Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Samhällsbyggnad Bergslagen, Avfall & Återvinning Vikariat som Miljöhandläggare
Rollen som miljöhandläggare på förbundet är spännande och omväxlande. Här möts du av såväl årshjulsstyrda arbetsuppgifter som utredningar där du själv är drivande. I tjänsten förekommer det en hel del arbetsuppgifter knutna till våra anläggningar utifrån årshjulet, exempelvis sammanställning av uppgifter till miljörapporter, statistik och dokumentation. Du kommer även att jobba med utveckling av avdelningens styrdokument gällande miljöfrågor, hantering av kontrollprogram, vattenprovtagning i fält och analys av provsvar. Du sköter underhållsarb...
2022-09-23 2022-10-07
Polismyndigheten, Polisregion Väst Handläggare inom Allmän handling och Kontaktförbud till PO Skaraborg
Som Handläggare inom kontaktförbud och allmän handling, har du en central roll och stöttar hela PO Skaraborg med din specialistkompetens. Du kommer tillhöra verksamhetsstödsgruppen. Som Handläggare Kontaktförbud/Allmän handling är du en del i den dagliga hanteringen av handläggningsärenden. Arbetet innebär att handlägga inkomna ansökningar om kontaktförbud samt inkomna begäran rörande allmänna handlingar samt tillhörande sekretessprövningar. Arbetsuppgifterna består i att hantera, diarieföra samt yttra dig i dessa olika ärenden.
2022-09-21 2022-10-05
Sandvikens kommun, Arbetslivsförvaltningen Arbetsmarknadshandläggare
Vårt arbete handlar i grunden om att motivera och stötta människor till egen försörjning. Som arbetsmarknadshandläggare har du en nyckelroll i individens resa från första kontakt, framtagande av karriärplan, coacha via empowermentpedagogik, dokumentera, till att samordna kring individen för att hen ska kunna komma till egen försörjning. I den resan ingår det att delta i olika samverkansgrupper för att bli lyckosam i att lyckas med uppdraget. Du behöver i ditt uppdrag ha bra koll på eller förmåga att skaffa dig bra koll på den lokala och natio...
2022-09-21 2022-10-16
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Hästskötare till Polisrytteriet i Region Stockholm
Arbetet består i huvudsak av stalltjänst - ryktning, utfordring, skötsel av utrustning, enklare hästsjukvård och visst underhåll av stallet. I arbetsuppgifterna ingår även renhållning av boxar, stallgångar och hagar. I tjänsten förekommer även viss ridning samt longering och tömkörning av hästar.
2022-09-21 2022-09-28
Eskilstuna kommun, Examensarbete Examensarbete inom Eskilstuna kommun - för dig som studerar
Du blir inte anställd av Eskilstuna kommun och får därför heller inte någon lön. Om du blir erbjuden exjobb gör du upp tidplan och kommer överens om andra praktiska delar och detaljer kring exjobbet tillsammans med din handledare. Om du vill göra ditt examensjobb tillsammans med en annan student måste du skicka in en enskild ansökan. Skriv i din ansökan vem/vilka som du vill göra ditt exjobb tillsammans med.
2022-09-19 2023-03-31
Göteborgs Stad , Göteborgs Stadshus AB Praktik vid Göteborgs Stads EU-kontor VT 2023, Bryssel
Gothenburg European Office (GEO) representerar Göteborgs Stad gentemot EU:s institutioner och andra Brysselaktörer. Detta görs på plats i Bryssel genom omvärldsbevakning av EU:s lagstiftningsprocesser, påverkansarbete i enlighet med stadens riktlinjer, och initiering och stöd vid strategiska utvecklingsprojekt med EU-finansiering. Med sina 300 regionkontor, 2 600 intresse- och branschorganisationer och 1 200 medierepresentanter är Bryssel också en optimal plats för att marknadsföra innovativa lösningar från Göteborg och knyta kontakter för fram...
2022-09-19 2022-10-14
Landskrona stad, Stadsledningsförvaltningen Kvalitetscontroller
Vi är just nu igång med att etablera en kvalitets- och utvecklingsavdelning med syfte att fokusera på målstyrning och systematiskt kvalitetsarbete. Här ser vi fram emot att arbeta tillsammans med dig där uppdraget som kvalitetscontroller innebär att samordna, förvalta och utveckla processer kopplat till målstyrning och systematiskt kvalitetsarbete på stadsövergripande nivå. Du arbetar med analys och utveckling av verktyg och stöd för uppföljning på stadsövergripande nivå och ansvarar för att driva vidareutveckling av vårt gemensamma kvalitets- ...
2022-09-19 2022-10-09
Göteborgs Stad , Gryaab Utvecklingsingenjör sökes till Gryaab!
Vill du vara med och arbeta för ett renare hav? Vi söker nu en kunnig och miljöintresserad utvecklingsingenjör till vår utvecklingsenhet på Gryaab. Som utvecklingsingenjör på Gryaab medverkar du i projekt som bland annat syftar till att förbättra tekniska lösningar för Ryaverkets reningsprocesser och slambehandling. Du arbetar med att hitta nya och bättre metoder inför framtiden där ett viktigt mål är att kunna rena mer vatten på ett bättre sätt och med mindre resurser. Du får bland annat utreda och utveckla avloppsvattenreningstekniker i fram...
2022-09-16 2022-09-30
Växjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kulturmiljöstrateg
I samhällsbyggnadsförvaltningen samlas funktioner och kompetens inom allt ifrån utveckling av nya stadsdelar och verksamhetsområden, till livsmedelskontroll, vattenförsörjning, detaljplanering, bygglov samt drift och förvaltning av kommunens trafik/gator och parker/grönområden. Här skapas förutsättningar för framtidens levande stad, tätorter och landsbygd. Som kulturmiljöstrateg hos oss kommer du arbetar strategiskt med kulturmiljöfrågor och ställningstaganden kring utvecklingen av vår stad, tätorterna och landsbygden samt utveckla planeringsu...
2022-09-16 2022-10-30
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Beslagshandläggare till polisområde Stockholm Nord
Som beslagshandläggare är din huvudsakliga arbetsuppgift att i förundersökningen hantera och ansvara för tvångsmedlet beslag enl. RB 27 kap, i samband med brottsutredningar. Det rör sig om allt från kläder, papper, verktyg, fordon, pengar, narkotika, vapen m.m. Du ansvarar för att omhänderta olika utredningsadministrativa och operativa utredningsåtgärder, såsom effektuering av lagakraftvunna domar och polisiära förundersökningsbeslut, identifiering och spårning av föremål tagna i beslag samt hantering och vård av beslag. Vi eftersträvar en hög ...
2022-09-16 2022-09-26
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Aktiveringspadagog/aktivitetssamordnare till Bagaregårdens vård- och omsorgsboende
Vill du vara med att inspirera och motivera äldre genom att skapa en levande miljö, där idéer och önskemål tas tillvara? Nu söker vi på Bagaregården en duktig och driven aktiveringspedagog/aktivitetssamordnare. Du kommer att få vara med i arbetet kring att skapa ett levande och öppet vård- och omsorgsboende i centrala Göteborg. Dina huvudsakliga uppgifter kommer att vara att arbeta tillsammans med hyresgäster, undersköterskor och övriga teamet med att göra verksamheten och huset till en plats där livet fortsätter. På Bagaregårdens vård- och ...
2022-09-14 2022-09-28
Skövde kommun, Arbetsavdelningen Trafikarbetare - En bred roll med stor variation
Som Trafikarbetare hos oss kommer du arbeta i varierad gatumiljö. Vi gör allt från att ställa upp och sköta avstängningar enligt Trafikanordningsplaner, kalibrera parkeringsdisplayer, sätta upp/byta vägmärken, laga P-automater, stå flaggvakt och montera/läsa av radar för trafikmätningar till att klottersanera. Du kommer att arbeta både självständigt och i grupp. Din närmsta chef delar ut arbetsuppdrag och meddelar prioriteringsordning, det är sedan upp till dig och dina kollegor att planera dagen efter givna direktiv. Vissa uppdrag är tidskräv...
2022-09-14 2022-09-28
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Omsorgshandledare till Bagaregårdens Vård- och omsorgsboende
Som omsorgshandledare på Bagaregårdens Vård- och omsorgsboende ska du stödja och handleda undersköterskor och kollegor för att utveckla kvalitén i vardagsarbetet kring hyresgästen. Vi arbetar enligt den nationella värdegrunden och har ett salutogent synsätt som är grunden i personcentrerad vård och omsorg. Målsättningen är att uppdraget ska bidra till ökad kvalitét på vård-och omsorgsboenden. I uppdraget ingår att: - Ansvara för att utveckla samordning och koordination för samverkan mellan funktioner/professioner såväl inom som mellan organis...
2022-09-13 2022-09-27
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Gruppchef till FU-ledargrupp, PKC Farsta, Region Stockholm
Som gruppchef på PKC rapporterar du till sektionschef samt ingår i sektionens ledningsgrupp där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom PKC:s område och dess resultat. Som chef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppri...
2022-09-13 2022-09-30
Mölndals stad, Fastighetsavdelningen Fastighetschef till Mölndals stad
Vi söker en fastighetschef som vill leda utvecklingsarbetet med lokalförsörjningen i staden. Som fastighetschef är du en drivande kraft för utvecklingen av stadens lokalförsörjningsprocess och våra lokaler och anläggningar. Du ansvarar både för det strategiska och operativa arbetet på avdelningen och har ansvar för personal, ekonomi och verksamhet. Du leder fastighetsavdelningen, ingår i stadsledningsförvaltningens ledningsgrupp och rapporterar till biträdande stadsdirektör. Fastighetsavdelningen har en nyckelroll i staden och samverkan med ...
2022-09-12 2022-09-25
Hofors kommun, Persgården Administratör
Du kommer aktivt jobba mot SÄBO. Som administratör är du ett ansikte utåt för verksamheten. I ditt uppdrag som administratör ingår bland annat ansvar för bemanning av verksamhetens olika grupper genom bland annat Multi Access och Time Care Pool. Kontakt med boende och anhöriga, beställning av förbrukningsmaterial, attestering av fakturor, kontakt med fastighetsägaren och externa aktörer samt programmering av larm på boende. Vid enhetschefs frånvaro ser du även till att bevaka vårat verksamhetssystem för att se om det kommer in nya uppdr...
2022-09-12 2022-09-25
Lidingö Stad, Stadsledningskontoret Fordonsansvarig
Som fordonsansvarig har du ett helhetsperspektiv över stadens fordonsfrågor och arbetar både strategiskt och operativt. Rollen är bred och innebär många kontakter på olika nivåer inom staden, men också med externa parter så som leverantörer, myndigheter och allmänheten. Du kommer att ha verksamhets- och budgetansvar samt driva arbetet med att vidareutveckla den centrala funktionen för samordning av fordon. Vidare är du den som styr vagnparken mot målet om fossilfrihet och ser till att våra fordon uppfyller gällande lagstiftning. Dina arbetsupp...
2022-09-12 2022-09-26
Vetlanda kommun, Kompetenscenter Examensarbete – högskola, universitet, yh-utbildning
Hos oss har du stora möjligheter att knyta ihop de teoretiska och praktiska kunskaperna du fått under din utbildningstid, och omsätta dem i verkligheten. Du får arbeta med kvalificerade kollegor, knyta kontakter och bidra till utveckling av verksamheten. För oss som arbetsgivare är ditt examensarbete en möjlighet att arbeta med duktiga studenter som är specialiserade på olika yrkesområden. Vi får fånga upp nya värdefulla kunskaper, tekniker och insikter och inte minst lära känna just dig och dina färdigheter. Vetlanda kommun har en bred verk...
2022-09-09 2022-12-09
Kommunledningsförvaltningen, Kumla kommun Arbetsledare Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen
Drivs du av ett uppdrag där den ena dagen inte är den andra lik? Trivs du med att ha ett lärande förhållningssätt och erbjuda utveckling för både arbetssökande och en verksamhet? Till tvätteriverksamheten söker Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen (AMI) en arbetsledare. Som arbetsledare på Arbetsmarknadsenheten ingår du i ett entusiastiskt team som sätter värde på arbetsglädje, driv och uthållighet. AMI får uppdrag av myndigheter att erbjuda vissa arbetssökande arbetsträning och stöd för att hitta bästa vägen till ett eget lönearbete e...
2022-09-08 2022-09-25
Sävsjö kommun Spontanansökan Sävsjö kommun
Vi finns till för våra medborgare i alla stadier i livet. Hos oss har du ett omväxlade, meningsfullt men framför allt ett roligt arbete. Arbetsuppgifterna varierar självklart beroende på vilken tjänst du söker.
2022-09-07 2022-10-31
Göteborgs Stad , Bostads AB Poseidon Bostads AB Poseidon söker en distriktschef till distrikt Backa
Vi söker samhällsengagerad distriktschef och inspirerande kollega i vår ledningsgrupp! Vår distriktschef i Backa har axlat en ny nyckelroll inom bolaget. Nu söker vi en ny handlingskraftig kollega och lagledare som fortsätter utvecklingen mot ett attraktivt och växande Backa. Poseidon har ett tydligt uppdrag från staden att satsa på, stärka och utveckla de områden som vi kallar våra utvecklingsområden. Målet är att ingen del av staden ska finnas med på polisens lista över särskilt utsatta områden 2025. Nu söker vi en klok och inspirerande l...
2022-09-05 2022-09-25
Vetlanda kommun, Kompetenscenter Praktik - högskola, universitet, yh-utbildning
Hos oss finns stora möjligheter att knyta ihop de teoretiska och praktiska kunskaper du fått under din utbildningstid och omsätta dem i verkligheten. Du får arbeta med kvalificerade kollegor, knyta kontakter inför ditt framtida arbetsliv och bidra till utveckling av verksamheten. För oss som arbetsgivare är ditt examensarbete en möjlighet att arbeta med duktiga studenter som är specialiserade på olika yrkesområden. Vi får fånga upp nya värdefulla kunskaper, tekniker och insikter och inte minst lära känna just dig och dina färdigheter. Vetlan...
2022-09-01 2022-11-30
Skövde kommun, Avdelning arbetsmarknad Jobb för Unga
Skövde Kommun kommer under 2021 och 2022 satsa på att sänka ungdomsarbetslösheten inom Skövde kommun och samtidigt stärka kompetensförsörjningen för framtiden genom att ungdomar får inblick i arbetsuppgifter inom kommunens uppdrag. Anställningarna ska assistera verksamheterna inom kommunen. Du är välkommen med din ansökan där du berättar om dig själv i ett personligt brev och varför just du ska delta i Skövde kommuns satsning Jobb för Unga. Du berättar vilka typer av arbetsuppgifter som du är intresserad av och du anger också om du önskar en a...
2022-07-25 2022-10-31
Lapplands kommunalförbund, Lapplands Gymnasium Gällivare Elevhemsvärd
Ansvara för elevernas gemensamma utrymmen och skapa hållbara rutiner för dessa. Du ska se till att hålla ordning på eleverna och underhålla lokalerna.
2022-06-16 2022-10-07
Vetlanda kommun, Rekryteringsenheten Spontanansökan till vänliga Vetlanda kommun
Fanns inte jobbet du sökte just nu? Nådde du inte hela vägen när du sökte? Eller är du rastlös och vill vidare, men har inte tagit det där klivet att söka jobb. För oss är det värdefullt att ta vara på bra kompetens, även om det för stunden inte finns eller blev det jobb som du tänkt dig. Inom kommunen finns det cirka 350 olika yrkeskategorier inom följande områden: Vård & omsorg Barn & utbildning Kultur & fritid Socialförvaltningen Miljö & bygg Gata & park Måltidsservice Kommunledning Du väljer inom vilket område som du kan tänka dig att j...
2022-04-02 2022-09-29
1 2 >