Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vårgårda kommun, Samhällsbyggnad Driftledare till VA-enheten
Gata/VA-enheten söker en driftledare som kan ansvara för reningsprocesserna hos vatten- och avloppsanläggningar för Vårgårda kommuns abonnenter, i samarbete med våra drifttekniker. Du kommer att höra till VA-gruppen som består av nio personer. Vi söker dig med erfarenhet inom vatten- och avloppsbranschen som är intresserad av att arbeta med drift, underhåll, styrning, egenkontroll och utbyggnad av vatten- och avloppsanläggningar i Vårgårda, Lagmansholm och Östadkulle. VA-gruppen ansvarar för drift, underhåll och utveckling av ett vattenverk, ...
2021-07-08 2021-08-05
Vårgårda kommun, Samhällsbyggnad Gata/park-arbetare med kompetens inom anläggning
Inom gata/park-gruppen är vi 6 engagerade medarbetare som tillsammans skapar mervärde för Vårgårda kommuns invånare. Vi har en gemensam organisation tillsammans med VA-gruppen som omfattar 11 medarbetare. Välkommen till oss! Gata/VA-enheten söker en ny kollega som tillsammans med oss kommer att ansvara för skötsel och underhåll av Vårgårda kommuns allmänna ytor. Arbetsuppgifterna är varierade och innebär bland annat gräsklippning, underhåll av parker, grönområden och lekplatser, bevattning av blommor och rabatter, gatuarbeten, vinterväghållnin...
2021-06-02 2021-08-15
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Skolsköterska till Hammarkullen Emmaskolan
Vi söker nu en skolsköterska som vill jobba mellan 50-70 % på en liten och mycket trevlig skola i Hammarkullen. Emmaskolan är en skola som ligger i natursköna Hammarkullen och har elever från förskoleklass till åk 3. Söker du ett omväxlande, självständigt och meningsfullt arbete där du som skolsköterska kan göra skillnad varje dag? Då kan det här vara ett uppdrag för dig! Som skolsköterska arbetar du hälsofrämjande och förebyggande med bland annat hälsobesök, hälsosamtal och vaccinationer enligt basprogram i Göteborgs Stads metodhandbok för sk...
2021-07-28 2021-08-11
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Biträdande rektor till Tångenskolan
Tångenskolan ligger i Tuve och är en F-6 skola med 2 klasser i varje årskurs. Skolan ligger vackert inbäddad i naturen, fritt från störande trafikleder. Eleverna har tillgång till en lekpark, bollplan och naturområden. För närvarande går det 320 elever på skolan. Vår målsättning är att Tångenskolan ska vara en skola där elever, personal och föräldrar trivs och har ett gemensamt ansvar för att skapa goda förutsättningar för lärande. Från HT 2021 kommer hela vårt mellanstadium att flytta in i nybyggda Glöstorpsskolan som ligger centralt vid Tuve...
2021-07-28 2021-08-11
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Skolpsykolog till Hammarkullen
Välkommen till Hammarkullen! På två av skolorna i Hammarkullen, Hammarkullsskolan och Emmaskolan kommer du verka som skolpsykolog med dina tjänster för elever i åldrarna F-3. Du kommer vara en av två psykologer i området Hammarkullen vilket innebär ett nära samarbete mellan dig och din kollegan för att skapa en helhetssyn i området med barnperspektivet som utgångspunkt! Målsättning för hela området är att skapa trygghet, studiero och undervisning av hög kvalité. Som skolpsykolog kommer du bidra med din psykologiska kompetens i Elevhälsan som s...
2021-07-28 2021-08-11
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Hisingen Socialsekreterare mottagningsgrupp BoU, Höstvädersgatan/socialförvaltningen Hisingen
Är du redo för ett utmanande arbete i en trevlig arbetsgrupp med bra struktur? Då ska du söka jobb hos oss! Två av våra medarbetare väljer nu att lämna oss för nya utmaningar och vi söker därför en ny kollega. Kanske är det du? Vi har också getts möjlighet att utöka handläggargruppen med ytterligare en tjänst, därför söker vi nu 3 nya kollegor. Arbetsgruppen består idag av sju handläggare och en 1:e socialsekreterare som är behjälplig i det dagliga arbetet. Alla har processhandledning i sina arbetsgrupper. Vi har aktiva hälsoinspiratörer på enh...
2021-07-28 2021-08-11
Skövde kommun, Arbetsavdelningen 2st ANLÄGGARE + 2st VA-tekniker / rör-läggare
Det här är jobbet för dig som vill vara med att bygga framtidens Skövde ! Du kommer att tillsammans med trevliga kollegor se nya stadsdelar växa fram. Arbetet varierat med allt ifrån nyanläggning och underhåll av kommunalt vatten och avlopp. Du är med och skapar förutsättningar för en fortsatt expansion av staden samt att underhålla den befintliga infrastrukturen. Vi följer de senaste rönen inom yrkesområdet och strävar alltid efter att ligga i framkant när det gäller teknisk utveckling. Vi tror oss veta att alla gör ett bättre jobb om man h...
2021-07-28 2021-08-31
Stenungsunds kommun, Kanslienheten Överförmyndarhandläggare till Stenungsunds kommun - Vikariat
Du kommer att arbeta med myndighetsutövning och självständigt arbeta med tillsyn och handläggning av ärenden som rör god man-/förvaltar-/och förmynderskap. Utreda och ansöka om anordnande, upphörande och jämkning av ställföreträdarskap är några av de uppgifter du kommer att arbeta med. I tjänsten igår även att handlägga ärenden kring samtycken till fastighetsförsäljningar, arvskiften, ansökningar om uttag samt rekrytering och utbildning av gode män och förvaltare. Det ingår också att företräda överförmyndarnämnden i domstol. I uppgiften att u...
2021-07-28 2021-08-24
Kriminalvården, Vänersborg Produktionsledare till anstalten Brinkeberg, Vänersborg
Efter introduktion kommer du som produktionsledare att vara med och ansvara för den dagliga driften. Tillsammans med övriga produktionsledare ansvarar du för att: sysselsätta anstaltens intagna i den dagliga verksamheten, tydliggöra regler och rutiner, instruera, arbeta tillsammans med intagna, vara sociala föredömen, handleda, kontrollera, föra närvaro och skriva lön för fullgjort arbete. I arbetsuppgifterna ingår även att utföra kvalitetskontroller, skötsel av lokaler och maskiner. Du förväntas aktivt bidra till att upprätthålla en god säkerh...
2021-07-28 2021-08-18
Herrljunga kommun, Socialförvaltning Undersköterska till Hemtjänst Tätort
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och vill ingå i vårt team som består av både män och kvinnor. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. Erfarenhet av yrket är ett krav då man arbetar mycket självständigt. Körkort är ett krav. Du är minst 18 år. Rekrytering sker löpande. Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens misstanke och belastningsregister uppvisas.
2021-07-28 2021-08-04
Herrljunga kommun, Socialförvaltning Undersköterskor till Hemtjänsten i Herrljunga
Sedvanliga arbetsuppgifter inom omvårdnad. Delegerade HSL uppgifter. Dokumentation
2021-07-28 2021-08-04
Skövde kommun, Barn- och ungdomsavdelningen Socialsekreterare Locus öppenvård, Barn och ungdom
Vi söker nu en LuL-handläggare för att arbeta med ungdomar som har ett kriminellt beteende. I arbets-uppgifterna ingår att • erbjuda rådgivning, stöd och behandlingsinsatser till ungdomar och föräldrar, • gå på polisförhör, göra yttrande, • ta emot anmälningar och att vara delaktig i de BBIC-utredningar som görs i samband med yttranden. • handlägga ungdomstjänst, samt utföra ungdomsvården. Gruppen arbetar både med service och på uppdrag av socialsekreterarna. Som stöd finns det en metodstödjande socialsekreterare som bl.a. har ansvar för...
2021-07-28 2021-08-31
Skövde kommun, Barn- och ungdomsavdelningen Socialsekreterare med utökat ansvar (SUA) inom området barn och ungdom
Tjänstens huvudsakliga inriktning är att vara ett verksamhetsnära stöd till arbetsledarna (metodstödjarna) gällande de uppgifter som innefattas i SUA-uppdraget enligt följande; • Introduktionsansvarig för alla nyanställda socialsekreterare och familjehemssekreterare, planera, genomföra och följa upp varje nyanställds individuella introduktionsplan. • Stöd i individuellt utformad yrkesintroduktion, utbilda med stöd av Socialstyrelsens webbmaterial för yrkesintroduktion för socialtjänstens barn-och ungdomsvård. • Stöd i individuellt utformad ar...
2021-07-28 2021-08-31
Partille kommun, Korttidsverksamhet barn och unga Stödpedagog, korttidsvistelse och korttidstillsyn
Till oss på enheten för korttidsvistelse och korttidstillsyn för barn och unga med funktionsnedsättning söker vi nu en stödpedagog! Ditt uppdrag är främst placerat på våra två korttidshem där vi också har korttidstillsyn för skolungdomar på eftermiddagar och lov. Verksamhetens huvudsakliga mål är att erbjuda bästa möjliga vistelse för våra deltagare utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer. En viktig del av dina arbetsuppgifter är såldes att säkerställa arbetet mot uppsatta utvecklingsmål som utfärdats enligt beslut och genomförandeplan. ...
2021-07-28 2021-08-11
Göteborgs Stad , Förskoleförvaltningen Förskollärare till Opalgatan 100
Opalgatans förskola består av tre avdelningar. Lek, lärande och utforskande är centralt hos oss, oavsett om vi är inomhus, på gården eller i vårt närområde. Dagarna på förskolan genomsyras av demokrati och empati. Barnens intresse och behov visar vägen. De som arbetar på Opalgatan följer och inspirerar med nya insikter, i strävan mot att ge alla barn förutsättningar till att bli goda samhällsmedborgare. Läsåret 21/22 kommer vi arbeta med extra fokus på att utveckla verksamhetens och barnens kommunikativa och digitala förmågor. Hos oss talar m...
2021-07-28 2021-08-11
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Backaskolan (F-6) söker lärare i Matematik och NO/Teknik
Kom till en fin nyrenoverad skola i en vacker miljö och arbeta med supertrevliga kollegor på Backaskolan! Vi är en tvåparallellig F-6 skola med ca 350 elever och 45 medarbetare som ligger centralt belägen på Hisingen med nära och täta bussförbindelser. För läsåret 21/22 kommer ditt uppdrag att vara i år 6, där du undervisar två klasser i matematik, NO och teknik. Där finns två kollegor som arbetat länge med klasserna och ni blir ett gott gäng som samarbetar tillsammans.
2021-07-28 2021-08-11
Göteborgs Stad , Lokalförvaltningen Enhetschef- inhyrningsprojekt
Göteborg växer och förändras snabbt. Få städer har den utvecklingspotential som finns här. Planeringen av det framtida Göteborg är ett lagarbete med många inblandade och lokalförvaltningen har en central roll i denna utmaning. Förvaltningens projektavdelning har det viktiga uppdraget att genomföra ny-, ombyggnations-, inhyrnings- och underhållhållsprojekt för att möta stadens behov av skolor, förskolor, äldreboenden och boenden med särskild service. Totalt hanterar projektavdelningen runt 1000 projekt i delar av, eller genom hela byggprocessen ...
2021-07-28 2021-08-22
Göteborgs Stad , Lokalförvaltningen Enhetschef- byggprojektledning
Göteborg växer och förändras snabbt. Få städer har den utvecklingspotential som finns här. Planeringen av det framtida Göteborg är ett lagarbete med många inblandade och lokalförvaltningen har en central roll i denna utmaning. Förvaltningens projektavdelning har det viktiga uppdraget att genomföra ny-, ombyggnations-, inhyrnings- och underhållhållsprojekt för att möta stadens behov av skolor, förskolor, äldreboenden och boenden med särskild service. Totalt hanterar projektavdelningen runt 1000 projekt i delar av, eller genom hela byggprocessen ...
2021-07-28 2021-08-22
Göteborgs Stad , Lokalförvaltningen Två enhetschefer- ombyggnad/underhåll
Göteborg växer och förändras snabbt. Få städer har den utvecklingspotential som finns här. Planeringen av det framtida Göteborg är ett lagarbete med många inblandade och lokalförvaltningen har en central roll i denna utmaning. Förvaltningens projektavdelning har det viktiga uppdraget att genomföra ny-, ombyggnations-, inhyrnings- och underhållhållsprojekt för att möta stadens behov av skolor, förskolor, äldreboenden och boenden med särskild service. Totalt hanterar projektavdelningen runt 1000 projekt i delar av, eller genom hela byggprocessen ...
2021-07-28 2021-08-22
Göteborgs Stad , Lokalförvaltningen Områdeschef- underhåll och inhyrningsprojket
Göteborg växer och förändras snabbt. Få städer har den utvecklingspotential som finns här. Planeringen av det framtida Göteborg är ett lagarbete med många inblandade och lokalförvaltningen har en central roll i denna utmaning. Förvaltningens projektavdelning har det viktiga uppdraget att genomföra ny-, ombyggnations-, inhyrnings- och underhållhållsprojekt för att möta stadens behov av skolor, förskolor, äldreboenden och boenden med särskild service. Totalt hanterar projektavdelningen runt 1000 projekt i delar av, eller genom hela byggprocessen ...
2021-07-28 2021-08-22
Lerums kommun, Röselid Lärare i spanska 50%, åk 6-9
Din tjänst som undervisande lärare är förlagd till Ljungviksskolan och du arbetar på tisdagar och torsdagar med elever i åk 6-9
2021-07-28 2021-08-11
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Musiklärare, cello, till Kulturskolan
I Göteborgs Kulturskola enheten Askim-Frölunda-Högsbo arbetar ca 25 engagerade lärare som tillsammans driver en bred verksamhet inom bild och form, dans, drama och musik. En stor del av vårt arbete sker i nära samarbete med skola och förskola. Vi har också ett starkt och växande samarbete inom området Kultur och Fritid. Från att Kulturskolan Askim-Frölunda-Högsbo varit en av sju självständiga kulturskolor i Göteborgs stad är vi nu alla under samma tak i Grundskoleförvaltningen. Den tidigare indelningen är än så länge intakt men kommer att förä...
2021-07-27 2021-08-12
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Stödassistent Hundraårsgatan
Är det du som ger en meningsfull vardag? Eftersom fyra av våra kollegor går på studieledighet eller föräldraledighet samtidigt så behöver vi täcka upp för dem med hjälp av dig. Vi söker dig som vill jobba som stödassistent på ett långtidsvikariat på boende med särskild service som ligger på Hundraårsgatan vid Kortedala torg. De fyra vikariaten ligger på allt från 6 månader upp till 1 år. Gruppbostaden riktar sig till personer som är under 65 år och som har behov av mycket omvårdnad och stöd i vardagen på grund av till exempel stroke, Parkin...
2021-07-27 2021-08-16
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Margretelund i Lidköping SiS Margretelund avd Arnhem och Arnbacken söker behandlingspedagoger
I arbetsuppgifterna ingår att utföra arbete på låsbara avdelningar. Arbetet görs enligt den behandlingsplan och de åtgärdsbehov som är utformade efter aktuell socialtjänsts uppdrag, och varje ungdoms specifika behov. I arbetet ingår även allmänsysslor som innefattas i ungdomens vardagliga sociala- och fysiska träning, samt att skriftligt dokumentera iakttagelser runt detta. I arbetsuppgiften kommer även att ingå kontakter med ungdomarnas familjer, socialtjänst och andra myndigheter. Du ansvarar för det dagliga arbetet med ungdomarna på avdelnin...
2021-07-27 2021-08-31
Mariestads kommun, Sektor ledning Kommunikatör med fokus på marknadsföring och produktion
Vi vill komplettera vår kommunikationsenhet med operativ kompetens inom marknadsföring och produktion. Vi söker därför en kommunikatör som vill vara med och utveckla vårt kommunikationsarbete och stärka Mariestad kommuns varumärke. Du är van vid att både planera, genomföra och utvärdera kommunikationsinsatser och du har känsla för grafisk formgivning. Vi tror att du har några års erfarenhet av kommunikatörsyrket, gärna inom offentlig sektor. Du är en person som drivs av utveckling och vill bidra till vass samhällsinformation och marknadsförin...
2021-07-27 2021-08-15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >