Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb Blekinge


Här hittar du alla lediga jobb i Blekinge inom offentlig sektor. Du kan lätt katigorisera dina sökningar ovan. Välj antingen ett brett område, som hälso- och sjukvård eller pedagogiskt arbete, eller gör en mer specifik sökning under varje kategori. Vi har den bästa listningen för offentliga jobb Blekinge, så är du i tagen att söka jobb i Blekinge, börja leta här. Du kommer hitta en mängd lediga arbeten och förhoppningsvis något som passar just dig.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ronneby kommun Intresseanmälan om att bli jourhem
Ett jourhem är ett familjehem som tar emot akuta placeringar för kortare uppdrag. Som längst varar placeringen sex månader. Som jourhem ska ni vara beredda att ta emot barn som på grund av olika akuta omständigheter har behov av placering. Det kan ske med mycket kort varsel på dygnets alla timmar. Som kontrakterat jourhem förbinder ni er att ta emot de barn som socialtjänsten bedömer har ett behov av placering. Som jourhem har ni ansvar för barnets/barnens dagliga omvårdnad och att möta deras behov av känslomässigt stöd. Ni ansvarar även för a...
2021-07-27 2021-08-31
Region Blekinge, Regionstaben Ekonomistrateg till regionstabens ekonomi- och planeringsavdelning
I rollen som ekonomistrateg på regionstaben arbetar du självständigt och driver kvalificerade ekonomifrågor inom området samtidigt som du ingår i ett större sammanhang. Du arbetar med Region Blekinges övergripande planerings- och budgetprocess med särskild fokus på budgetdelarna. Utöver det kommer du att arbeta nära andra medarbetare i vårt team och regionstabens övriga verksamheter. Flera utvecklingsprojekt pågår där du har en naturlig plats. Rollen har sin tyngdpunkt i strategiskt arbete men innehåller också uppgifter på operativ och taktisk ...
2021-07-26 2021-08-22
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare till förskoleklass och årskurs 1, Backarydsskolan
Tjänsten innebär arbete i förskoleklass och årskurs 1. Del av tjänst är fördelad till fritidshemmet. Du kommer ingå i ett arbetslag där ni tillsammans ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisning för att ge våra elever de bästa möjligheter att nå goda resultat. Du kommer också att vara delaktig i våra övergripande skolutvecklingsprocesser.
2021-07-26 2021-08-15
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Syd Djursjukskötare till Distriktsveterinärerna Karlskrona
Vi söker en legitimerad djursjukskötare till vår fina mottagning med framförallt smådjurs- och hästverksamhet men även en del nötpraktik. Vår smådjursmottagning består av operationsavdelning med gasnarkos och dentalröntgen och poliklinik med röntgen, videoendoskop, ultraljud och lab med full utrustning. På hästmottagningen finns tvångsspilta, ultraljud, mobil röntgen, endoskop och full tandutrustning. Finns även tillgång till ridhus. På mottagningen är vi i nuläget åtta veterinärer, tre legitimerade djursjukskötare och fem djurvårdare. Vi är et...
2021-07-26 2021-08-09
Folktandvården Blekinge Avdelningschef Folktandvården Asarum
Som avdelningschef ansvarar du för att leda, utveckla och förbättra klinikens verksamhet i enlighet med uppsatta mål. I uppdraget ingår helhetsansvar för ekonomi, personal (ca 20 medarbetare), och verksamhet. På kliniken finns två administrativa samordnare som fungerar som lednings- och administrativt stöd. Tjänsten är direkt underställd verksamhetschefen och uppdraget kombineras med kliniskt arbete i din grundprofession. Som avdelningschef ingår du i Allmäntandvårdens chefsgrupp och arbetar för samverkan och samordning av Allmäntandvårdens ver...
2021-07-26 2021-09-12
Ronneby kommun, Förskola Specialpedagog 100% förskolan
Du kommer att arbeta som specialpedagog mot förskola och förskoleklass. Exakt vilka förskolor du kommer att jobba mot är inte helt klart, men du ingår i en grupp av fem specialpedagoger som jobbar mot samtliga förskolor i kommunen. Du är anställd direkt under verksamhetschefen för förskolan. Du arbetar i ett nära samarbete med förskolans rektorer. Du ska arbeta med förekommande specialpedagogiska arbetsuppgifter på organisations- grupp- och individnivå. Du ska kunna göra pedagogiska utredningar, handleda personal och även arbeta med barn/eleve...
2021-07-23 2021-08-11
Region Blekinge, Anestesikliniken Steriltekniker till Steriltekniska avdelningen
Vi söker en kvalitetsmedveten medarbetare som ska arbeta med rengöring, funktionskontroll, emballering och sterilisering av kirurgiska instrument. Arbetet på avdelningen är självständigt men kräver samtidigt god samarbetsförmåga med kollegor och andra avdelningar. Arbetsuppgifterna på Steriltekniska avdelningen är tekniskt och kvalitetskrävande samt ställer höga krav på koncentrationsförmågan. För att utveckla verksamheten gör vi ständiga förbättringar som innebär att arbetsgruppen själva återkommande arbetar fram förbättringsåtgärder och förs...
2021-07-22 2021-08-22
Region Blekinge, Regionstaben Upphandlare
I rollen som upphandlare kommer du att ansvara för hela upphandlingsprocessen, som anbudsförfrågan, utvärdering, förhandling och uppföljning av avtal. Arbetssituationen är ofta komplex och kräver mycket god ordning samt förmåga att parallellt hantera olika uppgifter. Som person ska du vara analytisk, mål- och kvalitetsinriktad och ha en hög social förmåga. Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper, för att både du och vi ska trivas med att arbeta tillsammans. Du kommer också att fungera som rådgivare till verksamheten i u...
2021-07-21 2021-08-22
Region Blekinge Sjuksköterska till Beroendeavdelningen
Vi söker dig som brinner för beroendevård och är strukturerad i ditt arbetssätt. Vi värdesätter god samarbetsförmåga då du kommer att ingå i ett team av läkare, sjuksköterskor, skötare och kuratorer. Vi är ett sammansvetsat team som har gott rykte om att göra vårt yttersta för att vårda och motivera våra patienter till förändring. Patienter, anhöriga och samarbetspartners ska alltid känna sig väl bemötta och vården vi erbjuder ska vara av högsta kvalité. Vi är en attraktiv arbetsplats dit många söker sig spontant. Vi som jobbar på avdelningen ...
2021-07-21 2021-08-15
Ronneby kommun, Grundskola Lärare till AST-gruppen, elever inom autismspektrat åk 7-9
AST- gruppen är en kommungemensam särskild undervisningsgrupp med placering på Snäckebacksskolan. I nuläget har 6 elever från åk 7-9 sin placering i AST-gruppen. AST gruppen har erfaren personal som brinner för sitt uppdrag. Som lärare i vår AST-grupp undervisar du på både grupp- och individnivå. Arbetet sker i nära samarbete med övriga pedagoger, elevstödjare och elevhälsoteamet. I ditt uppdrag som pedagog i AST-gruppen ingår det att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet. Du ska även hitta strategier för att nå varje elev...
2021-07-19 2021-08-06
Region Blekinge, Laboratoriemedicin Biomedicinsk analytiker till klinisk patologi och cytologi i Karlskrona
Hos oss är det viktigt att både kunna arbeta självständigt samtidigt som du fungerar bra i en grupp. Arbetet inom laboratoriet består huvudsakligen av vanligt förekommande arbetsuppgifter på ett kliniskt patologilaboratorium såsom nedläggning, utskärning, snittning, färgning, preparering av cytologiska prover men även immunhistokemi och specialistutskärning. Här finns även möjlighet till att handleda studenter samt till egna ansvarsområden. Vi erbjuder en individuell introduktion baserad på tidigare erfarenhet och kompetens samt möjlighet att d...
2021-07-16 2021-09-30
Region Blekinge, Länsgemensam psykiatri Avdelningschef till mottagningen länsgemensam psykiatri
Ledarskapet inom psykiatrin kännetecknas av personcentrerat förhållningssätt. Genom entusiasm och engagemang främjar du som avdelningschef nytänkande och utveckling i verksamheten. Vi ser tillgänglighet, kompetens och samarbetsförmåga som viktiga komponenter. Som avdelningschef är du direkt underställd verksamhetschefen och ingår i basenhetens ledningsgrupp tillsammans med tre andra avdelningschefer och medicinsk rådgivare. Inom ledningsgruppens arbete innebär det att du är engagerad i hela klinikens resultat och utveckling. I uppdraget som av...
2021-07-16 2021-08-29
Region Blekinge Vikarierande Kurator till Habiliteringen, Karlskrona
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete med komplexa och utvecklande patientärenden. Hos oss arbetar vi i team och du har möjligheter att få arbeta med långvariga patientkontakter, utgöra ett stöd för våra patienter, vara med och förändra, uppleva och utveckla. Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med kompetenta yrkeskollegor och teamkollegor. I det dagliga arbetet får du ett varierat och omväxlande arbete med arbetsuppgifter som samtalsstöd i olika former, att informera om social lagstiftning och övrigt samhällsstöd samt att del...
2021-07-16 2021-08-31
Sölvesborgs kommun, Omsorgsförvaltningen Utvecklingssamordnare: God och nära vård i samverkan i Blekinge
Utvecklingssamordnarnas uppdrag är både strategiskt och operativt inriktat och innebär att: • identifiera nuläge och nyläge för god och nära vård i Blekinge • upprätta förändringsplan med tydliga mål • driva delprojekt inom ramen för förändringsplanen • ansvara för att koordinera samt ta till vara synergieffekter för pågående projekt som ligger inom ramen för god och nära vård • medverka till utveckling av kommunikationen rörande arbetet med god och nära vård. Styrgrupp för projektet är Ledningssamverkan vård och omsorg (LSVO). LSVO är ett...
2021-07-16 2021-08-10
Ronneby kommun Enhetschef inom Funktionsstöd
Vi på Ronneby kommun erbjuder dig en spännande och utvecklande tjänst inom Socialförvaltningen. Som enhetschef verkställer du beslut enligt Socialtjänstlagen, LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och SFB (Socialförsäkringsbalken). Du leder arbetet för att tillförsäkra att individens behov sätts i centrum, att de personer som får stöd genom vår verksamhet ges möjlighet till självbestämmande, delaktighet och trygghet. Du arbetar efter uppsatta mål, riktlinjer och policys. Du ansvarar för att leda, planera och utveckla a...
2021-07-16 2021-08-15
Region Blekinge, Hjälpmedelscenter Verksamhetsutvecklare med kvalitetssamordnaransvar
Vi söker en verksamhetsutvecklare med inriktning kvalitetssamordning som ska ansvara för utvecklingen av verksamhetens ledningssystem. Du kommer att ansvara för och leda arbetet med att säkerställa verksamhetens lagkrav vad gäller bland annat MDR samt bevaka, delta i och driva verksamhetens utvecklings och förbättringsarbete. Tjänsten omfattar både självständigt arbete och tvärprofessionell samverkan internt och externt. Du kommer att ingå i ledningsgruppen tillsammans med verksamhetschef, avdelningschefer, controller och HR-konsult. Tjänste...
2021-07-16 2021-08-22
Region Blekinge Sjuksköterskor till avd 55, Thoraxcentrum
Arbetsuppgifterna på avdelning 55 består av preoperativa förberedelser, postoperativ vård av hjärt- och lungopererade patienter, kardiologisk vård samt användning av medicinteknisk utrustning. Du får möjlighet att få en bredd i din sjuksköterskeprofession eftersom vi vårdar patienter med varierande sjukdomsbild och som har genomgått olika ingrepp och behandlingar, både akuta och planerade.
2021-07-15 2021-09-30
Region Blekinge, Ortopedkliniken Ortopedtekniker till Ortopedtekniskt Centrum i Karlskrona
Som ortopedtekniker kommer du att arbeta brett med många typer av hjälpmedel. Du kommer få använda dina tekniska och biomekaniska kunskaper för att tillverka och anpassa olika hjälpmedel. Oavsett område kommer du att arbeta både självständigt och i team. Vi arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt med ett högt ansvarstagande men även stor frihet att vara kreativa. Vi erbjuder ett stimulerande arbete i en trivsam miljö och ett trevligt arbetsteam där vi skräddarsyr din introduktionsperiod.
2021-07-15 2021-08-15
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Socialsekreterare, Vuxen/missbruk
Personalgruppen består idag av en 1:e socialsekreterare och 2 socialsekreterare, drogterapeuter, 5 behandlare varav 2 speciellt till ungdomar. Arbetet leds av en avdelningschef, i avdelningen ingår även familjeverksamhet som arbetar med barn/ungdomar och deras familjer samt fältsekreterare som arbetar med förebyggande arbete bland unga. Denna roll som handläggare innebär myndighetsutövning såsom att utreda klienters behov och följa upp beslutade insatser enligt aktuell lagstiftning inom socialtjänstområdet. Vi har ett gott samarbete mellan vå...
2021-07-14 2021-08-15
Region Blekinge, Kirurgikliniken Sjuksköterskor till Avdelning 48, Kirurgkliniken
Att arbeta på en kirurgisk slutenvårdsavdelning innebär ofta att arbeta i ett högt tempo och att behöva ta snabba beslut. Hos oss får du möjlighet att delta i ett omväxlande, utvecklande och mycket lärorikt arbete. Du har god hjälp av dina arbetskamrater då vi har en god sammanhållning och är ett härligt gäng. Vi arbetar långsiktigt med kompetensutveckling och för erfarna sjuksköterskor finns möjlighet att läsa till specialistsjuksköterska inom kirurgisk omvårdnad. Arbetstiderna är dag, kväll, natt och helg och vi använder oss av individuell s...
2021-07-14 2021-09-30
Region Blekinge, Habilitering Arbetsterapeut till Habiliteringen, Karlskrona
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete med komplexa och utvecklande patientärenden. Hos oss arbetar vi i team och du har möjligheter att få arbeta med långvariga patientkontakter, utgöra ett stöd för våra patienter, vara med och förändra, uppleva och utveckla. Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med kompetenta yrkeskollegor och teamkollegor. I det dagliga arbetet får du ett varierat och omväxlande arbete med arbetsuppgifter som bedömning av aktivitets- och funktionsförmåga, insatser utifrån individuellt uppsatta mål, förskrivni...
2021-07-14 2021-08-15
Ronneby kommun, Skolområde Gymnasieskola/ Vuxenutb Yrkeslärare Handels- och administrationsprogrammet
Du ska jobba som yrkeslärare på Handelsprogrammet. Du kommer att ha undervisning i Marknadsföring, Affärsutveckling, Service, Information, Kommunikation, Entreprenörskap, Försäljning och liknande kurser som ingår i programmet. Du förväntas att arbeta i team där fullständig ämnesintegrering är en del av vardagen. I elevernas utbildning ingår att driva UF-företag samt APL på företag, där du förväntas att med stort engagemang utveckla goda kontakter med företag. Du kommer att ingå i ett team som aktivt jobbar för att nå uppsatta mål för utbildni...
2021-07-12 2021-08-08
Region Blekinge Specialistläkare i allmänmedicin till Olofströms vårdcentral
Vill du vara med och bygga framtidens primärvård i Olofström? Som Läkare vid Olofströms vårdcentral kommer du att arbeta brett inom det allmänmedicinska området med både akut och planerad mottagning. Du kommer även ha möjlighet att själv utforma mycket av dina arbetsvillkor. Vi erbjuder variation i arbetet och hos oss finns utvecklingsmöjligheter kring allmänmedicinens framtida uppdrag och verksamhet, handledning till utbildningsläkare. Vi har god kompetens inom samtliga professioner och erbjuder en arbetsplats med stor trivsel, god sammanhåll...
2021-07-09 2021-08-31
Länsstyrelsen Blekinge län Vattenhandläggare
I vårt uppdrag på Funktion för tillsyn och prövning jobbar vi för att bevara och säkerställa den biologiska mångfalden samt skydda Blekinges fantastiska natur. Vi samverkar med andra myndigheter för att skapa en samsyn för ett hållbart och attraktivt Blekinge. Vi är involverade i samhällsbyggandet genom att bidra med vår kunskap i översikt- och detaljplaner. Du kommer i denna tjänst att arbeta både med vattenverksamhet och dammsäkerhet. I vårt arbete utreder och handlägger vi bland annat anmälan av arbete i vatten exempelvis vid anläggning av ...
2021-07-09 2021-08-11
Folktandvården Blekinge Tandsköterska till Specialisttandvården, Endodonti, Oral protetik, Parodontologi, Pedodonti
I tjänsten ingår alla förekommande tandsköterskeuppgifter såsom klinisk assistans, vårdplanering, reception och sterilarbete. Hos oss finns möjlighet till ett omväxlande och utvecklande arbete i din roll som tandsköterska.
2021-07-09 2021-07-30
1 2 3 4 5 >