Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Cura Individutveckling Semestervikarier till Sjöarp Gruppbostäder
Som behandlare stöttar du klienten med personlig omvårdnad och en meningsfull vardag och fritid. Du följer klienten hela dagen, även i den dagliga verksamheten där sysselsättningen anpassas efter klientens egna behov och förutsättningar. För att skapa trygghet för klienterna använder vi tydliggörande pedagogik, som har sitt ursprung i TEACCH-pedagogiken, samt lågaffektivt bemötande och MI.
2023-02-07 2023-03-26
Cura Individutveckling Behandlare Sjöarp Gruppbostäder
Som behandlare stöttar du klienten med personlig omvårdnad och en meningsfull vardag och fritid. Du följer klienten hela dagen, även i den dagliga verksamheten där sysselsättningen anpassas efter klientens egna behov och förutsättningar. För att skapa trygghet för klienterna använder vi tydliggörande pedagogik, som har sitt ursprung i TEACCH-pedagogiken, samt lågaffektivt bemötande och MI.
2023-02-07 2023-02-26
Ronneby kommun, Arbetsmarknad och Integration Ekonomiassistent
Vi söker ny medarbetare som ekonomiassistent. Tjänsten är placerad på verksamheten för Arbetsmarknad och integration som tillhör Arbete- och välfärdsförvaltningen. I rollen som Ekonomiassistent kommer arbetsuppgifterna och ansvarsområdet innefatta fakturering, bokslutsarbete, kontoavstämningar, löpande bokföring, kontrollering av analyslistor kopplat till löneavstämningar samt löpande kontering av fakturor. I tjänsten ingår administrativa uppgifter kring anställningar av subventionerade tjänster, löpande statistik och inköp. Verksamheten driv...
2023-02-07 2023-02-24
Ronneby kommun, Funktionsstöd Personligassistent till en 5-årig kille
Vi söker medarbetare till en glad, energisk och busig 5 årig kille med omfattande hjälp- och tillsynsbehov. Han är född med ett sällsynt syndrom som gör att han behöver extra hjälp i vardagen. Arbetet innebär hantering av medicinsk utrustning så som trakeostomi, ventilator och slemsug. Utöver det innebär arbetet med att hjälpa honom i vardagen med allt från mat- och hygiensituationer till att leka i trädgården. Pojken är behov av vård och tillsyn under hela dygnet och bor tillsammans med sin familj i Kallinge och de har även fyrbenta familje...
2023-02-06 2023-02-28
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare Hobyskolan åk 1
Undervisning och mentorskap åk 1. Ni kommer att vara två lärare som jobbar med hela årskurs 1. Du förväntas ha ett nära samarbete med din "närmsta" kollega samt kollegor i ditt arbetslag, men även samarbete med övriga på skolan och ett nära samarbete med vårdnadshavare. Du behöver också jobba i våra digitala system för tex planering, dokumentation och kommunikation.
2023-02-02 2023-02-22
Ronneby kommun, Individ och familjeomsorg Socialsekreterare Sesam ViNR
Som socialsekreterare på Sesam kommer du tillsammans med två kollegor att arbeta med myndighetsutövning, behandling samt med information och utbildning gällande våld i nära relation. Sesam har ansvar för att utreda vuxna som blivit utsatta för Våld i nära relations behov av stöd . Sesam ansvarar även för att verkställa och genomföra stöd och skyddsinsatser för personer utsatta för Våld i nära relation. Du kommer att få stöd och handledning i vardagen av enhetens chef och erfarna kollegor. Dessutom deltar du i extern handledning tillsammans me...
2023-02-02 2023-02-28
Ronneby kommun, Gatu- och Parkenhet Parkarbetare - Säsongsarbete
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat vara att arbeta med gräsklippning, städning av grönytor, ogräsrensning, vattning, plantering m.m.
2023-02-01 2023-02-28
Ronneby kommun, Grundskola Skolbibliotekarie Parkdalaskolan
I din roll som skolbibliotekarie bedriver du läsfrämjande arbete och ger stöd till elever och lärare i deras litteratur-och medieanvändning. Du utvecklar skolans kompetens inom medie- och informationskunnighet (MIK) och vägleder elever och lärare i informationssökning, sök- och källkritik. Du ska ta aktiv del i skolans pedagogiska verksamhet och samarbeta med olika ämnen och vara intresserad av skolutveckling. Du kommer även ansvara för bemanning av skolbiblioteket, bokuppsättning samt bistå med support av digitala hjälpmedel som till exempel...
2023-02-01 2023-02-26
Ronneby kommun Sommarvikarie Brunnsbadet sommaren 2023
Vi söker flera semestervikarier till Brunnsbadet. Du kommer att arbeta med allt från att vara badvakt och kassabiträde till att städa eller praktisk skötsel av vår anläggningar. Du kommer att ingå i en större arbetsgrupp med både ordinarie personal och andra sommarvikarier. Din grundplacering kommer att vara på Brunnsbadet men arbetsuppgifterna kan sträcka sig över alla våra anläggningar.
2023-02-01 2023-03-10
Ronneby kommun Sommarvikarie vaktmästare Brunnsbadet 2023
I arbetsuppgifterna ingår bland annat skötsel av maskinteknisk utrustning på badanläggningen, samt övervakning, provtagning, underhåll och renhållning av alla utrymmen. Kväll- och helgarbete förekommer.
2023-02-01 2023-03-10
Ronneby kommun, Individ och familjeomsorg Alkoholhandläggare
Som Alkoholhandläggaren kommer du handlägga ansökningar om tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker, samt ha tillsyn över att serveringen sker enligt lag och meddelat tillstånd. Utöver detta ingår handläggning av tobakstillstånd och tillsyn över folkölsförsäljning. I arbetsuppgifterna ingår även handläggning av tillsynsärenden. Du kommer planera och hålla utbildningar för tillståndshavare och deras anställda. Arbetet innebära ett nära samarbete med andra myndigheter som exempelvis: Länsstyrelsen, Skatteverket, Polismyndigheten, Räddningstj...
2023-01-31 2023-03-01
Ronneby kommun, Arbete och välfärd Personlig assistent
Personlig assistans ges till personer med funktionsnedsättning för att stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv. Som personlig assistent stödjer man och kompenserar brukarens funktionsnedsättning och hjälper till att utföra det brukaren vill göra, men inte själv kan. Funktionsstöd i Ronneby kommun söker nu flera nya personliga assistenter! Arbetet innebär att vara behjälplig med allt som brukaren behöver hjälp med i vardagen. Du arbetar utifrån LSS och dess ledord kvalitet, självbestämmande och delaktighet. I vissa ärenden är...
2023-01-31 2023-02-19
Ronneby kommun, Förskola Förskollärare Parkdala förskola
Arbetet innebär att tillsammans med övriga kollegor arbeta med förskolans värdegrund och kunskapssyn i fokus. Som förskollärare arbetar du utifrån styrdokumenten och systematiskt kvalitetsarbete där du ansvarar för planering, undervisning och utvärdering samt utvecklar utbildningen utifrån målen tillsammans med övriga i arbetslaget. Du arbetar med pedagogisk dokumentation för att synliggöra, utveckla och kvalitetssäkra barns lärprocesser och använder dokumentationen som underlag i planering och utvärdering. Med läroplanen som grund väljer du m...
2023-01-30 2023-02-14
Ronneby kommun, Grundskola Speciallärare Hobyskolan
Du kommer att tjänstgöra som speciallärare för åk f-6 samt vara en del i skolans elevhälsoteam och ha ett nära samarbete med speciallärare och specialpedagog på skolan men också ett samarbete med speciallärare på Saxemaraskolan. I tjänsten som speciallärare kommer du att vara specialpedagog behjälplig i kartläggningar och pedagogiska utredningar. Du kommer också att arbeta med elever i behov av extra stöd, enskilt och i grupp eller i klass. Som speciallärare har du en klar överblick över skolans insatser utifrån ledning och stimulans, stöd ...
2023-01-27 2023-02-16
Ronneby kommun, Funktionsstöd Leg. Arbetsterapeut sökes till Funktionsstöd
I HSL-teamet, inom Funktionsstöd, på Arbete- och välfärdsförvaltningen får Du som arbetsterapeut ett självständigt och omväxlande arbete med individer som har beviljat stöd inom olika behovsområden i sin dagliga livsföring. Som arbetsterapeut ansvarar Du för rehabiliterande, habiliterande och förebyggande insatser för patienter i grupp-/servicebostäder och daglig verksamhet enligt LSS. Du arbetar för och med patienterna i team med fysioterapeut och sjuksköterska samt i nära samarbete med stödassistenter, stödpedagoger och chefer. I dina arbet...
2023-01-26 2023-03-01
Ronneby kommun Rektor till Gymnasieskolan Knut Hahn
Du har VEPA-ansvar för din skolenhet, dvs. verksamhets-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar för de program du ansvarar för. Till stöd i ditt arbete har du, förutom verksamhetschefen, ett administrativt stöd i områdeskansliet. Till skolområdet finns även resurser för elevhälsa och andra gemensamma stödresurser kopplade. Tillsammans med övriga rektorer ingår du i skolområdets ledningsgrupp. Utbildningskansliet bistår också med stöd i specifika frågor. Uppdraget som rektor hos oss är ett nära ledarskap med ett renodlat uppdrag med fokus...
2023-01-25 2023-02-17
Ronneby kommun, Teknik, Fritid- och Kulturförvaltningen Bibliotekarie med ansvar för programvht för barn och familj samt filial
I dina arbetsuppgifter ingår att hålla biblioteket i Kallinge öppet för allmänheten och för skoleleverna två dagar i veckan. Du ansvarar för inköps- och mediehanteringen, tar emot förskolegrupper och till viss del genomför bokprat, samt ansvarar för aktiviteter och program på filialbiblioteket. Du har ett övergripande ansvarar för programverksamheten för barn och familj, där flertalet av aktiviteterna äger rum på stadsbiblioteket. Du är spindeln i nätet, men planerar programmen tillsammans med dina kollegor i barnlaget och i programgruppen. ...
2023-01-25 2023-02-26
Ronneby kommun, Funktionsstöd Stödassistent till Resursen på Funktionsstöd
Har du ett tydligt brukarfokus och vill arbeta med individens behov i centrum? Är du lösningsfokuserad, flexibel och gillar omväxling? Då kan du vara en av de stödassistenter vi söker till Resursen på Funktionsstöd. Resursen hanterar verksamheters frånvaro (sjukdom, semestrar etc.) vilket innebär att du arbetar mot hela Funktionsstöd; personlig assistans, daglig verksamhet/sysselsättning, korttidsboende för barn och ungdomar samt grupp- och servicebostad. Varje resursare har ca 10 introducerade ärenden. Arbetet utgår alltid från individuell...
2023-01-20 2023-02-28
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Vikarierande kurator till Blekinge Naturbruksgymnasium och Sjöarpsskolan
Vi söker en socionom med god kännedom om skolans uppdrag och sociala problematik. Kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är högt meriterande. Som skolkurator ingår du i de båda skolornas elevhälsoteam. I elevhälsoteamet ansvarar du, tillsammans med övriga yrkesgrupper, för de val av insats/metod vi gör för eleverna utifrån frågeställning gjord av pedagoger eller annan personal. Skolkurator deltar även aktivt i skolornas systematiska kvalitetsarbete med särskilt fokus på frågor kring trygghet, trivsel, kränkningar och diskrimin...
2023-01-20 2023-02-28
Ronneby kommun Arbetsterapeut och fysioterapeut, kommunal hälso- och sjukvård
Som arbetsterapeut/fysioterapeut samverkar du i olika team och samarbetar med patient, närstående och omvårdnadspersonal. Du strukturerar och planerar självständigt dina arbetsuppgifter. Patienterna finns inom kommunal hälso- och sjukvård och du besöker dem i deras hem, på korttidsenheten eller på vård- och omsorgsboendet. Du kommer att utföra individuella bedömningar och åtgärder utifrån din profession samt förskriva medicintekniska hjälpmedel. Rehabenheten har god samverkan med Region Blekinges Hjälpmedelscenter. Vi har tillgång till tjäns...
2023-01-19 2023-03-31
Ronneby kommun Arbetsterapeut och fysioterapeut, kommunal hälso- och sjukvård
Som arbetsterapeut/fysioterapeut samverkar du i olika team och samarbetar med patient, närstående och omvårdnadspersonal. Du strukturerar och planerar självständigt dina arbetsuppgifter. Patienterna finns inom kommunal hälso- och sjukvård och du besöker dem i deras hem, på korttidsenheten eller på vård- och omsorgsboendet. Du kommer att utföra individuella bedömningar och åtgärder utifrån din profession samt förskriva medicintekniska hjälpmedel. Rehabenheten har god samverkan med Region Blekinges Hjälpmedelscenter. Vi har tillgång till tjänst...
2023-01-19 2023-03-31
Ronneby kommun Socionom eller socionomstuderande Biståndshandläggare, semestervikariat
Yrket som biståndshandläggare innebär möten med olika människor och ställer krav på social förmåga samt att vara lyhörd och intresserad av att skapa bra möten. För att lyckas med det behövs förmåga att skapa tydlighet och förtroende. Arbetet som biståndshandläggare innebär att utifrån en helhetsbedömning utreda, besluta och följa upp insatser enligt Socialtjänstlagen. Det innebär även ett nära samarbete med enhetschefer, omvårdnadspersonal samt vård och omsorgsförvaltning olika verksamheter såsom hälso- och sjukvård. Arbetet innefattar att ...
2023-01-19 2023-03-31
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Specialpedagog/speciallärare till SPSM-projektet Kallinge F-6
Kallingeskolan söker två specialpedagoger/speciallärare till en liten undervisningsgrupp med elever i behov av särskilt stöd. Skolan har beviljats projektpengar från SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) för att anpassa lärmiljöer som en del av särskilt stöd. Eleverna i gruppen kommer att vara från årskurs 3 -6. Projektet är inledningsvis ett år men tanken är att arbetssättet sedan ska integreras i den ordinarie verksamheten. Tjänsterna är TV-tjänster i kommunen. Ni kommer att ingå i ett team som bygger upp verksamheten från grunden. En st...
2023-01-17 2023-02-14
Ronneby kommun Legitimerade sjuksköterskor sökes till hemsjukvården Ronneby kommun kväll/natt
Som sjuksköterska hos oss arbetar du med hemsjukvård i ordinärt boende men också på kommunens omsorgsboenden. Vi arbetar med medicinska bedömningar, telefonrådgivning, medicintekniska hjälpmedel, läkemedelshantering samt stöd och rådgivning till omvårdnadspersonal. Vi ser att du som arbetar jourtid är självständig och med hög förmåga till samverkan och samarbete. Du ingår i patientvården och kommunicerar med sjukvården som arbetar dagtid. Omställningen till Nära Vård innebär att fler patienter vårdas i större utsträckning i sitt hem och vi ut...
2023-01-13 2023-02-19
Cura Individutveckling Semestervikarier till Sjöarp Gruppbostäder
Som behandlare stöttar du klienten med personlig omvårdnad och en meningsfull vardag och fritid. Du följer klienten hela dagen, även i den dagliga verksamheten där sysselsättningen anpassas efter klientens egna behov och förutsättningar. För att skapa trygghet för klienterna använder vi tydliggörande pedagogik, som har sitt ursprung i TEACCH-pedagogiken, samt lågaffektivt bemötande och MI.
2022-12-27 2023-02-28
1 2 >