Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Cura Individutveckling Semestervikarier till Villa Mjällby
Vi söker dig som bemöter andra med respekt och värme. Du vill vara med och skapa en trygg och välfungerande miljö för ungdomarna. De vi möter kan på grund av tidigare erfarenheter och trauma ha ett utmanande beteende och ibland agera ut. Som behandlare medverkar du i att ge ungdomarna omvårdnad och behandling. Du kommer att arbeta med praktiskt klientarbete, du har samtal och gör aktiviteter tillsammans med ungdomarna. I arbetet ingår dokumentation som genomförandeplaner, journaler och månadsrapporter. Du kommer också att ha kontakt med andra ...
2023-03-21 2023-04-23
Cura Individutveckling Familjerättssekreterare till Curas Familjerätt
Som familjerättssekreterare kommer du att arbeta med myndighetsutövning inom det familjerättsliga området, med fokus på barnens bästa. Du kommer att arbeta med samarbetssamtal och genomföra utredningar som till exempel faderskapsutredningar, vårdnads-, boende-, och umgängesutredningar och medgivandeutredningar gällande adoption. Arbetet innebär att du har personliga möten med både vuxna och barn, att du arbetar effektivt med dokumentation och samverkar med kommunernas socialtjänster. Cura Individutveckling erbjuder mycket kompetensutveckling ...
2023-03-20 2023-04-16
Cura Individutveckling Matematiklärare till Klaragymnasiet
Du kommer att undervisa eleverna i matematik, eventuellt även i andra ämnen utifrån kompetens och behov. I all undervisning ingår att ta individuell hänsyn till eleverna med utgångspunkt i tydliggörande pedagogik. I arbetet ingår även att individanpassa det undervisningsmaterial som du använder utifrån elevens behov. För att ge eleverna de bästa förutsättningarna arbetar vi i små grupper på fyra till åtta elever.
2023-03-16 2023-04-10
Cura Individutveckling Extraarbete på Cura Individutveckling
Våra verksamheter är i ständigt behov av personal som snabbt kan hoppa in och jobba t ex då ordinarie personal är ledig eller på utbildning. Vi söker dig som har ett bemötande som präglas av respekt och värme. Du vill, som en del av Cura Individutveckling, vara med och skapa en trygg och välfungerande miljö för våra klienter, elever, ungdomar, barn och familjer.
2023-02-27 2023-08-20
Cura Individutveckling Spontanansökan Cura Individutveckling
Vi hjälper människor att växa! Cura verkar i huvudsak inom de psykosociala och neuropsykiatriska områdena där vi bland annat erbjuder vård-, omsorgs- och behandlingsinsatser för barn, ungdomar och familjer. Inom området autism och Aspergers syndrom erbjuder vi gymnasieutbildning med internat liksom gruppboende och daglig verksamhet. Vi har lång erfarenhet och ett brett kunnande inom våra områden. Vår värdegrund baseras på värdeorden bemötande, engagemang, trygghet, utveckling och professionalitet. Ibland behöver vi bli fler för att förstärka e...
2023-02-27 2023-08-20
Cura Individutveckling Semestervikarier till Sjöarp Gruppbostäder
Som behandlare stöttar du klienten med personlig omvårdnad och en meningsfull vardag och fritid. Du följer klienten hela dagen, även i den dagliga verksamheten där sysselsättningen anpassas efter klientens egna behov och förutsättningar. För att skapa trygghet för klienterna använder vi tydliggörande pedagogik, som har sitt ursprung i TEACCH-pedagogiken, samt lågaffektivt bemötande och MI.
2023-02-07 2023-03-26