Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsekontoret Förvaltare till Drakfastigheter
Som förvaltare arbetar du i huvudsak med; • Att upprätta budget och prognoser med månadsvis uppföljning • Att ansvara för underhållsplaner • Att ansvara för och upprätta förvaltarplaner • Att vara kundansvarig • Uthyrning och införhyrning • Fastighetsplanering • Att ha ett övergripande ansvar att utveckla, bevara och förbättra kommunens fastigheter Du kommer att ansvara för den juridiska, ekonomiska och tekniska förvaltningen inom ditt ansvarsområde. I din roll kommer du att samarbeta med våra andra förvaltare, förvaltningsassistenter, b...
2021-05-11 2021-05-30
Hudiksvalls kommun Kommunledningsförvaltningen Stadsarkitekt
STADSARKITEKT Du verkar för att god arkitektur och andra kvaliteter följer med hela vägen från översiktsplan via detaljplaner till bygglov och utformning av allmän platsmark. Du är en av dem som driver den fysiska planeringen framåt och kan med engagemang förmedla visioner till genomförande. Viktiga delar i uppdraget är att bidra till hur kommunen kan utvecklas och gestaltas med fokus på hållbarhet. Du har en central roll i att se till att kommunens visioner och mål förverkligas på ett långsiktigt hållbart sätt. Utåt arbetar du med att vä...
2021-05-11 2021-05-31
Region Västerbotten, Medicinsk teknik VB Medicinteknisk ingenjör, Umeå
Som Medicinteknisk ingenjör hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Vi söker dig som ser en glädje i att arbeta med intressant teknik som gör direkt nytta i vården. Du kommer, tillsammans med dina kollegor att få arbeta med medicinteknisk utrustning framför allt inom bildgivande teknik. I uppdraget ingår exempelvis ultraljud, monitorer, slätröntgen, angiografi, mammografi. Beroende på dina kvalifikationer kommer ansvaret att fördelas mellan dig och dina kollegor. Du kommer att ingå i sektion Bild- och strålning...
2021-05-11 2021-06-06
Malmö stad Fastighetsförvaltare till fastighetssektion grundskola
Arbetsuppgifter Din uppgift som fastighetsförvaltare är ett helhetsansvar för ett antal grundskolor med en sammanlagd byggnadsarea om ca 70.000 – 90.000 m2. Du ansvarar för kontakten med kunden och våra driftentreprenörer samt åtgärder och kontroller kopplat till myndighetskrav. I arbetsuppgifterna ingår också planering och genomförande av underhållsåtgärder och ombyggnader, budget- och prognosarbete, upphandlingar samt utredningar. Din roll och dina arbetsuppgifter täcker både helhet och detaljer. Du kommer att ha dagliga kontakter ...
2021-05-11 2021-05-29
Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Landskapsarkitekt
Vi erbjuder dig ett spännande och variationsrikt jobb som landskapsarkitekt med huvudfokus på gestaltning av allmän plats. Rollen är bred och du får möjlighet att vara med och bidra hela vägen i de projekt du ingår i, från tidigt skede till färdigbyggd anläggning. Din förmåga att utforma och gestalta utvalda delar i staden får stor betydelse. Arbetsuppgifter som ingår i tjänsten: • Delaktighet i planering och utformning av den fysiska offentliga miljön som gator, parker och torg vilket innebär mycket samverkan med olika parter. • Projektledni...
2021-05-10 2021-05-23
Kristianstad kommun, VA Utredningsingenjör
Som utredningsingenjör ingår du i projektenheten på VA-avdelningen som har till uppgift att driva och genomföra investeringsprojekt. Din uppgift är att utreda VA-avdelningens framtida behov inom både ledningsnät och verk. Du ansvarar för förstudiearbetet inför exempelvis utbyggnad av VA-nätet och andra utvecklingsprojekt som VA-avdelningen medverkar i. I förstudierna tas underlag fram för projektets förutsättningar (behovsbedömning, befintliga anläggningar och ledningar, tillståndsfrågor, markförhållanden och andra tekniska lösningar.) Utredni...
2021-05-10 2021-05-23
Nyköpings kommun - Tekniska divisionen Processingenjör VA
Nyköping Vatten jobbar med långsiktig underhållsplanering, olika exploateringsprojekt och utredningar för att förvalta och bygga ut VA-anläggningen på bästa sätt. VA:s uppdrag från beställaren är att arbeta strategiskt och långsiktigt, vilket innebär mycket samarbete internt inom VA, inom Tekniska divisionen samt med Samhällsbyggnads enheter. Arbetsuppgifterna som processingenjör innebär bland annat att: - enligt uppdrag se över utvecklingsbehov av VA-anläggningen - bistå verksamheten med sakkunskap och praktiska lösningar i VA-anläggningen...
2021-05-10 2021-05-31
Region Skåne, Digitalisering IT och MT Medicintekniska ingenjörer till medicinsk teknik i Malmö
Är du servicemedveten och trivs att arbeta med utveckling och ständigt förbättringsarbete? Då är rollen som medicinteknisk ingenjör hos oss något för dig! I din roll som medicinteknisk ingenjör består dina arbetsuppgifter främst av förebyggande samt avhjälpande underhåll, teknisk support och kundkontakt. Administrativa arbetsuppgifter är också en del av arbetet och kan exempelvis innebära registrering i vårt produktionssystem (Medusa) samt hantera upphandlingsärenden. Även arbete med medicinska IT-system kan bli aktuellt. Som medicinteknisk in...
2021-05-10 2021-05-24
Kramfors kommun, Kommunledningsförvaltningen Fastighetssamordnare
Som fastighetssamordnare kommer du att jobba övergripande med att samordna kommunens lokalbehov och vara representant mot fastighetsbolag och hyresvärdar. Du ansvarar för det systematiska brandskyddsarbetet, medverkar och stödjer förvaltningarna vid framtagande av lokalprogram, kapacitetsstudier, göra fastighetsekonomiska beräkningar och liknande lokalrelaterade dokument. Delta i olika byggprojekt. Du kommer att arbeta mycket tillsammans med andra funktioner inom kommunen främst med vår markhandläggare och med andra funktioner på det kommunala ...
2021-05-10 2021-05-24
Lantmäteriet, Geodata GIS-handläggare, Stockholm
Vi söker en GIS-handläggare till vår funktion Internleverans. Du kommer att ingå i mindre medarbetargrupper med gemensamt ansvar för olika arbetsuppgifter där vi värdesätter ett ständigt pågående förbättringsarbete. Du kommer att arbeta med att delta i indatahantering med administration, inventeringar och bearbetningar. Du kommer även att delta i produktion av tryckta papperskartor, samt genomföra paketering och leveranser samt vara med i produktion av kart- och katalogtjänster.
2021-05-07 2021-05-30
Alingsås kommun, Planenheten Planarkitekt
Är du en erfaren och kreativ planarkitekt med ett brinnande intresse för stadsutvecklingsfrågor? I så fall är du varmt välkommen till oss! Detaljplanering utgör planenhetens kärnverksamhet och vi arbetar under både samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. I rollen som planarkitekt driver du på egen hand planarbetet framåt och tar fram planhandlingar med varierad komplexitet. Du arbetar till stor del självständigt genom tät dialog tillsammans med andra kompetenser.
2021-05-07 2021-05-30
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare Specialist, Karlskrona
Som specialist förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som specialist arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank där du kommer att vara ett viktigt stöd för teamen i handläggningen av alla typer av ärenden. Du kommer att i sam...
2021-05-07 2021-05-29
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare Specialist, Malmö
Som specialist förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som specialist arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank där du kommer att vara ett viktigt stöd för teamen i handläggningen av alla typer av ärenden. Du kommer att i sam...
2021-05-07 2021-05-29
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare Specialist, Ängelholm
Som specialist förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som specialist arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank där du kommer att vara ett viktigt stöd för teamen i handläggningen av alla typer av ärenden. Du kommer att i sam...
2021-05-07 2021-05-29
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare Specialist, Kristianstad
Som specialist förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som specialist arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank där du kommer att vara ett viktigt stöd för teamen i handläggningen av alla typer av ärenden. Du kommer att i sam...
2021-05-07 2021-05-29
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Erfaren förrättningslantmätare, Malmö
Som erfaren förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som erfaren förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Du kommer att...
2021-05-07 2021-05-29
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Erfaren förrättningslantmätare, Karlskrona
Som erfaren förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som erfaren förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Du kommer att...
2021-05-07 2021-05-29
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Erfaren förrättningslantmätare, Ängelholm
Som erfaren förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som erfaren förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Du kommer att...
2021-05-07 2021-05-29
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Erfaren förrättningslantmätare, Kristianstad
Som erfaren förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som erfaren förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Du kommer att...
2021-05-07 2021-05-29
Nyköpings kommun, Samhällsbyggnad Mark- och exploateringsingenjör/Projektledare
Som mark- och exploateringsingenjör på Mark- och exploateringsenheten ingår du i en grupp om 14 medarbetare. Enheten har en central roll i att utveckla staden med tydligt fokus på ett ökat bostadsbyggande och utveckling av verksamhetsområden genom att förvalta och förädla kommunens markinnehav. Exploateringsprojekt, fastighetsförsäljning och strategiska markförvärv skapar förutsättningarna för en ökad tillväxttakt med fokus på hållbart stadsbyggande. Du kommer som mark- och exploateringsingenjör att ansvara för och driva verksamhets-, bostads...
2021-05-05 2021-05-26
Åstorps kommun, Tekniska kontoret GIS Tekniker/Utvecklare
Åstorps kommun söker en GIS tekniker som kommer att arbeta övergripande för att implementera och införa nya GIS verktyg och applikationer i de olika verksamheterna. Du är social och har lätt för att skapa kontakter med nya människor. Du gillar GIS, teknik och utmaningar och har den uthållighet som krävs för att driva genom dina förslag. Tekniskt (GIS) stöd får du från dina kollegor inom kommunen och från den GIS6K nätverket som kommunen är medlem av. Vi använder ESRIs ArcGIS produkter. Vi söker dig som har en utbildning eller erfarenhet inom G...
2021-05-05 2021-05-31
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Senior förrättningslantmätare, Eskilstuna
Som senior förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som senior kommer du att arbeta i team tillsammans med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank där du kommer att vara ett stöd för teamen i handläggningen av alla typer av svårare fastighetsbildningsärenden. ...
2021-05-05 2021-05-25
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare, Eskilstuna
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Som förrättningslantmätare förv...
2021-05-05 2021-05-25
Malmö stad Lokalsamordnare med planeringsansvar till Komvux Malmö
Arbetsuppgifter Som lokalsamordnare på Komvux Malmö bidrar du till att skapa funktionsdugliga och säkra lokaler för komvux pedagogiska verksamheter. Arbetet som lokalsamordnare är varierande och du kommer jobba med bland annat planering av årshjul för verksamheten, uppföljning och sammanställning i rapporter av uppdragsstatus, samt återkoppling av arbetsuppgifter. I din roll ingår organisering av daglig vaktmästeriservice gentemot respektive lokals verksamhet. Du arbetar med att utveckla logistiken och användandet av digitala system för verksam...
2021-05-05 2021-05-19
Härryda kommun Planarkitekt till Plan och bygglovsverksamheten
Vi erbjuder en tillsvidareanställning och heltid där du som planarkitekt självständigt kommer att leda projektgrupper och driva olika typer av projekt inom fysisk planering. Plan och bygglovsverksamheten som du kommer att tillhöra har ansvaret för hela kedjan från översiktsplan via detaljplaner till startbesked för bygget. Jobbet innebär mycket kommunikation med allmänhet, kollegor och politiker, det är därför viktigt att du kan uttrycka dig tydligt i tal och skrift. Vår projektmodell skapar struktur kring hur vi startar, driver och avslutar p...
2021-05-04 2021-05-23
1 2 3 4 >