Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Frivården Jönköping Frivårdsinspektör till Frivården Jönköping
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Du arbetar även med att leda behandlingsprogram för frivårdsklienter. Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat ...
2021-10-21 2021-11-11
Kriminalvården, Anstalten Kumla Programledare till anstalten Kumla
Som en viktig del av arbetet med att förebygga återfall i brott och arbeta efter Kriminalvårdens vision "Bättre ut" bedrivs omfattande programverksamhet för klienter både i grupp och enskilt. Behandlingsprogrammen är manualstyrda och bedrivs med hög kvalitet och enligt principerna för evidensbaserad praktik. De bygger företrädelsevis på kognitiv beteendeterapi samt social inlärningsteori. Vid anstalten Kumla bedrivs program som exempelvis Brottsbrytet, Puls, Våga Välja, OTO Prism mf. Det sammansatta programutbudet innebär att du parallellt ko...
2021-10-21 2021-11-11
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost Förste socialsekreterare vuxen
Avdelningen Vuxna och Försörjningsstöd i Socialförvaltningen Nordost består av tretton enheter med sammanlagt cirka 350 medarbetare. Vuxna 3 i Nordost Angered arbetar för närvarande med att ta emot ansökningar och anmälningar gällande vuxna från 18 år i målgruppen missbruk och boende/nödbistånd. Inom Vuxna 3 pågår även ett vräkningsförebyggande arbete samt boendekonsulenter. Enheten har nära samarbete med de övriga två vuxenenheterna. Som förste socialsekreterare leder och fördelar du arbetet inom arbetsgruppen, fungerar som ett stöd för so...
2021-10-21 2021-11-07
Svalövs kommun, LSS personlig assistent,
Du kommer att vara särskilt knuten till en ung man med omfattande funktionsnedsättningar. Vi söker dig med kunskap om LSS värdegrund, självbestämmande och inflytande och som kan omsätta det i praktiken. Ger individuellt utformad stöd och omsorg, stödjer brukarens delaktighet, självständighet och personliga integritet. Brukaren behöver stöd dygnets alla timmar, med moment som hygien, förflyttningar, matsituationer och annat. Du är brukarens förlängda armar. Brukaren behöver stöd med dagligen förekommande hälso - och sjukvårdsinsatser. Detta inne...
2021-10-21 2021-10-31
Burlövs kommun, Mottag och stöd Socialsekreterare till vårt gemensamma mottag
Tjänsten som socialsekreterare är tillsvidare och på 100%. Arbetsuppgifterna för socialsekreterare i mottaget är det som är akut, snabbt in och snabbt ut, både inom missbruk, barn samt försörjningsstöd. Detta innebär rådgivning, kunna hänvisa medborgare till rätt instans, omedelbart LVU, LVM, LOB, körkortsyttrande, förhandsbedömningar på vuxen och barn, akutboende, ansökningar om nödpengar m.m. Det gemensamma mottaget består av 5 socialsekreterare där alla hjälps åt i ärendena. I det dagliga arbetet får du stöttning och handledning av 1:e so...
2021-10-21 2021-11-21
Borlänge kommun, Samhällsbyggnadssektorn/Kultur- och fritidsenheten Fritidsledare till Källans fritidshem (LSS)
Som fritidsledare planerar och genomför du ett varierat utbud av fritid- och kulturaktiviteter utifrån de behov som föreligger hos ungdomarna. Du ska också utföra lättare städning, bereda frukost/ mellanmål o s v och sköta viss administration. Du är självgående. Du planerar samt förbereder inför aktiviteter självständigt eller i arbetsgrupp. Genom egna initiativ och egna idéer bidrar du till en kvalitativ utveckling i arbetet. Eftersom verksamheten har en egen buss för aktiviteter är B körkort med manuell växel ett krav.
2021-10-21 2021-11-03
Vingåkers kommun, Funktionshinderomsorgen Nu söker vi timvikarier inom personlig assistans i Vingåkers kommun
Söker du ett meningsfullt arbete där du får möjlighet att göra skillnad för brukare och deras anhöriga? Nu behöver vi bli fler timvikarier inom personlig assistans! Som personlig assistent kommer du att stötta och hjälpa brukare i sin vardag. Du kommer utgå ifrån brukarens egna förutsättningar/funktionshinder och ger ett individanpassat stöd för att uppnå goda levnadsvillkor. Ditt arbete kommer i huvudsak att bestå i att vara stöd och hjälp för brukarna i deras vardag men även i andra sociala sammanhang med fokus på att öka brukarens delaktigh...
2021-10-21 2021-11-11
Älmhults kommun, Individ och familjomsorg Vuxenbehandlare till stödenheten
Då en av våra medarbetare inom en snar framtid kommer att vara föräldraledig söker vi en vuxenbehandlare till behandlingsgruppen i Älmhult. Arbetsuppgifterna innebär att du arbetar individuellt med klienter som har missbruksproblem, problem med spel om pengar, psykisk ohälsa, anhörigstöd med mera. Du arbetar ur ett familjeorienterat perspektiv, vilket innebär att du i vissa ärenden arbetar med hela familjen och även med nätverket kring klienten. I uppdraget ingår det att utföra riktade behandlingssamtal enskilt, men det kan även förekomma sam...
2021-10-21 2021-11-04
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kurator till Första linjen, Bup i Ystad
Som kurator hos oss arbetar du med bedömning och behandling av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. På mottagningen erbjuder vi gruppbehandlingar, internetbehandling, individuella samtalskontakter och familjesamtal. Det innebär att du som kurator ges möjlighet till god variation i arbetet. Vi arbetar med korta behandlingsinsatser utifrån ett systemiskt perspektiv där såväl den direkta familjen som övrigt nätverk involveras utifrån barnets behandlingsbehov. Utöver det omedelbara behandlingsarbetet ingår det också i dina arbetsuppgifter bland ...
2021-10-21 2021-11-03
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Drivna socialsekreterare sökes!
Vi på Funktionsstöd Myndighet Nordost växer och vi söker därför dig som vill följa med oss på denna resa. 1 september i år så slog vi samman två stadsdelskontor, Östra Göteborg och Angered. Vi skapade i stället ett områdeskontor som jobbar för hela detta område som vi kallar nordost. Vi sitter numera tillsammans i fräscha lokaler på Angered torg. Angereds torg är en knytpunkt i området, både vad gäller lokaltrafik och möjligheterna att ta sig hit men även vad gäller utbud av butiker och restauranger. Vi är ett gäng som trivs ihop och värnar...
2021-10-21 2021-11-04
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost Socialsekreterare till vuxenenheten socialförvaltningen Nordost
Nu söker vi på vuxenenheten en vikarierande socialsekreterare. Vårt arbete handlar om att öka den enskildes livschanser utifrån en missbruks- och beroendeproblematik. Som socialsekreterare på vuxenenheten har du ofta en långvarig kontakt med klienterna, vilket innebär större möjlighet att arbeta med långsiktiga insatser. I Nordost möter du människor i från stort sett hela världen, möten som kräver flexibilitet och nyfikenhet. Det du får tillbaka är ett stort mått av kunskap om människors olika livsvillkor. Hos oss som jobbar i stadsdelen finn...
2021-10-21 2021-11-04
Kriminalvården, Frivården Linköping Frivårdsinspektör till Frivården Linköping/Norrköping
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Du arbetar även med att leda behandlingsprogram för frivårdsklienter. Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat ge...
2021-10-21 2021-11-11
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Personlig assistent
Nu söker vi en personlig assistent till en rullstolsburen tjej i tonåren som bor med sin familj ett par mil utanför Eskilstuna. I rollen som personlig assistent arbetar du för att skapa goda förutsättningar och möjligheter för att hon ska få ett så gott liv som möjligt. Du kommer stödja henne vid bland annat personlig omvårdnad, hygien, sondmatning, matning, rörelse och stretchövningar, medicinering, fritidsaktiviteter med mera. Samverkan sker med vårdnadshavare. Vi arbetar enligt ett pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt, där genomförande...
2021-10-21 2021-11-07
Svalövs kommun, Utredning- & uppföljningsenheten Barnsekreterare
Tjänsten som barnsekreterare innebär att du ansvarar för att följa upp familjehemsplacerade barn och se till att den uppgjorda vårdplanen och genomförandeplanen följs samt att vården övervägs och/eller omprövas i tid. I Svalöv lägger vi mycket fokus på barns och ungas delaktighet, och du kommer att ha ett nära samarbete med den unge, familjen, det privata samt professionella nätverket. Du kommer att arbeta nära familjehemssekreteraren. I förekommande fall utreder du om barnet får nya behov eller om vården skall upphöra. Du kommer att arbeta i ...
2021-10-21 2021-11-05
Kriminalvården, Frivården Norrköping Frivårdsinspektör till Frivården Norrköping
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat genom strukturerade samtal utifrån KBT, att motivera till deltagande ...
2021-10-21 2021-11-11
Kriminalvården, Frivården Linköping Frivårdsinspektör till Frivården Linköping
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat genom strukturerade samtal utifrån KBT, att motivera till deltagande ...
2021-10-21 2021-11-11
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Stödassistenter till gruppbostäder LSS, 75-100 %
Uppdraget som stödassistent för personer inom LSS-personkrets erbjuder i stort varierade arbetsuppgifter och aktiviteter utifrån varje persons unika behov, vilket innebär ett individuellt bemötande där varje boende får det stöd och den service som efterfrågas så att individen uppnår ökad självständighet och goda levnadsvillkor. I det dagliga arbetet ingår att på olika sätt i vardagssituationer, vid aktiviteter och i den sociala gemenskapen motivera och stimulera individen utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt för att denne ska bibehålla oc...
2021-10-21 2021-11-04
Lekebergs kommun, LSS Vi söker flera personliga assistenter som timvikarier
Vi söker nu flera personliga assistenter för timvikariat i Lekebergs kommun. Arbetet utgår från varje brukares individuella behov och önskemål och utförs i enlighet med verksamhetens uppdrag. Du kommer att vara verksam hos brukare i deras hem vilket gör att du lär känna brukarna och deras anhöriga väl. Som personlig assistent kommer du att vara till hjälp där funktionsnedsättning sätter gränser. Dina arbetsuppgifter består bland annat av att: - hjälpa till med personlig omvårdnad - vara behjälplig i vardagliga hushållssysslor - motivera oc...
2021-10-21 2021-11-04
Strömstad kommun, Strömstiernaskolan Socialpedagog
Syftet är att hjälpa elever som har behov av socialt stöd, få ökad motivation och hjälp att strukturera vardagen för att öka måluppfyllelsen och välmåendet. Vårt uppdrag i skolan är att ge alla elever förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Utbildningen i grundskolan handlar också om att utveckla sociala färdigheter och förmåga att samarbeta med andra människor. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att arbeta med mindre elevgrupper och komplettera lärarna i deras arbete.
2021-10-21 2021-10-29
Lerums kommun, Myndighet - Funktionshinder och beroende Socialsekreterare
Som handläggare inom Funktionshinderenheten arbetar du med den samlade beslutsprocessen för personer med funktionsnedsättning, socialpsykiatri enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Du utreder, bedömer och fattar beslut utifrån aktuell lagstiftning samt gör uppföljningar av fattade beslut. Arbetet innebär kontakt med såväl den enskilde som med anhöriga, utförare av den beslutade insatsen, andra myndigheter och vårdgivare. Arbetet innefattar också dokumentation i verksamhetssystemet Trese...
2021-10-21 2021-11-08
Lerums kommun, Gråbo förskolor Barnskötare! Välkommen att söka till oss i Gråbo förskolor.
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet. Vi jobbar i projekt med barnen som utgår ifrån gruppens intressen och den pedagogiska dokumentationen är viktig förutsättning för att kunna utmana barnen vidare i undervisningen. Utöver gemensam veckoreflektion i arbetslaget får du därför ytterligare schemalagd reflektionstid tillsammans med din närmaste kollega. Du bidrar till att barnen erbjuds inspirerande, lustfyllda lärmiljöer. Vi ser lärmiljön som en del av en helhet som bär ...
2021-10-21 2021-11-15
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Nu söker Biståndsenheten en handläggare inom socialpsykiatri
Vill du bli en del av utvecklingen inom myndighetsutövningen LSS och socialpsykiatri på vård och omsorg i Mölndals stad? En av våra handläggare inom socialpsykiatri ska gå vidare till nya utmaningar och vi söker därför en ny medarbetare till vår grupp. Biståndsenheten LSS/socialpsykiatri består i dag av 19 handläggare, två metodutvecklare och två planeringssekreterare. Enheten leds av en enhetschef och tillsammans arbetar vi med att utreda och fatta beslut om insatser enligt Sol och LSS. Vi jobbar aktivt med att hela tiden utveckla vårt ar...
2021-10-21 2021-11-10
Älmhults kommun, Individ och familjomsorg Familjepedagog
Som familjepedagog arbetar du med olika uppdrag i familjer, du ger råd och stöd. Du ska kunna fungera som samtalsledare, handleda föräldrar, se barns behov och kunna hålla föräldrastödsutbildning. Du ska också kunna samverka med olika nätverk, organisationer och myndigheter. Syftet med arbetet är att hjälpa och stärka familjer utifrån aktuell problematik. Målsättningen är att motverka eventuella placeringar och vi ger därför ett intensivt stöd som utvärderas via genomförandeplan kontinuerligt. Vi ingår som en del i en familjecentral och arbeta...
2021-10-21 2021-10-31
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Vårdare till barnkorttidsboende
Anställningen avser till största delen innebär arbete på ett korttidsboende för barn med någon form av funktionsnedsättning. Arbetet innebär att man är personligt stöd och att man hjälper till med saker som personlig hygien, på- och avklädning, träning, kommunikation samt vid matning. Det är viktigt att vara lyhörd för brukarens behov.
2021-10-21 2021-11-03
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Stödpedagog
Fredriksdalsgatans gruppbostad består av 6 lägenheter med inriktning neuropsykiatri och psykisk ohälsa. Målgruppen är mellan 40-70 år. Vårt mål är att våra hyresgäster utifrån sina förutsättningar ska kunna leva ett självständigt liv med hög delaktighet, meningsfull sysselsättning och rik social samvaro. Du ingår i ett arbetslag med stödassistenter och utformar insatser och genomförandeplaner efter varje individs egna behov. Arbetsmetoder vi använder oss av är bl.a ESL (Ett självständigt liv), LAB (lågaffektivt bemötande), återhämtningsinrikt...
2021-10-21 2021-11-14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >