Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ronneby kommun, Verkställighet och Utförande Nyfiken arbetsterapeut med varmt hjärta? Då behöver vi dig i Ronneby Kommun!
Då en i gänget tidigare i år bestämde sig för att byta bana från arbetsterapeut till pensionär är vi en man/kvinna kort i laget. Här finns en plats till Dig som gillar skratt, allvar och babbel, som får näring i mötet med andra människor, som inte räds klurigheter eller trånga hallar och som uppskattar god kamratskap och omtanke. Som arbetsterapeut i hemsjukvården möter du patienter i deras hem, antingen i ordinärt boende eller i vård eller omsorgsboende, liksom i korttidsvistelse. Man jobbar tätt tillsammans i team som kan bestå av fysioterape...
2023-09-20 2023-10-31
Ronneby kommun Biståndshandläggare sökes till myndighetskontoret!
Arbetet som biståndshandläggare innebär möten med olika människor och ställer krav på social förmåga, att vara lyhörd och intresserad av att skapa bra möten. För att lyckas med detta behövs förmåga att skapa tydlighet och förtroende. Arbetet som biståndshandläggare innebär att utifrån en helhetsbedömning utreda, besluta och följa upp insatser enligt Socialtjänstlagen. Det innebär även ett nära samarbete med enhetschefer och omvårdnadspersonal samt vård- och omsorgsförvaltningens olika verksamheter såsom hälso- och sjukvård. Arbetet innefattar...
2023-09-26 2023-10-15
Ronneby kommun, Grundskola Resurs till AST gruppen på Parkdalaskolan
Du kommer att arbeta som resurs tillsammans med andra resurspersoner samt pedagoger i AST gruppen på Parkdalaskolan åk 4-9. AST gruppen är en särskild undervisningsgrupp med elever som har diagnosen autism. Du kommer att arbeta i gruppen samt följa elever ut i undervisningen i sina ordinarie klasser.
2023-09-20 2023-10-04
Ronneby kommun, Kommunledningsförvaltningen Projektledare Supported by Nature
Supported by Nature är ett nytt samarbetsprojekt för det internationella nätverket av UNESCOs biosfärområden runt Östersjön Biosphere for Baltic. Projektet syftar till att öka förståelsen för naturbaserade lösningar och hur de bidrar till förbättrade miljöförhållanden för Östersjön. Det långsiktiga målet är att ett bättre kunskapsunderlag ska leda till mer frekvent och adekvat användning av naturbaserade lösningar i planeringsprocesser, samt i förvaltning av land- och havslandskap. Under projektet kommer minst 17 läroplatser att utvecklas med ...
2023-09-19 2023-09-29
Ronneby kommun, Förskola Förskollärare till Gullvivans förskola
Som förskollärare har du huvudansvar för den pedagogiska verksamheten och för att utbildning och undervisning bedrivs i enlighet med målen i förskolans läroplan. Du ska tillsammans med övriga i arbetslaget främja alla barns utveckling och lärande samt erbjuda varje barn en trygg omsorg. Utbildningen präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
2023-09-18 2023-10-08
Ronneby kommun Enhetschef för hemsjukvården, vård- och omsorg
I rollen som enhetschef hos oss kommer du att ansvara för att leda, planera, utveckla och fördela arbetet inom din enhet som består av sjuksköterskor, undersköterskor och specialistsjuksköterskor. Du verkställer beslut enligt gällande lagar, mål, riktlinjer och policys och har ett helhetsansvar för enhetens verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. I samarbete med befintliga enhetschefer skapar ni det inre arbetet för att möta framtidens utmaningar och invånarnas behov. Arbetet kräver god samarbetsförmåga, flexibilitet och att du kan se h...
2023-09-18 2023-10-15
Ronneby kommun Undersköterska Kallinge Hemtjänst
Vi söker dig som vill vara med och utveckla hemtjänsten och ge vårdtagarna den bästa omvårdnaden. Vi vet att genom samarbete når vi uppsatta mål och därför måste det vara en naturlig del för dig att samarbeta med andra. Vi vet också att hastiga förändringar sker i verksamheten, den ena dagen är inte den andra lik, detta ser vi gärna att du ser utmaningen i att möta. Att mångfald berikar och utvecklar ser vi som en självklarhet och därför är flerspråkighet en styrka hos oss. I din roll som undersköterska hos oss så bidrar du med din kunskap o...
2023-09-15 2023-10-03
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare Backsippans förskola
Som förskollärare har du huvudansvar för den pedagogiska verksamheten och för att utbildning och undervisning bedrivs i enlighet med målen i förskolans läroplan. Du ska tillsammans med övriga i arbetslaget främja alla barns utveckling och lärande samt erbjuda varje barn en trygg omsorg. Utbildningen präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
2023-09-15 2023-09-29
Ronneby kommun, Fritid och Kulturenheten Fritidsgårdarna i Ronneby Kommun söker fritidsledare/socialpedagog
I rollen som fritidsledare kommer du att arbeta på våra fritidsgårdar, tjänsten omfattar dag-/kvällstjänstgöring samt viss helgtjänstgöring. Du fungerar som en positiv vuxenkontakt och påverkar barn och ungdomar på ett positivt sätt. Du jobbar med att skapa starka relationer, med att motivera och engagera ungdomarna i det aktiva skapandet allt för att kunna tillgodose ungdomarnas idéer och drömmar, genom att tillsammans med de unga arrangera aktiviteter, temakvällar, tävlingar och liknande. Du kommer att kommunicera och samverka med olika akt...
2023-09-13 2023-10-08
Ronneby kommun, Funktionsstöd Enhetschef inom Funktionsstöd
Vi på Ronneby kommun erbjuder dig en spännande och utvecklande tjänst inom Arbete-och välfärdsförvaltningens verksamhet Funktionsstöd. Funktionsstöd är en verksamhet som älskar att ständigt utvecklas och vi är just nu inne i en spännande expansiv fas. Vi söker nu en enhetschef till vår ledningsgrupp. Det är en stimulerande tjänst som spänner över olika ansvarsområden. Du leder arbetet för att tillförsäkra att individens behov sätts i centrum, att de personer som får stöd genom vår verksamhet ges möjlighet till självbestämmande, delaktighet o...
2023-09-13 2023-10-04
Ronneby kommun, Grundskola Lärare i fritidshem på Hobyskolan
Vi söker lärare i fritidshem till Hobyskolan. Annonsen avser tre tjänster med olika omfattning: en heltidstjänst på 100%, en deltidtjänst på 80% och en deltidstjänst på 50%. Du anger i ansökan vilken eller vilka av dem du är intresserad av. Du kommer att arbeta på vårt fritidshem Hajen åk 2 -6 och som samarbetar med grundskolans fritidshem Sälen och Delfinen åk F- 1. Tillsammans med arbetslaget ska du ansvara för fritidshemmets verksamhet i åk 2-6, samt sätta mål, utvärdera och utveckla verksamheten enligt gällande styrdokument. På förmiddaga...
2023-09-13 2023-09-28
Ronneby kommun, Arbete och välfärd Personlig assistent till kvinna med MS
Personlig assistans ges till personer med funktionsnedsättning för att stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv. Du stödjer och kompenserar personens funktionsnedsättning och hjälper till att utföra det brukaren vill göra, men inte själv kan. Det innebär allt från sysslor i hemmet till att åka och handla, beroende på vilka krav och önskemål personen har. På så sätt bidrar personliga assistenter till ett rikt och meningsfullt liv till den som är beviljad personlig assistans. Funktionsstöd i Ronneby kommun söker nu en person...
2023-09-12 2023-10-12
Ronneby kommun, Vård och Omsorgsförvaltningen Leg. sjuksköterska, hemsjukvården Ronneby kväll/natt
Som sjuksköterska hos oss arbetar du med hemsjukvård i ordinärt boende men också på kommunens omsorgsboenden. Vi arbetar med medicinska bedömningar, telefonrådgivning, medicintekniska hjälpmedel, läkemedelshantering samt stöd och rådgivning till omvårdnadspersonal. Vi ser att du som arbetar jourtid är självständig och har hög förmåga till samverkan och samarbete. Du ingår i patientvården och kommunicerar med hemsjukvårdssköterskorna som arbetar dagtid. Sveriges kommuner och regioner ställer om till Nära Vård innebär att fler patienter i stö...
2023-09-12 2023-10-25
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Administratör Råd- och stödteamet
Du kommer att arbeta som administratör i RoS-teamet, Utbildningsförvaltningen. Arbetsuppgifterna innebär registrering av ärenden och annan dokumentation i vårt verksamhetssystem för elevhälsoarbete. Arbetsuppgifterna innebär också beställning och fakturering, personaladministrativa och ekonomiska system, anställningsavtal samt arkivering. Arbetsuppgifterna omfattar också administrativt stöd och service mot rektorer, medarbetare, barn/elever och allmänhet. Möten och samtal med medarbetare och vårdnadshavare är en del av arbetsuppgifterna och vi ...
2023-09-12 2023-10-08
Ronneby kommun, Individ och familjeomsorg Ungdomssekreterare
Som ungdomssekreterare ansvarar du för utredningar, yttrande och beslut enligt SoL, LVU och LVM. Målgruppen är ungdomar och unga vuxna i åldern 16-25 år med missbruk/beroendeproblematik, våldsutsatthet och/eller kriminell livsstil. Du följer upp insatser och samarbetar med interna och externa samarbetspartners. Tjänsten rekryteras eftersom det finns ett ökat behov av personal inom området. Som vår nya kollega erbjuder vi dig: - En stark teamkänsla och en lösningsfokuserad arbetsplats - Stöd och vägledning i det dagliga arbetet av arb...
2023-09-11 2023-09-30
Ronneby kommun, Arbete och välfärd Vi söker dig som vill arbeta som avlösare till barn
Avlösarservice innebär att en person tillfälligt övertar omvårdnaden av ett barn som i annat fall vårdas eller får stöd av närstående i hemmet. Som avlösare avlastar du vårdnadshavare till ett barn som har funktionsnedsättning. Avlastningen kan ske i hemmet eller genom att exempelvis ta med barnet till en lekpark, till simhallen eller aktivera barnet på annat sett efter överenskommelse med barnets vårdnadshavare. Tjänstgöringen sker mestadels kvällstid och under helgen.
2023-09-01 2023-09-30
Cura Individutveckling Vikarier till Sjöarp Gruppbostäder
Som behandlare stöttar du klienten med personlig omvårdnad och en meningsfull vardag och fritid. Du följer klienten hela dagen, även i den dagliga verksamheten där sysselsättningen anpassas efter klientens egna behov och förutsättningar. Ditt bemötande som präglas av respekt och värme. Du vill, som en del av Cura Individutveckling, vara med och skapa en trygg och välfungerande miljö för våra klienter, elever, ungdomar, barn och familjer.
2023-08-29 2023-10-31
Ronneby kommun, Funktionsstöd Ledsagare sökes till Ronneby kommun
Vi söker ledsagare till flera uppdrag i Ronneby kommun. Att arbeta som ledsagare innebär att du ger en person som beviljats ledsagning stöd till fritids- och kulturaktiviteter utanför hemmet. Det kan vara olika aktiviteter som du som ledsagare följer med på. Det kan till exempel handla om följa med på träning på gym, besök i simhallen, göra ärenden eller ta en fika ihop. Uppdragen är timbaserad och utgår från den enskildes behov och beslut som fattats av handläggare. Ett uppdrag kan vara 6-13 timmar/månad. Du kan ha fler uppdrag om så önskas....
2023-08-23 2023-10-31
Ronneby kommun, Individ och familjeomsorg Boendesamordnare Arbete- och välfärdsförvaltningen
Som boendesamordnare har du en central funktion i förvaltningens operativa samt strategiska arbetsuppgifter. Det kan innebära att utreda behov av och fatta beslut om boendeinsatser, samt följa upp beviljade bostadsinsatser, planera och genomföra avhysning, iordningställande av lägenheter samt vräkningsförebyggande arbete. Uppdraget innebär en tät samverkan och dialog med olika hyresvärdar samt att knyta till sig nya hyresvärdar. Vuxenenheten arbetar metodiskt i samverkan mellan alla enheterna för att de vi är till för ska få rätt insats. Att a...
2023-08-16 2023-09-30
Ronneby kommun, Miljö- och byggnadsförvaltningen Bygglovshandläggare/ Bygginspektör
Beroende på vem du är och byggenhetens behov kan arbetsuppgifterna komma att variera. Du kan därför komma att utföra arbetsuppgifter som utförs av såväl byggnadsinspektörer som bygglovshandläggare. Våra byggnadsinspektörer arbetar i huvudsak med handläggning av start- och slutbesked, utför arbetsplatsbesök, håller tekniska samråd och arbetar med tillsyn enligt plan- och bygglagen. Våra bygglovshandläggare arbetar i huvudsak med handläggning av lov, förhandsbesked och anmälningsärenden.
2023-07-26 2023-09-30