Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mjölby kommun, Byggnadskontoret Bygglovshandläggare
Som bygglovshandläggare kommer du arbeta med handläggning av bygglovsärenden, anmälningsärenden, förhandsbesked och tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen samt med strandskyddsdispenser enligt miljöbalken. Majoriteten av ärendena hanteras på delegation men vissa ärenden föredras i byggnämnden. Arbetet utförs självständigt men också tillsammans med kollegor för att utveckla processer och rutiner och ajourhålla fackkunskaper. Arbetet innebär ett stort ansvar, inte bara för dina ärenden, utan du förväntas också vara en aktiv del i utvecklingen...
2022-10-03 2022-10-23
Burlövs kommun, Burlövsbadet Badvärd och Drifttekniker
I mars 2022 öppnade det nya Burlövsbadet. Det nya badet bedriver en verksamhet och har en funktion som lockar alla människor; oavsett ålder, kön eller etnicitet. De tre besökskategorierna är allmänhet, skola och föreningsliv. Temat är Liv och rörelse. Anläggningen erbjuder skolsim, motionssimning, vattenträning, lek, bistro, men även gruppträning i två gruppträningsrum. Badet driver ett modernt gym med bland annat E-Gym som fungerar som en personlig virtuell tränare. Det finns även en multibassäng som används för babysim, minisim, vattengympa ...
2022-10-06 2022-10-26
Östra Göinge kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen Bygglovsarkitekt
Enheten Miljö & bygglov ansvarar för prövning och tillsyn enligt Plan- och bygglagen samt tillsyn, prövning, kontroll och rådgivning enligt miljöbalken och livsmedels-, alkohol- och tobakslagen. Vidare ansvarar vi även för en fortsatt hållbar utveckling av Östra Göinge kommun. På miljö- och bygglovsenheten arbetar 8 personer, varav 2 arbetar med prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen. Vi behöver nu ersätta en tidigare kollega samtidigt som vi utvecklar vårt teamsinriktade arbetssätt och söker därför en bygglovsarkitekt. Som bygglovs...
2022-10-06 2022-11-06
Polismyndigheten, Polisregion Väst Gruppchef till BF/IGV, lokalpolisområde Kungsbacka
Uppdraget som gruppchef för BF/IGV i LPO Kungsbacka Som gruppchef har du personal-, arbetsmiljö- samt verksamhetsansvar för din grupp. Personalansvaret innebär bl. a. att coacha dina medarbetare, ta ansvar för utvecklingssamtal, lönesamtal och rehabilitering samt ledningen av gruppens arbete gällande likabehandling och arbetet med uppdragskompassen. Som gruppchef rapporterar du till chefen för lokalpolisområdet samt ingår i lokalpolisområdets ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens för...
2022-10-06 2022-10-20
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Gruppchef till Utredningsgrupp Ungdom, Lokalpolisområde Norrmalm
Som chef för ungdomsgruppen rapporterar du till biträdande LPO-chef samt ingår i LPO Norrmalms ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom området ungdomsutredningar och dess resultat. Som chef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtr...
2022-10-06 2022-10-24
Höörs kommun, Räddningstjänst Tillsyns- och tillståndshandläggare
I rollen som handläggare förväntas du i stor utsträckning kunna bidra till att utveckla arbetsmetoder och rutiner inom det olycksförebyggande området. En del av arbetet innebär därför att stödja vår samordnare för den olycksförebyggande verksamheten med att arbeta fram styrdokument och planer samt följa upp och kontinuerligt förbättra den olycksförebyggande verksamheten. Arbetet innebär mycket kontakter såväl internt som externt. Du handlägger och driver utvecklingen inom ditt kompetensområde i nära samarbete med vår samordnare för den olycksf...
2022-10-06 2022-10-30
Statens institutionsstyrelse, SiS Huvudkontor SiS söker två säkerhetsspecialister med funktion beredskapsplanerare
I ditt uppdrag som säkerhetsspecialist med funktion beredskapsplanerare kommer du att arbeta med myndighetens kris- och beredskapsplanering i hela hot skalan. Ditt jobb är att bidra med analyser, utvecklingsaktiviteter, samordning och uppföljning av myndighetens arbete med krisberedskap och totalförsvar. Du kommer också att leda och delta i interna forum och representera myndigheten i externa forum. I rollen ingår även att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser. Därutöver kommer du att planera och genomföra övningar och utbildningar riktade t...
2022-10-06 2022-10-30
Gävle kommun, Administrativa avdelningen Säkerhetssamordnare
På säkerhetsenheten så jobbar vi inom ett brett spann, från den lilla störningen till allvarliga samhällsstörningar. Eller om man så vill uttrycka det, från klotter till krig. Nu söker vi en säkerhetssamordnare till vår säkerhetsenhet som, när så erfordras, kan bidra inom hela arbetsspannet. Du ska tillsammans med enhetskollegorna, kommunkoncernen och andra intressenter inom kommunens geografiska område förebygga och hantera störningar. Därtill ska erfarenheter från oönskade händelser omhändertas. Säkerhetssamordnaren kommer att ha en drivande...
2022-10-05 2022-10-17
Hudiksvalls kommun Plan- och bygglovskontoret Vikarierande bygglovshandläggare/byggnadsinspektör
I rollen som bygglovshandläggare och byggnadsinspektör arbetar du i huvudsak med prövning av ärenden som rör bygglov, startbesked och slutbesked inom plan- och bygglagen samt strandskyddsdispens enligt miljöbalken. Arbetet består av spännande och ibland komplexa juridiska frågeställningar men också många sociala kontakter med fastighetsägare, företagare, olika verksamheter inom kommunen och andra myndigheter. Du fattar beslut enligt delegation och bereder ärenden för beslut i byggnadsnämnden. En viktig uppgift är att ge information och rådgivni...
2022-10-05 2022-10-20
Göteborgs Stad , Räddningstjänsten Storgöteborg Regional Insatsledare
Är du en relationsskapande person som tycker om att hitta vägar till gott samarbete? Som har ett starkt engagemang för såväl ledarskap som strategiska och analytiska frågor inom området operativ ledning? Då är det kanske dags för dig att ta nästa steg och pröva något nytt? Som regional insatsledare med profil som handläggare inom operativ ledning arbetar du i en spännande kombitjänst där du agerar som räddningsledare vid komplexa olyckor, utgör en kunskapsresurs inom området operativ ledning, handlägger avdelningens arbetsuppgifter samt utvec...
2022-10-04 2022-10-31
Kriminalvården, Anstalten Hinseberg Kriminalvårdare till Anstalt/Häkte Hinseberg
Den här annonsen är för dig som vill arbeta som kriminalvårdare men som inte har gått kriminalvårdsutbildning. Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. När du söker jobb som krimin...
2022-10-04 2022-10-25
Sjöbo kommun, Sjöbo Simanläggning Personal till Sjöbo simanläggning
Tjänsten är placerad vid Sjöbo Simanläggning och under sommarmånaderna på något av våra tre friluftsbad:, Orebadet, Frenningebadet och Östra Färsbadet. Personalen vid våra badanläggningar skapar trivsel och säkerställer tryggheten hos våra badgäster. Du arbetar i en simanläggning med dess vanligt förekommande arbetsuppgifter såsom badbevakning, simundervisning, vattengympa, babysim och bastukvällar. I arbetsuppgifterna ingår all form av lokalvård, både inom badområde och övrig simhall. Tjänsten omfattas även av receptions och caféverksamhet m...
2022-10-04 2022-10-31
Göteborgs Stad , Räddningstjänsten Storgöteborg Insatsledare
Vill du arbeta som insatsledare där du både får agera som räddningsledare ute på skadeplats och självständigt leda utvecklingsarbete inom operativ ledning? Drivs du av att skapa lagkänsla men även kan driva dig själv. Då är det kanske dags för dig att ta nästa steg och pröva något nytt? Som insatsledare med profil som handläggare inom operativ ledning arbetar du i en spännande kombitjänst där du agerar som räddningsledare vid medelstora insatser. Vid insatser där regional insatsledare är räddningsledare agerar du som storsektorchef, fältstabsr...
2022-10-04 2022-10-31
Kriminalvården, Anstalten Norrtälje Klienthandläggare till anstalten Norrtälje
Som klienthandläggare vid anstalten Norrtälje, under kriminalvårdsinspektör ansvarar du för det samlade klientarbetet för ca 40 klienter. Det innebär att du har i uppdrag att bevaka, handlägga och enligt delegation fatta beslut i klientärenden samt ansvarar för klienternas verkställighetsplaner. Klienthandläggaren är en stödjande funktion till arbetsgivaren. I uppdraget ingår även att handleda kriminalvårdarna både i deras dagliga klientarbete och i arbetet med klienternas verkställighetsplan (VSP). I dialog med kriminalvårdsinspektören och öv...
2022-10-04 2022-10-25
Gävle kommun, Gävle Parkeringsservice AB Parkeringsvakt till Gävle parkeringsservice
Som parkeringsvakt medverkar du till att gällande parkeringsregler i Gävle kommun samt på kvartersmark där Gävle Parkeringsservice övervakar efterföljs. Du arbetar förebyggande med att informera allmänheten om gällande parkeringsregler och om hur man betalar för sin parkering. I tjänsten ingår det att utfärda parkeringsanmärkningar samt kontrollavgifter. Genom din uppmärksamhet, samverkan och dialog med allmänheten rapporterar du in felaktigheter i Gävle kommuns trafikmiljö och kommer med förslag till förbättringar. Kontakter och samarbeten s...
2022-10-04 2022-10-23
Höörs kommun, Kultur, Arbete och Folkhälsa Höörs bad- och sportcentrum söker badvärd/simlärare för timanställning
Som badvärd kommer du att arbeta med badbevakning, kassatjänst och städning. Även vattengympa och simundervisning förekommer. Vi erbjuder ett omväxlande och fritt arbete som kräver att du tar mycket eget ansvar. Viktiga egenskaper är att du är servicemedveten, flexibel, självgående och har god förmåga att samarbeta. Vi har verksamhet alla dagar i veckan, både dagtid och kvällstid.
2022-10-04 2022-10-23
Kriminalvården, Sektionen för särskilda utredningar Utredare till Sektionen för särskilda utredningar
Som medarbetare inom sektionen ansvarar du för att genomföra intern- och incidentutredningar. Du förväntas även bidra till utveckling av verksamheten, vara ett stöd till sektionschefen och löpande uppmärksamma händelser som kan vara av betydelse för myndigheten ur utredningssynpunkt. Samtliga medarbetare ska verka för en god intern och extern samverkan samt måluppfyllelsen gällande aktuella uppdrag. Inom tjänsten kan även uppstå situationer där medarbetaren förväntas ingå i mer verksamhetsövergripande projekt som faller inom ramen för avdelning...
2022-10-03 2022-10-24
Kriminalvården, Häktet Örebro Kriminalvårdare till Häktet Örebro
Den här annonsen är för dig som vill arbeta som kriminalvårdare men som inte har gått kriminalvårdsutbildning. Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta på häkte innebär...
2022-10-03 2022-10-24
Kriminalvården, Häktet Östersund kriminalvårdare till häktet Östersund
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta på häktet Östersund innebär stort fokus på säkerhetsarbete i den dagliga kontakten med klienterna. Rutiner är en naturlig del a...
2022-10-03 2022-10-24
Kriminalvården, Anstalten Skänninge Kriminalvårdare till anstalt och häkte Skänninge
Denna annons riktar sig till dig som vill arbeta som kriminalvårdare men som inte har en slutförd kriminalvårdsutbildning. Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgiftern...
2022-10-03 2022-10-24
Kriminalvården, Anstalten Umeå Kriminalvårdare till anstalten Umeå
Som kriminalvårdare är du grunden i säkerhetsarbetet. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper för att upprätthålla en trygg och säker verksamhet och motivera klienten till ett liv utan kriminalitet. Tydliga rutiner är en naturlig del av ditt dagliga arbete. Det är du som öppnar celldörren på morgonen och låser den på kvällen. Du följer klienten till arbete och utbildning, visiterar och övervakar rastgård och träningslokal. Men du har också vardagskontakt med klienten för att veta hur de mår och du är en del av frigivningsförberedels...
2022-10-03 2022-10-23
Skövde kommun, Räddningstjänsten Östra Skaraborg - RÖS Brandman till sommaren 2023
Vill du vara med och göra skillnad för våra kommuninvånare och besökare och bli vår nästa brandman? Som brandman är du först på plats vid olyckor och bränder och hanterar svåra situationer och stöttar drabbade. Semestervikariat hos oss är en utmärkt möjlighet för dig att lära känna Räddningstjänsten Skaraborg som arbetsgivare och för oss att lära känna dig. Som semestervikarie arbetar du i skifttjänstgöring på någon av våra tre heltidsstationer i Skövde, Lidköping eller Mariestad och är en del av ett arbetslag. Du deltar i insatser, övningar ...
2022-10-03 2022-10-30
Kriminalvården, Borås Vakthavande befäl till Verksamhetsområde Borås
Som vakthavande befäl ska du i samråd med kriminalvårdsinspektör ansvara för säkerheten vid verksamhetsstället. Vakthavande befäl ska operativt leda och fördela det dagliga arbetet och är utanför kontorstid lokalt högsta operativa beslutsfattare under kriminalvårdschef vid beredskap. Vakthavande befäl företräder arbetsgivaren och är en garanti för att chefslinjen bibehålls hela vägen ut till samtlig personal. Vakthavande befäl ansvarar för att operativt leda och fördela dagliga arbetsuppgifter, med transporter och rangering av personal. Arbetet...
2022-10-03 2022-10-23
Kriminalvården, Anstalten Tidaholm Kriminalvårdare till anstalten Tidaholm
Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgifterna vid anstalt är varierande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering o...
2022-10-03 2022-10-30
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Stationsbefäl till Polisområde City, Stockholm
Som stationsbefäl Po City kommer du att verka som företrädare för polisområdet. Detta innebär att du under icke kontorstid och efter delegation har ett övergripande verksamhetsansvar för polisområdet samt leder polisområdets taktiska centrum under veckoslut och helger. Du kommer behöva gedigen kunskap om myndighetens uppdrag, mål och styrdokument så att du självständigt kan bedöma situationer och kunna prioritera och fatta beslut. Du kommer bland annat att: • Besluta i myndighetsärenden enligt handläggningsordning samt utföra andra av polisom...
2022-10-03 2022-10-17
1 2 3 4 >