Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Lärare So och Spanska till Stureskolan
Vi söker dig som kan undervisa i so och spanska årskurs 7-9. Undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift, men som lärare har du även rollen som kontaktlärare för en grupp elever och i den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga.
2024-04-23 2024-05-05
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Fritidspedagog/Resurspedagog till Anpassad grundskola
Vi söker Dig som vill bli vår nya medarbetare på Anpassad Grundskola, träningsskolan där du kommer att arbeta som resurs i klasserna och i fritidsverksamheten. Vi söker dig som vill göra skillnad i anpassade med att hjälpa eleverna nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. I arbetet ingår det att ge eleverna hjälp med ADL mm.
2024-04-23 2024-05-10
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Medarbetare till Pusslets Anpassade Grundskola träningsskolan
Vi söker medarbetare till Anpassad Grundskola, träningsskolan som arbetar som resurs i klasserna och i fritidsverksamheten. Vi söker dig som vill göra skillnad i träningsskolan med att hjälpa eleverna nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. I arbetet ingår det att ge eleverna hjälp med ADL mm
2024-04-23 2024-05-10
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Speciallärare Pusslets anpassade grundskola
Ditt huvudsakliga uppdrag som speciallärare/lärare är att utveckla elevernas lärande och utveckling mot den anpassade grundskolans mål. Du planerar och genomför undervisning för eleverna både enskilt och tillsammans med kollegor samt ansvarar för bedömning. Du är även en del av skolans elevhälsoteam där du ansvarar för din enhets lokala elevhälsoarbete i samverkan med dina arbetskamrater.
2024-04-23 2024-05-10
Bodens kommun Uppdrag som särskilt kvalificerad kontaktperson 25 – 50%
Som SKKP har du funktionen av en vuxen person som är väletablerad i samhället som kan verka som förebild och stöd för en ungdom i riskzon. Den målgrupp som kan beviljas insatsen är barn och ungdomar som löper en förhöjd risk för missbruk eller kriminalitet på grund av egna problem, eller på grund av riskfaktorer i familjen/närmiljön. Ungdomarna är vanligen mellan 12-17 år. Tillit och empati ses som grundläggande förutsättningar för att nå ett positivt resultat. Rollen som SKKP kan exempelvis innebära att motivera till skola, arbete och fritidsa...
2024-04-23 2024-05-24
Bodens kommun Personlig assistent till rullstolsburen man
Brukaren behöver stöd och hjälp för att klara sin vardag. I arbetet ingår att bistå honom i hans behov av stöd och hjälp under vardag och fritid, såsom personlig omvårdnad, förflyttningar, träning, sysslor i hemmet, fritidsaktiviteter med mera. Brukaren är helt adekvat men rörelsehindrad. Det är schemalagd arbetstid - dag, kväll, natt och helg.
2024-04-23 2024-05-12
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Fritidspedagog Hedens skola
Vi söker nu en fritidspedagog till fritidshemmet på Hedens skola. I rollen som fritidspedagog ansvarar Du för att undervisning på fritidshemmet bedrivs i enlighet med målen i läroplanen. Var och en i arbetslaget ska främja alla elevers utveckling och lärande samt erbjuda varje elev en trygg omsorg. Som fritidspedagog förväntas Du samverka med övrig personal på skolan, den samverkan är viktig för att berika elevernas lärande. Som fritidspedagog har du kompetens kring bl.a. demokratiska begrepp och förhållningssätt samt social kompetens. Genom a...
2024-04-22 2024-05-08
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Lärare textilslöjd Brönjaskolan
Vi söker Dig som vill undervisa i textilslöjd i år 7-9. Undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift. Du har även rollen som kontaktlärare för en grupp elever och i den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga. Din primära arbetsplats är Brönjaskolan, men undervisning sker även på en ytterligare skola i Bodens kommun.
2024-04-22 2024-05-05
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Lärare i trä- och metallslöjd Brönjaskolan
Vi söker Dig som vill undervisa i trä- och metallslöjd i år 7-9. Undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift. Du har även rollen som kontaktlärare för en grupp elever och i den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga. Din primära arbetsplats är Brönjaskolan, men undervisning sker även på en ytterligare skola i Bodens kommun.
2024-04-22 2024-05-05
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Lärare årskurs 6, moderna språk, spanska
Du kommer att undervisa i moderna språk, spanska. I arbetet ingår planering, genomförande av undervisningen i ämnet samt bedöma och sätta betyg. Du undervisar årskurs sex på 3-4 skolor i Bodens kommun. Du kommer placeras på en av dessa skolor där rektor för den aktuella skolan blir din närmaste chef.
2024-04-19 2024-05-05
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Förskollärare Rörvikens förskola
Vi söker Dig som vill arbeta som förskollärare hos oss på Rörvikens förskola. Som förskollärare är du väl förtrogen med förskolans läroplan och ansvarar för att skapa en trygg och pedagogiskt utvecklande miljö för alla barn. Du skapar goda relationer samt planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet med barnen i fokus. Du har nära samarbete med kollegor såväl inom arbetslaget som på hela förskolan, vårdnadshavare samt övriga samverkansparter. Vi är en mångkulturell förskola och stor vikt läggs på arbetet med språkutveckling som är...
2024-04-19 2024-05-05
Bodens kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare inriktning barn/unga 100%
Varje kugge är lika viktig i våra hjul då vi arbetar med att utreda barn och ungas situation samt bevilja och följa upp olika former av stödinsatser. Uppgifterna är omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfulla. Vår egen handledare ger en trygg introduktion för dig som är ny likväl som nära vägledning i vardagen för dig som känner dig mer säker i arbetet. För att alla ska trivas på jobbet och kunna prestera sitt bästa har vi olika flexibla lösningar som ska underlätta livspusslet, självklart har vi också en rad förmåner för dig som ans...
2024-04-18 2024-05-19
Bodens kommun, Socialförvaltningen Placeringshandläggare barn/unga 100%
Varje kugge är lika viktig i våra hjul då vi arbetar med att utreda barn och ungas situation samt bevilja och följa upp olika former av stödinsatser. Uppgifterna är omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfulla. Vår egen handledare ger en trygg introduktion för dig som är ny likväl som nära vägledning i vardagen för dig som känner dig mer säker i arbetet. Som placeringshandläggare barn & unga tar du vid när beslut om placering i familjehem, skyddat boende, på HVB eller SiS är fattat. Du kommer vara barnets egen socialsekreterare från m...
2024-04-18 2024-05-12
Bodens kommun Undersköterskor till hemtjänst Väst
Att arbeta i hemtjänsten innebär varierande arbetsuppgifter där du hjälper personer i deras egna hem, men även i utomhusmiljö. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är iordningställande av måltid, av- och påklädning samt personlig hygien. Ledsagningar/promenader och avlastningar samt serviceinsatser förekommer även i dina arbetsuppgifter. Efter att ha arbetat en tid kan medicinska arbetsuppgifter bli aktuella och ges då på delegation av medicinskt ansvarig personal efter genomgången internutbildning och när du känner dig redo. Du erbjuds prakt...
2024-04-18 2024-05-02
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Lärare år 1-3 Prästholmsskolan
Vi söker dig som vill arbeta på Prästholmsskolan! Du kommer att arbeta som undervisande lärare och tillsammans med din årskurskollega ansvara för mentorskap i årskurs 2. Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen, mentorskap samt kontakten med vårdnadshavare. Du ingår i arbetslaget F-3 där du och dina kollegor stödjer varandra i det dagliga arbetet samt arbetar systematiskt utifrån skolans rutiner för elevhälsoarbete och undervisnings- och verksamhetsutveckling.
2024-04-17 2024-05-06
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Lärare Bleckblås till Kulturskolan
Som lärare hos oss på Kulturskolan ingår att bedriva bleckblåsundervisning för barn och unga, enskilt och i grupp, att leda undervisning på olika nivåer och i olika genrer, att aktivt delta i elevrekrytering för att bygga upp och behålla ett stabilt elevunderlag samt att medverka i vår orkesterverksamhet, som kan ske både dagtid och kvällstid. Vår samverkan med estetiska programmet gör att det ibland kan bli aktuellt med instrumentalundervisning med enstaka elever på det estetiska programmet. I tjänsten kan det komma att ingå grundkurs, där p...
2024-04-16 2024-05-16
Bodens kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Planarkitekt
För att kunna möta upp de möjligheter och utmaningar som väntar i och med kommunens samhällsomvandling behöver vi stärka upp vårt team som idag består av fyra planarkitekter med ytterligare plankompetens. I rollen som planarkitekt blir dina huvudsakliga uppgifter att lösningsfokuserat upprätta detaljplaner innefattande planprocessens olika delar. Du ansvarar för att handlägga detaljplanerna genom hela planprocessen; från vision till planförslag. I Bodens kommun drivs många planarbeten i projektform och samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltnin...
2024-04-16 2024-05-16
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Studie- och yrkesvägledare Stureskolan
Vi söker dig som vill arbeta som studie- och yrkesvägledare hos oss på Stureskolan. I arbetsuppgifterna som studie- och yrkesvägledare ingår bland annat att planera antagningsprocessen och informera grupper av elever eller föräldrar om olika val. Du kommer även att ge stöd till lärare och annan skolpersonal i deras studie- och yrkesorienterande insatser. Du har också individuella handledande samtal med elever, samt ordnar praktikplatser och organiserar elevernas praktiska arbetslivsorientering, prao. Du kommer att samverkar med skolans elevhäls...
2024-04-15 2024-04-28
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Lärare Matematik/NO Stureskolan
Vi söker dig som vill undervisa i matematik och no-ämnena i årskurs 7-9. Undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift, men som lärare har du även rollen som kontaktlärare för en grupp elever och i den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga.
2024-04-15 2024-04-28
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Lärare särskild undervisningsgrupp Stureskolan
Vi söker Dig som vill undervisa i särskild undervisnings årskurs 7-9. Undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift och den kommer att ske i särskilda undervisningsgrupper för elever i behov av särskilt stöd. Kontaktlärarskap för enstaka elever kan förekomma i tjänsten. Du kommer att arbeta tillsammans med andra pedagoger med ett begränsat antal elever i en anpassad lärmiljö.
2024-04-15 2024-04-28
Bodens kommun Personliga assistenter, timvikarier till man
Brukaren behöver stöd och hjälp med det mesta för att klara sin vardag. I arbetet ingår att bistå honom i hans behov av stöd och hjälp med måltid, personlig omvårdnad, förflyttning. Det är schemalagd arbetstid, dag, kväll, helg och natt.
2024-04-15 2024-05-30
Bodens kommun Personlig assistent, tillsvidareanställning
Brukaren behöver stöd och hjälp med det mesta för att klara sin vardag. I arbetet ingår att bistå honom i hans behov av stöd och hjälp under vardag och fritid, såsom personlig omvårdnad, förflyttningar, träning, sysslor i hemmet, fritidsaktiviteter med mera. Det är schemalagd arbetstid - dag, kväll och helg, eventuellt även natt beroende på eget önskemål.
2024-04-15 2024-04-29
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Lärare Spanska och Franska
Vi söker dig som vill undervisa i spanska och franska i årskurs 7-9. Undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift, men som lärare har du även rollen som kontaktlärare för en grupp elever och i den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga. Undervisningen omfattar 50% på Stureskolan och 50% på Brönjaskolan.
2024-04-15 2024-04-28
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Lärare år 4-6 Torpgärdsskolan
Du kommer att undervisa i åk 4-6 inom ämnesområdena naturorienterande ämnen, svenska och bild. Du kommer att ha ett nära samarbete med andra lärare och fritidspedagoger. Du ansvarar för planeringen av undervisningen, mentorskap och kontakten med vårdnadshavare. Tillsammans med de övriga pedagogerna i skolan medverkar du till att eleven får en positiv och meningsfull skoldag där kunskapsutveckling och social träning är i fokus.
2024-04-15 2024-04-28
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Lärare F-3 Torpgärdsskolan
Du kommer att undervisa i åk 2 och ha ett nära samarbete med andra lärare och fritidspedagoger. Du kommer att arbeta som klasslärare och ansvara för undervisningen i en årskurs 2. Du ansvarar för planeringen av undervisningen, att genomföra och dokumentera ditt arbete samt ha ansvar som klasslärare. Tillsammans med de övriga pedagogerna i skolan medverkar du till att eleven får en positiv och meningsfull skoldag där kunskapsutveckling och social träning är i fokus.
2024-04-15 2024-04-28
1 2 3 >