Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb Blekinge


Här hittar du alla lediga jobb i Blekinge inom offentlig sektor. Du kan lätt katigorisera dina sökningar ovan. Välj antingen ett brett område, som hälso- och sjukvård eller pedagogiskt arbete, eller gör en mer specifik sökning under varje kategori. Vi har den bästa listningen för offentliga jobb Blekinge, så är du i tagen att söka jobb i Blekinge, börja leta här. Du kommer hitta en mängd lediga arbeten och förhoppningsvis något som passar just dig.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ronneby kommun, Funktionsstöd Funktionsstöd söker Leg. sjuksköterska
I arbetsuppgifterna ingår att leda och samordna förebyggande insatser, medicinska bedömningar och sjukvårdande insatser samt att samverka med aktuella aktörer inom både kommunen och regionen. Vi behöver Dig som: - vill gå till jobbet och känna att du kan, och vill, göra skillnad för personer med funktionsvariation. - vill arbeta personcentrerat med personer inom LSS-verksamhetens särs...
2023-06-08 2023-07-16
Ronneby kommun, Funktionsstöd Enhetschef inom Funktionsstöd
Vi på Ronneby kommun erbjuder dig en spännande och utvecklande tjänst inom Arbete-och välfärdsförvaltningens verksamhet Funktionsstöd. Funktionsstöd är en verksamhet som älskar att ständigt utvecklas och vi är just nu inne i en spännande expansiv fas. Vi söker nu en enhetschef till vår ledningsgrupp. Det är en stimulerande tjänst som spänner över olika ansvarsområden. Du leder arbetet för att tillförsäkra att individens behov sätts i centrum, att de personer som får stöd genom vår verksamhet ges möjlighet till självbestämmande, delaktighet o...
2023-06-07 2023-07-23
Ronneby kommun, Förskola Förskollärare till Espedalen och Hjorthöjdens förskola
Tillsammans med övriga kollegor ska du ha förskolans värdegrund och kunskapssyn i fokus. Du ska vara väl förtrogen med och insatt i förskolans styrdokument. Tillsammans med dina kollegor delar du det övergripande ansvaret för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av den pedagogiska verksamheten. Tillsammans formar vi en verksamhet som utgår från ett utforskande arbetssätt där barnens intressen och nyfikenhet för hållbar utveckling är i fokus. Du möter varje barn, vårdnadshavare och kollega med respekt och ödmjukhet. Du har stor...
2023-06-07 2023-06-21
Ronneby kommun, Skolområde Gymnasieskola/ Vuxenutb Lärare Gymnasieskolan Knut Hahn till Mediainriktningen
Vi söker nya medarbetare till Gymnasieskolan Knut Hahn och söker dig som kan arbeta med kurser i media och mediateknik. Du ska undervisa i media på Du kommer att ha din dagliga tillhörighet i samhällsvetenskapliga programarbetslaget och vi förväntar oss att du tar ett stort ansvar för utveckling av ämne, program och hela skolans verksamhet.
2023-06-02 2023-06-11
Sölvesborgs kommun, Kommunledningsförvaltningen Kommunjurist till Sölvesborgs kommun
Som kommunjurist hos oss arbetar du på kommunkansliet. Vi är totalt 9 tjänstemän, med kanslichefen som ansvarig chef. Du kommer att arbeta nära kommunens förvaltningar och nämnder och bistå i juridiska frågor samt företräda kommunen vid förhandlingar och i domstolsprocesser. De vanligast förekommande rättsområdena är avtalsrätt, fastighetsrätt, upphandlingslagstiftning, skoljuridik, socialrätt, kommunalrätt och annan offentlig rätt, såsom offentlighets- och sekretesslagstiftning. Du kommer att arbeta både strategiskt och operativt samt genomför...
2023-06-02 2023-06-25
Sölvesborgs kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterska
Vi söker dig som önskar ett meningsfullt och omväxlande arbete med möjlighet att göra skillnad. Du arbetar med alla förekommande arbetsuppgifter inom vård och omsorg, utifrån ett salutogent förhållningssätt. Du bemöter, kommunicerar och samarbetar med brukare och deras närstående för ökad delaktighet och trygghet. Du samverkar med kollegor och andra yrkeskategorier för en personcentrerad vård och omsorg. Som undersköterska hos oss är det viktigt att du möter den enskilda individens behov och önskemål. Vi arbetar under 2023 med projekt heltid...
2023-05-31 2023-06-18
Ronneby kommun, Arbete och välfärd Stödassistent gruppboende LSS
Nu söker vi stödassistenter med stort intresse och engagemang för målgruppen till boende inom LSS. Ditt huvudsakliga uppdrag som stödassistent är att tillsammans med dina kollegor erbjuda anpassat pedagogiskt stöd som bidrar till ett meningsfullt, självständigt och utvecklande liv i enlighet med LSS. Du ger de boende individuellt stöd i dagliga aktiviteter, vilket innebär allt ifrån personlig omvårdnad och hemliv till att ledsaga på aktiviteter och utflykter. Vi arbetar för att skapa förutsättningar för den enskildas möjligheter att nå sina...
2023-05-31 2023-06-25
Ronneby kommun, Individ och familjeomsorg Intresseanmälan Jourhem
Ronneby kommun söker ett kontrakterat jourhem som har möjlighet att ta emot 1-2 barn i åldern 0-15. Ett jourhem är ett familjehem som tar emot akuta placeringar för kortare uppdrag. Som jourhem ska ni vara beredda att ta emot barn som på grund av olika akuta omständigheter har behov av placering. Det kan ske med mycket kort varsel på dygnets alla timmar. Som längst varar placeringen sex månader. Som jourhem har ni ansvar för barnets/barnens dagliga omvårdnad och att möta deras behov av känslomässigt stöd. Ni ansvarar även för att stödja sko...
2023-05-30 2023-06-30
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Hulta förskola
Tillsammans med kollegor i arbetslaget har du som förskollärare ansvar för den pedagogiska utbildningen på förskolan. Vi söker dig som är flexibel, positiv, gärna har ledaregenskaper och en god kommunikationsförmåga. Du arbetar för en utvecklande undervisning och utbildning i förskolan och det är Läroplanen som genomsyrar ditt förhållningssätt och arbetssätt i ord och handling.
2023-05-30 2023-06-18
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen 3 Förskollärare Backsippans förskola, Listerby
Som förskollärare har du huvudansvar för den pedagogiska verksamheten och för att utbildning och undervisning bedrivs i enlighet med målen i förskolans läroplan. Du ska tillsammans med övriga i arbetslaget främja alla barns utveckling och lärande samt erbjuda varje barn en trygg omsorg. Utbildningen präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
2023-05-29 2023-06-19
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen 3 Förskollärare Nyponhusets förskola, Johannishus
Som förskollärare har du huvudansvar för den pedagogiska verksamheten och för att utbildning och undervisning bedrivs i enlighet med målen i förskolans läroplan. Du ska tillsammans med övriga i arbetslaget främja alla barns utveckling och lärande samt erbjuda varje barn en trygg omsorg. Utbildningen präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
2023-05-29 2023-06-19
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Speciallärare, inriktning språk, skriv och läsutveckling
Nu söker vi en speciallärare med inriktning språk, skriv och läsutveckling till Havelidens skola. Som speciallärare på Havelidens skola har du ett nära samarbete med lärare i F-3, där du kommer att vara en del av arbetslaget. Du är en sammanhängande länk vid övergångarna mellan förskoleklass till årskurs 1 samt årskurs 3 till årskurs 4. Du arbetar individuellt och i grupp med elever i behov av särskilt stöd för att nå högre måluppfyllelse. Du kartlägger elevers olika behov och ansvarar för, utför och följer upp åtgärdsprogram samt har kontinu...
2023-05-29 2023-06-12
Cura Individutveckling Behandlare Sjöarp 75 %
Som behandlare stöttar du klienten med personlig omvårdnad och en meningsfull vardag och fritid. Du följer klienten hela dagen, även i den dagliga verksamheten där sysselsättningen anpassas efter klientens egna behov och förutsättningar. För att skapa trygghet för klienterna använder vi tydliggörande pedagogik, som har sitt ursprung i TEACCH-pedagogiken, samt lågaffektivt bemötande och MI.
2023-05-25 2023-06-11
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Ämneslärare i matematik och NO-ämnena, åk 7-9, Bokelundsskolan
Du undervisar i åk 7-9 i matematik och NO och tillhör samtidigt ett ämneslag med nio andra ma/NO-lärare. I ämneslaget samarbetar ni kring era gemensamma ämnen och med elevvård. I tjänsten ingår ett delat klassföreståndarskap med tillhörande ansvar för utvecklingssamtal och elevvård. Till ämneslagets hjälp finns stöd av specialpedagog. Som lärare hos oss erbjuds du ett varierat arbete där du kommer att ha ansvar för planering, genomförande och utvärdering av dina lektioner. Tillsammans med dina kollegor i ämneslaget och i våra årskurs-team plan...
2023-05-25 2023-06-16
Ronneby kommun, Grundskola Resurs till AST gruppen på Parkdalaskolan
Du kommer att arbeta som resurs tillsammans med andra resurspersoner samt pedagoger i AST gruppen på Parkdalaskolan åk 4-9. AST gruppen är en särskild undervisningsgrupp med elever som har diagnosen autism. Du kommer att arbeta i gruppen samt följa elever ut i undervisningen i sina ordinarie klasser.
2023-05-24 2023-06-09
Ronneby kommun Elevstödjare träningsskolan, Kuggebodaskolan
Träningsskolan är en del av grundsärskolan. Skolan ligger i natursköna Kuggeboda. Skolan är nyrenoverad och vi har väl anpassade lokaler för att kunna möta våra elevers behov. På träningsskolan läser eleverna till största delen mot grundsärskolans kursplan ämnesområden. Du kommer att ingå i ett arbetslag med både pedagoger och elevstödjare på träningsskolan på Kuggebodaskolan. Din uppgift är att underlätta, hjälpa och stödja eleverna. Du kommer också att arbeta viss tid på Kuggebodaskolans fritidshem. Arbetet skall utformas med hänsyn till el...
2023-05-24 2023-06-13
Ronneby kommun Sommarjobb serviceassistent
Inom Ronneby hemtjänst jobbar cirka 270 medarbetare som ger omvårdnad och service till ca 1600 vårdtagare i centrala Ronneby. Ronneby hemtjänst består av tio hemtjänstgrupper och en nattpatrull. Servicepersonalen arbetar för att Ronneby kommuns medborgare ska få beviljade insatser utförda på bästa sätt. Som medarbetare hos oss utför du serviceinsatser som till exempel: städ, tvätt, inköp och fönsterputs i ordinärt boende. Arbetet är stundtals fysiskt krävande.
2023-05-17 2023-06-11
Ronneby kommun, Kanslienheten Kommunjurist
Tycker du det är givande och roligt att förmedla kunskap kring komplexa frågeställningar? Trivs du som bäst när arbetsdagen är variationsrik och arbetsuppgifterna är omväxlande? Som kommunjurist kommer du att verka inom samtliga förekommande rättsområden inom kommunen och de kommunala bolagen. Arbetet består av bl. a. juridisk rådgivning, rättsliga utredningar, framtagande av reglementen m. fl. styrande dokument samt upprättande, tolkning och granskning av avtal. Du kommer även att upprätta yttranden och ta fram förslag till beslut till kommu...
2023-05-16 2023-07-16
Sölvesborgs kommun, Arbete- och välfärdsförvaltning Utredande socialsekreterare på Barn och familj
Som socialsekreterare på den utlysta tjänsten handlägger du utredningar och insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och enligt Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Det krävs att du har lätt för att samarbeta inom förvaltningen, men även med externa samarbetspartners exempelvis skola, sjukvård, polis med flera. Som socialsekreterare har du även ansvar för att följa upp de insatser som beviljas efter att en utredning har genomförts. Du har stöd av 1:e socialsekreterare och avdelningschef. Möjlighet till kompetensutveckling f...
2023-04-24 2023-06-30
Miljöförbundet Blekinge Väst Miljö- och hälsoskyddsinspektör med inriktning mot miljöskyddstillsyn
Du kommer att arbeta i vår miljöskyddsavdelning med tillsyn av miljöfarliga verksamheter. Arbetet innebär handläggning, inspektioner, rådgivning och beslutsfattande i ärenden. Som inspektör genomför du och utvecklar en tillsyn som ger önskad effekt så att lagstiftningens syfte uppnås. Du arbetar både självständigt och i grupp med dina kollegor. I rollen ingår även dagliga kontakter med privatpersoner, företag och kommunala förvaltningar som behöver information, vägledning och hjälp med att tolka relevant lagstiftning.
2023-03-14 2023-06-11
Cura Individutveckling Extraarbete på Cura Individutveckling
Våra verksamheter är i ständigt behov av personal som snabbt kan hoppa in och jobba t ex då ordinarie personal är ledig eller på utbildning. Vi söker dig som har ett bemötande som präglas av respekt och värme. Du vill, som en del av Cura Individutveckling, vara med och skapa en trygg och välfungerande miljö för våra klienter, elever, ungdomar, barn och familjer.
2023-02-27 2023-08-20
Cura Individutveckling Spontanansökan Cura Individutveckling
Vi hjälper människor att växa! Cura verkar i huvudsak inom de psykosociala och neuropsykiatriska områdena där vi bland annat erbjuder vård-, omsorgs- och behandlingsinsatser för barn, ungdomar och familjer. Inom området autism och Aspergers syndrom erbjuder vi gymnasieutbildning med internat liksom gruppboende och daglig verksamhet. Vi har lång erfarenhet och ett brett kunnande inom våra områden. Vår värdegrund baseras på värdeorden bemötande, engagemang, trygghet, utveckling och professionalitet. Ibland behöver vi bli fler för att förstärka e...
2023-02-27 2023-08-20
Ronneby kommun, Vård och Omsorgsförvaltningen Legitimerade sjuksköterskor sökes till hemsjukvården Ronneby kommun
Som sjuksköterska hos oss arbetar du med hemsjukvård i ordinärt boende men också på kommunens omsorgsboenden, med patienten i centrum. Vi arbetar med medicinska bedömningar, läkemedelshantering samt stöd och rådgivning till omvårdnadspersonal. Som sjuksköterska arbetar du självständigt men du är också en viktig del av teamet kring patienten. Omställningen till Nära Vård innebär att fler patienter vårdas i större utsträckning i sitt hem och vi utför mer kvalificerad vård i hemmet, där du samordnar, planerar och genomför hälso- och sjukvårdsins...
2023-02-24 2023-07-31
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Yrkeslärare till Flygteknikutbildningen
Vi söker nya medarbetare till Flygteknikutbildningen. Du förväntas vara delaktig i och ta stort ansvar för utvecklingen av både enskilda kurser som skolan i sin helhet. Dig som vi söker är flygtekniker/instruktör för undervisning av blivande flyg- och helikoptertekniker och som vill vara med och utveckla utbildningen och skolan. Skolan arbetar som en enhet så även om rekryteringen primärt är riktad mot yrkeshögskolan så ingår såväl utbildning av gymnasieelever som yrkeshögskoleelever i arbetsuppgifterna. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå a...
2023-02-09 2023-06-11
Ronneby kommun, Vård och Omsorgsförvaltningen Legitimerade sjuksköterskor sökes till hemsjukvården Ronneby kommun kväll/natt
Som sjuksköterska hos oss arbetar du med hemsjukvård i ordinärt boende men också på kommunens omsorgsboenden. Vi arbetar med medicinska bedömningar, telefonrådgivning, medicintekniska hjälpmedel, läkemedelshantering samt stöd och rådgivning till omvårdnadspersonal. Vi ser att du som arbetar jourtid är självständig och med hög förmåga till samverkan och samarbete. Du ingår i patientvården och kommunicerar med sjukvården som arbetar dagtid. Omställningen till Nära Vård innebär att fler patienter vårdas i större utsträckning i sitt hem och vi ut...
2023-01-13 2023-07-31
1 2 >