Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sveriges Kommuner och Regioner, Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad SKR söker en strateg inom förvaltning och drift av fastigheter (vikariat)
Till Fastighetsgruppen söker vi nu en strateg med kunskaper om förvaltning och drift av fastigheter. Kommuner och regioner äger och förvaltar ett stort fastighetsbestånd och det är av stor vikt att fastigheterna förvaltas på bästa sätt. SKR har en roll i att stödja detta. Ditt huvudfokus kommer vara att driva och delta i utvecklingsprojekt. Frågor som kan bli aktuella att driva kan omfatta allt från energibesparande insatser i förvaltningen till hantering av information om fastigheter. Medlemmarnas behov avgör. Du kommer också bevaka medlemmar...
2022-05-20 2022-06-07
Sveriges Kommuner och Regioner, Avdelningen för vård och omsorg Administratör till Nationella Kvalitetsregister
Vi söker dig som är serviceinriktad, tillmötesgående och flexibel samt tycker om att fungera i ett team med olika kompetenser. Dina arbetsuppgifter inkluderar allt från ekonomi- och mötesadministration, administrativt stöd till olika grupperingar inom kvalitetsregisterorganisationen, till stöd för projektledning och projektplanering. Tyngdpunkten ligger på att hantera fakturor, följa upp budget, avtalshantering, hantera utskick och mötesadministration, inklusive att i vissa fall föra protokoll. I rollen som administratör ingår även ärendeko...
2022-05-18 2022-06-01
Sveriges Kommuner och Regioner, Avdelningen för vård och omsorg Datadriven analytiker inom hälso- och sjukvårdsområdet
Som datadriven analytiker arbetar du brett med frågor kring hälso- och sjukvårdsrapportering och analys. En av huvuduppgifterna är att samordna och driva innehållsutvecklingen i webbportalen Vården i siffror, vilket sker tillsammans med den arbetsgrupp som ansvarar för att ta emot och förbereda data för publicering. Vården i siffror är regionernas gemensamma samlingsplats för löpande publicering av hälso- och sjukvårdsrelaterad data - som ett stöd till ledning, förbättringsarbete samt databaserad analys och dialog. Datakällorna är tex. kvalit...
2022-05-18 2022-06-01
Sveriges Kommuner och Regioner IT-tekniker central infrastruktur till SKR
Under de senaste åren har DigIn arbetat för att skapa en modern, flexibel och robust IT-miljö, att utveckla upphandlingsprocesserna och att erbjuda ett kundorienterat och effektivt verksamhetsstöd. Vi står nu inför ett spännande uppdrag att ytterligare effektivisera verksamheten genom automatisering, digitalisering och att lyfta IT-funktionen till en ny strategisk nivå. IT är en väsentlig strategisk förutsättning i den fortsatta utvecklingen och du som IT-tekniker kommer att erbjudas stort utrymme att påverka arbetet framöver. Som IT-tekniker ...
2022-05-11 2022-05-31
Sveriges Kommuner och Regioner Förhandlare till SKR
Förhandlingssektionen, som tillhör avdelningen för arbetsgivarpolitik, företräder SKR och SKR:s medlemmar i förhandlingar samt ger råd och stöd avseende kollektivavtal och arbetsgivarfrågor. Sektionen ansvarar för kollektivavtal om bland annat anställningsvillkor, löner, pensioner, försäkringar och omställning. Vi behöver nu förstärka vår verksamhet med en förhandlare inom villkorsområdet. Rollen som förhandlare på SKR är spännande, utvecklande och mångfacetterad. Förhandlaren fungerar som expert och rådgivare inom sitt område och förväntas i ...
2022-05-10 2022-05-29
Sveriges Kommuner och Regioner, avdelningen för ledningsstöd Vill du bli vår nästa CFO på SKR?
CFO har ett övergripande ansvar för att SKR har en budget i balans och att ekonomistyrningen bedrivs enkelt och effektivt. SKR är moderbolag i SKR-koncernen och CFO är därför också VD för SKR:s kapitalförvaltning och pensionsstiftelse. Det kan också bli aktuellt med styrelseuppdrag i något av våra dotterbolag. Du utför ditt uppdrag som chef tillsammans med ca 20 medarbetare på Ekonomi- och finanssektionen. Du har två samordnare som ansvarar för varsin grupp. Sektionen hanterar redovisning, projektcontrolling, business control, ekonomiadminist...
2022-04-25 2022-05-22