Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Malmö stad Barnskötare till Bulltofta förskola
Om arbetsplatsen Bulltofta förskola är byggd i två plan och ligger bredvid Beijers parks härliga natur, dit pedagoger och barn ofta tar sig. Barngrupper och arbetslag är strukturerade i fyra enheter med åldersindelade barngrupper, yngre och äldre. Förskolans lokaler är nyrenoverade och erbjuder möjlighet till meningsfulla utmaningar och processer. På förskolan har vi också ett gemensamt bibliotek, en digitalateljé och ett sinnesrum. Förutom våra två gårdar finns flera spännande omgivningar att besöka till fots eller med lådcyklar och bussvagn...
2023-09-27 2023-10-08
Eskilstuna kommun Skolkurator på 50% till Zetterbergsgymnasiet
Som kurator arbetar du hälsofrämjande och förebyggande med våra elevers hälsa. Du har ett nära samarbete med elevhälsoteamet, som består av skolsköterska, speciallärare och studie och yrkesvägledare, men du samarbetar också med dina andra kollegor på skolan. Även samverkan med socialtjänst och BUP är en del. Du har enskilda samtal och gruppsamtal med dina elever, och även god kontakt med föräldrar. Administration och dokumentation ingår och du arbetar dagligen i system som Prorenata. Du har stora möjlighet att påverka, planera och driva ditt ...
2023-09-27 2023-10-08
Mölndals stad, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Barn och unga söker två socialsekreterare till utredningsteam
Vi är en stabil enhet och har under flera år utvecklat vårt arbetssätt Mölndalsmodellen. Genom signs of safety vill vi starta förändringsprocesser tillsammans med familjerna, göra säkra risk- och skyddsbedömningar och få barn, föräldrar och deras nätverk mer delaktiga. Tillsammans lägger vi kraft på att vidareutveckla vår verksamhet för att kunna göra ett så bra arbete som möjligt för dem vi möter; barnen och deras föräldrar. Vi erbjuder ett spännande och varierande arbete, en välfungerande arbetsgrupp och ett positivt arbetsklimat. Du kommer ...
2023-09-26 2023-10-15
Gryning Vård AB, B. Familjehemsenheten Gryning söker jour-och familjehem
Konsulentstödda jour- och familjehem Som konsulentstött jour- eller familjehem tar ni emot barn och ungdomar för en kortare eller längre tid. Ni får en ekonomisk ersättning som gör det möjligt för en vuxen att vara hemma på hel- eller deltid. Därutöver får ni kontinuerligt stöd av Grynings medarbetare och extern handledning, regelbunden fortbildning, tillhörighet i en grupp av andra jour- och familjehem och möjlighet till avlastning. Innan ni blir ett jour- eller familjehem inom Gryning genomgår ni en utredning.
2023-09-26 2023-11-30
Gryning Vård AB, B. Familjehemsenheten Gryning söker jour-och familjehem
Konsulentstödda jour- och familjehem Som konsulentstött jour- eller familjehem tar ni emot barn och ungdomar för en kortare eller längre tid. Ni får en ekonomisk ersättning som gör det möjligt för en vuxen att vara hemma på hel- eller deltid. Därutöver får ni kontinuerligt stöd av Grynings medarbetare och extern handledning, regelbunden fortbildning, tillhörighet i en grupp av andra jour- och familjehem och möjlighet till avlastning. Innan ni blir ett jour- eller familjehem inom Gryning genomgår ni en utredning.
2023-09-26 2023-11-30
Gryning Vård AB, B. Familjehemsenheten Gryning söker jour-och familjehem
Konsulentstödda jour- och familjehem Som konsulentstött jour- eller familjehem tar ni emot barn och ungdomar för en kortare eller längre tid. Ni får en ekonomisk ersättning som gör det möjligt för en vuxen att vara hemma på hel- eller deltid. Därutöver får ni kontinuerligt stöd av Grynings medarbetare och extern handledning, regelbunden fortbildning, tillhörighet i en grupp av andra jour- och familjehem och möjlighet till avlastning. Innan ni blir ett jour- eller familjehem inom Gryning genomgår ni en utredning.
2023-09-26 2023-11-30
Gryning Vård AB, B. Familjehemsenheten Gryning söker jour-och familjehem
Konsulentstödda jour- och familjehem Som konsulentstött jour- eller familjehem tar ni emot barn och ungdomar för en kortare eller längre tid. Ni får en ekonomisk ersättning som gör det möjligt för en vuxen att vara hemma på hel- eller deltid. Därutöver får ni kontinuerligt stöd av Grynings medarbetare och extern handledning, regelbunden fortbildning, tillhörighet i en grupp av andra jour- och familjehem och möjlighet till avlastning. Innan ni blir ett jour- eller familjehem inom Gryning genomgår ni en utredning.
2023-09-26 2023-11-30
Gryning Vård AB, B. Familjehemsenheten Gryning söker jour-och familjehem
Konsulentstödda jour- och familjehem Som konsulentstött jour- eller familjehem tar ni emot barn och ungdomar för en kortare eller längre tid. Ni får en ekonomisk ersättning som gör det möjligt för en vuxen att vara hemma på hel- eller deltid. Därutöver får ni kontinuerligt stöd av Grynings medarbetare och extern handledning, regelbunden fortbildning, tillhörighet i en grupp av andra jour- och familjehem och möjlighet till avlastning. Innan ni blir ett jour- eller familjehem inom Gryning genomgår ni en utredning.
2023-09-26 2023-11-30
Gryning Vård AB, B. Familjehemsenheten Gryning söker jour-och familjehem
Konsulentstödda jour- och familjehem Som konsulentstött jour- eller familjehem tar ni emot barn och ungdomar för en kortare eller längre tid. Ni får en ekonomisk ersättning som gör det möjligt för en vuxen att vara hemma på hel- eller deltid. Därutöver får ni kontinuerligt stöd av Grynings medarbetare och extern handledning, regelbunden fortbildning, tillhörighet i en grupp av andra jour- och familjehem och möjlighet till avlastning. Innan ni blir ett jour- eller familjehem inom Gryning genomgår ni en utredning.
2023-09-26 2023-11-30
Gryning Vård AB, B. Familjehemsenheten Gryning söker jour-och familjehem
Konsulentstödda jour- och familjehem Som konsulentstött jour- eller familjehem tar ni emot barn och ungdomar för en kortare eller längre tid. Ni får en ekonomisk ersättning som gör det möjligt för en vuxen att vara hemma på hel- eller deltid. Därutöver får ni kontinuerligt stöd av Grynings medarbetare och extern handledning, regelbunden fortbildning, tillhörighet i en grupp av andra jour- och familjehem och möjlighet till avlastning. Innan ni blir ett jour- eller familjehem inom Gryning genomgår ni en utredning.
2023-09-26 2023-11-30
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Stödpedagog
Mellan Frölunda Torg och Axel Dahlströms Torg ligger två bostad med särskild service med inriktning mot autism. Boendena har totalt åtta brukare och två väldigt duktiga och motiverade arbetslag, en stödpedagog och en enhetschef som gör sitt yttersta för att tillgodose våra brukares rätt till goda levnadsvillkor. Dessa boenden är en del av BmSS Sydvästs nya autism-kluster, som med totalt sex enheter och tre enhetschefer skapar en större koncentration av autism-kompetens och kunskapsutveckling. Som stödpedagog arbetar du dels brukarnära tillsam...
2023-09-26 2023-10-10
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Stödassistent till BmSS med inriktning autism
Mellan Frölunda Torg och Axel Dahlströms Torg ligger två bostad med särskild service med inriktning mot autism. Boendena har totalt åtta brukare och två väldigt duktiga och motiverade arbetslag, en stödpedagog och en enhetschef som gör sitt yttersta för att tillgodose våra brukares rätt till goda levnadsvillkor. Dessa boenden är en del av BmSS Sydvästs nya autism-kluster, som med totalt sex enheter och tre enhetschefer skapar en större koncentration av autism-kompetens och kunskapsutveckling. Uppdraget som stödassistent innebär att stödja och ...
2023-09-26 2023-10-10
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost Socialsekreterare till utlokaliserad socialtjänst
Vi söker dig som vill arbeta som socialsekreterare med oss. Vi är en erfaren, engagerad, stabil och professionell arbetsgrupp - där vi tillsammans gör skillnad för dem vi är till för. Enheten är lokaliserad till ett områdeskontor i Lövgärdet som hör till Socialförvaltningen i Nordost. Vår närhet till brukarna och samarbetet med alla som i sin verksamhet berör Barn och Unga har gett oss förutsättning till fler och bättre samtal med barn och deras föräldrar. Inom ramen för myndighetsutövning så arbetar vi för hög delaktighet för brukarna, transp...
2023-09-26 2023-10-10
Enköpings kommun Socialförvaltningen Familjebehandlare/socionom
Två av våra fantastiska familjebehandlare ska gå i pension och vi behöver nya kollegor med erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete med barn, ungdomar och deras familjer. Är du en av dem? Arbetsuppgifter Socialförvaltningen i Enköping arbetar integrerat. Det innebär att öppenvården arbetar tillsammans med myndigheten och använder varandras kompetens för att möta medborgarens behov på bästa sätt. Nu söker vi Dig som har tidigare erfarenhet av familjebehandling och vana att arbeta i tvärteam. Du kommer att arbeta med psykosocialt behandlings...
2023-09-26 2023-10-10
Ronneby kommun Biståndshandläggare sökes till myndighetskontoret!
Arbetet som biståndshandläggare innebär möten med olika människor och ställer krav på social förmåga, att vara lyhörd och intresserad av att skapa bra möten. För att lyckas med detta behövs förmåga att skapa tydlighet och förtroende. Arbetet som biståndshandläggare innebär att utifrån en helhetsbedömning utreda, besluta och följa upp insatser enligt Socialtjänstlagen. Det innebär även ett nära samarbete med enhetschefer och omvårdnadspersonal samt vård- och omsorgsförvaltningens olika verksamheter såsom hälso- och sjukvård. Arbetet innefattar...
2023-09-26 2023-10-15
Malmö stad Familjerättssekreterare
Arbetsuppgifter Inom familjerätten har vi nu behov av en kollega som har god erfarenhet av utredningsarbete. På Familjerätten arbetar vi fokuserat med barnperspektivet med arbetsuppgifter inom det familjerättsliga området som bland annat upplysningar eller utredningar på uppdrag från tingsrätten i tvistefrågorna vårdnad, boende och umgänge, vårdnadsöverflytt och faderskap. I uppdraget ingår att återkoppla inhämtade uppgifter i tal och skrift samt analysera och bedöma inhämtade uppgifter utifrån vedertagen teori. Uppdraget kräver att du har e...
2023-09-26 2023-10-10
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Stödpersonal till Örtagården
Örtagården vänder sig till barn och ungdomar med olika former av funktionsnedsättningar så ditt arbete hos oss innebär att du är mycket aktiv vissa arbetspass. Vid arbetspass vaken natt finns vi tillhands för våra barn och ungdomar och har tillsyn, samt hjälper till i omvårdnadsarbete. I arbetet så förväntas det att du kan arbeta självständigt och i grupp. Du måste känna dig bekväm med att fatta egna beslut och att ta kontakt med vårdnadshavare eller andra samverkanspartners vid behov. Ibland måste du jobba i någon av våra andra verksamheter, ...
2023-09-26 2023-10-13
Malmö stad Förebyggande arbete med barn och ungdomar
Arbetsuppgifter Enheten för förebyggande och tidigt stöd har som uppdrag att arbeta förebyggande med insatser som förhindrar eller motverkar uppkomsten av sociala problem och bidrar till likvärdiga uppväxtvillkor. Enheten arbetar med att tidigt upptäcka och erbjuda stöd och biståndslösa insatser till de som har behov av det. Enheten består av fyra sektioner och vi rekryterar nu en medarbetare till sektion 4, där fokus är på barn och ungdomar i åldern 12-18 år. Ditt huvuduppdrag är att arbeta med förebyggande insatser på främst selektiv och ...
2023-09-26 2023-10-10
Luleå kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen Fritidsledare
Som Fritidsledare för On the go ansvarar du för att den mobila fritidsgården upplevs som en attraktiv, öppen och tillgänglig mötesplats för unga i åldrarna 13-20, där alla ska kunna mötas på lika villkor. I rollen ingår att utveckla och planera den mobila verksamheten genom att ta vara på ungdomarnas önskemål och/eller behov i syfte att bidra till att de får förverkliga sina fritidsintressen. Du kommer att arbeta aktivt med samverkan mellan enheter inom avdelning samt med andra aktörer som arbetar med barn och unga. Vidare kommer du ha ett st...
2023-09-26 2023-10-08
Malmö stad Projektledare till förebyggande arbete för barn och ungdomar
Arbetsuppgifter Vi söker nu en erfaren projektledare till ESF-projektet Aktiv fritid som startades upp tidigare i år. Projektet finansieras av EU och syftar till att stärka barns tillgång till fritidsaktiviteter i två bostadsområden i Malmö. Barns rättigheter ska genomsyra projektet med särskild fokus på Barnkonventionens artikel 31 ”Barns rätt till lek, vila och fritid”. Projektet pågår fram till 31 jan 2026 och de första aktiviteterna genomfördes i somras, läs mer om hur det det gick här. Projektets syfte är att bidra till likvärdiga uppv...
2023-09-26 2023-10-10
Malmö stad Fritidsledare/socialpedagog till projektet Aktiv fritid
Arbetsuppgifter Vi söker nu en fritidsledare/socialpedagog till ESF-projektet Aktiv fritid som startades upp tidigare i år. Projektet finansieras av EU och syftar till att stärka barns tillgång till fritidsaktiviteter i två bostadsområden i Malmö. Barns rättigheter ska genomsyra projektet med särskild fokus på Barnkonventionens artikel 31 ”Barns rätt till lek, vila och fritid”. Projektet pågår fram till 31 jan 2026 och de första aktiviteterna genomfördes i somras, läs mer om hur det det gick här. Projektets syfte är att bidra till likvärdiga...
2023-09-26 2023-10-10
Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Socialsekreterare till Placeringsenheten
Din huvudsakliga arbetsuppgift är handläggning och myndighetsutövning enligt SoL och LVU med inriktning på barn och ungdomar 0-20 år samt deras familjer och nätverk. Som socialsekreterare på placeringsenheten är du ansvarig handläggare för placerade barn och unga. I ditt arbete kommer du att samarbeta med andra kollegor inom vår verksamhet och du kommer även att samverka med andra samarbetspartners externt och internt. Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt perspektiv med ett utvecklat barnperspektiv, där kontakt och tid med barn prioriteras,...
2023-09-26 2023-10-13
Enköpings kommun Upplevelseförvaltningen Timvikarierande fritidsledare
Vår verksamhet riktar sig till barn och unga från årskurs 3 till och med 19 år. Arbetet innebär att du som fritidsledare skapar bra och meningsfull verksamhet tillsammans med barnen och ungdomarna samt övrig personal. Som fritidsledare är du en förebild och föregår med gott exempel. Du får gärna vara personlig, men inte privat, i kontakten med våra besökare. Förhållningssättet är inkluderande, vi arbetar hälsofrämjande och har nolltolerans mot droger, tobak och dopning. Alla människor är olika och har olika förutsättningar. Alla är välkomna pr...
2023-09-26 2023-10-22
Höganäs Omsorg AB Vikarier inom LSS !
Inom LSS (Lagen om stöd och service) erbjuds du ett arbete där vi skapar en god vardag för våra brukare genom vård, omsorg och service utifrån den enskildes behov och önskemål. I detta ingår bland annat medicinska insatser som utförs på delegation från sjuksköterska, personlig hygien och dokumentation. Vi erbjuder dig ett varierande och stimulerande arbete där din insats är av stor betydelse samt möjlighet till personlig utveckling. Vi söker timvikarietjänster inom : - grupp-/ serviceboende - personlig assistans Inom LSS-verksamheten arbe...
2023-09-26 2023-10-16
Vetlanda kommun, Socialförvaltningen Enhetschef – vuxenenheten, försörjningsstöd
Är du en trygg och tydlig ledare som inspirerar och leder din personal? Både i det vardagliga arbetet och i utvecklingen av verksamheten? Vi söker dig som vill bli vår nya enhetschef för försörjningsstöd. Socialtjänsten står inför förändringar de närmaste åren. Ny lagstiftning och ökade förväntningar skapar stora möjligheter men också utmaningar. Vi ser nu fram emot att välkomna en kollega som med sin erfarenhet och sina perspektiv, tillsammans med oss kan bidra till att göra en bra socialtjänst ännu bättre. Vi har under flera år jobbat aktiv...
2023-09-26 2023-10-22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >