Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Förundersökningsledare sökes till LPO Globen
Tjänsten som förundersökningsledare innebär att du kommer leda i flera av lokalpolisområde Globens förundersökningar som berör den lokala problembilden samt hanterar avvikelser från grova brott i polisområde Stockholm syd. Du agerar även som arbetsledare åt en grupp utredare. Du prioriterar, resursätter och följer upp ärenden tillsammans med din gruppchef. Du tar del i verksamhetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du arbetar tätt tillsammans med utredare, andra polisiära förundersökningsledare, gruppchefer och åklagare samt övriga resurser ...
2023-02-07 2023-02-21
FRA FRA söker HR-specialist
Som HR-specialist hör du till avdelningen för verksamhetsstöd. Avdelningen ansvarar för ekonomi, upphandling, lokalförsörjning, service, HR, informationsförvaltning och säkerhetsskydd. Du tillhör HR-kontoret, vilket innefattar flera funktioner som tillsammans handhar myndighetens alla personalrelaterade frågor. HR-kontoret består av en dynamisk grupp drivande och engagerade medarbetare som har många olika expertkompetenser inom HR-området. Vårt arbete bygger på ett nära samarbete och där vi lär och har roligt tillsammans. Som HR-specialis...
2023-02-07 2023-03-02
Regeringskansliet Utredningssekreterare till kansliet för Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
De huvudsakliga arbetsuppgifterna består i att initiera och projektleda utvärderingar och andra studier. Du ansvarar för hela processen från kontakt med potentiella skribenter till lansering av rapporter samt deras vidare spridning. Att bidra till att EBAs rapporter uppmärksammas och diskuteras är en viktig del av kansliets arbete. Du deltar också i kansliets övriga arbetsuppgifter som t.ex. skrivande av rapport till regeringen och olika former av underlag. Arbetet är utåtriktat och innebär många kontakter med forskare, utvärderare, akademis...
2023-02-07 2023-02-12
Ersta diakoni, Lydiahemmet Undersköterska till Ersta dagverksamhet, Farsta strand
Som undersköterska i dagverksamheten planerar du tillsammans med dina kollegor arbetsdagen utifrån gästernas behov och önskemål. Tillsammans skapar ni en trygg och stimulerande vardag med struktur för våra gäster. Vi vill att mötet med oss ska göra tillvaron mer meningsfull och med en ökad känsla av livskvalitet. I våra dagverksamheter finns väl förankrade metoder för hur vi möts, skapar mening och minns tillsammans med våra gäster och deras anhöriga. Vi arbetar med ett personcentrerat förhållningssätt och skapar en lustfylld social samvaro an...
2023-02-07 2023-03-05
Ersta diakoni, Ersta hemtjänst Södermalm Sommarvikarier till Ersta hemtjänst Södermalm, Östermalm & Kungsholmen
Som sommarvikarie hos oss erbjuds du ett stimulerande, självständigt arbete med stort ansvar. Du kommer att ingå i ett härligt gäng med duktiga, målinriktade kollegor och engagerade, närvarande chefer. Ditt jobb är att, utifrån biståndsbeslut, planera och utföra kvalificerat omsorgsarbete i kundens hem. I vår verksamhet är det kundens behov, intressen och vanor som bestämmer hur hemtjänsten utformas. Därför är en stor del i din roll att planera omsorgen tillsammans med kunden. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som du kommer hjälpa våra kunde...
2023-02-07 2023-04-02
Stockholm Vatten och Avfall Rörläggare VA-mark till Ledningsnät produktion
Som utförare av underhålls- och förnyelsearbeten på det markförlagda VA-ledningsnätet inom verksamhetsområdet Stockholm och Huddinge står enheten nu inför en expansion. Till vårt uppdrag ökar mängden stora projekt, underhållsuppdrag. Utöver detta pågår även en spännande utveckling av våra interna mellanlager för grus- och återvunna tippmassor. Som rörläggare VA-mark är huvuduppgiften att utföra akuta och planerade reparationer samt nyanläggningar på det nedgrävda vatten- och avloppsledningsnätet inom hela Stockholm Vatten och Avfalls verksamh...
