Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Elevassistent till Furuby skola
Furuby skola är belägen ca 15 km öster om Växjö. Skolan ligger naturskönt nära sjö och skog. På Furuby skola har vi elever från förskoleklass till och med årskurs sex samt ett fritidshem. Totalt går det ca 75 elever på skolan och ca 35 elever på fritidshemmet. Furuby skola har möjlighet att erbjuda den lilla skolans många positiva fördelar. All personal känner alla elever, eleverna känner varandra och det blir en god sammanhållning på skolan och i arbetslagen. En trygg plats för eleverna att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. Vi jobbar...
2023-11-29 2023-12-13
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hällsboskolan Kungsholmen Elevassistent till Hällsboskolan Kungsholmen, Vikariat
Som elevassistent på Hällsboskolan hjälper du till med att skapa en inkluderande och tillgänglig lärmiljö, en miljö som gör skillnad. Arbetet pågår under hela skoldagen samt fritidshemsverksamhet på fm/em samt under lov. I all verksamhet utgår vi från vår gemensamma verksamhetsplan. Du ingår i ett team som tillsammans skapar optimala och individuella förutsättningar utifrån elevernas behov och förutsättningar. Samarbetet i teamet är centralt även om ditt huvuduppdrag innebär att stötta en eller flera elever i deras personliga utveckling det kan...
2023-11-28 2023-12-05
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Instruktör restaurang- och livsmedelsprogrammet Kungsmadskolan
Vi söker nu dig som vill jobba som instruktör på restaurang- och livsmedelsprogrammet, inriktning bageri och konditori. Aktuell tjänst är placerad på Kungsmadskolan som är en kommunal gymnasieskola med ca 1300 elever bestående av såväl yrkes- som högskoleförberedande program. Som instruktör på restaurang- och livsmedelsprogrammet kommer du fungera som resurs på programmet och dina uppgifter kommer främst vara att stötta och handleda elever samt att vara behjälplig vid vanligt förekommande uppgifter i ett bageri. I arbetsuppgifterna kommer även...
2023-11-27 2023-12-11
Järfälla kommun, Kolarängen-Iljansboda grundskolor Elevassistent anpassad grundskola
I anpassad grundskola arbetar du i arbetslag med elever som behöver mycket vuxenstöd. Alla elever har intellektuell funktionsnedsättning. Du behöver vara omsorgsfull, engagerad och ha en tilltro till eleven. Vi ser också att du är stresstålig, lyhörd och bra på att samarbeta med andra. Du är stark i att bygga goda relationer, vara lösningsinriktad och att arbeta med lågaffektivt bemötande.
2023-11-24 2023-12-08
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Elevassistent till Albäckskolan med lust att lära för livet!
Till Albäcksskolan söker vi nu dig som vill vara en del i anpassad grundskolas arbetslag. Du arbetar som elevassistent och finns med som ett stöd för eleverna under hela deras skoldag. Du finns med eleverna både i klassrumsmiljö samt under raster. Du är en viktig länk mellan eleverna och undervisande lärare och därför är det viktigt att du har en god kommunikation med hela arbetslaget för att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt för våra elever. Som en del i ditt uppdrag har du ibland även kontakt med elevernas vårdnadshavare i frågor som rö...
2023-11-24 2023-12-10
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Elevassistent Anpassad grundskola 3 - Ljungfälleskolan och TC
Vår vision: Vi ska tillsammans främja alla elevers utveckling och lärande samt deras livslånga lust att lära. Varje enskild elev ska finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet med sina bästa förutsättningar. Anpassad grundskola 3 har drygt 50 elever i årskurs 1-6 fördelade på tio klasser som är åldersblandade; årskurs 1-3 samt 4-6. Dessa elever går på Ljungfälleskolan. På Teleborg Centrum har vi 30 elever i årskurs 7- 9 fördelade på fyra klasser, även de klasserna är åldersblandade. Undervisningen utgår från Anpassad gr...
2023-11-24 2023-12-10
Knivsta kommun, Utbildningskontoret Fritidspersonal/Elevassistent Alsike anpassad skola 100%
Stötta eleverna i sitt lärande i samtliga ämnen och i omsorgssituationer under skoldagen och under raster. Omvårdnad vid personlig hygien samt lyft kan förekomma i verksamheten. Utforma fritidshemmets undervisning utifrån läroplanen för fritidshemmet och skapa aktiviteter som gör att våra elever har en meningsfull fritid och utvecklar så hög självständighet som möjligt. Verka för mycket god kommunikation mellan hem och skola. Ha ett tätt samarbete med kollegorna i teamet och på övriga skolan kring undervisningen, både under skoldagen och i fri...
2023-11-23 2023-12-08
Statens institutionsstyrelse Lärarassistent
Arbetsbeskrivning Vill du anta en ny utmaning med ett annorlunda uppdrag och i ett mindre sammanhang? Då tycker vi att du ska söka denna lärarassistentjänst. På SiS Ungdomshem Klarälvsgården bedrivs egen skola i kombination med behandling för ungdomar placerade i heldygnsvård. Samverkan mellan skolan och behandling är av central betydelse för hur väl vi lyckas att motivera ungdomen till att vända en negativ utveckling till något som kan innebära bättre förutsättningar till ett bra liv. Skolan består av en rektor, lärare, specialpedagog, studie-...
2023-11-23 2023-12-13
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Hägneskolan söker elevassistent till grundskolan
I arbetsuppgifterna som elevassistent kommer du befinna dig i omgivningar med högt tempo där du ska stödja och leda elever mot uppställda mål. Du kommer att hantera hjälpmedel som finns till stöd för elevers lärande, t.ex iPad. Du står för en stabilitet bland eleverna genom att hantera och lösa konflikter mellan personer och grupper och även dokumentera dem.
2023-11-23 2023-12-14
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Mentor till Albäcksskolan
Albäcksskolans vision är att vara en skola som arbetar kooperativt för att öka elevernas känsla av meningsfullhet. En skola där vi arbetar tillsammans och lär av varandra, både elever och pedagoger. Viktiga pusselbitar för att nå detta är att ständigt utveckla undervisningen med hjälp av beprövade metoder såsom ett kooperativt lärande, språkutvecklande arbetssätt samt att även utveckla den digitala kompetensen. Till Albäcksskolan söker vi en mentor. Som mentor på Albäcksskolan så ansvar du för tre klasser, de tre klasserna ingår i samma arbets...
2023-11-22 2023-12-06
Sigtuna kommun, Barn och ungdomsförvaltningen Resurs/elevassistent
I arbetet som elevresurs ingår: - Att ge eleven särskilt stöd i specifika situationer. - Att i möjligaste mån integrera eleven i den övriga gruppen. - Att vid behov ge eleven speciella möjligheter som kompletterar utbudet som erbjuds i verksamheten. - Att samarbeta med och vara ett stöd för pedagogerna. - Att arbeta för att eleven ska klara sig självständigt. Att vara elevresurs innebär att ofta vara i en mitt emellan roll t.ex. - Att stödja i den pedagogiska situationen men inte ha pedagogiskt ansvar. - Att få en nära relation till el...
2023-11-22 2023-12-15
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Elevassistent i den anpassade grundskolan
Vi söker nu dig som vill arbeta som elevassistent hos oss, i anpassad grundskola och på fritidshemmet. Du är trygg, ansvarstagande och initiativrik, samt tycker om att arbeta i team där olika kompetenser kompletterar varandra. Du är intresserad av att driva den anpassade grundskolan och fritidshemmets verksamhet framåt i linje med styrdokumentens riktlinjer. Inom ramen för ditt uppdrag samverkar du med andra lärare och fritidspersonal med att planera, genomföra och utvärdera de olika moment som eleverna arbetar med. Viktigt att du har ett stor...
2023-11-22 2023-12-06
Strängnäs kommun, Finningeskolan Fritidshemsassistent till Finningeskolan
Som fritidshemsassistent arbetar du i fritidshemmet och i skolans verksamhet. Under skoltid stöttar du en elev eller en elevgrupp. Tillsammans med övriga pedagoger på fritidshemmet kommer du att planera, genomföra, följa upp och utveckla undervisningen utifrån det centrala innehållet och förmågorna i läroplanen, LGR22. Självklart är du med och bidrar till en positiv och inkluderande atmosfär där alla barn känner sig välkomna.
2023-11-22 2023-12-05
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Studiehandledare - thailändska
Språklig stöd för elever med thailändska som modersmål. Du finns med på lektionerna för att språkligt stötta elever i undervisningen. Du samarbetar med lärare och övrig personal för att bidra till elevers lärande.
2023-11-22 2023-12-06
Höörs kommun, Barn- och utbildningssektor Timvikarier på Enebackeskolan och Tjörnarps skola
Som timvikarie ansvarar du för att skapa en positiv och kreativ skoldag så att eleverna känner nyfikenhet och lust att lära. Du tar ett gemensamt ansvar för hela skoldagen och ser alla elever som allas elever. Som timvikarier i vår organisation ansvarar du för att ge eleverna lärande, trygghet och studiero under deras skoldag.
2023-11-22 2023-12-17
Halmstads kommun, Sturegymnasiet Sturegymnasiet söker pedagogisk assistent
Är du intresserad av att arbeta som pedagogisk assistent på introduktionsprogrammet AST? Sturegymnasiet söker nu en pedagogisk assistent. Vi söker dig som har ett stort intresse och engagemang av att arbeta med att stötta och hjälpa enskilda elever inom autismspektrat, som behöver hjälp i sin sociala och kunskapsmässiga utveckling. Vi arbetar utifrån varje elevs individuella behov, utveckling, möjligheter och förutsättningar. Dina arbetsuppgifter som pedagogisk assistent kommer bland annat att vara: - Följa enskild elev under hens skoldag oc...
2023-11-22 2023-12-07
Knivsta kommun, Utbildningskontoret Resurs 100% Högåsskolan
Som resurs till elev består dina arbetsuppgifter av att följa elev under skoldag samt fritidshem. Du kommer att ha ett nära samarbete med mentor, vårdnadshavare och Högåsskolans EHT team. Är du utbildad barnskötare så är det meriterande liksom tidigare erfarenheter av att arbeta i skola med elever med NPF-diagnoser. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
2023-11-21 2023-12-01
Tibro kommun Studiehandledare i teckenspråk, finska och litauiska
I uppdraget som studiehandledare handleder du elever som är i behov av stöd i form av studiehandledning på modersmålet eller på det starkaste skolspråket. Studiehandledningen kan bedrivas tillsammans med annan undervisande lärare eller självständigt med en elev. Som studiehandledare har du en kontinuerlig dialog med klassens undervisande lärare för att följa upp elevernas framsteg och resultat.
2023-11-21 2023-12-07
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Elevassistent till Bullermyrens förskolor
Vi söker elevassistenter/barnskötare med särskilt uppdrag som vill att varje barn ska få upptäcka, lära och vara utifrån sina egna förutsättningar. På Bullermyrens förskolor arbetar vi för att ge barnen verktyg som hjälper dem att förstå och hitta rätt i både nutid och framtid. Tillsammans med hemmet ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Som resurs i vår utbildning hjälper du barnet i de dagliga rutinerna och undervisningen på förskolan. Ditt arbete komme...
2023-11-20 2023-12-10
Torsås kommun, KLF Korrespondensgymnasium Mentor till Korrespondensgymnasiet
Vi söker en mentor med uppdrag att ha en övergripande syn i elevers studiesituation och utifrån den, tillsammans med undervisande lärare, arbetslag, elevhälsa, studie- och yrkesvägledning, administration och vårdnadshavare, verka för att eleverna skall klara sina studier inom utsatt studietid i enlighet med nationella styrdokument och mål.
2023-11-20 2023-12-03
Storumans kommun Pedagogisk resurs
Vi söker pedagogisk resurs till Gunnarns skola i Storumans kommun. Vi har idag 33 elever från förskoleklass till årskurs 6 och arbetar i två grupper, f-3 och 4-6. Vi har även väntis för elever som åker skolskjuts samt fritidsverksamhet. Du kommer arbeta som pedagogiska resurs under skol- och väntistid. Ditt arbete är att utifrån lärarnas planering bidra till att stödja och stimulera elever i deras lärande och utveckling. Arbetet utformas förutom i nära samarbete med pedagoger också med elevhälsa och ledning utifrån verksamhetens behov. Att...
2023-11-20 2023-11-30
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Elevassistent med diabeteskompetens till Vederslöv skola
Vederslöv skola är en charmig F-6 skola med drygt 140 elever endast 20 minuters resväg från Växjö. Skolan ligger i ett lugnt område med ett fantastiskt läge med direkt närhet till natur, skog, ängar och vatten. Skolan har en liten idrottshall, en fantastisk skolgård som inbjuder till lek, spel och kreativitet. Vi arbetar för att behålla barnets lust till att lära och ge eleverna möjligheter till inflytande. Genom samverkan mellan fritids och skola vill vi erbjuda eleverna en rolig, meningsfull, lustfylld och trygg verksamhet. Vi söker en enga...
2023-11-20 2023-12-04
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Hägneskolan söker elevassistenter till anpassad grundskola
Vi söker en elevassistent som ska arbeta i anpassad grundskola på Hägneskolan. I arbetsuppgifterna som elevassistent kommer du befinna dig i omgivningar med högt tempo där du ska stödja och leda elever mot uppställda mål. Omsorg och vård om elever ingår för att tillgodose elevens behov. Du kommer att hantera hjälpmedel som finns till stöd för elevens behov. Du står för en stabilitet bland eleverna genom att hantera och lösa konflikter mellan personer och grupper, även dokumentera dem.
2023-11-20 2023-12-11
Tingsryds kommun, Dackeskolan F-6 + fritidshem Dackeskolan söker ansvarsfull skolresurs med särskilt uppdrag
Vi söker nu skolresurs med särskilt uppdrag till Dackeskolan F-6. Dackeskolans F-6-enhet består av ca 335 elever, låg- och mellanstadium samt fritidshem. Tillsammans gör vi kunskap till något meningsfullt. Vi arbetar utifrån En skola för alla som innefattar relationspedagogik, differentierad undervisning, tillgängliga lärmiljöer, lärande organisation och värdeskapande lärande. På Dackeskolan organiserar vi vår verksamhet för att bedriva "En skola för alla", med hänsyn till bakgrund, behov och förutsättningar hos våra elever. Detta innebär a...
2023-11-20 2023-12-01
Sollefteå kommun Elevassistent till Näsåker
Vi söker nu en elevassistent till Junsele och Näsåkers rektorsområde, med placering på Näsåkers skola. Tjänsten innebär att hjälpa elev med behov av stöd under sin skoldag och tid på fritidshemmet. Det kan innebära att följa ett personligt schema och en handlingsplan för eleven. Tillsammans med klasslärare, vårdnadshavare, specialpedagog och övrig elevhälsopersonal skapa en god struktur för eleven. Vi strävar efter att elever med behov av stöd ska kunna utvecklas och lära utifrån sina förutsättningar. Arbetet utförs både enskilt och tillsamm...
2023-11-17 2023-12-13
1 2 3 >