Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Landskrona stad, Vuxenutbildning Studie- och yrkesvägledare med ledarerfarenhet
Du vägleder vuxna invånare till arbete via utbildning. Du följer upp och vägleder elever som redan har påbörjat sin utbildning. Du deltar i samarbete inom staden och med andra myndigheter som t ex Arbetsförmedlingen, UHR, CSN, Skolverket m.f. Du informerar och motiverar sökande enskilt och i grupp inför deras val av utbildning och yrken. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är t ex: individuella vägledningssamtal fysiskt och distans (e-vägledning), kartläggning inför studier, planering av slutbetyg/gymnasieexamen, information, administration, ...
2022-11-25 2022-12-23
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Studie- och yrkesvägledare till Önstaskolan
Som studie- och yrkesvägledare hjälper du eleverna att hantera frågor kring utbildning och yrkesval. Genom de vägledningssamtal du leder får eleverna den insikt som krävs för att kunna göra egna väl underbyggda val. Ibland besöker du även eleverna i klassrummet, informerar om PRAO, gymnasieval eller är i kontakt med vårdnadshavare. Du ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med specialpedagog, kurator, skolsköterska och skolledning, samt ytterligare en studie- och yrkesvägledare. Tillsammans bildar ni en helhetssyn kring eleverna. Tillsamman...
2022-11-25 2022-12-09
Högsby kommun, 7 - 9 Fröviskolan Högsby kommun söker studie- och yrkesvägledare
Uppdraget som studie- och yrkesvägledare inom kommunen innebär att du kommer att arbeta med frågor som rör elevernas prao, vägledande samtal inför gymnasiet, vägledande samtal om eftergymnasiala studier samt andra vanligt förekommande arbetsuppgifter så som studiesamtal, deltagande vid föräldramöten samt annan information till elever. Uppdraget täcker grundskolan i Högsby kommun. Du förbereder och genomför antagningsarbetet till gymnasieskolan enligt tidsplan och processer så att eleverna garanteras rättssäkerhet. Det innebär bland annat att ta...
2022-11-25 2022-12-16
Skövde kommun, Avdelning vuxenutbildning Skövde Studie- och yrkesvägledare
Som studievägledare för yrkesutbildningar på gymnasial nivå i Skövde kommer du att arbeta med vägledningskontakter med blivande och befintliga elever på våra utbildningar. Arbetsuppgifterna utgörs av studievägledning, information till individer och grupper samt individuell studieplanering via besök, telefon och e-post. Vidare ingår uppgifter såsom arbete med utbildningsinformation, framtagning och uppföljning av individuella studieplaner, behörighetskontroller och upprättande av prioriteringslistor och annat arbete i samband med antagning. Tjän...
2022-11-24 2022-12-15
Staffanstorps kommun, IFO - Enheten för Etablering och Vägledning Studie- och yrkesvägledare, Vuxenutbildningen i Staffanstorp
Vi söker en studie- och yrkesvägledare med placering inom vuxenutbildningen. Vuxenutbildningen i Staffanstorp är en del av kommunens arbetsmarknadsförvaltning. Staffanstorps kommun har inte vuxenutbildningar i egen regi. Som studie- och yrkesvägledare ger du den vägledningssökande professionell, objektiv och oberoende information och vägledning. Utifrån den sökandes intressen, förmågor och drömmar ger du en inblick i vad olika yrken och utbildningar innebär samt hur hen tar sig dit. Du ger service till kommuninvånarna i frågor om till exempel...
2022-11-23 2022-12-14
Nyköpings kommun - Nyköpings Gymnasium Studie- och yrkesvägledare till Nyköpings gymnasium
Vi söker en engagerad och kunnig studie- och yrkesvägledare som sätter stort värde på att samverka med skolans övriga professioner. Skolans fyra studie- och yrkesvägledare ingår i skolans elevhälsoteam vars övergripande uppdrag enligt skollagen är att bidra till skapandet av miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I uppdragen ingår att tillsammans med skolledning utveckla rutiner och mål för skolan som helhet samt utarbeta rutiner för planering, uppföljning och utveckling av vägledning, i enighet med nationella och lokala...
2022-11-23 2022-12-18
Ronneby kommun Studie- och yrkesvägledare alt arbetsmarknadsexpert till BIU
Vi söker nu en positiv och processinriktad studie- och yrkesvägledare alternativt arbetsmarknadsexpert till ett stort nationellt integrations- och utbildningsprojekt med inriktning på skola, hälsa och välbefinnande. Utifrån din profession kommer du att ta fram nya arbetsmodeller som stödjer deltagare i att få bättre motivation och koll på sina studie- och arbetsmöjligheter så att de känner framtidstro och klarar av sina studier på SFI eller annan vuxenutbildning. Projektet ska fånga upp, vägleda och hjälpa nyanlända i åldern 20-65 år. Målgrupp...
2022-11-18 2022-12-11
Eskilstuna kommun, Grundskola Studie- och yrkesvägledare till Faktoriet (framtida Munktellskolan)
Eskilstuna kommuns grundskolor arbeta utifrån en SYV-plan för hela skolan. Där du har ett coachande förhållningssätt till dina lärarkollegor och stöttar dem med material och tips på hur de kan arbeta med vägledning i klassrummet. Du jobbar med motiverande insatser och i skolans elevhälsoteam bidrar du med din kompetens om utbildning och arbetsmarknad i motiverande syfte. Det är viktigt att arbeta för högre måluppfyllelse, medvetandegöra matchningen på arbetsmarknaden kopplat till val av utbildning. Nedan ser du några förekommande arbetsuppgift...
2022-11-17 2022-12-01
Bjuvs kommun, Arbete och Tillväxt och Vuxenutbildning Studie- och yrkesvägledare till Bjuvs Vägledningscentrum
Nu söker vi en Studie- och yrkesvägledare till vårt Vägledningscentrum, som tycker om att arbeta med människor i alla åldrar i olika skeenden i livet, med samverkan och att utveckla verksamhet. Den förvaltning du kommer att arbeta i, har fokus i ett livslångt lärande, där erfarenheter och kunskaper sprids och utvecklas mellan medarbetare, ledare och verksamhet. Arbetet med de tankar som finns inför framtida yrke och studier är en process som börjar tidigt hos oss, för att säkerställa att vi ger vägledning utifrån individens behov. Tillsamma...
2022-11-17 2022-12-04
Kalmar kommun, Smedbyskolan Studie- och yrkesvägledare
Smedbyskolan söker Studie- och yrkesvägledare. I ditt uppdrag som studie- och yrkesvägledare i grundskolan ingår att utveckla elevernas möjligheter till framtida studier och yrkesval. Du skapar förutsättningar för eleverna att lära känna sig själva genom samtal om deras intressen, förmågor, studier och praktik. Du delger information till elever och vårdnadshavare om olika val inom grundskolan som ligger till grund för framtida studie- och yrkesval. Du arbetar även nära våra lärare och skolans elevhälsa, med särskilt fokus på att motivera och vä...
2022-11-16 2022-12-08
Höganäs kommun, Kullagymnasiet Studie- och yrkesvägledare 50%
Som SYV kommer du vara en viktig del i elevhälsoteamet när elevers studiesituation ska kartläggas och tas om hand. Du ska vägleda eleverna i frågor som rör studie- och yrkesval med utgångspunkt i elevernas individuella studieplan. Vägledningen ska vara generell såväl som individuell och ha som mål att stötta elevernas förmåga att göra väl underbyggda val kopplat till utbildningens mål samt framtida studie- och yrkesval. Du samarbetar med skolans pedagogiska personal, mentorer och elevhälsoteam samt är även en strategisk resurs för skolledningen...
2022-11-16 2022-11-30
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Studie- och yrkesvägledare till anpassad gymnasieskola
Område GS är samlingsnamnet för de anpassade gymnasieskolorna, tidigare gymnasiesärskolan, inom utbildningsförvaltningen i Göteborg och som består av sju olika skolor med både nationella och individuella program. Skolorna arbetar utifrån varje elevs behov och utveckling, möjligheter och förutsättningar. Uppdraget som studie- och yrkesvägledare inom den anpassade gymnasieskolan innebär att ge professionell, objektiv och oberoende information och vägledning utifrån elevens individuella behov och förutsättningar. Uppdraget innebär framförallt at...
2022-11-15 2022-11-30
Åstorps kommun, Vuxenutbildning Studie- och yrkesvägledare till Vuxenutbildningen
Vuxenutbildningscentrum i Åstorp erbjuder utbildning på grundläggande nivå, gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare (sfi). Vi bedriver också yrkesutbildningar i form av yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi/sva. Ett av våra uppdrag är att få fler vuxna invånare i arbete genom utbildning, och bidra till arbetsmarknadens kompetensförsörjning. Vi är en flexibel organisation som utgår från elevers behov och förutsättningar. Målgruppen är heterogen. Som studie- och yrkesvägledare utgår du ifrån in...
2022-11-14 2022-11-27
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Studie- och yrkesvägledare
I arbetsuppgifterna ingår sedvanliga arbetsuppgifter såsom att ge information om studievägar och yrken för elever och vårdnadshavare, att bistå vid val till gymnasiet, hålla vägledningssamtal, att samverka med pedagoger, elevhälsoteam och skolledning på skolorna, för- och efterarbete vid prao samt samverka med olika aktörer utanför skolan från näringsliv och arbetsmarknad.
2022-11-09 2022-12-09
Alvesta kommun, Förvaltningen för Arbete och lärande Studie- och yrkesvägledare (SYV)
Som studie- och yrkesvägledare arbetar du med studie- och yrkesvägledning på både individ- och gruppnivå. Tillsammans med den studerande, utbildningsanordnare och branscher planeras validering och kompletterande utbildning med syftet att nå betyg eller intyg. I arbetet ingår utveckling av vägledning av nyanlända och att förstärka möjligheterna att kombinera språkinlärning med övriga utbildningsalternativ. I tjänsten ingår även antagningsarbete där studie- och yrkesvägledaren har en viktig roll samt att göra examensplanering för våra elever. So...
2022-11-09 2022-11-30
Tingsryds kommun, Dackeskolan 7-9 Tingsryds kommun söker Studie-och yrkesvägledare till Dackeskolan
Dackeskolans högstadium i Tingsryd söker Studie- och yrkesvägledare. I ditt uppdrag som studie- och yrkesvägledare i grundskolan ingår att utveckla elevernas möjligheter till framtida studier och yrkesval. Du skapar förutsättningar för eleverna att lära känna sig själva genom samtal om deras intressen, förmågor, studier och praktik. Du delger information till elever och vårdnadshavare om olika val inom grundskolan som ligger till grund för framtida studie- och yrkesval. Du arbetar även nära våra lärare och skolans elevhälsa, med särskilt fokus ...
2022-11-08 2022-11-30