2023-11-28 2023-12-12
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Sektionen för verksamhetsstyrning och analys, Regionkansliet Stockholm söker handläggare
Gruppen för beredning av den strategiska ledningsgruppens möten och processer, grupp 1, är en av fyra grupper på VSA. Grupp 1 har i uppgift att stödja regionens polisområden och enheter samt regionledningen i det strategiska uppdraget. Uppdraget består framförallt av: Beredning av regionens strategiska ledningsmöte och dess processer samt bereda underlag till regionspolischefens medverkan i den nationella strategiska ledningsgruppen. Gruppen utvecklas kontinuerligt och vi söker nu två handläggare som har intresse och fallenhet för samordning...
2023-11-28 2023-12-12
Stockholm Vatten och Avfall, Inköp Avtalsförvaltare/avtalscontroller
Du kommer som en av fyra drivna, affärsmässiga och strukturerade avtalsförvaltare arbeta med att genomföra uppföljning av bolagets leverantörsavtal enligt framtaget arbetssätt samt vidareutveckling av detsamma. Detta gör du tillsammans med verksamhetens engagerade och kompetenta medarbetare där en viktig del är att stötta och vägleda dem. Som avtalsförvaltare hos oss kommer du tillhöra en enhet på ca 25 personer, dina kollegor kommer utöver avtalsförvaltare bland annat bestå av upphandlare, inköpare och administratörer. Vanliga arbetsuppgifte...
2023-11-28 2024-01-14
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Gruppchefer till BF-IGV, LPO Södra Roslagen, Järva, Järfälla eller Vällingby, PO Sthlm Nord
I uppdraget som gruppchef har du ansvar för att tydliggöra mål på kort och lång sikt för medarbetare samt leda det dagliga BF-arbetet utifrån beslutad prioritering. Du har personal- och arbetsmiljöansvar och genomför såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare samt leder rehabiliteringsarbete vid behov. Som chef för BF-IGV rapporterar du till LPO Chef samt ingår i LPO ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har sä...
2023-11-28 2023-12-12
Polismyndigheten, IT-avdelningen Senior IT-säkerhetsspecialist till Stockholm
Arbetar du idag som säkerhetsarkitekt eller säkerhetsspecialist och vill ta dig an ett nytt meningsfullt uppdrag? Då är detta rollen för dig! Som IT-säkerhetsspecialist hos polisen får du arbeta med den absolut senaste teknologin. Du får vara med och ta fram nya lösningar från grunden och samtidigt utveckla dig själv genom spännande uppdrag och samarbeten. Du kommer att arbeta med IT- och informationssäkerhet för att säkerställa att vi har ett väl fungerande och ändamålsenligt säkerhetsarbete, samt en balanserad IT-säkerhet inom hela myndighet...
2023-11-27 2023-12-08
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Gruppchef för Digitaliseringsgruppen, Regionkansliet Stockholm
Uppdraget som gruppchef för digitaliseringsgruppen Som chef för digitaliseringsgruppen rapporterar du till sektionschefen samt ingår i sektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för enhetens verksamhet inom området digitalisering och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Att vara chef och ledare inom Polism...
2023-11-27 2023-12-11
Statens museer för världskultur Museivärd, vikariat deltid
I arbetsuppgifterna ingår att med värme och nyfikenhet aktivt välkomna våra besökare till, samt berätta om, vår verksamhet vid våra tre stockholmsmuseer Medelhavsmuseet, Etnografiska museet, Östasiatiska museet och digitala utbud. Som museivärd cirkulerar du i museets publika delar, svarar på besökares frågor på plats, i telefon eller digitalt, bemannar entré, kassa och butik, genomför dagliga publika visningar och besöksundersökningar. Vidare svarar du för daglig tillsyn av utställningar och publika lokaler samt agerar vid larm- och nödsituati...
2023-11-27 2023-12-15
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Gruppchef till utredningsgrupp vid LPO Sollentuna och Järva PO Sthlm Nord
Lokalpolisområde Sollentuna söker gruppchefer till två utredningsgrupper. Vi söker en gruppchef till gruppen som hanterar våra ungdomsärenden. I det uppdraget ingår det att också ha ett brottsförebyggande perspektiv och vara delaktig i både intern och extern samverkan. Vi söker också en gruppchef till en nystartad grupp för vilket behovet kommer att utvärderas men som främst kommer hantera brott med vuxna gärningsmän såväl inom grövre mängdbrott som grova brott. Arbete med frihetsberövande personer förekommer regelbundet och brottskatalogen s...
2023-11-24 2023-12-11
Kriminalvården, Stockholm Öst Kriminalvårdare till anstalten Österåker
Som kriminalvårdare är du grunden i säkerhetsarbetet. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper för att upprätthålla en trygg och säker verksamhet och motivera klienten till ett liv utan kriminalitet. Tydliga rutiner är en naturlig del av ditt dagliga arbete. Det är du som öppnar celldörren på morgonen och låser den på kvällen. Du följer klienten till arbete och utbildning, visiterar och övervakar rastgård och träningslokal. Men du har också vardagskontakt med klienten för att veta hur de mår och du är en del av frigivningsförberedel...
2023-11-24 2023-12-17
Polismyndigheten, Ekonomiavdelningen Miljösamordnare till Ekonomiavdelningen
Som Miljösamordnare ansvarar du för att leda arbetet för myndighetens miljöledningssystem. I din roll ingår att ta ansvar för styrning och uppföljning av Polismyndighetens miljöledningsarbete. Du rapporterar till hållbarhetschef, du ingår i hållbarhetsgruppen och arbetar tillsammans med hållbarhetschef, hållbarhetsstrateg, hållbarhetsspecialist inköp och hållbarhetscontroller. I rollen ingår bland annat att: • Bidra till en ständig förbättring av vårt miljöledningsarbete • Ansvara för miljörevisioner och egenkontroller
2023-11-24 2023-12-08
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Utredare polis/civil till lokalpolisområde Farsta
Som utredare hos oss arbetar du i utredningar som leds av en förundersökningsledare. Arbetsuppgifterna innebär att följa givna direktiv som att exempelvis hålla förhör, inhämta och sammanställa bevisning som åklagaren behöver för att nå tillräckliga skäl för att väcka åtal alternativt kunna fatta beslut om att ärendet ska läggas ned. I arbetet kommer du i kontakt med åklagare, advokater, socialtjänst och andra sakkunniga inom det specifika området. En stor del i arbetet är även den interna samverkan med andra verksamhetsgrenar inom polisen. S...
2023-11-24 2023-12-11
Ersta diakoni, Ersta hemtjänst Kungsholmen/Norrmalm Undersköterska (kväll) till Ersta hemtjänst Kungsholmen/Norrmalm
Ditt jobb är att, utifrån biståndsbeslut, planera och utföra kvalificerat omsorgsarbete i kundens hem. I vår verksamhet är det kundens behov, intressen och vanor som bestämmer hur hemtjänsten utformas. Därför är en stor del i din roll att planera omsorgen tillsammans med kunden. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som du kommer hjälpa våra kunder med är • hjälp med personlig hygien • tillagning av mat • leverans av mat • handling, tvätt och städ • ledsagning Arbetstider och schema Vi arbetar med en schemamodell som ska främja kontinuiteten för ...
2023-11-23 2023-12-10
Ersta diakoni, Ersta hemtjänst Kungsholmen/Norrmalm Undersköterska (dag) till Ersta hemtjänst Kungsholmen/Norrmalm
Ditt jobb är att, utifrån biståndsbeslut, planera och utföra kvalificerat omsorgsarbete i kundens hem. I vår verksamhet är det kundens behov, intressen och vanor som bestämmer hur hemtjänsten utformas. Därför är en stor del i din roll att planera omsorgen tillsammans med kunden. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som du kommer hjälpa våra kunder med är • hjälp med personlig hygien • tillagning av mat • leverans av mat • handling, tvätt och städ • ledsagning Arbetstider och schema Vi arbetar med en schemamodell som ska främja kontinuiteten för ...
2023-11-23 2023-12-10
Fackförbundet ST Studentinformatör Stockholm
Som studentinformatör jobbar du med att arrangera aktiviteter med fokus på att värva studentmedlemmar till Fackförbundet ST. Du synliggör STs verksamhet och fackliga värderingar genom att göra klassrumspresentationer, arrangera föreläsningar och studiebesök, hålla infobord samt delta vid mässor och arbetsmarknadsdagar. För att arbeta som studentinformatör måste du vara utåtriktad och trivas i mötet med nya människor. Du är ansvarstagande och har samarbetsförmåga. Tillsammans med din arbetsgrupp ansvarar ni för att planera arbetstiden och geno...
2023-11-22 2023-12-22
Stockholm Vatten och Avfall, Affärsutveckling Gruppchef för fastighetssektionen
Som Gruppchef för sektionen fastigheter kommer du att ansvara för en del av verksamhetens lokaler, bostäder och övriga fastigheter. Sektionen består idag av tre medarbetare med bred och hög kompetens. Ditt uppdrag kommer vara att tillsammans med medarbetarna, och i linje med verksamhetens behov, bygga upp en strategisk och verksamhetsnära fastighetssektion. Sektionen för fastighet ansvarar för alla kortsiktiga och långsiktiga fastighetsfrågor inom bolaget. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat innebära följande: • Personal- och a...
2023-11-22 2024-01-14
Naturhistoriska riksmuseet Forskarassistent paleobiologi
Arbetet innefattar vetenskapliga studier som rör den moderna och tidiga djupbiosfären samt vilken roll djupbiosfären spelat för prokaryoternas utveckling. I arbetet ingår hantering av geobiologiskt material från marina- och terrestriska djupborrningar i kristallin berggrund samt praktiska moment som provtagning, analys, datahantering och tolkning av fossila mikroorganismer samt biomineraliseringar. Arbetet inkluderar geokemiska och morfologiska analyser av mikrofossil på mikro- och nanonivå med synkrotron-baserade metoder, analyser av biomarkör...
2023-11-22 2023-12-12
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Gruppchefer till den yttre riktade verksamheten i Nacka
Du kommer att leda en grupp som arbetar civilt men även i uniform med planerad och riktad verksamhet inom ramen för lokalpolisområdets verksamhetsplanering. Dessutom planerar och leder du tillsammans med övriga gruppchefer det brottsförebyggande arbetet i lokalpolisområdet. Vi söker nu gruppchefer till våra två riktade grupper med inriktning mot ungdomar och vuxna kriminella. Du tar ansvar i ditt ledarskap och är genom engagemang och likabehandling en förebild. Du agerar professionellt och är lösningsorienterad. Du jobbar både händelsestyrt i l...
2023-11-21 2023-12-05
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Gruppchef till ST1 kansli, LPO Järva, PO Stockholm Nord
Som chef för kansliet rapporterar du till lokalpolisområdeschefen samt ingår i lokalpolisområde Järvas ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för ST1 verksamhet inom området och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Vidare planerar, följer upp och utvecklar du verksamheten samt håller arbetsplatsmöten, utvecklingss...
2023-11-21 2023-12-05
Stockholm Vatten och Avfall Säkerhetsskyddsstrateg
Din huvuduppgift som Säkerhetsskyddsstrateg är att stötta Säkerhetschef i hanteringen av säkerhetsskyddsfrågor både operativt och strategiskt för att säkerställa att bolaget följer säkerhetsskyddslagen. Primära arbetsuppgifter: • Att utgöra stöd mot organisationen, processer, uppdrag och framför allt i projekt där säkerhetsskydd är en viktig komponent • Att planera och genomföra säkerhetsskyddsanalyser samt att ta fram säkerhetsskyddsplaner och implementerar dessa • Att vara delaktig i remisser och framtagande av nya instruktioner samt se öve...
2023-11-21 2023-12-20
1 2 3 >