Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Alingsås kommun, Socialförvaltningen SOCIALT ARBETE PÅ RIKTIGT! Barn & unga socialsekreterare mottag respektive utredning/uppföljning
Som socialsekreterare inom enheterna barn & unga arbetar du med att bedriva ett kvalificerat mottags-, utrednings- och uppföljningsarbete enligt gällande lagstiftning. Signs of Safety genomsyrar allt vårt arbete och beroende på uppdrag som mottagssekreterare eller utredare/uppföljande socialsekreterare har du fokus på olika delar av socialtjänstprocessen. Du träffar våra barn, unga och familjer - ofta i nätverksmöten med de viktiga personer som finns kring familjen privat och professionellt. Du arbetar självständigt men också i nära samverkan m...
2023-01-12 2023-01-29
Vårgårda kommun, Samhällsbyggnad Projektledare för VA-ledningsnät
Gata/VA-enheten söker en projektledare med fokus på VA-ledningsnät. I uppdraget ingår att sköta kontakter med nya och befintliga VA-kunder, att planera och leda utbyggnadsprojekt på ledningsnätet samt leda kontinuerliga förbättringar genom förnyelse- och underhållsplanering. Arbetet innehåller såväl tekniska, juridiska som ekonomiska frågor. Du behöver ha en helhetssyn över VA-ledningsnätet som omfattar både det nya och gamla nätet. Du har tillräckliga kunskaper om VA-ledningsnät för att beställa och kontrollera konsultutredningar, samt göra e...
2022-12-23 2023-02-01
Vårgårda kommun, Utbildning F-9 Lärare mot fritidshem till Lena skola
Vi söker just dig som vill arbeta på vår fina skola med 150 elever från förskoleklass upp till år 6. Vi är en lantligt belägen skola med härlig utemiljö. Vi har tillgång till en stor sporthall flera dagar i veckan. I vårt fritidshem är vi två grupper, F-1 och 2-6, men vi arbetar också mycket tillsammans med hela vår grupp. I din roll inom fritidshemmet ansvarar du för planering, genomförande, utveckling och utvärdering av fritidshemmet. Med utgångspunkt i läroplanens syfte för fritidshemmet vill vi att alla inom fritidshemmets utför sitt arbet...
2023-01-29 2023-02-28
Skövde kommun, Barn- och ungdomsavdelningen Samordnare för Mini-Maria
Som samordnare för Mini-Maria ingår att på del av tjänst samordna uppdraget på Mini-Maria och på del av tjänst arbeta med förebyggande och behandlande arbetsuppgifter riktat direkt till ungdomar och deras familjer. I en uppstartsfas innebär fokus för tjänsten att delta i arbetet med att bygga upp verksamheten. Det innebär praktiska frågor såsom lokaler och möbler, men också att påbörja ett arbete med att utifrån erfarenheter från Mini-Maria-mottagningar i andra delar av Västra Götaland, ta fram lokala arbetssätt. Att tillsammans med enhetsch...
2023-01-27 2023-02-19
Tranemo Kommun , Glimringe Undersköterskor till Glimringe vård och omsorgsboende
Du kommer att arbeta som undersköterska på Glimringe vård- och omsorgsboende. På boendet finns det 35 platser fördelat på två demensavdelningar och en somatisk avdelning samt växelvårdsplatser. På boendet finns det en restaurang, allaktivering och gymnastiksal. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av omvårdnadsarbete så som personlig omvårdnad och hygien, ge socialt stöd och utföra delegerade arbetsuppgifter. Arbetet kräver att du kan arbeta självständigt och fatta egna beslut.
2023-01-27 2023-02-06
Alingsås kommun, Lendahl/Långared Lärare i fritidshem Lendahlsskolan
I rollen som lärare i fritidshem kommer du att arbeta i fritidshemmet och tillsammans med dina kollegor ansvara för planering, genomförande och utveckling av verksamheten. I tjänsten ingår att du samverkar med skolan, det kan vara genom arbete i klass, undervisning och genom rastvänskap. Du och dina kollegor arbetar tillsammans med att planera och undervisa utifrån läroplan och andra styrdokument. Uppdraget handlar om att skapa förutsättningar för lärande och utveckling, främja goda sociala relationer samt uppmuntra till lek och positiv samvar...
2023-01-27 2023-02-10
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Kock till Påvelundsskolan
Brinner du för mat och människor och vill bidra till bästa service, kvalitet och utveckling för våra barn? Då kan det här uppdraget vara något för dig! Till Påvelundsskolans kök söker vi nu en ny kollega med särskilt intresse av att laga specialkoster. Med passion, matglädje och en lösningsorienterad förmåga finns det stora möjligheter att använda sin yrkeskunskap i detta kök. Tillsammans med resten av teamet som består av tio duktiga kockar och en köksmästare arbetar ni dagligen för att servera en välsmakande meny för att öka matglädje hos e...
2023-01-27 2023-02-10
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Elevassistenter till grundsärskolan på Frölundaskolan
Frölundaskolan är en F-9-skola med både grundskola och grundsärskola. På grundsärskolan finns det för närvarande ca 30 elever fördelade på fem grupper i skolan och ett fritidshem med elever från åk 1-9. Eleverna läser både ämnen och ämnesområden enligt grundsärskolans kursplan. Vi söker två elevassistenter för arbete på grundsärskolan. I arbetet ingår att vägleda och motivera eleverna i deras skolarbete samt att stödja elevernas utveckling under fritidshemsvistelse. Arbetet med eleverna kommer att ske i olika situationer t ex vid lektioner, ra...
2023-01-27 2023-02-10
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Psykolog till Skolfam
Skolfam är en förebyggande arbetsmodell vars syfte är att stärka skolresultaten för familjehemsplacerade barn. Skolfam är ett samarbete mellan Grundskoleförvaltningen och Socialförvaltningarna. Arbetsmodellen Skolfam finns i 25 kommuner i Sverige och med stöd av Stiftelsen Allmänna Barnhuset bildar kommunerna ett nationellt nätverk. För mer information om arbetsmodellen se www.skolfam.se. Göteborg har under det senast året utökat Skolfamverksamheten och har idag 12 Skolfamteam. Varje team består av psykolog och specialpedagog i tätt samarbete m...
2023-01-27 2023-02-10
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Lärare i fritidshem till Påvelundsskolans Grundsärskola F-6
Påvelundsskolan F-6 är en skola med ca 490 elever i grundskola och grundsärskola. Våra arbetslag kännetecknas av stort engagemang och hög kompetens. Grundsärskolan riktar sig till elever inom årskurs 1-6. Här finns elever som läser ämnen såväl som ämnesområden. Vi söker nu en lärare i fritidshem till grundsärskolans fritidshem. Som lärare i fritidshem kommer du tillsammans med kollegor att planera, genomföra och följa upp lärande på fritidshemmet. Tillsammans arbetar vi för att under hela elevens skoldag utveckla deras färdigheter, fördjupa ...
2023-01-27 2023-02-10
Göteborgs Stad , Förskoleförvaltningen Barnskötare till Seglaregatan 17 och Koopmansgatan 22
Vi söker nu två barnskötare till Seglaregatan 17 och en till Koopmansgatan 22. Seglaregatan 17 ligger i rymliga och ljusa lokaler med en stor gård. Det är nära till både grönområden och lekplatser. Vår verksamhet utgår från barnen och de möts av pedagoger som utmanar och har tillit till deras förmåga. På förskolan har vi en egen kock som lagar all vår mat på plats. Koopmansgatan 22 ligger i den gamla vackra Karl-Johan skolan med ljusa, rymliga lokaler med hög takhöjd och fina stora fönster. På vår förskola lägger vi stor fokus på trygghet, om...
2023-01-27 2023-02-10
Göteborgs Stad , Förskoleförvaltningen Barnskötare sökes till Plantagegatan
Plantagegatan är en förskola för barn i åldrarna 15 år. Den har en avdelning, Plantan. På Plantagegatans förskola arbetar vi aktivt med att stärka barnens språkliga och kulturella identitet. Du vill tillsammans med dina kollegor skapa en utbildning av hög kvalitet och du strävar efter en likvärdig utbildning för barnen. Du tycker också att det kollegiala lärandet är viktigt, du tycker som oss att tillsammans blir vi så mycket bättre. I ditt uppdrag som barnskötare kommer du att utgå från förskolans läroplan och Göteborgs Stads styrdokument f...
2023-01-27 2023-02-10
Göteborgs Stad , Renova AB Drifttekniker Specialugn
Vi söker nu en drifttekniker till avfallskraftvärmeverket i Sävenäs för drift av vår specialugn. Som drifttekniker för specialugn ingår du i en arbetsgrupp av dagtidsgående personal som arbetsleds av biträdande driftchef. Tjänsten ingår i enheten energiåtervinning och bedrivs i både Renova AB och Renova Miljö AB. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar: • drift och skötsel av specialugn med kringliggande utrustning. • kremering av döda smådjur, riskavfall från sjukhus samt övrigt anvisat avfall. • mottagning av avfall och kundkontakt. • med...
2023-01-27 2023-02-12
Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen Enhetschef inom hemvården, Mariestads kommun
Det finns sju hemvårdsområden i kommunen där vi nu behöver tillsätta en enhetschef för tillsvidareanställning inom ett utav dessa områden. Som enhetschef inom hemvården i Mariestads kommun erbjuder vi dig ett spännande och utmanande uppdrag: att leda, utveckla och utvärdera arbetet inom din verksamhet. Vi har ett uttalat hållbarhetsfokus och är mån om att bygga en verksamhet som är varaktig över tid. För att lyckas med detta behöver vi chefer som vågar vara nytänkande och normkritiska. Du ansvarar för totalt ca 30 medarbetare och planerar oc...
2023-01-27 2023-02-26
Ulricehamns kommun, Funktionsnedsättning Vikarierande enhetschef inom verksamhet Funktionsnedsättning
Som enhetschef är du direkt underställd verksamhetschefen inom funktionsnedsättning (FN) och ingår som en naturlig del i FN:s ledningsgrupp. Som enhetschef har du personalansvar och arbetsmiljöansvar och är delaktig i frågor som rör arbetsrätt. Du ansvarar för bemanning och rekrytering samt arbetar aktivt med personalgrupperna. Du håller bland annat i APT samt medarbetar- och lönesamtal. Som enhetschef arbetar du med människor och är en i allra högsta grad närvarande chef. I uppdraget ingår en ekonomi i balans mot uppställda mål och att optime...
2023-01-27 2023-02-16
Ale kommun, Enhet vatten och avlopp Driftingenjör
Du kommer bland annat att arbeta med förebyggande säkerhet på våra anläggningar, både IT-säkerhet samt mot fysiska intrång. I detta arbete ingår många kontaktvägar både i och utanför organisationen. Exempel på arbetsuppgifter som kan förekomma i samband med det arbetet är projektering och utredning av olika skalskydd på anläggningar samt att säkra kommunikationsvägar mellan anläggningarna till SCADA systemet Cactus eye. Utöver detta kommer du att ansvara för processoptimering och utbyggnad Cactus Eye samt strategiskt planera, bedöma och undersö...
2023-01-27 2023-02-20
Skövde kommun, Vuxenavdelningen Vi söker fler boendestödjare till vuxenavdelningen
Vi har fått möjligheten att utöka med fler medarbetare efter att vi gjort en omorganisation. Därför söker vi nu fler boendestödjare till oss på Rosenhaga. Som boendestödjare på vårt boende på Rosenhaga arbetar du med personer med psykisk funktionsnedsättning. Din främsta arbetsuppgift är att ge brukarna stöd med sysslor som förekommer i hemmet och i vardagen med målet att ökad brukarens självständighet, hälsa och välbefinnande. Du kommer vara en hjälpande hand vid matlagning, städning och i brukarnas morgon- och kvällsrutiner. I arbetet ingår ...
2023-01-27 2023-02-19
Skövde kommun, Vuxenavdelningen Sjuksköterskeassistent - sommarjobb
Arbetet utgår från vår värdegrund som står för trygghet, ansvarskänsla och respektfullt bemötande. Som sjuksköterskeassistent hos oss arbetar du teamorienterat i nära arbete med legitimerad personal. Du arbetar i tvärprofessionella team tillsammans med psykiatrisjuksköterskor, arbetsterapeuter, boendestödjare, samordnare och sysselsättningspersonal. Arbetsuppgifterna är varierande och innehåller bland annat utdelning av medicin, injektioner, såromläggning, provtagningar, rehabilitering eller annan omvårdnad beroende på din erfarenhet. Du erbj...
2023-01-27 2023-02-22
Marks kommun, Socialförvaltningen Stödbiträde/Stödassistent till 2 LSS-boenden i centralorterna Kinna & Skene
Nu söker vi 2 nya kollegor till våra team på: Varpen - Ett LSS-boende i centrala Kinna med 5 lägenheter. Ängen - Ett LSS-boende i centrala Skene med sammanlagt 5 brukare. Tjänsterna är utformade utifrån rörlig placering vilket betyder att man kommer att arbeta på båda boendena beroende på hur behovet ser ut. Arbetsuppgifterna varierar beroende på de boendes funktionsförmåga, behov och individuella förutsättningar. Det grundläggande arbetet i rollen som stödbiträde/stödassistent är att tillsammans med brukare, deras anhöriga och företrädare...
2023-01-27 2023-02-12
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Lärare i svenska och svenska som andraspråk till samhälls- & naturprogrammen på Burgårdens gymnasium
På Burgården utbildar vi för verkligheten, och precis som i verkligheten är vår skola en myllrande värld, med massor av inriktningar, människor och möten. Vi erbjuder yrkesprogram, högskoleförberedande program och introduktionsprogram. Vi är en mångkulturell skola med 1250 elever från alla stadsdelar och kranskommuner. Här rör sig framtidens frisörer och djurvårdare tillsammans med samhällsvetare, undersköterskor, barnskötare, naturvetare och väktare. Hos oss får du möjlighet att växa i ditt yrke och vara en viktig del av vår utvecklingsresa fö...
2023-01-27 2023-02-12
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Vi söker nu sommarvikarier för arbete på vårt äldreboende - Solhöjden Norra
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med våra äldre och vill vara med att göra skillnad genom att stötta och hjälpa dem med den omsorg och omvårdnad de behöver varje dag. Du kommer få arbeta i vårt härliga hus och vara med att ge alla som bor här en fin sommar. Välkommen att höra av dig till oss.
2023-01-27 2023-05-31
Mölndals stad, Skolförvaltningen Förskollärare sökes till Öppna Förskolan - Familjecentral
Vi söker två förskollärare till öppna förskolan och i samarbete med familjecentralen. Våra verksamheter finns belägna i Mölndal och Kållered. Öppna förskolans uppgift är att erbjuda barn i åldrarna 0-6 år en god pedagogisk verksamhet i nära samarbete med de vuxna besökarna. Samtidigt får de vuxna möjlighet till kontakt och gemenskap. Besökarna avgör själva när och hur ofta de kommer. Verksamheten skall vara rolig och stimulerande för barnen och ta till vara deras nyfikenhet och lust att lära. Lek och skapande bör ges stort utrymme. Verksamheten...
2023-01-27 2023-02-12
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Fysioterapeut
Vill du vara med på omställningsresan att utveckla den kommunala Hälso- och sjukvården i Mölndals stad till en god och nära vård? Rehabenhetens uppdrag är att utifrån ett personcentrerat arbetssätt arbeta och utveckla samverkan för en trygg och säker vård och rehabilitering för personer inom kommunal hälso- och sjukvård. Vi samverkar i omställningen med andra vårdgivare lokalt, med andra kommuner via GR och Västkom kring vårdens medarbetare, kompetensförsörjningen, digitalisering och utvecklingen av den personcentrerade vården. Som fysioterap...
2023-01-27 2023-02-19
Mölndals stad, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Socionom till familjecentralen Fyrklövern Lindome
Då vår nuvarande medarbetare går vidare till annat arbete behöver vi nu en socionom som genom samverkan med öppna förskolan och primärvården skall arbeta familjecentrerat, hälsofrämjande, tidigt förebyggande och stödjande. I rollen ingår också att vara samordnare. Det innebär att verka för att det gemensamma vardagliga arbetet fungerar, att vara en länk till styrgruppen samt att vara med i olika samverkanssammanhang. Du möter föräldrar både enskilt och i grupp. Dina specifika arbetsuppgifter som socionom på familjecentralen handlar om att på e...
2023-01-27 2023-02-12
Alingsås kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Skolsköterska till enheten för barn och elevhälsa
I rollen som skolsköterska i den centrala elevhälsan samverkar du med övriga elevhälsoprofessioner i det dagliga arbetet för att skapa förutsättningar för elevers lust att lära och möjligheter att lyckas. Du arbetar till stor del med förebyggande och hälsofrämjande och säkerställer den medicinska insatsen i elevhälsans arbete, detta innebär bl.a. hälsobesök, vaccinationer, tillväxtkontroll, enklare sjukvård, medverka i elevhälsoteam med mera. Tillsammans med dina kollegor arbetar ni med att skapa de bästa förutsättningarna för våra elevers ut...
2023-01-27 2023-02-10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >