Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Helsingborgs stad Vikariat som kommunikatör/koordinator på avdelningen för strategisk samhällsutveckling
Om arbetsplatsen Helsingborg är en snabbt växande stad med ca. 150 000 invånare i dagsläget. Staden kännetecknas av nytänkande, goda kommunikationer, en livlig handel och ett blandat näringsliv. Stadsledningsförvaltningen är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka och därigenom skapar vi arbetsglädje. Avdelning för strategisk samhällsutveckling är en del av stadsledningsförvaltningen. Vi söker nu en vikarierande koordinator tillika kommunikatör. Tjänsten som koordinator/kommunikatör är placerad i en gemensam stab på avdelni...
2021-09-28 2021-10-03
Helsingborgs stad Lärare i Fritidshem till Slottsvångsskolan och Musikgrundskolan Synkopen
Om arbetsplatsen Slottsvångsskolan som ofta kallas Slottet är en anrik F-9 skola mitt i Helsingborg. Det viktigaste för oss är att skapa förutsättningar för varje elev att utvecklas så mycket som möjligt och nå kunskapsmålen. Vi ska vara en skola som alla kan vara stolta att kalla sin och vårt arbete vilar på nyckelbegreppen Kunskap, Omtanke och Språk. Musikgrundskolan Synkopen är skolan för alla med ett intresse för musik och kreativa lärprocesser är viktiga. Musiken ger ett positivt inlärningsklimat, en större arbetsglädje och skapar samhör...
2021-09-28 2021-10-05
Helsingborgs stad Lärare F-3 till Söderskolan
Om arbetsplatsen Söderskolan är den lilla, trygga, multikulturella skolan med det fantastiska läget på Söder i Helsingborg. Vi är en F-3 skola med cirka 175 elever. På Söderskolan genomsyras miljön av glädje, inspiration och lust att lära. Vårt fritidshem är uppdelat i två olika grupper, en grupp för eleverna i åk F-1 och en grupp för eleverna i åk 2-3, totalt har vi cirka 80 elever inskrivna i fritidshemmet.   Söderskolan är mitt uppe i ett spännande förändringsarbete tillsammans med skolverket, Samverkan för bästa skola, där vi har ett nä...
2021-09-28 2021-10-21
Helsingborgs stad Resurspedagog / Skolvärd till Rönnowska skolan
Om arbetsplatsen Rönnowska skolan är Helsingborgs största yrkesgymnasium. Hos oss går elever med framtidsdrömmar och som har hittat sin väg mot yrkeslivet. Vi har cirka 900 elever. Utöver detta har vi ca 200 elever som yrkesutbildas inom vuxenutbildningen. Skolan ligger centralt i Helsingborg, nära Knutpunkten. Arbetsuppgifter På Rönnowska skolan arbetar vi i arbetslag och du kommer att tillhöra ett av våra arbetslag.  Arbetet präglas av ett gott samarbete med elevernas lärande och undervisningens utveckling i fokus. Tjänsten omfattar ped...
2021-09-28 2021-10-07
Helsingborgs stad Ma/NO-lärare åk 7-9 till Påarps skola
Om arbetsplatsen Vill du tillsammans med oss sätta Påarp på kartan och se till att våra elever har möjlighet att bli sitt bästa jag? Här har du chansen att vara med i vår breda satsning att fortsätta skapa positiva förutsättningar för våra elever.  Strax utanför Helsingborg hittar du Påarps skola, en F-9 skola med cirka 430 elever. Skolan är belägen i ett lummigt grönområde mitt i byn och förmedlar känslan av en liten skola i stort format. Hos oss möter du lyhörda kollegor i en naturlig delarkultur där du blir ett viktigt bidrag till en skola...
2021-09-28 2021-10-20
Helsingborgs stad Administrativ samordnare till Gustavslundsskolan
Om arbetsplatsen På Gustavslundsskolan vill vi att du ska längta till något varje dag. Därför är våra medarbetares viktigaste uppgift att inspirera dig till nyfikenhet, kreativitet och kunskap så att du kan utvecklas och nå så långt du kan och vill hos oss. Gustavslundsskolan är en av Helsingborgs nyaste skolor och startade hösten 2017. Gustavslundsskolan är en F-9 skola med dryga 500 fantastiska elever och 70 glada anställda. Skolans ledord är RIKA; Relation, Innovation, Kommunikation och Annorlunda. Dessa ord arbetar vi med varje dag. Vill...
2021-09-28 2021-10-17
Helsingborgs stad Socialsekreterare till Mottagningen
Om arbetsplatsen Socialförvaltningen är indelad i tre verksamhetsområden: Vuxen, Barn/Unga och Familj och Gemensamma Resurser. Mottagningen tillhör verksamhetsområdet Gemensamma resurser. I enheten som Mottagningen tillhör finns även Familjevåld, Barnahus, Socialjour och Mobila Teamet. På Mottagningen arbetar ca 15 medarbetare som första instans på Socialförvaltningen. Nu söker vi två nya kollegor till rollen som socialsekreterare. Intervjuer kommer hållas löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Arbetsuppgifter Mottagnings...
2021-09-27 2021-10-11
Helsingborgs stad 2 Erfarna förrättningslantmätare
Om arbetsplatsen Du välkomnas till vår trevliga enhet för lantmäteri/kart och mät där det bubblar av utveckling. Vi är en nybildad enhet som ser stor potential i att samarbeta smartare och utvecklas inom ramen för vårt gemensamma uppdrag. Vår enhet jobbar brett, både tillsammans med andra kompetenser i stadsbyggnadsförvaltningen gällande t.ex. planfrågor och direkt på ansökan av fastighetsägare. Vi deltar även aktivt i arbetet med en digital samhällsbyggnadsprocess. Nu behöver vi förstärka vårt kunniga team med fler trevliga förrättningslantmät...
2021-09-27 2021-10-17
Helsingborgs stad Biträdande rektor på Wieselgrensskolan
Om arbetsplatsen Wieselgrensskolan är en F-9 skola i södra Helsingborg med drygt 600 elever. Vi är en skola med stark framtidstro, och förutom vanliga klasser har vi på skolan även Helsingborgs musikklasser med en klass i varje årskurs från 4–9, språkprofilen som är till för elever med generell språkstörning samt fotbollsverksamhet. Detta gör att vi har elever från olika delar av staden samt även från våra kranskommuner. Mångfalden av kulturer är både vår styrka och en spännande utmaning. På skolan finns i dag ett trettiotal nationaliteter och ...
2021-09-27 2021-10-17
Helsingborgs stad Arkivarie till Helsingborgs stadsarkiv
Om arbetsplatsen På Helsingborgs stadsarkiv arbetar ett 15-tal medarbetare. Enheten tillhör Avdelningen för juridik och service. Under senare år har verksamheten moderniserats och ett e-arkiv satts i drift. Vi arbetar proaktivt med att hjälpa och stödja kollegor i organisationen och ge god service till invånare och besökare. Informationsförvaltning och bevarande för framtiden är centrala delar i verksamheten. Stadsarkivet har även ett kulturhistoriskt uppdrag. Arbetsuppgifter Som arkivarie hos oss är du med i det fortsatta utvecklandet av ett...
2021-09-27 2021-10-17
Helsingborgs stad Logoped sökes till Elevhälsan
Om arbetsplatsen Elevhälsans uppdrag är att stödja eleverna till att nå utbildningens mål. Vi har ett fokus på främjande- och förebyggande arbete. Genom att tidigt upptäcka elever i behov av stöd så bidrar vi till att skapa miljöer som främjar elevers lärande, utveckling och hälsa och hjälper eleverna att nå utbildningens mål. Genom en samlad elevhälsa, tvärprofessionellt samarbete och en tydlig systematik så får vi elever att lyckas i skolan och elever som mår bra.   Länk till att läsa mer om oss: https://helsingborg.se/forskola-och-utbi...
2021-09-24 2021-10-11
Helsingborgs stad Lönespecialister till HR-servicecenter
Om arbetsplatsen HR-servicecenter är en del av HR-avdelningen inom Stadsledningsförvaltningen. HR-servicecenters uppdrag är att hantera löneadministration, pensionsadministration och systemförvaltning av samverkande partners lönesystem för att säkerställa lönehanteringsprocessen för samverkande kommuner inom Familjen Helsingborg. Samverkan inom HR-servicecenter består av kommunerna; Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Ängelholm. I dagsläget levererar vi drygt 28 000 lönespecifikationer per månad till ett belopp...
2021-09-24 2021-10-10
Helsingborgs stad Nu söker vi en kunnig administratör
Om arbetsplatsen På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 3000 medarbetare - från undersköterskor, sjuksköterskor och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv. Utöver våra kunniga personliga assistenter, som arbetar hos våra kunder dygnet runt på årets alla dagar, är vi ett glatt team på två enhets...
2021-09-24 2021-10-11
Helsingborgs stad Trafikplanerare - vikariat på ÖP-enheten
Om arbetsplatsen ÖP-enheten ansvarar för att kommunen har en aktuell översiktsplan som visar hur Helsingborg kan utvecklas hållbart. Vi arbetar med kunskapsunderlag och strategier kring bebyggelse, trafik, grönområden, vatten och klimat. Du kommer att bli del i ÖP-enheten, som har 14 medarbetare med olika bakgrund inom planering, ekologi, klimatstrategi, geografisk information, trafik och samhällsvetenskap. Vi är en enhet som ligger i framkant inom stadsplanering och har som uppdrag att arbeta innovativt. Arbetsuppgifter Vi söker en vikarie...
2021-09-24 2021-10-17
Helsingborgs stad Tekniklärare Tycho Braheskolan
Om arbetsplatsen På Tycho Braheskolan jobbar du tillsammans med engagerade kollegor i ett spännande utvecklingsarbete för våra elevers bästa. Vår arbetsplats är dynamisk och våra ledord är fokus, långsiktighet och delaktighet. Tycho Braheskolan är en anrik gymnasieskola med fullt fokus på lärande inom naturvetenskap och teknik. Skolan ligger i en vacker omgivning centralt i Helsingborg, vilket innebär utmärkta kommunikationsmöjligheter. Tycho Braheskolan är en trygg och trivsam skola med ca 520 elever. Våra elever har höga förväntningar på os...
2021-09-24 2021-10-17
Helsingborgs stad Stödpedagog, vikariat
Om arbetsplatsen På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 3000 medarbetare - från undersköterskor, sjuksköterskor och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv. Spannmålsgatans serviceboende ligger i stadsdelen Mariastaden norr om Helsingborg. Här finns både natursköna omgivningar och bra kommunikat...
2021-09-24 2021-10-15
Helsingborgs stad Familjebehandlare till stödboende
  Om arbetsplatsen Du kommer att tillhöra verksamhetsområde Barn/ Unga och Familj. Stödboendeverksamheten består av 17 platser som är i form av lägenheter. Hälften av lägenheterna är samlade i ett bostadsområde och har närhet till personallägenhet. Resterande lägenheter är utspridda i Helsingborg stad. Arbetet med ungdomarna kan variera utifrån ungdomens behov. Det kan innebära allt mellan intensivare behandlingsinsatser till endast uppföljning i lägenheten tillsammans med ungdomen. Stödboendet tar emot både pojkar och flickor med bl.a. psyko...
2021-09-24 2021-10-10
Helsingborgs stad Förskollärare, Högastens förskola
Om arbetsplatsen I fräscha lokaler i närheten av Högastensskolan, kan vi erbjuda våra barn en utmanande och inspirerande miljö som lockar till utveckling och lärande. Vi har en underbar närmiljö där det finns många smultronställen att utforska och ta del av. Vi har för närvarande två 1-3-årsgrupper samt en 3-5-årsgrupp. Vi har även en Naturgrupp för barn mellan 3-5 år, som har tillgång till Krokahus i Rydebäck samt två minibussar. Naturgruppen har naturen som sin lärmiljö. https://hogastensforskola.helsingborg.se/ Arbetsuppgifter På Högaste...
2021-09-22 2021-10-08
Helsingborgs stad PYP Coordinator to the International School of Helsingborg
About us The International School of Helsingborg has provided a truly international education at the Primary and Secondary levels since 1995. Today, we have approximately 850 students between 2 and 19 years of age, across all programmes. We are an IB Continuum school, delivering the International Baccalaureate curriculum for all program levels. English is the primary language of learning at the school. ISH prides itself on its diversity within and among all members of the learning community. Every member of our learning community brings somet...
2021-09-22 2021-10-08
Helsingborgs stad Kockar till Måltidsservice
Om arbetsplatsen På Måltidsservice vill vi sprida goda matvanor genom alla delar av vår verksamhet. Vår främsta uppgift är att tillaga och servera måltider till våra kommunala skolor. Vi vill genom maten och måltiden skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barn och ungas uppväxt, vidare studier, arbete och ett hållbart liv. Vi är 140 anställda som jobbar i våra 38 kök. Vi lagar ca 20 000 portioner lunch till kommunala skolor och förskolor. Vår vision är att föregå med gott exempel och skapa goda, näringsriktiga och klimatsmarta kostvan...
2021-09-21 2021-10-10
Helsingborgs stad Stödassistent till Bryggaregatan
Om arbetsplatsen På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 3000 medarbetare - från undersköterskor, sjuksköterskor och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv. Nu söker vi en stödassistent till LSS-boende Bryggaregatan, ett serviceboende med 15 stycken boendelägenheter för personer med olika funkti...
2021-09-21 2021-10-04
Helsingborgs stad Förskollärare till Wieselgrens förskolor
Om arbetsplatsen Välkommen till Wieselgrens förskoleområde som består av Guldsmedsgatans förskola, Traktörsgatans förskola, Åhusgatans förskola, Furutorpsgatans förskola samt vår öppna förskola på familjecentralen Högaborg. Våra förskolor arbetar utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Detta innebär att barnen, på ett demokratiskt sätt, är delaktiga i att utforma sin vardag i förskolan. Vi använder pedagogisk dokumentation för att se och följa barnens tankar och utmana deras lärprocesser. I ditt arbete har du tillgång till specialpedag...
2021-09-21 2021-10-10
Helsingborgs stad Nämndssamordnare
Om arbetsplatsen Enheten för kansli och juridik är en enhet under avdelningen Stöd och utveckling, som är en stödfunktion till kärnverksamheten inom Stadsbyggnadsförvaltningen. Enheten ansvarar för registrering av förvaltningens handlingar, nämndsprocessen, arkiv samt juridiska frågor. Vi är idag 5 personer inom enheten som nu söker en ny medarbetare i form av en nämnds- och remissamordnare.  Arbetsuppgifter Som nämndsamordnare ansvarar du för att ärendehanterings- och nämndprocessen inom stadsbyggnadsnämnden samordnas och kvalitetssäkras. I ...
2021-09-21 2021-10-11
Helsingborgs stad Lärare i årskurs 2 till Gläntanskolan
Det här är Gläntanskolan På vår skola arbetar vi alla tillsammans för att utveckla skolan. Vi har en transparant verksamhet med högt i tak, stort engagemang och positiv anda. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet där det kollegiala samspelet är centralt. Skolledningen arbetar nära pedagogerna i tankar och idéer för att föra skolan framåt. Två av våra mer lyckade projekt utifrån detta samarbete är kreativum och Stark på G, se länk https://youtu.be/6p8VXzLV7iA Skolan är belägen i Ödåkra, i norra delen av Helsingborg. Det är enkelt att s...
2021-09-21 2021-10-08
Helsingborgs stad Lärare i fritidshem/förskollärare förskoleklass S:t Jörgens Skola
Om arbetsplatsen S:t Jörgens skola är en nyrenoverad F-6 skola med ca. 300 elever belägen i centrala Helsingborg. På skolan arbetar 40 lärare. Vår förskoleklass håller till i Vikingsbergsparken och vi har också ett fritidshem. Vår organisation bygger på en elevgrupp i varje årskurs som en grupp pedagoger har ett gemensamt ansvar för. Grunden i all vår verksamhet är barnens bästa i fokus. Vi har en gemensam värdegrund som vi synliggör i den dagliga verksamheten. Är du nyfiken på att veta mer om hur det är att jobba hos oss? Föl...
2021-09-21 2021-10-08
1 2 >