Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eksjö kommun, Sociala sektorn Handledare för feriepraktikanter sommaren 2021
Handleda, följa upp och bistå som stöd under arbetsdagen av grupper med feriepraktikanter inom vaktmästeritjänstgöring, IT seniorer samt projekt inom kulturskolan.
2021-05-13 2021-05-23
Kristianstad kommun, FUNK barnverksamhet 3:1 Stödpedagog
Vi söker dig som vill arbete inom korttidstillsyn och kortidsvistelsen enlig LSS. Vår verksamhet vänder sig till barn och ungdomar med autism, intellektuella funktionsnedsättning. Du arbetar med kollegor inom båda insatser vilket innebär att du jobbar oregelbundna tider och helger . Du arbetar med att implementera och utveckla pedagogiska metoder, arbetssätt och rutiner i det vardagsnära arbetet. Du är ett stöd i arbetet med att utforma det individuella, pedagogiska förhållnings- och arbetssättet som stödjer kundens delaktighet, självbestäm...
2021-05-12 2021-05-26
Uppvidinge kommun, Omsorgsavdelningen Avlösarservice och kontaktperson LSS
Arbetsbeskrivning kontaktperson Som kontaktperson arbetar du på uppdrag åt Uppvidinge kommun. Du är till för att hjälpa en person som har en funktionsnedsättning att komma ut på fritids -, kultur- och nöjesaktiviteter. Just nu söker vi en kontaktperson till en tjej i 14-års åldern som gillar djur. Uppdraget är på två träffar i månaden. Vi söker även kontaktperson till en tjej i 11-års åldern som gillar att cykla, bada och vara i stallet. Uppdraget är på en träff i veckan. Arbetsbeskrivning avlösarservice Som avlösare arbetar du på uppdrag...
2021-05-12 2021-05-31
Kristinehamns kommun, Individ-och familjeomsorg Behandlingsassistent till Boris boende
Arbetsuppgifterna är varierande med bostöd, kontaktmannaskap, samtal, olika behandlingar, provtagningar, medicinhantering, journalföring mm riktade till de som bor på boendet eller på annat sätt ingår i verksamheten. Då BORIS består av en rad olika verksamheter så innebär det också samarbete över gränserna. Du kommer ha ett stort eget ansvar för att arbetet utförs och arbetar både på egen hand och tillsammans med kollegor. Kvällar och helger ingår i schemat liksom visst receptionsarbete.
2021-05-12 2021-05-30
Landskrona stad, Behandlingsteamet för Barn och Unga Behandlare
Behandlingsteamet för Barn och Unga ingår i Verksamhetsområdet för Gemensamma Resurser den nya organisationen för öppenvård i Landskrona stad. Vi arbetar med familjebehandling i olika former; individuellt, med familjer eller i gruppverksamhet. Nu söker vi särskilt efter dig som har kompetens och erfarenhet av behandlingsarbete med våra riktigt små barn och deras föräldrar. Tillsammans med vår utredningsverksamhet kommer vi att utveckla ett team som kan arbeta tillsammans med familjer med spädbarn. Vi ser också ett ökat behov av stöd inom områd...
2021-05-12 2021-06-07
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Teamledare till Bostadssociala enheten
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att vara ett bollplank och stötta medarbetare i ärenden och i dokumentation. Du kommer att vara teamledare för ett av våra utredningsteam och du får stor användning av din kunskap inom utredningsmetodik. Samverkan både internt och externt, är en naturlig del i ditt arbete. Fastighetsägare, regioner och interna enheter är exempel på några. Det viktigaste tror vi är att du är intresserad av ledarskap, verksamhetsutveckling och socialt arbete.
2021-05-12 2021-05-26
Skellefteå kommun, Stöd och service Stödpedagog, personlig assistans
Som stödpedagog har du en specialiserad kompetens, ett utökat ansvar och fungerar som ett stöd för att uppnå helhetssyn, brukarfokus, utveckling och samordning. Utöver det ansvar och de arbetsuppgifter som alla i arbetsgruppen har arbetar du som stödpedagog systematiskt med att säkra kvalitén och utveckla verksamheten ur ett brukarperspektiv.
2021-05-12 2021-05-26
Örkelljunga kommun, Socialförvaltningen Boendestödjare sommarvikariat
I tjänsten som boendestödjare kommer du att ge stöd, service och omvårdnad till vuxna med psykiska, neuropsykiska och intellektuella funktionsnedsättningar. Du kommer även att ge stöd åt personer med samsjuklighet (har två eller flera sjukdomstillstånd samtidigt). Du stöttar klienterna i alla livsområden med målet att de ska klara sitt vardagsliv så bra som möjligt. Ditt arbete blir bland annat att motivera och stärka varje persons egna resurser. Stödet vi utför utgår från individuella planer som är upprättade i samråd med brukaren. Arbetet ä...
2021-05-12 2021-06-13
Knivsta kommun, Skola/förskola Barnskötare vikariat Norrgårdens förskola
Vi söker dig med erfarenhet av förskoleverksamhet som är intresserad av att utveckla förskolans lärmiljöer och ett utforskande projekterande arbetssätt utifrån förskolans läroplan och styrdokument. Våra fokusområden är Språkutvecklande och utforskande arbetssätt, lek och undervisning samt hållbar utveckling utifrån de fyra elementen Jord, Vatten, Luft och Eld.
2021-05-12 2021-05-18
Landskrona stad, IHF Teamet Behandlare
Det nya högintensiva teamet ingår i Verksamhetsområdet för Gemensamma Resurser - den nya organisationen för öppenvård i Landskrona stad. Vi erbjuder stöd i ett högintensivt familjebehandlingsarbete både till familjer som är motiverade och som själva söker sig till denna behandlingsform och till familjer där insatsen kan vara ett led i att undvika en placering eller som förberedelse för att kunna återvända hem. I behandlingskonceptet erbjuder vi stöd även på kvällstid vilket innebär att man behöver kunna ge stöd och vara tillgänglig fram till ...
2021-05-12 2021-06-06
Landskrona stad, IHF Teamet Vik Behandlare
Det nya högintensiva teamet ingår i Verksamhetsområdet för Gemensamma Resurser - den nya organisationen för öppenvård i Landskrona stad. Vi erbjuder stöd i ett högintensivt familjebehandlingsarbete både till familjer som är motiverade och som själva söker sig till denna behandlingsform och till familjer där insatsen kan vara ett led i att undvika en placering eller som förberedelse för att kunna återvända hem. I behandlingskonceptet erbjuder vi stöd även på kvällstid vilket innebär att man behöver kunna ge stöd och vara tillgänglig fram till ...
2021-05-12 2021-06-06
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Vi söker stödpedagog med kunskap i teckenspråk
Som stödpedagog arbetar du i nära samarbete med enhetschef och du förväntas ta ett stort ansvar i utformningen av verksamheten med fokus på det pedagogiska arbetet. Fokus inledningsvis kommer i ditt uppdrag ligger på att bygga en stabil grund för varje enskild brukare i nära samverkan med föräldrar, skola, daglig verksamhet och andra i brukarens nätverk. Du förväntas att, tillsammans med din stödpedagogkollega, vara drivande i arbetet med att skapa en förutsägbarhet och trygghet för varje enskild individ i vardagen och alltid i nära samarbete ...
2021-05-12 2021-06-02
Strömstad kommun, Individ och familjenheten socialsekreterare för barn och familjer
Tjänsten ligger inom IFO´s Individ och familjeenhet. Som handläggare utreder och bedömer du behov och resurser hos barn och deras familjer. Du kommer verkställa beslut om insatser och följa upp pågående insatser i de ärenden som ligger på din tjänst. Du deltar i verksamhetsutveckling och samarbetar med kollegor och chefer för att bidra till en välfungerande och bra verksamhet.
2021-05-12 2021-05-30
Malmö stad Kurator till Högaholmsskolan
Arbetsuppgifter Som kurator bidrar du till att lämpliga insatser för elever i behov av särskilt stöd ur ett socialt och psykosocialt perspektiv beaktas och erbjuds. Du arbetar med att identifiera och skapa möjligheter till förändring och utveckling på elev-, grupp- och organisationsnivå, för elevers hälsa, lärande, utveckling samt arbetsmiljö. Kuratorn arbetar för en för eleverna likvärdig lärandemiljö, som ger förutsättningar att nå kunskapsmålen och den personliga utvecklingen på ett optimalt sätt. Kuratorn arbetar utifrån ett lösningsfokuser...
2021-05-12 2021-05-26
Eskilstuna kommun, Eskilstuna Bad AB Badvärd till Munktellbadet
Som Badvärd är du en fena på kundnöjdhet och bidrar till en positiv badupplevelse för våra besökare. Du badbevakar och skapar trygghet genom att möta våra besökare med inlevelse och skapa respekt för våra trivselregler. Att skapa ett rent och snyggt bad är en del av ditt arbete och detta gör vi genom städning regelbundet hela dagarna. Om intresse finns kan du arbeta med vår simskoleverksamhet och genom fortbildning utbilda dig till aquasportledare och/eller möta våra kunder på River Relax som bastuvärd. Vi som arbetar ser många fördelar med a...
2021-05-12 2021-05-23
Ersta diakoni, Ersta fristad Behandlingsassistent - Skyddat boende - Ersta Fristad
Vi arbetar utifrån kontaktmannaskap där du under ledning av behandlare tar emot jourplaceringar, dokumenterar samt deltar i säkerhetsplaneringen kring den våldsutsatta kvinnan. Ersta Fristad arbetar på uppdrag av socialtjänsten. Arbetsuppgifterna är av både praktisk art och teoretisk karaktär och sker på olika nivåer. Arbetet innebär bl.a. att: - Vara kvinnor och barn behjälpliga i deras vardag - Samarbeta utifrån kvinnan och barnens situation med socialtjänst och andra myndighetskontakter - Möta många olika kulturer och religioner - Jour...
2021-05-12 2021-05-23
Herrljunga kommun, Socialförvaltning Stödpedagog
- stödja den enskilde i kontakter med dennes nätverk för att främja dennes delaktighet och självständighet, - tillämpa författningar och värdegrunder på ett etiskt försvarbart sätt i arbetet med den enskilde, - stödja och vägleda kollegor i användandet av pedagogiska och kommunikativa metoder i syfte att främja den enskildes delaktighet och självständighet, - självständigt tillägna sig ytterligare kunskaper och färdigheter för kontinuerligt lärande och professionell utveckling och reflektion inom arbetsområdet - vara aktiv i brukarnas aktivitet...
2021-05-12 2021-06-13
Kriminalvården, Frivården Nyköping Frivårdsinspektör till frivården Nyköping
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Du arbetar även med att leda behandlingsprogram för frivårdsklienter. Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat ...
2021-05-12 2021-05-30
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Vi söker personlig assistent till Borgholms kommun
Assistera en vuxen person i sin dagliga livsföring, utifrån dennes egna villkor och förutsättningar. Allt i ett hem förekommande uppgifter ingår precis som allt i ett liv förekommande uppgifter, utifrån brukarens intresseområden, önskemål och behov. Din arbetsplats är där brukaren befinner sig vilket kan ge ett varierande och händelserikt jobb. Som personlig assistent förväntas du ha en empatisk förmåga och en god förståelse för vad ett gott bemötande innebär för varje brukare. Du arbetar utifrån brukarens behov och dagsform. Vi söker en kvinn...
2021-05-12 2021-05-31
Ängelholms kommun, Integrationsenheten Integrationshandledare sökes för sommarvikariat
Vi söker nya kollegor som vill arbeta hos oss i sommar eller som timanställd. Du kommer arbeta på något av våra två HVB hem. Vi söker dig som vill arbeta med ungdomar och hjälpa dem in i samhället och till ett självständigt liv. Att arbeta som Integrationshandledare innebär att du, med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande, handleder ungdomarna utifrån deras unika situation och därmed ger dem goda förutsättningar att bli integrerade, delaktiga och självständiga individer i samhället. Arbetsuppgifterna är varierande och du...
2021-05-12 2021-05-26
Borlänge kommun, Sociala sektorn/IFO Barn- och Ungdomsenheten söker nya entusiastiska medarbetare!
Vi arbetar med barn och ungdomar, dess familjer och nätverk där det finns olika typer av social problematik. Som socialsekreterare hos oss är du en av de som utreder behov av stöd, hjälp och skydd samt följer upp de beslutade insatserna för dessa barn och ungdomar. För oss är det viktigt att inget barn far illa och att handläggning och fattade beslut är rättssäkra. Vi tror på att hjälpa och vägleda familjer att hitta sin kapacitet för att kunna göra egna förändringar.
2021-05-12 2021-05-26
Knivsta kommun, Skola/förskola Barnskötare vikariat Långhundra förskola
Vi söker dig med erfarenhet av förskoleverksamhet som är intresserad av att utveckla förskolans lärmiljöer och ett utforskande projekterande arbetssätt utifrån förskolans läroplan och styrdokument. Våra fokusområden är Språkutvecklande och utforskande arbetssätt, lek och undervisning utifrån de fyra elementen Jord, Vatten, Luft och Eld.
2021-05-12 2021-05-18
Mölndals stad, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Barnsekreterare till Familjehemsenheten
Som barnsekreterare ansvarar du för placerade barn och ungdomar, både enligt SoL och LVU. Du hanterar alla förekommande frågor som kan uppstå i barnet liv och följer upp insatsen. Arbetet syftar till att barnet ska få en god utveckling och en gynnsam skolgång. Barnets socialsekreterare och familjehemssekreterare arbetar i team kring de placerade barnen. Arbetet är självständigt men kräver ett nära samarbete med kollegorna på enheten samt med andra interna och externa samarbetspartners. Metod- och processhandledning är en naturlig del i arbet...
2021-05-12 2021-05-26
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Barnskötare till Gullvivans förskola
Som barnskötare hos oss är du en viktig del i ett arbetslag tillsammans med förskollärare och andra barnskötare. Tillsammans i arbetslaget planerar och genomför ni den pedagogiska verksamheten utifrån styrdokumenten mot uppställda mål. Ni dokumenterar, följer upp och utvärderar och verkar för att alla barn har lika stort inflytande över och utrymme på förskolan. Barnskötarens uppdrag är att genom samarbete i arbetslaget ge barnen en trygg och stimulerande utbildning som främjar varje barns utveckling och lärande. Du kommer tillsammans med a...
2021-05-12 2021-05-26
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Socialsekreterare till IaF, placeringar barn och unga.
Du arbetar i nära kontakt med barn och ungdomar i placering och dennes familjehem. Du gör kontinuerliga uppföljningar via hembesök samt barnsamtal, i detta ingår att bedöma huruvida familjehemsvård skall fortskrida eller förändras. I rollen som barnsekreterare ingår kontakt med vårdnadshavare/ biologiska föräldrar. Inom enheten arbetar du aktivt med familjehemssekreterarna som i sin tur är stödet för familjehemmet. Viss del utredningsarbete ingår som bland annat att hantera anmälningar, skriva övervägande till socialnämnden samt vårdnadsöverfl...
2021-05-12 2021-06-01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >