Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Malmö stad Malmö stad söker markförvaltare
Till Fastighets- och gatukontorets enhet för förvaltning av mark och byggnader, söker vi nu två engagerade markförvaltare, eftersom två uppskattade medarbetare, som arbetat på enheten länge, snart kommer gå i pension. Kanske är du den vi söker? Arbetsuppgifter: Enheten för förvaltning av mark och byggnader på Fastighets- och gatukontoret, tillhör fastighetsavdelningen, som är stadens fastighetsägare och hamnägare. Vi köper, förvaltar, upplåter och säljer mark och vissa byggnader. De två tjänsterna, som kommer att bli vakanta, är båda som ...
2023-11-29 2023-12-26
Lerums kommun, Sektor samhällsbyggnad VA-strateg
Som VA-strateg kommer du att arbeta med strategiska frågor och utvecklingsprojekt, både inom VA och i samarbete med övriga sektor samhällsbyggnad. Tillsammans med verksamhetschef och tre enhetschefer kommer du att arbeta med verksamheten så att den utvecklas i enlighet med antagna styrdokument och utifrån tydligt invånarfokus mot vision, mål och verksamhetsidé. Du omvärldsbevakar, nätverkar, analyserar och kartlägger nuläge och långsiktighet, ser vilka utmaningar och möjligheter vi har idag och vilka förutsättningar som finns i framtiden. Du id...
2023-11-28 2023-12-12
Lantmäteriet Projektledare, Liberia
I vårt kommande tjänsteexportsprojekt i Liberia erbjuder vi en unik möjlighet att bekämpa fattigdom, bidra till Liberias utveckling och få växa som människa genom internationella erfarenheter. Lantmäteriet har förhoppningen om att starta ett nytt bilateralt samarbetsprojekt, finansierat av Sida, med The Liberian Land Authority (LLA). Projektet förväntas pågå under tre år och starta tidigt under 2024. För att genomföra projektet behövs en projektledare stationerad i Monrovia, Liberia. Projektet är tänkt att bygga vidare på Lantmäteriets tidigare...
2023-11-28 2023-12-20
Malmö stad Utredare luftföroreningar - Miljöförvaltningen
Var kommer luftföroreningar ifrån och vad kan vi göra för att minska dem? Miljöförvaltningen i Malmö stad, är en arbetsplats som erbjuder möjligheten att fokusera och arbeta dedikerat med frågor inom detta område. Då en av våra fantastiska kollegor går vidare i karriären, finns nu möjligheten för dig att starta år 2024 på bästa sätt, i rollen som utredare inom luftföroreningar!  Detta är något för dig som har stort intresse för sakfrågorna, en fallenhet för att arbeta med siffror, statistik och rapporter men inte minst – även trivs med att d...
2023-11-28 2023-12-13
Region Skåne, Medicinsk service Medicinteknisk ingenjör till bild- och funktionsteknik i Malmö
Tjänsten inriktar sig i första hand mot CT- och MR-kameror inom verksamheten diagnostik. Som civilingenjör/medicinteknisk ingenjör hos oss kommer du ingå i en grupp av ingenjörer, tekniker och specialister som ansvar för upphandling, drift och underhåll av medicintekniska utrustningar inom bild- och funktionsmedicin. Arbetsinnehållet är mycket varierande, från rent administrativa arbetsuppgifter kring kvalitetssystem och utveckling av arbetsmetoder till handgripligt tekniskt ingenjörsarbete som förebyggande och avhjälpande underhåll. I tjänsten...
2023-11-27 2023-12-25
Region Jämtland Härjedalen, Hjälpmedels- och förrådsenheten Hjälpmedelstekniker till Hjälpmedel och förrådsenheten
Som hjälpmedelstekniker kommer du att arbeta i team med andra tekniker i arbetsrotation på verkstaden. Dina arbetsuppgifter kommer främst att vara: · Teknisk service rekonditionering · Reparation och avhjälpande underhåll · Anpassningar av förekommande hjälpmedel · Teknisk rådgivning. · Godsmottagning av ankommande gods Arbetet sker ofta självständigt men även i samverkan med brukare, förskrivare och medarbetare. Dokumentation sker i affärssystemet Sesam2 för registrering av alla förekommande aktiviteter. Vid behov ska du delta i arbetet ...
2023-11-26 2023-12-10
VöFAB Energistrateg
Det här är en möjlighet för dig som har ett stort intresse för energi- och klimatfrågor och en vilja att tillsammans med oss utveckla området och stärka energiarbetet i våra fastigheter. Du är med och utvecklar arbetet inom energiområdet och bidrar med din specialistkunskap. Det innebär bland annat att driva, genomföra och utveckla ett systematiskt arbete avseende bolagets energifrågor samt ansvara för de mål och strategier som kommunen tar fram och översätta det till bolagets ambitioner inom energiområdet. Dina uppgifter består bland annat av...
2023-11-24 2024-01-07
Åre Kommun, Tekniska avdelningen Drifttekniker El och Automation VA-enheten
Vi söker en ny kollega som tillsammans med oss vill fortsätta utveckla Åre kommun som en attraktiv plats där människor vill bo, arbeta och besöka! Vatten och avlopp (VA) är en viktig del av vårt samhälle och Åre kommun står inför spännande utmaningar där du kan vara med och bidra till en hållbar hantering av två samhällsbärande verksamheter att leverera dricksvatten och omhänderta och rena spillvatten. I rollen som Drifttekniker med inriktning el och automation kommer du i huvudsak att arbeta med driftoptimering och felsökning av process-mask...
2023-11-24 2024-01-07
Kristinehamns kommun, Kommunledningsförvaltningen Lokalstrateg
Lokalstrategens huvudsakliga arbetsuppgift är att leda och samordna lokalförsörjningsprocessen, vilket i praktiken innebär att med stöd av förvaltningarnas utsedda lokalsamordnare identifiera förvaltningarnas/kommunens lokalbehov och sammanställa en prioriterad och kostnadsberäknad lokalförsörjningsplan. Planen har ett 10-årsperspektiv men beslutas årligen och utgör underlag för budget och fortsatt arbete med planläggning, projektering, byggande, köp, rivningar och avyttringar. Andra arbetsuppgifter: • Agera för samnyttjande och föreslå loka...
2023-11-24 2023-12-08
Göteborgs Stad , Exploateringsförvaltningen Landskapsarkitekt med inriktning stadsplanering
Enheten planering allmän plats söder respektive norr består av trafikplanerare och landskapsarkitekter, som arbetar tätt ihop med ansvar för planering och utformning av allmän plats i de tidiga skedena av stadens exploateringsprojekt. Tillsammans är vi ca 30 medarbetare. Vi söker erfarna landskapsarkitekter med inriktning stadsplanering som är redo att axla ansvar för uppdrag av hög komplexitetsnivå samt vill skapa långsiktigt hållbara och attraktiva stadsmiljöer för stadens invånare och besökare utifrån stadens mål och behov. Som medarbetare ...
2023-11-22 2023-12-10
Växjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Drifttekniker till reningsverk
Samhällsbyggnadsförvaltningens VA-avdelning ansvarar bland annat för sex vattenverk och tolv avloppsreningsverk, med tillhörande pumpstationer och ledningsnät inom Växjö kommun. Att arbeta som drifttekniker inom VA är som gjort för den tekniskt intresserade. Arbetet vid avloppsreningsverket Sundet bjuder på utmaningar och dagarnas innehåll är omväxlande. I arbetet ingår processövervakning, optimering, drift och underhåll av avloppsreningsverket Sundet med tillhörande anläggningar. Förutom traditionell VA-teknik kommer du även ha möjlighet att...
2023-11-22 2023-12-10
Ljungby kommun, Kommunledningsförvaltningen Lokalstrateg
Som lokalstrateg arbetar du med utredningar och utveckling av processer kopplat till lokalbehov och kommunens fastighetsbestånd. Du arbetar även med förstudier för kommunens verksamhetslokaler inför nybyggnationer och större renoveringsprojekt. Målet för kommunens lokalstrategiska arbete är att säkra ändamålsenliga, kostnadseffektiva och hållbara lokaler för kommunens verksamheter. Lokalstrategens roll är en viktig del i arbetet med hållbart byggande och kommunens arbete med lokalförsörjning har stor betydelse för att uppfylla Agenda 2030. Loka...
2023-11-21 2023-12-10
Västerås stad, Stadsledningskontoret Projektledare för exploateringsprojekt
Ditt huvudansvar är att driva olika exploateringsprojekt från början till slut. Det innebär att ansöka om nya detaljplaner för framtida behoven av bostäder och kommunala lokalbehov. Du driver genomförande av detaljplaner genom upprättande av avtal och utbyggnad av infrastruktur och hanterar beredning av olika ärenden till kommunstyrelsen. I ansvaret ingår att leda projektteamet, ta fram ekonomiska beslutsunderlag, projektstyrning och uppföljning. Ofta deltar vi också i projekt på privatägd mark genom att upprätta exploateringsavtal och samordna...
2023-11-21 2023-12-03
Varbergs kommun, Stadsbyggnadskontoret GIS-ingenjör
Vi har precis börjat arbeta med Öppna data, först med fokus på geodata. Vi har märkt att detta påverkar vårt arbetssätt och dataflöde mycket. Arbetsuppgifterna kommer därför att vara av både utvecklande och förvaltande karaktär, och omfattar i huvudsak följande: • Att förse vår IT-miljö med bästa förutsättningar för god service åt användare av geo- och karttjänster. • Att ansvara för databashantering med fokus på GIS, geodata och öppna data. • Att utveckla och implementera systemintegrationer för att effektivt hantera dataflöden • Att i samve...
2023-11-20 2023-12-10
Varbergs kommun, Stadsbyggnadskontoret Samordnare Öppna geodata
Dina ansvarsområden kommer att inkludera: Samordning och utveckling: Du kommer att fungera som en central samordnare för att främja samarbete och samverkan mellan olika intressenter. Detta inkluderar att organisera möten, workshops och evenemang för kunskapsutbyte och nätverkande. Samordning innebär även att ansvara för att utföra och driva på det praktiska införandet av öppna geodata tillsammans med kommunens olika informationsägare. Kommunikation: Du kommer att vara ansvarig för att kommunicera våra initiativ och framsteg till externa intre...
2023-11-20 2023-12-10
Malmö stad Praktik eller examensarbete på stadsfastigheter
Arbetsuppgifter Är du intresserad av att genomföra din praktik på stadsfastigheter? Kanske inom hållbarhet, säkerhetsfrågor, energifrågor eller byggprojekt? Då har du hittat rätt. Välkommen att skicka in en ansökan och beskriv din utbildning samt vad du önskar få ut av din praktikperiod. I de fall vi har möjlighet att ta emot praktikanter och du erbjuds en praktikplats kommer du att tilldelas en handledare för din praktikperiod och vi kommer överens om dina arbetsuppgifter utifrån stadsfastigheters behov, dina personliga önskemål och de utbildn...
2023-11-20 2023-12-31
Malmö stad Praktik inom fastighetsförvaltningsenheten på stadsfastigheter
Arbetsuppgifter Nu har du möjlighet att söka praktik hos stadsfastigheter inom fastighetsförvaltning, markförvaltning, teknisk förvaltning eller ekonomisk förvaltning. Du kommer att tilldelas en handledare för din praktikperiod och vi kommer överens om dina arbetsuppgifter utifrån stadsfastigheters behov, dina personliga önskemål och de utbildningskrav som du måste uppfylla. Beroende på vilken inriktning du studerar skulle dina arbetsuppgifter kunna bestå av några av följande delar: • Delta i underhållsplanering. • Vara ute i byggnader och...
2023-11-20 2023-12-02
Göteborgs Stad , Kretslopp och vatten Laboratorieingenjör till Kretslopp och Vatten
Vill du vara med och säkra vattenkvalitén för Göteborgs invånare? Vi söker nu en laboratorieingenjör till vårt vattenlaboratorium på Lackarebäcks vattenverk! I laboratoriet kommer du tillhöra ett team på ca 20 kollegor. Vårt ansvar är att säkra kvalitén på dricksvattnet, vilket görs genom provtagning och analys. Vi testar vattnet genom hela kedjan från råvatten, till beredning och slutresultatet framme hos brukarna. För att lösa vårt uppdrag jobbar vi tätt med driftverksamheten i både vattenverket och ledningsnätet. I laboratoriet finns en b...
2023-11-17 2023-12-03
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad Intresseanmälan examensarbete, fysisk planering
Ditt examensarbete grundar sig i att du har ett intresse för samhällsutveckling. För oss är ämnet viktigast och vi ser examensarbeten som ett ömsesidigt utbyte där vi får aktuella frågor belysta eller utredda. I samband med din ansökan får du beskriva vilket ämne du är intresserad av att skriva ditt examensarbete inom. Under ditt examensarbete kommer du att ha en handledare som stöttar dig i arbetet. En praktisk förutsättning är att du har möjlighet att befinna dig på vår arbetsplats under tiden du skriver ditt examensarbete.
2023-11-17 2023-11-30
Kommunalförbundet Norrvatten Automationsingenjör
Som automationsingenjör hos Norrvatten får du en bred och varierande roll. Du trivs med att vara ett nav genom ditt samarbete med andra delar i verksamheten, exempelvis driftenheten, processenheten och projektavdelningen. I dina arbetsuppgifter ingår att: • Utföra felsökningar i automations- och styrsystem med tillhörande utrustning • Utföra programändringar, uppgraderingar och back-up av programkod och mjukvara • Simuleringar och visualiseringar av systemen • Problemlösning inom produktionen • Hantera olika kommunikationslösningar och nätverk ...
2023-11-17 2023-12-07
Helsingborgs stad Onsite logistik
Om arbetsplatsen På enheten Den digitala arbetsplatsen, en del av digitaliseringsavdelningen, säkerställer vi att Helsingborgs stads medarbetare har tillgång till en stabil och kostnadseffektiv digital arbetsplats. En arbetsplats som omfattar hårdvara, mjukvara och kringliggande tjänster som IT-support, Systemstöd och IT-plattformar. Digitaliseringsavdelningen förstärker nu Onsite-teamet och kommer från och med årsskiftet även att hantera logistik i egen regi. Vi söker nu dig som vill bli en del av vårt team för att tillsammans bygga upp H...
2023-11-17 2023-12-31
Varbergs kommun, Stadsbyggnadskontoret Mät- och kartingenjör
Är du en självgående och strukturerad mät- och kartingenjör? Bra på att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt? Toppen! Just nu söker vi 1 ny kollega. Som mät- och kartingenjör kommer ditt arbete bestå av ett större arbetsområde: • Nybyggnadskartor, utstakningar och lägeskontroller. Du ansvarar för hela kedjan från förberedelser inför fältinmätning till leverans. Planering och samarbete sker inom nybyggnadsgruppen. Dialog sker med kund och med bygglovsavdelningen för att hamna rätt i uppdraget. Leverans av resultat i form av ...
2023-11-15 2023-12-04
Region Skåne, Digitalisering IT och MT Gruppledare inom medicinteknik till Digitalisering IT och MT i Malmö
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av att leda en grupp med tekniker som utför service och förebyggande underhåll av medicintekniska utrustningar samt dokumentation av utfört arbete. Som gruppledare ingår du i och ansvarar för en av våra tio medicintekniska utrustningsgrupper. I rollen ansvarar du för att genom hela produktlivscykeln upprätthålla driftsäkerheten på medicintekniska utrustningar inom ditt område primärt genom förebyggande och avhjälpande underhåll. Teamet utgörs av ett antal servicetekniker som främst sitter placerade på vår...
2023-11-15 2023-12-07
Nybro kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Exploateringsingenjör/samordnare
Som exploateringsingenjör/samordnare har du en nyckelroll i planering och utveckling av kommunen och arbetar brett med kollegor inom alla förvaltningar och de kommunala bolagen. Med ett helhetsansvar för juridik, teknik och ekonomi leder du uppdrag och projekt från början till slut, i nära samarbete med berörda aktörer som kollegor, exploatörer, kommuninvånare, myndigheter och kommunala förvaltningar. Du projektleder och/eller deltar i kommunens detaljplane- och exploateringsprojekt och med genomförande av detaljplaner från start till mål. Ino...
2023-11-15 2023-11-30
Göteborgs Stad , Gårdstensbostäder AB Trygghetsvärd till Gårdstensbostäder
Du och dina kollegor i trygghetsgruppen har en viktig roll i att skapa trygghet i vårt område. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter handlar om att på ett strukturerat sätt röra sig i våra bostadsområden, både utom- och inomhus. Tillsammans med dina arbetskamrater finns du tillgänglig för de som bor i området och samverka med övriga aktörer i stadsdelen, på så sätt skapar gruppen trygghet, den bästa servicen samt goda relationer till de boende. Genom aktiv dialog och ömsesidigt förtroende kommer din insats kunna bidra till att förebygga problem inn...
2023-11-15 2023-11-29
1 2 >