Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Göteborgs Stad , Kretslopp och vatten Driftingenjör till Lackarebäcks vattenverk
Vill du arbeta med vårt viktigaste livsmedel i en teknikintensiv anläggning? Vi söker förstärkning till vårt team av driftingenjörer i Lackarebäcks vattenverk. Vi på vattenverken är är inne i en period med stora projekt för att trygga göteborgarnas tillgång till rent och gott dricksvatten, både nu och i framtiden. Här kommer du ingå i vårt driftteam som arbetar på roterande schema, vilket i praktiken innebär att du får en vardag med omväxlande arbetsuppgifter. Mer konkret kommer du att: • Styra process och verksamhetsplanering via vattenve...
2023-06-02 2023-06-18
Göteborgs Stad , Stadsmiljöförvaltningen Verksamhetsnära GIS-ingenjör
Strukturera och säkerställa ajourhållningen av enheterna utveckling- och förvaltnings geodata samt att samverka i förvaltningens GIS-arbete och forum. • Administration av avdelningens webbkarta i HAJK • Support, stöd till de egna enheternas arbetet med GIS • Ajourhålla och metadatasätta geodata i QGIS. • Databearbetning, kartframställning och geografisk presentation. • Geografiska analyser • genomföra GIS-analyser och stödja verksamheten med GIS-kompetens • ge användarstöd, användarbehörigheter och användarutbildningar Du kommer samordna enh...
2023-06-01 2023-06-16
Göteborgs Stad , Kretslopp och vatten Elingenjör till Kretslopp och Vatten
Är det du som får saker att hända och vill göra skillnad på riktigt? Söker du en stabil arbetsplats med kollektivavtal, spännande teknik, ett omväxlande arbete och möjlighet till hälsosam balans mellan arbete och fritid? Vi är inne i en expansiv utbyggnadsperiod med många stora investeringsprojekt och söker därför förstärkning i vår el-enhet. Som elingenjör kommer du ges stor möjlighet att tillsammans med teamet påverka arbetets utformning. Arbetslaget som du tillhör består av elektriker och elingenjörer med många års erfarenhet och bred bra...
2023-06-01 2023-06-25
Danderyds kommun, Tekniska kontoret, VA- och avfallsavdelningen GIS-ingenjör med ansvar för VA-kartan, Danderyds kommun
Som GIS-ingenjör är du en viktig del av VA-verksamheten på tekniska kontoret. Dina främsta uppgifter kommer vara att uppdatera, ajourhålla och utveckla det viktiga digitala kartmaterialet för kommunens VA-anläggning. Rollen innebär även att vara systemansvarig för det geografiska informationssystemet VA-Banken och VA-databasen. Inom rollen som systemansvarig ingår förvaltning och utveckling av VA-databasen, ansvara för uppgraderingar, driftsättning av nya funktioner och arbetssätt kopplat till VA-Banken. Du ansvarar även för att administrera...
2023-06-01 2023-06-15
Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Förrättningslantmätare
I rollen som förrättningslantmätare arbetar du både självständigt och tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistent och kart- och mätingenjör. Du kommer att handlägga förrättningsärenden av olika karaktär, exempelvis nybilda eller förändra fastigheter, bilda servitut, göra olika prövningar och tolka lagstiftning. Du fungerar också som stöd och ger råd gällande fastighetsbildning till hela det kommunala samhällsbyggnadsområdet. Rollen innebär att följande arbetsuppgifter kan komma att ingå: • Självständigt sköta sak...
2023-06-01 2023-06-18
Malmö stad Malmö stad söker en byggnadsförvaltare
Till Fastighets- och gatukontorets enhet för förvaltning av mark och byggnader, söker vi nu en förvaltare till en varierad och rolig tjänst, där ditt fokus kommer ligga på förvaltning av stadens egna byggnader. Arbetsuppgifter: Enheten för förvaltning av mark och byggnader tillhör fastighetsavdelningen, som är stadens fastighetsägare och hamnägare. Vi köper, förvaltar, upplåter och säljer mark och vissa byggnader. De byggnader som finns under vårt ansvarsområde är till exempel ridskoleanläggningar, byggnader på Torup och Katrinetorp, bostad...
2023-05-31 2023-07-01
Mönsterås kommun, Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringsingenjör till Mönsterås kommun
• Upprättar, handlägger och bereder olika typer av överlåtelse-, genomförande- och upplåtelseavtal • Säkrande av markåtkomst och rättigheter för kommunala behov • Kommunens fastighetsjuridiska kontaktperson • Handläggning av kommunens skogsvårdsverksamhet • Framtagande av fastighetsutredningar • Företräder kommunen i samfälligheter kommunen har andel i
2023-05-31 2023-06-21
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Erfaren förrättningslantmätare, Stockholm
Som erfaren förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som erfaren förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Du kommer att...
2023-05-29 2023-06-12
Bollebygds kommun, Planenheten Mark- och exploateringsingenjör till Plan- & exploateringsenheten
Du kommer att ingå i Plan- och exploateringsenheten, en del av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen har hand om översiktsplanering, detaljplanering, markanvisningar, avtal och exploatering. Hos oss är det stort fokus på att man trivs och tycker det är roligt att vara på jobbet. Vi tror att lusten till samarbete är en nyckel till framgång. Vi söker därför dig som är framåt och nyfiken och som har ett kundorienterat tänkt. Du ska vara ett stöd i det dagliga arbetet internt men också för externa parter. Som mark- och exploateringsingenjör...
2023-05-29 2023-06-18
Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum Materialhanterare till Nationellt Forensiskt Centrum, Linköping
Som materialhanterare är du en del av kedjan i polisens olika utredningar som behöver den specialistkunskap NFC tillhandahåller. Du bidrar genom att ta emot inkommande material, registrerar, hanterar och fördelar ut till undersökningsverksamheten i rätt tid. Arbetet innebär såväl fysisk materialhantering som administration i våra system. Kraven på hantering av forensiskt material är höga och du behöver ha mycket god ordning och medvetenhet eftersom skyddsåtgärder såväl som kontamineringsrisker behöver hanteras. Då du kommer att ha dagliga konta...
2023-05-29 2023-06-07
Tjörns kommun, VA-avdelningen VA-ingenjör, projektledare
Som VA-ingenjör hos oss kommer du att ingå i vårt utrednings- och investeringsteam med fokus mot projekt och byggledning. Investeringsteamet arbetar med vår omfattande investeringsportfölj samt deltar vid planering av framtida investeringar samt kontakter med myndigheter, t ex Lantmäteriet och Länsstyrelsen samt fastighetsägare och entreprenörer. Utredningarna i stort handlar om kartläggning av åtgärder inom ledningsnätet så som dagvatten, tillskottsvatten, ledningsförnyelse, anslutningsfrågor och detaljplaner. Många kontakter med invånare och...
2023-05-29 2023-06-20
Gnosjö kommun, Teknik och Fritidsförvaltningen Va-ingenjör
Du kommer som ingenjör att tillhöra administrationen för VA-enheten som utgör en liten ledningsgrupp med VA-Chef, arbetsledare, handläggare VA, samt ansvarig för kundtjänst. Du kommer i ditt arbete att möta drifttekniker och anläggningsarbetare, som främst jobbar med drift och underhåll. Denna personalgrupp utgör kärnan för att våra kunder ska få ett rent dricksvatten i sina kranar och den tar hand om avloppsvattnet i något av våra avloppsreningsverk via befintlig nätinfrastruktur av VA-ledningar. Du ska i din tjänst, med din kompetens och erfa...
2023-05-25 2023-08-14
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Verksamhetsutvecklare med erfarenhet inom Fastighetsbildning, Gävle
Vi söker en verksamhetsutvecklare till funktion Tekniskt handläggningsstöd inom Fastighetsbildningsstöd som vill medverka i arbetet med att utveckla och förvalta våra tekniska handläggningssystem och en effektiv stödverksamhet. Vi erbjuder ett omväxlande arbete med möjligheter att arbeta inom både förvaltning av våra befintliga handläggningsstöd och utveckling av det nya handläggningsstödet. Arbetsuppgifterna innebär också samverkan med olika verksamhetsområden. Funktionens ansvar ökar nu hela tiden då flera medarbetare blir involverade i utve...
2023-05-25 2023-06-25
Åre Kommun, Samhällsbyggnadskontoret VA strateg
Vi söker dig som vill vara en del i att lösa och planera för de utmaningar som finns av VA-försörjningen i Åre kommun! Som Va-strateg kommer du att leda framtagande, uppdatering och uppföljning av kommunernas vattentjänstplan, arbeta med både strategiska frågor och planeringsfrågor för hela VA-verksamheten som ex. utredningar, verksamhetsområden, va-juridik, detaljplane- och översiktlig planering utifrån va-perspektivet och projektledning. Du kommer att bidra med övergripande analyser och utredningar till inriktningsbeslut inom planarbeten. ...
2023-05-25 2023-06-18
Degerfors kommun, Kommunstyrelseförvaltning Fastighets- och säkerhetssamordnare
I rollen som fastighets- och säkerhetssamordnare ansvarar du för kommunens strategiska lokal- och fastighetsplanering där verksamheterna ska erbjudas ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler och att kommunens fastigheter utnyttjas på bästa sätt, både idag och i framtiden. Du ansvarar för underhållsplaneringen av vissa kommunfastigheter och fungerar som beställare och deltar i upphandlingar. Uppdraget innebär löpande kontakt med hyresgäster samt avtals- och kontraktsskrivning. Rollen ansvarar för ledning och styrning av fastighetsprocessen ...
2023-05-24 2023-06-07
Halmstads kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen Fastighetsförvaltare
Är du en engagerad person med intresse för fastigheter, ekonomi och människor? Har du förmågan att arbeta målinriktat, lösningsorienterat och med stort kundfokus? Då kan du vara vår nya fastighetsförvaltare! I rollen som fastighetsförvaltare ansvarar du för förvaltning, drift, skötsel och underhåll av kommunens fastigheter. Det är ett brett uppdrag där du inom ditt fastighetsbestånd ansvarar för den långsiktiga planeringen av fastighetsunderhållet, projektledning av mindre bygg- och installationstekniska projekt och även den ekonomiska förval...
2023-05-24 2023-06-18
Enköpings kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Fastighetsförvaltare
Som fastighetsförvaltare hos oss har du totalansvar för byggnaderna inom ditt förvaltarområde och dina främsta arbetsuppgifter kommer vara att: - ansvara för att skapa ett gott samarbete med verksamhetens kunder. - ha löpande kontakt och hyresförhandlingar med hyresgäster och fastighetsägare. - utveckla och förvalta fastighetsbeståndet, genom att till exempel planera och utföra underhåll, hantera myndighetskrav och upphandla ramavtal. - bedriva fastighetsägaransvaret aktivt. - ha kontakt med entreprenörer/företag/myndigheter samt beställning...
2023-05-23 2023-06-11
Växjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Planeringsingenjör till VA-avdelningen
VA-avdelningen inom Samhällsbyggnadsförvaltningen försörjer tätorterna med dricksvatten, tar hand om och renar dag- och spillvatten samt producerar biogas. Avdelningen arbetar aktivt för att utveckla och förbättra verksamheten för att möta framtidens utmaning med en långsiktig hållbar och säker VA-försörjning i vår växande kommun. VA-avdelningen består idag av cirka 70 medarbetare och du kommer att ingå i Ledningsnätsenheten som ansvarar för ledningsnät och dagvattendammar. Som planeringsingenjör på VA-avdelningen kommer du i kontakt med alla d...
2023-05-23 2023-06-12
Energikontor Norr Energiingenjör/projektledare i Luleå
Vill du ta en aktiv del i att utveckla norra Sverige till en hållbar och konkurrenskraftig region? Med hållbar utveckling som ledstjärna stöttar Energikontor Norr företag och kommuner i deras strategiska energi- och klimatarbete. Mycket av vårt arbete genomförs i olika projekt och uppdrag där vi samverkar med andra aktörer. Nu söker vi dig som vill bidra med erfarenhet och nya idéer för att hjälpa till att utveckla oss och hela regionen. Vi förstärker nu vårt team i Luleå med en Energiingenjör/Projektledare. Vi arbetar tillsammans med reg...
2023-05-23 2023-06-11
Stenungsunds kommun Mark- och exploateringsingenjör/projektledare till Stenungsunds kommun
Det finns en stor bredd på arbetsuppgifterna inom verksamheten exploatering, där Mark och exploateringsingenjörerna arbetar med allt från markfrågor till större exploateringsprojekt och företräder kommunen i egenskap av markägare i olika sammanhang. Till arbetsuppgifterna hör försäljning och upplåtelser av kommunal mark, att tillskapa markåtkomst på annans mark genom olika rättigheter eller markinköp för specifika projekt eller mer långsiktigt strategiskt. Verksamheten exploatering är engagerad i hela detaljplaneprocessen, från idé till planer...
2023-05-23 2023-06-11
Göteborgs Stad , Stadsfastighetsförvaltningen Driftingenjör - solenergi
Avdelningen drift och underhåll ansvarar för tillsyn, reparation samt drift av områdena utemiljö, byggnad och installationer över tid med god teknisk status och nöjda kunder. Detta uppnås genom ett nära samarbete med kund, förvaltningens övriga avdelningar samt andra organisationer i staden. Avdelningen ansvarar för att genomförandet av besiktningar som myndigheter kräver samt bidrar till utvecklingen av energisparåtgärder. Vi utför de uppdrag som beställs av våra kunder. Tjänsten som driftingenjör inriktning solenergi är placerad på vår enhe...
2023-05-23 2023-06-13
Region Jämtland Härjedalen, Fastighetsavdelningen Informationssamordnare CAD/BIM
Vi söker dig som ska ansvara för att förvalta och utveckla Region Jämtland Härjedalens byggnadsinformation. Som informationssamordnare CAD/BIM utgör du ett stöd till förvaltningen gällande hantering av byggnadsinformation och i uppdraget ingår att arbeta med digital förvaltningsinformation såsom uppdatering och uppföljning av kravställning gällande digitala leveranser samt samordna information i byggprojekt. Du verkar i olika kontaktytor och trivs i en samordnande roll. Ritningsadministrationen och användande av BIM är under utveckling och du...
2023-05-22 2023-07-02
Gavlefastigheter , Gavlefastigheter Fastighetsförvaltare
Arbetet som fastighetsförvaltare innebär att säkerställa att förvaltningen sköts på ett kvalitetssäkert och kostnadseffektivt sätt. Du kommer att ha ett nära samarbete med kunder/hyresgäster med fokus på Gävle kommuns bästa. I rollen som fastighetsförvaltare har du resultatansvar för dina fastigheter. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av: • Avtalshantering • Lokalanpassningar • Tillse att myndighetskrav uppfylls • Investeringsplanering • Planerat underhåll • Budgetarbete, fakturahantering, prognos och uppföljning • Upphandlingar • Diver...
2023-05-22 2023-06-04
Göteborgs Stad , Stadsbyggnadsförvaltningen Landskapsarkitekt
Strategi och taktik är en ny avdelning som är med och skapar en effektiv, sammanhållen och hållbar stadsutveckling i Göteborg. Avdelningen samordnar planeringen över förvaltningsgränser genom strategisk och långsiktig stadsplanering och samordning av stadens investeringar och prioriteringar. Avdelningen ansvarar för att leda, utveckla och följa upp den översiktliga planeringen och kontorets strategiska planering. I uppdraget ingår att omsätta stadsbyggnadsvisioner och politiska måldokument till övergripande program, översiktliga planer och str...
2023-05-19 2023-06-06
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Medicinteknisk ingenjör till 3D Centrum i Lund
Som medarbetare på 3D Centrum arbetar du nära den dagliga kliniska verksamheten i sjukhuset. En central arbetsuppgift är att utifrån bilddata skapa patientspecifika anatomiska modeller och tillsammans med kirurger göra digital operationsplanering och vid behov skapa patientspecifika kap- och borrmallar. Dina arbetsuppgifter kommer att vara mycket varierande och du förväntas utöver kliniskt arbete självständigt driva utvecklingsprojekt av medicintekniska produkter som behövs på sjukhuset men som inte kan köpas kommersiellt. Du kommer få hanter...
2023-05-19 2023-06-18
1 2 >