Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Polismyndigheten, Polisregion Öst Gruppchef till jourförundersökningsledningsgruppen
Som chef rapporterar du till sektionschef samt ingår i utredningssektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom området bedrägeriutredningar och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom ...
2023-12-08 2023-12-22
Örkelljunga kommun, Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen Örkelljunga söker Tillväxtkoordinator med fokus på näringsliv och turism
Tillväxtkoordinatorns huvuduppgift är att skapa förutsättningar för tillväxt. Detta görs genom att arbeta för gott företagsklimat, attraktiva boendemiljöer och levande turismnäring. I Örkelljunga vill vi möjliggöra för nya företag att starta och våra redan etablerade företag att växa. I arbetet samverkar du med kommuner, företag, organisationer, högskolor/universitet, branschorganisationer och nätverk för att skapa dynamiska och flexibla förutsättningar för att möta framtidens utmaningar. I rollen arbetar du operativt med näringslivsfrågor och...
2023-12-08 2024-01-07
Region Gävleborg, Smittskydd Gävleborg HIV/STI-samordnare till smittskydd
I tjänsten kommer du att vara drivande i det strategiskt förebyggande arbetet mot hiv/STI (sexuellt överförda infektioner) och sexuell hälsa i Gävleborgs län. Uppdragsgivaren är smittskyddsläkaren och samverkan sker med olika aktörer, både lokalt, regionalt och nationellt. I uppdraget ingår också att ta fram statistik, omvärldsbevaka, planera, anordna och hålla i utbildningar inom området. En stor del av arbetet sker inom ramarna för kunskapsnätverket hiv/STI-Mellansverige. Det innebär att du tillsammans med kollegor i nätverket arbetar med oli...
2023-12-08 2023-12-22
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Avtalskoordinator, CRA, till Kliniska Studier Sverige - Forum Söder i Lund
Nu välkomnar vi en erfaren avtalskoordinator/CRA/Contract lead med kunskap om kliniska studier från arbete inom hälso- och sjukvården, näringslivet eller akademin. Du erbjuds en kunskapsintensiv och serviceinriktad arbetsplats med varierade och utvecklande arbetsuppgifter. I rollen som avtalskoordinator är du en central del av ett team som arbetar med att ge stöd kring avtal- och budgetförhandling gällande forskning och produktutveckling i hälso- och sjukvården, läs mer på https://www.kliniskastudier.se/forum-soder/forskningsstod-och-radgivni...
2023-12-07 2024-01-07
Region Jämtland Härjedalen, Primärvården Verksamhetsutvecklare till primärvården med ett teamledaruppdrag!
Som verksamhetsutvecklare stödjer du de som ingår i primärvården, Primärvårdens verksamhetschefer och enhetschefer, bistår i enheternas förbättringsarbeten och driver projekt i samverkan med berörda chefer. Du kartlägger verksamhet och gör erforderliga sammanställningar. Deltar i produktion- och kapacitetsplanering, i framtagande av kvalitet- och förbättringsarbeten med mera. Du är behjälplig att ta fram underlag för patientsäkerhetsärenden, rapporter, exempelvis månads-, tertial- samt årsrapporter och utredningar, internt och nationellt. ...
2023-12-07 2023-12-27
Polismyndigheten, Rättsavdelningen Handläggare till Rättsavdelningen Kiruna
Som handläggare inom registerförvaltning kommer du att arbeta med att handlägga de ärenden som faller inom enhetens arbetsområden. För att lyckas i rollen som handläggare ska du vara intresserad av handläggningsarbete och trivas med ett tidvis högt tempo. Vi söker just nu medarbetare till Registerförvaltning grupp 3 som arbetar med ansökningar om registerutdrag från misstanke- och belastningsregistret till såväl enskilda som andra myndigheter, samt arbete med registervård i polisiära register och i register inom rättsväsendet. Arbetet innebär...
2023-12-07 2023-12-28
Polismyndigheten, Polisregion Öst Utredare till Polisområde Södermanland, Eskilstuna och Nyköping
Brottsutredning genom handläggning av ärenden som ska beredas för nya beslut, för fortsatt handläggning, för redovisning mm. Uppdraget kan innebära arbete utanför polishuset och vid behov även i jourmiljö. Som utredare är du en viktig del av förundersökningsarbetet, du arbetar efter direktiv men under eget ansvar med att utreda de ärenden som inkommer till gruppen. Detta betyder att du inhämtar information, sammanställer inhämtat material, håller förhör och föredrar ärenden för förundersökningsledare så att denne kan fatta rättssäkra beslut i ...
2023-12-07 2023-12-18
Kriminalvården, Fastighetsenheten Expert till Kriminalvårdens fastighetsenhet
Som expert vid fastighetsenheten kommer du utgöra ett viktigt stöd för enhetens ledning att tänka långsiktigt, vara proaktiv och understödja beslutsfattande. Uppdraget innebär att arbeta med att utveckla enhetens arbetssätt, processer och organisation för att på bästa sätt bidra till enhetens mål. I arbetet ingår även att representera fastighetsenheten i uppdrag som enhetschefen finner lämpligt.
2023-12-06 2023-12-27
Polismyndigheten, Polisregion Öst Förundersökningsledare till Polisens kontaktcenter i Nässjö
Som förundersökningsledare vid PKC kommer du att granska inkomna ärenden till PKC Öst och fatta beslut om förundersökning ska inledas eller inte, besluta om inledande utredningsåtgärder samt vägleda operatörer vid målsägande, vittnesförhör och övriga inledande utredningsåtgärder. Du samverkar med både interna och externa samverkanspartner. Du medverkar i utbildningsinsatser och utvärderingar av verksamheten. Tjänsten ger en god helhetssyn över hela polisens verksamhet och en bred kompetens i och med att PKC hanterar alla typer av ärenden. Som ...
2023-12-06 2023-12-20
Malmö stad Vill du arbeta med verksamhetsutveckling och projektledning?
Arbetsuppgifter I rollen som utvecklingssamordnare på avdelningen för intern ledning och stöd arbetar du huvudsakligen med att stötta stadskontorets verksamheter och chefer att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Uppdragen kommer dels från stadskontorets ledning, dels från att du proaktivt identifierar behov och möjligheter, genomför kvalificerade analyser och lägger fram förslag på utvecklingsinsatser. Du leder och samordnar kvalitets-, utvecklings- och förändringsarbete i bland annat projekt- och processform. För att rikta, utmana och...
2023-12-05 2024-01-01
Polismyndigheten, Polisregion Öst Jourförundersökningsledare till Brottsamordningsgruppen, PO Östergötland
Jourförundersökningsledarens (JFUL) uppgifter är att stödja, coacha och arbetsleda jourgrupperna och yttre personal (ingripandeverksamheten- IGV) i förundersökningar gällande samtliga kategorier av brott. IGV- patruller ringer in till jourförundersökningsledaren, från brottsplatsen, för att få beslut om att inleda förundersökning, eventuella tvångsmedelsbeslut samt kvalitetssäkring av ärendet. JFUL är granskare av anmälningar. Dessutom förbereder JFUL överlämning av ärenden till den organisatoriska enhet som enligt brottskatalogen har ansvaret ...
2023-12-05 2023-12-19
Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Kvalitetsstrateg förskola
Barn- och ungdomsförvaltningen söker nu 1 kvalitetsstrateg riktad mot förskola. Tjänsten är placerad inom verksamhetsområdet Kvalitet och utveckling inom Barn och Ungdomsförvaltningen. Rollen som kvalitetstrateg är central och viktig för förvaltningens systematiska kvalitetshöjande arbete, men är också en viktig kugge i förvaltningens funktion gentemot den politiska organisationen. Huvudsakliga arbetsuppgifter är: - Genomföra kvalitetshöjande insatser inom förskola - Utveckla och skapa arbetsformer och strukturer för kompetensutveckling och ...
2023-12-04 2024-01-07
Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Kvalitetsstrateg grundskola
Barn- och ungdomsförvaltningen söker nu 1 kvalitetsstrateg riktad mot grundskola, anpassad grundskola, särskilda undervisningsgrupper samt resursskola. Tjänsten är placerad inom verksamhetsområdet Kvalitet och utveckling inom Barn och Ungdomsförvaltningen. Rollen som kvalitetstrateg är central och viktig för förvaltningens systematiska kvalitetshöjande arbete, men är också en viktig kugge i förvaltningens funktion gentemot den politiska organisationen. Huvudsakliga arbetsuppgifter är: - Genomföra kvalitetshöjande insatser inom grundskola och ...
2023-12-04 2024-01-07
Malmö stad Malmö stad söker en avtalsförvaltare kommersiell hyra
Som avtalsförvaltare i Malmö stad tillhör du en yrkesgrupp med ett unikt uppdrag i jämförelse med avtalsförvaltare i andra verksamheter. Här arbetar du med att stötta kommunens verksamhet i arbetet med att hantera de utmaningar som är relaterade till Malmös stadiga expansion. Behovet av bostäder, arbetsplatser och offentlig service ökar ständigt, vilket ställer höga krav på en god förvaltning av kommunens markreserv; en reserv som är strategiskt viktig för kommunens framtida utveckling och ekonomi. Nu söker vi en avtalsförvaltare till marka...
2023-12-04 2023-12-27
Nyköpings kommun - Division Utbildning Handläggare till gymnasieantagning och skoladministration
I rollen som handläggare kommer du bland annat ha följande arbetsuppgifter: • Handlägga ansökningar till gymnasieskolan • Handlägga Anpassad skola (grund- och gymnasiet) • Handlägga interkommunala ersättningar • Handlägga skoladministrativa ärenden • Ansvara för arkivering och diarieföring • Administrera skoladministration samt gymnasieantagning. • Uppgiftslämnare till bland annat till SCB
2023-12-04 2023-12-18
Ronneby kommun, Fritid och Kulturenheten Föreningskoordinator
Vi söker nu en föreningskoordinator som på ett samverkande sätt ska ansvara för att möjliggöra utvecklingen av kultur- och idrottsföreningarna i Ronneby kommun. För att trivas i rollen bör du vara en person som har förmåga att skapa hållbara relationer genom att vara lösningsfokuserad och lyhörd. Genom din kunskap och förståelse för ideell föreningsverksamhet bidrar du till att föreningarna ges efterfrågat stöd och utmanas att ta nästa steg i föreningens utveckling. Du är en av förvaltningens representanter gentemot föreningarna och representer...
2023-12-01 2023-12-29
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen Norrbotten Huvudregistrator
Som huvudregistrator inom Länsstyrelsen har du ett samordningsansvar för arbetet inom registraturen. Det innebär som exempel interna utbildningar, underhåll och utveckling av registreringsrutiner, utlämnande av handlingar samt upprätthållande av kompetenskrav hos medarbetare. Du leder det dagliga arbetet med registrering av myndighetens administrativa handlingar. Du är ansvarig för myndighetens epostbrevlåda med registrering, diarieföring och expediering av ärenden. Du kommer även att delta i nationella nätverk där du företräder gruppen i s...
2023-12-01 2023-12-29
Region Jämtland Härjedalen, Regionstaben Vill du hålla ihop processer och stödja utvecklingen av arbetet med suicidprevention och psykisk häl
Du kommer hålla ihop arbetet med att ta fram en länsrutin för efterlevandestöd för efterlevandestöd vid suicid samt stödja processer kopplat till utveckling och sammanhållning inom området psykisk hälsa. Rutinen för efterlevandestöd ska tydliggöra insatser och ansvarsfördelning mellan en mängd samhällsaktörer. Din roll blir att samla ihop aktörer till dialog och leda arbetet med att skriva fram, förankra och bereda beslut av en länsgemensam rutin. Det finns goda exempel i landet att ta inspiration ifrån. Rutinen ska beakta både barn och vuxnas...
2023-12-01 2023-12-22
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen Norrbotten Handläggare inom CAP och Hav
• Handläggning av ansökningar om utbetalningar inom CAP • Handläggning av ansökningar om stöd och utbetalningar inom havs- fiskeri- och vattenbruksfonden Du ansvarar för att ditt arbete håller en hög kvalitet och uppfyller de krav som våra uppdragsgivare ställer. Vårt mål är att hålla en god servicenivå gentemot våra kunder. Arbetet håller ett högt tempo och vi jobbar mot tydliga mål och deadlines och utförs delvis på kontoret. Resor inom tjänsten förekommer, främst inom länet. Inriktningen av tjänsten kan komma att förändras över ti...
2023-12-01 2023-12-13
Tomelilla kommun Praktikant inom Översiktsplanering Tomelilla kommun
Genom att göra praktik i en kommun får du stora möjligheter att få ett helhetsperspektiv över de samhällsstrukturella processer som vi alla är berörs av och behöver förhålla oss till oavsett framtida arbetsplatser. Som praktikant inom översiktsplanering kommer du att få möjlighet att arbeta nära vårt erfarna team och delta i framtagandet av den nya översiktsplanen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera: • Datainsamling och analys: Samla in och analysera relevant data för att stödja översiktsplaneringsprocessen. • Kartläggni...
2023-12-01 2024-01-21
Boverket, Stöd och bidrag Jurister för bidrags- och tillsynsärenden
Är du jurist och intresserad av samhällsutveckling? Till våra verksamheter inom stöd- och bidrag samt tillsyn söker vi nu 3-4 jurister som kan förstärka arbetslagen i Karlskrona under 2024. Båda verksamheterna arbetar med handläggningsärenden, där du kommer att bidra med din juridiska och analytiska kompetens. Förekommande arbetsuppgifter: • Juridisk handläggning av bidragsansökningar, att ta fram underlag till beslut, delta i beslutsgrupper samt genomföra uppföljningar. • Handläggning av proaktiva och reaktiva tillsynsärenden inom bland anna...
2023-12-01 2024-01-01
Katrineholms kommun, Kommunledningsförvaltning Utredare/nämndsekreterare
Som utredare/nämndsekreterare kommer du att ansvara för de nämndadministrativa processerna för de nämnder som du ansvarar för. Det innebär att utveckla, kvalitetssäkra och leda nämndprocessen från beredningar inför sammanträden till efterbehandling. Du ansvarar därmed för administration kring nämndprocesserna, bland annat granskning av tjänsteskrivelser, skapande av kallelse, protokollföring under sammanträden och skapande av protokoll samt expediering av dessa. Tjänsten innebär också att vara ett stöd till ordförande, förvaltningschef samt han...
2023-12-01 2023-12-14
Region Skåne, Koncernkontoret Hälso- och sjukvårdsstrateger till Enheten för uppdragsstyrning i Malmö
Som hälso- och sjukvårdsstrateg arbetar du med att utifrån behov- och kunskapsstyrning utveckla det samlade uppdraget för hälso- och sjukvården i Skåne. Du arbetar med behovsanalyser liksom framtagande och utveckling av vårduppdrag, varav en stor andel sker via avtal. I tjänsten ingår även uppföljning av vårdtjänster såväl för Region Skånes egen verksamhet som för upphandlade vårdtjänster. Vidare arbetar du med strategisk beredning av hälso- och sjukvårdsärenden av olika karaktär liksom håller i muntliga föredragningar till koncernledning samt ...
2023-12-01 2023-12-15
Kriminalvården, Avdelningen för verksamhetsinnehåll Utredare till sektionen planering och utveckling
Som utredare vid sektionen har du ett utmanade och utvecklande uppdrag framför dig. I rollen kommer du i första hand att ha arbetsuppgifter inom sektionens ansvarsområde i frågor gällande planering och uppföljning av verksamhet och budget för avdelningen. Huvudsakliga arbetsuppgifter är att arbeta med myndighetens processer för verksamhetsplanering och uppföljning. Arbetet sker i nära samverkan med avdelningen anstalt, häkte och frivård som har det övergripande ansvaret för verksamhetsstyrning och uppföljning av kärnverksamheten. I tjänsten ka...
2023-12-01 2023-12-22
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor , Avd. internat. samarbete Studentmedarbetare till avdelningen för internationellt samarbete
De huvudsakliga arbetsuppgifterna omfattar administrativa uppgifter som till exempel att ta emot och registrera inkomna ansökningar och slutrapporter inom ramen för EU-programmen Erasmus+ ungdom, Idrott och Europeiska solidaritetskåren samt kontrollera om formaliakrav har uppfyllts. Arbetet sker i samarbete med kollegor på avdelningen. I arbetet kan ingå att ha kontakt med ansökare, projektägare och aktörer som är intresserade av våra bidrag.
2023-12-01 2023-12-14
1 2 3 >