Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Burlövs kommun, Ung i Burlöv Fritidsledare sökes till fritids- och föreningshuset i Burlövs kommun
I Burlövs kommun arbetar enheten Ung i Burlöv med att skapa meningsfull fritid för kommunens ungdomar samt med att utveckla föreningslivet. På det nya fritids- och föreningshuset Magneten i centrala Arlöv bedrivs den huvudsakliga verksamheten, som står inför stor utveckling där du som ny medarbetare har möjlighet att vara tongivande och avgörande för att vi ska nå våra mål att erbjuda meningsfull fritid till alla ungdomar. Verksamheten präglas av ungdomsdelaktighet, det informella lärandet, verksamhetsutveckling och samarbete inom den egna orga...
2022-12-02 2023-01-01
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Aktivitetsledare till lägergården Stora Färgen utanför Alingsås
Du skall tillsammans med teamet planerar och genomför lägerverksamhet för våra deltagare med fokus på deras individuella behov. I tjänsten ingår samordning, planering, framtagning och genomförande av aktiviteter innan, under och efter läger där mellan 20-30 deltagare deltar varje helg. Du ska även stötta och vägleda lägerpersonal utifrån verksamhetens förhållningssätt. Vi arbetar med lågaffektivt bemötande med barn och ungdomar som har olika typer av funktionsvariationer eller specifika behov. Arbetet innebär också ett ansvar för gårdens inne-...
2022-12-01 2022-12-29
Lidingö Stad, Fritidsgårdar Fritidsledare för Lidingös ungdomsverksamhet
På Lidingös fritidsgårdar arbetar vi för att skapa en attraktiv och jämställd mötesplats för barn och ungdomar. Vi lägger stor vikt vid besökarnas inflytande i verksamheten och det främjande arbetet där ett coachande förhållningssätt är vägledande. Vi söker nu en fritidsledare som kan arbeta på timme tillsammans med vår fasta personal med varierad omfattning utifrån verksamhetens behov. Viss arbetstid sker under kvällstid. I arbetet ingår sedvanliga fritidsledaruppgifter som att leda fritidsaktiviteter, samtal och diskussioner med barn och un...
2022-12-01 2022-12-18
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Fritidsledare till skolområde 5 inriktning SU-grupp/mindre sammanhang
Skolområde 5 söker nu två fritidsledare med intresse för och kompetens kring att arbeta med eleverna i SU-grupp/ mindre sammanhang, en till Utbynässkolan F-3 och en till Fjällboskolan F-5. I samarbete med dina kollegor planerar, genomför, utvärderar och utvecklar du det pedagogiska arbetet i elevgruppen i det mindre sammanhanget utifrån gällande styrdokument. Ditt arbete tillsammans med arbetslaget ger eleverna möjlighet till utveckling och lärande där de befinner sig. Du främjar delaktighet och inflytande och erbjuder en meningsfull fritid fö...
2022-12-01 2022-12-15
Marks kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Ungdomshandledare
I Marks kommun organiseras den öppna ungdomsverksamheten inom kultur- och fritidsförvaltningen. Ungdomsverksamheten fokuserar på att se ungdomar som resurser och utgå från deras upplevelser, erfarenheter och drömmar. Vår målgrupp är ungdomar i åldrarna 13 - 19 år. Tillsammans med ungdomar skapar du och dina kollegor möjligheter till en god fritid på de arenor där ungdomar befinner sig. Som ungdomshandledare arbetar man konkret med ungdomars delaktighet, inflytande, aktiva engagemang, ansvarstagande och lärande. Några exempel på återkommande ...
2022-12-01 2022-12-14
Falkenbergs kommun, Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen Fritidsledare
Som fritidsledare i Falkenbergs kommun kommer du att arbeta med utgångspunkt i ungdomars delaktighet, inflytande och lärande. Detta innebär att du ska stimulera och stödja aktiviteter som bygger på och förutsätter ungdomars eget aktiva engagemang och ansvarstagande. Tillsammans med kollegor och ungdomar arrangerar och utvecklar du ungdomsverksamheten som bedrivs på eftermiddagar, kvällar och helger. Där ungdomarna är, är även du och hjälper till att coacha och skapa en meningsfull fritid. I uppdraget ingår även dokumentera den dagliga verksamh...
2022-11-28 2022-12-18
Mörbylånga kommun, Kultur och fritid Fritidsledare med särskilt uppdrag
Vårt mål för våra fritidsgårdar är att skapa en meningsfull fritid för barn och unga i vår kommun. Vår målgrupp är åk 5 till och med åk 2 på gymnasiet. Dagtid arbetar vi i nära samarbete med våra två kommunala högstadieskolor belägna i Mörbylånga och Färjestaden. Kvällstid bedrivs verksamhet i Färjestaden, Mörbylånga, Södra Möckleby och via vår mobila enhet. Du kommer att arbeta i team med övriga fritidsledare över hela Mörbylånga kommun. Dina huvudsakliga arbetstider är dag- och kvällstid vardagar, men arbete på helg kan förekomma. Parallel...
2022-11-25 2022-12-09
Enköpings kommun Upplevelseförvaltningen Fritidsledare med samordningsansvar
Verksamheten riktar sig till barn och unga från årskurs 3 till och med 19 år. Tjänsten Fritidsledare med samordningsansvar innebär att du som fritidsledare skapar kvalitativ och meningsfull verksamhet tillsammans med barnen, ungdomarna samt övrig personal. Du har ett samordningsansvar för fritidsgårdar i kransorter vilket innebär ett strategiskt målinriktat arbete där samarbete med skola, timpersonal och andra kollegor är central. Arbetet innebär resor och kvällsarbete och körkort är ett krav. Som fritidsledare är du en förebild och föregår m...
2022-11-25 2022-12-11
Ronneby kommun, Fritid och Kulturenheten Ronneby kommun söker fritidsledare/socialpedagog
I rollen som fritidsledare kommer du att arbeta på våra fritidsgårdar, tjänsten omfattar dag-/ kvällstjänstgöring samt viss helgtjänstgöring. Arbetet kräver att du är närvarande, inkännande och att du ser till ungdomarnas behov både i grupp och individuellt. Du kommer att jobba med att skapa starka relationer, med att motivera och engagera ungdomarna i det aktiva skapandet allt för att kunna tillgodose ungdomarnas intressen, behov och idéer. Vi lägger stor vikt vid samarbete mellan olika verksamheter i kommunen och som fritidsledare ingår...
2022-11-24 2022-12-31
Partille kommun Fritidsledare till Vallhamra skola åk F-3, ett stenkast från Göteborg
Välkommen till fritidshemmet för åk F-3 på Vallhamra skola i Sävedalen! Just nu söker vi två fritidsledare för tillsvidareanställning! Att vara fritidsledare på Vallhamra skola innebär att du tillsammans med dina kollegor ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av fritidsverksamheten. Du är med i klass under skoldagen och stöttar upp, för att sedan gå över till fritidshem. Då det i skolan finns barn med olika behov och utåtagerande beteende vill vi att du har en god förmåga och intresse för att se och möta varje enskilt barn. I d...
2022-11-24 2022-12-07
Partille kommun, Utbildningsförvaltningen Fritidsledare till Öjersjö Brunn skola, ett stenkast från Göteborg
Välkommen till vårt team! Vi söker nu fritidsledare både för tillsvidareanställning och vikariat under vårterminen 2023. Det ska vara roligt på fritids! Som lärare i fritidshem ser du alla våra elever och utmanar dem med olika aktiviteter efter behov. Du bjuder in till dialog med eleverna och är uppmärksam på deras olika behov till stöd för att utveckla positiva samspelsmönster och kunskaper. Tillsammans med dina kollegor planerar du, genomför och följer upp fritidsverksamheten. Samarbetet sker under hela skoldagen med övriga pedagoger i arbe...
2022-11-23 2022-12-07
Strängnäs kommun, Fritidsgårdar Fritidsfältare med gruppledaruppdrag till Team Ungdom
Vi söker nu en fritidsfältare med gruppledaruppdrag till Team Ungdom Det övergripande uppdraget för Team Ungdom är att verka för att öka tryggheten bland unga, öka vuxennärvaro på platser där unga befinner sig och att arbeta uppsökande. Fritidsfältare arbetar med tidiga insatser bland annat genom att stötta ungdom i att finna meningsfull fritid. Din huvudsakliga uppgift som fritidsfältare är att skapa goda, tillitsfulla relationer till ungdomar. I gruppledaruppdraget ansvarar du för att leda och stötta teamet i det dagliga arbetet, fördela ar...
2022-11-23 2022-12-11
Malmö stad Nu söker vi fritidsledare till fritidsförvaltningen!
Arbetsuppgifter Vi blir fler! Nu söker vi nya fritidsledare till våra verksamheter, är du en av de? Tillsammans med ungdomar och arbetslag planerar och genomför du fritidsgårdsverksamhet med ett speciellt fokus på öppen verksamhet, gruppverksamhet och uppsökande verksamhet. Du möter ungdomar utifrån ett coachande förhållningsätt i syfte att stötta deras idéer och projekt samt guida dem till en meningsfull fritid och ett rikt kulturliv. Inom fritidsgårdsenheten samarbetar du även med andra mötesplatser och fritidsgårdar vid både stora oc...
2022-11-22 2022-12-06
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Fritidsledare till Brunnsboskolan F-3
Vill du vara med och göra skillnad för eleverna på Brunnsboskolan F-3? I så fall kan du vara den nya kollega vi söker! Brunnsboskolan är en F-9 skola som finns på centrala Hisingen och har totalt ca 700 elever. Vår målsättning är att Brunnsboskolan ska vara en skola där elever, personal och föräldrar trivs och har ett gemensamt ansvar för att skapa goda förutsättningar för lärande. Skolans vision lyder "Brunnsboskolan en skola att växa i" och innefattar alla aspekter av den 10-åriga resa en elev kan göra på Brunnsboskolan när det gäller att lä...
2022-11-22 2022-12-06
Sävsjö kommun Sävsjö kommun söker fritidsledare!
Som fritidsledare kommer du att jobba i den öppna fritidsverksamheten för ungdomar 10-19 år, i tjänsten kommer du ha arbetsuppgifter som innebär följande: • Vara delaktig i planering kring och genomföra lovaktiviteter • Skapa och genomföra trygghetsskapande och kreativa aktiviteter på kommunens högstadieskolor • Vara lyhörd och aktivt ta del av barn och ungdomars diskussioner, bygga relationer och stimulera demokratiska värderingar. • Uppmuntra till och stödja barn och ungdomars egna initiativ • Främja självkänslan hos varje individ • Se...
2022-11-22 2022-12-22
Kramfors kommun, Kommunledningsförvaltningen Vill du arbeta som fritidsledare på Kramfors fritidsgård?
I rollen som fritidsledare kommer du att tillsammans med övriga fritidsledare jobba i och vara med att utveckla den öppna fritidsverksamheten till en spännande och levande mötesplats för ungdomar. Du inspirerar och utmanar ungdomarna att förverkliga sina idéer och stöttar dem till att vara delaktiga i att skapa en meningsfull fritid, stöttar ungdomarna i deras intressen men visar även på det utbud av aktiviteter som finns i Kramfors med omnejd. I ditt arbete ingår att samverka med externa aktörer såsom skolor, föreningar och friluftsliv. Tillsa...
2022-11-22 2022-12-11
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Skolfritidsledare, Morö Backe skola åk 7-9
Som skolfritidsledare jobbar för att skapa en trivsam tillvaro för eleverna mellan lektioner och på elevernas fria tid på skolan. Du har en viktig roll då det gäller elevrådets arbete, skolans förebyggande arbete kring trivsel, trygghet och hälsa. Här arbetar du nära elevhälsans personal och genomför arbeten själv och tillsammans med annan personal. Som skolfritidsledare är du öppen för olikheter, ungas livsstil, aktuella trender samt medverkar till att skolan är en trygg och attraktiv mötesplats där alla trivs.
2022-11-17 2022-12-04
Östhammars kommun, Verksamhetsområde attraktivitet Ungdomsledare
Som ungdomsledare hos oss kan en arbeta på alla kommunens ungdomsgårdar. Alla medarbetare är delaktiga i arbetet med kommunikation och marknadsföring för att nå våra målgrupper, däribland Ung Fritids app - en kanal för att nå våra ungdomar och öka delaktigheten. I denna tjänst kommer du planera för och en kväll i veckan vara aktiv i ungdomsgården Unga Brunnen för personer med funktionsvariationer. Unga Brunnen kommer bedrivas kombinerat i Östhammar och Österbybruk. Vi bedriver ett projekt med Kulturskolan där vi skapar musik tillsammans, detta...
2022-11-17 2022-12-08
Borlänge kommun, Samhällsbyggnadssektorn/Kultur- och fritidsenheten Är du en kreativ, trygg och relationsbyggande fritidsledare?
Som fritidsledare i Ung Fritid så förväntas det av dig att du är engagerad och har kunskap och kompetens i ungdomsfrågor och ungdomsinflytande. Du ska ha ett intresse för att lyssna in idéer, influenser och behov hos Borlänges unga. Vi vill att du har ett coachande förhållningssätt som för oss betyder att du har tilltro till unga och kan motivera dem till att forma deras egen fria tid. I det arbetet innebär det att istället för att erbjuda färdiga koncept så ska du stötta de unga i deras driv och att stärka deras empowerment. I tjänsten kommer...
2022-11-16 2022-12-07
Alvesta kommun, Kultur och fritidsförvaltningen Fritidsledare Alvesta kommun
Som fritidsledare är din huvudsakliga uppgift att erbjuda en meningsfull fritid till kommunens unga genom att möjliggöra utveckling av ungdomars potential, lust och framtidstro. Tillsammans med dina kollegor arbetar ni för att fritidsgårdarna både är en plats att ha roligt på och en plats att växa på. I en trygg miljö coachar och inspirerar du ungdomar till aktivitet och delaktighet, med din lyhördhet arbetar du för att tillvarata ungas idéer och initiativ. Alla fritidsgårdar i kommunen arbetar nära varandra. I tjänsten ingår att utveckla samar...
2022-11-15 2022-12-18
Danderyds kommun, Ungt fokus Ungdomskoordinator fokus på event och ungdomsdelaktighet, Danderyds kommun
Detta är ett vikariat för tjänsten som Ungdomskoordinator med fokus på event och ungdomsdelaktighet. Utifrån ditt uppdrag kommer du arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Du kommer regelbundet bedriva ett uppsökande arbete och vistas i de miljöer där ungdomarna är, med målet att skapa goda relationer. Ungdomskoordinatorerna som grupp har i vissa fall olika uppdrag men arbetar mot samma mål, ungdomars välbefinnande i enlighet med Barn och ungdomsstrategin. Uppdraget är komplext och bygger på ett flexibelt förhållningssätt samt är roligt med st...
2022-11-08 2022-12-12