Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Stenungsunds kommun, Grundskola Lärare i Matte/NO åk 7–9 sökes till Anpassad Grundskola och Resursskola
Kristinedalskolan söker en lärare legitimerad för att undervisa i matematik och NO för grundskolans årskurser 7-9. I ditt uppdrag kommer du ingå i ett team som består av speciallärare, andra ämneslärare, elevassistenter och socialpedagog/specialpedagog där ni tillsammans samverkar utifrån era olika professioner. Har du ännu inte fått din legitimation är du givetvis också välkommen att söka. Som ämneslärare ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av den pedagogiska verksamheten. Du arbetar med alla elever som ingår i de klasser ...
2023-09-29 2023-10-19
Stenungsunds kommun, Grundskola Anpassad Grundskola och Resursskola söker lärare i SO åk 7-9
Kristinedalskolan söker en lärare legitimerad för att undervisa SO-ämnena i kombination med ett annat ämne för grundskolans årskurser 7-9. I ditt uppdrag kommer du ingå i ett team som består av speciallärare, andra ämneslärare, elevassistenter och socialpedagog/specialpedagog där ni tillsammans samverkar utifrån era olika professioner. Har du ännu inte fått din legitimation är du givetvis också välkommen att söka. Som ämneslärare ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av den pedagogiska verksamheten. Du arbetar med alla eleve...
2023-09-29 2023-10-19
Stenungsunds kommun Stenungsunds kommun söker modersmålslärare i Romani Chib Gurbeti
Stenungsunds kommun söker modersmålslärare för modersmålsundervisning i Romani Chib Gurbeti. Med engagemang stärker du eleverna till lärande och eget ansvar. Undervisningen anpassar du utifrån alla elever på deras nivå och med elevens bästa i fokus. I arbetet ingår att bedöma och dokumentera den enskilda elevens behov, kunskaper och förmågor. I ditt arbete har du ett gott ledarskap och använder alternativa läroverktyg. Du tar ansvar för din arbetstid, förtroendetid och kompetensutveckling. Via dialog och ömsesidig respekt skapar du en bra re...
2023-09-28 2023-10-08
Stenungsunds kommun, Sektor Utbildning Årskurs 7-9 söker speciallärare i matematik till Kristinedalskolan
Du kommer vara en del av Kristinedalskolan 7-9:ans engagerade elevhälsoteam. Du kommer att ha ett nära samarbete med vår specialpedagog. Dina arbetsuppgifter är i huvudsak att handleda lärarna i att planera, genomföra och utvärdera extra anpassningar och särskilt stöd i undervisningen. Du ger riktat specialpedagogiskt stöd till elever såväl enskilt som i mindre grupper. Du bistår lärarna med kunskap i utredningar om särskilt stöd, framtagandet av extra anpassningar och åtgärdsprogram samt i utvärderingar av dessa. Du medverkar i förebyggande a...
2023-09-28 2023-10-19
Stenungsunds kommun Speciallärare till vårt flexibla särskilda stöd - Är du vår nya kollega?
Brinner du av att arbeta i en stöttande funktion för att driva verksamheten framåt? Är du speciallärare och redo för nya utmaningar? Vårt engagerade team söker dig med positiv energi som liksom oss, både salutogent och professionellt, lockas av att arbeta med en bredd av arbetsuppgifter kring våra elever i behov av särskilt stöd. Uppdraget i vårt flexibla särskilda stöd innebär att du ansvarar för att: • Tillsammans med arbetslag och samordnare för teamet planera, operativt genomföra, följa upp och utvärdera inkluderande insatser kring eleve...
2023-09-28 2023-10-19
Stenungsunds kommun Är du vår nästa medarbetare? sök till oss på Personlig assistans
Vi söker nu efter en härlig, lugn och erfaren kvinna till vårt team. Vi är ett blandat gäng med olika intressen och personligheter men där vi alla jobbar med hjärtat på rätta stället. Vi tycker om vår brukare, gör alltid vårt bästa och vi är glada om du som ny vill delta i vårt arbete med att tillföra idéer, harmoni och profession. Vår brukare är en härlig tjej i 25+ åldern, hon har en humor som få, (vi får oss ofta ett gott skratt på jobbet allihop) och trivs med att ha oss som assistenter nära intill. Vi jobbar mycket med fysisk närhet och m...
2023-09-27 2023-10-18
Stenungsunds kommun Rektor till Vuxenutbildningen i Stenungsunds kommun
Till Vuxenutbildningen söker vi nu en modig kommunikativ rektor som är redo att ta sig an framtidens utmaningar inom Vuxenutbildningens breda område. Att vara rektor i Stenungsunds kommun innebär att du är pedagogisk ledare. Som rektor förväntas du skapa goda förutsättningar för våra vuxna elevers kunskapsutveckling och måluppfyllelse. Tjänsten innebär ett stort utvecklingsfokus. Du kommer att utveckla och driva pedagogiska frågor, organisera verksamheten, arbeta med uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring med grund i analyser från det s...
2023-09-27 2023-10-22
Stenungsunds kommun Kyrkenorum, Brudhammar, Getskär och Hallernas förskolor söker förskollärare
Vi söker förskollärare till Kyrkenorum, Brudhammar, Getskär och Hallernas förskolor. Förskolorna i Stenungsunds kommun är med i kommunens satsning kring Tidiga insatser. Tidiga insatser handlar om att arbeta för en likvärdig förskola. Det gör vi genom att dela barnen i mindre grupper för att på så sätt främja det sociala samspelet samt språk och kommunikation. Tidiga insatser består av tre delar: lekresponsiv undervisning, tydliggörande pedagogik och språkutvecklande arbetssätt. Kompetensutveckling kring dessa är något som pågår fortlöpande. ...
2023-09-15 2023-10-08
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Sjuksköterska? Hemsjukvården söker en ny kollega - Vikariat
Som sjuksköterska inom hemsjukvården arbetar du över flera områden: ordinärt boende, särskilt boende, korttidsenhet samt funktionshinder vilket ger en flexibel och utmanande arbetsplats. Arbetet sker utifrån ett patientperspektiv där man ser till varje patients individuella behov och där du utmanas med kreativa och roliga arbetsuppgifter utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt. Arbetet är roligt och omväxlande och utgår alltid efter individens olika förutsättningar och behov. Det är ett flexibelt och omväxlande arbete, där du möter pati...
2023-09-15 2023-10-08
Stenungsunds kommun Vi söker en Familjehemssekreterare till vår Familjehemsenhet
En av våra familjehemssekreterare skall lämna oss, och vi behöver en klok och nyfiken socionom som kan ersätta henne. Familjehemsenheten består utav 4 barnsekreterare, 4 familjehemssekreterare och en arbetsledare samt en specialpedagog och psykolog som arbetar med SkolFam tillsammans med oss. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att rekrytera, utreda, matcha rätt familj till ett barn, utbilda och handleda familjehem. Du har också ett nära samarbete med barnsekreterare i pågående placeringar. Du kommer, i din roll, att stötta och trygga familje...
2023-09-06 2023-09-30
Stenungsunds kommun Är du undersköterska? Var med och utveckla Tallåsens äldreboende!
Vi söker en erfaren kollega som är undersköterska! Som undersköterska är du en viktig del i arbetet med att skapa en meningsfull vardag för den enskilde, där du ser till varje brukarens individuella behov och förutsättningar. Målet är att varje brukare ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Arbetssättet ska leda till en god och säker vård och omsorg där personen genom inflytande och delaktighet uppnår meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i sin livssituation. Du kommer att arbeta utifrån Kontaktmannaskap och genomförande...
2023-09-06 2023-10-15
Stenungsunds kommun, Sektor Utbildning Intresseanmälan - Timvikarie till gymnasiet
Vi söker dig som har goda ämneskunskaper i något/några ämnen och som är intresserad av att anmäla dig som timvikarie hos oss. Utifrån verksamhetens behov och dina önskemål finns det stora möjligheter att själv anpassa hur mycket och när du vill jobba. Arbetet går utmärkt att kombinera med studier eller annan sysselsättning. Vi erbjuder - En kommun som är på frammarsch och växer. - En arbetsplats som präglas av högt i tak, en omvittnad trivsel och välkomnande atmosfär. - Ett kollegium där du både kan inspirera och inspireras. - Härliga elev...
2023-09-05 2023-12-12
Stenungsunds kommun, Grundskola Kopperskolan söker lärare i fritidshem
Som lärare i fritidshem är din huvudsakliga arbetsuppgift att planera och genomföra verksamhet på fritidshemmet. Under skoldagen kan du komma att arbetar du med ett ämne, om du har behörighet eller som stöd i klass. Tillsammans med kollegor medverkar du till ett kollegialt lärande och skapar en god lärmiljö för eleverna. Vi söker dig som har ett stort engagemang och brinner för elevernas utveckling. Du kommer att ingå i ett arbetslag där du tillsammans med kollegor bidrar till fritidshemmets utveckling.
2023-09-01 2023-09-30
Stenungsunds kommun, Grundskola Kopperskolan söker idrottslärare i kombination med annat ämne
Detta får du arbeta med: Du kommer att arbeta med undervisning i åk 4-6 samt planering, uppföljning dokumentation och värdegrundsarbete utifrån läroplanen Lgr 22. Som lärare hos oss kommer du att ingå i arbetslag 4-6 där du tillsammans med dina kollegor i arbetslaget bidrar till skolans utveckling, samt där vi tillsammans strävar efter att utvecklas och nå de uppsatta målen. Tjänsten innebär kan innebära klasslärarskap. Du varierar din undervisning och anpassar dig till gruppen så att alla elever lär och utvecklas. Att arbeta som lärare h...
2023-09-01 2023-09-30
Stenungsunds kommun Intresseanmälan timvikarie till Funktionshinder och socialpsykiatrin
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att ge omsorg, hjälp och stöd till våra äldre utifrån varje enskild individs behov. Insatserna som utförs ger en trygghet och meningsfullhet för våra äldre. Det är extra viktigt för oss att du trivs och känner dig trygg med dina arbetsuppgifter då du ersätter ordinarie personal vid ev frånvaro. Vi ger dig därmed en god introduktion med bredvidgång och utbildning i läkemedelshantering. Som timvikarie hos oss väljer du själv hur mycket och när du vill jobba. Du kommer få en inloggning till ett bokningssy...
2023-09-01 2023-12-01
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Intresseanmälan - Timvikarier till Hemtjänst, Korttidsenhet och Personlig assistans
Detta är en intresseanmälan gällande framtida behov av timvikarier. Som timvikarie hos oss väljer du själv hur mycket och när du vill jobba. Du kommer få en inloggning till ett bokningssystem som heter TimeCarePool där du lägger dig tillgänglig de tider som passar just dig att jobba. Utifrån din tillgänglighet kan du sedan bli bokad efter verksamhetens behov. I programmet har du också möjligheten att se vilka pass som ligger lediga framåt och intresseanmäla dig på dessa. Som vikarie innebär det att du med kort varsel kan bli bokad samma dag fö...
2023-09-01 2023-12-01
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Intresseanmälan - Timvikarie till Äldreboenden
Detta är en intresseanmälan gällande framtida behov av timvikarier. Som timvikarie hos oss väljer du själv hur mycket och när du vill jobba. Du kommer få en inloggning till ett bokningssystem som heter TimeCarePool där du lägger dig tillgänglig de tider som passar just dig att jobba. Utifrån din tillgänglighet kan du sedan bli bokad efter verksamhetens behov. I programmet har du också möjligheten att se vilka pass som ligger lediga framåt och intresseanmäla dig på dessa. Som vikarie innebär det att du med kort varsel kan bli bokad samma dag fö...
2023-09-01 2023-12-01
Stenungsunds kommun, Sektor Utbildning Intresseanmälan inför hösten - Timvikarie till förskola och skola/fritids
Letar du efter ett jobb där du får ta ansvar och utvecklas? Där dina förmågor och intressen omvandlas till ett riktigt och viktigt jobb, och där du dessutom blir en vuxen förebild för barn och unga? Just nu söker vi timvikarier till förskola, skola och fritidshem inför hösten. Hos oss gör du en viktig insats för att alla barn och elever ska utvecklas, lära och växa utifrån sina egna förutsättningar. Du styr när du själv vill arbeta, genom att lägga dig tillgänglig de dagar du vill arbeta i ett program som heter Time Care Pool. Som vikarie in...
2023-08-21 2023-10-01
Stenungsunds kommun, Sektor stödfunktioner Intresseanmälan – Timvikarie till lokalvård samt timvikarie till måltid
Till verksamhetsområdena lokalvård samt måltid söker vi fler timvikarier som vill arbeta hos oss. Som vikarie innebär det att du med kort varsel kan bli bokad samma dag för att ersätta ordinarie personal. Ingen dag är den andra lik vilket gör jobbet både utmanande och utvecklande. Att vara timvikarie passar utmärkt att kombinera med studier eller andra sysselsättningar eftersom du själv styr dina arbetstider och arbetsdagar. Du styr själv när du vill arbeta, genom att lägga dig tillgänglig de dagar du vill arbeta i ett program som heter Time ...
2023-08-21 2023-11-26
Stenungsunds kommun, Sektor stödfunktioner Intresseanmälan - Timvikarie badvärd och vaktmästare till Stenungsund Arena
Till verksamhetsområdena vaktmästeri och bad söker vi timvikarier som vill arbeta i Stenungsund Arena. Som vikarie innebär det att du med kort varsel kan bli bokad samma dag för att ersätta ordinarie personal. Ingen dag är den andra lik vilket gör jobbet både utmanande och utvecklande. Att vara timvikarie passar utmärkt att kombinera med studier eller andra sysselsättningar eftersom du själv styr dina arbetstider och arbetsdagar. Du styr själv när du vill arbeta, genom att lägga dig tillgänglig de dagar du vill arbeta i ett program som heter ...
2023-08-21 2023-10-22
Stenungsunds kommun, Sektor stödfunktioner Intresseanmälan – timvikarie till lokalvård samt timvikarie till måltid
Till verksamhetsområdena lokalvård samt måltid söker vi fler timvikarier som vill arbeta hos oss med start i höst! Som vikarie innebär det att du med kort varsel kan bli bokad samma dag för att ersätta ordinarie personal. Ingen dag är den andra lik vilket gör jobbet både utmanande och utvecklande. Att vara timvikarie passar utmärkt att kombinera med studier eller andra sysselsättningar eftersom du själv styr dina arbetstider och arbetsdagar. Du styr själv när du vill arbeta, genom att lägga dig tillgänglig de dagar du vill arbeta i ett progra...
2023-05-22 2023-10-31
Stenungsunds kommun, Sektor stödfunktioner Intresseanmälan - Timvikarie badvärd och vaktmästare till Stenungsund Arena
Till verksamhetsområdena vaktmästeri och bad söker vi timvikarier som vill arbeta i Stenungsund Arena med start i höst. Som vikarie innebär det att du med kort varsel kan bli bokad samma dag för att ersätta ordinarie personal. Ingen dag är den andra lik vilket gör jobbet både utmanande och utvecklande. Att vara timvikarie passar utmärkt att kombinera med studier eller andra sysselsättningar eftersom du själv styr dina arbetstider och arbetsdagar. Du styr själv när du vill arbeta, genom att lägga dig tillgänglig de dagar du vill arbeta i ett p...
2023-05-12 2023-10-31