Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Cura Individutveckling Lärare till Klaragymnasiet med internat
Vi söker dig med förmåga att ge den ledning och stimulans som våra elever behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Du kommer att undervisa elever på introduktionsprogrammen. I all undervisning ingår att ta individuell hänsyn till eleverna med utgångspunkt i tydliggörande pedagogik. I arbetet ingår även att individanpassa det undervisningsmaterial som du använder utifrån elevens behov. För att ge eleverna de bästa förutsättningarna arbetar vi i små grupper på fyra till åtta elever.
2021-04-08 2021-04-25
Cura Individutveckling Bildlärare till Klaragymnasiet med internat
Vi söker dig med förmåga att ge den ledning och stimulans som våra elever behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Du kommer att undervisa elever, med fokus på kreativitet och skapande, på det estetiska programmet, men även på det samhällsvetenskapliga programmet och introduktionsprogrammen. I all undervisning ingår att ta individuell hänsyn till eleverna med utgångspunkt i tydliggörande pedagogik. I arbetet ingår även att individanpassa det undervisningsmaterial som du använder utifrån elevens behov. För att ge eleverna de bästa...
2021-04-08 2021-04-25
Cura Individutveckling Verksamhetschef på Notavillan
Som verksamhetschef har du personal- och budgetansvar för din personalgrupp som består av nitton behandlare, utredare, samordnare och biträdande verksamhetschef. Vi värdesätter det nära ledarskapet och ditt främsta uppdrag är att leda det dagliga arbetet. Tillsammans med din biträdande verksamhetschef kommer du att planera arbetet för att verksamheten ska hålla en hög kvalité och du ansvarar för att aktuella lagar och förordningar följs. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en viktig del i det löpande arbetet. Uppdraget innebär också att du...
2021-04-01 2021-04-25
Cura Individutveckling Spontanansökan Cura Individutveckling
Vi hjälper människor att växa! Cura verkar i huvudsak inom de psykosociala och neuropsykiatriska områdena där vi bland annat erbjuder vård-, omsorgs- och behandlingsinsatser för barn, ungdomar och familjer. Inom området autism och Aspergers syndrom erbjuder vi gymnasieutbildning med internat liksom gruppboende och daglig verksamhet.Vi har lång erfarenhet och ett brett kunnande inom våra områden. Ibland behöver vi bli fler för att förstärka eller ersätta. Välkommen med din spontanansökan och att visa intresse för att bli en av oss! Vi hör av...
2021-03-12 2021-08-31
Cura Individutveckling Extraarbete på Cura Individutveckling
Våra verksamheter är i ständigt behov av personal som snabbt kan hoppa in och jobba t ex då ordinarie personal är ledig eller på utbildning. Vi söker dig som har ett bemötande som präglas av respekt och värme. Du vill, som en del av Cura Individutveckling, vara med och skapa en trygg och välfungerande miljö för våra klienter/elever/ungdomar.
2021-03-08 2021-08-31
Cura Individutveckling Semestervikarier Villa Mjällby
Som behandlare medverkar du i att ge ungdomarna omvårdnad och behandling. Du kommer att arbeta med praktiskt klientarbete, du har samtal och gör aktiviteter tillsammans med ungdomarna. I arbetet ingår dokumentation som genomförandeplaner, journaler och månadsrapporter. Du kommer också att ha kontakt med andra aktörer som till exempel socialtjänst och familjemedlemmar.
2021-01-14 2021-05-02
Cura Individutveckling Semestervikarier Sjöarp Gruppbostäder
Som behandlare stöttar du klienten med personlig omvårdnad och en meningsfull fritid. Du följer klienten hela dagen, även i den dagliga verksamheten där sysselsättningen anpassas efter klientens egna behov och förutsättningar. För att skapa trygghet för klienterna använder vi tydliggörande pedagogik, som har sitt ursprung i TEACCH-pedagogiken, samt lågaffektivt bemötande och MI.
2021-01-13 2021-05-02