Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Skövde kommun, Räddningstjänsten Östra Skaraborg - RÖS Vi behöver nya Deltidsbrandmän!
Kanske är just du vår nästa deltidsbrandman? Den utbildning du behöver får du av oss! Som brandman får du en gedigen utbildning, spännande och omväxlande arbetsuppgifter, en härlig gemenskap, men framförallt fyller du en livsviktig samhällsfunktion. I arbetet vet man aldrig vad som väntar och det är ett mycket brett och spännande yrke. Vi hjälper till vid bränder och trafikolyckor men vi åker också på många andra larm. Exempel på det är vattenlivräddning, djurlivräddning och sanering vid utsläpp av farliga ämnen. Vi är även en resurs vid hjär...
2021-07-26 2021-08-22
Strömsunds kommun Badvärd
Du ska vara ansvarig vid allmänhetens badtider. Se till att uppsatta regler i simhallen och omklädningsrum följs och vara till hjälp för de som nyttjar simhallen. Vara uppmärksam så att inga tillbud eller olyckor inträffar.
2021-07-26 2021-08-16
Strömsunds kommun Badvärd Hoting
Du ska vara ansvarig vid allmänhetens badtider. Se till att uppsatta regler i simhallen och omklädningsrum följs och vara till hjälp för de som nyttjar simhallen. Vara uppmärksam så att inga tillbud eller olyckor inträffar.
2021-07-26 2021-08-09
Strömsunds kommun Badvärd Gäddede
Du ska vara ansvarig vid allmänhetens badtider. Se till att uppsatta regler i simhallen och omklädningsrum följs och vara till hjälp för de som nyttjar simhallen. Vara uppmärksam så att inga tillbud eller olyckor inträffar.
2021-07-26 2021-08-16
Kriminalvården, Nationella transportenheten (NTE) Kriminalvårdare till nationella transportenheten Härnösand
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta vid transportenheten innebär att din huvudsakliga uppgift är att transportera frihetsberövade personer, för Kriminalvården och a...
2021-07-26 2021-08-16
Falkenbergs kommun, Område: Kommunstyrelseförvaltningen Bygglovshandläggare
Du kommer att arbeta med handläggning av bygglov och anmälningsärenden och vara föredragande i bygglovsnämnden. Arbetet är individuellt men du kommer att arbeta nära och i samråd med kollegor. En viktig arbetsuppgift är att ge råd och upplysningar till sökande med utgångspunkt i gällande lagstiftning, god estetik och en avvägning mellan olika intressen. Som bygglovshandläggare granskar du bygg-, mark- och rivningslov och anmälningspliktiga ärenden utifrån såväl formella bestämmelser som lämplighet och gestaltning samt deltar aktivt i avdelning...
2021-07-23 2021-08-12
Tomelilla kommun, Kultur och Fritid Tomelilla kommun söker badvärdar!
Vi behöver under en tid förstärka upp vår personalstyrka. Arbetsuppgifterna innefattar bevakning av bassänger för att upprätthålla säkerheten för våra besökare, att städa och hålla rent anläggningen så att våra besökande får en trivsam vistelse samt se till att våra angivna trivselregler efterföljs. Du kommer även att vara medverkande i uppgifter som gruppträningspass i vatten och simskola. Uppdraget innebär också arbete i kaféet samt andra vanligt förekommande arbetsuppgifter i verksamheten. Vi söker två medarbetare för tidsbegränsad anställ...
2021-07-22 2021-08-08
Göteborgs Stad , Idrotts- och föreningsförvaltningen Badvärd till Angered Arena, Idrott & förening
Är du utbildad inom poollivräddning eller har liknande utbildning och vill vara med och skapa en trygg och säker miljö för våra gäster i badanläggningen? Då kan vi ha jobbet för dig! Nu söker vi på Angered Arena en badvärd till tillsvidareanställning. Enheten Angered består bland annat av Angered Arena som är en stor anläggning med bad, gym, gruppträning, aktivitetstorg, ishall och sporthall. Två enhetschefer leder verksamheten tillsammans med fyra teamledare och cirka fyrtio medarbetare. Här arbetar bland annat badvärdar, gyminstruktörer och ...
