Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Naturhistoriska riksmuseet System developer/Back-end developer for national research infrastructure
Vi tror på kompetensutveckling och kompetensöverföring och här erbjuds du möjlighet att tillsammans med kollegor nationellt och internationellt bygga tekniska lösningar inom biodiversitetsinformatik som stöd för forskning. Du kommer att delta i utvecklingsarbetet inom infrastrukturen samt i koordineringen mellan våra lokala utvecklare och internationella team. Att bidra till diskussionerna både nationellt och inom det internationella konsortiet ingår i det ordinarie arbetet. Dina arbetskamrater kommer att inkludera forskare som deltar i utveckl...
2022-11-15 2022-12-13
Naturhistoriska riksmuseet Forskare till enheten för bioinformatik och genetik
Du kommer att bidra till utvecklingen av universell probabilistisk programmering för tillämpningar inom evolutionsbiologi och biologisk mångfald. Arbetet innefattar bland annat implementering av analyser i det probabilistiska programmeringsverktyget Birch, och bidrag till utvecklingen av Birch samt Miking och det Miking-baserade verktyget TreePPL, en ny miljö för dessa analyser. I arbetsuppgifterna ingår också utveckling och implementering av nya inferensalgoritmer, analyser av aktuella empiriska problem i forskningens framkant, och bidrag till...
2022-11-15 2022-11-30
Naturhistoriska riksmuseet Förste intendent (forskare) till Naturhistoriska riksmuseet, enheten för botanik
• Bedriva egen forskning och publicera i relevanta internationella tidskrifter • Ansöka om och generera externa forskningsbidrag • Bygga upp en forskargrupp • Bearbeta och berika museets vetenskapliga samlingar. • Ansvara för en del av enhetens samlingsförvaltning • Förmedla vetenskaplig kunskap till allmänheten • Delta i museets och enhetens övriga verksamhet.
2022-11-14 2023-01-08
Naturhistoriska riksmuseet Senior assistant to the Department of Zoology
In this role, you will sort alcohol fixed insects to different taxonomic levels, that were collected in various traps in Rwanda. You will also work with digitization of the insects in a collection database. The insects that are to be sorted to lower levels are mainly adults of caddisflies (Trichoptera), mayflies (Ephemeroptera) and stoneflies (Plecoptera), but larvae and nymphs occur as well.
2022-11-09 2022-11-30
Naturhistoriska riksmuseet Förste assistent till enheten för zoologi
Arbete med vetenskapliga zoologiska samlingar med fokus på stöd till låneverksamheten, inklusive utskick och regelverk. I tjänsten kan ingå stöd till gästforskare, föremålsfotografering, databasregistrering. I tjänsten kan också ingå delansvar för vissa taxonomiska grupper. Övergripande arbete inom museet kan förekomma.
2022-11-09 2022-11-30