Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Malmö stad Grundlärare i fritidshem till Stapelbäddsskolan
Arbetsuppgifter Är du redo för något nytt? Välkommen till Stapelbäddsskolan! Vi söker dig som är grundlärare i fritidshem och som vill vara med och utveckla Stapelbäddsskolans fritidshem, ett av Sveriges största fritidshem. Du kommer att vara en del av vårt team i fritids och ditt uppdrag är att stimulera alla elevers utveckling och lärande, ta tillvara på elevernas lust och nyfikenhet samt verka för en trygg och accepterande miljö. Du dokumenterar elevernas lärande och kopplar detta till våra styrdokument. Tillsammans med dina kollegor ska d...
2022-11-27 2023-01-09
Helsingborgs stad Lärare i fritidshemmet med IKT ansvar Västra Berga Skola
Västra Berga skola är åk F-9 grundskola och åk 1-9 grundsärskolan . Vi har ca 330 elever och 80 medarbetare. Vi är en resursstark skola med en vilja och förmåga att förändra och utveckla vår verksamhet. Vi på Västra Berga skola ser oss tillhöra ett globalt sammanhang där vår verksamhet präglas av allas lika värde. Med tillgänglig lärmiljö, demokratiskt förhållningssätt och samhörighet skapar vi förutsättningar för ett hållbart lärande. Detta kännetecknas av elevernas lust att lära som vi skapar genom delaktighet, höga förväntningar och et...
2022-11-25 2022-12-11
Malmö stad Grundlärare fritidshem till Möllevångsskolan
Arbetsuppgifter Nu söker vi på Möllevångsskolan två grundlärare i fritidshem som vill vara med och bidra till att Möllevångsskolan blir varje elevs bästa skola. Hos oss blir du en del av fritidsutvecklingsgruppen och du kommer att ansvara för planering, genomförande och utveckling av fritidsverksamhet. Uppdraget innebär att du ska skapa en stimulerande pedagogisk fritidshemsverksamhet utifrån läroplan och andra styrdokument. Du ska komplettera grundskollärarens teoretiska arbete med det praktiska under skoltid. Du ska också ansvara för att el...
2022-11-25 2022-12-11
Luleå kommun, Buf Verksamhet F-6 Lärare i fritidshem till Mariebergsskolan
Du kommer att undervisa och arbeta med elever i årskurs F-3. Du kommer att samarbeta med all personal på skolan och ingå i ett av våra arbetslag. Under skoltid samarbetar du med lärare och andra lärare i fritidshem. Du har också din planeringstid förlagd under skoltid. Eleverna på fritids ska erbjudas en meningsfull fritid, som stödjer dem i sin utveckling och uppmuntrar till egna initiativ. Vi kommer tillsammans att fortsätta att utveckla fritidsverksamheten utifrån läroplanen.
2022-11-25 2022-12-13
Mölndals stad, Skolförvaltningen Grundlärare i fritidshem till Valåsskolan
Vi söker ytterligare en lagspelare till vår skola och vårt fritidshem. Du ska i i samspel med barnen skapa en stödjande och utmanande miljö som främjar undervisning och lärande utifrån elevernas styrkor, erfarenheter och intressen. Du ska bidra till en meningsfull och inspirerande fritidshemsverksamhet genom att uppmuntra till en blandning av aktiviteter, som skapande, rörelse och utomhusvistelse. Under skoldagen samverkar du med lärare i klass. Utifrån behörighet har du eventuellt undervisning i klass.
2022-11-25 2022-12-11
Lerums kommun, Stenkulan Fritidspedagog / Lärare i fritidshem
Fritidshemsuppdraget på Stenkulan handlar i högsta grad om att stärka och bidra till att skolans elever utvecklar sina förmågor att bli självständiga, trygga, refelekterande personer som i framtiden tar ansvar för sig själva och andra. Vi värdesätter det kollegiala arbetet och strävar hela tiden efter att vara utvecklande tillsammans. Starka team med motiverande medarbetare är en förutsättning för skapa goda förutsättningar för skolans elever och resultat. Stenkulans fritidshem har fyra fritidsavdelningar, F, 1, 2, 3 samt 4-6. Nu söker vi en e...
2022-11-25 2023-01-08
Landskrona stad, Glumslöv skola Vikariat Lärare mot fritidshem i Förskoleklass
Som lärare i fritidshem hos oss kommer du att arbeta vid skolans fritidshem och samverka med skolans lärare under skoltid i förskoleklassen. Med utgångspunkt i elevernas intresse och behov samt läroplanen kommer du att utforma en meningsfull fritid, där du stödjer barnen i deras utveckling såväl intellektuellt som socialt. Planera och genomföra aktiviteter i fritidsverksamheten i samma verksamhet tillsammans med kollegor. Planera och genomföra aktiviteter/lektioner i F-klassen såsom exempelvis rörelse, skapande eller pedagogisk lek. Vi arbeta...
2022-11-25 2022-12-11
Luleå kommun, Buf Verksamhet F-6 Lärare i fritidshem Boskataskolan
Fritidshemsverksamheten på Boskataskolan är fördelad över två avdelningar. Elever från förskoleklass till åk 1 inryms lokaler i nära anslutning till förskoleklass och åk 1. Elever i åk 2 till åk 5 har sin fritidsverksamhet på Klubben, lokal mellan lågstadiet och mellanstadiet. Lokalerna är väl anpassade och ytorna stora. Vi främjar kollegial samverkan och i arbetslaget planerar ni och följer upp verksamheten både på grupp- och individnivå. Målsättningen för fritidsverksamheten är att skapa en miljö som främjar trygghet, social medvetenhet och s...
2022-11-25 2022-12-09
Malmö stad Grundlärare i Fritidshem till Höjaskolan
Arbetsuppgifter Vill du vara med och utveckla vårt fritids? Nu söker vi på Höjaskolan ytterligare en grundlärare i fritidshem till vår fritidshemsverksamhet! Som grundlärare i fritidshem är du en del av Höjaskolans arbetslag mot fritids och ansvarar för planering, undervisning och bedömning i fritidshemmet. Du och dina kollegor arbetar för att ta tillvara på elevernas nyfikenhet och stödja varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. Planeringstid har du både egen och tillsammans med övrig samverkanspersonal. Du ingår även i fritidshemmets ...
2022-11-25 2022-12-09
Kalmar kommun, Rocknebyskolan Fritidspedagog/Lärare i fritidshem Rocknebyskolan
Vi söker dig som kan bli vår nya pusselbit i vårt lagbygge. I din roll som fritidspedagog/lärare i fritidshem hos oss på Rocknebyskolan kommer du att tillsammans med övriga kollegor, ansvara för det pedagogiska arbetet, vilket innebär att du planerar, genomför och utvärderar verksamheten, med elevens bästa i fokus. Vi ser gärna att du har behörighet i idrott eller musik och ett intresse för att vara med och driva rastaktiviteter.
2022-11-25 2022-12-12
Halmstads kommun, Skolområde E Lärare inriktning fritidshem till Linehedsskolan
Vi söker lärare med inriktning fritidshem till Linehedsskolan. Som lärare med inriktning fritidshem är du med och utvecklar skolans pedagogiska verksamhet. Arbetet består av att tillsammans med arbetslaget planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån våra styrdokument och verksamhetens mål. Det pedagogiska ansvar som lärare vid fritidshemmet har för att eleverna ska nå målen och utveckla sina förmågor kräver ofta uppfinningsrikedom, kreativitet och flexibilitet. Du har höga förväntningar på eleverna och kan genom att tydli...
2022-11-25 2022-12-15
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 10 Fritidspedagog/Fritidslärare med behörighet att undervisa i musik Åk 4-6
Bedriva undervising på fritdshememt utifrån gällande styrdokument. Planera och följa upp verksamheten. Musikundervisning i årskurs 4-6.
2022-11-24 2022-12-08
Kalmar kommun, Funkaboskolan Fritidspedagog Funkaboskolan
Vi söker nu dig som vill bli en i vårt arbetslag och genom det ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för sitt lärande. Du kommer tillsammans och i samarbete med övriga kollegor vidareutveckla och ansvara för undervisningen på fritidshemmet på lågstadiet och i skolans övriga verksamhet. Hos oss kommer du att möta engagerad, motiverad och kompetent personal som alla arbetar för elevernas bästa.
2022-11-24 2022-12-04
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Lärare i fritidshem till Hinnebäcksskolan
Hinnebäcksskolan söker en lärare i fritidshem. Känner du ett engagemang för alla elevers rättighet att få utvecklas positivt på fritids och i skolan? Är du behörig lärare i fritidshem och erfarenhet av elevgruppen? Har du dessutom kunskap inom området (T)AKK? Då kan detta vara något för dig! Hinnebäcksskolan är en grundsärskola belägen i natursköna Tuve. Vi tar emot elever i årskurs 1-9 med olika funktionsvariationer. Skolan har i nuläget 19 elever som läser enligt grundsärskolans kursplan inriktning ämnesområde (träningsskolan). Skolan erbj...
2022-11-24 2022-12-08
Motala kommun, Enhet Södra skolan F-6 Lärare i fritidshem (Visstid)
Vi söker dig som vill undervisa och vara en del av skolans utveckling inom fritidshemmet. Vi vill att du blir en del av det gemensamma arbetet där elevernas lärande står i fokus.
2022-11-24 2022-12-07
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Lärare i fritidshem till Rävebergsskolan
Rävebergsskolan är en skola med cirka 190 elever från förskoleklass till årskurs 3. På skolan finns ett fritidshem med fyra avdelningar. Skolan har ljusa lokaler och närheten till naturen skapar ett trivsamt uterum för både lärande och lek. Rävebergsskolan ingår som en enhet av tre i skolområde Lövgärdet tillsammans med Lövgärdesskolan och Tretjärnsskolan. Vi behöver förstärka vår pedagogiska personal och söker en lärare för fritidshem. Du blir tillsvidareanställd och arbetar ihop i team med grundskollärare, fritidslärare samt elevassistenter....
2022-11-24 2022-12-08
Östra Göinge kommun Lärare i fritidshem till Prästavångsskolan F-3
Vi söker nu en lärare i fritidshem till en av våra fritidsavdelningar i de lägre åldrarna i åk F-3. Våra fritidsavdelningar är uppdelade efter grundskolans årskurser. Vi söker en utvecklingsinriktad lärare som i samverkan med grundskola och personal på fritidshemmet förväntas driva och utveckla fritidsverksamheten i enlighet med nationella och lokala mål. Som utbildad lärare i fritidshem så har du en extra samordnande funktion för din fritidsavdelning och ditt arbetslag. Tillsammans med övriga samordnare för de andra fritidsavdelningarna verk...
2022-11-24 2022-12-11
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem till Torparskolan
Torparskolan är en två-parallellig F - 6 skola med fritidshem organiserat i tre avdelningar. En av fritidsavdelningarna är kopplad till förskoleeleverna. Vi har ca 340 elever och 45 medarbetare. Torparskolan ligger naturnära med tillgång till en härlig skolgård och utemiljö. En stor del av skolan är nybyggd och totalrenoverad. Som medarbetare på Torparskolan ingår du i en processgrupp där du följer och stimulerar elevers lärande och personliga utveckling samt är med och driver vår skolas utvecklingsresa. Du kommer att utvecklas, utmanas och fra...
2022-11-24 2022-12-14
Burlövs kommun, Svanetorp- och Södervångskolan Lärare i fritidshem till Södervångskolan F-3
• Du arbetar enligt fritidshemsuppdraget och bidrar till att våra elever får en inspirerande, kreativ och utmanade fritidsvistelse med socialt samspel, goda kamratrelationer och kompetens för framtiden. • Tillsammans med dina kollegor driver du den pedagogiska utvecklingen för våra elever och har ett "hela dagen perspektiv. • Du utformar temablock tillsammans med dina fritidskollegor, där elevernas behov och intressen ligger till grund för verksamhetens utformning. • Du och dina fritidskollegor planerar, genomför och utvärderar systematiskt v...
2022-11-24 2022-12-14
Gävle kommun, Bergby rektorsområde Lärare i fritidshem Trödje Skola
Lockas du av att ge elever värdefull sysselsättning? Tycker du om att leda och motivera elever, då är det dig vi söker! Vi söker en engagerad lärare i fritidshem. Kom och gör Gävles framtid med oss. Som lärare i fritidshem på Trödje skola jobbar du med barn i olika åldrar från förskoleklass till årskurs 3. Fritidshemmet har en viktig roll för elevers sociala utveckling och lärande. Fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och innehållsmässigt genom att erbjuda aktiviteter som på olika sätt knyter an till och förstärker arbetet med läroplan...
2022-11-24 2022-12-08
Strängnäs kommun Lärare i fritidshem till Mariefredsskolan
I denna roll kommer du, tillsammans med övriga pedagoger på skolan, arbeta för fritidshemmet. Ni arbetar för att ge eleverna en trygg och säker miljö som lockar och utmanar barnen till lek, aktivitet, skratt och lärande. Ni planerar, leder, utvecklar och bedriver den pedagogiska verksamheten så att den stimulerar och utmanar elevernas sociala förmågor och demokratiska förhållningssätt. Ni arbetar aktivt för verksamhetens värdegrund och arbeta mot diskriminering. Under skoltid ska du kunna undervisa i bd/mu alternativ annat ämne i halvklass och ...
2022-11-24 2022-12-07
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Lärare i fritidshem som skoltid arbetar i en SU-grupp
På Ånässkolan strävar vi efter att våra elever ska utvecklas till självständiga individer både socialt och kunskapsmässigt. Vårt mål är att samtliga elever ska inhämta och utveckla sina kunskaper för att få en god grund för fortsatt livslångt lärande. Ånässkolan ligger i en anrik byggnad som är ombyggd och anpassad för att fungera som en modern skola för de ca 510 eleverna i årskurs F-6. Vi har närhet till Redbergsplatsen där det finns goda kommunikationer samt en park strax intill skolan. Vi ser olikheter som tillgångar och arbetar med variera...
2022-11-24 2022-12-08
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i Fritidshem 100%
Lindboskolan är en av tre F-6 skolor i Hallstahammars tätort. Skolan är inrymd i rustade lokaler och har drygt 480 elever fördelade på tre paralleller. I skolan finns tre fritidshemsavdelningar. Skolans väl tilltagna skolgårdar inbjuder till utomhusaktiviteter och är utrustade med nytt lekmaterial. Våra fritidshem jobbar i ett nära samarbete med år 1 och år 2 i skolsamverkan där fritidspedagogerna går in i klasserna och ansvarar för olika aktiviteter. På Lindboskolan jobbar vi just nu med att utöka våra rastaktiviteter. Som lärare i fritidshem...
2022-11-24 2022-12-23
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Lärare i fritidshem till Gunnilseskolan F-6
Gunnilseskolan är en F-6 skola och här går cirka 220 elever. Skolan arbetar gemensamt med fritidshemmen som utvecklar sin verksamhet kontinuerligt och skapar aktiviteter utifrån barnens önskemål och behov. Vi har ett välfungerande elevhälsoteam som systematiskt arbetar med Elevhälsans processer för att kvalitetssäkra vår verksamhet. På skolan finns både speciallärare och specialpedagog som arbetar målinriktat kring tillgängliga lärmiljöer samt en kurator som stöttar det sociala samspelet på skolan. Under läsåret 2022-2023 har vi förstärkt och s...
2022-11-24 2022-12-08
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem Åby skola
Till Åby skola söker vi en engagerad lärare till fritidshemmet. Åby skola är en F-6 skola som ligger naturskönt vid Helgasjöns nordvästra strand med omedelbar närhet till skog och mark. Skolan har ca 80 elever som för närvarande är organiserade i en F-klass, en 1-2a, en 3-4a, en 5-6a samt fritidshem. Åby skola är en liten enhet där vi jobbar nära varandra med elevens bästa i fokus. Du jobbar i arbetslag tillsammans med lärare i förskoleklass, lärare i fritidshemmet och elevresurser. Som lärare i fritidshemmet håller du tillsammans med övri...
2022-11-23 2022-12-07
1 2 3 4 5 6 >