Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Storumans kommun Förvaltningschef skola, fritid och kultur
Vi söker Dig som är beredd att ta ett övergripande lednings- och utvecklingsansvar för utbildnings-, fritids-, och kulturverksamheten i kommunen. Förutom grundskola och barnomsorg omfattar den gymnasieskola, högskoleutbildning, bibliotek och fritidsverksamhet. Du ska leda och utveckla verksamheterna tillsammans med dina kompetenta chefer och medarbetare. I tjänsten kommer du att ha en kontinuerlig dialog och samverka med politiker, kommunala förskolor och skolor, näringslivet och andra samhällsaktörer. Du kommer att ha ekonomi- och budgetan...
2023-09-29 2023-10-29
Storumans kommun Rektor till förskolorna i Storuman
Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare och barnskötare i förskolan har du som rektor det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet. Detta innebär att ha lärandet i fokus i planering, uppföljning och utveckling av verksamheten samt förmåga att etablera och utveckla goda professionella relationer i ditt ledarskap. Som rektor i har du personal- och ekonomiansvar samt ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet på aktuell förskola men också ett ansvar för helheten. ...
2023-09-27 2023-10-16
Storumans kommun Undersköterskor och vårdbiträden till Tärnaby
Arbetsuppgifterna består främst av omvårdnadsarbete och stöttning där brukarna inte längre klarar sin vardag. Arbetet innefattar även delegering av sköterska att ge medicin och andra HSL-insatser, dokumentation i journalsystem och aktivt medverkande i planeringsarbete för brukarnas bästa. Eftersom vi arbetar som ett team är samarbetsförmåga och kommunikation av stor vikt. Vi behöver medarbetare på både hel- och deltid samt tillsvidare och tidsbegränsat. Hör av dig så får vi diskutera dina önskemål och våra behov.
2023-09-11 2023-10-31
Storumans kommun Kockar till Hemavan Tärnaby
Du kommer att arbeta i köksenheten och ha din huvudsakliga placering i köket på Vikbaka i Tärnaby. Som kock/köksbiträde i vår köksenhet jobbar du utifrån en kostpolicy. I arbetsuppgifterna ingår varmkök, dietkök, konsistensanpassning, salladsförberedning, beställningar, egenkontroll, servering, disk, städa kök och övriga utrymmen samt andra förekommande uppgifter inom kök och servering.
2023-09-01 2023-10-01
Storumans kommun Förskollärare till Blåklockan i Gunnarn
Vi erbjuder ett roligt och stimulerande arbete där du får vara med och utveckla verksamheten. Det här är jobbet för dig som har god samarbetsförmåga, ett positivt förhållningssätt, intresse för pedagogisk utveckling och förmåga att se barnen i ett helhetsperspektiv. Du kommer att arbeta som förskollärare/lärare i fritidshem i Storumans kommun med placering på Gunnarns förskola Blåklockan/fritidshemmet Lodjuret. Ditt arbete är att leda och utmana elever i förskolan/fritidshemmet. I samarbete med arbetslaget ansvarar du för att driva och utveckl...
2023-08-28 2023-09-30
Storumans kommun Undersköterska till äldreboendet Tranan i Storuman
Vi söker undersköterskor på 50 %-100 % Arbetsuppgifterna består främst av omvårdnadsarbete och stöttning där brukarna inte längre klarar sin vardag. Arbetet innefattar även delegering av sköterska att ge medicin och andra HSL-insatser, dokumentation i journalsystem och aktivt medverkande i planeringsarbete för brukarnas bästa. Eftersom vi arbetar som ett team är samarbetsförmåga och kommunikation av stor vikt.
2023-08-24 2023-09-30
Storumans kommun Skolsköterska till Storumans kommun
Som skolsköterska har du en anställning i kommunen, med egna mottagningar på de skolor du ansvarar för och du ingår i en arbetsgrupp med tre andra skolsköterskor. Förutom att genomföra elevhälsans medicinska insatser enligt lagstiftning deltar du i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på den egna skolan och i kommunen som helhet. Du kommer att ingå i de lokala elevhälsoteam som finns på dina skolenheter. Tillsammans med övriga kompetenser i elevhälsoteamet är du ett stöd för rektorer och pedagoger i arbetet med att stödja eleverna i dera...
2023-08-16 2023-10-08
Storumans kommun Deltidsbrandmän RIB till Storuman, Hemavan och Tärnaby
Som deltidsbrandman arbetar du med att hjälpa både samhället och privatpersoner då olyckan varit framme. Du ställs hela tiden inför nya utmaningar då du aldrig i förväg vet vad du kommer att få för larm. Det kan vara bränder, trafikolyckor, automatiska brandlarm, hjälp till ambulans och polis med mera. Nu söker vi brandmän till Storuman, Hemavan och Tärnaby. Normalt har du som deltidsbrandman beredskap var fjärde vecka och då ska du kunna nås dygnet runt med hjälp av en personsökare. Övningar genomförs regelbundet en gång per beredskapsvecka p...
2023-07-20 2023-10-01
Storumans kommun, Fritid, kultur och utbildning Förskollärare
Du kommer att arbeta som förskollärare inom förskolan i Storuman/Stenseles tätorter, Storumans kommun. För närvarande placering vid förskolan Solbacken i Stensele. Ditt uppdrag i förskolan är att leda och utmana barn i åldersgruppen 1 5 år. I samarbete med arbetslag och kollegor ansvarar du för att driva och utveckla det pedagogiska arbetet i barngruppen och på förskolan med läroplan och kommunala mål som riktmärke. Du planerar, dokumenterar och utvärderar verksamheten fortlöpande tillsammans med ditt arbetslag. Språkutveckling i förskolan, ...
2023-07-03 2023-10-27
Storumans kommun Sjuksköterska Tärnabyområdet
Ditt framtida jobb: Som sjuksköterska jobbar du på något av våra vård- och omsorgsboenden eller inom hemsjukvården. Ett arbete som ger dig möjlighet att möta många olika patienter, där du är experten som möter deras behov i form av bedömningar, planering, utföranden och uppföljning av deras hälso- och sjukvårdsinsatser. Det är ett självständigt arbete där du i stor utsträckning organiserar, prioriterar och planerar ditt dagliga arbete. Samtidigt samarbetar du nära dina kollegor från andra yrkeskategorier med och kring patienter. Andra arbetsup...
2023-05-16 2023-09-30