Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb Blekinge


Här hittar du alla lediga jobb i Blekinge inom offentlig sektor. Du kan lätt katigorisera dina sökningar ovan. Välj antingen ett brett område, som hälso- och sjukvård eller pedagogiskt arbete, eller gör en mer specifik sökning under varje kategori. Vi har den bästa listningen för offentliga jobb Blekinge, så är du i tagen att söka jobb i Blekinge, börja leta här. Du kommer hitta en mängd lediga arbeten och förhoppningsvis något som passar just dig.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ronneby kommun, Vård och Omsorgsförvaltningen Månadsvikarier inom Vård-och omsorgsförvaltningen
Vill du arbeta med ett av Sveriges viktigaste jobb som gör skillnad? Vill du utvecklas i din yrkesroll och bidra till verksamhetsutveckling? Vård och omsorgsförvaltningens Bemanningsenhet i Ronneby Kommun ansvarar för att bemanna våra verksamheter. Bemanningsenheten söker medarbetare inom verksamheterna vård- och omsorgsboende samt hemtjänst. Anställning sker via bemanningspoolen. Anställning inom Vård-och omsorgsförvaltningen ställer hög grad av flexibilitet och personligt ansvar då du kan komma att arbeta inom flera verksamhetsområden, med...
2021-10-18 2021-11-30
Ronneby kommun, Vård och Omsorgsförvaltningen Timvikarier i bemanningspoolen inom Vård-och omsorgsförvaltningen
Vill du arbeta med ett av Sveriges viktigaste jobb som gör skillnad? Vill du utvecklas i din yrkesroll och bidra till verksamhetsutveckling? Vård och omsorgsförvaltningens Bemanningsenhet i Ronneby Kommun ansvarar för att bemanna våra verksamheter vid korttidsfrånvaro, upp till 14 dagar. Bemanningsenheten söker medarbetare till bemanningspoolen inom verksamheterna Vård- och omsorgsboende samt hemtjänst. Att vara anställd inom bemanningspoolen kräver hög grad av flexibilitet och personligt ansvar då du kan komma att arbeta inom flera verksamhe...
2021-10-18 2021-11-30
Region Blekinge, Hälso - och sjukvård Undersköterskor till Hälso- och sjukvården
I samband med vårdplatsläget öppnar nu Blekingesjukhuset upp för 8 nya vårdplatser i Karlskrona. Hälso- och sjukvården söker dig som är undersköterska och som vill arbeta med medicinpatienter. Vi ser att du kan komma med kort varsel till vår verksamhet. Arbetstiden kan vara förlagd till såväl dag som natt, vardag, söndag och helgdag
2021-10-15 2021-10-31
Sölvesborgs kommun, Arbete- och välfärdsförvaltning Personlig assistent
Personlig assistent sökes till en man i 40-årsåldern som bor i centrala Sölvesborg. Som personlig assistent är din uppgift att stärka brukarens möjligheter till att leva ett självständigt och tryggt liv. Att stödja, hjälpa och handleda personen i det dagliga livet med hjälp av rutiner. Stöd med vardagssituationerna, planering av olika aktiviteter och bidra till en stimulerande fritid. Tjänstgöring dagtid, natt, kväll och helger. Arbete innebär samarbete med sin kollega då man arbetar två personer under vissa tider på dygnet. Arbetstid efter ...
2021-10-14 2021-11-08
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Psykolog till RoS-teamet
I RoS-teamets arbete är psykologer viktiga kompetenser. Som psykolog är du konsult inom ditt expertområde och handleder personal och ledning inom grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Som psykolog genomför du också utredningar av elever, samt planerar och utvärderar insatser för elever i behov av stöd, genomför utbildningsinsatser för personal, samverkar med både interna och externa verksamheter mm.
2021-10-14 2021-11-14
Region Blekinge Medicinkliniken Blekinge söker specialistläkare i endokrinologi/diabetologi
Diabetes/endokrinsektionen utreder och behandlar patienter med diabetes och endokrina sjukdomar. Patienter utreds och följs upp både inom sluten- och öppenvård. Inom slutenvården har vi även ett delansvar för andra internmedicinska patienter. Fotmottagning, tyreoideakonferens och obstetrikrond ingår. Forskning och utbildning ingår i klinikuppdraget och en aktiv forskningsverksamhet bedrivs på kliniken. Vid kliniken finns läkarstudenter som deltar i det dagliga arbetet. Undervisning och handledning av AT-läkare, ST-läkare och studenter är en na...
2021-10-14 2021-11-14
Ronneby kommun, Miljö- och byggnadsförvaltningen Bygglovshandläggare
Vi behöver förstärkning med medarbetare som kan hjälpa oss med handläggning av bygglov. I rollen som bygglovshandläggare kommer du handlägga ärenden, arbeta med gestaltningsfrågor, ta fram informationsmaterial och rutiner för bygglovsenheten. Du kommer att arbeta i vårt nya digitala system samt delta i arbetet med att förbättra enhetens verksamhetssystem. I arbetet ingår bland annat att kommunicera ärenden med politiker och medborgare samt delta i bygglovenhetens verksamhetsutveckling. En viktig del av arbetet innebär att informera allmänheten...
2021-10-14 2021-10-31
Ronneby kommun, Miljö- och byggnadsförvaltningen Bostadsanpassningshandläggare
Som handläggare för bostadsanpassningsbidrag kommer du tillsammans med vår andra handläggare att utreda och besluta i ärenden gällande ansökan om bostadsanpassning. Det innebär utredning gällande anpassning för enskilda personer med olika funktionsnedsättningar i och i anslutning till sin bostad. I arbetet ingår att göra tekniska och ekonomiska bedömningar utifrån medicinska intyg. Du arbetar med verksamhetens resultat i syfte att hitta kostnadseffektiva lösningar som uppfyller sökandens behov. I arbetet ingår även att hantera fakturor och gö...
2021-10-14 2021-10-31
Region Blekinge, Blekinge Folkhögskola Lärare i svenska och engelska till Blekinge folkhögskola i Bräkne-Hoby
Du planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet samt verkar för en trygg och stimulerande arbetsmiljö i samarbete med övrig personal. Du initierar såväl som aktivt medverkar i olika aktiviteter arrangerade för deltagarna i anslutning till lektionstid.
2021-10-14 2021-11-03
Ronneby kommun, Grundskola Lärare åk 1-6
Tjänsten ligger på mellanstadiet med placering i åk 4 där du kommer att arbeta tillsammans med en kollega. Arbetsuppgifterna kan även komma att omfatta viss undervisning på lågstadiet.
2021-10-13 2021-10-31
Region Blekinge, Kvinnokliniken Vik medicinsk sekreterare till Kvinnokliniken
Vi söker en medicinsk sekreterare till ett stimulerande och varierande arbete på kvinnokliniken. Arbetet innebär att man hanterar skiftande arbetsuppgifter inom olika typer av administration och dokumentation i våra journalsystem NCS Cross och Obstetrix med inriktning mot förlossningsvård. Tjänsten är på gynmottagningen i Karlskrona.
2021-10-13 2021-10-31
Ronneby kommun HR-Specialist
Personalenheten söker en HR-specialist som vill vara med i vår utvecklingsresa. Vi jobbar aktivt med digitalisering, att möta kompetensutmaningen och att skapa friska arbetsplatser. Som HR-specialist i Ronneby kommun är du en del av HR-teamet och arbetar både strategiskt och operativt. I rollen som HR-specialist är du stöd till en av kommunens förvaltningar och ingår i förvaltningens lednings- och samverkansgrupp samt coachar förvaltningens chefer. Parallellt arbetar du med strategiska frågor för hela Ronneby kommun. Fördelning av kommunövergr...
2021-10-12 2021-10-28
Region Blekinge, Hälso - och sjukvård HR-chef till hälso- och sjukvården
Som HR-chef är du chef över avdelningschef och vissa specialkompetenser samt samordnar och utformar stöd för operativa och strategiska personalfrågor. Du är direktrapporterande till hälso- och sjukvårdsdirektören och ingår såväl i hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp som i regionens HR-ledningsgrupp. Vid behov kan du ersätta övriga chefer i hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp i vissa uppgifter. Du har därmed övergripande ansvar och arbetsuppgifter. • Du har personalansvar, verksamhets- och ekonomiansvar. • I rollen ingår att leda, planera, ut...
2021-10-12 2021-10-31
Region Blekinge, Ortopedkliniken Avdelningschef till Ortopedklinikens Avdelningen 37
Som avdelningschef är din uppgift att planera, leda och utveckla avdelningen utifrån verksamhetens mål. Du kommer att ha huvudansvaret för personal, ekonomi och arbetsmiljö på avdelningen. Du är direkt underställd verksamhetschefen och ingår i klinikens ledningsgrupp. Detta innebär att du är engagerad i hela klinikens verksamhet och utveckling. I uppdraget ingår det att utveckla samarbetsformerna med andra vårdenheter såväl inom som utanför kliniken. Region Blekinge tillämpar tidsbegränsat chefsförordnande, vi kommer därmed tillsvidareanställa...
2021-10-12 2021-11-14
Region Blekinge, Akutkliniken Undersköterskor till Akutmottagningen i Karlskrona
Vi erbjuder dig ett utvecklande och omväxlande arbete med goda möjligheter till kompetensutveckling. Som undersköterska på akutmottagningen får du ett varierat och stimulerande arbete. Du bedömer, vårdar och behandlar patienterna under deras vistelse på akutmottagningen, allt ifrån svårt sjuka patienter, olyckor, anhörigstödjare, till att assistera läkare vid mindre ingrepp. Du ingår i ett team tillsammans med läkare, sjuksköterskor, medicinska sekreterare, kanslister och vårdassistenter. Vi har påbörjat vårt arbete med att vidareutveckla ett ...
2021-10-12 2021-11-07
Ronneby kommun, Grundskola Slöjdlärare till Snäckebacksskolan
Du kommer att undervisa i både trä- och metallslöjd samt textilslöjd. Du kommer att jobba tillsammans med ytterligare två slöjdlärare i ett nära samarbete. Så god samarbetsförmåga är ett krav. I arbetsuppgifterna ingår även mentorskap för elever i åk 7-9. Du ska dokumentera elevernas kunskapsutveckling i de digitala system som kommunen har. God datorvana är därför ett krav.
2021-10-12 2021-10-31
Region Blekinge, Kirurgikliniken ST-läkare i allmänkirurgi, Kirurgkliniken, Region Blekinge
Första året är ett basår i kirurgi enligt utbildningsboken för kirurgiska specialiteter. Därefter påbörjas tjänstgöring på klinikens olika sektioner. I arbetet ingår avdelningsarbete, mottagningsarbete, akutverksamhet samt operation. Det finns inga obligatoriska randningar på annan ort då hela specialistutbildningen kan göras i Blekinge, men möjlighet finns efter överenskommelse. En stor del av patienterna har cancersjukdomar, och även palliativa insatser är vanliga. I tjänsten ingår också jourtjänstgöring. Region Blekinge har en väl utarbetad...
2021-10-12 2021-11-09
Ronneby kommun, Grundskola Lärare i ma/fy/tk, Snäckebacksskolan
Vi söker nu en lärare i matematik/fysikt/teknik. Du kommer att undervisa i ovanstående ämnen i åk 7-9. I arbetsuppgifterna ingår även mentorskap för elever i åk 7-9. Du ska dokumentera elevernas kunskapsutveckling i de digitala system som kommunen har. God datorvana är därför ett krav.
2021-10-12 2021-10-22
Ronneby kommun, Grundskola Elevstödjare träningsskolan
Du kommer att ingå i ett arbetslag med både pedagoger och elevstödjare på träningsskolan på Kuggebodaskolan. Din uppgift är att underlätta, hjälpa och stödja eleverna. Träningsskolan är en del av grundsärskolan. Skolan ligger i natursköna Kuggeboda. Skolan är nyrenoverad och vi har väl anpassade lokaler för att kunna möta våra elevers behov. Arbetet skall utformas med hänsyn till elevernas behov och förutsättningar i inlärningssituationer och i det sociala samspelet. En viktigt del i arbetet är att stimulera och motivera eleverna att utveckla...
2021-10-12 2021-10-25
Folktandvården Blekinge Tandläkare Folktandvården Lyckeby
Arbetet på kliniken präglas av Folktandvården Blekinges vision Frisk mun för alla. Vi arbetar med patienter i alla åldrar och erbjuder modern tandvård, hög kvalitet och ett gott bemötande. Vi arbetar i team och med ett delegerat arbetssätt. Vi erbjuder dig: • Introduktionsprogram • Goda utvecklingsmöjligheter • Förmånlig veckoarbetstid • Massage & friskvård • Löneväxling mm Introduktionsprogrammet ger en god inblick i verksamheten och du knyter kontakter med medarbetare från hela länet.
2021-10-11 2021-11-30
Boverket, Ekonomi- och upphandling Ekonomichef
Som Ekonomichef på Boverket har du en bred och dynamisk roll. Ledarskapet är centralt och du ansvarar för utvecklingen av en enhet med nio kvalificerade medarbetare inom redovisning, budget/uppföljning och upphandling. Du ansvarar också för att förse generaldirektör och myndighetsledning med ekonomiska analyser och beslutsunderlag och bidrar därmed till att säkerställa en effektiv användning av myndighetens resurser. Som chef för enheten ansvarar du för att driva, leda och vidareutveckla verksamheten och skapar goda förutsättningar för medarbe...
2021-10-11 2021-11-01
Region Blekinge, Anestesikliniken Anestesisjuksköterska till Operation/postoperativ avdelning i Karlshamn
Vi söker nu en ny kollega som vill vara med att utveckla och driva vår verksamhet tillsammans med oss! Som anestesisjuksköterska kommer du att arbeta i team och utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom anestesisjukvård. I tjänsten ingår schemalagd arbetstid med dygnstjänst i ett samarbete med ambulansverksamheten samt akut larm inom Karlshamns sjukhus. Arbetspass med dagtid utförs på operationsavdelningen. Jourgruppen utgör ett eget team med utökad prehospital kompetens.
2021-10-11 2021-12-01
Region Blekinge, Anestesikliniken Operationssjuksköterska till Operation/postoperativ avdelning i Karlshamn
Vi söker nu en ny kollega som vill vara med att utveckla och driva vår verksamhet tillsammans med oss! Som operationssjuksköterska kommer du att arbeta i ett team och utföra sedvanliga arbetsuppgifter inom operationssjukvård. Vi utför elektiva operationer inom ortopedi, kirurgi och gynekologi.
2021-10-11 2021-12-01
Region Blekinge Sjuksköterska till Vuxenpsykiatrin, mottagningen i Sölvesborg/Olofström
Sedvanliga arbetsuppgifter inom psykiatrins öppenvård såsom t.ex. samtal, kvalitetsregister och läkemedelshantering/läkemedelsdispensär.
2021-10-11 2021-10-31
Region Blekinge, Ortopedkliniken Sjuksköterska till Ortopedmottagningen i Karlskrona
I tjänsten ingår sjuksköterskeuppgifter såsom sårbehandling, frakturkontroller, gipsning, postoperativa kontroller, vara behjälplig vid läkarmottagningar. Administrativt arbete såsom bokning av mottagningsbesök och telefonrådgivning ingår också i arbetsuppgifterna. Vi har ett gott samarbete med vår akutortopediska vårdavdelning och i tjänsten ingår helgtjänstgöring.
2021-10-08 2021-10-24
1 2 3 4 >