Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb Blekinge


Här hittar du alla lediga jobb i Blekinge inom offentlig sektor. Du kan lätt katigorisera dina sökningar ovan. Välj antingen ett brett område, som hälso- och sjukvård eller pedagogiskt arbete, eller gör en mer specifik sökning under varje kategori. Vi har den bästa listningen för offentliga jobb Blekinge, så är du i tagen att söka jobb i Blekinge, börja leta här. Du kommer hitta en mängd lediga arbeten och förhoppningsvis något som passar just dig.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sölvesborg Energi Miljö- och hållbarhetssamordnare
Miljö och hållbarhet är en integrerad del av allt arbete på Sölvesborg Energi. Vi står inför stora utmaningar och nya spännande projekt vad gäller miljöfrågor nu och i framtiden och behöver därför förstärka vår kompetens ytterligare inom det här området. Tjänsten är både operativ och strategisk och med hjälp av dina kunskaper inom miljö- och hållbarhetsfrågor kommer din insats ha stor betydelse för vårt miljöarbete framöver! Som miljö- och hållbarhetssamordnare kommer du att arbeta med miljöfrågor inom bolaget med strävan efter en hållbar ut...
2022-06-23 2022-08-15
Sölvesborgs kommun, Arbete- och välfärdsförvaltning Utredande socialsekreterare på Barn och familj
Som socialsekreterare på den utlysta tjänsten handlägger du utredningar och insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och enligt Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Det krävs att du har lätt för att samarbeta inom förvaltningen, men även med externa samarbetspartners ex. skola, sjukvård, polis med flera. Som socialsekreterare har du även ansvar för att följa upp de insatser som beviljas efter att en utredning har genomförts. Du har stöd av 1:e socialsekreterare och avdelningschef. Möjlighet till kompetensutveckling finns. H...
2022-06-22 2022-07-17
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Lärare i svenska samt franska och/eller tyska och spanska åk 6-9
Tjänsten innebär undervisning i svenska samt franska och/eller tyska och spanska. Som lärare hos oss erbjuds du ett varierat arbete. Du har ansvar för planering, genomförande och utvärdering av din undervisning. Tillsammans med dina kollegor bidrar du till att skapa en trygg och stimulerande arbetsmiljö, där både elever och vuxna trivs och har möjlighet att utvecklas. Du kommer att ingå i arbetslag och behöver därför trivas med att samarbeta med andra. Flexibilitet och möjlighet att se lösningar är viktiga egenskaper. Du skapar goda relation...
2022-06-21 2022-07-05
Ronneby kommun, Arbetsmarknad och Integration Gruppcoach för att stärka utrikesfödda kvinnor
Vägleda och coacha grupp av utrikesfödda kvinnor för att stärka individen och för att individen ska göra positiva stegförflyttningar. Du kommer planera studiebesök, arbetspraktik, utbildning etc. efter befintlig metodik . Språkstöd finns vid behov.
2022-06-21 2022-07-17
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Backarydsskolan söker lärare till lågstadiet
Du kommer ingå i ett arbetslag som arbetar i F-3, där du tillsammans med en kollega ansvarar för åk 1-2. I dina arbetsuppgifter ingår att planera, genomföra och utvärdera undervisning för att ge våra elever de bästa möjligheter att nå goda resultat. Du kommer också att vara delaktig i våra övergripande skolutvecklingsprocesser.
2022-06-21 2022-07-08
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Fritidsledare
Nu söker vi en fritidsledare till Högtofta fritidshem! Fritidsledarens huvudsakliga arbetsuppgifter är att skapa trygga och fungerande relationer mellan elever, planera, leda och vara aktivt deltagande i aktiviteter och arbeta med konflikthantering då det uppstår problem mellan barn. Arbetet sträcker sig under såväl skoltid som fritidshemstid. Högtofta skola har ett elevantal på drygt 80 elever från årskurs F till 6 och ligger vid Ryssbergets fot, i norra delen av Sölvesborgs kommun. Antalet inskrivna på fritidshemmet är ungefär 50 barn. Hög...
2022-06-20 2022-06-26
Ronneby kommun, Kostenheten Köksbiträde Nyponhuset
Vi söker köksbiträde till Nyponhusets förskola som har ett brinnande intresse för mat samt kunskap och erfarenhet av matlagning. I arbetsuppgifterna ingår att servera maten som kommer från Backsippans tillagningskök, förbereda frukost och mellanmål. Du ansvarar för ekonomi, beställningar, inköp, kvalitetssäkring av maten. Vi serverar ca 50 portioner varje dag. Även fakturahantering, egenkontroll och övriga förekommande sysslor i kök och restaurang såsom t ex. disk och städ ingår. Det ingår också att organisera och förbättra arbetsmetoder tills...
2022-06-20 2022-07-10
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Myrans förskola
Vi söker en förskollärare till Myrans förskola som är en förskola med en avdelning med barn i åldrarna 1-5 år. Som förskollärare har du huvudansvar för den pedagogiska verksamheten och för att utbildning och undervisning bedrivs i enlighet med målen i förskolans läroplan. Du ska tillsammans med övriga i arbetslaget främja alla barns utveckling och lärande samt erbjuda varje barn en trygg omsorg. Utbildningen präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
2022-06-20 2022-07-10
Ronneby kommun Fredriksbergsskolan söker lågstadielärare
Lärare på lågstadiet med pedagogiska uppdraget. På Fredriksbergsskolan arbetar vi utifrån "fredriksbergsmodellen" vilket innebär flerlärarsystem. Du kommer att samplanera med andra kollegor och ha ansvar för att leda det pedagogiska arbetet med eleverna. Det kollegiala lärandet är en av våra stödpelare för att alla elever får den röda tråden och likvärdig utbildning. Alla våra medarbetare är utbildade vilket ger bra kvalité i undervisningen. Vi jobbar mycket kring ledning och stimulans där vikten av det pedagogiska ledarskapet i klassrummet är ...
2022-06-20 2022-07-03
Ronneby kommun, Vård och Omsorgsförvaltningen Undersköterska inriktning psykiatri, Ågårdsbo
Vi söker undersköterskor som är lyhörda, engagerade och ansvarstagande. Det är viktigt att du som söker har en förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du har erfarenhet från psykiatrisk vård och har arbetat aktivt med lågaffektivt bemötande. Du kan anpassa ditt arbetssätt utifrån de behov som uppstår i relation till vårdtagarna på avdelningen. Du har förmåga att skapa och upprätthålla relationer till både vårdtagare, anhöriga och kollegor. Arbetet kräver flexibilitet och samarbete över gruppgränserna. Som undersköterska hos oss...
2022-06-20 2022-07-10
Ronneby kommun, Grundskola Lärare i so/svenska, Parkdalaskolan 7-9
Vi söker nu en lärare i svenska och so-ämnen. Du kommer att undervisa i ovanstående ämnen i åk 7-9. I arbetsuppgifterna ingår även mentorskap för elever i åk 7-9. Du ska dokumentera elevernas kunskapsutveckling i de digitala system som kommunen har. God datorvana är därför ett krav.
2022-06-17 2022-08-01
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare Hobyskolan åk 5
Undervisning på mellanstadiet, främst i åk 5. Tjänsten innebär undervisning i flera olika ämnen, utifrån kompetens och erfarenhet, samt mentorskap. Du förväntas ha ett nära samarbete med kollegor i ditt arbetslag, men även samarbete med övriga på skolan och ett nära samarbete med vårdnadshavare. I ditt uppdrag kan ingå viss undervisning med enskild elev. Du behöver också jobba i våra digitala system för tex planering, dokumentation och kränkningsanmälan.
2022-06-17 2022-06-26
Ronneby kommun, Individ och familjeomsorg Socialsekreterare till Vuxenenheten, Socialförvaltningen.
Nu söker vi en socialsekreterare till Vuxenenheten. Som socialsekreterare kommer du att ta emot och utreda ansökningar och anmälningar gällande vuxna, främst med missbruks- och beroendeproblematik. Du kommer också ha ansvar för att följa upp beslutade insatser. Vi arbetar i verksamhetssystemet Pro Capita/Lifecare. Vuxenenheten är en del av Socialförvaltningens Individ o Familjeomsorgsverksamhet och ansvarar för utredningar och insatser för vuxna med missbruk / beroende samt personer utsatta för Våld i Nära relationer och andra brottsoffer. Enh...
