Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ystads kommun Familjebehandlare
På Norregatans familjeverksamhet arbetar erfarna och kompetenta familjebehandlare med barn i åldern 0-18 år och deras föräldrar. Vi arbetar både med biståndslösa råd- och stödinsatser och med insatser på remiss efter genomförd utredning. På enheten finns också en familjeresurs som arbetar praktiskt, pedagogiskt i familjer. Till enheten hör även kommunens fältgrupp som arbetar med förebyggande arbete. Vi är en arbetsgrupp som trivs tillsammans! Utöver att arbeta i individärenden leder familjebehandlare olika former av barn- och föräldragruppe...
2023-06-09 2023-06-30
Kriminalvården, Frivård Stockholm Län Frivårdsinspektör till frivården Stockholms län
Som frivårdsinspektör har du eget ansvar för dina ärenden och kommer ha mycket samtals- och klientkontakt i det dagliga arbetet. Du genomför risk- och behovsbedömningar samt upprättar planer för klientens tid i kriminalvård. En stor del av dagens frivårdsarbete bedrivs enligt metoden KRIMSTICS, som är ett arbetssätt som kombinerar strukturerade riskbedömningar med en samtalsmetod som bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT). Administration och dokumentation ingår i arbetet. På frivården i Stockholm är arbetet organiserat i grupper och man arbe...
2023-06-09 2023-06-28
Vetlanda kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare – mottagningsenheten
Gör skillnad i människors vardag! Är du utbildad socionom och kan möta var och en med engagemang? Hos oss på socialförvaltningen i Vetlanda är mötet med människan det viktigaste. Hos oss har du nära till dagligt stöd av både erfarna kollegor och enhetschef. Vi har stabila personalgrupper med hög trivsel och god struktur. Som socialsekreterare på mottagningsenheten jobbar du med anmälningar, ansökningar rörande barn och unga och våld i nära relationer. Arbetet innefattar myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning. Vi erbjuder dig en socia...
2023-06-09 2023-07-07
Tierps kommun, Kultur och Fritid Fritidsgårdar I Tierps kommun
Verksamheten för unga i Tierps kommun utvecklas ständigt och nu söker vi dig som vill arbeta i en öppen, prestationsfri och drogfri verksamhet som ger Tierps Kommuns barn och ungdomar, möjlighet till en meningsfull fritid där de kan utveckla sin delaktighet i samhället i en hälsosam och trygg miljö. Du kommer möta unga i åldern 12-20 år på kommunens fritidsgårdar som är belägna i Tierp, Örbyhus, Söderfors och Skärplinge, men även i skolan och på andra arenor som verkar för barn och ungdomar runt om i kommunen. Vi har även verksamhet för unga me...
2023-06-09 2023-08-31
Vetlanda kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare – mottagningsenheten missbruk
Gör skillnad i människors vardag! Är du utbildad socionom och kan möta var och en med engagemang? Hos oss på socialförvaltningen i Vetlanda är mötet med människan det viktigaste. Hos oss har du nära till dagligt stöd av både erfarna kollegor och enhetschef. Vi har stabila personalgrupper med hög trivsel och god struktur. Som socialsekreterare på mottagningsenheten missbruk jobbar du med anmälningar, ansökningar rörande vuxna med missbruksproblematik. Arbetet innefattar myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning. Vi erbjuder dig en social...
2023-06-09 2023-07-07
Malmö stad Behandlingsassistenter till Beijers hus
Arbetsuppgifter Beijers hus, som ingår i avdelningen Boende, tillsyn och service, är ett drogfritt boende där vi arbetar med missbruk- och hemlöshetsproblematik. Verksamheten har 49 platser och tar emot klienter oavsett könsidentitet som kommer från Malmö utifrån bistånd då vi är ett akut boende. Majoriteten av platserna ligger i Kirseberg men 16 platser finns på Grangatan 7, vid Värnhem. Beijers hus är indelat i tre boenden och klienterna placeras på dessa utifrån vilka individuella stödbehov dem har samt utifrån könsidentitet. Bedömningen gör...
2023-06-09 2023-06-23
Härryda kommun Barnskötare till Tallgårdens förskola i Mölnlycke
På Tallgårdens förskola formulerar vi vår verksamhetskultur utifrån styrdokument, vår kommuns helhetsidé, relationell pedagogik och Reggio Emilias filosofi, vilken skapar en gemensam grund för vår utbildning. Vår verksamhetskultur består av bärande begrepp, där Relation, Tillit och Tillsammans är de värdeord som lyser starkast. Vi arbetar som medforskande pedagoger där vi ger barnen förutsättningar att utveckla en tro på den egna förmågan, sina skapande språk och sina innovativa och kreativa tankar. Vill du komma hit och utvecklas tillsamman...
2023-06-09 2023-06-25
Strängnäs kommun, Paulinska skolan Kurator till Paulinska skolan
Vi söker dig som vill arbeta som kurator på Paulinska skolan. Du kommer att ingå i skolans elevhälsateam tillsammans med specialpedagog, speciallärare, socialpedagog, kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare samt skolledning. Du kommer att arbeta med likabehandling och systematiskt kvalitetsarbete. I tjänsten ingår också insatser och handledning för personal utifrån verksamhetens behov på gruppnivå avseende: • trygghet och studiero • rastaktiviteter och övergångar • skolnärvaro Du kommer att arbeta främjande och förebyggande för at...
2023-06-09 2023-06-21
Skövde kommun, Avdelning för funktionshinder LSS Stödassistent
Som stödassistent arbetar du för att våra brukare ska kunna uppnå en så hög livskvalitet i sin vardag som möjligt. Utifrån individuella behov och önskemål stöttar du våra brukare och ingår tillsammans med stödpedagogerna i det dagliga, vardagsnära arbetet med brukarna i deras sysselsättning. Hos oss är brukaren i fokus och i rollen ingår att vara ett praktiskt och vardagligt stöd. På ett pedagogiskt sätt stimulerar och motiverar du individen till delaktighet och ett självständigt liv. Du kommer att hjälpa våra brukare med vardagsnära aktivite...
2023-06-09 2023-06-25
Sigtuna kommun, Ekonomiskt bistånd Socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd
Som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd har du daglig kontakt med nya kommuninvånare som söker ekonomiskt bistånd och du är mån om att ge ett gott bemötande till varje enskild individ. Du ger rätt information om ekonomiskt bistånd, gör bedömning om rätten till ekonomiskt bistånd och handlägger klienters ansökningar. Du kommer även göra hembesök hos klienter vid behov.
2023-06-09 2023-06-22
Kriminalvården, Frivården Jönköping Frivårdsinspektör till Frivården Jönköping
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Frivården arbetar även med att leda behandlingsprogram för frivårdsklienter. Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland...
2023-06-08 2023-06-29
Mölndals stad, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Enheten för vuxna i Mölndal söker socialsekreterare
Som socialsekreterare på enheten arbetar du med att utreda ansökningar och anmälningar som främst rör missbruk/beroende och samsjuklighet, men även annan psykosocial problematik hos vuxna. Arbetet sker utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Du utreder behov och prövar rätten till bistånd samt följer upp insatser i form av öppenvård och dygnet runt vård. I uppdragen ingår stöd- och motivationsarbete samt att följa upp inkomna anmälningar i dina pågående ärenden. Den ena metodhandledaren arbetar specif...
2023-06-08 2023-06-25
Båstads Kommun, Ungdomens hus Ungdomsledare/Fritidsledare
Vi söker nu en engagerad fritidsledare till en av Båstads kommuns två fritidsgårdar. Tjänsten omfattar 75% och utöver detta kan du även komma att tjänstgöra vid annan ordinarie personals frånvaro. Du kommer att arbeta i ett arbetslag med 2-3 kollegor. Vi erbjuder ett mångsidigt arbete som du, tillsammans med kollegorna, själv har stor möjlighet att påverka innehåll och omfattning. Ungdomsgårdarna bedriver öppen verksamhet. Den öppna verksamhetens pedagogik är utformad med hänsyn till de grupper som inte är vana att organisera sig och består i...
