Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Socialtjänsten, Tibro kommun Personlig assistent till Tibro kommun
Arbetet som personlig assistent handlar om att vara den funktionshindrades förlängda arm och hjälpa hen med det hen behöver eller vill göra, men som på grund av sin funktionsnedsättning inte klarar av på egen hand. Förutom att hjälpa till med hens personliga hygien, hushåll och måltider, ingår även att följa med vederbörande och assistera hen med det hen har planerat för dagen och hjälp till aktivering.
2024-02-12 2024-02-26
Socialtjänsten, Tibro kommun Stödassistent till Gärdsmygens korttidsboende LSS
Placering i huvudsak vid Gärdsmygens korttidsboende. Personal vid Gärdsmygen utför även vissa ledsagningsuppdrag. Gärdsmygens korttidsboende tar emot barn och ungdomar med funktionshinder och verkställer insatserna korttidstillsyn, korttidsvistelse och avlösarservice enligt LSS. Korttidsvistelse innebär att barn- och ungdomar med funktionsnedsättning tillfälligt under kortare eller längre tid vistas utanför det egna hemmet. Syftet med korttidsvistelse är att ge personen ett miljöombyte, egen stimulans, avkoppling och rekreation samtidigt so...
2024-02-12 2024-03-10
Socialtjänsten, Tibro kommun Undersköterska till Demens Nord
Tjänsten innebär arbete både på boende och hemvård inom demensorganisationen. Vi strävar alltid efter att arbeta med personen i centrum vart man än befinner sig i sin sjukdom. Genom att hemvård, dagverksamhet, korttid, växelvård och särskilt boende är en gemensam verksamhet har vi större möjlighet att skapa trygghet genom att följa personen genom sjukdomen. Vi lägger stor tonvikt på att skapa goda relationer med vårdtagare och närstående, och vi strävar efter att tillgodose en god personlig vård och ...
2024-02-12 2024-03-03
Socialtjänsten, Tibro kommun Undersköterska till Hemvården
Ditt huvudsakliga uppdrag är att ge god omsorg och vård för personer med beviljade insatser. Besöken är planerade och sker i vårdtagarens enskilda hem, men vi besvarar även oplanerade larm. Du kommer ingå i en arbetsgrupp som består av 8 personer, som i huvudsak arbetar i ett område. Hemvården består av ca 40 medarbetare. Hos oss inom Hemvården arbetar vi utifrån ett rehabiliterande arbetssätt och för att skapa goda relationer till vårdtagaren och deras anhöriga. Varje vårdtagare är unik och ska känna delaktighet och inflytande. Inom Hemvården...
2024-02-09 2024-02-25
Socialtjänsten, Tibro kommun Enhetschef till Hemvården i Tibro kommun
I uppdraget som enhetschef för hemvården har du det operativa ansvaret för enheten som bedrivs inom Socialförvaltningens verksamhet utifrån lagar, förordningar och andra styrdokument. Enhetens resultat avseende kvalitet, måluppfyllelse och ekonomi står i fokus och du ansvarar för personal, verksamhetsplanering och ekonomi. Du ingår i ledningsgrupp för verksamhetsområdet vård och omsorg bestående av totalt 8 enhetschefer. Ledningsgruppen leds av verksamhetschef. Du förväntas arbeta mål- och resultatinriktat samt ha förmåga att genom ditt ledar...
2024-02-09 2024-03-10
Socialtjänsten, Tibro kommun Undersköterska till bemanningspool
Bemanningspoolens uppdrag är att täcka vakanser inom hela Socialförvaltningen och du kommer att bli bokad efter behov på våra olika enheter. Att arbeta i bemanningspoolen innebär att du kommer ingå i ett professionellt team av undersköterskor som är beredda att täcka vakanser på våra olika enheter. Du blir en värdefull resurs och kommer arbeta tillsammans med många kollegor inom hela förvaltningen. Bemanningspoolen har också ett nära samarbete med Hemvården, som vi också utgår ifrån. Poolen har även APT och utvecklingsdagar tillsammans med He...
2024-02-09 2024-03-03
Socialtjänsten, Tibro kommun Enhetschef till Rehabenheten och korttidsboende i Tibro kommun
I uppdraget som enhetschef för Rehaborganisationen har du det operativa ansvaret som bedrivs inom Socialförvaltningens verksamhet utifrån lagar, förordningar och andra styrdokument. Rehaborganisationens resultat avseende kvalitet, måluppfyllelse och ekonomi står i fokus och du ansvarar för personal, verksamhetsplanering och ekonomi. Du ingår i ledningsgrupp för verksamhetsområdet vård och omsorg bestående av totalt 8 enhetschefer. Ledningsgruppen leds av verksamhetschef. Du förväntas arbeta mål- och resultatinriktat samt ha förmåga att genom ...
2024-02-07 2024-03-03
Socialtjänsten, Tibro kommun Enhetschef till Demensenheten i Tibro kommun
I uppdraget som enhetschef för Demens nord har du det operativa ansvaret för enheten som bedrivs inom Socialförvaltningens verksamhet utifrån lagar, förordningar och andra styrdokument. Enhetens resultat avseende kvalitet, måluppfyllelse och ekonomi står i fokus och du ansvarar för personal, verksamhetsplanering och ekonomi. Du ingår i ledningsgrupp för verksamhetsområdet vård och omsorg bestående av totalt 8 enhetschefer. Ledningsgruppen leds av verksamhetschef. Du förväntas arbeta mål- och resultatinriktat samt ha förmåga att genom ditt led...
2024-02-05 2024-02-25
Tibro kommun Säsongsarbetare till Parkenheten
Som säsongsmedarbetare hos oss kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara att hålla fint i kommunens rabatter genom att rensa ogräs. Även andra uppgifter som är vanligt förekommande på parkenheten kan ingå, exempelvis klippa gräs med åkgräsklippare
2024-02-05 2024-02-25
Socialtjänsten, Tibro kommun Sjuksköterska natt till Tibro kommun
Som anställd sjuksköterska hos oss erbjuds du ett utvecklande arbete i en dynamisk kommun. Socialförvaltningen i Tibro värderar kompetens, initiativförmåga och egen utveckling. Vi arbetar utifrån ett aktiverande och rehabiliterande förhållningssätt och utgår från det friska hos varje vårdtagare i omvårdnadsarbetet. Hemsjukvårdsläkare finns tillgänglig fem dagar i veckan och ansvarar för patienter inom hemsjukvård och särskilt boende. Som sjuksköterska leder du det medicinska omvårdnadsarbetet, samt handleder studenter. Du är trygg i din yrkesr...
2024-02-01 2024-02-25
Tibro kommun Grundskollärare i Träslöjd
Som lärare på Fågelvikskolan kommer du dels ingå i ett arbetslagsteam som arbetar med elevens behov i centrum, dels ingå i ett eller flera ämnesteam. I uppdraget som grundskollärare ingår planering och genomförande av undervisning samt bedömning av elevers kunskaper. I uppdraget ingår också att utvärdera och utveckla det pedagogiska arbetet utifrån styrdokument och skolans rutiner samt elevens behov och intressen. Som lärare förväntas du bedriva en strukturerad och inspirerande undervisning och hitta strategier för att möjliggöra samtliga ele...
2024-02-01 2024-03-20
Socialtjänsten, Tibro kommun Är du pensionär? Socialförvaltningen i Tibro behöver dig i sommar!
Vårt uppdrag är att ge bra service och trygghet till våra brukare genom att aktivera, stötta, skapa socialt sammanhang och ge god omvårdnad. Samtliga semestervikarier erbjuds heltidsarbete, med undantag för semestervikariat inom personlig assistans. Är du dock intresserad att arbeta deltid finns det den möjligheten. Vi behöver dig som semestervikarie i huvudsak under följande perioder: • Period 1: v. 26-29 • Period 2: v. 30-33 Din kompetens är efterfrågad inom många av våra olika verksamhetsområden inom Socialförvaltningen, allt från äldreb...
2024-01-24 2024-05-31
Socialtjänsten, Tibro kommun Stödassistent till Bäckadals gruppboende LSS
Som stödassistent hos oss kommer du tillsammans med övriga medarbetare ansvara för upprättande av genomförandeplaner, det pedagogiska arbetet och utforma rutiner i det dagliga arbetet. Du ingår i en arbetsgrupp och utför stöd enligt genomförandeplanen. Alla i arbetsgruppen skall bidra till utveckling och att följa målsättningarna. Arbetet innebär att utifrån individuella behov stödja den enskilde i och utanför hemmet och vid olika aktiviteter. Placering är i huvudsak på Bäckadals gruppboende. I och med införandet av det partsgemensamma arbete...
2024-01-18 2024-03-03
Socialtjänsten, Tibro kommun Semestervikarier inom vård och omsorg samt individ- och familjeomsorg
Som semestervikarie hos oss ges du möjlighet bygga på din kunskap och erfarenhet för en framtid inom såväl vård och omsorg som individ- och familjeomsorg/funktionsnedsättningsområdet. Vårt uppdrag är att ge bra service och trygghet till våra brukare genom att aktivera, stötta, skapa socialt sammanhang och ge god omvårdnad. Samtliga semestervikarier erbjuds heltidsarbete, med undantag för semestervikariat inom personlig assistans. Vi behöver dig som semestervikarie i huvudsak under följande perioder: • Period 1: v. 26-29 • Period 2: v. 30-...
2023-12-18 2024-05-31