2022-06-15 2022-07-10
Ronneby kommun Legitimerade sjuksköterskor sökes till hemsjukvården Ronneby kommun
Som sjuksköterska hos oss arbetar du med hemsjukvård i ordinärt boende men också på kommunens omsorgsboenden, med patienten i centrum. Vi arbetar med medicinska bedömningar, läkemedelshantering samt stöd och rådgivning till omvårdnadspersonal. Som sjuksköterska arbetar du självständigt men du är också en viktig del av teamet kring patienten. Omställningen till Nära Vård innebär att fler patienter vårdas i större utsträckning i sitt hem och vi utför mer kvalificerad vård i hemmet, där du samordnar, planerar och genomför hälso- och sjukvårdsinsa...
2022-06-15 2022-10-02
Ronneby kommun, Socialförvaltningen Leg. Arbetsterapeut sökes till Funktionsstöd
Som arbetsterapeut kommer du att arbeta inom Funktionsstöds verksamhetsområden (grupp-/servicebostäder inom LSS och socialpsykiatrin och den dagliga verksamheten/sysselsättningen) för individer som beviljats insatser enligt LSS och SoL. Ditt uppdrag kan handla om att ta tillvara på och utveckla fysiska, kognitiva, kommunikativa och sociala färdigheter. En del i detta är att prova ut, anpassa och förskriva olika hjälpmedel. Ofta sker arbetet i team med andra yrkesgrupper, exempelvis fysioterapeut, sjuksköterskor, enhetschefer och stödassistente...
2022-06-14 2022-08-14
Ronneby kommun, Gatu- och Parkenhet Parkförman
Som förman leder du det dagliga skötselarbetet av utemiljön i Kallinge, Bräkne-Hoby samt våra mindre orter på landsbygden. Du har ansvaret för planering, samordning och fördelning av arbetsuppgifterna inom arbetslaget, som består av ca 7 personer. Du arbetar själv praktiskt tillsammans med de andra i arbetslaget. Arbetsuppgifter består av skötsel av grönytor och planteringar, skog och vissa av de etableringar som finns i parken. Som förman fungerar du som en viktig länk mellan ditt arbetslag och parkenhetens arbetsledning. Parkenheten består...
2022-06-14 2022-06-30
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i musik på Kallingeskolan, grundskola och grundsärskola
Undervisning i ämnet musik i grundskolans klass 3-6 och grundsärskolans klass 1-9 på Kallingeskolan. Tjänsten kan kombineras med viss del på högstadiet för 100% tjänst. Musikundervisningen bedrivs i halvklass eller mindre grupper vilket gör att det finns goda förutsättningar för att individanpassa undervisningen. Varje elev har tillgång till egen Ipad eller dator. Musiksalen är välutrustad med tillgång till grupprum, och befinner sig i en mindre byggnad som kallas för "Kreativa huset". I det kreativa huset finns det även ett arbetsrum som du ...
2022-06-13 2022-06-26
Ronneby kommun Processledare till kvalitetshöjande åtgärder i förskolan
Ronneby kommun har fått statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan och detta kommer att bestå av olika insatser. Du kommer att ansvara för flera av de här insatserna, både vad gäller planering, genomförande och uppföljning. En processplan är framtagen och de delar du har ansvar för handlar om att: • Arbeta fram rutiner och riktlinjer kring arbetet med TSI (tidiga samordnade insatser). Där efter implementera dessa i samarbete med andra förvaltningar och Region Blekinge. Projektet pågår fram till den 31 december 2022, med möjlighet ti...
2022-06-13 2022-07-03
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare till AST-gruppen
AST- gruppen är en kommungemensam särskild undervisningsgrupp med placering på Kallingeskolan. Det finns tio elevplatser och det är elever från årskurs 4-9. Som lärare i vår AST-grupp undervisar du på både grupp- och individnivå. Arbetet sker i nära samarbete med övriga pedagoger, elevstödjare och elevhälsoteamet. I ditt uppdrag som pedagog i AST-gruppen ingår det att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet. Du ska även hitta strategier för att nå varje elev och stärka denne i sin kunskapsutveckling. En viktig del i arbetet ä...
2022-06-13 2022-06-26
Ronneby kommun, Grundskola Speciallärare till Kallingeskolan 7-9
Du kommer att arbeta som speciallärare i årskurserna 7, 8 och 9. Som speciallärare är du en del av skolans specialpedagogiska team med gemensamt ansvar för resursfördelning och riktat stöd. Arbetet som speciallärare kan innebära riktat stöd mot enskild elev likväl som pedagogiska insatser i mindre grupp eller i klass. Du kommer att ha ett tätt samarbete med ämneslärare och övrig personal på skolan i arbetet med att stödja elever i behov av särskilda utbildningsinsatser på bästa sätt.
2022-06-10 2022-06-26
Cura Individutveckling Behandlare till Villa Mjällby
Som behandlare medverkar du i att ge ungdomarna omvårdnad och behandling. Du kommer att arbeta med praktiskt klientarbete, du har samtal och gör aktiviteter tillsammans med ungdomarna. I arbetet ingår dokumentation som genomförandeplaner, journaler och månadsrapporter. Du kommer också att ha kontakt med andra aktörer som till exempel socialtjänst och familjemedlemmar.
2022-06-08 2022-07-03
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Hulta förskola
Tillsammans med kollegor i arbetslaget har du som förskollärare huvudansvar för den pedagogiska utbildningen på förskolan. Vi söker dig som är flexibel, positiv, gärna har ledaregenskaper och en god kommunikationsförmåga. Du arbetar för en utvecklande undervisning och utbildning i förskolan och det är Läroplanens värdegrund som genomsyrar ditt förhållningssätt i ord och handling. Det är meriterande om du har erfarenhet av pedagogisk dokumentation, digital kompetens och flerspråkighet.
2022-06-03 2022-07-01
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Rektor till förskolan
I uppdraget som rektor ingår du i förskolans ledningsgrupp som leds av verksamhetschefen. Du har ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö inom ditt område. Ditt uppdrag är att leda, följa upp och utveckla uppdraget och verksamheten med barnets bästa i fokus. Som rektor har du ett administrativt stöd samt nära samarbete med specialpedagog. Inom förvaltningen finns kvalitetsutvecklare och lokalstrateg. I kommunen finns centrala stödfunktioner inom personal och ekonomi samt fastighet. I ditt pedagogiska ledarskap tar du en ak...
2022-06-01 2022-07-03
Ronneby kommun, Vård och Omsorgsförvaltningen Arbetsterapeut och fysioterapeut, kommunal hälso- och sjukvård
Som arbetsterapeut/fysioterapeut samverkar samverkar du i olika team och samarbetar med patient, närstående och omvårdnadspersonal. Du strukturerar och planerar självständigt dina arbetsuppgifter. Patienterna finns inom kommunal hälso- och sjukvård och du besöker dem i deras hem, på korttidsenheten eller på vård- och omsorgsboendet. Du kommer att utföra individuella bedömningar och åtgärder utifrån din profession samt förskriva medicintekniska hjälpmedel. Rehabenheten har god samverkan med Region Blekinges Hjälpmedelscenter. Vi har tillgång ti...
2022-05-27 2022-08-31
Ronneby kommun, Vård och Omsorgsförvaltningen Fysioterapeut och arbetsterapeut, kommunal hälso- och sjukvård
Som fysioterapeut/arbetsterapeut samverkar samverkar du i olika team och samarbetar med patient, närstående och omvårdnadspersonal. Du strukturerar och planerar självständigt dina arbetsuppgifter. Patienterna finns inom kommunal hälso- och sjukvård och du besöker dem i deras hem, på korttidsenheten eller på vård- och omsorgsboendet. Du kommer att utföra individuella bedömningar och åtgärder utifrån din profession samt förskriva medicintekniska hjälpmedel. Rehabenheten har god samverkan med Region Blekinges Hjälpmedelscenter. Vi har tillgång ti...
2022-05-27 2022-08-31
1 2 >