Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Motala kommun, Fastighetsförvaltning Fastighetsförvaltare
Som fastighetsförvaltare i vår organisation tillhör du Verksamhetsområde Fastighet. Du kommer att ha ekonomiskt och tekniskt ansvar för ett antal fastigheter. I dina arbetsuppgifter ingår bl.a. att: • Ansvara för felavhjälpande underhåll samt upprätta planerat underhålls- och reinvesteringsplaner. • Beställa och genomföra underhållsåtgärder samt renoveringsprojekt utifrån tilldelad budget. • Med stöd av annan kompetens på enheten, vara kravställare i byggprojekt. • Delaktig i arbetet med framtagandet av ramavtal och kontakt med entreprenörer s...
2021-07-06 2021-08-30
Halmstads kommun, Infrastruktur- och lokalförsörjningsavdelningen Lokalstrateg
Är du en strategisk person som brinner för fastighetsfrågor och tycker om att skapa relationer och nätverk? Vill du bidra till att göra skillnad för Halmstads kommun och dess invånare? Då kan det vara dig vi söker till vårt kompetenta och prestigelösa team! Som lokalstrateg ansvarar du för kommunens strategiska lokalplanering. Du ombesörjer att kommunens verksamheter erbjuds ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler samt att kommunens fastighetskapital utnyttjas på bästa tänkbara sätt. Tjänsten är av strategisk karaktär och i uppdraget ing...
2021-07-26 2021-08-15
Göteborgs Stad , Kulturförvaltningen Fastighets- och säkerhetssamordnare till Göteborgs Bibliotek och Kulturhus
Avdelningen Göteborgs Bibliotek och Kulturhus söker nu en fastighets- och säkerhetssamordnare för att fortsätta utveckla vårt arbete med fastighet och säkerhet inom avdelningen. Avdelningens publika verksamheter lockar ett stort antal besökare per år och finns med ca 400 medarbetare på ett flertal adresser runt om i staden. Lokalerna behöver vara attraktiva, funktionella och säkra för att vi ska kunna nå uppsatta mål. I din roll kommer du att : - Stödja avdelningsledningen och övriga chefer i övergripande fastighets- samt säkerhetsfrågor - P...
2021-07-26 2021-08-11
Enköpings kommun Fastighetsförvaltare
Nu har du möjlighet att bli en del av en arbetsplats och en avdelning som består av många kompetenta och trevliga kollegor. Vi har en god stämning och gemenskap på avdelningen där vi hjälper och stöttar varandra när det behövs. Vi vill att våra medarbetare ska ha en god balans mellan arbetsliv och privatliv, att det ska finnas tid för båda. I tjänsten finns goda möjligheter till kompetensutveckling. Som fastighetsförvaltare hos oss har du totalansvar för byggnaderna inom ditt förvaltarområde och dina främsta arbetsuppgifter blir att: - ansv...
2021-07-26 2021-08-22
Länsstyrelsen Dalarnas län, Länsstyrelsen i Dalarnas län Naturbevakare
Länsstyrelsens naturbevakare är geografiskt spridda över länet och utför enhetens arbetsuppgifter i fält. I arbetsuppgifterna ingår bland annat rovdjursinventering, besiktning av statens vilt och rovdjursrivna tamdjur. Förebyggande arbete när det gäller viltskador ingår också i arbetsuppgifterna. Som naturbevakare är du en representant för Länsstyrelsen ute i fält i möten med allmänheten. I arbetet ingår också kontakter och samverkan internt inom Länsstyrelsen och externt med andra myndigheter och organisationer.
2021-07-26 2021-08-22
Ulricehamns kommun, sektor miljö och samhällsbyggnad Stadsarkitekt
Som stadsarkitekt är du ett stöd till förvaltningen i arkitektoniska och gestaltningsfrågor med ett helhetsperspektiv för kommunen utifrån gällande lagstiftning och styrdokument. Du har till uppgift att driva och säkerställa att nuvarande och kommande byggprojekt utvecklas med god gestaltning och livsmiljö i enlighet med förvaltningens idéer och som ligger i linje med politiska mål och uppdrag. Arbetet grundar sig på kommunens övergripande målsättningar kring tillväxt och utveckling. För att nå målen ligger prioriteringen kring att öka antalet...
2021-07-23 2021-08-22
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle Landskapsarkitekt
Som landskapsarkitekt hos oss kommer du att utveckla offentlig plats och ta fram beslutsunderlag både självständigt och tillsammans med andra. Rollen innebär bland annat att vara landskapskompetens i detaljplaner, exploateringar och bygglov, ta fram områdesspecifika program, gestaltningsförslag, leda samt delta i olika stadsmiljö- och utvecklingsprojekt samt handlägga olika typer av stadsmiljö-, tillgänglighets- och trygghetsfrågor. Du kommer i denna roll ofta att arbeta i ett projektbaserat arbetssätt, vilket innebär att du kommer att funger...
2021-07-22 2021-08-31
Kriminalvården, Kompetensförsörjningsenheten Produktionsledare CNC till anstalten Brinkeberg, Vänersborg
De intagna i anstalt har sysselsättningsplikt. Som produktionsledare har du direktkontakt med våra klienter i anstaltens produktion. I den dagliga kontakten med de intagna innebär ditt arbete att du bidrar till klienternas lärande men också till att klienterna reflekterar över sin situation. Produktionsledare skall i samråd med övrig kriminalvårdspersonal utveckla, kvalitetssäkra och ansvara för anstaltens arbetsdrift och parallellt arbeta med tre uppdrag: • Ansvara för och sysselsätta anstaltens intagna i den dagliga verksamheten: Tydliggöra...
2021-07-22 2021-08-12
Region Skåne, Medicinsk service Teknisk support till bild och laboratorieteknik i Lund
Som teknisk support hos oss kommer du ingå i ett trevligt och glatt supportteam som ansvarar för utveckling, drift och underhåll av datorer och servrar. Arbetsuppgifterna är mycket varierande och kan bland annat innebära: • IT-relaterad support till våra användare av Medicinteknisk Utrustning och System. • Utveckling, förebyggande och akut underhåll av klient- och servermiljö. • Underlätta för verksamheten. • Bistå med teknisk kompetens i projekt och upphandlingar. • Dokumentation och inventering. • Kontakt med leverantörer och samarbetspa...
2021-07-20 2021-08-18
Region Skåne, Medicinsk service Medicinteknisk ingenjör till Laboratorieteknik Skåne, Helsingborg
Vi har nu möjligheten att välkomna en medicinteknisk ingenjör alternativt en medicintekniker till Laboratorieteknik Skåne, Helsingborg. Laboratoriemedicin Skåne inför en ny analysplattform i hela regionen som innebär en stor automatiseringsgrad vilket kommer innebära att vi behöver utöka personalstyrkan. Arbetsuppgifterna består främst av: • Förebyggande och avhjälpande underhåll av instrument och utrustning. • Teknisk support. • Vara kontaktperson mellan Laboratoriemedicin och leverantörer. • Ingå i projektgrupper vid införande av nya instru...
2021-07-19 2021-08-22
Region Skåne, Regionfastigheter Eltekniker till Skåneteknik i Helsingborg
Vi ser nu fram emot att välkomna en eltekniker till Skåneteknik! Hos oss arbetar du i en organisation som har helhetsansvar för Region Skånes fastighetsbestånd och teknisk service till vården. Vi erbjuder dig ett varierande arbete med frihet under ansvar samt goda möjligheter till utveckling. Du förväntas i gengäld vara drivande, självgående och initiativtagande, då du till stora delar planerar och leder ditt eget arbete i form av ärenden och projekt från uppstart till avslut. Du kommer huvudsakligen att arbeta med drift, tillsyn, energiåtgärd...
2021-07-19 2021-08-09
Region Västerbotten, Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik VB Medicinteknisk ingenjör, Umeå
Som Medicinteknisk ingenjör hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Vi söker dig som ser en glädje i att arbeta med intressant teknik som gör direkt nytta i vården. Du kommer att ingå i sektionen Kirurgi- och Dentalteknik inom avdelningen Medicinsk Teknik Västerbotten och kommer att placeras i Umeå. Medicinsk Teknik Västerbotten är en länsklinik så arbete kan förekomma över hela länet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara inom teknikområde Kirurgi. I teknikområdet arbetar vi med teknik som exempe...
2021-07-16 2021-08-22
Helsingborgs stad GIS-ingenjör
Om arbetsplatsen På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar vi med allt från långsiktiga strategiska planer för staden till drift av gator, parker och stränder. Vi arbetar för att bygga den attraktivaste staden med den bästa servicen för att ge alla en bättre vardag. Vi erbjuder spännande och utmanande projekt för dig som vill vara med och forma framtidens Helsingborg. Läs mer om stadsbyggnadsförvaltningen på helsingborg.se/stadsbyggnadsforvaltningen. Arbetsuppgifter Staden har höga målsättningar, något som manifesteras på olika sätt: ett är att v...
2021-07-16 2021-08-15
Helsingborgs stad GIS-ingenjör, tidsbegränsad
Om arbetsplatsen På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar vi med allt från långsiktiga strategiska planer för staden till drift av gator, parker och stränder. Vi arbetar för att bygga den attraktivaste staden med den bästa servicen för att ge alla en bättre vardag. Vi erbjuder spännande och utmanande projekt för dig som vill vara med och forma framtidens Helsingborg. Läs mer om stadsbyggnadsförvaltningen på helsingborg.se/stadsbyggnadsforvaltningen. Arbetsuppgifter I staden och på stadsbyggnadsförvaltningen arbetar vi tillsammans över förvaltnin...
2021-07-16 2021-08-15
Göteborgs Stad , Lokalförvaltningen Fastighetsförvaltare
Göteborg växer och förändras snabbt. Få städer har den utvecklingspotential som finns här. Planeringen av det framtida Göteborg är ett lagarbete med många inblandade och lokalförvaltningen har en central roll i denna utmaning. Vi spelar en aktiv roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle vilket märks i flera av våra spännande och utmanande projekt till exempel byggandet av Sveriges första fossilfria förskola Hoppet. Tillsammans med andra förvaltningar i staden skapar vi förutsättningar för en konkurrenskraftig, attraktiv och långsiktig...
2021-07-16 2021-08-31
Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Planarkitekt
Som planarkitekt får du ansvara för att arbeta fram detaljplaner från idé till färdig plan. Det förekommer en variation av uppdrag som exempelvis stadsomvandlings- och förtätningsprojekt i känsliga lägen samt projekt för utveckling av kommunal infrastruktur (skolor, äldreboenden med mera). Här ingår också utredningar och analyser som sker i bred samverkan med boende, beslutsfattare och andra berörda för att få en så bra boende- och verksamhetsmiljö som möjligt i Eskilstuna. Fler arbetsuppgifter som ingår i rollen är: • Arbete med planerings- ...
2021-07-15 2021-08-22
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad Fysisk planerare, Planverksamheten
Du kommer att vara bli en viktig del i vårt förvaltningsövergripande team för översiktsplanering som operativ projektledare med ansvar att leda arbetet med flera fördjupade översiktsplaner. Du kommer att driva projekten under ledning av politiska styrgrupper och tjänstepersonsbaserade ledningsgrupper. Arbetet ska genomföras i enlighet med kommunens systematiska process för översiktsplaner samt följa framtagna mallar för innehåll. Ekonomiskt ansvar för projekten kan förekomma. Vi jobbar projektinriktat och har ett öppet arbetsklimat där vi lär ...
2021-07-15 2021-08-31
Region Blekinge, Ortopedkliniken Ortopedtekniker till Ortopedtekniskt Centrum i Karlskrona
Som ortopedtekniker kommer du att arbeta brett med många typer av hjälpmedel. Du kommer få använda dina tekniska och biomekaniska kunskaper för att tillverka och anpassa olika hjälpmedel. Oavsett område kommer du att arbeta både självständigt och i team. Vi arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt med ett högt ansvarstagande men även stor frihet att vara kreativa. Vi erbjuder ett stimulerande arbete i en trivsam miljö och ett trevligt arbetsteam där vi skräddarsyr din introduktionsperiod.
2021-07-15 2021-08-15
Hallstahammars kommun, Tekniska förvaltningen Fastighetsförvaltare
Som fastighetsförvaltare ska du fortlöpande utveckla samarbetet med interna- och externa hyresgäster. Vara delaktig i uthyrningsprocessen och upprättande av hyresavtal, samt vara verksamhetens kontaktperson vid frågor och önskemål.
2021-07-15 2021-08-27
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare, Östersund
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Som förrättningslantmätare förv...
2021-07-12 2021-08-29
Kriminalvården, Fastighetsenheten Förvaltningsledare till fastighetsenheten
Som förvaltningsansvarig är enhetschefen för fastighetsavdelningen din närmsta chef och du ingår i en grupp som täcker hela Sverige. Du har som huvuduppgift att stödja region och verksamhetsställe i lokalrelaterade frågor och tillse att Kriminalvårdens lokaler är ändamålsenliga och stödjer den verksamhet som bedrivs i dem. Du är ansvarig för ett geografiskt område samtidigt som du kan få nationella uppdrag i lokalförsörjningsfrågor. Du ska tillsammans med dina kollegor och närmsta chef arbeta med utveckling av frågor relaterade till fastighetsf...
2021-07-12 2021-08-09
Svalövs kommun Planarkitekt, vikariat
Vi söker nu en planarkitekt med inriktning mot översiktlig och strategisk planering. I rollen arbetar du framförallt med övergripande planeringsfrågor kopplade till kommunens och regionens fysiska planering och utveckling. Som planarkitekt medverkar du i framtagandet av strategiska planer och program för kommunens fysiska planering och bostadsförsörjning, samt i arbetet med att digitalisera och hålla planer och planeringsunderlag aktuella. I tjänsten ingår arbetsuppgifter som att svara på remisser, ta fram planeringsunderlag i form av kartor ...
2021-07-09 2021-08-08
Avesta kommun, Teknisk service Teknisk utredare till Avesta kommun
Som teknisk utredare arbetar du som generalist med både stora och små projekt. Från komplexa uppdrag till mindre utredningar och projekt inom det kommunaltekniska området. Du utreder och kommunicerar medborgarförslag samt handlägger tillståndsärenden och remisser. Du ansvarar för att driva och följa upp projekt genom produktionsfasen, vid exempelvis ny- eller ombyggnation. Du säkerställer att budgeten följs, att allt utförs effektivt med en god arbetsmiljö. Det omfattar bland annat resursplanering, inköp och avrop av material och att ansvara f...
2021-07-09 2021-08-08
Sölvesborgs kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Projektingenjör mark och exploatering
Som projektingenjör mark och exploatering deltar du i den strategiska planeringen och driver investeringsprojekt, både vid nyanläggning och i befintlig gatumiljö, från idé till genomförande i nära samarbete med övriga kollegor, kommunala bolag, myndigheter och exploatörer. Du är kontaktperson mot konsulter och entreprenörer och ansvarar för att projekten drivs mot uppställda mål och tidplaner. Du upprättar underlag för politiska beslut, lämnar synpunkter i detaljplanearbetet och medverkar i framtagande av förstudier, ekonomiska analyser och k...
2021-07-08 2021-08-02
Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen GIS-ingenjör
Som GIS-ingenjör hos oss arbetar du med att ta fram beslutsunderlag i form av geografisk information, som hjälper Eskilstuna kommun att utveckla ett hållbart samhälle. Du visualiserar information geografiskt och kopplar verksamhetsdata till Eskilstuna-kartan, som är kommunens karttjänst för platsbunden information. Du gör det möjligt för handläggare i kommunen att samla in verksamhetsdata på ett enkelt sätt med hjälp av olika GIS-applikationer i ESRI-plattformen. Ditt arbete gör skillnad och används bland annat för att hjälpa kommunens drift- o...
2021-07-08 2021-08-15
1 2 3 4 >