Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Helsingborgs stad Kock till Kungshults tillagningskök
Om arbetsplatsen På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 3650 medarbetare - från undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv. Tror du att god, vacker och näringsriktig mat är en viktig del i att skapa livskvalitet? Bra, då tänker vi på samma sätt o...
2023-09-26 2023-10-09
Helsingborgs stad Sjuksköterska till Helsingborgs stads jourverksamhet
Om arbetsplatsen På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 3650 medarbetare - från undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv. Vi söker nu nya sjuksköterskor och välkomnar dig till vårt sammansvetsade team som lyfter varandra och tar tillvara varand...
2023-09-26 2023-10-24
Helsingborgs stad Modersmålslärare i nederländska till Avdelningen för flerspråkighet
Om arbetsplatsen Alla elever med ett annat modersmål har enligt skollagen rätt att läsa sitt modersmål. Elever med annat modersmål har också rätt till studiehandledning på sitt modersmål i skolan. Vi har cirka 4000 elever som vi arbetar med på Avdelningen för flerspråkighet i Helsingborgs stad! Vårt fokus är alla elevers rätt till en likvärdig utbildning. Klicka här för att läsa om oss! (Välj gå vidare utan att logga in.) Arbetsuppgifter Som modersmålslärare kommer du att arbeta med modersmålsundervisning och studiehandledning i grund- och ...
2023-09-25 2023-10-03
Helsingborgs stad Lärare i årskurs 4 till Maria Parkskolan
Om arbetsplatsen Maria Parkskolan är en F-9 skola i norra Helsingborg. På skolan går totalt ca 1100 elever i nuläget och är Helsingborgs stads största skola. Vår skola består av tre skolhus inom området Mariastaden, där två av skolhusen är belägna inne i parken och ett av skolhusen som är vårt nyaste hus ligger på Kullavägen. Här startade vi även upp anpassad grundskola förra hösten. I takt med att skolan växer arbetar vi för att skapa små sammanhang för våra elever i den stora skolan. Hos oss förväntas du som medarbetare vara kreativ och nyfik...
2023-09-25 2023-10-15
Helsingborgs stad Undersköterska till Bergalidens vårdboende
Om arbetsplatsen På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 3650 medarbetare - från undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv. Bergalidens vårdboende ligger högt beläget på Landborgen i centrala Helsingborg och har 56 lägenheter fördelade på tre vån...
2023-09-25 2023-10-15
Helsingborgs stad Stödassistent till Godtemplaregatan
Om arbetsplatsen På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 3650 medarbetare - från undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv. Nu söker vi en stödassistent till Godtemplaregatan! Godtemplaregatan är ett gruppboende med fem lägenheter och en stor t...
2023-09-25 2023-10-04
Helsingborgs stad Testbäddskoordinator
Om arbetsplatsen Vi har etablerat en ny avdelningen, Innovation och transformation inom stadsledningsförvaltningen. Syftet med vår avdelning är att utveckla, accelerera och stödja ett fortsatt välfärdsinnovationsarbete i den kommunala organisationen och därmed bidra till högre kvalitet och ökad effektivitet. Vi arbetar med att utveckla och ta position för innovations- och transformationssamverkan tillsammans med invånare, andra städer, akademiska miljöer och näringsliv och attrahera finansiering nationellt och internationellt. Syfte är att geme...
2023-09-25 2023-10-15
Helsingborgs stad Förvaltningsstrateg med samordnande ansvar till Kulturförvaltningen
Om arbetsplatsen Kultursektorn i Helsingborg är i ett spännande skede – vill du vara med? Just nu erbjuder vi en utvecklande roll som förvaltningsstrateg till kulturförvaltningen! Kulturen är en viktig drivkraft för att göra Helsingborg till en av de bästa städerna att leva och verka i. I Helsingborg bedrivs en aktiv kulturpolitik från kulturinstitutionerna, de fria kulturutövarna och det civila samhället. Kulturförvaltningens verksamheter producerar kulturupplevelser, konst och kunskap samt förmedlar minnen, drömmar och fakta. I förvaltn...
2023-09-25 2023-10-12
Helsingborgs stad Förskollärare till Nanny Palmkvist förskolor Nord
Om arbetsplatsen Välkomna till Växthusets förskola som är en av fyra förskolor inom Nanny Palmkvist förskolor Nord. Förskolan ligger i ett trafiksäkert område där grönytor kompletterar vår egen fantastiska utemiljö. Inom gångavstånd finns bland annat Fredriksdals friluftsmuseum, Barnens skog, Jordbodalen och Filborna stadspark. På Nanny Palmkvist Förskolor har vi en stor tilltro till barnets förmåga där barnet erbjuds stort inflytande i verksamheten och delaktighet i sitt lärande. Det pedagogiska arbetet vilar på en grund om lika värde och ...
2023-09-24 2023-10-08
Helsingborgs stad Yrkeslärare inom café/restaurang till Komvux som anpassad utbildning/ Lärvux
Om arbetsplatsen Framtidens välfärd är vår stora utmaning. För att klara den har vi på arbetsmarknadsförvaltningen ett mycket viktigt uppdrag: Vi ska göra det möjligt för invånare med ekonomiskt bistånd att bli självförsörjande så snabbt som möjligt, men även bidra till att arbetsgivare hittar rätt kompetens. Vi möter utmaningen med ett brett utbud av vuxenutbildningar och arbetsmarknadsinsatser – och provar nya sätt att arbeta tillsammans med näringslivet, andra förvaltningar, myndigheter och civilsamhället. För att lyckas måste vi våga, tes...
2023-09-22 2023-10-21
Helsingborgs stad Lärare i slöjd i år 6-9 till Rydebäcksskolan
Om arbetsplatsen Rydebäcksskolan är en F-9 skola som ligger ca en mil söder om Helsingborg. Just nu har skolan drygt 950 elever. Skolan har till största delen nybyggda och nyrenoverade lokaler, vilket skapar fantastiska möjligheter för pedagogisk utveckling. Våra ledord Tillsammans - Ambition - Kunskap och Lyckas andas och ger mening i verksamheten. Vi har ett förhållningssätt som utgår från att goda relationer skapar tillit och trygghet för alla. Lärande och utveckling sker tillsammans. Vi utgår från att alla människor vill och kan lyckas oc...
2023-09-21 2023-10-02
Helsingborgs stad Modersmålslärare i hebreiska till Avdelningen för flerspråkighet
Om arbetsplatsen Alla elever med ett annat modersmål har enligt skollagen rätt att läsa sitt modersmål. Elever med annat modersmål har också rätt till studiehandledning på sitt modersmål i skolan. Vi har cirka 4000 elever som vi arbetar med på Avdelningen för flerspråkighet i Helsingborgs stad! Vårt fokus är alla elevers rätt till en likvärdig utbildning. Klicka här för att läsa om oss! (Välj gå vidare utan att logga in.) Arbetsuppgifter Som studiehandledare kommer du att arbeta med studiehandledning i grund- och gymnasieskolan på olika sko...
2023-09-20 2023-10-03
Helsingborgs stad Modersmålslärare i tigrinja till Avdelningen för flerspråkighet
Om arbetsplatsen Alla elever med ett annat modersmål har enligt skollagen rätt att läsa sitt modersmål. Elever med annat modersmål har också rätt till studiehandledning på sitt modersmål i skolan. Vi har cirka 4000 elever som vi arbetar med på Avdelningen för flerspråkighet i Helsingborgs stad! Vårt fokus är alla elevers rätt till en likvärdig utbildning. Klicka här för att läsa om oss! (Välj gå vidare utan att logga in.) Arbetsuppgifter Som studiehandledare kommer du att arbeta med studiehandledning i grund- och gymnasieskolan på olika sko...
2023-09-20 2023-10-03
Helsingborgs stad Modersmålslärare i ahmariska till Avdelningen för flerspråkighet
Om arbetsplatsen Alla elever med ett annat modersmål har enligt skollagen rätt att läsa sitt modersmål. Elever med annat modersmål har också rätt till studiehandledning på sitt modersmål i skolan. Vi har cirka 4000 elever som vi arbetar med på Avdelningen för flerspråkighet i Helsingborgs stad! Vårt fokus är alla elevers rätt till en likvärdig utbildning. Klicka här för att läsa om oss! (Välj gå vidare utan att logga in.) Arbetsuppgifter Som studiehandledare kommer du att arbeta med studiehandledning i grund- och gymnasieskolan på olika sko...
2023-09-20 2023-10-03
Helsingborgs stad Modersmålslärare i spanska till Avdelningen för flerspråkighet
Om arbetsplatsen Alla elever med ett annat modersmål har enligt skollagen rätt att läsa sitt modersmål. Elever med annat modersmål har också rätt till studiehandledning på sitt modersmål i skolan. Vi har cirka 4000 elever som vi arbetar med på Avdelningen för flerspråkighet i Helsingborgs stad! Vårt fokus är alla elevers rätt till en likvärdig utbildning. Klicka här för att läsa om oss! (Välj gå vidare utan att logga in.) Arbetsuppgifter Som modersmålslärare kommer du att arbeta med modersmålsundervisning och studiehandledning i grund- och ...
2023-09-20 2023-10-03
Helsingborgs stad Modersmålslärare i tjeckiska till Avdelningen för flerspråkighet
Om arbetsplatsen Alla elever med ett annat modersmål har enligt skollagen rätt att läsa sitt modersmål. Elever med annat modersmål har också rätt till studiehandledning på sitt modersmål i skolan. Vi har cirka 4000 elever som vi arbetar med på Avdelningen för flerspråkighet i Helsingborgs stad! Vårt fokus är alla elevers rätt till en likvärdig utbildning. Klicka här för att läsa om oss! (Välj gå vidare utan att logga in.) Arbetsuppgifter Som modersmålslärare kommer du att arbeta med modersmålsundervisning och studiehandledning i grund- och ...
2023-09-20 2023-10-03
Helsingborgs stad Socialsekreterare till barn, unga och familj
Om arbetsplatsen Inom verksamhetsområde Barn/Unga & Familj finns enheten Utredning och uppföljning, dit vi nu söker socialsekreterare som vill jobba tillsammans med oss, våra barn, ungdomar och deras familjer. För oss är det viktigt med både tillit och tilltro, både i arbetet med dem vi är till för samt inom organisationen. En ödmjukhet inför att allas liv ser olika ut och ett icke dömande förhållningssätt är vägledande i vår verksamhet. Nyfikenhet samt viljan att pröva och lära nytt är viktigt för oss och det sker tillsammans med dem vi är...
2023-09-20 2023-10-08
Helsingborgs stad Sektionschef Lön Pension, HR-servicecenter, Familjen Helsingborg, HBG Stad.
Arbetsplatsbeskrivning HR-servicecenter är en del av HR-avdelningen inom Stadsledningsförvaltningen och är Familjen Helsingborgs gemensamma funktion för administrering av löner, personal och systemförvaltning. Vi säkerställer effektiva och målgruppsanpassade processer för våra samverkande kommuner. HR-servicecenters uppdrag är att hantera löneadministration, pensionsadministration och systemförvaltning av samverkande partners lönesystem. Samverkande kommuner är Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Ängelholm....
2023-09-19 2023-10-15
Helsingborgs stad Undersköterska till Romares stiftelse
Om arbetsplatsen På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 3000 medarbetare - från undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv. Romares stiftelses vårdboende ligger vackert beläget vid Pålsjö skog, omgivet av ett stort grönområde. Vi har 74 lägenhete...
2023-09-19 2023-10-01
Helsingborgs stad Biståndshandläggare vikariat
Om arbetsplatsen På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 3500 medarbetare - från undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv. Myndighetsenheten på Vård- och omsorgsförvaltningen söker nu vikarierande biståndshandläggare, gärna med erfarenhet av SVU...
2023-09-19 2023-10-15
Helsingborgs stad HR-konsult
Om arbetsplatsen På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 3500 medarbetare - från undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv. Nu behöver vi en vikarierande HR-konsult till vår HR-avdelning och vi är intresserade av just dig! Vi kommer att behöva di...
2023-09-19 2023-10-15
Helsingborgs stad Administratör till Ekonomiskt bistånd
Om arbetsplatsen Framtidens välfärd är vår stora utmaning. För att klara den har vi på arbetsmarknadsförvaltningen ett mycket viktigt uppdrag: Vi ska göra det möjligt för invånare med ekonomiskt bistånd att bli självförsörjande så snabbt som möjligt, men även bidra till att arbetsgivare hittar rätt kompetens. Vi möter utmaningen med ett brett utbud av vuxenutbildningar och arbetsmarknadsinsatser – och provar nya sätt att arbeta tillsammans med näringslivet, andra förvaltningar, myndigheter och civilsamhället. För att lyckas måste vi våga, tes...
2023-09-19 2023-10-01
Helsingborgs stad Arbetsterapeut till vårdboende
Om arbetsplatsen På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 3000 medarbetare - från undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv. På vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg har vi valt att organisera alla arbetsterapeuter på vårdboende under en en...
2023-09-18 2023-10-15
Helsingborgs stad Specialpedagog/speciallärare till Svensgårdsskolan
  Om arbetsplatsen Med glädje och gemenskap är Svensgårdsskolan i Helsingborg en skola med engagerad personal och nyfikna elever. Skolan har 400 elever från förskoleklass till årskurs 9 och ligger mitt i Ödåkra, strax norr om Helsingborg. Ödåkra är omgärdat av stora grönområden, ängsmark och skog vilket skapar goda förutsättningar för undervisning och rekreation. Läs gärna mer om oss på vår hemsida Svensgårdsskolan Arbetsuppgifter Som specialpedagog/speciallärare på Svensgårdsskolan kommer du arbeta främst riktat mot eleverna i åk 4 till...
2023-09-18 2023-10-15
Helsingborgs stad Community Manager med kommunikationsansvar
Om arbetsplatsen Kulturen är en viktig drivkraft för att göra Helsingborg till den mest attraktiva staden. Här bedrivs en aktiv och synlig kulturpolitik utifrån kulturinstitutionerna, de fria kulturutövarna och det civila samhällets engagemang. Förvaltningens publika verksamheter innefattar Helsingborgs bibliotek, Helsingborgs museer och Dunkers kulturhus. Tillsammans stöds de av gemensamma stabsfunktioner för kommunikation, administration, ekonomi och HR. BoostHBG arbetar för att utveckla Skåne som en kreativ, innovativ och mer kollaborativ ...
2023-09-18 2023-09-27
1 2 3 >