Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb Blekinge


Här hittar du alla lediga jobb i Blekinge inom offentlig sektor. Du kan lätt katigorisera dina sökningar ovan. Välj antingen ett brett område, som hälso- och sjukvård eller pedagogiskt arbete, eller gör en mer specifik sökning under varje kategori. Vi har den bästa listningen för offentliga jobb Blekinge, så är du i tagen att söka jobb i Blekinge, börja leta här. Du kommer hitta en mängd lediga arbeten och förhoppningsvis något som passar just dig.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ronneby kommun, Teknik, Fritid- och Kulturförvaltningen Fritidsgårdarna i Ronneby Kommun söker fritidsledare/socialpedagog
I rollen som fritidsledare kommer du att arbeta på våra fritidsgårdar, tjänsten omfattar dag- och kvällstjänstgöring samt viss helgtjänstgöring. Arbetet kräver att du är närvarande, inkännande och att du ser till ungdomarnas behov både i grupp och individuellt. Du jobba för att skapa starka relationer och jobba med att motivera och engagera ungdomarna i det aktiva skapandet, kunna tillgodose ungdomarnas intressen, behov och idéer. Vi lägger stor vikt vid samarbete mellan olika verksamheter i kommunen och som fritidsledare ingår du i ett tea...
2022-09-21 2022-10-16
Ronneby kommun, Kostenhet Kock
Som kock i personalpoolen går du in och täcker upp vid sjukdom och ledighet. Arbetsuppgifterna kan variera mycket beroende på vilket kök du ska vara i. Du kan komma att arbeta ensam, med allt ansvar det innebär ena dagen till att vara i ett kök med flera medarbetare andra dagen. Du kommer att befinna dig i tillagningskök, mottagningskök eller serveringskök med varierande arbetsuppgifter. Du kommer att utföra alla förekommande arbetsuppgifter inom kök och restaurang, så som matlagning (inkl. specialkost), beredning utav salladsbuffé, servering u...
2022-09-21 2022-10-15
Ronneby kommun Lärare i fritidshem/fritidspedagog, Fredriksbergsskolan
Du kommer att planera och leda verksamhet i fritidshemmet tillsammans med en arbetsgrupp.
2022-09-21 2022-10-09
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Rektor till vuxenutbildningen
Nu söker vi en rektor till vuxenutbildningen. Som rektor har du VEPA-ansvar för din skolenhet, dvs. verksamhets-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar för de program du ansvarar för. Till stöd i ditt arbete har du, förutom verksamhetschef, ett administrativt stöd i områdeskansliet. Tillsammans med övriga rektorer ingår du i verksamhetsområdets ledningsgrupp. Utbildningskansliet bistår också med stöd i specifika frågor. Vill du ha det viktiga uppdraget att tillsammans med din personal påverka människors framtid och via utbildning ge dem...
2022-09-21 2022-10-09
Sölvesborgs kommun, Kommunledningsförvaltningen Trygghetsvärd
Trygghetsvärd är en flexibel operativ resurs som ska arbeta för att öka och trygga den sociala närvaron i Sölvesborgs kommun. Arbetet är främst av främjande och förebyggande karaktär. Som trygghetsvärd arbetar ni i par och ni förflyttar er inom kommunen i tydligt uppmärkta fordon och arbetskläder. Uppdraget kräver arbetstider på dagar, kvällar och nätter, vardagar och helger. Arbetstiden förläggs utifrån ett sjuveckorsschema. Som Trygghetsvärd arbetar du genom synlighet, närvaro och tillgänglighet för att skapa en ökad trygghet i kommunen oc...
2022-09-21 2022-10-05
Sölvesborgs kommun, Arbete- och välfärdsförvaltning Utredande socialsekreterare på Barn och familj
Som socialsekreterare på den utlysta tjänsten handlägger du utredningar och insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och enligt Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Det krävs att du har lätt för att samarbeta inom förvaltningen, men även med externa samarbetspartners exempelvis skola, sjukvård, polis med flera. Som socialsekreterare har du även ansvar för att följa upp de insatser som beviljas efter att en utredning har genomförts. Du har stöd av 1:e socialsekreterare och avdelningschef. Möjlighet till kompetensutveckling f...
2022-09-19 2022-11-06
Länsstyrelsen Blekinge Vi söker två vattenhandläggare
I vårt uppdrag jobbar vi för att bevara den biologiska mångfalden och skydda den fina natur som vi har i Blekinge. Vi samverkar internt och med andra myndigheter för att skapa en samsyn för ett hållbart och attraktivt Blekinge. Du kommer att ingå i ett team bestående av 4 personer. I tjänsten kommer du arbeta som vattenhandläggare med tillsyn och prövning av vattenverksamheter. I arbetet ingår att hantera inkomna anmälningsärenden om vattenverksamhet enligt miljöbalken. Det kan vara till exempel anläggande av bryggor, våtmarker, sjökablar ell...
2022-09-16 2022-10-07
Ronneby kommun, Grundskola Pedagog/ Speciallärare till grundsärskolan på Kallingeskolan
Nu söker vi en pedagog/ speciallärare som vill bli en del av vår fantastiska verksamhet på Kallingeskolan. Du kommer att ingå i arbetslag åk 5-9 med pedagoger och elevstödjare på grundsärskolan. Grundsärskolan ligger på Kallingeskolan med närhet till idrottshall, simhall, ishall och naturen. På Kallingeskolan finns också grundskola från förskoleklass till åk 9. I ditt uppdrag som pedagog/ speciallärare ingår det att planera, genomföra lektioner och utvärdera det pedagogiska arbetet enskilt samt i arbetslag. Du ska även hitta strategier för att...
2022-09-16 2022-10-16
Sölvesborgs kommun, Kommunledningsförvaltningen Kock inom Måltidsservice Sölvesborgs kommun
I arbetet ingår det matlagning, dietkost, egenkontroll, beställningar, diskning liksom övriga vanliga uppgifter i ett storkök. På Slottsgården lagar man mat till särskilt boende, matdistribution och daglig verksamhet.
2022-09-16 2022-09-25
Sölvesborgs kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Leg. sjuksköterska
Sölvesborgs kommun söker en engagerad Sjuksköterska som kommer att ingå i ett tvärprofessionellt team. Vi erbjuder ett varierande, engagerande och stimulerande arbete. Som sjuksköterska ansvarar du för bedömning, genomförande och uppföljning av kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser. Du kommer att vara anställd i Hälso- och sjukvårdsorganisationen där det arbetar flera sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter inom både särskilt boende, korttidsboende, hemsjukvård och funktionshinder. Vi lägger stort fokus kring samverkan med and...
2022-09-15 2022-09-29
Ronneby kommun, Funktionsstöd Stödpedagog till Gruppbostad LSS
Handleda och implementera pedagogiska arbetssätt i det brukarnära arbetet. Ansvara för att det pedagogiska arbetet utvecklas i nära samarbete med metodutvecklare och kollegor. Ur ett brukarperspektiv arbeta med värdegrund och kvalitet som främjar brukarens delaktighet, självbestämmande och integritet. Handleda kollegor i att skriva och uppdatera genomförandeplaner och social dokumentation. Arbeta för att olika typer av alternativ kompletterande kommunikation implementeras i verksamheten. Att aktivet samarbeta och skapa goda relationer med ext...
2022-09-14 2022-09-30
Länsstyrelsen Blekinge Miljöhandläggare med inriktning mot Seveso
Har du ett stort driv, gillar mötet med människor och vill göra skillnad på jobbet varje dag? Vill du jobba med att utveckla miljöområdet tillsammans med en grupp engagerade och kunniga kollegor? Då har du hittat rätt! I vårt uppdrag jobbar vi för att förebygga olägenheter kopplade till miljöfarliga verksamheter och bidra till människors hälsa och miljö i Blekinge. Vi samverkar internt och med andra myndigheter för att skapa en samsyn för ett hållbart och attraktivt Blekinge. I rollen ingår både tillsyn och strategiskt arbete, vilket sker h...
2022-09-14 2022-10-05
Länsstyrelsen Blekinge Miljöhandläggare
Har du ett stort driv, gillar mötet med människor och vill göra skillnad på jobbet varje dag? Vill du jobba med att utveckla miljöområdet tillsammans med en grupp engagerade och kunniga kollegor? Då har du hittat rätt! I vårt uppdrag jobbar vi för att förebygga olägenheter kopplade till miljöfarliga verksamheter och bidra till människors hälsa och miljö i Blekinge. Vi samverkar internt och med andra myndigheter för att skapa en samsyn för ett hållbart och attraktivt Blekinge. I rollen ingår både tillsyn och strategiskt arbete, vilket sker h...
2022-09-14 2022-10-05
Ronneby kommun, Grundskola Administratör grundskola centrala Ronneby
Dina arbetsuppgifter kommer omfatta bland annat fakturering, personaladministrativa och ekonomiska system. Arbetsuppgifterna innefattar också administrativt stöd och service mot rektor, medarbetare, elever och allmänhet. Tjänsten riktas mot grundskolor i centrala Ronneby.
2022-09-14 2022-10-02
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare till Hallabroskolan
Du kommer ingå i arbetslag som arbetar i åk 1-3 och 4-6. Dina huvudsakliga uppgifter är att planera och genomföra undervisning för ett fåtal elever, i samarbete med övriga lärare i arbetslaget. Du kommer också att vara delaktig i våra övergripande skolutvecklingsprocesser.
2022-09-14 2022-09-28
Ronneby kommun, Grundskola Lärare i Sva /Sv åk 4-6
Du kommer att undervisa Sv/Sva på Parkdalaskolan i Ronneby, i tjänsten ingår även bild och Hemkunskap. Parkdalskolan är en ny 4-9 skola som ingår i Ronneby kommuns satsning "Framtidens skolor".
2022-09-14 2022-10-31
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Specialpedagog förskola
Du kommer att arbeta som specialpedagog inom förskoleverksamheten i Ronneby, i första hand mot förskolorna i Bräkne-Hoby och norra Ronneby. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med rektor. Du kommer även att ingå i en grupp med specialpedagoger som arbetar mot övriga förskolor i kommunen. Vi strävar mot en likvärdig förskola för alla barn samt ett systematiskt barnhälsoarbete med fokus på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med tidiga insatser. Du kommer att arbeta utifrån såväl organisations- som grupp- och individperspektiv. Di...
2022-09-14 2022-09-30
Ronneby kommun Lärare 4 - 6, Slättagårdsskolan Kallinge
Vi söker nu en lärare till arbetslag 4 - 6 på Slättagårdsskolan. På Slättagårdsskolan arbetar vi i möjligaste mån med tvålärarsystem, där två klasslärare delar ansvar för en klass. Tillsammans med din klasslärarkollega och övriga arbetslaget ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisning för att ge våra elever de bästa möjligheter att nå goda resultat. Du kommer också att vara delaktig i våra övergripande skolutvecklingsprocesser.
2022-09-13 2022-09-25
Länsstyrelsen Blekinge Handläggare inom förorenade områden
Du kommer tillsammans med andra handläggare på Funktionen för Tillsyn och prövning arbeta för att uppnå och säkerställa en giftfri miljö. Dina arbetsuppgifter blir att bedriva tillsyn över förorenade områden, hantera bidrag samt att granska inkomna rapporter, utredningar och riskbedömningar. Fokus är på förorenade områden och att dessa områden utreds och vid behov efterbehandlas så att de inte längre utgör en risk för människors hälsa och miljö. I arbetet ingår även tillsynsvägledning och stöd till kommunala tillsynsmyndigheter. Arbetet är sjä...
2022-09-13 2022-10-04
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Skolkurator
Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande, elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Som skolkurator är du en del av elevhälsoteamet med specialpedagog, rektor och skolsköterska. Förutom att driva arbetet i skolans elevhälsoteam är exempel på arbetsuppgifter: · Tillsammans med mentorerna planera och hålla i klassaktiviteter med teman som sammanhållning, konflikthantering och värdegrund · Samverka med myndigheter som socialtjänst, BUP och habiliteringen · Stöttande, stödjande och framåtsyftande elevsamtal Vi söke...
2022-09-12 2022-10-02
Ronneby kommun, Grundskola Speciallärare Hobyskolan
Du kommer att tjänstgöra som speciallärare för åk f-6 samt vara en del i skolans elevhälsoteam och ha ett nära samarbete med speciallärare och specialpedagog på skolan men också ett samarbete med speciallärare på Saxemaraskolan. I tjänsten som speciallärare kommer du att genomföra, eller vara specialpedagog behjälplig, kartläggningar och pedagogiska utredningar. Du kommer också att arbeta med elever i behov av extra stöd, enskilt och i grupp eller i klass. Du kan komma att jobba med elever i stora svårigheter som tex NPF-diagnoser. Som specia...
2022-09-12 2022-09-26
Länsstyrelsen Blekinge Vi söker en vattenskyddshandläggare
För att skydda vårt dricksvatten mot föroreningar finns möjlighet att bilda vattenskyddsområden. Ett vattenskyddsområde är ett formellt skydd som fastställs med stöd av miljöbalken. Vattenskyddsområden har en geografisk avgränsning och kopplat till vattenskyddsområdet finns olika föreskrifter till skydd för vattnet. Det kan innebära begränsningar av hur marken får användas och av hur till exempel kemikaliska produkter och avfall får hanteras. För en verksamhet eller åtgärd kan det gälla förbud, tillstånd eller anmälningsplikt. Vattenskyddsområd...
2022-09-12 2022-10-02
Sölvesborgs kommun, Kommunledningsförvaltningen Kock inom Måltidsservice Sölvesborgs kommun
I arbetet ingår det matlagning, dietkost, egenkontroll, beställningar, diskning liksom övriga vanliga uppgifter i ett storkök.
2022-09-08 2022-09-25
Sölvesborgs kommun, Kommunledningsförvaltningen Mediepedagog
Vi vill att du ska arbeta med digitaliseringsprocesser inom biblioteksverksamheten. Du ska utveckla, planera, genomföra och utvärdera olika mediepedagogiska projekt för barn och ungdomar mellan 6-22 år. Du ska visa de möjligheter som finns att skapa berättelser med hjälp av digitala verktyg. Det kan exempelvis handla om workshops i digitalt berättande, handledning av ungdomar i olika kreativa uttryck, filmprojekt och andra publika evenemang. Projekten ska verka för att stärka barnens språk, till exempel genom att använda berättelser ur böcker.
2022-09-08 2022-10-10
Ronneby kommun, Kostenhet Intresseanmälan vikariat kock eller köksbiträde
Vill du vara med och arbeta i en kommun som förstår måltidens värde? Vi har en central kostorganisation och håller på att bygga flera tillagningskök. I Ronneby värnar vi om miljön och satsar på ekologisk och klimatsmart mat som naturliga inslag på menyn. Vi utvecklar oss mot att servera säsongsanpassad, genomtänkt och varierad mat gjord på färska råvaror med hög kvalitet samt att bemöta våra gäster med en god service och ett gott bemötande.
2022-09-07 2023-01-11
1 2 >