Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Polismyndigheten, Polisregion Syd Förundersökningsledare till Brott i nära relation, Kalmar
I rollen som förundersökningsledare ansvarar du i huvudsak för att: - Utöva arbetsledning inom utredningsprocessen i samråd med gruppchef - Fatta beslut i eller utanför förundersökning i enlighet med ditt förordnande/delegation - Stödja och coacha den utredande personalen - Koordinera och skapa en helhetsbild över pågående utredningar - Säkerställa att verksamheten bedrivs enligt Polismyndighetens intentioner och anvisningar enligt gällande lagstiftning, föreskrifter och övriga regelverk - Medverka i utbildningsinsatser och utvärdering av verk...
2022-05-16 2022-05-29
Kriminalvården, Nationella transportenheten (NTE) Kriminalvårdare till Nationella transportenheten Västerås, visstid
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta vid transportenheten innebär att din huvudsakliga uppgift är att transportera frihetsberövade personer, för Kriminalvården och a...
2022-05-16 2022-06-06
Oxelösunds kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Bygglovshandläggare
I arbetet som Bygglovshandläggare i Oxelösunds kommun får du ett stort eget ansvar inom dina arbetsområden och samtidigt möjlighet att bidra till utveckling av verksamheten, både bygglovsgruppen och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Tjänsten innebär att du på ett serviceinriktat, rättssäkert och skyndsamt sätt deltar i hela bygglovsprocessen, utövar tillsyn enligt plan- och bygglagen samt handlägger strandskyddsdispenser. Du kommer också att ha mycket kontakt med bland annat allmänhet, andra myndigheter, byggherrar och andra enheter ino...
2022-05-16 2022-06-05
Kriminalvården, Enheten för rekrytering och bemanning Kriminalvårdare till kriminalvårdsutbildningen, Anstalten Mariefred
Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Vid ansökan kan du välja häkte, anstalt eller transportenhet. Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgifterna vid anstalt är varierande: omvårdnads-, bevaknings-, visita...
2022-05-13 2022-06-03
Hudiksvalls kommun Plan- och bygglovskontoret Hudiksvalls kommun söker en Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör
I rollen som bygglovshandläggare och byggnadsinspektör arbetar du i huvudsak med prövning av ärenden som rör bygglov, startbesked och slutbesked inom plan- och bygglagen samt strandskyddsdispens enligt miljöbalken. Arbetet består av spännande och ibland komplexa juridiska frågeställningar men också många sociala kontakter med fastighetsägare, företagare, olika verksamheter inom kommunen och andra myndigheter. Du fattar beslut enligt delegation och bereder ärenden för beslut i byggnadsnämnden. En viktig uppgift är att ge information och rådgivni...
2022-05-13 2022-05-31
Polismyndigheten, Polisregion Väst Förundersökningsledare, Utredningsjouren, Polisområde Skaraborg
Funktionen för förundersökningsledning i jourmiljö är organiserad på polisområdesnivå under utredningssektionen. Funktionen ansvarar för förundersökningsledning och initiala utredningsåtgärder dygnet runt. Vid sektionen finns även grupper för spaning, utredning för grova brott och brott i nära relation, samt verksamhetsstödsgruppen som innefattar en rad specialistkompetenser. I rollen som förundersökningsledare i jourverksamheten är du både verksamhetsansvarig och arbetsledare och ansvarar i huvudsak för att: • Fatta beslut i eller utanför f...
2022-05-13 2022-05-30
Polismyndigheten, Polisregion Väst Gruppchef till Brott i nära relation/BINR, Polisområde Skaraborg, Region väst
Någon ringer polisen vid första slaget, någon går när hoten och kränkningarna har gått för långt. Någon hoppas att grannen som såg eller hörde ska ringa. Gemensamt för alla är önskan om att våldet eller hoten ska få ett slut. Brott i nära relation är ett samlingsbegrepp för flera brott där offer och förövare har eller har haft en nära relation. Det kan innebära att parterna är eller har varit gifta, sambo eller särbo eller har gemensamma barn. Närstående omfattar också barn, föräldrar och syskon. Vi söker dig som vill delta i arbetet att utre...
2022-05-13 2022-05-30
Kriminalvården, Planeringsenheten för säkerhet Handläggare med inriktning Isap till Kriminalvårdens säkerhetsavdelning
Som handläggare kommer du att utveckla och skapa en strukturerad process för uttag ur incidentrapporteringssystemet Isap. I arbetet ingår ta fram underlag ur Isap och sammanställa dessa i leveranser internt till myndigheten samt vid externt vid förfrågningar. Du tar fram underlag för verksamhetsplanering, uppföljning och nationella lägesbilder samt deltar i framtagande av underlag till strategiska och tematiska lägesbilder. Du kommer även att utveckla och implementera styrdokument för myndighetens rapporteringssystem Isap. Vidare kommer du att...
2022-05-13 2022-06-03
Strömsunds kommun, Kommunledningsförvaltningen Badvärdar Strömsunds camping
Som badvärd ansvarar du för den allmänna ordningen och övervakning vid bassängerna och tillhörande byggnader. I arbetsuppgifterna ingår även renhållning av bassängerna och städning.
2022-05-13 2022-05-30
Gavlefastigheter , Gavlefastigheter Vi söker en teknisk specialist inom säkerhet
Som teknisk specialist är du en av bolagets sakkunniga inom säkerhetssystem för att säkerställa långsiktiga och hållbara lösningar för hela fastighetsbeståndet, såväl i ny- och ombyggnationer som i underhållsarbeten. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att delta som kravställare och beställarkompetens åt bolaget i utförandet av säkerhetstekniska frågor. Du kommer även att bevaka el-tekniska lösningar i byggprojekt och förvaltning och kommer att i nära samarbete med teknisk specialist el också arbeta med el-tekniska frågor. Huvudsakli...
2022-05-12 2022-05-29
Växjö kommun, Värends Räddningstjänst Instruktör/serviceman
Tjänsten består både av arbete som instruktör och arbete som serviceman. I tjänsten som instruktör kommer du att utföra brandrelaterade utbildningar, innehållet kan vara både teoretiskt och praktiskt. Du kommer att arbeta med utbildningar inom hela förbundet och mot våra externa kunder, främst våra medlemskommuner. I det dagliga arbetet som instruktör kommer du att ha kontakt med många olika slags människor vilket innebär att du behöver ha en god förmåga att anpassa dina möten utifrån mottagarens perspektiv. Som instruktör har du en god förm...
2022-05-12 2022-05-31
Region Kronoberg, Regionstab Säkerhetsstrateg allmän säkerhet
Vill du vara en viktig kugge i Region Kronobergs säkerhetsarbete? Hos oss får du möjlighet att arbeta både strategiskt, operativt samt med många kontaktytor. Säkerhetsenheten arbetar brett och du förväntas snabbt kunna ta till dig nya förutsättningar och sätta dig in i nya ämnesområden samt vara behjälplig och ta ansvar för hela funktionens uppdrag. Ditt huvudsakliga uppdrag blir att på egen hand och tillsammans med andra strategiska funktioner driva, utveckla och samordna säkerhetsarbetet inom regionen. Du kommer ges ansvar att själv plane...
2022-05-12 2022-05-31
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Tysslinge i Södertälje Operativ ledare inom säkerhetsarbete till SiS ungdomshem Tysslinge
Till SiS ungdomshem Tysslinge söker vi nu operativa ledare inom säkerhetsarbete för tillsvidareanställning. I rollen som operativ ledare arbetar du brett inom säkerhetsområdet. I samråd med ansvariga chefer ser du till att medarbetare på institutionen blir tilldelade säkerhetsrelaterade uppgifter och att säkerhetsrutiner och instruktioner följs på ett optimalt sätt i det dagliga arbetet. Du deltar som ordförande i morgonmöten där du ansvarar för att händelser av vikt dokumenteras och förs vidare vid morgonöverlämning. I tjänsten innefattar at...
2022-05-12 2022-06-02
Polismyndigheten, Polisregion Syd Polisområde Malmö söker Jourförundersökningsledare till Utredningsjouren
I rollen som jourförundersökningsledare (JFUL) ansvarar du i huvudsak för att utöva arbetsledning inom utredningsprocessen i samråd med gruppchef. Du fattar beslut i och utanför förundersökning i enlighet med ditt förordnande/delegation och stöttar utredarna i deras arbete. I förekommande fall stöttar du även den yttre personalen med råd och förundersökningsledning. Du koordinerar och skapar en helhetsbild över pågående utredningar samt säkerställer att myndighetens prioriteringar får genomslag i verksamheten. I ditt uppdrag ska du även säkers...
2022-05-12 2022-05-26
Kriminalvården, Enheten för rekrytering och bemanning Kriminalvårdare till semestervikariat på anstalten Mariefred
Du kommer till en arbetsplats som värdesätter professionalitet, ansvar och delaktighet. Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta på anstalt är omväxlande: omvårdnads-, b...
2022-05-12 2022-06-02
Polismyndigheten, Polisregion Väst Gruppchef PKC, placering Göteborg
Välkommen till Polisens kontaktcenter! Man kan bara ta ett samtal åt gången men det samtalet kan vara det enda medborgarmötet allmänheten har med Polismyndigheten. PKC är första linjens brottsutredare och åtgärderna som vidtas här är ovärderliga senare i processen. Vi har vid årsskiftet genomfört organisatoriska förändringar, där vi nu arbetar i team på fasta tider. Varje team består av FU-ledare och operatörer och en gruppchef. Vi söker dig som vill vara med och utveckla teamarbetet i det lilla men med en förmåga att se en helhet där PKC i ...
2022-05-11 2022-05-25
Polismyndigheten, Polisregion Väst Gruppchef PKC, placering Falkenberg
Välkommen till Polisens kontaktcenter! Man kan bara ta ett samtal åt gången men det samtalet kan vara det enda medborgarmötet allmänheten har med Polismyndigheten. PKC är första linjens brottsutredare och åtgärderna som vidtas här är ovärderliga senare i processen. Vi har vid årsskiftet genomfört organisatoriska förändringar, där vi nu arbetar i team på fasta tider. Varje team består av FU-ledare och operatörer och en gruppchef. Vi söker dig som vill vara med och utveckla teamarbetet i det lilla men med en förmåga att se en helhet där PKC i ...
2022-05-11 2022-05-25
Torsås kommun Beredskaps- och säkerhetssamordnare
Din huvudsakliga uppgift är att samordna kommunens arbete kring krisberedskap och civilt försvar. I detta ingår att säkerställa kommunens förmåga att hantera krissituationer, exempelvis extraordinära händelser. Detta omfattar bland annat att driva arbetet med risk- och sårbarhetsanalys, kommunens krisledningsplan, säkerhetsskyddsanalys och övriga styrande dokument. Du ska också säkerställa kommunens förmåga för höjd beredskap genom till exempel krigsplanläggning. Du ser till att kommunens förtroendevalda och medarbetare är utbildade och övade f...
2022-05-11 2022-05-29
Vansbro kommun Personal simhall/gym
Du kommer att arbeta med alla förekommande arbetsuppgifter i en simhall; badbevakning, simundervisning för både vuxna och barn, simkurser, provtagning, städning, kassa- och receptionsarbete m.m. Utöver ovanstående arbetsuppgifter kommer du också att arbeta i vårt gym där vi även erbjuder gruppträningar.
2022-05-11 2022-05-25
Kriminalvården, Anstalten Kolmården Produktionsledare snickeri till anstalten Kolmården, sommarvikariat
Som produktionsledare kommer du att leda och delta i utvecklingen av verksamheten inom området för klienternas sysselsättning. Du är ansvarig för att leda och fördela arbetet av de intagna på daglig basis dessutom ska du dokumentera de intagnas utveckling samt hantera löneadministration för dem. Vidare ska du medverka till att koordinera samarbetet mellan externa och interna partners på daglig basis och/eller med veckovis planering. Du ska skapa dialog internt och externt, exempel kan vara att hantera felanmälan, skapa goda förutsättningar för ...
2022-05-11 2022-05-25
Kriminalvården, Norrköping Kriminalvårdare till anstalt och häkte Norrköping, sommarvikariat
Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgifterna vid anstalt är varierande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering o...
2022-05-11 2022-06-01
Polismyndigheten, Polisregion Öst Polisregion Öst söker Kommunpolis till LPO Linköping
Som kommunpolis är ditt huvuduppdrag att driva Polismyndighetens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete på en strategisk nivå i samverkan både internt och externt med kommunen och övriga lokalsamhället. Kommunpolisen fungerar som ett led i att säkra att Polismyndigheten lokalt kan svara upp mot de åtaganden som gjorts i samverkansöverenskommelser och på så sätt skapa förutsättningar för den lokala polisen att arbeta närmare medborgarna. Du representerar polisen i samverkan, som en tydlig och tillgänglig väg in till lokalpolisområdet. ...
2022-05-11 2022-05-25
Kriminalvården, Nationella transportenheten (NTE) Utbildade kriminalvårdare till NTE Falun
Den här annonsen är för dig som vill arbeta som kriminalvårdare och som redan har en godkänd kriminalvårdsutbildning. Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta vid transp...
2022-05-11 2022-06-01
Kriminalvården, Häktet Karlstad Kriminalvårdare till Häktet Karlstad, sommarvikariat
Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetet vid häkte är ofta rutinstyrt och inriktat på omvårdnads- och säkerhetsuppgifter. Klienter kan sitta häktade under lång tid utan att ...
2022-05-11 2022-06-01
Kriminalvården, Häktet Örebro Kriminalvårdare Häktet Örebro, sommarvikarier
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. När du söker jobb som kriminalvårdare kan du välja att arbeta på häkte eller anstalt. Att arbeta på häkte innebär fokus på omvårdnad och sä...
2022-05-11 2022-06-01
1 2 3 4 5 >