Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb inom bygg och anläggning


Här hittar du lediga jobb som målare och andra lediga platser inom kategorin bygg och anläggning. Det är en omfattande kategori; här hittar anläggningsarbetare lediga jobb och det finns jobb för golvläggare, murare, målare och många andra yrkesgrupper.

Du kan förfina din sökning för att hitta passande offentliga bygg- och anläggningsjobb i olika delar av landet. Om du till exempel är intresserad av offentliga jobb vvs-montör i Skåne eller liknande så kan du söka på det.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Motala kommun, Fastighetsförvaltning Byggingenjör
Som Byggingenjör hos verksamhetsområde Fastighet deltar du i arbetet med att utveckla Motala kommuns fastighetsbestånd. Du kommer ansvara för projekt i olika omfattning och komplexitet och du kommer arbeta med både verksamhetslokaler och andra förvaltningsobjekt inom Motala kommun. I rollen som Byggingenjör kommer du ha varierande arbetsuppgifter, allt från mindre frågor kring felavhjälpande till större projekt. Dina arbetsuppgifter består bland annat av: • Projektledning av om-, till- och nybyggnationer • Sakkunnig riktlinjeägare för bygg och...
2021-07-06 2021-08-30
Vårgårda kommun, Samhällsbyggnad Gata/park-arbetare med kompetens inom anläggning
Inom gata/park-gruppen är vi 6 engagerade medarbetare som tillsammans skapar mervärde för Vårgårda kommuns invånare. Vi har en gemensam organisation tillsammans med VA-gruppen som omfattar 11 medarbetare. Välkommen till oss! Gata/VA-enheten söker en ny kollega som tillsammans med oss kommer att ansvara för skötsel och underhåll av Vårgårda kommuns allmänna ytor. Arbetsuppgifterna är varierade och innebär bland annat gräsklippning, underhåll av parker, grönområden och lekplatser, bevattning av blommor och rabatter, gatuarbeten, vinterväghållnin...
2021-06-02 2021-08-15
Skövde kommun, Arbetsavdelningen 2st ANLÄGGARE + 2st VA-tekniker / rör-läggare
Det här är jobbet för dig som vill vara med att bygga framtidens Skövde ! Du kommer att tillsammans med trevliga kollegor se nya stadsdelar växa fram. Arbetet varierat med allt ifrån nyanläggning och underhåll av kommunalt vatten och avlopp. Du är med och skapar förutsättningar för en fortsatt expansion av staden samt att underhålla den befintliga infrastrukturen. Vi följer de senaste rönen inom yrkesområdet och strävar alltid efter att ligga i framkant när det gäller teknisk utveckling. Vi tror oss veta att alla gör ett bättre jobb om man h...
2021-07-28 2021-08-31
Tomelilla kommun Projektledare Teknik & Service!
Rollen som Projektledare innebär att planera, driva och följa upp projekten med hänsyn till tid, resurser och ekonomi. Du kommer att ansvara för riskhantering och avvikelserapportering i projekten, du är en viktig kugge från start till slut i projekten och är länken mellan kommunen som beställare och entreprenörerna. Som projektledare kommer du att driva projekt inom gata, park samt belysning, i rollen arbetar du nära driftchefer för gata/park och fastighet, och även andra projektansvariga.
2021-07-26 2021-08-15
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Slöjdlärare, Trä- och metall, Bosgårdsskolan
Arbetsuppgifterna utgår från nationella läro- och kursplaner och från skollag. Varbergs kommunala skolor har gemensamma mål, strategier och processer för att skapa skola för alla, stärka motivation för lärande och skapa tillit till förbättring. Tillsammans bidrar vi till att uppfylla skolans uppdrag genom långsiktiga utvecklings- och förbättringsarbeten med fokus på undervisning, kunskap och lärande. Du arbetar i arbetslag där ett formativt arbetssätt genom kollegialt lärande och ämnesdidaktiskt kollegium bidrar ökad måluppfyllelse. Undervisni...
2021-07-26 2021-08-05
Västerås stad, Teknik- och fastighetsförvaltningen Driftingenjör inriktning gata
I rollen som driftingenjör har du ett varierat arbete, beroende på säsong. Du kommer ha ett stort ansvar för drift och underhåll av gator och vägar, med fokusområde beläggning. Tillsammans med din kollega kommer du arbeta med stadens beläggningsprogram, vägmarkeringar och återställning efter grävarbeten. Detta innebär bland annat att du planerar och beställer underhållsbeläggningar, underhållsmålning av vägmarkeringar och beställer återställning efter grävarbeten. Du kommer också ha mycket samverkan och kontinuerlig kontakt med entreprenörer,...
2021-07-26 2021-08-16
Göteborgs Stad , Kretslopp och vatten Rörläggare
Vill du ha ett omväxlande arbete med stort ansvarstagande? Trivs du med ett arbete ute i friska luften? Då är rörläggarjobbet hos oss ett jobb för dig! Som rörläggare på Ledningsnät är du en del av hela processen från planering till utförande. Verksamheten omfattar hela kommunen och vissa projekt är kortare andra löper över en längre tid. Du arbetar i lag tillsammans med ytterligare en rörläggare och en grävmaskinist. Du kommer ställas inför situationer där du får använda din kreativitet och vi sätter stort värde på din problemlösningsförmåga....
2021-07-26 2021-08-26
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Planeringsledare förmedling och boendeplanering BmSS, förvaltningen för funktionsstöd
Är det du som gör ett självständigt liv möjligt? Vi söker dig som under det kommande året tillsammans med oss vill vara med och bidra till att utveckla boenden för personer med funktionsnedsättning i Göteborgs Stad. Uppdraget är ett vikariat på 12 månader. I rollen som planeringsledare har du uppdrag som omfattar planering av bostäder för personer med funktionsnedsättning. Arbetet innebär bland annat planering av all nybyggnation och ombyggnation av bostad med särskild service, samt all förmedling av lediga lägenheter i bostad med särskild ...
2021-07-26 2021-08-22
Mörbylånga kommun, Taxefinansierad verksamhet Rörläggare (två tjänster)
Vi söker nu två personer till rörgruppen för att arbeta med drift- och underhållsarbete på ledningsnäten. Arbetsuppgifterna varierar och innefattar bland annat läckor på vattenledningar, avloppsstopp, ventilbyten på vattenledningsnätet och vattenmätarbyten hos abonnenter. Verksamheten bedrivs i en liten grupp och ibland arbetar du ensam vilket ställer krav på ansvarskänsla, engagemang, flexibilitet och samarbetsförmåga. Du möter många människor i arbetet så det är viktigt att du är serviceinriktad och positiv. Arbetet är på heltid och bered...
2021-07-26 2021-08-27
Hultsfreds kommun, Östra Smålands Kommunalteknikförbund Byggledare
Som byggledare på projektavdelningen kommer du jobba väldigt tätt med projektledare och ingenjörer inom hela avdelningen men mest mot verksamhetsområdena gata, park, broar och belysning. Du kommer också jobba väldigt tätt med de entreprenörer som vi upphandlar i större entreprenader och de som vi jobbar återkommande med via ramavtal. Du kommer att delta i olika grad i planeringen av kommande entreprenader genom din praktiska erfarenhet men även utifrån hur entreprenaderna ska genomföras på bästa sätt, oavsett om det sker i egen regi, separa...
2021-07-23 2021-08-29
Halmstads kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen Trafikmiljöingenjör
Är du en prestigelös lagspelare med intresse för och erfarenhet av trafikplanering? Vill du ha ett arbete där du får arbeta både strategiskt och operativt. Då kan du vara vår nya trafikmiljöingenjör! Du ansvarar tillsammans med dina kollegor för utvecklingen inom trafikområdet. Med utgångspunkt från påverkan av kommunens mål för hållbara transporter, nya exploateringar, olycksstatistik, inkomna synpunkter m.m. planerar och utvecklar du trafiksystemet i Halmstads kommun. Det kan gälla frågor som rör trafiksäkerhet, framkomlighet, ny- och ombygg...
2021-07-23 2021-08-19
Helsingborgs stad Entreprenadingenjör
Om arbetsplatsen   Inom Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar projektenheten för genomförandeprocessen av beslutade investeringsprojekt och enheten ansvarar för projektledning vid utbyggnad av stadens offentliga rum såsom gator, torg, parker och exploateringsområden.  Projektenheten deltar bland annat i arbetet med H+ som är ett av Sveriges mest spännande stadsförnyelseprojekt. En helt ny stadsdel skall byggas på 20 år med bl a bostäder, gator, torg och parker. Därutöver genomförs både stora och små infrastrukturprojekt i Helsingborg och proje...
