Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb inom bygg och anläggning


Här hittar du lediga jobb som målare och andra lediga platser inom kategorin bygg och anläggning. Det är en omfattande kategori; här hittar anläggningsarbetare lediga jobb och det finns jobb för golvläggare, murare, målare och många andra yrkesgrupper.

Du kan förfina din sökning för att hitta passande offentliga bygg- och anläggningsjobb i olika delar av landet. Om du till exempel är intresserad av offentliga jobb vvs-montör i Skåne eller liknande så kan du söka på det.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vårgårda kommun, Samhällsbyggnad Abonnentingenjör till Gata/VA-enheten
Gata/VA-enheten söker en abonnentingenjör till VA-gruppen som kan sköta kontakter med nya och befintliga VA-kunder, samt planera för utbyggnader av ledningsnätet samt kontinuerliga förbättringar genom förnyelse- och underhållsplanering. Arbetet innehåller såväl tekniska, juridiska som ekonomiska frågor. Du behöver ha en helhetssyn över VA-ledningsnätet som omfattar både det nya och gamla nätet. Du har tillräckliga kunskaper om VA-ledningsnät för att beställa och kontrollera konsultutredningar, samt göra egna projekteringar vid behov. Du har er...
2022-09-23 2022-10-20
Göteborgs Stad , Lokalförvaltningen Projektledare
Göteborg växer och förändras snabbt. Få städer har den utvecklingspotential som finns här. Planeringen av det framtida Göteborg är ett lagarbete med många inblandade och lokalförvaltningen har en central roll i denna utmaning. Vill du vara med och bygga Göteborgs Stad tillsammans med oss och skapa stadsmiljöer där livet får ta plats? Förvaltningens projektavdelning har det viktiga uppdraget att genomföra projekt för ny-, inhyrnings-, ombyggnations- och underhållhållsprojekt för att möta stadens behov av exempelvis skolor, förskolor, äldreboend...
2022-09-23 2022-10-31
Gnosjö kommun, Teknik och Fritidsförvaltningen Enhetschef Gata/Park
Gnosjö kommun, teknik- och fritidsförvaltningen söker en enhetschef till gata/parkenheten, där det finns möjlighet under rätt förutsättningar att utvecklas till produktionschef eller motsvarande. Enhetschefstjänsten innebär att du leder ett 10-tal medarbetare och ansvarar för den dagliga driften med service i flertalet samhällsfunktioner. Tjänsten innebär fullt chefsansvar för ekonomi, verksamhet och personal för enheten. Du kommer att göra inköp av material och tjänster kopplade till verksamheten utifrån de avtal vi har. Det direkta ansvaret f...
2022-09-23 2022-10-05
Lekebergs kommun, Teknik- och serviceavdelningen Vi söker en ingenjör för vikariat
Vi söker nu en engagerad och driftig ingenjör för ett vikariat till Teknik- och serviceavdelningen som ska arbeta huvudsakligen med kommunens VA-frågor. Vi erbjuder dig ett varierande och stimulerande uppdrag där du har möjlighet att arbeta brett och verka för en säker och miljömässigt hållbar VA- verksamhet. Lekebergs kommun är en tillväxtkommun vilket innebär bland annat nyanläggning och underhåll av ett flertal infrastrukturprojekt inom främst VA-området men även gata, park och dagvattenlösningar. Du kommer bl.a. arbeta med: • Hålla ledni...
2022-09-23 2022-10-16
Göteborgs Stad , Kretslopp och vatten Anslutningsingenjör
Göteborgs stad är just nu i ett stort expansivt läge där anslutningsavdelningen har en viktig roll. På enheten arbetar 12 medarbetare och arbetet präglas av ett mycket gott samarbetsklimat där vi stöttar varandra och nyttjar varandras styrkor och drivkrafter. På anslutningsenheten hanteras ärenden som har med stadens utveckling att göra. Som anslutningsingenjör hanterar du VA-anslutningsfrågor vid nybyggnation och utbyggnation i projekt. I rollen som anslutningsingenjör tar du bland annat fram underlag för nybyggnadskartor med lämplig anslutni...
2022-09-23 2022-10-07
Göteborgs Stad , Lokalförvaltningen Biträdande projektledare
Göteborg växer och förändras snabbt. Få städer har den utvecklingspotential som finns här. Planeringen av det framtida Göteborg är ett lagarbete med många inblandade och lokalförvaltningen har en central roll i denna utmaning. Förvaltningens projektavdelning har det viktiga uppdraget att genomföra projekt för ny-, ombyggnations- och underhållhållsprojekt för att möta stadens behov av skolor, förskolor, äldreboenden och boenden med särskild service. Totalt hanterar projektavdelningen runt 2000 projekt i delar av, eller genom hela byggprocessen f...
2022-09-23 2022-10-31
Tingsryds kommun, Tingsrydsbostäder Tingsryds bostäder söker Rörmokare på heltid
Vi söker en skicklig rörmokare med erforderliga behörigheter och yrkeserfarenhet. Du bör vara ansvarstagande, kreativ och serviceinriktad. Att du gillar raka rör och en familjär stämning är en förutsättning. Du har stort ordningssinne, kan hålla ett högt tempo, är en duktig problemlösare och gör noggranna arbeten med högsta kvalitet. Då tjänsten innebär arbete såväl ute i våra lägenheter som i våra större projekt så måste du kunna arbeta såväl självständigt som i grupp. Hos oss har du stora utvecklingsmöjligheter och kommer att kunna påverka...
2022-09-23 2022-11-01
Bodens kommun, VA- och avfallsavdelningen Produktionsledare VA Service Boden kommun
• Leda en grupp på fyra anläggare (drift och underhåll på ledningsnätet) • Bistå entreprenörer och privata med rådgivning i anslutningsärenden • Vara beställare för att utförande av servicearbeten • Stöd vid försäkringsärenden • Dagliga driftärenden gällande vårt ledningsnät • Stöd vid arbete med förnyelseplanering • Stöd vid VA-projekt • Lägga in driftstörningar i Geosecma • Arbete med infrakontrol Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten. Beredskapen är torsdag -torsdag, veckovila fredag. Ledningsgruppen VA består idag av fem personer. schema...
2022-09-23 2022-10-17
Göteborgs Stad , Lokalförvaltningen Projektledare
Göteborg växer och förändras snabbt. Få städer har den utvecklingspotential som finns här. Planeringen av det framtida Göteborg är ett lagarbete med många inblandade och lokalförvaltningen har en central roll i denna utmaning. Vill du vara med och bygga Göteborgs Stad tillsammans med oss och skapa stadsmiljöer där livet får ta plats? Förvaltningens projektavdelning har det viktiga uppdraget att genomföra projekt för ny-, inhyrnings-, ombyggnations- och underhållhållsprojekt för att möta stadens behov av exempelvis skolor, förskolor, äldreboend...
2022-09-23 2022-10-07
Lerums kommun, Projektenheten Projektledare
Du kommer arbeta på Projektenheten vid Lerums kommun med investeringsprojekt av olika karaktär. I vissa fall handlar det om att väcka liv i redan påbörjade projekt och i andra fall starta upp från början med projektbeställning utreda, planera, leda och verkställa. I din roll kommer du att ha mycket kontakt med kommunens olika verksamheter, t ex mark- och exploatering, VA-enheten, Sektor lärande, för att nämna några. Som projektledare kommer du att leda och investeringsprojekt, olika delprojekt, arbetsgrupper, göra upphandlingar och avropa ol...
2022-09-23 2022-10-21
Skövde kommun, Sektor samhällsbyggnad Gatuingenjör till Gatu- och naturenheten i Skövde kommun
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är kort- och långsiktig underhållsplanering. Du kommer därför att delta i fram-tagning av upphandlingsdokument, planera och beställa utifrån befintliga avtal samt följa upp och överse de arbe-ten som utförs. Du bedömer behov av arbeten i gatu- och vägnätet, gör kostnadsberäkningar och beställningar. Du skall också tillse att kvalitetskontroller sker, utvärdera avtal och delta i åtgärdsplanering. Din uppgift blir bland annat att tillsammans med andra säkerställa att rätt arbeten beställs, och utförs i enlighet m...
2022-09-23 2022-10-16
Göteborgs Stad , Lokalförvaltningen Teknisk samordnare-nya fastigheter
Vi på serviceavdelningen ansvarar för tillsyn, reparation samt drift av områdena mark, byggnad och installationer över tid med god teknisk status och nöjda kunder. Detta uppnås genom ett nära samarbete med kund, förvaltningens övriga avdelningar samt andra organisationer i staden. Avdelningen ansvarar för att genomförandet av besiktningar som myndigheter kräver samt bidrar till utvecklingen av energisparåtgärder. Vi utför de uppdrag som beställs av våra kunder. På område driftteknik, ansvarar vi för inomhusmiljön i våra fastigheter. Dessa fas...
2022-09-22 2022-10-06
Härryda kommun Processledare - trafik och mobilitet
Som processledare hos oss kommer din roll vara att delta i kommunens långsiktiga planering av mobilitet. Detta sker till exempel genom att arbeta med trafikplanering i större och mindre projekt och bevakning av trafikfrågor i detaljplaner. Du kan även komma att utarbeta förslag och underlag till kommunens yttrande och remisser i olika infrastrukturfrågor. Du initierar och genomför utredningar inom trafikverksamhetens område, deltar i kommunövergripande strategier och olika regionala samverkansforum. Du kommer arbeta sektorsövergripande och samo...
2022-09-22 2022-10-18
Bodens kommun, VA- och avfallsavdelningen VA- Ingenjör till Boden kommuns Utveckling och Stödenhet
Avdelningen för Vatten, Avlopp och Avfall (VAA) består av fyra enheter; Utveckling och Stöd, VA/Drift/Biogas, Avfall/Kundtjänst och Savo/Återvinningsmarknad. Vi på Utveckling och Stödenheten ansvarar för utredning och planering av VAA- avdelningens befintliga och framtida anläggningar. Vi söker nu ytterligare en VA-ingenjör till vår enhet som självständigt kan utföra: • Utredning av förnyelse-, omläggning och utbyggnad av VA-ledningsnät • Framtagande av åtgärdsförslag och principlösningar med tillhörande kostnadsuppskattningar, från förstudier...
2022-09-21 2022-10-17
Alingsås kommun, Gatuenheten Anläggare
Gatuenheten består idag utav 22 medarbetare som jobbar med drift och underhåll av kommunens gator och torg, reinvesterings- och investeringsprojekt för gator, GC-vägar och ledningsnät, där vi har två stora interna beställare, VA-avdelningen och Trafik och Planeringsenheten. Som anläggare hos oss på Gatuenheten i Alingsås kommun kommer du främst arbeta i ett av våra grävlag som utför arbete inom det kommunala VA-ledningsnätet. Det kommer också förekomma arbeta med mark- och anläggningsuppgifter såsom ombyggnation och underhåll av våra gator och...
2022-09-21 2022-10-23
Varbergs kommun Anläggningsarbetare
Varberg växer och därmed också vårt uppdrag. Vi söker därför dig som är anläggare och vill vara med och bidra till Varberg som en attraktiv stad att bo och verka i. Du kommer att ingå i enheten anläggning och jobba med framförallt anläggning av investerings- och exploateringsprojekt. Vissa drift- och underhållsarbeten kan också förekomma. Vid behov har du också beredskap i din tjänst.
2022-09-21 2022-10-19
Uppvidinge kommun, Tekniska avd VA-ingenjör till ett nytt samhällstekniskt gäng
Uppvidinge kommun gör nu ett krafttag för att bygga en organisation kring den samhällstekniska verksamheten. Förutom att rekrytera dig som VA-ingenjör, kommer vi att rekrytera förvaltningschef, en VA-chef och en gata/park-chef. Visst vill du vara med på den resan? Här får du ett meningsfullt arbete, där du bidrar till att säkra områdena vatten, avlopp och avfall för Uppvidinge kommuns invånare. Om du dessutom gillar ett omväxlande arbete, då ska du läsa vidare. Du kommer att arbeta tillsammans med förvaltningschefen, VA-chefen och kollegor med...
2022-09-20 2022-10-16
Region Gävleborg, Regionstyrelseförvaltningen Lokalplanerare till fastighetsavdelningen
Gävle sjukhus står inför flera stora förändringar och det görs stora insatser för att utveckla vården på sjukhuset. Nya arbetssätt införs och modernisering av vårdbyggnader pågår. För fastighetsavdelningen innebär det att samverka med alla verksamheter och övriga intressenter som blir berörda av byggprojekten. I rollen som lokalplanerare inom fastighetsavdelningen blir dina huvudsakliga arbetsuppgifter att arbeta tillsammans med fastighetsförvaltare, byggprojektledare och verksamheter i fastighetsrelaterade frågor kopplat till byggprojekt. Lok...
2022-09-20 2022-10-13
Sundsvall Elnät AB Projektledare fjärrvärme och fjärrkyla
Projektledaren är en nyckelperson för att få framgång i många projekt. Arbetet som projektledare kommer att innebära kalkylering, stöd till säljare vid offerter, medverka till att ta fram underhållsplaner, projektering/beredning I din roll som projektledare kommer du att ansvara för att leda projektering och utveckling av projekt för fjärrvärme och fjärrkyla, samt att ta fram underhållsplaner. Bland dina arbetsuppgifter ingår att aktivt stödja säljarna vid offerter och i försäljningsprocessen inom marknadssegmenten. Du ansvarar för kalkylerin...
2022-09-20 2022-10-10
Bodens kommun, Tekniska avdelningen Produktionsledare Tekniska avdelningen / Gatudriftenheten
Du kommer som produktionsledare att ansvara för en arbetsgrupp på ca 4-6 stycken medarbetare och entreprenörer. Du planerar, leder och fördelar arbetsuppgifter inom vatten och avlopp i befintliga gator (byte av befintliga ledningar). Du kommer även att leda nybyggnation av gator samt vatten och avloppsarbeten (nybyggnad). Du gör ekonomiska kontroller och uppföljningar, ger service till kommunens beställare samt innevånare. En annan stor del av jobbet är även att se till att rutiner följs, du är även ansvarig för arbetsmiljön för dina understäl...
2022-09-20 2022-10-09
VöFAB Projektledare Bygg
Du arbetar i huvudsak med att planera och projektleda ny -och ombyggnation för våra fastigheter. Du är drivande i hela processen från projektredovisning, upphandling, om- och nybyggnadsplanering, budget, uppföljning samt besiktning. Du agerar som beställare för våra projekt och ansvarar för planering, projektering och genomförande av projektet. Du har tät kontakt med konsulter och entreprenörer samt vår beställare kommunen. Vi arbetar med hållbarhet i våra projekt. Miljöbyggnad, träbyggnad, återbruk och energioptimering är områden vi vill utve...
2022-09-20 2022-10-09
Göteborgs Stad , Kretslopp och vatten Senior projektledare
Som Senior projektledare hos oss har du ansvar för att driva om- och tillbyggnadsprojekt på våra två vattenverk, Alelyckan och Lackarebäck, samt våra råvattenanläggningar. Du följer och leder projekten i alla faser från förstudie till genomförande med driftsättning och slutrapportering. I projektledarrollen ingår att ansvara för bland annat projektbudget, konsultstyrning, dokumentation och uppföljning. Du resursätter, planerar dina projekt och handlar upp konsulter där det krävs. Det är viktigt att du kan bygga effektiva team och skapa ett trev...
2022-09-19 2022-10-03
Göteborgs Stad , Lokalförvaltningen Servicesnickare
Serviceavdelningens grunduppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga verksamhetslokaler för våra hyresgäster. Vi utför kunduppdrag och underhållsuppdrag för våra hyresgäster med god service och kunden är ständigt i fokus för oss. Vi ansvarar för att säkerställa god fastighetsförvaltning vilket innebär att sköta drift av mark, byggnad och installationer samt underhåll. Detta gör vi genom tillsyn, skötsel, teknisk drift och reparationer av våra fastigheter. Vi upprätthåller myndighetskrav och bidrar till att utveckla energisparåtgärder genom at...
2022-09-19 2022-10-10
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle Trafikingenjör
Vi söker nu en trafikingenjör som ska arbeta för att Gävle ska vara en välskött stad med säkra trafiklösningar och god framkomlighet. Kom och gör Gävle renare, snyggare och tryggare tillsammans med oss! Som Trafikingenjör arbetar du i en bred roll inom trafikområdet. Du arbetar till stor del med lokala trafikföreskrifter samt trafikrelaterad myndighetsutövning men även med mindre trafikutredningar. I denna tjänst kommer du även att verka i utformningsskedet av olika former av trafiklösningar, leda projekt samt delta som expert i projekt, handl...
2022-09-19 2022-10-09
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad Rörnätstekniker
Som rörnätstekniker på VA-sektionen kommer du att arbeta med rörläggning, underhåll och service av det allmänna VA-nätet. Du samlar in, sammanställer och följer upp vårt interna kartsystem. Genom våra kunskaper utreder, felsöker och åtgärdar vi brister i vårat ledningsnät. Vi agerar kunskapsstöd till aktörer inom branschen. Du kommer att delta i tillsyn och skötsel av Lågtrycksavloppsstationer (LTA) och av bräddnivåmätare. Vi har hela kommunen som arbetsplats men du utgår från samma ställe varje dag och jobbar nästan alltid tillsammans med en...
2022-09-19 2022-10-09
1 2 3 4 >