Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare till mellanstadiet på Eringsbodaskolan
Du kommer ingå i ett arbetslag som arbetar i åk 3-6. Tillsammans ansvarar ni för att planera, genomföra och utvärdera undervisning för att ge våra elever de bästa möjligheter att nå goda resultat. Du kommer också att vara delaktig i våra övergripande skolutvecklingsprocesser.
2021-10-21 2021-11-13
Ronneby kommun, Individ och familjeomsorg Behandlingsassistent på Vuxenenheten, Socialförvaltningen.
Bedriva behandlingsarbete i öppenvård med fokus på missbruk och beroendeproblematik, samt att arbeta med anhörigstöd. Du ingår som medarbetare i Vuxenenhetens gemensamma arbete för målgruppen och ditt arbete utformas i nära samarbete med enhetens handläggare. Du arbetar kontorstid må-fre.
2021-10-20 2021-11-14
Ronneby kommun, Funktionsstöd Stödassistent/arbetshandledare sysselsättning
Handleda personer med beslut om daglig verksamhet LSS och/eller sysselsättning SoL. Vi söker dig som är intresserad av att arbeta i en verksamhet för personer med varierande stödbehov. Du ska vara flexibel, kreativ och lösningsfokuserad i ditt förhållningssätt. Du ska även behärska AKK eftersom det är en del av det dagliga arbetet. Vi arbetar med individens behov i centrum (IBIC) och utgår från ett lågaffektivt bemötande. Det är en fördel om du kan kommunicera på arabiska, dock inget krav. Du har ett betydelsefullt arbete där du med din komp...
2021-10-20 2021-11-08
Ronneby kommun Enhetschef till Vård- och omsorgsförvaltningen
Som enhetschef i vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar du för verksamhet, personal och ekonomi inom din enhet. Du verkställer beslut enligt gällande lagar, mål, riktlinjer och policys. I rollen som enhetschef arbetar du med utveckling av din enhet, du arbetar långsiktigt för ett positivt arbetsklimat och verka för att alla medarbetares ansvar tydliggörs och utvecklas. Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete med stort fokus på samverkan, både inom och utanför organisationen. På arbetsplatsen och i förvaltningen är du omgiven av drivna och eng...
2021-10-20 2021-11-10
Ronneby kommun, Förskola Förskollärare till Junibackens förskola
Arbetet innebär att tillsammans med övriga kollegor ha förskolans värdegrund och kunskapssyn i fokus. Som förskollärare arbetar du utifrån styrdokumenten och systematiskt kvalitetsarbete där du tillsammans med förskollärare i arbetslaget ansvarar för planering, undervisning och utvärdering samt utvecklar utbildningen utifrån målen. Du arbetar med pedagogisk dokumentation för att synliggöra, utveckla och kvalitetssäkra barns lärprocesser och använder dokumentationen som underlag i planering och utvärdering. Med läroplanen som grund väljer du me...
2021-10-19 2021-11-07
Ronneby kommun, Vård och Omsorgsförvaltningen Månadsvikarier inom Vård-och omsorgsförvaltningen
Vill du arbeta med ett av Sveriges viktigaste jobb som gör skillnad? Vill du utvecklas i din yrkesroll och bidra till verksamhetsutveckling? Vård och omsorgsförvaltningens Bemanningsenhet i Ronneby Kommun ansvarar för att bemanna våra verksamheter. Bemanningsenheten söker medarbetare inom verksamheterna vård- och omsorgsboende samt hemtjänst. Anställning sker via bemanningspoolen. Anställning inom Vård-och omsorgsförvaltningen ställer hög grad av flexibilitet och personligt ansvar då du kan komma att arbeta inom flera verksamhetsområden, med...
2021-10-18 2021-11-30
Ronneby kommun, Vård och Omsorgsförvaltningen Timvikarier i bemanningspoolen inom Vård-och omsorgsförvaltningen
Vill du arbeta med ett av Sveriges viktigaste jobb som gör skillnad? Vill du utvecklas i din yrkesroll och bidra till verksamhetsutveckling? Vård och omsorgsförvaltningens Bemanningsenhet i Ronneby Kommun ansvarar för att bemanna våra verksamheter vid korttidsfrånvaro, upp till 14 dagar. Bemanningsenheten söker medarbetare till bemanningspoolen inom verksamheterna Vård- och omsorgsboende samt hemtjänst. Att vara anställd inom bemanningspoolen kräver hög grad av flexibilitet och personligt ansvar då du kan komma att arbeta inom flera verksamhe...
2021-10-18 2021-11-30
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Timvikarier till Eringsboda, Listerby och Johannishus förskolor
Utbildningsförvaltningen söker nu medarbetare med utbildning till timanställningar på förskolorna i Eringsboda, Listerby och Johannishus. Där kommer du att få jobba när vår ordinarie personal inte är på plats. Just nu är behovet extra stort, därför kan vi erbjuda dig en anställning på upp till 100 % i en till tre månader. Du kommer arbeta som vikarie eller resursförstärkning. Som vikarie inom förskolan kommer du med, ibland, kort varsel gå in och arbeta i förskolan. Vikariaten kan sträcka sig från några timmar upp till heltid. Vi använder oss...
2021-10-18 2021-11-30
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Psykolog till RoS-teamet
I RoS-teamets arbete är psykologer viktiga kompetenser. Som psykolog är du konsult inom ditt expertområde och handleder personal och ledning inom grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Som psykolog genomför du också utredningar av elever, samt planerar och utvärderar insatser för elever i behov av stöd, genomför utbildningsinsatser för personal, samverkar med både interna och externa verksamheter mm.
2021-10-14 2021-11-14
Ronneby kommun, Miljö- och byggnadsförvaltningen Bygglovshandläggare
Vi behöver förstärkning med medarbetare som kan hjälpa oss med handläggning av bygglov. I rollen som bygglovshandläggare kommer du handlägga ärenden, arbeta med gestaltningsfrågor, ta fram informationsmaterial och rutiner för bygglovsenheten. Du kommer att arbeta i vårt nya digitala system samt delta i arbetet med att förbättra enhetens verksamhetssystem. I arbetet ingår bland annat att kommunicera ärenden med politiker och medborgare samt delta i bygglovenhetens verksamhetsutveckling. En viktig del av arbetet innebär att informera allmänheten...
2021-10-14 2021-10-31
Ronneby kommun, Miljö- och byggnadsförvaltningen Bostadsanpassningshandläggare
Som handläggare för bostadsanpassningsbidrag kommer du tillsammans med vår andra handläggare att utreda och besluta i ärenden gällande ansökan om bostadsanpassning. Det innebär utredning gällande anpassning för enskilda personer med olika funktionsnedsättningar i och i anslutning till sin bostad. I arbetet ingår att göra tekniska och ekonomiska bedömningar utifrån medicinska intyg. Du arbetar med verksamhetens resultat i syfte att hitta kostnadseffektiva lösningar som uppfyller sökandens behov. I arbetet ingår även att hantera fakturor och gö...
2021-10-14 2021-10-31
Region Blekinge, Blekinge Folkhögskola Lärare i svenska och engelska till Blekinge folkhögskola i Bräkne-Hoby
Du planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet samt verkar för en trygg och stimulerande arbetsmiljö i samarbete med övrig personal. Du initierar såväl som aktivt medverkar i olika aktiviteter arrangerade för deltagarna i anslutning till lektionstid.
2021-10-14 2021-11-03
Ronneby kommun, Grundskola Lärare åk 1-6
Tjänsten ligger på mellanstadiet med placering i åk 4 där du kommer att arbeta tillsammans med en kollega. Arbetsuppgifterna kan även komma att omfatta viss undervisning på lågstadiet.
2021-10-13 2021-10-31
Ronneby kommun HR-Specialist
Personalenheten söker en HR-specialist som vill vara med i vår utvecklingsresa. Vi jobbar aktivt med digitalisering, att möta kompetensutmaningen och att skapa friska arbetsplatser. Som HR-specialist i Ronneby kommun är du en del av HR-teamet och arbetar både strategiskt och operativt. I rollen som HR-specialist är du stöd till en av kommunens förvaltningar och ingår i förvaltningens lednings- och samverkansgrupp samt coachar förvaltningens chefer. Parallellt arbetar du med strategiska frågor för hela Ronneby kommun. Fördelning av kommunövergr...
2021-10-12 2021-10-28
Ronneby kommun, Grundskola Slöjdlärare till Snäckebacksskolan
Du kommer att undervisa i både trä- och metallslöjd samt textilslöjd. Du kommer att jobba tillsammans med ytterligare två slöjdlärare i ett nära samarbete. Så god samarbetsförmåga är ett krav. I arbetsuppgifterna ingår även mentorskap för elever i åk 7-9. Du ska dokumentera elevernas kunskapsutveckling i de digitala system som kommunen har. God datorvana är därför ett krav.
2021-10-12 2021-10-31
Ronneby kommun, Grundskola Lärare i ma/fy/tk, Snäckebacksskolan
Vi söker nu en lärare i matematik/fysikt/teknik. Du kommer att undervisa i ovanstående ämnen i åk 7-9. I arbetsuppgifterna ingår även mentorskap för elever i åk 7-9. Du ska dokumentera elevernas kunskapsutveckling i de digitala system som kommunen har. God datorvana är därför ett krav.
2021-10-12 2021-10-22
Ronneby kommun, Grundskola Elevstödjare träningsskolan
Du kommer att ingå i ett arbetslag med både pedagoger och elevstödjare på träningsskolan på Kuggebodaskolan. Din uppgift är att underlätta, hjälpa och stödja eleverna. Träningsskolan är en del av grundsärskolan. Skolan ligger i natursköna Kuggeboda. Skolan är nyrenoverad och vi har väl anpassade lokaler för att kunna möta våra elevers behov. Arbetet skall utformas med hänsyn till elevernas behov och förutsättningar i inlärningssituationer och i det sociala samspelet. En viktigt del i arbetet är att stimulera och motivera eleverna att utveckla...
2021-10-12 2021-10-25
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Parkdala förskola
Tillsammans med kollegor i arbetslaget har du som förskollärare huvudansvar för den pedagogiska utbildningen på förskolan. Vi söker dig som är flexibel, positiv, gärna har ledaregenskaper och en god kommunikationsförmåga. Du arbetar för en utvecklande undervisning och utbildning i förskolan och det är Läroplanens värdegrund som genomsyrar ditt förhållningssätt i ord och handling. Det är meriterande om du har erfarenhet av pedagogisk dokumentation, digital kompetens och flerspråkighet.
2021-10-08 2021-10-26
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Barnskötare till Nattis
Du har ansvar för de barn som kommer till Nattis och huvuduppgiften är barnens omsorg men du ska även arbeta efter Läroplanen för förskolan. Du ingår i ett arbetslag och i arbetet ingår många olika delar som tex. mathantering, pedagogiskt arbete och nattning. Arbetet innebär en stor flexibilitet men också en del ensamarbete kvällar och nätter.
2021-10-08 2021-10-21
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare Ronneby Centrumförskola
Du ska vara delaktig och drivande i uppbyggnaden av vår nya förskola. Tillsammans med övriga kollegor ska du ha förskolans värdegrund och kunskapssyn i fokus. Du ska vara väl förtrogen och insatt i förskolans styrdokument. Du delar ett övergripande ansvar för planering, genomförande, uppföljningar och utvärderingar av den pedagogiska verksamheten. Tillsammans formar vi en verksamhet med ett medforskande arbetssätt som utgår från barnens intressen och nyfikenhet och där all undervisning sker på ett lekfullt sätt. Du möter varje barn, vårdnadsha...
2021-10-08 2021-10-24
Ronneby kommun, Individ och familjeomsorg Intresseanmälan Jourhem
Ronneby kommun söker ett kontrakterat jourhem som har möjlighet att ta emot två barn i åldern 0-18 år alternativt 0-12år. Ett jourhem är ett familjehem som tar emot akuta placeringar för kortare uppdrag. Som längst varar placeringen sex månader. Som jourhem ska ni vara beredda att ta emot barn som på grund av olika akuta omständigheter har behov av placering. Det kan ske med mycket kort varsel på dygnets alla timmar. Som jourhem har ni ansvar för barnets/barnens dagliga omvårdnad och att möta deras behov av känslomässigt stöd. Ni ansvarar äv...
2021-10-08 2021-11-30
Ronneby kommun Avtalscontroller
Inköpsenheten söker en avtalscontroller som brinner för att göra skillnad. Du kommer jobba i en nystartad grupp som drivs av att ett högt utvecklingsfokus. Tjänsten syftar både till att analysera kommunens inköpsmönster för att hitta förbättringsmöjligheter, förankra dessa i organisationen och driva förändringsarbete tillsammans med enheter och bolag. Rollen syftar också till att bygga sunda affärsrelationer med leverantörer vilket bland annat innefattar uppföljning av krav och nyckeltal. Controllern kommer att arbeta nära samtliga funktioner i...
2021-10-04 2021-10-24
Region Blekinge Fysioterapeut/sjukgymnast Ronneby Rehab
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är självständigt patientarbete med variation av individuella bedömningar och behandlingar och gruppbehandling. Vi är första instans vid bedömningar av led och muskelrelaterade besvär. Vi har ett samarbete med Ronneby Vårdcentral, Kallinge Vårdcentral och Bräkne- Hoby filialläkarmottagning men även med andra aktörer inom Region Blekinge. Som anställd fysioterapeut/ sjukgymnast på Ronneby Rehabcenter har du efter genomgången internutbildning möjlighet att skriva vissa typer av röntgenremisser. Som anställd i R...
2021-09-28 2021-12-31