Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost Fritidsassistent Unga mötesplatser Nord
Nu söker vi flera nya kollegor till oss inom enheten Unga mötesplatser nord i socialförvaltning Nordost. Inom Unga mötesplatser Nord har vi sju mötesplatser. Hjällbo mötesplats, Gårdstens mötesplats, Bergums mötesplats, Lövgärdets mötesplats och Mixgården där målgruppen är 13-20 år. Utöver finns MiniMix och MiniLövis med målgrupp 10-12 år. Vi arbetar områdesbaserat vilket innebär att du kommer att samverka med alla delar av civilsamhället i syfte att skapa trygga miljöer och en meningsfull fritid för områdets barn och unga. Du är en möjligg...
2024-04-15 2024-05-06
Bjuvs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Gemensamma timvikarier till fritidsgårdarna och trygghetsvärdar i Bjuvs kommun
Du stöttar upp fritidsgårdsverksamheten genom att komplettera bemanningen på någon av kommunens fritidsgårdar. Fritidsledarna är en arbetsgrupp på nio personer som tillsammans planerar verksamheten och bemannar fritidsgårdarna. Din uppgift är att genom aktiviteter och samtal bygga relationer med ungdomar och vägleda dom till kloka livsval. Våra fritidsgårdar är välbesökta och med arbetet följer höga krav på jämlikt bemötande, säkerställande av att rutiner och regler efterlevs, samt god kommunikation och samarbete med kollegorna. Gällande tryg...
2024-04-12 2024-05-05
Lidingö Stad, Fritidsgårdar Fritidsledare/socialpedagog till fritidsgård och Anpassad grundskola
Allhuset är en fritidsgård för ungdomar som går på Anpassad grund- eller gymnasieskola. Zenit tar emot ungdomar med Asperger/högfungerande autism. Både Allhuset och Zenit arbetar på uppdrag av socialtjänsten och erbjuder korttidstillsyn (KTT) till barn och ungdomar inom LSS. Utöver KTT erbjuder gårdarna öppen verksamhet vissa dagar och kvällar i veckan. I tjänsten ingår du som del i ett team av fritidsledare, socialpedagoger och elevassistenter på fritidsgården och i skolan. Tillsammans med kollegor arbetar du för att erbjuda barn och ungdoma...
2024-04-12 2024-04-28
Bjuvs kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Trygghetsvärdar semestervikariat
Som trygghetsvärd ligger du organisatoriskt under kommunstyrelsens förvaltning och tillhör kommunens samhällsbyggnadsavdelning. Du arbetsleds av kommunens trygghetssamordnare. Uppdraget är varierande och ett arbetspass är inte det andra likt. Du arbetar för att skapa en ökad känsla av trygghet i kommunen och ditt främsta arbetsverktyg är ditt sätt att kommunicera, skapa kontakt och relationer. Ditt arbete är rörligt och uppsökande i offentliga miljöer runt om i kommunen och planeras så att du som trygghetsvärd närvarar i verksamheter och på pl...
2024-04-12 2024-04-30
Ängelholms kommun, Errarps skola Lärare i fritidshem/fritidsledare till Errarps skola
Arbetet innebär att du under förmiddagen arbetar i klass tillsammans med ansvarig mentor. På eftermiddagen ansvarar du tillsammans med dina kollegor för fritidshemmets verksamhet. Du kommer att placeras på lågstadiet. I våra arbetslag arbetar vi tillsammans i team. Vi eftersträvar ett delat ledarskap där dialogen mellan arbetslag och skolledning är nära. På Errarps skola har vi en mycket hög andel behöriga lärare i fritidshem, vilket bidrar till en utvecklingsinriktad verksamhet med god kvalitet. Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavset...
2024-04-11 2024-05-01
Luleå kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen Timpersonal till Luleås fritidsgårdar
Som ungdomscoach på enheten Ung i Luleå arbetar du på Luleås fritidsgårdar som riktar sig till unga i åldrarna 13-20 år: Gammelstad, Hertsön, Örnäset, Centrum, Björkskatan, vår mobila fritidsgård, idrottsintriktade fritidsgårdarna på främst Tuna och Porsön. Dina arbetsuppgifter utgår ifrån fritidsgårdarnas uppdrag som är att erbjuda Luleås ungdomar en meningsfull och stimulerande fritid vilket du gör genom att arbeta utifrån ett medskapande och coachande förhållningssätt. Vi vill att du jobbar utifrån perspektiven mångfald och normbredd. Du kan...
2024-04-09 2024-04-21
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Sydväst Fältsekreterare uppdrag skola
LIGHTS ON - SKOLA SOM ARENA Skola som arena är en metod som är en del av strategin jämlikt Göteborg. Arbetet har som mål att 2025 ha jämnat ut uppväxtvillkor för barn och unga som går på skolor som ligger i områden som är särskilt utsatta eller utsatta. Fokus ligger särskilt på att (1) engagera barn till att vara delaktiga i frågor som rör dom, (2) att fler barn ska klara sin skolgång, (3) att fler ska kunna ta del av kultur och fritidsaktiviteter, (4) att barn ska ha fler trygga vuxna omkring sig och (5) känna sig trygga i sitt närområde. Skol...
2024-04-08 2024-04-22
Staffanstorps kommun, Fritidsgårdar Fritidsledare till Ung i Staffanstorp
Arbetet som fritidsledare inom Ung i Staffanstorp bedrivs i enlighet med verksamhetsuppdraget för den öppna fritidsverksamheten i Staffanstorp, att tillsammans skapa en för målgruppen meningsfull fritid. Din roll innebär att du ingår som en del i arbetsgruppens dagliga arbete. Det dagliga arbetet innebär i första hand att möta målgruppen, alla unga i åldern 10-17 år. Din uppgift är att bedriva arbetet, tillsammans med ungdomarna, och sträva efter så hög delaktighet och så stort inflytande för de unga som möjligt. Detta gör du bland annat genom...
2024-04-05 2024-05-01
Nässjö kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Ungdomsutvecklare till Enhet Ungdom
Som ungdomsutvecklare har du ansvaret för att vägleda och handleda ungdomar i kommunen. Du är en entusiastisk och kreativ individ med en passion för att skapa positiva förändringar för unga människor. Din roll är central i planeringen och genomförandet av aktiviteter och initiativ som främjar ungdomarnas välbefinnande och utveckling. Du strävar efter att skapa en trygg och inkluderande miljö samt arbetar för att främja en god integration i samhället. Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar: • Planera och utföra aktiviteter som främjar ungd...
2024-04-03 2024-05-01
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Hisingen Sommarjobbare sökes till ungdomsverksamhet - Fritid Hisingen
Söker du efter ditt nästa sommarjobb? Vi på Fritid Hisingen söker sommarjobbare till vår verksamhet så ta chansen idag att söka till ett roligt och givande sommarjobb! Vi är en modern fritidsverksamhet som arbetar för att möjliggöra att barn och unga som bor på Hisingen har en meningsfull fritid. Vi har olika verksamheter, olika målgrupper och erbjuder en bredd av aktiviteter som är anpassade efter ungdomars intressen. Ditt uppdrag innebär att vara en trygg vuxen för ungdomarna under sommarlovet från vecka 24-32 och följa med personalen på pl...
2024-04-01 2024-04-15
Helsingborgs stad Ungdomshandledare på sommarlovet 2024
Om arbetsplatsen  Framtidens välfärd är vår stora utmaning. För att klara den har vi på arbetsmarknadsförvaltningen ett mycket viktigt uppdrag: Vi ska göra det möjligt för invånare med ekonomiskt bistånd att bli självförsörjande så snabbt som möjligt, men även bidra till att arbetsgivare hittar rätt kompetens.  Vi möter utmaningen med ett brett utbud av vuxenutbildningar och arbetsmarknadsinsatser – och provar nya sätt att arbeta tillsammans med näringslivet, andra förvaltningar, myndigheter och civilsamhället. För att lyckas måste vi våga, t...
2024-03-27 2024-04-21
Kalmar kommun, Kultur och fritidsförvaltningen Fritidsledare
Till vår verksamhet behöver vi nu en fritidsledare till vårt team. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden, så skicka in din ansökan nu! I rollen som fritidsledare är du schemalagd dag, kväll- och helgtid. Du kommer tillsammans med övrig personal jobba i och utveckla den öppna verksamheten till en spännande och levande mötesplats för ungdomar. I mötet inspirerar och utmanar du våra ungdomar att förverkliga sina kreativa idéer och stötta ungdomar till att vara delaktiga i att skapa en meningsfull fritid. Du kommer i ditt arbete att samve...
2024-03-22 2024-04-15
Skurups kommun, Gummifabriken Nu söker Fritidsgårdarna Skurups verksamheter timvikarier
Som timvikarie kommer du först och främst bli inringd vid behov, ex. sjukdom, ledighet eller förstärkning. Du kan även komma att få schema för en kortare period som vikarie. Som anställd timvikarie inom fritidsgårdarnas verksamheter kommer du arbeta med att stötta upp och genomföra den vardagliga verksamheten. Verksamheten har i grunden som uppgift att fånga upp ungdomars idéer och göra det möjligt att se förverkligande i dessa, samt väcka intresse för olika redan befintliga fritidsaktiviteter så kommer du som timvikarie arbeta med att stötta...
2024-02-07 2024-04-30