Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Naturhistoriska riksmuseet Avdelningschef för forskning och samlingar
Utifrån museets uppdrag, vision och mål leder du arbetet på avdelningen i ett förtroendefullt samspel med dina underställda enhetschefer. Arbetet består av att befästa och utveckla Naturhistoriska riksmuseets ställning som en stark vetenskaplig institution, både inom forskningsfältet och i arbetet med att berika, synliggöra och förvalta samlingarna. Du har ett övergripande verksamhets-, arbetsmiljö- och budgetansvar för avdelningen samt ett direkt personalansvar för enhetscheferna. Som avdelningschef rapporterar du direkt till myndighetschefen....
2022-01-21 2022-02-20
Ersta diakoni, Ersta hemtjänst Södermalm Sommarvikarier till Ersta hemtjänst, Södermalm
Inom hemtjänsten jobbar vi med omvårdnad hemma hos våra kunder. Vårt mål är att ge en omsorg av hög kvalitet som tillåter varje individ att få fortsätta vara unik. I vår verksamhet är det kundens behov, intressen och vanor som bestämmer hur hemtjänsten utformas. Vi planerar omsorgen tillsammans med kunden och lägger upp en individuell plan för hur hjälpen ska utföras. För att du ska känna dig trygg i dina arbetsuppgifter ger vi dig en introduktion i vårt arbetssätt och i våra rutiner. Vi kommer att utbilda dig i basala hygienrutiner samt att a...
2022-01-21 2022-02-27
Sveriges Kommuner och Regioner Administratör kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Vi söker dig som är hjälpsam och tillmötesgående med erfarenhet av att ge service. Dina arbetsuppgifter inkluderar allt från ekonomi- och mötesadministration, stöd till medarbetarna inom uppdraget på den nationella stödfunktionen samt att administrativt stödja nationella grupper i regioners system för kunskapsstyrning. Tyngdpunkten ligger på att hantera fakturor, följa upp budget, avtalshantering och mötesadministration. I rollen som administratör ingår även ärendekoordinering och arbete för att säkerställa en effektiv elektronisk dokument...
2022-01-21 2022-02-11
Naturhistoriska riksmuseet Kommunikatör med inriktning mot webb
Vi söker en visstidsanställd kommunikatör med inriktning mot webb som kommer att arbeta tillsammans med övriga i projektteamet som skapar vårt nya intranät och vår nya externa webbplats, Planerad lansering är under året för båda webbplatserna. Kommunikationsenheten vid Naturhistoriska riksmuseet är en strategisk och operativ resurs för hela myndigheten. Kommunikationsenheten ansvarar för att samordna, planera och utveckla den strategiska och operativa interna och externa kommunikationen och marknadsföringen. Det innefattar bland annat kommuni...
2022-01-21 2022-02-13
Ersta diakoni, Linnégården Timanställda Sjuksköterskor till Ersta Linnégården, Östermalm
Vi erbjuder dig ett arbete med stort eget ansvar och goda möjligheter att växa och utvecklas inom yrket. Vi har ett positivt arbetsklimat där vi tillsammans tar ansvar för att varje dag leva upp till våra värderingar, såväl i mötet med våra boende som i ledarskap och medarbetarskap. I rollen som sjuksköterska ansvarar du tillsammans med övriga sjuksköterskor för att leda hälso- och sjukvårdsinsatserna på boendet i nära samarbete med övrig omvårdnadspersonal. Du planerar, utför och utvecklar omvårdnadsarbetet utifrån individuella mål och behov...
2022-01-21 2022-02-20
Ersta diakoni Extrapersonal till två skyddade boenden, Ersta Fristad & Ersta Möjlighet
Vi söker dig som vill arbeta på båda våra skyddade boenden. Båda våra boenden arbetar utifrån följande arbetsuppgifter: • Vi arbetar utifrån kontaktmannaskap där du under ledning av socionom/behandlare tar emot jourplaceringar, dokumenterar samt deltar i säkerhetsplaneringen kring den våldsutsatta kvinnan. • Arbetssättet är miljöterapeutiskt med vardagssituationer och vardagsmiljöer som bas i förändringsarbetet. Vi sätter stor vikt vid meningsfull vistelse och en viktig uppgift är att delta i och uppmuntra till fritidsaktiviteter. • Du stö...
2022-01-21 2022-02-13
Sveriges Kommuner och Regioner CHEF TILL SEKTIONEN EKONOMISK ANALYS – SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER
Chefsuppdraget Sektionschefen för ekonomisk analys förväntas hålla föredrag och att vara en aktiv och synlig person i sammanhang som är adekvata inom området. Rollen samverkar mycket med SKRs chefsekonom som sitter i VDs stab och med andra avdelningar på SKR samt externa parter som myndigheter och Regeringskansliet. Utöver detta ingår sedvanliga uppgifter kopplade till rollen som sektionschef, exempelvis: • Ansvar för sektionens ekonomi, budget och uppföljning. • Ansvar för strategisk personalplanering och rekrytering. • Leda och utveckla med...
2022-01-20 2022-02-20
Polismyndigheten, HR-avdelningen Kvalificerad handläggare/jurist till HR-avdelningens kompetensområde arbetsgivarutveckling
Arbetet som kvalificerad handläggare/jurist är omväxlande och utmanande och ställer höga krav på såväl arbetsrättslig som förvaltningsrättslig kompetens, bred erfarenhet av arbetsgivarpolitiska frågor på statens område samt förmåga till helhetsyn. I ditt arbete har du en central roll i att vidareutveckla frågor med koppling till arbetsrätt och myndighetens arbetsgivarpolitik. Du bedriver omvärldsbevakning, tar fram rättsutredningar och bereder underlag för beslut på strategisk nivå inom de aktuella områdena. Vidare identifierar du behov av förf...
2022-01-20 2022-01-26
Polismyndigheten, Rättsavdelningen Administratör till Rättsavdelningens kansli
Det kommer att läggas stort fokus på att hantera, bedöma, bereda och, i samråd med kanslichefen, fördela ärenden som kommer in tillkansliets funktionsbrevlåda. En del arbetsuppgifter har kort svarstid och funktionsbrevlådan har ett högt inflöde. Utöver detta ingår bland annat följande arbetsuppgifter: • Samverkan internt och externt • Beställningar och inköp • Planera och boka möten av olika slag • Posthantering, diarie- och arkivhantering • Andra sedavnliga administrativa arbetsuppgifter
2022-01-20 2022-02-03
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hälso- och sjukvårdsenheten SPSM söker biträdande enhetschef till enheten för Hälso- och sjukvårdsverksamhet
Som biträdande enhetschef kommer du att ha personalansvar för 20 25 legitimerade Hälso- och sjukvårdspersonal på myndighetens 10 skolor samt ingå i ledningsgruppen för Hälso- och sjukvårdsenheten. Medarbetarna som du ansvarar för ingår i skolornas elevhälsoteam som leds av rektor. Arbetet innebär ett nära samarbete med skolornas rektorer. Du kommer att arbeta över hela Sverige, vilket innebär resor samt ledning på distans. Du kommer tillsammans med enhetschef för Hälso- och sjukvårdsenheten att ha budgetansvar för enheten, du kommer hålla i m...
2022-01-20 2022-02-18
Statens institutionsstyrelse, SiS Huvudkontor SiS söker erfaren verksamhetscontroller som vill arbeta med styrningsfrågor
Vi söker en erfaren verksamhetscontroller som arbetat länge inom staten och som vill vara med och utveckla SiS planerings- och uppföljningsprocesser samt arbetet med intern styrning och kontroll. På planeringsenheten arbetar vi med att samordna myndighetens övergripande processer för planering och uppföljning. Enhetens ansvarsområde omfattar verksamhetsplan och budget, uppföljning av ekonomi och verksamhet, intern styrning och kontroll, avgiftsfrågor, prognoser, årsredovisning, statistik och SiS styrmodell. Du kommer ingå i ett verksamhetscont...
2022-01-20 2022-02-07
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Rebecka/Ekebylund Behandlingsassistenter timvikariat som kan bidra till livsviktig förändring
Som behandlingsassistent på SiS LVM-hem Rebecka/Ekebylund, enhet Rebecka eller enhet Ekebylund, deltar du i den dagliga verksamheten på våra avdelningar med allt vad innebär. Där är du med och skapar en stabil, trygg och omvårdande miljö genom att vara en bra och trygg förebild för våra klienter. I vårt uppdrag ligger förutom drogfrihet för våra klienter, att motivera kvinnorna till vidare vård. Vi jobbar med att bygga trygga relationer men arbetar också med utvalda och väl fungerande behandlingsmetoder. Arbetsuppgifterna varierar och en viktig...
2022-01-20 2022-02-20
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Rebecka/Ekebylund Behandlingspedagog som kan skapa förutsättning för ett bättre liv
Som behandlingspedagog på SiS LVM-hem Rebecka/Ekebylund, enhet Rebecka, deltar du i den dagliga verksamheten på vår avdelning Eira och skapar en stabil, trygg och omvårdande miljö genom att vara en bra och trygg förebild för våra kvinnor. I vårt uppdrag ligger förutom drogfrihet för våra klienter, att motivera kvinnorna till vidare vård. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer men också arbeta med utvalda och väl fungerande behandlingsmetoder. Samt tillsammans med de multidisciplinära team som finns kring våra klienter, dokumentera och ...
2022-01-20 2022-02-10
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Rebecka/Ekebylund Administratör som kan skapa förutsättning för ett bättre liv
Vi söker nu en Administratör på SiS LVM-hem Rebecka/Ekebylund, enhet Rebecka. Du kommer som administratör att vara delaktig i arbetet med de kvinnor som är placerade på avdelningen. Du kommer även vara delaktighet i arbetet med rekrytering, introduktion och kompetensutveckling. I arbetet ingår också kortidsbemanning samt posthanteringen till våra klienter. Du behöver ha en god samarbetsförmåga med både interna och externa parter, med institutionens övriga avdelningar, andra institutioner inom myndigheten samt externa kontakter. Du ingår i ins...
2022-01-20 2022-02-13
Polismyndigheten Förundersökningsledare till Lpo Södertälje
Som förundersökningsledare i LPO Södertälje ansvarar du tillsammans med övriga förundersökningsledare för att de ärenden som kommer in samordnas, utreds och prioriteras i rätt ordning. I ditt arbete som förundersökningsledare ingår det att vägleda och arbetsleda utredarna i deras arbete men även att du coachar, motiverar och stöttar medarbetarna. Du ska ta aktiv del av hur utredarna lägger upp sitt arbete och även tillsammans med gruppchefen ansvara för gruppens utveckling samt förmåga att samarbeta effektivt. Du har en mycket viktig roll b...
2022-01-19 2022-01-25
Kulturrådet Kulturrådet söker HR-administratör
Som HR-administratör kommer du att arbeta brett med olika uppgifter inom HR med fokus på administration och löpande HR-frågor. Du kommer att ansvara för vår löneadministration, och delta i rekryteringsarbetet och i andra HR-frågor. Kulturrådet anlitar Statens servicecenter för löneadministration och våra anställda rapporterar själva direkt i lönesystemet Primula. I rollen som HR-administratör kommer du bland annat att • arbeta med löneadministration och löneunderlag till Statens servicecenter, • stötta chefer och medarbetare i egenrappor...
2022-01-19 2022-01-31
Kulturrådet KULTURRÅDET söker Handläggare för efterkontroller av krisstöd till kulturen till enheten för Verksamhetsstöd
Du kommer att arbeta med vanligt förekommande arbetsuppgifter inom Kulturrådets krisstöd till kulturen, du kommer bland annat att granska redovisningar, arbeta med efterkontroller av beviljat stöd, arbeta med underlag för återkrav och andra arbetsuppgifter kopplade till uppföljningen av krisstödet till kulturen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att • arbeta med efterkontroller av beviljat krisstöd, • arbeta med granskningar av redovisningar för beviljat krisstöd, • ta fram underlag till beslut för till exempel återkrav, • hantera förf...
2022-01-19 2022-02-02
Kulturrådet Handläggare med ekonomikompetens för efterkontroller av krisstöd till kulturen
Du kommer att arbeta med vanligt förekommande arbetsuppgifter inom ekonomi och administration inom Kulturrådets krisstöd till kulturen, du kommer bland annat att granska redovisningar, arbeta med efterkontroller av beviljat stöd med fokus på handlingar gällande ekonomiska uppgifter såsom årsredovisningar/bokslut, likviditetsbudgetar och övriga räkenskaper för vidare beredning. Du kommer också vara ett stöd för andra handläggare gällande ekonomiska frågor. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att • arbeta med efterkontroller av beviljat kri...
2022-01-19 2022-02-02
Ersta diakoni, Operation-och anestesiavdelning Undersköterska med erfarenhet av operation till Ersta Sjukhus
Sedvanliga arbetsuppgifter som undersköterska.
2022-01-19 2022-02-06
Statens institutionsstyrelse, SiS Huvudkontor SiS söker utredare med inr. verksamhetsutveckling av vård och behandling
Till huvudkontorets vård-och behandlingsenhet (VoB) som har 16 medarbetare söker vi nu en utredare för att för att arbeta med verksamhetsutveckling av ungdomsvården och missbruksvården. Enhetens huvudsakliga arbetsuppgifter är normering och stöd till verksamheten vid våra LVM-hem och särskilda ungdomshem i frågor om vård- och behandling, hälso-och sjukvård samt skola. Enheten ansvarar även för utveckling och uppföljning av ungdomshemmens och LVM-hemmens verksamhet. Ditt uppdrag Som utredare bidrar du till att ungdomsvården utvecklas enligt ...
2022-01-19 2022-02-02
Ersta diakoni Arbetsterapeut till Ersta äldreomsorg, Enskededalen
Vi erbjuder dig ett arbete med stort eget ansvar och goda möjligheter att växa och utvecklas inom yrket. Vi har ett positivt arbetsklimat där vi tillsammans tar ansvar för att varje dag leva upp till våra värderingar, såväl i mötet med våra boende som i ledarskap och medarbetarskap. I rollen som Arbetsterapeut blir du en del av ett team som består av fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Tillsammans arbetar ni ute på våra boenden i nära samverkan med omvårdnadspersonal och ledning. I arbetsuppgifterna ingår bland annat; • ansv...
2022-01-18 2022-02-13
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hällsboskolan Mälarhöjden Timvikarier till Hällsboskolan Mälarhöjden
Nu söker vi på Hällsboskolan Mälarhöjden timvikarier som kan hoppa in vid ordinarie personals frånvaro. Som timvikarie på Hällsboskolan Mälarhöjden hjälper du till med att skapa en inkluderande och tillgänglig lärmiljö, en miljö som gör skillnad. Arbetet pågår under hela skoldagen samt fritids och utgår från vår gemensamma verksamhetsplan. Du ingår i ett team som tillsammans skapar optimala och individuella förutsättningar utifrån elevernas behov och förutsättningar. Som timvikarie står du till förfogande när det uppstår behov med kort varsel...
2022-01-18 2022-01-31
Ersta diakoni, avdelning 3 och 5 Kirurgisk slutenvård Fysioterapeut till Kirurgi- och Anestesikliniken Ersta sjukhus
Som fysioterapeut/sjukgymnast är du en uppskattad och viktig del i teamet kring patienten. Dina idéer och din erfarenhet blir en viktig del i vårt fortsatta utvecklings- och förbättringsarbete. Du kommer arbeta på alla våra enheter såsom kirurgmottagning, avdelning och på PostOp/IVA. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar: • Ge preoperativ information • Bedömning och behandling inom bland annat andningsvård, smärtbehandling, mobilisering och hjälpmedelsutprovning • Vid behov tillhandahålla träningsprogram samt förskrivning av hjälpm...
2022-01-18 2022-02-06
Ersta diakoni, Hospice vårdavdelning Timanställd sjuksköterska till Ersta specialiserade palliativa slutenvård
Den specialiserade palliativa vården vid Ersta sjukhus genomsyras av en helhetssyn på människan som innefattar alla aspekter av livet. Vården är inriktad på att lindra patientens symtom och skapa största möjliga livskvalitet där du med din kompetens kan göra stor skillnad. Som sjuksköterska utför du sedvanliga arbetsuppgifter med patientnära omvårdnadsarbete, medicinsktekniska insatser och närståendekontakt. Vi har ett väl fungerande samarbete med Ersta ASIH dygnet runt och hjälps åt där det behövs. Präst och diakon finns knuten till vår v...
2022-01-17 2022-02-06
Ersta diakoni, Hospice vårdavdelning Sjuksköterska till Ersta specialiserade palliativa slutenvård
Den specialiserade palliativa vården vid Ersta sjukhus genomsyras av en helhetssyn på människan som innefattar alla aspekter av livet. Vården är inriktad på att lindra patientens symtom och skapa största möjliga livskvalitet där du med din kompetens kan göra stor skillnad. Som sjuksköterska utför du sedvanliga arbetsuppgifter med patientnära omvårdnadsarbete, medicinsktekniska insatser och närståendekontakt. Vi har ett väl fungerande samarbete med Ersta ASIH dygnet runt och hjälps åt där det behövs. Präst och diakon finns knuten till vår v...
2022-01-17 2022-02-06
1 2 3 4 >