Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lerums kommun, Berghult Musiklärare till Berghultskolan
Du kommer att planera, genomföra och följa upp skolans musikundervisning. Du arbetar med tydliga och vägledande bedömningar tillsammans med eleverna i syfte att utveckla deras lärande. I arbetet som musiklärare hos oss kommer tillsammans med dina kollegor att planera och ansvara för skolavslutningar och lucia. Du kan även komma att ansvara för musikaliska inslag med eleverna vid särskilda gemensamma aktiviteter som exempelvis skolans vårfest. Musikundervisningen bedrivs i halvklass. Du kommer att ingå i nära samarbete med dina kollegor i a...
2023-03-22 2023-04-23
Lerums kommun, Berghult Lärare i fritidshem - Berghultskolan växer
Som lärare i fritidshem hos oss, ingår du i ett av arbetslagen där flera yrkesprofessioner arbetar tillsammans för elevens hela skoldag. Utifrån läroplanen ansvarar du, tillsammans med dina kollegor, för undervisningen på fritidshemmet samt för att utveckla rastverksamheten och vara en aktiv del i det kamratstödjande arbetet.
2023-03-17 2023-04-16
Lerums kommun, Berghult Lärare F-3 - Berghultskolan växer
Du kommer att planera din undervisning, utifrån skolans riktade fokusområden, i nära samarbete med övriga medarbetare i arbetslaget. Du kommer att ingå i ett arbetslag med elever i förskoleklass, där du som grundskollärare kommer att följa eleverna vidare. I arbetet ingår att ansvara för ämnesundervisning, helheten för dina mentorselever och samverkan med vårdnadshavare.
2023-03-16 2023-04-16
Lerums kommun, Berghult Specialpedagog till Berghultskolan
Som specialpedagog ingår du i vårt specialpedagogiska team med speciallärare. Du arbetar i ett nära samarbete med skolans elevhälsoteam och ledning. Hos oss arbetar du med att identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. Du genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå. Du delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram i samverkan med berörda aktörer samt kan stödja barn och elever och utveckla verksamhetens l...
2023-03-16 2023-04-16
Lerums kommun, Berghult Högstadielärare till Berghultskolan
Du kommer att planera och genomföra din undervisning, du utgår ifrån skolans riktade fokusområden och arbetar i nära samarbete med övriga medarbetare i arbetslaget. Du kommer att ingå i ett arbetslag och samverka med dina kollegor samt skolans elevhälsoteam. I arbetet ingår att ansvara för ämnesundervisning, helheten för dina mentorselever och samverkan med vårdnadshavare.
2023-03-16 2023-04-16
Lerums kommun, Lerums Gymnasium Rektor till Lerums gymnasium
Vi söker nu en rektor till Skolenhet 2. Enheten innehåller det Naturvetenskapliga programmet NA, Teknikprogrammet TE, samt Bygg-och anläggningsprogrammet BA. Du ansvarar för elever och personal inom din skolenhet. Tillsammans med övriga rektorer, administrativ chef samt verksamhetschef ansvarar du också för att leda och utveckla Lerums gymnasium. Allt med elevernas lärande och utveckling i fokus. Inom din skolenhet ligger också ansvaret och utvecklandet av Teknikcollege där både TE och NA är certifierade.
2023-03-23 2023-04-14
Lerums kommun, Äldreomsorg Servicepersonal till hemtjänsten
Som servicepersonal inom hemtjänsten stöttar du omsorgstagarna i deras hem med olika serviceinsatser. Du kommer främst hjälpa till med olika hushållssysslor som städ och tvätt samt hjälpa till med inköp. Även social omsorg (ex promenader med omsorgsatarna) och hjälp med enklare måltider förekommer. Arbetet sker självständigt, men med kontinuerlig kommunikation med kollegor/samordnare över telefon. Du kommer bidra till brukarnas välmående och livsglädje, så att de får en värdefull och trygg vardag. Det är omsorgstagarens behov som står i centr...
2023-03-22 2023-04-03
Lerums kommun, Sektor lärande Rektor Ljungviksskolan
Som rektor för en skolenhet i Lerums kommun har du verksamhets,- personal- och ekonomiansvar. Du förväntas arbeta i nära samverkan med din kollega i ledarteamet. Tillsammans har ni ansvar för skolans gemensamma systematiska kvalitetsarbete, arbetsmiljöarbete, organisation och budget. I Lerum arbetar rektorerna aktivt för att motivera, stimulera och utveckla sina skolor genom att skapa värde i utbildningen, koppla undervisningens innehåll till större helheter och skapa tydliga sammanhang i lärandet. Du tar ansvar för hela ditt uppdrag i en t...
2023-03-22 2023-04-16
Lerums kommun, Äldreomsorg Vi söker undersköterska till korttidsboende.
Arbetet som omvårdnadspersonal på Tuvängen innebär att ha ett professionellt bemötande till boende, anhöriga samt kollegor. Du kommer att stödja boende i deras vardag mot uppsatta mål i genomförandeplanen. Att arbeta med delegering och ta på sig nya delegeringar är nödvändigt likaså att självständigt föra social dokumentation och upprätta genomförandeplaner på dator i Treserva. Det är viktigt att aktivt delta som medarbetare i arbetsplatsens utveckling. Du har möjlighet att söka ombudsroll och specialisera dig särskilt inom ett område där det ...
2023-03-21 2023-04-30
Lerums kommun, Hemtjänst Undersköterska som vill vara med och utveckla hemtjänsten i Lerums kommun!
I Ditt uppdrag som undersköterska inom hemtjänsten i Lerums kommun kommer Du huvudsakligen arbeta med att utföra insatser enligt Socialtjänstlagen. Du utför också delegerade insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Ditt uppdrag innefattar sedvanliga arbetsuppgifter inom undersköterskeyrket med målsättningen att Du bidrar till att skapa en meningsfull vardag för omsorgstagaren. Du kommer att vara Fast omsorgskontakt för några omsorgstagare i ditt område, där Du tar särskilt ansvar och stöttar i enlighet med lagstiftningens krav. Arbetet ho...
2023-03-21 2023-04-02
Lerums kommun, Hulan Förskollärare till Hulans förskolor
Pedagogiken på vår förskole- enhet präglas av kreativitet och utforskande. Vi arbetar utifrån ett projekterande förhållningssätt och lägger fokus på barnens nyfikenhetsfrågor som utgångspunkt i planeringen och genomförandet av undervisningen, med målet en trygg, rolig och lärorik förskola. Vi söker dig som vill utvecklas i ditt arbete tillsammans med våra barn och dina kollegor. Du har ett tydligt barnaktivt arbetssätt och är kunskapsinriktad. Du är engagerad och använder alla situationer för lärande och har förmågan att skapa tillitsfulla re...
2023-03-17 2023-04-24
Lerums kommun, Uddared Hästhagen Elevassistent åt en elev med diabetes Uddaredsskolan
Vi behöver nu en vikarie som kan ansvara för att vara extra närvarande under både lektioner och raster åt en elev på lågstadiet på Uddaredsskolan som har diabetes. Du kommer att få ansvara för att eleven håller jämn nivå i blodsocker och ha koll under raster men även under lunch och mellanmål. Vi informerar mera vid en ev. intervju.
2023-03-17 2023-03-27
Lerums kommun HR-chef
I rollen som HR-chef har du ett övergripande ansvar för HR-processerna i kommunen, bland annat chefs- och ledarskapsfrågor, kompetensförsörjning, löneprocessen, arbetsmiljö och facklig samverkan. Du driver ett strategiskt och framåtsyftande HR-arbete i kommunen och förstår de utmaningar som vi står inför kring bland annat kompetensförsörjning och ett hållbart arbetsliv. Som HR-chef är du en del av kommundirektörens förvaltningsledning och har tillsammans med övriga medlemmar ett övergripande uppdrag att utveckla kommunen som helhet. Organisato...
2023-03-16 2023-04-10
Lerums kommun, Enheten för verksamhetsstöd Planeringsledare
I din roll som planeringsledare kommer du att driva, samordna, stödja och utveckla sektorns lokalresursarbete med kollegor och chefer. Du arbetar för verksamhetens långsiktiga behov av lokaler och med ett helhetsperspektiv stödjer du och utvecklar för en hög nyttjandegrad och god ekonomi för verksamheten. Detta innefattar lokalförändringar samt ny- och ombyggnationer. Utöver detta samordna årliga investeringar tillsammans med ekonom. Du kommer arbeta både självständigt och i arbetsgrupper med andra kollegor och en stor del av tjänsten innebär ...
2023-03-15 2023-04-03
Lerums kommun, Lekstorp Lekstorpsskolan F-9 söker en trä- och metallslöjdlärare
Du som är trä- och metallärare och ser möjligheter och gillar att arbeta i team i linje med läroplanens intentioner, kommer att känna dig inspirerad och utmanad på Lekstorpsskolan. Du som vill utveckla elevernas förmågor och kunskaper inom detta ämne passar perfekt för den här tjänsten! Som en del av ett kreativt team, kommer du att ansvara för att eleverna tillägnar sig de förmågor som återfinns i läroplanen. Du arbetar gärna ämnesövergripande och värdeskapande. Du är en kreativ lärare som är van att alltid sätta eleven i fokus och din under...
2023-03-15 2023-03-31
Lerums kommun, Stenkulan Förskollärare till Ölslanda förskola
Till vår enhet söker vi nu en förskollärare som kommer att tillsammans med arbetslaget och övriga pedagoger ansvara för förskolans uppdrag som innebär både lärande, utveckling och omsorg. Vi söker dig som lockas av nya arbetssätt och utmaningar och har ett brinnande intresse av att jobba Reggio Emilia inspirerat. Lockas du av att utveckla den pedagogiska miljön och följa barnens utveckling då barnen byter avdelning med stigande ålder och antar nya utmaningar. Detta innebär att du följer med barnen från inskolningen till det att de börjar förs...
2023-03-15 2023-04-16
Lerums kommun, Lekstorp Lekstorpsskolan söker lärare i hem- och konsumentkunskap
Du som ser hkk-ämnets möjligheter och gillar att arbeta i team i linje med läroplanens intentioner, kommer att känna dig inspirerad och utmanad på Lekstorpsskolan. Du som vill utveckla elevernas förmågor och kunskaper inom detta ämne passar perfekt för den här tjänsten! Som en del av ett kreativt team, kommer du att ansvara för att eleverna tillägnar sig de förmågor som återfinns i läroplanen. Tjänsten omfattar hkk/annat ämne i åk 6-9. Du arbetar gärna ämnesövergripande och värdeskapande. Du är en kreativ lärare som är van att alltid sätta ele...
2023-03-14 2023-03-28
Lerums kommun, Näringsliv Turistinformatör
Tjänsten motsvarar en tjänstegrad på 40 % under perioden maj - september, men där antal timmar per vecka kan variera och bestämmas i överenskommelse med den sökandes förutsättningar och säsongens behov. Med fördel tror vi att denna tjänst kan kombineras med studier. Du skall vara beredd på att minst arbeta var tredje helg. Du blir en viktig länk i arbetet mellan det operativa genomförandet med våra InfoPoints och det strategiska arbetet för en hållbar besöksnäringsutveckling. Tjänsten handlar om att förstärka och kvalitetssäkra detta arbete, ...
2023-03-14 2023-03-31
Lerums kommun, Utveckling Hållbarhetsstrateg
Arbetet är av kommunövergripande karaktär och hållbarhetsstrategen är placerad inom det centrala hållbarhetsteamet under utvecklings- och hållbarhetschefen. Som kommunens hållbarhetsstrateg samordnar, driver, följer upp och rapporterar du det övergripande hållbarhetsarbetet. I rollen ligger att leda arbetet med Agenda2030 i kommunen och ett extra ansvar kring ekologisk hållbarhet. Under 2023 går vi in i nästa fas i implementeringsarbetet med att få Agenda2030 att genomsyra den ordinarie verksamheten. Innehållet i arbetet inkluderar att delta i...
2023-03-13 2023-04-02
Lerums kommun, Gråbo förskolor Barnskötare till nyöppnad förskola i Gråbo
Tillsammans med dina kollegor deltar du i planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av barnens utbildning. Ni jobbar i projekt med barnen under dagen och utforskar tillsammans det som fångar gruppens nyfikenhet. Att kontinuerligt utveckla lärmiljöerna är en viktig del av det arbetet. Du arbetar med pedagogisk dokumentation ihop med barn och kollegor. Utöver gemensam veckoreflektion i arbetslaget får ni goda möjligheter till att regelbundet planera tillsammans med en kollega.
2023-03-10 2023-04-03
Lerums kommun, Gråbo förskolor Förskollärare till nyöppnad förskola i Gråbo
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av barnens utbildning. Ni jobbar i projekt med barnen under dagen och utforskar tillsammans det som fångar gruppens nyfikenhet. Att kontinuerligt utveckla lärmiljöerna är en viktig del av det arbetet. Du arbetar med pedagogisk dokumentation ihop med barn och kollegor. Utöver gemensam veckoreflektion i arbetslaget får du goda möjligheter till att regelbundet planera tillsammans med din närmaste kollega.
2023-03-10 2023-04-03
Lerums kommun, Säkerhet och försäkring Beredskapssamordnare civilt försvar
Grunden i uppdraget är kommunens arbete med civilt försvar men uppgifter inom området krisberedskap och att stödja befintliga arbeten inom krisberedskap förkommer också. Uppdragets uppgifter består bland annat av att du: • samarbetar nära med befintlig Beredskapssamordnare • informerar ute i förvaltningen om civilt försvar • leder, driver och följer upp projekt inom framför allt civilt försvar • planerar, utför och utvärderar övningar och utbildningar inom civilt försvar • är ett stöd till sektorerna i arbetet med att utveckla respektive ...
2023-03-10 2023-03-26
Lerums kommun, Social Hållbarhet Deltid kväll, Fältsekreterare i Fältgruppen Lerum
Grunden i fältarbetet är uppsökande och förebyggande arbete i offentliga ungdomsmiljöer. Arbetet bygger på ungdomars frivillighet, förtroende och utifrån en respekt för deras integritet. Centralt i fältarbete är att utgå från ungdomarnas behov och att frigöra deras egna resurser. Att vara timavlönad fältsekreterare i vår fältgrupp kommer att innebära att man tillsammans med ordinarie personal arbetar uppsökande ute på fritidsgårdar samt på gator och torg för att etablera relation med ungdomarna och därefter erbjuda stöd till dem som man bedö...
2023-03-09 2023-03-31
Lerums kommun, Funktionsstöd Stödassistent till Utsikten Dagligverksamhet
I ditt uppdrag som stödassistent är du med i dagens alla moment. Du stöttar deltagarna både fysiskt och kommunikativt utefter varje individs behov. Du kommer utföra social dokumentation i Treserva. I din roll ingår också att vara stödperson åt några deltagare så du upprättar genomförandeplaner tillsammans med deltagarna, skapar rutiner och samverkar med alla aktuella aktörer. Vi lägger stor vikt vid samverkan med andra aktörer så som våra bmss, godemän och andra aktörer. Du är med och skapar en meningsfull sysselsättning för och tillsammans me...
2023-03-08 2023-03-26
Lerums kommun, Ljungviksskolan Slöjdlärare sökes till Ljungviksskolan!
Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans ansvarar för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla verksamheten. Ni tar tillvara på varandras kompetenser där ni både stöttar, utmanar och inspirerar varandra utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Du kommer ansvara för textil och har möjlighet till ett nära samarbete mellan trä och metall, textil och bild. Det är ett pågående arbete inför nästa läsårs organisation och ditt engagemang är viktigt. Du kommer arbeta på Ljungviksskolan men även med elever från en grannskola. I dagsläget är d...
2023-03-08 2023-04-02
1 2 >