Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 8 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Alingsås kommun, Avdelning Unga Socialsekreterare till Säkerhetsteamet i Alingsås -professionell utveckling och trivsel
Som socialsekreterare i säkerhetsteamet arbetar du i ett team av fyra socialsekreterare med fördjupad kompetens inom myndighetsutövning och/eller behandlingsarbete. Du arbetar med ärenden som kräver säkerhetsplaneringar utifrån Signs of Safetys metod, där det finns en omfattande oro och socialtjänsten insisterar på förändring. Säkerhetsteamet arbetar med familjen genom hela processen och det innebär ett nära samarbete med familj och nätverk, andra myndigheter och aktörer. Du dokumenterar ditt arbete systematiskt och kontinuerligt. Du tar hänsyn...
2022-11-30 2022-12-07
Skövde kommun, Vuxenavdelningen Socialsekreterare till Försörjningsstödsenheten
Vi söker socialsekreterare som vill arbeta med försörjningsstöd. Det ingår i arbetet att utreda rätten till ekonomiskt bistånd och handlägga ansökningar enligt socialtjänstlagen. Tillsammans med klienten försöker vi hitta lösningar som stärker dennes resurser och möjligheter att bli självförsörjande och leva ett självständigt liv. Hos oss finns utrymme på tjänsterna att kunna arbeta med socialt arbete.
2022-11-30 2022-12-18
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Hisingen Barnsekreterare - Barn och unga Myndighet
Vill du ha ett meningsfullt arbete och göra skillnad för placerade barn och unga på Hisingen? Vill du tillhöra en arbetsplats med stort engagemang för barn och barns delaktighet? Är det viktigt att trivas på jobbet? Då ska du söka till oss! Som barnsekreterare följer du upp vården för våra familjehemsplacerade barn och ungdomar enligt SoL och LVU. I arbetet ingår möten med barn och ungdomar och deras vårdnadshavare samt familjehem. Arbetet är varierande då du vissa dagar arbetar på kontoret för att andra dagar resa för möten med barnen och and...
2022-11-30 2022-12-14
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Hisingen Avhysningsförbyggande socialsekreterare!
Boendeenheten på Hisingen förstärker nu det avhysningsförebyggande arbetet, och söker därför ytterligare en socialsekreterare till vår enhet och avhysningsförebyggande team! Ett tryggt, stadigvarande boende är ett grundläggande behov för att ta sej an alla delar i livet, positiva såväl som negativa, vilket gör detta uppdrag meningsfullt och intressant! Boendeenheten består av 13 socialsekreterare samt två 1:e socialsekreterare, och har sin arbetsplats på Höstvädersgatan 1. Enheten arbetar med att förebygga att familjer och enskilda blir avhys...
2022-11-30 2022-12-18
Malmö stad Socialsekreterare till Enebackens utredning i hemmiljö
Arbetsuppgifter Vi söker nu en socialsekreterare till Enebackens utredningsavdelning som arbetar med familjeutredning i hemmiljö. I denna tjänst är ditt ansvar att utifrån uppdrag av placerande socialtjänst utreda föräldraförmåga med barnets behov i fokus. Målgruppen är familjer med barn i åldrarna 0-12 år. Om familjen även innefattar barn över 12 år kan dessa ingå i utredningen. Syftet är att utreda barnens behov samt föräldrarnas förmåga att tillgodose dessa, med särskilt fokus på anknytning och samspel mellan förälder och barn. Utredningst...
2022-11-30 2022-12-13
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Socialsekreterare med inriktning psykiatri, stadsområde Centrum
Vill du vara med och skapa en bra vardag för personer med psykisk funktionsnedsättning? Och samtidigt arbeta i en erfaren, positiv och engagerad arbetsgrupp. Vi på förvaltningen för Funktionsstöd i stadsområde centrum, söker nu en engagerad socialsekreterare med inriktning mot psykiatri. Vårt ansvarsområde är myndighetsutövning gällande brukare med psykisk och/eller fysisk funktionsnedsättning inom lagstiftningen SoL och LSS. Vår enhet består av 14 socialsekreterare, 2 stycken 1:e socialsekreterare och en enhetschef. Socialsekreterarens uppdr...
2022-11-30 2022-12-14
Gryning Vård AB, B. Trollbacken Trollbacken söker behandlingssekreterare
Vi söker nu behandlingssekreterare till Älvan Behandlingssekreterarna och behandlingspedagoger har ett gemensamt ansvar för barnen som bor på Älvan. Vi arbetar miljöterapeutiskt med ett lågaffektivt bemötande och möter barn, som kommer akut till enheten, med trygghet och omsorg. Vi utgår från en daglig rutin, med pedagogisk verksamhet, utevistelse och en stor möjlighet till kreativitet och lek. Uppdragen är ofta krishantering, stöd och omsorg om barnet, där även kontakt med nätverk, socialtjänst, sjukvård och polis ingår. På Älvan arbetar 5...
2022-11-30 2022-12-14
Gryning Vård AB, B. Trollbacken Trollbacken söker behandlingssekreterare
Vi söker nu behandlingssekreterare till Älvan Behandlingssekreterarna och behandlingspedagoger har ett gemensamt ansvar för barnen som bor på Älvan. Vi arbetar miljöterapeutiskt med ett lågaffektivt bemötande och möter barn, som kommer akut till enheten, med trygghet och omsorg. Vi utgår från en daglig rutin, med pedagogisk verksamhet, utevistelse och en stor möjlighet till kreativitet och lek. Uppdragen är ofta krishantering, stöd och omsorg om barnet, där även kontakt med nätverk, socialtjänst, sjukvård och polis ingår. På Älvan arbetar 5...
2022-11-30 2022-12-14
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Sydväst Förste socialsekreterare till Barn och Familj 1, SF Sydväst
Vill du ha ett meningsfullt, utvecklande och samtidigt utmanande arbete där fokus är socialt arbete, rättssäkerhet, hög trivsel och ledarskapsutveckling. Då skall du söka dig till Barn och familj Social sydväst. Som 1:e socialsekreterare på Barn och Familj, Sydväst, arbetsleder du ett team med 6-7 socialsekreterare utifrån gällande lagstiftning, ansvarar för ärendehantering och rättssäkerheten. Du skall vara ett tillgängligt och nära stöd, arbetsleda, coacha och ge metodhandledning i det dagliga arbetet. Du företräder socialtjänsten i individu...
2022-11-30 2022-12-18
Hammarö kommun, Socialförvaltningen Engagerad socialsekreterare till barn- och ungdomsgrupp
Är du utbildad socionom och tycker du om en varierande vardag? Trivs du med högt tempo och ett arbete där dagarna inte är lika varandra? Då kan denna tjänst vara för dig! Vanligt förekommande arbetsuppgifter är att ta emot anmälningar och ansökningar gällande barn och vuxna. Du ansvarar för skydds- och förhandsbedömningar och i vissa fall akuta skyddsåtgärder. Om en utredning inleds lämnas ärendet över till Vuxengrupp och Barngrupp. I det dagliga arbetet har du stöd av enhetschef och ärendehandledare. Gruppen som består av tre socialsekreter...
2022-11-30 2022-12-21
Malmö stad Samordnare till Flexet
Arbetsuppgifter Arbetsgruppen Flexet arbetar på uppdrag från socialtjänsten och utgår från en systemisk grundsyn där helhets- och familjeperspektiven är betydelsefulla för att nå en förändring. Målgruppen är ungdomar och unga vuxna 12-21 år som beviljats en öppenvårdskontakt.  I arbetet handlar det ofta om att ungdomsbehandlaren är spindeln i nätet där den har kontakt med ungdomen eventuellt dennes föräldrar och övriga nätverk. Arbetet kräver att man skapar förutsägbarhet och strukturer på och inom ungdomens arenor, har lätt för att skapa all...
2022-11-30 2022-12-14
Socialförvaltningen, Hörby kommun Vårdansvarig barnsekreterare
Vår kollega är föräldraledig varför vi söker en ny kollega till vårt familjehemsteam. Familjehemsvården i Hörby är ett litet och positivt team där barnsekreterare och familjehemssekreterare arbetar tätt tillsammans med barnets bästa i centrum. Teamet är i ständig utveckling och alla nya idéer välkomnas. Teamet har 1.e socialsekreterare som erbjuder daglig handledning. Vi sitter i nya fräscha lokaler och alla medarbetare har egna rum. Friskvård är en viktig aspekt och det erbjuds att träna på arbetstid. Vi är måna om att alla mår bra och att v...
2022-11-30 2022-12-20
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Hisingen En socialsekreterare till Boendeenheten på Hisingen!
Boendeenheten på Hisingen söker nu en socialsekreterare till vår grupp som arbetar myndighetsutövande med boendeinsatser, med målet att minska hemlösheten! Ett tryggt, stadigvarande boende är ett grundläggande behov för att ta sej an livets alla delar, vilket gör detta uppdrag meningsfullt och intressant! Boendeenheten handlägger ärenden som rör kommunala kontrakt, referensboende och nödbistånd. Enheten ansvarar också för Hisingens avhysningsförebyggande insatser och boenderådgivning. Arbetsgruppen består av 13 socialsekreterare och två 1:e ...
2022-11-30 2022-12-18
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Centrum Fältsekreterare till Fältgruppen City
Vi i socialförvaltningen Centrum arbetar varje dag för att invånarna i centrala Göteborg, Majorna, Linné, Örgryte och Härlanda ska få en bättre vardag. Våra uppdrag inom det sociala området är många och spänner från myndighetsutövning till insatser för en jämlik stad. Vi arbetar lokalt men har också verksamheter som riktar sig till hela staden för att möta våra invånares behov. Vi vill skapa en mer likvärdig och effektiv socialtjänst som utgår från evidens och erfarenhet. Om du söker mål och mening på din färd och vill verka i stadens hjärt...
2022-11-29 2022-12-13
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost Socialsekreterare till försörjningsstöd mottag i Nordost
Försörjningsstöd 1 Mottag är den enhet som i många fall är medborgarens första kontakt med socialtjänsten och försörjningsstödet i socialförvaltning Nordost. Till oss söker vi nu tre socialsekreterare för tillsvidaretjänster. Då enheten ofta är första kontakten för våra klienter innebär tjänsten som socialsekreterare på mottaget många snabba och ibland korta möten med klienter. En stor del av arbetet på enheten handlar om att möta klienter i nybesök, att utreda rätten till bistånd samt att ta emot akuta ansökningar från de som ännu inte tillde...
2022-11-29 2022-12-15
Mölndals stad, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Familjehemssekreterare till Enheten för familjehem
Som familjehemssekreterare ansvarar du för att rekrytera, utreda, utbilda och handleda jour- och familjehem samt kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Det ingår i arbetet att matcha barnets behov med ett lämpligt familjehem. Barnets socialsekreterare och familjehemssekreterare arbetar i team kring de placerade barnen. Arbetet är självständigt men kräver ett nära samarbete med kollegorna på enheten samt med andra interna och externa samarbetspartners. I Mölndal arbetar vi aktivt med Signs of Safety varför vi har ett stort fokus på nätverksplace...
2022-11-29 2022-12-18
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare till Placeringsenheten
Som socialsekreterare på placeringsenheten är din främsta uppgift att följa upp och trygga familjehemsplacerade barn och ungdomars situation. Du bevakar att deras intressen och behov tillgodoses, detta bland annat genom att överväga beslut, planera umgänge med vårdnadshavare och utreda barnens situation vid till exempel en hemtagningsbegäran. Du har ett tätt samarbete med familjehemssekreteraren i ärendet, eller vid konsultstödda familjehemsplaceringar, en familjehemskonsult från en privat aktör. Barnens skolgång följs upp tillsammans med en sp...
2022-11-29 2022-12-18
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Centrum Socialsekreterare (2st) till Socialjouren
Socialjouren söker nu dig som vill bli en del av vår verksamhet! Vi söker nu nya medarbetare! Socialjouren är en del av Socialförvaltningen Centrum och arbetar för hela Göteborgs Stad och 12 kranskommuner. Arbetet innebär myndighetsutövande utifrån SoL, LVU samt LVM. Som socialsekreterare på socialjouren möter ett brett spann av olika ärenden och olika arbetsuppgifter där ingen dag är den andra lik. Du hanterar akuta sociala problem, finner lösningar för personer inom socialtjänstens ansvarsområde och som inte kan vänta till socialtjänstens o...
2022-11-29 2022-12-13
Tingsryds kommun, IFO Tingsryd kommun söker Socialsekreterare till Barn- och Familjegruppen
Nu har du möjlighet att bli en av oss och arbeta som socialsekreterare i Individ- och familjeomsorgen med målgruppen barn och ungdomar 0-20 år och deras familjer. Barn och familj har 12 medarbetare som arbetar med utredning, placeringar enligt SoL och LVU, uppföljning av insatser samt utredning och handledning av familjehem. Nu söker vi två nya kollegor, en tillsvidareanställning och ett föräldravikariat. Verksamheten leds av enhetschef och biträdande enhetschef som finns tillgängliga för nära arbetsledning. Till verksamheten hör också vuxen ...
2022-11-29 2022-12-18
Hultsfreds kommun, IFO Socialsekreterare till IFO Barn och familj
IFO Barn och familj söker nu en socialsekreterare då en av våra medarbetare går över till ett annat uppdrag inom förvaltningen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bestå av att jobba med utredning gällande barn samt uppföljning av insatser. Vi på IFO barn och familj i Hultsfred arbetar med Signs of Safety och med säkerhetsplanering. Vi jobbar i process utifrån barnet och familjens behov. Vi behöver en ny kollega som vill arbeta med det sociala arbetet tillsammans med en inspirerande grupp av socialsekreterare, familjehemssekreterare o...
2022-11-29 2022-12-18
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Hisingen Socialsekreterare till Enhet för mottagning Vuxna, Socialförvaltning Hisingen
Avdelning Vuxen- och psykologenhet består av fem enheter och totalt cirka 100 medarbetare. Avdelningen handlägger ärenden för unga vuxna och vuxna som har stödbehov för främst missbruk/beroende, kriminalitet, hemlöshet och våld i nära relationer. Sedan årsskiftet 2021/2022 har vi specialiserade enheter med Mottagningsfunktion och resurser, Unga Vuxna, Vuxna med beroende och Socialt boende/våld i nära relationer. Därutöver ingår Psykologenheten för Göteborgs stad. Vi söker nu två nya kollegor som socialsekreterare till Enheten för mottagning oc...
2022-11-29 2022-12-13
Alingsås kommun, Familjehem Socialsekreterare till familjehemsenhet
Är du vår nya kollega? Nu söker vi en ny kollega som kan bli en del i vår arbetsgrupp och gemenskap på Avdelning Unga enhet Familjehem! Som medarbetare hos oss erbjuds du ett meningsfullt och omväxlande arbete i en engagerad och trevlig arbetsgrupp, där alla medarbetare har många års erfarenhet av socialt arbete. Vi har ett stort fokus på att gemensamt skapa en trygg och stabil tillvaro för de barn och ungdomar vi möter och arbetar hela tiden med att utveckla vårt arbete med att bedriva kvalitativ familjehemsvård. Du kommer att arbeta på Avd...
2022-11-28 2022-12-29
Ale kommun, Biståndsenheten Socialsekreterare till biståndsenheten, vikariat
Vi söker nu dig som vill arbeta på en arbetsplats med en spännande målgruppsinriktning med stort fokus på kvalitet och utveckling. Som socialsekreterare handlägger du ansökningar om bistånd samt begäran om insatser enligt SoL (socialtjänstlagen), LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och lagen om färdtjänst. Som socialsekreterare arbetar du utifrån aktuell lagstiftning med att informera, utreda, bedöma, fatta beslut och följa upp insatser. I din roll som socialsekreterare kommer du att möta personer med psykisk/neuropsyk...
2022-11-28 2022-12-09
Individ och familj - Vuxenenheten Socialsekreterare till Ekonomiskt bistånd inom Individ och familj i Båstad
Som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd kommer du att arbeta dels i en mottagandefunktion och dels med att utreda ansökningar gällande ekonomiskt bistånd. Du kommer att arbeta med de parallella uppdragen, dels utreda månatlig försörjning och dels arbeta och möjliggöra för självförsörjning. Du ansvarar även för månatliga uppföljningar och att samverka med både interna och externa parter. Gruppen erhåller extern processhandledning.
2022-11-28 2022-12-12
Malmö stad Socialpsykiatrisamordnare
Arbetsuppgifter I tjänsten som socialpsykiatrisamordnare ingår att operativt arbeta med samordning, rådgivning och konsultation i ärenden gällande målgruppen vuxna personer med komplicerad psykiatrisk problematik med påföljande funktionshinder. Som socialpsykiatrisamordnare kommer du även att arbeta övergripande med att utveckla och stärka samverkansformer mellan Arbetsmarknads -och socialförvaltningen, Socialtjänst Malmö Stad och Funktionsstödsförvaltningen samt andra aktörer som ex Region Skåne. Du ingår i socialpsykiatriteamet som består av ...
2022-11-28 2022-12-12
1 2 3 4 5 6 7 8 >