2021-07-21 2021-08-19
Kriminalvården, Anstalten Skenäs Produktionsledare utelaget till Anstalten Skenäs
Som produktionsledare kommer du att leda och delta i utvecklingen av verksamheten inom området mark, park och miljö. Du är ansvarig för att leda och fördela arbetet av de intagna på daglig basis dessutom ska du dokumentera de intagnas utveckling samt hantera löneadministration för dem. Vidare ska du medverka till att säkerheten upprätthålls och att säkerhetsbestämmelser rörande maskiner och övriga arbetsmiljöbestämmelser efterlevs. Det innebär att du är en förebild för de intagna och är med i det dagliga arbetet och pedagogiskt instruerar de in...
2021-07-21 2021-08-11
Nyköpings kommun, Samhällsbyggnad Arbetsmiljöingenjör
Är du erfaren och engagerad inom arbetsmiljöarbete? Drivs du av att utveckla och upprätthålla ledningssystem och arbetssätt? Då kan rollen som arbetsmiljöingenjör vara rollen för dig! Du kommer i denna roll att ha ett övergripande ansvar för arbetsmiljö och säkerhet vad avser arbetssätt, rapportering, systematisk arbetsmiljö med mera inom divisionen. Rollen är en stabsfunktion vilket innebär att utforma rutiner, arbetssätt och regelverk, följa upp samt utgöra ett stöd till chefer. Det innebär att ofta arbeta nära och i samarbete med många funk...
2021-07-20 2021-08-22
Vetlanda kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Badmästare vikariat
Som badmästare hos oss är du delaktig i hela verksamheten. Du gillar att bada, träffa människor och är bekväm med att leda gruppträning både på land och i vatten. Simlektioner är en viktig del av arbetet. Hos oss får du arbeta både med privat simundervisning för olika åldrar och skolsim. Exempel på arbetsuppgifter är att leda vattengympa, bemanna reception med kassa, städning och simundervisning. Hos oss får du ett helhetsperspektiv och får jobba med alla delar som ingår i vår verksamhet. På köpet får du ett gäng goa arbetskamrater, vi ä...
2021-07-20 2021-08-08
Vaggeryds kommun, Räddningstjänsten Beredskapssamordnare
Tyngdpunkten i dina arbetsuppgifter kommer att vara på krisberedskap och civilt försvar. De kompletteras med uppdrag rörande säkerhetsfrågor för kommunen som helhet och inom räddningstjänstområdet. Exempel på arbetsuppgifter kan vara - införa kontinuitetshantering som metod i samhällsviktiga verksamheter - medverka i framtagandet av kommunala handlingsprogram, analyser och riktlinjer - utbilda och öva den kommunala krisorganisationen - löpande följa utvecklingen inom området civilt försvar - arbeta med kommunens civila försvarsplanering - medve...
2021-07-20 2021-08-26
Kriminalvården, Norrköping Produktionsledare Snickeriet, Anstalten Kolmården
Som produktionsledare kommer du att leda och delta i utvecklingen av verksamheten i anstaltens snickeri. Du är ansvarig för att leda och fördela arbetet av de intagna på daglig basis dessutom ska du dokumentera de intagnas utveckling samt hantera löneadministration för dem. Vidare ska du medverka till att koordinera samarbetet mellan externa och interna partners på daglig basis och/eller med veckovis planering. Dessutom ska du ansvara för ditt kostnadsställe där du även hanterar inköp, försäljning, kommunicerar med leverantörer och kunder med t...
2021-07-19 2021-08-09
Tjörns kommun, Byggavdelningen Bygglovshandläggare
Som bygglovshandläggare på avdelningen hanterar du främst bygglov, förhandsbesked och strandskyddsdispenser samt deltar i nämndens tillsynsarbete. I ditt arbete samarbetar du nära med kollegorna, men ansvarar självständigt för dina ärenden. Du har mycket kontakt med allmänheten genom rådgivning och information i frågor som rör verksamhetsområdet. Arbetet innebär således många kontakter med såväl invånare som byggherrar. Du har också en nära kontakt med kommunens politiker. I Tjörns kommun arbetar vi kontinuerligt med att förmedla en god servi...
2021-07-19 2021-08-15
Avesta kommun, Västmanland-Dalarna Miljö o bygg Bygghandläggare
Har du ett stort genuint intresse för samhällsbyggnads- och gestaltningsfrågor och har en förmåga att göra juridiska och estetiska bedömningar? Har du en teknisk kompetens inom byggnation? Vill du vara med och förtäta och utveckla Avesta, Fagersta och Norberg kommuner? Då har du nu chansen att arbeta hos oss på Plan- och byggenheten. Vi behöver förstärkas med ytterligare en byggnadsinspektör. Som byggnadsinspektör kommer du att bli en del i vår förvaltning med 53 medarbetare, där alla på ett eller annat sätt bidrar till att skapa den fysiska m...
2021-07-19 2021-08-15
Avesta kommun, Västmanland-Dalarna Miljö o bygg Energi- och klimatrådgivare
I rollen som energi- och klimatrådgivare är din huvudsakliga arbetsuppgift att bidra till att effektivisera energianvändningen och klimatpåverkan hos privatpersoner, företag och organisationer. Du ska också genomföra insatser som syftar till att öka medvetenheten om energieffektivisering samt öka kännedomen om att energi- och klimatrådgivning finns att tillgå. Konkret innebär det att du som en neutral part, ger rådgivning vid personliga möten, telefon, mail och andra sociala medier. Du genomför också andra informations- och kommunikationsinsa...
2021-07-19 2021-08-15
Hudiksvalls kommun Norrhälsinge Räddningstjänst Civilförsvarssamordnare
Som civilförsvarssamordnare arbetar du med att, utifrån gällande lagstiftning inom området samordna, stödja, följa upp och utveckla Hudiksvalls kommun och Nordanstigs kommuns beredskap. I tjänsten ingår bland annat att: • Civil-och totalförsvarsplanering • Planera, genomföra och utvärdera utbildningar och övningar • Leda och delta i olika projekt inom civilförsvarsområdet • Samordna och utveckla kommunernas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser • Analysera och planera för kommunernas civilförsvar och beredskap vid extraordinära hä...
2021-07-19 2021-08-15
Vaggeryds kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Badmästare till Vaggeryds sim-och sporthall
Som badmästare på simhallarna ingår du i ett mycket gott team som ansvarar för och genomför simundervisning både för skolan och kommunalt drivna simskolor. Vi håller även i vattengymnastik och utbildar i HLR. Badbevakning, arbete i receptionen och lokalvård är andra viktiga delar som ingår i arbetsuppgifterna. Vi ansvarar även för driften av reningssystemet till bassängerna.
2021-07-19 2021-08-22
Helsingborgs stad Badvärd till Kallbadhusen
Om arbetsplatsen I Helsingborg driver kommunen två kallbadhus som är nakenbad (d.v.s man bastar och badar naken) Kallis och Pålsjö. På Pålsjö har våra gäster även möjlighet att besöka vårt café. https://helsingborg.se/uppleva-och-gora/kallbadhus/kallis-helsingborgs-kallbadhus/ https://helsingborg.se/uppleva-och-gora/kallbadhus/palsjobaden/ Arbetsuppgifter Vi söker dig som är serviceinriktad, ordningsam, engagerad, van att följa rutiner och driven till att arbeta både på Kallis och på Pålsjö. Arbetsuppgiften som badvärd innebär att du ta...
2021-07-16 2021-08-25
Kriminalvården, Anstalten Mariefred Klienthandläggare till anstalten Mariefred
Som klienthandläggare ansvarar du särskilt för handläggning av klienternas rättsvårdsärenden. Arbetet innebär utredning och beslutsfattande enligt fängelselagen. Du kommer, tillsammans med kriminalvårdsinspektören/verksamhetschefen och med rättssäkerheten i fokus, att utveckla det fortsatta rättsvårdsarbetet, medverka i rättsvårdsforum tillsammans med övriga klienthandläggare samt ansvara för handledning och vidareutveckling av kontaktmannaskap och verkställighetsplanering.
2021-07-15 2021-08-05
Sundsvalls kommun Trainee som arbetsmiljöingenjör i Sundsvalls kommun
Under 12 månader arbetar du ungefär 80 procent med de arbetsuppgifter som ingår i traineetjänsten, självklart med stöd av en erfaren handledare. Den övriga tiden deltar du tillsammans med de andra traineerna i ett utvecklingsprogram. Programmet ger dig kunskap om hur kommuner, regioner och statliga myndigheter är organiserade och dessutom fördjupning i olika områden som är grundpelare i organisationerna. Det kan vara exempelvis kommunikation, ekonomi, digitalisering, samhällsbyggnad och näringsliv. Som trainee inom Företagshälsovården på Sunds...
2021-07-15 2021-08-31
Degerfors kommun, Kommunstyrelseförvaltning Säkerhetssamordnare
I den här rollen ingår du i kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp. Här får du chansen att jobba med strategiska kris- och säkerhetsfrågor på kommunövergripande nivå. Du bidrar till omvärldsbevakning kopplat till krisberedskap och informationssäkerhet och bidrar på så sätt till att säkerhetsfrågor bedrivs med god kvalitet. En annan viktig del i ditt uppdrag är att samarbeta med olika funktioner både internt och externt såsom MSB, Länsstyrelsen, polisen. Säkerhetssamordnaren ansvarar för att samordna och utveckla det systematiska arbetet ino...
2021-07-15 2021-08-01
Tierps kommun, Samhällsbyggnad Bygglovshandläggare
Som bygglovshandläggare kommer du att arbeta med handläggning av bygglov, anmälan, förhandsbesked samt tillsyn enligt plan- och bygglagen. Du fattar egna väl underbyggda delegationsbeslut samt förbereder beslutsunderlag och, när så krävs, föredrar ärenden för utskott och Kommunstyrelse. I vårt bygglovsteam arbetar vi tillsammans och delar med oss av vår specialkunskap så att var och en fungerar som handläggare under hela bygglovsprocessen. Det innebär att du i rollen som bygglovshandläggare granskar och beviljar lov men även kommer att hålla t...
2021-07-13 2021-08-29
Nybro kommun, Räddningstjänsten Brandman deltid
Som deltidsbrandman i Orrefors kommer du arbeta med att; Förbered dig själv och dina kollegor genom utbildning, övning och egen kompetensutveckling. Avhjälpa tillbud och olyckor genom att delta i den operativa verksamheten, t ex, medicinskt omhändertagande vid traumafall, losstagning vid trafikolyckor, rökdykare vid bränder mm. Vi söker dig som har godkänt rullbandstest vilket görs hos räddningstjänsten. Om du går vidare i rekryteringsprocessen skall du delta på preparandutbildning som Räddningstjänsten i Nybro tillhandahåller. Efter senas...
2021-07-13 2021-08-10
Nybro kommun, Räddningstjänsten Brandman
Arbetet som brandman i skifttjänst är omväxlande och utmanande. Du ingår i utryckningsstyrka med uppgift att bland annat hantera trafikolyckor, bränder, drunkningstillbud, utsläpp av farligt ämne och andra olyckor. Vi bistår även ambulanssjukvården med SAMS larm. Vid larm så agerar du rökdykare eller chaufför och då är styrkeledaren din närmsta chef under dygnet. Arbetet består av övning och materialvård och du kommer även att arbeta med information och utbildning till allmänheten samt övrigt förekommande arbete inom organisationen. Brandmannay...
2021-07-13 2021-08-10
1 2 3 >