Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare till integration och ekonomiskt bistånd
Som socialsekreterare kommer du att utreda och bedöma rätten till ekonomiskt bistånd, enligt gällande lagstiftning. Tillsammans med klienten kommer du att jobba för att hitta lösningar som stärker hens resurser och möjligheter att bli självförsörjande och leva ett självständigt liv. Då tjänsten innefattar handläggning inom integration kommer du även att arbeta med individualiserad etablering för nyanlända flyktingar. Varje nyanländ ska utifrån sina förutsättningar få professionellt stöd som bidrar till en lyckad integrering i samhället.
2021-10-21 2021-11-17
Hallstahammars kommun, LSS Stödpedagog
Som stödpedagog kommer du att tillhandahålla stöd och service till personer med funktionsnedsättning i deras hem i ditt vardagliga arbete. Utifrån individuella genomförandeplaner kommer du tillsammans med övrig personal ge pedagogiskt och praktiskt stöd till våra brukare. Som stödpedagog har du också ansvar för implementering och utveckling av gemensamma metoder och pedagogik i verksamheten. Du arbetar med att leda det pedagogiska arbetet på uppdrag av enhetschefen på arbetsplatsen och ingår i ett kollegialt samarbete med stödpedagoger på enh...
2021-10-20 2021-11-07
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Engagerad speciallärare sökes till Näslundskolan
Vill du vara med och göra skillnad? Nu har du chansen att komma till en skola som har eleven i fokus. Vi söker dig som vill vara med och se alla elever lyckas och nu söker vi DIG som arbetar med specialundervisning och specialpedagogiska uppdrag. Dina arbetsuppgifter är att planera och bedriva undervisning med tillhörande dokumentation och bedömning. Du kommer även att delta i andra aktiviteter som tex pedagogisk lunch och rastvärdsverksamhet. Du deltar tillsammans med dina kollegor i pedagogiska satsningar och diskussioner som innebär kollegi...
2021-10-20 2021-11-21
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Elevhälsocoach
Vi söker två elevhälsocoacher till Strömsholms skola och Vallbyskolan för skolans arbete med den psykosociala delen i elevhälsans förebyggande och främjande arbete. Du kommer samverka med elevhälsans funktioner - främst skolkurator, men också med rektor, lärare och övrig personal i både fritidshem och skola. Din placering kommer vara på en av dessa skolor, men samverkan med elevhälsocoacher på andra skolor kommer också vara aktuellt. Tjänsten är en deltid 80 % med möjlighet till utökning. Båda skolorna arbeta tillsammans med utvecklingsinrikt...
2021-10-20 2021-11-08
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor
Vi söker dig som har en positiv framtidstro och som vill anta utmaningen att arbeta som biträdande rektor i någon av skolorna Strömsholms skola eller Vallbyskolan. Båda dessa skolor ligger i de södra delarna av Hallstahammar. Nu vill vi arbeta ihop dessa skolor till ett team då alla elever möts på samma högstadium i årskurs 7. Här finns idag en rektor och en biträdande rektor och du skulle kunna vara den som kompletterar på ledningssidan. Goda förutsättningar finns då elevhälsans funktioner klickar i varandra och stärker elevhälsoarbetet från f...
2021-10-19 2021-11-08
Hallstahammars kommun, Bygg- och miljöförvaltningen Bygglovassistent
Arbetsuppgifterna är administrativ hantering av bygglovsärenden. Det handlar om att arbeta ikapp en del äldre ärenden men också delta i löpande administration inom bygglov såsom posthantering, ta emot ansökningar, begära kompletteringar, statistik, arkivering och mera. Lägga in uppgifter i ärendehanteringssystemet EDP Vision.
2021-10-13 2021-11-03
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Chefsassistent
Att vara chefsassistent innebär att du i din roll bistår ledningen inom äldreomsorgen. Du är direkt underställd chefen på arbetsplatsen Strandgården och arbetar huvudsakligen med administrativa uppgifter. Rollen är bred och dina arbetsdagar kan vara mycket varierande beroende på vad som händer och vad som behöver prioriteras för stunden. I uppdraget ingår bland annat att fakturahantering, skriva anställningsavtal, hålla koll på anställningstid och företrädesrätt för vikarier, upprätta och aktualisera personalförteckningar, ta emot sjukanmälan,...
2021-10-13 2021-11-05
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Familjebehandlare
Som familjebehandlare kommer du att ingå i ett team bestående av familjebehandlare och en teamledare på Familjecentrum, som är en del av Individ- och familjeomsorgen i Hallstahammar. Vi arbetar med förändringsarbete i familjer, främst utifrån beviljade insatser från socialtjänsten, och har även gruppverksamhet och förebyggande insatser i olika former. Vi har kontinuerlig och nära samverkan med förskola, skola, hälso- och sjukvård och övriga aktörer inom området.
2021-10-08 2021-10-31
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Hallstahammars kommun söker en LSS-handläggare
Som handläggare på enheten är du en del av ett viktigt och meningsfullt arbete. Du utreder och beslutar om insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), för barn och vuxna. I arbetet ingår det även uppföljning och omprövning av tidigare beslutade insatser. Arbetet innebär en dialog med de personer som söker insatser och/eller deras anhöriga. I arbetet ingår även många kontakter med andra myndigheter och organisationer. Samverkan sker med våra verkställare och andra relevanta samarbetspartners såväl internt som ex...
2021-10-07 2021-10-24
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare mellanstadiet Tunboskolan
På Tunboskolan får du arbeta tillsammans med utvecklingsinriktade kollegor som målmedvetet och engagerat arbetar för att alla våra elever går ut grundskolan med godkända resultat och framtidstro. Nu söker vi dig som har grundskollärarexamen/legitimation med behörighet att undervisa i åk 4-6 och som vill ta ett extra ansvar för åk 4. Våra ledstjärnor är motivation, ansvarstagande, samarbete och trygghet - viktiga nycklar för att alla ska lyckas. Du förväntas skapa en undervisning som är tillgänglig för alla och att du utifrån vetenskaplig g...
2021-10-05 2021-10-25
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem
Som lärare i fritidshem i Hallstahammars kommun gör du stor skillnad för eleven. Du finns med under hela dagen och får en helhetsbild kring hur eleven och gruppen fungerar i klassrummet och i fritidsverksamheten. Här ser du eleverna i många olika sammanhang och ger dig och dina kollegor fantastiska möjligheter att analysera elevens behov. Du får också möjlighet att jobba med aktiviteter som stärker eleven och gruppen i deras skolgång. Nu har du chansen att komma och arbeta med våra engagerade pedagoger på Strömsholms skola. Vi utgår från en ...
2021-10-01 2021-10-24
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Engagerad lärare i franska, musik och engelska i grundskolan och grundsärskolan sökes
Dina arbetsuppgifter består av att planera och bedriva undervisning med tillhörande dokumentation, bedömning och betygsättning. Du kommer även att delta i andra aktiviteter som tex pedagogisk lunch och rastvärdsverksamhet. Du deltar tillsammans med dina kollegor i pedagogiska satsningar och diskussioner som innebär kollegialt lärande. Du kommer undervisa i följande skolor *Näslundskolan F-6, Hallstahammar, undervisning i musik åk 1-6 och franska åk 6. *Vallbyskolan F-3, Kolbäck, undervisning i musik åk 2-3. *Nibbleskolan F-6, Hallstahammar, un...
2021-10-01 2021-10-24
Hallstahammars kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Fritidsledare till Hallstahammars kommun
Välkommen att söka ett spännande och utvecklande jobb med bas i Hallstahammars kommuns Kulturhus. Hallstahammars kommuns fritidsgårdar bedriver öppen verksamhet med planerade aktiviteter för åldersgruppen 13-17 år. Du kommer att arbeta på schema, både dagtid och kvällstid. Fritidsgårdsverksamheten samverkar med bl.a. skola, barn- och ungdomscoacher, sociala myndigheter, kulturskola och bibliotek. Tjänsten innebär att arbeta som fritidsledare till fritidsgården på Kulturhuset i Hallstahammar och vid fritidsgården Stationshuset i Kolbäck. Vi sök...
2021-10-01 2021-10-24
Hallstahammars kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Vi söker timvikarier inom LSS, Personlig assistans, Socialpsykiatrin och Boende Nova
Inom LSS verksamheten arbetar vi med människor i alla åldrar med olika funktionsvariationer och behov. Målet i verksamheten är att stötta brukarna till en ökad självständighet samt möjliggöra en större delaktighet i samhället. Uppdraget för våra medarbetare är att tillsammans med brukaren kartlägga, planera och strukturera det individuella stödet för att skapa möjlighet till egen utveckling. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är att stödja brukaren i det vardagliga livet med vanligt förekommande hushållssysslor exempelvis matlagning, personli...
2021-09-29 2021-10-31
Hallstahammars kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Vi söker timvikarier inom äldreomsorgen, stöd i eget boende och måltidsenheten
Arbeta inom kök Arbetet som timavlönat måltidsbiträde/Kock innebär att du arbetar med servering, diskning, städning och matlagning, på äldreboenden, skolor och förskolor. Inom dessa verksamheter lagar man mat till många och från grunden. Det är viktigt att ha en utbildning som passar för yrket. Vi ser gärna att du har ett stort intresse för mat, service och bemötande. Du behöver även ha kunskap om specialkost, livsmedelshygien samt ha en god datavana. Då du kommer tjänstgöra inom olika kök är det extra viktigt att du som person har lätt för at...
2021-09-29 2021-10-31
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Är du Leg Fysioterapeut och vill arbeta med både hemsjukvård och på SÄBO?
Rehabilitering och funktionsuppehållande träning för personer i ordinärt boende, kommunens särskilda boenden och i omsorgen. Handledning och utbildning inom rehabilitering och förflyttningsteknik. Delta vid vårdplaneringar/SIP. Du kommer att arbeta i team med arbetsterapeut. Arbetet innebär även nära samarbete med biståndshandläggare, enhetschefer, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal. Denna tjänst kommer som tidigare nämnts vara en delad tjänst där du som fysioterapeut jobbar i hemsjukvården men också ansvarar för ett särskilt boende.
2021-09-28 2021-10-28
Hallstahammars kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Vi söker timvikarier inom förskola, skola och fritidshem
Vi söker nu dig som vill jobba som timvikarie på våra förskolor, skolor och fritidshem. Som timvikarie inom förskola och skola blir du en viktig del i våra barn och ungdomars lärande och utveckling. Du kommer att arbeta i den dagliga verksamheten i mötet med barn, föräldrar och kollegor när ordinarie personal inte är på plats. Du kommer ha hela kommunen som arbetsplats, vilket innebär att du får lära känna våra olika verksamheter och samlar på dig mycket erfarenhet inom olika områden. Arbetet som timvikarie innebär att du kallas in, ibland me...
2021-08-20 2021-10-31
Hallstahammars kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Vi söker timvikarier - sjuksköterska
Vi kan erbjuda dig ett stimulerande och utvecklande arbete på en arbetsplats där du får bidra med din arbetsglädje och ditt engagemang vilket resulterar i delaktighet och god kvalitet för patienterna. Som sjuksköterska i Hallstahammars Kommun planerar och utvecklar du omvårdnadsarbetet tillsammans med övrig personal. Dina arbetsuppgifter består av medicinska bedömningar och läkemedelshantering, ditt ledarskap innebär bland annat att du delegerar, stöttar, instruerar och utbildar omvårdnadspersonal. Dag, kväll, natt och helgtjänstgöring ingår, ...
2021-08-10 2021-12-31