Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb inom bygg och anläggning


Här hittar du lediga jobb som målare och andra lediga platser inom kategorin bygg och anläggning. Det är en omfattande kategori; här hittar anläggningsarbetare lediga jobb och det finns jobb för golvläggare, murare, målare och många andra yrkesgrupper.

Du kan förfina din sökning för att hitta passande offentliga bygg- och anläggningsjobb i olika delar av landet. Om du till exempel är intresserad av offentliga jobb vvs-montör i Skåne eller liknande så kan du söka på det.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Borgholm Energi AB VA-tekniker / Utredare Borgholm Energi AB
Borgholm Energi AB ansvarar för VA i Borgholms kommun, en stor del av arbetet är att förvalta och underhålla, men även att planera och bygga för framtiden. Tjänsten tillhör VA Ledningsnät och arbetsuppgifterna som VA-tekniker / Utredare består i huvudsak av att sköta/vara delaktig i att sätta upp rutiner, bearbeta och driftsätta insamlingsnät för bolagets insamling av mätvärden. Vidare vara delaktig i att administrera rutiner runt vattenmätare. Utredningar i anslutningsfrågor utifrån gällande lagstiftning. Vara delaktig i arbetsgruppens arbets...
2023-11-29 2024-01-07
Borgholm Energi AB VA-Ingenjör Borgholm Energi AB
Arbetsuppgifterna kommer vara analysuppföljning, statistik, miljörapportering, egenkontroll, ha koll på nya direktiv, omvärldsanalys, processoptimera, projektansvar, uppströmsarbete Arbetsområdet sträcker sig från ytvattenkanaler via grundvatten, vattenverk till reningsverk och återanvändning av vatten.
2023-11-28 2023-12-28
Järfälla kommun, Bygg- och miljöförvaltningen Gatuingenjör till Järfälla Kommun
• Ansvara för underhåll, reinvesteringar och anläggningsentreprenader i en beställarroll. • Du deltar i utvecklingsarbetet inom området och följer utvecklingen inom branschen samt svarar på skrivelser från allmänhet, andra förvaltningar och bolag. • I arbetet ingår att inspektera och följa upp schakttillstånd. • Du ansvarar för kommunens dagvattenhantering i gatumark. • I arbetet ingår även att delta i granskningar och besiktningar av pågående projekt. • Du har kontakt med allmänheten när det gäller frågor och synpunkter kring underhåll oc...
2023-11-28 2023-12-10
Malmö stad Landskapsingenjör till driftsektionen centrum sökes!
Att arbeta som områdesansvarig Landskapsingenjör inom Malmö stad är omväxlade, utmanande och utvecklande. Kom och var med i att leda driften och underhållet av den offentliga platsen.   Arbetsuppgifter Som vikarierande landskapsingenjör kommer du arbeta utifrån en beställarroll gentemot våra entreprenörer där du ansvarar för ett geografiskt område. En betydande del av det dagliga arbetet omfattar uppföljning av drift, planering och beställning samt uppföljning av diverse underhållsarbeten och investeringar i bland annat parker, gaturummet o...
2023-11-24 2023-12-10
Malmö stad Ingenjör till upphandlings- och entreprenadsenheten i Malmö stad
Är du inom anläggningsbranschen och strävar efter en roll som innebär stort ansvar och viktig styrning i en stads entreprenadprojekt? Vill du ha ett omväxlande arbete på beställarsidan i en ombudsroll och verka i en dynamisk stad som befinner sig i en spännande kontinuerlig tillväxtfas? Då har vi arbetet för dig! Arbetsuppgifter Som ingenjör på upphandlings- och entreprenadenheten arbetar du i en ombudsroll och företräder Malmö stad gentemot upphandlade leverantörer som arbetar med våra anläggningsentreprenader. Du kommer att ha en vik...
2023-11-24 2023-12-17
Hallstahammars kommun, Tekniska förvaltningen Projektledare
På Hallstahammars kommuns fastighetsavdelning så jobbar vi med förskolor, skolor, vårdbyggnader och andra kommunägda fastigheter. Projektledare ansvarar tillsammans med sina medarbetare för att planera, underhålla, förvalta och utveckla kommunens fastighetsbestånd. I dagsläget ansvarar vi för ett 70-tal byggnader som huvudsakligen består av skolor, förskolor, vårdinrättningar samt övriga lokaler. I ansvarsområdet placeras också frågor som rör inomhusmiljö, utomhusmiljö samt till viss del projektledning. Som projektledare kommer du att få ansva...
2023-11-22 2023-12-07
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad Väghyvelförare
Under vintertid arbetar du i huvudsak med snöröjning, hyvling och isrivning av kommunens vägar. Sommartid underhåller du enskilda vägar och färdigställer inför asfaltering. Som väghyvelförare ansvarar du för väghyvelns dagliga underhåll och drift. Bland övriga arbetsuppgifter ingår exempelvis att köra andra fordon inom verksamheten. Du roterar mellan olika geografiska arbetsområden inom kommunen, men utgår vanligtvis ifrån centralorten. Arbetstiden är förlagd dagtid 07.00-16.00. Utryckning vintertid samt schemalagd beredskap ingår i tjäns...
2023-11-22 2023-12-12
Skövde kommun, Arbetsavdelningen Vi söker en grävmaskinist till hjulare eller bandmaskin
Det här är jobbet för dig som vill vara med att bygga framtidens Skövde ! Du kommer att tillsammans med trevliga kollegor se nya stadsdelar växa fram. I jobbet som gräv-maskinist ingår bland annat att: - anlägga nya vägar, rondeller och cykelbanor - skapa nya handels- och bostadsområden - skapa utemiljöer ex. anlägga dammar och sätta sten - underhålla VA-, el- och fiber-nätet samt gatubelysning Teamet består av en bra mix mellan unga och mycket rutinerade medarbetare. Vi har en glad och positiv atmosfär där alla bidrar i det...
2023-11-21 2024-01-14
Malmö stad Malmö Återbyggdepå söker en medarbetare med ansvar för webbshop!
Arbetsuppgifter Malmö återbyggdepå söker en medarbetare med ansvar för vår nya webbshop! Är du driven, serviceminded och ansvarstagande? Lockas du av att arbeta på en arbetsplats som gör skillnad för miljön och stöttar människor till meningsfull sysselsättning? Då är det på Malmö återbyggdepå du ska jobba! Vi tar nu nästa steg i vår utveckling mot digitalisering och startar upp en webshop och söker därför en driftig person att sköta detta uppdrag. I uppdraget ingår bland annat dokumentation av vara, skickbedömning, fotografering, publicerin...
2023-11-21 2023-12-05
Mjölby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Projektledare Infrastruktur till Samhällsbyggnadsförvaltningen
Som projektledare arbetar du med våra infrastrukturprojekt tillsammans med avdelningarna mark- och exploatering, gata/park samt VA/Avfall. Rollen som projektledare innebär att du är delaktig i framtagandet av detaljplaner för planering av tex. nya bostads- eller verksamhetsområden. Du har även ansvar för avdelningens egna infrastrukturprojekt i form av ny-och ombyggnationer av gata eller gång- och cykelvägar . Ditt ansvar är att leda projektprocessen från projekterings- och genomförandefasen till slutbesiktning och överlämnandet till driftsorg...
2023-11-20 2023-12-11
Göteborgs Stad , Renova AB Underhållsingenjör till Renova
Vi söker dig som vill ha ett omväxlande och stimulerande arbete som underhållsingenjör på Renova. Du ingår i Materialåtervinnings ledningsgrupp tillsammans med produktionschefen samt sex platschefer för de olika anläggningarna. Du har även nära samarbete med andra delar av Renova såsom avdelningarna El -och Mekaniskt underhåll samt Projekt. Enheten Materialåtervinning inom affärsområde Återvinning ansvarar för Renovas olika avfallsanläggningar och är därför en viktig aktör för ett hållbart samhälle. Verksamheten präglas av ständig utveckling o...
2023-11-20 2023-12-17
Halmstads kommun, Trafikenheten Trafikhandläggare
Om du söker en mångsidig och engagerande tjänst där du kommer att jobba med många olika människor och frågor så kan detta vara tjänsten för dig! Som trafikhandläggare är du en viktig person som dessutom kommer att vara en del i ett stöttande team på trafikenheten som arbetar för att förbättra trafikmiljön i staden. I rollen som handläggare på trafikenheten kommer du att ha flera varierande ansvarsområden. Ett av dina huvudsakliga uppdrag är att svara på remisser från polisen avseende nyttjande av allmän platsmark (markupplåtelse). Många hör a...
2023-11-20 2023-12-03
Stockholm Vatten och Avfall, Projektering och Byggledning VA-projektör (LIA) våren 2024
När du praktiserar som VA-projektör hos oss på Stockholm Vatten och Avfall kommer du få lära dig om, och få testa på VA-projektering i hela kedjan från förstudie till bygghandling i projekt. Du kommer få praktisera både självständigt och tillsammans med övriga projektörer inom enheten. Exempel på arbetsuppgifter: • Använda Civil3d • Skapa ritningar • Se hur arbete med teknisk beskrivning och mängdförteckning görs • Platsbesök med projektörer och byggledare inför och under projekt • Medverka vid möten
2023-11-20 2023-12-04
Mariestads kommun, Tekniska förvaltningen Maskinförare
Vi söker en maskinförare till vår traktor för att stärka upp produktionsavdelning i Mariestad. Anställningen är med placering i Mariestad och MTG som arbetsområde. Som maskinförare inom vår organisation ingår du i ett team som arbetar med investeringsprojekt och förnyelse av ledningsnät och gator. Din huvudsakliga arbetsuppgift är sköta logistiken i gatu- och VA- samt drift-projekt. Schemalagd beredskap kan även ingå där andra uppdrag, som gränsar till ditt yrkesområde, förekommer som tex snöröjning, gatustädning eller vattenläckor.
2023-11-20 2023-12-18
Göteborgs Stad , Exploateringsförvaltningen Erfaren trafikplanerare som uppdragsledare i detaljplan
Enheten planering allmän plats söder består av trafikplanerare och landskapsarkitekter, som arbetar tätt ihop med sin systerenhet inom det geografiska området norr. Tillsammans är vi ca 30 medarbetare. Vi söker nu två erfarna trafikplanerare till rollen som uppdragsledare med ansvar för planering och utformning av allmän plats i de tidiga skedena inom stadens exploateringsprojekt. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du möjligheten att delta i kreativa processer för att utveckla Göteborg till en nära, sammanhållen och robust ...
2023-11-20 2023-12-17
Kommunalförbundet Norrvatten Underhållsingenjör
Du kommer att ansvara för att upprätta och uppdatera underhållsplaner på 1-10 års sikt och du verkar för att vi har ett ändamålsenligt, löpande och förebyggande underhåll. Planerna och arbetet utgår från fastlagda underhållsstrategier och faktiska förutsättningar i verksamheten. I tjänsten ingår även ansvar för att sammanställa förslag till reinvesteringar utifrån ett underhållsperspektiv till anläggningsansvarig som grund för budgetering. I rollen som underhållsingenjör på Norrvatten följer du upp och utvecklar det förebyggande och avhjälpand...
2023-11-17 2023-12-07
Strömsunds kommun, Teknik- och ­serviceförvaltning Rörläggare vid AVA-enheten 100 %, Strömsund
Vi söker en noggrann och ansvarstagande kollega för arbete med underhåll och förnyelse av VA-nätet. Vi arbetar tillsammans men även självständigt med stort eget ansvar för planering och genomförande av rörläggningsarbeten. Vi arbetar med schaktning och rörläggning, etablerar och hanterar avstängningar enligt TA-plan, underhåll av både vatten, avlopps- och dagvattenledningar och vattenmätarbyten. Vi ansvarar för att säkerhet, ordning och reda finns genom hela arbetsprocessen med planering, genomförande och efterarbete med återställning. Då...
2023-11-17 2023-12-11
Göteborgs Stad , Stadsfastighetsförvaltningen Markingenjör
Vi på avdelningen för drift och underhåll ansvarar för tillsyn, reparation samt drift av områdena utemiljö, byggnad och installationer över tid med god teknisk status och nöjda hyresgäster. Detta uppnås genom ett nära samarbete med hyresgäst, förvaltningens övriga avdelningar samt andra organisationer i staden. Avdelningen ansvarar för att genomförandet av besiktningar som myndigheter kräver samt bidrar till utvecklingen av energisparåtgärder. Vi utför de uppdrag som beställs av våra hyresgäster. Dina arbetsuppgifter: Som markingenjör ansvara...
2023-11-17 2023-12-03
Malmö stad Ingenjör till kaj och glacis verksamheten i Malmö stad
Arbetsuppgifter Som ingenjör kommer du projektleda verksamheten med ansvar för kaj och glacis på enheten teknik och konstruktion vid fastighets- och gatukontoret i Malmö stad. Du kommer arbeta med att planera, utveckla och förvalta samt projektera och projektleda bygge av kaj och glacis i enlighet med gällande lagstiftning, strategier, planer, tekniska föreskrifter och riktlinjer. Du blir ansvarig för budget, inventering, statusbestämning samt drift och underhållsplanering. Beställningar av åtgärder, kravställande och uppföljning samt tillhör...
2023-11-16 2023-11-30
Falkenbergs kommun, Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen Byggprojektledare
I rollen som byggprojektledare på Fastighetsförvaltning och projekt har du ansvar för både ny- och ombyggnadsprojekt. Du leder projekt från förstudie och projektering, genom upphandling av entreprenad och byggnation, fram till överlämning till förvaltning. Du är ansvarig för projektens budget, tidsplan, organisation, framdrift och kvalitet. Du rapporterar till fastighets- och projektchef. Storlek på projekt och arbetsuppgifter förändras över tid och du kommer ha stor möjlighet att själv vara med och påverka innehållet i tjänsten. Avdelningen...
2023-11-15 2023-12-03
Falkenbergs kommun, Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen Projektledare, inriktning byggledning
Som Projektledare med inriktning byggledning inom infrastruktur kommer du främst arbeta med byggledning under byggskedet i markentreprenader. Arbetet sker i tätt samarbete med projektledare så att kontrakt mellan byggherren och entreprenören följs noggrant genom hela byggprocessen. Den övergripande ansvarsområden för byggledaren inkluderar att övervaka och säkra tidplan, ekonomi, kvalitet, arbetsmiljö och miljöaspekter i enlighet med avtal och överenskommelser. En väsentlig del av arbete är att hålla olika parter informerade genom byggmöten, ...
2023-11-15 2023-12-06
Vaggeryds kommun, Tekniska kontoret Anläggningsarbetare VA
Du kommer att utföra reparationer på- samt nyanläggning av- vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar med tillhörande anordningar inom Vaggeryds kommun. Utöver arbeten på vatten- och avloppsledningsnätet kommer du även att delta i andra mark- och anläggningsarbeten på Tekniska kontoret. Beredskap ingår i tjänsten.
2023-11-15 2023-11-30
Bodens kommun, VA- och avfallsavdelningen VA-ingenjör
Boden kommun står inför spännande utmaningar med stora investeringar inom såväl Infra, VA, gator och kommunala fastigheter. Vi behöver därför förstärka vårt kompetenta gäng genom att rekrytera en VA- ingenjör med erfarenhet av utredning och projektering. Avdelningen för Vatten, Avlopp och Avfall (VAA) består av fyra enheter; Utveckling och Stöd, VA/Drift/Biogas, Avfall/Kundtjänst och Savo/Återvinningsmarknad. Vi på Utveckling och Stödenheten ansvarar för utredning och planering av VAA- avdelningens befintliga och framtida anläggningar. Vi söker...
2023-11-14 2023-11-30
Varbergs kommun, Hamn- och gatuförvaltningen Byggledare gatu- och parkanläggning
Projektavdelningen ansvarar för genomförandet av förvaltningens egna investeringsprojekt samt projekt som genomförs på uppdrag av andra delar av kommunkoncernen. Det kan tex vara exploateringsprojekt, där nya bostads- eller verksamhetsområden byggs ut eller delprojekt kopplat till arbetet med den nya stadsdelen Västerport, hamnflytten eller projekt i anslutning till tunnelprojektet. Som byggledare gatu- och parkanläggning arbetar du tillsammans med våra projektledare och övriga projektdeltagare och ansvarar för byggplatsuppföljning och kalkyle...
2023-11-14 2023-12-10
Varbergs kommun, Hamn- och gatuförvaltningen Projektledare samhällsbyggnad
Projektavdelningen ansvarar för genomförandet av förvaltningens egna investeringsprojekt samt projekt som genomförs på uppdrag av andra delar av kommunkoncernen. Det kan tex vara exploateringsprojekt, där nya bostads- eller verksamhetsområden byggs ut eller delprojekt kopplat till arbetet med den nya stadsdelen Västerport, hamnflytten eller projekt i anslutning till tunnelprojektet. Som projektledare - samhällsbyggnad leder du projekt inom nyanläggning och utveckling av gator, torg, parker, hamn, industrispår och andra offentliga miljöer. Till...
2023-11-14 2023-12-10
1 2 >