Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 8 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Simrishamns kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Grundlärare i fritidshem/Fritidspedagog
Som lärare i fritidshem verkar du för att eleverna får en god kunskapsutveckling före, under och efter skoldagen samt under lov. Du planerar, genomför, dokumenterar, reflekterar och följer upp fritidsverksamheten tillsammans med dina kollegor utifrån styrdokument och prioriterade utvecklingsområde. Du deltar aktivt i skolans värdegrundsarbete. Du sätter alltid eleven i centrum och med ett arbete som genomsyras av ett lågaffektivt bemötande ger du eleverna trygghet, glädje, lust och engagemang. Du deltar med ett positivt förhållningssätt i vår...
2024-04-19 2024-05-05
Härryda kommun Lärare i fritidshem till anpassad grundskola
Vi erbjuder en tillsvidareanställning med uppdrag att arbeta som lärare i fritidshem i en enhet där eleverna läser efter anpassade grundskolans läroplan. Du kommer ansvara för undervisningen på fritidshemmet men även genomföra aktiviteter med olika elevgrupper under skoldagen. Du kommer delta i och planera rastverksamhet samt var en del av arbetslaget på fritids på morgnar, eftermiddagar, lov- och studiedagar. Dina närmaste kollegor är speciallärare, lärare och elevassistenter.
2024-04-19 2024-05-03
Halmstads kommun, Skola Lärare i fritidshemmet med ett reellt inflytande till Lyngåkraskolan
Vi söker dig som är en engagerad pedagog med arbetslivserfarenhet. På Lyngåkraskolan arbetar man utifrån DIA (Delaktighet, Inflytande och Ansvar) och med medskapande ledarskap. Hur kan vi utveckla detta tillsammans och skapar vår verksamhet? Som pedagog driver du tillsammans med dina kollegor det pedagogiska- och utvecklingsarbetet framåt i enlighet med våra styrdokument och visioner. Du ges möjlighet att ta del av och bli aktiv i vår riktningskänsla där vi arbetar utifrån ett reellt inflytande över arbetssätt, arbetsformer och verksamhetens i...
2024-04-19 2024-05-01
Nora kommun, Bildningsförvaltning Lärare i fritidshem/ Fritidspedagog
• Planera och genomföra meningsfulla och roliga aktiviteter för barnen utifrån behov och intressen. • Främja integration och inkludering genom att skapa en mötesplats där olika personligheter, behov, bakgrunder och kulturer respekteras och värderas. • Samarbeta med övrig personal på fritidshemmet och skolans personal för att säkerställa en helhetsbild av varje elevs utveckling och behov. • Ha ett nära samarbete med vårdnadshavare för att skapa god kommunikation och engagemang i barnens fritidsaktiviteter. • Utveckla och implementera pedagog...
2024-04-19 2024-05-09
Nora kommun, Bildningsförvaltning Lärare i fritidshem/ Fritidspedagog
• Planera och genomföra meningsfulla och roliga aktiviteter för barnen utifrån behov och intressen. • Främja integration och inkludering genom att skapa en mötesplats där olika personligheter, behov, bakgrunder och kulturer respekteras och värderas. • Samarbeta med övrig personal på fritidshemmet och skolans personal för att säkerställa en helhetsbild av varje elevs utveckling och behov. • Ha ett nära samarbete med vårdnadshavare för att skapa god kommunikation och engagemang i barnens fritidsaktiviteter. • Utveckla och implementera pedagog...
2024-04-19 2024-05-09
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem på Skönsmons skola
Lärare/fritidspedagog i fritidshem som är kopplat till ett årskursteam under skoldagen
2024-04-19 2024-05-05
Båstads Kommun, Östra Karups skola Lärare i fritidshem till Östra Karup skola
Du kommer att arbeta på en fritidshemsavdelning för f-6 eleverna och ingå i ett arbetslag med kompetenta, flexibla och lösningsfokuserade kollegor. Tillsammans med dina kollegor förväntas du vidareutveckla lärandet på fritidshemmet och samverka med skolan så att vi tillsammans kan fånga elevernas olika intressen och behov. Du har en positiv elevsyn som utgår från att alla elever vill och kan. Du tycker det är viktigt med goda och förtroendefulla relationer och har lätt för att samarbeta med elever, kollegor och vårdnadshavare. Som pedagog är ...
2024-04-19 2024-05-05
Ulricehamns kommun, Timmele skolområde Lärare i fritidshem Hössna skola
Du planerar, genomför och följer upp din undervisning med den enskilda eleven i centrum och du arbetar strategiskt för hög måluppfyllelse, trygghet och studiero. Vi har fokus på samarbete, goda relationer och lärande i alla dess former. Det är viktigt för oss att värna om ett gott arbetsklimat och en god arbetsmiljö. Det ingår också att aktivt delta i skolans arbetslags- och förbättringsarbete samt arbeta mot skolans mål, uppdrag och prioriterade områden.
2024-04-18 2024-05-09
Malmö stad Grundlärare i fritidshem till Lindängeskolan
Arbetsuppgifter Varmt välkommen till Lindängeskolan! Du kommer att ansvara för planering, undervisning och utvärdering i fritidshemmet och skapar en stimulerande pedagogisk fritidshemsverksamhet utifrån läroplan och andra styrdokument. Du erbjuder eleverna en meningsfull fritid under raster samt förre och efter skoltid. Du främjar allsidiga kontakter, social gemenskap samt stärka grupprelationer under både skoltid och på fritid. Under skoltid samverkar du med mentorn och undervisande lärare utifrån din roll som grundlärare i fritidshem. Du an...
2024-04-18 2024-05-02
Örkelljunga kommun, Utbildningsförvaltningen Fritidspedagog/musiklärare
Du kommer att ansvara för planering, undervisning och utvärdering i fritidshemmet och skapar en stimulerande pedagogisk fritidshemsverksamhet utifrån läroplan och andra styrdokument. Du erbjuder eleverna en meningsfull fritid under raster samt förre och efter skoltid. Du främjar allsidiga kontakter, social gemenskap samt stärka grupprelationer under både skoltid och på fritid. Under skoltid samverkar du med mentorn och undervisande lärare utifrån din roll som grundlärare i fritidshem. Du ansvarar därmed för att främja elevens utveckling och lär...
2024-04-18 2024-05-09
Malmö stad Grundlärare i fritidshem till Högaholmsskolan
Arbetsuppgifter Nu söker vi två grundlärare i fritidshem F-3 till Högaholmsskolan! Arbetslaget består av engagerade medarbetare som ser fram emot ditt deltagande i planeringen av det pedagogiska arbetet. I din roll ansvarar du för att planera, undervisa och bedöma eleverna i vårt fritidshem. Utifrån läroplanen och våra styrdokument skapar du en miljö i fritidshemmet som syftar till att stärka våra elever i såväl deras kunskapsutveckling som i deras personliga utveckling. Som grundlärare i fritidshem hos oss ska du också arbeta för att erbjuda...
2024-04-18 2024-05-02
Vårgårda kommun, Utbildning F-9 Lärare mot fritidshem till Lena skola
Vi söker nu dig som vill arbeta inom fritidshemsverksamheten på Lena skola. Lena skola är en lantligt belägen skola med 160 elever. På skolan finns en fritidshemsavdelning där verksamheten delas upp i olika åldersgrupper vid behov. Du kommer att arbete med engagerade kollegor inom hela skolans verksamhet. Under skoltid finns du med på lågstadiet som resurs och bidrar till den bästa möjliga skoldagen för våra elever.
2024-04-18 2024-05-01
Malmö stad Grundlärare i fritidshem till Bergaskolan
Arbetsuppgifter Nu söker vi på Bergaskolan en grundlärare i fritidshem! Du kommer att tillhöra ett av våra fem arbetslag och bli en del av hela skolans fritidshem som strävar efter varje elevs bästa skola! Under tiden våra elever går i skolan samverkar du med vår övriga skolpersonal. Det kan även bli aktuellt att du bedriver verksamheten i ett eller flera ämnen under skoldagen. I tjänsten ingår även arbete med rastverksamhet. Som en del av fritidsarbetslaget är du ute varje rast för att skapa en värdefull tid för eleverna och främja rörelse o...
2024-04-18 2024-05-02
Avesta kommun, Fors och Nordanö rektorsområde Lärare i fritidshem/Fritidspedagog, Fors skola
I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning på fritidshemmet, såväl enskilt, som i samarbete med arbetslaget och andra kollegor. Du kommer att ansvara för öppning och stängning av fritidshemmet beroende på schema. Idag är fritidshemmet öppet mellan 6.00-17.30. Under skoldagen ansvarar du för aktiviteter på raster och du är en viktig vuxen ute på skolgården. Du finns även med i klass som resurs eller som stöd till enskild elev. Du verkar för att skapa en miljö där alla elever kan lyckas utifrån sina förutsä...
2024-04-18 2024-04-28
Stenungsunds kommun Bli en del av Kristinedalskolan, sök till pedagog i fritidshem - vikariat
Som pedagog i fritidshem är din huvudsakliga arbetsuppgift tillsammans med dina kollegor att planera och genomföra verksamheten på fritidshem. Som person är du relationsorienterad, kreativ, trygg och har en god samarbetsförmåga. Som pedagog hos oss arbetar du nära elever i behov av särskilt stöd. Du ansvarar för att skapa en stimulerande pedagogisk fritidshemsverksamhet utifrån läroplan och andra styrdokument. Du samverkar med grundskollärare under skoltid och arbetar för att skapa en brygga mellan skola och fritidshem. Tillsammans med dina kol...
2024-04-18 2024-05-12
Eskilstuna kommun, Grundskola Lärare i fritidshem till Djurgårdsskolan
Som lärare i fritidshem för årskurs F-3 har du ett viktigt uppdrag att se till att eleven under hela sin dag får både omsorg, utveckling och lärande. Du ansvarar för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla fritidshemmets undervisning och verksamhet. Vi arbetar med att hela skoldagen ska utgöra en engagerande lärandemiljö för eleven. Du skapar denna lärandemiljö genom aktiviteter som är kopplade till läroplanen, för att utveckla våra elevers intressen och förmågor inom olika områden. Undervisningen på fritids och undervisningen i klassru...
2024-04-18 2024-05-02
Malmö stad Grundlärare i fritidshem till Sorgenfriskolan
Arbetsuppgifter Vi söker dig som legitimerad grundlärare i fritidshem till Sorgenfriskolan! Du visar stort engagemang och intresse vill bidra till att skapa en trygg, dynamisk och meningsfull lärandemiljö för våra elever. Du arbetar nära eleverna med undervisning i fritidshemmet för att motivera och stödja eleverna på olika sätt. Du arbetar medvetet för att eleverna ska känna trygghet och trivas på fritidshemmet. I samarbete med kollegorna utvecklar och utformar ni den pedagogiska verksamheten så att alla barn kan utveckla sitt allra bästa ja...
2024-04-18 2024-05-02
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Lärare i fritidshem till Frejaskolan
Frejaskolan är en grundskola (årskurs F-9) och grundsärskola (årskurs 1-9) med tillhörande fritidshem. Skolan har ungefär 740 elever och 100 medarbetare. Skolan ligger vackert belägen i Västra Frölunda med närhet till både natur och hav. Skolans läge gör det även lätt att nå övriga delar av staden smidigt med kollektivtrafik. Skolgården som är 33 000 kvadratmeter inbjuder till många möjligheter för lek och aktiviteter. På Frejaskolan har vi ett lekotek med leksaksutlåning och vi arbetar ständigt med att förnya och utveckla vår rastverksamhet. ...
2024-04-18 2024-05-02
Malmö stad Grundlärare i fritidshem till Klagshamnsskolan
Arbetsuppgifter Är du någon, som tillsammans med oss vill ta ansvar för att forma globala medborgare som har mod, kunskap och kompetens att utveckla vår framtid? Vi organiserar för att ytterligare förstärka fritidshemsverksamheten i våra två skolbyggnader och söker därför två nya behöriga kollegor till skolan som kan vara med och bidra till skolans lärande. Som grundlärare i fritidshem ansvarar du för planering, undervisning och bedömning i fritidshemmet, samt skapar en stimulerande pedagogisk fritidshemsverksamhet utifrån skolans vision, lär...
2024-04-18 2024-05-02
Avesta kommun, Markusskolan Lärare i fritidshem
Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisning på fritidshemmet i enlighet med Lgr22 och övriga styrdokument. Arbetet sker i arbetslag och i nära samarbete med kollega på avdelningen. Du ansvarar även för att samverka med elever, klasslärare, vårdnadshavare och andra relevanta aktörer för att skapa en trygg och utvecklande miljö för eleverna. Du verkar för att skapa en miljö där alla elever kan lyckas utifrån sina förutsättningar. I tjänsten ingår det att vara en trygg vuxen i och utanför klassrummet under skoltid på Bergsnäs...
2024-04-17 2024-05-01
Mölndals stad, Skolförvaltningen Grundlärare i fritidshem till Valåsskolan i Lindome
Vi söker ytterligare en lagspelare till vår skola och fritidshem. Du ska i i samspel med barnen skapa en stödjande och utmanande miljö som främjar undervisning och lärande utifrån elevernas styrkor, erfarenheter och intressen. Du ska bidra till en meningsfull och inspirerande fritidshemsverksamhet genom att uppmuntra till en blandning av aktiviteter, som skapande, rörelse och utomhusvistelse. Under skoldagen är du delaktig i att ansvara för rastverksamheten och samverkar med lärare i klass. Eftermiddagen arbetar du i fritidshemsverksamheten....
2024-04-17 2024-05-01
Borlänge kommun, Domnarvets skolor Lärare i fritidshem till Domnarvets skola
Du kommer att jobba som lärare i fritidshem, där ditt uppdrag innebär att arbeta med undervisning i fritidshemmet samt ha praktiska lektioner under skoldagen. Du kommer att planera och genomföra dina uppgifter med elever samt vara resurs i klass viss del av arbetet. Du har stöd i ditt arbete av övrig personal på skolan. Urval sker löpande.
2024-04-17 2024-05-02
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Lärare i fritidshem till Backegårdsskolan
Backegårdsskolan är en kommunal skola som ligger naturskönt mellan sjön Bergsjön och Komettorget. Skolan har två klasser från förskoleklass upp till årkurs 6. I nuläget har skolan ca 280 elever. Skolan kännetecknas av ett varmt, vänligt och öppet klimat. Vi ser olikheter och olika åsikter som en tillgång som berikar och är en naturlig del av utveckling och mänskligt samspel. Alla på skolan arbetar för att våra elever ska känna sig välkomna och trygga och att de ska ha möjlighet att uppnå sin fulla potential kunskapsmässigt, emotionellt och soc...
2024-04-17 2024-05-01
Kristianstad kommun, Skolområde Södra Lärare i fritidshem till Sånnaskolan
Du ansvarar för undervisningen i fritidshemmet samt kombinerar med undervisning i skolan inom ämnet musik i årskurs 1-2. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att enligt läroplanens mål skapa kvalitetssäkrad undervisning i fritidshemmet och i skolan som är intresseväckande och entusiasmerande. Du arbetar även utifrån de demokratiska värdena och väger in vad eleverna vill ha i fritidsverksamheten. För att verksamheten ska följa en röd tråd vad gäller planering och olika elevers behov sker samarbete med grundskollärare och förskollärare. Tillsamman...
2024-04-17 2024-05-05
Ulricehamns kommun, Timmele skolområde Lärare i fritidshem och idrott Hössna skola
Du planerar, genomför och följer upp din undervisning med den enskilda eleven i centrum och du arbetar strategiskt för hög måluppfyllelse, trygghet och studiero. Vi har fokus på samarbete, goda relationer och lärande i alla dess former. Det är viktigt för oss att värna om ett gott arbetsklimat och en god arbetsmiljö. Det ingår också att aktivt delta i skolans arbetslags- och förbättringsarbete samt arbetar mot skolans mål, uppdrag och prioriterade områden.
2024-04-17 2024-05-08
1 2 3 4 5 6 7 8 >