Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Avesta kommun, Teknisk service Parkarbetare
Arbetsuppgifter: I ditt arbete ingår att: Sköta och underhålla Avesta kommuns och de kommunala bolagens hårdgjorda och gröna ytor t.ex: grönyteskötsel, underhåll och skötsel av rabatter, perenner, planteringar, beskärningar, ogräsbränning, häckklippning samt städning av yttre miljöer och andra inom enheten förekommande arbetsuppgifter. Kvalifikationer Vi söker dig som har utbildning inom trädgårdsskötsel eller motsvarande erfarenhet från till exempel trädgårdsskötsel inom kommun, kyrka, eller fastighetsbolag. För arbetet krävs det att du h...
2023-09-22 2023-10-05
Eskilstuna kommun, Examensarbete Examensarbete inom Eskilstuna kommun - för dig som studerar
Här utför du ett självständigt arbete kopplat till din pågående högskole- eller universitetsutbildning, i samarbete med en eller flera verksamheter hos oss. När du erbjuds ett exjobb får du också besked om vem som blir din handledare. Du gör en tidplan och tillsammans med handledare kommer ni överens om andra praktiska delar och detaljer kring exjobbet. Villkoren och kriterierna för exjobb kan se olika ut för olika utbildningar och lärosäten. Ofta måste lärosätet även godkänna exjobbet, vilket gör att en fortsatt dialog med din handledare hos...
2023-09-22 2024-03-31
Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum Verksamhetsutvecklare till sektionen för process och utveckling, NFC
Som verksamhetsutvecklare inom forensisk bevisvärdering ansvarar du för att självständigt och tillsammans med andra driva, samordna, utveckla och utbilda inom området. Du har kontaktytor och samverkan med såväl NFC:s interna verksamhet som polisregioner, nationella avdelningar, andra rättsvårdande myndigheter och externa intressenter. I arbetet ingår även internationell samverkan i syfte att stärka arbetet med bevisvärdering. Arbetet innefattar bland annat: • Utveckling av bevisvärdering inom den forensiska fältverksamheten och den it-forensi...
2023-09-21 2023-10-12
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Samhällsskydd Medarbetare till räddnings- och röjningsstyrkor
Nu söker vi medarbetare till Norrbottens räddnings- och röjning styrkor som kan bistå Länsstyrelsen och Räddningstjänsten vid fredstida samhällsstörningar och vid höjd beredskap, exempelvis skogsbränder, oljesanering, översvämningar och strålskyddsmätningar. Styrkan verkar under Länsstyrelsens eller räddningsledarens ledning. I din roll som deltagare i räddnings- och röjningsstyrkan förväntas du delta i övningar och genomföra kompetenshöjande utbildningar som är relevanta för ditt uppdrag. Du kommer att krigsplaceras vid Länsstyrelsen. Det in...
2023-09-19 2023-10-10
Helsingborgs stad Community Manager med kommunikationsansvar
Om arbetsplatsen Kulturen är en viktig drivkraft för att göra Helsingborg till den mest attraktiva staden. Här bedrivs en aktiv och synlig kulturpolitik utifrån kulturinstitutionerna, de fria kulturutövarna och det civila samhällets engagemang. Förvaltningens publika verksamheter innefattar Helsingborgs bibliotek, Helsingborgs museer och Dunkers kulturhus. Tillsammans stöds de av gemensamma stabsfunktioner för kommunikation, administration, ekonomi och HR. BoostHBG arbetar för att utveckla Skåne som en kreativ, innovativ och mer kollaborativ ...
2023-09-18 2023-09-27
Polismyndigheten, Polisregion Väst Förundersökningsledare till Bedrägerisektionen
I rollen som förundersökningsledare ansvarar du i huvudsak för att: • Utöva arbetsledning inom utredningsprocessen i samråd med gruppchef. • Fatta beslut i eller utanför förundersökning i enlighet med ditt förordnande/delegation. • Stödja och coacha den utredande personalen. • Koordinera och skapa en helhetsbild över pågående utredningar. • Säkerställa att verksamheten bedrivs enligt Polismyndighetens intentioner och anvisningar enligt gällande lagstiftning, föreskrifter och övriga regelverk. • Medverka i utbildningsinsatser och utvärderi...
2023-09-18 2023-10-09
Mölndals stad, IT-avdelningen Enhetschef Teknisk utveckling och förvaltning
Mölndals Stad söker nu en chef till enheten Teknisk utveckling och förvaltning. Enheten består av 10 medarbetare och ansvarar för: Teknisk projektledning, Systemförvaltning, Systemstöd, Integrationer, Automatisering samt Databas. I rollen som enhetschef för Teknisk utveckling och förvaltning ingår du i Digitaliserings- och IT-avdelningens ledningsgrupp. Du medverkar vid utveckling och framtagning av riktlinjer och metoder för hur avdelningen ska arbeta. Du tar även fram mål för din enhet och ansvarar för uppföljning och en budget i balans. Du...
2023-09-18 2023-10-16
Västerås stad, Externt förbund Vafab VafabMiljö söker försäljningschef
Vi söker dig som vill lyfta vår marknads- och försäljningsverksamhet liksom våra medarbetare till nya nivåer. Samtidigt som du är en aktiv och nära ledare och chef driver du affärer och affärsutveckling. Du ansvarar för ledning och utveckling av enhetens verksamhet, medarbetare, ekonomi och arbetsmiljö. Du är med och bygger upp en försäljningsorganisation med hög kvalitet och service i kundmötet samtidigt som du utvecklar nya arbetssätt, rutiner och processer. Du följer upp och förvaltar verksamheten i enlighet med mål och strategier och medver...
2023-09-15 2023-10-08
Svalövs kommun, LSS Stödfamilj
Flickan i fråga är en pigg, glad och nyfiken tjej. Inledningsvis lite blyg och avvaktande för nya människor. Är inte bekväm med höga ljud eller stora folksamlingar. Har behov av struktur och förberedelser då svårt för förändringar. Har en hög en högfungerande autism, samt en komplicerad diabetes typ 1. Den senare betyder att det krävs ständig tillsyn pga avsaknad av egen reglering av blodsocker. Behov av stöd i sociala sammanhang och i vardagliga aktiviteter. Sköter stora delar av sin personliga hygien, men behöver visst stöd/påminnelse. ...
2023-09-15 2023-10-18
Polismyndigheten, Polisregion Väst Utredare till bedrägerisektionen i Fyrbodal
Utredningsenheten Den regionala utredningsenheten arbetar med bland annat utredning av vissa brott, spaning, brottsofferarbete och kriminalteknik. Här finns utredningssektionen, spaningssektionen, forensiska sektionen, sektionen för aktionsgruppsverksamhet, sektionen för brottsoffer och personsäkerhet, it-brottssektionen, sektionen för kamerabevakning och analys samt bedrägerisektionen. Verksamheten bedrivs på flera platser i regionen men de flesta medarbetare arbetar i eller utgår från Göteborg. Bedrägerisektionen Sektionen har tolv grupper f...
2023-09-15 2023-10-01
Polismyndigheten, Polisregion Väst Utredare till bedrägerisektionen i Älvsborg
Utredningsenheten Den regionala utredningsenheten arbetar med bland annat utredning av vissa brott, spaning, brottsofferarbete och kriminalteknik. Här finns utredningssektionen, spaningssektionen, forensiska sektionen, sektionen för aktionsgruppsverksamhet, sektionen för brottsoffer och personsäkerhet, it-brottssektionen, sektionen för kamerabevakning och analys samt bedrägerisektionen. Verksamheten bedrivs på flera platser i regionen men de flesta medarbetare arbetar i eller utgår från Göteborg. Bedrägerisektionen Sektionen har tolv grupper f...
2023-09-15 2023-10-01
Polismyndigheten, Polisregion Väst Utredare till bedrägerisektionen i Skaraborg
Utredningsenheten Den regionala utredningsenheten arbetar med bland annat utredning av vissa brott, spaning, brottsofferarbete och kriminalteknik. Här finns utredningssektionen, spaningssektionen, forensiska sektionen, sektionen för aktionsgruppsverksamhet, sektionen för brottsoffer och personsäkerhet, it-brottssektionen, sektionen för kamerabevakning och analys samt bedrägerisektionen. Verksamheten bedrivs på flera platser i regionen men de flesta medarbetare arbetar i eller utgår från Göteborg. Bedrägerisektionen Sektionen har tolv grupper f...
2023-09-15 2023-10-01
Polismyndigheten, Polisregion Väst Utredare till bedrägerisektionen i Göteborg
Utredningsenheten Den regionala utredningsenheten arbetar med bland annat utredning av vissa brott, spaning, brottsofferarbete och kriminalteknik. Här finns utredningssektionen, spaningssektionen, forensiska sektionen, sektionen för aktionsgruppsverksamhet, sektionen för brottsoffer och personsäkerhet, it-brottssektionen, sektionen för kamerabevakning och analys samt bedrägerisektionen. Verksamheten bedrivs på flera platser i regionen men de flesta medarbetare arbetar i eller utgår från Göteborg. Bedrägerisektionen Sektionen har tolv grupper f...
2023-09-15 2023-10-01
Polismyndigheten, Polisregion Väst Administratör till post/kopiering, Intern Service 2, Regionkansliet, polisregion Väst
Vi söker nu en administratör/serviceman till Intern service 2 som trivs med praktiskt arbete och som är ansvarstagande, lösningsfokuserad och serviceinriktad. Som administratör kommer du att arbeta praktiskt med posthantering och kopiering. Inom postarbetet hanteras både interna och externa försändelser. Du kommer att röntga och sortera brev och värdeförsändelser. Gruppen ansvarar även för godsmottagning av paket och pallar till polishuset samt avgående post. Du hjälper även till med att fylla i frakthandlingar och föreslå hur saker bör packas...
2023-09-14 2023-09-28
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Gruppchef till ärende- och brottssamordningsgruppen, Joursektionen i Po Stockholm Syd
Som chef inom Joursektionen rapporterar du till sektionschef/biträdande sektionschef samt ingår i joursektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för sektionens verksamhet inom området ärende- och brottssamordning och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Som gruppchef på Joursektionen har du personalansvar f...
2023-09-14 2023-09-28
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Gruppchef till Jourex, Joursektionen PO Stockholm syd
Uppdraget som gruppchef för Jourex Som chef inom Joursektionen rapporterar du till sektionschef/ biträdande sektionschef samt ingår i joursektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för sektionens verksamhet inom området jourutredningar och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Din grupp är under tillskapande...
2023-09-14 2023-09-28
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Gruppchef till Utredningsverksamheten i Lokalpolisområde Nacka
Vill du vara med att leda och utveckla polisens verksamhet tillsammans med medarbetare och andra chefer? Då är du välkommen till lokalpolisområde Nacka och en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag! Polisområde Stockholm syd är Sveriges största polisområde med över en miljon invånare och är indelat i åtta lokalpolisområden. I lokalpolisområde Nacka ingår kommunerna Nacka, Tyresö och Värmdö och verksamheten består av ingripande/brottsförebyggande verksamhet, utredningsverksamhet och kansli/stöd-verksamhet. LPO Nacka söke...
2023-09-13 2023-09-27
Göteborgs Stad , Exploateringsförvaltningen Kommunikativ förhandlare
Tycker du att förhandling och daglig kontakt med privatpersoner, näringsliv och föreningar är roligt? Då har vi kanske ett arbete för dig, hos oss på arrende- och tomträttsenheten. Vi erbjuder utvecklande och stimulerande arbetsuppgifter med stor bredd och variation. Som förhandlare hos oss kommer du att arbeta med att arrendera ut stadens mark. Du utreder om marken är lämplig att upplåta för nyttjanderätt och kommer då att ha kontakt med såväl privatpersoner som bolag, föreningar och andra kommunala förvaltningar som vill nyttja stadens mark...
2023-09-13 2023-10-08
Polismyndigheten, Polisregion Väst Handläggare inom förvaltningsrätt till Regionkansliet, Göteborg
Vi söker nu medarbetare till de grupper som primärt handlägger tillstånd enligt ordningslagen och förordnande av exempelvis ordningsvakter. Handläggning av andra förvaltningsrättsliga ärenden kan även bli aktuellt. Ordningslag Du kommer att arbeta inom ordningslagsområdet där du i första hand handlägger ärenden med stöd av ordningslagen. Ärendena behandlar framförallt tillstånd för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Arbetsuppgifterna består främst av att inhämta yttranden både internt och externt för att sedan pröva och fat...
2023-09-12 2023-09-26
Polismyndigheten, Polisregion Väst Analytiker till PO Halland, placering Halmstad eller Kungsbacka
De operativa analytikerna arbetar med ärenden som handläggs på utredningssektionen och i lokalpolisområdena. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av att samla in, sammanställa och göra kvalificerade analyser av det material som finns i förundersökningen. En stor del av materialet består av samtalslistor från hemliga tvångsmedel. Du kommer att göra sammanställningar utav materialet och presentera dem såväl skriftligt som muntligt för förundersökningsledare.
2023-09-11 2023-09-29
Vetlanda kommun Jobba flexibelt – bli timvikarie hos Vetlanda Kommun!
Vård och omsorg Du kan jobba inom funktionshinderomsorgen, socialpsykiatri, hemtjänst eller boenden för äldre. Din viktigaste uppgift är att se till att varje person får sitt behov av omsorg och omvårdnad tillgodosett, såväl socialt och kulturellt som fysiskt. Skola och fritids Inom skola och förskola ger du barn möjligheten att utvecklas. Du kan jobba på förskola eller skola. Inom skolan kan du välja att jobba på fritids eller som lärarvikarie, resurs eller elevassistent. Som lärarvikarie: - behöver du vara bekväm med att stå inför en k...
2023-09-06 2024-02-29
Polismyndigheten, Polisregion Väst Gruppchef till sektionen för brott i nära relation, PO Storgöteborg
Som gruppchef rapporterar du till sektionschefen samt ingår i sektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt driver myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har ett särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom området brott i nära relationer och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Du ansvarar för en grupp om ca 10 medarbetare, både poliser och civila, med bred erfarenhetsbakgrund....
2023-09-06 2023-10-01
Skellefteå kommun, Intresseanmälan (CV frivilligt) Spontanansökan
Vi går löpande igenom ansökningarna och finns det lediga jobb som matchar dina önskemål och kompetenser kan vi tipsa dig om att söka. Är du intresserad av att arbeta inom förskola, skola, vård och omsorg eller stöd och service rekommenderar vi att du direkt skickar in en ansökan via någon av annonserna som alltid ligger ute inom dessa områden. Tänk på att din spontanansökan per automatik inte gör dig aktuell för de lediga jobb vi annonserar. Du behöver alltid själv bevaka och söka de aktuella tjänster du är intresserad av.
2023-09-06 2024-03-06
Vingåkers kommun, Äldreomsorgen Spontanansökan till Vingåkers kommun
Fanns inte ditt drömjobb just nu? Eller du kanske inte nådde hela vägen senast du sökte ett jobb hos oss? Du kanske bara är nyfiken på oss som kommun? För oss är det värdefullt att ta vara på bra kompetens, även om vi inte har den lediga tjänsten just för dig. Vi vill därför uppmuntra Dig att skicka in en spontanansökan om du tror att Vingåkers kommun kan passa dig! Hos oss finns det över 100 olika yrken och vi finns inom skolan, äldreomsorg, funktionshinderomsorg och administration. Vi läser alla ansökningar och matchar sporadiskt din ansöka...
2023-09-01 2024-03-31
Sävsjö kommun Spontanansökan till Sävsjö kommun
Du är alltid välkommen att lämna en spontanansökan till oss, även om vi inte annonserar efter det yrket du söker just nu. Spontanansökan lämnar du via länken nedan där du får fylla i personuppgifter, arbetslivserfarenhet och utbildnings­bakgrund. Utifrån uppgifterna du fyller i kan vi matcha eventuella framtida behov med just din kompetens. Just nu har vi särskilt stora behov av utbildade lärare med legitmation, från förskola upp till gymnasienivå. Vi har även behov av legitimerade sjuksköterskor, undersköterskor och socionomer.
2023-09-01 2024-06-30
1 2 >