Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb i Stockholm

Här hittar du alla lediga jobb i Stockholm inom offentlig sektor. Du kan lätt katigorisera dina sökningar nedan. Välj antingen ett brett område, som hälso- och sjukvård eller pedagogiskt arbete, eller gör en mer specifik sökning under varje kategori.


Vi har den bästa listningen för offentliga jobb i Stockholmsområdet, så är du i tagen att söka ett nytt arbete eller flytta till Stockholm, börja din sökning här. Du kommer hitta en mängd lediga arbeten och förhoppningsvis något som passar just dig.

1 2 3 4 5 6 7 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Frivård Stockholm Län Administratör till Region Stockholm frivården Stockholms län- Sollentuna
Administrationen är en servicefunktion på frivårdskontoret och du kommer ingå i en grupp om ca sju personer som ansvarar för att administrera klientärenden med registrering av inkommande ärenden, expediering av beslut, domshantering mm. Arbetet innebär att följa de instruktioner för administrativt arbete som föreligger såväl nationellt som lokalt. Tillsammans med övriga administratörer driver du verksamheten utifrån gällande uppdrag. Administrationen ansvarar för arkiv, diarium, posthantering, beställningar, viss fakturahantering samt hanterin...
2023-09-27 2023-10-18
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Gruppchefer till BF/IGV och områdespolis, LPO Södermalm
Uppdraget som gruppchef: Som gruppchef rapporterar du till lokalpolisområdeschefen och de biträdande cheferna samt ingår i lokalpolisområdets ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet och resultat främst inom ingripandeverksamheten och det brottsförebyggande arbetet alternativt områdespolisuppdraget. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtr...
2023-09-27 2023-10-11
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Förvaltningscontroller
I din roll som förvaltningscontroller kommer du tillsammans med gruppen att arbeta med budgetering, övergripande budgetuppföljning, sammanställande av verksamhetsberättelser och delårsrapporter/årsbokslut, i arbetet ingår såväl strategiskt som operativt arbete. I ditt uppdrag är också förvaltningens kontaktperson gentemot kommunens centrala ekonomiavdelning samt ingår i ett antal olika arbetsgrupper. Du är också föredragande i ledningsgrupp och nämnd. Även omvärldsbevakning kommer ingå i dina arbetsuppgifter. Tillsammans med andra controllers ...
2023-09-26 2023-10-16
Lidingö Stad, Grundskola​ Lärare i HKK och engelska, vikariat
Då en av våra lärare ska vara föräldraledig söker vi en lärare i HKK och engelska på vikariat under vårterminen 2024. Som lärare hos oss på Torsvik ingår du i ett arbetslag och ämneslag där det sker mycket samarbete och planering, men där du samtidigt har en stor individuell frihet att utforma din undervisning. Du kommer att undervisa i HKK i årskurs 8 och engelska i årskurs 8 och 9 samt ha delat mentorskap i en klass 9. Lärarna i engelska och HKK har ett väl inarbetat samarbete och det är viktigt att du vill bidra till att behålla och utveckl...
2023-09-26 2023-10-10
Vaxholms Stad, Stadsbyggnadsförvaltningen stab Stadsbyggnadskoordinator med kommunikationsansvar
Enheten arbetar med förvaltningsstöd för stadsbyggnadsförvaltningen. Vi har kompetenser inom geodata, GIS - geografiska informationssystem, kartor och mätning, juridik, kommunikation, verksamhetsutveckling, administration och digitalisering. Staben jobbar för och med övriga enheter inom SBF för att uppnå våra gemensamma uppdrag och mål. Hos oss ges stora möjligheter till varierade och utvecklande arbetsuppgifter med stort eget ansvar. Du arbetar i ett team av administratörer med olika administrativa uppgifter. Du kommer att hantera diarieförin...
2023-09-26 2023-10-11
Järfälla kommun Systemförvaltare till kommunstyrelseförvaltningen
Du kommer vara en viktig medarbetare i vårt arbete med kommunens ekonomisystem. I din roll som systemförvaltare ska du jobba aktivt med effektivisering av våra processer för att stödja våra verksamheter och nå våra mål. Du och dina kollegor i systemgruppen kommer arbeta med support, förvaltning och utveckling av avdelningens system. I arbetet ingår bland annat att: Ansvara och planera för löpande systemarbete, samt för underhåll och utveckling, för främst modulerna Tid och projekt, abonnemang och E-handel i ekonomisystemet Testa nya version...
2023-09-26 2023-10-26
Järfälla kommun, Aspnässkolan Lärare 1-6
Skolan behöver en extra lärare som kan vikariera för andra lärare vid sjukdom, eller som ger extra undervisning till elever som behöver mer undervisning, alternativt som behöver repetera vissa delar av den vanliga undervisningen. Undervisning kan behöva ske i alla årskurser vid olika tillfällen. Schemat och arbetsuppgifterna kan därför variera mellan veckorna. I tjänsten ingår också att delta i olika möten.
2023-09-26 2023-10-06
Statens institutionsstyrelse Redovisningschef till SiS
Är du erfaren chef och ledare inom en ekonomifunktion? Har du flerårig erfarenhet av operativt redovisningsarbete? Motiveras du av utvecklingsarbete inom redovisning och ekonomistyrning? Då kan du vara den vi söker. Arbetsbeskrivning SiS är en myndighet i stor förändring och vi bedriver många spännande och utvecklande projekt inom redovisning och ekonomistyrning. För att säkerställa stabila förutsättningar för en god redovisning och ekonomistyrning i vardagen och samtidigt skapa möjligheter för utveckling, söker vi nu en enhetschef till vår r...
2023-09-26 2023-10-17
Sigtuna kommun, Måltidsservice Kökschef
Som kökschef planerar, leder och fördelar du arbetet i köket. Du ansvarar för matens kvalitet, kökets egenkontroll och ekonomi samt säkerställer att servicen till våra gäster är av yttersta kvalitet. Vi mäter och registrerar dagligen vårt matsvinn som en del i vårt arbete med att nå de globala målen enligt Agenda 2030. Du har ett strukturerat arbetssätt och är van att planera din arbetsdag utifrån matsedel och receptur. Du har alltid elevernas och de äldres bästa som utgångsläge. I rollen som kökschef är samverkan och dialog med samtliga medar...
2023-09-26 2023-10-10
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Passhandläggare till polisregion Stockholm
Som administratör inom passverksamheten har du en viktig samhällsfunktion där du är Polismyndighetens ansikte utåt och ibland medborgarens första kontakt med polisen. Du förväntas tillsammans med dina kollegor och chef ta ett gemensamt ansvar för uppdraget och verksamheten. Arbetet sker i huvudsak genom direktkontakt med medborgare. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att ta emot ansökningar om resehandlingar (pass och nationellt identitetskort), handlägga dessa samt lämna ut resehandlingar. I tjänsten ingår även andra administrativa arbetsup...
2023-09-25 2023-10-04
Lidingö Stad, Förskola​ Förskollärare till Sticklinge förskola
Dina arbetsuppgifter som förskollärare är att planera, genomföra och utvärdera undervisningen på förskolan. Du ansvarar för att barnen utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar och du ska arbeta med pedagogisk dokumentation, ansvara för utvecklingssamtal samt arbeta mot gemensamma mål så att de uppnås. Du har även ett samarbete med barnskötare och övriga förskollärare på Sticklinge förskola. För erfarenhetsutbyte finns det pedagogiska nätverk. Du är delaktig i arbetet med den pedagogiska miljön som ska vara inspirerande, varierande, tyd...
2023-09-25 2023-10-09
Lidingö Stad, Grundskola​ Skolkurator till Käppala skola
Du vikarierar för en av våra två kuratorer under ett halvår. Vikariatet kan komma att förlängas med ytterligare ett halvår och sedan övergå till en tillsvidaretjänst under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Skolan har två kuratorer, en som arbetar mer mot låg- och mellanstadiet och en som arbetar mer mot högstadiet. Som skolkurator är du alltså en av två skolkuratorer som tillsammans med skolledning och elevhälsoteam leder utvecklingen av det förebyggande, främjande och åtgärdande elevhälsoarbetet på skolan både på en övergripande...
2023-09-25 2023-10-09
Kulturrådet Utredare med kvalitativ inriktning
Staben utgör ett strategiskt, juridiskt och administrativt stöd till generaldirektören. I staben ansvarar vi för att myndighetsövergripande operativa och taktiska frågor samordnas och för att styra, följa upp och utveckla processerna i myndigheten. I staben följer vi också upp och analyserar de statsbidrag Kulturrådet fördelar och myndighetens resultat i övrigt. Staben består just nu av 11 medarbetare och där ingår Kulturrådets chefsjurist, verksamhetsstrateg, verksamhetscontroller, utredare, GD-koordinator och internrevisionschef. Som utred...
2023-09-25 2023-10-02
Ersta diakoni, Ednahemmet Timavlönade undersköterskor till Ersta Ednahemmet, Nacka
Som undersköterska på Ednahemmet får du ett roligt och utvecklande jobb. Vi har ett tydligt fokus på att de boende ska få en aktiv och spännande vardag med intressanta aktiviteter, trevliga måltider och goda möten. Du kommer ha ett nära samarbete med undersköterskekollegor, sjuksköterska, rehab personal och andra yrkesroller. Tillsammans ser ni till att de som bor här mår bra genom att de får den hjälp och det stöd som de önskar och behöver. Varmt välkommen till ett jobb där vi ser hela människan och gör skillnad varje dag!
2023-09-25 2023-10-15
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm IT-utredare Grova Brott Stockholm Syd
Som utredare i gruppen Grova Brott inriktning IT ingår du i utredningsverksamheten på sektionen. Som utredare agerar du som ett tekniskt utredningsstöd där du är en viktig del av förundersökningsarbetet. Arbetet utförs alltid i samarbete med en utredningsgrupp och ofta i tätt samarbete med operativa analytiker. Som utredare hos oss är du även en viktig del av förundersökningsarbetet vilket betyder att du inhämtar information, sammanställer inkommit material och föredrar ärenden för förundersökningsledare som denne kan fatta rättssäkra beslut på...
2023-09-25 2023-10-09
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hällsboskolan Kungsholmen Lärare i hem- och konsumentkunskap i grundskolan till Hällsboskolan Kungsholmen
Vi söker lärare med behörighet att undervisa i hem- och konsumentkunskap i grundskolan. Söker du en spännande arbetsplats där det finns utrymme att vara med och påverka? Vill du också utveckla stödet till elever med grav språkstörning så att de kan nå sina mål? Då är du en av de lärare som vi behöver i vår verksamhet. Vid Hällsboskolan utgår all undervisning från specialskolans förordning och grund- eller särskolans kursplan. Undervisning, miljö och kommunikation är anpassad efter varje elevs behov. Som lärare hos oss arbetar du med pedagogi...
2023-09-25 2023-09-29
Sigtuna kommun, Tingvallaskolan Vikarierande lärare till åk 1
Vi söker nu en vikarierande lärare till åk 1 med start så fort som möjligt, tjänsten sträcker sig läsåret ut med chans till förlängning och fast anställning. Rollen innebär sedvanliga läraruppgifter som planering och genomförande av lektioner, dokumentation, föräldrakontakt, delta i lärarmöten, APT samt arbetslagsmöten mm.
2023-09-25 2023-10-15
Stockholm Vatten och Avfall IT-tekniker
Som IT-tekniker har du en viktig roll och kommer huvudsakliga att utveckla och förvalta våra drifttekniska IT-system på våra anläggningar. Bland annat kommer du jobba nära vår avfallsavdelning och deras projekt kring resursutvinning samt med Säkerhetsenheten och deras utvecklingsarbete. Exempel på andra arbetsuppgifter kommer även att vara: Utveckling och förvaltning av drifttekniska IT-system på våra anläggningar. Felsökning och kontinuerligt förbättringsarbete. Genomförande av olika projekt inom utveckling och implementering. Rollen är ett...
2023-09-25 2023-10-22
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Kockar och Köksbiträden till äldreomsorgen (timvikarier)
Hos oss får du arbeta med något av det mest värdefulla som finns, att göra vardagen bättre för framförallt våra äldre kunder. I våra restauranger tillagar vi säsongsanpassade och näringsriktiga måltider. Måltiderna lagas från grunden och serveras i restaurangen, äldreboenden eller paketeras i matlådor till hemtjänsten. Arbetet som köksbiträde innebär varierande arbetsuppgifter inom storhushåll och att vara kockarna behjälplig. Vanligt förekommande uppgifter är matlagning, salladsberedning, disk, portionering, kassahantering och varuplockning. ...
