Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Polismyndigheten, Polisregion Öst Utredare cyberbrott, funktionsinriktade polisutbildningen, Region Öst
Som cyberbrottsutredare kan du handlägga ärenden som rör cyberattacker mot privatpersoner och företag, överbelastningsattacker och spridning av skadlig kod i utpressningssyfte. Du biträder även andra utredningsgrupper i ärenden där tillvägagångssättet kräver komplexa IT-relaterade utredningsåtgärder. Som cyberbrottsutredare kan du även arbeta med kryptoanalys. Du utreder egna finansiella kryptoutredningar eller stöttar övriga utredningar med delar som berör kryptovaluta. Du kan också ha rollen som internetinhämtare och då arbetar du primärt me...
2023-01-28 2023-02-16
Kemikalieinspektionen, IT-enheten Systemtekniker med ansvar för klientplattform
För dig som visar driv och intresse erbjuder vi en tjänst med stimulerande utvecklingsmöjligheter. Vi behöver stärka den del av vår drift som arbetar med Microsoft/Windows och söker därför en erfaren systemtekniker. Som systemtekniker hos oss har du en viktig roll för leveransen mot myndighetens medarbetare. Du har ett nära samarbete med erfarna kollegor som hanterar support-, infrastruktur- och säkerhetsfrågor. Du är med och tar fram moderna och hållbara tekniska lösningar tillsammans med dina kollegor på IT. Du planerar ditt arbete tillsamman...
2023-01-27 2023-02-17
Luleå kommun, Kommunstaben Systemförvaltare till Luleå kundcenter
Kundcenter är din ingång till information och vägledning om kommunens tjänster. Vi svarar på dina frågor, hjälper dig till rätt person eller verksamhet. Hos oss finns en enhetschef, tre teamledare, en systemförvaltare och 25 kommunvägledare. Som systemförvaltare arbetar du med Kundcenters övergripande utvecklingsarbete och långsiktiga planering. En viktig del av arbetet är att se hur teknik och verksamhet kan samspela samt föreslå förändringar i nära samarbete med berörda verksamheter. En av de centrala arbetsuppgifterna för denna tjänst är att...
2023-01-27 2023-02-12
Kriminalvården, Enheten för verksamhetsskydd Sakkunnig inom informationssäkerhet med fokus identitets- och behörighetsstyrning
Säkerhetsavdelningen har genom arbetet med myndighetens behörighetsprojekt fått ett utökat ansvar för normering av tjänstekortsutgivningen och myndighetens identitets- och behörighetshantering. Det innebär att du som medarbetare tillsammans med sektionschefen, förvaltningsorganisationen och en särskild grupp som bildats för omhändertagande av myndighetens behörighetssystem ska förvalta och vidareutveckla riktlinjer och handböcker för identitets- och behörighetshantering. Gruppen kommer att samordna och driva arbetet med vilka system som ska ans...
2023-01-27 2023-02-15
Åre Kommun, Utvecklingsavdelningen Systemtekniker
Åre kommuns IT-infrastrukturteam, en del av utvecklingsavdelningen, arbetar aktivt med att skapa en hållbar och säker IT-infrastruktur samt att bidra till verksamheternas digitalisering. Serverdriften är outsourcad till en partner. Utvecklingsavdelningen arbetar också med att hjälpa kommunens olika verksamheter i deras verksamhetsutveckling av IT-lösningar. Vår ambition är att använda ny teknik på ett kostnadseffektivt sätt tillsammans med ett förändrat arbetssätt. Till teamet söker vi nu ytterligare en systemtekniker för att arbeta med kommu...
2023-01-27 2023-02-28
Folktandvården Informationssäkerhets- och dataskyddsspecialist, Folktandvården Skåne, Lund
Som informationssäkerhets- och dataskyddsspecialist bidrar du med din professionalism för att utveckla organisationens säkerhetsarbete. Du har blicken vid horisonten för att se vad som kommer längre fram och genomför analyser, föreslår åtgärder samt tar fram styrande dokument inom ditt ansvarsområde. Du är med och bygger upp nya arbetssätt och implementerar dessa. I din roll växlar du enkelt från det strategiska perspektivet till konkreta operativa aktiviteter. Du ser informationssäkerhet och dataskydd i ett större sammanhang kopplat till exem...
2023-01-27 2023-02-12
Skellefteå kommun, Support och lokaler Systemförvaltare e-arkiv och dokumenthantering
Rollen som systemförvaltare innebär intressanta utmaningar och en möjlighet att vara med och påverka arbetet i kommunen som helhet. Du kommer att, tillsammans med arkivarie och informationscontroller, ha en central roll att stötta och utveckla den digitala informationshanteringen tillsammans med våra kommunala kärnverksamheter. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att arbeta med e-arkiv och dokumenthantering. Du kommer att ansvara för förvaltning av systemen och att föra en dialog med slutanvändare för att fånga behov och säkra kvalitet. Du ko...
2023-01-27 2023-02-19
Mjölby kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Supporttekniker till Servicedesk, IT-avdelningen
Som medlem i vårt servicedesk-team är du IT-avdelningens ansikte utåt och vägen in för alla ärenden till IT ("Singel Point of Contact"). Du hanterar all typ av support via telefon och digitala kanaler samt loggar dem i vårt ärendehanteringssystem. Så många ärenden som möjligt blir lösta direkt via telefon och fjärruppkoppling. Ärenden som inte kan lösas direkt prioritera och fördelas till olika resurser inom IT-avdelningen. Du återkopplar till kunden och hjälper användarna med alla typer av återkommande ärenden och problem. När det är mindre b...
2023-01-26 2023-02-10
Hultsfreds kommun, Kommunstyrelse Utvecklingsledare digitalisering koncernövergripande
Vi formar fortfarande våra arbetssätt och kultur vad gäller förmågan att nyttja digitaliseringens kraft för våra kommuninvånares bästa. Tjänsten är ny. Du kommer tillsammans med vår digitaliseringschef finnas på koncernledningsnivå. Det innebär att du kommer att få arbeta med projekt inom alla våra verksamheter. Där får du vara med och skapa vår framtid. Verksamheterna har kommit olika långt och det gör att en central projektledare behöver kunna situationsanpassa sitt arbete. Att ha en bra uppsättning av projektledningsmetodiker och bred genere...
2023-01-26 2023-02-25
Kriminalvården, Sektionen för IT-servicecenter Mobil IT-servicetekniker Sala
Vi söker dig som vill vara med och bidra till att öka IT-avdelningens lokala stöd ute i kärnverksamheten och som brinner för att hjälpa och utbilda andra människor med digitala hjälpmedel. Du har ett stort intresse av att förstå medarbetarnas behov och krav. Vi ser gärna att du är i början av din IT-karriär. Din serviceroll kommer att utgöra ett viktigt gränssnitt mellan IT-avdelningen och kärnverksamheten. Du kommer vara med om en fortsatt unik satsning för Kriminalvården som innebär att forma en ny typ av lokalt IT-stöd för kärnverksamheten...
2023-01-26 2023-02-16
Region Skåne, Digitalisering IT och MT Utrustningsansvarig för medicinsk teknik, patientövervakning
Som utrustningsansvarig inom medicinskteknisk utrustning är du en gruppansvarig för ett team bestående av utrustningsspecialister placerade på flera orter i Skåne som tillsammans bildar en regional utrustningsgrupp. Du ansvarar för livscykelhantering av medicinsktekniska produkter som ingår i ditt ansvarsområde. Därtill samarbetar du med verksamhetens företrädare, externa leverantörer och interna resurser. Ditt arbete innebär att utföra såväl proaktiva som reaktiva åtgärder i syfte att driva utvecklingsarbete, öka kunskap och förståelse om ditt...
2023-01-25 2023-02-05
Region Skåne, Digitalisering IT och MT Utrustningsansvarig för medicinsk teknik, patientövervakning
Som utrustningsansvarig inom medicinskteknisk utrustning är du en gruppansvarig för ett team bestående av utrustningsspecialister placerade på flera orter i Skåne som tillsammans bildar en regional utrustningsgrupp. Du ansvarar för livscykelhantering av medicinsktekniska produkter som ingår i ditt ansvarsområde. Därtill samarbetar du med verksamhetens företrädare, externa leverantörer och interna resurser. Ditt arbete innebär att utföra såväl proaktiva som reaktiva åtgärder i syfte att driva utvecklingsarbete, öka kunskap och förståelse om ditt...
2023-01-25 2023-02-05
Göteborgs Stad , Intraservice Systemtekniker till backoffice
Vi är Göteborg! Nu behöver vi dig som gillar kombinationen av support, teknik och verksamhetsnytta där du aktivt får medverka i att kvalitetssäkra vår serviceleverans. Servicecenter består av cirka 80 medarbetare fördelade på tre enheter, som varje dag har direktkontakt med hundratals kunder inom Göteborgs Stad. Det gemensamma uppdraget är att ge service på distans eller på plats, alternativt genom att lotsa ärenden vidare i förvaltningen på det sätt som främjar kundernas verksamheter. Som systemtekniker på enheten backoffice tillhandahåller...
2023-01-25 2023-02-19
Göteborgs Stad , Intraservice Samordnare till servicedesk
Vi är Göteborg. Nu behöver vi dig som har erfarenhet av IT, service samt support och brinner för att ge Göteborgs Stads medarbetare god service. Känner du igen dig i beskrivningen, kan det vara just dig som vi behöver i vårt team! Vi ser att du antingen arbetar som samordnare redan idag eller är redo för ett nästa steg som samordnare, där du ges möjlighet att vägleda en grupp under förändring. Verksamhetsområde servicecenter arbetar med att utveckla och skapa bra service och support till medarbetarna i Göteborgs Stad. Vi lämnar support avsee...
2023-01-25 2023-02-08
Kemikalieinspektionen, Ekonomiska sekretariatet Informationssäkerhetsansvarig
I rollen som Informationssäkerhetsansvarig har du det övergripande ansvaret för informationssäkerhetsarbetet på myndigheten och du ska verka för att det koordineras i samtliga delar av verksamheten. Du ansvarar för att samordna och utveckla arbetet kring krav, riktlinjer och rekommendationer inom ramen för gällande ISO-standarder och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att färdigställa, utveckla och förvalta ledningssystemet för informationssäkerhet samt att stödja, utbilda och v...
2023-01-25 2023-02-14
Region Kronoberg, Regionstab Systemförvaltare Stratsys, verksamhetsutvecklare
Nu söker vi dig som ska vara den verksamhetsnära systemutvecklaren (systemförvaltare) för Stratsys, fånga kundens behov av uppföljning och som kan vara projektledare för enhetens projekt. Du har det övergripande ansvaret för Stratsys, vilket ställer krav på ett helhetsperspektiv, utifrån systemet och regionens bästa. Med systemet samordnar och effektiviserar Region Kronoberg styrningen och uppföljningen av verksamheterna samtidigt som det medför ett enhetligt arbetssätt. Stratsys omfattar flera olika moduler och styrmodeller, exempelvis verks...
2023-01-24 2023-02-15
Region Jämtland Härjedalen, HR och Löneservice Systemhandläggare till Löneservice
Dina arbetsuppgifter är bland annat att du leder och driver systemrelaterade utvecklingsarbeten inom Lön- och HR-området. Du säkerställer att vårt Lön- & HR- system är rätt inställt utifrån lagar och kollektivavtal. Du arbetar med ständiga förbättringar utifrån vårt interna arbetssätt, för att förbättra rutiner och funktioner i vårt Lön- & HR - system samt kommunicerar med verksamheterna om detta. Du felsöker och analyserar incidenter, samt hanterar driftsfrågor i samarbete med vår systemleverantör. Du har viss användarsupport och hanterar...
2023-01-24 2023-02-07
Göteborgs Stad , Intraservice Systemtekniker till servicedesk
Vi är Göteborg. Stimuleras du av att hjälpa människor med IT-relaterade problem och brinner dessutom för service? Bra, då behöver vi dig i vårt team! I rollen som systemtekniker på servicedesk tar du emot, löser ärenden och ger kvalificerad support till Göteborgs Stads medarbetare via telefon, mejl och fjärradministrationsverktyg. Du bedömer och sorterar ärenden utifrån vilka som ska lösas av dig i första linjen samt vilka ärenden som ska registreras och eskaleras vidare inom organisationen. Arbetet sker på schemalagd arbetstid.
2023-01-24 2023-02-07
Göteborgs Stad , Intraservice Vikarierande systemtekniker till servicedesk
Vi är Göteborg. Stimuleras du av att hjälpa människor med IT-relaterade problem och brinner dessutom för service? Bra, då behöver vi dig som vikarie i vårt team! I rollen som systemtekniker på servicedesk tar du emot, löser ärenden och ger kvalificerad support till Göteborgs Stads medarbetare via telefon, mejl och fjärradministrationsverktyg. Du bedömer och sorterar ärenden utifrån vilka som ska lösas av dig i första linjen samt vilka ärenden som ska registreras och eskaleras vidare inom organisationen. Arbetet sker på schemalagd arbetstid.
2023-01-24 2023-02-07
Göteborgs Stad , Intraservice Systemspecialist inom IT-infrastruktur
Vi är Göteborg! Nu söker vi dig som är kunnig inom datacenter och som vill vara med och utveckla Göteborgs stads infrastruktur! Enheten IT-Infrastruktur har idag en stor administration kring hanteringen av Göteborgs stads infrastruktur. Som teknisk IT-strateg inom området arbetar du med underhåll och utveckling av den tekniska miljön i våra datacenter. Våra leverantörspartners är branschens främsta aktörer och inkluderar HPE, BlueCat, Palo Alto, Procera/Sandwine, F5, Microsoft, Cisco, Infinera, VMware och Commvault. Ditt fokusområde kommer va...
2023-01-24 2023-02-07
Kristinehamns kommun, Digitaliseringsavdelningen IT- och informationssäkerhetssamordnare
I takt med den allt snabbare digitala utvecklingen ökar vårt behov av ett systematiskt arbete för att stötta våra verksamheter med att vidta lämpliga åtgärder för att skydda den information som hanteras digitalt. Som IT- och informationssäkerhetssamordnare har du en ledande och styrande roll i kommunens arbete med att etablera ett väl fungerande ramverk för IT- och informationssäkerhet. Du ansvarar bland annat för att utarbeta och implementera interna styrdokument, modeller och rutiner så som exempelvis policy för informationssäkerhet, modell f...
2023-01-24 2023-02-14
Göteborgs Stad , Intraservice Verksamhetsarkitekt, IT-infrastruktur
Vi är Göteborg! Nu behöver vi dig som gillar att hålla ihop helheten. Att säkerställa att initiativen hänger ihop. Att affärsbehov och effekter uppnås och går i önskad riktning för IT-landskapet. Stämmer detta på dig? Då kan du vara den verksamhetsarkitekt vi söker. Enheten IT-Infrastruktur har idag en stor administration kring hanteringen av Göteborgs stads infrastruktur. Våra leverantörspartners är branschens främsta aktörer och inkluderar HPE, BlueCat, Palo Alto, Procera/Sandwine, F5, Microsoft, Cisco, VMware och Commvault. Våra leveranser ä...
2023-01-24 2023-02-07
Region Skåne, Koncernkontoret Studentmedarbetare till Regionalt cancercentrum syd i Lund
Nu välkomnar vi två studentmedarbetare till oss på RCC Syd! Vår fysiska placering är Medicon Village i Lund. Som studentmedarbetare hos oss är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att samla in, koda, kvalitetssäkra och arkivera data i olika register och databaser. Arbetsuppgifterna kan även komma att omfatta dokumentation samt medverkan i förbättrings- och utvecklingsprojekt inom RCC Syds verksamhet. Detta är en studentmedarbetartjänst vilket innebär att du kommer arbeta max 15 timmar i veckan efter överenskommelse under max ett år. Utbildningar...
2023-01-23 2023-02-06
Ale kommun, kommunledningsförvaltningen Projektledare (IT)
Du ska hjälpa oss att ta nästa kliv i vår digitaliseringsresa som skapar värde för våra kunder/intressenter/brukare/elever. I din roll kommer du att behovsinventera, hålla workshops i effekthemtagning och nyttoanalys, projektleda förstudier och genomförandeprojekt, du kommer också att arbeta med att kartlägga digitala processer och föreslå förbättringar av dem för att skapa större nytta för användarna. I din roll skapar du nätverk över hela kommunen där kommunens IT-enhet som ligger organiserad hos en annan nämnd är en naturlig samarbetspart. V...
2023-01-23 2023-02-26
Kommunledningsförvaltningen, Kumla kommun Klientplattformsansvarig (SCCM/Intune)
Vi söker nu en ny stjärna till IT-avdelningen som vill axla rollen som systemutvecklare med ett uppdrag som "klientplattformsansvarig" (SCCM/Intune). Som klientplattformsansvarig kommer du ingå i grupperingen Team Datacenter, som idag består av 4 personer. Du ska vara drivkraften som får klientplattformen att utvecklas och förvaltas på ett effektivt sätt, du är nyfiken och brinner för utveckling. Ny teknik känns spännande, där du får möjlighet att utforska och skapa nya lösningar och funktioner i klientplattformen. När det gäller den tekniska i...
2023-01-20 2023-02-12
1 2 3 4 5 >