Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vellinge kommun Bygglovhandläggare
Nu förstärker vi vårt team. Bygglovenheten i Vellinge söker efter en bygglovhandläggare. Vi erbjuder ett kreativt och omväxlande arbete med ett gott samarbetsklimat och höga ambitioner på god och rättssäker service. Vi arbetar aktivt med löpande förbättringsarbete för att vara en modern och effektiv förvaltning. Som ett led i förbättringsarbetet genomför vi just nu ett antal projekt med digitalisering av vårt arbetsflöde. Som bygglovshandläggare handlägger du bygg-, mark- och rivningslov. Du arbetar i team men tjänsten kräver även självständigt...
2021-07-26 2021-08-15
Lekebergs kommun, NIA - Näringsliv, Integration, Arbetsmarknad Jobb för unga
Är du mellan 16-20 år och arbetssökande? Vill du ha ett jobb i framtiden där du kan göra skillnad på riktigt? Nu har du chansen att prova på Sveriges viktigaste jobb! Jobb för Unga är en ungdomssatsning för att underlätta för ungdomar att komma ut i arbetslivet. Inom Lekebergs kommunen kommer det att finnas goda jobbmöjligheter i framtiden. Du har nu chansen att pröva på arbetslivet och få erfarenheter som du kan ta med i ditt CV när du söker jobb. Det kan också vara ett tillfälle för dig att få ett intresse inom ett yrke som du vill studera ...
2021-07-26 2021-08-22
Polismyndigheten, Rättsavdelningen Handläggare inom förvaltningsrätt till Rättsenheten med placering i Stockholm
Som förvaltningsrättshandläggare så kommer du övervägande att arbeta inom ordningslagsområdet där du i första hand handlägger ärenden med stöd av ordningslagen. Ärendena behandlar bland annat tillstånd för sprängningar, pyroteknik, skottlossningar och motorbanor. Arbetsuppgifterna består till stor del av att inhämta yttranden både internt och externt för att sedan pröva ärendet och författa beslut där du antingen själv är beslutsfattare eller där beslutet ska föredras för beslutsfattare. Du kommer vid behov att arbeta inom området som handlä...
2021-07-23 2021-08-06
Invest in Skåne AB Projektmedarbetare till strategiska utvecklingsprojekt inom Life Science, Invest in Skåne, Malmö
Vi söker en projektmedarbetare med erfarenhet från arbete som framförallt kräver samverkan med olika aktörer gärna med koppling till klinisk miljö, forskning och/eller arbete med läkemedel (utveckling/marknadsföring). Vi erbjuder ett spännande uppdrag fördelat i 2 strategiska och politiskt förankrade projekt. Detta i en internationell miljö där arbetet kommer att göra skillnad för vår regions attraktivitet inom Life Science. Vi är delprojektledare för Greater Copenhagen Microbiome Signature Projekt som syftar till att positionera Greater Copenh...
2021-07-22 2021-08-18
Region Kronoberg Timavlönad undersköterska till Centrallasarettet Växjö
Som timavlönad förväntas du delta i det dagliga avdelningsarbetet, vilket innebär bland annat: • omvårdnadsarbete • patientkontroller • provtagning • såromläggning • katetersättning • förebyggande av vårdskador Arbetet är förlagt till vardagar och helger. Arbetstiderna varierar och kan innebära arbete dagtid, kvällstid och nattetid.
2021-07-15 2021-08-31
Region Kronoberg Timavlönad undersköterska till Ljungby lasarett
Som timavlönad förväntas du delta i det dagliga avdelningsarbetet, vilket innebär bland annat: • omvårdnadsarbete • patientkontroller • provtagning • såromläggning • katetersättning • förebyggande av vårdskador Arbetet är förlagt till vardagar och helger. Arbetstiderna varierar och kan innebära arbete dagtid, kvällstid och nattetid.
2021-07-15 2021-08-31
Region Kronoberg Timavlönad sjuksköterska till bemanningsenheten i Växjö
Som timavlönad sjuksköterska arbetar du på en eller flera avdelningar/vårdcentraler där du har introduktion. Du förväntas delta i det dagliga avdelningsarbetet med sedvanliga arbetsuppgifter. Arbetet är förlagt till vardagar och helger. Arbetstiderna varierar och kan innebära arbete dagtid, kvällstid och nattetid.
2021-07-15 2021-08-31
Region Kronoberg Timavlönad sjuksköterska till bemanningsenheten i Ljungby
Som timavlönad sjuksköterska förväntas du delta i det dagliga avdelningsarbetet med sedvanliga arbetsuppgifter. Arbetet är förlagt till vardagar och helger. Arbetstiderna varierar och kan innebära arbete dagtid, kvällstid och nattetid.
2021-07-15 2021-08-31
Botkyrka kommun, Trygghet och säkerhets-enheten Trygghet- och säkerhetssamordnare med inriktning informationssäkerhet
Du kommer att tillhöra avdelningen för trygghet och säkerhet. Avdelningen arbetar brett med trygghets- och säkerhetsfrågor och arbetet utgår från både social- och situationell prevention, det innebär att vi har både individen och dess omgivning i fokus. Arbetets målsättning att alla Botkyrkabor ska uppleva att det är tryggt att leva, verka och bo i sin kommun. Förutom att du kommer arbeta med kollegor på avdelningen för trygghet och säkerhet kommer du arbeta tillsammans med övriga funktioner i kommunen som arbetar med informationssäkerhet och...
2021-07-15 2021-08-15
Botkyrka kommun, Kommunledningsförvaltningen Verksamhetsutvecklare till Våldspreventivt Center
Den här tjänsten innebär verksamhetsutveckling av våldspreventivt centers områden med ett särskilt ansvar för samordningen av arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och våldsbejakande extremism. Du behöver vara väl förtrogen om segregationens utmaningar och hur den kan skapa problem när den leder till alltför olika uppväxt- och levnadsvillkor. För dig är det, precis som för oss, viktigt att basera ditt arbete på aktuell forskning och relevanta teoretiska perspektiv. Till det krävs ett strategiskt tänk att kunna planera både på kort och l...
2021-07-14 2021-08-25
Polismyndigheten, Polisregion Mitt Återanställning av Poliser till Uppsala, Västmanland och Gävleborgs län
Polisregion Mitt har behov av poliser i flera olika verksamhetsområden. I din ansökan beskriver du vad du tidigare har jobbat med och vad du är intresserad av att göra nu. Ange även den eller de placeringsorter du önskar jobba på.
2021-07-09 2021-08-31
Eda kommun, Miljö- och byggavdelning Miljö/Naturvårdshandläggare
Tjänsten är delad 50/50 som naturvårdshandläggare och miljösamordnare. Du kommer att ingå i miljö- och byggkontorets avdelning där vi idag är 11 medarbetare. Som naturvårdshandläggare har du det strategiska ansvaret för naturvårdsfrågor för Eda kommun och är dess sakkunniga i ämnet. Du kommer att ansvara för att genomföra åtgärder enligt naturvårdsstrategin, bland annat starta upp två nya LONA-projekt om invasiva arter respektive fjärilspark. Som miljösamordnare arbetar du på en strategisk och operativ nivå med miljö- och hållbarhetsfrågor bl a...
2021-07-02 2021-08-22
Vingåkers kommun, Äldreomsorgen Spontanansökan till Vingåkers kommun
Fanns inte ditt drömjobb just nu? Eller du kanske inte nådde hela vägen senast du sökte ett jobb hos oss? Du kanske bara är nyfiken på oss som kommun? För oss är det värdefullt att ta vara på bra kompetens, även om vi inte har den lediga tjänsten just för dig. Vi vill därför uppmuntra Dig att skicka in en spontanansökan om du tror att Vingåkers kommun kan passa dig! Hos oss finns det över 100 olika yrken och vi finns inom skolan, äldreomsorg, funktionshinderomsorg och administration. Vi läser alla ansökningar och matchar sporadiskt din ansöka...
2021-07-01 2021-12-31
Järfälla kommun, Projekt Barkarbystaden Erfaren Projektledare exploatering till projekt Barkarbystaden
Som huvudprojektledare ansvarar du för ekonomi och framdrift av ett delprojekt inom Barkarbystaden och leder en projektgrupp bestående av olika stadsbyggnadskompetenser. Som projektledare exploatering ingår du i ett projektteam och är ansvarig för projektutveckling av ett delprojekt, beroende på kvalifikationer kan du ha ansvar som huvudprojektledare. I uppdraget ingår att samverka och förhandla med byggaktörer, entreprenörer och övriga aktörer inom området. Som huvudprincip arbetar vi med stora detaljplaneetapper om flera tusen bostäder. Utö...
2021-06-24 2021-08-17
Växjö kommun, Kultur- och fritid Anläggningsansvarig Kultur- och Fritid
Anläggningsansvarigs uppdrag handlar om att: - Driva interna och externa projekt kopplat till våra anläggningar. - Vara förvaltningens kontaktperson i förhållande till interna och externa intressenter. - Ansvara för anläggningarnas utveckling. - Utifrån såväl kort som lång sikt beställa och följa upp anläggningsdrift, underhåll och nyproduktion. - Omvärldsbevaka i frågor kring anläggningar inom kultur och fritidsområdet. Du kommer att tillhöra förvaltningskontoret och ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Tillsammans med förvaltningens lednin...
2021-06-18 2021-07-29
Vetlanda kommun, Rekryteringsenheten Examensarbete för dig som studerar på högskola, universitet eller yh-utbildning
Hos oss finns stora möjligheter att knyta ihop de teoretiska och praktiska kunskaper du fått under din utbildningstid och omsätta dem i verkligheten. Du får arbeta med kvalificerade kollegor, knyta kontakter inför ditt framtida arbetsliv och bidra till utveckling av verksamheten. För oss som arbetsgivare är ditt examensarbete en möjlighet att arbeta med duktiga studenter som är specialiserade på olika yrkesområden. Vi får fånga upp nya värdefulla kunskaper, tekniker och insikter och inte minst lära känna just dig och dina färdigheter. Vetl...
2021-03-24 2021-12-31
Vetlanda kommun, Rekryteringsenheten Praktik för dig som studerar på högskola, universitet eller yh-utbildning
Hos oss finns stora möjligheter att knyta ihop de teoretiska och praktiska kunskaper du fått under din utbildningstid och omsätta dem i verkligheten genom praktik. Du får arbeta med kvalificerade kollegor, knyta kontakter inför ditt framtida arbetsliv och bidra till utveckling av verksamheten. För oss som arbetsgivare är praktik en möjlighet att arbeta med duktiga studenter som är specialiserade på olika yrkesområden. Vi får fånga upp nya värdefulla kunskaper, tekniker och insikter och lära känna just dig och dina färdigheter. Vetlanda komm...
2021-03-24 2021-12-31
Vetlanda kommun, Rekryteringsenheten Spontanansökan till vänliga Vetlanda kommun
Fanns inte jobbet du sökte just nu? Nådde du inte hela vägen när du sökte? Eller är du rastlös och vill vidare, men har inte tagit det där klivet att söka jobb. För oss är det värdefullt att ta vara på bra kompetens, även om det för stunden inte finns eller blev det jobb som du tänkt dig. Inom kommunen finns det cirka 350 olika yrkeskategorier inom följande områden: Vård & omsorg Barn & utbildning Kultur & fritid Socialförvaltningen Miljö & bygg Gata & park Måltidsservice Kommunledning Du väljer inom vilket eller vilka områden som du kan tä...
2021-03-11 2021-08-21
Strömsunds kommun, Kommunledningsförvaltningen Intresseanmälan för arbete inom kommunens verksamheter
Våra kommunala jobb handlar om yrken där vi finns för barn och ungdomar i förskola och skola, för våra äldre inom äldreomsorgen eller som stöd och hjälp till funktionsnedsatta. För att få dessa verksamheter att fungera behövs anställda som jobbar med kost, lokalvård, vaktmästeri och annan service. Kommunen har också anställda som servar de som är bosatta i kommunen med vatten, vägar, sophämtning och andra samhällsinriktade insatser
2020-12-30 2021-08-01