2023-06-08 2023-06-22
Oxelösunds kommun, Social- och omsorgsförvaltningen Handledare till företagsintegrerad grupp
Kustarbetarna är en företagsintegrerad grupp där Oxelösunds kommun och Kustbostäder erbjuder deltagare arbete och praktik. Gruppen arbetar med skötsel av gata, park och yttre fastighetsjobb. Som handledare ansvarar du för upp till sju deltagare och de arbetsuppgifter som fördelas av Kustbostäder. Du jobbar nära deltagarna i de praktiska sysslorna men samverkar även med andra aktörer för att stötta deltagarna i stegen mot den reguljära arbetsmarknaden. Dina arbetsuppgifter är därmed anpassade efter brukarna och deras behov och du skall ha en ...
2023-06-08 2023-07-09
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Socialsekreterare Mottaget för Funktionsstöd Sydväst
Vill du arbeta som socialsekreterare på Funktionsstöd i Sydväst, ett stadsområde i framkant med en driven personalgrupp och kompetenta kollegor? Då är detta jobbet för dig! På Funktionsstöd i Sydväst finns idag fyra enheter med inriktning barn och unga vuxna, vuxna LSS, vuxna SoL/mottag samt psykiatri. De fyra enheterna är samlokaliserade i trevliga och rymliga lokaler på Järnbrotts Prästväg 2. Totalt i hela Sydväst arbetar det ca 50 socialsekreterare, 7 förste socialsekreterare och 4 enhetschefer. Funktionsstöd Sydväst ansvarar för handläggni...
2023-06-08 2023-06-22
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Kurator sökes till Bräckegymnasiet, individuellt alternativ
Hos oss på Bräckegymnasiets, individuellt alternativ går ca 210 elever som inte har fått betyg från grundskolan av olika orsaker. Vårt gemensamma projekt på skolan är att bygga upp eleverna, deras språk, deras kunskaper, deras studieteknik och deras tro på sig själv. Det gör vi genom att erbjuda trygga miljöer, tydliga strukturer och undervisning anpassad efter elevernas behov. Vi tar det i deras takt, ett framsteg i taget tills de känner sig redo för nästa nivå. Vårt arbete kännetecknas av en vilja att skapa positiva sammanhang för våra elever...
2023-06-08 2023-06-22
Sigtuna kommun, S:ta Gertruds skola Kurator
Vill du bli vår nya skolkurator? I rollen som kurator hos oss kommer du att arbeta nära våra elever. Du finns synlig på skolan och fångar upp saker tidigt och arbetar hälsofrämjande och förebyggande under elevens hela skoldag. Vid behov kan du inta ett elevperspektiv. Du har ett nära samarbete och är ett stöd för skolans ledning och all personal. Du ingår i skolans elevhälsoteam där du tillsammans med teamet har fokus på främjande och förebyggande insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå. Du ansvarar för skolans trygghetsteam och...
2023-06-08 2023-06-25
Borlänge kommun, Sociala sektorn/biståndsverksamheten Biståndshandläggare
Verksamheten ansvarar för myndighetsutövning/biståndshandläggning för Borlängebor med olika former av funktionshinder. Ditt kärnuppdrag är att med Borlängebon i fokus utreda behov av insatser och fatta beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt följa upp beslutade insatser. Du inhämtar tillräckliga underlag för att göra en rättssäker biståndshandläggning och du kommer hålla i utredningssamtal med Borlängebor som befinner sig i olika livssituationer. Du kommer också ha en nära samv...
2023-06-08 2023-06-29
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Stödassistent Lindebo BmSS
Vill du göra skillnad som stödassistent för personer som bor i BmSS, Bostad med särskild service? Vi söker nu en ny kollega som vill ge stöd till personer i det dagliga livet, i och utanför hemmet. Lindebo BmSS ligger i ett lugnt och vackert område i Härlanda. Boendet har 5 lägenheter med gemensamhetsutrymmen och riktar sig till äldre personer med lindriga intellektuella funktionsvariationer. Som stödassistent kommer du att stödja våra hyresgäster utifrån individuella behov, som ska leda till ett gott och självständigt liv. Utgångspunkten är...
2023-06-08 2023-06-25
Ockelbo kommun, Individ- och familjeomsorgen Socialsekreterare Barn och ungdom till Ockelbo kommun längre Vikariat
Vill du som är socionom känna att du kan göra skillnad i ditt dagliga arbete? Hos oss är det möjligt. Vi har ett gott arbetsklimat och en balanserad arbetsbelastning som tillåter oss att gå hem med gott samvete efter dagens slut. Vi söker en engagerad och driven Socialsekreterare till ett vikariat då en av våra medarbetare går på föräldraledighet. Du kommer att arbeta i första hand med handläggning inom Barn och ungdomsärenden men det kan förekomma andra uppgifter inom IFO (Individ och familjeomsorgen).
2023-06-08 2023-06-25
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Barnskötare till Palettens förskola
Välkommen till förskolan Paletten! Förskolan öppnade i januari 2015 och är en Reggio Emilia inspirerad förskola. Vi finns i de centrala delarna av Växjö och har nära till både natur och centrum. Hos oss är språket i alla dess former en viktig del för barnens utveckling och lärande. På vår förskola möts alla världens hörn i en gemenskap där demokrati är i centrum för kunskap, utveckling och värdegrund. Förskolan består av 12 avdelningar som organiserar sig på åldersnära barngrupper. Avdelningarna är belägna i tre olika byggnader med tillhörande...
2023-06-08 2023-06-22
Herrljunga kommun, Socialförvaltning Socialsekreterare Vuxengruppen
Vi söker nu dig som ser fördelar med den lilla kommunen där vi arbetar och söker lösningar tillsammans. Huvudsakligen kommer du arbeta med myndighetsutövning, företrädelsevis bostadssociala kontrakt och ekonomiskt bistånd. För målgruppen bostadssociala kontrakt kommer du utreda behov, fatta beslut, implementera , följa upp insatsen där du är en viktig länk i kontakten med hyresvärdar. Du kommer också följa upp rutiner och skapa nya som uppdraget behöver samt vara en viktig part i projektet Bostad först och Stadigvarande boende för våldsutsatta....
2023-06-08 2023-06-25
Helsingborgs stad Socialsekreterare till Barn/Unga & Familj
Om arbetsplatsen Inom verksamhetsområde Barn/Unga & Familj finns enheten Utredning och uppföljning, dit vi nu söker socialsekreterare som vill jobba tillsammans med oss, våra barn, ungdomar och deras familjer. För oss är det viktigt med både tillit och tilltro, både i arbetet med dem vi är till för samt inom organisationen. En ödmjukhet inför att allas liv ser olika ut och ett icke dömande förhållningssätt är vägledande i vår verksamhet. Nyfikenhet samt viljan att pröva och lära nytt är viktigt för oss och det sker tillsammans med dem vi är...
2023-06-08 2023-06-25
Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Stödassistent, daglig verksamhet LSS
Vi söker en stödassistent till vår dagliga verksamhet på Dagcenter, som är en habiliterad inriktning, då en av våra kollegor ska gå i pension. Arbetet på Dagcenter innebär att lägga upp aktiviteter och träning för vår målgrupp och följa upp detta genom dokumentation. Arbetet utförs inom ramen för estetisk verksamhet samt rehabilitering och habilitering på ordination. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med övrig personal och därför är det viktigt att du kan kommunicera väl och samarbeta. Du som söker är en glad, utåtriktad och initiativrik pe...
2023-06-08 2023-08-15
Kristianstad kommun, Vuxenvård Familjerådgivare
Familjerådgivningen är en självständig verksamhet utan myndighetsutövning. Vårt huvuduppdrag är att arbeta med samlevnadsproblem, konflikter och kriser i vuxna familjerelationer, med särskild tonvikt på parförhållandet. Familjerådgivningen arbetar också förebyggande genom information, utbildning och gruppverksamhet. Det förebyggandet arbetet kan rikta sig till såväl kommuninvånare som till professionella inom familjerådgivningens verksamhetsområde. Samtalen kan ske digitalt när det passar. Arbetet innefattar akut krisbehandling, kortare fok...
2023-06-08 2023-06-21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >