Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Cura Individutveckling Behandlare Sjöarp Gruppbostäder
Som behandlare stöttar du klienten med personlig omvårdnad och en meningsfull vardag och fritid. Du följer klienten hela dagen, även i den dagliga verksamheten där sysselsättningen anpassas efter klientens egna behov och förutsättningar. För att skapa trygghet för klienterna använder vi tydliggörande pedagogik, som har sitt ursprung i TEACCH-pedagogiken, samt lågaffektivt bemötande och MI.
2022-05-16 2022-05-31
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Vik danspedagog 40% till Kulturskolan
Du kommer att vara med i ett arbetslag tillsammans med en danskollega som jobbar 60%, kollegor i bild och teater samt vår barnkultursekreterare. Arbetstiden ligger på tisdagar och torsdagar. Främsta arbetsuppgiften är undervisning av 3 danskurser för barn och ungdomar 7-19 år på sen eftermiddags- och kvällstid. Kurserna är inte genrespecifika utan eleverna lär sig olika stilar såsom jazz, modern/nutida och balett. Undervisningen sker i en verksamhetsanpassad lokal på Gymnasieskolan Knut Hahn, 4 minuter med bil från Kulturskolans huvudlokaler d...
2022-05-16 2022-05-31
Ronneby kommun, Grundskola Lärare i spanska, Parkdalaskolan åk 7-9
Vi söker nu lärare i spanska. Du kommer att undervisa i ovanstående ämnen i åk 6-9. I arbetsuppgifterna ingår även mentorsskap för elever i åk 7-9. Du ska dokumentera elevernas kunskapsutveckling i de digitala system som kommunen har. God datorvana är därför ett krav.
2022-05-16 2022-06-02
Ronneby kommun, Skolområde Gymnasieskola/ Vuxenutb Gymnasielärare matematik och fysik
Du kommer att arbeta som lärare i matematik och fysik på Gymnasieskolan Knut Hahn. Vi jobbar i arbetslag för att främja likvärdig bedömning, tillsammans med kollegor planerar vi även lektioner.
2022-05-16 2022-05-30
Ronneby kommun, Kunskapskällan Medarbetare till Kunskapskällan i Ronneby
Ansvar över och bemanning av Studentservice som är vår reception och den funktion där vi möter studenterna och besökare och stöttar dem i olika ärenden. IT-support gentemot studenter främst gällande mötesteknik men även utskrifter, filhantering, lärplattformar etc. Schemaläggning av salar samt löpande ansvar för våra lokaler. Statistikförande och rapportframtagande kring exempelvis studeranden, examina etc. Planera och genomföra tentamenstillfällen Representera Kunskapskällan i externa sammanhang
2022-05-16 2022-06-05
Ronneby kommun, Grundskola Lärare i Svenska som andraspråk åk 4-6
Du kommer att undervisa Sva på Parkdalaskolan i Ronneby. Parkdalskolan är en ny 4-9 skola som ingår i Ronneby kommuns satsning "Framtidens skolor". Skolan arbetar utifrån ett tvålärarsystem med två pedagoger kopplade till varje klass där klassläraruppdraget delas mellan pedagogerna. Detta skapar goda förutsättningar att arbeta i både helklass med flera pedagoger i klassen och halvklass/flexibla grupper utifrån elevens behov och aktuellt arbetsområde.
2022-05-13 2022-05-27
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i musik, grundskola och grundsärskola
Undervisning i ämnet musik i grundskolans klass 3-6 och grundsärskolans klass 1-9 på Kallingeskolan. Tjänsten kan kombineras med viss del på högstadiet för 100% tjänst. Musikundervisningen bedrivs i halvklass eller mindre grupper vilket gör att det finns goda förutsättningar för att individanpassa undervisningen. Varje elev har tillgång till egen Ipad eller dator. Musiksalen är välutrustad med tillgång till grupprum, och befinner sig i en mindre byggnad som kallas för "Kreativa huset". I det kreativa huset finns det även ett arbetsrum som du ...
2022-05-13 2022-06-03
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Sångpedagog till Kulturskolan 30%
Den främsta arbetsuppgiften är sångundervisning i grupp för barn i åk 3-7 och enskilt från åk 5 och uppåt. Lektionerna sker efter skoltid på eftermiddagar och kvällar. På Kulturskolan finns två rum som är utrustade för sångundervisning och dessa kommer att vara tillgängliga på måndagar och fredagar under läsår 22-23. Övriga veckodagar fr kl 16 har vi tillgång till musikrum på Gymnasieskolan Knut Hahn för sångundervisning om det behövs. Du ackompanjerar dina elever på piano på lektionerna och konserter och kan även kompa andra musikelever på ko...
2022-05-12 2022-05-31
Ronneby kommun, Individ och familjeomsorg Familjebehandlare till Råd och stöd familj
Som familjebehandlare kommer du arbeta utifrån ett systemteoretiskt förhållningssätt. Det innebär bl a att våra insatser präglas av familjearbete och nätverksarbete där individuella insatser kan vara ett nödvändigt komplement. Arbetet utgår från det enskilda barnets/ungdomens och dennes familjs behov. Du kommer att ha ett nära samarbete med personer inom organisationen och med externa aktörer för att tillsammans kunna göra den bästa lösningen för barnet/ungdomen och familjen.
2022-05-12 2022-05-29
Ronneby kommun, Vård och Omsorgsförvaltningen Undersköterskor till Ronneby centrala hemtjänst
Vi söker dig som vill vara med och utveckla hemtjänsten och ge vårdtagarna den bästa omvårdnaden. Vi vet att genom samarbete når vi uppsatta mål och därför måste det vara en naturlig del för dig att samarbeta med andra. Vi vet också att hastiga förändringar sker i verksamheten, den ena dagen är inte den andra lik, detta ser vi gärna att du ser utmaningen i att möta. Att mångfald berikar och utvecklar ser vi som en självklarhet och därför är flerspråkighet en styrka hos oss. I din roll som undersköterska hos oss så bidrar du med din kunskap o...
2022-05-11 2022-06-01
Ronneby kommun Handläggare vid överförmyndarnämnden
I din roll som handläggare vid Överförmyndarnämnden idkar du myndighetsutövning. Tillsammans med dina kollegor arbetar du utifrån gällande lagstiftning med tillsyn, handläggning och utredning av ärenden som rör godmanskap, förvaltarskap samt förmynderskap. Med hjälp av långtgående delegation från överförmyndarnämnderna i de tre kommunerna kommer du att handlägga och fatta beslut i olika slags ärenden inom verksamheten. Du kommer att föredra ärenden och biträda vid förhandling i Tingsrätten. Du deltar i det granskningsarbete som görs för att ko...
2022-05-11 2022-06-10
Ronneby kommun Enhetschef för Vuxenenheten, Socialförvaltningen
Som enhetschef leder och fördelar du arbetet inom enheten. Du har ansvar för stöd och handledning till enhetens personal och du ansvarar för utvärdering och uppföljning av enhetens arbete. Som enhetschef ansvarar du även för att utveckla samverkan med andra aktörer inom enhetens ansvarsområden. Du ingår tillsammans med övriga enhetschefer i Individ- och Familjeomsorgsverksamhetens ledningsgrupp och har verksamhets, ekonomi-personal- och arbetsmiljöansvar för enheten. Som ny medarbetare i Individ- och Familjeomsorgsverksamhetens ledning blir du...
2022-05-10 2022-06-05
Ronneby kommun, Ekonomienheten Ekonomihandläggare
Vi söker en erfaren ekonomihandläggare som ska sköta dagbokföring, kundreskontra, avstämningar, momsrapportering, utbetalningar, likviditetsprognoser, kravhantering med mera. I jobbet ingår också att medverka i utvecklingen av rutiner och processer. Ekonomihandläggaren är en funktion som har återkommande kontakter med allmänheten men också är en viktig servicefunktion inom den kommunala organisationen.
2022-05-10 2022-05-31
Ronneby kommun Musiklärare kombinerad med mellanstadielärartjänst
En del av tjänsten motsvarande ca. 40% kommer du att undervisa i musik på mellanstadiet. Resterande delen av tjänsten är ämnesundervisning inom samma. Du kommer att tillhöra ett arbetslag som tillsammans skapar de bästa förutsättningar för ett tryggt och målmedvetet arbete. Vi jobbar aktivt med trygghet och studiero i kombination med höga måluppfyllelse. Hos oss arbetar vi efter Fredriksbergsmodellen vilken i praktiken är flerlärarsystem. Alla lärare inom samma arbetslag/årskurs samplanerar för att skapa goda förutsättningar att lyckas med sina...
2022-05-10 2022-05-17
Ronneby kommun, Individ och familjeomsorg Ungdomssekreterare
Som ungdomssekreterare ansvarar du för utredningar, yttrande och beslut enligt SoL, LVU och LVM. Målgruppen är ungdomar och unga vuxna i åldern 17-21 år. Du följer upp insatser och samarbetar med interna och externa samarbetspartners. Som vår nya kollega erbjuder vi dig: - En stark teamkänsla och högt i tak - Stöttning och vägledning i det dagliga arbetet av arbetsledning och kollegor - Extern handledning - Kompetensutveckling - Friskvårdstimme/Friskvårdsbidrag
2022-05-09 2022-05-29
Ronneby kommun, Kostenhet Kock till personalpoolen
Som kock i personalpoolen går du in och täcker upp vid sjukdom och ledighet. Arbetsuppgifterna kan variera mycket beroende på vilket kök du ska vara i. Du kan komma att arbeta ensam, med allt ansvar det innebär ena dagen till att vara i ett kök med flera medarbetare andra dagen. Du kommer att befinna dig i tillagningskök, mottagningskök eller serveringskök med varierande arbetsuppgifter. Du kommer att utföra alla förekommande arbetsuppgifter inom kök och restaurang, så som matlagning (inkl. specialkost), beredning utav salladsbuffé, servering ...
2022-05-06 2022-05-18
Cura Individutveckling Semestervikarier Sjöarp Gruppbostäder
Som behandlare stöttar du klienten med personlig omvårdnad och en meningsfull fritid. Du följer klienten hela dagen, även i den dagliga verksamheten där sysselsättningen anpassas efter klientens egna behov och förutsättningar. För att skapa trygghet för klienterna använder vi tydliggörande pedagogik, som har sitt ursprung i TEACCH-pedagogiken, samt lågaffektivt bemötande och MI.
2022-05-05 2022-06-06
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Yrkeslärare till Flygteknikutbildningen, YH
Vi söker nya medarbetare till Flygteknikutbildningen. Du förväntas vara delaktig i och ta stort ansvar för utvecklingen av både enskilda kurser som skolan i sin helhet. Dig som vi söker är flygtekniker/yrkeslärare för undervisning av blivande flyg- och helikoptermekaniker/tekniker och som vill vara med och utveckla utbildningen och skolan. Skolan arbetar som en enhet så även om rekryteringen primärt är riktad mot yrkeshögskolan så ingår såväl utbildning av gymnasieelever som yrkeshögskoleelever i arbetsuppgifterna. Dina arbetsuppgifter kommer ...
2022-05-04 2022-05-29
Ronneby kommun, Skolområde Gymnasieskola/ Vuxenutb Gymansieskolan Knut Hahn Bildlärare
Vi söker lärare till Gymnasieskolan Knut Hahn och söker dig som kan arbeta med kurser i Bild. Du ska undervisa i bild på Estetiska programmet och IM- programmen.
2022-05-04 2022-06-05
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Speciallärare till Vuxenutbildningen
I din roll som speciallärare på vuxenutbildningen kommer du arbeta med elever och pedagoger från alla delar av verksamheten. I ditt uppdrag kommer du arbeta med kartläggning, planera och genomföra lektioner utifrån nationella styrdokument och mål samt vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Du kommer att jobba både individuellt och i grupp med elever som är i behov av stöd och anpassningar för att hitta strategier för att nå varje elev och stärka denne i sin kunskapsutveckling. Du kommer utvärdera det pedagogiska arbetet enskilt och t...
2022-05-04 2022-05-26
Ronneby kommun, Grundskola Slöjdlärare till Parkdalaskolan åk 7-9
Du kommer att undervisa i textilslöjd i åk 7-9 Du kommer att jobba tillsammans med ytterligare två slöjdlärare i ett nära samarbete. Så god samarbetsförmåga är ett krav. I arbetsuppgifterna ingår även mentorskap för elever i åk 7-9. Du ska dokumentera elevernas kunskapsutveckling i de digitala system som kommunen har. God datorvana är därför ett krav.
2022-05-03 2022-05-29
Ronneby kommun, Grundskola Lärare i idrott och hälsa, Parkdalaskolan åk 7-9
Du kommer att undervisa i idrott och hälsa. Du ska dokumentera elevernas kunskapsutveckling i de digitala system som kommunen har. God datorvana är ett krav.
2022-05-03 2022-05-29
Ronneby kommun, Miljö- och byggnadsförvaltningen Bygglovshandläggare
Vi behöver förstärkning med en medarbetare som kan hjälpa oss med handläggning av bygglov. I rollen som bygglovshandläggare kommer du handlägga ärenden, arbeta med gestaltningsfrågor, ta fram informationsmaterial och rutiner för bygglovsenheten. Du kommer att arbeta i vårt nya digitala system samt delta i arbetet med att förbättra enhetens verksamhetssystem. I arbetet ingår bland annat att kommunicera ärenden med politiker och medborgare samt delta i bygglovenhetens verksamhetsutveckling. En viktig del av arbetet innebär att informera allmänhe...
2022-05-02 2022-05-30
Ronneby kommun, Funktionsstöd Stödpedagog till gruppbostad
Nu söker vi en stödpedagog till LSS gruppbostad Som stödpedagog förväntas du: • Handleda och implementera pedagogiska arbetssätt i det brukarnära arbetet. • Ansvara för att det pedagogiska arbetet utvecklas i nära samarbete med metodutvecklare och kollegor. • Ur ett brukarperspektiv arbeta med värdegrund och kvalitet som främjar brukarens delaktighet, självbestämmande och integritet. • Handleda kollegor i att skriva och uppdatera genomförandeplaner och social dokumentation. • Arbeta för att olika typer av alternativ kompletterande kommunikat...
2022-04-29 2022-05-22
Ronneby kommun, Funktionsstöd Stödassistent Persborgs gruppbostad
Arbetet i vår gruppbostad innebär att ge stöd på ett strukturerat och pedagogiskt sätt för att ge våra hyresgäster ett gott liv. Vi arbetar med individen i centrum. Arbetstiderna innebär både dag, kvälls-och helgarbete.
2022-04-29 2022-05-22
1 2 >