Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Verksamhetschef Myndighet Hisingen/Centrum
Avdelning Myndighet och socialpsykiatri söker nu en verksamhetschef som med lust och energi vill vara med och utveckla Myndighet Hisingen/Centrum framåt. Avdelningen består av tre verksamhetsområden: myndighet, socialpsykiatri och administration och här arbetar cirka 870 medarbetare, varav 36 chefer. Du arbetar på uppdrag av avdelningschef och ingår i avdelningens ledningsgrupp bestående av fyra verksamhetschefer och en verksamhetsutvecklare. Avdelningens myndighetsutövning är indelad i fyra stadsområden; Centrum, Nordost, Hisingen och Sydväst...
2022-06-09 2022-07-01
Göteborgs Stad , Trafikkontoret Planeringsledare parkeringsövervakning
Vill du vara med och påverka vardagen för boende, besökare och verksamheter? I så fall har vi ett intressant arbete för dig som drivs av att ta ansvar, arbeta självständigt och med många kontaktytor. Tjänsten innebär att du planerar och genomför åtgärder enligt gällande lagstiftning samt fattar beslut. Detta innebär att du behöver vara uppdaterad på gällande lagstiftning och aktuella domar samt säkerställa att information om detta når berörda målgrupper. Du gör ekonomisk och kvalitetsmässig uppföljning mot gällande avtal samt tar fram underla...
2022-06-24 2022-08-21
Kriminalvården, Häktet Göteborg Klienthandläggare häktet Göteborg
Som klienthandläggare på häktet Göteborg ansvarar du, under kriminalvårdsinspektören, för det samlade klientarbetet. Arbetet innebär bland annat att fatta beslut enligt delegation, handläggning och bevakning av den juridiska klientprocessen, verkställbarhetskontroller, klientärenden såsom bland annat planering av intagnas verkställighet, upptagande av nöjdförklaring, beräkning av strafftid och upprättande av placeringsunderlag. Du handleder kriminalvårdare i deras dagliga arbete. I uppdraget ingår även att, i dialog med kriminalvårdsinspektör...
2022-06-24 2022-07-24
Göteborgs Stad , Kretslopp och vatten Landskapsarkitekt/Landskapsingenjör
Enheten för dagvatten och skyfall Göteborgs Stad står inför spännande utmaningar. Både centralort och ytterområden växer och vi arbetar samtidigt med att anpassa staden för att hantera effekterna av pågående klimatförändringar. Kretslopp och vatten har fått ett utökat uppdrag och ansvarar för att samordna och driva stadens arbete med dagvatten och skyfall, vilket bland annat innebär att vi är drivande i det förvaltningsöverskridande arbete som pågår för att skyfallssäkra staden och för att nå miljökvalitetsnormer i våra vattendrag. Dagvatten- ...
2022-06-23 2022-08-01
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost Socialsekreterare till Försörjningsstöd i Socialförvaltning Nordost
Försörjningsstödet i Nordost söker nu fyra stycken socialsekreterare. Huvuduppdraget är att utreda rätten till bistånd och arbeta tillsammans med den enskilde hela vägen till självförsörjning. Vi söker dig som brinner för klientarbete och vill göra skillnad för de som är i behov av socialtjänsten. Du vill skapa förutsättningar för att fler ska bli självförsörjande och därigenom få möjlighet att leva ett självständigt liv. Genom att utreda och följa upp, tror vi att vi får ett bra resultat för den enskilde. Vårt mål är att klienterna så snabbt s...
2022-06-23 2022-07-07
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Timvikarier för arbete på Solhöjden Norras Äldreboende
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med äldre personer och vill vara med att göra skillnad i den omsorg och omvårdnad de behöver. Välkommen att höra av dig till oss.
2022-06-23 2022-08-31
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor till Solhöjden Norra
Att bistå gäster och boende på Solhöjden med den omsorg och vård de behöver i enlighet med gällande lagstiftning och verksamhetens mål.
2022-06-23 2022-07-10
Skövde kommun, Avdelning grundskola Två Lärare i matematik/NO/teknik åk 7-9, Eriksdalskolan
Undervisa i ämnena matematik, NO och teknik i åk 7-9. Arbeta i arbetslag och handleda elever.
2022-06-23 2022-06-29
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Lärare i engelska/religion till Riksgymnasiet för rörelsehindrade elever
Du kommer att undervisa i engelska och religion på grundskole- och gymnasienivå, till största delen på Riksgymnasiet för Rh-anpassad utbildning vid Angeredsgymnasiet. Du kommer också vara mentor för en grupp elever på Riksgymnasiet för rörelsehindrade. Du bedriver undervisning med tydligt fokus på elevernas måluppfyllelse och kommer ha ett mycket nära samarbete med specialpedagoger och elevassistenter för att skapa en tillgänglig lärmiljö utifrån elevernas behov. Riksgymnasiet för rörelsehindrade består av tre enheter, skola, habilitering...
2022-06-23 2022-07-07
Alingsås kommun, Stöd och försörjning Socialadministratör
I rollen som receptionssamordnare arbetar du med ordinarie socialadministratörsuppgifter och du kommer även att ha ett samlat ansvar att bemanning och andra funktioner i receptionen fungerar enligt planering. Du arbetar till stor del med att samordna bemanning och utveckla verksamheten, skapa delaktighet och engagemang i processen. Du och dina kollegor arbetar tillsammans med att möta Socialförvaltningens besökare till våra olika enheter på ett bra sätt, svara i Socialförvaltningens telefonväxel och hjälpa allmänheten i kontakten med Socialförv...
2022-06-23 2022-07-07
Partille kommun, Kultur- och fritidsförvaltning Lokalvårdare/vaktmästare till Partille arena, vikariat
Nu söker vi en vikarierande lokalvårdare/vaktmästare till Partille arena, en mötesplats för kultur, nöje och idrott! Vikariatet sträcker sig fram till 2023-06-04. Partille arena är en ung arena med fina fräscha lokaler. Hit tar du dig enkelt med kollektivtrafik, tåg eller buss. Tyngdpunkten på tjänsten kommer att ligga på lokalvård där du ser till att hålla Partille Arena i rent och snyggt skick. Du städar omklädningsrum, toaletter, korridorer, konferensrum och allmänna utrymmen så att våra besökare får en trevlig vistelse. Utöver lokalvård ti...
2022-06-23 2022-07-07
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Vikarier till Personlig Assistans
Nu söker vi semestervikarier och timvikarier inom personlig assistans som kan arbeta med att ge stöd och omsorg till personer med olika former av behov och unika livssituationer. Du arbetar där assistansanvändaren är, vilket innebär att du befinner dig i assistansanvändarens hem eller på aktiviteter utanför hemmet. Arbetet innebär varierande uppgifter så som pedagogiskt stöd i vardagen, personlig omvårdnad samt vanligt förekommande arbete i hemmet som tvätt och matlagning. En del av arbetet är även att dokumentera brukarnas utveckling och beho...
2022-06-23 2022-07-07
Skövde kommun, Avdelning gymnasium Skövde Målvaktsinstruktör fotboll Gymnasium Skövde Västerhöjd
Vill du ha ett spännande, utvecklande och utmanande arbete som också ger dig stor frihet? Då är du välkommen med din ansökan till oss! Gymnasium Skövde söker målvaktsinstruktör till vår certifierade elitfotbollsutbildning. Sedan 2011 har man haft möjlighet att söka in på vårt NIU och få möjlighet att kombinera en elitidrottsatsning med sina studier. Nu söker vi dig som vill arbeta med ungdomars utveckling, inte enbart som elitidrottare utan även som människor. Du kommer att arbeta tillsammans med våra lärare i fotboll där ni tillsammans plane...
2022-06-23 2022-07-31
Skövde kommun, Avdelning gymnasium Skövde Lärare i engelska och tyska Gymnasium Skövde Västerhöjd
Vill du ha ett spännande, utvecklande och utmanande arbete som också ger dig stor frihet? Då är du välkommen med din ansökan till oss! I rollen som lärare i engelska och tyska hos oss får du möjlighet att fördjupa dig inom aktuella ämnen samtidigt som du får dela med dig av din kunskap till våra elever. Du är en stor och viktig del av elevernas utveckling, men är också en viktig del av Gymnasium Skövdes fortsatta utveckling. I uppdraget som lärare i engelska och tyska hos oss ingår även mentorskap åt elever.
2022-06-23 2022-07-31
Ale kommun, Nödingeskolan Lärare i fritidshem till Nödingeskolan
Du kommer att; - vara ansvarig för planering, genomförande och utvärdering av fritidsverksamhetens olika delar utifrån aktuella styrdokument för fritidshemmet och aktuella utvecklingsområden på skolan. - under skoltid samarbeta med ansvariga lärare och övrig fritidspersonal i arbetslaget kring upplägg och genomförande av lektioner, samt planera för fritidsverksamheten. - stötta elever i grupp och individuella elever under skoltid, på rasterna samt på fritidstiden. - ta ett övergripande ansvar för utvecklingen av fritidshemmet på Nödingeskolan.
2022-06-23 2022-07-01
Ale kommun, Kultur Bibliotekschef till Ale kommun
Biblioteken i Ale består av huvudbiblioteket i Nödinge och våra meröppna närbibliotek i Surte, Skepplanda och Älvängen. Uppdraget som enhetschef innebär att leda, utveckla och skapa de bästa förutsättningarna för cirka 11 medarbetare inom kommunens bibliotek. Vi arbetar med ett tillitsbaserat ledarskap genom hela organisationen från nämnd till närmaste arbetsledning. Du har personal-, budget-, och arbetsmiljöansvar på din enhet. Du driver samordning och utveckling av verksamhet och arbetssätt. Arrangemang av olika slag, lässtimulerande aktivi...
2022-06-23 2022-07-31
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Utvecklingsledare - med fokus på full delaktighet för personer med funktionsnedsättning
Utvecklingsenheten är en strategisk stödenhet under avdelning Kvalitet och Utveckling. Utvecklingsenheten arbetar till största delen med förvaltningsövergripande strategiska uppdrag och är en drivkraft i förvaltningens utvecklingsarbete. Utvecklingsenhetens uppdrag är av olika karaktär och medarbetarnas roller varierar mellan att leda, driva, samordna och att delta i utvecklingsarbetet. Enheten består av sakkunniga medarbetare inom olika områden så som stadsutveckling, miljö, hållbarhet, kvalitet, brukarrevision, organisationsstöd samt Socialt ...
2022-06-23 2022-08-01
Ale kommun, Kyrkbyskolan Musiklärare till Kyrkbyskolan och Nödingeskolan
Vi söker en lärare för undervisning i musik och gärna ett annat ämne. I uppdraget som lärare ingår att planera, genomföra, följa upp och anpassa undervisningen, dokumentera elevernas lärprocess samt vara delaktig och drivande i kollegiala lärprocesser. Tillsammans med arbetslaget ansvarar du för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling samt bedriver utvecklingsarbete för både undervisningen och skolan. Vi söker dig med lärarlegitimation med behörighet att undervisa i musik för åk 1-6.
2022-06-23 2022-07-17
Ale kommun, Bohusskolan Lärare i grundskolan åk 1-6 till Bohusskolan
På Bohusskolan arbetar vi i arbetslag utifrån varje skolår samtidigt som vi också ger möjlighet till planering och utveckling inom ämneslaget. Vi arbetar mål- och resultatinriktat med tydligt fokus på uppdraget. Förutom undervisning i dina ämnen, bidrar du därmed till arbetet i laget och till att utveckla ämnesövergripande arbetssätt. Alla elever har en egen dator att tillgå i sitt lärande. Som lärare bedriver du en modern och kreativ undervisning och hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den...
2022-06-23 2022-07-10
Alingsås kommun, Utbildning Lektor i tillämpad IT
I rollen som lektor i tillämpad IT ingår att utveckla verksamhetens, elevers och medarbetares kunskap och förmåga att använda, analysera och förstå möjligheter med IKT samt implementerar den av nämnden digitala agenda. Du väntas vara drivande i ämnesövergripande projekt samt att handleda i frågor kopplat till digitalisering och lärande. Du kommer att leda Alströmergymnasiet och Campus Alingsås utveckling gällande elevernas digitala kompetens och lärande tillsammans med ledningsgruppen, förstelärare och förvaltningens befintliga lektor. Rollen...
2022-06-23 2022-08-15
Göteborgs Stad , Demokrati och medborgarservice Servicevägledare till Kontaktcenter
Brinner du för service och vill göra skillnad för boende, besökare och företagare? Göteborgs Stads kontaktcenter är vägen in till information och vägledning om stadens tjänster för boende, besökare och företagare. Kontaktcenter bemannar stadens huvudnummer 031-365 00 00, och har även kundtjänster för bland annat stadens utomhusmiljöer, för- och grundskola, parkeringar, gator och torg. För närvarande ger vi service på 25 språk och besvarar ca 85 000 telefonsamtal per månad. Våra främsta service och informationskanaler är telefon och e-post, m...
2022-06-23 2022-08-28
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Välfärdstekniker till Vård- och omsorgsförvaltningen!
Vård och omsorg i Mölndal framtidssäkrar genom att satsa på digitalisering och välfärdsteknik och upprättar därför en ny funktion kopplat till detta arbete. Vi söker två till tre välfärdstekniker som är tänkt att arbeta i gränslandet mellan verksamheterna och stadens IT-avdelning med att stötta verksamheterna med support, service, installation, drift, administration samt utbildning gällande b.la. trygghetslarm, digital tillsyn och andra olika välfärdstekniska lösningar. Arbetsuppgifterna består bland annat i att installera och administrera kom...
2022-06-23 2022-07-07
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Lärare i Idrott och hälsa till Torslandaskolan 7-9
Torslandskolan är en skola med ca 510 elever i årskurs 7-9. På skolan har vi också en inkluderad särskola för elever i årskurs 1-10 samt en särskild undervisningsgrupp med elever inom autism-spektra. Torslandskolan är en "en till en skola" där alla elever och lärare har en dator. Vi söker nu lärare med behörighet att undervisa i Idrott i åk 7-9. Som lärare på vår skola ansvarar du för att skapa ett bra arbetsklimat samt för att skapa en lugn, trygg och trivsam skolmiljö för våra elever. Du förväntas vara en trygg vuxen som är professionell i ...
2022-06-23 2022-07-07
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Lärare i fritidshem till Flatåsskolan
Välkommen till Flatåsskolan som är en F-6 skola med ca 550 elever från förskoleklass och upp till årskurs 6. Skolan har trevliga lokaler och en inspirerande och fin skolgård med utomhusklassrum som har tillgång till en odlingsträdgård. Flatåsskolan arbetar sedan många år tillbaka med profilen utomhuspedagogik vilken innebär att eleverna får möjlighet att arbeta utomhus och i andra miljöer än i skolans lokaler. Syftet är att koppla undervisningen till samhället och naturen runtomkring och på så sätt skapa en undervisning med mening och engageman...
2022-06-23 2022-07-31
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Lärare åk 4-6 sökes till Vättleskolan
Till Vättleskolan söker vi nu grundskollärare till årskurs 4 till 6. När du arbetar som lärare hos oss ingår du i ett arbetslag runt årskursens tre klasser tillsammans med flera lärare med olika ämneskompetenser. Genom ett lagarbete där alla elever är allas elever får vi möjlighet att verkligen möta varje individ utifrån deras förutsättningar. Vi tror på att bygga goda relationer med såväl elever som vårdnadshavare för att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande. Du kommer få vara med och utveckla skolans pedagogiska verksamhet, både in...
2022-06-23 2022-07-07
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >