Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Järfälla kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Erfaren planarkitekt till Samhällsbyggnadsavdelningen
På Samhällsbyggnadsavdelningen i Järfälla är vi alla samhällsbyggare och du som planarkitekt har en viktig roll. Vi har behov av fler erfarna planerare bl.a. till utvecklingen av vår regionala stadskärna och dess kommande etapper. Hos oss får du arbeta i en tajt organisation där du får möjlighet att påverka den omfattande stadsutveckling vi är mitt upp i. Vi jobbar i projektform där de relevanta kompetenserna för projektet finns i projektgruppen. Som planarkitekt leder du planprocessen och arbetet med framtagande av stadsbyggnadsförslag, detal...
2022-01-21 2022-02-13
Polismyndigheten Förundersökningsledare till Lpo Södertälje
Som förundersökningsledare i LPO Södertälje ansvarar du tillsammans med övriga förundersökningsledare för att de ärenden som kommer in samordnas, utreds och prioriteras i rätt ordning. I ditt arbete som förundersökningsledare ingår det att vägleda och arbetsleda utredarna i deras arbete men även att du coachar, motiverar och stöttar medarbetarna. Du ska ta aktiv del av hur utredarna lägger upp sitt arbete och även tillsammans med gruppchefen ansvara för gruppens utveckling samt förmåga att samarbeta effektivt. Du har en mycket viktig roll b...
2022-01-19 2022-01-25
Kultur- fritid- och utbildningsförvaltningen, Hörby kommun Lokalstrateg Sektor Bildning
Som lokalstrateg inom sektor Bildning kommer du att arbeta med att göra kartläggningar, prognoser för behov av platser inom förskola, skola och fritidshem, bidra till effektiv lokalanvändning, samt planera och delta i diskussioner för att prioritera investeringar, upprustning och underhåll, analysera både kort- och långsiktiga behov. I detta ingår att bidra till att lokalförsörjningsplan hålls uppdaterad utifrån behov i sektor Bildnings verksamheter och att du deltar i och företräder sektor Bildning i projekt gällande lokaler och utemiljö. I a...
2022-01-18 2022-01-31
Bjuvs kommun, Avdelningen för kommunikation och service Digitalstrateg
Bjuvs kommun digitaliserar verksamheten i syfte att öka servicen gentemot kommuninvånare, effektivisera arbetssättet och därigenom hantera ökade krav och kostnader med hjälp av digitala lösningar. För att kommunen även i framtiden ska kunna upprätthålla en god service, hög kvalitet i sina tjänster och kunna rekrytera och behålla kompetent arbetskraft är det viktigt att fortsatt satsa på digital utveckling. Därför söker vi en digitaliseringssamordnare till en tillsvidaretjänst med inriktning på att leda och samordna kommunens digitala transforma...
2022-01-18 2022-02-01
Vårgårda kommun, Utbildning Vikarier till förskola, skola/fritidshem och särskola.
• Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken verksamhet eller enhet du vikarierar inom. Det kan innebära att undervisa i en klass eller inom ett fritidshem eller som stöd åt en enskild elev eller grupp. Du styr när du själv vill arbeta, genom att lägga dig tillgänglig de dagar du vill arbeta i ett program som heter Time Care Pool. Som vikarie innebär det att du med kort varsel kan bli bokad samma dag för att ersätta ordinarie personal. Ingen dag är den andra lik vilket gör jobbet både utmanande och utvecklande. I Time Care Pool har du en ...
2022-01-13 2022-03-20
Ängelholms kommun, Ängelholms Flygmuseum Operativ Chef till Ängelholms Flygmuseum
I rollen som operativ chef för Ängelholms Flygmuseum har du det övergripande ansvaret för daglig drift såväl som budget och aktiviteter för långsiktig utveckling. Du samarbetar över gränser för att skapa värde för hela organisationen. Du är också mån om såväl dina 4 anställda medarbetares trivsel och arbetsmiljö, som för de som engagerar sig ideellt. Dina huvudsakliga ansvarsområden kan i punktform specificeras såhär: • Planera receptionens och butikens arbete med lämplig personal samt samarbeta med F10 Kamratförening • Att arbeta med hela pr...
2022-01-11 2022-02-08
Vingåkers kommun, Äldreomsorgen Spontanansökan till Vingåkers kommun
Fanns inte ditt drömjobb just nu? Eller du kanske inte nådde hela vägen senast du sökte ett jobb hos oss? Du kanske bara är nyfiken på oss som kommun? För oss är det värdefullt att ta vara på bra kompetens, även om vi inte har den lediga tjänsten just för dig. Vi vill därför uppmuntra Dig att skicka in en spontanansökan om du tror att Vingåkers kommun kan passa dig! Hos oss finns det över 100 olika yrken och vi finns inom skolan, äldreomsorg, funktionshinderomsorg och administration. Vi läser alla ansökningar och matchar sporadiskt din ansöka...
2022-01-04 2022-06-30
Polismyndigheten, Rättsavdelningen Projektledare med inriktning verksamhetsutveckling och digitalisering till Stockholm
Vill du vara med och driva digitalisering inom polisen? Bland de uppdrag som väntar dig i den här rollen finns exempelvis nyutveckling av systemstöd för polisens omfattande allmänna ärendehantering. Verksamheten omfattar ca en halv miljon ärenden per år, som handläggs av ett tusental medarbetare över hela landet. Vi står också inför att behovsinventera, kravställa och implementera ett dokumenthanteringssystem för stora delar av myndighetens dagliga behov, samt att införa anpassningar till en EU-gemensam infrastruktur för digitala tjänster. I r...
2022-01-03 2022-01-24
Eksjö kommun Intresseanmälan timvikarie Eksjö kommun
I arbete inom förskola, grundskola/grundsärskola, gymnasium/gymnasiesärskolan kommer du ha i uppdrag att hjälpa barnen/eleverna att utvecklas både kunskapsmässigt och känslomässigt. Därmed läggs grunden till det livslånga lärandet. Inom ovanstående kan du arbeta som barnskötare/obehörig förskolelärare, elevassistent och/eller obehörig lärare. Att arbeta inom äldreomsorgen och äldrepsykiatrin innebär att arbeta i en arbetsgrupp med olika professioner. Arbetsuppgifterna består av olika hjälpinsatser i varierande omfattning, exempelvis omvårdnad,...
2021-12-13 2022-10-10
Eksjö kommun Semestervikarier Eksjö kommun 2022
Att arbeta inom äldreomsorgen och äldrepsykiatrin innebär att arbeta i en arbetsgrupp med olika professioner. Arbetsuppgifterna består av olika hjälpinsatser i varierande omfattning, exempelvis omvårdnad, personlig hygien, förflyttningar, städ, tvätt, inköp, ledsagning och aktiviteter som promenader mm. Nattarbete inom äldreomsorgen innebär att arbeta i en mindre arbetsgrupp där man oftast utför sina arbetsuppgifter ensam. Man har också ett nära samarbete med hemsjukvårdens Nattsjuksköterskor. Arbetsuppgifterna består av olika hjälpinsatser ...
2021-12-03 2022-05-31
Vetlanda kommun, Rekryteringsenheten Spontanansökan till vänliga Vetlanda kommun
Fanns inte jobbet du sökte just nu? Nådde du inte hela vägen när du sökte? Eller är du rastlös och vill vidare, men har inte tagit det där klivet att söka jobb. För oss är det värdefullt att ta vara på bra kompetens, även om det för stunden inte finns eller blev det jobb som du tänkt dig. Inom kommunen finns det cirka 350 olika yrkeskategorier inom följande områden: Vård & omsorg Barn & utbildning Kultur & fritid Socialförvaltningen Miljö & bygg Gata & park Måltidsservice Kommunledning Du väljer inom vilket område som du kan tänka dig att j...
2021-11-01 2022-04-30
Västerås stad, Övriga ärenden utan bifogade filer. Be admin om egna inställningar Examensarbete: Avtalsförståelse i fastighetsförvaltning
Vi har många olika avtal med både kunder som hyr fastigheter hos oss och entreprenörer som sköter om drift och underhållning. Vi är en av de verksamheter i kommun som har flest löpande avtal. Vi skulle tycka det var intressant att titta på hur differensen mellan utförd service och förväntat service ser ut. Att undersöka avtalsförståelse och hur man gör olika tolkningar beroende på vilken sida man är på, beställare eller utförare. Du som student kan även titta på utmaningar och hur vi kan förbättra, många gånger komplexa, driftavtal. Målet är at...
2021-11-01 2022-02-28
Västerås stad, Övriga ärenden utan bifogade filer. Be admin om egna inställningar Examensarbete: Internet of Things – Sakernas internet
Sakernas internet eller Internet of Things IoT är ett samlingsbegrepp för saker som har en inbyggd elektronik och uppkoppling. IoT är helt enkelt saker som kan prata med varandra och dela med sig av viktig information till oss människor. Det har en stor betydelse för hela digitaliseringen av vårt samhälle och vår ekonomiska utveckling. IoT sammankopplar den digitala och fysiska världen med varandra och det är ett stort steg för hela samhällsutvecklingen. Förslag på frågeställningar inom området: IoT och hur investeringar kring ny uppkopplad ...
2021-10-27 2022-02-28
Västerås stad, Övriga ärenden utan bifogade filer. Be admin om egna inställningar Examensarbete: Öppna data
Öppna data-direktivet syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig. Det innebär bland annat att olika aktörer i samhället ska kunna använda offentlig information för att skapa nya produkter och tjänster. PSI-direktivet har gett upphov till den svenska PSI-lagen (Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen). Förslag på frågeställningar inom området: Hur kan vi ge så mycket nytta som möjligt för våra invånare genom att tillgängliggöra vårt data för andra aktörer på marknaden? Vad gäller för ...
2021-10-27 2022-02-28
Västerås stad, Övriga ärenden utan bifogade filer. Be admin om egna inställningar Examensarbete: Samhällsekonomisk analys i kommuntäckande översiktsplan
Är det genomförbart, och finns det någon nytta med att ta fram en samhällsekonomisk analys på ett förslag till en kommuntäckande översiktsplan? Och i så fall: hur görs den på grundval av en plan som både är översiktlig och har ett långsiktigt perspektiv till 2040 och med utblick mot 2050? Idag är det ett lagkrav enligt Miljöbalken (MB) att ta fram en strategisk miljöbedömning när en ny kommuntäckande översiktsplan tas fram. Det innebär vanligtvis att de tre hållbarhetsaspekterna vägs in, dvs. ekonomiska, ekologiska och sociala. Nivån på en såd...
2021-10-27 2022-02-28
Västerås stad, Övriga ärenden utan bifogade filer. Be admin om egna inställningar Examensarbete: Mer pang för pengarna
Västerås stad är en stor organisation med flera olika förvaltningar som på olika sätt jobbar för att hela staden ska fungera och att våra medborgare och besökare ska få en bra upplevelse. Många projekt går ut för upphandling och då konkurrerar vi med externa parter om uppdragen. Vi vill undersöka gynnsamheten med att genomföra projekt i egenregi. Ett typ av översynsuppdrag för att ta reda på vad som ger mest pang för pengarna. Hur skulle ett effektivt och bra samarbete inom staden kunna se ut? Skulle projekt kunna genomföras snabbare och med i ...
2021-10-27 2022-02-28
Västerås stad, Övriga ärenden utan bifogade filer. Be admin om egna inställningar Examensarbeten: Exploateringsgradens påverkan på stadsmiljön och social hållbarhet
Västerås växer och vi ökar takten i planeringen av spännande stadsdelar. På planenheten har vi högt tryck i planeringen och har mycket intressanta projekt på gång. Investeringsnivåerna är höga i Västerås och vi expanderar med nya stadsdelar, bostads- och industriområden. Staden växer helt enkelt, och det är snabbt. Vi skulle vilja att du som student undersöker exploateringsgradens påverkan på stadsmiljön och social hållbarhet. Om du har egna förslag så är det också välkommet och vi vill att du som student själv formulerar en frågeställning som ...
2021-10-27 2022-02-28
Västerås stad, Övriga ärenden utan bifogade filer. Be admin om egna inställningar Examensarbete: Mark- och exploatering
Vi skulle vilja undersöka hur man kan uppnå en låg boendekostnad i markanvisningar. Ett annat tema som är intressant är att undersöka erfarenheter kring ägarlägenheter som upplåtelseform. Om du har andra förslag på teman som du tycker skulle vara intressant inom vårat verksamhetsområde diskuterar vi gärna det med dig. Vi är öppna för förslag och vill att du själv formulerar dina frågeställningar.
2021-10-27 2022-02-28
Västerås stad, Övriga ärenden utan bifogade filer. Be admin om egna inställningar Examensarbete: Geografisk information
Teknikutvecklingen går fort och vi är nyfikna på att se hur ny teknik kan leda till nya arbetssätt och användningsområden. Tillsammans med dig vill vi titta på hur vi kan utveckla befintliga eller helt nya tjänster inom vårt område. Det kan handla om webbaserade GIS-tjänster, uppdatering av den kommuntäckande markmodellen, utökat användande av vår 3D-data med hjälp av open source med mera. Vi har tagit fram några förslag som vi tycker passar bra för ett examensarbete hos oss, men du är självklart välkommen att komma med egna förslag. Är du in...
2021-10-27 2022-02-28
Västerås stad, Övriga ärenden utan bifogade filer. Be admin om egna inställningar Examensarbeten: Inventering av riskträd
Vi skulle vilja ta emot en student som vill inventera riskträd och skriva ett arbete om just hanteringen och konsekvenser av riskträd i Västerås stad. Det skulle också vara intressant att inkludera flera kommuner i arbetet och i så fall göra en jämförelse. Hur ser svenska kommuners förhållningssätt och ekonomiska konsekvenser ut kopplat till hanteringen av riskträd? Du är självklart välkommen att komma med egna förslag på frågeställning.
2021-10-27 2022-02-28
Västerås stad, Övriga ärenden utan bifogade filer. Be admin om egna inställningar Examensarbete: Lantmäteri
Vi har flera förslag på teman som vi skulle tycka vara intressanta att undersöka. Anläggningslagen effekter för samfällighetsföreningar av lantmäterimyndighetens handläggningsprocess. I Västerås kommun har lantmäterimyndigheten sett ett stort behov för samfällighetsföreningar av att byta ut eller förnya delar av den eller de gemensamhetsanläggningar de förvaltar. Det rör sig exempelvis om värmesystem, där den tekniska livslängden för anläggningen har gått ut. I vissa fall behöver anläggningsbeslutet ändras för att samfällighetsföreningen ska ...
2021-10-27 2022-02-28
Sävsjö kommun, Kommunledningskontoret Spontanansökan
På Sävsjö kommun har vi cirka 150 olika yrken. Våra yrken är inom våra fem förvaltningar Socialförvaltningen, Serviceförvaltningen, Kommunledningskontoret, Myndighetsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen. Vi arbetar efter vår vision; "Tillsammans skapar vi Sveriges mest barnvänliga, gröna och inkluderande kommun"
2021-09-01 2022-02-28