Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Avesta kommun, Markusskolan Elevassistent
Tjänsten innebär att hjälpa elev i kommande årskurs 2 med behov av stöd under sin skoldag och tid på fritidshemmet. Tillsammans med klasslärare, vårdnadshavare och andra elevassistenter skapas en god struktur för eleven. Som elevassistent ligger du steget före och anpassar miljö och arbetsuppgifter efter elevens behov och dagsform. Tydlighet skapas genom användning av bildstöd, anpassad plats och material. Arbetet utförs både enskilt och tillsammans i särskild undervisningsgrupp. I tjänsten ingår även hantering av fysiska hjälpmedel såsom elrul...
2024-04-15 2024-04-28
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Elevassistent till Veta skola, vikariat
Vi söker en elevassistent till elev i de lägre åldrarna. Som elevassistent stödjer du eleven på skol och fritidstid. I detta ingår att stötta eleven i undervisningssituationer och rastsituationer. Målet är att integrera elev i gruppen och sträva efter att möjliggöra för eleven att kunna interagera med jämnåriga. Som elevassistent arbetar du tillsammans med undervisande lärare för att skapa goda förutsättningar för elevens lärande kunskapsmässigt och socialt.
2024-04-15 2024-04-30
Knivsta kommun, Utbildningskontoret Barnskötare/elevassistent
I ditt uppdrag ingår bland annat att: Stötta eleverna i deras lärande i samtliga ämnen under skoldagen och raster. Verka för mycket god kommunikation mellan hem och skola. Ha ett nära samarbete med kollegorna och de övriga skolan kring undervisningen, både under skoldagen och i fritidshemmet.
2024-04-15 2024-05-05
Mullsjö kommun, Programområde Barn o Utbildning Resurspedagog till Mullsjö F-3
Vi söker dig som kommer att vikariera som medicinsk resurs. Din uppgift blir att stötta elever i de yngre åldrarna som har behov av medicinskt stöd och stöd för elever hela skoldagen. Stöttningen kan handla om att kontrollera värden, sondmata eller vara en vuxen som handleder barnen i olika situationer. Du behöver ha ett positiv bemötande gentemot både barn, kollegor och vårdnadshavare samt visar engagemang för det du gör. Vi kommer tillämpa löpande rekrytering, intervjuer kan ske under ansökningstiden och tjänsten kan tillsättas innan ansökn...
2024-04-15 2024-04-29
Gävle kommun, Bemanning- och rekryteringsenheten Språkstöd i Pashto
Lockas du av att möjliggöra en utvecklande och inkluderande framtid för nyanlända barn och ungdomar? Då kan detta vara en tjänst för dig! Vi söker en engagerad språkstöd! Kom och gör Gävles framtid med oss. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla och befästa ämneskunskaper utifrån sina språkliga förutsättningar, därav söker vi nu språkstöd i Pashto till Gävle kommuns grundskolor. Arbetet utförs i samarbete med andra pedagoger, elevhälsa och vårdnadshavare. Det är en fördel om du har tidigare erfarenheter från arbete med barn och ungdomar i sko...
2024-04-15 2024-04-30
OXELÖSUNDS KOMMUN. elevassistent till Peterslundsskolan anpassade skola, vikariat 6 månader med chans till förlängning
Vi söker dig med dokumenterad erfarenhet inom yrket och intresse i att vara delaktig i vårt fortsatta utvecklingsarbete av vår anpassade grundskola. För oss är det självklart att arbeta tillsammans i team och det är särskilt viktigt under de åren när verksamheten etableras och utvecklas. Ett fördjupat samarbete mellan skolan och fritidshemmet är också en förutsättning för att våra elever ska utvecklas och nå målen för sin utbildning, både kunskapsmål och sociala mål. Samarbete, glädje och professionalitet genomsyrar det dagliga arbetet och det...
