Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb inom bygg och anläggning


Här hittar du lediga jobb som målare och andra lediga platser inom kategorin bygg och anläggning. Det är en omfattande kategori; här hittar anläggningsarbetare lediga jobb och det finns jobb för golvläggare, murare, målare och många andra yrkesgrupper.

Du kan förfina din sökning för att hitta passande offentliga bygg- och anläggningsjobb i olika delar av landet. Om du till exempel är intresserad av offentliga jobb vvs-montör i Skåne eller liknande så kan du söka på det.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Österlen VA VA-ingenjör inriktning ledningsnät
Till avdelningen Teknik och Projekt söker vi en VA-ingenjör ledningsnät, främst är det arbetsuppgifter med bolagets systematiska ledningsförnyelse som du kommer ha som huvudsyssla men arbete med separata investeringsprojekt kan också bli aktuellt. Du kommer arbeta i ett team av ingenjörer där olika kompetenser värderas högt, att lära av varandra är en styrka. Till denna tjänst söker vi dig som självständigt kan arbeta utefter givna ramar och ansvara för att framdrift i utvärderingar görs och att underlag skapas för upphandling och åtgärd. Vi se...
2021-05-14 2021-06-30
Varbergs kommun, Team Nordväst Slöjdlärare, Bläshammar skola
Vi söker dig som är lösningsfokuserad och har god samarbetsförmåga. Du har en god förmåga att kommunicera med både elever, arbetskamrater och föräldrar. Du är positiv och har lätt för att skapa goda relationer.
2021-05-14 2021-05-28
Göteborgs Stad , Renova AB Gruppledare sortering, Munkegärde – Kläpp
Affärsområde Återvinning är ett av två affärsområden i Renova Miljö AB. Kärnverksamheten består av återvinning och behandling av avfall såsom energiåtervinning, sortering, omlastning, elektronikåtervinning, farligt avfall, deponi, förbehandling för biogas samt drift av återvinningscentraler. Nu söker vi en gruppledare till verksamheten sortering/omlastning i Kungälv och Stenungsund. Gruppledaren stödjer platschef i att planera, leda och följa upp driften samt medverkar i att utveckla sorteringsverksamheten samt arbetsgruppen i dagliga operati...
2021-05-13 2021-06-06
Ale kommun, Enhet infrastruktur Abonnentingenjör
Som abonnentingenjör ansvarar du för och hanterar anslutningarna till Ales VA-ledningsnät. Du samordnar och hanterar tekniska, juridiska och ekonomiska frågor i samband med "Ny VA-kund". Huvudsakliga arbetsuppgifter; - Beräkna anläggningsavgifter vid nyanslutningar. - Anvisa och förmedla förbindelsepunkt till både kund och rörläggare. - Arbeta med kommunens abonnentregister. - Upprätta ansökningar om ledningsrätt. - Arbeta med VA-taxan och kommunens ABVA. - Arbeta med anslutningar med specialkrav såsom fettavvikelse och återströmningsskydd. -...
2021-05-12 2021-06-06
Tingsryds kommun, Tingsrydsbostäder Tingsrydsbostäder söker projektledare/VVS-ingenjör
Du är projektledare och på uppdrag av förvaltare eller projektchef ansvarar du för om- och tillbyggnationer, underhållsprojekt och reinvesteringsprojekt med inriktning mot VVS. Du är en resurs i såväl löpande som strategiska frågor gällande VVS och styr och regler. I såväl budget- som uppföljningsarbetet kommer du att ha en betydande del. Du kommer arbeta med både konstruktion av nya VVS-system som underhåll och utveckling av redan befintliga VVS-system. Du bevakar och följer upp att myndighetskrav följs. Din bakgrund och din intresseinrik...
2021-05-12 2021-06-10
Varbergs kommun, Team Öster Slöjdlärare, Trä och metall, Bosgårdsskolan
Arbetsuppgifterna utgår från nationella läro- och kursplaner och från skollag. Varbergs kommunala skolor har gemensamma mål, strategier och processer för att skapa skola för alla, stärka motivation för lärande och skapa tillit till förbättring. Tillsammans bidrar vi till att uppfylla skolans uppdrag genom långsiktiga utvecklings- och förbättringsarbeten med fokus på undervisning, kunskap och lärande. Du arbetar i arbetslag där ett formativt arbetssätt genom kollegialt lärande och ämnesdidaktiskt kollegium bidrar ökad måluppfyllelse. Undervisn...
2021-05-12 2021-05-19
Alvesta kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Anläggningsarbetare
Som anläggningsarbetare i Alvesta kommun kommer du främst arbeta med underhåll och nyanläggning inom det kommunala VA-ledningsnätet. Du kommer också arbeta med mark- och anläggningsuppgifter såsom nyanläggning och underhåll av våra gator och vägar samt vinterväghållning. Vi kan erbjuda ett omväxlande arbete i en väl sammansvetsad och erfaren grupp. Tjänsten innebär ett stort eget ansvar med samtidigt finns en stor frihet och att själv styra och lägga upp sitt arbete tillsammans med sina kollegor. Arbetet innebär också kontakt och samarbete me...
2021-05-12 2021-05-30
Göteborgs Stad , Trafikkontoret Programledare till Kanalmursprogrammet
Vi söker en erfaren senior projektledare eller programledare som kan axla rollen som programledare för Stadens Kanalmursprogram. Kanalmursprogrammet ansvarar för planering och genomförande av upprustning av kanalmurarna mellan Fattighusån och Stora Hamnkanalen, med målet att dessa ska rustas upp till en sådan standard att kulturmiljön är bevarad och en fortsatt trafikering möjliggörs på gator och spår, samtidigt som ett attraktivare stadsrum skapas längs kanalen samt att framkomligheten för gång och cykel förbättras. I detta arbete ingår ocks...
2021-05-12 2021-05-26
Boverket, Enheten för hållbara byggnader och energi Miljövetare eller ingenjör till arbete med hållbara byggnader och energi
Boverket arbetar för närvarande med flera uppdrag för att bidra till omställningen av samhället till klimatneutralitet. Vi arbetar både med långsiktiga strategier, handlingsplaner, införande av styrmedel och med vägledningar. Vi söker därför snarast, till och med den 31 december 2021, en person som vill bidra inom arbetsfältet hållbara byggnader och energi. Den tidsbegränsade anställningen finns på enheten för hållbara byggnader och energi som består av ingenjörer, miljövetare, ekonomer och jurister. Vi arbetar oftast i mindre arbetsgrupper med...
2021-05-12 2021-05-30
Malmö stad Praktik, examensarbete eller spontanansökan till stadsfastigheter
Arbetsuppgifter Praktik, examensarbete eller spontanansökan till stadsfastigheter. Skriv ett personligt brev och berätta vad du är intresserad av. Ange tydligt i rubriken om det gäller en spontanansökan, om du är intresserad av praktikplats eller ska skriva ett examensarbete. När det gäller examensarbete har vi endast möjlighet att ta emot studenter från universitet och högskola. Det är därför viktigt att du själv har förslag och idéer på vad du vill göra eller skriva om. Vi arbetar med löpande urval. Ansökan gäller ingen befintlig tjän...
2021-05-12 2021-08-31
Mölndals stad, Tekniska förvaltningen Biträdande projektledare för bästa möjliga infrastruktur
Mölndals stad har många spännande projekt planerade och tillsammans med dina kollegor får du möjligheten att skapa framtidens Mölndal. Som biträdande projektledare arbetar du med infrastruktur i samhällsbyggnadsprojekt ifrån tidiga skeden till färdigställande. Tillsammans med mer erfarna projektledare tar du fram beslutsunderlag och du hjälper till vid genomförandet av stadens exploaterings- och investeringsprojekt. Arbetsuppgifter består av bland annat av att hjälpa till att ta fram utredningar, kostnadsberäkningar, och förfrågningsunderlag ...
2021-05-11 2021-05-30
Bollebygds kommun, Fastighet och service Projektledare bygg till vår fastighetsavdelning sökes
För tjänsten söker vi en ansvarsfull och positiv person med vilja, engagemang och förmåga att utveckla sig själv och sitt arbete. Periodvis är arbetet intensivt, vilket kräver att du har god förmåga att prioritera och arbeta strukturerat. Rollen innebär ansvar för projekt, från start till avslut. Projektledarrollen innebär många externa och interna kontakter i olika forum, till exempel med myndigheter, entreprenörer, konsulter och kollegor inom kommunen. Upprättande av tjänsteskrivelser samt kortare föredrag i de politiska konstellationerna för...
2021-05-11 2021-05-26
Vivab Rörmontör
Som rörmontör är du en viktig del i vårt uppdrag att säkerställa att våra kunder får rent och friskt vatten i kranen. Tillsammans med dina kollegor gör ni installationer vid ny- och ombyggnation och arbetar med reparationer och service i ledningsnätet. Arbetet sker utomhus med omväxlande arbetsuppgifter. Beredskapstjänst kan ingå.
2021-05-11 2021-06-06
Sandvikens kommun, Sandvikenhus AB Byggprojektledare till Sandviken
Vill du vara med och leda dagens och framtidens byggen vid Sandvikenhus? Sandvikenhus rustar och bygger för framtidens trygga hem och nu söker vi dig som vill bli del av ett starkt och yrkesskickligt team av projektledare vid Bygg- och teknikavdelningen. Som byggprojektledare hos oss leder du och får helhetsansvar för om-, till- och nybyggnadsprojekt inom företagets och kommunens fastighetsbestånd. Du jobbar nära våra uppdragsgivare, kunder, kommunens förvaltningar, allmänheten och en hel del konsulter och entreprenörer. Hos oss får du en bred ...
2021-05-11 2021-05-30
Mullsjö Energi & Miljö AB Mullsjö kommun söker en VA-ingenjör
Till Mullsjö Energi och Miljö AB söker vi nu en erfaren VA-ingenjör med goda ledaregenskaper som vill jobba i en grupp med hög kompetens och med arbetsuppgifter som spänner över hela VA-verksamhetens ansvarsområde. MEMAB befinner sig i fas där VA-enheten arbetar för att möta alla behov och behöver nu förstärka organisationens resurser. Som VA-ingenjör på MEMAB kommer du att ha en arbetsledande roll och driva olika projekt tillsammans med dina kollegor. Du arbetar framför allt med planering av drift och underhåll, uppföljning av och utveckling...
2021-05-10 2021-05-24
Västerås stad, Teknik- och fastighetsförvaltningen Anläggningsarbetare till anläggningsenheten
Som anläggningsarbetare är du med och genomför projekt inom mark- och anläggning från start till mål. Du kommer att arbeta i både mindre och större anläggningsprojekt där du bedriver och samordnar det dagliga arbetet med stöd av arbetsledare och platschef. I ditt arbete kommer du utföra förekommande markarbeten inom exempelvis gatubyggnad, ledningsarbete samt park- och lekplatsanläggningar. På byggplatsen samordnar du bland annat resurser som grävmaskiner och lastbilar, tar emot material och gör mätningar.
2021-05-10 2021-05-24
Österlen VA Projektledare anslutningsärenden
Till avdelningen Teknik och Projekt söker vi en projektledare med ansvar för nyanslutningar inom bolagets verksamhet, andra projekt kan förekomma men i huvudsak är det nyanslutningar tjänsten syftar till. Du kommer arbeta i ett team av projektledare där olika kompetenser värderas högt, att lära av varandra är en styrka. Till denna tjänst söker vi dig som självständigt kan leda en process och ta ansvar för projektering och utförande samt kundrelationer. Arbetet kommer att följa en given process där varje anslutningsärende hanteras som ett eget p...
2021-05-10 2021-05-31
Österlen VA Projektledare
Till avdelningen Teknik och Projekt söker vi en eller flera projektledare för investeringsprojekt inom bolagets verksamhet. Du kommer arbeta i ett team av projektledare där olika kompetenser värderas högt, att lära av varandra är en styrka. Till denna tjänst söker vi dig som självständigt kan leda en process och ta ansvar för utredning, projektering och utförande samt kundrelationer. Du kommer planera utförandet gällande tid, resurser, tillstånd och ekonomi samt ansvara för framdriften. Internt ska varje projekt dokumenteras och rapporteras av ...
2021-05-10 2021-05-31
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad Anläggningsarbetare
Verksamhetens huvuduppdrag är att bygga, utveckla, sköta och underhålla kommunens anläggningar. Vi fungerar även som entreprenör till kommunens förvaltningar och bolag. Tillsammans och i samarbete med enhetschef arbetsledare ska du bygga, underhålla och sköta kommunens VA, gator och vägar.
2021-05-10 2021-05-24
Varbergs kommun, Team Sydväst Slöjdlärare, Mariedalsskolan/Varbergs grundsärskola
Arbetsuppgifterna utgår från nationella läro- och kursplaner och från skollag. Varbergs kommunala skolor har gemensamma mål, strategier och processer för att skapa skola för alla, stärka motivation för lärande och skapa tillit till förbättring. Tillsammans bidrar vi till att uppfylla skolans uppdrag genom långsiktiga utvecklings- och förbättringsarbeten med fokus på undervisning, kunskap och lärande. Du arbetar i arbetslag där ett formativt arbetssätt genom kollegialt lärande och ämnesdidaktiskt kollegium bidrar ökad måluppfyllelse. Undervis...
2021-05-10 2021-05-20
Kristinehamns kommun, VA-avdelningen Rörläggare
Vårt huvuduppdrag på VA-rörnät är drift och underhåll av ledningsnätet där det förekommer både planerat och akut underhåll. Arbetet som rörläggare ställer stora krav på samarbete och kvalitetsmedvetenhet samt ett flexibelt arbetssätt och helhetssyn. Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå i tjänsten.
2021-05-10 2021-05-30
Malmö stad Erfarna projektledare med fokus på infrastruktur- och trafikprojekt
Arbetsuppgifter Malmö utvecklas i en snabb takt, det är många som vill bo i, verka i och besöka vår stad. Här har stadsutvecklingsavdelningen på fastighets- och gatukontoret en viktig roll genom vårt uppdrag att utveckla stadens mark och infrastruktur. Vi planerar och bygger för ett växande Malmö. Hos oss får du möjlighet att utvecklas tillsammans med staden. Mobilitetsenheten utvecklar stadens mobilitetssystem på kort och lång sikt med ett helhetsperspektiv för alla som reser och rör sig i Malmö. Vi planerar och bygger för en säker, trygg oc...
2021-05-08 2021-08-08
Göteborgs Stad , Bostads AB Poseidon Bostads AB Poseidon söker Projektledare
Vill du vara med och bidra till ännu bättre boenden för göteborgarna och vår stad? Här får du vara med på resan där Poseidons Ombyggnadsenhet de närmaste åren ska tillskapa runt 100 lägenheter inom det befintliga beståndet samt utföra stam- och fasadrenoveringar av ett större antal fastigheter. Din uppgift som projektledare blir att driva ett antal av dessa ombyggnadsprojekt, där du är med och ansvarar för samtliga skeden från första idé till överlämning och driftsättning. I din roll blir du byggherrens och beställarens ombud i investerings- o...
2021-05-07 2021-05-30
Malmö stad Vi söker Projekteringsledare till projekteringssektionen
Staden växer och vi med den. Vi söker fler kollegor till vår projekteringssektion som brinner för projekteringsledning och hållbar stadsutveckling. Är du den vi söker? Arbetsuppgifter Stadsutvecklingen i Malmö sker i en snabb takt och det är många som vill bosätta sig i vår stad. Här har fastighets- och gatukontoret och stadsutvecklingsavdelningen en betydande roll då vi ansvarar för samordning och ledning av exploaterings- och infrastrukturprojekt i Malmö. Stadsutvecklingsavdelningen har som uppdrag att skapa en helhetssyn när det gäll...
2021-05-07 2021-05-23
Boverket, Tekniska egenskaper Konstruktör
För närvarande har vi ett stort behov av ytterligare kompetens inom konstruktion och vi söker därför en byggnadskonstruktör till Boverket för en ettårig tidsbegränsad anställning, med placering i Malmö eller Karlskrona. Tjänsten innebär kvalificerade uppgifter såsom att utveckla våra publika vägledningar om konstruktionsreglerna (EKS) och nationella val till eurokoderna, svara på inkomna frågor om desamma samt representera Boverket i konstruktionsrelaterade ärenden rörande EUs förändringsarbete av byggproduktförordningen, harmoniserade standard...
2021-05-07 2021-05-26
1 2 3 >