Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Socialtjänsten, Tibro kommun Undersköterska till Hemvården
Ditt huvudsakliga uppdrag är att ge god omsorg och vård för personer med beviljade insatser. Besöken är planerade och sker i vårdtagarens enskilda hem, men vi besvarar även oplanerade larm. Du kommer ingå i en arbetsgrupp som består av 8 personer, som i huvudsak arbetar i ett område. Hemvården består av ca 40 medarbetare. Hos oss inom Hemvården arbetar vi utifrån ett rehabiliterande arbetssätt och för att skapa goda relationer till vårdtagaren och deras anhöriga. Varje vårdtagare är unik och ska känna delaktighet och inflytande. Inom Hemvården...
2024-04-23 2024-05-19
Mölndals stad, Skolförvaltningen Lärare fritidshem, Toltorpsskolan F-5, 1-2 tjänster
Nu söker vi dig som vill arbeta som lärare i fritidshem på Toltorpsskolans fritidshem, gärna med inriktning musik eller idrott och hälsa, och med skolsamverkan under skoltiden. Du tillhör ett arbetslag och du kommer att arbeta med elever i olika årskurser, både under skoldagen och fritidstiden. På fritidshemmet arbetar du tillsammans med ytterligare pedagoger. I denna tjänst har vi som målsättning att du tillsammans med kollegor ska planera och genomföra undervisningen i fritidshemmet på ett sådant sätt att den stimulerar elevernas utveckling o...
2024-04-23 2024-05-10
Mölndals stad, Skolförvaltningen Aktiveringspedagog Katrinebergs anpassade grundskola
I rollen som aktiveringspedagog är du en viktig del av vårt samarbetsinriktade arbete, där du har möjlighet att vara med och planera och genomföra aktiviteter som präglas av glädje och professionalism. Genom att arbeta nära eleverna och ge dem stöd under deras skoldag bidrar du till en positiv lärmiljö, där kommunikationen är central. Vi använder oss dagligen av olika verktyg för att främja kommunikationen, såsom alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och tecken som stöd. De verktygen är avgörande för att stötta elevernas kommunikati...
2024-04-23 2024-05-07
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Stödassistent till Boendestödet
I din roll som stödassistent kommer du att arbeta för att brukare ska uppnå ett självständigt liv. Du kommer att stödja brukarna genom olika insatser såsom att bryta social isolering, närma sig arbetsmarknaden eller påbörja studier. Dessutom kommer du att hjälpa dem att strukturera upp sin vardag, hantera hushållssysslor samt kommunicera med myndigheter och andra instanser, samtidigt som du samarbetar och samverkar med andra aktörer. En viktig del av arbetet är att dokumentera och föra journalanteckningar för att säkerställa och kvalitetssäkra...
2024-04-23 2024-05-07
Mölndals stad, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Barn och Unga söker 1:e socialsekreterare till ett av våra utredningsteam
Vi behöver en ny kollega! Vill du dela med dig av din kompetens och arbetsglädje till oss? Vi söker nu en ny kollega som delar vår syn på socialt arbete med barn och unga och deras familjer. Vi drivs av tanken på att vi med ett fint förhållningssätt och med barnets bästa i fokus kan göra skillnad och nå förändring. Vi leder det dagliga arbetet utifrån signs of safety och vill gärna att du delar det synsättet. Vi arbetar i en utvecklingsinriktad förvaltning där nya idéer testas och prövas och för att trivas här behöver du vara modig, nyfiken oc...
2024-04-23 2024-05-12
Partille kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem till Skulltorps skola
Vi erbjuder dig en arbetsplats med engagerade medarbetare där vi tillsammans arbetar för att eleverna ska minnas sin skoltid som trygg, rolig och lärorik. Tjänsten är på 50%. Du kommer att arbeta tillsammans andra lärare på fritids samt grundskollärare. Du, tillsammans med arbetslaget, organiserar lärprocessen från planering och genomförande till systematisk uppföljning. Det är viktigt att du tror på kollegialt lärande och ett arbetssätt där man delar erfarenheter och tillsammans reflekterar över vardagshändelser, allt med en öppen inställni...
2024-04-23 2024-05-07
Partille kommun, Utbildningsförvaltningen Specialpedagog inom förskolan
Nu söker vi en specialpedagog för ett givande uppdrag i våra två förskoleområden Lexby och Jonsered. Uppdraget som specialpedagog är på 100% och fördelat mellan två rektorers förskoleområden: Ena området innefattar Lexby förskola, Besebäcken förskola, Lillegårds förskola och Mellby förskola. Dessa är alla mindre förskolor och tillhör Lexby område. Här kommer du lägga 50% av din tid. Det andra området innefattar Jonsereds förskola och Nygårdens förskola som öppnar upp Januari 2025. Den ena förskolan ligger i Jonsered och den nya ligger även den...
2024-04-23 2024-05-07
Härryda kommun Skolsköterska sökes till Elevhälsan i Härryda kommun
Ditt uppdrag som skolsköterska hos oss är bland annat att utföra EMI:s hälsoprogram som innebär att arbetar självständigt med hälsokontroller, hälsosamtal, vaccinationer. Du är också en viktig resurs i Elevhälsans övergripande utvecklingsarbete. Tillsammans med rektor och övriga medarbetare i skolans elevhälsoteam arbetar du för varje elevs bästa.
2024-04-23 2024-05-15
Kriminalvården, Häktet Göteborg Administratör till Häktet Göteborg
Administrationen är en servicefunktion där du kommer att vara en i arbetsgruppen som arbetar med klientärenden genom registrering och expediering av klienthandlingar såsom, beslut, domar med mera. Administrationen ansvarar för arkiv, diarium, posthantering, beställningar, samt hantering av myndighetens inkommande mail. I arbetsuppgifterna ingår även i övrigt vanligt förekommande administrativa uppgifter. Denna roll kommer utöver ovan nämnt även till stor del innefatta domshantering, strafftidsberäkning och ekonomisk administration. I rollen som...
2024-04-23 2024-05-14
Tibro kommun Fritidskonsulent
Kultur- och fritidsförvaltningen söker en fritidskonsulent som kommer att arbeta med föreningsbidrag, uthyrning och bokningar av fritidsanläggningar, föreningsservice, planera underhåll och utveckla fritidsområden. I uppdraget ingår även samordning av kommunens simskola. Du kommer att vara delaktig i förvaltningens utvecklingsarbete samt i olika fritidsarrangemang. I tjänsten ingår även beställningar av varor och tjänster. Samverkan med skola, föreningsliv och idrottsplatsvaktmästare sker i det dagliga arbetet. Viss kvällstjänstgöring kan för...
2024-04-23 2024-05-12
Göteborgs Stad , Idrotts- och föreningsförvaltningen HR-specialist med inriktning rehabilitering och arbetsmiljö
Har du ett starkt och fördjupat intresse i arbetsmiljöfrågor med förebyggande hälsoarbete och rehabilitering? Vill du även arbeta i en bred roll där du får stötta, coacha och utmana chefer inom samtliga HR- områden? Då kanske du är den HR-specialist som vi söker till oss på Idrotts- och föreningsförvaltningen! Förvaltningen växer och har behov av nära HR stöd för att säkra och utveckla avdelningarnas kompetensförsörjning och bemanning på kort och lång sikt. För att lyckas i detta behöver det finnas god arbetsmiljö och möjlighet till utvecklin...
2024-04-23 2024-05-07
Göteborgs Stad , Renova AB Reparatör till mekaniskt underhåll, Renova
Verksamheten för mekaniskt underhåll söker nu en reparatör till avfallskraftvärmeverket i Sävenäs. Här omvandlas brännbart avfall från hushåll och verksamheter till värme och el. Mekaniskt underhåll är en viktig funktion för att produktionen ska kunna bedrivas dygnet runt. Som reparatör är man placerad vid avfallskraftvärmeverket i Sävenäs. Tillsammans med kollegorna på mekaniskt underhåll kommer du att arbeta på en arbetsplats som kännetecknas av engagemang, god kamratskap och möjligheter till variation i arbetet. Du kommer i huvudsak att arb...
2024-04-23 2024-05-31
Kriminalvården, Vänersborg Kriminalvårdare till Vänersborg och Uddevalla - Semestervikariat
Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgifterna vid anstalt är varierande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering och samtals-/motivationsarbete. Arbetet vid häkte är ofta rutinstyrt och inriktat på omvårdnads- och säkerhetsuppgifter. Klienter kan sitta häktade under lång tid utan att få träffa andra än sin advokat och personalen vid häktet vilket ställer särskilda krav på dig som kriminalvårdare. Att arbeta som kriminalvårdare betyder...
2024-04-23 2024-05-14
Statens museer för världskultur Praktik inom samlingsavdelning med utställningsproduktion hösten 2024
Praktiken genomförs under höstterminen 2024 inom Samlingsavdelningen på Världskulturmuseet i Göteborg. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara kopplade till det pågående utställningsprojektet Existens som handlar om existentiella frågor riktade mot en ung publik i denna fas primärt med fokus på Identitet, Drömmar och Kraft. En central del av praktiken blir att jobba med innehåll till utställningen, såsom research och textförfattning. Du kommer att jobba i nära samarbete med intendent och innehållsanvarig till utställningen och ingå...
2024-04-23 2024-05-17
Ulricehamns kommun, Individ & familjeomsorg Medarbetare till skolsocialt team
Det skolsociala teamets insatser ska leda till ökad skolnärvaro och att elever får ökade möjligheter att lyckas i skolan. Syftet är även att identifiera och arbeta med främjande och förebyggande insatser som i ett tidigt skede kan hjälpa elever med problematisk skolfrånvaro. Det skolsociala teamet kommer att arbeta operativt i Ulricehamns kommuns grundskolor nära elever, skolpersonal, elevhälsa, socialtjänst, vårdnadshavare och andra aktörer. Utifrån elevens specifika behov är samverkan med andra aktörer en central del i arbetet. Kopplat til...
2024-04-23 2024-05-19
Mariestads kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare åk 4-6 Grangärdets skola
Som lärare på Grangärdets skola ingår du i arbetslag med en arbetslagsledare som driver diskussioner och processer framåt. Du möter även arbetslaget som ansvarar för lågstadiet samt fritidshemmets arbetslag. Du ansvarar framförallt för undervisning i ämnen du har behörighet inom, du utvärderar hur din undervisning faller ut och justerar för att nå din och elevernas bästa potential. Du samverkar med speciallärare, elevhälsoteamet och rektor. Du samverkar även med elevernas vårdnadshavare genom kontakter, möten osv.
2024-04-23 2024-05-07
Mariestads kommun, Utbildningsförvaltningen Grundskollärare Tidavads skola
Klasslärare med huvudsaklig undervisning i åk 4-6. Vi söker dig som ser charmen i att arbeta i det mindre sammanhanget. På Tidavads skola arbetar du i en lugn och harmonisk miljö där alla elever och personal känner varandra. Din arbetsuppgift är att forma undervisningen och dina elevers lärande genom att planera, genomföra och följa upp verksamheten. Du sätter elevens bästa i centrum.
2024-04-23 2024-05-14
Stenungsunds kommun Vill du jobba med oss i Stenungsund? Sök till fysioterapeut!
Arbetsuppgifter består av sedvanliga arbetsuppgifter inom fysioterapi samt hjälpmedelsutprovning med mål att genom träning av vårdtagaren förlänga perioden för ett aktivt och självständigt liv. Du arbetar i nära samarbete med arbetsterapeut, sjuksköterska och vårdpersonal och i uppdraget ingår handledning av vårdtagaren, vårdpersonal och anhöriga i rehabiliterande förhållningssätt. Vi erbjuder dig ett utmanande och roligt arbete tillsammans med trevliga kollegor samt att i stor utsträckning få arbeta självständigt under eget ansvar. Vi erbjud...
2024-04-23 2024-05-12
Mölndals stad, IT-avdelningen Tjänsteutvecklare till Mölndals stad
Är du en person som trivs med att ta ansvar, är driven och vill vara med och göra skillnad? Vi söker nu en tjänsteutvecklare till enheten Teknisk utveckling och förvaltning på Digitaliserings- och IT-avdelningen. Rollen som tjänsteutvecklare är ny i staden och är tänkt att möta våra behov av nya digitala lösningar, för att kunna effektivisera och automatisera olika processer. Rollen ska bidra till stadens fortsatta utveckling inom digitalisering. I rollen ingår att utforma och implementera lösningar som möter invånarnas och näringslivets förv...
2024-04-23 2024-05-03
Göteborgs Stad , Göteborgs Stadsteater Ljudtekniker till Göteborgs Stadsteater
Vi söker ljudtekniker till scentekniska avdelningen vid Göteborgs Stadsteater. Som ljudtekniker deltar du i produktionen och är en del av scenteamet. Du deltar, förutom inom dina specialområden, i samtliga arbetsuppgifter inom teamets ansvarsområde vid till exempel omställning på scenen. I rollen som ljudtekniker ingår ljuddesign för vissa produktioner, att ansvara för att i samarbete med teaterns ljudansvarige och produktionens scenteam kostnadsberäkna, planera, rigga och programmera ljudet i produktionen och även köra ljudet under förestä...
2024-04-23 2024-05-09
Räddningstjänsten Skaraborg - RS Är du vår nästa larmoperatör?
Vi söker dig som vill jobba som larmoperatör dagtid på Trygghetscentralen i Lidköping. I Trygghetscentralens arbetsuppgifter ingår att ta emot olika typer av kommunala larm som exempelvis trygghetslarm, brandlarm och inbrottslarm och göra en bedömning av ärendet, vidta åtgärder utifrån riktlinjer och rutiner samt dokumentera ärendet i larmsystemet. I tjänsten ingår även administrativa arbetsuppgifter samt installation av trygghetslarm, digitala lås och annan teknik i brukarnas bostad. Arbetstiderna är tvåskift dagtid och innefattar helgtjänst...
2024-04-23 2024-05-15
Räddningstjänsten Skaraborg - RS Larmoperatör dagtid
Vi söker dig som vill jobba som larmoperatör dagtid på Trygghetscentralen i Mariestad. I Trygghetscentralens arbetsuppgifter ingår inledningsvis att ta emot trygghetslarm och hantera ärenden via telefon, göra en bedömning, vidta åtgärder utifrån riktlinjer och rutiner samt dokumentera ärendet. Vartefter verksamheten utökas kan det tillkomma andra typer av larm och uppdrag att hantera. Tjänsten omfattar även visst administrativt arbete kring larmen samt installation av trygghetslarm, digitala lås och annan teknik i brukarnas hem. Arbetstiderna...
2024-04-23 2024-05-19
Räddningstjänsten Skaraborg - RS Larmoperatör natt
Vi söker dig som vill jobba som larmoperatör nattetid på Trygghetscentralen i Mariestad. I Trygghetscentralens arbetsuppgifter ingår inledningsvis att ta emot trygghetslarm och hantera ärenden via telefon, göra en bedömning, vidta åtgärder utifrån riktlinjer och rutiner samt dokumentera ärendet. Vartefter verksamheten utökas kan det tillkomma andra typer av larm och uppdrag att hantera. Tjänsten omfattar även visst administrativt arbete kring larmen. Arbetstiderna är nattetid och innefattar helgtjänstgöring.
2024-04-23 2024-05-19
Vårgårda kommun, Utbildning F-9 Elevassistent
Arbeta med elev som har hörselskada
2024-04-23 2024-05-01
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Elevassistent till anpassad grundskola på Bjurslättsskolan
Bjurslättsskolan ligger i Kvillebäcken, nära Wieselgrensplatsen centralt på Hisingen, i ett expansivt närområde där gammalt möter nytt och skapar ett blandat socioekonomiskt närområde runt skolan. Skolan har ca 600 elever sammantaget och verksamheten omfattar förskoleklass, åk 1 - 6 samt fritidshem samt anpassad grundskola. Vi har i dagsläget fem klasser i anpassad grundskola och ska starta ytterligare en klass i augusti. Anpassad grundskolas kursplaner, ämnen och ämnesområden ligger till grund för skolans inriktning och arbetssätt. Det pedago...
2024-04-23 2024-05-07
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >