Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Cura Individutveckling Behandlare Sjöarp 75 %
Som behandlare stöttar du klienten med personlig omvårdnad och en meningsfull vardag och fritid. Du följer klienten hela dagen, även i den dagliga verksamheten där sysselsättningen anpassas efter klientens egna behov och förutsättningar. För att skapa trygghet för klienterna använder vi tydliggörande pedagogik, som har sitt ursprung i TEACCH-pedagogiken, samt lågaffektivt bemötande och MI.
2023-05-25 2023-06-11
Ronneby kommun, Grundskola Resurs till AST gruppen på Parkdalaskolan
Du kommer att arbeta som resurs tillsammans med andra resurspersoner samt pedagoger i AST gruppen på Parkdalaskolan åk 4-9. AST gruppen är en särskild undervisningsgrupp med elever som har diagnosen autism. Du kommer att arbeta i gruppen samt följa elever ut i undervisningen i sina ordinarie klasser.
2023-05-24 2023-06-09
Ronneby kommun Elevstödjare träningsskolan, Kuggebodaskolan
Träningsskolan är en del av grundsärskolan. Skolan ligger i natursköna Kuggeboda. Skolan är nyrenoverad och vi har väl anpassade lokaler för att kunna möta våra elevers behov. På träningsskolan läser eleverna till största delen mot grundsärskolans kursplan ämnesområden. Du kommer att ingå i ett arbetslag med både pedagoger och elevstödjare på träningsskolan på Kuggebodaskolan. Din uppgift är att underlätta, hjälpa och stödja eleverna. Du kommer också att arbeta viss tid på Kuggebodaskolans fritidshem. Arbetet skall utformas med hänsyn till el...
2023-05-24 2023-06-13
Ronneby kommun, Grundskola Lärare i fritidshem
Att arbeta som lärare i fritidshem. I ditt uppdrag ingår bl.a. att delta i rastaktiviteter, att vara resurs i AST-gruppen (elever med autismspektratillstånd) under skoltid och att tillsammans med andra lärare i fritidshem, vara ansvarig för fritidsverksamheten. Det är en fördel om du är idrottsintresserad. Du är med planerar, utför och utvärderar verksamheten utifrån de styrdokument som finns samt elevernas behov och intressen. Du behöver ha en god förmåga till samarbete, vara positiv, utvecklingsbenägen och flexibel. Du gör den pedagogiska ver...
2023-05-22 2023-06-02
Ronneby kommun, Grundskola Lärare eng/sva, Parkdalaskolan 7-9.
Du kommer att ingå i ett arbetslag med både pedagoger och elevassistenter. Du kommer att undervisa i eng, men det finns även möjlighet att kombinera med undervisning i sva om rätt behörighet finns. I ditt uppdrag som lärare ingår det att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet enskilt samt i arbetslag. Du ska även hitta strategier för att nå varje enskild elev och stärka denne i sin kunskapsutveckling. Tillsammans med övriga kollegor ska du ha skolans värdegrund och kunskapssyn i fokus. Ett aktivt värdegrundsarbete är en själ...
2023-05-17 2023-05-28
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare Hobyskolan åk 6
Undervisning i åk 6. Du kommer jobba tillsammans med flera andra lärare i åk 6. Tjänsten innebär undervisning i olika ämnen, utifrån kompetens och erfarenhet, samt mentorskap. Du förväntas ha ett nära samarbete med kollegor i ditt arbetslag, men även samarbete med övriga på skolan och ett nära samarbete med vårdnadshavare. I ditt uppdrag kan det ingå viss undervisning med enskild elev. Du behöver också jobba i våra digitala system för tex planering, dokumentation och kommunikation.
2023-05-17 2023-05-30
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare Hobyskolan åk 4
Undervisning i åk 4. Du kommer jobba tillsammans med en övrig lärare i sk. tvålärarskap. Tjänsten innebär undervisning i ämnen, utifrån kompetens och erfarenhet, samt mentorskap. Du förväntas ha ett nära samarbete med kollegor i ditt arbetslag, men även samarbete med övriga på skolan och ett nära samarbete med vårdnadshavare. Du behöver också jobba i våra digitala system för tex planering, dokumentation och kommunikation.
2023-05-17 2023-05-30
Ronneby kommun Sommarjobb serviceassistent
Inom Ronneby hemtjänst jobbar cirka 270 medarbetare som ger omvårdnad och service till ca 1600 vårdtagare i centrala Ronneby. Ronneby hemtjänst består av tio hemtjänstgrupper och en nattpatrull. Servicepersonalen arbetar för att Ronneby kommuns medborgare ska få beviljade insatser utförda på bästa sätt. Som medarbetare hos oss utför du serviceinsatser som till exempel: städ, tvätt, inköp och fönsterputs i ordinärt boende. Arbetet är stundtals fysiskt krävande.
2023-05-17 2023-06-11
Ronneby kommun, Kanslienheten Kommunjurist
Tycker du det är givande och roligt att förmedla kunskap kring komplexa frågeställningar? Trivs du som bäst när arbetsdagen är variationsrik och arbetsuppgifterna är omväxlande? Som kommunjurist kommer du att verka inom samtliga förekommande rättsområden inom kommunen och de kommunala bolagen. Arbetet består av bl. a. juridisk rådgivning, rättsliga utredningar, framtagande av reglementen m. fl. styrande dokument samt upprättande, tolkning och granskning av avtal. Du kommer även att upprätta yttranden och ta fram förslag till beslut till kommu...
2023-05-16 2023-06-11
Ronneby kommun, Arbete och välfärd Personlig assistent
Personlig assistans ges till personer med funktionsnedsättning för att stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv. Som personlig assistent stödjer man och kompenserar brukarens funktionsnedsättning och hjälper till att utföra det brukaren vill göra, men inte själv kan. Arbetet innebär att vara behjälplig med allt som brukaren behöver hjälp med i vardagen. Du arbetar utifrån LSS och dess ledord kvalitet, självbestämmande och delaktighet. I vissa ärenden är det aktuellt med nära samarbete med anhöriga och i samtliga ärenden a...
2023-05-11 2023-05-31
Ronneby kommun, Arbete och välfärd Personlig assistent
Personlig assistans ges till personer med funktionsnedsättning för att stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv. Som personlig assistent stödjer man och kompenserar brukarens funktionsnedsättning och hjälper till att utföra det brukaren vill göra, men inte själv kan. Funktionsstöd i Ronneby kommun söker nu flera nya personliga assistenter! Arbetet innebär att vara behjälplig med allt som brukaren behöver hjälp med i vardagen. Du arbetar utifrån LSS och dess ledord kvalitet, självbestämmande och delaktighet. I vissa ärenden är...
2023-05-09 2023-05-31
Ronneby kommun, Skolområde Gymnasieskola/ Vuxenutb Gymansielärare till Teknikprogrammet
Vi söker ny medarbetare till Gymnasieskolan Knut Hahn och söker dig som kan arbeta med våra kurser; Webbutveckling samt Dator och nätverksteknik, eventuellt i kombination med andra kurser på gymnasiet som kan vara av intresse för skolans organisation och framtida utveckling. Du kommer att undervisa på Teknikprogrammet och tillhöra ett programarbetslag. Du förväntas ta ett stort ansvar för utvecklingen av ämne och program.
2023-05-08 2023-05-31
Ronneby kommun, Fastighetsenhet Vaktmästare på Fastighetsenheten
I arbetsuppgifterna ingår bland annat skötsel av maskinteknisk utrustning i ishall, idrottsanläggningar och på badanläggningar. Infattar även badvaktsarbete. Du ansvarar även för skötsel av kommunens skolor och fastigheter. I uppdraget ingår ansvar för larm, nycklar och lås på enheten du arbetar. Kvälls- och helgarbete förekommer.
2023-05-02 2023-05-28
Cura Individutveckling Semestervikarier till Sjöarp Gruppbostäder
Som behandlare stöttar du klienten med personlig omvårdnad och en meningsfull vardag och fritid. Du följer klienten hela dagen, även i den dagliga verksamheten där sysselsättningen anpassas efter klientens egna behov och förutsättningar. För att skapa trygghet för klienterna använder vi tydliggörande pedagogik, som har sitt ursprung i TEACCH-pedagogiken, samt lågaffektivt bemötande och MI.
2023-04-11 2023-06-04
Cura Individutveckling Vikarier till Sjöarp Gruppbostäder
Som behandlare stöttar du klienten med personlig omvårdnad och en meningsfull vardag och fritid. Du följer klienten hela dagen, även i den dagliga verksamheten där sysselsättningen anpassas efter klientens egna behov och förutsättningar. Ditt bemötande som präglas av respekt och värme. Du vill, som en del av Cura Individutveckling, vara med och skapa en trygg och välfungerande miljö för våra klienter, elever, ungdomar, barn och familjer.
2023-04-04 2023-06-04
Ronneby kommun Legitimerade sjuksköterskor sökes till hemsjukvården Ronneby kommun
Som sjuksköterska hos oss arbetar du med hemsjukvård i ordinärt boende men också på kommunens omsorgsboenden, med patienten i centrum. Vi arbetar med medicinska bedömningar, läkemedelshantering samt stöd och rådgivning till omvårdnadspersonal. Som sjuksköterska arbetar du självständigt men du är också en viktig del av teamet kring patienten. Omställningen till Nära Vård innebär att fler patienter vårdas i större utsträckning i sitt hem och vi utför mer kvalificerad vård i hemmet, där du samordnar, planerar och genomför hälso- och sjukvårdsins...
2023-02-24 2023-06-06
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Yrkeslärare till Flygteknikutbildningen
Vi söker nya medarbetare till Flygteknikutbildningen. Du förväntas vara delaktig i och ta stort ansvar för utvecklingen av både enskilda kurser som skolan i sin helhet. Dig som vi söker är flygtekniker/instruktör för undervisning av blivande flyg- och helikoptertekniker och som vill vara med och utveckla utbildningen och skolan. Skolan arbetar som en enhet så även om rekryteringen primärt är riktad mot yrkeshögskolan så ingår såväl utbildning av gymnasieelever som yrkeshögskoleelever i arbetsuppgifterna. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå a...
2023-02-09 2023-06-11
Ronneby kommun Legitimerade sjuksköterskor sökes till hemsjukvården Ronneby kommun kväll/natt
Som sjuksköterska hos oss arbetar du med hemsjukvård i ordinärt boende men också på kommunens omsorgsboenden. Vi arbetar med medicinska bedömningar, telefonrådgivning, medicintekniska hjälpmedel, läkemedelshantering samt stöd och rådgivning till omvårdnadspersonal. Vi ser att du som arbetar jourtid är självständig och med hög förmåga till samverkan och samarbete. Du ingår i patientvården och kommunicerar med sjukvården som arbetar dagtid. Omställningen till Nära Vård innebär att fler patienter vårdas i större utsträckning i sitt hem och vi ut...
2023-01-13 2023-06-06
Ronneby kommun, Individ och familjeomsorg Sommarjobb 2023 på Funktionsstöd, Arbete och välfärdsförvaltningen
Vi söker dig positiva sommarjobbare till våra gruppbostäder, kortidsverksamhet och inom personlig assistans. Med delaktighet i fokus kommer du att arbeta med att stödja och hjälpa personer med funktionsvariation i deras dagliga liv. På våra gruppbostäder stödjer du personer i deras vardagliga liv, så väl i deras hem, som med livet utanför hemmet med olika fritidsaktiviteter. I våra korttidsverksamheter finns barn och ungdomar som behöver stöd i livets olika delar och fritidsaktiviteter. Barn- och unga är på korttids i olika omfattning och ska...
2022-12-09 2023-05-31
Ronneby kommun Sommarjobb inom Vård och omsorg 2023
Som semestervikarie inom vård- och omsorgsförvaltningen gör du skillnad för andra människor varje dag, genom att aktivera, stötta, skapa socialt sammanhang och ge god omvårdnad till våra kunder. Du behövs främst från mitten av juni till slutet av augusti. Ditt schema kan innefatta arbetspass på dagar, kvällar eller nätter under vardagar och helger, det beror på vilken arbetsplats du ska sommarjobba på. Jobbar du på obekväm arbetstid utgår det en extra kompensation kallad Ob-ersättning. Lönen betalas ut dag 27, månaden efter att du har jobbat...
2022-11-30 2023-05-31