Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Folåsa i Vikingstad Behandlingspedagoger/-assistenter
Som behandlingsassistent ska du medverka till att det dagliga arbetet på avdelningen kan utföras enligt rutiner, medverka till ungdomars och klienters trygghet och säkerhet. Det handlar om allmän daglig livsföring, städning, tvätt, matlagning m m. Du ska även bidra till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt rutiner. För en behandlingsassistent är det centrala att bidra till trygghet och stabilitet för ungdomar och klienter. En behandlingsassistent är uppmärksam på ungdomens/klientens mående och agerar utifrån behov. Din huvuduppgi...
2022-08-08 2022-11-27
Ronneby kommun, Funktionsstöd Stödassistent till gruppbostad Gustav Arnolds gata
Arbetet i vår servicebostad innebär att ge stöd på ett strukturerat och pedagogiskt sätt för att ge våra hyresgäster ett gott liv. Vi arbetar med individen i centrum. Arbetet kan innebära samplanering med annat boende. Arbetstiderna innebär både dag, kvälls-och helgarbete samt journatt.
2022-10-06 2022-10-31
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Klarälvsgården i Deje SiS ungdomshem Klarälvsgården söker behandlingssamordnare
Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingssamordnare hos SiS ett meningsfullt arbete. Utgångspunkten i vårt behandlingsarbete är att motivera människor till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du arbetar i ett team av engagerade kollegor och med er samlade kompetens har ni möjlighet att nå goda resultat. Som behandlingssamordnare kommer du att planera, genomföra och följa upp programverksamhet. Du håller behandlingssamtal och har ett särskilt ansvar för dokumentation och de fo...
2022-10-06 2022-10-23
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Psykosocial resurs till Vårdcentralen Teleborg!
Som psykosocial resurs i primärvården möter du hela människan genom hela livet. Vi erbjuder dig ett brett arbete med patienter från 18 år och uppåt genom alla olika livssituationer, i allt från krisreaktioner, stressproblematik till ångest och depression. I ditt uppdrag får du möta både patienter som behöver ett stödsamtal just nu till de som är behov av längre behandlingar. Förutom individuella bedömningar och behandlingar finns möjlighet att leda grupper och hålla i patientutbildningar.
2022-10-06 2022-10-23
Östhammars kommun, Verksamhetsområde myndighet omsorg Socialsekreterare barn och unga, Östhammar
Som socialsekreterare hos oss kommer dina arbetsuppgifter skilja sig åt beroende på inriktningsområde. Med inriktning mot utredning så kommer du huvudsakligen att utreda barn och ungdomars behov. Med inriktning mot uppföljning så ligger istället fokus på att följa upp hur det går för placerade barn och unga. Gemensamt för de båda inriktningarna är kontakter med anhöriga, skola, barnomsorg, landsting, polis med flera. Du arbetar för att de barn och ungdomar som är i behov av våra insatser ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsät...
2022-10-06 2022-10-30
Katrineholms kommun Socialförvaltningen Fältassistenter till ungdomsteamet
Som fältassistent kommer du och din kollega att bidra i utvecklingen av fältgruppen på ungdomsteamet inom socialförvaltningens öppna insatser. Med stort engagemang och med relationsbyggande arbete i fokus identifierar, motiverar och lotsar du unga i riskzon genom att slussa vidare till rätt stödinsatser. Fältgruppen identifierar tidigt behoven av våldspreventiva åtgärder och arbetar strategiskt för att motverka utanförskap i syfte att skapa trygga miljöer för unga under dagtid, kvällar och helger. Som fältassistent förväntas du samverka intern...
2022-10-06 2022-10-19
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Ryds brunn i Ryd Behandlingsassistent som vill bidra till livsviktig förändring
Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingsassistent på SiS en meningsfull utmaning. Målet med ditt uppdrag är att motivera våra ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Som behandlingsassistent är du med och ser till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska. Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra ungdomar och/eller klienter, och står för basen i det dagliga livet som skolgång, städning, matlagning med mera. Du är med och bidrar till att...
2022-10-06 2022-11-03
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Ryds brunn i Ryd Behandlingspedagog som vill bidra till livsviktig förändring
Vill du vara med och skapa den livsviktiga förändringen för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingspedagog hos SiS en meningsfull utmaning. Som behandlingspedagog arbetar du i team tillsammans med behandlingsassistenter och behandlingssamordnare och tillsammans ansvarar ni för att de ungdomar och eller klienter som bor hos oss får den trygghet, vård och behandling som de behöver. Vi möter ofta människor i kris, vilket innebär att du jobbar med kvalificerat omvårdnads-och motivationsarbete och med att vara ett stöd i vardagen. Med stöd a...
2022-10-06 2022-11-03
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Ryds brunn i Ryd Behandlingssamordnare som vill bidra till livsviktig förändring
Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingssamordnare hos SiS ett meningsfullt arbete. Utgångspunkten i vårt behandlingsarbete är att motivera människor till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du arbetar i ett team av engagerade kollegor och med er samlade kompetens har ni möjlighet att nå goda resultat. Som behandlingssamordnare kommer du att planera, genomföra och följa upp programverksamhet. Du håller behandlingssamtal och har ett särskilt ansvar för dokumentation och de fo...
2022-10-06 2022-11-03
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Fagared. Behandlingsassistent som vill göra livsviktig skillnad
Som Behandlingsassistent ansvara du tillsammans med dina kollegor för den dagliga verksamheten. Arbetsuppgifterna är varierande och ställer höga krav på samarbete och engagemang. I arbetet som Behandlingsassistent ingår också att du skall utföra dagliga aktiviteter med ungdomarna, stötta dem i ADL och utföra praktiska sysslor på avdelningen. Som behandlingsassistent hos oss är det övergripande uppdraget att delta i behandlingsinriktade insatser genom samtal och motivera ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva genom att tillsammans...
2022-10-06 2022-10-30
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Barnskötare till Team Öster, Kristinebergsområdet
I rollen som barnskötare är du engagerad och arbetar med utgångspunkt i läroplanen för förskolan. Tillsammans med förskollärare och övriga arbetslaget driver du utbildningen framåt. Du skapar lärorika, kreativa och utvecklande miljöer för alla barn. Du arbetar utifrån aktuella styrdokument och planerar, genomför, utvärderar och utvecklar utbildningen tillsammans med arbetslaget. I arbetsuppgifterna ingår det att du synliggör barns lärprocesser och utveckling med hjälp av pedagogisk dokumentation. Som barnskötare är du delaktig i undervisningen...
2022-10-06 2022-10-23
Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Socialsekreterare, Utredningsteam ungdom
Din huvudsakliga arbetsuppgift är handläggning enligt SoL och LVU med inriktning på ungdomar 13-20 år samt deras familjer och nätverk. Du utreder och bedömer vårdnadshavares och ungdomars resurser och biståndsbehov samt beslutar om och följer upp öppenvårdsinsatser. Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt perspektiv med ett utvecklat barnperspektiv, där kontakt och tid med ungdomar prioriteras, i kombination med nätverksarbete och signs of safety.
2022-10-06 2022-10-27
Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Socialsekreterare, Utredningsteam barn
Din huvudsakliga arbetsuppgift är handläggning enligt SoL och LVU med inriktning på barn, 0 - 12 år samt familjer och nätverk. Du utreder och bedömer barns resurser och biståndsbehov samt beslutar om och följer upp öppenvårdsinsatser. Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt perspektiv med ett utvecklat barnperspektiv, där kontakt och tid med barn prioriteras, i kombination med nätverksarbete och signs of safety.
2022-10-06 2022-10-27
Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Familjebehandlare till Sandvikens Familjecenter
Öppenvårdens uppdrag är att stötta familjer så barn och unga får rätt stöd och omsorg för att utvecklas i positiv riktning, och ytterst för att undvika att barn och unga behöver placeras utanför sitt hem. Familjebehandlarna är uppdelade i två team, där ena teamet har mer specialisering mot ungdomsproblematik och skolfrånvaro för äldre barn medan det andra teamets kompetens riktas mer på de yngre barnens behov och föräldrastöd kring struktur och rutiner i hemmet. Teamen är jämnt fördelade med sju till åtta familjebehandlare per team. Akut kri...
2022-10-06 2022-10-23
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Vikarier till våra förskolor
I ditt uppdrag som vikarie i våra förskolor arbetar du pedagogiskt och utvecklande med barn i åldrarna 1-5 år.
2022-10-06 2022-11-06
Motala kommun, Förskoleenhet Rödluvan Barnskötare, vikariat 70%
Vi söker dig som är utbildad barnskötare till förskolan Rödluvan! Har du ett brinnande intresse för barns utveckling och lärande? ser du barngruppens och varje barns unika förmågor? Är du öppen och nyfiken och vill vara med och skapa morgondagens samhälle, i samverkan med barn, föräldrar och arbetskamrater? Då är du rätt person för oss! Vi söker Dig som vill vara med och utveckla förskolans verksamhet utifrån Förskolans läroplan. Du kommer att ingå i en personalgrupp som består av förskollärare och barnskötare, där ni tillsammans kompletterar...
2022-10-06 2022-10-18
Partille kommun Boendestödjare till Björnbacken, Partille kommun
Som boendestödjare arbetar du stödjande och motiverande utifrån den strukturerade samverkansmodellen Vård-och Stödsamordning (VSS), med målet att brukaren själv styr utformningen av sina mål och stärker sin egen förmåga för att klara sin vardag mer självständigt. Detta kan göras exempelvis genom samtal eller genom att tillsammans göra vardagliga sysslor såsom att laga mat, städa eller motionera. Stöd och samordning i sjukvårds- och myndighetskontakter är en stor del i arbetet. Vi arbetar feedback-baserat med metoden FIT, en metod som syftar til...
2022-10-06 2022-10-23
Stenungsunds kommun Stödpedagoger till Hasselbacken 44, serviceboende inom socialpsykiatri
Inom socialpsykiatrin möter man människor med psykiska funktionsnedsättningar och eventuell samsjuklighet och som bor på särskilt boende enligt SoL eller LSS. Personalen på boendet ska stödja brukarna med den dagliga livsföringen genom individanpassat vardagsstöd. Detta innebär varierande arbetsuppgifter med fokus på motivationsarbete, stöd och hjälp med fysisk- och psykisk ohälsa, och stöd vid praktiska moment såsom hygien, städning, matlagning och övriga hushållsbestyr. Det kan förekomma samverkan med olika instanser tex öppenvården eller b...
2022-10-06 2022-11-13
Stenungsunds kommun Stenungsunds kommun söker stödpedagoger till boendestödet
Inom socialpsykiatrin möter man människor med psykiska funktionsnedsättningar och boendestödet verkställer insatsen utifrån SoL. I dagsläget verkställer boendestödet 90 beställningar. Personalen på boendestödet skall stödja brukarna med den dagliga livsföringen genom individanpassat vardagsstöd utifrån beställning från handläggare. Omfattningen av stödet varierar från stöd en dag i veckan till sju dagar i veckan. Detta innebär varierande arbetsuppgifter med fokus på motivationsarbete, stöd och hjälp med fysisk- och psykisk ohälsa, och stöd vi...
2022-10-06 2022-11-13
Storumans kommun, Fritid, kultur och utbildning Fritidsledare/bowlingpersonal
Vi söker en energisk person som vill vara med och utveckla befintlig verksamhet. I det dagliga arbetet ska du stödja och leda barn och ungdomar på ett kreativt och positivt sätt utifrån deras behov, förutsättningar och intressen. Du förväntas bidra med egna idéer samt planera, marknadsföra, genomföra och utvärdera aktiviteter. I vårt uppdrag ingår även drift och skötsel av bowlingen i Storuman. Vi söker dig som brinner för service och vill vara med och ge våra gäster en oslagbar bowlingupplevelse! I vårt bowlingteam sköter du bland annat bokn...
2022-10-06 2022-10-21
Knivsta kommun, Vård och omsorg Vikarierande familjebehandlare med fokus på uppsökande
På Råd och stöd arbetar vi med stödsamtal, vägledning och behandlingsarbete. Arbetet innefattar allt från generellt förebyggande insatser till intensivt hemmabaserat behandlingsarbete. Målgruppen är barn, ungdomar, föräldrar samt hela familjer. Vi ansvarar också för familjerättens samarbetssamtal. På enheten finns även medarbetare som ansvarar för stöd och behandling till vuxna med beroendeproblematik samt våldsutsatta och våldsutövare. Arbetsuppgifterna på Råd och stöd är mycket varierande och behoven hos dem som söker stöd hos oss skiljer si...
2022-10-06 2022-10-30
Ale kommun, Biståndsenheten Socialsekreterare LSS till biståndsenheten
Vi söker nu dig som vill arbeta på en arbetsplats med en spännande målgruppsinriktning med stort fokus på kvalitet och utveckling. Som socialsekreterare handlägger du ansökningar om bistånd samt begäran om insatser enligt SoL (Socialtjänstlagen), LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och lagen om färdtjänst. Som socialsekreterare arbetar du utifrån aktuell lagstiftning med att informera, utreda, bedöma, fatta beslut och följa upp insatser. I din roll som socialsekreterare kommer du att möta personer med psykisk/neuropsyk...
2022-10-06 2022-10-20
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Saga förskola söker barnskötare
Förskolan Saga är organiserad utifrån fyra avdelningar där barnen är indelade i tio åldersindelade grupper. Vi är en förskola som Inspireras av Reggio Emilia filosofin. Vi arbetar efter att den pedagogiska miljön är den tredje pedagogen och ska vara inbjudande, spännande och kreativ där projektet ska leva under hela dagen. Den ska ge utmaningar och gynna barnens strävan efter att bli självständiga, detta underlättas eftersom den är utformad efter varje åldersgrupp. Vår härliga gård utnyttjas flitigt då en stor del av verksamheten även är för...
2022-10-06 2022-10-20
Alingsås kommun, Hemsjö/Ingared/Ödenäs/Västra Bodarna Barnskötare till Ingareds förskola
I din roll som barnskötare erbjuder du varje barn en trygg omsorg för att främja alla barns utveckling och lärande. Tillsammans med dina kollegor genomför och följer du upp planerade aktiviteter med barnets utveckling i fokus. I syfte att utveckla lärandet hos barnen, reflekterar du tillsammans med dina kollegor över ditt och arbetslagets pedagogiska förhållningssätt. Tjänsten är som löpare, vilket innebär att du kommer att vara basplacerad på Ingareds förskola men arbeta på flera avdelningar. Vi arbetar utifrån förskolans läroplan och är när...
2022-10-06 2022-10-20
Lindesbergs kommun, Individ och familj Vuxenhandläggare
Vi söker vuxenhandläggare som är socionom och har erfarenhet av handläggning inom SoL och LVM. Arbetet är i hög grad lagstyrt. Arbetat kan också vara oförutsägbart. Vårt uppdrag är att stötta och utreda människor som befinner sig i svåra livssituationer och det ställer därför höga krav på kompetens, personlig mognad och lämplighet för yrket. Vi söker dig som är lugn, stabil och har god självinsikt gällande egna styrkor, begränsningar och behov. Då arbetet ställer höga krav på rättssäker handläggning och dokumentation behöver du ha god förmåga...
2022-10-06 2022-10-20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >