Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Östra Göinge kommun, Utemiljö Säsongsanställning grönyteskötsel park och fastighet
I rollen som parkarbetare ingår arbetsuppgifter som renhållning, trimning, gräsklippning, häckklippning, beskärning och plantering. Arbetet utförs både i grupp och självständigt, du ansvarar själv för dina arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna är väldigt varierande och kommer att skifta under en arbetsdag.
2024-04-12 2024-04-25
Göteborgs Stad , Stadsfastighetsförvaltningen Fastighetstekniker utemiljö- ambulerande
Avdelningen drift och underhåll ansvarar för tillsyn, reparation samt drift av områdena utemiljö, byggnad och installationer över tid med god teknisk status och nöjda kunder. Detta uppnås genom ett nära samarbete med kund, förvaltningens övriga avdelningar samt andra organisationer i staden. Avdelningen ansvarar för att genomförandet av besiktningar som myndigheter kräver samt bidrar till utvecklingen av energisparåtgärder. Vi utför de uppdrag som beställs av våra kunder. Denna tjänst är organisatoriskt placerade på område utemiljö, syd-väst ...
2024-04-11 2024-04-25
Vaggeryds kommun, Tekniska kontoret Park- och gatuarbetare
Som park- och gatuarbetare har du ett omväxlande arbete och du får arbeta med en bredd av arbetsuppgifter t ex trädvård, beskärning, gräs- och häckklippning, ogräsrensning och plantering. I arbetsuppgifterna ingår även skötsel av lekplatser, städning samt gatuarbete t ex vinterväghållning.
2024-04-10 2024-04-28
Växjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Parkarbetare
Som parkarbetare i samhällsbyggnadsförvaltningens driftverksamhet utför du alla förekommande arbetsuppgifter. Detta kan bland annat vara gräsklippning, plantering, bevattning, naturvård, ogräsrensning och beskärning av buskar och träd eller skräpplockning. Vi använder flertalet större och mindre maskiner och det ingår dagligt underhåll av dessa. Vi arbetar i grupper, i vissa fall även självständigt under perioder. Du ansvarar, tillsammans med dina kollegor, att tilldelade arbetsuppgifter utförs på ett korrekt och säkert sätt. Arbetet kräver go...
2024-04-09 2024-05-19
Växjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Vaktmästare till Arenaservice
Vi söker vaktmästare till Arenaservice för arbete över sommaren. Arenaservice ansvarar för skötsel och underhåll av arenor, badplatser, naturområden och leder samt andra yttre miljöer inom våra samhällen. Vi använder flertalet större och mindre maskiner och det ingår dagligt underhåll av dessa. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att tilldelade arbetsuppgifter utförs på ett korrekt och säkert sätt. Arbetet kräver god samarbetsförmåga, serviceanda, ansvarstagande samt god fysik. Arbetet inom Arenaservice utgår normalt från våra loka...
2024-04-09 2024-04-28
Malmö stad Arbetsledare till markskötsel - vikariat
Arbetsuppgifter Enheten markskötsel på Kommunteknik sköter idag drift och underhåll på allmän platsmark i hela Malmö på uppdrag av fastighets- och gatukontoret samt drift och underhåll på delar av kvartersmarken i staden på uppdrag av stadsfastigheter. Enhetens samlade uppdrag innefattar bland annat tömning av papperskorgar, skräpplockning, ogräsrensning, gatusopning, beskärning av buskar och träd samt plantering. Enheten har även ett eget växthus där vi driver upp annueller och ansvarar för plantering av Malmö stads blomsterprogram. Vi är nu...
2024-04-04 2024-04-18
Malung-Sälens kommun Malung-sälens kommun söker säsongsarbetare för norra och södra kommundelen
Vi söker dig som vill jobba utomhus med skötsel av yttre miljö, framförallt klippning och trimning av gräs. Kan även förekomma mindre trädgårdsarbete. I rollen ansvarar du för att hålla utomhusmiljön fin och trivsam inom kommunens gränser. Du kommer att ingå i ett team och tillsammans kommer ni att planera arbetsdagen och fördela arbetet som sedan utförs självständigt eller i grupp.
2024-04-04 2024-04-19
Malung-Sälens kommun Feriearbete för ungdomar födda 2007
Arbetsplatserna kommer fördelas ut inom våra kommunala verksamheter samt inom kommunkoncernen, platser inom föreningslivet kan förekomma om inte platser inom kommunen eller kommunkoncernen är tillräckliga. Arbetsuppgifterna är varierade. Tidigare år har arbetsuppgifterna bland annat varit inom hemtjänsten, fastighetsskötsel, gräsklippning, rabattrensning, arbeta i biblioteket, städservice, inom förskola eller fritids. När vi fördelar platserna placerar vi dig i första hand där du helst vill jobba och i närheten av där du bor. Men du kan ocks...
2024-04-03 2024-05-01
Göteborgs Stad , Stadsmiljöförvaltningen Parkarbetare säsong 2024 (Centrum)
Göteborg ska vara en grön, ren och snygg sommarstad. På Stadsmiljöförvaltningen under avdelningen drift och underhåll är du med och skapa härliga utomhusmiljöer, som både göteborgare och besökare kan njuta av. Som parkarbetare under verksamhetsområde Grönt har du möjlighet att arbeta på någon av våra fyra enhetsområden fördelat geografiskt över Göteborg. Arbetet är både omväxlande och varierande oavsett vilket område man arbetar på. Som parkarbetare arbetar man med skötsel och underhåll av stadens planteringar, träd, lekplatser och grönytor. Du...
2024-04-03 2024-04-17
Växjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Arbetsledare till parkenheten
Är du vår nästa arbetsledare? Vi söker dig som vill göra skillnad och ser varje dag som en ny chans att växa. Parkenheten på avdelningen drift och förvaltning bedriver skötsel och drift av våra parker och grönytor inom kommunen. Här är allt möjligt när vi lyssnar, samarbetar, utforskar, skapar värde och höjer livskvalitén för våra invånare, företag och besökare. Som vår nya arbetsledare blir du en nyckelperson i detta viktiga arbete. Du planerar, leder och följer upp den dagliga driften, utvecklar och driver verksamheten mot uppsatta mål. Du s...
2024-03-26 2024-04-17
Kristinehamns kommun, Tekniska förvaltningen Sommarjobb Tekniska förvaltningen
Vi söker sommarvikarier till de flesta av våra olika verksamheter på tekniska förvaltningen men de huvudsakliga arbetsuppgifterna kommer att vara röjning av sly, ogräsrensning, gräsklippning, skrapning och målning samt diverse rengöringsarbete på t.ex. badplatser i kommunen. Har du C-körkort kan chaufförsjobb bli aktuellt. En annan arbetsuppgift är hämta- och lämnaservice för kommunens fordon.
2024-03-20 2024-04-21
Ockelbo kommun, Tekniska enheten Park/trädgårdsarbetare till Tekniska enheten
Vi söker en Park/trädgårdsarbetare till Ockelbo kommuns Tekniska enhet, avdelning Yttre skötsel för sommarsäsongen 2024. Du kommer att arbeta med skötsel och underhåll av allmänna grönytor, rabatter och platser som kommunen ansvarar för. Dina främsta arbetsuppgifter kommer bestå av gräsklippning, ogräsrensning, vattning, trimning, häckklippning, grusunderhåll, plantering och lövräfsning. Arbetet varierar mellan att vara självständigt och i grupp där du också kommer handleda kollegor. I tjänsten kan det förekomma arbete på helger och kvällar...
2024-03-19 2024-04-22
Jokkmokk kommun, Samhälls- och Infrastrukturfunktionen Parkarbetare
Som parkarbetare kommer du huvudsakligen att arbeta med skötsel av grönytor, lekparker samt plantering och daglig tillsyn av blommor i kommunen. Utöver dessa arbetsuppgifter så finns en variation i uppgifter där du tillsammans eller enskilt skapar trivsel i våra samhällen.
2024-03-19 2024-04-30
Östhammars kommun, Fastighetsenheten Sommarjobb, Parkarbete
Du kommer att, som en del av ett arbetslag som leds av en arbetsledare på varje område, få arbeta i något av våra driftområden som består av Gimo/Alunda, Österbybruk, Östhammar och Öregrund. Tillsammans sköter ni om gator och allmänna ytor som grönområden, lekparker, skolområden med mera. Det innebär att du självständigt hjälper till med att vattna och klippa gräs, rensa ogräs, sopa gator och torg samt tömma papperskorgar på allmän plats. Helgarbete kan förekomma i arbetsområde Öregrund/Östhammar. Du som är 16-17 år får arbeta 5 tim/dag unde...
2024-03-14 2024-05-01
Stenungsunds kommun, Sektor Utbildning Park och Natur söker 2 handledare till feriearbetare i sommar
Vi söker handledare för strandstäd och badplatser. Som handledare kommer du att tillsammans med ferieungdomar åka ut till våra badplatser/stränder för att utföra ett jobb. Våra medarbetare arbetar i en flexibel organisation med mycket varierade arbetsuppgifter och tjänsten passar dig som trivs att arbeta med varierande arbetsuppgifter utomhus oavsett väder samt är vana att arbeta med kroppen fysiskt. Varierande arbetstider så som dag, kväll och helg förekommer enligt schema och innebär att man kommer jobba några timmar på midsommarafton och ...
2024-03-07 2024-04-20
Kiruna kommun, Tekniska verken i Kiruna AB Handledare
Vi söker handledare till grönyteskötsel som ska handleda sommarungdomarna, planera och serva dem samt se till att all logistik fungerar. Du har även till uppdrag att ansvara för att verksamheten fungerar med maskiner planering, prioritering samt att säkerhetskrav uppfylls.
2024-02-01 2024-04-30
Mullsjö kommun Gata-/parkarbetare, säsongsanställning
I tjänsten ingår det att arbeta med all typ av grönyteskötsel såsom gräsklippning, rabattskötsel, häckklippning, trimning av gräs samt skötsel och underhåll av planteringar, blommor och träd. I detta ingår rensning, beskärning och nyplanteringar. Arbetet innebär användning av redskapsbärare, gräsklippare, röjsåg med mera.
2024-01-26 2024-04-21
Luleå kommun, Infrastruktur- och serviceförvaltningen Parkarbetare säsongsanställd
I arbetet som säsongsarbetare park förekommer arbetsuppgifter som växthusodling, plantering av sommarblommor, rabatt- och grönyteskötsel, parkrenhållning, lekplatsunderhåll med mera. Vi arbetar utomhus i alla väder.
2024-01-11 2024-04-21
Göteborgs Stad , Bostadsbolaget Bostadsbolaget söker säsongsanställda miljövärdar
Vill du skapa Sveriges bästa utemiljöer med oss? Nu söker vi säsongsanställda miljövärdar som jobbar med löpande trädgårdsarbete och håller fint i våra bostadsområden. Hos oss spelar du en viktig roll genom att du bidrar till att våra bostadsområden alltid är rena, gröna och trivsamma. Samtidigt bygger du på med egna erfarenheter och kunskaper. Utemiljön är en betydande del av våra hyresgästers boendemiljö och något vi på Bostadsbolaget med stolthet kan säga att vi är riktigt duktiga på. Vår årliga kundundersökning visar att vi har högst kundb...
2023-12-01 2024-05-01
Kalmar kommun, Serviceförvaltningen Sommarjobb 2024 – Park- och utemiljöarbetare
Som semestervikarie kommer du att i huvudsak jobba med att hålla rent och ordning i våra parker och stadsrum samt badplatser. Du kommer arbeta i våra lag och kan vara placerad i ett distrikt tillsammans med en till tre medarbetare. Ni har bil och jobbar självständigt över dagen. Ni utgår från centrala Kalmar eller ifrån ett distrikt. Vissa arbeten kan vara mer individuella. Vanliga arbetsuppgifter är renhållning t.ex. tömning av papperskorgar, skräpplockning samt övrigt underhåll och grönyteskötsel som t.ex. ogräsrensning, strandsskötsel, trim...
2023-11-27 2024-05-15