Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Naturhistoriska riksmuseet Enhetschef till en viktig del av svensk miljöövervakning
Som enhetschef kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att bestå av att planera, leda, och följa upp enhetens miljöövervakningsarbete utifrån museets uppdrag, vision och mål. Du kommer även att delta i ledning och verksamhetsutveckling av hela avdelningen för natur- och miljöövervakning, bl.a. genom att ingå i dess ledningsgrupp. Tillsammans med andra i ledningsgruppen ska du även medverka till att avdelningens uppdragsverksamhet utvecklas till en effektiv, ändamålsenlig och hållbar struktur som möter kravet om full kostnadstäckning samt samor...
2023-09-22 2023-10-15
Naturhistoriska riksmuseet Förste intendent geologi
Du ska arbeta med utåtriktade aktiviteter, till exempel hålla populärvetenskapliga föredrag, underhålla webbsidor om geologi, delta i museets aktiviteter för allmänheten och tjänstgöra som jourhavande geolog (besvara frågor från allmänheten). Anställningen omfattar också forskning inom ett område som kompletterar pågående verksamhet vid Naturhistoriska riksmuseet, och användning av enhetens analysutrustning. Du ska utforma ett eget strategiskt forskningsprogram och söka externa forskningsmedel. Handledning av doktorander, studenter och gästfo...
2023-09-22 2023-10-22
Naturhistoriska riksmuseet Förste assistent till enheten för miljöforskning och –övervakning
Tjänsten omfattar i huvudsak laborativt arbete i molekylärlabb och analys av genetiska data. Arbetsuppgifterna omfattar hantering och registrering av biologiska prover, beredning av sekvenseringsbibliotek samt analys. Arbetet kan även innebära att strukturera upp material och skapa ordning bland prover, filer och information i databaser. Arbetet kommer att utföras självständigt och i samarbete med befintlig personal på enheten.
2023-09-19 2023-10-01
Naturhistoriska riksmuseet Förste assistent till enheten för miljöforskning och –övervakning
Tjänsten omfattar i huvudsak samlingsvård av Miljöprovbankens material i såväl fysisk som digital form. Arbetsuppgifterna omfattas av att ta emot och förbereda nytt material för lagring i Miljöprovbanken, inventering och ompackning av äldre prover, informationssökning i pärmar och databas samt digital registrering. I samband med lån av prover från Miljöprovbanken kommer provberedning av biologiska vävnadsprover att ingå i arbetsuppgifterna. Arbetet kan även innebära att strukturera upp samlingar och skapa ordning bland prover, filer och informa...
2023-09-15 2023-10-05
Naturhistoriska riksmuseet Förste assistent/laboratorieassistent till enheten för bioinformatik och genetik
Du kommer främst att arbeta laborativt med molekylärbiologiska metoder baserat på både botaniskt och zoologiskt material. Arbetsuppgifterna innefattar rutinarbete som DNA-sekvensering, PCR, DNA-extraktion och preparation bibliotek för sekvensering av t.ex. genom och miljöDNA. Populationsgenetiska analyser, utveckling och modifiering av metoder och protokoll, samt efterbearbetning av rådata (främst NGS-data) kan också ingå i arbetsuppgifterna. Du kommer även att delta i handhavandet av laboratoriets instrument (bl.a. pipetteringsrobotar, qPCR oc...
2023-09-15 2023-10-05
Naturhistoriska riksmuseet Forskningsingenjör - Vegacenter ICPMS laboratoriet
Ansökningar efterfrågas till en heltidstjänst som forskningsingenjör, för arbete med Vegacenter-laboratoriet för induktivt kopplad plasmamasspektrometri (ICPMS), tillsammans med laboratorieföreståndaren. Forskningsingenjören ansvarar för drift och underhåll av både multi- och single-collector ICPMS-instrument (Nu Plasma 3 och AttoM, Nu Instruments) och ett laserablationssystem, samt utveckling och förbättring av analysmetoder. Innehavaren ska upprätthålla goda kontakter med användare och leverantörer samt utöka användningen av laboratoriet ge...
2023-08-25 2023-09-26