Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Stockholm Väst Klienthandläggare till anstalten Svartsjö- Ekerö
Klienter som avtjänar ett fängelsestraff på anstalt ska få en verkställighetsplan upprättad för att vi ska kunna säkerställa att deras påföljder verkställs på ett säkert och humant sätt men också för att förebygga återfall i brott samt underlätta återanpassningen i samhället. Som klienthandläggare är det du som kvalitetssäkrar, utvecklar och följer upp verkställighetsplaneringen (VSP). Det gör du genom att bereda och föredra klientärenden samt fatta vissa klientbeslut. I dina bedömningar utgår du från gällande regelverk, exempelvis fängelselage...
2024-04-19 2024-05-10
Kriminalvården, Stockholm Väst Klienthandläggare till anstalten Svartsjö- Ekerö- vikariat
Klienter som avtjänar ett fängelsestraff på anstalt ska få en verkställighetsplan upprättad för att vi ska kunna säkerställa att deras påföljder verkställs på ett säkert och humant sätt men också för att förebygga återfall i brott samt underlätta återanpassningen i samhället. Som klienthandläggare är det du som kvalitetssäkrar, utvecklar och följer upp verkställighetsplaneringen (VSP). Det gör du genom att bereda och föredra klientärenden samt fatta vissa klientbeslut. I dina bedömningar utgår du från gällande regelverk, exempelvis fängelselage...
2024-04-19 2024-05-10
Region Västerbotten, Forskning och utbildningsstab Huvudkoordinator till Kunskapsnätverket för samisk hälsa
Kunskapsnätverket för samisk hälsa är ett samarbete mellan Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Dalarna, Sametinget och fem samiska organisationer. Nätverket har en styrgrupp och en politisk referensgrupp. Det operativa arbetet bedrivs av länskoordinatorer i respektive region. Som huvudkoordinator samordnar du arbetet mellan regionerna och leder arbetet i koordinatorsgruppen. Du hanterar även budget för nätverket samt eventuella utvecklingsprojekt och är ansvarig för uppföljning och rapportering, tillsamm...
2024-04-19 2024-05-03
Polismyndigheten, HR-avdelningen Handläggare till enheten för kompetensutveckling vid HR-avdelningen
Då vi befinner oss i enspännande tid av digitalisering av kompetensutvecklingsinsatserna innebär det att du kommer att arbeta i vår läroplattform. Arbetet innebär också stöttning i olika uppdrag på enheten samt kvalificerat stöd till det interna arbeten såsom utvecklingsuppdrag, planering och uppföljning. Det innefattar också att du som medarbetare aktivt arbetar med att utveckla rutiner för området och bistå med nya och effektivare arbetssätt och stödja enhets- och sektionsledning. Du som handläggare utgör du ett kvalitetsstöd där ärendebered...
2024-04-18 2024-05-02
Göteborgs Stad , Stadsmiljöförvaltningen Verksamhetsutvecklare till enheten Investeringsplanering
Trivs du i en roll där du får ansvara för och driva fram ett nytt och spännande projekt? Gillar du kartor, infrastruktur och hur en klokt kan kombinera dessa? Vi söker nu en verksamhetsutvecklare till enheten investeringsplanering, som kommer att få arbeta med att ta fram, implementera och förvalta ett produktionsstöd för planering av investeringsprojekt på stadsmiljöförvaltningen. Stadsmiljöförvaltningen är en ny stadsutvecklande förvaltning som har ärvt olika sätt att planera olika typer av infrastruktur från tidigare förvaltningar. Vi ska ...
2024-04-18 2024-05-02
Region Västerbotten, Ledningsstab Västerbotten Projektledare för Suicidprevention och Psykisk hälsa, ledningsstaben i Umeå
Din roll blir dels att för folkhälsoenhetens område verka inom arbetsområdet psykisk hälsa. Inom det suicidpreventiva arbetet innebär det att ta fram handlingsplan för det gemensamma arbetet mellan region och kommuner utifrån kommande nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention, samt kommande länsgemensam suicidpreventiv strategi. I din roll bidrar du till att medarbetare inom kommunala och regionala verksamheter har rätt kompetens utifrån sitt uppdrag för att kunna upptäcka och bemöta människor med suicidrisk. Du arbetar även fö...
2024-04-18 2024-05-12
Region Gävleborg, Forskning och samhällsmedicin Forskningssamordnare till centrum för forskning och utveckling
Som forskningssamordnare kommer du att arbeta med • uppföljning och utveckling av Region Gävleborgs forskning • administration av forskningsmedel • stöd och samordning av kliniska studier, ta emot studieförfrågningar och samordna forskningsmottagningar i Gävle samt Hudiksvall. Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/
2024-04-18 2024-05-03
Polismyndigheten, Polisregion Syd Utredare till Brott i nära relation, Polisområde Södra Skåne med placering i Lund eller Trelleborg
Som utredare i gruppen hanterar och ansvarar du för utredningsarbetet gällande brott i nära relation (BINR) där vuxen och/eller barn är involverade. Arbetet består av kvalificerade utredningar som rör våld, hot och fridskränkning i nära relation samt arbete mot särskilt utsatta brottsoffer som inkluderar sexualbrott, hedersrelaterad brottslighet och brott mot barn. Du arbetar självständigt under ledning av förundersökningsledare från polismyndigheten eller från åklagarmyndigheten, såväl med som utan frihetsberövade. I större resurskrävande utre...
2024-04-18 2024-05-06
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statsbidragsenheten Utredare till Statsbidragsenheten
Som utredare på Statsbidragsenheten arbetar du med handläggning av ärenden i samverkan med dina kollegor. Att handlägga statsbidrag innebär att informera, bedöma, granska och följa upp inom det område som statsbidraget riktar sig. En stor del av handläggningen utgörs av administrativt arbete och mycket av arbetet sker i det systemstöd som finns på myndigheten och som på sikt ska bytas ut. Uppföljning, analys och utveckling av våra olika statsbidrag utgör en viss del av tjänsten men det varierar under året och mellan de bidrag som myndigheten an...
2024-04-18 2024-05-09
Göteborgs Stad , Kulturförvaltningen Handläggare av kulturstöd till kulturförvaltningen
Vill du vara med och skapa förutsättningar för konst och kultur i Göteborgs Stad? Enheten för Kulturstöd är en del av Göteborg Stads kulturförvaltning och vårt mål är att skapa förutsättningar för ett mångsidigt och dynamiskt kulturliv i hela staden. Det gör vi bland annat genom rådgivning och fördelning av ekonomiska stöd till det fria kulturlivet. På enheten för Kulturstöd, med kontor på Östra Hamngatan i centrala Göteborg, jobbar idag 13 engagerade medarbetare, varav fem med handläggning av stöd. Nu söker vi ytterligare en handläggare till v...
2024-04-18 2024-05-02
Polismyndigheten, Polisregion Syd Handläggare till Beslagsenheten vid Utredningsjourssektionen, Region syd
Inom ramen för polisens utredningsarbete hanteras ofta beslagtaget gods. Att vara beslagshandläggare innebär att du har ett övergripande ansvar, vilket innefattar både administration och fysiskt arbete, bland annat tunga lyft, men även hantering av farligt gods, som bensin, gaser, explosiva ämnen m.m. I arbetsuppgifterna ingår: • Sökningar i flertal IT-system • Godsutlämning • Hantering av inkomna beslag, såsom förvaring, försäljning och förstörande, samt dokumentation av de åtgärder som vidtas i samband med detta • Tolkning av domar och de di...
2024-04-18 2024-04-25
Polismyndigheten, Rättsavdelningen Handläggare inom förvaltningsrätt, Stockholm
Vi söker nu förvaltningsrättshandläggare till vårat verksamhetsområde, parkering. Som handläggare inom parkering kommer du i första hand arbeta med att handlägga ärenden enligt lagen om felparkeringsavgift. Ärendena rör bland annat bestridanden av parkeringsanmärkning. Arbetsuppgifterna består till stor del av att utreda ärendena genom kontakter med allmänhet, kommuner och parkeringsvakter samt att fatta beslut där du antingen själv är beslutsfattare eller där beslutet ska föredras för beslutsfattare. I arbetsuppgifterna ingår även registrerin...
2024-04-17 2024-05-02
Ragunda kommun, Kommunledningsavdelningen Kommunsekreterare
Trivs du med att vara "spindeln i nätet"? Har du ett hjärta som slår för glesbygdsperspektivet? Har du ett professionellt förhållningssätt, en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift? Då ska du söka tjänsten som kommunsekreterare i Ragunda kommun! Tillsammans med kommunens andra kommunsekreterare utgör du som kommunsekreterare en central länk mellan den politiska nämndorganisationen och kommunens förvaltningsorganisation. Förutom att du är sekreterare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och andra politiska organ ansvarar du för den komm...
2024-04-17 2024-05-05
Statens tjänstepensionsverk Handläggare inom utbetalning
Team Betala ut arbetar med all handläggning av våra pensionsutbetalningar. Teamet arbetar även nära vårt it-team för att utveckla de system vi handlägger i. Som kvalificerad handläggare inom Team Betala ut, kommer du att handlägga och hantera dagliga utbetalningsärenden. Du kommer med tiden att få möjlighet att utöka och bredda din kompetens inom utbetalningsområdet. Förutom att handlägga ärenden har vi även ett stort fokus på samarbete i teamet samt mellan team och enheter. Vi arbetar löpande med att utveckla, effektivisera och höja kvalitete...
2024-04-17 2024-05-01
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Handläggare till LPO södertälje
Som handläggare kommer arbetsuppgifterna att bestå dels av att handlägga remisser och ärenden genom kontakter med myndigheter, kommuner och övriga aktörer för att kunna skriva underlag för beslut. Handläggningen av förvaltningsrättsliga ärenden sker främst i polisens digitala ärendehanteringssystem så därför behöver du vara bekväm med att arbeta med dator som arbetsverktyg. Du kommer att arbeta inom flera olika områden. Dels kommer du att bereda ärenden gällande tillstånd för allmänna sammankomster, exempelvis demonstrationer och konserter, me...
2024-04-17 2024-05-01
Malmö stad Strateg inom verksamhetsutveckling sökes till föräldravikariat
Då vår nuvarande strateg kommer gå på föräldraledighet till sommaren söker vi nu dig som vill arbeta som strateg på fritidsförvaltningen, en förvaltning som arbetar med frågor som bland annat rör Malmös föreningsliv och ungdomsdelaktighet. Tjänsten som avses är ett vikariat på ett år. Arbetsuppgifter Som strateg hos oss kommer du främst vara ansvarig för tre arbetsuppgifter    • Förvaltningens omvärldsarbete. Som strateg är det din uppgift att omvärldsbevaka frågor som är viktiga för förvaltningens verksamheter. Exempel på frågor är: förut...
2024-04-17 2024-05-08
Järfälla kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Kvalitetsstrateg grundskola
Barn- och ungdomsförvaltningen söker nu 1 kvalitetsstrateg riktad mot grundskola, anpassad grundskola, särskilda undervisningsgrupper samt resursskola. Tjänsten är placerad inom verksamhetsområdet Kvalitet och utveckling inom Barn och Ungdomsförvaltningen. Rollen som kvalitetstrateg är central och viktig för förvaltningens systematiska kvalitetshöjande arbete, men är också en viktig kugge i förvaltningens funktion gentemot den politiska organisationen. Huvudsakliga arbetsuppgifter är: - Genomföra kvalitetshöjande insatser inom grundskola och a...
2024-04-16 2024-05-05
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Verksamhetsstrateg inom Fastighetsbildning, flexibel arbetsort.
Fastighetsbildningens stab har till uppdrag att vara ett kvalificerat berednings- och beslutsstöd till verksamhetsområdeschefen (VoC) och ledningsgruppen (LGF). I det ingår att i samarbete med VoC och LGF planera, leda och följa upp verksamhetens uppdrag. Vi söker en verksamhetsstrateg till staben som ska arbeta med strategisk verksamhetsutveckling med grund i analys av verksamhet och resultat, i nära och lyhört samarbete med LGF. Du bereder underlag till LGF både enskilt och i grupp samt processleder och dokumenterar arbete som ledningsgruppe...
2024-04-16 2024-05-06
Gavlefastigheter , Gavlefastigheter Vikarierande Miljö- och klimatsamordnare
Miljö- och klimatsamordnaren driver, samordnar och utvecklar Gavlefastigheters övergripande strategiska miljö- och klimatarbete. I uppdraget ser du till att Gavlefastigheter når målen i Gävle kommuns miljöstrategiska program. Miljö- och klimatsamordnaren säkerställer att vårt miljö- och klimatarbete är effektivt och effektfullt, samt att arbete sker där det ger mest miljö- och klimatnytta. Huvudsakliga arbetsuppgifter: • Analysera, identifiera behov och utveckla arbetet mot uppsatta mål i affärsplanen tillsammans med miljöråd och nyckelpersone...
2024-04-16 2024-05-12
Kriminalvården, Enheten för operativ samordning Handläggare till Kapacitetssektionen
I rollen som handläggare inom sektionen kommer du att på kort, medellång och lång sikt analysera, planera och rekommendera åtgärder för att säkerställa myndighetens platstillgång. Kopplat till detta genomförs bl.a. risk- och bristanalyser samt en platsbehovsbedömning. Du arbetar med att upprätta veckovisa lägesbilder som beskriver platsbehov, platstillskapande och aktuell beläggningsnivå, där oförutsedda förseningar och andra driftsättningshinder som uppstår längs vägen anges. Vidare kommer du analysera och simulera platsbehov utifrån gälland...
2024-04-16 2024-05-07
Malmö stad Vikarierande Kulturlots till Kulturförvaltningen
Lotsuppdraget är ett samarbete mellan Kulturförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, stadens näringslivskontor och Fastighets och gatukontoret. Sammantaget finns det tre lotsar i staden. Kulturförvaltningen söker nu en vikarie för planerad föräldraledighet. Arbetsuppgifter Kulturlotsuppdraget syftar till att skapa kort- och långsiktiga lösningar för lokaler för kulturaktörer och kreativa näringar i Malmö vilket kan handla om exempelvis ateljéer, studios, produktionslokaler och spelplatser. Kulturlotsen ska fungera som en operativ och strategisk ...
2024-04-15 2024-05-06
Kriminalvården, Anstalten Skänninge Klienthandläggare till Skänninge anstalt och häkte - Tillsvidareanställning
Som klienthandläggare ansvarar du särskilt för handläggning av klienternas rättsvårdsärenden. Arbetet innebär utredning och beslutsfattande enligt fängelselagen. Du kommer, tillsammans med kriminalvårdsinspektören/verksamhetschefen och med rättssäkerheten i fokus, att utveckla det fortsatta rättsvårdsarbetet tillsammans med övriga klienthandläggare samt ansvara för handledning och vidareutveckling av kontaktmannaskap och verkställighetsplanering vid din enhet.
2024-04-13 2024-05-04
Göteborgs Stad , Stadsmiljöförvaltningen Utvecklingsledare Nämnd
Till enheten för Kund- och ärendehantering söker vi nu en utvecklingsledare nämnd att vara med i vårt arbete att utveckla de förvaltningscentrala stödprocesserna runt ärendehantering och beslutsfattande. Enheten för kund- och ärendehantering är organisatoriskt placerad under avdelningen för utveckling och styrning, en av förvaltningens centrala stödavdelningar och ansvarar för informationsförvaltning, ärendehantering, nämndadministration, delegation och kundärendehantering. På enheten arbetar idag 13 medarbetare i roller som utvecklingsledare,...
2024-04-13 2024-04-28
Göteborgs Stad , Stadsledningskontoret Planeringsledare krisberedskap
Avdelningen Säkerhet och Beredskap ingår i Stadsledningskontorets organisation. Utöver ovanstående, har avdelningen även uppdrag utifrån de nationella målen för samhällets säkerhet och krisberedskap. Uppdraget för Säkerhet och Beredskap innebär att strategiskt leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads arbete avseende krisberedskap, totalförsvar, samt säkerhet mm. Arbetet inom avdelningen har fokus på två perspektiv, dels Göteborgs Stads egna verksamheter och dels Göteborgssamhället. Vårt arbete är långsiktigt och syftar till att försvåra ...
2024-04-12 2024-05-03
Statens institutionsstyrelse Placeringshandläggare med inriktning sluten ungdomsvård
Arbetsbeskrivning Enheten för placering vid SiS huvudkontor ansvarar för hantering av sluten ungdomsvård gällande verkställande av placering och permissionsfrågor. Enheten ansvarar också för platsanvisningar och rådgivning till kommunernas socialtjänst, vid placering på särskilt ungdomshem och LVM-hem. Enheten bidrar till myndighetens bevakning och uppföljning av förändringar i socialtjänstens efterfrågan. I rollen som placeringshandläggare med inriktning LSU ansvarar du för att utifrån lagen om sluten ungdomsvård (LSU) att fatta beslut om...
2024-04-12 2024-05-05
1 2 3 >