Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb i Stockholm

Här hittar du alla lediga jobb i Stockholm inom offentlig sektor. Du kan lätt katigorisera dina sökningar nedan. Välj antingen ett brett område, som hälso- och sjukvård eller pedagogiskt arbete, eller gör en mer specifik sökning under varje kategori.


Vi har den bästa listningen för offentliga jobb i Stockholmsområdet, så är du i tagen att söka ett nytt arbete eller flytta till Stockholm, börja din sökning här. Du kommer hitta en mängd lediga arbeten och förhoppningsvis något som passar just dig.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Nationella transportenheten (NTE) Nationell barnombudssamordnare för barnfrågor till Nationella Transportenheten
En dedikerad nationell barnombudssamordnare för barnfrågor som kan koordinera de befintliga barnombuden vid de lokala kontoren inom NTE samt agera stöd för transportplanerarna och kriminalvårdarna om vilken hänsyn särskilt bör beaktas när barn är inblandade. Koordineringen inom NTE består bl a av samordning av övriga barnombud gällande planering och genomförande av utbildning och fortbildning för dessa, dokumentering av olika slag samt delta i utvärderingar. Resor inom och utanför riket förekommer. Tjänsten är på 50% under projektets fortg...
2024-04-12 2024-05-05
Statens institutionsstyrelse Placeringshandläggare med inriktning sluten ungdomsvård
Arbetsbeskrivning Enheten för placering vid SiS huvudkontor ansvarar för hantering av sluten ungdomsvård gällande verkställande av placering och permissionsfrågor. Enheten ansvarar också för platsanvisningar och rådgivning till kommunernas socialtjänst, vid placering på särskilt ungdomshem och LVM-hem. Enheten bidrar till myndighetens bevakning och uppföljning av förändringar i socialtjänstens efterfrågan. I rollen som placeringshandläggare med inriktning LSU ansvarar du för att utifrån lagen om sluten ungdomsvård (LSU) att fatta beslut om...
2024-04-12 2024-05-05
Sigtuna kommun, Galaxskolan Lärare 1-6
Vi söker en klasslärare/mentor till vårt mellanstadie, som är tvåparallelligt. Tjänsten innebär mentorsansvar för en klass och ett nära samarbete med den andre mentorn i årskursen, där man delar upp ämnena svenska, matematik, so och no och undervisar i två av ämnena i båda klasserna. Vi söker dig som är engagerad, samarbetsinriktad och som brinner för elevernas lärande och utveckling.
2024-04-12 2024-04-26
Statens institutionsstyrelse SiS söker placeringshandläggare för timanställning/sommar
Arbetsuppgifter Placeringsenheten ansvarar för platsanvisningar och rådgivning till kommunernas socialtjänst vid placering på särskilt ungdomshem och LVM-hem. Enheten ansvarar också för hantering av sluten ungdomsvård gällande verkställighet av placering och permissionsfrågor. Enheten bidrar till myndighetens bevakning och uppföljning av förändringar i socialtjänstens efterfrågan. Dina arbetsuppgifter som placeringshandläggare är att utifrån socialtjänstens uppdrag anvisa plats och ge rådgivning så att de ungdomar och klienter som är i behov ...
2024-04-12 2024-05-05
Lidingö Stad, Fritidsgårdar Fritidsledare/socialpedagog till fritidsgård och Anpassad grundskola
Allhuset är en fritidsgård för ungdomar som går på Anpassad grund- eller gymnasieskola. Zenit tar emot ungdomar med Asperger/högfungerande autism. Både Allhuset och Zenit arbetar på uppdrag av socialtjänsten och erbjuder korttidstillsyn (KTT) till barn och ungdomar inom LSS. Utöver KTT erbjuder gårdarna öppen verksamhet vissa dagar och kvällar i veckan. I tjänsten ingår du som del i ett team av fritidsledare, socialpedagoger och elevassistenter på fritidsgården och i skolan. Tillsammans med kollegor arbetar du för att erbjuda barn och ungdoma...
2024-04-12 2024-04-28
Sigtuna kommun, Mångkulturella enheten Modersmålslärare i lettiska
Lettiska är ett nytt modersmål för Mångkulturella enheten. Arbetet innebär att starta upp modersmålet i åk 1 till åk 6 genom att kartlägga elevernas grundläggande kunskaper. Därefter planera omfattningen av undervisningen modersmålsgrupper.
2024-04-12 2024-05-19
Kriminalvården, Fastighetsavdelningen Förvaltningsledare till Kriminalvårdens fastighetsavdelning
Som förvaltningsansvarig är enhetschefen för fastighetsenheten din närmsta chef och du ingår i en grupp som täcker hela Sverige. Du har som huvuduppgift att stödja region och verksamhetsställe i lokalrelaterade frågor och tillse att Kriminalvårdens lokaler är ändamålsenliga och stödjer den verksamhet som bedrivs i dem. Du är ansvarig för ett geografiskt område samtidigt som du kan få nationella uppdrag i lokalförsörjningsfrågor. Du ska tillsammans med dina kollegor och närmsta chef arbeta med utveckling av frågor relaterade till fastighetsförva...
2024-04-12 2024-05-03
Statens institutionsstyrelse SiS säkerhetsavdelning söker säkerhetsspecialister
Arbetsbeskrivning Som säkerhetsspecialist hos oss får du en viktig roll i myndighetens nationella säkerhetsarbete, där en trygg och säker arbetsmiljö och vård-och behandlingsmiljö är prioriterat. Tillsammans med avdelningens och myndighetens övriga professioner kommer du att utveckla säkerheten i myndigheten. Du ansvarar för att utveckla, normera, planera, implementera och följa upp säkerhetsarbetet i samverkan med institutioner och och stödavdelningar på huvudkontoret. Du kommer även att utreda allvarliga händelser, handlägga och föredra ärend...
2024-04-12 2024-05-05
Danderyds kommun, Vuxenavdelningen Gruppchef till försörjningsstöd och arbetsmarknad, Danderyds kommun
I ditt uppdrag som gruppchef ingår att stå för nära arbetsledning och ge stöd till dina medarbetare samt beslutsfattande enligt delegation. Du har personal- och verksamhetsansvar och genomför medarbetar- och lönesamtal samt ansvarar för rekrytering tillsammans med avdelningschef. Du ansvarar även för verksamhetsutveckling inom ditt område samt upprättandet av rutiner. Du ansvarar för att arbetet inom dina ansvarsområden bedrivs rättssäkert, effektivt och i linje med organisationens mål. Samverkan både internt och med externa aktörer är något so...
2024-04-12 2024-05-05
Danderyds kommun, Löneenheten Löne- och systemansvarig till Löneenheten, Danderyds kommun
I rollen som löne- och systemansvarig kommer du att förvalta och utveckla lönesystemen Personec P samt, schema- och bemanningssystemet Medvind. Du kommer också arbeta med andra system inom HR:s ansvarsområde. Arbetet innebär bland annat att: • Hitta sätt hur vi med hjälp av systemen kan arbeta mer effektivt. • Hitta sätt hur vi med hjälp av systemen kan vara ett bra stöd till verksamheterna och hur vi kan använda vår interna kompetens på bästa sätt. • Uppdatera systemet till nya versioner, uppdatera tabeller och ändra inställningar enligt Vis...
2024-04-12 2024-05-05
Folkbildningsrådet Handläggare verksamhetsuppföljning och statistik folkhögskola
Har du ett stort samhällsengagemang kombinerat med en förståelse för offentlig förvaltning? Delar du vårt engagemang för folkbildningens betydelse för samhället? Folkbildningsrådet söker nu en statistiker för verksamhetsuppföljning främst mot folkhögskolor. Som statistiker på Folkbildningsrådet har du en central roll inom enheten för statsbidrag folkhögskola. Du bistår enheten och kansliet med statistiskt underlag och analys. Du ansvarar för insamling och sammanställning av underlag för årsredovisning, budgetunderlag, samlad bedömning och öv...
2024-04-11 2024-04-29
Kriminalvården, Fastighetsavdelningen Lokalprojektledare, specialist bygg
Ett lokalförsörjningsprojekt inom Kriminalvården är komplext med många aspekter att ta hänsyn till där det finns utmaningar och ibland motstridigheter; arbetsmiljö, vårdande miljö, säkerhet, brandskydd, boendemiljö, suicidperspektiv, miljö, omfattande logistik, förvaltningsekonomi och flexibilitet för att nämna några. Kriminalvården är en hyresgäst med speciella krav där det finns ett stort kunnande och engagemang inom kärnverksamheten om hur deras lokaler ska vara utformade. Oavsett standardisering och effektivisering är uppförandet av en kr...
2024-04-11 2024-05-02
Sigtuna kommun, Steningehöjdens skola Lärare mot fritidshem, Steningehöjdens skola
Som Lärare i fritidshem ansvarar du för att tillsammans med kollegor skapa goda förutsättningar för lärande genom inspirerande och lärorik undervisning under elevernas hela dag. Tillsammans skapar ni ett fritidshem som stimulerar till bland annat återhämtning, skapande och rörelse i enlighet med läroplanens mål för fritidshemmet. Planering, dokumentation och uppföljning är självklara delar av dina arbetsuppgifter. Samverkan skola och fritids är en viktig del som även det ingår. Rastverksamhet är något vi har idag på skolan och som vi gärna se...
2024-04-11 2024-04-23
Sigtuna kommun, S:ta Gertruds skola Lärare/speciallärare med inriktning mot språk- skriv och läsutveckling
I rollen kommer du att stödja i att planera och utvärdera insatser i undervisningen som främjar elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Du har fokus främst på skolans resursenhet men även hela skolan. Du bidrar och är delaktig i skolans elevhälsoteam. Handleder, coachar och arbetar nära medarbetare, elever och ledning. Arbetet innebär insatser på både grupp- och individnivå. Du stödjer i att utveckla arbetsformer och lärmiljöer så att skolan kan möta alla elevers behov och förutsättningar till lärande. Du är ett stöd i arbetet med kartläggnin...
2024-04-11 2024-04-25
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Biståndshandläggare till Myndighet Äldre
Vad gör en biståndshandläggare på Myndighet Äldre? Under dina första dagar hos oss kommer du att tillsammans med din mentor få en individuellt utformad introduktionsplan. Mentorn kommer att finnas som ett nära stöd under hela din introduktion. När du sedan blir varm i kläderna kommer du att få erfara ett mångfacetterat arbete med många möten med människor som befinner sig i svåra situationer i livet. Du kommer även möta mycket glädje och livsvisdom under denna resa. Tillsammans med mentor, kollegor och chef utvecklar du morgondagens socialtjän...
2024-04-11 2024-04-28
Järfälla kommun, Viksjö-Aspnäs förskolor Biträdande rektor
Som biträdande rektor ingår du i enhetens ledningsgrupp där du tillsammans med rektor ansvarar för att systematiskt planera, följa upp, analysera och utveckla den pedagogiska verksamheten utifrån gällande styrdokument och de ekonomiska förutsättningar som ges. Din huvudsakliga arbetsuppgift är ansvara för och driva de pedagogiska processerna vid förskolorna, samt att ansvara för frågor rörande barn och familjer i olika sammanhang. I uppdraget ingår även att leda och administrera frågor rörande personal, budget, arbetsmiljö och lokaler. Du har p...
2024-04-11 2024-05-19
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Familjebehandlare till Järfällas öppenvård
Familjebehandling i vår öppenvård handlar framförallt om att vara kreativ och våga tänka nytt. Vi arbetar i nära samarbete med socialtjänstens olika enheter. Uppdragen beskriver behoven och sedan skapar vi tillsammans med familjerna, hur och vad vi tillsammans ska arbeta med för att nå uppsatta mål. I denna roll har du stor frihet att planera och genomföra ditt arbete. Vi träffar familjerna både i deras hem och i våra fina centralt belägna lokaler. Vi arbetar såväl enskilt som tillsammans med en annan familjebehandlare utifrån hur uppdragen s...
2024-04-11 2024-04-28
Ersta diakoni, Ersta geriatrik Dietist till ny geriatrisk avdelning & specialiserad rehab på Ersta sjukhus
På Ersta sjukhus ser vi hela människan och din roll blir att i ett multiprofessionellt team säkerställa god vård och omsorg för våra patienter. Vårt fokus är att främja självständighet och livskvalitet genom att i samråd med patienten förebygga och behandla. I arbetsuppgifterna som dietist ingår deltagande i ronder och teamarbete med övriga yrkeskategorier i teamet. Individuell bedömning, nutritionsbehandling och rådgivning. Förskrivning av kosttillägg och sondnäring. Revidering och utveckling av skriftliga kostmaterial. Information och utbild...
2024-04-11 2024-05-05
Järfälla kommun, Kolarängen-Iljansboda grundskolor Kombinerad tjänst biträdande rektor och lärare mot fritidshem .
Tjänsten är en kombinerad tjänst som biträdande rektor och fritidslärare. Som fritidslärare förväntas du undervisa i ett ämne du är utbildad i samt ansvara för utvecklingen av fritidshemmet. I din roll som biträdande rektor samarbetar du med rektor och administrativ personal. Du blir en viktig del av skolans ledningsgrupp. Du förväntas vara en närvarande pedagogisk ledare i verksamheten och tillsammans med rektor och övriga medarbetare utforma och utveckla verksamheten mot hög kvalitet. Ditt uppdrag är att utifrån skolans mål, skapa förutsättn...
2024-04-11 2024-04-24
Kriminalvården, Stockholm Väst Chef (kriminalvårdsinspektör) Ekerö, verksamhetsområde Stockholm väst
Som chef på en anstalt är den allra viktigaste delen av ditt arbete att vara en närvarande och tillgänglig chef. Du är den som får våra medarbetare att känna sig sedda och hörda. Du svarar på frågor om stort och smått, allt från vad som är tillåtet för intagna att ha i sitt bostadsrum, vad de får och inte får göra till hur ett besvärligt samtal ska hanteras, eller så behöver du bara vara lyhörd och lyssna på en medarbetare som haft en jobbig upplevelse under dagen. Kriminalvård är ett lagarbete och du arbetar med god arbetsplatskultur, god arbe...
2024-04-11 2024-05-02
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm IT-forensiker och IT-handläggare till regionalt IT-brottscentrum 1 Stockholm eller Visby
Ditt uppdrag hos oss som it-forensiker eller it-handläggare kommer att bestå av arbete med beslagtagna enheter som har digital datalagring. I funktionen it-handläggare innebär det i huvudsak datasäkring av datan ur beslag. I funktionen it-forensiker tillkommer ytterligare uppgifter med analys och slutsatstagande av den säkrade datan. Gemensamt är att du arbetar inom förundersökningar tillsammans med de utredare och åklagare du ger biträde till. Vår sektion ansvarar för att extrahera data ur beslagen och sedan analysera data som är relevant i fö...
2024-04-11 2024-05-02
Lidingö Stad, Funktionsnedsättning Stödassistent till en av våra gruppbostäder
Vi söker en stödassistent till en av våra gruppbostäder för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Arbetet innebär att ge kunden stöd och service i vardagen. Det innefattar allt från vanliga hushållssysslor som förekommer i ett hem till hjälp med personlig omvårdnad, struktur vid fritidsaktiviteter och sociala kontakter. Stödet anpassas utifrån individens behov. Kort beskrivet stöttar du med allt från personlig hygien till att följa med på disco, dagsutflykt till Skansen med mera. Du kommer att ingå i ett arbetslag och arbeta både e...
2024-04-10 2024-05-01
Sigtuna kommun, Hemskogen Timvikarier till Hemskogen
Tillsammans med dina kollegor är du en viktig person i omsorgen om de boende. Som undersköterska/vårdbiträde motiverar och stimulerar du de äldre utifrån deras individuella förutsättningar, behov och önskemål. Du ger god omsorg, service och omvårdnad genom att se det friska hos de boende. I arbetsuppgifterna ingår att planera, genomföra, dokumentera samt följa upp omsorgsarbetet med de boende. Det ingår även att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser samt rehabiliterande insatser på delegering från sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast och arb...
2024-04-10 2024-05-31
Stockholm Vatten och Avfall, IT-affärssystem IT-strateg
I rollen som IT-strateg hos Stockholm Vatten och Avfall blir du en stark motor i det pågående förändringsarbetet inom arbete med digitalisering, bolagsarkitektur och målarkitektur för IT. Är detta en roll som matchar dig och dina erfarenheter? Ditt ansvar i rollen innefattar: • Det övergripande och strategiska ansvaret för IT-arkitekturarbetet. • Att delta och samverka med processansvariga och informationsansvariga i utvecklingen av bolagets processer, informationsmodeller och IT-modeller i en gemensam bolagsarkitektur. • Att säkerställa att ...
2024-04-10 2024-05-10
Stockholm Vatten och Avfall, IT-affärssystem Systemspecialist till IT-Affärssystem
Som systemspecialist har du stor involvering i verksamhetens arbete med teknisk dokumentation, t.ex. gällande anläggningsritningar och projektdokumentation för bolagets anläggningsförvaltning och investeringsprojekt. Du deltar i utveckling och förvaltning av bolagets dokumenthanteringsprocesser samt utvecklar och anpassar systemstöd för teknisk dokumenthantering. Idag är bolagets centrala system för teknisk dokumenthantering ProjectWise. Dina arbetsuppgifter innefattar: • Ansvar för applikationsdriften av ProjectWise. • Kravställning och sama...
2024-04-10 2024-05-10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >