Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare till förskoleklass och årskurs 1, Backarydsskolan
Tjänsten innebär arbete i förskoleklass och årskurs 1. Del av tjänst är fördelad till fritidshemmet. Du kommer ingå i ett arbetslag där ni tillsammans ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisning för att ge våra elever de bästa möjligheter att nå goda resultat. Du kommer också att vara delaktig i våra övergripande skolutvecklingsprocesser.
2021-07-26 2021-08-15
Ronneby kommun, Förskola Specialpedagog 100% förskolan
Du kommer att arbeta som specialpedagog mot förskola och förskoleklass. Exakt vilka förskolor du kommer att jobba mot är inte helt klart, men du ingår i en grupp av fem specialpedagoger som jobbar mot samtliga förskolor i kommunen. Du är anställd direkt under verksamhetschefen för förskolan. Du arbetar i ett nära samarbete med förskolans rektorer. Du ska arbeta med förekommande specialpedagogiska arbetsuppgifter på organisations- grupp- och individnivå. Du ska kunna göra pedagogiska utredningar, handleda personal och även arbeta med barn/eleve...
2021-07-23 2021-08-11
Ronneby kommun, Grundskola Lärare till AST-gruppen, elever inom autismspektrat åk 7-9
AST- gruppen är en kommungemensam särskild undervisningsgrupp med placering på Snäckebacksskolan. I nuläget har 6 elever från åk 7-9 sin placering i AST-gruppen. AST gruppen har erfaren personal som brinner för sitt uppdrag. Som lärare i vår AST-grupp undervisar du på både grupp- och individnivå. Arbetet sker i nära samarbete med övriga pedagoger, elevstödjare och elevhälsoteamet. I ditt uppdrag som pedagog i AST-gruppen ingår det att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet. Du ska även hitta strategier för att nå varje elev...
2021-07-19 2021-08-06
Ronneby kommun Enhetschef inom Funktionsstöd
Vi på Ronneby kommun erbjuder dig en spännande och utvecklande tjänst inom Socialförvaltningen. Som enhetschef verkställer du beslut enligt Socialtjänstlagen, LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och SFB (Socialförsäkringsbalken). Du leder arbetet för att tillförsäkra att individens behov sätts i centrum, att de personer som får stöd genom vår verksamhet ges möjlighet till självbestämmande, delaktighet och trygghet. Du arbetar efter uppsatta mål, riktlinjer och policys. Du ansvarar för att leda, planera och utveckla a...
2021-07-16 2021-08-15
Ronneby kommun, Skolområde Gymnasieskola/ Vuxenutb Yrkeslärare Handels- och administrationsprogrammet
Du ska jobba som yrkeslärare på Handelsprogrammet. Du kommer att ha undervisning i Marknadsföring, Affärsutveckling, Service, Information, Kommunikation, Entreprenörskap, Försäljning och liknande kurser som ingår i programmet. Du förväntas att arbeta i team där fullständig ämnesintegrering är en del av vardagen. I elevernas utbildning ingår att driva UF-företag samt APL på företag, där du förväntas att med stort engagemang utveckla goda kontakter med företag. Du kommer att ingå i ett team som aktivt jobbar för att nå uppsatta mål för utbildni...
2021-07-12 2021-08-08
Region Blekinge Distriktssköterska eller Sjuksköterska till Ronneby Vårdcentral, vikariat
Som distriktssköterska/sjuksköterska på Ronneby vårdcentral möter du allt från små barn till våra äldre medborgare. Här förekommer arbetsuppgifter såsom mottagningsarbete, medicinska bedömningar, telefonrådgivning, omläggningar, triagering med mera.
2021-07-09 2021-08-05
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Psykolog till RoS-teamet
I RoS-teamets arbete är psykologer viktiga kompetenser. Som psykolog är du konsult inom ditt expertområde och handleder personal och ledning inom grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Som psykolog genomför du också utredningar av elever, samt planerar och utvärderar insatser för elever i behov av stöd, genomför utbildningsinsatser för personal, samverkar med både interna och externa verksamheter mm.
2021-07-07 2021-08-15
Ronneby kommun, Förskola Förskollärare till Junibackens förskola
Vi söker dig som är förskollärare till Junibackens förskola. Du ska ha förskolans värdegrund och kunskapssyn i fokus. Vi formar en verksamhet med ett medforskande arbetssätt som bygger på barns nyfikenhet och intresse och där undervisningen sker på ett lekfullt sätt. Du ska vara väl förtrogen och insatt i förskolans styrdokument. Hos oss i den moderna kurorten Ronneby kan du bli delaktig i utvecklingen av ett hållbart samhälle med människan i fokus. Ronneby kommun har 29 600 invånare och ligger attraktivt mellan hav och skog. Vi har bra kom...
2021-07-07 2021-08-01
Ronneby kommun, Grundskola Speciallärare/ pedagog till träningsskolan - Kuggebodaskolan
Du kommer att ingå i arbetslag med både pedagoger och elevstödjare på träningsskolan i Kuggeboda, åk 1-9. Träningsskolan är en del av grundsärskolan. Kuggebodaskolan är en nyrenoverad anpassad skola som ligger i ett naturskönt område med närhet till hav och natur och med tillgång till idrottshall. Verksamheten växer och till hösten kommer det att gå 15-16 elever på skolan. På skolan finns även ett fritidshem. I ditt uppdrag som speciallärare/ pedagog ingår det att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet enskilt samt i arbet...
2021-07-01 2021-07-29
Region Blekinge, Vuxenpsykiatri öst PTP-psykolog till Vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Ronneby
Du ingår i ett team med andra yrkeskategorier och kommer att ha egna patienter i olika samtalskontakter. Möjligheter finns att bedriva psykoterapi utifrån den utbildning du har på psykologprogrammet. Du får göra utredningar och diagnostiska bedömningar av alla olika psykiatriska tillstånd som till exempel utredning av kognitiva funktioner, diagnostiska bedömningar av allmänpsykiatrisk karaktär, men även fördjupade bedömningar och utredningar av mer komplicerade tillstånd som till exempel neuropsykiatriska tillstånd, psykoser, personlighetsstörn...
2021-06-30 2021-08-31
Folktandvården Blekinge Tandhygienist Folktandvården Bräkne-Hoby
Arbetet på kliniken präglas av Folktandvården Blekinges vision Frisk mun för alla. Vi arbetar med patienter i alla åldrar och erbjuder modern tandvård, hög kvalité och ett gott bemötande. Vi arbetar i team och med ett delegerat arbetssätt. Vi erbjuder Dig: - Ett kamratligt arbetsgäng - Introduktionsprogram - Bra utvecklingsmöjligheter - Egna utbildningsmedel - Massage och friskvårdsbidrag Som nyanställd deltar du i Folktandvårdens introduktionsprogram som sträcker sig över ett år. Genom den här introduktionen får du en god inblick i verksamhe...
2021-06-29 2021-08-15
Ronneby kommun, Grundskola Skolbibliotekarie Snäckebacksskolan
I din roll som skolbibliotekarie bedriver du läsfrämjande arbete och ger stöd till elever och lärare i deras litteratur-och medieanvändning. Du utvecklar skolans kompetens inom medie- och informationskunnighet (MIK) och vägleder elever och lärare i informationssökning, sök- och källkritik. Du ska ta aktiv del i skolans pedagogiska verksamhet och samarbeta med olika ämnen och vara intresserad av skolutveckling. Du kommer även ansvara för bemanning av skolbiblioteket, bokuppsättning samt bistå med support av digitala hjälpmedel som till exempel...
2021-06-29 2021-08-01
Ronneby kommun, Grundskola Lärare i liten undervisningsgrupp, Snäckebacksskolan
Du kommer att undervisa i skolans lilla undervisningsgrupp. Detta sker tillsammans med en kollega samt speciallärare, därav är bra samarbetsförmåga ett krav. Du ska dokumentera elevernas kunskapsutveckling i de digitala system som kommunen har och vi ställer därför krav på god datorvana.
2021-06-29 2021-08-01
Ronneby kommun, Skolområde Gymnasieskola/ Vuxenutb Lärare i engelska på IM och gymnasiet
Undervisning engelska på Introduktionsprogrammen och gymnasiet.
2021-06-22 2021-08-08
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Specialpedagog/speciallärare Kallingeskolan F-6
Du ska arbeta med förekommande specialpedagogiska arbetsuppgifter på organisations- grupp- och individnivå. Du ska kunna göra pedagogiska utredningar, handleda personal och även arbeta med elever enskilt och i grupp. Du ska även delta vid elevhälsoteamets möten, vara rektor och personal behjälplig med skolans åtgärdsprogram, särskilda anpassningar och särskilt stöd samt utvärdera de insatser som görs för att våra elever ska nå ökad måluppfyllelse.
2021-06-22 2021-08-01
Ronneby kommun, Grundskola Grundskollärare Saxemaraskolan åk 6
Undervisning i åk 6 med delat mentorskap i klassen. Gärna intresserad av matematik och NO och engelska då största delen av undervisningen kommer vara förlagd där.
2021-06-21 2021-08-01
Region Blekinge Sjuksköterska till Vuxenpsykiatrins mottagning i Ronneby
Sedvanliga arbetsuppgifter inom psykiatrins öppenvård såsom t ex samtal, rådgivning, läkemedelshantering samt uppföljning och utvärdering av medicinering. På mottagningen arbetar vi i team tillsammans utifrån ett personcentrerat förhållningssätt med kollegor från andra professioner. I jobbet samarbetar vi med kommun och andra myndigheter utanför regionen.
2021-06-17 2021-08-31
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Två lärare åk 4-6, Backarydsskolan
Du kommer ingå i ett arbetslag som arbetar i åk 4-6. Tillsammans ansvarar ni för att planera, genomföra och utvärdera undervisning för att ge våra elever de bästa möjligheter att nå goda resultat. Du kommer också att vara delaktig i våra övergripande skolutvecklingsprocesser.
2021-06-16 2021-08-05
Region Blekinge Fysioterapeut/sjukgymnast till Ronneby Rehab
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är självständigt patientarbete med variation av individuella bedömningar, behandlingar och gruppbehandling. Vi är första instans vid bedömningar av led och muskelrelaterade besvär. Vi jobbar mycket med behandling i grupp och bedriver grupper bla riktade mot psykisk ohälsa och artros. Vi har ett samarbete med Ronneby Vårdcentral, Kallinge Vårdcentral och Bräkne- Hoby filialläkarmottagning men även med andra aktörer inom Region Blekinge som till exempel Kvinnohälsovården och psykiatrin. Som anställd fysioterap...
2021-06-14 2021-08-15
Ronneby kommun, Grundskola Lärare i musik till Kallingeskolan 7-9
Du kommer att undervisa i ämnet musik i årskurserna 7, 8 och 9. Du kommer även att vara mentor i en klass tillsammans med en annan personal. På Kallingeskolan 7-9 ingår alla i ett arbetslag respektive ett ämneslag.
2021-06-09 2021-07-31
Ronneby kommun, Grundskola Lärare i spanska och engelska till Kallingeskolan 7-9
Du kommer att undervisa i ämnena spanska och engelska i årskurserna 7, 8 och 9. Du kommer även att vara mentor i en klass tillsammans med en annan personal. På Kallingeskolan 7-9 ingår alla i ett arbetslag respektive ett ämneslag.
2021-06-09 2021-07-31
Ronneby kommun, Socialförvaltningen Avlösareservice i hemmet till barn
Ronneby kommun och socialförvaltningen är i ständigt behov av personer som vill hjälpa och stödja andra människor. Just nu söker vi efter personer som kan tänka sig uppdrag som avlösare i hemmet. Avlösarservice i hemmet innebär att en annan person tillfälligt övertar omvårdnaden av ett barn med funktionsnedsättning från föräldrar, anhöriga eller andra närstående. På så sätt får de tid för sig själva och för att kunna uträtta saker utanför hemmet. Uppdragen varierar i omfattning. Tjänstgöringen sker mestadels kvällstid och under helgen. Av...
2021-06-03 2021-07-31
Region Blekinge, Vuxenpsykiatri öst Leg. Psykolog till Vuxenpsykiatrin Ronneby
Dina arbetsuppgifter består av psykoterapi, fokuserad krisbehandling, bedömning, utredningsarbete, diagnostik och motivationsarbete. Du förväntas bli en viktig medlem i teamet och i mottagningens utvecklingsarbete.
2021-03-10 2021-08-31