Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Malmö stad Grundlärare fritidshem till Bulltofta rektorsområde
Arbetsuppgifter Nu söker vi på Bulltofta rektorsområde en grundlärare i fritidshem!  Du kommer att tillhöra ett arbetslag på fritids mot åk F-3 och blir en del av ett härligt gäng som strävar för varje elevs bästa skola! På Bulltofta rektorsområde erbjuds du att vara med och skapa en inspirerande fritidsverksamhet för våra elever. Som grundlärare i fritidshem hos oss planerar och genomför du undervisningen samt bedömer eleverna i vårt fritidshem. Utifrån läroplan och styrdokument skapar vi tillsammans en trygg miljö i fritidshemmet som syftar...
2023-09-26 2023-10-10
Båstads Kommun, Östra Karups skola F-6 Timvikarier till Båstad kommun F-9 samt fritidshem
Nu söker vi timvikarier till grundskolorna och våra fritidshem! Att arbeta med elever i våra verksamheter är ett ansvarsfullt arbete. Det är ett omväxlande och meningsfullt arbete som sker ensamt eller tillsammans med andra vuxna. Undervisning och socialt samspel är ett par av de viktigaste delarna av uppdraget. Det innebär att timvikarien får hålla i undervisning under begränsad tid med delvisa instruktioner om innehåll och arbetsmetoder.
2023-09-26 2023-10-22
Malmö stad Grundlärare fritidshem till Klagshamnasskolan
Arbetsuppgifter Är du en glad, positiv och ansvarstagande person som vill arbeta med oss på Klagshamnsskolan? Nu har du chansen när en av våra grundlärare, F-1 lämnar oss för nya uppdrag. Vi organiserar för att ytterligare förstärka vår fritidshemsverksamhet och söker därför två nya kollegor till skolan med start efter jul. I uppdraget som grundlärare fritidshem ansvarar du för planering, undervisning och bedömning i fritidshemmet, samt skapar en stimulerande pedagogisk fritidshemsverksamhet utifrån läroplan och andra styrdokument. Grundlärar...
2023-09-25 2023-10-09
Motala kommun, Enhet Fornåsa/Klockrike Lärare i fritidshem
På Fornåsa skola har vi höga ambitioner och samarbetar för att hålla en hög kvalité. Som lärare i fritidshem har du ditt huvuduppdrag på fritidshemmet, men viss del under dagen är det önskvärt att du undervisar i idrott och hälsa alternativt annat ämne eller är resurs och stöttar vissa elever i behov av särskilt stöd. Här planerar, genomför och utvärderar du verksamheten tillsammans med dina kollegor.
2023-09-25 2023-10-15
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Fritidspedagog/resurspedagog till Fagernäs Fritidshem Boden
Vi söker Dig som vill arbeta som fritidspedagog hos oss. Du ansvarar tillsammans med arbetslaget för att undervisning på fritidshemmet bedrivs i enlighet med målen i läroplanen. Under skoltid samverkar du i klass, arbetar med mindre grupper, stöttar elever i behov av stöd, och eller har rastaktiviteter. Som fritidspedagog på Fagernäs skola arbetar du med elever i alla åldrar. Fritidshemmets uppdrag är att ta tillvara på elevernas nyfikenhet och lust att lära. Verksamheten utgår från de nationella målen och tar hänsyn till elevernas erfarenhe...
2023-09-25 2023-10-15
Borlänge kommun, Paradisskolan Lärare mot fritidshem till nybyggda Paradisskolan
Som lärare i fritidshem har du, gemensamt med andra lärare i fritidshem, ansvar för att undervisningen på fritidshemsavdelningen uppfyller kraven som tydliggörs i fritidshemmets styrdokument. Utförandet görs tillsammans med hela avdelningens personal men du har ansvaret för att utbildningen blir varierad både vad gäller ledd och fri verksamhet samt att olika material och lärmiljöer erbjuds och används för att stimulera elevernas lust att leka, leva och lära. Du har därmed huvudansvar för att se till att undervisningen på fritidshemmet blir måls...
2023-09-22 2023-10-05
Nybro kommun, Lärande- och kulturförvaltningen, Grundskola Lärare i fritidshem/fritidspedagog
I ditt uppdrag som lärare i fritidshem kommer du bland annat att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån läroplanen för fritidshemmet. Du har alltid elevens lärande i fokus utifrån en pedagogisk, social, och fysiskt tillgänglig lärmiljö där du har förmåga att skapa aktiviteter utifrån elevens behov och intressen. Vi ser gärna att du som söker tjänsten har tidigare erfarenheter av att utveckla och samordna fritidshem samt har hög förmåga att skapa hållbara strukturer som hela tiden utvecklar verksamheten med fokus på t...
2023-09-22 2023-10-15
Sjöbo kommun, Emanuelskolan Grundlärare Fritidshem Emanuelskolan
Som pedagog i fritidshem är du med och driver det pedagogiska arbetet framåt tillsammans i ett arbetslag. Du bidrar med ett eget utvecklingsdriv där du planerar och genomför aktiviteter med ett stort engagemang samtidigt som du deltar i att utveckla verksamhetens arbete tillsammans med övriga i arbetslaget. Vi arbetar hela tiden med att utveckla vårt fritidshem i syfte att skapa en lärorik och lustfylld miljö utifrån de styrdokument som gäller för fritidshem. Du är generös i att dela med dig av kunskap, flexibel i din arbetsmetod och ödmjuk i ...
2023-09-21 2023-10-12
Landskrona stad, Utbildningsförvaltningen Två lärare i fritidshemmet till Pilängskolan
Du kommer att arbeta med skolans yngre elever under skoldagen och med alla åldrar fritidshemmet. I ditt uppdrag ingår bland annat att planera och genomföra det pedagogiska arbetet utifrån såväl skolans styrdokument som elevernas behov och intressen. Du samarbetar med dina närmaste kollegor och övrig skolpersonal för att skapa en god lärmiljö där varje elev får utvecklas och trivas. På Pilängskolan arbetar vi tillsammans för att varje elev ska nå sin fulla potential och kunna möta framtidens utmaningar med kunskap och kreativitet. Du skapar för...
2023-09-21 2023-10-22
Sigtuna kommun, Norrbackaskolan Grundlärare mot fritidshem
Vi söker dig som är en tydlig pedagogisk ledare med ett relationsbyggande perspektiv och som har eleverna i fokus. Detta tar sig i uttryck igenom att du är tydligt grundad i läroplanen och i synnerhet kapitel 4. Du tycker det är viktigt att systematiskt arbeta med pedagogiska planeringar, d.v.s. att du har viljan att ständigt förbättra undervisningen genom att följa upp undervisningen tillsammans med både dina kollegor och eleverna. Du bygger pedagogiska relationer med eleverna och försöker hela tiden hitta olika vägar till elevernas lärande ge...
2023-09-21 2023-10-04
Vansbro kommun Lärare i Fritidshem Nederborgs/Myrbacka skolor
Som lärare i fritidshem ansvarar du för att skapa en positiv och kreativ lärmiljö så att eleven känner nyfikenhet och lust att lära. I det kollegiala lärandet kommer du tillsammans med arbetslaget skapa möjligheter för att alla elever ska lyckas. Du är med och utvecklar den pedagogiska verksamheten och arbetar med ett inkluderande förhållningssätt.
2023-09-21 2023-10-06
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare Fritidshem till Östra skolan och Götafors skola F-3
Din roll blir att tillsammans med dina kollegor, förvalta och utveckla vårt arbete på fritidshemmen. Du ska vara med och driva undervisningen utifrån våra styrdokument, med lek, rörelse och skapande. Vi har elevens hela skoldag i fokus och vi erbjuder lärande, socialt samspel och rekreation. Vi arbetar främjande och förebyggande för att nå en god måluppfyllelse och välmående hos våra elever. Du samarbetar med lärare i skola och förskoleklass och tillsammans med vårt EHT-team.
2023-09-21 2023-10-06
Strängnäs kommun, Finningeskolan Lärare i fritidshem
Tjänsten är delad mellan skola och fritidshem. Under skoltid stöttar du elev eller elevgrupp. Tillsammans med övriga pedagoger på fritidshemmet planerar du och genomför undervisning utifrån LGR22.
2023-09-21 2023-10-08
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i fritidshem till Norra skolan
Som lärare hos oss kommer du att ingå i ett arbetslag med utbildade kollegor, så därför söker vi nu dig som vill arbeta och delta i den goda lagandan som råder. Som lärare i fritidshem eller fritidspedagog hos oss: * Är du ansvarig för att undervisningen utformas i överensstämmelse med skollag, läroplan och andra nationella och kommunala styrdokument. * Verkar du för en helhetssyn på undervisningen under elevens hela dag i vår verksamhet där lärande, utveckling och omsorg ingår. * Följer du kontinuerligt upp elevernas och elevgruppens utveckli...
2023-09-21 2023-10-01
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Fritidspedagog, Sibbarp skola
Tjänsten innebär att vara resurs i klassrum och på raster. Det kommer även förekomma en del tid i fritidsverksamheten efter skoltiden.
2023-09-21 2023-09-27
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Lärare i fritidshem till Lilla Gårdstensskolans anpassade grundskola 1-3
Skolan ligger på Saffransgatan nära till naturområdena Vättlefjäll och Lärjeån samt Angereds Centrum. Det är lätt att ta sig hit med buss och spårvagn. Lilla Gårdstensskolan är en anpassad grundskola och en grundskola F-3. Vi har 24 elever som läser både inriktning ämnen och ämnesområden. Det är 4 klasser med 3 huvudlärare samt flertal elevassistenter/ lärarassistenter. Elevernas behov kommer alltid i första hand. På vår skola arbetar vi med att ha högt i tak. Det är viktigt att arbeta tillsammans, tänka gott om varandra och lyfta varandras k...
2023-09-21 2023-10-05
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem till Mesta skola
Som lärare i fritidshem hos oss har du att få en nyckelroll i vår skolas fortsatta utveckling av fritidshemmet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir ansvar för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla fritidshemmets undervisning och verksamhet. Självklart avbetar du alltid efter läroplanen och ser en helhet med vad som står i planen för fritidshem och skola. Till det ingår även att fungera som pedagogisk resurs under skoldagen där du deltar i viss undervisning. Du har en viktig roll när det gäller vårt uppdrag kring daglig rörelse och s...
2023-09-21 2023-10-08
Ulricehamns kommun, Hökerums skola Lärare i fritidshem till Hökerums skola
I arbetet som lärare i fritidshem kommer du, tillsammans med dina kollegor, planera och bedriva verksamhet på fritidshemmet utefter gällande styrdokument. Under skoltid stödjer du elever och/eller grupper i deras skolarbete i samråd med klassläraren. I den ena av tjänsterna ingår undervisning i musik för förskoleklass - åk6. I den andra tjänsten arbetar du i klass, med enskilda elever, och ingår i ett team. Fritidshemmet har öppet måndag till fredag mellan klockan 06.00-18.00. Arbetstiden schemaläggs efter verksamhetens behov.
2023-09-21 2023-10-12
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Fritidspedagog, Väröbacka skola
Varbergs kommunala skolor har gemensamma mål, strategier och processer för att skapa skola för alla och stärka motivation för lärande. Tillsammans bidrar vi till att uppfylla skolans omsorg och lärande. Fritidshemmets uppdrag genom långsiktiga utvecklings- och förbättringsarbeten med fokus på undervisning, kunskap och lärande. Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevens utveckling och visa betydelsen av en meningsfull fritid. Fritidshemmets arbete ska planeras, genomföras och utvärderas så att alla elever ständigt utmanas och inspir...
2023-09-20 2023-10-03
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem, Klämmestorpsskolan, vikariat
Under skoldagen arbetar du som resurs i klass för att möta upp elevgruppens behov tillsammans med läraren. Detta kan innebära att du ibland har klassen själv och att du ibland går ut och stöttar en mindre grupp elever i skolarbetet eller i den sociala samvaron. Som lärare på fritidshemmet arbetar du för att skapa en god pedagogisk verksamhet. Tillsammans med dina kollegor arbetar du efter de mål och planeringar som uppställts för verksamheten. I ditt arbete ingår även på fritidstid att stötta enskilda eller mindre grupper av elever som behöve...
2023-09-20 2023-10-04
Malmö stad Grundlärare i fritidshem till Elinelundsskolan
Arbetsuppgifter Nu söker vi på Elinelundsskolan två grundlärare i fritidshem! Du kommer tillhöra något av våra arbetslag på fritids mot åk 1-3 och blir en del av ett härligt gäng som strävar för varje elevs bästa skola! På Elinelundsskolan erbjuds du arbete i lokaler som enbart är vigda åt fritids. Som grundlärare i fritidshem hos oss planerar och genomför du undervisningen samt bedömer eleverna i vårt fritidshem. Utifrån läroplan och styrdokument skapar vi tillsammans en trygg miljö i fritidshemmet som syftar till att stärka våra elever i så...
2023-09-20 2023-10-04
Vingåkers kommun, Högsjö skola Vi söker lärare i fritidshem till Högsjö skola (vikariat vt 2024)
Under vårterminen 2024 kommer en av våra medarbetare att vidareutbilda sig, därför söker vi nu en engagerad och strukturerad legitimerad fritidspedagog alt. lärare i fritidshem till Högsjö skola. Som lärare i fritidshemmet samverkar du med övrig fritidshemspersonal för att ge barnen/ungdomarna en trygg, varierad och stimulerande fritidshemstid, utifrån givna styrdokument. Arbetsgruppen inom fritidshemmet präglas av en stark vi-känsla och arbetsglädjen är hög. Planering av verksamheten sker veckovis och då deltar hela arbetsgruppen. I nyligen ge...
2023-09-20 2023-10-11
Borlänge kommun, Nygårdskolan Lärare i fritidshem Nygårdskolan
Uppdraget består främst av undervisning i fritidshemmet både innan, under och efter skoldagens slut. Du kommer att ingå i ett team där god samarbetsförmåga, flexibilitet och arbetsglädje råder. I teamet ingår bland annat klasslärare, ämneslärare och resurspersonal. Du kommer tillsammans med ditt team arbeta kollegialt kring planering, utvärdering/uppföljning och elevernas pedagogiska och sociala utveckling i stort.
2023-09-19 2023-10-03
Skövde kommun, Avdelning grundskola Lärare i fritidshem 100% TV Värsås skola
Vi söker dig som vill ha ett spännande arbete präglat av mycket samarbete. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att planera och ansvara för verksamheten på fritidshemmet utifrån gällande läroplan och kursplan. Under skoltid kommer du att arbeta i skolan. Du är en stor och viktig del av elevernas utveckling, men är också en viktig del av sektor barn och utbildnings fortsatta utveckling. Du ingår i ett arbetslag med övrig personal på fritidshemmet.
2023-09-19 2023-10-02
Järfälla kommun, Berghemskolan Berghemskolan söker Grundlärare inriktning fritidshem
Grundlärare i fritidshem arbetar för att barn ska ha en meningsfull och lärorik fritid före, under och efter skolan. Elevernas behov, utveckling och lärande står i fokus. I sitt arbete uppmuntrar pedagogen barnen till egna initiativ, men ordnar också olika aktiviteter inom- och utomhus. Ansvar för fritidshemmets verksamhet och utveckling - Leda undervisningen inom fritidshemmet - Bidra till pedagogisk utveckling tillsammans med kollegor på utvecklingskonferenserna - Möjliggöra en helhetssyn tillsammans med arbetslaget på hur hela skoldagens lä...
2023-09-19 2023-10-08
1 2 3 >