Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lerums kommun, Sävegården Undersköterska till Sävegården - Lerums kommun
Du ingår i ett multiprofessionellt team med ansvar och fokus på våra hyresgäster. Du kommer att stödja hyresgästerna i deras vardag mot uppsatta mål i genomförandeplanen. Att arbeta med delegering, självständigt föra social dokumentation och upprätta genomförandeplaner på dator i Treserva. Motivera och genomföra aktiviteter aktivt dagligen. Utveckla verksamheten gemensamt mot tydliga mål.
2021-12-22 2022-01-23
Mariestads kommun, Individ- och familjeomsorg Familjebehandlare med ungdomsfokus
Familjebehandlingen i Mariestadskommun söker en ny kollega med fokus på ungdomar. Som familjebehandlare arbetar du med barn och deras föräldrar inom socialtjänstens uppdrag. Målgruppen för Familjebehandlingen är familjer som antingen har beviljats en öppenvårdskontakt eller som själva sökt stöd. Arbetsgruppen består av 8 familjebehandlare och tillhör avdelningen Individ och familjeomsorgen. Inom arbetsgruppen finns stor erfarenhet och kompetens vilket medför kollegialt lärande och erfarenhetsutbyten. Att arbeta som familjebehandlare är både ro...
2022-01-22 2022-02-13
Mariestads kommun, Sektor stöd och omsorg Undersköterskor till Björkgården, Grangärdet och Strandgruppens hemvård
Nu söker vi dig som vill arbeta som undersköterska i Björkgården, Grangärdet och Strandgruppens hemvård. Att arbeta som undersköterska i hemvården innebär att du ska stötta personer med olika behov i deras hem. Arbetsuppgifterna utgörs av personlig omvårdnad, delegerade sjukvårdsuppgifter och service. Till arbetet hör även ett nära samarbete med samordnare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Hemvårdsgrupperna utgår från Björkgården och du möter brukare i deras hemmiljö i Grangärdet och Strandgruppen. Under arbetet har du t...
2022-01-21 2022-02-11
Gryning Vård AB, B. Hagen Gryning söker behandlingssekreterare till Hagen
Vad innebär tjänsten? Som behandlingssekreterare medverkar du i behandlingsplanering och utför kvalificerat utrednings- och behandlingsarbete under handledning. Du dokumenterar, har kontakt med uppdragsgivare, vårdnadshavare och skola samt andra viktiga personer i den unges nätverk. Då omvårdnad och tillsyn är en del av arbetet är det viktigt att kunna samarbeta, vara lyhörd och flexibel. Att vara ett stöd för barnen i deras dagliga rutiner är även det en väsentlig del av arbetet.
2022-01-21 2022-02-10
Gryning Vård AB, B. Hagen Gryning söker behandlingssekreterare till Hagen
Vad innebär tjänsten? Som behandlingssekreterare medverkar du i behandlingsplanering och utför kvalificerat utrednings- och behandlingsarbete under handledning. Du dokumenterar, har kontakt med uppdragsgivare, vårdnadshavare och skola samt andra viktiga personer i den unges nätverk. Då omvårdnad och tillsyn är en del av arbetet är det viktigt att kunna samarbeta, vara lyhörd och flexibel. Att vara ett stöd för barnen i deras dagliga rutiner är även det en väsentlig del av arbetet.
2022-01-21 2022-02-10
Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsernas IT-avdelning Kommunikatör till Länsstyrelsernas IT-avdelning
Vi söker en kommunikatör till vår grupp som arbetar med IT-avdelningens information och kommunikation. IT-avdelningen jobbar för Sveriges alla 21 länsstyrelser. Din roll är att stötta utvecklings- och teknikprojekt med kommunikationskompetens. Du kommer bland annat jobba nära projektledare och förvaltningsledare på IT-avdelningen. Tillsammans med dem planerar, genomför och utvärderar du kommunikationsinsatser. Du stöttar i att ta fram kommunikationsplaner och agerar rådgivare och bollplank i kommunikationsfrågor. Du tar fram och anpassar prese...
2022-01-21 2022-02-11
Göteborgs Stad , Göteborg & Co Copywriter
Som copywriter på enheten inhouse på avdelningen marknad och kommunikation arbetar du med att få fler att välja och upptäcka Göteborg. Du är en av flera kreatörer och ingår i ett team bestående av produktionsledare, AD/grafisk formgivare, digitala kommunikatörer och digital specialist. Du rapporterar till enhetschefen på inhouse. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att ta fram idéer, koncept och skriva copy och texter för en bredd av uppdrag och målgrupper. Du arbetar med alltifrån identitetsarbete till filmmanus, kampanjer, bolagskommunikat...
2022-01-21 2022-02-06
Göteborgs Stad , Kulturförvaltningen Enhetschef Kommunikation och Marknad till Göteborgs bibliotek och kulturhus
Nu rekryterar vi en enhetschef till enheten Kommunikation och marknad vid Göteborgs bibliotek och kulturhus. Vi söker dig som vill vara med och leda en ny, stor enhet i stark förändring med ett spännande uppdrag där målet är att skapa en jämlik och öppen stad med kulturen och konsten i centrum för utvecklingen av Göteborg. Avdelningen Bibliotek och kulturhus arbetar för att kulturen ska vara en kraft i en värld som ständigt förändras och som: - verkar för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri ås...
2022-01-21 2022-02-13
Göteborgs Stad , Kulturförvaltningen Inköpssamordnare till Kulturförvaltningen
Du kommer tillhöra vår ekonomiavdelning som består av ett engagerat och härligt team som stöttar varandra samt bidrar till varandras utveckling och trivsel. Arbetsplatsen är idag centralt lokaliserad. Hos oss får du möjlighet att arbeta nära och stödja uppskattade och kreativa verksamheter som når många och som är angelägen då staden växer och utvecklas. Tjänsten som inköpssamordnare hos oss innebär en samordnande roll i arbetet med att effektivisera och kvalitetssäkra förvaltningens operativa inköpsprocess och syftar till att skapa största m...
2022-01-21 2022-02-09
Partille kommun, Kommunikation Kommunikatör, inriktning visuell kommunikation till Partille kommun
Nu har du chansen att bli en av oss på kommunikationsenheten i Partille kommun. Enheten består av sex medarbetare och en kommunikationschef. Som en del av kommunikationsenheten får du engagerade och kompetenta kollegor som tillsammans stöttar förvaltningarna i Partille med operativt och strategiskt kommunikationsstöd. Hos oss är dagarna omväxlande med många kontaktytor och inblick i olika verksamheter. Vi söker nu dig som vill jobba som kommunikatör, med inriktning visuell kommunikation. Du kommer att ansvara för att förvalta och utveckla Par...
2022-01-21 2022-02-06
Alingsås kommun, Kultur, turism och evenemang Projektledare digital utveckling kultur, turism och evenemang
Vi söker dig som kan leda personalens kompetensutvecklingsinsatser inom filmning, redigering och webb-publicering på en användarvänlig digital arena. Du förväntas tydliggöra den röda tråden för ett attraktivt tilltal mot olika målgrupper och ett digitalt tillgängligt utbud för alla. Du ska handleda och utveckla verksamhetens medarbetare i den digitala arenan med filmat material, text- och syntolkning samt nå ut genom anpassning mot olika målgrupper. I rollen som projektledare för kommunikation i sociala medier har du ett nära samarbete med ver...
2022-01-21 2022-02-08
Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsernas IT-avdelning Kommunikatör till Länsstyrelsernas IT-avdelning
Vi söker en kommunikatör till vår grupp som arbetar med IT-avdelningens information och kommunikation. IT-avdelningen jobbar för Sveriges alla 21 länsstyrelser. Din roll är att stötta utvecklings- och teknikprojekt med kommunikationskompetens. Du kommer bland annat jobba nära projektledare och förvaltningsledare på IT-avdelningen. Tillsammans med dem planerar, genomför och utvärderar du kommunikationsinsatser. Du stöttar i att ta fram kommunikationsplaner och agerar rådgivare och bollplank i kommunikationsfrågor. Du tar fram och anpassar prese...
2022-01-21 2022-02-11
Partille kommun, Utbildningsförvaltningen Elevassistent till Öjersjö Brunn skola i Partille
Vi söker nu två elevassistenter för ett tidsbegränsat uppdrag vårterminen ut med möjlighet till förlängning, på 75- 100%. Som elevassistent arbetar du med de elever på skolan som är i behov av extra stöd under skoldagen. Du kommer arbeta i nära samarbete med övriga professioner som ingår i verksamheten kring eleverna. Genom ökad struktur i det pedagogiska arbetet och anpassad undervisningsmiljö stöttar du eleverna. Du är ett extra vuxenstöd under såväl lektionstid som under dagens raster och i fritidshemmet. Du arbetar för att ge våra elever ...
2022-01-21 2022-02-04
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Stödassistenter sökes till Melongatan 197 & 199 och Kumleskärsgatan
Är du intresserad av att arbeta som stödassistent på boenden som genomsyras av ett gott samarbete med kollegor och med brukarnas behov i fokus? Då kan du ha hittat rätt! Vi söker nu två stödassistenter till Melongatan 197 som har ett nära samarbete med Melongatan 199. Arbetet innebär att arbeta på boende med särskild service för personer med olika funktionsvariationer. Du kommer att ingå i ett arbetslag där du ger de boende ett individuellt anpassat stöd i deras hemmiljö, dagliga liv och fritid. På Melongatan 197 bor fem boenden med olika funkt...
2022-01-21 2022-02-04
Mölndals stad, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Socialsekreterare till modern enhet för ekonomiskt bistånd
Handlägga ansökningar, göra bedömningar och fatta beslut om rätten till ekonomiskt bistånd. I arbetsuppgifterna ingår bland annat jour, dagansvar och tidsbokning kopplat till ansökningar om ekonomiskt bistånd. En viktig del i arbetet är samarbete med de andra enheterna inom verksamheten samt med externa aktörer. Du blir en del av en arbetsgrupp där det finns kollegialt stöd och där du förväntas delta i verksamhetens utvecklingsarbete.
2022-01-21 2022-02-11
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost Socialadministratör till Socialförvaltning Nordost
Är du en serviceinriktad administratör som vill ha nya utmaningar? Till oss på Administrativa enheten, inom Socialförvaltningen Nordost, söker vi nu tre socialadministratörer som kan stötta och avlasta våra socialsekreterare i det dagliga arbetet Inom Förvaltningen finns det två administrativa enheter, Administration 1 och Administration 2. Du kommer att arbeta inom administration 2, som främst är inriktade på att ge verksamheterna stöd. Enheten har idag ca. 20 medarbetare, varav 6 är socialadministratörer, som är placerade på Förstamajgatan, ...
2022-01-21 2022-02-04
Mölndals stad, Utbildningsförvaltningen Nämndsekreterare
Tjänsten innehåller två delar, nämndsekreterare samt administration på en övergripande nivå. Som nämndsekreterare kommer du att arbeta nära de förtroendevalda i nämnden, främst ordförande och arbetsutskottet. Du ansvarar även för övergripande administration av förvaltningens elevregister och skolkort till gymnasieelever samt fakturahantering och inköp. I arbetsuppgifterna som nämndsekreterare ingår att: • Förbereda, kvalitetsgranska, bereda underlag och frågor och juridiska spörsmål för beslut i utskott och nämnd. • Vara sekreterare samt stöd...
2022-01-21 2022-02-06
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Verksamhetschefer till avdelning Bostad med särskild service
Till avdelning Bostad med särskild service inom Förvaltningen för funktionsstöd söker vi två verksamhetschefer som med stor lust och energi vill vara med och utveckla morgondagens boende för personer med funktionsnedsättning. I januari 2021 samlades alla insatser till personer med funktionsnedsättning i en gemensam förvaltning och under 2022 fortsätter arbetet med att skapa likvärdighet och effektivitet i den nya förvaltningen. För avdelning Bostad med särskild service innebär det bland annat att arbeta aktivt med kompetensförsörjning och kva...
2022-01-21 2022-02-06
Mölndals stad, Skolförvaltningen Sinntorpsskolan 4-9 söker speciallärare till åk 4-6
Vill du vara med och göra skillnad för elever i behov av stöd? Då är detta ett jobb för dig! Vi söker dig som vill arbeta med barn i behov av stöd. Du kommer att undervisa elever både enskilt och i mindre grupp. Fokus ligger i åk 4-6 och på ämnet svenska. Du har en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du arbetar nära ihop med såväl klasslärare som specialpedagog.
2022-01-21 2022-02-04
Svenljunga kommun, Vård- och Omsorg Undersköterskor till natten
Som undersköterska hos oss på nattorganisationen är din roll att ge bästa möjliga omvårdnad och social omsorg till våra brukare. Du arbetar utifrån brukarens individuella genomförandeplan och då din arbetsmiljö är i brukarens hem visar du hänsyn, omtanke och respekt.
2022-01-21 2022-02-13
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Lärare i Engelska och annat ämne åk 7-9 till Kvibergsskolan
Vill du vara med och utveckla Kvibergsskolan? Kvibergsskolan F-9 är skolan som ger eleverna en god möjlighet att kunna verka i och påverka sin framtid. Det innebär att skolan är en del av ett digitaliserat samhälle med en allt snabbare utvecklingstakt. Kvibergsskolan ska ge de kunskaper och den trygga bas som eleverna behöver för att utveckla kunskaper och förmågor som krävs av framtidens samhälle. Vi har två skolhus; Kvibergsskolan F-3 och Kvibergsskolan 4-9. Skolan är en nybyggd skola med spännande lärmiljöer som är designade för ett flexib...
2022-01-21 2022-02-04
Hjo kommun, Kultur turism o fritid Kommunvägledare till Kulturkvarteret i Hjo
Vi befinner oss mitt uppe i ett spännande utvecklingsarbete med målsättningen att erbjuda ett ännu bättre serviceutbud i Kulturkvarteret och nu tar vi nästa steg genom att utöka vårt team med ytterligare en medarbetare. Här kommer du tillsammans med övriga kommunvägledare och chef driva, förbättra och utveckla enhetens verksamhet och du kommer att ha stora möjligheter att också vara med och forma tjänsten så att den anpassas utifrån verksamhetens behov. Som kommunvägledare har du ett stort fokus på service och kundnöjdhet. Du blir också en de...
2022-01-21 2022-02-15
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Sydväst Behandlingsassistent
Huldas Hus är en öppen verksamhet och vi vänder oss till kvinnor som saknar fast boende. Huldas hus är en mötesplats som erbjuder kvinnorna trygghet, gemenskap, aktiviteter samt möjlighet till arbetsträning. Här träffas kvinnor över en kopp kaffe och för att äta en billig lunch, delta i någon av de olika aktiviteterna som erbjuds eller för att få stöd i sin ofta mycket svåra livssituation. Kvinnorna har också möjlighet att vila, tvätta, duscha, låna telefon och dator. Verksamheten har öppet på vardagar under dagtid. De allra flesta kvinnor som ...
2022-01-21 2022-02-04
Hjo kommun, Vård och Omsorg Assistent till Sjuksköterskeenheten
Som assistent arbetar du tillsammans med våra sjuksköterskor och får ett delegerat ansvar för vissa uppgifter inom hälso- och sjukvård. Det kan handla om blodprovstagning, omläggningar, administrativa arbetsuppgifter etc. Under sommaren finns erfarna kollegor i tjänst och vi arbetar i team tillsammans med arbetsterapeut, fysioterapeut och omvårdnadspersonal. Ett tillfälle för dig som är under utbildning att få en inblick i vad arbetet som sjuksköterska inom kommunal verksamhet innebär. Vi söker dig som befinner sig i termin 4 eller 5. Semes...
2022-01-21 2022-01-30
Polismyndigheten, Avdelningen för särskilda utredningar Gruppchef till bedrägerisektionen, placering Vänersborg
Som gruppchef i myndigheten har du det spännande uppdraget att leda och styra din verksamhet utifrån vår uppdragskompass. Det betyder att du tillsammans med dina medarbetare ska skapa trygghet, utveckla och reflektera, bygga förtroende och agera tillsammans. Vi har utmaningen att både vara operativa och utredande, vilket ställer krav på dig att kunna växla mellan att arbeta för sektionens bästa i ledningsgruppen, att motivera och leda din grupp samt att vid behov agera rent operativt i utredningar. Bland dina uppgifter ligger att arbeta utvec...
2022-01-21 2022-02-04
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >