Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Folåsa i Vikingstad Behandlingsassistent/behandlingspedagog timvik
Vikarierande behandlingsassistent/behandlingspedagog ska medverka till att det dagliga arbetet på avdelningen kan utföras enligt rutiner och medverka till ungdomars och klienters trygghet och säkerhet. Du ska ersätta ordinarie personal på dennes ledighet. Det handlar om allmän daglig livsföring, städning, tvätt, matlagning mm. Du ska även bidra till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt rutiner. Du arbetar med kontaktmannaskap och bidrar aktivt till att behandlingsplaner fullföljs och man dokumenterar enligt riktlinjer. Du är up...
2022-05-02 2022-07-03
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Folåsa i Vikingstad Behandlingspedagoger-/assistenter Vik
Vikarierande behandlingsassistent/behandlingspedagog ska medverka till att det dagliga arbetet på avdelningen kan utföras enligt rutiner och medverka till ungdomars och klienters trygghet och säkerhet. Du ska ersätta ordinarie personal på dennes ledighet. Det handlar om allmän daglig livsföring, städning, tvätt, matlagning mm. Befattningen ska även bidra till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt rutiner. Du arbetar med kontaktmannaskap och bidrar aktivt till att behandlingsplaner fullföljs och man dokumenterar enligt riktlinjer...
2022-02-01 2022-05-22
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Socialsekreterare Funktionsstöd Sydväst Barn och ungdomsenheten
Nu söker vi på funktionsstöd stadsområde Sydväst dig som vill bli våra nya socialsekreterarkollega. Det är en tjänst med inriktning barn och ungdomar LSS. Som socialsekreterare hos oss arbetar du utifrån aktuell lagstiftning med att informera, utreda, bedöma, fatta beslut och följa upp insatser. Arbetet innebär myndighetsutövning, vilket kräver både ansvarstagande och en ödmjukhet för de beslut som vi fattar påverkar människors liv. Funktionsstöd i Sydväst finns tre enheter med följande inriktning: barn och ungdomar LSS, vuxen LSS/SOL och psy...
2022-05-16 2022-05-30
Ystads kommun, Social Omsorg Vikarierande biståndshandläggare
En av våra medarbetare ska nu arbeta i projekt och vi behöver en vikarie till vår enhet året ut. Vårt arbetsområde och huvudsakliga arbetsuppgifter är att: - Utreda, bedöma och fatta rättssäkra beslut enligt gällande lagstiftning och övrigt regelverk - Följa upp fattade beslut - Vara en stödjande funktion för de vi är till för och för deras närstående - Ge service och information - Ha kontakter och samarbete med samtliga utförare - Ha kontakter med andra myndigheter och organisationer Som handläggare handlägger du ärenden enligt soc...
2022-05-16 2022-05-30
Kristianstad kommun, Barn och Ungdom Socialsekreterare, Barn och ungdomsverksamhet
En av våra duktiga socialsekreterare i Utredningsteam 1 har fått möjlighet att prova annan tjänst inom vår verksamhet varpå vi nu söker ersättare för henne. Tjänsten tillsätts som tillsvidareanställning inom Barn och ungdomsverksamheten med nuvarande placering i enhetens utredande team (Utredningsteam 1). Som socialsekreterare i något av de utredande teamen handlägger du utredningar och insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och enligt Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) för barn/ungdomar i åldern 0-20 år. Du ansvarar, utifr...
2022-05-16 2022-06-10
Malmö stad Timavlönade vikarier sökes till förskolans Vikariebank
Arbetsuppgifter Att arbeta som timavlönad vikarie i förskoleförvaltningen är en viktig funktion. Som timavlönad vikarie träffar du många barn varje dag och det är viktigt att skapa en trygg och lärande miljö i våra verksamheter. Våra verksamheter är öppna måndagar till fredagar mellan kl. 6.30 och 18.30 och de flesta förskolor har behov av timavlönade vikarier någon gång mellan 7.30 – 17.00. Därför bör du kunna vara tillgänglig större delen av dessa tider. Förskolans behov kan dyka upp plötsligt och du förväntas att kunna arbeta med kort va...
2022-05-16 2022-05-29
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Skolkurator, Väröbackaskolan
Skolkuratortsarbetet kräver en förmåga att hantera flera perspektiv i både det direkta elevarbetet, såväl som i det indirekta förebyggande arbetet. Detta förutsätter ett brett register av arbetsmetoder och djupa kunskaper om barn och ungdomar och deras utveckling och situation i samhället. Det ställer krav på kunskaper i beteende- och samhällsvetenskap, sociallagstiftning och socialt behandlingsarbete. Det är även viktigt att ha kunskap om den lagstiftning som styr skolverksamheten och sekretesslag. I tjänsten ingår konsultation både på grupp ...
2022-05-16 2022-05-30
Växjö kommun, Arbete och välfärd Samordnare till Barnahus i Kronobergs län
Barnahus Kronobergs län har funnits sedan 2017 och styrs och samfinansieras av samtliga åtta kommuner i länet samt Polisen, Åklagarkammaren och Region Kronoberg. Växjö kommun har ansvar för driften av verksamheten och tjänsten som samordnare ligger organisatoriskt på förvaltningen Arbete och välfärd. Målet för samverkan på Barnahus Kronobergs län är att tillförsäkra barn som misstänks vara utsatta för brott skydd, rättstrygghet, gott bemötande och stöd samt vid behov omgående kris- och behandlingsinsatser. Barnets bästa skall vara i fokus und...
2022-05-16 2022-06-06
Alingsås kommun, Funktionsstöd Stödpedagog till Videgårdens gruppbostad
I rollen som stödpedagog arbetar du till stor del med att stötta de boende i deras vardag genom ett lågaffektivt bemötande och med förtydligande kommunikation. Du arbetar även med att sammanväva de boendes sociala nätverk. En utgångspunkt för ditt arbete är god samverkan med anhöriga, godemän eller andra instanser som är viktiga för de boende. Utifrån våra brukares behov behövs en trygg personalgrupp som står stadigt i motgångar och förstår det utmanande beteendet och dess olika former. Det är viktigt för vår verksamhet att du noga förhåller ...
2022-05-16 2022-05-30
Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Ungdomspedagog till Sandvikens ungdomsboende
Ditt uppdrag kommer att vara både svårt, spännande och utmanande. Din roll på ungdomsboendet är att vägleda och stödja ungdomar på ett individanpassat sätt i deras vardagliga aktiviteter. Du har ett stort ansvar för det praktiska arbetet med ungdomarna och ansvarar tillsammans med dina kollegor för att utrednings- eller behandlingsplaneringen genomförs. Du arbetar enligt metoderna MI, traumamedveten omsorg och lågaffektivt bemötande. Du samverkar internt och externt och deltar i utvecklingen av arbetssätt tillsammans med chef och kollegor. Du i...
2022-05-16 2022-06-05
Burlövs kommun, Barn och familj Socialsekreterare till Barn och familjeenheten
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som socialsekreterare kommer vara att bedriva utredningsarbete enligt SoL och LVU med inriktning mot barn och ungdomar 0-18 år samt följa upp beslutade insatser såsom öppenvårdsinsatser och institutionsplaceringar. Vi arbetar med barnets bästa i fokus och för att tillvarata och utveckla individens och nätverkets resurser. Arbetet innebär att du samverkar med barnets nätverk samt med interna och externa samarbetspartners såsom förskola, skola, BUP, polis, Barnahus etc. I det dagliga arbetet får du stöttning oc...
2022-05-16 2022-05-30
Hudiksvalls kommun Förskoleenhet 6 Barnskötare till I Ur och Skur föskola
Förskolan ska stimulera varje barns utveckling och lärande. Utbildningen ska alltid vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när det gäller såväl innehåll som arbetssätt. Barnen ska ges förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska. Detta förutsätter att alla i arbetslaget deltar i en aktiv diskussion om barnens lärande och om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden. Kunskap kommer till uttryck i olika former såso...
2022-05-16 2022-05-31
Lerums kommun, Stenkulan Barnskötare till Dygnet-Runt-Förskola
Till vår enhet söker vi nu 2 barnskötare som gärna vill arbeta dag, kväll, natt och helg. Det är viktigt att betona att arbetet inte kan förläggas till enbart nätter eller helger. Den tid som inte förläggs till kväll/natt/helg kommer att förläggas till att täcka korttidsfrånvaro på Åkerslätts förskola. Vi söker dig som lockas av nya arbetssätt och utmaningar och är nyfiken på att arbeta med pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid. Det är av största vikt att du har en god samarbetsförmåga och hög flexibilitet. Vi ser gärna att du: - kan bidra...
2022-05-16 2022-06-05
Lerums kommun, Hulan Kurator till Hulanskolan 60- 100%
Ditt uppdrag är att i så stor utsträckning som möjligt arbeta med hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete. Du kommer ingå i ett elevhälsoteam där du har en mycket god förmåga att samspela med andra professioner på ett smidigt och effektivt sätt. Du kommer leda individuella elevsamtal men också gruppstärkande övningar på gruppnivå samt röra dig och observera ute i verksamheten. Du kommer vara en viktig länk i det sociala arbetet som lärare i skolan och på fritidshemmet bedriver. Du ansvarar för att ge stöd för skolans personal i arbetet...
2022-05-16 2022-05-29
Åstorps kommun, Individ & familj Barnsekreterare sökes till Barn och Familj i Åstorp
Som barnsekreterare arbetar du för och med det placerade barnet och dess biologiska nätverk. Du arbetar nära familjehemmet och övriga handläggare på socialtjänsten. Som barnsekreterare följer du barnets skolgång, eventuella hälso-och sjukvårdskontakter samt deltar i umgänge. I arbetet ingår myndighetsutövning i form av överväganden, utredningar enligt SoL/ LVM/ Hemtagningsbegäran/ utredning gällande vårdnadsöverflytt Du kommer träffa barnen regelbundet i familjehem, ansvara för överväganden samt se till att det finns en lättförståelig, uppdate...
2022-05-16 2022-06-05
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Stödassistent till Kärrahöjds gruppbostad
Som stödassistent arbetar du i nära samarbete med stödpedagog, men du förväntas också vara självgående och kunna ta eget ansvar samt hålla i planering runt den/de brukare som du är kontaktperson för. I och med att boendet fortfarande är ett relativt nyöppnat boende ligger fokus fortfarande på att bygga en stabil grund och skapa en välfungerande verksamhet för våra brukare. Det ställer ställer stora krav på dig att kunna vara lyhörd, flexibel samt vara inställd på att det den första tiden kontinuerligt kommer att ske justeringar och anpassningar...
2022-05-16 2022-06-06
Cura Individutveckling Behandlare Sjöarp Gruppbostäder
Som behandlare stöttar du klienten med personlig omvårdnad och en meningsfull vardag och fritid. Du följer klienten hela dagen, även i den dagliga verksamheten där sysselsättningen anpassas efter klientens egna behov och förutsättningar. För att skapa trygghet för klienterna använder vi tydliggörande pedagogik, som har sitt ursprung i TEACCH-pedagogiken, samt lågaffektivt bemötande och MI.
2022-05-16 2022-05-31
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Barnskötare
Tillsammans med kollegorna i verksamheten skapar du en trygg och pedagogisk miljö där varje barn blir sitt bästa jag. För att främja barnens utveckling kommer du att leda och delta i olika aktiviteter, lekar och äventyr både inomhus och utomhus. Du kommer vara delaktig i verksamheten och undervisningen på ett sådant sätt att målen och intentionerna i läroplanen uppfylls. Detta kan innebära att utveckla och stimulera barnens sociala kompetens, språk, matematiska tänkande och miljömedvetenhet genom att planera, genomföra och följa upp aktiviteter...
2022-05-16 2022-05-29
Skellefteå kommun Barnskötare till OB-verksamheterna
Tillsammans med kollegorna i verksamheten skapar du en trygg och pedagogisk miljö där varje barn blir sitt bästa jag. För att främja barnens utveckling kommer du att leda och delta i olika aktiviteter, lekar och äventyr både inomhus och utomhus. Du kommer att vara delaktig i verksamheten och undervisningen på ett sådant sätt att målen och intentionerna i läroplanen uppfylls. Detta kan innebära att utveckla och stimulera barnens sociala kompetens, språk, matematiska tänkande och miljömedvetenhet genom att planera, genomföra och följa upp aktivit...
2022-05-16 2022-05-29
Skellefteå kommun Resursteam förskola
Tillsammans med kollegorna skapar du en trygg och pedagogisk miljö där varje barn ska få förutsättningar att bli sitt bästa jag. Att ingå i resursteam innebär att du utgår från en hemvist i ditt rektorsområde och stöttar upp ett befintligt arbetslag vid korttidsfrånvaro. För att varje verksamhet ska fungera tryggt blir din roll en viktig pusselbit i den samordnade korttidsfrånvaron. Du arbetar och bidrar till den omsorg och undervisning som bedrivs dagligen utifrån förskolans läroplan. Du stöttar förskolorna där det finns behov främst utifrån...
2022-05-16 2022-05-29
Klippans kommun. Fritidsledare
Tillsammans med dina kollegor, ungdomar och olika samarbetspartners driver du en öppen ungdomsverksamhet i Klippans kommun. I tjänsten ingår att planera och genomföra lovaktiviteter på samtliga lov samt planera och genomföra värdegrundande arbete i kommunen högstadieskolor. Kommunen består av tre centralorter som har olika behov, vilket kräver att du kan arbeta flexibelt och med uppfinningsrikedom. En viktig del i verksamheten är att vara en resurs för andra som möter unga i sina verksamheter såsom föreningsliv, skola och socialtjänst.
2022-05-16 2022-05-30
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Stigby på Visingsö SiS ungdomshem Stigby söker behandlingsassistenter, sommar- och timvikarier
Som behandlingsassistent på Stigby har du ett livsviktigt uppdrag. I ditt arbete kommer du att motivera människor till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer. Målet med ditt uppdrag är att skapa hopp, framåtrörelse och meningsfullhet i livssituationer som stukats av psykosociala problem, utanförskap och missbruk. Att göra den resan i olika skeden av ungdomarnas liv, är ett tufft och utmanande arbete på alla plan. Du arbetar i ett team av fem engagerade kollegor och med er samlade kompetens har...
2022-05-16 2022-05-31
Avesta kommun, IFO, Utrednings- och öppenvårdsenheten Socionom/beteendevetare med beroendeinriktning
Att arbeta med social problematik är utmanade och vi möter ofta människor i utsatta situationer. All behandling sker på uppdrag efter utredning och beviljade insatser av handläggare. Som beroendeterapeut är din huvudsakliga arbetsuppgift att bedriva kvalificerat behandlingsarbete mot alkohol/narkotikamissbruk och annat beroende såsom spelmissbruk. Arbetet innefattar också stöd till anhörig, stöd och behandling för våldsutsatta/våldsutövare. Behandlingsarbetet sker både individuellt och i grupp. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för ...
2022-05-16 2022-05-30
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Stigby på Visingsö SiS ungdomshem Stigby söker behandlingsassistenter, sommar- och timvikarier
Som behandlingsassistent på Stigby har du ett livsviktigt uppdrag. I ditt arbete kommer du att motivera människor till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer. Målet med ditt uppdrag är att skapa hopp, framåtrörelse och meningsfullhet i livssituationer som stukats av psykosociala problem, utanförskap och missbruk. Att göra den resan i olika skeden av ungdomarnas liv, är ett tufft och utmanande arbete på alla plan. Du arbetar i ett team av fem engagerade kollegor och med er samlade kompetens har...
2022-05-16 2022-05-31
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Personliga assistenter till yngre man
Mannen har stort hjälpbehov, vilket innebär att du som assistent kommer att vara behjälplig med i stort sett allt som uppkommer i hans vardag. Han är intresserad av datorer, film och motor samt att umgås med vänner. Vi ser gärna att du som söker delar hans intressen. Han har afasi och har ibland svårt att förmedla sig. Förmågan att samarbeta och kommunicera är goda egenskaper som vi sätter stort värde på.
2022-05-16 2022-06-05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >