Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lerums kommun, Berghult Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Som lärare i fritidshemmet ingår du i ett arbetslag som arbetar tillsammans för elevens hela skoldag. Utifrån läroplanen, ansvarar du, tillsammans med dina kollegor, för undervisningen på fritidshemmet, för att utveckla rastverksamheten och vara en aktiv del i det kamratstödjande arbetet. Du deltar också med din kompetens under elevernas skoldag samt är delaktig i vårt systematiska kvalitetsarbete.
2021-04-30 2021-05-23
Lerums kommun, Berghult Lärare F-3 alternativt 1-7
Du kommer att ingå i ett arbetslag med elever från åk F-2, där du kommer att ha huvudansvar för en av klasserna. I arbetet ingår att ansvara för ämnesundervisning, helheten för dina mentorselever och samverkan med vårdnadshavare. Du kommer att planera din undervisning, utifrån skolans riktade fokusområden, i nära samarbete med övriga medarbetare i arbetslaget.
2021-04-23 2021-05-16
Kriminalvården, A/H Region Väst Anstalts- och häkteschef Vänersborg
Som chef inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och intressant samhällsuppdrag i en modern myndighet. Du ingår i den regionala ledningsgruppen som består av en regionchef och övriga anstalts-, häktes- och frivårdschefer. I den regionala ledningsgruppen bidrar du tillsammans med din chef och dina kollegor till att utveckla verksamheten och omsätta Kriminalvårdens övergripande mål till praktik inom ditt ansvarsområde. Samarbetet med övriga verksamhetschefer syftar till att nå gemensamma mål och hitta effektiva gränsöverskridande arbetssä...
2021-05-16 2021-06-06
Marks kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare till vuxenenheten
Bli vår nye medarbetare på Vuxenenheten inom Individ-och familjeomsorgen som socialsekreterare inriktat mot missbruk- beroende. Hos oss blir du en del i en enhet med stort engagemang för målgruppen och sitt uppdrag. Vuxenenheten strävar efter att medarbetaren känner sig delaktig samt bidrar till verksamhetens förändringsarbete. Vi satsar på din personliga utveckling och kompetens. Med humor och engagemang men seriöst bedriver vi vårt arbete. Enheten arbetar med flera målgrupper som personer med psykisk ohälsa, missbruks- och beroendeproble...
2021-05-15 2021-05-26
Marks kommun, Socialförvaltningen LSS-handläggare
Som handläggare på enheten får du handledning och du är en del av ett viktigt och meningsfullt arbete. Tillsammans med övriga medarbetare kommer du att utreda och besluta om insatser enligt LSS och SoL för enskilda personer med funktionsnedsättningar. I arbetet ingår även uppföljning och omprövning av tidigare beslutade insatser, samt sedvanliga arbetsuppgifter rörande handläggning samt kringliggande processer. Arbetet innebär en dialog med de personer som söker insatser och/eller med deras anhöriga. I arbetet ingår även många kontakter med a...
2021-05-15 2021-05-28
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Speciallärare / specialpedagog till Studium
När vi frågar vår personal vad som utmärker Studium framhävs den speciella Studium-stämningen. Här råder glödande mångfald, kollegial värme och ett stort engagemang. Vi brinner för undervisning och bedriver den i funktionella lokaler på bland annat Lindholmen och Kviberg. Kvalitén på undervisningen berikas av en bred kompetens i husen, fullt med resurser för både elev och personal, t.ex. välutrustade och bemannade studiehallar. Som medarbetare jobbar du under ansvarsfull frihet i en verksamhet med möjligheter till överskridande samarbeten och ...
2021-05-14 2021-05-30
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Speciallärare med inriktning ämnesområden till Olshammarskolan
Olshammarskolan är belägen i Backa i ett lugnt och tryggt område med mycket grönska. Skolan har en stor avskild gård som erbjuder möjligheter till lek och fysiska aktiviteter. I närmiljön finns bibliotek, kulturhus, affärer, fina promenadstråk och cykelbanor som vi använder flitigt. Olshammarskolan är en grundsärskola där eleverna läser enligt ämnesområden och vår verksamhet bygger på behov utifrån autism och intellektuell funktionsnedsättning. Vi ser allt som ett lärande under hela dagen och vår målsättning är att eleven ska må bra såväl psyk...
2021-05-14 2021-05-28
Göteborgs Stad , Kulturförvaltningen Fastighets- och säkerhetsstrateg till kulturförvaltningen
Nu söker vi en strateg för att fortsätta utveckla vårt arbete med fastighet och säkerhet. Tjänsten är organiserad inom förvaltningens stab som består av flera övergripande funktioner med särskilda expertområden. Hit hör också enheten IT och digitalisering. Som fastighets- och säkerhetsstrateg arbetar du med att: • stödja förvaltningsledningen på en strategisk nivå inom fastighet och säkerhet • samordna kulturförvaltningens långsiktiga lokalbehovsplanering och lokalförsörjning • hantera förhandlings- och avtalsfrågor och följa upp förvaltnin...
2021-05-14 2021-05-31
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Lärare i matematik till komvux som särskild utbildning
När vi frågar vår personal vad som utmärker Studium framhävs den speciella Studium-stämningen. Här råder glödande mångfald, kollegial värme och ett stort engagemang. Som lärare jobbar du under ansvarsfull frihet i engagerade arbetslag med möjligheter till överskridande samarbeten och utveckling, som en del av någonting större och viktigt. Utifrån elevfokus som en grundbult finns möjlighet till balans mellan planeringsarbete och undervisning med stöd och förtroende från en kompetent och supportande ledning. På Lärvux är vi ett trevligt gäng me...
2021-05-14 2021-05-30
Partille kommun, Byggavdelningen Vikarierande bygglovsadministratör/registrator till Bygg och Miljö
I rollen som bygglovsadministratör/registrator har du en viktig funktion då du är den som håller ihop de administrativa delarna i bygglovsprocessen och har ett nära samarbete med bygglovschef, bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer. Arbetet är också utåtriktat vilket innebär att du kommer ha kontakt med privatpersoner, byggherrar och exploatörer. I rollen ingår bland annat posthantering, registrering av inkomna handlingar, kompletteringsbegäran, expediering av ärenden och utskick till grannar, sammanställning av statistik, samt andra admin...
2021-05-14 2021-05-28
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterskor till hemtjänsten i Torslanda kvällsskift - vikariat
Vill du vara med och göra det möjligt för personer du möter att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande? Vill du arbeta i en personlig och omväxlande miljö? Vi söker nu nya kollegor till Torslanda hemtjänst. Som undersköterska i hemtjänsten arbetar du nära människor och är ett stöd i varje persons vardag. Du utför vård- och omsorgsarbete hos personer i deras egna bostad. Som undersköterska motiverar och stimulerar du de äldre utifrån deras individuella förutsättningar, behov och önskemål. Insatserna beviljas utifrån bistånd och kan vari...
2021-05-14 2021-05-28
Partille kommun, Ekonomi- och upphandling Kvalificerad upphandlare som vill utveckla Partille kommuns inköps- och upphandlingsverksamhet
Vi söker en kvalificerad upphandlare som vill vara med och utveckla kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet. Din huvudsakliga uppgift är att ansvara för att planera, driva och genomföra upphandlingar åt kommunens verksamheter. Du stöttar även kommunens förvaltningar i avtals-och upphandlingsfrågor. I rollen ingår även att medverka i förbättringsarbetet inom funktionen, omvärldsbevakning inom inköps-och upphandlingsorienterade frågor och aktivt bidra till att nå verksamhetens mål. Vi söker dig som drivs av att genom effektfullt upphandlin...
2021-05-14 2021-06-05
Göteborgs Stad , Förskoleförvaltningen Placeringshandläggare till Myndighetsavdelningen
Vi söker två placeringshandläggare till myndighetsavdelningen! Myndighetsavdelningen för förskoleförvaltningen hanterar frågor som rör nämnden, sköter uppbyggnaden av styrande dokument, arkiv och diarieföring. Avdelningen stöttar förvaltningen i olika juridiska frågor och ansvarar för placering av barn till alla våra förskolor. Uppdraget för avdelningen är att utöva tillsyn av fristående förskoleverksamheter och att ge ett administrativt stöd till chefer i förvaltningen. Avdelningen har även kontakt med olika myndigheter. Det finns 130 medarb...
2021-05-14 2021-05-28
Partille kommuns särskola Speciallärare till grundsärskolan i Partille
Vi söker nu en speciallärare som vill arbeta tillsammans i ett tvålärarsystem med gemensamt ansvar för ca 10 elever i årskurs 4-9 som läser efter grundsärskolans kursplan. Tillsammans med en speciallärarkollega kommer du vara ytterst ansvarig för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen på grupp- och individnivå utifrån elevernas behov och förutsättningar. I rollen som speciallärare hos oss är du inte bara en trygg och skicklig pedagog, du är också ledare av ditt team, där alla i teamet har en viktig roll i elevens lärande. Öjersjö ...
2021-05-14 2021-06-02
Öckerö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Slöjdlärare till Brattebergsskolan åk 7-9
Som slöjdlärare ingår du i en ämnesgrupp tillsammans med lärarna i de praktisk estetiska lärarna och det arbetar ytterligare tre slöjdlärare på skolan. Mentorskap i åk 7 ingår även i tjänsten. Att vara lärare och professionell pedagog i Öckerö kommun innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du skapar goda relationer, såväl med elever som med vårdnadshavare, byggda på förtroende och respekt. Du är medveten om din egen påverkan på elevernas lärande. Med utgångspunkt i elev...
2021-05-14 2021-05-28
Öckerö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i matematik och NO till Brattebergsskolan 7-9
Vi vill att du som söker denna tjänst brinner för att få dina elever intresserade av kunskap och att du utvecklar dig och använder olika undervisnings- och examinationsmetoder för att alla elever ska lyckas. Vi är en skola med goda resultat där vi arbetar tätt ihop med våra kollegor och elevernas vårdnadshavare. Alla anställda på skolan samarbetar systematiskt för att eleverna ska få med sig en stabil kunskapsgrund inför framtida studier och yrkesliv.
2021-05-14 2021-05-28
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Stödassistenter till bemanningsenheten sydväst
Som timvikarie mot funktionsstöd arbetar du med brukare som är i behov av omsorg i sydvästra Göteborg. Brukarna har olika fysiska och/eller intellektuella funktionsvariationer och bor antingen i egna lägenheter eller på boende. Du kan också arbeta inom daglig verksamhet där vi bedriver både aktiviteter med habiliterande inriktning och mer produktionsinriktade uppgifter. Arbetet innebär varierande arbetsuppgifter som pedagogiskt stöd i vardagen, personlig omvårdnad samt vanligt förekommande arbete i hemmet som tvätt och matlagning. Arbetet kan ...
2021-05-14 2021-06-30
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Enhetschefer till bostad med särskild service
Förvaltningen för funktionsstöd i Göteborgs Stad har funnits sedan januari i år. Avdelningen Bostad med särskild service är indelad i fyra olika stadsområden, där stadsområde centrum är ett av dessa. Ett mål för stadsområde centrum är att tre tidigare stadsdelar ska bli ett stadsområde. Stadsområdet rekryterar en enhetschef utifrån expansion av nya bostäder med särskild service. Vi söker ytterligare en enhetschef som kommer vara ett stöd till enhetschefskollegor vid hög arbetsbelastning eller/och frånvaro. Eftersom vi är en ny förvaltning arbet...
2021-05-14 2021-05-30
Härryda kommun Socialpedagog till Önnerödsskolan i Landvetter
Du arbetar huvudsakligen i årskurs 4 och 5 och ingår i arbetslaget för årskurs 4 kommande läsår. Tillsammans med din fritidspersonalkollega driver du rastverksamhet och trivselprogrammet på skolan och ansvarar för verksamheten i fritidsklubben på eftermiddagarna. På skoltidens lektioner finns du där du behövs för grupper eller individer. Det ingår mentorskap för ett visst antal elever som lärarna i laget och du fördelar mellan er. Rollen som mentor innebär att ha det övergripande ansvaret och dialogen för elevens skolgång, trivsel och lärande o...
2021-05-14 2021-05-21
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Distriktssköterska till hemsjukvården Göteborgs Stad
Då en av våra distriktssköterskor går i pension så välkomnar dig som vill bli del av vår härliga arbetsgrupp. Du arbetar mot patienter i ordinärt boende. Vårt kontor finns på Bror Nilssons gata 5 som ligger på Lindholmen i Lundby och tillhör stadsområde Hisingen. Är du engagerad och har ett intresse att påverka och göra skillnad inom hemsjukvården, trivs med eget ansvar och ta egna beslut, då kommer du att trivas hos oss! I rollen som distriktssköterska blir din uppgift att få patienten att känna sig trygg genom god vård, du tar tillvara det ...
2021-05-14 2021-05-30
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Sjuksköterska till hemsjukvården Göteborgs Stad
Är du engagerad och har intresse att påverka och göra skillnad inom hemsjukvård? Om du trivs med eget ansvar och ta egna beslut då kommer du att trivas hos oss. Vi söker nu en sjuksköterska till hemsjukvården i stadsområde Hisingen. Vårt kontor finns på Bror Nilssons gata 5 som ligger på Lindholmen i Lundby. I rollen som sjuksköterska arbetar du mot patienter i ordinärt boende. Din uppgift att få patienten att känna sig trygg genom god vård, du tar tillvara det friska samt tillgodoser omvårdnadsbehoven inom ditt ansvarsområde. I arbetsuppgifte...
2021-05-14 2021-05-30
Herrljunga kommun, Bildningsförvaltningen Specialpedagog till Horsbyskolan 4-6
Inför kommande läsår söker vi en specialpedagog. Som specialpedagog ingår du i ett elevhälsoteam och arbetar i nära samarbete med rektor. Elevhälsoteamet ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Det specialpedagogiska arbetet vilar på kompetenserna inlärning, handledning, utredning, kompensatoriska åtgärder och skolutveckling. Som specialpedagog bidrar du med specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Du bistår rekto...
2021-05-14 2021-06-04
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Specialpedagog till Backegårdsskolan (skolenhetsområde Backegård-Solbacke)
Backegårdsskolan är en F till 6-skola med ca 300 elever och drygt 35 personal som ligger naturskönt i Bergsjön i nordöstra Göteborg. Skolan ligger i ett mångkulturellt område, så språk och språkutveckling är kärnan i vår verksamhet. Personalen på skolan arbetar i arbetslag, där två till tre pedagoger tillsammans ansvarar för en årskurs. Personalen är lyhörd, flexibel och arbetar för elevens bästa. Backegårdsskolan har under vårterminen påbörjat ett långsiktigt utvecklingsarbete inom ramen för Samverkan för bästa skola. En nulägesanalys är tills...
2021-05-14 2021-05-28
Strömstad kommun, Bibliotek och Kultur Bibliotekarie
Tjänsten kommer att vara delad mellan skolbibliotek och stadsbibliotek. Du kommer att ansvara för skolbibliotekets mediesamlingar och arbeta nära skolans personal, och tillsammans med dem utveckla skolbibliotekets verksamhet. Du är en pedagogisk resurs för elever och lärare, och lektioner i källkritik och informationssökning är viktiga delar av arbetet. Skolbiblioteket är ett MIK-bibliotek och du kommer att vara en resurs i det digitala lärandet. Du kommer också att inta en central roll i skolans läsfrämjande arbete i form av bokprat, bokcirkl...
2021-05-14 2021-05-31
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Modersmålslärare, danska, Enhet flerspråkighet
Du kommer i huvudsak arbeta med studiehandledning i grundskolan samt språkstöd i förskolan men även modersmålsundervisning i grundskolan/gymnasiet kan bli aktuellt. Ditt arbete är mycket självständigt, men du kommer även ingå i ett arbetslag samt olika utvecklingsgrupper och därför ställs krav på god samarbetsförmåga och bra språkkunskaper i svenska (Svenska 3 eller motsvarande). Du kommer att arbeta på flera olika arbetsplatser och därför är körkort och tillgång till egen bil ett krav.
2021-05-14 2021-05-28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >