Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb Blekinge


Här hittar du alla lediga jobb i Blekinge inom offentlig sektor. Du kan lätt katigorisera dina sökningar ovan. Välj antingen ett brett område, som hälso- och sjukvård eller pedagogiskt arbete, eller gör en mer specifik sökning under varje kategori. Vi har den bästa listningen för offentliga jobb Blekinge, så är du i tagen att söka jobb i Blekinge, börja leta här. Du kommer hitta en mängd lediga arbeten och förhoppningsvis något som passar just dig.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ronneby kommun, Skolområde Gymnasieskola/ Vuxenutb Yrkeslärare till hästinriktningen på Blekinge Naturbruksgymnasium
Du kommer först och främst att arbeta med gymnasieelever som har valt hästinriktningen på Blekinge Naturbruksgymnasium. Tjänsten kräver ett stort intresse av att lära ut, där såväl teoretisk som praktisk undervisning ingår i de olika hästkurserna. Innehållet i utbildningen utgår från skolverkets läroplan med syfte, centralt innehåll och kunskapskrav i de olika kurserna. Du kommer att få stöttning med planeringen av samtliga kurser samt kring bedömning av eleverna. Du blir en av tre lärare inom hästinriktningen och i ditt arbetslag finns ytter...
2021-05-14 2021-05-31
Ronneby kommun, Skolområde Gymnasieskola/ Vuxenutb Lärare Gymnasieskolan Knut Hahn till Mediainriktningen
Vi söker nya medarbetare till Gymnasieskolan Knut Hahn och söker dig som kan arbeta med kurser i media och mediateknik. Du ska undervisa i media på Du kommer att ha din dagliga tillhörighet i samhällsvetenskapliga programarbetslaget och vi förväntar oss att du tar ett stort ansvar för utveckling av ämne, program och hela skolans verksamhet.
2021-05-14 2021-05-28
Ronneby kommun, Grundskola Fritidspedagog till fritidshem och elevstödjare 75 %- 100 % Kallingeskolan
Vi söker en fritidspedagog till Kallingeskolan. Du kommer att arbeta på vårt fritidshem F-2 som arbetar inkluderande med grundsärskolans fritidshem elever åk 1-6. Tillsammans med arbetslaget ska du ansvara för fritidshemmets verksamhet samt sätta mål, utvärdera och utveckla verksamheten enligt gällande styrdokument. Du kommer att ansvara för planerade rastaktiviteter som bygger på Trivselledarkonceptet. Du kommer att samarbeta och samverka med lärarna under skoldagen. Utifrån skolans värdegrund och kunskapssyn ska du tillsammans med övrig pe...
2021-05-14 2021-06-02
Ronneby kommun, Grundskola Biträdande rektor/ specialpedagog - speciallärare Kallingeskolan F-6
Du kommer att arbeta som biträdande rektor 50 % och specialpedagog/speciallärare 50 % på Kallingeskolan F-6. Du är underställd rektor och ingår i skolans ledningsgrupp. Du stödjer rektor i skolans arbete utifrån de nationella styrdokumenten, samt utbildningsnämndens övergripande mål. Du driver skolutvecklingsfrågor tillsammans med rektor och är drivande i det systematiska kvalitets -och det pedagogiska utvecklingsarbetet. Du är en del av skolans välfungerande EHT-Team. Teamet kommer att gå en nätbaserad kurs: "Att höja skolans elevhälsokompet...
2021-05-14 2021-06-02
Ronneby kommun, Skolområde Gymnasieskola/ Vuxenutb Yrkeslärare till hundinriktningen på Blekinge Naturbruksgymnasium
Du kommer först och främst att arbeta med gymnasieelever som har valt hundinriktningen på Blekinge Naturbruksgymnasium. Tjänsten kräver ett stort intresse av att lära ut, där såväl teoretisk som praktisk undervisning ingår i de olika hundkurserna. Innehållet i utbildningen utgår från skolverkets läroplan med syfte, centralt innehåll och kunskapskrav i de olika kurserna. Du kommer att få stöttning med planeringen av samtliga kurser samt kring bedömning av eleverna. Du blir en av två lärare inom hundinriktningen och i ditt arbetslag finns ytter...
2021-05-14 2021-05-31
Region Blekinge Socionom/psykoterapeut till första linjen - för barn och unga i Blekinge
Du får inom ramen för primärvårdens uppdrag arbeta med psykologiska uppgifter såsom behandling och rådgivning gentemot barn, ungdomar och deras familjer. Du får även delta i olika samverkansformer med ovan nämnda andra inrättningar och även ge konsultation till dessa. En del utåtriktad förebyggande verksamhet i form av föreläsningar gentemot föräldrar i länet kan vara aktuellt.
2021-05-14 2021-06-06
Ronneby kommun, Skolområde Gymnasieskola/ Vuxenutb Lärare: Samhällskunskap-Entreprenörskap-Idrott Blekinge Naturbruksgymnasium
Du kommer att arbeta med undervisning i Samhällskunskap, Entreprenörskap, Entreprenörskap och företagande samt Idrott. Blekinge Naturbruksgymnasium är en liten skola med god arbetsmiljö, engagerad personal och bred kompetens! Som person trivs du med att arbeta i en miljö som ställer höga krav på flexibilitet och initiativ, såväl som god social kompetens där du ser samarbete som en viktig del i ditt arbete. Tjänsten kräver ett stort intresse av att lära ut och entusiasmera eleverna, även tillsammans med andra lärare i andra kurser där dina k...
2021-05-14 2021-05-31
Sölvesborg-Bromölla Kommunalförbund, Gymnasieskolan Lärare i engelska i kombination med annat ämne på gymnasienivå
Placering: Furulundsskolan Sölvesborg Tjänsten innefattar undervisning i engelska på gymnasienivå i kombination med annat ämne utifrån din behörighet. I tjänsten ingår också att vara mentor för en grupp elever.
2021-05-14 2021-05-30
Ronneby kommun, Grundskola Lärare i svenska/engelska, Snäckebacksskolan
Du kommer att undervisa i svenska och engelska. I arbetsuppgifterna ingår även mentorsskap i åk 7. Du ska dokumentera elevernas kunskapsutveckling i de digitala system som kommunen har. God datorvana är ett krav.
2021-05-12 2021-05-30
Folktandvården Blekinge Tandläkare Folktandvården Ronneby
Vårt arbete präglas av vår vision. Vi arbetar med patienter i alla åldrar och erbjuder modern tandvård, hög kvalitet och gott bemötande. Vi arbetar i team och med ett delegerat arbetssätt. Är du nyutexaminerad ordnar vi handledare som hjälper och stödjer dig för att du ska utvecklas och känna trygghet i din roll som tandläkare.
2021-05-12 2021-06-30
Region Blekinge, Blekinge Folkhögskola Blekinge folkhögskola söker en Folkhögskolechef
Rollen som Folkhögskolechef är ny på Blekinge folkhögskola och är utformad för att tydligt kunna ta ett övergripande och strategiskt ansvar över hela verksamheten. I rollen ansvarar du för den långsiktiga utvecklingen av verksamhet, kvalitet, lokal- och kompetensförsörjning, samt att säkerställa en ekonomi i balans och har det övergripande ansvaret för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Som Folkhögskolechef ska du verka nära förvaltningsledning och politik samt i samverkan med fackliga parter. Du är folkhögskolans representant i nä...
2021-05-12 2021-05-31
Folktandvården Blekinge Tandläkare Folktandvården Lyckeby
Arbetet på kliniken präglas av Folktandvården Blekinges vision Frisk mun för alla. Vi arbetar med patienter i alla åldrar och erbjuder modern tandvård, hög kvalitet och ett gott bemötande. Vi arbetar i team och med ett delegerat arbetssätt. Vi erbjuder dig: Introduktionsprogram • Goda utvecklingsmöjligheter • Förmånlig veckoarbetstid • Massage & friskvård • Löneväxling mm Introduktionsprogrammet ger en god inblick i verksamheten och du knyter kontakter med medarbetare från hela länet.
2021-05-12 2021-08-31
Region Blekinge HR-strateg till Hälso- och sjukvården
Vi kan erbjuda dig stimulerande arbetsuppgifter där du leder utvecklingen inom avtal och villkor samt övergripande förhandlingsfrågor i Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen. I dina huvudsakliga arbetsuppgifter som strateg ingår bland annat att i Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen: • ansvara för, driva och föreslå åtgärder inom ramen för förvaltningens avtals-, löne- och villkorarbete. • ansvara för och driva och utveckla löneöversynsprocessen inklusive arbetsvärdering, kartläggning, analys och uppföljning • utbilda chefer • vara expert och handled...
2021-05-12 2021-05-31
Boverket, IT-enheten IT-koordinator
Vår IT-enhet har det övergripande ansvaret för all IT på Boverket och omfattar såväl användarstöd, systemförvaltning, utveckling som daglig drift av IT-system. Vi söker nu en processledare och tillika koordinator inom IT verksamheten för ett vikariat på ca 1 år. I rollen som processledare och koordinator bistår du vår samordningsfunktion och ledningsstöd med bland annat processarbete och diverse koordineringsarbete i IT området. Arbetet innehåller också visst kravarbete där du från IT fångar krav från verksamheten. Du bistår med att driva vårt...
2021-05-12 2021-05-30
Ronneby kommun, Grundskola Speciallärare till grundsärskolan
Du kommer att ingå i ett kreativt och väl sammansvetsat arbetslag med både pedagoger och elevassistenter på träningsskolan åk 1-9. Träningsskolan är en nyrenoverad skola som ligger i ett naturskönt område i Kuggeboda. Lokalerna är helt anpassade efter elevernas behov för att de ska nå bästa möjliga utveckling. I ditt uppdrag som speciallärare ingår det att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet enskilt samt i arbetslag. Du ska även hitta strategier för att nå varje enskild elev och stärka denne i sin kunskapsutveckling. I di...
2021-05-12 2021-05-28
Ronneby kommun, Grundskola Lärare i engelska och specialundervisning, Snäckebacksskolan
Du kommer att undervisa i engelska 40% och sedan vara en del av organisationen kring specialundervisningen 40%. I tjänsten ingår det också mentorsskap till elever i åk 8. Du ska dokumentera elevernas kunskapsutveckling i de digitala system som kommunen har. God datorvana är ett krav.
2021-05-12 2021-05-30
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare senior, Karlskrona
Som senior förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som senior kommer du att arbeta i team tillsammans med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank där du kommer att vara ett stöd för teamen i handläggningen av alla typer av svårare fastighetsbildningsärenden. ...
2021-05-12 2021-06-01
Ronneby kommun, Förskola Förskollärare till Nyponhusets förskola
Tillsammans med övriga kollegor ska du ha förskolans värdegrund och kunskapssyn i fokus. Vi formar en verksamhet med ett medforskande arbetssätt som bygger på barns nyfikenhet och intresse och där all undervisning sker på ett lekfullt sätt. Samverkan med hemmet är av största vikt för att barnen ska få de bästa förutsättningarna att utvecklas. Du ska vara väl förtrogen och insatt i förskolans styrdokument. Du delar ett övergripande ansvar för planering, genomförande, uppföljningar och utvärderingar av den pedagogiska verksamheten.
2021-05-12 2021-05-23
Region Blekinge Överläkare/specialistläkare Kvinnokliniken
Vi bedriver en bred verksamhet inom gynekologi, obstetrik och kvinnohälsovård. Goda utvecklingsmöjligheter finns inom gynekologi, obstetrik och kvinnohälsovård. Målet är att upprätthålla och förbättra vår goda kvalité. Goda möjligheter till att utveckla team finns inom benign kirurgi, urogynekologi, onkologiskt inriktad gynekologi, endometrios, infertilitetsverksamhet. Jourarbete ingår. Vi har en del pensionsavgångar framför oss de närmsta åren och för att möta dessa behöver vi nu rekrytera överläkare/specialistläkare.
2021-05-12 2021-06-06
Region Blekinge Specialist- /överläkare till Beroendeavdelningen i Blekinge
Vi söker dig som brinner för beroendevård och är strukturerad i ditt arbetssätt. Du ska på ett tydligt sätt kunna kommunicera kring dina kliniska bedömningar och beslut. Du sätter evidens högt i kombination med klinisk erfarenhet. Vi värdesätter god samarbetsförmåga då du kommer att ingå i ett team av sjuksköterskor, skötare och kuratorer. Vi är ett sammansvetsat team som har gott rykte om att göra vårt yttersta för att vårda och motivera våra patienter till förändring. Patienter, anhöriga och samarbetspartners ska alltid känna sig väl bemötta...
2021-05-12 2021-08-31
Region Blekinge, Länsgemensam psykiatri Leg. Sjuksköterska Beroendemottagningen inom Länsgemensam psykiatri
Du kommer att arbeta på beroendeenhetens mottagning. Mottagningen är öppen sju dagar i veckan. Du kommer att ingå i ett av två team och tillsammans med övriga teammedlemmar ansvarar för hälften av mottagningens patienter. I teamet ingår läkare och kurator. Arbetet på mottagningen innebär patientbesök under förmiddagarna. Besöket gäller administrering av läkemedel, urin- eller salivprovtagning och att ha kortare stödjande samtal vid behov. På eftermiddagarna sker ronder och administrativa möten av olika slag. Du är alltid omgiven av kollegor o...
2021-05-12 2021-06-13
Boverket, Enheten för hållbara byggnader och energi Miljövetare eller ingenjör till arbete med hållbara byggnader och energi
Boverket arbetar för närvarande med flera uppdrag för att bidra till omställningen av samhället till klimatneutralitet. Vi arbetar både med långsiktiga strategier, handlingsplaner, införande av styrmedel och med vägledningar. Vi söker därför snarast, till och med den 31 december 2021, en person som vill bidra inom arbetsfältet hållbara byggnader och energi. Den tidsbegränsade anställningen finns på enheten för hållbara byggnader och energi som består av ingenjörer, miljövetare, ekonomer och jurister. Vi arbetar oftast i mindre arbetsgrupper med...
2021-05-12 2021-05-30
Boverket, Enheten för hållbara byggnader och energi Nationalekonom
Enheten för hållbara byggnader och energi arbetar med omställningen till ett fossilfritt samhälle, byggnadens klimatpåverkan och energibehov, cirkulär ekonomi etc. Enheten deltar även i EU-arbetet inom ramen för enhetens verksamhet och hanterar yttranden, rådgivning och information om lagstiftningen samt utvärdering av regelsystemets efterlevnad. Vi söker nu en nationalekonom att förstärka arbetsgruppen i Karlskrona under 2021. Som nationalekonom kommer du främst att arbeta med: • utveckling av metoder, att genomföra uppföljningar och utvärder...
2021-05-12 2021-05-30
Region Blekinge, Regionservice Avdelningschef tillika verksamhetsstrateg till Regionservice stab
I rollen kommer du att ha olika uppdrag och ansvarsområden, dels som avdelningschef för utvecklingsstöd och dels som regionservice verksamhetsstrateg. Som avdelningschef arbetar du övergripande och strategiskt för att leda och utveckla verksamheten inom utvecklingsstöd. Du har ett nära samarbete med såväl avdelningscheferna inom staben som regionservice övriga chefer. Som avdelningschef i Region Blekinge har du personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar för avdelningen. Som verksamhetsstrateg arbetar du med att stödja servicedirektören geno...
2021-05-12 2021-06-03
Region Blekinge, Regionservice Verksamhetsutvecklare till Regionservice stab, Karlskrona
Vi söker en verksamhetsutvecklare med inriktning kvalitetssamordning som ska ansvara för utveckling av regionservice integrerade ledningssystem. Här har du ett administrativt och strategiskt ansvar som genom analys, planering, uppföljning och samverkan anger inriktning för regionservice ledningssystem och kvalitetsfrågor. Du leder regionservices övergripande arbete med ledningssystemet mot ISO-9001certifiering som mål på sikt där du kommer att vara en av Region Blekinges internrevisorer inom kvalité Inom processorientering arbetar du främst m...
2021-05-12 2021-06-03
1 2 3 4 5 >