Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lerums kommun, Säkerhet och försäkring Säkerhetssamordnare
Säkerhetssamordnarens roll är att samordna och driva det brottsförebyggande och trygghetsskapande säkerhetsarbetet i kommunen. I uppdraget ingår bland annat följande arbetsuppgifter: • Samordna och i vissa fall driva samverkansarbete tillsammans med andra aktörer så som polis, bevakningsföretag och Civil samhället • Platsutveckling genom att driva och föreslå arbetsprocesser och utveckling av platser för att skapa trygga miljöer samt genomföra platsanalyser vid behov • Koordinera kommunens SSPF (samverkansforum mellan skola, socialtjänst, po...
2023-05-30 2023-06-18
Lerums kommun, Berghult Berghultskolan söker lärare till mellanstadiet
Du kommer att planera din undervisning, utifrån skolans riktade fokusområden, i nära samarbete med övriga medarbetare i arbetslaget. Du kommer att ingå i ett arbetslag på mellanstadiet. I arbetet ingår att ansvara för ämnesundervisning, helheten för dina mentorselever och samverkan med vårdnadshavare.
2023-05-12 2023-06-07
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Barnskötare till Avlösarservice dag, kväll och helg. Timanställning
Vill du ha ett arbete som är utmanande, stimulerande och där du bidrar till att göra skillnad?  Då är Avlösarservice en verksamhet för dig!  Uppdragen innebär att du som avlösare tillfälligt övertar omvårdnaden från vårdnadshavare till ett funktionsnedsatt barn eller ungdom. Insatsen är av stor betydelse för den som blir avlastad och kräver av dig som ska avlasta,  erfarenhet och kunskap om funktionsnedsättningar,  Då det oftast rör sig om minderåriga barn/ungdomar arbetar vårdnadshavaren under "Beslut om egenvård" från hälso-och sjukvården och...
2023-06-03 2023-09-01
Göteborgs Stad , Förskoleförvaltningen Barnskötare till Götaverksgatan 22 förskola
Nu finns det en möjlighet, just för dig att få vara med att utveckla vår förskola tillsammans med oss. Du kan göra skillnad för alla barn på Götaverksgatan 22 förskola. Götaverksgatan ligger på Lindholmen med en mysig innergård. På förskolan har vi grupper med blandade åldrar för att ta vara på att barnen lär av varandra och att pedagogerna kan bygga upp bra relationer med barnen och föräldrar under hela förskoleåldern. Pedagogerna arbetar i tvärgrupper på avdelningarna för att kunna anpassa utbildningen/undervisningen utifrån alla barns in...
2023-06-02 2023-06-18
Alingsås kommun, Personlig assistans Personlig assistent
Arbetet innebär att vara ett stöd för brukaren med allt vad det innebär såsom det som ingår i hemmets skötsel, följa med på aktiviteter, vara med på daglig verksamhet, sociala aktiviteter, kontakter med sjukvård, medicinering mm. Brukarens behov ska vara i centrum och personens synpunkter ska aktivt tas tillvara. Brukaren ska få stöd och rätten att bestämma över sitt liv och utveckla sina förmågor att leva ett så självständigt liv som möjligt. Arbetet utgår från ett pedagogiskt och motiverande förhållningssätt i nära samarbete med brukarens n...
2023-06-02 2023-06-16
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Lärare i Ma & NO för åk 4-6 sökes till Utmarksskolan
Utmarksskolan har cirka 300 elever i årskurs 4-9. Vi är skola som har både hög personaltäthet och god kontinuitet i såväl personalgrupp som ledning. Vi har endast legitimerade lärare och skolan har de senaste åren haft en mycket positiv utveckling vad det gäller elevernas kunskapsresultat. Vi tror att utbildning är vägen till utveckling och att alla elever ska och kan lära sig. Skolan har fullt elevhälsoteam Nu söker vi en lärare för undervisning i No samt matematik. Du kommer att vara mentor för en klass tillsammans med en kollega. Som mentor...
2023-06-02 2023-06-16
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Centrum Administrativ enhetschef - Socialförvaltningen Centrum
Vi söker nu en enhetschef till den administrativa enheten då nuvarande chef byter arbetsuppgifter inom avdelningen. Enheten är organisatoriskt placerad under ekonomiavdelningen i socialförvaltningen Centrum och har cirka 15 medarbetare. Enheten levererar ett kvalificerat administrativt stöd inom bland annat ekonomi, personal, inköp och avtal samt lokalt verksamhetsstöd i Treserva. Uppdraget är att ge stöd och service till chefer och handläggare inom stadsområdet och att säkerställa kvaliteten inom förvaltningens administrativa processer. I ro...
2023-06-02 2023-06-18
Herrljunga kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i åk 4-6 till Eggvena skola
Vi söker en grundskollärare med behörighet att undervisa på mellanstadiet. Du kommer tillsammans med en kollega att arbeta i en åldersblandad klass i åk 4-6. Tillsammans med arbetslaget ansvarar du för att planera, genomföra och utveckla undervisningen på ett sätt som utgår från läroplanen och en helhetssyn på eleven och elevens behov. Som stöd i ditt uppdrag finns ett väl utbyggt elevhälsoteam bestående av rektor, specialpedagog, skolsköterska och kurator.
2023-06-02 2023-06-16
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Lärare i idrott och hälsa åk 4-9 med ytterligare behörighet sökes till Utmarksskolan
Utmarksskolan har cirka 300 elever i årskurs 4 till årskurs 9. Vi är en skola som har både hög personaltäthet och god kontinuitet i såväl personalgrupp som ledning. Vi har endast legitimerade lärare och skolan har de senaste åren haft en mycket positiv utveckling vad det gäller elevernas kunskapsresultat. Vi tror att utbildning är vägen till utveckling och att alla elever ska och kan lära sig. Skolan har fullt elevhälsoteam. Nu söker vi ytterligare en lärare i idrott och hälsa med ytterligare behörighet för undervisning i åk 4-9. Du kommer at...
2023-06-02 2023-06-16
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Enhetschef till Broströmsgårdens barnboende och korttidshem i Örgryte
Vi söker nu en enhetschef till två av våra enheter för barn och unga, Broströmsgårdens barnboende samt Broströmsgårdens korttidshem. Båda boendena är för barn och unga med flerfunktionsvariationer och ligger i lokaler bredvid varandra. Som enhetschef för Broströmsgårdens barnboende och korttidshem har du ett samlat ledningsansvar för att verksamheterna bedriver en god och säker vård och omsorg mot angivna mål. Vilket kräver att du har ett närvarande och engagerat ledarskap. Som enhetschef ansvarar du för att leda och fördela arbetet inom enhet...
2023-06-02 2023-06-16
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Resursenhetschef till barnboende och korttidshem Barn och Unga
Är det du som skapar hållbara vardagar med oss? Är du en erfaren enhetschef som vill prova något nytt ? Eller är du nyfiken på jobbet som enhetschef i Göteborgs stad ? Då är denna tjänst nåt för dig! Vi inrättar nu en ny tjänst inom vårt verksamhetsområde barnboende och korttidshem Barn och unga. Tjänsten är en resursenhetschef som kommer jobba och stötta enhetschefer inom hela verksamhetsområdet. Dels som förstärkning vid verksamhetsutveckling, generell förstärkning och nystart av verksamheter. Inom verksamhetsområdet finns stadens samtl...
2023-06-02 2023-06-16
Göteborgs Stad , Förskoleförvaltningen Barnskötare till Stjärnbåtsgatan 7
Vi söker en ny kollegor till vår fantastiska förskola! Stjärnbåtsgatan 7 är en förskola i Nya Varvet. Den ligger i en härlig miljö med närhet till skog och hav likväl som till stadsmiljö och har goda kommunikationsmöjligheter. Vi söker två barnskötare, en till en tillsvidaretjänst och en till ett längre vikariat som i nuläget beräknas sträcka sig under ett års tid. Våra ledord på förskolan är: Trygghet, Delaktighet & Inflytande, Normer & Värden, Hållbar utveckling. Vi värdesätter vi-tänket på förskolan och vi har byggt upp en organisation dä...
2023-06-02 2023-06-16
Stenungsunds kommun, Grundskola Spekerödskolan söker 2 lärare för klass F-3
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? I så fall är du välkommen till oss på Spekerödskolan för att skapa lärglädje för alla! Som lärare på Spekerödskolan så är du en god ledare som är trygg, kompetent, engagerad och som tycker om att samarbeta och skapa bra relationer med både elever och vuxna. Vi är måna om varandra och arbetar aktivt för att skapa en arbetsplats där alla trivs och utvecklas vi är varandras arbetsmiljö. På Spekerödskolan så har vi organiserat våra elever i Lärgrupper istället för en traditionell ...
2023-06-02 2023-06-18
Göteborgs Stad , Exploateringsförvaltningen Projektingenjör till Station Centralen
Vill du vara delaktig i Göteborgs stadsutveckling kopplad till Västlänkens genomförande och bidra till en viktig del i framtidens Göteborg? Vi på avdelning Stora projekt söker en projektingenjör med uppgift att stötta projektledningen i att leda, styra, samordna, följa upp och vägleda de samverkande parterna kopplade till byggentreprenader i Centralenområdet. Ett projekt som är i övergång mellan projekteringsfas och genomförandefas. Som projektingenjör är du delaktig i projektens alla delar, från projektering till genomförande, budget och uppf...
2023-06-02 2023-06-16
Statens institutionsstyrelse Behandlingsassistenter sommarvikariat
Arbetsbeskrivning Passa på att prova ett intressant sommarvikariat som behandlingspersonal på SiS Fagared, enhet Lindome i Mölndals kommun. Vi söker både behandlingsassistenter och behandlingspedagoger. På SiS Fagared i Lindome har vi fem avdelningsenheter som riktar vården på ej skolpliktiga pojkar. Hit söker vi upp till 15 medarbetare för att stötta upp under sommaren.  Målet med ditt uppdrag är att motivera våra ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Som behandlingsassistent är du med och ser till att rutinerna på avdelni...
2023-06-02 2023-06-25
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Centrum Utredande socialsekreterare barn och unga i centrum
Vill du ha ett meningsfullt, utvecklande och utmanande arbete där fokus ligger på att göra skillnad för Centrums barn och unga? Vi söker nu en socialsekreterare till en av våra myndighetsenheter. Arbetsplatsen finns centralt i Göteborg på Förstalånggatan med goda kommunikationsmöjligheter. På vår enheter finns ett gott engagemang och en god sammanhållning hos medarbetarna, våra förste socialsekreterare har lång och gedigen erfarenhet av barnavårdsarbete. Dessutom har vi har en tydlig samsyn som förenar oss, och vi håller fanan högt vad gäll...
2023-06-02 2023-06-18
Bollebygds kommun, Bollegårdens äldreboende Natt-undersköterska till äldreboende samt korttidsenhet
Hos oss utför du vård- och omsorgsarbete för våra brukare på Äldreboendet samt vår korttidsenhet. Som undersköterska hos oss ska du ha kunskap om och agera utifrån de lagar och regler som styr verksamheten. Du möter och stödjer brukarna utifrån deras individuella förutsättningar, behov och önskemål. Arbetet innebär att ge god omsorg, service och omvårdnad genom att se individen samt det friska hos den. Arbete med att förebygga och mildra/lindra oro genom omvårdnadsinsatser är en viktig del av vårt arbete. Dokumentation sker i digitalt journal...
2023-06-02 2023-06-18
Göteborgs Stad , Kretslopp och vatten Drifttekniker till Lackarebäcks vattenverk
Lackarebäcks vattenverk är ett av Göteborgs två vattenverk som ser till att det finns gott och rent dricksvatten i göteborgarnas kranar. Vi som arbetar här sköter drift, tillsyn och underhåll av vattenverket med dessa tillhörande anläggningar. Vi ser till att fler än 500 000 människor har tillgång till rent, gott och hälsosamt dricksvatten varje dag - så vårt arbete är viktigt på riktigt! I rollen som drifttekniker kommer du att arbeta med daglig drift i produktionen av dricksvatten. Tjänsten innebär arbete både i kontrollrum/SCADA-miljö och u...
2023-06-02 2023-06-18
Göteborgs Stad , Kretslopp och vatten Driftingenjör till Lackarebäcks vattenverk
Vill du arbeta med vårt viktigaste livsmedel i en teknikintensiv anläggning? Vi söker förstärkning till vårt team av driftingenjörer i Lackarebäcks vattenverk. Vi på vattenverken är är inne i en period med stora projekt för att trygga göteborgarnas tillgång till rent och gott dricksvatten, både nu och i framtiden. Här kommer du ingå i vårt driftteam som arbetar på roterande schema, vilket i praktiken innebär att du får en vardag med omväxlande arbetsuppgifter. Mer konkret kommer du att: • Styra process och verksamhetsplanering via vattenve...
2023-06-02 2023-06-18
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Stödassistent till BmSS i Hovås
Klåva Gårdsväg 2 är ett boende med särskild service med inriktning psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Nu söker vi dig till vårat härliga team. Vi erbjuder möjligheten att tillsammans med oss vara med att utveckla och forma verksamheten. Du och dina kollegor kommer vara med och bidra till att skapa en stimulerande miljö och en kreativ arbetsplats. Letar du efter ett omväxlande arbete där du får ta stort ansvar? Läs då vidare! I arbetet som stödassistent sätter du den enskildes behov, förmåga, intresse i centrum och stöttar b...
2023-06-02 2023-06-16
Stenungsunds kommun, Sektor Utbildning Ekenässkolan söker skoladministratör - Vikariat
Som skoladministratör hos oss har du en central och viktig roll i att få skolans arbete att flyta på. Du är ett administrativt stöd till rektorer och medarbetare på skolan. En stor del av ditt arbete består i att planera, prioritera och organisera den dagliga personalplaneringen på ett effektivt sätt. Arbetet innebär vanligt förekommande administrativa uppgifter såsom dokumenthantering, lönehantering, arkivering, vikarieanskaffning, posthantering, fakturor och beställningar. Du är ett stöd för medarbetare och rektor i hanteringen av olika digi...
2023-06-02 2023-06-18
Hjo kommun, Vård och Omsorg Undersköterskor till Hemvården
Nu söker vi dig som vill jobba med oss på Hemvården! Målet med vårt arbete är att tillgodose den enskildes behov av omvårdnad och service enligt Socialtjänstlagen samt att utföra insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen på delegation av sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut. Vi arbetar utifrån individuella genomförandeplaner med individens behov i centrum. En god omvårdnad innefattar varierande uppgifter. Allt från hjälp med personlig hygien till att aktivt verka för en meningsfull och stimulerande vardag. Vanliga arbetsuppgifter är ...
2023-06-02 2023-07-07
Polismyndigheten, Polisregion Väst Gruppchefer till stöd och service, Alingsås
Uppdraget som gruppchef stöd/service, Alingsås Som gruppchef för stöd/service i Alingsås har du ansvar för administratörer och handläggare, både civila och poliser, i verksamheter som omfattar reception (passhandläggning, anmälningsupptagning, hittegods och andra arbetsuppgifter som hör till reception), expedition (diarieföring i Pär, handläggning av delgivningar, hantering av funktionsbrevlåda för lokalpolisområdet, posthantering m.m.) samt service (fordon, lokaler, beklädnad, material m.m.). Med din breda erfarenhet och ditt stora engageman...
2023-06-02 2023-06-15
Göteborgs Stad , Förskoleförvaltningen Förskollärare till Jydeklovans förskola
Vi söker en ny kollegor till vår fantastiska förskola! Förskolan ligger på Brännö, i Göteborgs södra skärgård, med stranden på gångavstånd. Våra vackra omgivningar ger barnen möjlighet att leka, lära och utforska i naturen. Våra ledord på förskolan är: Trygghet, Delaktighet & Inflytande, Normer & Värden, Hållbar utveckling. Vi värdesätter vi-tänket på förskolan och vi har byggt upp en organisation där vi arbetar husgemensamt kring flertalet situationer och rutiner. Samverkan och kommunikation är ett ledord för oss i allt vi gör! Det g...
2023-06-02 2023-06-16
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Lärare i Idrott & Hälsa till Bergumsskolan 7-9
• Om skolområdet: Skolområde 1 i Nordost innefattar tre skolor, Bergumsskolan F-9, Gunnilseskolan F-6 och Björsaredsskolan F-3 som ligger i natursköna Bergum-Gunnilse med goda kommunikationer med buss. I närheten finns det fina vandringsleder och cykelvägar samt en golfbana och god service, kultur och sportanläggningar på Angereds centrum. I skolområdet går sammanlagt ca 1100 elever och drygt 130 personal arbetar på våra skolor, inkluderat vår personal i matsal och lokalvård • Om Bergumsskolan: På Bergumsskolan i Olofstorp går cirka 850 elev...
2023-06-02 2023-06-16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >