Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb i Stockholm

Här hittar du alla lediga jobb i Stockholm inom offentlig sektor. Du kan lätt katigorisera dina sökningar nedan. Välj antingen ett brett område, som hälso- och sjukvård eller pedagogiskt arbete, eller gör en mer specifik sökning under varje kategori.


Vi har den bästa listningen för offentliga jobb i Stockholmsområdet, så är du i tagen att söka ett nytt arbete eller flytta till Stockholm, börja din sökning här. Du kommer hitta en mängd lediga arbeten och förhoppningsvis något som passar just dig.

1 2 3 4 5 6 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Stockholm Öst Två Klienthandläggare till anstalten Österåker / anstalten Täby
Under ledning av kriminalvårdsinspektör ska du som klienthandläggare ansvara för det samlade klientarbetet. Detta innebär bland annat att planera, följa upp och kvalitetssäkra arbetet med klienters verkställighetsplanering, beräkning av strafftid och att bereda samt fatta beslut enligt fängelse-, häktes- och förvaltningslagarna i enlighet med delegation. I ditt uppdrag ingår att göra bedömningar utifrån gällande regelverk, riktlinjer och praxis samt att fortlöpande handleda och utbilda personal i klientprocessen. Samverkan med andra delar av Kr...
2021-02-24 2021-03-17
Botkyrka kommun, Tumba gymnasium TG ökar tempot - 2 lärare i matematik och 1 i naturkunskap till Tumba gymnasium
Lärare i matematik och/ eller naturkunskap (ditt andra ämne är flexibelt). Självklart ingår mentorskap och aktivitet i ämnesgrupper och andra utvecklingsverksamheter på skolan. På TG följer vi de kommunala avtalen till punkt och pricka och det betyder att du får del av allt det som en lärartjänst alltid bör innehålla. TG är ett säkert val för den som vill känna delaktighet, kvalitet är att både ha tid att sköta sitt arbete och ha tid att utvecklas med andra.
2021-02-24 2021-03-10
Botkyrka kommun, Tumba gymnasium TG ökar tempot - En lärare i juridik och ekonomi till Tumba gymnasium
Lärare i juridik (ditt andra ämne är flexibelt även om ekonomi är ett plus). Självklart ingår mentorskap och aktivitet i ämnesgrupper och andra utvecklingsverksamheter på skolan. På TG följer vi de kommunala avtalen till punkt och pricka och det betyder att du får del av allt det som en lärartjänst alltid bör innehålla. TG är ett säkert val för den som vill känna delaktighet, kvalitet är att både ha tid att sköta sitt arbete och ha tid att utvecklas med andra.
2021-02-24 2021-03-10
Botkyrka kommun, Förskolan Aspen Kock till förskola
Som arbetsledande kock ansvarar du för att • leda och fördela det dagliga arbetet • arbetet bedrivs enligt kommunens och enhetens fastställda mål, styrdokument och policys • barn med rätt till specialkost och anpassade måltider får säkra måltider • kvalitetssäkra och utveckla produktionen • förvaltningens egenkontrollprogram följs och är uppdaterat för enheten • beställningar av livsmedel och övriga produkter görs från de företag som kommunen har avtal med • kökets budget och resultat följer uppsatta mål • upprätthålla kunskap inom ditt yrkesom...
2021-02-24 2021-03-10
Sigtuna kommun, Arlandagymnasiet Praktiksamordnare sökes till Arlandagymnasiets Introduktionsprogram
Vi söker en praktiksamordnare till Arlandagymnasiets Introduktionsprogram. För att lyckas i tjänsten är det viktigt att du trivs i en flexibel arbetssituation. Som person är du duktig på att organisera och planera din tid samt motiveras av att se nya möjligheter. Du drivs av att utveckla och stötta personer på deras resa mot sina mål. Du bör vara duktig på att uttrycka dig i tal och skrift. Som praktiksamordnare kommer du att ha ansvar för att anskaffa, samordna och följa upp praktikplatser inom Arlandagymnasiets Introduktionsprogram. I tjänst...
2021-02-24 2021-03-22
Sigtuna kommun, Barn och ungdomsförvaltningen Rektor till Galaxskolan
Vill du vara den ledare som får hela organisationen att känna engagemang och får alla att dra åt samma håll? Till vår skola Galaxskolan F-6 söker vi en stabil och resultatinriktad skolledare som brinner för relationsbyggande, kvalitet och skolutveckling. Du ska vara skicklig på att bygga goda relationer både med skolans personal, elever och vårdnadshavare. Att du kan leda och inspirera genom att involvera medarbetare är centralt i ditt uppdrag för att främja god arbetsmiljö på skolan. Självklart har du budget, styrdokument och läroplan i fokus...
2021-02-24 2021-03-09
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare specialist, Stockholm
Som specialist förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som specialist arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank där du kommer att vara ett viktigt stöd för teamen i handläggningen av alla typer av ärenden. Du kommer att i sam...
2021-02-24 2021-03-26
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare senior, Stockholm
Som senior förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som senior kommer du att arbeta i team tillsammans med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank där du kommer att vara ett stöd för teamen i handläggningen av alla typer av svårare fastighetsbildningsärenden. ...
2021-02-24 2021-03-26
Sigtuna kommun, Centrum för vuxenutveckling Arbetsledare till internservice
Du kommer att arbeta huvudsakligen inom två områden, arbetsledning för vaktmästeriet och med de deltagare inom arbetsmarknadsåtgärder som placeras inom enheten, men du utför även praktiska uppgifter inom vaktmästeriet. Tjänsten innebär en stor del praktiskt arbete och en mindre del skrivbordsuppgifter såsom beställningar och fakturahantering. Din arbetsplats är i Kunskapens hus, men arbete förekommer regelbundet i andra lokaler där förvaltningen bedriver verksamhet.
2021-02-24 2021-03-21
Kriminalvården, Anstalten Storboda Klienthandläggare till anstalten Storboda (Rosersberg)
Under ledning av kriminalvårdsinspektör ska du som klienthandläggare ansvara för det samlade klientarbetet. Detta innebär bland annat att planera, följa upp och kvalitetssäkra arbetet med klienters verkställighetsplanering, beräkning av strafftid och att bereda samt fatta beslut enligt fängelse-, häktes- och förvaltningslagarna i enlighet med delegation. I ditt uppdrag ingår att göra bedömningar utifrån gällande regelverk, riktlinjer och praxis samt att fortlöpande handleda och utbilda personal i klientprocessen. Samverkan med andra delar av ...
2021-02-23 2021-03-16
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Avgiftshandläggare till Myndighet äldre
Med utgångspunkt i socialtjänstlagen kommer du att handlägga, utreda, beräkna och fatta beslut om avgifter inom äldreomsorgens verksamheter samt sköta fakturering. I dina arbetsuppgifter ingår även diverse kontorsgöromål som exempelvis beställa varor, boka lokaler och andra administrativa uppgifter. Som avgiftshandläggare tar du regelbundet fram och rapporterar statistik. Du har daglig kontakt med brukare, utförare och kollegor inom kommunen. Tillsammans med dina kollegor är du också med och driver på utvecklingen inom avgiftshanteringen. Vi ...
2021-02-23 2021-03-16
Botkyrka kommun, Socialförvaltningen, Vuxenenheten Boendestödjare till boende med särskild service
Boendestödjarens främsta uppgift är att stödja brukaren att stärka sina sociala färdigheter och finna sammanhang i tillvaron, underlätta återhämtning, ta hand om sin hälsa samt ge det stöd som personen behöver för att få vardagen att fungera. Det kan till exempel handla om att ge stöd med att sköta vardagliga sysslor som städning, stöd med tvätt, handling, stöd med hygien samt uträtta ärenden. I arbetet ingår det administrativa uppgifter i form av dokumentation. I arbetet ingår oregelbundna arbetstider samt varannan helg arbete.
2021-02-23 2021-03-09
Polismyndigheten, Kommunikationsavdelningen Pressekreterare till kommunikationsenheten i region Stockholm
Då arbetet vid mediecentret till stora delar är minutoperativt, innebär det att de dagliga arbetsuppgifterna varierar utifrån verksamhetens behov och det mediala trycket. Du koordinerar och hanterar presskontakter och mediefrågor och stödjer organisationen i relationen med media. Du är också talesperson för myndigheten i operativa frågor och arbetar ofta nära vakthavande befäl i regionledningscentralen. Du måste ha förmågan att snabbt sätta dig in i komplexa frågor, ha hög arbetskapacitet och trivas med att leverera under press. I arbetet ingår...
2021-02-23 2021-03-09
Järfälla kommun, Servicecenter Timvik. servicehandläggare till bygga-, bo- & miljögruppen
Som timvikarie hoppar du in som servicehandläggare vid behov och arbetar med att ge kvalificerad information, vägledning och rådgivning till kommunens invånare gällande de frågor som bygg-och miljöförvaltningen arbetar med. Du kommer att svara på diverse frågor inom bygg och miljö, allt ifrån kommunens planarbete, trafikfrågor, vatten och avlopp, bygglov, avfall och återvinning, samt allmänna frågor om Järfälla kommun. Ärendena loggar du i vårt ärendehanteringssystem. Dina arbetsuppgifter och ansvarsområden: - Representera kommunen och speci...
2021-02-23 2021-03-09
Järfälla kommun, Järfälla Bibliotek Verksamhetsledare till Järfälla bibliotek
Verksamhetsledaren arbetar nära bibliotekschefen och ingår i ledningsgruppen för Järfälla biliotek tillsammans med verksamhetsledarna för Jakobsberg respektive Barkarby/Herresta. Det övergripande målet för ledningsgruppen är att hela biblioteksorganisationen fungerar och utvecklas optimalt utifrån gällande styrdokument. Uppdraget som verksamhetsledare innebär • att leda, utveckla och utvärdera verksamheten i dialog med besökare och medarbetare samt i samverkan med externa aktörer • att konkretisera givna mål och ramar för och med medarbetarn...
2021-02-22 2021-03-21
Kriminalvården, Sektionen för särskilda utredningar Utredare till Sektionen för särskilda utredningar
Som medarbetare inom sektionen ansvarar du för att genomföra intern- och incidentutredningar. Du förväntas även bidra till utveckling av verksamheten, vara ett stöd till sektionschefen och löpande uppmärksamma händelser som kan vara av betydelse för myndigheten ur utredningssynpunkt. Samtliga medarbetare ska verka för en god intern och extern samverkan samt måluppfyllelsen gällande aktuella uppdrag. Inom tjänsten kan det även uppstå situationer där medarbetaren förväntas att ingå i mer verksamhetsövergripande projekt som faller inom ramen för a...
2021-02-22 2021-03-15
Ersta diakoni, Sarahemmet Sommarvikarie Legitimerad Sjuksköterska till Ersta Sarahemmet, Älta
Som sjuksköterska inom Ersta äldreomsorg har du ett nära samarbete med boende, anhöriga, omvårdnadspersonal samt övriga kollegor/chefer. Du utgör en viktig del av teamet och fungerar som coach och ledare för omvårdnadspersonalen. Vi arbetar med bemötandefrågor och erbjuder dig löpande kompetensutveckling, hög delaktighet i förbättringsarbeten och ett väl förberett introduktionsprogram.
2021-02-22 2021-04-18
Sigtuna kommun, Personlig assistans grupp 1 Ledsagare till en aktiv och sportintresserad ung man
Som ledsagare är du en viktig del i att stödja din kund på väg mot självständighet. Du jobbar självständigt i samarbete med din kund. Ni planerar ledsagningen tillsammans med och utifrån kundens behov och önskemål. Beskrivning av tjänsten; Vi söker nu en ledsagare. Att arbeta som ledsagare innebär att man ger en person med funktionsnedsättning möjlighet att leva som andra och delta i samhällets gemensam. Det innebär att du som ledsagare stödjer personen att delta på olika fritidsaktiviteter, kulturliv eller liknande utanför hemmet. Beskr...
2021-02-22 2021-03-08
Botkyrka kommun, Hammerstaskolan Kock/arbetsledare i skolkök
Du kommer att ingå i ett arbetslag i vårt skolkök tillsammans med en kock och två skolmåltidsbiträden. I dina arbetsuppgifter kommer att bl.a. ingå matlagning, menyplanering, matbeställningar, ta emot och sortera matvaror, rengöring av köksredskap, egenkontroll. Du kommer tillsammans med all kökspersonal följa våra högt ställda kvalitetskrav och ständig arbeta med förbättringar. Alltid för våra elevers bästa. Maten ska lagas från grunden med råvaror av hög kvalitet, helst ekologiska. Vi vill se att du är med och utvecklar maten ytterligare. D...
2021-02-22 2021-03-08
Polismyndigheten, HR-avdelningen Administratörer till Kompetensenheten, placering Solna
De huvudsakliga arbetsuppgifterna innefattar hantering av funktionsbrevlådor, diarieföring och arkivering samt varierande administration inom ramen för enhetens verksamhetsområde. Rollen som administratör innebär att i nära samverkan med handläggare och chefer på olika nivåer, som bland annat arbetar med lokalfrågor, utrustning, kompetensfrågor, kursutveckling och avtal/upphandlingsfrågor, samordna, ge stöd samt följa upp inkomna ärenden. Exempel på ärenden är frågor från polisregioner och nationella avdelningar, remisser, samrådsförfrågningar ...
2021-02-22 2021-03-03
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Mätnings-och kartingenjör, Stockholm
Som mätnings- och kartingenjör kommer du att arbeta teambaserat i ett nära samarbete med kollegor i förrättningsteam som består av förrättningslantmätare och förrättningsassistenter. För att trivas hos oss behöver du tycka om att arbeta självständigt men samtidigt uppskatta att samarbeta med andra då rollen innebär många kontakter med kunder. Som mätnings- och kartingenjör hos Lantmäteriet har du goda utvecklingsmöjligheter att specialisera dig. Inom Lantmäteriet tillämpar vi en karriärtrappa för mätnings-och kartingenjörer vilken ger dig goda ...
2021-02-22 2021-03-19
Järfälla kommun, Äldreenheten Biståndshandläggare till Äldreenheten
Vi kan erbjuda dig en viktig, inspirerande och utvecklande tjänst där du tillsammans med dina kollegor kommer att utreda och bedöma behov om insatser enligt Socialtjänstlagen. I uppdraget ingår även att utreda ansökningar enligt Lagen om riksfärdtjänst. Arbetsuppgifterna innebär också att du följer upp och nyprövar beviljade insatser. Du samarbetar med den enskilde, dennes närstående, med kollegor, utförare och andra professioner internt och externt. Du erbjuds möjligheten att delta och bidra i vårt pågående utvecklingsarbete och du arbetar nä...
2021-02-22 2021-02-28
Ersta diakoni, Hospiceklinik Kurator - sommarvikarie Ersta sjukhus Hospiceklinik
Kurators insatser på kliniken sker främst genom samtal och praktiska åtgärder och kan t.ex. vara - Stöd och rådgivning beträffande sociala, ekonomiska och juridiska frågor - Samtalsstöd till patienter och närstående - Efterlevandestöd
2021-02-22 2021-03-21
Ersta diakoni, Sarahemmet Sommarvikarier till Ersta Sarahemmet, Älta
Vi erbjuder dig ett arbete med stort eget ansvar och möjlighet att utvecklas inom yrket. Vi har ett positivt arbetsklimat med engagerade medarbetare och tillsammans strävar vi efter att varje dag leva upp till våra värderingar i såväl mötet med boende som i ledarskap och medarbetarskap. I rollen som undersköterska planerar du och dina kollegor arbetsdagen utifrån de boendes individuella behov och önskemål. Att skapa hemkänsla och en meningsfull vardag för de boende är viktiga delar i arbetet. Vi fokuserar på personcentrerad omvårdnad, aktivit...
2021-02-22 2021-04-30
Botkyrka kommun, Socialförvaltningen, Vuxenenheten Budget och skuldrådgivare till Förebyggande vuxen
Din uppgift som budget- och skuldrådgivare är att tillsammans med klienten strukturera upp hens ekonomiska situation och göra en planering som leder till ett skuldfritt liv. Målsättningen kan vara att få ordning på vardagsekonomin eller få hjälp med skuldsituationen. Arbetsuppgifter kan exempelvis innebära förhandlingar med fordringsägare om avbetalningsplaner, ge stöd i att upprätta en avbetalningsplan för skulder, hjälpa till vid ansökningar om skuldsanering hos kronofogden och göra en hushållsbudget. Många gånger rör det sig om ett långsi...
2021-02-19 2021-03-14
1 2 3 4 5 6 >