Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Jämtland Härjedalen Upphandlare till Inköp och upphandling
Vi söker nu en upphandlare som har ett stort intresse för affärer och service. Som upphandlare ansvarar du för hela processen när det gäller genomförandet av strategiska upphandlingar av varor och tjänster. Den vi söker kommer bland annat att upphandla hjälpmedel och strategiska tjänsteupphandlingar. Arbetet sker på uppdrag av och i samarbete med olika verksamheter inom Region Jämtland Härjedalen. Det är viktigt att vara lyhörd och förstå verksamhetens behov och samtidigt anpassa detta till Lagen Om Offentlig Upphandling, LOU. Arbetet innefatt...
2022-11-30 2022-12-22
Östra Göinge kommun Upphandlare till Inköpscentralen
Inköpscentralens uppdrag är att förverkliga politiska mål och verksamhetsmål genom inköp och upphandling. Inköpscentralen bedriver och främjar: • inköpsarbete som uppfyller verksamheternas behov och hjälper verksamheterna att utvecklas och nå sina mål. • inköpsarbete utifrån ett försörjnings- och hållbarhetsperspektiv. Inköpscentralen ansvarar för och leder inköpsprocessen genom att tillhandahålla olika stöd och tjänster för inköpsarbetet. I din roll som upphandlare hos oss skapar du genom inköpsprocessen värde för medarbetarna i deras ar...
2022-11-29 2022-12-20
Göteborgs Stad , Stadsbyggnadskontoret Inköpssamordnare
Vid årsskiftet 2022/2023 träder Göteborg Stads nya organisation för stadsutveckling i kraft. Stadsbyggnadsförvaltningen blir då en av fyra nya förvaltningar. Nu söker vi tillskott till vår blivande ekonomiavdelning i form av en inköpssamordnare vars huvudsakliga arbetsuppgift blir att arbeta med administration av inköp och upphandlingar riktad gentemot avdelningen för strategi och taktik. Arbetet innebär att i samarbete med beställare genomföra avrop främst från ramavtal kopplade till tekniska konsulter inom olika avtalsområden för strategisk...
2022-11-29 2022-12-13
Region Kronoberg, Regionstab Upphandlare
I rollen som upphandlare jobbar du som projektledare under upphandlingsprocessen som innebär att leda, planera, genomföra och administrera upphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar från ramavtal i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU). Delta i behovs- och kravställningsarbetet utifrån ett upphandlingsperspektiv och genomföra omvärldsanalyser, ta fram upphandlingsstrategier och tidplaner m.m. samt uppföljning av avtal under avtalsperioden. Det förekommer även förhandlingar med leverantörer kopplade till inköp. Arbetet kräve...
2022-11-28 2022-12-11
Göteborgs Stad , Älvstranden Utveckling AB Upphandlare
Vårt uppdrag på Älvstranden Utveckling är att främja den långsiktiga markutvecklingen i centrala Göteborg, framför allt genom att förverkliga Vision Älvstaden. Tillsammans med stadens förvaltningar och bolag, byggherrar och myndigheter skapar vi en levande innerstad på båda sidor älven, med en mångfald av verksamheter, bostäder, mötesplatser och uttryck. Nu söker vi en upphandlare som, tillsammans med vår upphandlingschef, är organisationens stöd i upphandlings- och inköpsfrågor. Låter det som en intressant roll? Då får du gärna höra av dig ti...
2022-11-24 2022-12-11
Falkenbergs kommun, Inköp och upphandling Upphandlare
I rollen som upphandlare kommer du att planera och genomföra upphandlingar av varor och tjänster för kommunens förvaltningar och bolag samt samordna upphandlingar med andra kommuner i länet. Tjänsten omfattar rådgivning och stöd i upphandlings- och avtalsrelaterade frågor. Även arbete med uppföljning kan komma att bli aktuellt. Befattningen medför omfattande kontakter med interna uppdragsgivare, andra kommuner och leverantörer.
2022-11-23 2022-12-04
Sandvikens kommun, Inköpskontoret Upphandlare till Sandvikens kommun
I stora drag kommer du i rollen som upphandlare leder upphandlingsarbetet, från då behovet av upphandling blir känt till avtalsuppföljning, implementering av e-handel mm. Du kommer även att arbeta med förnyade konkurrensutsättningar, DIS och andra förfaranden och former. Arbetssituationen är ofta komplex med högt tempo och kräver mycket god ordning samt förmåga att parallellt hantera olika uppgifter. Du kommer även att ha en rådgivande roll mot kommunens verksamheter och medarbetare genom att ge råd och stöd i olika avtal, upphandlingar och ...
2022-11-22 2022-12-13
Göteborgs Stad , Arbetsmarknad och vuxenutbildning Upphandlingsledare till arbetsmarknad och vuxenutbildning
Tjänsten som upphandlingsledare kommer att vara placerad under ledningsstaben i en positiv och trivsam miljö där upphandlingsfunktionen består av engagerade, drivna och kompetenta medarbetare. Som upphandlingsledare kommer du tillsammans med upphandlingsledare, jurister och avtalskontroller att utveckla och driva förvaltningens upphandlingsarbete. Du förväntas att jobba nära, och bistå, verksamheten genom hela upphandlingsprocessen, av framförallt olika typer av kvalificerade tjänsteupphandlingar inom arbetsmarknad och vuxenutbildningsområdet. ...
2022-11-22 2023-01-01
Kristianstad kommun, Ekonomi- och upphandlingsavd Avtalscontroller, upphandlingsenheten
Som avtalscontroller kommer du ha ett strategiskt övergripande perspektiv i kommunens inköpsfrågor och ta ansvar för hela processen från identifierade problem och utvecklingsbehov till att hitta och realisera lösningen. Du kommer behöva ta egna initiativ och gemensamt med upphandlingschef identifiera och prioritera värdeskapande arbetsuppgifter. Du är en naturlig del i inköpsstrategiska frågeställning och forum och kommer leda samt vara en del av såväl små som stora projekt. Arbetet innefattar att kontinuerligt analysera och följa upp inköpsd...
2022-11-18 2022-12-01
Oxelösunds kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Junior Upphandlare
Som junior upphandlare medverkar du i och genomför upphandlingar för kommunens verksamheter. Arbetet omfattar hela processen från förstudie och marknadsanalys, upprättande av förfrågningsunderlag till förvaltning av avtal. Större upphandlingar genomförs i projektform i nära samverkan med verksamhetsföreträdare där upphandlaren fungerar som projektledare. Utöver arbetet som projektledare då du genomför upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader fungerar du även som internkonsult och ger råd och stöd i upphandlingsfrågor samt medverkar vi...
2022-11-17 2022-12-04
Alvesta kommun, Kommunledningsförvaltningen Inköpare med kategoriansvar - Fordon
Rollen Inköpare med kategoriansvar-Fordon ingår i ett team med gott samarbetsklimat där koncerntänk och serviceanda står i fokus. Rollen utgör en strategisk resurs där du genomför upphandlingar enligt upphandlingsplan. Du får ett helhetsansvar för fordonskategorin som innebär att du säkerställer att beslutade strategier och målsättningar följs och uppnås. Jobbet hos oss är självständigt och variationsrikt med stora utvecklingsmöjligheter. I rollen ingår arbete med fordonsanalyser och rapporter, utbytesplaner, hantering av hyresavtal, bilpoole...
2022-11-16 2022-12-07
Mölndals stad, Juridik och myndighetsstyrning Avtalscontroller/upphandlare till Mölndals stad
Vi erbjuder nu en spännande tjänst där du får möjlighet att kombinera rollen som avtalscontroller och upphandlare. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att genomföra systematiska och utökade uppföljningar av ramavtal. Syftet med uppföljningarna är att på ett strukturerat sätt kontrollera hur stadens ramavtal följs och att leverantörer möter de krav som ställts i upphandlingen. Härigenom fångas utvecklingsbehov upp inför nästa upphandling, med stadens bästa i fokus. Dialog med leverantörer, beställare och andra nyckelfunktioner i or...
2022-11-14 2022-11-30
Kriminalvården, Inköpsenheten E-handelsansvarig
Som E-handelsansvarig kommer du arbeta med strukturer och processer för e-handel inom myndigheten. Det innebär bl.a.: • Ansvara för myndighetens e-handelsstrategi och mål samt uppföljning av dessa. • Medverka i förvaltningsobjektet Ekonomi, upphandling och inköp i syfte att ta fram förslag på förvaltningsplan samt ansvara för de uppdrag och åtgärder som gäller e-handel. • Analys av användarbeteende och åtgärder för förbättrad e-handel. • Utveckling och kravställning gentemot systemleverantörer avseende e-handel. • Utveckla relevanta nyckeltal...
2022-11-11 2022-12-02
Lindesbergs kommun, Kommunledningsstab Upphandlare
Som upphandlare hos oss har du ett helhetsansvar för upphandlingsprocessen, från upphandlingsdokument till beslut och avtal samt uppföljning och utvärdering. Upphandlingarna är av varierande karaktär och spänner över alla våra verksamhetsområden. Jobbet hos oss är självständigt och variationsrikt med stora utvecklingsmöjligheter. Du kommer möta många människor och lära känna kommunens verksamheter. Du är en god representant för kommunen och har förmåga att skapa tillit och förtroende. Lindesberg strävar efter en digital sammanhållen inköps...
2022-11-10 2022-12-04
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolstödsenheten Operativ inköpare till VO, Örebro
Du kommer att vara en av två operativa inköpare inom verksamhetsområde Specialskola och ingå i nätverk med kollegor inom och utanför verksamhetsområdet. Du arbetar med kortsiktiga och långsiktiga tidsperspektiv för att uppfylla verksamhetens inköpsbehov. I rollen arbetar du med allt från enklare beställningar i och utanför myndighetens e-handelssystem till mer komplexa direktupphandlingar och avrop från ramavtal. Som operativ inköpare kommer du att vara ett nära stöd till chefer och övriga medarbetare för att säkerställa att alla inköp sker k...
2022-11-10 2022-12-01
Pajala kommun, Stabsfunktionen Upphandlare
Som upphandlare i Pajala kommun är du en strategisk och viktig medarbetare. Du arbetar dels med upphandlingsärenden, allt från marknadsanalys, upprättande av upphandlingsdokument tillsammans med kravställare till färdigt förfrågningsunderlag och publicering av upphandling samt utvärdering och avtalsuppföljning. Du arbetar också som stöd och rådgivare gentemot kommunens verksamheter gällande inköp och upphandling. I arbetet ingår även ett ansvar för kommunens avtalsdatabas.
2022-10-19 2022-12-04