Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Enköpings kommun Vård och omsorg Sommarvikarie inom LSS verksamhet
De olika yrkesrollerna skiljer sig men ändå är snarlika. Vår målgrupp av kunder är personer med funktionsvariationer och LSS personkrets. Arbetet inom LSS verksamheterna kan innefatta obekväm arbetstid och det är viktigt att du har möjlighet att vara flexibel och hoppa in med kortvarsel. • När du arbetar på servicebostad eller gruppbostad formas din arbetsdag av kundens behov och önskemål. Dina arbetsuppgifter är omvårdnad, skapa en vardag för kunden som är begriplig, hanterbar och meningsfull. Du ska kunna hjälpa till med struktur och tydli...
2023-02-02 2023-06-30
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Kurator till Burgårdens gymnasium
På Burgården utbildar vi för verkligheten, och precis som i verkligheten är vår skola en myllrande värld, med massor av inriktningar, människor och möten. Vi erbjuder yrkesprogram, högskoleförberedande program och introduktionsprogram. Vi är en mångkulturell skola med 1300 elever från alla stadsdelar och kranskommuner. Här rör sig framtidens frisörer och djurvårdare tillsammans med samhällsvetare, undersköterskor, barnskötare, naturvetare samt väktare. Hos oss får du möjlighet att växa i ditt yrke och vara en viktig del av vår utvecklingsresa f...
2023-02-02 2023-02-16
Gnesta kommun, Socialförvaltningen Handläggare ekonomiskt bistånd, sommarvikariat
Som sommarvikarie inom ekonomiskt bistånd erbjuder du vägledning och stöd, utifrån medborgarnas behov, kopplat till självförsörjningsmålet. Du utreder rätten till ekonomiskt bistånd genom klientmöten samt handlägger ansökningar enligt socialtjänstlagen. Vår målsättning är ett kvalificerat utredningsarbete som präglas av bra bemötande, välgrundade beslut och hög rättssäkerhet. Det är ett roligt arbete med olika uppdrag och många kontakter som ger en stor variation av arbetsuppgifterna varje dag. Arbete hos oss i sommar ger dig en god inblick i ...
2023-02-02 2023-03-31
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Barnhandläggare till familjehemsenheten
Vi arbetar utifrån det tredelade föräldraskapet som socialtjänsten, familjehemmen och de biologiska föräldrarna bildar. Socialtjänsten har det övergripande ansvaret och har som en viktig uppgift att få till stånd en bra samverkan som gynnar barnet. Som barnhandläggare är ditt fokus på barnet och du ansvarar för att barnet får sina behov tillgodosedda på bästa sätt med en trygg och stabil vardag. Du kommer arbeta i team kring de familjehemsplacerade barnen och du kommer att vara barnets egna socialsekreterare och ansvara för att vården fungerar...
2023-02-02 2023-02-16
Härryda kommun Vikarierande barnskötare till Djupedals förskola
Djupedals förskola söker en barnskötare för ett månadsvikariat fram till sommaren. Vi ser förskolan som en mötesplats för gemensamt lärande, en demokratisk mötesplats som värnar om alla människor, lyssnande och delaktighet. Vi utgår ifrån att barnen är medkonstruktörer av sin kunskap, kultur och identitet. Vi menar att barn har en egen röst och bör lyssnas på och tas på allvar. Barnen är naturligtvis delaktiga i den demokratiska dialogen. Hos oss är barnen alltid i centrum och vi strävar efter en trygg, rolig och lärorik förskola. Utbildningen ...
2023-02-02 2023-02-12
Bollebygds kommun, Personlig assistans/LSS Personlig assistent
Det personligt utformade stödet ska ge individen möjlighet att som andra i samhället kunna studera, delta i fritidsverksamhet, få möjlighet till eget boende m.m. Personer som har stöd av en personlig assistent ska även kunna få stöttning med de grundläggande behoven så som personlig hygien, måltider, klä av och på sig, att kommunicera med andra etc. Information från brukaren: Hej! Jag är en tjej på 23 (snart 24) år som fick Wilsons sjukdom vid 16 års ålder. Jag går fjärde året på Riksgymnasiet i Angered och stortrivs. Jag har mycket humor o...
2023-02-02 2023-02-23
Ronneby kommun, Individ och familjeomsorg Socialsekreterare Sesam ViNR
Som socialsekreterare på Sesam kommer du tillsammans med två kollegor att arbeta med myndighetsutövning, behandling samt med information och utbildning gällande våld i nära relation. Sesam har ansvar för att utreda vuxna som blivit utsatta för Våld i nära relations behov av stöd . Sesam ansvarar även för att verkställa och genomföra stöd och skyddsinsatser för personer utsatta för Våld i nära relation. Du kommer att få stöd och handledning i vardagen av enhetens chef och erfarna kollegor. Dessutom deltar du i extern handledning tillsammans me...
2023-02-02 2023-02-28
Höganäs kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Timanställd fritidsledare vid Eric Ruuth kulturhus
Tjänsten innebär att arbeta tillsammans med någon av våra erfarna fritidsledare på en av våra fyra fritidsgårdar. Vår verksamhet riktar sig till kommunens ungdomar från åk 6-17 år. Arbetet är förlagt till kvällar och helger och det är därför viktigt att du trivs med ett varierat schema.
2023-02-02 2023-02-28
Eksjö kommun, Sociala sektorn Socialsekreterare inom socialpsykiatri
Biståndsenheten vuxen i Eksjö är en enhet med 10 medarbetare som alla arbetar med myndighetsutövning riktad mot vuxna med olika typer av behov. Två av tjänsterna är riktade mot socialpsykiatri. Arbetsgruppen är mån om att vara en god arbetsmiljö för varandra och har en god gemenskap där vi hjälps åt. Som socialsekreterare inom socialpsykiatri arbetar du med myndighetsutövning gentemot vuxna personer enligt socialtjänstlagen (SoL) och, till viss del, även lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vi arbetar nära våra interna ...
2023-02-02 2023-02-26
Sjöbo kommun, Sommarpersonal, LSS stödassistenter, stödbiträde Sommarvikariat, Stödassistenter & Stödbiträden till LSS och socialpsykiatri
Som semestervikarie inom LSS kan du arbeta på gruppbostad, serviceboende, daglig verksamhet och inom socialpsykiatrin. Du som arbetar hos oss arbetar med att ge kunderna en meningsfull, trygg och aktiv vardag. Du kommer vara behjälplig med exempelvis personlig omvårdnad, hushållssysslor, fritidsaktiviteter, utföra delegerade sjukvårdsuppgifter samt dokumentera. Du kommer få arbeta brett med vård och omsorg, i nära samarbete med engagerade kollegor inom flera yrkeskategorier såsom stödbiträde, stödassistent, sjuksköterskor, enhetschefer, arbet...
2023-02-02 2023-06-02
Kalmar kommun, Socialförvaltningen - VO - Insatser missbruk och socialpsykiatri Omsorgsassistenter
Vill du jobba i en verksamhet där du har möjlighet att göra skillnad för andra människor och utvecklas som person? Vi söker nu flera medarbetare till servicebostad söder inom socialpsykiatrin. I ditt arbete kommer du genom ett pedagogiskt arbetssätt stödja och utveckla vuxna med funktionsnedsättning till en välfungerande vardag utifrån en genomförandeplan. Arbetet kan bland annat innehålla stöd i vardagssysslor samt struktur i det dagliga livet. Du kommer också arbeta med personlig omsorg, vara ett stöd till sociala kontakter och en aktiv fr...
2023-02-02 2023-02-19
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Vikarierande barnskötare till Östermalmsgården
Vi söker en barnskötare som tillsammans med arbetslaget ska planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning i förskolan. Ni planerar undervisning utifrån barnens intressen och behov, med förskolans läroplan som utgångspunkt och riktning. Du utvecklar undervisning och lärandemiljöer. Du ska arbeta med att ge barnen bästa möjliga förutsättningar för fortsatt lärande i sin livslånga läranderesa. Genom observationer och dokumentation synliggör du barnens lärande. Samarbete är en viktig del i arbetet. Du ska samarbete med kollegor i arbets...
2023-02-02 2023-03-02
Lerums kommun, Myndighet - Barn och unga, familjerätt Vikariat Seniorhandläggare Barn- och familjeenheten
I rollen som seniorhandläggare ska du ge aktivt stöd till socialsekreterare i handläggningsprocessen utöver det stöd 1:e socialsekreterare ger. Arbetet kan exempelvis innebära att du är medhandläggare i ärenden och finns med som bollplank, inför och efter möten eller besök. Du ska arbeta tillsammans med 1:e socialsekreterare för att utveckla och stärka kvalitén i både handläggning och dokumentation. Du kommer att bistå arbetsledning med implementering av arbetssätt och metoder och även bidra till att skapa rutiner.
2023-02-02 2023-02-19
Knivsta kommun, Vård och omsorg Boendestödjare/Socialpedagog vikariat
Dina arbetsuppgifter är att vara ett pedagogiskt och utvecklande stöd till våra brukare som har psykiatrisk problematik och beroendeproblematik. Tillsammans med brukaren planerar ni hur stödet ska utformas och upprättar mål som ni sen tillsammans arbetar mot. Målet är att brukaren ska bli så självständig som möjligt och för att nå det målet behöver du med hjälp av metoder, t ex MI, ESL och VoSS, driva arbetet framåt. Du är kontaktman för ett visst antal brukare där du arbetar självständigt med stöd från kollegor. Arbetet är både administrativt ...
2023-02-02 2023-02-26
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen SOCIALSEKRETERARE – Vuxenenheten
Som socialsekreterare på vuxenenheten kommer du att göra förhandsbedömningar och utredningar samt bevilja och följa upp insatser till vuxna med missbruksproblematik och deras anhöriga samt till vuxna som är utsatta för våld i nära relationer eller som själva utsätter andra för våld. Du kommer att handlägga ärenden enligt Socialtjänstlagen (SoL) och enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Du kommer att ingå i en arbetsgrupp som består av tre socialsekreterare och ha nära samarbete med behandlarenheten, ekonomiskt bistånd och bist...
2023-02-02 2023-02-26
Lerums kommun, Funktionsstöd Björkebackens gruppbostad söker stödassistent
Som stödassistent på Björkebacken arbetar du tillsammans med övriga stödassistenter samt stödpedagog bland annat med att stödja och motivera hyresgästerna både vad gäller omsorgsbehov samt praktiska vardagsmoment. Arbetet utgår alltid från varje individs individuella behov, resurser och förmågor. Som stödassistent jobbar du även alltid mot ökad självständighet, känslan av delaktighet och inflytande för hyresgästerna både i deras hem men också ute i samhället. Vi lägger stort fokus på att använda pedagogiskt arbetsmaterial och dokumentation. M...
2023-02-02 2023-02-28
Vansbro kommun Alkohol och drogterapeut till Öppenvården
Hos oss är var och en av oss en viktig del i helheten! Vi arbetar med helhetssyn där alla olika enheter samverkar för att på bästa sätt hjälpa medborgarna i Vansbro kommun vidare. Du kommer att arbeta i nära samarbete med dina kollegor. Vi söker dig som vill arbeta i ett sammanhang där klienten/brukaren är i fokus! Vi behöver förstärkning inom öppenvården vuxen på grund av pensionsavgång. Individ- och familjeomsorgen är just nu i ett förändringsarbete och målet är att all öppenvård det vill säga barn och unga och vuxen ska utgå från sam...
2023-02-02 2023-02-28
Vansbro kommun Socialsekreterare till Vuxen missbruk
Hos oss är var och en av oss en viktig del i helheten! Vi arbetar med helhetssyn där alla olika enheter samverkar för att på bästa sätt hjälpa medborgarna i Vansbro kommun vidare. Du kommer att arbeta i nära samarbete med dina kollegor. Vi söker dig som vill arbeta i ett sammanhang där klienten/brukaren är i fokus! Just nu behöver vi förstärkning inom vuxen/missbruk och utökar med en medarbetare. Vid vuxen finns ett härligt gäng medarbetare som arbetar med ekonomiskt bistånd, våld i nära relation, dödsbo och missbruk. Vuxenteamet arbetsl...
2023-02-02 2023-02-28
Gävle kommun, Sörby förskoleområde Pooltjänst till Vallback förskola och Sörby förskoleområde
Tycker du att det är viktigt att ge barn trygghet och konstant lärande? Är du en flexiblel person som gillar att ingen dag är lik den andra? Bra! Kom och gör Gävle bättre med oss! Rollen som poolare innebär att du som barnskötare tillsammans med dina kollegor bidrar till utbildningen på förskolan. Uppdraget innebär att vara en resurs på Vallback och i Sörby förskoleområde för att stödja och täcka upp frånvaro av personal vid planerad frånvaro samt frånvaro vid akut sjukdom. Grundplaceringen och i första hand där uppdraget utförs, är på Vallb...
2023-02-02 2023-02-13
Nybro kommun, Ekonomi och vuxen Socialsekreterare
Arbetsuppdraget är förlagt till ekonomienhetens arbetsmarknad-rehabgrupp, AMR, som arbetar aktivt med insatser för att bryta den enskildes biståndsberoende och på det snabbaste och mest hållbara sättet och tillsammans med den enskilda jobba mot en egen försörjning och självständighet. Insatserna kan vara riktade mot arbetsmarknad/studier eller mot andra stadigvarande ersättningar, ibland finns det även andra behovsområden som handläggaren genom samverkan behöver jobba med för att föra den enskilde närmare en egen försörjning. Gemensamt med klie...
2023-02-02 2023-02-22
Sjöbo kommun, Myndighet, LSS- och Biståndshandläggarenhet LSS-handläggare, heltid, tillsvidaretjänst Sjöbo kommun
Som LSS-handläggare utreder du och bedömer behov enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) utifrån de individuella behoven. En stor del i arbetet är även att följa upp de pågående besluten, för att säkra att den enskilde får det som är beviljat och att det är av god kvalitet. Arbetet som LSS-handläggare består även till stor del om verksamhetsutveckling och samarbetar med kolleger och chefer internt och externt. Du arbetar på ett rättssäkert sätt och förstår myndighetens uppdrag.
2023-02-02 2023-02-15
Skövde kommun, Avdelning för funktionshinder LSS Vi söker stödassistenter
Vi söker stödassistenter till flera av våra grupp- och servicebostäder. Som stödassistent arbetar du för att våra brukare ska kunna uppnå en så hög livskvalitet i sin vardag som möjligt. Utifrån individuella behov och önskemål stöttar du våra brukare och ingår tillsammans med stödpedagogerna i det dagliga, vardagsnära arbetet med brukarna i deras sysselsättning. Hos oss är brukaren i fokus och i rollen ingår att vara ett praktiskt och vardagligt stöd. På ett pedagogiskt sätt stimulerar och motiverar du individen till delaktighet och ett själ...
2023-02-02 2023-02-17
Bodens kommun, Arbetsmarknad och lärande Gruppledare inom daglig sysselsättning med inriktning psykisk ohälsa
En av våra duktiga Gruppledare går vidare till nya utmaningar och vi söker nu rätt person som kan fylla den platsen. I rollen som Gruppledare blir du en del av Arbete & Sysselsättnings verksamhet inom Arbetsmarknad- och Utbildningsförvaltningen. Vårt uppdrag är att verka för att de som har utmaningar i sin vardag på grund av sin funktionsnedsättning får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra. Den dagliga verksamheten kan utformas på olika sätt och anpassas till mottagarens individuella behov samt främja jämlikhet i levna...
2023-02-02 2023-02-15
Bodens kommun, Arbetsmarknad och lärande Vikarierande Gruppledare inom daglig sysselsättning
En av våra duktiga Gruppledare kommer att studera på heltid och vi söker nu rätt person som kan fylla den platsen. I rollen som Gruppledare blir du en del av Arbete & Sysselsättnings verksamhet inom Arbetsmarknad- och Utbildningsförvaltningen. Vårt uppdrag är att verka för att de som har utmaningar i sin vardag på grund av sin funktionsnedsättning får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra. Den dagliga verksamheten kan utformas på olika sätt och anpassas till mottagarens individuella behov samt främja jämlikhet i levnads...
2023-02-02 2023-02-28
Bodens kommun, Arbetsmarknad och lärande Sök som timvikarie som Gruppledare inom Bodens dagliga verksamhet och sysselsättning
Bli en del av vårat gäng inom Arbete och Sysselsättning. Vi söker nu timvikarier! I rollen som Gruppledare blir du en del av Arbete & Sysselsättnings verksamhet inom Arbetsmarknad- och Utbildningsförvaltningen. Vårt uppdrag är att verka för att de som har utmaningar i sin vardag på grund av sin funktionsnedsättning får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra. Den dagliga verksamheten kan utformas på olika sätt och anpassas till mottagarens individuella behov samt främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i s...
2023-02-02 2023-05-21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >