Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Centrum 1:e Socialsekreterare för utredningsgrupp Barn och unga Centrum
Vill du ha ett meningsfullt, utvecklande och samtidigt utmanande arbete där fokus ligger på att göra skillnad för Centrums barn och unga? Vill du samtidigt arbeta inom en socialtjänst med bra stöd, bra struktur och tydliga rutiner? Då är det just dig vi söker. Vi söker en 1:e socialsekreterare som i nära samarbete med övriga två 1:e socialsekreterare kommer leda var sitt team med 5-6 handläggare. På våra enheter finns ett gott engagemang hos medarbetarna, våra förste socialsekreterare har gedigen erfarenhet av barnavårdsarbete. Dessutom har v...
2023-11-29 2023-12-13
Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Socialsekreterare till Ekonomienheten
Som socialsekreterare inom vår enhet utreder, bedömer och beslutar du om ekonomiskt bistånd samt bostadssociala kontrakt. En viktig del i arbetet är att tillsammans med den sökande, arbeta för att hitta lösningar som stärker hens resurser och möjligheter till att bli självförsörjande. I uppdraget ingår även samverkan med våra samarbetspartners, både internt och externt. Hoppas att du vill vara en del av vår enhet och utvecklas tillsammans med oss!
2023-11-29 2024-01-07
Mariestads kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare, insatsgruppen Barn och unga
På enheten finns en utredningsgrupp och en insatsgrupp som handlägger ärenden enligt SOL och LVU. I varje arbetsgrupp finns sex socialsekreterare. Utöver dessa finns även en mottagningsgrupp, en familjehemsgrupp och två familjerättssekreterare. Kopplade till arbetsgrupperna finns två förste socialsekreterare och en kvalificerad handläggare. Grupperna präglas av stort engagemang, humor och professionalitet. Tillsammans driver vi ett arbete som gör skillnad för de barn, ungdomar och familjer vi möter. Du kommer till en arbetsplats med öppenhet i...
2023-11-29 2024-01-03
Nässjö kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare Barn och Unga
Vi behöver stärka upp med nya kollegor i flera grupper till följd av föräldraledighet och studier. Vi söker därför socialsekreterare till enhet barn och unga som handlägger barn och ungdomar 0-21 år. Som socialsekreterare hos oss arbetar du antingen som utredande socialsekreterare eller som uppföljande socialsekreterare för de placerade barnen. Utredare bedömer barns behov av stöd eller skydd, beviljar insatser genom biståndsbeslut och följer upp beslutade insatser. Uppföljare har fokus på det placerade barnet och dess behov. Arbetet utgår från...
2023-11-29 2023-12-19
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Socialsekreterare till VIR-enheten barnteamet
Som barnhandläggare arbetar du med barnet eller ungdomen som upplevt våldet, där du utreder och följer upp beslut. Du kommer att arbeta nära din teamledare som hjälper dig att samordna det dagliga arbetet, vägleda i ärenden och stötta dig i frågor och beslut. Du behöver vara duktig på att skapa goda relationer och att samverka med enheter inom staden som till exempel öppenvården, polis, Skatteverket och BUP. Hos oss är ingen dag den andra lik och ibland sker oförutsedda händelser. Därför behöver du ha förmågan att prioritera och anpassa din ar...
2023-11-28 2023-12-12
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost Skolsocionom till socialförvaltningen Nordost
Till Skolsocionom-gruppen på enheten UngAngered söker vi nu en vikarierande Skolsocionom för att komplettera vårt Skolsociala arbete. Vikariatet är tidsbegränsat i 6 månader med möjlighet till förlängning. Du är anställd på Socialförvaltningen Nordost inom avdelningen Familjemottagning och resurser barn och vuxna. Ditt uppdrag blir att tillsammans med samverkansparter inom SSPF vara med och utveckla ett samverkansforum för arbetet med barn i mellanstadieålder. Du kommer verka på utvalda skolor i området i syfte att samverka kring och arbeta m...
2023-11-28 2023-12-12
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare till utredningsgruppen
Din arbetsplats är barn- och unga/utredningsgruppen där du kommer att genomföra utredningar jml SoL 11:1 avseende barn/ungdomar samt deras familjer. Genomföra utredningar gällande omprövning av beslut jml LVU §3. Karlskoga arbetar utifrån BBIC: struktur i arbetet gällande barn och ungdomar. Vi tillämpar lönetillägg gällande tjänster som i huvudsak arbetar med utredningar. Karlskoga håller på att förstärka utredningsgruppen och den kommer att bestå av 16 medarbetare när detta är genomfört
2023-11-28 2023-12-12
Gävle kommun, Myndighet Socialsekreterare till Utredningsenhet barn
Är det dags för en ny utmaning? Vi söker nu en ny socialsekreterare till vår härliga Utredningsenhet barn. Vi söker särskilt dig med flerårig erfarenhet av myndighetsutövning inom barn-och unga. Är du den vi söker och har rätt kompetens finns möjlighet att bli specialisthandläggare med ett lönepåslag och utökad delegation. Som handläggare på utredningsenhet barn har du ett tillägg på 5000kr, tillägget kommer att gälla ett år från och med första februari 2023. Därefter ska en utvärdering av tillägget göras för ett nytt ställningstagande. På e...
2023-11-28 2023-12-31
VoB Syd AB, Klara Behandlare till Klara HVB
Behandlingsmiljön på Klara innebär en tydlig vardagsstruktur där varje dag planeras och organiseras vilket skapar en förutsägbarhet som ger barnet/ungdomen trygghet. Verksamheten använder sig av de vardagliga aktiviteterna som naturliga inlärningssituationer. Strukturerad behandlingsmiljö bygger på ett strukturerat individuellt vecko- och dagsschema med fasta återkommande aktiviteter blandat med vardagliga sysslor. Grunden i det strukturerade behandlingsarbetet är att barnet/ungdomen tränas i sina relationer till andra genom att bygga upp socia...
2023-11-28 2023-12-20
Eslövs kommun, Socialtjänstens utredningsenhet Utredare till socialtjänsten i Eslövs kommun
Vi söker en medarbetare till en tillsvidaretjänst som vill arbeta i en grupp med kompetenta och roliga kollegor! Som utredande socialsekreterare har du myndighetsansvar. Ditt huvudsakliga uppdrag kommer att vara att bedriva utredningar samt att genomföra uppföljningar och omprövningar av bistånd enligt Barns behov i centrum (BBIC). I utredningsarbetet ingår samverkan med barnens nätverk, andra viktiga samverkansparter men också att bedriva motivationsarbete med familjen. Handläggningen styrs av SoL- och LVU-lagstiftningen. På enheten arbetar ...
2023-11-28 2023-12-15
Uppvidinge kommun, IFO Utredande socialsekreterare till Barn och familjeenheten
Arbetet avser myndighetsutövning inom barnavården 020 år i form av utredningsarbete och uppföljning av öppenvårdsinsatser. Handläggningsarbete sker utifrån BBIC enligt SoL och LVU.
2023-11-28 2023-12-17
Burlövs kommun, Arbete och försörjning Socialsekreterare till Arbete och försörjning
Enheten för arbete och försörjning söker nu en socialsekreterare för myndighetsutövning ekonomiskt bistånd. Vårt stöd till individen bygger på att utreda behov av insatser, följa upp individers planering och besluta om rätt till bistånd avseende: - Ekonomiskt bistånd - Boende Utöver ovanstående arbetar vi även med vuxenfrågor, arbetsmarknadsfrågor och kommunala aktivitetsansvaret samt flyktingmottagande. Vi arbetar i mindre arbetsgrupper med tätt samarbete mellan grupperna för att skapa helhetssyn kring medborgaren. Förutsättningen för a...
2023-11-28 2023-12-12
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Centrum Socialsekreterare med särskilt uppdrag inom introduktion
Vill du bidra till att nya socialsekreterare får en trygg start och höja kompetensen inom socialtjänsten ytterligare? Nu söker vi dig som vill samordna introduktionen till yrket som socialsekreterare inom Barn och Unga! Avdelningen Barn och Unga i socialförvaltning Centrum vill satsa på att ge nyanställda socialsekreterare goda förutsättningar och förstärker nu med en introduktionsansvarig socialsekreterare med fokus på att i det dagliga arbetet introducera och stödja nyanställda. I ditt uppdrag kommer du utforma, samordna och leda den avdel...
2023-11-28 2023-12-12
Växjö kommun, Arbete och välfärd Socialsekreterare till familjehemsenheten
Nu har du chansen att komma och arbeta i expansiva Växjö och få vara en del av Avdelningen Barn och familj. Vi kan erbjuda dig en möjlighet att utföra socialt arbete tillsammans med engagerade och kunniga kollegor, på en avdelning med höga ambitioner när det gäller kvalitet, organisation och resultat. Vi erbjuder en flexibel arbetsplats med möjlighet att delvis arbeta hemifrån. Nu behöver vi förstärkning inom Familjehemsenheten och då i rollen som barnhandläggare. På enheten arbetar du antingen som barnhandläggare, familjehemshandläggare eller...
2023-11-28 2023-12-20
Sölvesborgs kommun, Arbete- och välfärdsförvaltning Barnsekreterare på Barn och familj
Vi på barn och familj söker en barnsekreterare då en kollega ska gå vidare till nya utmaningar. Vi är totalt 14 medarbetare inom avdelningen. Tre barnsekreterare, två familjehemssekreterare, sex utredande socialsekreterare, en socialsekreterare i mottagningsenheten samt en 1:e socialsekreterare,. Som barnsekreterare har du ansvar för att följa upp familjehemsplacerade barn både enligt SoL och LVU. Du hanterar alla förekommande frågor som kan uppstå i barnets liv samt överväganden och omprövningar av familjehemsplaceringar. Det krävs att du ...
2023-11-27 2024-01-14
Malmö stad Socialsekreterare för familjehemsplacerade barn
Arbetsuppgifter Som socialsekreterare för familjehemsplacerade barn/barnsekreterare är du barnets utsedda kontakt med ansvar för handläggningen och uppföljningen av barnets ärende. Du följer upp samt utreder vid behov insatser enligt SoL och LVU. Dina arbetsuppgifter innebär även utredning, uppföljning och omprövning av bistånd enligt Barns behov i centrum (BBIC). Du ansvarar för att barnets rättigheter tas till vara i kontakt med personer i barnets nätverk och övriga myndigheter och att särskilt se till barnets bästa. Din roll som socialsekret...
2023-11-27 2023-12-10
Kiruna Kommun Handläggare till utredningsenheten, Socialförvaltningen
Som handläggare på utredningsenheten ska du medverka till att våra invånare får ett tryggt och värdefullt liv. Vi söker en handläggare som ska göra utredningar och bedömningar samt fatta beslut främst inom socialpsykiatrin utifrån socialtjänstlagen (SoL) men kan även till viss del bli utifrån lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Tjänsten innebär att du ska ha förmåga att hantera och utreda ett flertal individärenden med olika komplexitetsgrad samtidigt. Som handläggare har du ett helhetsperspektiv och utgår från individ...
2023-11-27 2023-12-11
Region Gävleborg, VO Primärvård Gävle Psykosociala teamet söker medarbetare till Södertull Din hälsocentral
Ofta utgör vi i primärvården första kontaktvägen för patienter med psykisk ohälsa. Det innebär mycket samverkan med övrig medicinsk- och rehabiliteringspersonal på hälsocentralen. Som socionom/psykiatrisjuksköterska/psykolog ansvarar du för psykosociala bedömningar och korttidsinriktade behandlingsinsatser inom det allmänmedicinska kompetensområdet vid exempelvis depressioner, ångest, stressrelaterade sjukdomar, kriser, psykosomatiska tillstånd med mera där patienten är från 18 år. Du arbetar med behovsanpassade behandlingar på individ- och/ell...
2023-11-27 2023-12-19
Malmö stad Socialsekreterare till Kriscentrum Malmö Samtalsmottagningen
Arbetsuppgifter Kriscentrum Malmö Samtalsmottagningen arbetar informerande, stödjande, rådgivande och behandlande med personer som lever eller har levt i en destruktiv relation där våld förekommer, har förekommit eller där det finns risk för våld. Både den som utsätts eller har utsatts för våld och den som utövar eller har utövat våld samt barn som upplever, har upplevt och/eller bevittnat våld kan söka sig till verksamheten. Du har i ditt arbete även ett nära samarbete med Kriscentrum Malmös övriga verksamheter samt många samverkanspartners....
2023-11-27 2023-12-10
Motala kommun, Individ- och familjeomsorg Vik Socialsekreterare i Resurs och placeringsgrupp
Letar du efter ett jobb med utmaningar, glädje och gemenskap? Då passar du in hos oss på socialkontoret i Motala. Just nu söker vi dig som vill arbeta tillsammans med oss i Resurs- och Placeringsgruppen. I arbetet ingår att rekrytera, utreda, handleda och utbilda uppdragstagare i form av kontaktpersoner SoL och LSS. Viss helg- och kvällsarbete kan förekomma. Vi har ett öppet och välkomnande klimat, där vi har engagemang och känner stolthet över vårt arbete. Vi tycker också att det är viktigt att vi trivs och har roligt både i arbetet och med ...
2023-11-27 2023-12-07
Högsby kommun, IFO Erfaren socialsekreterare till Placeringsteamet Barn och familj
Som socialsekreterare inom Barn och familjs placeringsteam så arbetar du mot barn och ungdomar i åldern 021 år och deras familjer. Ditt huvudsakliga ansvarsområde är att följa upp det enskilda barnets utveckling under placeringen enligt SoL och LVU. Du har ett nära samarbete med familjehemssekreterare och du är en viktig roll för barnet eller ungdomen så att hen får sin röst hörd. Eftersom en del av våra placerade barn vistas på annan ort så innefattar tjänsten resor och körkort är ett krav. Du har ett nära samarbete med andra socialsekretera...
2023-11-27 2023-12-17
Högsby kommun, IFO Socialsekreterare Mottagning/Utredning Barn och familj
Som socialsekreterare inom Barn och familjs mottagnings- och utredningsteam så arbetar du mot barn och ungdomar i åldern 021 år och deras familjer. Som socialsekreterare så kommer du att tillsammans med dina kollegor i teamet ta emot anmälningar, ansökningar, göra skyddsbedömningar, förhandsbedömningar samt utreda och följa upp öppenvårdsinsatser. Du arbetar i ett nära samarbete med andra socialsekreterare och med stöd av 1:e socialsekreterare. Du kommer även ha ett nära samarbete med våra behandlare och andra professioner både inom verksamhe...
2023-11-27 2023-12-17
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Hisingen Barnsekreterare - Barn och unga Myndighet
Vill du ha ett meningsfullt arbete och göra skillnad för placerade barn och unga på Hisingen? Vill du tillhöra en arbetsplats med stort engagemang för barn och barns delaktighet? Är det viktigt att trivas på jobbet? Då ska du söka till oss! På Hisingen har vi två barnsekreterarenheter och vi söker nu en medarbetare till Barnsekreterarenheten 1 som kommer ha sin arbetsplats på Vågmästaregatan 1A. Som barnsekreterare följer du upp vården för våra familjehemsplacerade barn och ungdomar enligt SoL och LVU. I arbetet ingår möten med barn och ungdo...
2023-11-27 2023-12-11
Järfälla kommun, Individ och familjeomsorg (IFO) Familjerättssekreterare till familjerätten för Järfälla och Upplands-Bro kommuner
Tillsammans med oss andra ansvarar du för utförandet av alla sedvanliga familjerättsliga uppgifter riktade mot våra två uppdragskommuner. Det innefattar utredningar/fastställande av faderskap, adoptionsärenden, upplysningar/utredningar till domstol i vårdnads-, boende- och umgängesärenden och samarbetssamtal med särlevande föräldrar. Verksamheten ansvarar också för verkställande av domstolsbeslut gällande umgängesstöd. En viktig uppgift är att ge råd och information till medborgarna samt att vara sakkunniga inom familjerättsliga frågor i för...
2023-11-27 2023-12-18
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Utvecklingsledare (1:e socialsekreterare) Utredningsgruppen Barn o Familj
Vi utökar med ytterligare en utvecklingsledare inom utredningsarbetet för barn och unga. Som utvecklingsledare kommer du tillsammans med två kollegor ansvara för nära arbetsledning samt metodstöd till 23 socialsekreterare. Enheten står även inför en omorganisation och kommer delas mellan två enhetschefer. Denna förändring är i process och ska arbetas fram och genomföras i början av 2024. Det pågår, både nationellt och lokalt, mycket utveckling inom social barn- och ungdomsvård. Det är en spännande framtid där du behöver vara såväl drivande oc...
2023-11-24 2023-12-10
1 2 3 4 5 6 >