Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb inom bygg och anläggning


Här hittar du lediga jobb som målare och andra lediga platser inom kategorin bygg och anläggning. Det är en omfattande kategori; här hittar anläggningsarbetare lediga jobb och det finns jobb för golvläggare, murare, målare och många andra yrkesgrupper.

Du kan förfina din sökning för att hitta passande offentliga bygg- och anläggningsjobb i olika delar av landet. Om du till exempel är intresserad av offentliga jobb vvs-montör i Skåne eller liknande så kan du söka på det.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vårgårda kommun, Samhällsbyggnad Projektledare för VA-ledningsnät
Gata/VA-enheten söker en projektledare med fokus på VA-ledningsnät. I uppdraget ingår att sköta kontakter med nya och befintliga VA-kunder, att planera och leda utbyggnadsprojekt på ledningsnätet samt leda kontinuerliga förbättringar genom förnyelse- och underhållsplanering. Arbetet innehåller såväl tekniska, juridiska som ekonomiska frågor. Du behöver ha en helhetssyn över VA-ledningsnätet som omfattar både det nya och gamla nätet. Du har tillräckliga kunskaper om VA-ledningsnät för att beställa och kontrollera konsultutredningar, samt göra e...
2022-12-23 2023-02-01
Göteborgs Stad , Gryaab Projektledare sökes till Gryaab!
Vill du vara med och driva Gryaabs största projekt hittills för en hållbar avloppsrening även i framtiden? Vi söker nu en engagerad projektledare som kommer att driva ett av de stora delprojekten i miljardprogrammet Nya Rya. Programmet ansvarar för att helt nya reningsdelar och en uppgradering av befintligt verk ska stå färdigt 2036. Du kommer att projektleda arbetet med att utreda, planera och bygga en ny inloppspumpstation, hjärtat i anläggningen och en av Nordens största. Projektet är omfattande och komplext då pumpstationen ska anslutas t...
2023-01-27 2023-02-27
Partille kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Driftingenjör till gata/park, Partille kommun
Driftingenjören ansvarar för drift, underhåll och förnyelse av kommunens vägar. Uppdraget innebär att du planerar och leder det dagliga driftarbetet för enhetens anläggningsarbetare. För större arbeten gör du beställningar till upphandlade entreprenörer, följer upp arbetet samt utför kontroll av leverans och fakturor. Rollen innebär många kontaktytor med partillebor, entreprenörer och kollegor i kommunens olika verksamheter. Tillsammans med övriga medarbetare inom enheten arbetar driftingenjören också med den dagliga driften av park, grönytor...
2023-01-27 2023-02-12
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Lärare till blivande bygg- och anläggningsingenjörer sökes till Yrgo
Yrgo expanderar inom byggutbildningar! Vårt starka team söker därför fler kollegor. Yrgo bedriver framgångsrika yrkeshögskoleutbildningar inom områden där näringslivet uttryckt ett starkt behov av engagerade och kompetenta medarbetare. Tillsammans med arbetslivet skapar vi attraktiva utbildningar inom teknik, bygg och IT. Vi är 110 medarbetare som tillsammans med konsulter och gästföreläsare utbildar över 2100 studerande per år. Arbetsbeskrivning Du kommer att arbeta med Yrkeshögskoleutbildningar inom bygg och anläggning. Utbildningarna bes...
2023-01-26 2023-02-26
Vingåkers kommun, Samhällsbyggnadsenheten Vingåkers kommun söker byggnadsinspektör
I denna roll kommer du arbeta som handläggare av bygglov och bygganmälningar tillsammans med en kollega. Bygg- och miljökontoret består i dagsläget av fem miljöinspektörer och två byggnadsinspektör. En del av tjänsten innebär att registrera nya ärenden och kompletteringar, kungöra beslut, ansvara för att information på hemsida är uppdaterad, uppdatera mallar i vårt ärendehanteringssystem samt att vara drivande i den digitala utvecklingen av våra system kopplat till bygg och miljökontoret. En viktig del av ditt uppdrag är att informera och ge rå...
2023-01-24 2023-02-14
Hedemora kommun Gatutekniker
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen söker en Gatutekniker då nuvarande kollega kommer att gå i pension till våren. Vi välkomnar till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet ska märkas hos våra invånare. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen hanterar bl.a. miljö och hälsoskyddsfrågor, bygglov, GIS- och mätningsverksamhet, översikts- och detaljplanering, fastighetsf...