2021-07-22 2021-09-01
Göteborgs Stad , Trafikkontoret Trafikingenjör
Nu pågår ett långsiktigt samhällsbygge för att skapa ett attraktivt och hållbart växande Göteborg! Enheten trafikhantering står inför en rad spännande utmaningar och vi behöver därför förstärka med två trafikingenjörer som vill vara med på vår utvecklingsresa. Som trafikingenjör kommer du att stå i händelsernas centrum och arbeta med beredning, handläggning och kontroll av planerade samt pågående arbeten i gatu- och spårvagnsnätet. Arbetsuppgifterna innebär att du bereder ansökningar om starttillstånd och därmed nödvändiga trafikavstängningar...
2021-07-19 2021-08-27
AB SigtunaHem SigtunaHem söker Projektledare
Som Projektledare ingår du i Projektavdelningen med placering på SigtunaHems huvudkontor i Märsta. Avdelningen som helhet ansvara för nyproduktion, ombyggnation och mindre projekt. Närmast i tiden ligger en rad spännande projekt. Ett av dem innefattar nybyggnation av två kvarter precis i anknytning till Märsta station, om ca 200 lägenheter med butiker, restauranger och kontor. Ett annat är en stadsomvandling som påbörjades 2020 med nyproduktion av närmare 300 bostäder, både lägenheter och radhus, i olika etapper. Vi är även med och utvecklar Si...
2021-07-16 2021-08-15
Göteborgs Stad , Göteborg Energi AB Tekniker distributionsnät
Tycker du som vi att det är viktigt med säkra energileveranser? Just nu söker vi dig som vill jobba med underhålls- och driftarbeten på våra distributionsnät för fjärrvärme, gas och kyla. Vi erbjuder ett varierande och utvecklande arbete där hela Göteborg är ditt arbetsfält och där din insats gör nytta varje dag. Som tekniker ansvarar du för drift och underhåll på våra fjärrvärme-, fjärrkyla- och gasnät. Vid underhållsarbete innebär detta bl.a. statuskontroller, provning av el/larmutrustning, provmanövrering/smörjning av ventiler, läcksökning,...
2021-07-16 2021-07-30
Göteborgs Stad , Göteborg Energi AB Underhållsingenjör distributionsnät
Vill du vara med och jobba för ett hållbart samhälle och säkra energileveranser till Göteborgs förskolor, sjukhus och äldreboende? Vi söker dig med god problemlösningsförmåga och med fokus på att våra distributionsledningar är i gott skick. Jobbet som underhållsingenjör är ett omväxlande arbete som erbjuder stora möjligheter till utveckling för dig som gillar när den ena dagen inte är den andra lik. Hos oss kommer du att få leda underhållsentreprenader på fjärrvärme-, fjärrkyla- och gasnät, både akut och planerade, med hjälp av entreprenörer. ...
2021-07-16 2021-08-15
Göteborgs Stad , Framtiden Byggutveckling AB Projektchef till Framtiden Byggutveckling
Framtiden Byggutveckling har i dag ca 2 000 bostäder i produktion och en pågående portfölj som sträcker sig 10 år in i framtiden. Omsättning för 2020 var drygt 2 miljarder kr och vi hanterar närmare 100 projekt i olika skeden. Som allmännyttigt bolag jobbar vi aktivt med utveckling av en effektiv och kvalitativ produkt med mål om rimliga hyror. En självklarhet för oss är trygga livsmiljöer, minskad miljöpåverkan och kostnadseffektiv förvaltning. Just nu är vi drygt 35 anställda med stort engagemang och expertis inom olika områden fördelat på av...
2021-07-15 2021-08-22
Göteborgs Stad , Framtiden Byggutveckling AB Installationsexpert till Framtiden Byggutveckling
Framtiden Byggutveckling har i dag ca 2 000 bostäder i produktion och en pågående portfölj som sträcker sig 10 år in i framtiden. Omsättning för 2020 var drygt 2 miljarder kr och vi hanterar närmare 100 projekt i olika skeden. Som allmännyttigt bolag jobbar vi aktivt med utveckling av en effektiv och kvalitativ produkt med mål om rimliga hyror. En självklarhet för oss är trygga livsmiljöer, minskad miljöpåverkan och kostnadseffektiv förvaltning. Just nu är vi drygt 35 anställda med stort engagemang och expertis inom olika områden fördelat på av...
2021-07-15 2021-08-22
Sundsvalls kommun Trainee inom byggnadsinspektör/byggnadsingenjör till Sundsvalls kommun
Under 12 månader arbetar du ungefär 80 procent med de arbetsuppgifter som ingår i traineetjänsten, självklart med stöd av en erfaren handledare. Den övriga tiden deltar du tillsammans med de andra traineerna i ett utvecklingsprogram. Programmet ger dig kunskap om hur kommuner, regioner och statliga myndigheter är organiserade och dessutom fördjupning i olika områden som är grundpelare i organisationerna. Det kan vara exempelvis kommunikation, ekonomi, digitalisering, samhällsbyggnad och näringsliv. Som trainee inom bygglov/byggnadsinspektör i ...
2021-07-15 2021-08-31
Staffanstorps kommun, Teknik VA-ingenjör
Som VA-ingenjör kommer du, genom hela samhällsbyggnadsprocessen, bevaka VA-avdelningens intressen. Du är vår kontaktperson för VA i ett tidigt skede, detaljplanearbetet samt i exploateringsprojekt. Det innebär att framföra underlag, förslag, riktlinjer och krav i möten och remissvar. Bidra med VA-kompetens till kommunens översiktsplan och skyfallsplanering, men även till andra projekt. Du är en av våra experter inom VA-frågor och fungerar som internt stöd till övriga medarbetare och utifrån ett helhetsperspektiv främjar samverkan inom hela stad...
2021-07-15 2021-08-15
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Projektledare till Äldreomsorgssatsningen 2021-2022
I uppdraget leder du utvecklingen som är planerad att genomföras 2021-2022. I ledningsuppdraget ingår att samverka med Demenscentrum och områdeschefer/verksamhetschefer. Verksamhetens syfte och medborgarens perspektiv är din utgångspunkt. Du ansvarar för att indikatorer formuleras och att det finns bra förutsättningar för att följa upp effekter av insatserna/aktiviteterna i samverkan med enheten för kvalitet och utveckling. Du ska samordna aktiviteterna och samordna de resurser som tillsätts för uppdragen under projekttiden. Återrapportera...
2021-07-13 2021-08-22
Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Maskinförare/driftspersonal till Gatuavdelningen
Är du kvalitetsmedveten person som trivs i en självständig roll, gillar att köra lastmaskin/hjullastare och arbeta med drift och underhåll inom hela vårt ansvarsområde? Då ska du söka tjänsten hos oss! Som maskinförare/driftspersonal är du noggrann, flexibel och har fokus på ständiga förbättringar där mod, helhetssyn och öppenhet utgör vår värdegrund. Du jobbar självständigt men ingår i teamet och bidrar till en god laganda och ett bra miljötänk. I rollen hos oss är det viktigt att se till helheten och att i vårt ansvar så är det både maskin...
2021-07-13 2021-08-08
Malmö stad Arbetsledare till markanläggning
Arbetsuppgifter Vi söker en arbetsledare till enheten Markanläggning. Som arbetsledare leder och fördelar du arbetet på uppdrag av sektionschefen. Du har ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du rapporterar till sektionschefen som är en del av markanläggnings ledningsgrupp. Som arbetsledare är det du som planerar, organiserar och följer upp, ser över resursanskaffning samt säkerställer projektets genomförande avseende kvalitet och miljö, tid och ekonomi. Du har ett ekonomiskt och administrativt ansvar såsom budget, perso...
2021-07-12 2021-08-08
Nybro kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Gatuingenjör
Vill du arbeta med kommunens enskilda vägnät och industrispår - vi söker dig som vill vara med och bygga framtidens Nybro! I arbetsuppgifterna ingår planering, beställning och upphandling av drift och underhåll samt investeringar på kommunens enskilda vägnät, t. ex. vinter- och barmarksunderhåll som plogning, sandning, hyvling, saltning, busk- och högröjning och potthålslagning. Du kommer i rollen även vara infrastrukturförvaltare och arbeta med drift och underhåll samt investeringar på kommunens industrispår varav en kombiterminal. Även arb...
2021-07-12 2021-08-15
Göteborgs Stad , Trafikkontoret Projektledare infrastrukturprojekt
Alla rör vi oss i staden på ett eller annat sätt, flera av trafikkontorets uppdrag är kopplade till ökad mobilitet för att möjliggöra effektivare resor med t.ex. cykel, buss eller spårväg. - Vi söker nu en erfaren projektledare som vill leda något av stadens projekt. Just nu behöver vi bemanna t.ex. ett flertal pendlingscykelbanor och vi förbereder också utbyggnad av Citybussanläggningar enligt målbild koll2035. Dessutom ska knutpunkten vid t.ex. Korsvägen byggas om till en levande och effektiv kollektivtrafikknutpunkt där resandet med regio...
2021-07-12 2021-08-15
1 2 3 >