Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Malmö stad Undersköterska dag till Söderkulla korttidsboende!
Söderkulla korttidsboende är beläget på Tornfalksgatan 5 precis bredvid Coop. Vi har 49 korttidsplatser fördelat på fyra våningsplan. Här arbetar du tvärprofessionellt tillsammans med sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.  Vi söker nu två undersköterskor för dagtjänstgöring som med engagemang, samarbetsförmåga och arbetsglädje vill bli en del av vårt team.  Varmt välkommen med din ansökan! Arbetsuppgifter Som undersköterska på Söderkulla korttidsboende arbetar du utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt. Du motiverar o...
2022-12-02 2022-12-16
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Solhöjden Södra
Att bistå hyresgäster med den omsorg och vård de behöver i enlighet med gällande lagstiftning och verksamhetens mål.
2022-12-02 2022-12-20
Strömsunds kommun, Kommunledningsförvaltningen Bemanningen vikarie inom äldreomsorg
Som vikarie inom äldreomsorgen jobbar du med de som är förekommande på arbetsplatsen inom särskilt boende eller hemtjänst. Genom introduktion på arbetsplatsen förväntas du utföra det arbete som uppgiften kräver och följa de ordningsregler som finns på arbetsplatsen och hos kommunen som arbetsgivare. Du ska också följa de arbetsmiljöregler som förekommer på arbetsplatsen. I arbetet ingår att samarbeta med olika personer så som kollegor och chefer samt brukare/ vårdtagare och personer runt dessa. Som vikarie inom Bemanningen lägger du dig tillgä...
2022-12-02 2023-01-31
Åre Kommun, Hemvård Undersköterska natt
Dina arbetsuppgifter är att tillsammans med övrig personal planera och genomföra god vård och omvårdnad efter boendes behov. Vi arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt för att bibehålla och stärka våra boendes förmåga. Förutom att hjälpa till så ska du finnas till för att umgås och sätta guldkant på deras tillvaro. Du ska inte vara rädd för att kliva fram och ta plats och tillsammans med dina nya arbetskamrater bidra till roliga stunder i arbetet. Arbetet är schemalagt natt. Arbetet utgår från Järpen.
2022-12-02 2022-12-16
Ersta diakoni, Hannahemmet Undersköterska med utökat ansvar till Ersta Hannahemmet, Bromma
I rollen som undersköterska har du ett nära samarbete med boende, anhöriga, ledare och övriga omvårdnadspersonalen. Du och dina kollegor planerar arbetsdagen utifrån de boendes individuella behov och önskemål. Att skapa hemkänsla och en meningsfull vardag för de som bor hos oss är viktiga delar i arbetet. Vi fokuserar på personcentrerad omvårdnad, aktiviteter, omsorgsmåltid och kontaktmannaskap. Det utökade ansvaret består bland annat av att tillsammans med närmaste enhetschef planera den dagliga bemanningen samt arbetsleda och vara ett stöd ...
2022-12-02 2022-12-31
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterska med teckenspråksuppdrag
• Vill du vara med och göra det möjligt för personer du möter att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande? Vill du arbeta i en personlig och trygg miljö? Vi söker nu en ny kollega till vår arbetsgrupp på Åkerhus Vård och Omsorgsboende Teckenenhet/Teckenspråkig Hemtjänst På Åkerhus Vård- och Omsorgsboende finns en Teckenspråkig enhet för allmän vård och omsorg. Sammanlagt så finns det 102 lägenheter på Åkerhus, varav 6 teckenspråkiga platser. Åkerhus ligger nära havet i Önnereds Brygga ca. 5 minuters promenads avstånd. Som underskötersk...
2022-12-02 2022-12-16
Lomma kommun, Hemtjänst och SÄBO Undersköterskor/omvårdnadspersonal, tidsbegränsad anställning
Som undersköterska/omvårdnadspersonal i vår hemtjänst är ditt uppdrag att ge god omvårdnad och social omsorg. Med ett professionellt förhållningssätt stöttar du våra äldre kommuninvånare så att de kan ha ett så självständigt liv som möjligt. Vårt arbete bygger på stor respekt för den enskildes behov och önskningar. Därför arbetar vi med kontaktmannaskap, och implementering av multiprofessionella team. Du kommer att utföra en del hälso- och sjukvårdsinsatser på delegation vilket betyder att vi inom hemtjänsten har ett nära samarbete med övriga p...
2022-12-02 2022-12-18
Vadstena kommun, Vadstena Poolpersonal till vård och omsorg
Du lägger in tillgänglig tid i vårt vikariesystem TimeCare Pool, du bokas sedan ut på arbetspass utefter verksamheternas behov, det krävs stor flexibilitet och rörlighet av dig. Bemanningsbehovet varierar från dag till dag och ändras ofta med kort varsel. Du kommer utföra vissa delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter från sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. I arbetet ingår dokumentation enligt gällande lagsstiftning, vilket innebär att du måste kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift.
2022-12-02 2022-12-11
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Undersköterskor Hemtjänst, 100 %
Arbetet innebär att du utifrån genomförandeplaner hjälper individer med service och personlig omvårdnad. Arbetsuppgifterna innebär att hjälpa till med olika insatser som t.ex. personlig hygien, städ, tvätt, överlämna medicin, utföra provtagning, inköp, träning, socialt stöd, utevistelse med mera. Du har stort egenansvar i arbetet som du planerar tillsammans med kollegorna i din arbetsgrupp och en centralt i Strömsund belägen planeringsenhet.
2022-12-02 2022-12-20
Tierps kommun, Wesslandia Särskilt boende Undersköterskor vård och omsorgsboende
Som undersköterska hos oss arbetar du efter att ge personcentrerad vård och omsorg utifrån den äldres behov och du är en viktig del i våra äldres vardag. Genom att arbeta relationsinriktat med ditt kontaktmannaskap kommer du tillsammans med den äldre utformar genomförandeplan där dennes behov och önskemål ligger till grund för ditt arbete. I personcentrerad vård ingår även att utföra medicinska insatser. Att vara medicin delegerad är en självklarhet då läkemedel eller stöd i hantering av läkemedel är av vikt för att den äldres behov ska vara ...
2022-12-02 2022-12-16
Herrljunga kommun, Socialförvaltning Undersköterska till Hemgårdens demensenheter
Som medarbetare hos oss utför du omvårdnadsarbete och arbetar personcentrerat utifrån brukarens genomförandeplan. Du har en god dialog med både brukaren och anhöriga och som kontaktperson skapar du delaktighet i vardagen. Hos oss utför du också delegerad hälso- och sjukvård och dokumenterar i vårt verksamhetssystem VIVA. Din arbetstid är fördelad över dag, kväll och helg och i våra verksamheter lägger vi i stor mån själva vårt verksamhetsschema. Alla medarbetare har egna ansvarsområden och om du har specialintressen eller specifika kunskaper i...
2022-12-02 2022-12-15
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Undersköterska Hångers hemtjänst
Arbetsgruppen Hångers består förnärvarande av ca. 25 medarbetare som utgår från den gemensamma grupplokalen på Åsikten i Ljungby. Hångers hemtjänst utför insatser inom Ljungby stad varpå vi använder oss av cykel eller elcykel för att förflytta oss mellan omsorgstagarna. Tjänstgöring dag/kväll och helg. Vi arbetar med flexibla scheman vilket medför att du har viss möjlighet att planera din arbetstid efter eget önskemål. Hemtjänsten utför insatser i den enskildes hem i syfte att skapa förutsättningar och möjligheter att kunna bo kvar i hemmet så...
2022-12-02 2022-12-30
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Undersköterska Natt till Solhöjden Norra 1
Att bistå boende på Solhöjden med den omsorg och vård de behöver i enlighet med gällande lagstiftning och verksamhetens mål.
2022-12-02 2023-01-08
Ockelbo kommun Undersköterska till Bysjöstrand inom Ockelbo kommun
Du kommer i huvudsak att ge vård och omsorg till våra brukare, utifrån socialtjänstlagen och hälso-och sjukvårdslagen. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat dokumentation i Treserva, anhörigkontakt och sociala aktiviteter med brukarna. I Ockelbo kommun arbetar vi med kontaktmannaskap och lägger stor vikt vid individuell kunskap om och personlig kontakt med varje brukare. Arbetet innefattar även delegerade hälso-och sjukvårdsuppgifter, såsom medicingivning och rehabiliterande aktiviteter. Det dagliga arbetet innebär kontinuerlig dokumentat...
2022-12-02 2022-12-25
Vårgårda kommun, Vård och Omsorg Undersköterska till hemtjänst
I hemtjänsten arbetar du direkt i brukarens boende och arbetsuppgifterna består bland annat av omvårdnad, hushållsnära arbete samt hälso- och sjukvårdsuppdrag enligt delegering från sjuksköterska. Du arbetar enligt genomförandeplaner som upprättas utifrån biståndsbeslut och i samråd med brukaren. Målet är att våra brukare får ett individanpassat stöd som bidrar till ökad livskvalitet och i arbetet har vi fokus på ett professionellt och respektfullt bemötande. I arbetsuppgifterna ingår dokumentation, förekommande kvalitetsarbete samt att vara ...
2022-12-02 2023-01-02
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor till Tallbohovs vård- och omsorgsboende
Som undersköterska hos oss kommer du till ett väl sammansvetsat team som stöttar varandra i det dagliga arbetet så att varje boende får den bästa möjliga vård och omsorg. Samarbete i arbetslaget med kollegor är en viktig aspekt för vår verksamhet. Vi arbetar utifrån den nationella värdegrunden och IBIC, med individens bästa i fokus. Arbetet innebär vanliga arbetsuppgifter på äldreboende, såsom personlig omvårdnad, social omsorg, aktivering, städning och service utifrån varje enskilds behov. Du stödjer den boende i dennes dagliga livsföring. I ...
2022-12-02 2022-12-18
Vingåkers kommun, Äldreomsorgen Vingåkers kommun söker undersköterskor till särskild boende och hemtjänst
Just nu söker vi flera undersköterskor till vår hemtjänst och särskilda boenden! Att vara undersköterska hos oss innebär att du kommer ha varierade arbetsuppgifter som är anpassade efter den enskilde brukarens behov, och inom hemtjänsten för att möjliggöra att brukaren kan bo kvar hemma. Som undersköterska i Vingåkers kommun kommer du att arbeta med kvalificerad vård, daglig omsorg och bidra till en bättre vardag för våra brukare och boende. Du arbetar personcentrerat vilket innebär att du arbetar utifrån den boendes individuella behov och öns...
2022-12-02 2022-12-20
Bollebygds kommun, Bollegårdens äldreboende Omvårdnadspersonal till Bollegårdens Äldreboende
På äldreboendet utför du vård- och omsorgsarbete på boendet med inriktning somatisk vård och även till viss del vård för personer med demenssjukdom. Som omvårdnadspersonal hos oss ska du ha kunskap om och agera utifrån de lagar och regler som styr verksamheten. Du möter och stödjer brukarna utifrån deras individuella förutsättningar, behov och önskemål. Arbetet innebär att ge god omsorg, service och omvårdnad genom att se det friska hos våra brukare. Vi arbetar aktivt med kontaktpersonal.
2022-12-02 2022-12-16
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Nattlarmet hemstjänst
Arbetet som undersköterska vid nattlarmet innebär att svara på larm samt åka ut till brukarna för att tillgodose deras behov. Arbetet innebär att vara brukaren behjälplig efter var och ens behov vid personlig omvårdnad. Vårt mål är att brukarna ska uppleva värdighet och välbefinnande så långt det är möjligt.
2022-12-02 2022-12-16
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterskor till nybyggda Sandarnas vård- och omsorgsboende
Vill du vara med och göra det möjligt för personer du möter att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande? Vill du arbeta i en modern och spännande miljö? Vi söker nu nya kollegor till nybyggda Sandarnas vård- och omsorgsboende, till både våra somatiska enheter och enheter med demensinriktning. Sandarnas vård- och omsorgsboende är ett helt nybyggt, modernt boende i hjärtat av Majorna och dom allra första hyresgästerna planeras flytta in under första kvartalet 2023. Vi söker därför dig som vill följa med på den spännande resan som vi står ...
2022-12-02 2022-12-16
Falkenbergs kommun, Hemtjänst Vi söker en Undersköterska till Hemtjänst Centrum!
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är omvårdnadsarbete i hemmet hos omsorgstagarna samt delegerade medicinska arbetsuppgifter. Vi arbetar i verksamhetssystemet Intraphone, där allt ifrån planering, utförda besök och dokumentation genomförs. Hemtjänst Centrum arbetar i centrala Falkenberg och man tar sig runt främst med kommunens cyklar, vi har el-cyklar och vanliga cyklar men har även några bilar för de besök som har behov av det. Vi har hjälp av gps att hitta adresserna till våra brukare. Som ny kollega hos oss får du en god introduktion med...
2022-12-02 2022-12-15
Socialförvaltningen, Kumla kommun Undersköterska till Hemtjänstens Hus
Som undersköterska inom hemtjänstens får du ett varierande, utmanande och flexibelt arbete där du får träffa brukare i deras egna hem. Du kommer träffa människor i olika skeden i livet, med olika behov och inom alla åldrar. I vissa fall kommer vi vara en kompletterande del i ett redan relativt självständigt liv, men i andra fall kanske du är en av få personer som brukaren möter. Som undersköterska inom hemtjänsten kan du därför ställas inför fysiskt och psykosociala krävande situationer, där vi tillsammans som grupp och som medarbetare-chef hjä...
2022-12-02 2023-01-01
Halmstads kommun, Hemvårdsförvaltningen Undersköterska/vårdbiträde med uppdrag som planerare Centrums hemtjänst
Vi erbjuder ett omväxlande arbete med fokus på att skapa en god vardag för våra kunder genom vård, omsorg och service utifrån den enskildes behov och önskemål. Vi söker nu två undersköterskor/vårdbiträden med uppdrag som planerare, ett ordinarie uppdrag som planerare på två år samt ett uppdrag som planerare som vikarie för en av våra medarbetare som är föräldraledig. I båda uppdragen har du en grundanställning som undersköterska/vårdbiträde med ett tidsbegränsat uppdrag som planerare. Arbetet som undersköterska/vårdbiträde består i huvudsak a...
2022-12-02 2023-01-02
Halmstads kommun, Hemvårdsförvaltningen Undersköterska/vårdbiträde med uppdrag som planerare Haverdals hemtjänst
Vi erbjuder ett omväxlande arbete med fokus på att skapa en god vardag för våra kunder genom vård, omsorg och service utifrån den enskildes behov och önskemål. Vi söker nu dig som vill arbeta som undersköterska/vårdbiträde med uppdrag som planerare. Du har en grundanställning som undersköterska/vårdbiträde med ett tidsbegränsat uppdrag som planerare på två år. Arbetet som undersköterska/vårdbiträde består i huvudsak av att arbeta i det dagliga vård och omsorgsarbetet där du utför beviljade insatser för verksamhetens kunder, kvälls- och helgtjä...
2022-12-02 2022-12-18
Båstads Kommun, Hemvård Norr Undersköterska med förordnande som samordnare till hemvården i Båstad
Som undersköterska hos oss utför du omvårdnad och service enligt socialtjänstlagen. Det innebär att du i ditt arbetar, utför olika insatser hemma hos vård- och omsorgstagare utifrån beslut/ genomförandeplan. Du kommer också utföra delegerade hälso-och sjukvårdsuppgifter utifrån det kommunala ansvaret i ordinärt boende. Arbetet är varierande och du kommer att köra bil eller cykla i tjänsten. Arbetet innebär dag- eller kvällspass på vardag eller helg. Du utgår från Båstad och arbetar i hemvårdgrupperna på norra sidan av kommunen. Tjänsten innebä...
2022-12-02 2022-12-16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >