Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Parkarbetare
I tjänsten ingår alla förekommande arbeten inom utemiljöskötsel, bland annat trädvård, plantering av sommarblommor och träd, grönyteskötsel och rabattskötsel. I arbetet ingår även underhåll och reparation av bänkar och annan markutrustning. Arbetet som parkarbetare är varierande. Handledning av bland annat säsongsanställda är en del av jobbet. Tunga lyft ingår och vi arbetar utomhus i alla väder.
2022-12-02 2022-12-18
Kalmar kommun, Serviceförvaltningen - Produktion Parkarbetare
Som parkarbetare kommer du tillsammans med din arbetsledare och dina kollegor att vara ansvarig för drift och underhåll av ditt distrikts kommunala grönytor, naturmark, skog samt skötseluppdrag för utemiljö på skolor/förskolor. Arbetsledningen ger dig och arbetslaget rätt förutsättningar för att du under dagen skall kunna jobba självständigt och driva arbetet framåt. Vi jobbar utifrån Kalmar kommuns vision Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre vilket b la innebär att det vid behov kan vara aktuellt att gå in i en annan del av org...
2022-12-01 2022-12-16
Torsås kommun, Teknik och Fastighetsförvaltningen Gatu-parkarbetare
Som gatu-parkarbetare Torsås kommun får du jobba i en kreativ och självständig miljö med alla typer av säsongsrelaterade arbetsuppgifter inom parker, grönområden samt gator och vägar. Förkommande arbetsuppgifter är ogräsrensning, gräsklippning, trimning, vattning och plantering. Snö- och halkbekämpning, renhållning, lövupptag, röjningsarbete i tätortsnära skogar, maskinvård och skötsel av lekplatser samt badplatser. Underhållsarbete i vårt kommunala vägnät samt småbåtshamn.
2022-11-28 2023-01-09
Landskrona stad, Tekniska avdelningen Säsongsarbetare
I markskötsel sköter vi drift och underhåll av kommunala fastigheter så som skolor och förskolor samt äldreboenden där arbetsuppgifterna bland annat är gräsklippning, ogräsrensning, beskärning, renhållning, trimning och häckklippning.
2022-11-23 2022-12-12
Mjölby kommun, Service- och teknikförvaltningen Samordnare Gata/Park, Service- och Teknikförvaltningen
Som en av tre samordnare ansvarar du för att fördela arbetsuppgifter inom den dagliga verksamheten och följer upp åtgärder. Årsplanering gör du i samarbete med driftchefen och de andra samordnarna. En stor del av arbetet är administrativt där du kommer att använda flera verksamhetssystem. Vinterberedskap/jourledning ingår i arbetet. Det dagliga arbetet består av att leda och fördela arbetsuppgifter, göra beställningar, hantera fakturor, arbetsorder, felanmälningar, tidrapportering, samtal från allmänheten och ha kontakt med entreprenörer. Du h...
2022-11-23 2023-01-08
Järfälla kommun, Bygg- och miljöförvaltningen Vill du arbeta i Järfällas vackra naturreservat?
Förekommande arbetsuppgifter är underhåll i friluftsanläggningar, ved- och sophantering, städning i naturmark både på land och sjö, mindre och större reparationsarbeten, hantering av riskträd, underhåll av leder m.m. Den största delen av arbetstiden är förlagd utomhus och består att praktiska utföranden. Du är delaktig i planeringen och utförandet av drift- och underhåll i naturreservaten. Som medarbetare inom Naturservice är du kommunens ansikte utåt och förväntas möta besökare och medborgare inom reservaten på ett positivt sätt och ge svar p...
2022-11-22 2022-12-06
Askersunds kommun, Teknisk förvaltning Parkarbetare
Som parkarbetare kommer du att jobba med varierande arbetsuppgifter såsom grönyteskötsel, plantering, trädvård samt snö- och halkbekämpning. Stationeringsort är Askersund och beredskap ingår i tjänsten.
2022-11-22 2023-01-15
Halmstads kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen Parkarbetare
Som parkarbetare hos oss på park- och naturdriftsenheten bidrar du till att utveckla kommunens parker och allmänna platser. Arbetet hos oss är mestadels rörligt och du får möjlighet att tillbringa den övervägande arbetstiden utomhus i trevliga gröna miljöer. Du kommer huvudsakligen att arbeta med grönyteskötsel i våra parker och grönområden så som exempelvis växt- och rabattskötsel, häckklippning, trädbeskärning, plantering och viss renhållning. Vintertid arbetar vi i våra naturlika planteringar med röj- och motorsåg. I tjänsten kan det ingå b...
2022-11-21 2022-12-04
Enköpings kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Parkarbetare
I arbetsuppgifterna ingår parkarbete så som arbete i skylift, sågning med motorsåg, renhållning, ogräsrensning, plantering, maskinkörning, snöskottning, vattning, sandning och mycket mer.
2022-11-18 2022-12-04
Göteborgs Stad , Familjebostäder i Göteborg AB Miljövärdar till Familjebostäder i Göteborg
Vi utökar nu vår organisation med fler miljövärdar. Vi söker fyra nya kollegor som brinner för trädgård och utemiljö och som med stolthet, engagemang och gröna fingrar kan utveckla och ta hand om våra gårdar. Utemiljön i våra bostadsområden är något som vi på Familjebostäder värderar högt. Det är vårt skyltfönster utåt och ger trivsel och trygghet åt våra hyresgäster. Vi arbetar varje dag för att göra skillnad på riktigt och skapa trivsamma livsmiljöer. Det är viktigt att vår utemiljö fortsätter att upplevas som fin, städad, trygg och levan...
2022-11-17 2022-12-04
Kristianstad kommun, Anläggning Parkarbetare
Du kommer att arbeta med alla förekommande parkarbeten i Kristianstads kommun där vi utför service åt medborgarna och verksamheterna i kommunen. Du kommer att arbeta som parkarbetare men kommer även i kontakt med andra personer i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Du kommer att ingå i ett trevligt arbetslag med varierande arbetsuppgifter såsom gräsklippning, trimning, häckklippning, planteringar, ogräsbekämpning, trädfällning/beskärning och underhåll. Förutom parkerna och sommarblommorna sköter vi även utemiljöerna på skolor och förskolo...
2022-11-16 2023-01-08
Sundsvalls kommun, Stadsbyggnads- och lantmäterikontoret Arbetsledare till Parkavdelningens driftsektion
I tjänsten som arbetsledare arbetar du tillsammans med personal och sektionschef inom avdelningen med drift av våra parker och naturområden. Du är spindeln i nätet vilket innebär att du samordnar resurser, hanterar och fördelar felanmälningar och synpunkter från allmänheten både via vårt datasystem samt personligen. Du ansvarar för inköp av material och tjänster från ramavtal samt hantering av leverantörsfakturor. Tjänsten ställer krav på förmågan att kunna rycka in och arbeta operativt där behovet finns. Vintertid hjälps vi åt med skogs- och r...
2022-11-15 2022-12-06
Landskrona stad, Tekniska avdelningen Säsongstjänst renhållning
Parkenheten förvaltar och sköter allmän platsmark i hela Landskrona stad. Huvudsakliga arbetsuppgifter är renhållning av så väl stadens gröna ytor som övrig stadsmiljö, vilket innebär tömning av soptunnor och hundlatriner samt skräpplockning. Även andra uppgifter inom parkskötsel förekommer.
2022-11-01 2022-12-04
Landskrona stad, Tekniska avdelningen Säsongstjänst grönyteskötsel
Parkenheten förvaltar och sköter allmän platsmark i hela Landskrona stad. Det är en stor variation av arbetsuppgifter med en tyngdpunkt på skötsel av de gröna ytorna bland annat gräsklippning, ogräsrensning, offentliga utsmyckningar, beskärning, traktorkörning, renhållning, trimning och häckklippning.
2022-11-01 2022-12-04
Göteborgs Stad , Bostadsbolaget Bostadsbolaget söker miljövärdar
Har du tidigare erfarenhet av trädgårdsarbete och mer långsiktig planering av utemiljön? Nu söker vi dig som vill skapa trivsamma utemiljöer för våra hyresgäster. Om jobbet Utemiljön är en viktig del av våra hyresgästers boendemiljö och något vi på Bostadsbolaget med stolthet kan säga att vi är riktigt duktiga på. Vår årliga kundundersökning visar att vi har högst kundbetyg på utemiljön bland de stora bostadsbolagen i Sverige. Det är tack vare våra kvalificerade och engagerade miljövärdar. Som miljövärd hos oss ansvarar du för allt arbete so...
2022-10-06 2023-01-04