Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lerums kommun, Säkerhet och försäkring Säkerhetssamordnare
Säkerhetssamordnarens roll är att samordna och driva det brottsförebyggande och trygghetsskapande säkerhetsarbetet i kommunen. I uppdraget ingår bland annat följande arbetsuppgifter: • Samordna och i vissa fall driva samverkansarbete tillsammans med andra aktörer så som polis, bevakningsföretag och Civil samhället • Platsutveckling genom att driva och föreslå arbetsprocesser och utveckling av platser för att skapa trygga miljöer samt genomföra platsanalyser vid behov • Koordinera kommunens SSPF (samverkansforum mellan skola, socialtjänst, po...
2023-05-30 2023-06-18
Pajala kommun Säkerhetspersonal till Pajala flygplats
Har du ett intresse för säkerhet, service och bevakning? I rollen som säkerhetspersonal på flygplatsen hanterar du säkerheten för såväl resenärer som personal. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillsammans med dina kollegor ansvara för säkerheten på flygplatsen, säkerhetskontrollen och kontroll av passagerare samt bagage. I den här rollen är det viktigt att du är uppmärksam, stresstålig, flexibel, ansvarstagande och fokuserad. Arbetstiderna varierar beroende på trafikens förläggning.
2023-04-24 2023-08-31
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Badmästare till Högakustenskolans simhall, Kramfors kommun
Tjänsten är förlagd till simhallen på Högakustenskolan i samhället Herrskog. I arbetet som badmästare ingår att ansvara för den löpande simundervisningen för fyra skolenheter i området. Badmästaren ansvarar för planering av undervisning, schemaläggning, bussbeställningar och samordning med skolorna. Arbetet innebär också städning och renhållning av simhallen.
2023-06-09 2023-06-18
Nässjö kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Badmästare / Badvärd
• Gillar du mötet mellan människor? • Gillar du service och kundmöten? • Trivs du i en aktiv miljö? • Är bad, simning och träning några av dina intressen? Då kanske ett arbete i simhallen är något för dig! Vi söker nu nya medarbetare till Nässjö simhall. Här får du vara del av en arbetsgrupp som gör sitt yttersta för att besökare i simhallen ska trivas, utvecklas och njuta. Du kommer få jobba både med kundmöten i kassan, service till besökare, städ och badbevakning. Det kommer också finnas möjlighet att delta vid simskolor och vattenträning ...
2023-06-08 2023-06-24
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Gruppchefer till områdespolisverksamheten i Södra Roslagen, Sollentuna och Järva
Uppdraget som gruppchef för områdespolisen Vi söker nu gruppchefer som vill vara med och utveckla områdespolisverksamheten. Stort fokus ligger på trygghets- och kontaktskapande arbete inom lokalpolisområdesverksamheten. Det operativa arbetet kommer bestå av att arbeta med våra långsiktiga mål, gemensamma operativa prioriteringar och ett brett brottsförebyggande arbete inom ramen för vår lokala problembild. Ett särskilt viktigt arbetsområde är att försvåra för nyrekrytering till kriminalitet där områdespolisen är central i samverkan med kommu...
2023-06-08 2023-06-25
Tomelilla kommun Tomelilla kommun söker badvärdar!
Utomhusbaden: Vi behöver under sommaren förstärka upp vår personalstyrka på utomhusbaden i Tomelilla, Eljaröd och Smedstorp. Som badvärd har du i uppgift att bevaka bassänger för att upprätthålla säkerheten för våra besökare samt att se till att samtliga gäster följer våra trivselregler. Som badvärd kan du även medverka vid simskolor.
2023-06-08 2023-06-22
Bjuvs kommun, Byggnadsförvaltningen Bygglovshandläggare
I denna roll kommer du främst arbeta som handläggare av bygglov och bygganmälningar, men eftersom Bjuv är en liten kommun lär du även få hjälpa till med andra frågor förvaltningen arbetar med. En viktig del av ditt uppdrag är att informera och ge råd till de som vill bygga. Du fattar självständiga beslut i enlighet med gällande delegationsordning och förbereder och föredrar ärenden inför beslut i bygg- och miljönämnden. Som bygglovshandläggare krävs ett nära samarbete med kollegorna på förvaltningen, med andra tjänstepersoner inom kommunen, po...
2023-06-08 2023-07-09
Katrineholms kommun, Service- och teknikförvaltningen Vikarierande simlärare/badvärd till simhallen
I uppdraget som simlärare/ badvärd arbetar du med service till våra badgäster, besökare och kunder. Tjänsten innefattar även badbevakning, kassahantering, lokalvård och skötsel av våra anläggningar. Vi ansvarar för den kommunala simundervisningen där vi planerar och ger våra elever livsviktig kunskap, nämligen simkunnighet. En viktig målgrupp för oss är våra föreningar där vi bland annat arbetar med iordningställande av sportutrustning inför träningar och tävlingar. En annan viktig del hos oss är vår simundervisning. Just nu bedriver simhall...
2023-06-08 2023-06-15
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Polisregion Stockholm söker Gruppchefer till Utredningssektion 1, Polisområde Stockholm City
I rollen som gruppchef på Utredningssektion 1 har du det viktiga uppdraget att bedriva en högt prioriterad verksamhet och utifrån vår uppdragskompass leda och coacha dina medarbetare mot att uppnå sina och verksamhetens mål. Vi söker dig som är en god ledare och vill utveckla såväl verksamheten som dina medarbetare, som trivs med att arbeta strukturerat och har en god förmåga att representera gruppen både internt och externt. Du förstår chefsuppdraget och hur viktig din roll är för både arbetsgruppen och ledningsgruppen. Som gruppchef ansvarar...
2023-06-07 2023-06-21
Kriminalvården, Salberga Kriminalvårdare till anstalt och häkte Salberga - Tillsvidare
Denna annons riktar sig till dig som vill arbeta som kriminalvårdare men som inte har en slutförd kriminalvårdsutbildning. Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta på an...
2023-06-06 2023-06-27
Kriminalvården, Frivård Östergötland Underrättelseoperatör till Frivården Östergötland
Tjänsten tillhör VO Frivården Östergötland som har kontor i Linköping, Norrköping och Västervik och du kommer att vara placerad i Linköping eller Norrköping. Observera att resor förekommer i tjänsten. Du kommer att arbeta med lokalt, regionalt och centralt formulerade uppdrag gällande informationssäkerhet samt säkerhets- och underrättelsefrågor. Arbetsuppgifterna handlar i huvudsak om att samla in, sammanställa, värdera och analysera information i syfte att förbättra bedömningen av klienter utifrån risk- och säkerhetsperspektiv. Du kommer...
2023-06-05 2023-06-28
Mjölby kommun, Räddningstjänsten Brandman till Räddningstjänsten
Ingen dag är den andra lik, vi söker dig som vill ha ett omväxlande arbete där du den ena dagen står framför en grupp människor och instruerar, och den andra dagen åker på operativ utryckningstjänst. Detta kräver att du har ett gott handlag med olika slags verktyg, lika väl som du inte har några som helst problem att prata inför en grupp människor stora som små. Du deltar operativt i alla förkommande räddningsinsatser eller uppdrag samt övningar. I ditt arbete ingår att delta i, eller leda vissa övningar/utbildningar för övrig personal. Du me...
2023-06-05 2023-06-19
Kriminalvården, Anstalten Mariefred Produktionsledare anstalten Mariefred, vikariat
Vi söker nu en produktionsledare för ett vikariat till Anstalten Mariefred som idag har fyra huvudsakliga verkstadsområden: montering och förpackning, träindustri, mekanisk industri samt skapande verksamhet. I din roll kommer möjligheten ges till att arbeta på samtliga verkstadsområden. Som produktionsledare har du direktkontakt med våra klienter i anstaltens produktion. I din roll planerar och arbetsfördelar du verksamheten. I den dagliga kontakten med de intagna innebär ditt arbete att du bidrar till klienternas lärande men också till att kli...
2023-06-05 2023-06-26
Härryda kommun Beredskapssamordnare till säkerhetsfunktionen
I din roll som beredskapssamordnare utgör du en expertfunktion inom kommunens förvaltning och ger stöd till samtliga verksamheter inom området civil beredskap. Du ansvarar bland annat för kommunens risk- och sårbarhetsanalys, kontinuitetsplanering, samt utveckling av krisberedskap och civilt försvar. Rollen tjänsteman i beredskap (TiB) kan bli aktuell inom tjänsten. Rapportering sker till kommunens Säkerhetschef. Bland ansvarsområdena ryms bland annat: • Revidera, utveckla, kommunicera och implementera styrdokument inom området • Att tillsamma...
2023-06-02 2023-06-18
Skövde kommun, Räddningstjänsten Skaraborg - RS Huvudinstruktör till Utbildningsenheten
Är du en driven och engagerad person som vill använda din erfarenhet och kunskap med fullt fokus på att ständigt utveckla individer, grupp och organisation för ett säkrare samhälle? Brinner du för att utbilda, öva och driva utvecklingsprocesser? Då är du med stor sannolikhet den vi söker som instruktör till vår utbildningsenhet. I rollen som huvudinstruktör vid utbildningsenheten kommer du att utföra mångfacetterade utbildningar, både insatsrelaterade samt mot externa parter exempelvis kommunanställd personal. Innehållet kan vara både teoretisk...
2023-06-02 2023-06-18
Skövde kommun, Räddningstjänsten Skaraborg - RS Instruktör till Utbildningsenheten
Är du en driven och engagerad person som vill använda din erfarenhet och kunskap med fullt fokus på att ständigt utveckla individer, grupp och organisation för ett säkrare samhälle? Brinner du för att utbilda, öva och driva utvecklingsprocesser? Då är du med stor sannolikhet den vi söker som instruktör till vår utbildningsenhet. I rollen som instruktör vid utbildningsenheten kommer du att utföra mångfacetterade utbildningar, både insatsrelaterade samt mot externa parter exempelvis kommunanställd personal. Innehållet kan vara både teoretiskt och...
2023-06-02 2023-06-18
Stenungsunds kommun Vi söker badvärd till Stenungsund Arena - Vikariat
Som badvärd kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter som uppsökande och aktiv badbevakning, städ/lokalvård, leda vattengymnastik, simskola och kassaarbete. En viktig arbetsuppgift är att vara värd för våra gäster och säkerställa att våra trivselregler efterlevs för att alla ska få ett så trevligt besök som möjligt. Därför ser vi att du har en positiv attityd och en naturlig känsla för service. Du arbetar i en arbetsmiljö som delvis är varm, fuktig, stimmig och fysiskt krävande. I tjänsten ingår också att arbeta i vår reception ell...
2023-06-01 2023-06-25
Bräcke kommun, Staben Säkerhetssamordnare
Som säkerhetssamordnare i Bräcke kommun arbetar du främst inom områden som krisberedskap och civilt försvar, men även andra säkerhetsfrågor som behöver hanteras. I dina arbetsuppgifter ingår samverkan med olika aktörer inom totalförsvaret, näringsliv, andra kommuner och länsstyrelsen, vilket gör att resor förekommer, både inom kommunen och länet men också till andra delar av Sverige. Du arbetar under lagstiftningen Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt säk...
2023-06-01 2023-06-14
Karlskoga kommun, Tillväxt- och tillsynsförvaltningen Byggnadsinspektör - vill du vara med och förverkliga drömmar?
Med anledning av ökad mängd bygglov söker vi nu en erfaren byggnadsinspektör som i del av tjänsten har fokus på tillsyn enligt Plan- och bygglagen. Handläggning av bygglovsärenden och anmälan enligt plan- och bygglagen samt tillsyn av till exempel hissar, obligatorisk ventilationskontroll, olovlig byggnation och ovårdad tomt. Information och rådgivning till allmänhet och kommunens övriga verksamheter är en viktig uppgift. Viktig del i ditt uppdrag är att ta fram rutiner för handläggningen av denna typ av ärenden.
2023-06-01 2023-06-14
Polismyndigheten, Polisregion Väst Gränskontrollanter till Landvetter flygplats
Som gränskontrollant är din huvudsakliga arbetsuppgift att kontrollera pass och övriga handlingar för resande till och från Sverige vid den yttre gränskontrollen för att upptäcka och förhindra gränsöverskridande brottslighet. Gränskontroll sker på de flygplatser i regionen där gränskontroll ska genomföras samt i regionens hamnar. Arbetet sker uniformerat och du kommer att komma i kontakt med gränsöverskridande brottslighet, exempelvis människosmuggling. Du arbetar underrättelsebaserat och i arbetsuppgifterna ingår bland annat profilering av r...
2023-06-01 2023-06-15
Kriminalvården, Anstalten Hinseberg Kriminalvårdare till Anstalt/Häkte Hinseberg
Den här annonsen är för dig som vill arbeta som kriminalvårdare men som inte har gått kriminalvårdsutbildning. Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. När du söker jobb som krimin...
2023-05-30 2023-06-25
Nora kommun, Kommunstyrelseförvaltning Säkerhetssamordnare
I din roll som säkerhetssamordnare kommer du att handlägga, driva och utveckla kommunens krisberedskapsarbete, med utgångspunkt ur bl.a Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Som säkerhetssamordnare bidrar du med expertis inom ditt ämnesområde och arbetet innebär samordning både strategiskt och operativt. I rollen som säkerhetssamordnare ingår samverkan med bl a kommunens förvaltningar, övriga kommuner i länet, länsstyrelsen, räddningstjänst, polis, FRG (Frivill...
2023-05-30 2023-07-09
Ljungby kommun, Kultur- och fritidsförvaltning Receptionist/badpersonal
Du är ansiktet utåt, en representant för den goda service Ljungby kommun vill ge till sina medborgare. I detta är du en central person som ständigt möter våra besökare från Ljungby men även besökare från närliggande kommuner. Sunnerbohallen har också en sporthall som kommunens skolor har tillgång till under dagtid och på kvällarna disponerar idrottsföreningar hallen. Sunnerbohallen är öppen från tidig morgon till sen kväll, detta innebär att du arbetar även en del kvällar och helger. I tjänsten ingår även badbevakning, simskoleundervisnin...
2023-05-30 2023-06-14
Kriminalvården, Anstalten Skogome Säkerhetshandläggare anstalten Skogome
Anstaltens säkerhetsorganisation, i vilken säkerhetshandläggaren ingår, ska under kriminalvårdschefen och kriminalvårdsinspektör ansvara för ordning och säkerhet samt medverka aktivt i säkerhetshöjande åtgärder genom att utveckla, samordna och kontrollera säkerhetsarbetet i verksamheten. Med sitt övergripande säkerhetsansvar bidrar säkerhetsfunktionen tillsammans med medarbetare, till att verksamhetens mål uppfylls och att verksamheten har ett effektivt säkerhetsskydd. Som säkerhetshandläggare bistår och deltar du i anstaltens arbete med säker...
2023-05-30 2023-06-13
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret Ordningsvakt och/eller Parkeringsvakt - Kalmar kommun
Till enheten Trygghet och Säkerhet söker vi en ordningsvakt och/eller parkeringsvakt. Som ordningsvakt kommer du bland annat att: • Möta medborgare i olika situationer • Hantera stressiga och akuta situationer • Arbeta trygghetsskapande och relationsskapande • Ge service till kommuninvånare och besökare • Representera Kalmar kommun • Samverka med Polisen och kommunala verksamheter • Medverka till att upprätthålla den allmänna ordningen • Arbeta med olika bevakningsuppdrag som ordningshållning som ordningsvakt, tillsyn av fast...
2023-05-29 2023-06-11
1 2 3 >