Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb Blekinge


Här hittar du alla lediga jobb i Blekinge inom offentlig sektor. Du kan lätt katigorisera dina sökningar ovan. Välj antingen ett brett område, som hälso- och sjukvård eller pedagogiskt arbete, eller gör en mer specifik sökning under varje kategori. Vi har den bästa listningen för offentliga jobb Blekinge, så är du i tagen att söka jobb i Blekinge, börja leta här. Du kommer hitta en mängd lediga arbeten och förhoppningsvis något som passar just dig.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ronneby kommun, Vård och Omsorgsförvaltningen Varmhjärtad fysioterapeut med öppet sinne? Då är det dig vi letar efter till Ronneby Kommun!
Då en av våra stjärnor bestämt sig för att lysa upp nordligare breddgrader söker vi dig som kan ta hennes plats i laget. För att trivas hos oss behöver du ha nära till skratt, vara driven och omtänksam, uppskatta att den ena dagen inte är den andra lik och också ha en kreativ ådra. Om du har alla dessa fina egenskaper och förmågor, och gärna några ytterligare, får du av oss en underbar gemenskap i en sprakande grupp av människor med olika bakgrunder och erfarenheter. Hos oss gläds vi åt varandras framgångar och krokar arm i motvind. Lagandan gö...
2023-12-05 2024-01-31
Ronneby kommun Förvaltningschef Miljö- och byggnadsförvaltningen
Hos Ronneby kommun erbjuds du möjlighet att med stor frihet kunna forma och utveckla din verksamhet i en kommun med korta beslutsvägar, där chefer och medarbetare uppmuntras att lära, växa och bidra med kunskap. I ditt uppdrag som förvaltningschef leder och utvecklar du kommunens miljö- och bygglovsverksamhet in i framtiden. Förvaltningen ansvarar för bland annat prövning och tillsyn enligt plan och bygglagen, prövning och tillsyn enligt miljöbalken, tobakstillsyn, kontroll enligt livsmedelslagstiftningen. I rollen ingår resultatansvar för ...
2023-12-08 2024-01-02
Ronneby kommun, Grundskola Lärare i engelska och idrott till Kallingeskolan 7-9
Du kommer att undervisa i ämnena engelska och idrott. I tjänsten kan det ingå både undervisning i en mindre grupp och i helklass. Du kommer även att vara mentor i en klass tillsammans med en annan personal. På Kallingeskolan 7-9 ingår alla i ett arbetslag respektive ett ämneslag.
2023-12-08 2023-12-19
Boverket, IT-enheten IT- och informationssäkerhetsspecialist
Som IT- och informationssäkerhetsspecialist kommer du att leda, samordna och driva informations- och it-säkerhetsfrågor på strategisk, taktisk och operativ nivå i enlighet med Boverkets ledningssystem och de krav som ställs från MSB och andra myndigheter. Rollen innebär att du tar fram och vidareutvecklar interna rutiner, processer och styrdokument samt leder och samordnar uppföljning av regelverk och kravställning kopplat till informationssäkerhet och IT-säkerhet. Du kommer även att arbeta löpande med riskanalyser och leda arbetet kring hanter...
2023-12-07 2024-01-01
Ronneby kommun, Arbete och välfärd Stödpedagog till Servicebostad
Som Stödpedagog förväntas du vara drivande i det kvalitativa och pedagogiska arbetet i verksamheten. Du ansvarar för att utveckla det pedagogiska arbetet i verksamheten samt implementera ett reflekterande förhållningssätt. Det handlar om att utveckla metoder och strategier på individ, grupp och samhällsnivå utifrån verksamhetens mål och gällande lagstiftning. Du ska tillsammans med den övriga personalen i det direkta vardagsarbetet erbjuda stöd och vägledning i att möta varje individs behov, förmåga, önskemål och intresse.
2023-12-06 2023-12-27
Ronneby kommun, Grundskola Elevstödjare, Parkdalaskolan 7-9
Du kommer att stötta flera elever i en klass. Du kommer ingå i ett arbetslag bestående av flera elevstödjare. Arbetet skall utformas med hänsyn till elevernas behov och förutsättningar i inlärningssituationer och i det sociala samspelet. En viktigt del i arbetet är att stimulera och motivera eleverna att utveckla sina förmågor och skapa möjligheter för lärande. Du ska även främja ett nära samarbete med övrig personal på skolan samt med vårdnadshavare. Vi söker dig som trivs med ditt yrkesval och har stor lust att utvecklas och lära mer. Vi lä...
2023-12-06 2023-12-18
Ronneby kommun, Funktionsstöd Stödassistent till Sevicebostad
Arbetet utgår alltid från individuella behov och syftar till att varje individ ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. I arbetet ingår stöd, omvårdnad, läkemedelshantering, dokumentation och rapportering. Du kommer att arbeta utifrån genomförandeplaner som är upprättade efter individernas behov. Detta förutsätter att du kan samarbeta med HSL-personal, enhetschefer, kollegor och andra professioner runt individen samt att du följer verksamhetens aktuella rutiner. Vi ser att du har personliga egenskaper som att vara kreativ och flexi...
2023-12-06 2023-12-27
Ronneby kommun, Funktionsstöd Enhetschef inom Funktionsstöd
Vi på Ronneby kommun erbjuder dig en spännande och utvecklande tjänst inom Arbete-och välfärdsförvaltningens verksamhet Funktionsstöd. Funktionsstöd är en verksamhet som älskar att ständigt utvecklas och vi är just nu inne i en spännande expansiv fas när vår verksamhet växer. Vi utökar nu vår ledningsgrupp med ytterligare en enhetschef. Vi söker dig som har ett brinnande intresse för rekrytering och bemanningsplanering. Vår verksamhet arbetar för att tillförsäkra att individens behov alltid sätts i fokus och individens självbestämmande och ...
2023-12-01 2023-12-31
Boverket, IT-enheten IT-specialister
Då tre av våra medarbetare går vidare till nya utmaningar behöver vi förstärka vår IT-förvaltningsorganisation med nya utvecklingsorienterade IT-specialister/tekniska systemförvaltare. I rollen som IT-specialist kommer du ingå i ett eller flera förvaltningsteam som leds av våra förvaltningsledare IT och som arbetar nära Boverkets sakverksamhet. Tillsammans säkerställer vi att systemen levererar verksamhetsnytta. Vi arbetar enligt systemförvaltningsmodellen PM3. Som IT-specialist arbetar du med IT-systemen ur ett tekniskt perspektiv. Exempel på...
2023-12-01 2024-01-01
Boverket, Stöd och bidrag Jurister för bidrags- och tillsynsärenden
Är du jurist och intresserad av samhällsutveckling? Till våra verksamheter inom stöd- och bidrag samt tillsyn söker vi nu 3-4 jurister som kan förstärka arbetslagen i Karlskrona under 2024. Båda verksamheterna arbetar med handläggningsärenden, där du kommer att bidra med din juridiska och analytiska kompetens. Förekommande arbetsuppgifter: • Juridisk handläggning av bidragsansökningar, att ta fram underlag till beslut, delta i beslutsgrupper samt genomföra uppföljningar. • Handläggning av proaktiva och reaktiva tillsynsärenden inom bland anna...
2023-12-01 2024-01-01
Ronneby kommun, Fritid och Kulturenheten Föreningskoordinator
Vi söker nu en föreningskoordinator som på ett samverkande sätt ska ansvara för att möjliggöra utvecklingen av kultur- och idrottsföreningarna i Ronneby kommun. För att trivas i rollen bör du vara en person som har förmåga att skapa hållbara relationer genom att vara lösningsfokuserad och lyhörd. Genom din kunskap och förståelse för ideell föreningsverksamhet bidrar du till att föreningarna ges efterfrågat stöd och utmanas att ta nästa steg i föreningens utveckling. Du är en av förvaltningens representanter gentemot föreningarna och representer...
2023-12-01 2023-12-29
Sölvesborgs kommun, Arbete- och välfärdsförvaltning Fritidsledare/Socialpedagog till förebyggande enheten för barn och unga
Om du som oss gillar att hänga med ungdomar och vara en trygg vuxen i deras liv, stötta dem på vägen, skratta tillsammans med dem och finnas där med ett stort hjärta när det behövs. Om du som oss tror på ungdomarna och inser att de är vår framtid. Om du vill vara en del av deras utveckling och har en förmåga att vara lyhörd för deras behov så har vi en tjänst för dig! Vi driver två kommunala fritidsgårdar i Sölvesborgs kommun - Skofabriken i centrala Sölvesborg och Fritan i Mjällby - där du jobbar två kvällar i veckan i en öppen verksamhet som...