2023-09-25 2023-10-25
Danderyds kommun, Vasaskolan Lärare i svenska, engelska och SO år 4, Vasaskolan, Danderyds kommun
Din huvudsakliga uppgift är att undervisa i svenska och engelska i år 4 i en stimulerande lärmiljö samt en väl fungerande skola tillsammans med rutinerade kollegor med hög kompetens. Du ingår i ett väl fungerande arbetslag som är stabilt och tycker om att samarbeta. Vi arbetar med kollegialt professionellt lärande där delarkultur och samplanering är ett viktigt förhållningssätt. I rollen som lärare på Vasaskolans mellanstadium ingår mentorskap för eleverna i din klass, åk 4. Vi söker dig som har en bred undervisningsbehörighet i svenska och e...
2023-09-25 2023-10-22
Naturhistoriska riksmuseet Förste intendent geologi
Du ska arbeta med utåtriktade aktiviteter, till exempel hålla populärvetenskapliga föredrag, underhålla webbsidor om geologi, delta i museets aktiviteter för allmänheten och tjänstgöra som jourhavande geolog (besvara frågor från allmänheten). Anställningen omfattar också forskning inom ett område som kompletterar pågående verksamhet vid Naturhistoriska riksmuseet, och användning av enhetens analysutrustning. Du ska utforma ett eget strategiskt forskningsprogram och söka externa forskningsmedel. Handledning av doktorander, studenter och gästfo...
2023-09-22 2023-10-22
Sigtuna kommun, Trygghetsenheten Trygghets- och säkerhetschef
I rollen som trygghets- och säkerhetschef leder du enheten och driver kommunens arbete med trygghet, säkerhet, kris och prevention tillsammans med dina medarbetare. Du samverkar med externa aktörer på lokal, regional och nationell nivå i trygghets- och säkerhetsfrågor. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att: - Leda, driva och samordna kommunens trygghets- och säkerhetsarbete - Ge strategiskt och praktiskt stöd till kommunens förvaltningar i deras trygghets- och säkerhetsarbete - Ansvara för kommunens krisberedskap, civilt försvar, informati...
2023-09-22 2023-10-12
Sigtuna kommun, Trygghetsenheten Säkerhetsstrateg med inriktning brottsprevention
Din roll innebär att samordna, koordinera och stödja viktiga delar av kommunens brottsförebyggande arbete. I dina arbetsuppgifter ingår samordning och stöd till kommunens verksamheter, bland annat i arbete mot välfärdsbrott, våldsbejakande extremism och hedersrelaterat våld. Du stödjer också verksamheternas arbete med ANDTS. I uppdraget ingår även att ta tillvara och öka engagemanget från civilsamhället för att utöka samordningen av trygghetsinsatser och det brottsförebyggandet arbetet. Du kommer att vara en nyckelperson i kommunens arbete me...
2023-09-22 2023-10-12
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Stationsbefäl PO city
Som stationsbefäl i PO City kommer du att verka som en företrädare för polisområdet och vara polisområdeschefens förlängda arm. Detta innebär att du under icke kontorstid och efter delegation har ett övergripande verksamhetsansvar för polisområdet samt för att leda polisområdets taktiska centrum under veckoslut och helger. Du kommer behöva gedigen kunskap om myndighetens uppdrag, mål och styrdokument så att du självständigt kan bedöma situationer och kunna prioritera och fatta beslut. Här får du möjlighet att bereda inkomna ärenden med hög kva...
2023-09-22 2023-10-06
Kriminalvården, Frivård Stockholm Kriminalvårdare till frivården i Stockholms Län
Den här annonsen är för dig som vill arbeta med ett viktigt uppdrag inom frivården, med fokus på säkerhet och bevakning, där även klientkontakt ingår. I rollen som kriminalvårdare på frivården kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Arbetsuppgifterna på båda Sollentuna och Södertörn innehåller beredskap och uppföljning för verkställigheter med elektronisk kontroll, genom hembesök och arbetsplatsbesök, samhällstjänstkontroller samt andra säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter. På kontoret i Södertörn förekommer det även arbetsuppgift...
2023-09-22 2023-10-13
1 2 3 4 5 6 7 >