Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Östhammars kommun, Verksamhetsområde tillväxt Översiktsplanerare, Östhammar
Vi är i en spännande expansiv fas med en ambitiös tillväxtstrategi för nybyggnation av bostäder. En ny översiktsplan är under bearbetning och ett eventuellt slutförvar av använt kärnbränsle ska byggas i Forsmark. Sektor samhälle består av cirka 100 medarbetare. Som översiktsplanerare hos oss ingår du tillsammans med fem medarbetare i Planenheten. Vi arbetar med översiktsplanering, detaljplanering, och GIS. Medarbetare hos oss har en betydelsefull roll i vårt gemensamma mål att ge bästa möjliga service till våra kunder. Som översiktsplanerare ...
2021-10-21 2021-11-12
Helsingborgs stad Karttekniker med GIS kompetens
Om arbetsplatsen Stadsbyggnadsförvaltningen planerar, bygger och förvaltar Helsingborgs stads stadsmiljöer och grönstruktur. Förvaltningen arbetar med strategisk planering, möjliggör för ny bebyggelse och infrastruktur samt utvecklar stadens offentliga rum. Vi ansvarar också för drift och underhåll av gator, torg, parker, natur och stränder, bygglov, detaljplaner, kartproduktion och fastighetsbildning med mera. Förvaltningen har cirka 250 anställda och leds av stadsbyggnadsdirektören. Stadsbyggnadsnämnden styr förvaltningen politiskt. Organisat...
2021-10-19 2021-11-10
Göteborgs Stad , Fastighetskontoret Projektledare/exploateringsingenjör
Göteborg är i början av en mycket stor omvandling som kommer att märkas över hela staden de närmaste decennierna. Vi jobbar med utvecklingen av hela kommunen för att Göteborg ska kunna fortsätta vara en stark kraft i regionen. Det handlar om allt från förtätning av befintliga bostadsområden till att bygga helt nya områden med bostäder, handel, kontor och ny infrastruktur. Stort fokus läggs även på kommunala ändamål, till exempel skolor och förskolor. För närvarande deltar vi i uppmärksammade projekt som utvecklingen av Gamlestaden, Centralenomr...
2021-10-19 2021-11-02
Göteborgs Stad , Lokalförvaltningen Fastighetsförvaltare
Göteborg växer och förändras snabbt. Få städer har den utvecklingspotential som finns här. Planeringen av det framtida Göteborg är ett lagarbete med många inblandade och lokalförvaltningen har en central roll i denna utmaning. Vi spelar en aktiv roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle vilket märks i flera av våra spännande och utmanande projekt till exempel byggandet av Sveriges första fossilfria förskola Hoppet. Tillsammans med andra förvaltningar i staden skapar vi förutsättningar för en konkurrenskraftig, attraktiv och långsiktig...
2021-10-19 2021-11-07
Härryda kommun, Sektorn för samhällsbyggnad Parkmästare till trafikverksamheten
Vi söker en Parkmästare som har idéerna, viljan och kraften att tillsammans med oss skapa framtidens gröna tätorter i Härryda! Som Parkmästare leder och samordnar du vårt strategiska utvecklingsarbete för stadens offentliga utemiljöer och analyserar tillsammans med kollegor övergripande trender inom stadsutvecklingen. Du verkar för ett helhetsperspektiv i vårt strategiska arbete som sträcker sig från planering till genomförande, förvaltning och skötsel. Du samordnar vårt interna arbete kring gestaltning och drift för att tillsammans med övriga...
2021-10-19 2021-11-03
Skellefteå kommun, Kommunledningskontoret Mark- och exploateringsingenjör
Uppdraget som mark- och exploateringsingenjör innebär ett omväxlande arbete med hela bredden av exploateringsfrågor, både i större och mindre projekt. Som mark- och exploateringsingenjör ansvarar du för förhandlingar, avtal, kalkyler, ekonomisk uppföljning och genomförande av exploateringsprojekt. Du kommer att ha kontinuerliga kontakter med våra kunder - privatpersoner, företag och myndigheter och med den politiska organisationen. Samarbete med andra delar inom kommunen är en naturlig del av arbetet.
2021-10-19 2021-11-30
Region Gävleborg, IT-förvalting Senior/erfaren BI-utvecklare till IT-stödsystem i Gävle
Som BI-utvecklare kommer du att arbeta nära verksamhetens beställare med att göra behovsanalyser, förtydliga önskemål vid behov och kvalitetssäkring. Du kommer att arbeta standardiserat med att strukturera, lagra och analysera stora mängder data för att sedan kunna utvinna information i form av rapporter och andra dataleveranser. Informationen används bland annat i verksamhetsanalyser och som beslutsstöd och är en viktig del i utvecklingen framåt. BI-miljön är idag uppbyggd av ett datalager designat efter Kimballs principer, tabulärmodeller ...
2021-10-19 2021-11-21
Landskrona stad Förvaltare
Vi söker nu en driven och engagerad förvaltare som vill vara en del av vårt bolag. Som Förvaltare på Landskrona fastighetsförvaltning AB kommer du att vara en av nyckelpersonerna i bolaget. Du har ett övergripande ansvar för dina fastigheter och till din hjälp har du fastighetstekniker och specialtekniker inom div discipliner. Du kommer även att ta större ekonomiska beslut knutna till drift och underhåll av fastigheterna. Landskrona fastighetsförvaltning är ett bolag med 24 st anställda. Kulturen i bolaget karaktäriseras av högt till tak och ...
2021-10-19 2021-11-14
Sollefteå kommun, Tillväxt Fysisk planerare
Som fysisk planerare i Sollefteå kommun tar du ett stort eget ansvar och du driver och ansvarar för dina planer genom hela planprocessen. Dina arbetsuppgifter är i huvudsak att upprätta och handlägga program och detaljplaner. I arbetet ingår även att handlägga utredningsuppdrag och hantera frågeställningar kring planärenden. Arbetet innebär mycket samarbete och kontakter både inom kommunen, med andra myndigheter, organisationer, byggherrar/exploatörer samt med allmänheten. Goda kunskaper om planprocessen, plan- och bygglagen, samt kännedom om ...
2021-10-18 2021-10-27
Motala kommun, Verk Automationsingenjör
Arbetsuppgifterna innebär förebyggande underhåll, djupare felsökning, felanalyser och modifiering av befintliga system och utrustningar samt medverka i investeringsprojekt. Arbete i SCADA-systemet VA-Operatör samt i olika PLC-system såsom ABB med flera, ingår i tjänsten. Du som är intresserad och har erfarenhet av felsökning i styrsystem, PLC-programmering, kan läsa och tolka kretsscheman, kunskap om driftövervakningssystem (SCADA) och datakommunikation samt god datorvana men även en vana att hantera verktyg och mätinstrument, kommer att känna ...
2021-10-18 2021-11-01
Region Skåne, Medicinsk service Teknisk support till bild och laboratorieteknik i Lund
Som teknisk support hos oss kommer du ingå i ett trevligt och glatt supportteam som ansvarar för utveckling, drift och underhåll av datorer och servrar. Arbetsuppgifterna är mycket varierande och kan bland annat innebära: • IT-relaterad support till våra användare av Medicinteknisk utrustning och System. • Utveckling, förebyggande och akut underhåll av klient- och servermiljö. • Underlätta för verksamheten. • Bistå med teknisk kompetens i projekt och upphandlingar. • Dokumentation och inventering. • Delta i utveckling/vidareutvecklin...
2021-10-18 2021-11-08
Region Västerbotten, RV Fastighetsingenjör, Fastighet, Umeå
I din roll som fastighetsförvaltare kommer du att: • Ansvar för den sammanhållna bilden över den byggtekniska statusen inom förvaltningsområdet. • Vara ett stöd till kollegor inom organisationen. • Säkerställa utveckling inom byggteknik och dess koppling mot utvecklingsplaner ur ett helhetsperspektiv. • Ha helhetsgrepp kring verksamhetens behov/önskemål och dess koppling mot utvecklingsplaner. • Upprätta och uppdatera förvaltningsplaner för byggnader. • Ansvara för planering av förebyggande underhåll. • Ansvara för uppföljning av avtal gällan...
2021-10-15 2021-11-12
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare, Stockholm
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Som förrättningslantmätare förv...
2021-10-15 2021-11-12
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Tekniker till teknisk hörselvård i Gävle
Du kommer att arbeta med service av hörapparater, installation och underhåll av hörselteknisk utrustning i patientens hem, beställning av hörapparater/hörhjälpmedel, kontroll av leveranser, lagerhantering och rekonditionering av hörhjälpmedel. Patientkontakt ingår i arbetet. En gång/vecka sker arbetet i Sandviken, tjänstebil finns.
2021-10-14 2021-10-29
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Teknik- och kvalitetsansvarig till verksamhetsområde hjälpmedel
Vi söker dig som brinner för teknik- och kvalitetsfrågor och som vill arbeta i en expansiv verksamhet. Rollen som tekniskansvarig är nyinrättad och ger en unik möjlighet till utveckling, värdeskapande och påverkan. Du kommer att få en central roll som expert inom teknik- och kvalitetsområdet där du driver, utvecklar och upprätthåller verksamhetens arbete inom medicinteknik och tillsammans med verksamhetschefen säkerställer att den medicintekniska verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagar, författningar och etablerad standard. I din rol...
2021-10-14 2021-11-03
Göteborgs Stad , Göteborgs Spårvägar AB Fordonsutvecklingsingenjörer sökes av Göteborgs Spårvägar
Nu söker vi dig som vill jobba som fordonsutvecklingsingenjör inom vår enhet fordonsutveckling! Enheten tillhör avdelning fordon och driftsäkring och vi har uppdraget att leverera fungerande, hela och rena spårvagnar till göteborgarna året om. Vi är cirka 300 medarbetare som arbetar med materialförsörjning, teknisk utveckling och underhåll av vår fordonsflotta. Vår vision är en spårvagnstrafik i världsklass och för att lyckas krävs att alla våra enheter fokuserar på samarbete och en vilja att lyckas tillsammans. Genom detta tankesätt skapar vi...
2021-10-14 2021-10-28
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Intendent till Rosendalsskolan
Rosendalsskolan ligger i ett naturskönt område, nära kommunikationer i Örgryte-Härlanda. För tre år sedan flyttade vi in i fantastiska nybyggda lokaler vilket ger förutsättningar för en god och trivsam arbetsmiljö med en spännande utemiljö och moderna möbler. Här går ungefär 550 elever från förskoleklass till årskurs 6. På Rosendalsskolan arbetar vi för öppenhet, dialog och transparens, vilket skapar de bästa förutsättningar för våra elever och personal på skolan. Vi söker nu en skolintendent till oss på Rosendalsskolan. Som intendent hos oss ...
2021-10-14 2021-10-28
Kungälvs kommun, Enhet Plan Erfaren planarkitekt till Kungälvs kommun
Som planarkitekt hos oss kommer du arbeta med kommunens fysiska planering. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att upprätta och driva detaljplaner, planprogram och andra utredningar. Utöver det kan deltagande i översiktligt planeringsarbete tillkomma. Du kommer i nära samarbete med dina kollegor att arbeta med olika typer av uppdrag inom stadsbyggnads- och utvecklingsprojekt. Planärenden sker antingen i samarbete med exploatörer, i större utvecklingsprojekt på kommunal mark eller mindre detaljplaner för privata fastighetsägare.
2021-10-14 2021-11-07
Borlänge kommun, Samhällsbyggnadssektorn/Plan- och mark Är du vår nya mark- och exploateringsingenjör?
Som mark- och exploateringsingenjör kommer du att utgöra en viktig del av mark- och exploateringsenheten tillsammans med våra två andra mark- och exploateringsingenjörer. Du har även markförvaltare, biologer, vattenstrateg och en administratör i din närhet. Vi har också ett nära samarbete med bland annat planenheten, stadsmiljöenheten och övriga verksamheter inom samhällsbyggnadssektorn och övriga kommunkoncernen. Exempel på arbetsuppgifter är följande: - Aktivt medverka i hela detaljplaneprocessen inkl. genomförande - Köp och försäljning av ...
2021-10-13 2021-10-28
Härryda kommun Erfaren GIS-ingenjör sökes till Härryda kommun
Vi står nu inför många spännande uppdrag och utmaningar och vår organisation växer. Att kommunen växer innebär bland annat utbyggnad av ny infrastruktur, nya bostadsområden och verksamhetsområden utifrån en modern socialt värdeskapande stads- och samhällsbyggnad samt utveckling av regionens flygplatsområde. För att klara detta söker Vi Dig som vill arbeta i en attraktiv expansiv kommun med lång historik i bostadsbyggnation och genomförande av visioner och detaljplaner. Som GIS-ingenjör kommer du att arbeta med att säkerställa och effektivisera...
2021-10-13 2021-10-24
Lindesbergs kommun, Näringslivsenheten Mark- och exploateringsansvarig och två mark- och exploateringsingenjörer
Tillsammans kommer ni arbeta brett med mark- och exploateringsfrågor ur tekniska, ekonomiska och juridiska perspektiv. Arbetsuppgifterna kommer fördelas närmare utifrån kompetens inom gruppen. Som mark- och exploateringsansvarig ingår även att ha ett övergripande ansvar för funktionen där fokus ligger på det strategiska arbetet. I det gemensamma uppdraget ingår bland annat att: • Projektleda, samordna och bidra i arbetet mellan aktörer innan och under genomförandet av detaljplaner eller större etableringar och utvecklingsprojekt • Leda arbet...
2021-10-13 2021-11-03
Härryda kommun Bygglovsarkitekt med fokus på förhandsbesked till Härryda kommun
Nu söker vi en driven bygglovsarkitekt till bygglovsteamet i Härryda kommun. Dig vi letar efter har minst 2 års kommunal erfarenhet av handläggning av förhandsbesked eller detaljplaner. I gengäld erbjuder vi dig en intressant arbetsplats med kompetenta kollegor, korta beslutsvägar, närhet till politiken och möjligheter till personlig utveckling och kurser. Ditt jobb är mycket varierande: som arkitekt kommer du att självständigt och i samverkan med dina kollegor, handlägga för det mesta förhandsbesked men även bygglov, marklov, rivningslov mm e...
2021-10-12 2021-10-27
Halmstads kommun, Samhällsbyggnadskontoret Vi söker planarkitekt!
Som planarkitekt kommer du att arbeta för Halmstads kommuns fortsatta utveckling, genom att driva och ta ansvar för projekt inom fysisk planering. Vi arbetar med projektgrupper tillsammans med kollegor från andra kommunala förvaltningar och lägger stor vikt vid att planera för den växande staden med hela hållbarhetsspektrat i fokus. I rollen som planarkitekt har du många kontakter med andra myndigheter, allmänheten, konsulter och exploatörer. Du är med och arbetar i flertal pågående detaljplaner och projekt, tillsammans med kollegorna bidrar vi...
2021-10-12 2021-11-21
Region Skåne, Digitalisering IT och MT Medicintekniker/Medicinteknisk ingenjör till Medicinsk teknik i Helsingborg
Vi söker en medicintekniker/medicintekniska ingenjörer till Medicinsk teknik Skåne Enhet 1, med placering i Helsingborg. Dina arbetsuppgifter består huvudsakligen av förebyggande underhåll och reparationer av medicinteknisk utrustning samt teknisk rådgivning Du kommer ingå i en arbetsgrupp/utrustningsgrupp som servar medicintekniska utrusningar som exempelvis endoskopi-, kirurgi-, ventilation- och anestesiutrusningar. Därtill kommer du även medverka vid anskaffning och installation av medicinteknisk utrustning, teknisk rådgivning och utbildni...
2021-10-12 2021-11-02
Strängnäs kommun, Planenhet Planarkitekt, Samhällsbyggnadskontoret
Som planarkitekt har du som huvuduppgift att inom verksamheten handlägga och upprätta detaljplaner i egen regi och med konsultstöd. Arbete med utredningar samt andra uppgifter i samband med planarbetet, till exempel miljöbedömning, förekommer. Även arbete med förbättringar av verksamheten är en viktig del av arbetet. Arbetet innebär gott bemötande i kontakt med invånare, företag, medarbetare och andra myndigheter.
2021-10-12 2021-10-31
1 2 3 >