Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Statens institutionsstyrelse Semestervikariat operativ ledare SiS Johannisberg Kalix
Arbetsbeskrivning SiS ungdomshem Johannisberg i Kalix söker operativa ledare för semestervikariat. Vår målgrupp är pojkar 16 - 21 år placerade enligt Lagen om sluten ungdomsvård och Lagen om vård av unga. Institutionen har högsta säkerhetsklass och därför genomförs stora satsningar på både personaltäthet och arbetsmiljö för att öka tryggheten för både ungdomar och personal. Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt.  I rollen som operativ ledare arbetar du b...
2024-04-18 2024-05-02
Helsingborgs stad Säkerhetsstrateg med inriktning mot brottsförebyggande arbete
Om arbetsplatsen Nu har du möjligheten att jobba med en arbetsgivare som ligger i nationell framkant med sitt säkerhets- och trygghetsarbete. Helsingborgs stad har höga ambitioner för säkerhets- och trygghetsarbetet och just trygghet är en av stadens fyra huvudinriktningar för den här mandatperioden. Arbetet leds av stadsledningsförvaltningen men drivs tillsammans med övriga förvaltningar, kommunens bolag och externa samarbetspartners.  Helsingborg vill ligga i framkant när det gäller arbetet med trygghet i det offentliga rummet. Det ska vara...
2024-04-17 2024-05-01
Statens institutionsstyrelse SiS säkerhetsavdelning söker säkerhetsspecialister
Arbetsbeskrivning Som säkerhetsspecialist hos oss får du en viktig roll i myndighetens nationella säkerhetsarbete, där en trygg och säker arbetsmiljö och vård-och behandlingsmiljö är prioriterat. Tillsammans med avdelningens och myndighetens övriga professioner kommer du att utveckla säkerheten i myndigheten. Du ansvarar för att utveckla, normera, planera, implementera och följa upp säkerhetsarbetet i samverkan med institutioner och och stödavdelningar på huvudkontoret. Du kommer även att utreda allvarliga händelser, handlägga och föredra ärend...
2024-04-12 2024-05-05
Bodens kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Säkerhetshandläggare
Som säkerhetshandläggare har du en viktig roll på Samhällsbyggnadsförvaltningen och arbetar brett inom säkerhetsområdet med civil beredskap, informationssäkerhet och säkerhetsskydd. I arbetsuppgifterna ingår bland annat: •Identifiera och arbeta för att uppfylla interna krav och lagkrav. •Representera förvaltningen i kommunens arbetsgrupper och projekt inom säkerhetsområdet. •Systematiskt arbete med planering för stärkt civilförsvar och krisberedskap samt tillkommande övningar i verksamheterna. •Driva förvaltningens systematiska informationssäk...
2024-04-12 2024-04-30
Statens institutionsstyrelse SiS Folåsa söker en driven säkerhetssamordnare
Arbetsbeskrivning Som säkerhetssamordnare kommer du ha en viktig och central roll i institutionens systematiska säkerhetsarbete. Huvudsakliga ansvarsområden är systematiskt säkerhets- och brandskyddsarbete, hot och våld och övriga säkerhetsfrågor. Du har både ett strategiskt och ett operativt förhållningssätt inom dessa områden. I rollen som säkerhetssamordnare förväntas du leda utbildningar, övningar och workshops på institutionen inom ovan nämnda ansvarsområden. En viktig del i arbetet är att upprätthålla och utveckla samverkan internt inom S...
2024-04-10 2024-04-30
Göteborgs Stad , Bostads AB Poseidon Bostads AB Poseidon söker säkerhetssamordnare, tidsbegränsad anställning
Poseidon jobbar handlingskraftigt och strukturerat, för ett tryggt och trivsamt Göteborg 2025. Till vårt säkerhetsteam söker vi nu en operativt drivande och utvecklingsorienterad säkerhetssamordnare, som bidrar till en god säkerhetskultur och trygghet. Poseidon har ett tydligt uppdrag från staden att satsa på, stärka och utveckla de områden som vi kallar våra utvecklingsområden. Målet är att ingen del av staden ska finnas med på polisens lista över särskilt utsatta områden 2025. För att nå dit rekryterar vi nu en handlingskraftig säkerhetssa...
2024-04-10 2024-05-05
Statens institutionsstyrelse Vi söker en driven säkerhetsamordnare
Arbetsbeskrivning Som säkerhetssamordnare kommer du ha en viktig och central roll i institutionens systematiska säkerhetsarbete. Du kommer arbeta operativt med säkerhetsrelaterade frågor t.ex. risk- och säkerhetsbedömningar. Du kommer samordna och planera genomförande och uppföljning av säkerhetsarbetet på institutionen. Du kommer ansvara för att samordna implementeringen av rutiner, anvisningar och åtgärdsplaner inom säkerhetsområdet. En av dina viktigaste uppgifter är att samordna institutionens händelserapporteringssystem (ISAP). Det i...
2024-04-09 2024-04-28
Kriminalvården, Anstalten Tidaholm Verksamhetsområde Tidaholm söker underättelseoperatör
Arbetsuppgifterna handlar i huvudsak om att insamla, sammanställa, värdera och analysera information i syfte att förbättra bedömningen av intagna ur risk- och säkerhetsperspektiv. Du kommer att arbeta tillsammans med den lokala säkerhetsfunktionen med såväl lokalt, regionalt och centralt formulerade uppdrag. I arbetsuppgifterna ingår även samarbete med externa myndigheter. Underrättelseoperatören ska på ett aktivt och självständigt sätt producera underrättelseprodukter inom ansvarsområdet, tillgodose det lokala behovet av operativ underrättel...
2024-04-08 2024-04-29
Statens institutionsstyrelse Säkerhetssamordnare
Arbetsbeskrivning Som säkerhetssamordnare kommer du att ha en viktig roll i institutionens systematiska säkerhetsarbete. Du kommer att arbeta operativt med säkerhetsrelaterade frågor t.ex. risk- och säkerhetsbedömningar. I arbetsuppgifterna ingår bl a att samordna planering, genomförande och uppföljning av säkerhetsarbetet på institutionen. Du kommer även att ansvara för att samordna implementeringen av rutiner, anvisningar och åtgärdsplaner inom säkerhetsområdet. En av dina viktigare uppgifter kommer att bli att samordna institutionens hän...
2024-04-08 2024-04-28
Statens institutionsstyrelse Säkerhetssamordnare till SiS ungdomshem Rebecka
  Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring. SiS ungdomshem Rebecka tar emot icke skolpliktiga flickor med psykosocial...
2024-04-05 2024-04-26
Herrljunga kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Informationssäkerhet- och säkerhetssamordnare
I ditt uppdrag ingår två arbetsroller; informationssäkerhetssamordnare och säkerhetssamordnare. Rollerna är både strategiska och operativa. I rollen som informationssäkerhetsamordnare kommer du att leda, samordna och utveckla Herrljunga kommuns systematiska informationssäkerhets- och dataskyddarbete i samarbete med säkerhetschef, administrations- och kommunikationschef och andra i kommunen. I rollen som säkerhetssamordnare kommer du i nära samarbete med säkerhetschef samordna och utveckla kommunens brottsförebyggande arbete samt civila bereds...
2024-04-04 2024-04-25
Askersunds kommun, Kommunledningsförvaltning Krisberedskapssamordnare
Som krisberedskapssamordnare ansvarar du för kommunens förebyggande och förberedande arbete vad gäller krisberedskap och civilt försvar. Arbetet omfattar risk- och sårbarhetsanalys, geografiskt områdesansvar, planering, utbildning och övning samt rapportering till och samordning med andra myndigheter. I uppdraget ingår planering av kommunens uppgifter inom totalförsvaret. Krisberedskapssamordnaren är också kommunens säkerhetskyddschef. Säkerhetsskydd handlar om att skydda kommun mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott. I uppdrag...
2024-04-04 2024-05-06
Sveriges Kommuner och Regioner Säkerhetssamordnare
Vi söker nu en säkerhetssamordnare som vill vara med och utveckla SKR:s interna säkerhetsarbete. I rollen ingår bland annat att stödja såväl chefer som medarbetare i olika säkerhetsfrågor, att planera säkerheten vid större evenemang samt att delta i framtagande av säkerhetsprocesser. Du arbetar i nära samarbete med SKR:s säkerhetschef, lokalstrateg och CISO samt stöttar dem operativt i deras respektive ansvarsområden. I rollen ingår både att kravställa säkerhetsarbetet genom framtagandet av policyer, riktlinjer och övriga interna styrdokument,...
2024-03-28 2024-04-21