Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb Blekinge


Här hittar du alla lediga jobb i Blekinge inom offentlig sektor. Du kan lätt katigorisera dina sökningar ovan. Välj antingen ett brett område, som hälso- och sjukvård eller pedagogiskt arbete, eller gör en mer specifik sökning under varje kategori. Vi har den bästa listningen för offentliga jobb Blekinge, så är du i tagen att söka jobb i Blekinge, börja leta här. Du kommer hitta en mängd lediga arbeten och förhoppningsvis något som passar just dig.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ronneby kommun, Grundskola Speciallärare Hobyskolan
Du kommer att tjänstgöra som speciallärare för åk f-6 samt vara en del i skolans elevhälsoteam och ha ett nära samarbete med speciallärare och specialpedagog på skolan men också ett samarbete med speciallärare på Saxemaraskolan. I tjänsten som speciallärare kommer du att vara specialpedagog behjälplig i kartläggningar och pedagogiska utredningar. Du kommer också att arbeta med elever i behov av extra stöd, enskilt och i grupp eller i klass. Som speciallärare har du en klar överblick över skolans insatser utifrån ledning och stimulans, stöd ...
2023-01-27 2023-02-16
Sölvesborgs kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Park till Sölvesborgs kommun
Som Enhetschef Park ansvarar du för att leda och planera arbetet för parkenheten som, beroende av säsong, består av 10-15 kunniga och engagerade medarbetare. Tillsammans sköter ni den offentliga utemiljön såsom grönytor, lekplatser, torg, tätortsnära skog, gång- och cykelvägar mm. I rollen ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Parkenheten tillhör Samhällsbyggnadsförvaltningen och du rapporterar till Gata/Park-chefen.
2023-01-27 2023-02-20
Ronneby kommun, Funktionsstöd Leg. Arbetsterapeut sökes till Funktionsstöd
I HSL-teamet, inom Funktionsstöd, på Arbete- och välfärdsförvaltningen får Du som arbetsterapeut ett självständigt och omväxlande arbete med individer som har beviljat stöd inom olika behovsområden i sin dagliga livsföring. Som arbetsterapeut ansvarar Du för rehabiliterande, habiliterande och förebyggande insatser för patienter i grupp-/servicebostäder och daglig verksamhet enligt LSS. Du arbetar för och med patienterna i team med fysioterapeut och sjuksköterska samt i nära samarbete med stödassistenter, stödpedagoger och chefer. I dina arbet...
2023-01-26 2023-03-01
Sölvesborgs kommun, Arbete- och välfärdsförvaltning Stödpedagog
Som stödpedagog har du pedagogiskt ansvar. Arbetet innebär att ge individuellt anpassat stöd i en trygg och stimulerande miljö utifrån varje persons enskilda behov. Arbetet innefattar stöd vid kontakter med daglig verksamhet, familj, vänner samt att uppmuntra till och stödja i fritidsaktiviteter. Arbetsuppgifter kan vara omsorg, ADL och delegerade uppgifter från legitimerad personal. Du samarbetar med arbetsterapeut, fysioterapeut och sjuksköterska och ansvarar för utförande och uppföljning av hjälpmedel med mera. Utförande av social- och H...
2023-01-26 2023-02-09
Ronneby kommun Rektor till Gymnasieskolan Knut Hahn
Du har VEPA-ansvar för din skolenhet, dvs. verksamhets-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar för de program du ansvarar för. Till stöd i ditt arbete har du, förutom verksamhetschefen, ett administrativt stöd i områdeskansliet. Till skolområdet finns även resurser för elevhälsa och andra gemensamma stödresurser kopplade. Tillsammans med övriga rektorer ingår du i skolområdets ledningsgrupp. Utbildningskansliet bistår också med stöd i specifika frågor. Uppdraget som rektor hos oss är ett nära ledarskap med ett renodlat uppdrag med fokus...
2023-01-25 2023-02-17
Ronneby kommun, Teknik, Fritid- och Kulturförvaltningen Bibliotekarie med ansvar för programvht för barn och familj samt filial
I dina arbetsuppgifter ingår att hålla biblioteket i Kallinge öppet för allmänheten och för skoleleverna två dagar i veckan. Du ansvarar för inköps- och mediehanteringen, tar emot förskolegrupper och till viss del genomför bokprat, samt ansvarar för aktiviteter och program på filialbiblioteket. Du har ett övergripande ansvarar för programverksamheten för barn och familj, där flertalet av aktiviteterna äger rum på stadsbiblioteket. Du är spindeln i nätet, men planerar programmen tillsammans med dina kollegor i barnlaget och i programgruppen. ...
2023-01-25 2023-02-26
Sölvesborgs kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Legitimerad Sjukgymnast/Fysioterapeut
Sjukgymnastens/fysioterapeutens arbete är inriktat mot naturlig rörelse i vardagen. Nära samarbete med arbetsterapeuter kring den enskilde individen. Målsättningen är att individen ska kunna använda sig utav sina egna förmågor i det vardagliga livet. I arbetsuppgifterna ingår vardagsrehabilitering genom handledning av personal i rehabiliterande insatser och förhållningssätt, i personlig vård och förflyttningssituationer. Arbetet innebär också nära kontakter med närstående. Bedömningar, träning, behandling, och aktiviteter kommer att ske utif...
2023-01-25 2023-02-08
Sölvesborgs kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterska till HSL-organisationen Trygg Hemgång
I Trygg Hemgång arbetar tre undersköterskor som dagligen verkar med övriga professioner inom förvaltningen men även sjukhuspersonal. Huvuduppdraget innefattar att ta emot brukare i ordinärt boende som har vistats på sjukhus alternativt korttidsboende. Teamet är specialiserade i att trygga hemgångar, de arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt och arbetar för att hitta lösningar för att stötta patienten i sitt dagliga liv. Insatsen beviljas av biståndshandläggare inom kommunen. Ni planerar och lägger upp arbetet utifrån patientens ...
2023-01-24 2023-02-07
Sölvesborgs kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterska till Hemtjänst Norra Innerstan i Sölvesborg
Då två av våra kollegor går i pension söker vi dig som önskar ett meningsfullt och omväxlande arbete med möjlighet att göra skillnad. Du arbetar med alla förekommande arbetsuppgifter inom vård och omsorg, utifrån ett salutogent förhållningssätt. Du bemöter, kommunicerar och samarbetar med brukare och deras närstående för ökad delaktighet och trygghet. Du samverkar med kollegor och andra yrkeskategorier för en personcentrerad vård och omsorg. Som undersköterska hos oss är det viktigt att du möter den enskilda individens behov och önskemål. Vi...
2023-01-20 2023-02-05
Ronneby kommun, Funktionsstöd Stödassistent till Resursen på Funktionsstöd
Har du ett tydligt brukarfokus och vill arbeta med individens behov i centrum? Är du lösningsfokuserad, flexibel och gillar omväxling? Då kan du vara en av de stödassistenter vi söker till Resursen på Funktionsstöd. Resursen hanterar verksamheters frånvaro (sjukdom, semestrar etc.) vilket innebär att du arbetar mot hela Funktionsstöd; personlig assistans, daglig verksamhet/sysselsättning, korttidsboende för barn och ungdomar samt grupp- och servicebostad. Varje resursare har ca 10 introducerade ärenden. Arbetet utgår alltid från individuell...
2023-01-20 2023-02-28
Ronneby kommun, Grundskola Lärare i matematik/no, Parkdalaskolan åk 7-9
Vi söker nu lärare i matematik/no. Du kommer att undervisa i matematik och biologi i åk 7-9 under vt-23. Från ht-23 kan kombinationen gällande no-ämnena vara annorlunda beroende på behörighet. I arbetsuppgifterna ingår även mentorskap för elever i åk 7-9. Du ska dokumentera elevernas kunskapsutveckling i de digitala system som kommunen har. God datorvana är därför ett krav.
2023-01-20 2023-02-05
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Specialpedagog
Som specialpedagog hos oss arbetar du mot alla kommunens grundskolor, fritidshem och anpassad grundskola. I Sölvesborg har vi under de senaste åren arbetat för att vända det åtgärdande arbetet mot mer främjande och förebyggande där tillgängliga lärmiljöer, tidiga insatser, läsa- skriva- räknagarantin, ökad närvaro och mående står i fokus. I tjänsten ingår uppdrag som läs- och skrivutvecklare tidiga åldrar, hörselansvarig samt rollen som specialpedagog i mottagningsenheten för anpassad grundskola/gymnasium. I uppdraget ingår även att: • Hål...
2023-01-20 2023-02-12
Sölvesborgs kommun, Kommunledningsförvaltningen Kommunjurist
Sölvesborgs kommun söker dig som vill arbeta som kommunjurist på kommunkansliet. Som kommunjurist arbetar du nära kommunens förvaltningar och nämnder och bistår i juridiska frågor samt företräder kommunen vid förhandlingar och i domstolsprocesser. De vanligast förekommande rättsområdena är avtalsrätt, fastighetsrätt, upphandlingslagstiftning skoljuridik, socialrätt, kommunalrätt och annan offentlig rätt, så som offentlighets- och sekretesslagstiftning. Som kommunjurist arbetar du både strategiskt och operativt och genomför utredningar både ...
2023-01-20 2023-02-17
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Vikarierande kurator till Blekinge Naturbruksgymnasium och Sjöarpsskolan
Vi söker en socionom med god kännedom om skolans uppdrag och sociala problematik. Kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är högt meriterande. Som skolkurator ingår du i de båda skolornas elevhälsoteam. I elevhälsoteamet ansvarar du, tillsammans med övriga yrkesgrupper, för de val av insats/metod vi gör för eleverna utifrån frågeställning gjord av pedagoger eller annan personal. Skolkurator deltar även aktivt i skolornas systematiska kvalitetsarbete med särskilt fokus på frågor kring trygghet, trivsel, kränkningar och diskrimin...
2023-01-20 2023-02-28
Ronneby kommun Arbetsterapeut och fysioterapeut, kommunal hälso- och sjukvård
Som arbetsterapeut/fysioterapeut samverkar du i olika team och samarbetar med patient, närstående och omvårdnadspersonal. Du strukturerar och planerar självständigt dina arbetsuppgifter. Patienterna finns inom kommunal hälso- och sjukvård och du besöker dem i deras hem, på korttidsenheten eller på vård- och omsorgsboendet. Du kommer att utföra individuella bedömningar och åtgärder utifrån din profession samt förskriva medicintekniska hjälpmedel. Rehabenheten har god samverkan med Region Blekinges Hjälpmedelscenter. Vi har tillgång till tjäns...
2023-01-19 2023-03-31
Ronneby kommun Arbetsterapeut och fysioterapeut, kommunal hälso- och sjukvård
Som arbetsterapeut/fysioterapeut samverkar du i olika team och samarbetar med patient, närstående och omvårdnadspersonal. Du strukturerar och planerar självständigt dina arbetsuppgifter. Patienterna finns inom kommunal hälso- och sjukvård och du besöker dem i deras hem, på korttidsenheten eller på vård- och omsorgsboendet. Du kommer att utföra individuella bedömningar och åtgärder utifrån din profession samt förskriva medicintekniska hjälpmedel. Rehabenheten har god samverkan med Region Blekinges Hjälpmedelscenter. Vi har tillgång till tjänst...
2023-01-19 2023-03-31
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Sydost Klinikchef till Distriktsveterinärerna Karlskrona
Vi är en affärsdriven verksamhet med kunden i fokus. I din roll som klinikchef kommer du att leda och vidareutveckla verksamheten i praktikområdet. Tjänsten innebär stora möjligheter till verksamhetsutveckling samtidigt som ett stort engagemang kommer att vara nödvändigt. De mest aktuella frågorna idag är ombyggnation av våra lokaler och rekrytering. Som klinikchef leder du dina medarbetare genom ett nära och coachande ledarskap för att tillsammans hantera de dagliga utmaningarna. Arbetsgruppen i Karlskrona är högpresterande och väldigt drivand...
2023-01-19 2023-02-12
Ronneby kommun Socionom eller socionomstuderande Biståndshandläggare, semestervikariat
Yrket som biståndshandläggare innebär möten med olika människor och ställer krav på social förmåga samt att vara lyhörd och intresserad av att skapa bra möten. För att lyckas med det behövs förmåga att skapa tydlighet och förtroende. Arbetet som biståndshandläggare innebär att utifrån en helhetsbedömning utreda, besluta och följa upp insatser enligt Socialtjänstlagen. Det innebär även ett nära samarbete med enhetschefer, omvårdnadspersonal samt vård och omsorgsförvaltning olika verksamheter såsom hälso- och sjukvård. Arbetet innefattar att ...
2023-01-19 2023-03-31
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare Hobyskolan åk 4-6
Undervisning på mellanstadiet. Tjänsten innebär undervisning i olika ämnen, utifrån kompetens och erfarenhet, samt mentorskap. Du förväntas ha ett nära samarbete med kollegor i ditt arbetslag, men även samarbete med övriga på skolan och ett nära samarbete med vårdnadshavare. I ditt uppdrag kan ingå viss undervisning med enskild elev. Du behöver också jobba i våra digitala system för tex planering, dokumentation och kommunikation.
2023-01-19 2023-02-02
Ronneby kommun, Förskola Förskollärare till Junibackens förskola
Arbetet innebär att tillsammans med övriga kollegor arbeta med förskolans värdegrund och kunskapssyn i fokus. Som förskollärare arbetar du utifrån styrdokumenten och systematiskt kvalitetsarbete där du ansvarar för planering, undervisning och utvärdering samt utvecklar utbildningen utifrån målen tillsammans med övriga i arbetslaget. Du arbetar med pedagogisk dokumentation för att synliggöra, utveckla och kvalitetssäkra barns lärprocesser och använder dokumentationen som underlag i planering och utvärdering. Med läroplanen som grund väljer du m...
2023-01-18 2023-02-05
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Specialpedagog/speciallärare till SPSM-projektet Kallinge F-6
Kallingeskolan söker två specialpedagoger/speciallärare till en liten undervisningsgrupp med elever i behov av särskilt stöd. Skolan har beviljats projektpengar från SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) för att anpassa lärmiljöer som en del av särskilt stöd. Eleverna i gruppen kommer att vara från årskurs 3 -6. Projektet är inledningsvis ett år men tanken är att arbetssättet sedan ska integreras i den ordinarie verksamheten. Tjänsterna är TV-tjänster i kommunen. Ni kommer att ingå i ett team som bygger upp verksamheten från grunden. En st...
2023-01-17 2023-02-14
Kriminalvården, Frivården Karlskrona Chef (Kriminalvårdsinspektör) till Frivården Karlskrona
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter delaktighet, personlig utveckling och engagemang. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut. I vårt uppdrag ingår både att kontinuerligt kvalitetssäkra vår egen verksamhet och att utveckla hållbar samverkan med andra samhällsaktörer, såsom bland annat kommun, sjukvård och polis. Som...
2023-01-17 2023-02-07
Kriminalvården, Häktet Karlskrona Kriminalvårdare häktet Karlskrona, sommarvikariat
Som Kriminalvårdare kommer du att arbeta med säkerhet och omvårdnad. Du kommer att arbeta i nära samarbete med dina blivande kollegor. Det finns goda möjligheter till ett variationsrikt arbete, men även goda förutsättningar till att utvecklas. Det klientnära arbetet kommer att ske individuellt eller i grupp, där det förutsätts att du som kriminalvårdare aktivt planerar och deltar. Som kriminalvårdare arbetar man med dokumentation, då ingår bland annat att man upprättatar en planering för klientens häktesvistelse men även annan dokumentation i...
2023-01-16 2023-02-13
Ronneby kommun Undersköterska till resurspool Vård- och omsorgsförvaltningen
Du kommer att ingå i ett resursteam inom vård- och omsorgboende samt hemtjänst. Arbetet inom resurspoolen består av omvårdnadsinsatser och delegerande arbetsuppgifter från sjuksköterska och rehab personal. Tillsammans arbetar vi med att erbjuda bästa möjliga service till våra kunder. Att arbeta som undersköterska i resurspoolen innebär att du kommer få ersätta kollegor vid korttidsfrånvaro inom vård- och omsorgsboende samt hemtjänst. Arbetstiderna är förlagda på dag, kväll eller natt både vardag och helg. Någon utav tjänsterna kan komma att i...
2023-01-13 2023-01-31
Ronneby kommun Legitimerade sjuksköterskor sökes till hemsjukvården Ronneby kommun kväll/natt
Som sjuksköterska hos oss arbetar du med hemsjukvård i ordinärt boende men också på kommunens omsorgsboenden. Vi arbetar med medicinska bedömningar, telefonrådgivning, medicintekniska hjälpmedel, läkemedelshantering samt stöd och rådgivning till omvårdnadspersonal. Vi ser att du som arbetar jourtid är självständig och med hög förmåga till samverkan och samarbete. Du ingår i patientvården och kommunicerar med sjukvården som arbetar dagtid. Omställningen till Nära Vård innebär att fler patienter vårdas i större utsträckning i sitt hem och vi ut...
2023-01-13 2023-02-19
1 2 >