Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb i Stockholm

Här hittar du alla lediga jobb i Stockholm inom offentlig sektor. Du kan lätt katigorisera dina sökningar nedan. Välj antingen ett brett område, som hälso- och sjukvård eller pedagogiskt arbete, eller gör en mer specifik sökning under varje kategori.


Vi har den bästa listningen för offentliga jobb i Stockholmsområdet, så är du i tagen att söka ett nytt arbete eller flytta till Stockholm, börja din sökning här. Du kommer hitta en mängd lediga arbeten och förhoppningsvis något som passar just dig.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Statens institutionsstyrelse, SiS Huvudkontor SiS söker sektionschefer som vill vara med och utveckla ungdomsvården
Lockas du av att bidra till ett samhällsviktigt uppdrag genom att utveckla en komplex och livsviktig verksamhet? Har du flerårig erfarenhet av arbete med ledning, utveckling och förvaltning inom offentlig verksamhet? Då kan du vara den vi söker. Det pågår ett spännande förändringsarbete inom SiS. Ungdomsavdelningen kommer efter årsskiftet att bestå av 21 ungdomshem och vi kommer att arbeta med att utveckla arbetsformer som stödjer syftena med ungdomsvårdens nya organisation. Ett huvudsakligt syfte är att skapa en likvärdig och rättssäker ungd...
2022-09-23 2022-10-07
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Undersköterska Natt till Flottiljen Januari
Som undersköterska på Flottiljens vård- och omsorgsboende kommer du att arbeta i ett sammansvetsat team som stöttar varandra i det dagliga arbetet. Vi arbetar utifrån den nationella värdegrunden och IBIC, med individens bästa i fokus. En viktig aspekt att vi arbetar tillsammans så att varje boende får den bästa vård och omsorg som möjligt. Arbetet innebär vanliga arbetsuppgifter på äldreboende, såsom personlig omvårdnad, social omsorg, aktivering, städning och service utifrån varje enskilds behov. Du stödjer den boende i dennes dagliga livsför...
2022-09-23 2022-10-09
Sigtuna kommun, Edda och Ragna förskolor Barnskötare till Edda och Ragna förskolor
Vi söker en engagerad barnskötare till våra förskolor. Du besitter en god pedagogisk förmåga och har hög relationskompetens. Ditt uppdrag som barnskötare är att tillsammans med arbetslaget och enskilt planera, reflektera, genomföra och leda de målstyrda processerna inom förskolan så att läroplanens mål och intentioner uppfylls samt arbeta utifrån det pedagogiska innehållet så att det främjar varje barns utveckling och lärande. Vi arbetar ständigt för att utveckla vår verksamhet och hoppas att du vill göra det tillsammans med oss!
2022-09-23 2022-10-07
Järfälla kommun, Skälby för- och grundskola Timvikarie - skola
Du är kommunikativ och äger förmågan att entusiasmera elever samt har god förståelse för hur elever tar till sig kunskap utifrån deras olika förutsättningar. Du ska kunna följa instruktioner från ordinarie personal men samtidigt vara beredd att improvisera om det inte finns någon planering. Du ska kunna leda och organisera arbetet i klassrummet. Du vill och kan samarbeta med dina kollegor och är strukturerad i ditt arbete samt öppen och lyhörd för din omgivning. Du ska skriva en kortare rapport till ordinarie lärare när dagen är slut.
2022-09-23 2022-10-07
Sigtuna kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Behandlingsassistent till barnsäkerhetsteam
Barnsäkerhetsteamet består av enhetschef, samordnare, en socialsekreterare, två familjebehandlare och en behandlingsassistent. Då vår behandlingsassistent ska arbeta med andra uppdrag söker vi dig som vill bli en del av vårt team. Inom Barnsäkerhetsteamet arbetar vi med utredningar och med säkerhetsplaneringar utifrån Signs of Safety där uppdraget är att arbeta intensivt med familjer där det finns en hög oro för barnet utifrån våld eller andra svåra omsorgsbrister. Arbetet har ett tydligt barnperspektiv och familjerna har genom Barnsäkerhetste...
2022-09-23 2022-10-07
Danderyds kommun, Tekniska kontoret, Anläggningsavdelningen Miljö- och vattenplanerare till Tekniska kontoret, Danderyds kommun
Som miljö- och vattenplanerare kommer du att arbeta på anläggningsavdelningen, som är en av fyra avdelningar på tekniska kontoret. Du kommer att vara den i teamet som ansvarar för kommunens vatten- och miljöfrågor. Du kommer också samarbeta med dina kollegor för att ta fram nya strategiska dokument. Det innebär att i enlighet med de politiska styrdokument och uppdrag som ges till kontoret, planera och driva projekt från start till mål. Du ska agera som expert på miljö och vattenfrågor såväl internt som externt genom: medborgardialog, kontakt me...
2022-09-23 2022-10-16
Ersta diakoni, IVA/postop Ersta Sjukhus söker undersköterska till PostOp/IVA
Vår enhet består av en uppvaknings- och postoperativ del samt intensivvård. Vi arbetar i team på en liten enhet bestående av undersköterskor, intensivvårdssjuksköterskor, fysioterapeuter och läkare. Till största delen består dina arbetsuppgifter till att sköta den postoperativa vården efter kirurgi men även vård av patienter från övriga delar av sjukhuset som behöver vår vårdnivå. Om patienter kräver intensivvård så har vi tre platser för det. Vi fungerar även som Ersta sjukhus interna larmteam dag som natt. I övrigt kommer du ha sedvanliga a...
2022-09-23 2022-10-16
Danderyds kommun, Vård och omsorg Verksamhetschef till ny daglig verksamhet enligt LSS, Danderyds kommun
Till en början kommer du lägga stora delar av din arbetstid på uppstarten av verksamheten. Detta kan innebära att arbeta fram marknadsföring av verksamheten gällande presumtiva kunder och med presumtiva uppdragsgivare inom kommunen och i näringslivet. Du kommer ha kontakt med biståndshandläggare. Arbeta fram en funktionell verksamhet i lokalerna och säkerställa rutiner enligt aktuella regelverk samt säkerhetsställa arbetsprocesser enligt rutiner. Du kommer också genomföra rekrytering av stödassistenter till verksamheten. Du driver samt utveck...
2022-09-23 2022-10-07
Kemikalieinspektionen, IT-enheten Upphandlare med generell IT-kompetens
Som upphandlare med generell IT-kompetens är du en viktig medarbetare inom Kemikalieinspektionens IT-enhet och också för hela myndigheten. Rollen är bred och du kommer arbeta med avrop, upphandlingar, leverantörskontakter samt ekonomisk planering och löpande uppföljning av IT-relaterade upphandlingar och ekonomi inom enhetens ansvarsområden. Arbetet sker i nära samarbete med IT-enhetens olika kompetenser. Samarbete sker även med kravställare från Kemikalieinspektionens olika avdelningar och sekretariat, bland annat inom områdena tillstånd, till...
2022-09-23 2022-10-14
Kemikalieinspektionen, IT-enheten Drifttekniker med huvudansvar för vår klientplattform
Hos oss sköter du löpande drift och förvaltning av vår driftsmiljö som är baserad på VMware och Microsoft. Du ansvarar och förvaltar vår katalogtjänst Active Directory samt vår RDS-miljö. Du ansvarar även för applikationsdistribution för vår klientplattform som är baserad på Windows 10. Du hanterar säkerhetsrelaterade åtgärder och håller systemen uppdaterade. I ditt arbete har du ett nära samarbete med kollegor som hanterar support-, infrastruktur- och säkerhetsfrågor. I ditt ansvarsområde ingår bland annat att: • Ta ansvar för att driva ut...
2022-09-23 2022-10-14
Ersta diakoni, Näsbypark Parkinsonboende Undersköterska till Ersta Näsbypark Parkinsonboende & äldreboende
Som undersköterska på Näsbypark får du ett roligt och utvecklande jobb. Vi har ett tydligt fokus på att de boende ska få en aktiv och spännande vardag med intressanta aktiviteter, trevliga måltider och goda möten. Du kommer ha ett nära samarbete med undersköterskekollegor, sjuksköterska, rehab personal och andra yrkesroller. Tillsammans ser ni till att de som bor här mår bra genom att de får den hjälp och det stöd som de önskar och behöver. Arbetstiden är förlagd till dag/kväll/helg enligt rullande schema. Varmt välkommen till ett jobb där ...
2022-09-23 2022-10-16
Stockholm Vatten och Avfall, Affärsutveckling Affärsanalytiker
Som Affärsanalytiker ingår du i vår nya enhet Affärsutveckling inom avdelningen Finans. Du kommer att vara drivande i att utveckla och förvalta bolagets taxor kopplade till vår verksamhet. Du kommer även att utveckla och förvalta prismodeller för affärer med våra kunder såsom grannkommuner, systerbolag eller större aktörer med specialavtal. Delar av bolagets verksamhet är reglerad och det ingår i din roll som Affärsanalytiker att säkerställa korrekt finansiering av aktuella verksamheter, bland annat genom beräkningsmodeller, idag och in i framt...
2022-09-23 2022-10-09
Stockholm Vatten och Avfall, IT-affärssystem Agil IT-Projektledare
Vi söker dig som gillar att utmana och hitta nya sätt för att förbättra och effektivisera och som har intresse av att leda utvecklingsteam framåt genom att använda agila metoder som är din expertis! Som Agil IT-projektledare kommer du ingå i vårt team inom IT Utveckling som ansvarar för att driva IT utvecklingen inom bolaget. Vi strävar efter att effektivisera vårt arbete och uppnå en jämnare utveckling med högre kvalité och därigenom uppnå målet att IT-utvecklingen på ett smidigt sätt ska samverka med verksamhetens utveckling som ständigt påg...
2022-09-23 2022-10-16
Stockholm Vatten och Avfall, Insamling Teknisk Utredare med fokus på förpackningsinsamling
I samband med regeringens beslut att från och med januari 2024 lägga det formella ansvaret för Insamling av förpackningsavfall på kommunerna, söker vi nu en Teknisk Utredare som ska arbeta med systemutformningen för Stockholm stads framtida förpackningsinsamling. I rollen arbetar du tillsammans med andra kollegor genom samtliga stadier av systemutformningen kopplat mot delvis övertagande av ansvaret 2024, men även mot utbyggnadsplanen för fastighetsnära insamling av förpackningar fram till år 2027. Du arbetar tillsammans med flera olika intres...
2022-09-23 2022-10-16
Lidingö Stad, Förskola​ Administratör till förskolan
Med anledning av en omorganisation söker vi en administratör till åtta av våra kommunala förskolor på Lidingö (Abborrvägen, Bo, Källängen, Näset, Rudboda, Stockby, Sticklinge och Vasavägens förskolor). Vi värnar om en arbetsmiljö som präglas av glädje och respekt för varandra och som erbjuder utmaningar och utvecklingsmöjligheter. Dina arbetsområden kommer bland annat vara att organisera personal och beställning av mat vid utvecklingsdagar. Du kommer även ha hand om vikarieanskaffning, genomföra ronder (städrond, skyddsrond, brandskyddsrond oc...
2022-09-22 2022-10-09
Järfälla kommun, Herresta förskolor Barnskötare till Herresta förskolor
Vi söker barnskötare som vill vara med och starta samt bygga upp en verksamhet med nya kollegor i en ny miljö. Som barnskötare hos oss kommer du att arbeta nära barnen med ett förhållningssätt som präglas av nyfikenhet på barns tankar och en syn på det kompetenta barnet. Du behöver vara väl insatt i förskolans styrdokument. Arbetet med barnen sker med ett projektinriktat arbetssätt. I arbetsuppgifterna ingår pedagogisk dokumentation samt ansvar för att planera, leda, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning. Du ska aktivt delta i att ...
2022-09-22 2022-10-06
Järfälla kommun, Herresta förskolor Förskollärare till Herresta förskolor
Vi söker förskollärare som vill vara med och starta samt bygga upp en verksamhet med nya kollegor i en ny miljö. Du samarbetar och kommunicerar med dina kollegor och skapar en pedagogisk lärmiljö som utmanar och stimulerar barns utveckling och lärande samt säkerställer att barnen erbjuds en trygg omsorg. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje barns förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens mål. Du organiserar arbetet utifrån ett helhetsperspektiv, där barnens utveckling och lärande kontinuerl...
2022-09-22 2022-10-06
Vaxholms Stad, Socialförvaltningen, enheten för vuxenstöd, äldre och LSS Biståndshandläggare socialpsykiatri till Vaxholms stad
Som biståndshandläggare kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att bestå av handläggning inom socialpsykiatrin som att utreda, bedöma, besluta och följa upp insatser enligt SoL. I tjänsten ingår även ansvar för kvinnofrid och våld i nära relationer. I en liten organisation får du möjlighet att arbeta med alla förekommande arbetsuppgifter inom myndighetsutövning. Du deltar givetvis i det kontinuerliga förbättringsarbetet och målarbetet inom avdelningen. Du kommer att arbeta inom enheten för vuxenstöd. Vi har fokus på kompetensutveckling, u...
2022-09-22 2022-09-28
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Jurist eller handläggare med juridisk bakgrund till Polisregion Stockholm, Regionkansliet
Som handläggare/jurist i gruppen har du en central roll i regionkansliets beredningsprocess med kontakter med olika verksamheter och samarbetspartners främst internt men även externt, vilket kräver en hög nivå av service. Du förväntas kunna läsa och ta del av relevanta delar i omfattande textunderlag och analysera detta och vara föredragande inför regionledningen i beredningsarbetet. Fokus i arbetsuppgifterna ligger på att hantera, bereda och följa upp ärenden som inkommer till gruppen på olika sätt. Rollen kräver en aktiv och utåtriktad samve...
2022-09-22 2022-10-06
Sigtuna kommun, Edda och Ragna förskolor Förskollärare till Edda och Ragna förskolor
Vi söker en engagerad förskollärare som också är en tydlig ledare för barn och kollegor. Du besitter en god pedagogisk förmåga och har hög relationskompetens. Ditt uppdrag som förskollärare är att tillsammans med arbetslaget och enskilt planera, reflektera, genomföra och leda de målstyrda processerna inom förskolan så att läroplanens mål och intentioner uppfylls samt att arbeta utifrån det pedagogiska innehållet så att det målinriktade arbetet främjar varje barns utveckling och lärande.
2022-09-22 2022-10-06
Danderyds kommun, Utveckling och kommunikation Kommunikatör till Kommunledningskontoret, Danderyds kommun
Är du en klippa på kommunikation? Är du en erfaren, driven och framåtlutad kommunikatör? Då är det dig vi söker! Som kommunikatör hos oss är du delaktig i att skapa värde i vardagen i dialog med alla som lever, bor och verkar i Danderyds kommun. Veckan inleds med en gemensam redaktionell planering och dina uppdrag präglas av att vara både händelsestyrda och planerade. Utöver möten och kommunikationsplanering skriver, producerar och publicerar du innehåll på våra webbplatser och i våra sociala kanaler. Du kommer arbeta nära de övriga avdelnin...
2022-09-22 2022-10-12
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterska till Björkens vård- och omsorgsboende
Som sjuksköterska hos oss kommer du till ett väl sammansvetsat team som stöttar varandra i det dagliga arbetet så att varje brukare får den bästa möjliga vård och omsorg. Samarbete i arbetslaget med kollegor och undersköterskor är en viktig aspekt för vår verksamhet. Två dagar i veckan sker ronder tillsammans med läkare. Andra arbetsuppgifter är planering, utförande och dokumentation av hälso- och sjukvårdsfrågor utifrån varje brukares enskilda behov och förutsättningar. All dokumentation och journalföring sker i Procapita. Arbetstiderna är d...
2022-09-22 2022-10-02
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Björkens vård- och omsorgsboende
Rollen som undersköterska på demensavdelningen på Björkens vård- och omsorgsboende innebär att du kommer att arbeta i ett sammansvetsat team som stöttar varandra i det dagliga arbetet. Vi arbetar utifrån den nationella värdegrunden och IBIC, med individens bästa i fokus. Därför är det en viktig aspekt att vi arbetar tillsammans så att varje boende får den bästa vård och omsorg som möjligt. Arbetet innebär vanliga arbetsuppgifter på vård- och omsorgsboende, såsom personlig omvårdnad, social omsorg, aktivering, städning och service utifrån varj...
2022-09-22 2022-10-03
Sigtuna kommun, Galaxskolan Lågstadielärare
Tjänsten innebär att vara klasslärare i årskurs 2 och, i nära samarbete med andra lärare, bedriva och ansvara för undervisningen i årskursen. Som sökande behöver du vara samarbetsinriktad och ha förmåga till starkt ledarskap. Du behöver ha en stark vilja att delta och vara en del av arbetslagets och hela skolans utvecklingsarbete.
2022-09-22 2022-10-09
Sigtuna kommun, HSO Sjuksköterska till korttidsboende
Sigtuna kommuns korttidsenhet ligger i ett av våra boenden i Märsta. Som sjuksköterska på korttidsenheten kommer du att arbeta som omvårdnadsansvarig för enheten. Oavsett vilket boende du arbetar på så är du en del av en stark kollegial gemenskap som sträcker sig över både roller och boenden. Vi stöttar varandra inom arbetslaget, fördelar arbetsbelastningen och samarbetar för att göra situationen så bra som möjligt för brukarna och för varandra. Som sjuksköterska hos oss får du ett varierat, självständigt, stimulerande och ansvarsfullt arbete...
2022-09-21 2022-10-18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >