Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Skövde kommun, Arbetsavdelningen Vi söker en gruppchef till våra distributionselektriker
Skövde växer snabbt ! Massor pågår och ännu mer är på gång. Bland annat har vi startat arbetet med att omvandla ett helt industriområde till en ny stadsdel, som blandar bostäder, kontor och service med utbildning, forskning och teknikpark. VÅR UPPGIFT är att bygga infrastrukturen, och i din roll som gruppchef, blir att leda och fördela det dagliga arbetet som utförs av våra distributionselektriker, anläggare mfl. Här kommer du spela en viktig roll för oss och, inte minst för det lokala energibolaget - Skövde Energi, som är vår största kund. ...
2023-11-21 2024-01-14
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Centrum 1:e Socialsekreterare för utredningsgrupp Barn och unga Centrum
Vill du ha ett meningsfullt, utvecklande och samtidigt utmanande arbete där fokus ligger på att göra skillnad för Centrums barn och unga? Vill du samtidigt arbeta inom en socialtjänst med bra stöd, bra struktur och tydliga rutiner? Då är det just dig vi söker. Vi söker en 1:e socialsekreterare som i nära samarbete med övriga två 1:e socialsekreterare kommer leda var sitt team med 5-6 handläggare. På våra enheter finns ett gott engagemang hos medarbetarna, våra förste socialsekreterare har gedigen erfarenhet av barnavårdsarbete. Dessutom har v...
2023-11-29 2023-12-13
Mariestads kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare, insatsgruppen Barn och unga
På enheten finns en utredningsgrupp och en insatsgrupp som handlägger ärenden enligt SOL och LVU. I varje arbetsgrupp finns sex socialsekreterare. Utöver dessa finns även en mottagningsgrupp, en familjehemsgrupp och två familjerättssekreterare. Kopplade till arbetsgrupperna finns två förste socialsekreterare och en kvalificerad handläggare. Grupperna präglas av stort engagemang, humor och professionalitet. Tillsammans driver vi ett arbete som gör skillnad för de barn, ungdomar och familjer vi möter. Du kommer till en arbetsplats med öppenhet i...
2023-11-29 2024-01-03
Härryda kommun Lärare i matematik och fysik till naturvetenskapsprogrammet på Hulebäcksgymnasiet
Vi söker två legitimerade lärare i matematik och fysik för undervisning på naturvetenskapsprogrammet på Hulebäcksgymnasiet. Du ingår i naturvetenskapsprogrammets arbetslag och kommer även att vara mentor för en klass tillsammans med en annan lärare. Du kommer eventuellt också att undervisa på andra program på skolan. Eventuellt kan en av tjänsterna bli en förstelärartjänst med utvecklingsuppdrag för att utveckla matematikundervisningen i Härryda kommun.
2023-11-29 2023-12-12
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Enhetschef till Hemtjänsten
Som enhetschef ansvarar du för att leda, styra, följa upp och utveckla din verksamhet så att kraven i gällande avtal, lagar och riktlinjer följs. I uppdraget ingår ett personal-, ekonomi-, arbetsmiljö och utvecklingsansvar. Socialförvaltningens ambition är att ett tydligt och nära ledarskap ska känneteckna verksamheten. Utifrån politiskt satta mål ska verksamheten planeras för måluppfyllelse i kvalitet och ekonomi i balans där brukaren hela tiden står i fokus. I tjänsten ingår att delta i äldreomsorgens ledningsgrupp, som tillsammans med verk...
2023-11-29 2023-12-31
Skövde kommun, Avdelning förskola Barnskötare till Dalvägens förskola, tillsvidare 100%
I rollen som barnskötare arbetar du med läroplanen som bas i den dagliga verksamheten och har tillsammans med arbetslaget ansvar för att läroplanens riktlinjer efterlevs. Givetvis anpassas metod, innehåll och bemötande utifrån varje barns specifika förutsättningar. Ditt arbete skapar en trygg, rolig och lärorik miljö för våra barn. Du är en viktig del av barnens vardag och utveckling och har också en central roll för verksamhetens utveckling.
2023-11-29 2023-12-05
Mölndals stad, Utbildningsförvaltningen Vi söker en Digitaliseringsspecialist till Campus Mölndal
Du blir en viktig resurs för att konkret omsätta tankar och idéer om hur vi ska nå målet att erbjuda digitalisering i världsklass genom flex, hybrid- och distansundervisningen och bidra till elevers måluppfyllelse. Tillsammans med skolans rektorer och förstelärare arbetar du för att utveckla en kreativ och tillgänglig digital lärmiljö och bidrar till ett kollegium som stävar efter att ligga digitalt i framkant. Du är den person som kan överbrygga glappet mellan lärares digitala förmåga, kunskap om möjligheter inom området och de pedagogiska utm...
2023-11-29 2024-01-07
Lerums kommun Vikarierande kommunjurist med inriktning bygglov och miljö
Tjänsten som vikarierande kommunjurist hos oss innebär ett omväxlande arbete med stor bredd. Du blir vårt interna stöd i juridiska överväganden med ansvar för att vägleda handläggarna i vägval inom främst Plan- och bygglagen och Miljöbalken. Du stöttar också kedjan mellan tjänstepersoner och politik i Miljö- och byggnadsnämnden. Här ingår controllerfunktion av beslutsunderlag i samverkan med nämndens presidium, chefer och handläggare. I juristuppdraget ingår också: - Omvärldsbevakning och rättsutredningar - Yttranden till överinstans i överkla...
2023-11-29 2023-12-13
Hjo kommun, Arbete och socialtjänst LSS- och biståndshandläggare
Det här är en tjänst där du får arbeta självständigt som LSS- och biståndshandläggare men med ett gott gäng av erfarna kollegor inom övriga socialtjänstens uppdrag runt dig. I rollen tar du emot ansökningar från enskilda och genomför utredningar genom att inhämta information och göra bedömningar. Utredningar mynnar ut i beslut och vid bifall inleds insatser som ska följas upp regelbundet. Arbetet utgår främst från lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) men även från Socialtjänstlagen (SoL). I ditt arbete som LSS-handläg...
2023-11-29 2024-01-07
Tjörns kommun, Funktionshinder Stödpedagog till LSS-verksamhet
Vi söker en kreativ och engagerad medarbetare till Vård och Omsorgsavdelningen, LSS-verksamheten, grupp- och serviceboende. Vi erbjuder ett stimulerande arbete där du får möjlighet att i team bidra med din kompetens och vara med att utveckla verksamheterna. Som stödpedagog har du ett nära samarbete med stödpedagoger, pedagogiska ledare, stödassistenter, den enskilde och dennes nätverk. Du ansvarar för översyn av dokumentationen och stå för ett reflekterande arbetssätt i gruppen. Du ska kunna söka ny kunskap och vägleda övriga kolleger i att ...
2023-11-29 2024-01-07
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Är du vår nya bemanningsadministratör till Bemanningsenheten Sydväst?
Nu söker vi två nya kollegor som ska arbeta som bemanningsadministratör i våra Bemanningsenheter Sydväst och Hisingen i Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. Bemanningsenheten ligger under HR och är en viktig samt värdefull del av stadens arbete. Vi är ett gäng hårt arbetande personer vars främsta uppdrag är att förse våra verksamheter med timavlönade när ordinarie personal är frånvarande. Vi har ett tätt samarbete både inom vår egen enhet och även utåt mot verksamheterna vi bemannar. Det höga tempot vi arbetar i leder till att vi har hög...
2023-11-29 2023-12-13
Skövde kommun, Avdelning gymnasium Skövde Lärare i Idrott & hälsa till Gymnasium Skövde Västerhöjd
Vill du ha ett spännande, utvecklande och utmanande arbete som också ger dig stor frihet? Då är du välkommen med din ansökan till oss! Vi söker en behörig lärare i Idrott & hälsa. I rollen som lärare hos oss får du möjlighet att fördjupa dig inom aktuella ämnen samtidigt som du får dela med dig av din kunskap till våra elever. Du är en stor och viktig del av elevernas utveckling, men är också en viktig del av gymnasium Skövdes fortsatta utveckling.
2023-11-29 2023-12-12
Svenljunga kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterska? Välkommen till Svenljunga!
Arbetsuppgifterna är sedvanliga sjuksköterskeuppgifter i hemsjukvård. Det handlar om att bedöma, planera och följa upp HSL-insatser. Som sjuksköterska har du även ansvar för att handleda och stötta omvårdnadspersonalen samt se till helheten för att ge patienten den bästa omvårdnaden.
2023-11-29 2023-12-23
Alingsås kommun, Haga hemtjänst Undersköterska till Haga hemtjänst
I vår verksamhet på Haga hemtjänst arbetar vi utifrån ett salutogent synsätt, vilket innebär att vi utgår från de resurser och förmågor som brukaren har. Vi anpassar stöd, omsorg och omvårdnad utifrån det individuella behovet. I ditt uppdrag kommer du att arbeta självständigt men samarbeta med dina kollegor för att nå verksamhetens mål och du kommer att arbeta utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och delegerade uppgifter enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilket hjälpbehov brukaren har men kan bland anna...
2023-11-29 2023-12-13
Alingsås kommun, Kvarboende Undersköterska till Alingsås Nattpatrull
I vår verksamhet arbetar vi utifrån ett salutogent synsätt vilket innebär att vi utgår från de resurser och förmågor som brukaren har. Vi anpassar stöd, omsorg och omvårdnad utifrån det individuella behovet. I ditt uppdrag kommer du att arbeta självständigt men också i hög grad samarbeta med dina kollegor för att nå verksamhetens mål. Vi har dubbelturer men också singel vilket medför att du måste utföra en del insatser på egen hand. Arbetet innebär också samverkan med anhöriga, biståndshandläggare, sjuksköterskor, enhetschef, kommunens egna hem...
2023-11-28 2023-12-12
Marks kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Byggnadsinspektör
I rollen som byggnadsinspektör handlägger du ärenden enligt plan- och bygglagen. I arbetsuppgifterna ingår handläggning av bygglov, anmälningsärenden och tillsynsärenden. Du kommer att hålla tekniska samråd, utfärda startbesked och slutbesked samt utföra arbetsplatsbesök och slutsamråd på plats. Du kommer också utreda och handlägga tillsynsärenden. Du arbetar självständigt men också tillsammans med kollegor för att utveckla processer, rutiner och utbyta kompetenser och erfarenhet. Majoriteten av ärendehanteringen sker genom delegation men viss...
2023-11-28 2023-12-17
Svenljunga kommun, Lysjö Undersköterska - nystartad korttidsverksamhet
Som undersköterska hos oss ansvarar du för att tillgodose den boendes individuella behov i vardagen genom god vård och omsorg. Det dagliga arbetet innebär personlig omvårdnad, hjälp vid måltidssituationer, stöttning i vardagen, vissa serviceinsatser, delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter samt aktiviteter med de boende. I arbetet ingår social dokumentation - att dokumentera händelser kring de boende och upprätta genomförandeplaner. Vi ser att du uttrycker dig väl i svenska språket - både i tal och skrift. Arbetet hos oss är omväxlande och du ...
2023-11-28 2023-12-14
Göteborgs Stad , Kretslopp och vatten Två Mätartekniker - vattenmätarbytare
Har du lång erfarenhet inom VA och vill ta ett stort ansvar för att vår vattenmätning utförs noggrant och systematiskt är du rätt person för oss? Vi söker nu en mätartekniker till vår enhet Mätarservice. Enheten Mätarservice är en av fyra enheter inom avdelningen Kundnära tjänster. Vi har ett affärsansvar för att kundernas vattenförbrukning mäts korrekt och som i sin tur är en förutsättning för att kunna ta rätt betalt. I ansvaret ingår mätarprovning, revisionsbyten av våra drygt 53 000 vattenmätare och insamling och analys av förbrukningsdata...
2023-11-28 2023-12-12
Ulricehamns kommun, Vuxenutbildningen Vård- och omsorgslärare till vuxenutbildningen
Tjänsten innehåller undervisning inom vård- och omsorgsämnen. Det ingår APL i kurserna vilket innebär ett nära samarbete med handledare i olika verksamheter. Du ingår i ett arbetslag där du självständigt och tillsammans med kollegor systematiskt planerar, genomför, följer upp och analyserar undervisningen. Samarbete i och över ämnesgränser med fokus på att förbättra verksamheten är en viktig del av arbetet. Som lärare är du väl förtrogen med skolans styrdokument. Tjänsten är en semestertjänst.
2023-11-28 2023-12-19
Partille kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Furulunds område, Partille kommun
Vi söker nu tre engagerade förskollärare till vårt växande Furulundsområde. Vi söker dig som tillsammans med oss vill skapa en trygg, rolig och lärorik för våra barn på förskolan! Du är väl förtrogen med förskolans pedagogiska uppdrag och har en humanistisk människosyn. Vi strävar efter en kvalitativ och lärande utbildning för våra barn och därför genomsyras allt vi gör av vårt systematiska kvalitetsarbete för att tillsammans med barnen få syn på processer och lärande. Hos oss är barnet alltid i centrum! Arbetsplatserna har tydliga och upparb...
2023-11-28 2023-12-12
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost Skolsocionom till socialförvaltningen Nordost
Till Skolsocionom-gruppen på enheten UngAngered söker vi nu en vikarierande Skolsocionom för att komplettera vårt Skolsociala arbete. Vikariatet är tidsbegränsat i 6 månader med möjlighet till förlängning. Du är anställd på Socialförvaltningen Nordost inom avdelningen Familjemottagning och resurser barn och vuxna. Ditt uppdrag blir att tillsammans med samverkansparter inom SSPF vara med och utveckla ett samverkansforum för arbetet med barn i mellanstadieålder. Du kommer verka på utvalda skolor i området i syfte att samverka kring och arbeta m...
2023-11-28 2023-12-12
Öckerö kommun, Samhällsbyggnadsverksamheten Måltidsbiträde
Du kommer att arbeta med alla förekommande sysslor i ett kök. Delta i beredning för såväl kall som varm mat, salladsförberedning, för- & efterarbete i kök, disk och städning. Viss matlagning kan förekomma. Vidare skall du vara beredd på att representera kosten på ett positivt sätt genom att vara välkomnande och lyhörd gentemot våra gäster.
2023-11-28 2023-12-28
Lerums kommun, Sektor samhällsbyggnad VA-strateg
Som VA-strateg kommer du att arbeta med strategiska frågor och utvecklingsprojekt, både inom VA och i samarbete med övriga sektor samhällsbyggnad. Tillsammans med verksamhetschef och tre enhetschefer kommer du att arbeta med verksamheten så att den utvecklas i enlighet med antagna styrdokument och utifrån tydligt invånarfokus mot vision, mål och verksamhetsidé. Du omvärldsbevakar, nätverkar, analyserar och kartlägger nuläge och långsiktighet, ser vilka utmaningar och möjligheter vi har idag och vilka förutsättningar som finns i framtiden. Du id...
2023-11-28 2023-12-12
Härryda kommun Lärare i fritidshem till Vällsjöskolan
Du har tillsammans med dina kollegor ansvar för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen på fritidshemmet. Ditt uppdrag är att stimulera alla elevers utveckling och lärande, ta tillvara på elevernas lust och nyfikenhet samt verka för en trygg och tillgänglig lärmiljö. Tillsammans med dina kollegor ska du skapa varje elevs bästa möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. Du har stor vana av att samarbeta med kollegor och du ser det som en självklarhet att tillsammans erbjuda varje elev en kvalitativ och trygg skolmiljö och e...
2023-11-28 2023-12-11
Skövde kommun, Avdelning förskola Barnskötare Trädgårdsstadens förskola, tillsvidare, heltid
Tillsammans med övriga kollegor skapar du förutsättningar för barnens lärande och utveckling genom att stötta det enskilda barnet. Ditt arbete skapar en trygg, rolig och lärorik miljö för våra barn och du är en viktig del av barnens vardag och utveckling. Du har också en bidragande roll för verksamhetens utveckling.
2023-11-28 2023-12-05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >