Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Folkbildningsrådet Verksamhetssamordnare
Tjänsten Som vår verksamhetssamordnare har du en central roll i planering, uppföljning, analys och lärande samt återrapportering av vår verksamhet. Du kommer att utveckla vårt arbete med omvärldsanalys, riskanalys och kvalitetssäkring. Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med enhetschefer, generalsekreterare och andra nyckelfunktioner. Dina arbetsuppgifter kommer att vara: - Samordna och genomföra omvärldsanalyser och riskanalyser som underlag till Folkbildningsrådets verksamhetsplanering. - Samordna och ta fram underlag ti...
2022-12-02 2022-12-30
Stockholm Vatten och Avfall, Ledning och samordning Kvalitetsstrateg
Vill du arbeta medsamordning och verksamhetsutveckling i en nystartad enhet är det här tjänsten för dig! Vi söker nu en kvalitetsstrategi till den nybildade enheten för ledning och samordning. Enheten består av en verksamhetsstrateg samt tre verksamhetsutvecklare och inom kort kommer även en enhetschef att rekryteras. Du kommer att tillsammans med teamet utgöra avdelningens motor för samordning och förändringsledning, som ger en effektiv och integrerad ledning och styrning inom avdelningen. Förutom den nya enheten består avdelningen av sju oli...
2022-11-30 2022-12-09
Ängelholms kommun, Stöd och utveckling SHU Verksamhetsutvecklare digitala tjänster
Vi söker dig! En driven och engagerad verksamhetsutvecklare med intresse för digitalisering. Du kommer arbeta tillsammans med verksamheterna i alla steg från idé/förstudie till implementering och till viss del förvaltning. Det handlar om att identifiera behov, kartlägga processer, analysera nyttor, risker och konsekvenser samt planera för och implementera nya digitala tjänster. I din roll ingår även att vara huvuduppdragets lokala dataskydds- samt informationssäkerhetssamordnare. Det innebär att du representerar huvuduppdrag Samhälle i kommun...
2022-11-30 2022-12-27
Landskrona stad, Stadsledningsförvaltningen Organisationspsykolog
Som organisationspsykolog i Landskrona stad arbetar du för att utveckla prestationer och samarbete hos individer, team och arbetsgrupper i organisationen. Du bidrar till att Landskrona stad genom medarbetare, ledare och invånare kan navigera och agera med mod och handlingskraft i en komplex och föränderlig omvärld. Du kommer också att arbeta i nära samarbete med den projektledare som kommer att leda arbetet med Landskrona stads utvecklingsprogram för stadens befintliga och nya chefer samt utvecklingsprogram för interna talanger. • Ledni...
2022-11-29 2022-12-11
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Verksamhetsutvecklare hälso- och sjukvård
Vill du vara med i vårt arbete med att utveckla och samordna hälso- och sjukvårdsfrågor i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen? Då är rollen som verksamhetsutvecklare hos oss en tjänst för dig! Du kommer att vara en del av avdelning hälso- och sjukvårdens stab med huvudsaklig placering på huvudkontoret på Zirkongatan 7 i Västra Frölunda. Uppdraget som verksamhetsutvecklare är ett mångsidigt, självständigt och kvalificerat arbete. I nära samarbete med avdelningsledningen och övriga staben kommer du att arbeta både strategiskt och operativ...
2022-11-29 2022-12-13
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Verksamhetsutvecklare till Äldreomsorgen
Vi söker nu en verksamhetsutvecklare som med drivkraft, inspiration och engagemang vill vara med i det fortsatta utvecklingsarbetet inom äldreomsorgen. Äldreomsorgen i Mölndal består av verksamhetsområdena, äldreboenden och hemvård. Som verksamhetsutvecklare har du en central roll i äldreomsorgens utveckling och kvalitetsarbete. Du arbetar på en övergripande strategisk nivå, men även operativt nära cheferna och medarbetarna ute i verksamheterna. Du har fokus på verksamhets-, kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring, där uppföljning och analys...
2022-11-29 2022-12-12
Klippans kommun. Verksamhetsutvecklare
Vi söker en verksamhetsutvecklare som ansvarar för införande av evidensbaserad praktik i våra verksamheter samt är ett stöd i vårt systematiska utvecklings- och förbättringsarbete. Socialtjänstens ledningssystem för systematisk kvalitetsutveckling ligger som grund för uppdraget. Tjänstens fokus är att stödja förstalinjechefer i arbetet med förbättringar i verksamheterna i syfte att uppnå största möjliga nytta för den enskilde, samt för att bidra till medarbetarnas delaktighet. Du bistår verksamhetscheferna med att kvalitetssäkra riktlinjer, rut...
2022-11-28 2022-12-23
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Centrum Verksamhetsutvecklare avdelning Barn och Unga
Nu finns möjligheten att bli en del av avdelning Barn och Ungas viktiga arbete då vi söker en ny verksamhetsutvecklare. Vår nuvarande verksamhetsutvecklare skall vidare till nya spännande uppdrag. Avdelningen består av fem enheter inom myndighet, en gemensam familjehemsenhet och en gemensam resursenhet. Avdelningen genomförde i våras en omorganisation med syftet att öka likvärdighet och effektivitet utifrån socialförvaltningarnas gemensamma målbild. Som verksamhetsutvecklare kommer du att vara organiserad direkt under avdelningschef. Du ingår ...
2022-11-28 2022-12-12
Halmstads kommun, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Kvalitetsutvecklare med inriktning digitalisering till Utbildnings och Arbetsmarknadsförvaltningen
Nu söker vi dig som på en övergripande förvaltningsnivå vill vara drivande i vår digitala utvecklingsresa! Som kvalitetsutvecklare med inriktning mot digitalisering har du en spännande tjänst med möjlighet att leda och samordna flera olika processer. Arbetet sker i en kreativ miljö inom utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, där du har din hemvist på kvalitetsavdelningen. Här arbetar du ihop med nio kollegor som tillsammans ansvarar för att styra, leda, säkerställa och utveckla förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Avdelningens di...
2022-11-25 2022-12-13
Luleå kommun, Buf Gymnasieskolan Utvecklingsledare/chef Bibliotek och IT-centrum i Luleå Gymnasieskola
Uppdragets kärna är att på gymnasiechefs uppdrag leda arbetet med gymnasieskolans övergripande systematiska kvalitetsarbete. Det innebär bland annat att ansvara för uppföljningar av verksamhetens resultat och måluppfyllelse, till exempel genom sammanställningar och tolkning av statistik, samt att medverka i central planering, ledning och utvärdering av olika utvecklingsprocesser. Utvecklingsledaren samverkar med övriga utvecklingsfunktioner inom barn- och utbildningsförvaltningen i en särskild arbetsgrupp. Arbetsgruppen verkar för en röd tråd i...
2022-11-25 2022-12-16
Region Jämtland Härjedalen, Område Psykiatri Driven Verksamhetsutvecklare till Område Psykiatri
I ditt uppdrag som verksamhetsutvecklare är du direkt underställd verksamhetschef och ingår i områdets ledningsgrupp som har ett tydligt förändrings- och framtidsfokus. Där förväntas du se till helheten och vara engagerad i områdets strategiska frågor samt bidra till områdets fortsatta utvecklingsarbete i nära samarbete med nuvarande verksamhetsutvecklare. I uppdraget ingår det även att i samarbete med områdesledning och andra interna samarbetsparters som HR och ekonomi att ta fram underlag och följa upp verksamhetens olika delar. En stor del ...
2022-11-23 2022-12-15
Malmö stad Projektledare till serviceförvaltningens kansli- och utvecklingsavdelning
Arbetsuppgifter Vi söker en kommunikativ och målfokuserad kollega som vill vara med i det fortlöpande utvecklingsarbetet. I rollen som projektledare på kansli- och utvecklingsavdelningen driver du prestigelöst, systematiskt och lösningsfokuserat stora som små interna projekt/uppdrag utifrån förvaltningens behov och alltid med ett helhetsperspektiv. Du fungerar som ett stöd till avdelningschefen och tillsammans med kollegorna är du ett stöd till förvaltningsledningen och verksamheterna. Genom ditt arbete bidrar du till värdeskapande förändringsa...
2022-11-22 2022-12-06
Sandvikens kommun, Omsorgsförvaltningen Verksamhetsutvecklare till Omsorgsförvaltningen
Som verksamhetsutvecklare kommer du att ha en viktig roll i förvaltningens styrning och uppföljning. Du kommer i din roll att leda och medverka i projekt och utredningar och du arbetar aktivt för att stödja cheferna i deras uppdrag. Du arbetar också med att planera och följa upp verksamheternas kvalitet, analyserar och bedriver omvärldsbevakning. Du arbetar proaktivt för att upptäcka och minimera risker, identifiera utvecklingsmöjligheter och tar fram väl underbyggda underlag. Du kommer att ingå i utvecklingsenheten och kommer med andra verksa...
2022-11-22 2022-12-11
Skövde kommun, Kultur- och fritidsavdelningen Vi söker vikarierande verksamhetsledare
Tjänsten som verksamhetsledare i denna enhet är mångfacetterad och både en operativ och strategisk roll. Du ansvarar för utvecklings- och kvalitetsfrågor inom enheten. Du driver arbetet med ständiga förbättringar (PDSA) och processorienterat arbete. Du bidrar till att utveckla verksamheten tillsammans med enhetschef, kollegor, samarbetspartners och besökare. Det innebär både att driva förbättringsprojekt och metodstödja i processarbetet som pågår och/eller ska startas upp i enhetens verksamheter samt att utbilda och stötta föreståndare och med...
2022-11-21 2023-01-01
Bodens kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Verksamhetscontroller
Med anledning av att vår Verksamhetscontroller går vidare till annat arbete söker vi nu dennes ersättare. Tjänsten är placerad på Samhällsbyggnadsförvaltningen under enheten Stab & stöd. Vill du vara delaktig i vårt kreativa och glada team med många olika kompetenser är du välkommen att söka tjänsten! I arbetsuppgifterna ingår att arbeta med verksamhetsutveckling gentemot Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter. I samverkan leda och genomföra analyser och uppföljningar för att identifiera förbättringsområden. Ett tydligt fokus kommer att ...
2022-11-21 2022-12-05
Motala kommun, Teknisk serviceförvaltning Verksamhetsutvecklare
Som verksamhetsutvecklare ingår du i vår förvaltningsstab där du jobbar direkt under förvaltningschef tillsammans med förvaltningens andra stödfunktioner. Du har en viktig roll som inspiratör i förvaltningen. Du motiverar och skapar engagemang och delaktighet. Dina främsta arbetsuppgifter är att effektivt sätta dig in i och analysera verksamhetsutmaningar och behov, för att sedan med hjälp av digitalisering omsätta dessa insikter till verklig verksamhetsnytta. Det kan innebära att utifrån organisationens övergripande IT strategier och plane...
2022-11-21 2022-12-05
Göteborgsregionen (GR) GR söker projektledare/processledare med fokus på organisationsutveckling
Inom avdelning Utbildning arbetar vi med att stötta och utveckla verksamheter inom våra medlemskommuner. Teamet består i dag av erfarna och drivna kollegor med kompetens inom kartläggning, analys, projekt- och förändringsledning samt ledar- grupp- och organisationsutveckling. Målet är alltid att skapa förutsättningar för högre organisatorisk måluppfyllelse och arbetsglädje. I takt med fler och större utvecklingsinsatser, med ett bredare fokus på stöd till verksamhetsutveckling, behöver vi nu komplettera vårt team med en processledare / projektl...
2022-11-21 2023-01-08
Helsingborgs stad Affärsutvecklare/fastighetsstrateg
Om arbetsplatsen Vill du vara med på vår utvecklingsresa? Vill du ha ett roligt, varierande och utvecklande arbete med välskötta fastigheter? Vi vill vara Sveriges smartaste fastighetsutvecklare - vill du vara en av oss?  Vi stärker nu upp avdelningen för stadens strategiska lokalförsörjning och söker därför en Affärsutvecklare/fastighetsstrateg med god insikt i fastighetsbranschen och kunskaper om hur segmentet samhällsfastigheter fungerar. Fastighetsförvaltningen leder och samordnar övergripande Helsingborg stads strategiska lokalförsör...
2022-11-18 2022-12-09
Borlänge kommun, Sociala sektorn Utvecklare med inriktning digitalisering
En viktig del i ditt uppdrag blir att leda och samordna det övergripande utvecklingsarbetet med välfärdsteknik och vårt nya verksamhetssystem Lifecare. Systemet rymmer flera delar i arbetsprocessen från biståndsbeslut till verkställighet, e-tjänster, digitala arbetssätt, automatisering och mobila lösningar. Du kommer också att vara delaktig vid upphandlingar kopplade till IT. Ditt fokus kommer att vara förändringsledning, ledning och styrning, omvärldsbevakning samt att inspirera, motivera och skapa en innovativ kultur. Du kommer att samverka,...
2022-11-18 2022-12-08
Östra Göinge kommun, Enheten för Myndighet och utveckling Utvecklingsledare till enheten Myndighet och utveckling
Som utvecklingsledare kommer du att arbeta med kvalitets- och utvecklingsarbetet inom verksamhetsområde Hälsa och omsorg. Rollen innebär strategiskt arbete utifrån beslutad mål- och resultatplan tillsammans med Hälsa och omsorgs ledningsgrupp och du kommer att ingå i verksamhetsområdets ledningsgrupp. I uppdraget ingår det omvärldsbevakning inom verksamhetsområdets olika delar, vilket inbegriper bland annat omsorg, vårdkvalitet, patientsäkerhetsfrågor, kompetensförsörjning, jämställdhet och digitalisering. Du är en viktig resurs när det gälle...
2022-11-16 2022-12-18
Region Kronoberg, Regionservice Verksamhetsutvecklare
Som verksamhetsutvecklare kommer du ha ett varierande arbete med flera olika arbetsuppgifter av både operativ och strategisk karaktär. Exempelvis kommer ditt arbete att innefatta att tillsammans med avdelningschefer och verksamhetschef utveckla våra servicetjänster inom områdena administration, vårdnära service och logistik. I din roll ingår även att leda vårt arbete med systemförvaltning som är uppbyggt enligt grunden för PM3. Du företräder verksamhetens behov, men behöver ha ett grundläggande intresse och förståelse för IT. Övriga arbets...
2022-11-16 2022-12-04
Kriminalvården, HR-avdelningen Verksamhetsutvecklare till enheten för planering och arbetsgivarutveckling
Som verksamhetsutvecklare ska du bidra till att vidareutveckla processer, arbetssätt och metoder så att de ligger i linje med verksamhetens behov av HR-stöd. Rollen ska skapa förutsättningar för HR-avdelningen att möta framtida behov, utmaningar och förändringar i förhållande till Kriminalvårdens kompetens- och rekryteringsbehov och andra framtida förändringar. Du verkar för hela Kriminalvårdens och HR-avdelningens utveckling, genom att biträda HR-Direktören och avdelningen i arbetet med verksamhetsutveckling, målstyrning och omvärldsbevakning...
2022-11-15 2022-12-04
Herrljunga kommun, Bildningsförvaltningen Utvecklingsledare till Bildningsförvaltningen
I rollen som utvecklingsledare i Bildningsförvaltningen arbetar du strategiskt med våra processer och verksamheter. Du stödjer förvaltning och huvudman med bl.a. omvärldsbevakning, underlag och statistik. Som utvecklingsledare arbetar du ofta i rollen som projektledare och driver självständigt processer, uppföljnings-, analys- och utvecklingsarbete. I rollen ingår också att vara sammanhållande länk och tillsammans med övriga medarbetare på bildningskontoret driva och ta fram underlag till förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Arbetsuppg...
2022-11-14 2022-12-11
Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum Samordnare för kvalitet inom forensisk fältverksamhet, NFC Linköping
Arbetet innebär omfattande kontakter och samverkan med chefer och medarbetare som arbetar inom den forensiska fältverksamheten vid NFC, polisregionerna och Nationella operativa avdelningens (NOA), där deras uppgift är att genomföra platsundersökningar. Arbetet innebär också internationell samverkan. Den aktuella tillsättningen är en del av NFC:s kvalitetsledning och här ska du samordna och stötta i arbetet med att kvalitetssäkra den forensiska fältverksamheten. Tjänsten innebär också arbete med process- och kompetensrelaterade frågor. Resor med...
2022-10-31 2022-12-05