Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Sektionen för infrastruktur IT-tekniker inom IT Arbetsplats
Som IT-tekniker i gruppen IT Arbetsplats utför man djupare felsökning av mjukvara och hårdvara gällande PC, tunna terminaler, bärbart och dess tillbehör, skrivare, smartphones och mötestjänster. Med hjälp av Systemansvariga, Applikationsansvariga och Förvaltningsledare IT, deltar man i aktiviteter för att ta in nya lösningar och för att vidareutveckla befintliga lösningar. Vår målsättning är att Kriminalvårdens 12 000 anställda ska ha moderna, användarvänliga, stabila och säkra lösningar som motsvarar verksamhetens behov. Denna tjänst riktar...
2021-07-28 2021-08-18
Kriminalvården, Sektionen för applikationsutveckling Systemutvecklare
Kriminalvårdens IT-avdelning är i ett expansivt skede och inom gruppen för KVR-Möjliggörare vill vi utöka teamen med drivna medarbetare. Som systemutvecklare inom Kriminalvården och Gruppen för KVR-Möjliggörare kommer du arbeta i en objektorienterad miljö innehållande desktop- och webutveckling med utveckling av vårt kärnsystem KVR, Kriminalvårdsregistret. KVR stödjer arbetsprocessen på anstalt, häkte och frivård gällande klientens resa från gripandet till frigivning. Vår utveckling sker agilt där arbetet utförs i team. Vi arbetar nära vår ver...
2021-07-28 2021-08-18
Sandvikens kommun, Sandviken Energi AB IT samordnare
Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak att utgöras av: Ansvara för, och samordna, IT-säkerhetsarbetet inom Sandviken Energi. Detta innebär såväl strategiskt som operativt arbete. Implementera Sandviken Energis systemförvaltningsmodell samt arbeta med att driva forum kopplade till denna. Samordning, koordinering och uppdragsledning inom verksamhetsutveckling och IT. Arbeta med IT-processer samt ta fram, samt underhålla, styrdokument inom området.
2021-07-28 2021-09-05
Region Skåne, Digitalisering IT och MT Portföljansvarig till projektenhet Digitalisering IT/MT i Lund
Som portföljansvarig kommer du främst att arbeta med leveransplaner för våra olika initiativ, som består av uppdrag, förstudier och projekt med syfte att tydliggöra en helhetsbild av vad som är under genomförande samt kommande initiativleveranser. Du identifierar och utreder beroenden mellan pågående initiativ och föreslår åtgärder när det behövs. Därtill medverkar du som stöd vid uppstart av nya initiativ, vid avslutningsmöten och genomför vid behov förändringar i den operativa projektportföljen under tidens gång. I Region Skåne har vi en besl...
2021-07-27 2021-08-31
Bodens kommun, Personalavdelningen Systemspecialist
Som systemspecialist kommer du huvudsakligen att arbeta med underhåll av vårt personalsystem men också med anpassningar och förbättringar. Det innebär att du kommer att planera och genomföra körningar, analysera incidenter och supportärenden, samt medverka vid versionsuppdateringar. Arbetet innebär även att ta fram statistik och utdata. Du har många saker på gång samtidigt och du kommer att ha kontakter både internt och externt. Ett stort IT intresse och nyfikenhet på framtida IT lösningar blir en naturlig del i uppdraget.
2021-07-27 2021-08-15
Jordbruksverket, Utveckling- och digitaliseringsavdelningen Javautvecklare
Sugen på nya utmaningar i höst? VI söker nu Java-utvecklare som vill vara med och bidra till att få Sverige att växa! Som Javautvecklare ingår du i något av våra systemutvecklingsteam som ansvar för att utveckla och förvalta ett eller flera system inom jordbruksverket. Det agila arbetssättet är grundstommen och vi värdesätter att våra medarbetare kontinuerlig utvecklar sig själva och teamet samt tar initiativ och uppnår resultat. I varje team finns kompetenserna systemutvecklare, testare, produktägare och teamledare. Teamet ansvarar för implem...
2021-07-23 2021-08-23
Oskarshamns kommun, Kommunstyrelseförvaltning Supporttekniker till Oskarshamns kommun
Som Supporttekniker ingår du i vår Servicedesks första linje där utmaningen är balansgången mellan hög servicegrad via telefon samt hög lösningsgrad för enklare ärenden. Du är också ärendekoordinator mot andra och tredje linjen i supportorganisationen för de ärenden som måste slussas vidare. I rollen ingår också att ta emot besök till IT-avdelningen kopplat till ärenden. Andra administrativa uppgifter kan bli aktuella som t.ex. behörighetsadministration och beställningshantering. Periodvis agerar du också Supporttekniker ute i verksamheten ti...
2021-07-22 2021-08-29
Sigtuna kommun, Digitaliseringsenheten Verksamhetsutvecklare/Projektledare
Vi söker dig som vill vara en nyckelperson i Sigtuna kommuns fortsatta digitaliseringsarbete. Du kommer att leda eller delta i digitaliseringsprojekt inom vitt skilda områden i kommunen, alltid i nära samarbete med verksamheterna och övriga kollegor på DigIT. Projekten kan ibland vara komplexa och spänna tvärfunktionellt över organisationen. Därför är det viktigt att du är van att hantera komplexa uppdrag med ibland motstridiga krav från olika intressenter. Du bidrar med kunskap och expertis om hur digitaliseringen kan bidra till förbättringar,...
2021-07-22 2021-08-30
Nybro kommun, IT enheten IT-tekniker
Som vår framtida medarbetare kommer du att ingå i ett team om tio engagerade medarbetare. Tillsammans med dina kollegor är du drivande i arbetet att säkerställa att våra kunder, vid varje kontakt med oss, får en snabb och effektiv support för ökad kundnöjdhet. Dagliga arbetsuppgifter är bland annat att felsökning, support, installation, tekniska utredningar, ärendehantering, fjärrstyrning, kunddialog, dokumentation och rådgivning. I arbetet ingår även service och supportuppdrag på plats ute hos våra kunder. I rollen som It-tekniker hos Nybro k...
2021-07-21 2021-08-22
Vaxholms Stad, Kommunikationsenheten Vaxholms stad söker Webbstrateg
I din roll som webbstrateg är huvudinriktningen att: 1. du ansvarar för utveckling och dagligt underhåll av vår externa webb 2. du ansvarar för utveckling och dagligt underhåll av vårt kommungemensamma intranät 3. du bygger upp kunskaper och arbetssätt och ansvarar för tillgänglighetsfrågor i våra digitala kanaler. 4. Du medverkar i övriga förekommande arbetsuppgifter på kommunikationsenheten. Externwebb: Vi har nyligen genomfört en omfattande uppdatering av innehåll och struktur för den externa webbplatsen. Till din hjälp i arbetet med web...
2021-07-21 2021-09-03
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Systemadministratörer till VO hjälpmedel i Kristianstad
Vi på Stöd och Support är idag 28 positiva och samarbetsinriktade administratörer och kundtjänstmedarbetare där vi tillsammans skapar mervärde för våra patienter genom god service. Stöd och Support arbetar bland annat med inköps- ekonomi- och systemadministration samt beställnings- och leveransärenden i vår ordermottagning. Vi hjälps åt för att utveckla processer och arbetssätt, där du har möjlighet att påverka verksamheten genom att vara delaktig och drivande i våra olika förbättringsarbeten. Dina arbetsuppgifter blir bland annat att ge suppo...
2021-07-19 2021-08-15
Socialförvaltningen, Kumla kommun Systemförvaltare till Socialförvaltningen
Exempel på tidigare projekt inom området där systemförvaltarna har haft en nyckelroll är införande av taligenkänning för att förenkla handläggarnas dokumentation. Eller införande av möjligheten för medborgare att ansöka om försörjningsstöd digitalt. Systemförvaltaren har en viktig roll i hela processen. Allt ifrån idé till implementering och förvaltning. Genom att säkra upp att våra förvaltningsspecifika IT-system underhålls, förvaltas korrekt och utvecklas så säkerställer vi en organisation som fungerar friktionsfritt så att verksamheterna...
2021-07-19 2021-08-22
Kulturrådet Kulturrådet söker kvalificerad utredare med kvantitativ inriktning
Du kommer närmast att arbeta med att ta fram underlag och analyser gällande krisstöd till kulturlivet med anledning av covid-19-pandemin. Du kommer även att arbeta med annan kvantitativ och kvalitativ uppföljning och analys inom Kulturrådets verksamhetsområde. Arbetsuppgifterna kan handla om att utveckla och sammanställa resultatredovisning och statistik om de statsbidrag som Kulturrådet fördelar inom kulturområdet, eller att göra andra kvantitativa eller kvalitativa undersökningar som myndigheten eller regeringen efterfrågar. Det huvudsakliga ...
2021-07-19 2021-08-15
Eksjö kommun, Sociala sektorn IT-utvecklare
I uppdraget är du ett konsultativt stöd med ett strategiskt perspektiv till sektorledningen. Du omvärldsbevakar och rapporterar gällande välfärdsteknologi och dess utveckling och trender. Att ha en förmåga att förklara och omsätta välfärdsteknologi på ett enkelt sätt till omgivningen är en viktig del i ditt arbete. Du följer upp och utreder vilka behov och utvecklingsmöjligheter som finns. Kvalitetssäkrar underlag och ansvarar för inlämning av individ och mängdstatistik. Du är en nyckelperson gällande avtal, kravspecifikationer, upphandlingar ...
2021-07-19 2021-08-15
Laholmsbuktens VA Supporttekniker
Är du en engagerad lagspelare, som med hjälp av egen och andras sakkunskap, vill vara med och utveckla IT inom Laholmsbuktens VA AB? Är du prestigelös i din roll och trivs med en operativ tjänst där du är med och stöttar organisationen i operativa IT-frågor, då passar du perfekt in hos oss och är välkommen att söka till tjänsten som supporttekniker. Som supporttekniker arbetar du tillsammans med ett gäng härliga kollegor där du hjälper användare med IT-relaterade problem. Exempel på arbetsuppgifter är: • Felsökning av dator, mobil, skrivare oc...
2021-07-19 2021-08-29
Region Gotland, Kvalitet och utveckling Systemförvaltare
Skolorna på Gotland har olika administrativa och pedagogiska system för att stödja och underlätta för verksamheten. Som pedagogiska hjälpmedel används digitala läromedel, lärportal, lärplattplattform och Office 365. Detta i kombination med att undervisningen arbetar i en Applemiljö (Ipads och Mac Book) gör att vi anser oss ha en god plattform för vidareutveckling. Avdelningen förvaltar ett 10-tal större system och ett 40-tal mindre system grupperade i objekt. Som förvaltare arbetar du med den långsiktiga administrationen, förvaltningen och u...
2021-07-19 2021-08-22
Region Skåne, Digitalisering IT och MT Systemansvarig Förvaltning Digitalisering, IT och MT
Har du ett stort intresse för tekniska lösningar och är samtidigt en fena på att administrera och koordinera? Motiveras du dessutom av att arbeta i en stödjande roll där du driver verksamhetens digitala utveckling? Då kan tjänsten som systemansvarig hos oss vara helt rätt för dig! Som systemansvarig arbetar du med förvaltning av verktyg för området business intelligence. I din roll utför du såväl proaktiva som reaktiva åtgärder i syfte att stödja medarbetarna i verksamheten. Arbetet kräver förståelse för verksamhetens logik, processer och org...
2021-07-17 2021-08-15
Skövde kommun, Avdelningen för IT och verksamhetsutveckling Systemtekniker - Systemdrift
På enheten verksamhetsnära förvaltning arbetar ett flertal systemtekniker med olika inriktningar och kompetensområden. Du kommer att ingå i vår systemgrupp, och din primära arbetsuppgift är ett teknikansvar för kundnära verksamhetssystem. I din roll ger du stöd genom felavhjälpning och att vidmakthålla IT-drift med hjälp av etablerade processer. I arbetsuppgifterna ingår även applikationspaketering, installation, konfiguration och upprättande/underhåll av teknisk dokumentation. Vår miljö är i huvudsak baserad på Microsofts portfölj. Beredska...
2021-07-16 2021-08-19
Region Skåne, Regionservice Projektledare Digitalisering, Regionservice i Malmö
Är du en nyfiken och kommunikativ projektledare med vana av att driva och utveckla komplexa processer och projekt? Har du samtidigt ett genuint intresse för modern teknik och motiveras av att arbeta projektinriktat i en bredare roll? Vill du dessutom utgöra ett viktigt stöd för ledning och verksamhet kring det fortsatta utvecklingsarbetet inom förvaltningen och tillhöra ett engagerat team? Då kan tjänsten som projektledare vara en unik möjlighet för dig! Som projektledare har du ett viktigt uppdrag i arbetet kring visionen och målbilden för p...
2021-07-16 2021-08-01
Kalmar kommun, IT-enheten Systemförvaltare
Vi söker dig som vill ha ett utvecklande arbete som gör skillnad för våra medarbetare inom vård- och omsorg i Kalmar kommun. Som systemförvaltare för Procapita - LifeCare systemfamilj är du kontaktytan mot verksamheten och dess användare. Du arbetar verksamhetsnära och ansvarar för bland annat behörighetsadministration, användarstöd och utbildning. Du bevakar att vi följer lagar, regler och riktlinjer gällande informationssäkerhet. Vidare ser du också till att informationen når ut i verksamheten. I tjänsten ingår löpande dokumentation av bland...
2021-07-16 2021-08-08
Näringslivs- och samhällsavdelningen IT- och e-funktionen söker Projektledare
Projektledning. Skapa upphandlingsunderlag för entreprenadarbeten, materialupphandlingar, etc. Arbetsplanering samt viss arbetsledning. ekonomiansvar. Kontroll av upphandlade leverantörer. Dokumentation utgör en viktig del i arbetet, vi dokumenterar i Digpro dpCom. Byggmöten i byar och med leverantörer. Planera utbyggnader i aktuella orter, vilket inkluderar ansökningar om ledningsrätter. Eftersom IT- och e-funktionen är en liten avdelning kommer även andra arbetsuppgifter så som underhåll, felsökning och felavhjälpning av kommunens IT-infrast...
2021-07-16 2021-08-15
Gävle kommun, IT- och utvecklingsavdelningen Upphandlings- och avtalsstrateg med inriktning på IT
Lockas du av att arbeta i en strategisk funktion inom IT-området där du påverkar och bidrar till ett effektivt och långsiktigt IT-arbete? Bra, då kanske just du är den upphandlings- och avtalsstrateg vi söker! Hos oss kommer din kompetens vara värdefull och viktig för att åstadkomma den bästa tänkbara IT-leveransen till våra kunder, nu och i framtiden. Tillsammans gör vi Gävle hållbart! Som upphandlings- och avtalsstrateg på IT- och utvecklingsavdelningen leder och driver du ditt och avdelningens arbete inom området upphandling och avtal. Du ...
2021-07-16 2021-08-15
Jordbruksverket, Utveckling- och digitaliseringsavdelningen Systemtestare/testledare
Sugen på nya utmaningar i höst? VI söker nu dig som har ett starkt intresse för testfrågor och som vill vara med och strategiskt och/eller operativt jobba med test på vår enhet och på Jordbruksverket. Som testare jobbar du operativt med testning i ett av våra utvecklingsteam. I ditt arbete ansvarar du för test inom vårt system genom att ta fram testplaner och samordna tester med andra berörda. Du säkerställer att förutsättningar för test finns, samt arbetar med att analysera och designa tester. Som testledare ansvarar du även för kontinuerlig ...
2021-07-16 2021-08-16
Sundsvalls kommun Trainee inom Projekt- och utvecklingsledning IT till Sundsvalls kommun
Under 12 månader arbetar du ungefär 80 procent med de arbetsuppgifter som ingår i traineetjänsten, självklart med stöd av en erfaren handledare. Den övriga tiden deltar du tillsammans med de andra traineerna i ett utvecklingsprogram. Programmet ger dig kunskap om hur kommuner, regioner och statliga myndigheter är organiserade och dessutom fördjupning i olika områden som är grundpelare i organisationerna. Det kan vara exempelvis kommunikation, ekonomi, digitalisering, samhällsbyggnad och näringsliv. Som trainee inom Projekt- och utvecklingsledn...
2021-07-15 2021-08-31
Burlövs kommun, Stab KLF IT-Strateg
Burlövs kommun söker nu en IT-strateg som vill arbeta framåtriktande. Du kommer att ingå i staben på kommunledningsförvaltningen. Vi erbjuder ett utmanande och intressant arbete, där du tillsammans med ledningen och samtliga verksamheter skapar en långsiktig planering för IT-utvecklingen i kommunen. Du ska även medverka i det dagliga arbetet och se till att planerna genomförs. Du förväntas arbeta självständigt och ha ett helhetstänk kring hela kommunens IT-lösningar. Du samordnar och följer upp kommunens samlade IT-beställning. Tillsamman...
2021-07-14 2021-08-01
1 2 3 4 >