Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Kommunpolis till lokalpolisområde Vällingby
Som kommunpolis är ditt huvuduppdrag att driva Polismyndighetens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete på en strategisk nivå i samverkan både internt och externt mot kommunen och övriga lokalsamhället. Du är inspiratör och motor i det brottsförebyggande arbetet och har mandat att utveckla nya metoder och genomdriva samverkansarbete för hela lokalpolisområdet. Du ingår i lokalpolisområdets operativa ledningsgrupp med ansvar att utveckla verksamheten i sin helhet. Du förväntas ta en aktiv roll i att tillsammans med dina kollegor i den o...
2024-05-20 2024-06-24
Blomsterfonden, Svalnäs Blomsterfonden söker Gruppchef/Sjuksköterska till Svalnäs i Djursholm
Är du vår nya gruppchef? Är du redo att ta ett nytt steg i ditt arbetsliv? Då har du nu möjlighet att bli en del av vårt härliga team av gruppchefer. Som gruppchef hos oss är du omvårdnadsansvarig och har det övergripande ansvaret för integreringen i HSL och SoL. Du har personalansvar för din grupp och ansvarar för medarbetarnas arbetsledning, arbetsmiljö och genomföra utvecklings- och lönesamtal. Du rapporterar till verksamhetschefen och sitter i den lokala ledningsgruppen. Du kommer att möta såväl yrkesmässiga som personliga utmaningar i ...
2024-05-20 2024-06-30
Sveriges Domstolar, Högsta domstolen Högsta domstolen söker domstolshandläggare
2024-05-20 2024-06-03
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hällsboskolan Kungsholmen Lärare MA/NO, mellanstadiet Hällsboskolan Kungsholmen
Vi söker lärare med behörighet att undervisa MA/NO i årskurs 5-7. Söker du en spännande arbetsplats där det finns utrymme att vara med och påverka? Vill du också utveckla stödet till elever med grav språkstörning så att de kan nå sina mål? Då är du en av de lärare som vi behöver i vår verksamhet. På Hällsboskolan arbetar vi tillsammans och i nära samarbete i så kallade årskursteam som leds av teamledare. Vi har ett ämnesövergripande tematiskt arbetssätt som vi tror ska gynna våra elever i deras kunskapsutveckling. Vid Hällsboskolan utgår all...
2024-05-20 2024-06-10
Kriminalvården, Enheten för planering och arbetsgivarutveckling Arbetsrättsjurist
HR-avdelningens arbetsrättsjurister leder och kvalitetssäkrar myndighetens processer och arbetssätt inom det arbetsrättsliga området. Uppdraget omfattar utredning, vägledning och rådgivning i samtliga arbetsrättsliga frågeställningar inom myndigheten. Arbetsrättsjuristen företräder arbetsgivaren i lokala tvisteförhandlingar och kan komma att företräda Kriminalvården vid eventuella rättstvister vid tingsrätt, domstol, arbetsdomstol. I uppdraget ingår även att bistå vid granskning och utformning av kollektivavtal, och att vägleda HR-experter o...
2024-05-17 2024-06-07
Stockholm Vatten och Avfall, Projekt och Utveckling VA Enhetschef Projekt och Utveckling
Som Enhetschef för Projekt och Utveckling kommer du att ha det övergripande ansvaret för att forma och bygga upp en helt ny enhet. Ditt arbete innebär att hantera utvecklingsfrågor inom dricksvattenproduktion och rening av avloppsvatten samt att leda utredningar för våra anläggningar inom vatten och avlopp. Dessutom kommer du att vara delaktig i kravställning och medverka i investeringsprojekt samt uppbyggnad av mottagningsorganisation för stora projekt, exempelvis SFA. I rollen kommer du att ha personalansvar och leda fyra sektionschefer för ...
2024-05-17 2024-06-09
Kommerskollegium Utredare för att arbeta med EU:s inre marknad och dess framtid
Vi söker nu en samordnare för inre marknadsfrågorna på myndigheten för vikariat på ett år. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att bidra till vårt övergripande inre marknadsarbete och ta fram analyser för att EU:s inre marknad utvecklas och kan möta de behov som finns hos individer och företag. Vårt arbete ska leda till ett ökat fokus på att framtidssäkra den inre marknaden i nästkommande agenda från EU-kommissionen 2024-2029. Det innebär bland annat att ta fram analyser inför förhandlingar och diskussioner i EU, ha en dialog med intressen...
2024-05-17 2024-06-01
JO Riksdagens Ombudsmän JO söker en registrator/sekreterare
Vi söker en registrator/sekreterare som i första hand kommer arbeta som sekreterare och placeras vid en tillsynsavdelning, men som vid behov också kan arbeta som registrator. Vi söker en person som ser värdet i att vara flexibel och som kan se till verksamhetens behov. Du kommer att ingå i enheten för administrativt stöd. Som registrator/sekreterare arbetar du med att hantera inkommande post, registrering och fördelning av nya ärenden, ta emot besök och telefonsamtal, svara på frågor och ge information till allmänheten samt medverka vid utl...
2024-05-17 2024-06-07
Kommerskollegium Utredare för arbete med Ukrainas integration med EU:s inre marknad
Vi söker nu en erfaren jurist som vill bidra till den del av vårt utvecklingssamarbete som rör Ukrainas och Moldaviens närmande till EU. Du arbetar med att analysera utvecklingen av och villkoren i handelsrelationer mellan Ukraina och EU, analyserar möjligheter för Ukraina att bedriva handel med EU samt Ukrainas behov i sin strävan att integreras med EU:s inre marknad. Arbetet utförs utifrån den juridiska och institutionella kontexten i Ukraina och i relation till pågående processer mellan EU och Ukraina, både frihandelsavtalet med EU Deep and...
2024-05-17 2024-06-01
Kommerskollegium Vi söker en driven och utvecklingsfokuserad projektadministratör
För vår verksamhet med handelsrelaterat internationellt utvecklingssamarbete söker vi dig som är driven och initiativrik, strukturerad och lösningsfokuserad samt vill utvecklas genom utmaningar. De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av att koordinera aktiviteter på plats i Stockholm med koppling till våra utbildningsprogram Trade Academy. Det innebär att hantera ansökningar och utskick till deltagare, bokning av lokaler och arrangera mindre event. Du arbetar på uppdrag av ansvarig projektledare i nära samarbete med andra kollegor. Arbetet ...
2024-05-17 2024-06-07
Stockholm Vatten och Avfall, Hållbarhet Energi- och hållbarhetscontroller
Som Energi- och hållbarhetscontroller har du det övergripande ansvaret för både energicontrolling och hållbarhetscontrolling där du kommer lägga ungefär lika mycket tid inom respektive område. Du kommer att ingå i ett entusiastiskt team på Hållbarhetsenheten och utgå från våra trevliga kontorslokaler i Ulvsunda. Övergripande kommer du i din roll att vara en nyckelperson när det kommer till att sammanställa och analysera statistik inom energi- och olika hållbarhetsområden, arbeta med beräkningar, samt att du både kommer driva och medverka i utr...
2024-05-17 2024-06-09
Ersta diakoni, Kirurg- och anestesikliniken Specialistläkare i anestesi- och intensivvård till Ersta sjukhus
Som anestesiläkare hos oss blir du en del av ett lagom stort team på i dagsläget åtta personer. Här får du möjlighet att varva enklare dagkirurgiska ingrepp med högspecialiserad vård. Du är också en del av vår beredskap att försörja hela sjukhuset med akuta hjälpinsatser. Din ordinarie arbetstid är förlagd till dagtid, men jourtjänstgöring ingår i tjänsten och ger dig extra ledighet med regelbundenhet. Vi har ett högt fokus på balans mellan arbete och fritid och strävar efter att hitta lösningar som fungerar så bra som möjligt för respektive ...
2024-05-17 2024-06-07
Kriminalvården, Region Stockholm Administratör till Regionkontoret Stockholm
Som administratör på Regionkontoret i Stockholm kommer du att stödja såväl regionchef som övrig regionalt placerad personal i administrativa ärenden. Du kommer att tillsammans med chefsassistent och registrator bland annat arbeta med diarieföring i systemet Platina och registrering av uppgifter i andra administrativa system. Som administratör arbetar du även med ärendebevakning, arkivering, posthantering, beställningar, inköp och faktureringar. Du kommer även att ha daglig bevakning av telefon, mail samt tillsyn av lokaler och utrustning. Möte...
2024-05-17 2024-06-07
Kriminalvården, Nationella transportenheten (NTE) Kriminalvårdare till Nationella transportenheten Stockholm
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta vid transportenheten innebär att din huvudsakliga uppgift är att transportera frihetsberövade personer, för Kriminalvården och an...
2024-05-16 2024-05-30
Ersta diakoni, Diabetes- och endokrinmottagning Diabetessjuksköterska till Ersta sjukhus
Tjänsten innebär varierande arbetsuppgifter i form av självständig mottagning, start av insulinpumpar, patientundervisning för typ 1 och typ 2 diabetes samt telefonrådgivning och bokningar. Hos oss är utveckling viktigt och är en självklar del i arbetet. Det gäller både våra arbetssätt och din personliga utveckling.
2024-05-16 2024-06-06
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hällsboskolan Kungsholmen Musiklärare, Hällsboskolan Kungsholmen
Vi söker en lärare med behörighet att undervisa i musik. Söker du en spännande arbetsplats där det finns utrymme att vara med och påverka? Vill du också utveckla stödet till elever med grav språkstörning så att de kan nå sina mål? Då är du en av de lärare som vi behöver i vår verksamhet. På Hällsboskolan arbetar vi tillsammans och i nära samarbete i så kallade årskursteam som leds av teamledare. Vi har ett ämnesövergripande tematiskt arbetssätt som vi tror ska gynna våra elever i deras kunskapsutveckling. Vid Hällsboskolan utgår all undervis...
2024-05-16 2024-06-06
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hällsboskolan Kungsholmen lärare på lågstadiet, Hällsboskolan Kungsholmen
Vi söker lärare med behörighet att undervisa i årskurs 1-4. Söker du en spännande arbetsplats där det finns utrymme att vara med och påverka? Vill du också utveckla stödet till elever med grav språkstörning så att de kan nå sina mål? Då är du en av de lärare som vi behöver i vår verksamhet. På Hällsboskolan arbetar vi tillsammans och i nära samarbete i så kallade årskursteam som leds av teamledare. Vi har ett ämnesövergripande tematiskt arbetssätt som vi tror ska gynna våra elever i deras kunskapsutveckling. Vid Hällsboskolan utgår all under...
2024-05-16 2024-06-06
Statens geotekniska institut Ingenjörsgeolog till SGI
För att kunna bygga på och i berg på ett planerat och hållbart sätt behöver samhället förbättrad kompetens och kunskap om bergets egenskaper för byggnation. Genom att leda utveckling med kunskapsuppbyggnad och vägledningar inom detta område bedöms SGI kunna göra stor samhällsnytta och vill därför nu stärka vår kompetens med en erfaren ingenjörsgeolog. Du kommer att ha en viktig roll i SGI:s utvecklingsarbete för att stötta samhället med kunskap och vägledning för en effektiv och hållbar planering och byggprocess i berg. Tillsammans med kollego...
2024-05-16 2024-06-10
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hällsboskolan Kungsholmen Lärare Sv/En/SO, mellanstadiet/högstadiet, Hällsboskolan Kungsholmen
Vi söker en lärare med bred behörighet och flexibilitet att undervisa i mellan och/eller högstadiet främst i ämnen som Sv/Eng/SO i årskurs 5-9 Söker du en spännande arbetsplats där det finns utrymme att vara med och påverka? Vill du också utveckla stödet till elever med grav språkstörning så att de kan nå sina mål? Då är du en av de lärare som vi behöver i vår verksamhet. På Hällsboskolan arbetar vi tillsammans och i nära samarbete i så kallade årskursteam som leds av teamledare. Vi har ett ämnesövergripande tematiskt arbetssätt som vi tror s...
2024-05-15 2024-06-04
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Förundersökningsledare till brott i nära relation, Stockholm city
Som förundersökningsledare ansvarar du tillsammans med övriga förundersökningsledare för att de ärenden som inkommer samordnas, utreds och prioriteras i rätt ordning. Du coachar och vägleder medarbetarna under hela processen från inkommet till avslutat ärende. Du är knuten till en utredningsgrupp och du ska vara tillgänglig för att vägleda och arbetsleda utredarna i deras arbete. Som förundersökningsledare är du ansvarig för att följa upp, utvärdera och bedöma utvecklingen i arbetet med att förbättra utredningsresultat. Du leder tillsamman...
2024-05-15 2024-05-29
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolstödsenheten Timvikarier teckenspråkstolk till SPSM
Är Du teckenspråkstolk med hög kompetens? Är Du en praktiker med teoretisk förankring? Är Du trygg i din yrkesroll? Då kanske Du tilltalas av och passar som timvikarie på någon av SPSM:s skolor! Vi söker timvikarierande teckenspråkstolkar med placering på Manillaskolan i Stockholm, Birgittaskolan i Örebro, Vänerskolan i Vänersborg eller Östervångsskolan i Lund samt vid distansmöten. Du kommer att tillfrågas när det uppstår behov med kort eller långt varsel. Att stå till förfogande på detta sätt innebär att ett nytt anställningsförhållande int...
2024-05-15 2024-11-10
Polismyndigheten, IT-avdelningen Lösningsarkitekt för webben på IT-avdelningen, Stockholm
Som lösningsarkitekt ska du känna till de riktlinjer, standards, förmågor och tekniker vi arbetar med inom polisen. Du tar fram realiserbara lösningsförslag där befintliga tekniker och förmågor används och som passar in i Polisens IT- infrastruktur. Du kommer att ingå i ett nätverk av IT-arkitekter inom IT-avdelningen och tillhöra en grupp med kravanalytiker, utvecklare, UX-designer och testare där du verkar i din roll. I rollen som lösningsarkitekt medverkar du i livscykelhantering och nyutveckling av de produkter som gruppen ansvarar för. Du ...
2024-05-15 2024-05-31
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Brottsförebyggande samordnare till kansliet i Flemingsberg
I din roll som Brottsförebyggande samordnare kommer du att ingå i gruppen för strategisk verksamhetsstyrning som tillhör Kansliet i Polisområde Stockholm Syd. Gruppen består av strategiska samordnare som arbetar med utredning och lagföring, tillväxtarbete, krisberedskap, personaldimensionering samt planeringsprocesser. I uppdragen ingår det att planera, analysera och följa upp verksamheten på en övergripande nivå i ett strategiskt perspektiv. Du kommer att vara polisområdets företrädare, talesperson och ansikte utåt i de Brottsförebyggande frå...
2024-05-14 2024-05-28
Ersta diakoni, Ersta geriatrik Sjuksköterska till Ersta geriatrik, Avdelning 2
Den specialiserade geriatriska vården vid Ersta sjukhus genomsyras av en helhetssyn på människan som innefattar alla aspekter av livet. Teamet består av läkare, sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, kuratorer, arbetsterapeuter, undersköterskor och administratörer med hög kompetens inom geriatrisk vård. Som sjuksköterska utför du sedvanliga arbetsuppgifter som patientnära omvårdnadsarbete med fokus på teamarbete och stöd och hjälp till närstående. Du sätter alltid patienten i centrum vilket innebär att du strävar efter att ge bästa...
2024-05-14 2024-06-04
Ersta diakoni, Ersta sjukhus Fysioterapeut till nystartad PTSD-mottagning, Ersta sjukhus
Som legitimerad fysioterapeut behandlar du självständigt patienter inom ramen för PTSD-uppdraget och är en viktig del i det multiprofessionella team som samverkar kring patienten. Vanligt förekommande behandling är Basal Kroppskännedom, spänningsreglering och anpassad fysisk aktivitet efter patientens behov, som kan bedrivas både individuellt och i grupp. Vården är patientcentrerad och utgår från Ersta diakonis värdegrund; se hela människan. Du arbetar i nära samarbete med enhetschef och bidrar aktivt till att nå uppsatta mål. Du kommer även ...
2024-05-14 2024-06-04
1 2 3 >