Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb i Stockholm

Här hittar du alla lediga jobb i Stockholm inom offentlig sektor. Du kan lätt katigorisera dina sökningar nedan. Välj antingen ett brett område, som hälso- och sjukvård eller pedagogiskt arbete, eller gör en mer specifik sökning under varje kategori.


Vi har den bästa listningen för offentliga jobb i Stockholmsområdet, så är du i tagen att söka ett nytt arbete eller flytta till Stockholm, börja din sökning här. Du kommer hitta en mängd lediga arbeten och förhoppningsvis något som passar just dig.

1 2 3 4 5 6 7 8 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Statens institutionsstyrelse SiS söker kvalificerad handläggare till huvudkontoret
Arbetsbeskrivning Som kvalificerad handläggare arbetar du i nära samarbete med ekonomi- och planeringsdirektören med att utveckla och samordna huvudkontorets gemensamma processer och arbetssätt. Syftet är att säkerställa en förutsägbar och kvalitetssäkrad verksamhet med kärnverksamheten i fokus. Uppdraget innebär att du i rollen som handläggare/samordnare verkar för att det finns förutsättningar för huvudkontorets avdelningar att ge ett enhetligt, förutsägbart och effektivt stöd till kärnverksamheten.  SiS befinner sig i ett viktigt förändrin...
2023-06-09 2023-06-22
Kriminalvården, Anstalten Norrtälje Sjuksköterska till anstalten Norrtälje vikariat
Kriminalvården bedriver viss öppen hälso- och sjukvård vilket innebär att alla anstalter och häkten har sjukvårdsmottagningar där de intagna kan söka vård. På mottagningen på Norrtälje finns, förutom tre sjuksköterskor även konsulter så som allmänläkare och psykiatriker. Som sjuksköterska har du dels en egen mottagning för bedömning av lättare åkommor, men du bedömer även vilka sökande som ska träffa läkare. Sjukvården inom Kriminalvården fungerar som en vårdcentral vilket innebär att du som sjuksköterska har ett mycket varierande arbete. De...
2023-06-09 2023-06-26
Kriminalvården, Anstalten Storboda Personalhandläggare till Anstalten Storboda - Rosersberg (Vikariat)
Som personalhandläggare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att stödja kriminalvårdschefen att nå verksamhetens mål, bibehålla en god arbetsmiljö och möjliggöra ett närvarande ledarskap. Du ska även bistå kriminalvårdsinspektörerna (första linjens chefer) med samordning av övergripande HR-processer för verksamhetsområdet genom uppföljning, utredning, handläggning och administration. Till arbetsuppgifterna hör att bistå kriminalvårdschef samt kriminalvårdsinspektörer med praktisk samordning av processer. I rollen ingår även att samordna, handl...
2023-06-09 2023-06-30
Kriminalvården, Anstalten Storboda Administratör för kansli och intagnas medel till Anstalten Storboda (Rosersberg)
Dagliga arbetsuppgifter inom kansliadministrationen utgörs bland annat av registrering av beslut och domar, in- och utskrivningar, akt hantering, beställningar och fakturahantering. Du ansvarar även över anstaltens myndighetsbrevlåda, posthantering, arkivering, klienthandlingar samt diarium. Dagliga arbetsuppgifter inom ekonomiadministration (intagnas medel) utgörs bland annat av bokföring av ersättning för sysselsättning och häktesbidrag till klienter. Du genomför också ekonomiska transaktioner i klientärenden i enlighet med beslut. Du arbetar...
2023-06-09 2023-06-30
Kriminalvården, Frivård Stockholm Län Frivårdsinspektör till frivården Stockholms län
Som frivårdsinspektör har du eget ansvar för dina ärenden och kommer ha mycket samtals- och klientkontakt i det dagliga arbetet. Du genomför risk- och behovsbedömningar samt upprättar planer för klientens tid i kriminalvård. En stor del av dagens frivårdsarbete bedrivs enligt metoden KRIMSTICS, som är ett arbetssätt som kombinerar strukturerade riskbedömningar med en samtalsmetod som bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT). Administration och dokumentation ingår i arbetet. På frivården i Stockholm är arbetet organiserat i grupper och man arbe...
2023-06-09 2023-06-28
Lidingö Stad, Grundskola​ Idrottslärare till Källängens skola
Som lärare hos oss undervisar du våra studiemotiverade elever i ett stimulerande klimat. Ditt uppdrag som lärare är att ge den ledning och stimulans som eleverna behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling, utifrån deras egna förutsättningar. Vi jobbar bland annat i skolplattformen SchoolSoft, Google workspace for education och Classroom. I tjänsten ingår undervisning i årskurs 4-9 samt mentorskap för en klass tillsammans med en kollega. I vår skola arbetar du tillsammans med kunniga, erfarna och trevliga kollegor i en välfungerande v...
2023-06-09 2023-06-25
Lidingö Stad, Grundskola​ Lågstadielärare till Högsätra skola
På Högsätra skola har vi ett varierat elevunderlag vilket skapar en härlig heterogen miljö. Vi ser därför att det är viktigt att du har ett inkluderande arbetssätt och anpassar undervisningen till de elever som finns i klassrummet. Du kommer att vara en av två mentorer i en årskurs och beroende på din behörighet kommer du att ansvara för undervisningen i 2-3 ämnen. Du tillhör ett arbetslag, där ni tar ett gemensamt ansvar för elevernas utveckling och samarbetar runt bl.a. undervisningsutveckling, gemensamma aktiviteter och ett enhetligt förhå...
2023-06-09 2023-06-25
Sigtuna kommun, Ekonomiskt bistånd Socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd
Som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd har du daglig kontakt med nya kommuninvånare som söker ekonomiskt bistånd och du är mån om att ge ett gott bemötande till varje enskild individ. Du ger rätt information om ekonomiskt bistånd, gör bedömning om rätten till ekonomiskt bistånd och handlägger klienters ansökningar. Du kommer även göra hembesök hos klienter vid behov.
2023-06-09 2023-06-22
FRA Infrastructure Developer / Linux Engineer
I den här rollen ingår du i ett agilt devops-team som designar och utvecklar en flexibel plattform för snabb produktionssättning av nya underrättelseförmågor och innovativa system. Teamet har stor teknisk frihet och ansvarar för sina egna teknikval. Det finns möjlighet till omväxlande arbete inom hela stacken. Teamet har ett nära samarbete med andra delar inom underrättelseproduktionen. Både med användare och andra tekniska team. Du förväntas delta aktivt med kunskapsöverföring, men också ta egna initiativ till din egen utveckling. Via...
2023-06-09 2023-06-18
Järfälla kommun, Vård och omsorg Vill vara med och starta Järfällas nya beredskapsteam?
Dagen börjar ute i någon av våra verksamheter eller på vårt gemensamma kontor. Här hälsar du på kollegorna, byter om till arbetskläder, läser överrapporteringar, går igenom Att göra-listan och senaste journalanteckningar för att skaffa dig information och en överblick sedan du senast jobbade. Kanske en kopp kaffe också. Vid en planerad insats eller oförutsedd händelse att bedöma ute i annan verksamhet? Då hoppar du in i bilen och tar dig ut till någon av verksamheterna. Du går in i verksamheten med ett lugnt och professionellt bemötande. D...
2023-06-08 2023-06-30
Sigtuna kommun, Utredningsenheten Socialsekreterare till Utredningsenheten Barn och Ungdom
Är du en nyfiken och kreativ socionom som vill locka fram givande samtal, ställa intresserade frågor och vara lyhörd och tålmodig? I så fall vill vi gärna att du blir vår nya kollega i någon av våra utredningsgrupper för barn och ungdomar, 0-20 år. Hos oss får du jobba med en stor bredd av ärenden som gör att du både utmanas och utvecklas. Vi vet att socialsekreterare ofta har en tuff och utsatt position och därför jobbar vi hårt med att tillsammans förbättra arbetsmiljön på vår förvaltning. Till stöd i ditt arbete har du tillgängliga och nä...
2023-06-08 2023-06-21
Vaxholms stad, Kronängsskolan Skolintendent/skoladministratör till KRONÄNGSSKOLAN- en av Stockholms läns modernaste skolor
Kronängsskolan är en skola där trygghet, hälsa och lärande är i fokus. Vi har 480 elever i årskurserna 7-9. Nu ska vi stärka upp vårt team med en social, empatisk och engagerad intendent som i många avseenden blir vårt ansikte utåt. Dina arbetsuppgifter är spännande, utvecklande och varierande. Som skolintendent arbetar du med såväl personal- som elevadministrativa arbetsuppgifter i de system dessa kräver. Du har ett nära samarbete med rektor i frågor som till exempel budget. Din arbetsplats ligger centralt i skolan, det betyder att du är den...
2023-06-08 2023-06-15
Järfälla kommun, Järfälla Gymnasium Gymnasielärare i matematik i kombination med annat ämne
Tjänsten har sin tillhörighet på gymnasieskolans högskoleförberedande program som ligger i Barkarby. I tjänsten ingår undervisning i matematik och annat ämne på gymnasiets högskoleförberedande program samt mentorskap. Tillsammans med ditt programlag samt ämneslag utvecklar du undervisning och samverkan inom och mellan ämnen. Du kommer främst att undervisa på ekonomi- och samhällsvetenskapsprogrammen. Du gillar att arbeta med människor, är en god relationsbyggare och som skapar god laganda. Som mentor kommer du att ansvara för att uppmärksamma...
2023-06-08 2023-06-21
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Gruppchefer till områdespolisverksamheten i Södra Roslagen, Sollentuna och Järva
Uppdraget som gruppchef för områdespolisen Vi söker nu gruppchefer som vill vara med och utveckla områdespolisverksamheten. Stort fokus ligger på trygghets- och kontaktskapande arbete inom lokalpolisområdesverksamheten. Det operativa arbetet kommer bestå av att arbeta med våra långsiktiga mål, gemensamma operativa prioriteringar och ett brett brottsförebyggande arbete inom ramen för vår lokala problembild. Ett särskilt viktigt arbetsområde är att försvåra för nyrekrytering till kriminalitet där områdespolisen är central i samverkan med kommu...
2023-06-08 2023-06-25
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hällsboskolan Kungsholmen Lärare åk 4-9 i ämnet NO/TK till Hällsboskolan Kungsholmen
Vi söker lärare med behörighet att undervisa i ämnet NO/TK i årskurs 4 -9. Eventuellt kommer språkval eller elevens val ingå i undervisningen. Söker du en spännande arbetsplats där det finns utrymme att vara med och påverka? Vill du också utveckla stödet till elever med grav språkstörning så att de kan nå sina mål? Då är du en av de lärare som vi behöver i vår verksamhet. På Hällsboskolan arbetar vi tillsammans och i nära samarbete i så kallade årskursteam som leds av teamledare. Vi har ett ämnesövergripande tematiskt arbetssätt som vi tror s...
2023-06-08 2023-06-29
Järfälla kommun, Ulvsättraskolan Vikariat Ulvsättraskolan Förskollärare/Lärare mot yngre åldrar
Vi söker dig som vill vara med och utveckla våra förskoleklasser framåt och detta genom att skapa en lärande, utvecklande och trygg verksamhet för våra elever. I ditt uppdrag ingår att leda, planera och genomföra undervisningen i våra förskoleklasser. Du är väl förtrogen med läroplanen och arbetet med läs-och skrivinlärning för de yngre åldrarna. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med lärarna och övrig personal i de andra två klasserna.
2023-06-08 2023-06-20
Danderyds kommun, Idrottsplatserna Gruppledare till idrottsenheten
Som gruppledare arbetar du med att leda och fördela arbetsuppgifter för enhetens idrottsplatsvaktmästare och verkar för att ni gemensamt uppnår uppsatta mål. Vidare ansvarar du för arbetsmiljön inom ditt ansvarsområde samt idrottsplatsens budget tillsammans med idrottsanläggningschefen. Uppdraget innebär att utveckla och förvalta kommunens idrottsanläggningar, friluftsområden och friluftsbad. I arbetet ingår skötsel av konst- och naturgräsplaner, skötsel och underhåll av kommunens ishallar och isbanor, drift och underhåll av kultur- och fritids...
2023-06-08 2023-06-25
Sigtuna kommun, S:ta Gertruds skola Kurator
Vill du bli vår nya skolkurator? I rollen som kurator hos oss kommer du att arbeta nära våra elever. Du finns synlig på skolan och fångar upp saker tidigt och arbetar hälsofrämjande och förebyggande under elevens hela skoldag. Vid behov kan du inta ett elevperspektiv. Du har ett nära samarbete och är ett stöd för skolans ledning och all personal. Du ingår i skolans elevhälsoteam där du tillsammans med teamet har fokus på främjande och förebyggande insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå. Du ansvarar för skolans trygghetsteam och...
2023-06-08 2023-06-25
Sigtuna kommun, Mångkulturella enheten Vikariat som modersmålslärare och studiehandledare i urdu
Modersmålsundervisning och studiehandledning i urdu från årskurs 1 till och med årskurs 9. Undervisningen bedrivs med enskilda elever eller i mindre grupper på några av Sigtuna kommuns skolenheter.
2023-06-08 2023-06-25
Stockholm Vatten och Avfall, Säkerhet Teamledare Informationshantering
Som teamledare för informationshantering ingår du i enheten Säkerhet- och informationshantering samt rapporterar till säkerhetschefen. Tillsammans med dina medarbetare är du ansvarig för bolagets informationshantering genom att skapa förutsättningar för ett bra arbete och att bolaget följer de krav som ställs för ett säker och långsiktig hantering av information. En del av dina arbetsuppgifter kommer att vara: • Arbetsmiljö- och personalansvar för fem personer • ansvar för diarie och arkiv • Planera, leda ,förvalta och utveckla processorientera...
2023-06-08 2023-06-25
Kemikalieinspektionen, IT-enheten IT-supporttekniker
Trivs du med att utveckla och förbättra en verksamhet har du goda möjligheter att kunna påverka. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete och många kunniga kollegor som vill bidra till ett viktigt samhällsuppdrag. Vi erbjuder bra villkor för bland annat friskvård, flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete. Blir du taggad av att kunna grotta ner dig i problemlösning och ge god service? Som IT-supporttekniker hos oss på Kemikalieinspektionen får du möjligheten att utvecklas, utmanas och bli en del av en miljö där din primära arbetsuppuppgift...
2023-06-08 2023-06-29
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hällsboskolan Kungsholmen Elevassistent MA/NO
Som elevassistent på Hällsboskolan hjälper du till med att skapa en inkluderande och tillgänglig lärmiljö, en miljö som gör skillnad. I all verksamhet utgår vi från vår gemensamma verksamhetsplan. Du ingår i ett team som tillsammans skapar optimala och individuella förutsättningar utifrån elevernas behov och förutsättningar. Samarbetet i teamet är centralt även om ditt huvuduppdrag innebär att stötta en eller flera elever i deras personliga utveckling det kan gälla vardagssituationer såväl som i rutiner, i det sociala samspelet samt inlärningsm...
2023-06-08 2023-06-11
Danderyds kommun, Socialkontoret, Individ- och familjeomsorgen, vuxenenheten Flyktingsamordnare för flyktingar från Ukraina och asylsökande, Danderyds kommun
Flyktingsamordnaren kommer att arbeta i ett projekt för asylsökande samt skyddsbehövande från Ukraina, finansierat av medel från Länsstyrelsen i Stockholm. Flyktingsamordnarens roll är att etablera kontakt med asylsökande och skyddsbehövande som bor i kommunen samt initiera och organisera integrationsskapande insatser med fokus på Arbetsmarknad, samhällsinformation samt språkstöd och hälsofrämjande aktiviteter. Flyktingsamordnaren kommer att arbeta i nära samverkan med civilsamhälle och lokala föreningar. Rollen innefattar varierande arbetsup...
2023-06-07 2023-06-21
Lidingö Stad, Äldre och förebyggande stöd Aktivitetssamordnare med inriktning seniorträning
I din roll som aktivitetssamordnare kommer stort fokus att ligga i att ge Lidingös seniorer och deltagare i Träna hjärna möjlighet till fysisk träning och rörelse samt att bygga upp innehållet i seniorgymmet. Du kommer att arbeta i nära samverkan med samordnare för Träna hjärna, bidra till att ge stöd inom de delar som ingår i livsstilsprogrammet och skapa motivation till att göra livsstilsförändring. Du kommer även tillsammans med aktivitetssamordnare på träffpunkten att utveckla aktivitetsutbudet i samverkan med seniorerna. I uppdraget ingår ...
2023-06-07 2023-06-21
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Handläggare till DESK-funktionen vid Regionalt IT-brottscentrum
Du kommer svara på frågor rörande sociala medier och tekniska frågor om IP-adresser samt vara support för region Stockholm gällande tekniska frågeställningar. Som handläggare vid DESK-funktionen kommer du vara med driva polisens tekniska utveckling framåt och vara svensk polis kontaktyta mot företag och myndigheter, nationellt och internationellt. Exempel på arbetsuppgifter: • Svara på it-brottsrelaterade frågor samt vägledning kopplade till digitala bevis • SPOC-funktion (Single Point of Contact) mot sociala medier Guida och hjälpa utredar...
2023-06-07 2023-06-16
1 2 3 4 5 6 7 8 >