Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Verksamhetschef förskolor Bodens Kommun
Vi söker en engagerad, målinriktad och drivande verksamhetschef för förskolans verksamhet. Som verksamhetschef har du ett helhetsansvar för ekonomi, personal, arbetsmiljö samt kvalitets- och skolutveckling. Uppdraget innebär ansvar för att verksamheten lever upp till kommunala samt nationella mål och riktlinjer. Verksamhetschef ansvarar för ledning, styrning och uppföljning av såväl den pedagogiska verksamheten som för ekonomi och organisation. Ledningsuppdraget för verksamhetschef förskola omfattar i dagsläget direkt personalansvar för 7 re...
2023-06-02 2023-06-18
Bodens kommun, Socialförvaltningen Medarbetare hemtjänst serviceinsatser-städ,tvätt,sophantering, promenader
Hemtjänstgrupperna i Bodens Kommun söker nya medarbetare till deras servicerader. Tjänsten riktar sig till dig som har fyllt 18 år och i nuläget inte vill arbeta med arbetsuppgifter som inkluderar vård, men tycker om att jobba med människor. Arbetsuppgifterna består av att hjälpa personer i deras hem med bland annat städning, sophantering och tvätt. Även ledsagning/promenader och avlastning kan förekomma i arbetet. Du erbjuds praktisk introduktion så att du känner dig trygg med dina kommande arbetsuppgifter.
2023-06-02 2023-06-16
Bodens kommun, Socialförvaltningen Du som vill jobba i Hemtjänsten med möjlighet att påverka ditt schema
Hemtjänstgrupperna i Bodens Kommun söker nya medarbetare. Hemtjänsten arbetar med individens behov i centrum och har brukaren i fokus. Påverkansbara scheman ger dig möjlighet att lämna in önskemål kring ditt schema. Exempelvis finns möjlighet att endast jobba kväll om du önskar det. Att arbeta i hemtjänsten innebär varierande arbetsuppgifter där du hjälper personer i deras egna hem, men även i utomhusmiljö. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är iordningställande av måltid, av- och påklädning samt personlig hygien. Ledsagningar/promenader och...
2023-06-02 2023-06-16
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Fritidspedagog Mårängskolan
Fritidspedagogen ansvarar tillsammans med arbetslaget för att undervisning på fritidshemmet bedrivs i enlighet med målen i läroplanen. Under skoltid samverkar du i åk 2, arbetar med mindre grupper eller har rastaktiviteter. Du kommer att arbeta i arbetslaget Ån med trevliga och postiva kollegor som gör allt för att eleverna ska trivas och få möjlighet att utvecklas optimalt under skoltid och på fritids. Att anpassa verksamheten utifrån barnens behov och ta vara på leken som ett viktigt tillfälle att lära är en viktig uppgift i ditt arbete. All...
2023-05-31 2023-06-07
Bodens kommun Förstelärare i matematik, Björknäsgymnasiet
Tjänsten är i grunden ett tillsvidareförordnande som matematiklärare på Björknäsgymnasiet, därutöver ett 3-årigt förordnande som förstelärare i matematik, enligt de rutiner som kommunen har. Förstelärarförordnandet kan komma att förlängas efter 3 år om båda parter önskar det. På Björknäsgymnasiet tillhör alla lärare ett programarbetslag, i det här fallet Samhällsvetenskapsprogrammet, även om delar av undervisningen kan bedrivas med elever från skolan alla program. I programarbetslaget jobbar man bland annat för att se helheten med utbildningen...
2023-05-30 2023-06-14
Bodens kommun Timvikarier till personlig assistans
Som personlig assistent blir du en del av ett team av dedikerade och professionella vårdgivare. Du kommer att få möjlighet att samarbeta och lära av erfarna kollegor, samtidigt som du får utrymme att ta egna initiativ och vara kreativ i ditt arbete. Du kommer att få möjlighet att utveckla och använda dina kommunikations- och problemlösningsförmågor samt utveckla din empati och förståelse för olika livssituationer. Denna roll innebär också flexibilitet och variation, då arbetsuppgifterna kan variera från dag till dag. Du kan få möjlighet att de...
2023-05-29 2023-09-03
Bodens kommun Sjuksköterska resurs till Gårdarna
Sjuksköterskan har hälso- och sjukvårdsansvaret och gör bedömningar om hälsotillståndet och vid behov tas kontakt med primärvårdsläkare. Arbetet innebär att samverka och handleda vårdpersonal i omvårdnadsarbetet samt att tillsammans i teamen utveckla demensvården. Du kommer att ingå i ett team av sjuksköterskor på boendet under dagtid. Även kvälls- och helgarbete förekommer.
2023-05-29 2023-06-18
Bodens kommun Speciallärare, anpassad grundskola 7-9, Stureskolan
Du ingår i arbetslaget anpassad grundskola 7-9, med speciallärare och stödpedagoger. Anpassade grundskolan 7-9 består av två klasser där eleverna läser antingen ämnen eller ämnesområden. Du kommer huvudsakligen att arbeta i den klass som läser ämnen, men ha ett nära samarbete med dina kollegor i den andra klassen. Ditt huvudsakliga uppdrag som speciallärare är att utveckla elevernas lärande och utveckling mot målen för anpassade grundskolan. Du kommer att planera och genomföra undervisning för eleverna både enskilt och tillsammans med kollegor ...
2023-05-29 2023-06-18
Bodens kommun Semestervik Personliga assistenter
Brukaren behöver stöd och hjälp med att tillreda måltider, hushållssysslor och viss personlig hygien. Brukaren behöver stöd vid resa med färdtjänst för inhandling av varor samt övriga ärenden som exempelvis läkarbesök. Det är schemalagd arbetstid - dag och helg. Arbetet börjar klockan 11 och slutar 17:30 och rast är inplanerad. Om behovet ändras kan ändring av arbetstider bli aktuellt.
2023-05-25 2023-06-11
Bodens kommun, Skolutvecklingscentrum Studiehandledare/Modersmålslärare Central Mottagningsenhet Bodens Kommun
Du kommer att arbeta som Studiehandledare i grund- och gymnasieskola. Din arbetsplats kommer att vara olika skolenheter och olika skolformer där barn och elever finns. Din undervisning kommer att ske i form av närundervisning. Vid anställning får du en introduktion gällande dina arbetsuppgifter. Du får löpande stöd i din yrkesroll genom olika stödfunktioner på arbetsplatsen. Som vår medarbetare förväntar vi oss att du följer Bodens kommuns värdegrund, arbetar medvetet med kvalitetsarbete, kollegialt lärande och professionell utveckling. Resor ...
2023-05-25 2023-06-05
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Förstelärare i Matematik Hedens skola, Boden
Hedens skola söker Dig som vill bli vår nästa förstelärare i matematik för årskurs 1-6. Som förstelärare har du ett särskilt ansvar för utvecklingen av undervisningen i matematik. I Heden använder vi oss av Singma-modellen, en systematisk och differentierad pedagogisk metodik som främjar elevernas matematiska förståelse genom konkret, bildligt och abstrakt tänkande. Singma-modellen engagerar eleverna och hjälper dem att utforska och lösa matematiska problem på djupet. Du kommer även att främja utforskande matematik i klassrummet, där eleverna g...
2023-05-25 2023-06-09
Bodens kommun, Skolutvecklingscentrum Skolpsykolog, Centrala elevhälsan Boden
Vi söker Dig som vill arbeta som skolpsykolog hos oss på centrala Elevhälsan. Som skolpsykolog får du en viktig roll inom Centrala elevhälsan och på kommunens grundskolor och gymnasieskola. Vårt uppdrag är i första hand att arbeta med främjande och förebyggande insatser på organisation- grupp- och individnivå. Du kommer till stor del att samarbeta med skolkuratorer, skolsköterskor och specialpedagoger inom Centrala elevhälsan. Skolpsykologen bidrar med kunskap om psykisk hälsa och kunskap om lärande och utveckling. Vidare kommer du att ge kons...
2023-05-23 2023-06-06
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Förskollärare/Barnskötare till Fagernäs förskola
Som medarbetare hos oss ska du både självständigt och tillsammans med kollegor samt ledning arbeta med utveckling av förskolan utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokumenten som du ska koppla till barnens lärande, förutsättningar och behov via ett projekterande arbetssätt. Till din hjälp för pedagogisk dokumentation har du bl a våra system och digitala miljö. Fokus i det systematiska kvalitetsarbetet är särskilt våra lärmiljöer, språkutveckling/Bornholms-modellen/TRAS, matematik/naturvenskap/teknik/MIO, it...
2023-05-22 2023-06-11
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Ekonomilärare till Björknäsgymnasiet
Som ekonomilärare hos oss är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att planera, genomföra och följa upp undervisning i företagsekonomi, redovisning och entreprenörskap på gymnasienivå. Vi jobbar med ung företagsamhet och ekonomieleverna skriver sina gymnasiearbeten inom entreprenörskap. Du förväntas delta i regelbundna möten och aktiviteter för ekonomiprogrammets programlag, enheten och skolgemensamma. I tjänsten ingår mentorskap och handledning av gymnasiearbeten.
2023-05-22 2023-06-04
Bodens kommun Kock Björknäsgymnasiet
Till Kostverksamheten söker vi nu en kock med placering på Björknäsgymnasiets produktionskök. Tjänsten är en uppehållstjänst. Kökets huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillaga mat till skolorna, ett fåtal förskolor och ordinärt boende. Arbetsuppgifterna består bland annat av matlagning, salladsberedning, disk, rengöring, städning, administrativt arbete, portionsstatistik med mera. I uppgifterna ingår att följa arbetsplatsens rutiner och egenkontroll samt aktiv medverkan inom arbetsplatsens utvecklingsområden.
2023-05-22 2023-06-07
Bodens kommun, Socialförvaltningen Behandlare inriktning vuxna
Team Stöd är individ- och familjeomsorgens samlade öppenvård bestående av ett flertal olika verksamheter. Vi arbetar med verkställighet av biståndsinsatser i multikompetenta team med målsättningen att uppnå en fungerande helhet för den enskilde/familjen. Inom teamet arbetar behandlare med inriktning barn, unga och vuxna. Inom teamet finns också en del externa verksamheter med olika inriktningar. Vi söker dig som vill arbeta som behandlare hos oss och ingå i ett team med duktiga och ambitiösa medarbetare. Som behandlare med inriktning vuxna kom...
2023-05-16 2023-06-06
Bodens kommun Sfi-lärare, Vuxenutbildningen
Vi söker dig som brinner för utbildning som riktar sig till vuxna och har en stark önskan att hjälpa andra att integreras och trivas i samhället. Som sfi-lärare undervisar du på olika nivåer med fokus på att utveckla elevernas språkkunskaper i svenska som andraspråk. Du planerar och genomför välstrukturerade och engagerade lektioner som främjar inlärning och språkutveckling. Du utvärderar elevernas framsteg utifrån kursplaner och anpassar undervisningsmetoder efter individuella behov. Du skapar en positiv och inkluderande klassrumsatmosfär där ...
2023-05-16 2023-06-23
Bodens kommun Sfi-lärare med läs- och skrivkompetens, Vuxenutbildningen
Vi söker dig som vill hjälpa nyanlända vuxna att erövra litteracitet och utveckla studieteknik. Att arbeta med vuxna som saknar eller har kort skolbakgrund ställer höga krav på dig som lärare. Det är därför viktigt att du tycker om att undervisa, har god pedagogisk förmåga, anpassar undervisningen utifrån elevens erfarenheter och behov samt att du tycker om att reflektera över inlärningsprocesser och resultat för att anpassa undervisningsmetoder och material. Du samarbetar med kollegor i sambedömning och deltar aktivt i det kollegiala lärandet....
2023-05-16 2023-06-23
Bodens kommun, Demokrati, kommunikation & säkerhetsenheten Folkhälsostrateg
I din roll som folkhälsostrateg ingår att utveckla och följa upp kommunens strategiska arbete med folkhälsa. Du verkar i komplexa områden som hållbar och jämlik hälsa, hälsofrämjande och inkluderande samhällsomställning och ska verka för främjande och förebyggande åtgärder. Som folkhälsostrateg arbetar du för att skapa samverkan och samarbete med kommunens olika förvaltningar och med lokala, regionala och nationella intressenter och aktörer. Folkhälsostrategens arbetsuppgifter: - Analysera och rapportera om folkhälsans utveckling. - Utveckla st...
2023-05-15 2023-06-11
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Lärare Svenska som andraspråk och Tyska Brönjaskolan
Vi söker Dig som vill undervisa i svenska som andraspråk och tyska i år 7-9. Undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift. Du har även rollen som mentor för en grupp elever och i den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga.
2023-05-12 2023-06-09
Bodens kommun Lärare trumset/slagverk, Kulturskolan
Tjänsten innebär att: Undervisa barn och unga enskilt och i grupp. Leda undervisning på olika nivåer och i olika genrer. Aktivt delta i rekrytering för att bygga upp och behålla ett stabilt elevunderlag. I tjänsten kan det komma att ingå grundkurs, där personal från kulturskolan tillsammans med klassläraren genomför musikundervisning i åk 2 och 3. Tillsammans med kollegor planera och genomföra undervisning, föreställningar och publika program. Du kommer att delta i olika arbetsgrupper och processer för att utveckla en relevant och inspirer...
2023-05-12 2023-06-11
Bodens kommun Lärare bleckblås, Kulturskolan
Tjänsten innebär att: Undervisa barn och unga enskilt och i grupp. Leda undervisning på olika nivåer och i olika genrer. Aktivt delta i rekrytering för att bygga upp och behålla ett stabilt elevunderlag. I tjänsten kan det komma att ingå grundkurs, där personal från kulturskolan tillsammans med klassläraren genomför musikundervisning i åk 2 och 3. Tillsammans med kollegor planera och genomföra undervisning, föreställningar och publika program. Du kommer att delta i olika arbetsgrupper och processer för att utveckla en relevant och inspirer...
2023-05-12 2023-06-11
Bodens kommun, IT-enheten Förvaltningsledare
Rollen som Förvaltningsledare är en viktig roll för kommunens förvaltning av de förvaltningsobjekt som finns i kommunen. Du kommer att ansvara för ett antal förvaltningsobjekt där du samordnar och leder team bestående av förvaltningsledare IT och verksamhetsutvecklare. Som förvaltningsledare arbetar du nära verksamheten med att förvalta och utveckla verksamhetsstöd, systemstöd, processer, dokumentation, rutiner och anvisningar kopplat till kommunens förvaltningsobjekt. Förvaltningsledaren agerar även stöd och rådgivare till informationssäkerh...
2023-05-10 2023-06-11
Bodens kommun Nya medarbetare till Boende och stöd (Boenden inom LSS och psykiatrin)
Inom Boende och Stöd kan du arbeta som Habiliteringspersonal/stödassistent vid LSS gruppbostad/servicebostad och Rehabiliteringspersonal vid särskild bostad socialpsykiatri samt Omsorgsassistent/stödpedagog inom samtliga verksamheter. Här kan dina brukare bestå av både äldre och yngre personer med funktionsvariationer. Beroende på vart du arbetar kan din arbetsplats vara i brukarens egna hem, serviceboende, korttids/fritids eller ett gruppboende. Exempel på arbetsuppgifter är att stötta brukaren i deras vardagliga liv, fritid samt vård- och om...
2023-05-09 2023-06-30
Bodens kommun Sjuksköterskor, semestervikarier
Som sjuksköterska i kommunens hälso- och sjukvård arbetar du självständigt. Sjuksköterskan har hälso- och sjukvårdsansvaret och gör bedömningar om hälsotillståndet och vid behov tas kontakt med primärvårdsläkare. Arbetet innebär att samverka och handleda vårdpersonal i omvårdnadsarbetet vid äldre-och korttidsboendet inom Socialförvaltningen.
2023-05-02 2023-06-25
1 2 >