Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Engagerad speciallärare sökes till Näslundskolan
Vill du vara med och göra skillnad? Nu har du chansen att komma till en skola som har eleven i fokus. Vi söker dig som vill vara med och se alla elever lyckas och kommande läsår söker vi DIG som arbetar med specialundervisning på elev-, grupp- och klassrumsnivå. Dina arbetsuppgifter består av att planera och bedriva undervisning med tillhörande dokumentation och bedömning. Du kommer även att delta i andra aktiviteter som tex pedagogisk lunch och rastvärdsverksamhet. Du deltar tillsammans med dina kollegor i pedagogiska satsningar och diskussi...
2021-06-21 2021-07-02
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Engagerad fritidspedagog eller lärare i fritidshem sökes till vikariat på Näslundskolan
Vill du vara med och göra skillnad? Nu har du chansen att komma till en skola och ett arbetslag som har eleven i fokus. Dina arbetsuppgifter består av att planera och bedriva undervisning i fritidshemmet. Du samverkar också med klasslärarna under skoldagen och stöttar elever i olika sammanhang, t.ex. i omklädningsrum i samband med idrotten och på slöjdlektionerna. Du ser rastverksamheten och rörelse under hela skoldagen som en viktig del och planerar och utför gärna aktiviteter utomhus där alla elever kan delta. Du deltar tillsammans med d...
2021-06-21 2021-07-02
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare
Som förskollärare är du en viktig del i förskolans verksamhet. Du kommer att ingå i etablerade samarbeten på förskolorna. Du finns med i den dagliga verksamheten i mötet med barn, föräldrar och kollegor. - Du har ett professionellt förhållningssätt - Du ska arbeta för respektfulla möten med barnen där barns nyfikenhet tas tillvara - Du har en vilja av att driva förskoleverksamheten framåt
2021-06-21 2021-08-31
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Områdeschef till Individ- och familjeomsorgen
Individ- och familjeomsorgen i Hallstahammars kommun är en verksamhet med hög kvalitet som tillhör socialförvaltningen och består av: • Barn och familj, myndighet och öppenvård • Vuxen, myndighet och öppenvård • Försörjningsstöd • Integration • Familjerätt • Stödboende • Boendestöd • Särskilt boende socialpsykiatri • Härbärge • Barn- och ungdomscoacher Arbetet inom Socialförvaltningen präglas av nämndens målsättning, nämligen att alla klienter ska uppleva trygghet, självbestämmande och en hög grad av nöjdhet. I dina arbetsuppgifter ingår ett ...
2021-06-18 2021-06-27
Hallstahammars kommun, Äppelparken Undersköterska Natt
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med ett stort intresse för att arbeta med äldre. Du ska arbeta för och med den boende för att ge bästa förutsättningar till en meningsfull och trygg vardag. I arbetet som undersköterska på Äppelparken ingår bland annat: • Att du gillar och är bra på Samverkan/ samarbete med alla personer som är runt den boende. Det är övriga professioner som ingår i teamet men även anhöriga och närstående. Du har intresse och ambition att samarbeta med dina kollegor och viljan att bidra till fin arbetsmiljö. Du har...
2021-06-17 2021-07-04
Hallstahammars kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Registrator till nämndkansliet
Nämndkansliet söker nu en registrator. Kansliet ansvarar för registratur och sekretariat för kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, valnämnden, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden och bygg- och miljönämnden, samt sekretariat för kommunfullmäktige. Kansliet ansvarar också för kommunens arkiv och genomförande av allmänna val. Du kommer att ingå i ett team på 6 medarbetare där god samarbetsförmåga är viktig. Arbetet har periodvis hög arbetsbelastning så du bör vara stresstålig och beredd på att dagarna inte alltid...
2021-06-14 2021-06-28
Hallstahammars kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Nämndsekreterare
På nämndkansliet är du en av totalt tre nämndsekreterare. Du arbetar nära såväl politiker som kommunens olika förvaltningar. Du ansvarar för att förbereda och genomföra nämndens sammanträden bl a annat genom att upprätta dagordning, protokoll, expediering av beslut och övriga för ett sammanträde förekommande arbetsuppgifter. I rollen är du även stöd till handläggare och chefer. Hantering av inkommande frågor från allmänheten ingår i arbetsuppgifterna. I uppdraget ingår även att arbeta med arkivfrågor och att medverka i att utveckla ärendeproces...
2021-06-14 2021-06-28
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Rektor på Vallbyskolan och Strömsholms skola
Grundskoleverksamheten i Hallstahammars kommun består idag av sju kommunala grundskolor med tillhörande fritidshem och grundsärskola. Digitalisering är en självklarhet i vår kommun. Vi arbetar med lärplattor och har en-till-en lågt ner i årskurserna. Tre skolor är belägna i kommunens södra delar med natursköna Strömsholm och Kolbäck runt sig. Nu vill vi arbeta ihop dessa skolor till ett team då alla elever möts på samma högstadium i årskurs 7. Här finns idag en rektor och en biträdande rektor och du skulle kunna vara den som kompletterar på l...
2021-06-09 2021-06-30
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Stödassistent
Som stödassistent hos oss kommer du vara med och utveckla vår dagliga verksamhet och gruppbostad. Din huvudsakliga arbetsplats är Lyckans dagliga verksamhet, viss del av tjänstgöringen är förlagd på Glimtens gruppbostad, morgon- och helg tjänstgöring.
2021-06-09 2021-06-24
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolpsykolog
Hallstahammars kommun utvecklar en gemensam barn-och elevhälsa med sikte på en likvärdig elevhälsa i kommunens förskola, grundskola och grundsärskola. Till det kommer 20 gymnasieelever på IMA/IMS som är lokaliserad till Hallstahammar, övriga gymnasieelever finns i Västerås. I Hallstahammar pågår ett utvecklingsarbete gällande elevhälsa. Vi ställer om till att arbeta mer förebyggande och främjande, samtidigt som vi ser vikten av att ha ett systematiskt arbete med det åtgärdande arbetet också. I tjänsten ingår det uppdrag i den gemensamma barn...
2021-06-08 2021-06-30
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Leg Arbetsterapeut
Till vår rehab-grupp söker vi nu en arbetsterapeut. Du arbetar i team vilket innebär att du och dina kollegor stöttar varandra vid arbetstoppar. Du kommer att ha din placering vid vår hemsjukvård, ordinärt boende. Tjänsten har sin placering i kommunrehabteamet som består av arbetsterapeuter fysioterapeuter samt undersköterskor som arbetar på delegering av de legitimerade kollegorna. Den kommunala hälso-och sjukvården ansvarar för åtgärder inom såväl ordinärt som i särskilt boende. Denna tjänst är inriktad på hemsjukvård. Arbetsuppgifter. bedöm...
2021-06-01 2021-07-11
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Legitimerad Sjuksköterska
Vi kan erbjuda dig ett stimulerande och utvecklande arbete på en arbetsplats där du får bidra med din arbetsglädje och ditt engagemang vilket resulterar i delaktighet och god kvalitet för patienterna. Som sjuksköterska i Hallstahammars kommun planerar och utvecklar du omvårdnadsarbetet tillsammans med övrig personal. Dina arbetsuppgifter består av medicinska bedömningar och läkemedelshantering. Ditt ledarskap innebär att du delegerar, instruerar och utbildar omvårdnadspersonal. Dag, kväll och helgtjänstgöring ingår i tjänsten. Här arbetar vi ...
2021-06-01 2021-07-11
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolsköterska
Vi söker dig som vill arbeta deltid, ca 60-80% som skolsköterska på Näslundsskolan och Nibbleskolan samt ingå i en roll där du också arbetar med hälsosamtal på vår nyinrättade gymnasieskola för ca 20 elever inom IMS /IMA. Här träffar du elever från hela Hallstahammars kommun, då din roll kommer vara en del i ett större sammanhang. Du samarbetar tätt med lärare och övrig personal i förebyggande och främjande arbete med elevhälsa. Skolsköterska ingår som en del i ett elevhälsoteam med speciallärare/specialpedagog, skolkurator, studie- och yrke...
2021-06-01 2021-06-30
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i åk 4 på Tunboskolan
Nu söker vi dig som är behörig och legitimerad lärare för undervisning i åk 4. Du är målmedveten och arbetar engagerat för att våra elever på Tunboskolan går ut grundskolan med goda kunskaper och framtidstro. Som lärare är du en skicklig pedagog med god didaktisk förmåga. Du organiserar och strukturerar ditt arbete utifrån angivna mål. Du har god självinsikt, är trygg i dig själv och i ditt pedagogiska ledarskap. Du har höga förväntningar på eleverna, tror på att alla kan lyckas och är beredd att skapa de bästa förutsättningarna för dina elever...
2021-05-28 2021-06-21