Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Socialtjänsten, Tibro kommun Undersköterska till Bonargården
Vi arbetar utifrån ett humanistiskt arbetssätt där de boende står i centrum. Du är en stor och viktig del i den boendes välbefinnande och har förmåga att lyssna och förstå den boendes olika behov. På Bonargården har vi goda förutsättningar för att skapa en trivsam boende- och arbetsmiljö, såväl inomhus som utomhus. Köken på Bonargården är öppna med en köksö på varje enhet, där undersköterskorna lagar maten till de boende. Varje medarbetare får en utbildning livsmedelshantering innan påbörjad matlagning. Matlagningen är schemalagd, vilket inne...
2023-09-29 2023-10-15
Socialtjänsten, Tibro kommun Undersköterska till Brittgården
På Brittgården arbetar vi teambaserat kring vårdtagaren och utgår från ett rehabiliterande arbetssätt där vi har fokus på att skapa goda relationer till vårdtagaren och deras anhöriga. Varje vårdtagare är unik och det är viktigt att varje boende ska känna delaktighet och inflytande. Vi värdesätter ditt engagemang och din kompetens. Du är den som får vardagen att fungera och bli meningsfull för de boende. I ditt arbete utgår du från det friska hos vårdtagaren och tar vara på individens resurser. Som undersköterska hos oss samverkar du i det ge...
2023-09-29 2023-10-22
Socialtjänsten, Tibro kommun Undersköterska till Demensenheten
Arbetet som bedrivs inom Demensenheten i Tibro Kommun är unikt och nationellt uppmärksammat och prisbelönt, då vi arbetar med ett nytt och spännande arbetssätt där vi följer vårdtagaren genom sjukdomen på ett bättre sätt än vad man gjort tidigare. Särskilt boende, korttid, hemvård och dagverksamhet är en gemensam verksamhet och vi strävar hela tiden efter att arbeta med individen i centrum vart man än befinner sig i sin sjukdom. Vi lägger stor tonvikt på att skapa goda relationer med vårdtagare och närstående och vi strävar efter att tillgodo...
2023-09-29 2023-10-31
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tibro kommun Handläggare till arbetsmarknadsenheten i Tibro kommun
Du kommer att vara en viktig del av kommunens satsning på ökad självförsörjning. Möta individer som befinner sig utanför arbetsmarknaden och/eller behöver stöd att börja studera eller bli anställningsbar. En röd tråd i ditt arbete är mötet - att se, möta och stötta individen med flera samtidiga insatser. Genom nära samarbete såväl inom som utanför kommunens verksamheter mobilserar du individen mot egen självförsörjning. Du är en del i det gemensamma arbetet att planera, genomföra och följa upp. Arbetsmarknadsenheten är en del av Tibro kompeten...
2023-09-28 2023-10-20
Socialtjänsten, Tibro kommun Sjuksköterska/distriktsköterska till Tibro kommun
Som anställd sjuksköterska/distriktsköterska hos oss erbjuds du ett utvecklande arbete i en dynamisk kommun. Socialförvaltningen i Tibro värderar kompetens, initiativförmåga och egen utveckling. Vi arbetar utifrån ett aktiverande och rehabiliterande förhållningssätt och utgår från det friska hos varje vårdtagare i omvårdnadsarbetet. Hemsjukvårdsläkare finns tillgänglig fem dagar i veckan och ansvarar för patienter inom hemsjukvård och särskilt boende. Som sjuksköterska/distriktsköterska leder du det medicinska omvårdnadsarbetet, samt handleder...
2023-09-21 2023-10-15
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tibro kommun Lärare åk 4-6
Vi söker nu lärare för åk 4-6. Du kommer tillsammans med ett team av pedagoger bedriva undervisning på vår skola, för tillfället i årskurs 5. På Baggebosskolan består alla våra team av utbildade pedagoger och alla team arbetar utifrån samundervisande strukturer. Dvs du bedriver undervisning för alla elever tillsammans med en utbildad kollega. Vi har en teambaserad organisation där varje team tillsammans har gemensamt ansvar för elevernas sociala, emotionella och akademiska behov
2023-09-19 2023-10-17
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tibro kommun Vikarierande lärare till fritidshemmet Ransbergs skola
Du kommer att ingå i arbetslaget F-3 och i teamet fritidshemmet. I tjänsten ingår undervisning på fritidshemmet samt en del undervisning i klass, beroende på din kompetens och ämnesbehörighet.
2023-09-18 2023-10-02
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tibro kommun Biträdande rektor Baggeboskolan
Som biträdande rektor har du ett spännande, ansvarsfullt och omväxlande arbete. Du arbetar på uppdrag av rektor och har ett arbetsledaransvar för överenskommen del av skolans personal och verksamhet. Ditt personalansvar innefattar bland annat medarbetarsamtal, lönesättning, rehabiliterings- och arbetsmiljöansvar. Du leder arbetet på delegation från rektor och har rektor som närmsta chef. Tillsammans med rektor och teamledare utgör du skolan ledningsorganisation. Ledningsorganisationen har ett gemensamt ansvar för att planera, följa upp samt ...
2023-09-11 2023-10-08
Socialtjänsten, Tibro kommun Myndighetshandläggare inom barnhandläggning
Arbetet består i att utreda, bedöma och besluta samt följa upp insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om vård av unga (LVU). Du kommer att ingå i en arbetsgrupp bestående av fyra handläggare samt samordnare. Varje handläggare har ansvar för sina egna ärenden. Vår målgrupp är barn och unga och deras familjer som har behov av stöd utifrån gällande lagstiftning. Arbetet omfattar möten med barn/ungdomar och vårdnadshavare, samt samarbete med hälso- och sjukvård, skola andra myndigheter. Vi arbetar aktivt med hållbara lösningar med våra ...
2023-09-11 2023-10-08
Socialtjänsten, Tibro kommun Sjuksköterska natt till Tibro kommun
Som anställd sjuksköterska hos oss erbjuds du ett utvecklande arbete i en dynamisk kommun. Socialförvaltningen i Tibro värderar kompetens, initiativförmåga och egen utveckling. Vi arbetar utifrån ett aktiverande och rehabiliterande förhållningssätt och utgår från det friska hos varje vårdtagare i omvårdnadsarbetet. Hemsjukvårdsläkare finns tillgänglig fem dagar i veckan och ansvarar för patienter inom hemsjukvård och särskilt boende. Som sjuksköterska leder du det medicinska omvårdnadsarbetet, samt handleder studenter. Du är trygg i din yrkesr...
2023-09-05 2023-10-01
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tibro kommun Lärare till anpassad grundskola Åk1-6
Uppdraget innebär att tillsammans med kollegor i team delta och bedriva undervisning för grundsärskolan åk 1-6 och träningsskolans åk 1-6.
2023-09-04 2023-10-01