Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen Systemförvaltare till Utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningen i Alvesta söker en systemförvaltare för att arbeta med administration, drift och utveckling av IT-systemen och tjänster inom förskola och grundskola. Din uppgift är att skapa förutsättningar för att våra barn, elever och pedagoger ska få möjlighet att utveckla sin digitala kompetens. Du leder vårt datasäkerhetsarbete och har en rådgivande och operativ funktion för berörda i alla GDPR-relaterade frågor på Utbildningsförvaltningen. ...
2022-12-02 2022-12-18
Strängnäs kommun, Ekonomiavdelning Systemförvaltare ekonomisystem
Systemförvaltarna arbetar aktivt med att utveckla ekonomisystemet och deltar i att förbättra arbetssätt och ekonomiprocesser. ERP har ca 500 användare och kommunen använder modulerna huvudbok, kund- och leverantörsreskontra, e-handel och anläggning. ERP är integrerat med kommunens lednings- och informationssystem från Hypergene som också förvaltas av ekonomiavdelningen. I Hypergene hanteras budget, prognos och uppföljning. ERP är också integrerat med övriga IT-system inom ekonomiområdet. Arbetet innefattar: • systemadministration och systemu...
2022-12-02 2022-12-26
Klippans kommun, Snyggatorpsskolan IKT samordnare
Ansvara och samordna arbetet med; Elevers datorer (utdelning, reklamationer, insamling) Vara samordnare/kontaktperson för skollicenser. Kontaktperson mot IT-avdelningen samt förvaltningens IT-samordnare Skolans tekniska utrustning m.m.
2022-12-01 2023-01-08
Höganäs Omsorg AB Schemastrateg/systemförvaltare till Höganäs omsorg AB
Som schemastrateg följer du upp och säkerställer scheman utifrån hållbarhet, behov och ekonomi. Du är ett stöd till enhetscheferna och schemaplanerare ute i våra verksamheter där du kvalitetssäkrar schemaprocessen, ger förbättringsförslag och har helikopterperspektiv. Ditt arbete innebär även kontroll av budget, uppföljningar samt framtagande av statistik. I ditt uppdrag har du ett övergripande ansvar för schemaprocessen och du bidrar med kunskap vid planering av verksamheterna. Du har ett operativt stöd i schemaadministration, bemanningskrav,...
2022-11-28 2022-12-12
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Verksamhetsnära Systemförvaltare till Elevhälsan, Grundskoleförvaltningen
Inom Grundskoleförvaltningens uppdrag för systemförvaltning behöver vi förstärka vår kompetens och söker därför efter en engagerad systemförvaltare som gillar att både jobba nära elevhälsan och trivs med systeminställningar av teknisk karaktär. Enheten för system och process är en av förvaltningens två enheter som jobbar tillsammans med fokus på digitalisering och innovation. Inom enheten finns funktioner för systemförvaltning av administrativa system, process- och projektstöd, informationssäkerhet samt IT- och telefoniadministration. Idag är ...
2022-11-28 2022-12-12
Göteborgs Stad , Kulturförvaltningen Utvecklingsledare till IT-enheten
Förvaltningen är mitt i en digitaliseringsresa vilket innebär att vi på IT-enheten har många roliga och utmanande uppdrag på gång! Vår kompetens är ständigt efterfrågad i olika projekt och vi jobbar nära och tillsammans med våra olika verksamheter för att utveckla och digitalisera på bästa sätt. Vi behöver nu förstärka vårt team med en ny kollega som med ett eget driv kan arbeta både självständigt och tillsammans med oss kollegor med olika aspekter av digitaliseringsfrågor. Som utvecklingsledare hos oss förväntas det av dig att du hjälper ve...
2022-11-28 2022-12-18
Vivab IT-samordnare
I rollen som IT-samordnare har du ett nära samarbete med IT-ansvarig och arbetar i huvudsak inom tre områden: Du administrerar och samordnar uppsättningen av IT-infrastrukturen avseende samhällskritisk verksamhet. Det gör du i nära samarbete med de SCADA-tekniker på vår avdelning för vatten och avlopp som arbetar med system för styrning och övervakning av produktionsprocesser. De primära arbetsuppgifterna handlar om att säkerställa IT-säkerheten, beställa nätverksutrustning och samordna kommunikationslösningar. Du arbetar med användarsupport ...
2022-11-25 2022-12-13
Göteborgs Stad , Intraservice Systemförvaltare/verksamhetsstöd inom ekonomiområdet
Vi är Göteborg och nu behöver vi dig som vill vara med i arbetet med att förvalta och utveckla ekonomisystemet i staden. Vill du dessutom vara en del av ett positivt team där verksamhetsstöd och kundnytta står i fokus? Bra, då behöver vi dig i vårt team! Göteborgs Stad använder ekonomisystemet Unit4 ERP (Business World/Agresso), i stadens samtliga förvaltningar och flera av stadens bolag. Unit4 ERP skapar förutsättningar för en effektiv ekonomiadministration och är integrerat med stadens verksamhetssystem och övriga IT-system inom ekonomiområd...
2022-11-24 2022-12-08
Kramfors kommun, Kommunledningsförvaltningen IT-samordnare
Digitaliseringsenhetens uppgift är att på en strategisk nivå driva kommunen framåt i dess utveckling kring digitalisering. Enheten ska, i samråd med verksamheterna, vidareutveckla befintliga system samt stötta vid införande av nya. Systemen ska möta såväl interna som externa krav på informationshantering, kostnadsmedvetenhet och effektivitet och de ska vara säkra, pålitliga och tillgängliga. I rollen som IT-samordnare är du den viktigaste länken mellan Digitaliseringsenheten och verksamheterna. Du fungerar bland annat som uppdragsledare, utbil...
2022-11-23 2022-12-11
Alingsås kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Systemförvaltare till teknikenheten inom vård- och omsorgsförvaltningen
Rollen Systemförvaltare: • upprätthåller dagligt operativt ansvar över förvaltningens systemlösningar t.ex. verksamhets- och planeringssystem, statistiksystem m.fl. • utför löpande systemförvaltning, systemadministration och viss utbildning av förvaltningens systemlösningar • sammanställer och ansvarar för statistik samt analysstöd kopplat till förvaltningens systemlösningar t.ex. verksamhets- och planeringssystem. • arbetar nära användare och kollegor och upprätthåller en löpande dialog kring funktioner och förbättringsområden i olika stödjan...
2022-11-22 2022-12-06
Region Skåne, Digitalisering IT och MT Utrustningsansvariga inom Medicinsk teknik
Som utrustningsansvarig inom medicinsk teknik har du en teamledarroll för den regionala utrustningsgruppen för fysiologi eller patientövervakning. Teamen består av utrustningsspecialister placerade på flera orter i Skåne och ansvarar regionalt för sin respektive utrustningsgrupp. I rollen ansvarar du för livscykelhantering av de medicinsktekniska produkter som ingår i ditt ansvarsområde och du samarbetar med verksamhetens företrädare, externa leverantörer och interna resurser. Ditt arbete innebär att utföra såväl proaktiva som reaktiva åtgärder...
2022-11-18 2022-12-04
Region Skåne, Digitalisering IT och MT Utrustningsansvariga inom Medicinsk teknik
Som utrustningsansvarig inom medicinsk teknik har du en teamledarroll för den regionala utrustningsgruppen för fysiologi eller patientövervakning. Teamen består av utrustningsspecialister placerade på flera orter i Skåne och ansvarar regionalt för sin respektive utrustningsgrupp. I rollen ansvarar du för livscykelhantering av de medicinsktekniska produkter som ingår i ditt ansvarsområde och du samarbetar med verksamhetens företrädare, externa leverantörer och interna resurser. Ditt arbete innebär att utföra såväl proaktiva som reaktiva åtgärder...
2022-11-18 2022-12-04
Region Skåne, Digitalisering IT och MT Utrustningsansvariga inom Medicinsk teknik
Som utrustningsansvarig inom medicinsk teknik har du en teamledarroll för den regionala utrustningsgruppen för fysiologi eller patientövervakning. Teamen består av utrustningsspecialister placerade på flera orter i Skåne och ansvarar regionalt för sin respektive utrustningsgrupp. I rollen ansvarar du för livscykelhantering av de medicinsktekniska produkter som ingår i ditt ansvarsområde och du samarbetar med verksamhetens företrädare, externa leverantörer och interna resurser. Ditt arbete innebär att utföra såväl proaktiva som reaktiva åtgärder...
2022-11-18 2022-12-04
Region Skåne, Digitalisering IT och MT Utrustningsansvariga inom Medicinsk teknik
Som utrustningsansvarig inom medicinsk teknik har du en teamledarroll för den regionala utrustningsgruppen för fysiologi eller patientövervakning. Teamen består av utrustningsspecialister placerade på flera orter i Skåne och ansvarar regionalt för sin respektive utrustningsgrupp. I rollen ansvarar du för livscykelhantering av de medicinsktekniska produkter som ingår i ditt ansvarsområde och du samarbetar med verksamhetens företrädare, externa leverantörer och interna resurser. Ditt arbete innebär att utföra såväl proaktiva som reaktiva åtgärder...
2022-11-18 2022-12-04
Nyköpings kommun - Centrala funktionen Systemförvaltningssamordnare
Du kommer att vara en av tre Systemförvaltningssamordnare. Systemförvaltningssamordnaren utgör ett stöd till system- och tjänsteförvaltare i Nyköpings- och Oxelösunds kommun i frågor som rör system- och tjänsteförvaltning samt informationssäkerhet kopplat till IT-stöd. Med systemförvaltning som inriktning har du fokus på systemförvaltningsfrågor samtidigt som du ska ha kunskap om informationssäkerhet för att täcka upp för din kollega vid behov. Du kommer att vara IT-avdelningens expert i systemförvaltningsfrågor och arbeta med utveckling, u...
2022-11-17 2022-12-08
Kriminalvården, HR-avdelningen Delförvaltningsledare/systemförvaltare för HR-utbildningssystem
Som delförvaltningsledare fungerar du som samordnare och expert inom ditt område gentemot Kriminalvårdens utbildningsenhet samt bidrar till att säkerställa att genomföra förvaltningsplanens uppdrag och mål på ett kostnadseffektivt sätt. I rollen ingår att ansvara för att förvaltnings-/objektprodukterna är användbara, tillgängliga och säkra för verksamheten samt att koordinera och administrera verksamhetsbehov i ett tätt samarbete med förvaltningsledare och IT-avdelningens funktioner för att genomföra förändringar inom objektet. Du kommer även ...
2022-11-16 2022-12-07
Öckerö kommun, Ekonomienheten Systemförvaltare IT
Kommunstyrelsens förvaltning leder och samordnar kommunens strategiska planering utifrån ett helhetsperspektiv. Förvaltningen leder och utvecklar centrala lednings- och stödprocesser. Syftet är att kommunens förvaltningar och bolag ska kunna bedriva effektiv och ändamålsenlig verksamhet och att Öckerö kommun utvecklas i riktning mot visionen. Öckerö kommun är inne i en förändring av organisationen, där kommunstyrelsen har ett ökat fokus på styrning, ledning och strategiska frågor. Kommunstyrelsens förvaltning arbetar utifrån en matrismodell d...
2022-11-16 2022-12-07
Växjö kommun, Kommunledning Tjänsteansvarig
Växjö kommun har en bred och spännande verksamhet som på olika sätt berör alla oss som lever och verkar i kommunen. Verksamheten utvecklas hela tiden och nya IT-tjänster är en viktig möjliggörare för den utvecklingen. Till vår Service Management-enhet på IT-avdelningen söker vi nu en tjänsteansvarig med fokus på samarbetstjänster. Vill du jobba med verksamhetsnära IT med fokus på kundernas behov? Då är det kanske dig vi söker! Som tjänsteansvarig samarbete arbetar du inom enheten Service Managent som idag bemannas av 12 tjänsteansvariga med ol...
2022-11-16 2023-01-08
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Verksamhetsutvecklare med Lantmätarbakgrund, Gävle
Nu söker vi en verksamhetsutvecklare till Fastighetsbildningsstöd som vill medverka i arbetet med att utveckla en effektiv och modern stödverksamhet. Vi erbjuder en modern arbetsplats och ett serviceinriktat, stimulerande och omväxlande arbete tillsammans med experter inom förrättningsprocessen och våra handläggningsstöd. Ett exempel just nu är att funktionen har medarbetare som ingår i ett större projekt som ska ta fram ett nytt stöd för handläggning. Arbetet är koncentrerat på att stödja verksamheten på våra fastighetsbildningskontor. I dett...
2022-11-16 2022-12-31
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Verksamhetsutvecklare inom Fastighetsbildning, Gävle
Som verksamhetsutvecklare inom Fastighetsbildning med inriktning mot kartstöd kommer du att stödja verksamheten på våra fastighetsbildningskontor. I detta ingår support och förvaltning av de tekniska handläggningsstöden med inriktning mot kartproduktion. Funktionen Tekniskt handläggningsstöd jobbar teambaserat. Funktionens medarbetare deltar i olika verksamhets- och utvecklingsprojekt kopplade till Fastighetsbildning, vilket ställer höga krav på att förmåga att anpassa arbetsprocesser, stödfunktionalitet och handledningar.
2022-11-16 2022-12-31
Gryning Vård AB, B. Ekonomifunktionen Förvaltare IT/fastighet som vill vara med och utveckla Gryning
Vad innebär tjänsten? IT - Gryning står inför en digital resa genom bland annat effektivisering av administrativa flöden. Du blir en nyckelspelare som bidrar till att rätt beslut kan fattas och ansvarar för implementeringen av besluten. Ansvaret är strategiskt och operativt såsom att säkerställa att bolaget har en adekvat infrastruktur inom IT till operativt systemansvar, dataskyddsombud och GDPR. Fastighet - Grynings verksamhet bedrivs främst i hyrda fastighetslokaler samt ca tio egenägda fastigheter. Som förvaltare har du ett planerings och...
2022-11-16 2022-12-07
Bodens kommun Förvaltningsledare
Som förvaltningsledare arbetar du nära verksamheten med att förvalta och utveckla verksamhetsstöd, systemstöd, processer, dokumentation, rutiner och anvisningar kopplat till kommunens förvaltningsobjekt. Förvaltningsledaren agerar även stöd och rådgivare till informationssäkerhetssamordnare, säkerhetshandläggare och systemspecialister i kommunen kring frågor om kommunens förvaltningsobjekt. Som förvaltningsledare har du även kontakter med kommunens leverantörer av verksamhetssystem och drifttjänster. Du kommer att leda och delta i olika typer ...
2022-11-11 2023-05-31
Region Skåne, Skånetrafiken Systemförvaltare Infotainment till Skånetrafiken
Vi på enhet Teknikutveckling ser nu fram emot att välkomna en systemförvaltare till vårt team. Hos oss bidrar du till ett viktigt uppdrag som når alla Skånetrafikens resenärer. I rollen som systemförvaltare för Infotainment arbetar du med den dagliga driften för tjänsten gentemot vår verksamhet samt säkerställer installationen av hårdvara. I arbetet förekommer även avtalsuppföljning för vår nuvarande leverantör och planering samt uppföljning av våra olika byggnationsprojekt. Arbetet sker i nära samarbete med vår planeringsavdelning. Andra ex...
2022-11-11 2022-12-11
Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum Områdesansvarig för kvalitet till IT-forensiska verksamheten, NFC Linköping
Arbetet innebär omfattande kontakter och samverkan med chefer och medarbetare som arbetar inom den IT-forensiska verksamheten vid NFC samt inom polisregionernas och NOA:s forensiska verksamhet. Deras uppgift är att genomföra IT-forensiska undersökningar. Den aktuella tjänsten är en del av NFC:s kvalitetsledning och ska samordna och stötta i arbetet med att kvalitetssäkra den IT-forensiska verksamheten. Tjänsten innebär också arbete med process- och kompetensrelaterade frågor. • Kartlägga, planera, samordna och genomföra kvalitetssäkri...
2022-10-31 2022-12-05
Region Västerbotten, IT Västerbotten Intresseanmälan IT Västerbotten
Som anställd inom Region Västerbotten ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Dina arbetsuppgifter kan komma att variera utifrån din kompetens, erfarenhet och rådande behov.
2022-07-07 2023-01-15