Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Polismyndigheten, Polisregion Nord Lokalpolisområde Norra Lappland söker administratörer till receptionen i Kiruna
Som administratör i receptionen kommer du att ha ett viktigt arbete inom ramen för polisens serviceuppdrag. Du kommer att vara allmänheten behjälplig och bland annat arbeta med polismyndighetsärenden i receptionen. Du blir myndighetens ansikte utåt och kanske besökarens första kontakt med polisen. Huvudsakliga arbetsuppgifter: • Handlägga pass- och identitetskortsansökningar • Ta emot och registrera anmälningar från allmänheten • Hantera hittegods • Utlämning av beslag • Ta emot tillståndshandlingar och inlämnade vapen Ytterligare arbetsuppgi...
2022-05-18 2022-05-29
Polismyndigheten, IT-avdelningen Digital producent, vikariat, Stockholm
Vår huvudsakliga uppgift är att producera åt IT-avdelningen vilket innebär följande: • Från ax till limpa producera digitalt lärande, interaktiva utbildningar, filmer till e-learning, för nya och befintliga IT-system. Inkluderar manusproduktion, filminspelning, fotografering, filmredigering, animering och illustration • Ansvara för en strukturerad och tidsatt leverans • Sammanföra innehåll, pedagogik och design i polisens lärplattform.
2022-05-18 2022-06-01
Polismyndigheten, Rättsavdelningen Handläggare till Rättsavdelningen, Polismyndigheten, Stockholm
Vi söker handläggare för bland annat arbete med tillståndsärenden enligt ordningslagen t.ex. för sprängning, men även annan lagstiftning som kräver tillstånd från Polismyndigheten såsom hotell- och pensionatverksamhet och handel med begagnade varor. Som handläggare kan du också hantera ansökningar om förordnanden som ordningsvakt och andra typer av säkerhetspersonal samt återkallelser av beviljade förordnanden. Arbetsuppgifterna består till stor del av att ta fram och bedöma underlag i ärenden, att bedöma sökandens lämplighet för det sökta ända...
2022-05-18 2022-05-23
Polismyndigheten, IT-avdelningen It-säkerhetspecialist till It-avdelningen
Vill du arbeta i en av Sveriges mest spännande verksamheter och samtidigt vara en del av att skydda vårt samhälle? Vill du vara med och ta fram polisens framtida informationssystem som leder till en mer säker och effektiv polis? Har du arbetat som säkerhetsarkitekt eller har du erfarenhet av att arbeta med säkerhetsgranskningar, riskanalyser och andra typer av säkerhetshöjande åtgärder, så är detta rollen för dig. Du kommer att arbeta med it- och informationssäkerhet för att säkerställa att vi har ett väl fungerande och ändamålsenligt säkerhe...
2022-05-18 2022-06-08
Polismyndigheten, Polisregion Öst Barnutredare till Brott i Nära Relation, Linköping
Som barnutredare kommer du att handlägga ärenden där barn är målsägande och brottet skett inom nära relation. Du kommer handlägga dessa ärenden genom att delta vid förhör av barnet och genomföra övriga för ärendet adekvata utredningsåtgärder. I rollen ingår att värdera information från flera källor, ta fram specifika fakta, vikta och avgöra betydelsen av varje enskild information, dra slutsatser, bedöma samband mellan ett antal variabler och sammanfatta uppgifter till en logisk helhet. Då du blir en viktig del i förundersökningsprocessen krävs ...
2022-05-18 2022-05-30
Polismyndigheten, Polisregion Öst Förundersökningsledare till Brott i Nära Relation, Linköping
I rollen som FU-ledare kommer du verka för att driva ärenden framåt samt agera arbetsledare på Brott i Nära. I samråd med gruppchef coachar, motiverar och stödjer du utredarna och skapar förutsättningar för dem att nå sin fulla potential. Som förundersökningsledare säkerställer du att verksamheten bedrivs enligt polismyndighetens intentioner och anvisningar, effektivt och kostnadsmedvetet enligt gällande lagstiftning, föreskrifter och övriga regelverk. I rollen som förundersökningsledare ansvarar du i huvudsak för att: • Utöva arbetsledning in...
2022-05-18 2022-05-30
Polismyndigheten, IT-avdelningen Uppdragsledare inom Klientområdet
Som uppdragsledare med livscykelansvar ansvarar du för att leda, planera och följa upp olika aktiviteter inom klientområdet i samverkan med övriga intressenter inom IT-avdelningen. Rollen kan innebära allt från att identifiera och hantera mindre förbättringsåtgärder till att planera och införa nya produkter eller förmågor. I din roll kan du stöta på en varierad vardag, en vanlig dag som uppdragsledare kan bl.a. innebära: • Uppföljning av pågående uppdrag • Identifiera nya behov • Sprida information i rätt kanaler • Delta i nätverk med andr...
2022-05-17 2022-05-31
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Utredare trafikbrott vid Operativa enheten
Som utredare i utredningsgruppen vid Trafiksektionen jobbar du företrädesvis med polisledda förundersökningar: • Trafikbrott initierade av vår yttre verksamhet på sektionen. Det omfattar utredning av de "vanliga" trafikbrotten exempelvis hastighetsöverträdelse, olovlig/grov olovlig körning, rattfylleri/drog men även trafikbrott inom den yrkesmässiga trafiken exempelvis brott mot taxilagstiftningen, farligt gods, överlast, kör- och vilotider mm. • Regionens dödsolyckor vid misstanke om brott dvs "Vållande till annans död genom trafikolycka" •...
2022-05-17 2022-05-31
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Planerare till PO Stockholm City
Arbetsuppgifter Som personalplanerare arbetar du i huvudsak med administration kring operativ arbetstidsplanering, samt planering av personalresurs mot verksamhetsbehovet på kort och lång sikt. Du tar ansvar för det egna löpande arbetet och för arbetsgruppens gemensamma uppdrag. Arbetet sker till stor del i olika administrativa personalsystem och innebär bland annat registrering av ledigheter, frånvaro och lönetillägg. Du ansvarar för optimering av personalresursen genom periodplanering, ombemanningar etc. Du samverkar mycket med olika verksa...
2022-05-17 2022-05-31
Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum Forensiker inom färg och explosivämnen, NFC
Tjänsten kommer på sikt att bli en kombination av färgundersökningar och explosivämnesundersökningar. Arbetsuppgifterna omfattar jämförande undersökningar färg samt utvärdering av resultaten, i arbetet ingår bl.a. mikroskopering, instrumentanalyser såsom FTIR, samt resultatvärdering och dokumentation av resultaten. Den andra delen av tjänsten omfattar påvisande av explosivämnesrester i material som tillvaratagits av polisen i samband med brottsutredningar, men även identifiering av explosivämnen mm. I arbetet ingår bl.a. mikroskopi, instrumenta...
2022-05-17 2022-05-31
Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum Forensiker inom tändsatspartikelundersökningar, NFC
Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen undersökningar av material som tillvaratagits i samband med brottsutredningar. I arbetet ingår bl.a. tolkning av SEM/EDX-spektra, utvärdering, skriftlig dokumentation samt telefonkontakter med uppdragsgivarna. Det kan även förekomma utvecklingsarbete inom området samt utbildning av personal inom rättsväsendet. Fler undersökningstyper inom kemiområdet kan bli aktuellt. Du kommer att ha direkta kontakter med uppdragsgivare inom rättsväsendet och vid behov svara som sakkunnig i domstol. För att undvika kon...
2022-05-17 2022-05-31
Polismyndigheten, HR-avdelningen Gruppchef till sektionen för Grundutbildning, Kompetensenheten, HR-avdelningen, Malmö
Som gruppchef vid grundutbildningen rapporterar du till sektionschefen samt ingår i sektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett u...
2022-05-16 2022-05-27
Polismyndigheten, Polisregion Syd Förundersökningsledare till Brott i nära relation, Kalmar
I rollen som förundersökningsledare ansvarar du i huvudsak för att: - Utöva arbetsledning inom utredningsprocessen i samråd med gruppchef - Fatta beslut i eller utanför förundersökning i enlighet med ditt förordnande/delegation - Stödja och coacha den utredande personalen - Koordinera och skapa en helhetsbild över pågående utredningar - Säkerställa att verksamheten bedrivs enligt Polismyndighetens intentioner och anvisningar enligt gällande lagstiftning, föreskrifter och övriga regelverk - Medverka i utbildningsinsatser och utvärdering av verk...
2022-05-16 2022-05-29
Polismyndigheten, Polisregion Syd Förundersökningsledare till Brott i nära relation, Växjö
I rollen som förundersökningsledare ansvarar du i huvudsak för att: - Utöva arbetsledning inom utredningsprocessen i samråd med gruppchef - Fatta beslut i eller utanför förundersökning i enlighet med ditt förordnande/delegation - Stödja och coacha den utredande personalen - Koordinera och skapa en helhetsbild över pågående utredningar - Säkerställa att verksamheten bedrivs enligt Polismyndighetens intentioner och anvisningar enligt gällande lagstiftning, föreskrifter och övriga regelverk - Medverka i utbildningsinsatser och utvärdering av verks...
2022-05-16 2022-05-29
Polismyndigheten, Polisregion Syd Förundersökningsledare till Brott i nära relation, Västervik/Oskarshamn
I rollen som förundersökningsledare ansvarar du i huvudsak för att: - Utöva arbetsledning inom utredningsprocessen i samråd med gruppchef - Fatta beslut i eller utanför förundersökning i enlighet med ditt förordnande/delegation - Stödja och coacha den utredande personalen - Koordinera och skapa en helhetsbild över pågående utredningar - Säkerställa att verksamheten bedrivs enligt Polismyndighetens intentioner och anvisningar enligt gällande lagstiftning, föreskrifter och övriga regelverk - Medverka i utbildningsinsatser och utvärdering av verks...
2022-05-16 2022-05-29
Polismyndigheten, Polisregion Väst Förundersökningsledare, Utredningsjouren, Polisområde Skaraborg
Funktionen för förundersökningsledning i jourmiljö är organiserad på polisområdesnivå under utredningssektionen. Funktionen ansvarar för förundersökningsledning och initiala utredningsåtgärder dygnet runt. Vid sektionen finns även grupper för spaning, utredning för grova brott och brott i nära relation, samt verksamhetsstödsgruppen som innefattar en rad specialistkompetenser. I rollen som förundersökningsledare i jourverksamheten är du både verksamhetsansvarig och arbetsledare och ansvarar i huvudsak för att: • Fatta beslut i eller utanför f...
2022-05-13 2022-05-30
Polismyndigheten, Polisregion Väst Gruppchef till Brott i nära relation/BINR, Polisområde Skaraborg, Region väst
Någon ringer polisen vid första slaget, någon går när hoten och kränkningarna har gått för långt. Någon hoppas att grannen som såg eller hörde ska ringa. Gemensamt för alla är önskan om att våldet eller hoten ska få ett slut. Brott i nära relation är ett samlingsbegrepp för flera brott där offer och förövare har eller har haft en nära relation. Det kan innebära att parterna är eller har varit gifta, sambo eller särbo eller har gemensamma barn. Närstående omfattar också barn, föräldrar och syskon. Vi söker dig som vill delta i arbetet att utre...
2022-05-13 2022-05-30
Polismyndigheten, Polisregion Öst Administratör till Frontdesk och Registratur, NFC Linköping, visstidsanställning
Som administratör kommer du att arbeta med: • besvara inkommande telefonsamtal och mejl, främst ur ett registratorssammanhang • registrering av inkommande paket • daglig kontakt med medarbetare på NFC • diarieföring av kontakt med uppdragsgivare samt av information
2022-05-13 2022-05-24
Polismyndigheten, HR-avdelningen HR-partner till Kristianstad
I rollen som HR-partner kommer du att utgöra ett verksamhetsnära HR-stöd för ledning och chefer. Du förväntas ha ett konsultativt förhållningssätt och kunna driva samt implementera HR-processer i verksamheten. Du kommer att vara ett stöd i så väl operativa som strategiska frågor kopplade till chefs- och kompetensförsörjning, arbetsmiljö, arbetsrättsliga/avtalsfrågor, förhandling och lönebildning. Du ingår i ledningsgrupp och bidrar med din kompetens utifrån ditt ansvarsområde samt verkar för att utveckla effektiv styrning och ledning av verksam...
2022-05-13 2022-05-29
Polismyndigheten, HR-avdelningen Gruppchef till sektionen för Grundutbildning, Kompetensenheten vid HR-avdelningen, Borås
Som gruppchef vid grundutbildningen rapporterar du till sektionschefen samt ingår i sektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett u...
2022-05-13 2022-05-27
Polismyndigheten, Polisregion Nord Chef till gruppen Brott i nära relation, Utredningssektionen, Skellefteå
Som chef för gruppen Brott i nära relation har du verksamhetsansvar för utredningar av brott i nära relation och brott mot både barn och vuxna samt alla typer av sexualbrott. Du har direkt ansvar för att leda medarbetarna i det dagliga arbetet i de utredningar som ankommer på gruppen att handlägga. Du kommer att ha en funktion som förundersökningsledare i polisledda förundersökningar och leda och fördela det vardagliga arbetet. Samverkan med andra grupper, internt och externt kommer att vara en viktig del av arbetet. Att du som chef ser till he...
2022-05-13 2022-05-29
Polismyndigheten, IT-avdelningen Systemutvecklare med placering i Norrköping
Du kommer att jobba i ett positivt och engagerat team fördelat på systemutvecklare, testare, uppdragsledare, scrum master kravanalytiker och tekniska produktspecialister. Vi jobbar med att utveckla och förvalta system för inre- och yttre gränskontroll och just nu pågår bland annat arbete med att utveckla ett system för att förbättra den yttre gränskontrollen av Schengenområdet för att säkerställa att de personer som befinner sig inom Schengenterritoriet har laglig rätt att vistas där samt att förebygga och motverka terrorbrott. Vi söker dig so...
2022-05-13 2022-05-29
Polismyndigheten, Polisregion Syd Polisområde Malmö söker Jourförundersökningsledare till Utredningsjouren
I rollen som jourförundersökningsledare (JFUL) ansvarar du i huvudsak för att utöva arbetsledning inom utredningsprocessen i samråd med gruppchef. Du fattar beslut i och utanför förundersökning i enlighet med ditt förordnande/delegation och stöttar utredarna i deras arbete. I förekommande fall stöttar du även den yttre personalen med råd och förundersökningsledning. Du koordinerar och skapar en helhetsbild över pågående utredningar samt säkerställer att myndighetens prioriteringar får genomslag i verksamheten. I ditt uppdrag ska du även säkers...
2022-05-12 2022-05-26
Polismyndigheten, Ekonomiavdelningen Serviceman till polisutbildningen i Malmö
Arbetsuppgifterna vid sektionen för utbildningsservice omfattar att ge service inom områdena uniformer, vapen, fordon, larm och passagehantering samt övningsmiljöer. Inom dessa områden sköter du som serviceman logistiken, säkerheten, inköp/beställningar, provningar, besiktningar, service, reparationer samt destruktion av det polisiära utbildningsmaterial som hanteras och används vid respektive polisutbildning. I den här rollen är de huvudsakliga arbetsuppgifterna att svara för uniformshantering, beställningar och behörighetshantering. Servicem...
2022-05-12 2022-05-27
Polismyndigheten, Ekonomiavdelningen Serviceman till polisutbildningen i Växjö
Arbetsuppgifterna vid sektionen för utbildningsservice omfattar att ge service inom områdena uniformer, vapen, fordon, larm och passagehantering samt övningsmiljöer. Inom dessa områden sköter du som serviceman logistiken, säkerheten, inköp/beställningar, provningar, besiktningar, service, reparationer samt destruktion av det polisiära utbildningsmaterial som hanteras och används vid respektive polisutbildning. I den här rollen är de huvudsakliga arbetsuppgifterna att svara för uniformshantering, beställningar och behörighetshantering. Servicem...
2022-05-12 2022-05-27
1 2 >