2023-02-07 2023-02-27
Statens museer för världskultur Produktionsledare till Världskulturmuseerna
Som produktionsledare inom Kommunikations- och marknadsenheten (nedan KoM) kommer du att göra följande: • Ha övergripande koll på deadlines och resultat samt fördela ansvarsområden gällande produktion på KoM-enheten genom arbetsverktyget Microsoft planner. • Fungera som spindeln i nätet och vara en av länkarna mellan KoM-enheten och övriga avdelningar på myndigheten. • Fungera som ett stöd för kollegorna på KoM genom att planera, driva, strukturera, utveckla och följa upp mål och resultat på våra insatser. • Ha koll på och styra enhetens ...
2023-02-07 2023-02-23
Polismyndigheten, IT-avdelningen Lokalsamordnare till IT-avdelningen
Vi söker nu en handläggare med inriktning mot IT-avdelningens lokal- och arbetsplatssamordning. Du kommer, tillsammans med nuvarande lokalsamordnare, att vara sammanhållande för samtliga frågor som berör lokaler och arbetsplatser på IT-avdelningen. Vårt huvudkontor är i Stockholm men uppdraget kan även innefatta vår verksamhet i t ex Norrköping, Linköping, Göteborg och Malmö vilket innebär att resor kan förekomma. Du leder ditt eget arbete och tar fram planer för hur olika aktiviteter genomförs och redovisar detta på ett tydligt sätt för mott...
2023-02-06 2023-02-10
Ersta diakoni, Palliativ vårdavdelning Undersköterska till Ersta Palliativa vårdavdelning
Arbetet som undersköterska på vår palliativa vårdavdelning är självständigt, utvecklande och meningsfullt. Du möter svårt sjuka patienter i utsatta situationer, där du med din kompetens gör stor skillnad. Som undersköterska ansvarar du för omvårdnaden och samarbetar med undersköterskekollegor och sjuksköterskor. Ersta palliativa vårdavdelning har 20 vårdplatser. Vi har en personalgrupp som trivs här, och ett gott rykte som vi är måna om att leva upp till! Vi vårdar patienter i livets slutskede och möter patienter som har stort omvårdnadsbehov...
2023-02-06 2023-02-26
Naturhistoriska riksmuseet Servicetekniker inom utställningsverksamhet
Som servicetekniker kommer du tillsammans med övriga två servicetekniker arbeta med service och underhåll av elektronik, teknik, ljus och ljud i museets publika miljö. Du kommer också delta vid planering och produktion av utställningar och event, vilket innebär att ingå i en projektorganisation med din kompetens. Du kommer säkerställa att driften och underhållet av våra befintliga och kommande utställningar bibehålls på en hög nivå vilket innebär felsökning, reparationer samt att hantera inköp. I uppdraget ingår allmänna hantverksuppgifter, han...
2023-02-06 2023-02-27
Ersta diakoni, Mariahemmet Sjuksköterska till Ersta Mariahemmet äldreboende i Enskededalen, vikariat
De som flyttar in och bor på Mariahemmet ska uppleva att det är en ny fas i livet, kunna fortsätta att utvecklas och testa nya saker. Vi vill att vardagen ska vara meningsfull med aktiviteter, god mat och trevliga måltider. Det ska vara tryggt och kännas så mycket hemma som det bara är möjligt. I rollen som sjuksköterska ansvarar du tillsammans med övriga sjuksköterskor för att leda hälso- och sjukvårdsinsatserna på Mariahemmet i nära samarbete med övrig omvårdnadspersonal. Du planerar, utför och utvecklar omvårdnadsarbetet utifrån individuell...
2023-02-06 2023-02-26
Polismyndigheten, HR-avdelningen Administratör till kompetensenheten, HR-avdelningen
Till rollen som ledningsstöd söker vi dig som trivs med att ha administration som din huvudsakliga arbetsuppgift. Funktionen förutsätter att du har förmåga att se helheten och att du är van att arbeta strukturerat, noggrant och systematiskt. Rollen är flexibel och omväxlande och tempot är tidvis högt. Du kan ställas inför hastigt uppkomna uppdrag, vilket innebär att du måste omprioritera och sammanställa underlag med kort varsel. Som ledningsstöd kommer du att bistå i handläggningen av ärenden och bistå i utvecklingsarbete inom sektionen Utveck...
2023-02-06 2023-02-20
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hällsboskolan Kungsholmen Tf. förstelärare till Hällsboskolan Stockholm
Arbete som förstelärare är en del av befintlig lärartjänst. Som förstelärare rapporterar du till Hällsboskolans rektor som också ger förutsättningar och stöd i uppdraget. En särskild uppdragshandling kommer att upprättas som är både individuellt och generellt anpassad. Försteläraren ska undervisa minst 50 % av den reglerade arbetstiden och grunduppdraget är det som beskrivs för grundlärare respektive ämneslärare. Arbetsuppgifterna för en förstelärare varierar beroende på det lokala behovet. Försteläraren har en tydlig koppling till skolutv...
2023-02-06 2023-02-10
Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum Forensisk fotograf, NFC Stockholm
Fotografernas huvudsakliga uppgift är teknisk fotografering av spår och föremål i laboratoriet men också i fält. I arbetsuppgifterna ingår det även att genomföra visualiseringar av brottsplatser med hjälp av olika metoder, som video och 360- dokumentation. Arbetet sker i en omväxlande miljö och det är viktigt att kunna tempoväxla. Att både samarbeta i ett team och kunna fatta egna beslut hör till vardagen vilket kräver att man är ödmjuk inför uppgiften. För att bli forensisk fotograf genomgås en intern utbildning. Förekommande arbetsuppgifter: ...
2023-02-06 2023-02-20
Stockholm Vatten och Avfall VA-Koordinator
I rollen som VA-koordinator är du ingången till oss på Anslutning och den första kontakten för både kunder och interna kollegor. I rollen ingår det att ansvara för den första hanteringen av inkomna ärenden, vilket innebär att kvalitetsgranska, efterfråga komplettering, besvara, prioritera och att koordinera ärendena. Du arbetar med uppföljning av statistik där du tar fram siffror, genomför löpande mätningar och tolkar resultaten. I vissa fall kommer du även att stötta med analyser och framtagandet av handlingsplaner i enhetens kontinuerliga ...
2023-02-06 2023-02-26
Polismyndigheten, IT-avdelningen Handläggare intern kommunikation Employer Branding
Dina arbetsuppgifter innebär att du kommer att ansvara för egna operativa uppdrag, där du kommer att planera, koordinera och administrera ditt eget arbete. Vi arbetar enligt agila principer där vi hjälps åt att leverera säkra, högkvalitativa lösningar. Det innebär att du kommer få varierande arbetsuppgifter vilka ligger i linje med våra gemensamma leveranser. Du får engagerade kollegor och en miljö som främjar lärande och utveckling. Vi värnar om en kultur där man inte bara jobbar för att utveckla sig själv utan även för att lyfta andra och at...
2023-02-06 2023-02-20
Ersta diakoni, Diabetes- och endokrinmottagning Diabetessjuksköterska till Ersta sjukhus - välkommen till oss!
Tjänsten innebär varierande arbetsuppgifter i form av självständig mottagning, start av insulinpumpar, patientundervisning för typ 1 och typ 2 diabetes samt telefonrådgivning och bokningar. Hos oss är utveckling viktigt och är en självklar del i arbetet. Det gäller både våra arbetssätt och din personliga utveckling.
2023-02-06 2023-03-05
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Administratör till Skrivcentralen, Polisområde Stockholm Syd
Som administratör på Skrivcentralen arbetar du med att transkribera inspelade förhör, i dialog och dikterad form samt larmsamtal och andra inspelade samtal. Uppdraget att transkribera förhör inkommer från förhörsledare från hela polisområdet. Du förväntas stötta timanställda med introduktion och hantera tillhörande administration. Utöver detta kan du även komma att delta i arbetet med varierande operativa stödåtgärder åt utredningsverksamheten i polisområdet. Kollegorna på avdelningen prioriterar och fördelar de gemensamma arbetsuppgifterna, dr...
2023-02-03 2023-02-13
Kriminalvården, Sektionen för allmän klientjuridik Jurist vid rättsavdelningen med placering i Stockholm
Som kriminalvårdsjurist är en av dina huvudsakliga arbetsuppgifter att handlägga och fatta beslut i omprövningsärenden där grundbeslut har fattats av Kriminalvårdens lokala verksamhetsställen, bl.a. anstalter och häkten. Du kommer också att medverka i arbetet med att samordna och utveckla praxis i kriminalvårdsjuridiska frågor samt ansvara för daglig rådgivning till lokal och regional nivå. Du kan också komma att handlägga ärenden om ersättning för skada samt företräda Kriminalvården i rättsprocesser avseende klientbeslut i domstol. I arbetet k...
2023-02-03 2023-02-24
Ersta diakoni, Ednahemmet Ersta Ednahemmet söker sjuksköterska till sommarvikariat
I rollen som sjuksköterska ansvarar du tillsammans med övriga sjuksköterskor för att leda hälso- och sjukvårdsinsatserna på boendet i nära samarbete med övrig omvårdnadspersonal. Som sjuksköterska hos oss planerar, utför och utvecklar omvårdnadsarbetet utifrån individuella mål och behov har du ett nära samarbete med boende, anhöriga, omvårdnadspersonal samt övriga kollegor/chefer fungerar du också som coach och arbetsledare för omvårdnadspersonalen. Vi erbjuder dig ett arbete med stort eget ansvar och möjlighet att växa och utvecklas inom yrk...
2023-02-03 2023-04-02
Ersta diakoni, Hannahemmet Ersta Hannahemmet söker sjuksköterska till sommarvikariat
I rollen som sjuksköterska ansvarar du tillsammans med övriga sjuksköterskor för att leda hälso- och sjukvårdsinsatserna på boendet i nära samarbete med övrig omvårdnadspersonal. Som sjuksköterska hos oss planerar, utför och utvecklar omvårdnadsarbetet utifrån individuella mål och behov har du ett nära samarbete med boende, anhöriga, omvårdnadspersonal samt övriga kollegor/chefer fungerar du också som coach och arbetsledare för omvårdnadspersonalen. Vi erbjuder dig ett arbete med stort eget ansvar och möjlighet att växa och utvecklas inom yrk...
2023-02-03 2023-04-02
Ersta diakoni, Hannahemmet Sommarjobba som undersköterska på hemtrevliga Ersta Hannahemmet
Som sommarvikarierande undersköterska på Ersta Hannahemmet får du ett roligt och utvecklande sommarjobb. Vi har ett tydligt fokus på att de boende ska få en aktiv och spännande vardag med intressanta aktiviteter, trevliga måltider och goda möten. Du kommer ha ett nära samarbete med undersköterskekollegor, sjuksköterska, rehabpersonal och andra yrkesroller. Tillsammans ser ni till att de som bor här mår bra genom att de får den hjälp och det stöd som de önskar och behöver. Arbetstiden är förlagd till dag/kväll/helg enligt rullande schema.
2023-02-03 2023-04-02
Ersta diakoni, Linnégården Ersta Linnégården söker sjuksköterska till sommarvikariat
I rollen som sjuksköterska ansvarar du tillsammans med övriga sjuksköterskor för att leda hälso- och sjukvårdsinsatserna på boendet i nära samarbete med övrig omvårdnadspersonal. Som sjuksköterska hos oss planerar, utför och utvecklar omvårdnadsarbetet utifrån individuella mål och behov har du ett nära samarbete med boende, anhöriga, omvårdnadspersonal samt övriga kollegor/chefer fungerar du också som coach och arbetsledare för omvårdnadspersonalen. Vi erbjuder dig ett arbete med stort eget ansvar och möjlighet att växa och utvecklas inom yrk...
2023-02-03 2023-04-02
Ersta diakoni, Linnégården Sommarjobba som undersköterska på hemtrevliga Ersta Linnégården
Som sommarvikarierande undersköterska på Ersta Linnegården får du ett roligt och utvecklande sommarjobb. Vi har ett tydligt fokus på att de boende ska få en aktiv och spännande vardag med intressanta aktiviteter, trevliga måltider och goda möten. Du kommer ha ett nära samarbete med undersköterskekollegor, sjuksköterska, rehabpersonal och andra yrkesroller. Tillsammans ser ni till att de som bor här mår bra genom att de får den hjälp och det stöd som de önskar och behöver. Arbetstiden är förlagd till dag/kväll/helg enligt rullande schema.
2023-02-03 2023-04-02
Ersta diakoni, Lydiahemmet Ersta Lydiahemmet söker sjuksköterska till sommarvikariat
I rollen som sjuksköterska ansvarar du tillsammans med övriga sjuksköterskor för att leda hälso- och sjukvårdsinsatserna på boendet i nära samarbete med övrig omvårdnadspersonal. Som sjuksköterska hos oss planerar, utför och utvecklar omvårdnadsarbetet utifrån individuella mål och behov har du ett nära samarbete med boende, anhöriga, omvårdnadspersonal samt övriga kollegor/chefer fungerar du också som coach och arbetsledare för omvårdnadspersonalen. Vi erbjuder dig ett arbete med stort eget ansvar och möjlighet att växa och utvecklas inom yrk...
2023-02-03 2023-04-02
1 2 3 4 5 >