2024-04-12 2024-04-19
OXELÖSUNDS KOMMUN. Elevassistent till anpassad skola på Peterslundsskolan
Vi söker dig med dokumenterad erfarenhet inom yrket och intresse i att vara delaktig i vårt fortsatta utvecklingsarbete av vår anpassade grundskola. För oss är det självklart att arbeta tillsammans i team och det är särskilt viktigt under de åren när verksamheten etableras och utvecklas. Ett fördjupat samarbete mellan skolan och fritidshemmet är också en förutsättning för att våra elever ska utvecklas och nå målen för sin utbildning, både kunskapsmål och sociala mål. Samarbete, glädje och professionalitet genomsyrar det dagliga arbetet och det ...
2024-04-12 2024-04-19
Högsby kommun, 6- 9 Fröviskolan Elevassistent till Fröviskolan 6-9
I din roll som elevassistent är din uppgift att finnas till som en extra resurs för en eller flera elever i skolan/klassen. Du skall vara till hjälp för att eleven skall finna ro i sina studier. Det är även ditt uppdrag som elevassistent att hjälpa till att hitta individuella lösningar så att eleven ska kunna tillgodogöra sig kunskap och att var ett stöd socialt.
2024-04-12 2024-04-26
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Elevassistent till Solbackeskolans anpassade grundskola
Solbackeskolan är en mångkulturell skola där alla elever ska få möjlighet att utveckla goda kunskaper och social mognad. På skolan går ungefär 220 elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Solbackeskolan har anpassad grundskola och grundskola. De flesta av eleverna i anpassade grundskolan läser enligt ämnesområden. På Solbackeskolan har vi god samverkan mellan grundskolan och den anpassade grundskolan för att hitta former som utvecklar varje elev på bästa sätt. Skolan arbetar aktivt och strukturerat med kommunikation och språkutveckling...
2024-04-12 2024-04-26
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Katrineholms gymnasieskolor söker studiecoach
Som studiecoach på Duveholmsgymnasiet och Katrineholms Tekniska College arbetar du för att stödja elever i deras lärande mot fullföljd utbildning och gymnasieexamen. Du arbetar flexibelt och strukturerat med att möta elevernas individuella förutsättningar. Du arbetar vidare med att hjälpa eleverna i deras kunskapsinhämtning genom t ex: studieteknik, studiestöd, struktur och planering. Du samverkar med övriga kollegor i stödorganisationen, skolledning, EHT och lärarkollegium. I arbetet ingår kontakter med såväl elever som vårdnadshavare och andr...
2024-04-12 2024-05-05
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Elevassistent till Kungsladugårds anpassade grundskola
Kungsladugårdsskolan är en F-6 skola med ca 645 elever. I vår organisation ingår även anpassad grundskola med ca 24 elever. Skolan ligger i Majorna med närhet till många fina miljöer. Bland annat Slottsskogen och Svaleboskogen. Det går också lätt att ta sig in till staden och Göteborgs södra skärgård med spårvagn och buss. Kungsladugårdsskolans grundsyn är alla barn är allas barn. Kungsladugårdsskolans anpassade grundskola utökar sin verksamhet till hösten och behöver nya medarbetare. Som elevassistent i anpassad grundskola arbetar du nära ele...
2024-04-11 2024-04-25
Oxelösunds kommun, Utbildningsförvaltningen Utbildningsförvaltningen söker en handledare till Campus Oxelösund
Campus Oxelösund kommer, i samarbete med Oxelösunds arbetsmarknadsenhet, att skapa en insats där individer som befinner sig långt från arbetsmarknaden förbereds inför arbetslivet genom språkträning och/eller träning inför arbete. Deltagarna kan komma att skickas till insatsen från vuxenutbildningen, arbetsmarknadsenheten eller arbetsförmedlingen. Till denna insats söker vi en handledare som ansvarar för upp till tio deltagare. Dina arbetsuppgifter kommer att fokusera på att stötta deltagarna med språkträningen med utgångspunkt i språkutveckla...
2024-04-10 2024-05-12
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Elevassistent, Landala 1-6 anpassad grundskola
Välkommen till skolområde 7 i Centrum, där Landalaskolan 1-6 anpassad grundskola, Mossebergsskolan F-2 och Guldhedsskolan F-9 ingår. I vårt skolområde går ca 850 elever och arbetar ca 125 medarbetare. vi har ett gott samarbete över skolorna och drar nytta av varandras styrkor och kompetenser, vi stöttar och hjälper varandra med både strategiskt och operativt arbete i våra verksamheter. Vi har ett gemensamt elevhälsoteam i skolområdet där rektor, biträdande rektorer, kuratorer, skolpsykolog, skolsköterskor och specialpedagoger ingår. Landalasko...
2024-04-10 2024-04-24
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Modersmålslärare i tigrinja
Ditt uppdrag hos oss är att lägga grunden för Ett Gott Liv för de elever du möter och undervisar! Dina huvudsakliga uppgifter är att undervisa i tigrinja som modersmål för elever i grundskolan samt stötta elever i behov av studiehandledning. Som modersmålslärare kommer du att ingå i Bildningsförvaltningens modersmålslärarteam. Arbetslaget erbjuder dig en kreativ och stimulerande arbetsmiljö. Tillsammans arbetar vi för att öka medvetenheten gällande modersmålets positiva betydelse för det egna lärandet kopplat till olika skolämnen. Tjänstens ...
2024-04-10 2024-04-24
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Modersmålslärare i somaliska
Ditt uppdrag hos oss är att lägga grunden för Ett Gott Liv för de elever du möter och undervisar! Dina huvudsakliga uppgifter är att undervisa i somaliska som modersmål för elever i grundskolan samt stötta elever i behov av studiehandledning. Som modersmålslärare kommer du att ingå i Bildningsförvaltningens modersmålslärarteam. Arbetslaget erbjuder dig en kreativ och stimulerande arbetsmiljö. Tillsammans arbetar vi för att öka medvetenheten gällande modersmålets positiva betydelse för det egna lärandet kopplat till olika skolämnen. Tjänstens...
2024-04-10 2024-04-24
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Elevassistent anpassad grundskola
Vi söker elevassistenter som kommer att arbeta både mot grupp och enskild elev. I ditt uppdrag arbetar du utifrån ett helhetsperspektiv mot både inlärning och utveckling. Göra skillnad för våra elever genom att tro på deras förmåga samt uppmuntra till kreativitet och nyfikenhet. Du kommer att visa och göra det tydligt för varje elev att de kan lyckas i stort som i smått under hela dagen. Du kommer följa eleverna under hela deras dag. Det innebär arbete både i fritidshemmet och skolan. Arbetstiderna är varierade under veckan och kan innebära ö...
2024-04-10 2024-04-28
Lidingö Stad, Grundskola​ Elevassistent
Som elevassistent finns du med eleven under hela skoldagen samt på fritidshemmet och fungerar som ett stöd. Du är elevens ansvarsperson och en viktig medarbetare för att tillgodose den enskilda elevens behov. I rollen ingår att arbeta både enskilt med eleven samt i mindre sammanhang tillsammans med andra vuxna runt eleven, både i klassen och på fritidshemmet samt under rastaktiviteter. Du bidrar till att bygga, upprätthålla och stärka goda relationer med vårdnadshavare och andra berörda.
2024-04-09 2024-04-23
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Elevassistent, Tärendö
Som elevassistent ska du finnas till hands som god kommunikativ person för eleven i skolan. I arbetet förväntas att du finnas vid elevens sida såväl vad gäller undervisande situationer som vid raster. Du hjälper elever att få struktur och planering för skoldagarna och stöttar eleven socialt och i deras lärande under hela skoldagen. Du är elevens främsta länk till den pedagogiska personalen och är ett viktigt verktyg för elevens skolvardag och kommunikation
2024-04-09 2024-04-22
Järfälla kommun, Kolarängen-Iljansboda grundskolor Elevassistent i anpassad grundskola
I anpassad grundskola arbetar du i arbetslag med elever som behöver mycket vuxenstöd. Alla elever har intellektuell funktionsnedsättning. Du behöver vara omsorgsfull, engagerad och ha en tilltro till eleven. Vi ser också att du är stresstålig, lyhörd och bra på att samarbeta med andra. Du är stark i att bygga goda relationer, vara lösningsinriktad och att arbeta med lågaffektivt bemötande.
2024-04-09 2024-04-30
Sjöbo kommun, Färsingaskolan Skolvärd till Färsingaskolan
Nu söker Sjöbo kommun en skolvärd på Färsingaskolan som kan hjälpa oss att ge våra elever rätt förutsättningarna och tillgång till en trygg arbetsmiljö. I rollen som skolvärd på Färsingaskolan förväntas du arbeta med service, trygghet och trivsel. Du är närvarande på raster och i korridorer med fokus på att skapa goda relationer med eleverna och en trygg atmosfär i skolan. Exempel på dina huvudsakliga arbetsuppgifter inom service är att utföra enklare förbättrings- och underhållsarbete, hantera administreringens av skolans elevskåp, ha en sam...
2024-04-09 2024-04-21
Avesta kommun, Johan Olovskolan Barnskötare/resurspedagog fritidshem By skola
Vi söker en barnskötare alternativt en resurspedagog som vill vara med att vidareutveckla vår verksamhet i fritidshemmet i By skola. Fritidshemmet är en viktig enhet på vår skola där våra elever både före, under och efter skoltid ska möta en meningsfull och personlighetsutvecklande verksamhet. Omsorg, utveckling och lärande är läroplansförankrade ledord som fritidsverksamheten ska utgå från. Du ska tillsammans med en fritidspedagog, arbeta med fritidshemmets systematiserade planering i syfte att ta tillvara elevernas nyfikenhet och elevernas mö...
2024-04-08 2024-04-19
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Elevassistent till Tillbergaskolan
I uppdraget som elevassistent är din främsta uppgift att arbeta med en enskild elev åk 1-3 med omsorgsbehov utifrån egenvårdsplan i skolan under skoldagen samt under fritidstid. Du behöver vara elevens hjälpjag när det handlar om den omsorgsdelen samt ha en nära kontakt med elevens vårdnadshavare. Du medverkar till att skapa en positiv och utvecklande arbetsmiljö med balans mellan omsorg och lärande. Du handlar i enlighet med fattade beslut, läroplanen, mål, policys och riktlinjer.
2024-04-08 2024-04-22
Askersunds kommun, Barn och utbildningsförvaltning Sjöängsskolan 7-9 söker en studiehandledare i thai
Vi söker en studiehandledare i thai. Huvudsakliga arbetsuppgifter: -Stöd till elev att fördjupa och repetera lektionsinnehåll på sitt modersmål. -Planera, genomföra och utvärdera ditt studiestöd för den elev du hjälper i undervisningen
2024-04-08 2024-05-10
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Elevassistent till Torslanda anpassad grundskola 1–9
Torslanda anpassade grundskola ingår i ett skolområde med tre grundskolor i centrala Torslanda och kommer till höstterminen 2024 att dela lokaler med både Torslandaskolan 79 och den nybyggda Torslandaskolan F6. Under höstterminen 2024 utökar Torslanda anpassade grundskola sin kapacitet och är därför i behov av nya medarbetare. Inom verksamheten finns både ämnesklasser och ämnesområdesklasser men det finns hybridlösningar för att till exempel tillgodose elever i behov av kombinerade kursplaner. Skolan ligger med närhet till olika naturområden, s...
2024-04-08 2024-04-22
Kriminalvården, Sektionen för vuxenutbildning Pedagogisk handledare (sommarvikarie) till lärcenter anstalten Karlskoga
Som pedagogisk handledare kommer du att stödja och handleda de enskilda studerande i deras studier, både praktiskt och pedagogiskt, medan lärarna ansvarar för undervisning, bedömning och betygsättning. I arbetet ingår att informera klienter om vuxenutbildningen och introducera nya studerande i hur det fungerar på lärcentrum. Den tredje delen i tjänsten är administration. Du bistår t ex klienter med bokning av vägledningssamtal, med ansökningar, beställer lärmaterial och ansvarar för viss studiedokumentation i myndighetens system för häktesplane...
2024-04-08 2024-04-29
1 2 >