Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Partille kommun Språkstöd till Lärcentrum, Partille kommun
Du kommer att arbeta med nyanlända vuxna elever i vårt Lärcentrum, våra jobbspår samt praktikverksamhet. Som språkstöd arbetar du med att hitta och förmedla praktikplatser, stötta elever i att söka jobb, skriva CV, översätta dokument och fungera som en länk mellan skolan och arbetslivet. Du deltar även i undervisningen och agerar tolk då det behövs.
2022-12-02 2022-12-16
Mönsterås kommun, Barn och Utbildningsförvaltningen Resurspedagog Ljungnässkolan
På Ljungnässkolan arbetar vi i Team och du kommer ingå i Team Lugnet. Samarbete mellan klasslärare och vårdnadshavare är viktigt för oss. Vårt uppdrag är att tillsammans se till elevernas behov och arbeta utifrån dem. Utifrån lärares planering stöttar du elever under skoldagen. Arbetet kan också innebära att du är ett praktiskt och socialt stöd för elever under raster samt före och efter skoldagen. Du kommer arbeta med enskilda elever som deltar i gruppundervisning eller separat med enskild elev. Som resurspedagog ställs krav på att du är flex...
2022-12-02 2022-12-20
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Östervångsskolan Elevassistent till Östervångsskolan, Lund
Som elevassistent i vår verksamhet arbetar du för hela elevgruppens bästa, med särskilt fokus på de elever som behöver stöd på grund av olika behov, såväl fysiska, språkliga och psykosociala. Elevassistentens ansvarsområde är att stödja elevernas utveckling i nära samverkan och dialog med lärarna. Som elevassistent ska du vara ett stöd för att alla elever ska få samma förutsättningar att utvecklas och följa med i undervisningen. Du stöder alla elevers delaktighet i det sociala samspelet och skolans hela verksamhet med såväl självständighet som...
2022-12-02 2022-12-09
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Skolvärd till Jukkasjärvi skola
Du kommer att organisera, planera, genomföra och följa upp olika aktiviteter för eleverna under hela skoldagen. Barnkonventionen och läroplanens värdegrund med främjande, förebyggande och åtgärdande arbete utgör grunden i uppdraget och bidrar till en tryggare skoldag för eleverna. Skolvärd är en viktig resurs på skolan. Du arbetar med och följer eleverna i deras olika lärmiljöer under skoldagen. Samverkan med lärare och övriga professioner inom skolan.
2022-12-02 2022-12-16
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Elevassistent till Hamreskolan
I rollen som elevassistent kommer du arbeta i årskurs 1 med tillhörande fritidsverksamhet. Du förväntas ta ett stort ansvar för att eleverna får möjlighet att utvecklas till självständiga individer utifrån sina förutsättningar. Du kommer tillsammans med övriga kollegor att organisera, strukturera och anpassa vardagen utifrån våra styrdokument och den pedagogiska idén samt se till att barnen, deras föräldrar och dina kollegor alltid får det bästa möjliga mötet.
2022-12-02 2022-12-12
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen Vikarie Grillby förskola
Du känner en glädje i att möta och jobba med barn. Du har förståelse för förskolans utbildningsuppdrag likväl som den viktiga omsorgen som är en grund för barns lärande. Du kommer arbeta tillsammans med erfarna förskollärare och barnskötare men behöver vara en driven service inriktad lagspelare.
2022-12-02 2022-12-16
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Elevassistent till Utbynässkolan
Utbynässkolan är en F-3 skola med cirka 210 elever och ca 25 anställda inklusive professionerna inom EHT. Det är en liten och trygg skola med närhet till naturen. Lokalerna är nyrenoverade med en helt ny skolmatsal och idrottssal. Skolgården är också nyligen upprustad med nya lekredskap. Vi söker nu en elevassistent till en elev som är i behov av extra stöd under hela sin skoldag. Du behöver ha erfarenhet av att arbeta med elever inom NPF-spektra samt ha ett lågaffektivt förhållningssätt. Du kommer att följa elever i både gruppsammanhang och v...
2022-12-01 2022-12-15
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Resurs/Studiehandledare på SFI
I arbetsuppgifterna ingår att ansvara för inslussgrupp på SFI. I inslussgruppen börjar de elever som är nya på SFI och får under några veckor bland annat möjlighet att lära sig grunder i det svenska språket samt datorvana. Även inledande kartläggningar görs för att se vilken nivå som eleverna ska gå in på i SFI. I tjänsten ingår det även att vara resurs i grupper som behöver extra stöd samt att vid tillfällen vara vikarie.
2022-12-01 2022-12-14
Malmö stad Elevassistenter till Husieskolan
Arbetsuppgifter Nu söker vi dig som vill vara en del av oss på Husieskolan och som vill arbeta i det viktiga uppdraget som elevassistent! Som elevassistent hos oss arbetar man i ett nära samarbete med ansvarig grundskollärare. Du arbetar med en eller flera elever i en klass som behöver extra stöd för att kunna följa med i undervisningen. Det kan handla om att hjälpa elev/elever med läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och/eller olika typer av funktionsnedsättningar. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter handl...
2022-12-01 2022-12-15
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Elevassistent
Vi söker nu dig som vill arbeta som elevassistent med en elev på högstadiet i enskild undervisningsgrupp.
2022-12-01 2022-12-14
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Elevassistent till Ljungfälle grundsärskola åk 1-6
Ljungfälle grundsärskola har 50 elever i årskurs 1 till 6 fördelade på nio klasser som är åldersblandade; årskurs 1-3 samt 4-6. Undervisningen utgår från grundsärskolans läroplan. I klasserna arbetar lärare och elevassistenter tätt tillsammans. Vår strävan är att alla elever ska möta en lärmiljö anpassad utefter sina förmågor. Med hänsyn tagen till individuella förutsättningar bildar vi en stark gemenskap i gruppen. Tillsammans skapar vi trygghet, trivsel och kunskapsutveckling. Vår målsättning är att eleverna utvecklar en stark tilltro till de...
2022-12-01 2022-12-15
Borlänge kommun, Gylle skola Pedagogisk resurs i särskild undervisningsgrupp
Vi söker en klassassistent som kommer ha uppdrag som pedagogisk resurs i vår särskilda undervisningsgrupp Slussen på Gylle skola F-6. Slussen ligger beläget i vår helt nya skolbyggnad och här går elever i åk 3-6 med särskilda behov i skolsituationen. Deras lärmiljö består av ett mindre sammanhang med högre personaltäthet än i vanlig klass. En del av eleverna går i särskild undervisningsgrupp hela sin skoldag medan andra varvar med att ha lektioner i ordinarie klass. Ditt arbete kommer att förläggas i undervisning med ett mindre antal elever, ...
2022-12-01 2022-12-15
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Verksamhetsassistent till grundsärskolan
Arbetet sker på uppdrag av ansvarig lärare utifrån aktuell läroplan och syftar till att skapa förutsättningar som möjliggör att elever får ett lärande, tar till sig nya kunskaper och utvecklas till självständiga individer. Verksamhetsassistenten bidrar till att främja elevernas utveckling. Vi tror och vill att du arbetar för att ge eleven möjlighet att bli så självständig som möjligt utifrån sina förutsättningar.
2022-12-01 2022-12-15
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Elevassistent med kunskap om diabetes till Johannebergsskolan Estetiska F-6
Vi söker nu en elevassistent till Johannebergsskolan Estetiska F-6. Vill du arbeta tillsammans med oss och fortsätta utveckla verksamheten? Johannebergsskolan ligger på höjden ovanför Viktor Rydbergsgatan, ett stenkast från centrala Göteborg. Skolan består av fyra byggnader som ringar in en mysig, nyrenoverad skolgård. I A-huset huserar Johannebergsskolan Estetiska F-6 och i C-huset ligger Johannebergsskolan Montessori F-5. Skolan öppnades tidigt 50-tal och har en trevlig atmosfär med en äldre arkitektur bestående av gamla, breda stentrappor o...
2022-12-01 2022-12-15
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Elevassistent till barn med diabetes typ1, Svartnäsgården
Du kommer att ingå som en medarbetare i ett arbetslag med särskilt ansvar för ett barn som har diabetes typ 1. Barnet deltar i förskolans ordinarie verksamhet och du finns som stöd och ger barnet trygghet och säkerhet under dagen på förskolan. Barnet behöver din hjälp med att regelbundet kontrollera blodsocker, hjälpa till med medicinering och med kosthållning där beräkning av kolhydratsintag och insulin samt blodsocker ingår. Därmed är det även viktigt att du har mycket goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift. Du behöver vara ...
2022-12-01 2022-12-18
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Resurspedagog/elevassistent till Grundsärskolan
Resurspedagog för elev/elever inom Grundsärskolan/anpassad grundskola. Du ingår i ett arbetslag tillsammans med lärare och resurspedagoger/elevassistenter i grundsärskolan. Du stöttar elev/elever under skoldagens olika moment. I samarbete med övrig personal arbetar du för en trygg och lärande miljö för eleverna.
2022-11-30 2022-12-14
Härryda kommun Elevassistent till Lunnaskolan i Landvetter
Vi erbjuder en tillsvidareanställning med uppdrag att arbeta som elevassistent i en klass som läser ämnesområden efter grundsärskolans läroplan. Klassen har i dagsläget fem elever som också har fritidsverksamhet före och efter skoltiden. Du kommer arbeta på en lärares uppdrag i klassen tillsammans med andra elevassistenter under skoldagen. Under eftermiddagar och lovdagar/studiedagar arbetar du i fritidsverksamheten tillsammans med personal från alla våra tre klasser.
2022-11-30 2022-12-12
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Elevassistenter till Vederslövs skola
Vederslövs skola ligger ca 2 mil söder om Växjö med goda kommunikationsmöjligheter. Skolan har i dagsläget ca 153 elever fördelade på årskurserna F-6 samt tillhörande fritidshemsverksamhet. Skolan har en hög andel utbildad personal. Vi söker nu elevassistenter till Vederslövs skola. Tjänsten kan både innebära riktat stöd till enskild elev samt stöd åt elever inom klassens ram. Du kommer även att få arbeta med elever inom fritidshemmets verksamhet före eller efter att verksamheten inom grundskolan är slut för dagen samt under loven. Du kan kom...
2022-11-30 2022-12-15
Kultur- fritid- och utbildningsförvaltningen, Hörby kommun Mentor till IM, Hörby Lärcenter
Du kommer främst att arbeta på vårt introduktionsprogram och kommer möta ungdomar som kämpar för att läsa upp sina grundskolebetyg och ta sig vidare till nationella gymnasieprogram. Som mentor tillför du psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet. Du arbetar stödjande under lektionstid och genomför löpande samtal med eleven kring hens skolsituation. Samtalen kan vara stödjande, motiverande och utredande beroende på elevens situation. Som mentor förväntas du samarbeta och ha kontakt med vårdnadshavare, familjehem och HVB. Du me...
2022-11-30 2022-12-14
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Åsbackaskolan Elevassistent till Åsbackaskolan Örebro.
Vi söker nu en elevassistent för ett vikariat på Åsbackaskolan
2022-11-29 2022-12-12
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Elevassistent till Vifolkaskolan 7-9, 75 %
Tjänsten innebär att jobba med elever i behov av särskilt stöd, både på individ och gruppnivå. Du kommer att stötta elever i undervisningssituationer men även på raster. Du arbetar utifrån verksamhetens mål och uppdrag, genom att främja lärandet där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. I ditt arbete ska du samarbeta med hemmen, främja elevers allsidighet, personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Du ska utifrån de mål som ställs upp verka för att elever...
2022-11-29 2022-12-13
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Pedagogisk assistent, Ursviksskolan F-6 och fritidshem
Som pedagogisk assistent kommer du att arbeta i både skol- och fritidsverksamhet. Ditt uppdrag är att handleda och stödja elever så att de når utbildningsmålen samt arbeta med att komplettera pedagoger enligt läroplanen mot måluppfyllelse. Uppdraget kan variera från att arbeta med enskilda elever till att ibland arbeta med elever i grupper, klass och på fritidshemmet. Du samverkar med övrig personal och elever, andra viktiga kontaktytor samt tar ansvar för ett nära samarbete med vårdnadshavare.
2022-11-29 2022-12-14
Lidingö Stad, Grundskola​ Elevresurs till Källängens skola
Som elevresurs på Källängens skola kommer du att fungera som ett särskilt stöd till några av våra elever på högstadiet. Uppdraget innebär att ge individanpassade insatser och att hjälpa till både i-och utanför klassrummet för att elever ska nå sin fulla potential. Tillsammans med lärare ser ni till elevers bästa och skapar förutsättningar för att elever ska nå sina mål. Du är en del av verksamheten och kommer att ingå i ett arbetslag. Som elevresurs är du en viktig länk för elever, vårdnadshavare och personal på skolan. Du kommer även att ingå ...
2022-11-28 2022-12-12
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 4 Lärarassistent med inriktning Ma, NO, Tk till Östra skolan
Vara behjälplig i undervisningssammanhang inom Ma, NO och Tk. Vikariesamordning och vid behov vikariera även i andra ämnen. Arbete i arbetslag och ämneslag samt mentorskap ingår.
2022-11-28 2022-12-11
Nyköpings kommun - Division Utbildning Elevassistent till Gruvans grundsärskola
Eleverna arbetar i mindre grupper och undervisningen är till stor del individanpassad men alltid med målsättning att med tid nå hela gruppen genom differentierad undervisning. Som elevassistent så kommer du att delta i undervisning med våra elever och även planera och vara en del av elevernas rastverksamhet. Du samverkar med undervisande lärare i att hitta lämpliga strategier för att stödja elevens lärande. Du kommer även att tjänstgöra på vårt framtida fritidshem. Är du rätt person för oss? Elevassistent En yrkesroll i skolan som har till h...
2022-11-28 2022-12-11
1 2 3 4 >