Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
OSBY kommun Lärare i Svenska och Engelska åk.7-9 till Hasslarödsskolan
Du som söker skall vara intresserad av att skapa en pedagogisk miljö som utmanar och stimulerar elevers utveckling och lärande. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje elevs förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens mål. Som pedagog förstärker du elevernas skoldag genom att inspirera, organisera och genomföra strukturerad undervisning samt stödja elevernas sociala utveckling. Du stödjer eleverna och skolan att bli en trygg, stimulerande och lärorik miljö under skoldagen. Du ingår i ett arbetslag ...
2024-05-24 2024-06-07
OSBY kommun Lärare i textilslöjd åk.3-9 på Hasslarödsskolan
Undervisning i textilslöjd
2024-05-23 2024-06-05
Osby kommun, Hälsa och Omsorg Biståndshandläggare
Myndighetskontoret består av 4 biståndshandläggare, 2 LSS handläggare och en socialpsykiatrihandläggare. Arbetsgruppen är uppdelad på två kontorsområde som båda ligger i Osby. Biståndshandläggarna har sitt kontor med 10 minuters gångavstånd från tåg/buss station. LSS och socialpsykiatrihandläggare har sitt kontor med 5 minuters gångavstånd från tåg/buss station. Myndighetskontoret har regelbundna gemensamma arbetsplatsträffar och då arbetsgruppen är liten så är stödet till varandra samt gemenskapen högt prioriterat. I rollen som biståndshandlä...
2024-05-20 2024-06-16
OSBY kommun Gymnasielärare Företagsekonomi med inriktning juridik
Ekbackeskolan är den lilla gymnasieskolan där eleverna är i fokus. Du kommer främst att undervisa elever i företagsekonomiska ämnen och i juridik. Genom ditt engagemang inspirerar du eleverna att nå goda resultat. I tjänsten ingår även mentorskap. Tillsammans med dina kollegor kommer du arbeta för att främja elevernas lärande och utveckling och du kommer vara en aktiv del i skolans utvecklingsarbete.
2024-05-17 2024-06-02
OSBY kommun Gymnasielärare Matematik med möjlighet till försteläraruppdrag
Ekbackeskolan är den lilla gymnasieskolan med eleverna i fokus. Du kommer undervisa i matematik på gymnasiet och eventuellt även på introduktionsprogrammet. I arbetsuppgifterna ingår också mentorskap och kollegialt arbete. Du genomför en varierad och anpassad undervisning utifrån elevernas behov och nuläge där formativ återkoppling har en given plats. Att säkerställa studiero och utgå från en tillgänglig lärmiljö är en central del av din planering och genomförande.
2024-05-17 2024-06-02
Osby kommun, Hälsa och Omsorg Stödpedagog daglig verksamhet
Funktionsstöd inom Osby kommun söker en stödpedagog till den dagliga verksamheten Ambo. Daglig verksamhet är en lagstadgad rättighet som verkställs utifrån LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. LSS är en insatsberättigande lag för personer med omfattande och varaktiga funktioner som autism, autismliknande tillstånd utvecklingsstörning och förvärvad hjärnskada i vuxen ålder. Uppdraget för daglig verksamhet är att erbjuda sysselsättning och arbetsträning åt den personkrets som innefattas av ovanstående lagar, är i yrkesverks...
2024-05-16 2024-05-29
Osby kommun, Barn och Utbildning Studie- och yrkesvägledare
Vi söker en studie- och yrkesvägledare till Ekbackeskolan där du kommer ha hand om delar av gymnasieprogrammen och introduktionsprogrammen. I rollen som studie- och yrkesvägledare på Ekbackeskolan har du vägledningssamtal, hanterar ansökningsprocesser och studieplanerar för våra gymnasieelever och eleverna på Introduktionsprogrammet. Din roll i vårt elevhälsoteam är stor och du arbetar i nära samarbete med övriga i teamet. Du skapar kontaktytor och samverkar med andra kommuner och olika samhällsaktörer; både privata och offentliga. På Intro...
2024-05-15 2024-05-28
Osby kommun, Barn och Utbildning Speciallärare gymnasieskolan och introduktionsprogrammet
Bli en av oss på Ekbackeskolan! Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att: • öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande. • skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat. Som speciallärare på Ekbackeskolans gymnasieskola och introduktionsprogrammet kommer du att vara en del i det vardagliga pedagogiska och didaktiska arbetet med eleverna. Du kommer att ha varierade uppdrag utifrån elevernas behov samt ingå i elevhälsotea...
2024-05-13 2024-05-26
Osby kommun, Arbete & Välfärd Mottag/utredning barn och familj
Vi har två lediga tjänster i vår utredningsgrupp! Den ena tjänsten är som utredande socialsekreterare och den andra som socialsekreterare i mottagningsfunktion hos oss på Barn och familjeenheten. Barn- och familjeenheten har ca 16 medarbetare som arbetar med utredning, placering enligt SoL och LVU, uppföljning av insatser, utredning och handledning av familjehem och familjerättsliga ärenden. Vi söker nu en utredande socialsekreterare och en socialsekreterare i mottagningsfunktion som kommer att arbeta med myndighetsutövning enligt SoL och LVU....
2024-05-08 2024-05-28
OSBY kommun Speciallärare/ Lärare till anpassad gymnasieskola
I ditt uppdrag som lärare på Yrkesskolan planerar och genomför du egen undervisning i elevgrupp för elever som läser Anpassad gymnasieskolans Nationella program. Tillsammans med arbetslaget arbetar du förebyggande för att undanröja hinder och främja goda lärmiljöer samt med att utveckla arbetet kopplat till stödinsatser och anpassningar för våra elever i behov av särskilt stöd. Uppdraget innefattar även mentorskap för en grupp elever. Du har en god insikt och kunskap i skolans styrdokument i såväl undervisning som bedömning och kan tillämpa ...
2024-05-06 2024-05-26
Osby kommun, Hälsa och Omsorg Semestervikarier Funktionsstöd LSS - stödassistent och stödbiträde
Vi söker semestervikarier till: - Gruppbostäderna - Barnkorttid/tillsyn - Servicebostäderna - Personlig assistans Tillsammans med ditt arbetslag ansvarar du för att ge en god och trygg omsorg samt att planera för och genomföra aktiviteter. Regelbunden dokumentation ingår i dina arbetsuppgifter enligt kommunens riktlinjer. Arbetet innebär oregelbundna tider vardag/helg samt jourtjänstgöring (sovande natt). Du som söker skall vara intresserad av att arbeta med personer som har funktionsnedsättningar. Arbetslagen är olika stora, men i alla arb...
2024-02-06 2024-06-16
Osby kommun, Hälsa och Omsorg Timvikarier LSS
Vi söker timvikarier till: - Gruppbostäderna - Barnkorttid/tillsyn - Servicebostäderna - Personlig assistans - Daglig verksamhet Tillsammans med ditt arbetslag ansvarar du för att ge en god och trygg omsorg samt att planera för och genomföra aktiviteter. Regelbunden dokumentation ingår i dina arbetsuppgifter enligt kommunens riktlinjer. Arbetet innebär oregelbundna tider vardag/helg samt jourtjänstgöring. Du som söker skall vara intresserad av att arbeta med personer som har funktionsnedsättningar. Arbetslagen är olika stora, men i alla arbe...
2024-02-06 2024-06-28
Osby kommun, Hälsa och Omsorg Semestervikarie Särskilt boende 2024
Att arbeta på särskilt boende innebär att du arbetar på något av Osby kommuns fem äldreboende: Bergfast, Soldalen, Solhem, Lindhem eller Rönnebacken. Arbetsuppgifterna innebär att du arbetar i omvårdnadsarbete inom särskilt boende. Du kommer arbeta självständigt och tillsammans med Teamet. Teamet består av Undersköterskor, Sjuksköterska, Rehabpersonal och Enhetschef. Arbetet är schemalagt och innefattar kvällar, helger och natt. Ange i din ansökan om du har önskemål om att arbeta dag eller natt. Ensamarbete förekommer. Rekryteringen sker fort...
2024-01-12 2024-06-15