Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Partille kommun, Vård och omsorgsförvaltningen Omsorgshandledare till äldreomsorgen, Partille kommun
Världens bästa jobb! Så beskriver omsorgshandledarna hos oss sina uppdrag. Nu söker vi dig som vill jobba hos oss som omsorgshandledare! Du är med och säkerställer att våra hyresgäster och brukare på våra särskilda boenden får en trygg och säker vård och omsorg samt upplever inflytande över sin vardag. Du kommer att ha din placering på särskilt boende men ingår i hela äldreomsorgens grupp med omsorgshandledare. I ditt uppdrag arbetar du pedagogiskt och metodiskt med stöd och kompetensutveckling till våra medarbetare. Målet är att bygga självst...
2024-04-19 2024-05-05
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Sommar- och timvikarier till barn-och korttidsboende i Sydväst
Vi söker nu sommarvikarier och timvikarier till våra barn- och korttidsboenden i Sydväst (Billdal, Fiskebäck och Högsbo). På våra barn- och korttidsboenden bor barn och ungdomar i åldrarna 6-19 år med olika typer av funktionsvariationer. Vi har verksamheter som riktar in sig till barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och utmanade beteenden. På dessa verksamheter kan det även förkomma självskadebeteenden. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att ge individuellt anpassat stöd och stöttning till brukarna. Arbetsuppgifte...
2024-04-19 2024-05-03
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Vikarierande stödassistent till Venus BmSS i centrala Göteborg
Centralt placerat i Göteborg hittar du Venus BmSS. Boendet ligger i nära anslutning till kollektivtrafik och är lätt att ta sig till. Venus är en servicebostad och här bor åtta hyresgäster som tillhör målgrupperna autism, förvärvad hjärnskada och intellektuella funktionsnedsättningar. Hyresgästerna bor i egna lägenheter i ett hyreshus där även en personallägenhet med gemensamma umgängesytor finns. Till oss söker vi nu en vikarierande stödassistent som vill skapa förutsättningar för våra hyresgäster att utvecklas mot ett så självständigt liv som...
2024-04-19 2024-05-05
Hallstahammars kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Se hit! Är du den vi söker? Vi söker semestervikarier till Socialpsykiatrin och Boendestöd Vuxen
Att arbeta inom Socialpsykiatrin: Du ger stöd till personer med psykiska funktionsvariationer. Du behöver stötta och motivera klienter till att få fungerande vardagsrutiner utifrån individuella behov. Samt erbjuda möjlighet till sociala aktiviteter och samvaro för att bryta isolering.
2024-04-19 2024-05-31
Lerums kommun Stödassistens till Seatons Allé
En del av oss stöter på hinder när världen inte är utformad efter vårt sätt att fungera. Som stödassistent är det din roll att stötta hyresgästerna till delaktighet. Du är ett stöd i vardagen med allt från kommunikation, stimulans av fritidsaktiviteter till hushållssysslor. Din roll är att anpassa ditt stöd och bidra till ett gott och självständigt liv. Du samverkar med andra personer som finns runt hyresgästen såsom gode män, socialsekreterare, anhöriga och sjukvård. I arbetet ingår social dokumentation och medicin hantering enligt delegation....
2024-04-19 2024-05-19
Lerums kommun, Sektor stöd och omsorg Boendestöd
Att arbeta som boendestödjare innebär att man stödjer personer med psykisk ohälsa, funktionsnedsättningar eller andra belastande faktorer, att bättre kunna hantera sitt vardagsliv. Arbetet kan ske i både i personens bostad eller utanför bostaden beroende på hur den enskildes behov ser ut. Exempel på uppdrag som en boendestödjare kan få är att stödja den enskilde; - att bryta social isolering - att skapa struktur i vardagen - att få rutiner för att sköta sitt hem. Boendestödjarens viktigaste uppgift är att stödja och motivera den enskilde t...
2024-04-19 2024-05-03
Skellefteå kommun, Stöd och service Vill du arbeta i Burträsk?
Genom kunskap om fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar ska du på ett varierat och professionellt sätt bemöta, stödja och hjälpa utifrån den enskildes önskemål och behov. Arbetet sker utifrån utarbetade genomförandeplaner och med tydliggörande pedagogik och innebär samarbete med närstående, resurspersoner och andra arbetsgrupper. Som personlig assistent förekommer samarbete med individens nätverk och kontakt med andra myndigheter och funktioner. Verksamheten är förlagd under dygnets alla timmar.
2024-04-19 2024-05-05
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Stödassistenter till barnboende på Hisingen
Långhagsgatans barnboende öppnade september 2023 och nu söker vi dig som vill vara med och forma verksamheten tillsammans med oss för att ge bästa möjliga stöd till ungdomarna som flyttar in. Långhagsgatan har plats för fyra ungdomar med autismspektrum, intellektuell funktionsnedsättning och andra neuropsykiatriska diagnoser. Ditt huvudsakliga uppdrag som stödassistent är att erbjuda individuellt pedagogiskt stöd som bidrar till ett meningsfullt, självständigt och utvecklande liv i enlighet med LSS. Du ger barnet individuellt anpassat stöd...
2024-04-19 2024-05-03
Lidingö Stad, Funktionsnedsättning Sommarvikarier till boendestöd SoL och servicebostad LSS
Vi söker nu vikarier till boendestödet och till våra servicebostäder. I dina arbetsuppgifter ingår att ge stödinsatser till personer med psykiatriska- och kognitiva funktionsnedsättningar samt autismspektrumtillstånd. Vi arbetar utifrån den enskildes individuella genomförandeplan med fokus på delaktighet, inflytande och trygghet med individen i fokus och utifrån ett gott bemötande. Det är ett självständigt arbete men där du kommer att ha ett nära stöd och samarbete med kollegor och arbetsledning. Arbetstiden är schemalagd dag/kväll/helg och s...
2024-04-18 2024-05-10
Ersta diakoni, Ersta LSS Sommarvikarier till Ersta LSS i Vallentuna
I rollen som stödassistent ger du ett individuellt anpassat och vardagsnära stöd samt motiverar och stöttar i fritidsaktiviteter. I uppdraget ingår att öka självständigheten efter varje individs förmåga genom att skapa en trygg miljö och meningsfull vardag. I arbetet ingår ansvar för social dokumentation, genomförandeplaner och ett nära samarbete med personernas nätverk samt hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation. Vi söker sommarvikarier under perioden mitten av juni-augusti. Vår verksamhet är bemannad dygnet runt förväntas även du k...
2024-04-18 2024-05-16
Ulricehamns kommun, Funktionsnedsättning Vikarierande stödassistent till daglig verksamhet
Tillsammans skapar vi en meningsfull, förutsägbar och trygg arbetsdag för vuxna som befinner sig hos oss. Du blir en del i ett erfaret team där fokus ligger på att med lyhördhet skapa de bästa förutsättningarna för individens behov. Vi arbetar med att få personer som jobbar hos oss att känna meningsfullhet, stolthet och arbetsglädje och få en bra vardag. Vi arbetar bland annat med tydliggörande pedagogik, alternativ kommunikation och strävar efter en god social gemenskap i gruppen. I arbetsuppgifterna ingår det att handleda och stötta personer...
2024-04-18 2024-05-08
Avdelningen för funktionsnedsättning och socialpsykiatri Jobba inom psykiatrin i Nybrostrand
Vi arbetar utifrån varje brukares behov av stöd med målsättning att våra brukare ska kunna vara delaktiga i samhället och leva ett så självständigt liv som möjligt. Som Vårdare/stödassistent ger du stöd till brukaren i alla aspekter i livet. Du utgår från brukarens individuella behov och arbetar medvetet för att den personen ska använda sina förmågor så självständigt som möjligt. Du har möjlighet till varierade arbetstider och chans för arbete även efter sommaren finns.
2024-04-18 2024-05-02
Tranemo Kommun , Funktionsnedsättning Stödpedagog/undersköterska
Vi söker nya medarbetare som har ett stort intresse för målgruppen. Medarbetare som är engagerade, drivna och lösningsfokuserade! I arbetet utgår du från de boendes individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Tillsammans med kollegor arbetar du med målet att göra dagen meningsfull och innehållsrik. Du motiverar, stöttar samt skapar en struktur och förutsägbarhet för de boende. Medicinhatering samt vård och omsorgsarbete förekommer. En viktig del i arbetet är att stimulera och motiv...
2024-04-18 2024-04-28
Eslövs kommun, Funktionsnedsättning Stödassistenter sökes till LSS-boende i Eslövs kommun
2024-04-18 2024-05-02
Knivsta kommun, Vård- och omsorgskontoret Arbetshandledare Daglig verksamhet
Som arbetshandledare ger du stöd och service utifrån biståndsbeslut och du arbetar aktivt med att stärka deltagarnas självbestämmande och delaktighet i sysselsättningen. Arbetshandledaren arbetar med att utveckla, anpassa och genomföra aktiviteter utifrån brukarens förmåga och intresse, vilket kan ske både individuellt och i grupp med andra brukare och kollegor. En del av våra brukare behöver även hjälp med personlig omvårdnad, och då hantering av delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter ingår i uppdraget, är kunskap om basala hygienrutiner vik...
2024-04-18 2024-05-05
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Stödassistenter till Bostad med särskild service
Vill du göra skillnad som stödassistent för personer som bor i BmSS, Bostad med särskild service? Vi söker nu två vikarie till BmSS Björkbacken. På Björkbackens boende finns 10 platser för vuxna personer mellan 18-65 år med vår målgrupp, personer med förvärvade hjärnskador. Stödbehoven hos våra hyresgäster ser olika ut, allt från omvårdnad med full ADL (Allmän daglig livsföring) till mer muntligt stöd och verbal guidning. Målsättningen är att de som bor här skall få individanpassat stöd för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt d...
2024-04-18 2024-05-10
Helsingborgs stad Stödassistenter till vår nya verksamhet BoDa Östra Farmarevägen
Om arbetsplatsen På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 3650 medarbetare - från undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv. Under hösten 2024 kommer vi att öppna en helt ny LSS-bostad med fem platser enligt BoDa-konceptet. BoDa står för boende oc...
2024-04-18 2024-05-02
Stenungsunds kommun Söbacken LSS-boende söker Stödassistenter
Centralt placerat på redan befintligt boende söker nu fler kollegor samt så öppnas nu en enhet till som också söker medarbetare. Som stödassistent verkar du för att främja brukarnas delaktighet, självständighet, förmågor och färdigheter i alla avseenden. Huvuduppdraget är att göra vardagen meningsfull för våra brukare och se till att de får en tillvaro så de kan leva ett liv som alla andra. Personal på boendet ska stödja brukarna med den dagliga livsföringen genom individanpassat vardagsstöd. Detta innebär varierande arbetsuppgifter med störst ...
2024-04-17 2024-05-20
Hjo kommun, Individ- och familjeomsorg Stödassistenter till gruppbostad/LSS Gjutaren
Vi formar verksamheten utifrån att den enskildes individuella behov och intressen. Här är samarbetet mellan stödassisten boende, anhöriga och övriga nätverk en nyckel för framgång. Vi vill erbjuda en trygg och stimulerande miljö som lockar till personlig utveckling för våra boende. Vi arbetar efter genomförandeplaner där du förväntas vara en stor del av arbetet och dokumentationen.
2024-04-17 2024-05-19
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Stödassistent (Natt) till Gårdstensvägen 119
Maj 2024 ska vi öppna ett nytt serviceboende Gårdstensvägen 119 och söker nu en stödassistent som vill arbeta natt hos oss. Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete med stort ansvar där du som medarbetare får möjlighet att vara med och forma verksamheten från start. På serviceboendet kommer åtta personer med psykiska-, neuropsykiatriska- funktionsvariationer att bo. Vi söker sex stödassistenter till boendet som kommer att vara bemannat dygnet runt. Arbetstiden kommer vara dag, kväll, och helger. Som stödassistent sätter du den enskildes behov, f...
2024-04-17 2024-05-01
Staffanstorps kommun, Boendestöd och socialpsykiatri Boendestödjare till Staffanstorps kommun
Att arbeta som boendestödjare innebär mångfacetterade uppgifter. Det är ett självständigt och varierande arbete. Kan även innebära aktiviteter utanför boendet som klienten genomför tillsammans med dig som boendestödjare. Kan vara allt från att bistå klienterna i de dagliga sysslorna såsom matlagning, inköp, hjälp med läkemedelshantering, planering, men även ett motiverande arbete för att utveckla strategier och rutiner som möjliggör att klienten på sikt skall kunna klara sin vardag på egen hand, eller så självständigt som möjligt. Du kommer ä...
2024-04-17 2024-04-30
Sölvesborgs kommun, Arbete- och välfärdsförvaltning Stödassistent
Ditt arbete skall utgå från brukarens behov i fokus. Stor vikt läggs på delaktighet och meningsfull tillvaro. Vi arbetar utifrån värdegrunden; värme, närhet och engagemang. Vi arbetar med olika metoder som exempelvis lågaffektivt bemötande, motiverande samtal samt tydliggörande pedagogik. I arbetet ingår sedvanliga arbetsuppgifter som matlagning, städning, tvättning, medicinhantering, stöttning med ADL samt lättare trädgårdsarbete. Tjänstgöring dag, kväll och helg.
2024-04-17 2024-05-01
Partille kommun, Vård och omsorgsförvaltningen Är du en stödassistent med intresse för digitalisering och välfärdsteknik? Se hit!
Välkommen som stödassistent till oss på Hyggesvägens servicebostad & Furumossens gruppbostad! I arbetsuppgifterna ingår att stötta brukaren i alla vardagliga sysslor så som till exempel matlagning, städning, handling och fritidsaktiviteter. I dessa arbetsuppgifter kommer Boet att ersätta fler analoga verktyg som vi är beroende av idag. För brukaren innebär det att hen kan vara mer delaktig i det vardagliga stödet på ett nytt sätt. Vi arbetar mot att öka brukarnas självbestämmande och inflytande för en större valfrihet och ökad känsla av delak...
2024-04-17 2024-05-01
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret Handledare till Arbetsmarknadsenheten
Vill du vara en del av arbetsmarknadsenhetens spännande arbete och framtida utveckling? Är du beredd att med öppet sinne möta de stora utmaningar vi står inför inom arbetsmarknadsområdet? I så fall har vi jobbet för dig! Vi söker nu en handledare till en av våra utegrupper som kommer att ha sin bas hos Återbruket. Ni kommer vara två handledare med gemensamt ansvar för Återbrukets utegrupp. Återbruket och dess utegrupp är en plats för personer att växa och där individen kan pröva varierande arbetsuppgifter inom flera olika arbetsområden. ...
2024-04-17 2024-05-05
Tierps kommun, Funktionshindradeomsorgen Undersköterska socialpsykatri och LSS - Karlholms serviceboende
Vi söker nu en ny medarbetare till Karlholms serviceboende inom LSS samt socialpsykiatri som är beläget i centrala Karlholm. Kunderna bor i egen lägenhet med geografisk närhet till en gemensam bas. Tjänsten är ett kortare vikariat på grund av en tjänstledighet och en planerad pensionsavgång men det finns chans till förlängning eller fortsatt arbete på timmar. I Karlholm jobbar man i en liten kompetent och samspelt personalgrupp, både tillsammans och enskilt. Arbetet innebär att stödja och motivera kunderna i deras vardag med utgångspunkt i ty...
2024-04-16 2024-04-30
1 2 3 4 5 6 7 >