Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Stockholm Vatten och Avfall KMA-samordnare VA-mark - till avdelning Ledningsnät Produktion
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att: • Utifrån enhetens kända riktlinjer och verksamhetsområden och med ett samordnande förhållningssätt driva behovet av utredning och uppföljning inom området • Bevaka och utveckla enhetens kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöverksamhet i ett nära samarbete med övriga enhetskollegor och företaget i stort • Deltar och utvecklar löpande enhetens befintliga målstyrning. Är stöd inom KMA-området vid upphandling. Process- och rutinarbete samt utbildningsplanering • Bidrar med förslag till verksamhetsutveckling...
2023-01-26 2023-02-20
Oxelösunds kommun, Ferierekrytering Feriejobb 2023
Vad gör man på ett feriejobb? Kommunen har en mängd olika arbetsplatser man kan jobba på. Under 2023 kommer vi bl.a. ha möjlighet att erbjuda jobb på förskolor, fritids, äldreomsorg eller i något av våra kök i kommunen. Vissa år finns även olika projekt som vi kan erbjuda som jobb, dessa alternativ ser du i ansökan. För att du ska trivas som bäst i ditt jobb vill vi erbjuda dig en arbetsplats som du själv är intresserad av och för att vi ska kunna göra det behöver du i din ansökan välja typ av jobb du är intresserad av. Du kan även skriva någr...
2023-01-25 2023-03-15
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Administratörer till receptionen Polisområde Huddinge
I din roll som administratör blir du Polismyndighetens ansikte utåt. Ditt uppdrag är att hjälpa medborgare som uppsöker oss av olika skäl, vilket till huvudsak sker genom direktkontakt med besökare men även till viss del via telefonsamtal och mail. Du ska kunna informera och vägleda på ett enkelt och begripligt sätt. Varje medborgare ska bemötas objektivt utifrån sitt ärende. Arbetet innebär att upprätta polisanmälningar av olika dignitet samt hantera beslag och hittegods. Du kommer att initiera utredningar som innebär att hålla förhör och i ö...
2023-01-25 2023-02-01
Eksjö kommun, Tillväxt- och utvecklingssektorn Turistinformatör
Personen vi söker till Eksjö museum och Tourist Center är ett av Eksjö kommuns ansikte utåt. Huvudsaklig arbetsuppgift är att arbeta med kundmottagning och butik, att ge information om Eksjö och vad som finns att se och göra. Vi säljer också biljetter till evenemang. Arbetsuppgifterna ställer krav på servicekänsla, flexibilitet samt samarbets- och initiativförmåga. Du ska kunna arbeta i team men kan och vill ta eget ansvar. Du ser inte problem som ett hinder utan som en utmaning. Arbetstiden är schemalagd med tjänstgöring dagtid på vardagar oc...
2023-01-20 2023-02-20
Åstorps kommun, Bildningsförvaltningen Kultur- och fritidsassistent
Som kultur- och fritidsassistent har du ett varierat och omväxlande uppdrag där du arbetar med frågor som berör de flesta delarna av kultur- och fritids verksamheter. Tjänsten är nyinrättad då kultur och fritidsverksamheten fått ett utökat kompensatoriskt uppdrag. Din roll innebär att fungera som stöd åt verksamhetens chefer och samordnare. Du kommer att hantera fakturering, diarieföring och andra administrativa uppgifter, du kommer att ha ett stort ansvar för kontakter med föreningar och allmänhet gällande bokning av kultur- och fritids loka...
2023-01-20 2023-02-12
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Sydväst Samordnare för boende för flyktingar från Ukraina
Sedan våren 2022 har förvaltningen i uppdrag att samordna anordnandet av anvisningsboenden för flyktningar från Ukraina. Arbetet innebär att samordna uppstart och drift av boenden för flyktingar från Ukraina. Arbetet innebär att samordna iordningsställande inför uppstart. Vid drift ingår också att samordna boendevärdarnas arbete. Samverkan med andra är en viktig del i arbetet. Du kommer att arbeta i team med ytterligare en samordnare och i nära samarbete med ansvarig chef.
2023-01-18 2023-02-01
Motala kommun, Drift & Anläggning Värd/Driftarbetare Varamon-friluftsbad
Vi söker dig som vill vara med att fortsätta utveckla Varamon och andra friluftsbad till besöksmål i toppklass. Vårt mål är att erbjuda trivsamma, säkra och tillgängliga friluftsbad. Som driftarbetare/värd kommer du att utföra olika praktiska arbetsuppgifter. Huvudsakliga arbetsuppgifter är värdskap, drift och skötsel: Värdskapet innebär att vara serviceinriktad och ha ett trevligt bemötande. I värdskapet ingår även att informera om exempelvis grill- och nerskräpningsförbud samt vattenkvalitet. Drift och skötsel innebär till exempel att du k...
2023-01-18 2023-02-02
Göteborgs Stad , Göteborgs Stads Leasing AB Lagerarbetare TAGE
Tage är Göteborgs Stads interna återbrukssajt och genom Tage har stadens verksamheter minskat utsläppen med 1553 ton CO2e (dec 2022). Detta motsvarar ca 5 500 bensinbilar, ca 51 700 gasbilar och lika många elbilar som rullar 15 000 km/år. Stadens verksamheter kan annonsera, boka och efterlysa möbler och inredning på Tage så att användbara saker kan återbrukas inom staden. Vill du vara med och tillsammans med TAGE-gruppen arbeta med återbruk genom: • Inventering av inkommande inventarier • Märka upp möbler registrera i system • Annonsera • H...
2023-01-18 2023-02-01
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Utredare till LPO Skärholmen
Som utredare inriktas ditt arbete i första hand mot de brott som enligt brottskatalogen skall handläggas av LPO vilket är allt från grov misshandel, narkotikabrott, stölder, special straffrättsliga ärenden till ärenden med frihetsberövade personer och tvångsmedel/hemliga tvångsmedel. I rollen som utredare ska du ta fram ett objektivt beslutsunderlag till din förundersökningsledare där egen bevisvärdering under utredningen är en av arbetsuppgifterna. Du arbetar självständigt men kan vid större ärenden jobba i ett team Huvudsakliga arbetsuppgif...
2023-01-17 2023-01-31
Polismyndigheten, Polisregion Väst Gränspolis, funktionsinriktade polisutbildningen, region Väst
Ett av de viktigaste uppdragen gränspolisen har är att kontrollera våra inre och yttre gränser för att på så sätt ha kontroll på de som reser in och ut ur landet samt finna de som inte har rätt att vistas här. Vi utför därför yttre och inre gränskontroller. De yttre gränskontrollerna sker vid flygplatser i regionen och hamnar året runt. De inre kontrollerna sker i den polisiära vardagen av personer vi möter och har anledning att kontrollera. Som medarbetare vid gränspolisen ingår att utföra inre utlänningskontroller i syfte att finna de som in...
2023-01-16 2023-02-16
Kriminalvården, Helsingborg Produktionsledare (arbetsledare) till verksamhetsområde Helsingborg
Som produktionsledare har du direktkontakt med våra intagna i häktesproduktion. I den dagliga kontakten med de intagna innebär ditt arbete att du bidrar till intagnas lärande men också till att intagna reflekterar över sin situation. Efter introduktion kommer du som produktionsledare att vara med och ansvara för den dagliga driften. Du planerar, arbetsfördelar samt säkerställer att våra leveranser sker enligt utsatt tid. Du kommer även hantera administrativa uppgifter såsom fakturering, kalkyler och offerter. Ansvar för kundkontakt och levera...
2023-01-11 2023-02-01
Göteborgs Stad , Renova AB Gruppchef till Sävenäs avfallsmottagning, risk och sekretess
Hos oss på Renova har du möjligheten att göra samhällsnytta i kombination med ett roligt och omväxlande jobb i en koncern där hållbarhet är vår kärnverksamhet. Som chef för Sävenäs avfallsmottagning har du en nyckelroll i organisationen för att säkerställa en effektiv mottagning av avfall vid Sävenäs avfallskraftvärmeverk. Du driver gruppens planering och involverar såväl interna som externa kunder för att nå ett bra inflöde av avfallet. Du utför ett självständig arbete utifrån din specialistkompetens, samtidigt som du är spindeln i nätet s...
2023-01-10 2023-02-05
Göteborgs Stad , Exploateringsförvaltningen Intern fastighetsvärderare till Exploateringsförvaltningen
Som intern fastighetsvärderare på Exploateringsförvaltningen arbetar du med att värdera fastigheter inför köp, försäljningar och upplåtelser. Förvaltningens fastighetsvärderare arbetar som internkonsulter vilket huvudsakligen innebär att uppdragen kommer från kontorets avdelningar för mark- och exploateringsfrågor. Våra vanligaste värderingsuppdrag är att värdera byggrätter inför exploatering, värdera mark inför omreglering eller friköp av tomträtter samt genomföra fastighetsrättsliga ersättningsbedömningar. Andra uppdrag kan vara värdering av ...
2023-01-10 2023-01-31
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Förundersökningsledare till polisens kontaktcenter, region Stockholm
Uppdraget på PKC är att vara den första länken i kedjan till en effektiv och kvalitetssäkrad brottsutredningsprocess. Hos oss öppnas möjligheter för dig att vara med i utvecklingen av en verksamhet i ständig förändring. Du får arbeta i en virtuell miljö med operatörer och förundersökningsledare i team. Rollen som förundersökningsledare innebär att lämna tydliga direktiv till medarbetare, såväl muntligt som skriftligt, i syfte att driva förundersökningen framåt, alternativt lägga ned ärenden med kvalitet. I samråd med gruppchef coachar, motiver...
2023-01-09 2023-01-29
Bolagsverket, It-avdelningen Spontanansökan IT-jobb
Vi söker nya medarbetare! Vi söker många olika kompetenser och störst behov har vi just nu av • systemutvecklare (både front-end och back-end) • infrastrukturutvecklare Vad är viktigast för dig? Att utvecklas, att ha kul på jobbet, att ha möjlighet till distansarbete eller att skapa värde för samhället? På vår it-avdelning erbjuder vi dig allt detta och mycket mer. Vi är mitt inne i en spännande utvecklingsresa där vi förnyar stora delar av it-stödet och utforskar nya tekniska möjligheter och innovationer för att bidra till Bolagsverkets utv...
2023-01-02 2023-06-22
Sävsjö kommun Lotterikontrollant till Sävsjö Kommun!
Som lotterikontrollant tar du tillvara Sävsjö kommuns, allmänhetens och tillståndshavarens intressen. Du övervakar föreningarnas lotteriverksamhet och ser till att verksamheten ger skälig avkastning. Uppdragets omfattning varierar över året, uppskattningsvis i snitt mellan 15 och 20 timmar per månad.
2022-12-23 2023-01-31
Polismyndigheten, Rättsavdelningen Processutvecklare till Rättsavdelningens informationsförvaltning i Stockholm
Vill du vara med och utveckla Polismyndighetens process för utlämnande av allmän handling och bidra i sektionens kvalitetsarbete när det gäller personuppgiftsbehandling inom informationsförvaltningen? För sådant arbete söker vi nu en handläggare med juristutbildning och erfarenhet av att arbeta med juridiska frågor. I arbetet med processutveckling ingår att tillsammans med ansvarig processledare styra, utveckla, och följa upp processen för utlämnande av allmän handling inom hela Polismyndigheten. Arbetet innefattar samverkan med olika funkt...
2022-12-21 2023-02-01
Örkelljunga kommun, Utbildningsförvaltningen Timvikarier sökes till Ekets- och von Reisers skola
Det här är en intressanmälan som timvikarie på Ekets- och von Reisers skola. Du kommer att behöva gå in med kort varsel vid korttidsfrånvaro hos vår ordinarie personal för att vikariera i klass i olika ämnen. Du kommer att ansvara för lektioner med stöd av i förväg planerade uppgifter, sköta närvarorapportering och stötta eleverna i deras arbete.
2022-12-20 2023-02-28
Vetlanda kommun, Rekryteringsenheten Praktik – examensarbete
Studerar du på universitet, högskola eller yrkeshögskola? Gör din praktik eller ditt examensarbete hos oss! Och jobba med kvalificerade kollegor, knyt kontakter och bidra till utveckling. Ska du ha praktik, VFU eller LIA? Vår ambition är att du ska få en insyn i alla aspekter verksamheten du praktiserar. Ofta får du som praktikant möjlighet att driva ett projekt på egen hand, som en del i verksamhetens ordinarie arbete. Vi hjälper gärna till med underlag till din praktikrapport eller studie. När din praktikperiod närmar sig får du ett program ...
2022-12-15 2023-03-31
Svenljunga kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Praktik i Svenljunga kommun på Samhällsbyggnadsförvaltningen
Som praktikant får du delta i flera olika delar av samhällsbyggnadsförvaltningen, var du lägger fokus kan du själv få möjlighet att påverka efter eget intresse och utbildning. Du får kunskaper om hur den offentliga verksamheten fungerar, ta del av Svenljungas kommuns framtidsplaner och arbetet med att aktualisera dessa. Inom ramarna av din praktik får du följa våra medarbetare inom samhällsbyggnad i vardagen, delta på möten och i politiska beslut samt besöka olika arbetsplatser beroende på vilket område du är intresserad av att praktisera i...
2022-12-09 2023-08-31
Hallstahammars kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Nu söker vi engagerade semestervikarier inom städ
Att arbeta inom Städ. Arbetet innebär att städa i någon av kommunens lokaler, det kan vara på t.ex. skolor och äldreboenden. Du får introduktion och stöd för att klara detta uppdrag. Du ska även: - Vara serviceinriktad, ha ett stort engagemang och ta egna initiativ inom ramen för ditt arbete. - Som person är du lojal och drivs av att känna att du gör ett bra jobb. Som semester/timvikarie inom Hallstahammars kommun får du ett omväxlande och lärorikt arbete. Vårt uppdrag är att ge service av god kvalitet. Ditt uppdrag innebär att snabbt kun...
2022-12-07 2023-03-31
Vingåkers kommun, Äldreomsorgen Spontanansökan till Vingåkers kommun
Fanns inte ditt drömjobb just nu? Eller du kanske inte nådde hela vägen senast du sökte ett jobb hos oss? Du kanske bara är nyfiken på oss som kommun? För oss är det värdefullt att ta vara på bra kompetens, även om vi inte har den lediga tjänsten just för dig. Vi vill därför uppmuntra Dig att skicka in en spontanansökan om du tror att Vingåkers kommun kan passa dig! Hos oss finns det över 100 olika yrken och vi finns inom skolan, äldreomsorg, funktionshinderomsorg och administration. Vi läser alla ansökningar och matchar sporadiskt din ansöka...
2022-11-09 2023-05-31
Eksjö kommun Intresseanmälan timvikarie Eksjö kommun
I arbete inom förskola, grundskola/grundsärskola, gymnasium/gymnasiesärskolan kommer du ha i uppdrag att hjälpa barnen/eleverna att utvecklas både kunskapsmässigt och känslomässigt. Därmed läggs grunden till det livslånga lärandet. Inom ovanstående kan du arbeta som barnskötare/obehörig förskolelärare, elevassistent och/eller obehörig lärare. Att arbeta inom äldreomsorgen och äldrepsykiatrin innebär att arbeta i en arbetsgrupp med olika professioner. Arbetsuppgifterna består av olika hjälpinsatser i varierande omfattning, exempelvis omvårdnad,...
2022-10-11 2023-08-11
Eskilstuna kommun, Examensarbete Examensarbete inom Eskilstuna kommun - för dig som studerar
Du blir inte anställd av Eskilstuna kommun och får därför heller inte någon lön. Om du blir erbjuden exjobb gör du upp tidplan och kommer överens om andra praktiska delar och detaljer kring exjobbet tillsammans med din handledare. Om du vill göra ditt examensjobb tillsammans med en annan student måste du skicka in en enskild ansökan. Skriv i din ansökan vem/vilka som du vill göra ditt exjobb tillsammans med.
2022-09-19 2023-03-31
Vetlanda kommun, Rekryteringsenheten Spontanansökan till vänliga Vetlanda kommun
Fanns inte jobbet du sökte just nu? Nådde du inte hela vägen när du sökte? Eller är du rastlös och vill vidare, men har inte tagit det där klivet att söka jobb. För oss är det värdefullt att ta vara på bra kompetens, även om det för stunden inte finns eller blev det jobb som du tänkt dig. Inom kommunen finns det cirka 350 olika yrkeskategorier inom följande områden: Vård & omsorg Barn & utbildning Kultur & fritid Socialförvaltningen Miljö & bygg Gata & park Måltidsservice Kommunledning Du väljer inom vilket område som du kan tänka dig att j...
2022-04-02 2023-02-01