Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Statens institutionsstyrelse, SiS Huvudkontor SiS säkerhetsavdelning söker jurist för utredning om säkerhetsregister mm
Vill du bidra till att våra ungdomar, klienter och medarbetare får en tryggare tvångsvård? Sök tjänsten som jurist vid säkerhetsavdelningen på SiS huvudkontor. Dataskyddsförordningen och SolPuL ger ett långtgående stöd för behandling av integritetskänsliga personuppgifter i myndighetens arbete med vård och behandling. För att arbeta mer systematiskt och rättssäkert med personuppgifter som behövs för att upprätthålla ordning och reda men även för att förhindra brottslighet under verkställigheten av den slutna ungdomsvården (LSU) har SiS behov...
2022-06-23 2022-08-19
Naturhistoriska riksmuseet Två förste assistenter till enheten för miljöforskning och -övervakning
Fokus för tjänsterna ligger på provberedning av biologiskt material och administrativt arbete kopplat till det, eventuellt kan visst samlingsvårdsarbete och fältarbete förekomma. Till största del kommer det vara fisk, ägg och musslor inom det marina nationella miljögiftsövervakningsprogrammet som provbereds, men det kan även förekomma provtagning av vävnadsprover från andra djurgrupper för olika typer av analyser. Andra arbetsuppgifter inom verksamheten kan bli aktuella. I båda tjänsterna ingår praktiska och administrativa arbetsuppgifter och ...
2022-06-23 2022-07-14
FRA FRA söker handläggare för säkerhetsskyddsavtal
Som handläggare inom SUA-området (säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal) innebär det att du arbetar med att administrera och handlägga ärenden i vår SUA-process, inkluderat säkerhetsprövning kopplat till SUA vid myndigheten. Även ansvar och planering för kontroller i samband med upphandlingarna ingår. Det innebär många kontakter med beställare och leverantörer. Du kommer även arbeta med att utveckla processer och metoder inom området fortlöpande. Utbildning av bland annat chefer och medarbetare inom SUA-området ingår som en del ...
2022-06-23 2022-07-10
FRA Arbete med datakvalitet inom underrättelsetjänst
Som medarbetare inom funktionen datakvalitet ingår du i en mindre grupp på en enhet inom avdelningen för signalunderrättelser som bedriver signalspaning enligt lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Avdelningen arbetar med inhämtning av råmaterial, bearbetning samt analys och levererar underrättelserapporter och andra tjänster till myndighetens uppdragsgivare. Exempel på områden som FRA rapporterar om kan vara information om militär förmåga hos främmande länder och stöd till svenska militära insatser utomlands. Datakvalite...
2022-06-23 2022-07-17
Naturhistoriska riksmuseet Kommunikatör med inriktning mot webb
Arbetet innefattar att flytta innehåll från våra gamla webbplatser och anpassa till ett nytt format. Det innebär bland annat: • att skriva och revidera texter till de båda webbplatserna, såväl helt nya texter som revidering av befintliga texter • att stödja kollegor i andra delar av verksamheten som har innehållsansvar i dessa båda webbplatser I arbetet ingår i övrigt förekommande arbetsuppgifter för en kommunikatör.
2022-06-23 2022-07-14
Ersta diakoni, Kvalitetsavdelningen Socialt ansvarig samordnare/ kvalitetsutvecklare till Ersta diakoni
Som socialt ansvarig samordnare (SAS) tillhör du ett team med stora kontaktytor mot vård- och omsorgsverksamheter och administrativa stödfunktioner inom Ersta diakoni. Du har ett nära samarbete med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i frågor som rör ledningssystem för kvalitet och säkerhet. Tillsammans stödjer ni chefer i lagbevakning, kvalitetsutveckling och systematiskt förbättringsarbete. Primära ansvarsområden: • Bevaka lagstiftningen, stödja och vägleda verksamheterna i att bedriva omsorg och stödåtgärder i enlighet med gällande laga...
2022-06-23 2022-07-31
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Nereby i Harestad Behandlingsassistenter vaken natt till avdelning Hällen
Nu startar avdelningen Hällen på nytt! Vill du vara med och bygga upp en verksamhet från start och skapa skillnad för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingssamordnare en meningsfull utmaning. Vi rekryterar ett helt nytt team av behandlingsassistenter, behandlingspedagoger och behandlingssamordnare till avdelningen. Nu söker vi tre behandlingsassistenter till vaken natt. Arbetet syftar till att ge våra pojkar god omvårdnad och omsorg nattetid när det behovet uppstår. Det kan innebära allt från att samtala med en ungdom till att läsa h...
2022-06-23 2022-07-25
Naturhistoriska riksmuseet Forskningsassistent till enheten för paleobiologi
Datautvinning av växtdistributionsdata och klimatdata, undersöka förhållanden mellan växters utbredning och klimat samt utföra klimat- och vegetationsmodellering och statistiska analyser.
2022-06-23 2022-07-03
Ersta diakoni, IT-avdelning Utvecklingsinriktad Systemförvaltare till IT-avdelningen på Ersta Diakoni
Du kommer huvudsakligen att arbeta med förvaltning av olika digitala lösningar inom vård- och omsorgsområdet. I rollen samverkar du nära med verksamheterna som använder systemen, inom IT-avdelningen med tekniker/drift, samt med leverantörer och regionala förvaltningar. Du är en del av ett team som tillsammans med verksamheten ska skapa nytta och modernisera Erstas förvaltning. Exempel på arbetsuppgifter: • Säkerställa att systemen uppfyller lagar och krav • Samverkan och omvärldsbevakning • Ansvara för användarstöd; utgöra andra linjens suppor...
2022-06-23 2022-08-28
Ersta diakoni, ASIH Sjuksköterska/distriktsjuksköterska till Ersta ASIH
Arbetet som sjuksköterska på Ersta ASIH är självständigt, utvecklande och meningsfullt. Du möter svårt sjuka patienter i utsatta situationer, där du med din kompetens gör stor skillnad. I patienternas hem ges utrymme för bra patientsamtal och relationsbyggande, vilket är grunden i en personcentrerad vård. Som sjuksköterska har du möjlighet att kunna planera din arbetsdag med tydliga arbetsuppgifter samt arbete under stor frihet. Du hanterar även flera olika typer av medicinskteknisk utrustning.
2022-06-22 2022-08-31
Statens institutionsstyrelse, SiS Huvudkontor Systemtekniker som har detaljintresse och vill arbeta innovativt
Är du systemtekniker och söker ett arbete i en väldigt välfungerande arbetsgrupp där det är högt i tak? Vill du ha prestigelösa kollegor som du växer nära, vet vad de gör, och har fullt förtroende för? Är du en självgående och god lagkamrat som vill arbeta i många it-system? Då söker vi dig. It-avdelningen utökar nu sin verksamhet och söker en systemtekniker som vill vara med vid planering, införande och sedan förvaltning av it-system. Som systemtekniker hos oss har du intressanta och utvecklande arbetsuppgifter som exempelvis installation, f...
2022-06-21 2022-07-05
Sveriges Kommuner och Regioner, Avdelningen för vård och omsorg Cancersamordnare vid SKR
Uppdraget är att samordna SKR:s arbete med den nationella cancerstrategin och arbetet inom ramen för de överenskommelser SKR och regeringen tecknar på cancerområdet. Du kommer leda arbetet i SKR:s cancerteam med 5-10 medarbetare och samarbeta nära med de sex regionala cancercentrumen (RCC). I rollen som nationell cancersamordnare ingår att fungera som ordförande för Regionala cancercentrum i samverkan. RCC i samverkan arbetar för en mer patientfokuserad, tillgänglig och jämlik cancervård. RCC i samverkan har ett brett uppdrag inom cancerområd...
2022-06-21 2022-07-30
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Verksamhetsstödsenheten Operativ inköpare till SPSM
Den operativa inköparen kommer att ingå i ett team och har goda kunskaper inom inköpsområdet och verksamhetsområdet och arbetar med kortare tidsperspektiv och uppfyllande av verksamhetens behov här och nu. I rollen arbetar man med allt från enklare beställningar i e-handelssystem till mer komplexa direktupphandlingar och avrop mot ramavtal med alla villkor fastställda. Verksamhetsområdet har många avtal och i uppdraget ingår även avtalsförvaltning och uppföljning av avtal. Ett stort utvecklingsarbete pågår i myndigheten och fokus framöver inneb...
2022-06-20 2022-08-07
Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Rebecka/Ekebylund Lokalvårdare sommarvikariat
Institutionens enhet Ekebylund i Rosersberg söker nu dig med kunskap och erfarenhet inom lokalvård som har en god servicekänsla samt en önskan om att vara med och bidra till en så god miljö som möjligt för våra klienter. Sommarvikariatet innefattar städning av de gemensamma utrymmen som finns på institutionen samt kontor. På enheten finns två avdelningar en öppen avdelning med tolv platser samt en låst avdelning med åtta platser i en mer vårdlik miljö. Utöver detta finns bl.a. en tvättstuga, en pysselverkstad samt personal och konferensutrymmen...
2022-06-17 2022-06-30
Ersta diakoni, Ersta sjukhus Verksamhetschef Ersta Vårdcentral / Chefssjuksköterska Ersta sjukhus
Uppdraget som verksamhetschef på Ersta Vårdcentral kommer kombineras med rollen som Chefssjuksköterska på Ersta Sjukhus. I ditt uppdrag som verksamhetschef leder du vårdcentralens arbete mot våra gemensamma mål, samtidigt som du ser till sjukhuset som helhet. Du får ansvar för att verksamheten och organisationen utvecklas i takt med de krav och förväntningar som finns i omvärlden. Att skapa en verksamhet som förmår att över tid hålla samma höga kompetens samt vara en attraktiv och hållbar arbetsplats är verksamhetschefens viktigaste uppgift. ...
2022-06-17 2022-07-06
Ersta diakoni, Ersta konferens, hotell & terrass Serveringspersonal till Ersta terrass
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av sedvanliga serveringsuppgifter och tillsammans med enhetschefen höja kvalitet, gästnöjdhet och driva restaurangen framåt. På Ersta terrass serverar vi dagens lunch, konferensluncher och affärsluncher. Vi har även festvåningsverksamhet, bröllop, fester, företagsevent, minnesstunder och konferensmiddagar. Vi ser att du kan arbeta både självständigt och i grupp, vara delaktig i planering, gästkontakt och genomförande av våra olika evenemang, schemaplanering, beställning av varor, vara behjälplig med kompo...
2022-06-16 2022-07-05
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Rebecka på Ekerö SiS ungdomshem Rebecka, avdelning Motivation söker behandlingspedagoger
SiS ungdomshem Rebecka består av fyra avdelningar: SFA (särskild förstärkt avdelning) , utredning-, låsbar behandlings- och öppen behandlingsavdelning samt skola. Vi söker 3 behandlingspedagoger på deltid till avdelning Motivation, vår öppna behandlingsavdelning. Som behandlingspedagog har du ett stort ansvar för det dagliga arbetet med ungdomarna. Tillsammans med övrig personal är du en vuxen förebild och ansvarar för att skapa en stabil och trygg miljö för ungdomarna. För att möjliggöra denna miljö är det viktigt att skapa och bibehålla e...
2022-06-16 2022-06-30
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Manillaskolan Elevassistent - Manillaskolan, Stockholm
Manillaskolan söker en person som vill arbeta som pedagogisk resurs/elevassistent i en tvåspråkig skola där elevernas språk och kunskap är i fokus. Du kommer att arbeta nära eleverna i vår särskolegrupp på högstadiet och stötta dem utifrån deras behov under skoldagen.
2022-06-15 2022-07-05
Sveriges Kommuner och Regioner, Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Vill du jobba strategiskt med krisberedskap och civilt försvar på nationell nivå?
Vi söker nu en medarbetare som vikarie för vår kollega som ska vara föräldraledig under 1 år. Vi kommer att anpassa tjänstens innehåll utifrån erfarenhet och senioritet och därför kan du vara i början av din karriär likväl som en erfaren strateg som arbetat länge med frågorna och kan ta dig an en kvalificerad och komplex roll. Du kommer att arbeta för att kommuner och regioner ska ha goda förutsättningar att utveckla sin beredskap för fredstida kriser och krig. Tjänsten är i första hand inriktad på kommunernas beredskap, men du kommer även att...
2022-06-15 2022-07-03
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor , Avd. för utredning Statistiker/kvantitativ analytiker
Vi söker en statistiker/kvantitativ analytiker till Avdelningen för utredning som ska arbeta med myndighetens utredningar inom ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället. Inom båda politikområdena finns årligen återkommande rapporter och MUCF får även i uppdrag att genomföra särskilda utredningsuppdrag. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är statistikproduktion och dataanalys av såväl befintlig statistik som ny empiri inhämtad via enkätstudier. I utredningsarbetet medverkar du genom att bidra med statistiska analyser. Du tillgänglig...
2022-06-15 2022-07-03
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hällsboskolan Kungsholmen Mellanstadielärare i svenska och matematik - Hällsboskolan Kungsholmen
Hällsboskolan Kungsholmen växer, och vi söker nu dig som vill vara med i att utveckla stödet till elever med grav språkstörning så att de kan nå sina mål. Vi söker dig som är behörig och legitimerad lärare med bred kompetens för undervisning på mellanstadiet i år 5-7. Söker du en spännande arbetsplats där det finns utrymme att vara med och påverka? Då är du en av de lärare som vi behöver i vår verksamhet. På Hällsboskolan arbetar vi tillsammans och i nära samarbete i så kallade årskursteam som leds av teamledare. Vi har ett ämnesövergripande...
2022-06-14 2022-06-24
Sveriges Kommuner och Regioner, Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Vill du jobba som strateg inom förvaltning och drift av fastigheter på nationell nivå?
Till Fastighetsgruppen söker vi nu en strateg som vikarie för vår medarbetare som ska vara tjänstledig under minst 1 år. Vi kommer att anpassa tjänstens innehåll utifrån erfarenhet och senioritet och därför kan du vara i början av din karriär likväl som en erfaren strateg som arbetat länge med frågorna och kan ta dig an en kvalificerad och komplex roll. Vi söker dig med kunskaper om förvaltning och drift av fastigheter. Kommuner och regioner äger och förvaltar ett stort fastighetsbestånd och det är av stor vikt att fastigheterna förvaltas på ...
2022-06-14 2022-08-07
Statens institutionsstyrelse, SiS Huvudkontor Ekonomiadministratör till Redovisningsenheten
Redovisningsenheten vid SiS huvudkontor kvalitetssäkrar och genomför ekonomiprocesser från faktura till bokslut. Enheten ansvarar bl.a. för myndighetens ekonomisystem, kund- och leverantörsreskontra, fakturering och bokslut. Myndigheten har Unit4 ERP (Agresso) som ekonomisystem och Visma Proceedo som elektroniskt fakturahanteringssystem. Enheten agerar rådgivande och stödjande till huvudkontoret, verksamhetskontoren och SiS institutioner. Enheten består av tio medarbetare. I rollen som ekonomiadministratör arbetar du i första hand med lever...
2022-06-14 2022-08-11
Polismyndigheten, IT-avdelningen Senior .NET-utvecklare
Det digitala mötet med medborgarna är en viktig fråga för Polismyndigheten. Vi söker dig som vill ingå i ett tvärfunktionellt Scrum-team. Vi arbetar tillsammans med att utveckla, kravställa, designa, testa och förvalta polisens olika webbsystem. Vårt utvecklingsteam levererar kontinuerligt enligt continuous deployment. Vi arbetar i EPiServer och C#/.NET. Vi arbetar agilt, testar ny teknik samt lägger stort fokus på våra arbetsformer och vårt samarbete både inom vår grupp och mot omgivande delar av organisationen. Du kommer få arbeta tillsamma...
2022-06-14 2022-06-28
Naturhistoriska riksmuseet Handläggare
Som handläggare kommer du handlägga, driva, utveckla och kvalitetssäkra ärenden kopplade till verksamhetsplanering och uppföljning. Du kommer att driva, utveckla och handlägga arbetet med planering och uppföljning av interna styrningen och uppföljningen/kontrollen samt samordna myndighetens årsredovisning. I arbetet ingår att ta fram underlag kopplade till myndighetens tertialuppföljningar och delårsuppföljningar samt ansvara för myndighetens miljöledningsarbete. Du kommer att samordna och leda projekt eller uppdrag som enheten ansvarar för som...
2022-06-14 2022-06-26
1 2 >