2023-11-30 2023-12-14
Ronneby kommun, Skolområde Gymnasieskola/ Vuxenutb Vikarierande yrkeslärare till hästinriktningen på Blekinge Naturbruksgymnasium
Du kommer först och främst att undervisa gymnasieelever som har valt hästinriktningen på Blekinge Naturbruksgymnasium. Tjänsten kräver ett stort intresse av att lära ut, där såväl teoretisk som praktisk undervisning ingår i de olika hästkurserna. Innehållet i utbildningen utgår från skolverkets läroplan med syfte, centralt innehåll och betygskriterier i de olika kurserna. Du kommer att få stöttning med planeringen av samtliga kurser samt kring bedömning av eleverna. Det finns ytterligare två lärare inom hästinriktningen som kommer att hjälpa ...
2023-11-29 2023-12-12
Sölvesborgs kommun, Arbete- och välfärdsförvaltning Barnsekreterare på Barn och familj
Vi på barn och familj söker en barnsekreterare då en kollega ska gå vidare till nya utmaningar. Vi är totalt 14 medarbetare inom avdelningen. Tre barnsekreterare, två familjehemssekreterare, sex utredande socialsekreterare, en socialsekreterare i mottagningsenheten samt en 1:e socialsekreterare,. Som barnsekreterare har du ansvar för att följa upp familjehemsplacerade barn både enligt SoL och LVU. Du hanterar alla förekommande frågor som kan uppstå i barnets liv samt överväganden och omprövningar av familjehemsplaceringar. Det krävs att du ...
2023-11-27 2024-01-14
Ronneby kommun Biståndshandläggare till myndighetskontoret
På myndighetskontoret arbetar biståndshandläggare och avgiftshandläggare. Verksamheten är organiserad inom verksamhetsområdet Hemsjukvård och myndighet. Huvuddelen av verksamheten omfattas av Lagen om valfrihet både inom kommunal och privat regi. Vill du ha ett meningsfullt arbete med fina kollegor så är detta tjänsten för dig. Arbetet som biståndshandläggare innebär möten med olika människor och ställer krav på social förmåga, att vara lyhörd och intresserad av att skapa bra möten. För att lyckas med detta behövs förmåga att skapa tydlighet o...
2023-11-27 2023-12-15
Cura Individutveckling Semestervikarier till Villa Mjällby
Vi söker dig som bemöter andra med respekt och värme. Du vill vara med och skapa en trygg och välfungerande miljö för ungdomarna. De vi möter kan på grund av tidigare erfarenheter och trauma ha ett utmanande beteende och ibland agera ut. Som behandlare medverkar du i att ge ungdomarna omvårdnad och behandling. Du kommer att arbeta med praktiskt klientarbete, du har samtal och gör aktiviteter tillsammans med ungdomarna. I arbetet ingår dokumentation som genomförandeplaner, journaler och månadsrapporter. Du kommer också att ha kontakt med andra ...
2023-11-24 2024-02-29
Ronneby kommun, Fastighetsenhet Vaktmästare till Fastighetsenheten
I arbetsuppgifterna ingår bland annat skötsel av maskinteknisk utrustning i ishall, idrottsanläggningar och på badanläggningar. Infattar även badvaktsarbete. Du ansvarar även för skötsel av kommunens skolor och fastigheter. I uppdraget ingår ansvar för larm, nycklar och lås på enheten du arbetar. Kvälls- och helgarbete förekommer.
2023-11-24 2023-12-17
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Speciallärare till AST-gruppen
AST- gruppen är en kommungemensam särskild undervisningsgrupp med placering på Kallingeskolan. Det finns tio elevplatser och det är elever från årskurs 4-9. Som speciallärare i vår AST-grupp ska du arbeta som speciallärare samt med förekommande specialpedagogiska arbetsuppgifter på organisations-, grupp- och individnivå. Du ska kunna göra pedagogiska kartläggningar, dokumentera, handleda personal och även undervisa elever enskilt och i grupp. Arbetet sker i nära samarbete med övriga pedagoger, elevstödjare och elevhälsoteamet. En viktig del i...
2023-11-24 2023-12-15
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i sång
Som vår sånglärare förväntas du planera och genomföra inspirerande undervisning, anpassad efter elevernas individuella behov och nivåer. Du kommer att undervisa både enskilt och i grupp samt ackompanjera dina elever på piano under lektioner och på konserter. Din passion för undervisning är avgörande, och vi ser fram emot att du inspirerar eleverna att utforska och utveckla sin musikaliska talang i olika genrer, där rock/pop för närvarande är mycket populärt. Om du har kunskaper inom grundläggande ljudteknik är det en fördel. Vi värdesätter ...
2023-11-24 2023-12-14
Ronneby kommun, Arbete och välfärd Socialsekreterare
Våld i nära relationer. Som socialsekreterare på Sesam kommer du att arbeta med handläggning och behandling samt med information och utbildning gällande våld i nära relation. Sesam har ansvar för att utreda vuxna som blivit utsatta för våld i nära relation och vilket behov de har. Sesam är en del av Vuxenenheten som innehåller 13 medarbetare, enheten präglas av ett nära och flexibelt samarbete. Du kommer att få stöd och handledning i vardagen av enhetens chef och erfarna kollegor. Dessutom deltar du i extern handledning tillsammans med dina...
2023-11-23 2023-12-17
Ronneby kommun, Funktionsstöd Funktionsstöd söker Leg. sjuksköterska
I arbetsuppgifterna ingår att leda och samordna förebyggande insatser, medicinska bedömningar och sjukvårdande insatser samt att samverka med aktuella aktörer inom både kommunen och regionen. Vi behöver Dig som: - vill gå till jobbet och känna att du kan, och vill, göra skillnad för personer med funktionsvariation. - vill arbeta personcentrerat med personer inom LSS-verksamhetens särs...
2023-11-22 2023-12-31
Cura Individutveckling Semestervikarier till Notavillan
Vi söker dig som bemöter andra med respekt och värme. Du vill vara med och skapa en trygg och välfungerande miljö för utsatta barn och ungdomar. De vi möter kan på grund av tidigare erfarenheter och trauma ha ett utmanande beteende och ibland agera ut. Som behandlare på Notavillan medverkar du i att ge barn och ungdomar omvårdnad, skydd och behandling. Du kommer också att medverka i utredningsarbetet. På Notavillan jobbar du med praktiskt och konkret klientarbete där du har samtal och gör aktiviteter tillsammans med de boende. I arbetet ingår ...
2023-11-22 2024-02-29
Cura Individutveckling Semestervikarier till Sjöarp Gruppbostäder
Som behandlare stöttar du klienten med personlig omvårdnad och en meningsfull vardag och fritid. Du följer klienten hela dagen, även i den dagliga verksamheten där sysselsättningen anpassas efter klientens egna behov och förutsättningar. För att skapa trygghet för klienterna använder vi tydliggörande pedagogik, som har sitt ursprung i TEACCH-pedagogiken, samt lågaffektivt bemötande och MI.
2023-11-21 2024-02-29
Ronneby kommun, Arbete och välfärd Leg. Arbetsterapeut sökes till Funktionsstöd
I HSL-teamet, inom Funktionsstöd, på Arbete- och välfärdsförvaltningen får Du som arbetsterapeut ett självständigt och omväxlande arbete med individer som har beviljat stöd inom olika behovsområden i sin dagliga livsföring. Som arbetsterapeut ansvarar Du för rehabiliterande, habiliterande och förebyggande insatser för patienter i grupp-/servicebostäder och daglig verksamhet enligt LSS. Du arbetar för och med patienterna i team med fysioterapeut och sjuksköterska samt i nära samarbete med stödassistenter, stödpedagoger och chefer. I dina arbet...
2023-11-21 2023-12-31
Ronneby kommun Verksamhetsutvecklare Arbete och välfärd
Är du en strukturerad och analytisk person som har en tidigare bakgrund inom utrednings- och uppföljningsarbete? Trivs du bra i en roll där du får engagera dig i arbetsuppgifter som rör utvecklings- och förändringsarbete? Då kan du vara vår nya verksamhetsutvecklare! Tjänsten som verksamhetsutvecklare är en ny tjänst inom Arbete- och välfärdsförvaltningen. Du kommer att vara direkt underställd förvaltningschefen och arbeta nära förvaltningsledningen samt kvalitetsutvecklare. Rollen kommer att ha ett brett uppdrag där du kommer att arbeta me...
2023-11-20 2023-12-20
1 2 >