Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb i Stockholm

Här hittar du alla lediga jobb i Stockholm inom offentlig sektor. Du kan lätt katigorisera dina sökningar nedan. Välj antingen ett brett område, som hälso- och sjukvård eller pedagogiskt arbete, eller gör en mer specifik sökning under varje kategori.


Vi har den bästa listningen för offentliga jobb i Stockholmsområdet, så är du i tagen att söka ett nytt arbete eller flytta till Stockholm, börja din sökning här. Du kommer hitta en mängd lediga arbeten och förhoppningsvis något som passar just dig.

1 2 3 4 5 6 7 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Danderyds kommun, LSS Personstöd m.m. Danderyds kommun söker avlösare till 22-årig kille
Vi söker nu en avlösare till en 22-årig kille med diagnos Autism. Avlösningen önskas 2-3 ggr/vecka med ca 2 tim/tillfälle, framförallt vardag/eftermiddag/kväll. Som avlösare i hemmet är din roll att avlasta föräldrar samt att motivera och stärka denna kille till en bättre vardag. Han behöver hjälp att bryta sin isolering, stöttning och motivation för att komma igång med olika aktiviteter i sin vardag.
2021-07-28 2021-08-11
Danderyds kommun, LSS Personstöd m.m. Danderyds kommun söker ledsagare och avlösare
Som ledsagare och avlösare kommer du att arbeta hos våra kunder som är i åldersspannet 8-20 år. Många av våra kunder har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, exempelvis autism och ADHD. Antal timmar för uppdragen varierar från kund till kund och kan vara alltifrån 4 - 10 tim /vecka. Arbetstiden varierar utifrån vem du jobbar med och är oftast förlagd till eftermiddagar, kvällar och/eller helger. Det passar exempelvis perfekt om du studerar!
2021-07-28 2021-08-11
Järfälla kommun, Neptuni för- och grundskola Lärare mellanstadiet
Tjänsten innebär undervisning i årskurs 4. Som lärare i årskurs 4 ansvarar du för undervisningen i skolan genom att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Du ansvarar även för att planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i skolan. Provanställning kan tillämpas
2021-07-28 2021-08-14
Statens institutionsstyrelse, SiS Huvudkontor Statens institutionsstyrelse söker en vikarierande enhetschef till HR-avdelningen
Nu söker vi en chef till enheten för arbetsgivarpolitik och arbetsmiljö, för ett vikariat under ordinarie enhetschefs tjänstledighet fram till och med 15 augusti 2022. Enheten är en av två enheter på HR-avdelningen och ansvarar för arbetsgivarpolitiska frågor inkluderat lokala kollektivavtal, arbetsrättsligt stöd och rådgivning, facklig samverkan, lönebildning, myndighetens HR-system och strategiska arbetsmiljöarbete. Enheten består idag av 12 kvalificerade medarbetare med olika kompetenser inom enhetens ansvarsområde. Som enhetschef har du ful...
2021-07-27 2021-08-22
Kulturrådet Kulturrådet söker två handläggare till Kulturskolecentrum
I arbetsuppgifterna ingår att i samarbete med kollegor på centret och med andra medarbetare på Kulturrådet - arbeta med bidragsgivning, uppföljning och analys av bidrag - informera om bidraget till olika externa intressenter, - delta i utvecklingen av uppföljningen av bidraget, - bevaka de förändringar i omvärlden som kan påverka kulturskolornas utveckling och bidragets utformning. Vi använder W3D3 i vår ärendehantering och utvecklar kontinuerligt vår användning av olika digitala verktyg.
2021-07-26 2021-08-15
Botkyrka kommun, Tullinge gymnasium Tullinge gymnasium söker en vikare i teknik på deltid
Undervisning i kursen teknik 2.
2021-07-26 2021-08-09
Sigtuna kommun, Barn och ungdomsförvaltningen Operativ samordnare för förskolans uppsökande verksamhet
Du kommer att arbeta inom ett projekt som innebär att planera och genomföra uppsökande insatser för att få fler att påbörja studier inom kommunal vuxenutbildning samt minska andelen barn som inte går in förskola. En viktig målgrupp för uppdraget är utlandsfödda kvinnor med barn som inte deltar i samhällslivet och som har barn som inte går i förskolan. Du arbetar tillsammans med operativ samordnare för vuxenutbildningens uppsökande verksamhet i en gemensam satsning med start under hösten 2021. Projektets mål är att öka språkkunskapen hos mammor ...
2021-07-26 2021-08-09
Polismyndigheten, Rättsavdelningen Förvaltningsrättshandläggare (vik) med placering i Uppsala
Som förvaltningsrättshandläggare kommer du i första hand arbeta med att handlägga ärenden med stöd av ordningslagen, men det kan även bli fråga om andra förvaltningsrättsliga ärenden. Ärendena rör bland annat tillstånd för genomförande av allmänna sammankomster så som demonstrationer och konserter, offentliga tillställningar så som idrottstävlingar och danstillställningar samt användande av offentlig plats för exempelvis uteserveringar eller andra uppställningar. Arbetsuppgifterna består till stor del av att inhämta yttranden både internt och e...
2021-07-26 2021-08-06
Järfälla kommun, Viksjöskolan Viksjöskolan söker vikarie i Sv/En åk 7-9
En av våra lärare i svenska och engelska ska vara föräldraledig i höst och vi söker därför en vikarie. I tjänsten ingår också mentorsskap för en klass tillsammans med en medmentor. All personal deltar också i skolans utvecklingsarbete i vårt arbete mot vår vision och målbild.
2021-07-26 2021-08-06
Kriminalvården, Häktet Kronoberg Kansliadministratör till häktet Kronoberg
För arbetsuppgifter i form av klient- och verksamhetsadministration söker vi en administratör med ansvar för bland annat registrering av beslut och domar från Domstolsväsendet, utlämning av allmänna handlingar, klienthandlingar, posthantering, arkivering, diarium, registrering av transportbeställningar till förhandlingar i Domstolsväsendet och upprättande av strafftidsbeslut. I arbetet ingår kontakter med andra myndigheter och organisationer. I uppdraget ingår även att bistå andra professioner i Kriminalvården både lokalt och centralt med olika...
2021-07-25 2021-08-15
Kriminalvården, Frivård Stockholm Stad Chef (kriminalvårdsinspektör) för funktionen övervakning, anstalt och samhällstjänst
Vi söker nu en chef (kriminalvårdsinspektör) för funktionen övervakning, anstalt och samhällstjänst. Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten samt är ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. Du har personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för ca 20 frivårdsinspektörer. Du ingår i ledningsgruppen där frivårdschefen samt dina chefskollegor utgör en viktig plattform för ditt ledarskap. Dina medarbetare arbetar bl.a. med handläggning av klienter som står under övervakning liksom med frigivningsförberedelser för anstalts...
2021-07-24 2021-08-22
Botkyrka kommun, Tumba gymnasium Tumba gymnasium söker Restaurang- och livsmedelslärare HT21
Vi söker en duktig och ambitiös lärare till Restaurang- och livsmedelprogrammet. Du skall kunna undervisa i Matlagning steg 1,2,3 och 4, Specialkost etc. Du ska vara flexibel och ha blick för hur eleverna ska utvecklas till skickliga inom RL:s många spännande ämnesområden. Du skall alltså ha en tydlig specialisering mot matlagning och vara en skicklig kock. Du kommer till en arbetsplats med goda förutsättningar för att utbilda yrkeselever på hög nivå. Du är en del av arbetslags- och programutvecklingen vid Tumba gymnasium och vi är måna om att...
2021-07-24 2021-08-09
Danderyds kommun, Socialkontoret, Individ- och familjeomsorgen, vuxenenheten Språkkunnig integrationspedagog till Danderyds kommun på deltid
Som integrationspedagog arbetar du för att stötta nyanlända, volontärer och besökare på den nystartade verksamheten Mötesplats Danderyd. Det övergripande syftet med mötesplatsen är att stärka integrationen i Danderyd genom en ökad samverkan mellan kommun och civilsamhälle kring nyanländas sociala inkludering i lokalsamhället. Integrationspedagogen ska arbeta operativt i verksamheten på och kring Mötesplatsen. Ansvarsområden inkluderar ansvar för de praktiska delarna kring själva lokalen som Mötesplatsen utgår från, sprida information om verks...
2021-07-23 2021-08-08
Polismyndigheten, Rättsavdelningen Handläggare inom förvaltningsrätt till Rättsenheten med placering i Stockholm
Som förvaltningsrättshandläggare så kommer du övervägande att arbeta inom ordningslagsområdet där du i första hand handlägger ärenden med stöd av ordningslagen. Ärendena behandlar bland annat tillstånd för sprängningar, pyroteknik, skottlossningar och motorbanor. Arbetsuppgifterna består till stor del av att inhämta yttranden både internt och externt för att sedan pröva ärendet och författa beslut där du antingen själv är beslutsfattare eller där beslutet ska föredras för beslutsfattare. Du kommer vid behov att arbeta inom området som handlä...
2021-07-23 2021-08-06
Statens institutionsstyrelse, SiS Huvudkontor Statens institutionsstyrelse söker en vikarierande jurist
Tjänsten är ett vikariat för en medarbetare som är tjänstledig. Arbetet på den juridiska avdelningen är varierande och omfattar alla juridiska frågor som kan uppkomma vid en stor förvaltningsmyndighet. Bland avdelningens arbetsuppgifter förekommer att lämna juridisk rådgivning till institutionerna, de tre verksamhetskontoren och huvudkontoret, att upprätta riktlinjer i juridiska frågor, att skriva rättsutredningar samt yttranden till domstolar och andra myndigheter. Medverkan i olika verksamhetsövergripande arbetsgrupper och att utbilda i jurid...
2021-07-23 2021-08-15
Statens institutionsstyrelse, SiS Huvudkontor Statens institutionsstyrelse söker jurister som vill göra skillnad
Arbetet på den juridiska avdelningen är varierande och omfattar alla juridiska frågor som kan uppkomma vid en stor förvaltningsmyndighet. Bland avdelningens arbetsuppgifter förekommer att lämna juridisk rådgivning till institutionerna, de tre verksamhetskontoren och huvudkontoret, att upprätta riktlinjer i juridiska frågor, att skriva rättsutredningar samt yttranden till domstolar och andra myndigheter. Medverkan i olika verksövergripande arbetsgrupper och att utbilda medarbetare i juridiska frågor tillhör också arbetsuppgifterna. Resor i tjäns...
2021-07-23 2021-08-15
Kriminalvården, A/H Region Stockholm Psykolog till Region Stockholms Häkten
Kriminalvården bedriver en viss öppen hälso- och sjukvård med ökande grad av inriktning mot psykiatri. På våra häkten har vi anställda sjuksköterskor och psykologer, samt konsulterande läkare och psykiatriker. Samarbete med ovan sjukvårdspersonal är en självklar och viktig del av arbetet som psykolog hos oss, likväl som samarbetet med övriga arbetsgrupper på häktet och externa vårdgivare. Som psykolog hos oss är ingen dag den andra lik. Du kommer tillsammans med andra psykologer i regionen vara ansvarig för det psykologiska behandlingsarbetet...
2021-07-23 2021-08-13
Danderyds kommun, Enebybergs skola Textilslöjdslärare till Enebybergs skola i Danderyd
Kommande läsår undervisar du eleverna i åk 3, fyra grupper, och utöver det har du resurstid i åk 3 där du stöttar i klassrummet. Du planerar, genomför, utvärderar och följer upp slöjdundervisningen för aktuella elever. Din undervisning utgår från våra styrdokument och kursplaner. Du anpassar den utifrån elevernas behov, både för de elever som behöver extra utmaningar och de som behöver extra stöd. Du arbetar självständigt men samarbetar även med arbetslag och dina två slöjdkollegor.
2021-07-23 2021-08-05
Sigtuna kommun, Omsorgen för funktionsnedsatta Stödassistent till fritids för ungdomar med funktionsvariation
Vi är nu på jakt efter en hjärtlig medarbetare som vill arbeta helgfria vardagar på 50 % hos oss. Arbetet innehåller såväl omvårdande arbetsuppgifter som att skapa en meningsfull fritid.
2021-07-22 2021-08-08
Ersta diakoni, Ersta hemtjänst Österåker Extra personal till Ersta hemtjänst, Österåker
Inom hemtjänsten arbetar vi med omvårdnad hemma hos våra kunder där vi genomför arbete av hög kvalité. Vårt mål är att ge en omsorg som tillåter varje individ att få fortsätta att vara unik. I vår verksamhet är det kundens behov, intressen och vanor som bestämmer hur hemtjänsten utformas. Vi planerar omsorgen tillsammans med kunden och lägger upp en individuell plan för hur hjälpen ska utföras. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består i att, utifrån biståndsbeslut, planera och utföra kvalificerat omvårdnadsarbete i kundens hem. Även arbetsuppg...
2021-07-22 2021-08-15
Sigtuna kommun, Digitaliseringsenheten Verksamhetsutvecklare/Projektledare
Vi söker dig som vill vara en nyckelperson i Sigtuna kommuns fortsatta digitaliseringsarbete. Du kommer att leda eller delta i digitaliseringsprojekt inom vitt skilda områden i kommunen, alltid i nära samarbete med verksamheterna och övriga kollegor på DigIT. Projekten kan ibland vara komplexa och spänna tvärfunktionellt över organisationen. Därför är det viktigt att du är van att hantera komplexa uppdrag med ibland motstridiga krav från olika intressenter. Du bidrar med kunskap och expertis om hur digitaliseringen kan bidra till förbättringar,...
2021-07-22 2021-08-30
Ersta diakoni, Ersta hemtjänst Södermalm Extra personal till Ersta hemtjänst, Södermalm
Inom hemtjänsten arbetar vi med omvårdnad hemma hos våra kunder. Vårt mål är att ge en omsorg av hög kvalitet som tillåter varje individ att få fortsätta att vara unik. I vår verksamhet är det kundens behov, intressen och vanor som bestämmer hur hemtjänsten utformas. Vi planerar omsorgen tillsammans med kunden och lägger upp en individuell plan för hur hjälpen ska utföras. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består i att utifrån biståndsbeslut, planera och utföra omsorgsarbete i kundens hem. Arbetsuppgifter som ledsagning, leverans av mat, handli...
2021-07-21 2021-08-15
Ersta diakoni, Ersta hemtjänst Kungsholmen/Norrmalm Extra personal till Ersta hemtjänst, Kungsholmen
Inom hemtjänsten arbetar vi med omvårdnad hemma hos våra kunder. Vårt mål är att ge en omsorg av hög kvalitet som tillåter varje individ att få fortsätta att vara unik. I vår verksamhet är det kundens behov, intressen och vanor som bestämmer hur hemtjänsten utformas. Vi planerar omsorgen tillsammans med kunden och lägger upp en individuell plan för hur hjälpen ska utföras. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består i att utifrån biståndsbeslut, planera och utföra omsorgsarbete i kundens hem. Arbetsuppgifter som ledsagning, leverans av mat, handli...
2021-07-21 2021-08-15
Sigtuna kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Socialsekreterare till Barnsäkerhetsteam
Vi söker en ny kollega till vårt barnsäkerhetsteam (BST) då en av oss ska byta till en annan enhet inom kommunen. BST består av enhetschef, samordnare, en socialsekreterare, två familjebehandlare och två behandlingsassistenter. I BST arbetar vi med säkerhetsplaneringar utifrån Signs of Safety och har till uppdrag att arbeta intensivt i familjer där det finns en hög oro och risk för barnet utifrån att det förekommer våld eller andra svåra omsorgsbrister. Arbetet sker med ett tydligt barnperspektiv och det ska finnas möjlighet till krisstöd och...
2021-07-21 2021-08-03
Vaxholms Stad, Kommunikationsenheten Vaxholms stad söker Webbstrateg
I din roll som webbstrateg är huvudinriktningen att: 1. du ansvarar för utveckling och dagligt underhåll av vår externa webb 2. du ansvarar för utveckling och dagligt underhåll av vårt kommungemensamma intranät 3. du bygger upp kunskaper och arbetssätt och ansvarar för tillgänglighetsfrågor i våra digitala kanaler. 4. Du medverkar i övriga förekommande arbetsuppgifter på kommunikationsenheten. Externwebb: Vi har nyligen genomfört en omfattande uppdatering av innehåll och struktur för den externa webbplatsen. Till din hjälp i arbetet med web...
2021-07-21 2021-09-03
1 2 3 4 5 6 7 >