2023-01-24 2023-02-20
Bodens kommun, Tekniska avdelningen Anläggningsarbetare
Som anläggningsarbetare kommer du att ingå i ett väl sammansvetsat team på ca 10 st medarbetare som ger bästa möjliga service till kommunens beställare och medborgare. Tillsammans gör allt vi kan för att kommunmedborgarna ska ha ett så bra samhälle att leva och bo i som möjligt. Vår arbetsplats kännetecknas av öppenhet och ärliga relationer där vi har högt i tak. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är inom drift och underhåll av gator samt sanering av vatten och avlopp i befintliga gator. Arbeten med nybyggnation av gator och vägar samt alla fö...
2023-01-23 2023-02-12
Mjölby kommun, Service- och teknikförvaltningen Projektledare infrastruktur
Som projektledare arbetar du med våra infrastrukturprojekt på uppdrag av avdelningarna mark- och exploatering, gata-park samt VA. Det innebär att du är ansvarig för att leda projektprocessen, från framtagandet av en förstudie till slutbesiktning och överlämnandet till driftorganisation. Du kommer inom ramen för ditt uppdrag driva investeringsprojekt bland annat inom VA. Rollen som projektledare innebär även att du är med från framtagandet av detaljplan tills att projektet är färdigställt och övergår i förvaltning. Ditt ansvar är att leda proje...
2023-01-23 2023-02-13
Göteborgs Stad , GS Trafikantservice AB GS Trafikantservice söker Underhållspersonal (timavlönade)
GS Trafikantservice AB erbjuder service inom kollektivtrafikområdet i syfte att underlätta resandet, öka trafikintäkterna och bidra till en ökad trivsel och trygghet. Trafikantservice innefattas av fem enheter med olika uppdrag. Som underhållspersonal på Hållplatsservice ingår du i ett lag som arbetar med drift och underhåll av Västfastighets hållplatser, terminaler och stationer. Du ansvarar för att upprätthålla och förbättra kvalitén på ert område. Förutom att arbeta mot felanmälan så utförs kontinuerlig tillsyn enligt fastställt intervall f...
2023-01-23 2023-02-12
Skövde kommun, Arbetsavdelningen En erfaren anläggare och en erfaren VA-tekniker/rörläggare
Det här är jobbet för dig som vill vara med att bygga framtidens Skövde ! Du kommer att tillsammans med trevliga kollegor, förverkliga planerna med att expandera staden samt att underhålla den befintliga infrastrukturen. Teamet bygger vägar, torg, nya bostads- och handelsområden, murar, dammar etc men uppdraget inkluderar även bland annat att utöka kapaciteten i VA-systemet likväl som vi förnyar och reparerar befintliga VA-ledningar såväl inne i Skövde som på landsbygden. Tjänsten ger varierande arbetsdagar innehållande installation, drift, un...
2023-01-20 2023-03-31
Lindesbergs kommun, VA Arbetsledare VA Ledningsnät
Du kommer att leda en nystartad gruppering med fyra utredningsresurser och vara med att rekrytera två av dina framtida medarbetare. Fokus på ert gemensamma uppdrag kommer att vara förnyelseplanering utav vårt VA-ledningsnät, samarbete med vår Gata-avdelning vid deras beläggningsplanering samt utföra VA-utredningar gällande olika typer av driftstörningar på vårt befintliga ca 180 mil långa ledningsnät. Du och din personal utgår från vårt VA-kontor på Stafettgatan i Lindesberg. Du kommer att leda medarbetare och verksamhet såväl i det dagliga ope...
2023-01-20 2023-02-13
Höörs kommun, Mittskåne Vatten Vi söker Projektledare till Mittskåne Vatten
Vi söker dig som vill gå till jobbet och känna att du gör skillnad varje dag. Vårt uppdrag är omfattande och du kommer att ha en nyckelroll i vår fortsatta framgång. För att lyckas i din roll tror vi att du har lätt för att samarbeta med andra, leda genom att skapa engagemang, ta ansvar och drivs av att skapa hållbara resultat. I din roll kommer du bland annat att: • Ansvara för och leda projekt till färdig anläggning och säkerställa att överlämning till driftorganisationen görs på ett bra sätt. • Skriva förfrågningsunderlag och handla upp ...
2023-01-20 2023-02-19
Malmö stad Malmö stad projekteringssektion söker uppdragsledare!
Projekteringssektionen ansvarar för den interna projekteringsverksamheten på Fastighets- och gatukontoret på uppdrag av stadsutvecklingsavdelningen eller avdelningen för offentlig miljö. Projekten spänner mellan allt från små driftåtgärder till stora nya parker och gator, arbetet kan alltså omfatta allt från stadsmiljöförnyelse, ombyggnad av befintlig miljö eller stadsutvecklingsarbete etc. Som uppdragsledare kommer du självständigt att leda eller driva projekteringsuppdrag. Detta innebär att du kommer arbeta med att leda uppdraget och/eller ...
2023-01-20 2023-02-03
Malmö stad Projektör sökes till projekteringssektionen på Malmö stad
Som projektör kommer du arbeta på projekteringssektionen som ansvarar för den interna projekteringsverksamheten på uppdrag av stadsutvecklingsavdelningen eller avdelningen för offentlig miljö som går under förvaltningen fastighets- och gatukontoret. Projektören tar du emot uppdrag från interna uppdragsgivare för att vidare arbeta med genomförande processen av projekt från koncept/förstudie fram till färdig anläggning. Ditt ansvar som projektör är att upprätta arbetsunderlag, utreda och hantera tekniska lösningar, arbeta med kostnadskalkyler, ...
2023-01-20 2023-02-03
Göteborgs Stad , Kretslopp och vatten Kalkylspecialist
Vi söker nu en specialist med inriktning mot kalkylarbete till vår byggledningsenhet på Kretslopp och vatten. Tillsammans med ditt team kommer du jobba mot den projekt- och entreprenaddrivande delen av förvaltningen. Du kommer involveras i projekt inom bl.a. ledningsnät, pumpstationer, vattenverk och avfall i både mindre och större omfattning, vilket innebär en stor variation i din vardag. Här får du även möjlighet att vara delaktig i projektets alla faser, från uppstart till avslut. Din roll blir driva förvaltningens arbete med att ta fram ka...
2023-01-19 2023-02-19
Göteborgs Stad , Stadsmiljöförvaltningen Projektledare Anläggning
Göteborgs Stad står inför många spännande utmaningar beträffande stadens och stadsrummens utveckling. Vi söker dig som vill bidra till ett hållbart samhälle för allt fler göteborgare! Vår enhet Anläggning arbetar med att underhålla, bygga och anlägga torg, gator, hållplatser, gång- och cykelbanor, VA- arbeten, parker och övriga utemiljöer för Göteborgs Stad. På enheten där du kommer att arbeta är vi närmare 25 anställda. Enheten är kommunens utförare i egen regi när det gäller bygg och anläggning i gatu- och parkmiljö. Som projektledare ansva...
2023-01-19 2023-02-02
Göteborgs Stad , Kretslopp och vatten Projektingenjör
Älskar du vatten i alla dess former, brinner för att hitta effektiva långsiktiga lösningar och planeringsverktyg, utveckla digitala system och vill arbeta i ett positivt team med fokus på kreativt samarbete? På Kretslopp och vatten kan du arbeta med detta och samtidigt verka för att skapa en långsiktigt hållbar hantering av dagvatten som gagnar göteborgarna och vår närmiljö! Göteborgs Stad står inför spännande utmaningar. Både centralort och ytterområden växer och vi arbetar samtidigt med att anpassa staden för att hantera effekterna av pågåen...
2023-01-19 2023-02-19
Partille kommun, Kommunstyrelseförvaltningen VA-tekniker till Partille kommun
VA-enheten söker nu två kollegor med framåtanda och drivkraft. Teamet du kommer till består av sex VA-tekniker och två lastbilschaufförer. Som VA-tekniker består dina arbetsuppgifter av att utföra shackt-, rörläggnings- samt markarbeten på VA-ledningar inom verksamhetsområdet. Arbetet drivs i form av projekt eller uppdrag av varierande storlek. Du kommer också att ingå i kommunens driftberedskapsorganisation som drivs av tekniska avdelningen och som åtgärdar bland annat akuta VA-problem och vinterväghållning. I rollen ingår bland annat att utf...
2023-01-19 2023-02-05
Mjölby kommun. VA-ingenjör till samhällsbyggnadsförvaltningen
Du tillhör arbetsgruppen som ansvarar för utredning och planering av utbyggnad samt drift och underhåll av vatten- och avloppsledningsnät. Tjänsten är lokaliserad i Mjölby stadshus som utgör samlingspunkt för stora delar av gruppen. Tillsammans ser vi till att säkerställa leverans av rent dricksvatten av god kvalité till kommunens invånare samt tar hand om och renar avloppsvattnet i kommunen. Mjölby är en expansiv kommun som växer i rask takt. Utmaningar med en växande stadsmiljö, klimatförändringar med skyfall och översvämningar i kombination...
2023-01-18 2023-02-10
Halmstads kommun, Gata Traktorförare till Renhållning (sommarjobb)
Du ingår i arbetslaget för renhållning där vi är sju kollegor som sköter renhållningen av kommunens offentliga miljö t.ex. på gator, cykelbanor och torgytor, såväl centralt som i kommunens ytterdistrikt. Vi arbetar bland annat med sopning av gator, tömning av sopkärl, etc. Vi i arbetslaget arbetar självständigt med samtliga inom arbetsområdet förekommande arbetsuppgifter. Du arbetar schemalagda arbetstider: onsdag-fredag 05.00-13.30, lördag 05.00-10.00 och söndag 05.00-11.15
2023-01-18 2023-01-31
Göteborgs Stad , Göteborgs Spårvägar AB Underhållsledare sökes av Göteborgs Spårvägar
Nu söker vi en underhållsledare till vår avdelning Infrastruktur och driftsäkring! Vår avdelning har uppdraget att leverera maximal tillgänglighet på Göteborgs spårväg, säkerställa funktion på kommunikationsutrustning samt förvalta verksamhetens fastigheter och fordon. Vi är cirka 120 medarbetare som arbetar med anläggning och underhåll av spårvägsanläggningen, service av Göteborgs Stads och vår egen kommunikationsutrustning samt förvaltning och skötsel av våra lokaler och verksamhetsfordon. Vår verksamhet är placerad i Gullbergsvass och vid R...
2023-01-18 2023-02-08
Göteborgs Stad , Stadsfastighetsförvaltningen Driftingenjör - driftoptimerare
Vid drift och underhåll, som är en av Stadsfastighetsförvaltningens avdelningar, ansvarar vi för tillsyn, reparation samt drift av områdena mark, byggnad och installationer. Vårt arbete bedrivs i ett nära samarbete med kund, förvaltningens övriga avdelningar samt andra organisationer i staden. Vi utför helt enkelt de uppdrag som beställs av våra kunder. På enheten för fastighetsdrift ansvarar vi för inomhusmiljön i våra fastigheter. Dessa fastigheter vill vi göra så energieffektiva vi kan. Vi har samlat kompetens på enheten och här arbetar fas...
2023-01-18 2023-02-15
Kumla kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Projektledare med inriktning bygg och anläggning
Vi söker en projektledare med inriktning bygg och anläggning. Som byggprojektledare kommer du att ingå i enheten lokalförsörjning som idag består av sju medarbetare och organisatoriskt finns på fastighetsavdelningen Enheten driver alla större fastighetsprojekt inom kommunen. Från byggservice till större projekt och vi ser ett behov av både ny och ombyggnationer inom snar framtid. Som projektledare är du kommunens beställarrepresentant och du ansvarar för genomförandet av projekten under hela processen, från den första idén till färdig byggnad....
2023-01-18 2023-02-05
Kristianstad kommun, Anläggning Samordnare allmän plats
Samordnaren är ansiktet utåt till alla de som behöver gräva i kommunens gator och parker. Som samordnare ansvarar du för information, syn och efterkontroll i arbeten som utförs av olika ledningsägare. Du ansvarar för att kommunens grävningsbestämmelser efterlevs och säkerställer att den som gräver har tillgång till rätt information innan, under och efter utfört arbete. Samordnaren ansvarar också för remisser, handläggning och uppföljning av belamringstillstånd. Arbetet innebär att du har många kontaktytor både internt i kommunen och med ext...
2023-01-18 2023-02-05
Göteborgs Stad , Göteborgs Egnahems AB projektkoordinator
Vill du vara med och leda vår utvecklingsresa i samarbete med flera yrkesroller på vårt bolag? Vi har sedan drygt ett år arbetat med att kartlägga våra processer och vårt arbetssätt och ska nu implementera dessa i bland annat vårt projekt- och portföljhanteringssystem Antura. Målsättningen är: Det ska vara lätt att göra rätt! Du kommer att bli en nyckelspelare i detta arbete. I arbetet med att skapa en mer effektiv projektstyrning kommer du att leda utvecklingen av vårt projekt- och portföljhanteringssystem Antura, och utveckla systemet för a...
2023-01-17 2023-02-07
1 2 3 >