Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Tierps kommun, Äldreomsorg Sjuksköterska till Hemtjänsten Östra i Örbyhus
Som sjuksköterska inom kommunens verksamhet har du varierande arbetsuppgifter som att övervaka och följa upp hälsotillstånd, bedöma omvårdnadsbehov och läkemedelshantering. Handledning och rådgivning till omvårdnadspersonal är också en viktig del i arbetet. En stor del i ditt arbete är att kunna planera och organisera det egna arbetet och arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor. Du arbetar i ett nära team som består av olika professioner: enhetschef, sjuksköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut och omvårdnadspersonal.
2024-04-10 2024-04-24
Tierps kommun, Vård och omsorg Enhetschef Hemtjänst Norra
Vår kollega går vidare till nya utmaningar, därför söker vi dig som kan driva och utveckla verksamheten med stort fokus på brukare, medarbetare och ekonomi. Som enhetschef har du ansvar för den dagliga driften av verksamheten, budget, enhetens resultat och utvecklingen av medarbetarnas arbetsmiljö. Det innebär att du planerar, genomför, följer upp, analyserar och vidtar åtgärder för att fullgöra enhetens uppdrag och tillgodose brukarnas behov. På uppdrag av områdeschefen driver du även de strategiska målen tillsammans med dina sju chefskollego...
2024-04-08 2024-04-22
Tierps kommun, Äldreomsorg Biståndshandläggare SoL
Till sommaren kommer en av biståndshandläggarna att vara tjänstledig för studier och därför söker vi nu efter dennes efterträdare. Som handläggare har du ett helhetsperspektiv och utgår från individens behov. Arbetet innebär bland annat att ta emot ansökningar från den enskilde, utreda, fatta beslut samt dokumentera. I det dagliga arbetet har du kontakt med den enskilde i form av hembesök, telefonsamtal och du samverkar med slutenvården samt övrig personal och anhöriga. Vi utreder enligt modellen IBIC, Individens Behov i Centrum. Du arbetar sj...
2024-04-05 2024-05-06
Tierps kommun, Rektorsområde 2 Lärare åk 7-9 i Teknik och matematik/annat ämne
Du kommer undervisa i åk 7-9 i ämnet Teknik. I ett läraruppdrag på vår skola ingår att vara mentor för en klass tillsammans med kollegor, att arbeta i arbetslag med samarbete, samplanering och sambedömning och att deltaga aktivt i skolans utvecklingsarbete. Skolans värdegrunden är - Trygghet, Ansvar, Respekt och Empati. Denna värdegrund ska ligga till grund i allt vi gör och planerar. Personalen på skolan har ansvaret att skapa förutsättningar och tydliggöra vilka förväntningar som finns på eleverna och deras beteende samt vilka förväntningar ...
2024-04-05 2024-05-31
Tierps kommun, Rektorsområde 2 Lärare åk 7-9 i Biologi, Kemi och Fysik
Du kommer undervisa i åk 7-9 i ett eller flera av ämnena Biologi, Kemi och Fysik. I ett läraruppdrag på vår skola att arbeta i arbetslag med samarbete, samplanering och sambedömning och att deltaga aktivt i skolans utvecklingsarbete. Skolans värdegrunden är - Trygghet, Ansvar, Respekt och Empati. Denna värdegrund ska ligga till grund i allt vi gör och planerar. Personalen på skolan har ansvaret att skapa förutsättningar och tydliggöra vilka förväntningar som finns på eleverna och deras beteende samt vilka förväntningar som eleverna kan ha på o...
2024-04-05 2024-05-31
Tierps kommun, Rektorsområde 1 4 lärare åk 7-9 till Aspenskolan
Till en satsning för ökad likvärdighet i kommunens skolor söker vi 4 lärare. Du som söker är legitimerad i något av basämnena matematik, svenska/sva och/eller engelska samt gärna ytterligare ämnen. Du kommer att arbeta mycket nära dina kollegor i såväl planering ,genomförande och utvärdering av undervisningen. Målet med satsningen är att höja elevernas resultat så att de ska nå sin fulla potential och därmed ges förutsättningar för ett bra liv! Tjänsterna är tillsvidare och och ligger utöver ordinarie antal lärare!
2024-04-04 2024-04-30
Tierps kommun, Rektorsområde 3 Lärare åk F-3, Centralskolan
Du kommer att tillhöra lågstadiets arbetslag och du kommer att ansvara för undervisningen i någon av klasserna i åk 1-3. Som lärare på Centralskolan är det viktigt att du: • Leder och organiserar undervisningen så att en trygg lärandemiljö grundad på ömsesidig respekt och samarbete skapas. • Ser formativ bedömning som en naturlig utgångspunkt för undervisningen. • Gör eleverna delaktiga i planeringen och utvecklar elevernas förmåga att lära, självständigt likaväl som tillsammans med andra. • Reflekterar över det praktiska arbetet på ett system...
2024-04-04 2024-04-19
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen Ungdomsbehandlare/fältsamordnare
Individ och familjeomsorgens beroende- och familjestödsenhet har tidigare haft en tjänst riktad mot behandlande samtal för ungdomar med riskbruk/skadligt bruk samt en fältsamordnare med fokus på uppsökande arbete. Vi har nu möjlighet att sammanföra dessa tjänster till två ungdomsbehandlare/fältsamordnare för att utveckla arbetet, öka samarbetet och minska sårbarheten. En av tjänsterna är tillsatt med en erfaren behandlare och vi söker nu en person som kan komplettera med erfarenheter som gör att tjänsterna möter upp hela behovet vi har. Tjänst...
2024-03-28 2024-04-21
Tierps kommun, Rektorsområde 3 Speciallärare Centralskolan, So 3
Som speciallärare med huvudansvar för högstadiets elever, har du god förmåga att anpassa undervisning efter alla elevers behov, förutsättningar och sätt att lära. Varje elev är unik och din uppgift som speciallärare är att kunna erbjuda eleverna strategier, verktyg och handledning för att ge eleverna ökade förutsättningar att nå målen, i samarbete med undervisande lärare. Din uppgift blir att arbeta systematiskt med uppföljning och utvärdering av elevernas förmågor. Som speciallärare i grundskolan ingår du i ett arbetslag där du tillsammans me...
2024-03-27 2024-04-21
Tierps kommun, Äldreomsorg Biståndshandläggare SoL
Till sommaren kommer en av biståndshandläggarna att gå i pension och därför söker vi nu efter dennes efterträdare. Som handläggare har du ett helhetsperspektiv och utgår från individens behov. Arbetet innebär bland annat att ta emot ansökningar från den enskilde, utreda, fatta beslut samt dokumentera. I det dagliga arbetet har du kontakt med den enskilde i form av hembesök, telefonsamtal och du samverkar med slutenvården samt övrig personal och anhöriga. Vi utreder enligt modellen IBIC, Individens Behov i Centrum. Du arbetar självständigt men...
2024-03-25 2024-04-28
Tierps kommun, Rektorsområde 6 Skolkurator
Du kommer att arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt ingå i skolans elevhälsoteam på Högbergsskolans gymnasium och anpassad gymnasium. Du bidrar med psykosocial kompetens i arbete på individ- grupp- och organisationsnivå i skolan. Det skolsociala arbetet innebär att skapa möjlighet till förändring och utveckling utifrån en helhetssyn. Exempel på arbetsuppgifter är att genomföra stöd- och motivationssamtal, dels på gruppnivå, dels med enskild elev och eventuellt med elevens vårdnadshavare, sociala utredningar inför mottagande i anpassad g...
2024-03-22 2024-04-14
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen Socialsekreterare, uppföljningsgruppen Barn och Ungdom, Tierps kommun
Som socialsekreterare i uppföljningsgruppen arbetar du på olika sätt för att alla barn i kommunen ska ha det bra och växa upp under trygga förhållanden. Detta gör du bland annat genom att säkerställa att insatser inom socialtjänsten är av god kvalitet. Detta görs via regelbundna uppföljningar av insatser tillsammans med barn, vårdnadshavare och utföraren av insatsen. I arbetet som uppföljare hos oss följer du upp både öppenvårdsinsatser och placeringar i tex. familjehem och HVB, med målgruppen 0-21år och deras familjer. Uppföljningen är en påg...
2024-03-19 2024-05-05
Tierps kommun, Grundskola Speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning
Sedvanliga läraruppgifter inom anpassad grundskola inriktning ämnesområden, vilket innebär att du planerar, utför och dokumenterar elevernas utveckling. Det är du som leder det pedagogiska arbetet och handleder elevassistenterna om vilka mål ni arbetar mot, samt progressionen i dessa mål. Du behöver vara lyhörd samt ha lätt för att samarbeta med både interna och externa kontakter. Du samarbetar tätt med fritidshemmet för att möjliggöra elevens hela läroprocess under dagen. Du ska bedriva en modern och kreativ undervisning och hitta strategier f...
2024-03-15 2024-04-26
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen Boendestödjare Familjeteam
Arbetsuppgifter i familjeteamet: I familjeteamet tar vi emot uppdrag direkt från socialtjänsten barn och unga när de identifierat behov av stöd i hemmet hos en familj. Vi arbetar bland annat med föräldrar som till följd av kognitiva svårigheter, intellektuell- eller kognitiv funktionsnedsättning eller svår social situation har svårt att få ihop vardagen med sina barn. Fokus ligger på att utveckla föräldraförmågan och bidra med vägledning i hemmet. Detta kan inkludera sådant som: • Morgon och kvällsrutiner, tex Hygien, tider, planering för morgo...
2024-03-14 2024-07-31
Tierps kommun, Grundskola Speciallärare till Aspenskolan
Ordinarie specialläraruppgifter men vi se positivt på flexibilitet och vilja att prova olika arbetssätt.
2024-02-12 2024-04-30
Tierps kommun, Hemtjänstområde Norra Arbetsterapeut till Hemtjänst Norra Tierpskommun
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut, där B-körkort är ett krav. Du kommer att vara placerad i ett hemsjukvårdsteam tillsammans med fysioterapeut, fysioterapiassistent, sjuksköterska, enhetschef och hemtjänstpersonal. Du kommer att ha ditt kontor och utgå från Karlholm. Ditt arbetsområde kommer att vara i Karlholm-Skärplinge-Hållnäs vackra omgivningar vid havet. Som Arbetsterapeut hos oss på Hemtjänst Norra är du med och skapar förutsättningar för våra brukare att leva så självständigt, delaktigt meningsfullt liv som möjligt med utgå...
2024-02-01 2024-04-30
Tierps kommun, Bemanningsenheten Semestervikariat inom äldreomsorg samt funktionshindradeomsorgen
Tierps kommun erbjuder bland annat vård och omsorg till äldre i eget hem och i kommunens boenden. Vi söker nu efter dig som vill arbeta som sommarvikarie på särskilda boenden, korttidsboende, hemtjänst, grupp-och servicebostäder, personlig assistent eller daglig verksamhet inom Äldre- och funktionshindradeomsorgen. Våra arbetsplatser finns i Tierp, Söderfors, Örbyhus, Karlholmsbruk och Skärplinge/Hållnäs. Vårdare på gruppbostad Du arbetar både i kundernas egna lägenheter och i de gemensamma utrymmen som finns i direkt anslutning till deras boe...
2024-01-15 2024-05-31
Tierps kommun, Individ och familjeomsorgen Boendestödjare Semester & Timvikarie
Alla våra insatser utformas utifrån varje enskildes behov. Klient/ungdom och planerar tillsammans mål, delmål sedan utför klient med stöd av boendestödet. Arbetsuppgifterna kan vara stöd vid handling , tvättning, städning ,rutiner, kontakt med myndigheter, eller stöd vid social träning. Boendestöd stödjer för ett självständigt liv.
2024-01-11 2024-05-31