Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Halmstads kommun, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Arbetsledare till Jobbtorget
Vi söker nu en arbetsledare till verksamheten Arbetsmarknad- och försörjnings enhet Jobbtorget. Huvuduppgiften för en arbetsledare är hos oss är arbetet med att handleda och stödja våra deltagare mot egenförsörjning samt anpassa arbetsuppgifterna utifrån deltagarnas förutsättningar och utveckling. I rollen vi nu söker kommer du som arbetsledare att arbeta med att leda, driva och utveckla det daglig arbetet på fritidsbanken. Rollen innefattar till stor del nätverkande med föreningsliv, företag och förvaltningar och du behöver därmed ha vanan och...
2022-12-02 2022-12-18
Halmstads kommun, Lokalförsörjning Lokalstrateg till Lokalförsörjningsenheten, Teknik- och fastighetsförvaltningen
Är du en strategisk person som brinner för fastighetsfrågor och tycker om att skapa relationer och nätverk? Vill du bidra till att göra skillnad för Halmstads kommun och dess invånare? Då kan det vara dig vi söker till vårt kompetenta och prestigelösa team på Lokalförsörjningsenheten på Teknik- och fastighetsförvaltningen! Som lokalstrateg ansvarar du för kommunens strategiska lokalplanering. Du ombesörjer att kommunens verksamheter erbjuds ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler samt att kommunens fastighetskapital utnyttjas på bästa tä...
2022-12-02 2022-12-27
AB Ängelholmshem Proaktiv HR-chef till Ängelholmshem
Du erbjuds en kvalificerad och utvecklande tjänst i en professionell miljö som kännetecknas av de båda bolagens värdegrund som sammanfattas i nyckelorden öppenhet, omtanke och handlingskraft. Vi söker dig som vill arbeta brett inom HR-området med både ett strategiskt och operativt ansvar. Dina fokusområden kommer att vara: • Chefsstöd i form av att tillhandahålla diverse verktyg som behövs inom HR-området, ledarskapsutveckling samt coachning till chefer. • Säkerställa kompetensförsörjning och utveckla Talent management. • Driva och utveckla E...
2022-12-01 2022-12-18
Västerås stad, Externt förbund Vafab Servicekoordinator till VafabMiljö
Som servicekoordinator har du i första hand en administrativ roll. Dels ansvarar du för enhetens ärenden i vårt ordersystem genom att koordinera arbetet med medarbetarna, andra interna enheter, entreprenörer och kunder. Du skapar struktur i orderhanteringen och ser till att arbetsrutiner efterlevs. Du planerar och koordinerar leveranser, intag av utrustning vid event, kontrollerar och konterar fakturor samt ansvarar för inventering och lagersaldon. Delar av dagen bemannar du vår godsmottagning.
2022-11-30 2022-12-15
Motala kommun, Utförare LSS och socialpsykiatri Samordnare inom LSS verksamhet
I rollen som samordnare utgör du en betydelsefull resurs i verksamhetens team och du rapporterar direkt till enhetschef. Du kommer att arbeta med personlig assistans, avlösarservice och ledsagarservice. Verksamheten är händelsestyrd och därmed kan uppdrag och förutsättningar snabbt förändras vilket ställer krav på flexibilitet och stresstålighet . Vi är i ett utvecklingsläge och har ett fortskridande arbete med att arbeta fram fungerande processer och rutiner. Det innebär att du kommer vara delaktig i utvecklingsarbete samt ha en sammanhålland...
2022-11-29 2022-12-12
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Förundersökningsledare LPO Huddinge
Tjänsten som förundersökningsledare till våra utredningsgrupper med vuxna misstänkta innebär att du står som enskild beslutsfattare i flera av lokalpolisområdets förundersökningar samt agera arbetsledare åt en grupp utredare. Du ska kunna prioritera och skapa struktur i balansärenden och följa upp ärenden och agera utredningsledare i ärenden med frihetsberövat eller annan komplex karaktär. Du ska ta del av hur utredarna lägger upp sitt arbete, ställa krav och tillsammans med gruppchefen ansvar för gruppens utveckling. Som förundersöknings...
2022-11-28 2022-12-12
Polismyndigheten, Polisregion Nord Fordonsvårdare
Som fordonsvårdare kommer du tillsammans med kollegor att ha ansvaret över ett antal fordon tillhörande i huvudsak polisområde Stockholm city. Fordon drar med sig höga kostnader och därför är det av stor vikt att vi sköter om dem. Det gäller allt från den dagliga vården, exempelvis dammsugning och såväl inre som yttre tvätt, till att köra fordonen till verkstad och besiktning samt lättare reparationer. Dessutom är det du, som tillsammans med kollegor som lägger om till sommar-/vinterdäck, vilket kräver god fysik. Du som söker ska vara proak...
2022-11-28 2022-12-12
Polismyndigheten, Polisregion Mitt Beslutsfattare till Gränspolissektionen, Region Mitt med placering i Uppsala
Som beslutsfattare för utlänningsärenden har du ett övergripande ansvar för tillämpningen av utlänningsrätten i regionen. Du kommer att fatta beslut som bland annat rör yttre gränskontroll och inre utlänningskontroll; avvisning vid yttre gräns och inne i landet, tvångsmedel som förvar och verkställighet av av- och utvisningsbeslut. Du skriver yttranden, håller i muntliga förvarsförhandlingar och företräder Polismyndigheten i Migrationsdomstolen. Du kommer tillsamman med andra funktioner även vara en viktig del i arbetet med att utveckla och imp...
2022-11-28 2022-12-12
Göteborgs Stad , Bostads AB Poseidon Bostads AB Poseidon söker ombyggnadssamordnare
Poseidon jobbar för en tryggare och mer trivsam stad, och har många renoverings- och ombyggnationsprojekt på gång över hela stan. Nu behöver vi en till lyssnande ombyggnadssamordnare som agerar spindeln i nätet och säkrar en god dialog i projekten, alltid med hyresgästen i fokus. Vill du vara med och bidra med handlingskraft och kompetens som ombyggnadssamordnare, i samband med renoveringar och ombyggnationer? Här blir du den viktiga länken mellan hyresgäster, entreprenörer, distriktet, uthyrningen och projektgruppen. Du sköter hyresgästkonta...
2022-11-25 2022-12-09
Göteborgs Stad , Finsam Göteborg Samordningsförbundet söker Case Manager till Individsamverkansteam
Vi söker en Case Manager på heltid till Individsamverkansteam på Centrum. Individssamverkansteam Centrum är ett av fyra myndighetsgemensamma team i staden. Varje team består av en samordnare, representant från Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen och kommunen samt en Case Manager. Vi sitter i ljusa lokaler på Första Långgatan 7 i Göteborg. Tillsammans arbetar Individsamverkansteam för att möta upp individens behov och öka förutsättningar till egen försörjning genom arbete eller studier. Målgruppen är individer som bor i Göteborg i åldrarna ...
2022-11-23 2022-12-14
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Skolvaktmästare Blåklintskolan F-9
Vi söker dig som är driven och självständig och vill arbeta på Blåklintskolan som skolvaktmästare. Som vaktmästare är du ansvarig för den dagliga skötseln med underhåll och drift i inomhus- och utomhusmiljö. I arbetsuppgifterna ingår att iordningsställa lokaler vid verksamhetsförändringar och att ansvara för kontakter med fastighetsförvaltare. Dessutom ingår övrig service som bedöms ligga inom ramen för uppdraget såsom beställningar av tjänster och mottagande av leveranser samt ha hand om förråd och lagerutrymmen. Vaktmästaren är även ansv...
2022-11-22 2022-12-06
Göteborgs Stad , Renova AB Tekniker, avlösare till sorteringsanläggningar.
Vi söker nu en tekniker/avlösare till teamet på anläggningarna för sortering - och omlastning, som arbetar för att driften sköts på ett effektivt, säkert och miljöriktigt sätt. Tjänsten innebär ett varierande arbete där du kommer att arbeta på våra sorterings- och omlastningsanläggningar. Främst kommer du att stötta upp på anläggningarna vid frånvaro där du kommer att arbeta med teknikers sedvanliga arbetsuppgifter. Du kan även komma att ha egna ansvarsområden såsom vattenprovtagning, uppföljning och rapportering. Du kommer att ingå i ett team...
2022-11-18 2022-12-31
Göteborgs Stad , Renova AB Tekniker till Skräppekärr sorteringsanläggning
Affärsområde Återvinning (AOÅ) är ett av två affärsområden i Renova Miljö AB. Kärnverksamheten består av återvinning och behandling av avfall. Vi söker nu en tekniker till Skräppekärr sorteringsanläggning. Arbetet som tekniker innebär att sköta driften vid anläggningen enligt våra mål, tillstånd och rutiner. I rollen ingår ett tydligt kundfokus för att bibehålla goda relationer och nå en bra avfallshantering. Våra kunder ska känna sig trygga med att vi tar hand om deras avfall på bästa möjliga sätt för miljön. Till anläggningen kommer både ...
2022-11-18 2022-12-31
Polismyndigheten, Polisregion Syd Barnutredare vid Utredningssektionen i Polisområde Södra Skåne
Som Barnutredare kommer du att handlägga ärenden där barn är målsägande och brottet skett inom nära relation. Du kommer också att handlägga sexuella övergrepp på barn, både fysiska och digitala. Du kommer handlägga dessa ärenden genom att delta vid förhör av barnet och genomföra övriga för ärendet adekvata utredningsåtgärder. Arbetet innebär självständig handläggning och ansvar för brottsutredningar inom de brottskategorier som handläggs av sektionen under ledning av förundersökningsledare från främst Åklagarmyndigheten men även Polismyndighet...
2022-11-17 2022-12-04
Polismyndigheten, Polisregion Syd Utredare till utredningssektionen för brott i nära relation i Lund Region Syd
Som utredare arbetar du med olika typer av brottsutredningar under ledning av förundersökningsledare. Arbetet sker både i team och som självständig handläggning. Grupperna hanterar de flesta brotten som enligt brottskatalogen tillhör utredningssektionen. Du är ansvarstagande och har hög stresstålighet. Du kan arbeta med ett långsiktigt perspektiv och har förmågan att se helheten i de aktiviteter eller beslut du deltar i. Du är resultatinriktad, uthållig och lojal mot verksamhetens mål. I arbetet ingår att hantera frihetsberövade personer, va...
2022-11-17 2022-12-04
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Polismyndigheten söker delgivningsmän till region Stockholm
Arbetet vid inre tjänst omfattas av eftersökning av personer som söks för delgivning, inhämtning av uppgifter från andra myndigheter, registerkontroll samt redovisning av ärenden m.m. Arbetet i yttre tjänst (fältarbete) består av uppsökande verksamhet i olika miljöer på bostadsadresser och arbetsplatser m.m. Den uppsökande verksamheten fordrar högt rättspatos, god fysik och arbetet utförs i normalfallet som ensamarbete. Du kommer vid anställning att få introduktion, utbildning och relevant utrustning för uppdraget.
2022-11-17 2022-12-08
Hofors kommun Administratör inom äldreomsorgen
Du kommer vara placerad på SÄBO och kan även komma att arbeta mot hemtjänstverksamhet. Som administratör inom äldreomsorgen är du ett ansikte utåt för verksamheten och en viktigt pusselbit för att knyta ihop verksamhetens olika delar. Som administratör har du ansvar för rekrytering och bemanning av personal till verksamhetens olika delar. Du kommer bland annat att arbeta i system som Personec, Time Care Pool, Multi Access, Treserva och Unit4. Arbetet som administratör är varierande då det innebär kontakt med såväl personal som boende och de...
2022-11-15 2022-12-04
Göteborgs Stad , Renova AB Medarbetare till Deponier
Du kommer att arbeta på en arbetsplats med gott kamratskap och varierande arbete. Tillsammans på anläggningen arbetar ca 10-15 medarbetare och entreprenörer. Din grupp ansvarar för driften av Tagene deponi. Drift av anläggningen omfattar bland annat: - Service och information till besökande kunder och entreprenörer. - Drift av reningsverk samt lite underhållsarbeten. - Utföra mätningar och provtagningar av exempelvis vatten och avfall. Kontroller av inkommande och utgående material. - Skötsel av våra ytor ute och inne på anläggningen. Da...
2022-11-15 2022-12-07
Göteborgs Stad , GS Trafikantservice AB GS Trafikantservice söker Personalplanerare
GS Trafikantservice AB erbjuder service inom kollektivtrafikområdet i syfte att underlätta resandet, öka trafikintäkterna och bidra till en ökad trivsel och trygghet. Trafikantservice innefattas av fyra enheter med olika uppdrag. Till en av enheterna, Resurspoolen, söker vi nu en ny medarbetare. Som personalplanerare arbetar du administrativt med att bemanna beställningar från kunder och beställare. Resurspoolens största uppdrag är att tillgodose Västtrafik med trafikinformatörer i hela Västra Götaland. Enheten tillhandahåller även personalr...
2022-11-11 2022-12-11
Vingåkers kommun, Äldreomsorgen Spontanansökan till Vingåkers kommun
Fanns inte ditt drömjobb just nu? Eller du kanske inte nådde hela vägen senast du sökte ett jobb hos oss? Du kanske bara är nyfiken på oss som kommun? För oss är det värdefullt att ta vara på bra kompetens, även om vi inte har den lediga tjänsten just för dig. Vi vill därför uppmuntra Dig att skicka in en spontanansökan om du tror att Vingåkers kommun kan passa dig! Hos oss finns det över 100 olika yrken och vi finns inom skolan, äldreomsorg, funktionshinderomsorg och administration. Vi läser alla ansökningar och matchar sporadiskt din ansöka...
2022-11-09 2023-05-31
Eksjö kommun Intresseanmälan timvikarie Eksjö kommun
I arbete inom förskola, grundskola/grundsärskola, gymnasium/gymnasiesärskolan kommer du ha i uppdrag att hjälpa barnen/eleverna att utvecklas både kunskapsmässigt och känslomässigt. Därmed läggs grunden till det livslånga lärandet. Inom ovanstående kan du arbeta som barnskötare/obehörig förskolelärare, elevassistent och/eller obehörig lärare. Att arbeta inom äldreomsorgen och äldrepsykiatrin innebär att arbeta i en arbetsgrupp med olika professioner. Arbetsuppgifterna består av olika hjälpinsatser i varierande omfattning, exempelvis omvårdnad,...
2022-10-11 2023-08-11
Eskilstuna kommun, Examensarbete Examensarbete inom Eskilstuna kommun - för dig som studerar
Du blir inte anställd av Eskilstuna kommun och får därför heller inte någon lön. Om du blir erbjuden exjobb gör du upp tidplan och kommer överens om andra praktiska delar och detaljer kring exjobbet tillsammans med din handledare. Om du vill göra ditt examensjobb tillsammans med en annan student måste du skicka in en enskild ansökan. Skriv i din ansökan vem/vilka som du vill göra ditt exjobb tillsammans med.
2022-09-19 2023-03-31
Vetlanda kommun, Bemanningsenheten Examensarbete – högskola, universitet, yh-utbildning
Hos oss har du stora möjligheter att knyta ihop de teoretiska och praktiska kunskaperna du fått under din utbildningstid, och omsätta dem i verkligheten. Du får arbeta med kvalificerade kollegor, knyta kontakter och bidra till utveckling av verksamheten. För oss som arbetsgivare är ditt examensarbete en möjlighet att arbeta med duktiga studenter som är specialiserade på olika yrkesområden. Vi får fånga upp nya värdefulla kunskaper, tekniker och insikter och inte minst lära känna just dig och dina färdigheter. Vetlanda kommun har en bred verk...
2022-09-09 2022-12-09
Sävsjö kommun Intresseanmälan till Sävsjö kommun
Vi finns till för våra medborgare i alla stadier i livet. Hos oss har du ett omväxlade, meningsfullt men framför allt ett roligt arbete. Arbetsuppgifterna varierar självklart beroende på vilken tjänst du söker.
2022-09-07 2022-12-31