Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Åre Kommun, Utvecklingsavdelningen IT-kravställare
Åre kommun är inne i en intensiv satsning på digital utveckling. Därför har Åre kommun behov av ökad förmåga inom upphandling av IT/OT-system och digitala lösningar. Åre kommun behöver därför utöka IT-enheten med en person som vid upphandlingar kan utföra kravställning och validering av krav utifrån kommunens olika digitala behov. Personen ska arbeta med att ta fram kravspecifikation för IT/OT-system som sedan kan användas i en offentlig upphandling. Arbetsuppgifterna handlar även om att utvärdera inkomna anbud och verifiera levererad lösning ...
2024-04-12 2024-05-12
Östhammars kommun, Ekonomi och upphandling Upphandlare, Östhammar
I rollen som upphandlare hos oss agerar du projektledare för hela upphandlingsprocessen innefattande framtagande av upphandlingsdokument, annonsering, utvärdering av anbud och avtalsvård i samarbete med berörd verksamhet. Ditt uppdrag är att säkerställa att upphandlingarna sker professionellt, affärsmässigt och i enlighet med gällande lagar, regler och policys. Du kommer även att ha en stöttande funktion mot våra verksamheter i upphandlings- och avropsfrågor, och vi ser att du kan hålla i utbildningar och informationstillfällen. Vi jobbar i när...
2024-04-12 2024-05-06
Göteborgs Stad , Kretslopp och vatten Inköpare
Enhet kansli vid avdelningen för verksamhetsstöd på kretslopp och vatten söker en inköpare som tillsammans med vår inköpssamordnare vill arbeta för att utveckla och förbättra inköpsarbetet på förvaltningen. Kansliet består för närvarande, förutom av nämnda inköpssamordnare, av registrator, nämndsekreterare, två arkivarier samt dataskyddskontakt och kanslichef. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat vara att: • Ge stöd och råd till verksamheten i inköpsfrågor • Genomföra inköp i e-handelssystem, att planera och genomföra direktupp...
2024-04-09 2024-04-28
Malmö stad Upphandlare IT
Är du redo för ett viktigt samhällsuppdrag? Vi söker en upphandlare som kommer att få möjlighet att arbeta med spännande, utmanande och intressanta uppdrag i nära samarbete med Malmö stads verksamheter. Inom Malmö stad köper vi årligen varor och tjänster inom IT-området för 440 miljoner. Upphandlingsenheten på stadskontoret består av engagerade, drivna och kompetenta medarbetare och du ges möjlighet till inspirerande kollegial arbetsmiljö med löpande kompetensutveckling inom relevanta områden. Arbetsuppgifter Som upphandlare ansvarar du för h...
2024-04-08 2024-04-28
Skånes Kommuner Vi söker upphandlare
Som upphandlare hos Skånes Kommuner arbetar du i ett tight team med andra kompetenta och engagerade upphandlare. I din roll projektleder och driver du stora komplexa upphandlingar i nära samarbete med kravställare på Skånes Kommuner samt medlemskommuner. Vi ser gärna att du har erfarenhet av tjänsteupphandling. Du kommer huvudsakligen arbeta med regionala upphandlingar av stor strategisk betydelse för de skånska kommunerna. Du projektleder dina kontakter utifrån ett serviceinriktat och strukturerat sätt genom hela upphandlingsprocessen. Ti...
2024-04-05 2024-05-03
Vivab Upphandlare
Nu rustar vi Vivab Vi rustar Vivab för att möta framtidens utmaningar med en tydlig styrning och ett effektivt stöd. Vi samlar därför viktiga centrala frågor under en stab med bland annat funktionen för upphandling och inköp. Som upphandlare på stabsavdelningen arbetar du med upphandlings- och inköpsfrågor för hela bolaget och i nära dialog med upphandlingsresurserna inom Falkenbergs och Varbergs kommun. Du kommer att få en viktig roll i att utveckla vårt upphandlingsarbete genom hela processen från behov till färdig anläggning. Vad erbjuder ...
2024-03-28 2024-04-21
Region Gävleborg, Ekonomiförvaltning Materialkonsulent till inköpsavdelning
Som materialkonsulent blir du en central person i arbetet med det produktspecifika behovet av sjukvårdsmaterial hos alla vårdenheter inom länet. Rollen innebär att vara länken mellan inköp, verksamheterna, logistik och service samt aktuella leverantörer. Du är drivande i leverantörsmöten och är den som informerar samt initierar utbildningsinsatser mot verksamheten. Som materialkonsulent kommer du bland annat • ha ett övergripande ansvar att inventera sjukvårdens produktspecifika behov • tillsammans med referensgrupper och inköp följa utveckl...
2024-03-27 2024-04-21
Kriminalvården, Inköpsenheten Inköpare
Som inköpare på Kriminalvården kommer du arbeta med ett operativt inköpsarbete såsom förnyade konkurrensutsättningar, direktupphandlingar, mindre upphandlingar samt löpande affärsmässig avtalsförvaltning. Du kommer arbeta aktivt med att implementera avtal och därefter ta hand om inkommande frågor kring befintliga avtal. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att stödja och vägleda Kriminalvårdens beställarorganisation samt övriga verksamheter i upphandlings- och avtalsfrågor. Du kommer även att ansvara för implementation av upphandlad...
2024-03-27 2024-04-17
Gävle kommun, Näringslivsavdelningen Upphandlare
Vi växer och vill ha dig med på vår utvecklingsresa! Hos oss välkomnas du till en verksamhet full av engagemang, gemenskap och framåtanda där vi tillsammans driver utveckling och skapar framgångsrika affärer. Kom och gör Gävle mer affärsmässigt tillsammans med oss! För att klara av vårt viktiga uppdrag på bästa sätt är vår inköps- och upphandlingsenheten i en uppväxlings- och utvecklingsfas. Vi har stort fokus på tjänste- och processutveckling, hög kundservice samt att vara en professionell affärspartner inom offentliga affärer. Vårt uppdrag ä...
2024-03-19 2024-04-21