Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Naturhistoriska riksmuseet Förste intendent (forskare) till Naturhistoriska riksmuseet, enheten för botanik
• Bedriva egen forskning och publicera i relevanta internationella tidskrifter • Ansöka om och generera externa forskningsbidrag • Bygga upp en forskargrupp • Bearbeta och berika museets vetenskapliga samlingar. • Ansvara för en del av enhetens samlingsförvaltning • Förmedla vetenskaplig kunskap till allmänheten • Delta i museets och enhetens övriga verksamhet.
2022-11-14 2023-01-08