Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb i Stockholm

Här hittar du alla lediga jobb i Stockholm inom offentlig sektor. Du kan lätt katigorisera dina sökningar nedan. Välj antingen ett brett område, som hälso- och sjukvård eller pedagogiskt arbete, eller gör en mer specifik sökning under varje kategori.


Vi har den bästa listningen för offentliga jobb i Stockholmsområdet, så är du i tagen att söka ett nytt arbete eller flytta till Stockholm, börja din sökning här. Du kommer hitta en mängd lediga arbeten och förhoppningsvis något som passar just dig.

1 2 3 4 5 6 7 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Danderyds kommun, Ungt fokus Kulturproducent i öppen ungdomsverksamhet till Danderyds kommun
Arbetsuppgifterna organiseras i teamet med gemensamt ansvar för utförande. I din roll är du förmedlare, producent och rådgivare i kulturfrågor rörande unga. Din insats skall leda till att vi fortsätter vår resa till att bli en omtalad levande mötesplats för unga med väldigt gott renommé. I rollen som kulturproducent arbetar du huvudsakligen med följande innehållsrikt utbud riktad mot verksamhets målgrupp: • Produktion och koordinering av kulturevenemang, utställningar och seminarier • Förmedlar och skapar kulturupplevelser • Skapa ett aktivit...
2022-06-24 2022-08-26
Ersta diakoni, IT-avdelning Utvecklingsinriktad Systemförvaltare till IT-avdelningen på Ersta Diakoni
Du kommer huvudsakligen att arbeta med förvaltning av olika digitala lösningar inom vård- och omsorgsområdet. I rollen samverkar du nära med verksamheterna som använder systemen, inom IT-avdelningen med tekniker/drift, samt med leverantörer och regionala förvaltningar. Du är en del av ett team som tillsammans med verksamheten ska skapa nytta och modernisera Erstas förvaltning. Exempel på arbetsuppgifter: • Säkerställa att systemen uppfyller lagar och krav • Samverkan och omvärldsbevakning • Ansvara för användarstöd; utgöra andra linjens suppor...
2022-06-23 2022-08-28
Lidingö Stad, Stadsledningskontoret Strategisk kommunikatör
I Lidingö stad driver vi nyfiket utveckling och testar nya idéer och lösningar med särskilt fokus på digital utveckling. Vi uppmuntrar initiativ och kreativitet som bidrar till utvecklingen. Samarbete där vi lär av varandra gör oss bättre och skapar en stimulerande och engagerande arbetsmiljö. Vi vill vara där Lidingöborna är och vi kommunicerar i flera olika kanaler såsom webb, sociala medier, tidning och nyhetsbrev. Kanske har du idéer om var vi borde finnas där vi ännu inte är? Du kommer att vara förvaltningens primära kontaktperson och där...
2022-06-23 2022-08-22
Vaxholms Stad, Kronängsskolan timvikarier Lärarvikarier till Kronängsskolan i Vaxholm
Är du nyfiken på att vikariera i skolan och har erfarenhet av att arbeta med barn och unga? Kanske har du bakgrund inom idrott eller så trivs du bäst med bild och form. Kanske har du naturlig fallenhet för matematik, är en stjärna på grammatik eller har andra kunskaper du kan bidra med i klassrummet. Oavsett om du har tidigare erfarenhet av undervisning eller om detta är en ny utmaning du vill ta dig an så tror vi att du är en naturlig ledare i klassrummet som vill bidra till våra högstadieelevers lärande på Kronängsskolan i Vaxholm. Nu söker ...
2022-06-23 2022-08-14
Statens institutionsstyrelse, SiS Huvudkontor SiS säkerhetsavdelning söker jurist för utredning om säkerhetsregister mm
Vill du bidra till att våra ungdomar, klienter och medarbetare får en tryggare tvångsvård? Sök tjänsten som jurist vid säkerhetsavdelningen på SiS huvudkontor. Dataskyddsförordningen och SolPuL ger ett långtgående stöd för behandling av integritetskänsliga personuppgifter i myndighetens arbete med vård och behandling. För att arbeta mer systematiskt och rättssäkert med personuppgifter som behövs för att upprätthålla ordning och reda men även för att förhindra brottslighet under verkställigheten av den slutna ungdomsvården (LSU) har SiS behov...
2022-06-23 2022-08-19
Naturhistoriska riksmuseet Två förste assistenter till enheten för miljöforskning och -övervakning
Fokus för tjänsterna ligger på provberedning av biologiskt material och administrativt arbete kopplat till det, eventuellt kan visst samlingsvårdsarbete och fältarbete förekomma. Till största del kommer det vara fisk, ägg och musslor inom det marina nationella miljögiftsövervakningsprogrammet som provbereds, men det kan även förekomma provtagning av vävnadsprover från andra djurgrupper för olika typer av analyser. Andra arbetsuppgifter inom verksamheten kan bli aktuella. I båda tjänsterna ingår praktiska och administrativa arbetsuppgifter och ...
2022-06-23 2022-07-14
Järfälla kommun, Preventionsenheten Koordinator för projektet Tidigt stöd – SSPF (Vik.)
Koordinatorn arbetsleds av projektledare/enhetschef på Preventionsenheten som finns i socialtjänsten IFO, där tjänsten är organiserad. Koordinatorn leder arbetet i projektteamet som består av tre lotsar från elevhälsan/skolan, fritid, syv/ung vägledning. Polisen deltar inom ramen för befintliga resurser. Projektägare är den förvaltningsövergripande samverkansorganisationen SAMBU som består att representanter från kommunens olika förvaltningsledningar. I rollen som koordinator är ditt främsta uppdrag att koordinerar arbetet i arbetsgruppen so...
2022-06-23 2022-08-23
FRA FRA söker handläggare för säkerhetsskyddsavtal
Som handläggare inom SUA-området (säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal) innebär det att du arbetar med att administrera och handlägga ärenden i vår SUA-process, inkluderat säkerhetsprövning kopplat till SUA vid myndigheten. Även ansvar och planering för kontroller i samband med upphandlingarna ingår. Det innebär många kontakter med beställare och leverantörer. Du kommer även arbeta med att utveckla processer och metoder inom området fortlöpande. Utbildning av bland annat chefer och medarbetare inom SUA-området ingår som en del ...
2022-06-23 2022-07-10
FRA Arbete med datakvalitet inom underrättelsetjänst
Som medarbetare inom funktionen datakvalitet ingår du i en mindre grupp på en enhet inom avdelningen för signalunderrättelser som bedriver signalspaning enligt lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Avdelningen arbetar med inhämtning av råmaterial, bearbetning samt analys och levererar underrättelserapporter och andra tjänster till myndighetens uppdragsgivare. Exempel på områden som FRA rapporterar om kan vara information om militär förmåga hos främmande länder och stöd till svenska militära insatser utomlands. Datakvalite...
2022-06-23 2022-07-17
Lidingö Stad, Omsorgs- och socialförvaltningen​ Samordnande och uppsökande tjänst
Lidingö omsorg- och socialförvaltning har utifrån projektmedel fått i uppdrag att tillsätta en samordnande och uppsökande tjänst under ett år. I uppdraget ingår det att vid projektårets slut leverera en samverkansmodell i syfte att säkerställa kommunikation mellan medborgare, myndighet, kommun samt andra relevanta aktörer. I rollen som uppsökare rör du dig över hela ön och möter upp medborgare som är i behov av stöd för att inte riskera att hamna i ekonomisk utsatthet, hemlöshet eller annat utanförskap. I den samordnande delen ska du samordna...
2022-06-23 2022-07-31
Naturhistoriska riksmuseet Kommunikatör med inriktning mot webb
Arbetet innefattar att flytta innehåll från våra gamla webbplatser och anpassa till ett nytt format. Det innebär bland annat: • att skriva och revidera texter till de båda webbplatserna, såväl helt nya texter som revidering av befintliga texter • att stödja kollegor i andra delar av verksamheten som har innehållsansvar i dessa båda webbplatser I arbetet ingår i övrigt förekommande arbetsuppgifter för en kommunikatör.
2022-06-23 2022-07-14
Danderyds kommun, Socialkontoret, Individ- och familjeomsorgen, familjeenheten Gruppchef till barngruppen samt mottagning på Socialförvaltningen, Danderyds kommun
Vi söker en gruppchef till barngruppen på familjeavdelningen. Arbetsgruppen består av fem socialsekreterare som arbetar med utredningar och öppenvårdsinsatser för barn 0 till 12 års ålder samt två socialsekreterare som arbetar med mottagning av nya anmälningar, ansökningar och förhandsbedömningar 0-20 år. I ditt uppdrag ingår att stå för nära arbetsledning och ge stöd till socialsekreterarna samt beslutsfattande enligt delegation. Du har personal- och verksamhetsansvar och genomför medarbetar- och lönesamtal samt ansvarar för rekrytering. Du ...
2022-06-23 2022-07-07
Sigtuna kommun, Sagaskolan Lärare till Flexgrupp för yngre åldrar på Sagaskolan
Vi söker dig som är utbildad lärare med särskilt intresse för elever i behov av särskilt stöd. Du kommer att undervisa i Sagaskolans Flexgrupp för de yngre eleverna, där arbetet sker i nära samarbete med skolans speciallärare, specialpedagog samt pedagogiska resurs. I samverkan med elevens övriga lärare skapar vi i Flexgruppen den tillgängliga lärmiljö som gör att eleven får lyckas i sitt skolarbete. Som lärare i Flexgruppens team kommer du att få regelbunden handledning och möjlighet till fortbildning.
2022-06-23 2022-08-12
Sigtuna kommun, Kanslienheten Kommunarkivarie
Vi söker dig som vill vara med och skapa en modern informationshantering i vår kommun! Vi står inför ett spännande skede att utveckla vår digitala informationshantering. Det senaste året har vi infört digital posthantering och startat igång ett övergripande arbete med att revidera informationshanteringsplaner och under 2023 startar ett projekt kring e-arkiv. Som kommunarkivarie har du en nyckelroll för att möjliggöra en ökad digital process och du: • Är organisationens expert inom arkivfrågor och ditt övergripande arbete är att driva, utve...
2022-06-23 2022-08-07
Ersta diakoni, Kvalitetsavdelningen Socialt ansvarig samordnare/ kvalitetsutvecklare till Ersta diakoni
Som socialt ansvarig samordnare (SAS) tillhör du ett team med stora kontaktytor mot vård- och omsorgsverksamheter och administrativa stödfunktioner inom Ersta diakoni. Du har ett nära samarbete med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i frågor som rör ledningssystem för kvalitet och säkerhet. Tillsammans stödjer ni chefer i lagbevakning, kvalitetsutveckling och systematiskt förbättringsarbete. Primära ansvarsområden: • Bevaka lagstiftningen, stödja och vägleda verksamheterna i att bedriva omsorg och stödåtgärder i enlighet med gällande laga...
2022-06-23 2022-07-31
Järfälla kommun, Järfälla Hemtjänst Enhetschef sökes till Demensteamet
Din roll som enhetschef är viktigt och det är du som enhetschef som har det övergripande ansvaret för din enhet. Du ingår i ett härligt gäng med andra enhetschefer och tillsammans arbetar ni gemensamt för att driva verksamhetsområdet framåt. I uppdraget ingår kvalitets-, personal och budgetansvar för enheten och de medarbetare som är direkt underställda dig. Du säkerställer att brukarna får det stöd de har rätt till, samtidigt som du verkar för att de ekonomiska ramarna hålls och att vi arbetar resurseffektivt. Du arbetar målfokuserat utifrån ...
2022-06-23 2022-07-31
Lidingö Stad, Lärande- och kulturförvaltningen Dramapedagog
Sagateatern ser som sin viktigaste uppgift att ge barn och unga ett sammanhang och att inspirera dem att utvecklas inom teater. Centralt är att skapa och vårda relationerna med eleverna. Din uppgift som dramapedagog blir att leda sju teatergrupper i veckan i åldrarna 10 år till 20 år. Du strävar efter att anpassa verksamheten efter elevernas mognad och önskemål och att i slutet av vårterminen ha ett uppspel med varje grupp. I arbetet ingår även att gemensamt eller enskilt leda projekt, ofta i samarbete med skola och andra aktörer. Du bör själv...
2022-06-23 2022-08-07
Sigtuna kommun, Sagaskolan Lärare till Mellanstadiet, åk 4 på Sagaskolan
Vi söker dig som är utbildad lärare för att undervisa på Mellanstadiet. I åk 4-6 arbetar vi i lärarteam med 3 lärare i 2 klasser. Vi söker nu ytterligare en grundskollärare till åk 4. Du arbetar tillsammans med andra lärare i arbetslag åk 4-6, med ledning av en lärlagsledare. Sagaskolans utvecklingsarbete med språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen och en tillgänglig lärmiljö ger att eleven får lyckas i sitt skolarbete. Som lärare på Mellanstadiet är du viktig för elevernas trygghet och utveckling för framtiden. Samarbete sker med skol...
2022-06-23 2022-08-08
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Nereby i Harestad Behandlingsassistenter vaken natt till avdelning Hällen
Nu startar avdelningen Hällen på nytt! Vill du vara med och bygga upp en verksamhet från start och skapa skillnad för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingssamordnare en meningsfull utmaning. Vi rekryterar ett helt nytt team av behandlingsassistenter, behandlingspedagoger och behandlingssamordnare till avdelningen. Nu söker vi tre behandlingsassistenter till vaken natt. Arbetet syftar till att ge våra pojkar god omvårdnad och omsorg nattetid när det behovet uppstår. Det kan innebära allt från att samtala med en ungdom till att läsa h...
2022-06-23 2022-07-25
Naturhistoriska riksmuseet Forskningsassistent till enheten för paleobiologi
Datautvinning av växtdistributionsdata och klimatdata, undersöka förhållanden mellan växters utbredning och klimat samt utföra klimat- och vegetationsmodellering och statistiska analyser.
2022-06-23 2022-07-03
Danderyds kommun, Kyrk-/Baldersskolan och Kevingeskolan Skolsköterska till Danderyds kommun
Som skolsköterska är ditt uppdrag att samverka med skolledning och övrig elevhälsopersonal utifrån din medicinska kompetens och att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, utveckling och lärande. I skolsköterskans arbetsuppgifter ingår att följa elevernas utveckling mot kunskapsmålen, arbeta hälsofrämjande och förebyggande, genomföra hälsosamtal- och kontroller enligt basprogram, genomföra vaccinationsprogram, organisera skolläkarmottagning samt utföra enklare sjukvårdsinsatser. En naturlig del av arbetet är att träffa ele...
2022-06-22 2022-08-05
Ersta diakoni, ASIH Sjuksköterska/distriktsjuksköterska till Ersta ASIH
Arbetet som sjuksköterska på Ersta ASIH är självständigt, utvecklande och meningsfullt. Du möter svårt sjuka patienter i utsatta situationer, där du med din kompetens gör stor skillnad. I patienternas hem ges utrymme för bra patientsamtal och relationsbyggande, vilket är grunden i en personcentrerad vård. Som sjuksköterska har du möjlighet att kunna planera din arbetsdag med tydliga arbetsuppgifter samt arbete under stor frihet. Du hanterar även flera olika typer av medicinskteknisk utrustning.
2022-06-22 2022-08-31
Järfälla kommun, Vård och omsorg Kvalitetsutvecklare med fokus på IBIC/dokumentation
I rollen som kvalitetsutvecklare ansvarar du för att vara ett strategiskt och operativt stöd till egen regi verksamhet inom Avdelning för äldre och funktionshinder. Inom egen regin arbetar ca 900 medarbetare. Du kommer bl.a. att arbeta i projektform inom ledningssystematiskt kvalitetsarbete, social dokumentation med huvuduppdrag att utbilda organisationen i IBIC. Kvalitetsutvecklare har också i uppdrag att kontinuerligt utveckla, digitalisera och systematisera våra arbetssätt för att möta våra brukares behov och öka kvalitet i den vård och oms...
2022-06-22 2022-07-22
Sigtuna kommun, Mångkulturella enheten Modersmålslärare och studiehandledare i engelska
Modersmålsundervisning av elever i mindre grupper från åk 1-9 på ett flertal skolor i Sigtuna kommun. Studiehandledning med enskilda elever eller elever i grupp från åk 1-9.
2022-06-22 2022-07-17
Danderyds kommun, Danderyds Gymnasium Lärare i svenska och tyska till Danderyds gymnasium
I ditt uppdrag som lärare kommer du att undervisa i svenska och tyska på heltid. som lärare i tyska ansvarar du även för arbetet med Deutches Sprachdiplom som eleverna får göra på nivåerna A2 och B1. Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning utifrån Gy11. Du samarbetar med kollegorna i laget kring era gemensamma elever och bidrar till skolans utvecklings- och kvalitetsarbete. Mentorskap ingår.
2022-06-21 2022-07-05
1 2 3 4 5 6 7 >