Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ale kommun, Enhet vatten och avlopp Driftingenjör
Du kommer bland annat att arbeta med förebyggande säkerhet på våra anläggningar, både IT-säkerhet samt mot fysiska intrång. I detta arbete ingår många kontaktvägar både i och utanför organisationen. Exempel på arbetsuppgifter som kan förekomma i samband med det arbetet är projektering och utredning av olika skalskydd på anläggningar samt att säkra kommunikationsvägar mellan anläggningarna till SCADA systemet Cactus eye. Utöver detta kommer du att ansvara för processoptimering och utbyggnad Cactus Eye samt strategiskt planera, bedöma och undersö...
2023-01-27 2023-02-20
Motala kommun, Gata & Park/Lantmäteri Förrättningslantmätare
Vi behöver rekrytera en förrättningslantmätare med intresse för Motalas samhällsutveckling. Du kommer att handlägga alla typer av lantmäteriförrättningar enligt fastighetsbildningslagen, anläggningslagen, ledningsrättslagen med flera lagstiftningar. Du arbetar med allt från utredning, samråd, sammanträden till beslut och registrering. I arbetsuppgifterna ingår även rådgivning och service, till både kommunen och allmänheten, i fastighetsrättsliga frågor. På lantmäterienheten har du tillgång till medarbetare med hög kompetens inom våra verksamhe...
2023-01-27 2023-02-17
Drakfastigheter Förvaltare till Drakfastigheter
Vi söker dig som vill ha ett viktigt och omväxlande arbete som förvaltare hos oss på Drakfastigheter. Som förvaltare är du kundansvarig och hanterar hyresjuridiska frågor, ansvarar för underhållsplanering samt för anpassningar av fastigheter. I din roll får du ett varierat och ansvarsfullt arbete i nära samarbete med våra andra förvaltare, förvaltningsassistenter, bygg- och projektledare samt med drift- och fastighetstekniker. Som förvaltare arbetar du också med; • Att upprätta budget och prognoser med månadsvis uppföljning • Att ansvara fö...
2023-01-27 2023-02-19
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Lärare till blivande elektronikingenjörer sökes till Yrgo
Yrgo ökar inom inbyggda system och hårdvarunära programmering! Vårt starka team av utbildare söker därför fler kollegor. Yrgo bedriver framgångsrika yrkeshögskoleutbildningar inom områden där näringslivet uttryckt ett starkt behov av engagerade och kompetenta medarbetare. Tillsammans med arbetslivet skapar vi attraktiva utbildningar inom teknik, bygg och IT. Vi är 110 medarbetare som tillsammans med konsulter och gästföreläsare utbildar över 2100 studerande per år. Arbetsbeskrivning Du kommer att arbeta med Yrkeshögskoleutbildningar för el...
2023-01-26 2023-02-26
Svalövs kommun Mark- och exploateringsingenjör
Mark- och exploateringsingenjören har en viktig roll för att utveckla och skapa förutsättningar för Svalövs kommuns framtida tillväxt. Du kommer att arbeta brett med mark- och exploateringsfrågor ur tekniskt, ekonomiskt och juridiskt perspektiv. I uppgifterna ingår bland annat avtalsskrivning och uppföljning av kommunens arrende- och nyttjanderättsavtal, att företräda kommunen som fastighetsägare vid lantmäteriförrättningar, samfälligheter och dikningsföretag samt att medverka vid försäljning av fastigheter m.m. Du stöttar övriga verksamheter i...
2023-01-26 2023-02-16
Svalövs kommun Vik. planarkitekt
Vi söker nu en planarkitekt med inriktning mot detaljplanering. I rollen arbetar du framförallt med att ta fram detaljplaner. Detta innebär till exempel att skriva planbeskrivning, rita plankarta, väga olika intressen mot varandra, sammanställa och bemöta synpunkter. Du ansvarar även för att beställa och driva de utredningar som krävs för detaljplanen framåt. Du ansvarar för att ditt arbete bedrivs i god samverkan med övriga tjänstemän, politiker, exploatörer, myndigheter, konsulter och allmänheten. Det är därför viktigt att du kan samarbeta m...
2023-01-26 2023-02-12
Göteborgs Stad , Familjebostäder i Göteborg AB Energiingenjörer till Familjebostäder i Göteborg
Om du precis som oss brinner för energifrågor, teknisk utveckling och vill skapa en hållbar innemiljö för våra hyresgäster, så har vi tjänsten för dig! Vi söker nu två energiingenjörer. På Familjebostäder tar vi hand om våra olika fastigheter som utmanar oss med sin varierande byggnadsteknik och skick. Som energiingenjör kommer du att ansvara för att utreda och optimera fastigheternas energianvändning. Målet är att driften av fastigheterna ska ske så effektivt som möjligt utan att äventyra ett gott inomhusklimat, både vad gäller energianvändn...
2023-01-26 2023-02-19
Vadstena kommun, Ekonomiavdelningen Fastighetsförvaltare
Som lokalförvaltare i Vadstena kommun ansvarar du för förvaltning, samordning och utveckling av kommunens befintliga lokalbestånd. Du arbetar i tät dialog med kommunens verksamheter för ett effektivt utnyttjande av lokalerna och tar fram alternativa lokallösningar vid behov. Du genomför hyresförhandling och kontrakt med externa fastighetsägare. Vidare ingår i tjänsten att i en beställar-roll kontinuerligt samverka med det kommunala fastighetsbolaget som genom ett driftsavtal sköter kommunens fastigheter, samt följa upp avtalet. I tjänsten ing...
2023-01-25 2023-02-15
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare, Nyköping
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Som förrättningslantmätare förv...
2023-01-25 2023-02-26
Högskolan i Gävle Forskare i industriell ekonomi, inriktning supply chain management
Som forskare kommer du att medverka i och stödja implementeringen av redan beviljade forskningsprojekt inom områden som omlokalisering av produktion, hållbarhetssäkring av leverantörskedjor, energieffektiva försörjningskedjor samt cirkulära försörjningskedjor. Du förväntas även bidra till nya projektansökningar och vetenskaplig produktion i övrigt (ex. publikationer och nätverksbyggande). Ämnesgruppen samverkar inom det strategiska forskningsområdet Intelligent Industri med målet att kraftsamla forskningen till aktuella och framtida samhällsutm...
2023-01-24 2023-02-07
Högskolan i Gävle Forskare i maskinteknik, inriktning additiv tillverkning
Anställningen är kopplad till avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik och mer specifikt ämnesgruppen maskinteknik. Som forskare förväntas du bidra med projektansökningar inom området additiv tillverkning och vetenskaplig produktion i övrigt (ex. publikationer och nätverksbyggande). Ämnesgruppen samverkar inom det strategiska forskningsområdet Intelligent Industri med målet att kraftsamla forskningen till aktuella och framtida samhällsutmaningar. De utmaningar som adresseras är digitalisering, energianvändning och in...
2023-01-24 2023-02-05
Region Västerbotten, RV Projektledare Logistik, Intern Logistik, Umeå
Som Projektledare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. I ditt uppdrag kommer du ha fokus på att driva, leda och planera projekt och uppdrag inom flyttslogistik och bygglogistik samt arbeta med att utveckla våra befintliga flöden både i det dagliga arbetet samt i projektform, där våra logistikstrategier ligger till grund för vårt förändringsarbete. Du kommer att vara involverad i hela logistikprocessen från prognostiserat behov, planering och genomförande. Du kommer samarbeta med både interna och externa ver...
2023-01-24 2023-02-14
Stockholm Vatten och Avfall, Affärsutveckling Fastighetsförvaltare
Du kommer att tillsammans med nuvarande fastighetsförvaltare arbeta med löpande fastighetsförvaltning. Du förväntas vilja ta ansvar för ditt arbeta och utvecklas i din roll. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att innebära att: • arbeta med fastighetsfrågor och lokalärenden såsom teknisk, ekonomisk och kontraktsförvaltning samt fastighetsdrift. • ha affärskontakt mot bolagets hyresgäster, vilket innebär kundkontakter, avtalsförvaltning och ekonomisk uppföljning. • delta i förhandlingar, löpande kontakt med hyresvärdar, hantera bolagets...
2023-01-24 2023-02-07
Kriminalvården, Anstalten Tidaholm Produktionsledare till anstalten Tidaholm, semestervikariat
Till anstalten Tidaholm söker vi produktionsledare till produktionen och till vår ASV-verksamhet (annan strukturerad verksamhet) . Anstalten Tidaholm har tre huvudsakliga verkstadsområden: mekanisk industri, träindustri samt montering och förpackning. Utöver dessa har vi även ASV-verksamhet. Produktionsledaren ska under ansvarig kriminalvårdsinspektör och tillsammans med kollegor planera och leda verksamheten. Syftet med verksamheten är dels att ge klienterna sysselsättning under anstaltstiden, dels att ge praktisk erfarenhet. Som produktionsl...
2023-01-23 2023-02-12
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Mätnings- och kartingenjör, Borlänge
Som mätnings- och kartingenjör kommer du att arbeta teambaserat i ett nära samarbete med kollegor i förrättningsteam som består av förrättningslantmätare och förrättningsassistenter. För att trivas hos oss behöver du tycka om att arbeta självständigt men samtidigt uppskatta att samarbeta med andra då rollen innebär många kontakter med kunder. Som mätnings- och kartingenjör hos Lantmäteriet har du goda utvecklingsmöjligheter att specialisera dig. Inom Lantmäteriet tillämpar vi en karriärtrappa för mätnings-och kartingenjörer vilken ger dig goda...
2023-01-23 2023-02-26
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare med erfarenhet, Karlstad
Som erfaren förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som erfaren förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Du kommer att...
2023-01-23 2023-02-26
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare, Karlstad
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Som förrättningslantmätare förv...
2023-01-23 2023-02-26
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare med erfarenhet, Mora
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Du kommer att handlägga förrä...
2023-01-23 2023-02-26
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare med erfarenhet, Falun
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Du kommer att handlägga förrä...
2023-01-23 2023-02-26
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare Dalarna - Falun, Leksand och Mora
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Som förrättningslantmätare förv...
2023-01-23 2023-02-26
Skövde kommun, Sektor samhällsbyggnad Mätningsingenjör
I rollen som mätningsingenjör kommer du arbeta självständigt med mätningsarbeten samt stötta övriga verksamheter inom enheten som GIS, kartor och fastighetsbildning. Du kommer att ha daglig kontakt med såväl kommunens egen utföraravdelning som med externa entreprenörer liksom med våra invånare.
2023-01-20 2023-02-03
Göteborgs Stad , Stadsmiljöförvaltningen Produktionsledare Anläggning
Vår enhet anläggning arbetar med att underhålla, bygga gator och torg, hållplatser, gångbanor och cykelbanor, VA-arbeten, parker och övriga utemiljöer i Göteborgs stad. Som produktionsledare stöttar du projektledaren med arbetsledning och resultatuppföljning. Det innebär att du planerar och fördelar det löpande arbetet samt arbetar med kvalitet för olika projekt.. Vi erbjuder ett självständigt och omväxlande arbete med goda utvecklingsmöjligheter, där du har stora möjligheter att påverka arbetsinnehållet. Hos oss får du möjlighet att påverka gö...
2023-01-19 2023-02-02
Svalövs kommun, KOMMUNSERVICE Teknisk förvaltare
Fastighetsförädling genom långsiktigt planerat underhåll med fokus på energieffektivisering och modernisering ur ett livscykelkostnadsperspektiv. Teknisk- och driftekonomisk förvaltning av fastigheterna. Ansvara för mottagande av felanmälningar samt avhjälpande av fel. Tillsammans med Fastighetschef identifiera och driva underhålls- och energiprojekt. Vårda och skapa goda relationer med kunderna, se deras behov och tillsammans med kommunens Lokalstrateg genomföra lokalanpassningar. Följa upp driftsekonomi. Avropa och följa upp myndighets- o...
2023-01-19 2023-02-19
Region Skåne, Regionfastigheter Eltekniker till Fastighetsdrift i Malmö
Vi välkomnar nu ytterligare fyra eltekniker till oss i Malmö! I rollen som eltekniker arbetar du självständigt och i team med service, underhåll, installationsarbete, felsökning och reparation av elanläggningar. Du kommer även att arbeta med våra datoriserade övervakningssystem. Därtill ingår deltagande i projekt samt planering av långsiktigt underhåll, där du är med och föreslår tekniska lösningar. En viktig del i ditt dagliga arbete vid våra anläggningar består av kundkontakt, där vi ser att du bidrar till att vi har en god kontakt med vårde...
2023-01-19 2023-02-24
Göteborgs Stad , Stadsfastighetsförvaltningen Förvaltare
Göteborg växer och förändras snabbt. Vi spelar en aktiv roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle vilket märks i flera av våra spännande och utmanande projekt, till exempel byggandet av Sveriges första fossilfria förskola Hoppet. Tillsammans med andra förvaltningar i staden skapar vi förutsättningar för en konkurrenskraftig, attraktiv och långsiktigt hållbar stad. Stadsfastighetsförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla lokaler till den kommunala servicen i staden såsom förskolor, grundskolor, gymnasium, vård- och omsorgsboenden, b...
2023-01-19 2023-02-09
1 2 3 >