Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb i Stockholm

Här hittar du alla lediga jobb i Stockholm inom offentlig sektor. Du kan lätt katigorisera dina sökningar nedan. Välj antingen ett brett område, som hälso- och sjukvård eller pedagogiskt arbete, eller gör en mer specifik sökning under varje kategori.


Vi har den bästa listningen för offentliga jobb i Stockholmsområdet, så är du i tagen att söka ett nytt arbete eller flytta till Stockholm, börja din sökning här. Du kommer hitta en mängd lediga arbeten och förhoppningsvis något som passar just dig.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Naturhistoriska riksmuseet Avdelningschef för forskning och samlingar
Utifrån museets uppdrag, vision och mål leder du arbetet på avdelningen i ett förtroendefullt samspel med dina underställda enhetschefer. Arbetet består av att befästa och utveckla Naturhistoriska riksmuseets ställning som en stark vetenskaplig institution, både inom forskningsfältet och i arbetet med att berika, synliggöra och förvalta samlingarna. Du har ett övergripande verksamhets-, arbetsmiljö- och budgetansvar för avdelningen samt ett direkt personalansvar för enhetscheferna. Som avdelningschef rapporterar du direkt till myndighetschefen....
2022-01-21 2022-02-20
Stiftelsen Mora Park Timvikarier och Sommarvikarier Järna, Hölö
2022-01-21 2022-02-07
Vaxholms stad, hemtjänst egen regi Timvikarier med körkort till hemtjänsten egen regi i Vaxholms stad
Nu söker vi timvikarier till hemtjänsten i Vaxholm. Som vårdbiträde inom hemtjänsten besöker du personer i deras hem och bistår dem med vardagliga sysslor. Du hjälper dem bland annat med medicin, personlig hygien, städning, inköp, vardagsbestyr och aktiviteter. Du kommer träffa ...
2022-01-21 2022-02-06
Järfälla kommun, Järfälla Bibliotek Biblioteksassistent vikariat
Du kommer främst att arbeta i låne- och informationsdisk och med mediehantering. I låne- och informationsdisken är du bibliotekets ansikte utåt och du möter och hjälper bibliotekets besökare med deras ärenden. Du vägleder besökare i den teknik som finns hos oss; lånedatorer, scanning, kopiering och utskrifter. Du arbetar med bokuppsättning och hanterar mediebeståndet. Även andra på bibliotek förekommande arbetsuppgifter kan bli aktuella. Arbetstiderna är varierande under bibliotekets öppettider som är både dagtid, kvällstid och helger.
2022-01-21 2022-02-07
Ersta diakoni, Ersta hemtjänst Södermalm Sommarvikarier till Ersta hemtjänst, Södermalm
Inom hemtjänsten jobbar vi med omvårdnad hemma hos våra kunder. Vårt mål är att ge en omsorg av hög kvalitet som tillåter varje individ att få fortsätta vara unik. I vår verksamhet är det kundens behov, intressen och vanor som bestämmer hur hemtjänsten utformas. Vi planerar omsorgen tillsammans med kunden och lägger upp en individuell plan för hur hjälpen ska utföras. För att du ska känna dig trygg i dina arbetsuppgifter ger vi dig en introduktion i vårt arbetssätt och i våra rutiner. Vi kommer att utbilda dig i basala hygienrutiner samt att a...
2022-01-21 2022-02-27
Vaxholms stad, Utbildningsförvaltningen Registrator, vikariat
2022-01-21 2022-02-03
Järfälla kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Erfaren planarkitekt till Samhällsbyggnadsavdelningen
På Samhällsbyggnadsavdelningen i Järfälla är vi alla samhällsbyggare och du som planarkitekt har en viktig roll. Vi har behov av fler erfarna planerare bl.a. till utvecklingen av vår regionala stadskärna och dess kommande etapper. Hos oss får du arbeta i en tajt organisation där du får möjlighet att påverka den omfattande stadsutveckling vi är mitt upp i. Vi jobbar i projektform där de relevanta kompetenserna för projektet finns i projektgruppen. Som planarkitekt leder du planprocessen och arbetet med framtagande av stadsbyggnadsförslag, detal...
2022-01-21 2022-02-13
Järfälla kommun, Vård och omsorg Gruppledare till Försörjningsstöd Nybesök och etablering
Som gruppledare arbetar du nära enhetschef och enhetens andra gruppledare. Du ansvarar för att operativt leda nybesöksgruppen i det dagliga arbetet genom coachning och handledning, fungera som ett stöd vid behov av bedömning och prioritering av arbetsuppgifter, fördela ärenden och planera för verksamheten. Du ansvarar även för rättssäkerhet i enskilda ärenden samt att systematiskt följa upp arbetet på enheten. Du ansvarar för att hålla i teamets gruppmöten och ingår i den operativa ledningsgruppen på enheten. I rollen som gruppledare ingår samv...
2022-01-21 2022-02-13
Vaxholms stad, hemtjänst egen regi Vårdbiträde vaken natt 58% med körkort till hemtjänsten egen regi i Vaxholms stad
Nu söker vi vårdbiträden för vaken nattjänstgöring 58% till hemtjänsten i Vaxholm. Som vårdbiträde inom hemtjänsten natt besöker du personer i deras hem där inplanerade besök finns som omvårdnadsinsatser eller bara tillsyner. Utöver det svarar natten på samtliga trygghetslarm. Du kommer träffa människor i olika skeden i livet, med olika behov och inom alla åldrar. Schemalagd arbetstid, där varannan helg ingår. Arbetstider 22:45-07:15.
2022-01-21 2022-02-06
Järfälla kommun, Björkebyskolan Specialpedagog
Att som specialpedagog organisera stödundervisningen, kartlägga olika elevers stödbehov samt stötta ämneslärarna i deras arbete.
2022-01-21 2022-02-20
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Granskande administratör
I din roll kommer du att vara delaktig i administrativa teamets arbetsfördelning kring fakturor, arkivhantering samt enhetens utvecklingsarbete. Arbetsuppgifterna består även av att genomföra löpande granskning av beställningar utifrån beställd/utfördtid, omvärldsbevakning kring hur andra kommuner arbetar med likande uppdrag samt att ta fram viss statistik och andra uppgifter ur verksamhetssystemet. Då rollen är ny kan arbetsuppgifterna variera och formas över tid och utifrån verksamhetens behov.
2022-01-21 2022-02-10
Kriminalvården, Anstalten Asptuna Chef (kriminalvårdsinspektör) för klientavdelning, anstalten Asptuna.
Vi söker dig som vill bli en av de tre chefer (kriminalvårdsinspektörer) som leder, förvaltar och utvecklar både medarbetare och verksamhet på anstalten Asptuna. Tjänsten är ett vikariat t o m 30 sep 2022 med ev möjlighet till förlängning. Direkt underställd anstaltschefen har du personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för huvudsakligen kriminalvårdare. På en anstalt arbetar dock flera olika yrkeskompetenser och andra yrkesroller kan också komma att ingå i din grupp. Som chef växlar du mellan det operativa ledarskapet i den dagliga driften o...
2022-01-21 2022-02-13
Sigtuna kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Trygghetspreventionssamordnare
Sigtuna kommun är inne i ett spännande utvecklingsarbete där Individ och familjeomsorgsförvaltningen tillsammans med Barn och ungdomsförvaltningen arbetar intensivt för att barn och ungdomar samt deras familjer ska få rätt stöd vid behov. Förvaltningarna ska gemensamt bygga metoder för att tillsammans med familj och skola arbeta för barnets/ungdomens bästa. Dina arbetsuppgifter blir bland annat att ansvara för att samordna och strategiskt utveckla olika trygghetsskapande insatser och därmed öka skyddsfaktorer i skolmiljön. Vår målsättning är a...
2022-01-21 2022-02-04
Sigtuna kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen Undersköterska med körkort till larm/nattpatrull
Vi är ett gäng undersköterskor som åker hem till brukare som larmat och kallat på hjälp via sitt trygghetslarm. Alla brukare bor hemma i ordinärt boende. När du jobbar hos oss så får du hjälpa våra brukare på plats där de bor, det kan vara att de ramlat och du behöver ringa efter ambulans, ibland kan det också hända att vi får göra hjärt -lungräddning men det är inte så ofta förekommande utan det vi gör mest är omvårdnadsinsatser. Om du arbetar med oss i nattpatrullen så har vi också fasta ärenden vi åker till, men vi ansvarar också för trygghe...
2022-01-21 2022-02-07
Sveriges Kommuner och Regioner Administratör kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Vi söker dig som är hjälpsam och tillmötesgående med erfarenhet av att ge service. Dina arbetsuppgifter inkluderar allt från ekonomi- och mötesadministration, stöd till medarbetarna inom uppdraget på den nationella stödfunktionen samt att administrativt stödja nationella grupper i regioners system för kunskapsstyrning. Tyngdpunkten ligger på att hantera fakturor, följa upp budget, avtalshantering och mötesadministration. I rollen som administratör ingår även ärendekoordinering och arbete för att säkerställa en effektiv elektronisk dokument...
2022-01-21 2022-02-11
Järfälla kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Servicehandläggare till Stöd- & omsorgsgruppen
Som servicehandläggare i svarsgruppen Stöd & omsorg är du ansiktet utåt för hela Socialförvaltningen. Vi jobbar på uppdrag av alla enheter inom både familj- och individomsorgen samt äldre och funktionsnedsättning. Vi fattar inga myndighetsbeslut men vi ger information om vad medborgaren kan förvänta sig i kontakten med socialtjänsten. Du kommer att ge information och service till medborgarna rörande alla Socialtjänstens områden. Arbetet innefattar bland annat: - frågor kring försörjningsstöd - orosanmälningar gällande barn och vuxna - fråg...
2022-01-21 2022-02-13
Naturhistoriska riksmuseet Kommunikatör med inriktning mot webb
Vi söker en visstidsanställd kommunikatör med inriktning mot webb som kommer att arbeta tillsammans med övriga i projektteamet som skapar vårt nya intranät och vår nya externa webbplats, Planerad lansering är under året för båda webbplatserna. Kommunikationsenheten vid Naturhistoriska riksmuseet är en strategisk och operativ resurs för hela myndigheten. Kommunikationsenheten ansvarar för att samordna, planera och utveckla den strategiska och operativa interna och externa kommunikationen och marknadsföringen. Det innefattar bland annat kommuni...
2022-01-21 2022-02-13
Ersta diakoni, Linnégården Timanställda Sjuksköterskor till Ersta Linnégården, Östermalm
Vi erbjuder dig ett arbete med stort eget ansvar och goda möjligheter att växa och utvecklas inom yrket. Vi har ett positivt arbetsklimat där vi tillsammans tar ansvar för att varje dag leva upp till våra värderingar, såväl i mötet med våra boende som i ledarskap och medarbetarskap. I rollen som sjuksköterska ansvarar du tillsammans med övriga sjuksköterskor för att leda hälso- och sjukvårdsinsatserna på boendet i nära samarbete med övrig omvårdnadspersonal. Du planerar, utför och utvecklar omvårdnadsarbetet utifrån individuella mål och behov...
2022-01-21 2022-02-20
Sigtuna kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Socialsekreterare-Enheten för missbruk
Vi söker en socialsekreterare till vår kompetenta, erfarna och trevliga arbetsgrupp. Som socialsekreterare på enheten för missbruk arbetar du med utredningar enligt Socialtjänstlagen och LVM. Vi arbetar även med ansökningar avseende kriminella avhoppare. Du gör bedömningar samt förslår lämpliga insatser. Du har även ansvar för att följa upp insatserna. Här arbetar du nära din samordnare, din närmaste beslutsfattande chef och i tätt samarbete med dina kollegor. Vi arbetar även över enhetsgränserna om det behövs. Ständiga förbättringar och hö...
2022-01-21 2022-02-04
Danderyds kommun Bidra som vikarierande lärare eller fritidspedagog på Danderyds grundskolor
I rollen som vikarie för lärare i grundskolan kommer du att undervisa elever i olika ämnen och årskurser. Som vikarie för lärare i fritidshemmet kommer du att undervisa på fritidshemmet tillsammans med lärare under skoldagen men också på eftermiddagar och morgnar och bidra till att eleverna får en stimulerande tid på fritidshemmet. Beroende på din kompetens och utbildning kommer din roll att anpassas.
2022-01-21 2022-02-04
Ersta diakoni Extrapersonal till två skyddade boenden, Ersta Fristad & Ersta Möjlighet
Vi söker dig som vill arbeta på båda våra skyddade boenden. Båda våra boenden arbetar utifrån följande arbetsuppgifter: • Vi arbetar utifrån kontaktmannaskap där du under ledning av socionom/behandlare tar emot jourplaceringar, dokumenterar samt deltar i säkerhetsplaneringen kring den våldsutsatta kvinnan. • Arbetssättet är miljöterapeutiskt med vardagssituationer och vardagsmiljöer som bas i förändringsarbetet. Vi sätter stor vikt vid meningsfull vistelse och en viktig uppgift är att delta i och uppmuntra till fritidsaktiviteter. • Du stö...
2022-01-21 2022-02-13
Danderyds kommun, Digitalisering och utvecklingsavdelningen IT-arkitekt till Danderyds kommun
I din roll som IT-Arkitekt arbetar du med att säkerställa att de IT-system som används inom kommunen stödjer verksamheten på det mest effektiva sättet. Hos oss är du spindeln i nätet och har en helhetssyn över kommunens IT-struktur och system. Du stödjer de användande verksamheterna avseende taktiska förflyttningar och interna projekt, som kan t.ex. vara: • Enstaka uppdrag som lösningsarkitekt i projekt • Att självständigt driva utredningar • IT-kravställning i upphandlingar • Systemförvaltning Du kommer att stötta projekten med lösningsfram...
2022-01-21 2022-02-18
Kriminalvården, A/H Region Stockholm Anstaltschef till VO Stockholm Väst
Som chef inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och intressant samhällsuppdrag i en modern myndighet. Du ingår i den regionala ledningsgruppen som består av en regionchef och övriga anstalts-, häktes- och frivårdschefer. I den regionala ledningsgruppen bidrar du tillsammans med din chef och dina kollegor till att utveckla verksamheten och omsätta Kriminalvårdens övergripande mål till praktik inom ditt ansvarsområde. Samarbetet med övriga verksamhetschefer syftar till att nå gemensamma mål och hitta effektiva gränsöverskridande arbetssä...
2022-01-21 2022-02-11
Ersta diakoni, Susannahemmet Arbetsterapeut och fysioterapeut till nyöppnade Susannahemmet, Huddinge
2022-01-20 2022-02-13
Danderyds kommun, Socialkontoret, Enheten för äldre- och handikappomsorg Biståndshandläggare till Danderyds kommun
Vi söker dig som vill arbeta i en stabil arbetsgrupp som områdesansvarig biståndshandläggare. Vi satsar på nära arbetsledning och ett stimulerande och utvecklande arbetsklimat. Du kommer som biståndshandläggare att handlägga ansökningar inom hemtjänst, vård- och omsorgsboende, d...
2022-01-20 2022-02-06
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >