Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum IT Forensiker bildanalys, visstidsanställning, NFC Linköping
Bildanalysområdet är fördelat på två grupper som främst arbetar med att utföra forensiska undersökningar med koppling till bild, video och ljud. Området behöver nu förstärkas av en person för arbete med H2020-projekt (EU-finansierade projekt). Arbetet innebär bland annat att arbeta med metodutveckling för testning och validering inom det forensiska bildområdet och att koppla denna utveckling mot behov inom H2020-projekten. Arbetet innebär samarbete med såväl nationella som internationella aktörer inom FOU-området, vilket medför en del tjänstere...
2021-10-15 2021-10-29
Region Västerbotten, IT Systemutveckling Lösningsarkitekt till IT Västerbotten
Som lösningsarkitekt har du en viktig roll genom att se helheten och få med både ett förvaltnings-, arkitekturstyrnings- och funktionellt perspektiv för de rekommendationer och lösningsförslag som läggs fram. Rollen innebär också förmåga att agera i flera samtidigt pågående projekt och pedagogiskt föra resonemang med företrädare från verksamhetens alla olika delar. Kunden är ständigt i fokus i vårt arbete där vi drivs av att skapa nytta utifrån verksamhetens behov.
2021-10-15 2021-11-07
Kriminalvården, IT-avdelningen IT- Tekniker med inriktning mot nätverk och brandväggar
Du kommer att tillhöra en grupp med ca 17 tekniker inom områdena Nätverk, Server och Citrix. Vi jobbar i tät dialog med grupperna Arbetsplats, Applikationsdrift, första och andra linje support. Som teknisk specialist inom nätverk och brandväggar ingår du i en driftgrupp som ansvarar för att verksamhetens kärn- och stödsystem fungerar för Kriminalvårdens över 13.000 anställda. Du kommer arbeta med drift och förvaltning av Kriminalvårdens nätverk men även andra arbetsuppgifter kommer ingå i rollen. Arbetet är mycket varierande och det finns möjli...
2021-10-15 2021-11-05
Nyköpings kommun - Centrala funktionen Supporttekniker till Servicedesk
Arbetsuppgifterna som Supporttekniker innebär 1:a och 2:a linjens support i vår Servicedesk, support av arbetsstationer plus kringutrustning samt viss del serveradministration. Du arbetar efter schema där du på kontoret tar emot och löser ärenden som inkommer via telefon eller via vårt ärendehanteringssystem. I arbetet ingår även service och supportuppdrag ute hos användare.
2021-10-15 2021-11-05
Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsernas IT-avdelning Systemtekniker RAKEL
Har du erfarenhet av RAKEL-användning och vill jobba med att utveckla länsstyrelsernas säkerhets- och krisberedskapsförmåga? Då är det dig vi söker som systemtekniker inom RAKEL. Som Systemtekniker inom området kommer du tillsammans med en arbetsgrupp bygga upp en nationell funktion för administration och utveckling av RAKEL-användningen för Länsstyrelserna. Du arbetar i ett team och i nära samverkan med verksamheten men också med andra samhällsaktörer inom totalförsvaret. Du kommer att jobba med att uppdatera, programmera och drifta länsstyr...
2021-10-14 2021-11-07
Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsernas IT-avdelning Systemtekniker RAKEL
Har du erfarenhet av RAKEL-användning och vill jobba med att utveckla länsstyrelsernas säkerhets- och krisberedskapsförmåga? Då är det dig vi söker som systemtekniker inom RAKEL. Som Systemtekniker inom området kommer du tillsammans med en arbetsgrupp bygga upp en nationell funktion för administration och utveckling av RAKEL-användningen för Länsstyrelserna. Du arbetar i ett team och i nära samverkan med verksamheten men också med andra samhällsaktörer inom totalförsvaret. Du kommer att jobba med att uppdatera, programmera och drifta länsstyr...
2021-10-14 2021-11-07
Växjö kommun, Kommunledning Systemförvaltare för verksamhetsuppföljning
Som systemförvaltare på ekonomiavdelningen har du ett övergripande ansvar över vårt verksamhetssystem Stratsys samt för förvaltningen och användningen av Stratsys. Du agerar som beställare samt samordnar arbetet med de olika modulerna. Det innebär också att du är kundansvarig hos leverantören av systemet. Du är den som förväntas kunna besvara frågor från användare som rör systemet. I denna roll arbetar du brett med Växjö kommunkoncern i blicken. I rollen ingår också att driva och leda processer, leda utvecklings- och implementeringsarbete, l...
2021-10-14 2021-10-31
Ale kommun, sektor socialtjänst Systemförvaltare, sektor socialtjänst
I ditt arbete som systemförvaltare kommer du främst att ansvara för förvaltning och utveckling av verksamhetssystemet Treserva. I arbetsuppgifterna som rör förvaltning ingår bland annat användaradministration och support, dokumentation, statistikuttag, felsökning och problemlösning. I arbetsuppgifterna som rör utveckling ingår bland annat framtagande av nya rutiner, inhämtande av behov från verksamheterna, samordning av utvecklingsgrupper för olika införanden och implementeringar, konfiguration av nya moduler och lösningar samt planering oc...
2021-10-14 2021-11-20
Kriminalvården, Sektionen för infrastruktur Supporttekniker IT-Support
Vårt grunduppdrag är att se till att Kriminalvårdens 12 000 anställda har fungerande IT-arbetsplatser med alla dess funktioner. Arbetet är mycket varierande. I din roll som Supporttekniker inom It-support etablerar du god förståelse för verksamhetens behov och månar om att skapa användarvänliga och stabila IT-miljöer inom ditt område. Som Supporttekniker i gruppen IT-support arbetar du i ett team av 10 personer, där man jobbar med att ta emot tekniska ärenden och frågor via telefon, besök eller via ärendehanteringssystem. Din huvudsakliga arbe...
2021-10-14 2021-11-04
Nyköpings kommun - Centrala funktionen Systemtekniker Backup/Server/Lagring
Som Systemtekniker ingår du i ett team som ansvarar för driftsäkerheten genom bland annat övervakning och löpande underhåll av servermiljön. Vidare arbetar du dagligen med systemadministration och konfiguration, är andra linjens support för tilldelade system och har fortlöpande kontakt med leverantörer kring supportfrågor. Du ansvarar även för att IT-avdelningens övriga personal får den kunskap som behövs om tilldelade system och dess funktioner så att de i sin tur kan stötta användarna i kommunernas verksamheter. I arbetet ingår produktionss...
2021-10-14 2021-11-15
Nyköpings kommun - Centrala funktionen Systemtekniker AD/Exchange
Som Systemtekniker ingår du i ett team som ansvarar för driftsäkerheten genom bland annat övervakning och löpande underhåll av servermiljön. Vidare arbetar du dagligen med systemadministration och konfiguration, är andra linjens support för tilldelade system och har fortlöpande kontakt med leverantörer kring supportfrågor. Du ansvarar även för att IT-avdelningens övriga personal får den kunskap som behövs om tilldelade system och dess funktioner så att de i sin tur kan stötta användarna i kommunernas verksamheter. I arbetet ingår produktionss...
2021-10-14 2021-11-11
Härryda kommun IT-assistent till Hulebäcksgymnasiet
Du erbjuds ett arbete inom skolans administration och dina arbetsuppgifter är kopplade till IT-avdelning på skolan. Detta sker i kontakt med skolans och kommunens personal och elever via kontaktplattform, personliga möten och telefon. I arbetsuppgifterna ingår: - enklare reparationer - stöd till skolans elever och personal - daglig översyn och viss installation av skolans tekniska utrustning - stöd vid evenemang vi har på skolan. Detta arbete sker i nära samarbete med vår nuvarande IT-tekniker samt ansvarig chef.
2021-10-14 2021-10-29
Ängelholms kommun, Kommunikation IT-driftansvarig
Rollen som IT-driftansvarig har ett övergripande ansvar för den operativa driften av IT-miljön. Allt från drift av befintlig infrastruktur och system till kravställning och upphandling av nya. I ansvaret ingår kontinuerlig genomgång av IT-miljön, där du säkerhetsställer att vi har en stabil, säker och effektiv drift av vår IT-miljö. IT-driftansvarig är drivande i att upprätthålla, utveckla och förvalta IT-miljön utifrån hållbarhet, IT-säkerhet och infrastrukturs aspekter. IT-driftansvarig har även en nyckelroll i Digitaliseringsenhetens utveckl...
2021-10-14 2021-11-05
FRA IT-säkerhetshandläggare till FRA
Som IT-säkerhetshandläggare kommer du tillhöra FRA:s säkerhetskontor. Säkerhetskontorets uppgift är att säkerställa FRA:s säkerhetsskydd för myndighetens olika verksamheter utifrån dess specifika förutsättningar. Säkerhetsskyddsarbetet regleras i författning och interna bestämmelser. Du kommer i huvudsak att arbeta med handläggning av alla förekommande frågor inom informationssäkerhetsområdet som säkerhetskontoret har ansvar för. I uppdraget ingår bland annat att arbeta med framtagning av regelverk och arbetsmetodik inom informationssäkerhet...
2021-10-14 2021-11-07
Bolagsverket, IT-avdelningen Systemutvecklare till agila team
Vi på it-avdelningen är mitt inne i en spännande utvecklingsresa där vi förnyar stora delar av IT-stödet och utforskar nya tekniska möjligheter och innovationer för att bidra till Bolagsverkets utveckling framåt. För att komma ännu längre på vår utvecklingsresa behöver vi fler drivna och nytänkande systemutvecklare som vill vara med och påverka och driva förändring. Vi tror på att vi blir bättre när vi arbetar tillsammans och därför präglas vårt arbete av samarbete och dialog. Som systemutvecklare kommer du därför vara en del av ett självstyr...
2021-10-13 2021-11-07
Skurups kommun, IT enheten Supporttekniker
Som supporttekniker är du den första och viktigaste kontakten för alla medarbetare i kommunen vad gäller deras frågor angående dator, skrivare, mobila enheter och telefoni. Du ger användarstöd via framförallt telefon, ärendehanteringssystem och mail. Största delen av supporten ges via fjärrstyrning men till viss del även via besök i verksamheten. De inkommande ärendena kommer från kunder med en variation av verksamheter, system och program vilket gör arbetet både omväxlande och utmanande. Du kommer att arbeta med problemanalys och felavhjälpni...
2021-10-13 2021-11-07
Vaxholms Stad, Kommunikationsenheten Vikarierande webbstrateg till Vaxholms stad
I din roll som webbstrateg är huvudinriktningen att: 1. du ansvarar för utveckling och dagligt underhåll av vår externa webb och vårt intranät 2. du bygger upp kunskaper om och ansvarar för tillgänglighetsfrågor i våra digitala kanaler. 3. Du medverkar i övriga förekommande arbetsuppgifter på kommunikationsenheten. Externwebb: Vår webbplattform är SiteVision. Till din hjälp i webbarbetet finns ett nätverk av lokala webbredaktörer som ansvarar för olika delar. Du coachar, utbildar och utvecklar stödet för redaktörsnätverket. Intranät: Seda...
2021-10-13 2021-10-27
Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsernas IT-avdelning Systemspecialist inom Nätverk på Länsstyrelsernas IT-avdelning
Vårt erbjudande Som systemspecialist hos oss ansvarar du tillsammans med din arbetsgrupp för design, drift, underhåll, säkerhet och vidareutveckling av Länsstyrelsernas nationella nätverk. Här driver vi gemensamt utvecklingen av tjänster och leveranser för Länsstyrelsernas verksamhet. Ambitionsnivån är hög och vi har tydliga mål för att hålla bästa möjliga servicenivå. Dina arbetsuppgifter är varierande och innefattar allt från enklare LAN-uppsättningar till avancerad BGP-routing, brandväggsadministration, VPN, lastbalansering, logganalyser ...
2021-10-12 2021-11-02
Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsernas IT-avdelning Systemtekniker inom Nätverk på Länsstyrelsernas IT-avdelning
Vårt erbjudande Som systemtekniker på Länsstyrelsernas IT-avdelning blir du en del av en arbetsgrupp som ansvarar för design, drift, underhåll, säkerhet och vidareutveckling av Länsstyrelsernas nationella nätverk. Vi driver gemensamt utveckling av tjänster och leveranser för Länsstyrelsernas verksamhet. Vi har en hög ambitionsnivå och tydliga mål för att hålla en hög servicenivå. Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar allt från enklare LAN-uppsättningar till avancerad BGP-routing, brandväggsadministration, VPN, lastbalansering, logga...
2021-10-12 2021-11-02
Habo kommun, Kommunledningskontoret Supporttekniker
Du får ansvar för att se till att våra medarbetare inom Habo kommun får bästa tänkbara service, vid de tillfällen de hör av sig till IT-enheten och behöver hjälp med sina digitala verktyg. Merparten av din tid bemannar du vår Helpdesk, medan resten av tiden går åt till att hjälpa till med installation av datorer, lärplattor, telefoner och kringutrustning eller delta i olika former införandeprojekt. Några exempel på arbetsuppgifter är: • Hantering av inkommande incidenter och beställningar • Felsökning av servrar och klienter • Administration a...
2021-10-12 2021-11-07
Gävle kommun, IT- och utvecklingsavdelningen Masterdataansvarig
Vill du vara med och leda utveckling och digitalisering inom Gävle kommun? Hos oss får du möjlighet att skapa samhällsnyttiga tjänster som ger nöjda användare och förbättrar för verksamheten samtidigt som du delar med dig och lär av andra. Gör Gävle smartare tillsammans med oss! Vi söker nu dig som inte är en renodlad arkitekt, systemförvaltare, informatiker, förändringsledare eller projektledare men som kan agera i alla eller flera av dessa roller utifrån informationsperspektivet som vår masterdataansvarig! Du brinner för styrning av data oc...
2021-10-12 2021-10-31
Polismyndigheten, IT-avdelningen Penetrationstestare till PM-CERT
Som penetrationstestare kommer du att ingå i Polisens pentestgruppering som är en del av Polisens CERT. Teamet arbetar i huvudsak med att identifiera och utvärdera sårbarheter inom Polisens IT-miljö. Du kommer aktivt att planera och genomföra avancerade hackerattacker mot polisens IT-miljö. Att arbeta som penetrationstestare hos Polisen ställer stora krav på bred kompetens, då vi testar allt ifrån webbappar till IOT-enheter såsom Smart-TV och spionkameror men självklart även polisiära system såsom polisbilar och elpistoler. Det ges även goda f...
2021-10-12 2021-11-09
Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsernas IT-avdelning Systemspecialist inom Nätverk på Länsstyrelsernas IT-avdelning
Vårt erbjudande Som systemspecialist hos oss ansvarar du tillsammans med din arbetsgrupp för design, drift, underhåll, säkerhet och vidareutveckling av Länsstyrelsernas nationella nätverk. Här driver vi gemensamt utvecklingen av tjänster och leveranser för Länsstyrelsernas verksamhet. Ambitionsnivån är hög och vi har tydliga mål för att hålla bästa möjliga servicenivå. Dina arbetsuppgifter är varierande och innefattar allt från enklare LAN-uppsättningar till avancerad BGP-routing, brandväggsadministration, VPN, lastbalansering, logganalyser ...
2021-10-12 2021-11-02
Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsernas IT-avdelning Systemspecialist inom Nätverk på Länsstyrelsernas IT-avdelning
Vårt erbjudande Som systemspecialist hos oss ansvarar du tillsammans med din arbetsgrupp för design, drift, underhåll, säkerhet och vidareutveckling av Länsstyrelsernas nationella nätverk. Här driver vi gemensamt utvecklingen av tjänster och leveranser för Länsstyrelsernas verksamhet. Ambitionsnivån är hög och vi har tydliga mål för att hålla bästa möjliga servicenivå. Dina arbetsuppgifter är varierande och innefattar allt från enklare LAN-uppsättningar till avancerad BGP-routing, brandväggsadministration, VPN, lastbalansering, logganalyser ...
2021-10-12 2021-11-02
Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsernas IT-avdelning Systemspecialist inom Nätverk på Länsstyrelsernas IT-avdelning
Vårt erbjudande Som systemspecialist hos oss ansvarar du tillsammans med din arbetsgrupp för design, drift, underhåll, säkerhet och vidareutveckling av Länsstyrelsernas nationella nätverk. Här driver vi gemensamt utvecklingen av tjänster och leveranser för Länsstyrelsernas verksamhet. Ambitionsnivån är hög och vi har tydliga mål för att hålla bästa möjliga servicenivå. Dina arbetsuppgifter är varierande och innefattar allt från enklare LAN-uppsättningar till avancerad BGP-routing, brandväggsadministration, VPN, lastbalansering, logganalyser ...
2021-10-12 2021-11-02
1 2 3 >