Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb inom bygg och anläggning


Här hittar du lediga jobb som målare och andra lediga platser inom kategorin bygg och anläggning. Det är en omfattande kategori; här hittar anläggningsarbetare lediga jobb och det finns jobb för golvläggare, murare, målare och många andra yrkesgrupper.

Du kan förfina din sökning för att hitta passande offentliga bygg- och anläggningsjobb i olika delar av landet. Om du till exempel är intresserad av offentliga jobb vvs-montör i Skåne eller liknande så kan du söka på det.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Skellefteå kommun, samhällsbyggnad Sommarjobb anläggningsarbetare
Verksamhetens huvuduppdrag är att bygga, utveckla, sköta och underhålla kommunens anläggningar. Tillsammans och i samarbete med närmaste chef och arbetsgrupp ska du bygga kommunens VA, gator och parkanläggningar. Du ska också driva och underhålla befintliga anläggningar.
2021-02-24 2021-04-18
NVK - Norra Västmanlands kommunalteknikförbund Anläggningsarbetare
Vi söker nu en ansvarsfull och engagerad person till tjänsten som anläggningsarbetare hos oss på NVK. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att arbeta med skötseln och underhållet av Fagersta och/eller Norberg gator och vägar. I det ingår underhåll och förebyggande arbete i både Fagersta och/eller Norberg, det innebär dessutom kontakt med våra entreprenörer samt kontroll av utförda tjänster. I tjänsten kommer du att arbeta löpande med kommunalt anläggningsarbete, VA-arbeten och renovering av befintligt nät. Du kommer även hjälpa andra på...
2021-02-24 2021-03-10
Göteborgs Stad , Kretslopp och vatten Byggledare
Vi söker nu byggledare till enheten Byggledning på Kretslopp och vatten. Byggledningsenheten innefattar utöver byggledning även upphandling. Enheten tillhör avdelningen Projekt och utveckling där våra medarbetare i projektverksamhet arbetar med att utreda, projektera och genomföra arbeten på vårt ledningsnät och våra vattenverk. Vi har ett nära samarbete inom avdelningen och arbetar tätt tillsammans med driftavdelningarna och förvaltningar samt bolag i Göteborgs stad. Vi arbetar på ett aktivitetsbaserat kontor. I rollen som Byggledare kommer d...
2021-02-24 2021-03-17
Hammarö kommun, Serviceförvaltningen Rörläggare till VA-enheten
VA-enheten inom Hammarö kommun består av 17 medarbetare. Vi söker dig som vill växa tillsammans med oss och bidra till att utveckla vår verksamhet. Som rörläggare inom VA-enheten är du en del av hela processen från planering till utförande. Verksamheten omfattar hela kommunen och vissa projekt är kortare andra löper över en längre tid. Du arbetar i lag ofta tillsammans med ytterligare en rörläggare och en grävmaskinist. Du kommer ställas inför situationer där du får använda din kreativitet och vi sätter stort värde på din problemlösningsförmå...
2021-02-24 2021-03-17
AB Ängelholmslokaler Strategisk fastighetsutvecklare
Sammantaget handlar arbetet om att i nära samarbete med kunden hitta hållbara lösningar för hur fastigheterna kan utvecklas, avvecklas eller skifta användning. Samt även upptäcka behov i tidiga skeden och samarbeta med andra fastighetsägare för att möta kundens behov av verksamhetslokaler. Vi erbjuder dig en spännande och givande nyinrättad roll. Vi är inne i ett uppbyggnadsskede och har stora ambitioner inom vårt bolag. Vi har en arbetskultur som präglas av högt engagemang, kundfokus, delaktighet och omtanke. Vi stödjer vårt förhållningssätt ...
2021-02-24 2021-03-19
Mölndals stad, Fastighetsavdelningen Projektledare till fastighetsavdelningen Mölndals stad
Som projektledare tillhör du Fastighetsavdelningen och vårt ansvarsområde är att förvalta, utveckla och upplåta lokaler till kommunens verksamheter. Du blir en del av vår projektenhet som består av 9 medarbetare och en ansvarig projektchef. Vi står inför många spännande investeringar under de kommande åren och här kommer du att ansvara för genomförandet av ny-,till- och ombyggnadsprojekt samt större underhålls- och reinvesteringsprojekt från tidigt skede till färdig byggnad. Du kommer att ha ett helhetsansvar för de projekt du leder. I arbetsu...
2021-02-23 2021-03-10
Torsby kommun, Tekniska avdelningen Maskinförare/anläggningsarbetare
Torsby kommun i Värmland söker en serviceinriktad och ansvarsfull maskinförare/anläggningsarbetare. Dina arbetsuppgifter är yttre kommunaltekniskt arbete i Torsby tätort med omnejd. Du kommer ingå i kommunens beredskapsgrupp (VA-beredskap och väghållning). Tjänsten är omväxlande och tillsammans med dina arbetskamrater sköter du om och underhåller kommunens anläggningar så som gator, parker och ledningsnät.
2021-02-23 2021-03-17
Växjö kommun Rörnätsreparatör till Tekniska förvaltningen
Arbetet består av drift- och underhållsarbeten på VA-ledningsnätet, dvs att ta hand om akuta läckor, underhålla ledningar med tillhörande anordningar, utföra planerade renoveringar av befintliga ledningssträckor och nyanläggningar av vatten- och avloppsnät. Du kommer omväxlande att arbeta i grupp eller lösa vissa uppgifter ensam.
2021-02-23 2021-03-16
Kristianstad kommun, Anläggning Projektledare Tekniska Förvaltningen
Som projektledare på Tekniska förvaltningen/Anläggning leder du på uppdrag bygg- och anläggningsprojekt till fastställd tid, kostnad och innehåll. Förekommande projekt omfattar områden inom gator och vägar, vatten och avlopp, parker, lekplatser med mera. Rollen spänner över ett brett kompetensområde och du driver ett flertal projekt parallellt. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat delaktighet i förstudier, projektplanering, upprätta tidplaner, kalkyler, framtagande av kravspecifikationer för upphandlingar, ÄTA-hantering, projektering, framdr...
2021-02-23 2021-03-21
Göteborgs Stad , Lokalförvaltningen Markingenjör med byggledaransvar
Vi på serviceavdelningen ansvarar för tillsyn, reparation samt drift av områdena mark, byggnad och installationer över tid med god teknisk status och nöjda kunder. Detta uppnås genom ett nära samarbete med kund, förvaltningens övriga avdelningar samt andra organisationer i staden. Avdelningen ansvarar för att genomförandet av besiktningar som myndigheter kräver samt bidar till utvecklingen av energisparåtgärder. Vi utför de uppdrag som beställs av våra kunder. Dina arbetsuppgifter; Som markingenjör med byggledaransvar blir det du som följer u...
2021-02-22 2021-03-14
Malmö stad Vi söker två entreprenadingenjörer!
Arbetsuppgifter Arbetar du inom anläggningsbranschen och strävar efter en roll som innebär ett stort ansvar och kontroll över stadens entreprenadprojekt? Vill du ha ett omväxlande arbete på beställarsidan och verka inom en kommun som befinner sig i en spännande tillväxtfas? Då ha...
2021-02-22 2021-03-14
Luleå kommun Projektledare Mark
Vi söker nu en projektledare till sektionen Bygg & Anläggning som vill hjälpa oss att fortsätta utveckla och forma Luleå. Här finner du ett team med glada och engagerade kollegor som tillsammans strävar mot att göra skillnad i samhället. Som projektledare arbetar du med hela byggprocessen, från planering till byggande och överlämnande. Du ansvarar för att genomföra projekt inom beslutade tids- och kostnadsramar och har ekonomiskt ansvar för projektens genomförande med uppföljning för verksamheten. Du fattar beslut om åtgärder samt ansvarar för ...
2021-02-19 2021-03-14
Göteborgs Stad , Trafikkontoret Trainee med inriktning Gata och Spår
Göteborg står inför en stor omvandling, staden växer och med det nyttjar vi stadens anläggningar på såväl nya sätt som i större omfattning. Detta ställer krav på att vi har genomtänkta och långsiktiga strategier för hur vi tar hand om alla de anläggningar som redan investerats i. Inom enheten Gata Spår hanterar vi många av de områdena kring hur vi sköter och tar hand om vår stad. Som trainee med inriktning mot funktionsentreprenader gata kommer du att vara delaktig i såväl planering som utförande av entreprenader som hanterar underhåll av vägr...
2021-02-19 2021-03-19
Växjö kommun, VEAB Projektledare för nätutbyggnad inom Kraft och värme
Vi söker en driven projektledare som ska ansvara för olika typer av projekt rörande utbyggnad av fjärrvärme- och fjärrkylanät, solcellsparker och laddstolpar. Fjärrvärmeutbyggnader är för tillfället det område som dominerar i antal projekt. Där ingår allt från anslutning av enskilda kunder till hela exploateringsområden. Vi har en stark strävan att upprätthålla en hög leveranssäkerhet till våra kunder och driver därför kontinuerligt förnyelse- och underhållsprojekt, vilket också är en del av tjänsten. Vi arbetar efter beprövade processer och ...
2021-02-19 2021-03-14
Alingsås kommun, Trafik och planering Samhällsbyggare inriktning trafikingenjör
Som trafikingenjör arbetar du dagligen för att Alingsås skall ha en säker och god trafikmiljö i samband med planering, byggnation och underhåll av vägar. Du kommer att tillsammans med en positiv och kompetent grupp av trafikingenjörer, trafikhandläggare, gatuingenjör och trafikplanerare att arbeta med myndighetsutövning, parkeringsfrågor, granskning av trafikanordningsplaner, lokala trafikföreskrifter, bygglovsgranskning samt agera teknikstöd till övriga organisationen inom ditt område. Som trainee inom Framtidens Samhällsbyggare kommer du ...
2021-02-19 2021-03-19
Göteborgs Stad , Kretslopp och vatten Trainee - Projektingenjör
Som trainee kommer du att få en tillsvidareanställning som projektingenjör på Stadsutvecklingsavdelningen hos oss på Kretslopp och vatten. På Stadsutvecklingsavdelningen driver vi och projektleder samtliga Kretslopp och vattens frågor i detaljplaneprocessen och i genomförandet av efterföljande exploateringsprojekt. Vi arbetar alltså med VA, dagvatten, skyfall och avfall i hela kedjan från systemlösningar i det kommunala planarbetet till genomförande via projektering och byggnation. Vilken inriktning just du kommer att ha diskuterar vi tillsamma...
2021-02-19 2021-03-19
Göteborgs Stad , Lokalförvaltningen Uppdragsledare mark- trainee Framtidens Samhällsbyggare
Framtidens Samhällsbyggare är ett helt unikt traineeprogram som har utvecklats gemensamt av företag och förvaltningar inom Göteborgsregionen. Genom vårt samarbetskoncept formar vi framtidens medarbetare i ett gränsöverskridande program mellan samhällsbyggnadssektorns olika branscher, företag och kommunala verksamheter. Genom programmet ger vi dig chansen att utvecklas på ett sätt som sektorn behöver för att ta sig an framtidens byggande. Som trainee kommer du att få en tillsvidareanställning i namn företag/organisation. Under 14 månader ingår ...
2021-02-18 2021-03-11
Lerums kommun, VA-enheten Rörläggare till VA-enheten
De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av service och underhåll av det kommunala VA-ledningsnätet, vilket innefattar bl a läcksökning, åtgärda spill- och dagvattenstopp, utföra vattenavstängningar samt diverse undersökningar. Du kommer även vid behov vara behjälplig med att laga vattenläckor, utföra rörläggning, inkoppling av serviser mm. I arbetet kan beredskap för VA-ledningsnätet att ingå på sikt. Som rörläggare arbetar du både självständigt och i nära samarbete med kollegorna. Arbetet utförs tillsammans med egen personal samt våra inhyrda...
2021-02-18 2021-03-30
Hultsfreds kommun, Östra Smålands Kommunalteknikförbund ÖSK söker två säsongsarbetare med placering i Högsby
Arbetsuppgifterna består av drift, underhåll av gator, vägar, parker, planteringar, lekplatser och grönytor samt även av kommunens vatten- och avloppsnät. I detta ingår arbete med maskiner såsom traktorer och lastmaskiner med tillhörande utrustning, röjsåg, motorsåg, gräsklippare och även med moderna hjälpmedel är arbetet fysiskt krävande.
2021-02-18 2021-03-12
Hultsfreds kommun, Östra Smålands Kommunalteknikförbund ÖSK söker säsongsarbetare med placering i Hultsfred och Virserum
Arbetsuppgifterna består av drift, underhåll av gator, vägar, parker, planteringar, lekplatser och grönytor samt även av kommunens vatten- och avloppsnät. I detta ingår arbete med maskiner såsom traktorer och lastmaskiner med tillhörande utrustning, röjsåg, motorsåg, gräsklippare och även med moderna hjälpmedel är arbetet fysiskt krävande.
2021-02-18 2021-03-12
Göteborgs Stad , Higab Trainee, biträdande projektledare för Framtidens Samhällsbyggare
Framtidens Samhällsbyggare är ett helt unikt traineeprogram, som har utvecklats gemensamt av företag och förvaltningar inom Göteborgsregionen. Genom vårt samarbetskoncept formar vi framtidens medarbetare i ett gränsöverskridande program mellan samhällsbyggnadssektorns olika branscher, företag och kommunala verksamheter. Genom programmet ger vi dig chansen att utvecklas på ett sätt som sektorn behöver för att ta sig an framtidens byggande. Som trainee kommer du att få en visstidsanställning på 14 månader på Higab. Under perioden ingår du i trai...
2021-02-18 2021-03-19
Byggebo AB Målare
Vi söker dig som har målarutbildning eller tidigare erfarenhet inom området. Tjänsten som målare/ servicemålare kräver att du kan arbeta självständigt och du tar ansvar över arbetets utförande. Vidare är du en driven person som vill utvecklas med oss. Du är kommunikativ och utåtriktad då arbetet även kommer att innebära mycket kontakter med våra hyresgäster. Stor vikt kommer att läggas vid din personlighet.
2021-02-18 2021-03-31
Skellefteå kommun, samhällsbyggnad Bygglovshandläggare
Som bygglovhandläggare hanterar du ansökningar om bygglov, strandskyddsdispens och tillsyn enligt plan- och bygglagen. Du arbetar varierat och utåtriktat med att informera och ge råd till företag och medborgare i möten, via telefon, mejl och webb. Du kommer samarbeta med dina kollegor på bygglov, med andra tjänstepersoner inom kommunen, politiker, medborgare, konsulter samt andra myndigheter. Som handläggare arbetar du kontinuerligt med att effektivisera arbetsprocesser samt att alltid ge medborgarna hög service och ett professionellt bemötande...
2021-02-17 2021-03-03
Enköpings kommun Projektledare VA
Som projektledare hos oss bli din uppgift att planera, driva och leda anläggningsprojekt inom va med ansvar för ekonomi, tidplaner och kvalitetsuppföljning. I rollen har du ett helhetsansvar för projekten från planering till överlämning till förvaltare. Det innebär bland annat att: - verka för ett gott samarbete och laganda inom projekten - upprätta och följa upp tidplaner och ekonomi - planera för och utföra projektets upphandlingar med hjälp av kommunens upphandlingsstöd - arbeta med styrning och leveransuppföljning av konsulternas och ent...
2021-02-17 2021-03-12
Härryda kommun Projektledare med intresse för byggprojekt och drift
Vi söker en projektledare som brinner för att förstå helheten i ett samhällsbyggande. Du är en ansvarstagande och driven person som har struktur men flexibilitet att anpassa dig till en stor variation av uppdrag. Som person gillar du att hantera projekt både ute på arbetsplatsen och från skrivbordet med ibland korta ledtider. Du kommer att samverka med projektledare och driftingenjör samt delta i olika faser under byggprocessen från planering/projektering, anläggande till driftsättning, drift och underhåll. Du har ett helhetstänk och förstå...
2021-02-17 2021-03-19
1 2 3 >