Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ronneby kommun, Kostenheten Köksbiträde Olsgården
Du kommer att arbeta i köket på Olsgården i Kallinge där ni är 4 personer som dagligen tillagar 70 portioner frukost, lunch, middag och ca 50 portioner till ordinärt boende. Serveringen sker i restaurangen och levereras till tre avdelningar på det särskilda boendet. Vi söker dig, en matlagare som har ett brinnande intresse för mat och som har kunskap och erfarenhet av att laga god mat. Du ska kunna ta ett stort ansvar och vara självgående samtidigt som du kan arbeta i team. I våra kök hjälps alla åt med alla dagens uppgifter, även städning, pac...
2021-02-26 2021-03-21
Ronneby kommun Simlärare
Vi söker 2 st. simlärare till kommunens sommar simskola. I tjänsterna ingår också att arbeta som badvakt och kassabiträde på Brunnsbadet. Du kommer att ingå i en större arbetsgrupp med både ordinarie personal och andra semestervikarier. Din grundplacering kommer att vara på Brunnsbadet men arbetsuppgifterna kan sträcka sig över alla våra anläggningar.
2021-02-25 2021-03-12
Ronneby kommun Processledare flerspråkiga barn och elevers utbildning
Ronneby kommun har fått möjligheten att delta i ett projekt som finansieras av Skolverket. Projektet heter Riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga barn och elevers utbildning och består av olika insatser. Du kommer att ansvara för flera av de här insatserna, både vad gäller planering, genomförande och uppföljning. En åtgärdsplan är framtagen och de delar du har ansvar för handlar om att: • Arbeta fram rutiner och riktlinjer kring arbetet med nyanlända och flerspråkiga elever i Ronneby kommun och därefter ta fram ett stöd för att imp...
2021-02-25 2021-03-14
Ronneby kommun, Kommunikationsenheten Kommunikatör - vikariat
Följande arbetsuppgifter ingår i uppdraget som Kommunikatör på Ronneby kommun. - Coachande kommunikation och ledningsstöd - Strategisk kommunikationsplanering tillsammans med kommunens förvaltningar och verksamheter för interna/externa målgrupper i Ronneby kommuns huvudkanaler för kommunikation - Löpande ärendehantering i kommunikationsfrågor - Textbearbetning enligt klarspråk - Skriva pressmeddelanden och bjuda in till presskonferens - Nyhetspublicering på ronneby.se och intranätet RONJA - Publicering i sociala medier - Viss grafisk produkti...
2021-02-19 2021-03-05
Ronneby kommun Sjuksköterska kväll/natt
Vill du bli en av oss som jobbar kvällar och nätter i Ronneby kommun? Vi är en dynamisk och kreativ arbetsplats för nyfikna och öppna människor. Vi utför planerade och akuta insatser utifrån individens behov och patientens bästa. Vi ger avancerad vård i hemmet till de svårt sjuka, råd och stöd till övriga professioner runt patienten och samverkar med andra vårdgivare. Lockas du av flexibla arbetspass med stort eget ansvar, varierande uppdrag med patienten i fokus är du rätt person för detta.
2021-02-18 2021-03-15
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i vård och omsorg inom vuxenutbildning
Du ska arbeta som lärare i vård och omsorgsutbildningen som är en del av den kommunala vuxenutbildningen. Arbetet innebär planering och genomförande av undervisningen utifrån nationella styrdokument och mål samt vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Undervisningen sker både digitalt och i klassrum och metodrum. Vuxenutbildningens målgrupp är heterogen och därför är elevernas behov och förutsättningar varierande, vilket du som lärare förväntas ta hänsyn till i planerandet och genomförandet av undervisningen. Vi ser det kollegial lärandet s...
2021-02-18 2021-03-15
Ronneby kommun Arbeta som obehörig lärare samtidigt som du studerar till lärare
Du kommer att arbeta i grundskolan tre dagar i veckan. Din uppgift blir att tillsammans med kollegor skapa en stimulerande pedagogisk verksamhet där ni planerar, genomför och utvärderar utifrån gällande styrdokument. Du leder, motiverar och inspirerar varje elev i såväl kunskapsutveckling som personlig utveckling. Att använda digitala verktyg ser du som en naturlig del i barns lärande. Du kommer att ha en mentor på arbetsplatsen under hela din anställning.
2021-02-15 2021-03-15
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Espedalens förskola
Tillsammans med övriga kollegor ska du ha förskolans värdegrund och kunskapssyn i fokus. Du ska vara väl förtrogen och insatt i förskolans styrdokument. Du delar ett övergripande ansvar för planering, genomförande, uppföljningar och utvärderingar av den pedagogiska verksamheten. Vi formar en verksamhet med ett medforskande arbetssätt som utgår från barnens intressen och nyfikenhet och där all undervisning sker på ett lekfullt sätt. Du möter varje barn, vårdnadshavare och kollega med respekt och ödmjukhet. Du har stor lust till lärande och utve...
2021-02-11 2021-03-07
Ronneby kommun, Vård och Omsorgsförvaltningen Biståndshandläggare, semestervikariat
Yrket som biståndshandläggare innebär möten med olika människor och ställer krav på social förmåga, att vara lyhörd och intresserad av att skapa bra möten. För att lyckas med det behövs förmåga att skapa tydlighet och förtroende. Arbetet som biståndshandläggare innebär att utifrån en helhetsbedömning utreda, besluta och följa upp insatser enligt Socialtjänstlagen. Det innebär även ett nära samarbete med enhetschefer och omvårdnadspersonal samt äldreförvaltningens olika verksamheter såsom hälso- och sjukvård. Arbetet innefattar att både arbet...
2021-02-11 2021-04-04
Ronneby kommun Besöksvärd
Som besöksvärd i Kallvattenkuren tar du emot besökare, svarar på frågor, genomför guidning i utställningslokalen, samt är behjälplig vid försäljning i lokalens butik. Andra arbetsuppgifter kan förekomma. Verksamheten bygger på ett projekt med visning av föremål kopplade till skeppet Gribshunden samt fynden i Vång.
2021-02-01 2021-04-10
Ronneby kommun, Vård och Omsorgsförvaltningen Semestervikariat som sjuksköterska
Arbetet som sjuksköterska omfattar hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal sjukvård i särskilt och ordinärt boende. Vi utför avancerad sjukvård i hemmet hos patienter i alla åldrar, övervägande delen av patienter är äldre och multisjuka. Du ingår i team med enhetschef, arbetsterapeut, sjukgymnast, biståndshandläggare och omvårdnadspersonal, där ni arbetar med patienten i fokus. Du har samarbete med primärvård ink Läkarbilen och slutenvården för att patienten ska få rätt vård på rätt nivå. Kontakt med anhöriga och samordning med andra ins...
2021-01-28 2021-03-15
Ronneby kommun, Kommunledningsförvaltningen Inköpschef
Vi söker en inköpschef med ansvar att strategiskt och operativt leda och utveckla kommunkoncernens inköps-och upphandlingsverksamhet inklusive E-handel. Du ansvarar för enhetens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat samt uppföljning och analys. Inköpsenheten är en ny enhet inom kommunledningsförvaltningen, som har till uppgift att ge stöd till förvaltningar och kommunala bolag i inköps-och upphandlingsfrågor samt samordning av kommunens fordon. Uppstarten kommer beräknas att ske under augusti 2021. Du kommer att ingå i förvaltningens led...
2021-01-28 2021-03-07
Ronneby kommun, Vård och Omsorgsförvaltningen Semestervikarie - Är du vår nya stjärna inom vård och omsorgen
Förgyll sommaren för våra äldre kommuninvånare! Som semestervikarie inom äldreomsorgen gör du skillnad för andra människor varje dag. Vårt uppdrag är att ge god service till våra brukare genom att aktivera, stötta, skapa socialt sammanhang och ge god omvårdnad. Du kanske funderar på följande: Vad är det för arbetstid? Det ser olika ut. För det mesta är det dag/kväll och varannan helg. Nattpersonal jobbar natt oftast 21:00-07:00 . Får jag extra ersättning om jag jobbar obekväm arbetstid? Ja, det finns en ersättning för obekväm arbetstid som k...
2020-12-22 2021-05-30