Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mönsterås kommun, Kommunledningskontoret Räddningstjänsten söker deltidsbrandmän till Fliseryd
Som deltidsbrandman i Fliseryd är du brandman på deltid. Det innebär att du har ett annat jobb eller studerar men är beredd att rycka in till brandstationen i Fliseryd när din personsökare piper. När personsökaren ljuder tar du dig till brandstationen för att möta upp dina övriga gruppmedlemmar, byta om och åka på larmet. Exempel på larm är trafikolyckor, hjärtstopp och bränder. En beredskapsgrupp i Fliseryd består av en styrkeledare och två brandmän. Beredskap har du enligt schema (7 dygn/månad) förutom det tillkommer ca 50 övningstimmar (kvä...
2021-05-11 2021-05-31
Polismyndigheten, Polisregion Väst Polismyndigheten söker stationsbefäl till Gränspolissektionen, region Väst
Du ska direkt under gruppchefen verka som expert i gränspolisfrågor. Du skall leda och ta beslut i gränspolisiära frågor vid den yttre gränskontrollen i region väst. Som stationsbefäl ska du stödja, leda och ge direktiv i de initiala utredningsåtgärder samt fatta de beslut som fordras, i förekommande fall ska ärenden avslutas. Du skall ansvara i frågor från regionens polisområden som rör utlänningslagen såsom inre utlänningskontroller. Du har en arbetsledande funktion i utlänningslagen med beslutsmandat, du kommer t ex ha delegation på vissa ...
2021-05-11 2021-05-25
Kriminalvården, Enheten för verksamhetsskydd Expert i säkerhetsskydd till Kriminalvårdens huvudkontor
Som medarbetare på Säkerhetsavdelningen enheten för verksamhetsskydd kommer du att delta i förvaltning och utveckling av myndighetens säkerhetsskydd. Arbetet bedrivs huvudsakligen via myndighetens ordinarie verksamhetsprocesser där informationssäkerhet och säkerhetsskydd ingår som obligatoriska inslag, vilket innebär att du kommer att ingå som en del i ett lag med omfattande kontakter med andra verksamhetsdelar inom myndigheten. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att delta i utveckling och förvaltning av styrande dokument och processer samt vidar...
2021-05-11 2021-06-01
Stenungsunds kommun Vi söker bygglovshandläggare till Stenungsunds kommun
Vi söker en bygglovshandläggare. Vi erbjuder ett stimulerande arbete med möjlighet att utvecklas utifrån kompetens och intresse. Har du engagemang och initiativförmåga väntar ett omväxlande och självständigt arbete. I arbetsuppgifterna ingår att självständigt handlägga nämndens förhandsbesked, lov- och anmälningsärenden samt tillsynsärenden. Du är föredragande inför nämnden och ger information och rådgivning till allmänheten. I vår verksamhetsutveckling bidrar du och driver också en del egna frågor. Vi handlägger ärenden i systemet ByggR va...
2021-05-10 2021-06-04
Kriminalvården Kriminalvårdare, sommarvikariat, häkte och anstalt Göteborg
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. När du söker jobb som kriminalvårdare kan du välja att arbeta på häkte eller anstalt. Att arbeta på häkte innebär fokus på omvårdnad och sä...
2021-05-10 2021-05-24
Kriminalvården, Stockholm Öst Programledare till anstalten Österåker
Som en viktig del av arbetet med att förebygga återfall i brott och arbeta efter Kriminalvårdens vision "Bättre ut" bedrivs omfattande programverksamhet för klienter både i grupp och enskilt. Behandlingsprogrammen är manualstyrda och bedrivs med hög kvalitet och enligt principerna för evidensbaserad praktik. De bygger företrädesvis på kognitiv beteendeterapi samt social inlärningsteori. Vid anstalten Österåker bedrivs program riktade mot kriminalitet, missbruk, och våld. Det sammansatta programutbudet innebär att du parallellt kommer att led...
2021-05-10 2021-05-31
Kriminalvården, Stockholm Öst Förrådsadministratör till anstalten Österåker, vikariat
Som förrådsadministratör vid anstalten Österåker ingår du i en arbetsgrupp som utgör en viktig stödfunktion för övriga verksamheten. Du kommer att få jobba med varierade arbetsuppgifter, både administration och fysiskt krävande arbete. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att packa upp, visitera och skriva in klienters tillhörigheter vid ankomst, samt att skriva ut, packa och lämna ut eller skicka klienters tillhörigheter då de flyttas eller försätts på fri fot. Du ansvarar för att begära offerter enligt ramavtal, fakturahantering, inköp av ...
2021-05-10 2021-05-31
Halmstads kommun, Kommunledningsförvaltningen Säkerhetssamordnare
Är du en analytisk person med utbildning och erfarenhet inom riskhanteringsområdet? Är du dessutom en kommunikativ och stark relationsbyggare? Då kan du vara vår nya säkerhetssamordnare med inriktning mot riskhantering! Som vår nya säkerhetssamordnare är huvuduppdraget att leda, samordna och följa upp riskhanteringsprocessen samt att utveckla den så att hela vår kommunkoncern kan arbeta effektivt och proaktivt med olycksförebyggande aktiviteter och processer. Arbetsuppgifterna kommer bland annat bestå av: - Riskhanteringsprocessens olika d...
2021-05-10 2021-05-30
Gnesta kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Badvärd Freja Bad & Gym
I vikariatets arbetsuppgifter ingår lokalvård, kassa/ kiosk, leda vattengympapass, bistå med tips och träningshjälp på vårt gym och vara med i våra egna simskolor. Kassavana är meriterande. Vi tillämpar roterande tjänstgöring vilket innebär att samtliga moment ingår i ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid att du är serviceinriktad med gott bemötande! Arbetstiden är förlagd på dag/ kväll/ helg enligt schema. Vi begär utdrag från belastningsregister då vi arbetar med barn och unga i anläggningen.
2021-05-10 2021-05-31
Oskarshamns kommun, Samhällsbyggnadskontoret Byggnadsinspektör till Oskarshamns kommun
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är handläggning av de tekniska delarna i bygglovs- och anmälningsärenden. Du kommer även att: • Leda tekniskt samråd och besluta om kontrollplaner • Göra arbetsplatsbesök • Fatta beslut om startbesked, hålla slutsamråd och ge slutbesked En viktig uppgift är också att lämna råd och upplysningar i byggfrågor samt vara delaktig i vårt tillsynsarbete. Arbetet bedrivs självständigt med stort eget ansvar tillsammans med övriga medarbetare på förvaltningen. I tjänsten ingår att fatta självständiga beslut i enlighet...
2021-05-10 2021-05-31
Kriminalvården, Anstalten Hinseberg Säkerhetshandläggare till anstalten Hinseberg
Säkerhetshandläggaren har en central roll i verksamhetens säkerhetsorganisation och ansvarar för att följa, följa upp och analysera det vardagliga säkerhetsarbetet samt de incidenter som inträffar. Säkerhetshandläggarna ansvarar även för att förbättra och effektivisera säkerhetsarbetet enligt gällande regelverk. I befattningen ingår kvalitetssäkring samt revideringar av lokalt regelverk, transportplanering, säkerhetsbedömningar, placering av intagna och ansvar för anstaltens narkotikaarbete. Samarbete med säkerhetsavdelningen på huvudkontoret, ...
2021-05-06 2021-05-30
Göteborgs Stad , Räddningstjänsten Storgöteborg Utvecklingsledare Nationellt utvecklingscenter
Vill du vara med och forma och leda ett helt nytt nationellt utvecklingscenter för forskning och utveckling? Har du ett stort engagemang för operativa räddningstjänstfrågor som förbättrad arbetsmiljö, säkerhet, teknik- och metodutveckling? Då har vi en spännande tjänst för dig. Räddningstjänsten Storgöteborg bygger nu, tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), upp ett nationellt utvecklingscenter med utgångspunkt från samhällets förändrade hotbild, teknikutveckling och forskning utifrån perspektivet säkerhet på skadepl...
2021-05-06 2021-05-23
Mjölby kommun, Kultur- & fritidsförvaltningen Bad- och friskvårdsvärd timvikarie, Lundbybadet
Du är mån om kundernas trivsel och ger dem service och information och förstår vikten av säkerhet och hygienisk miljö. I arbetet ingår en mängd olika arbetsuppgifter så som bevakning av bassängerna, lättare mattillredning, försäljning och receptionsarbete samt lokalvård. Har du intresse så finns det möjlighet att få utbildning på plats för att arbeta med vår simskola. Efter utbildningen kommer ditt arbete prioriteras till att arbeta med barnen i bassängen. Hos oss använder vi arbetsrotation mellan våra olika verksamheter på Lundbybadet. Arbet...
2021-05-06 2021-05-23
Kriminalvården, Anstalten Salberga Vakthavande befäl anstalten Salberga
Som vakthavande befäl ska du i samråd med kriminalvårdsinspektörerna ansvara för säkerheten vid verksamhetsområdet. Du ska också leda och fördela vissa dagliga arbetsuppgifter vid anstalten. Vakthavande befäl finns i tjänst dygnet runt och utgör, utanför kontorstid, lokalt högsta operativa beslutsfattare under kriminalvårdschef i beredskap. Tjänsten utgör en tydlig arbetsgivarroll. Några av de arbetsuppgifter befattningen innefattar är: -Följa upp det dagliga säkerhetsarbetet och vid behov vidta åtgärder -Skapa och utveckla system för uppföljn...
2021-05-06 2021-05-27
Friluftsbad Sjöbo kommun Personal till Ö Färs friluftsbad i Lövestad
Tjänsten/tjänsterna som badvärd är placerad vid badet i Ö Färs -Lövestad. Som personal vid våra friluftsbad är du med och skapar trivsel och säkerställer tryggheten hos våra badgäster. Du utför badbevakningsarbete och/eller simundervisning och håller ordning på anläggningen och inom badområdet. Du utför städning och renhållning av lokaliteter, omklädningsrum, toaletter, bassänger och grönytor samt övriga på arbetsplatsen förekommande arbetsuppgifter.
2021-05-05 2021-05-16
Region Västerbotten, Fastighet Säkerhetssamordnare, Fastighet
Som säkerhetssamordnare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Du kommer ha en viktig roll i Region Västerbottens systematiska säkerhetsarbete. Du tillser att relevanta styrdokument och planer tas fram, förvaltas och utvecklas samt planerar och genomför revisioner inom ansvarsområdet. Du följer upp och utvärderar inträffade incidenter, föreslår förebyggande åtgärder och förbättringar samt genomför utbildningar och övningar. Du deltar i byggprojekt och kravställer nivåer samt samverkar och fungerar som kontaktpe...
2021-05-05 2021-05-19
Region Västerbotten, Fastighet Säkerhetssamordnare, Fastighet
Som säkerhetssamordnare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Du kommer ha en viktig roll i Region Västerbottens systematiska säkerhetsarbete. Du tillser att relevanta styrdokument och planer tas fram, förvaltas och utvecklas samt planerar och genomför revisioner inom ansvarsområdet. Du följer upp och utvärderar inträffade incidenter, föreslår förebyggande åtgärder och förbättringar samt genomför utbildningar och övningar. Du deltar i byggprojekt och kravställer nivåer samt samverkar och fungerar som kontaktpe...
2021-05-05 2021-05-19
Helsingborgs stad Byggnadsinspektör
Om arbetsplatsen På bygglovsenheten i Helsingborg är vi 25 medarbetare. Bygglovsenheten ingår i avdelningen för stadsplanering som även omfattar detaljplan, översiktsplan, lantmäteri samt kart- och mätenheten. Vi är en del i Stadsbyggnadsförvaltningen som planerar, bygger och förvaltar Helsingborgs stads stadsmiljöer och grönstruktur. Vårt arbete syftar till att främja en god gestaltad miljö och en långsiktigt hållbar utveckling för dagens helsingborgare och kommande generationer. Bygglovsenheten ansvarar bland annat för bygglov, rådgivning, ...
2021-05-05 2021-05-20
Kriminalvården, Anstalten Kumla Säkerhetshandläggare till anstalten Kumla, vikariat
Vi söker nu en vikarierande säkerhetshandläggare till stöd för verksamheten vid anstalten Kumla. Säkerhetshandläggaren har en central roll i säkerhetsorganisationen vid anstalten och ansvarar för att följa, följa upp och analysera det vardagliga säkerhetsarbetet inklusive de incidenter som inträffar. Säkerhetshandläggaren ansvarar för att förbättra och effektivisera säkerhetsarbetet enligt gällande regelverk. I befattningen ingår även kvalitetssäkring samt revideringar av lokala regelverk, transportplanering, säkerhetsbedömningar, placering av ...
2021-05-05 2021-05-26
Kriminalvården, Stockholm Öst Klienthandläggare till anstalten Österåker
Anstalten Österåker rekryterar en klienthandläggare som under kriminalvårdsinspektörerna ansvarar för det samlade klientarbetet. Arbetet som klienthandläggare innebär bland annat att planera, följa upp och kvalitetssäkra arbetet med klienters verkställighetsplanering, beräkning av strafftid och att bereda samt fatta beslut enligt fängelse-, häktes- och förvaltningslagarna i enlighet med delegation. I ditt uppdrag ingår att göra bedömningar utifrån gällande regelverk, riktlinjer och praxis samt att fortlöpande handleda och utbilda personal i kli...
2021-05-05 2021-05-25
Malmö stad Byggnadsinspektör
Arbetsuppgifter Som byggnadsinspektör har du arbetsuppgifter som består av myndighets- och tillsynsfrågor, vilket innebär att hålla möten med byggherrar och kontrollansvariga samt med entreprenörer, projektörer och andra sakkunniga inom olika discipliner. Du kommer att besluta om vilka kontroller som skall ligga till grund för ett projekt, fatta beslut om att byggen får lov att påbörjas, utöva tillsyn genom arbetsplatsbesök samt efter samråd på arbetsplatsen slutligen utfärda slutbesked. Då stadsbyggnadskontoret är den myndighet som utövar till...
2021-05-05 2021-05-23
Kriminalvården, A/H Region Syd Kriminalvårdare till Region Syd (Malmö, Helsingborg, Ystad, Kristianstad, Karlskrona, Trelleborg)
Den här annonsen är för dig som vill arbeta som kriminalvårdare men som inte har gått kriminalvårdsutbildning. Beroende på antalet utbildningsplatser och vårt behov av personal börjar du din anställning med antingen utbildning eller arbete. Om du börjar arbeta direkt är tanken att du så fort som möjligt ska börja din kriminalvårdsutbildning. Det är en obligatorisk utbildning på 24 veckor och du får full lön under hela utbildningstiden. Utbildningen varvar teori och praktik. Efter utbildningen görs en samlad bedömning för din möjlighet till til...
2021-05-05 2021-05-26
Kriminalvården, Häktet Trelleborg Kriminalvårdare häktet Trelleborg (grundutbildad)
Den här annonsen är för dig som vill arbeta som kriminalvårdare och som redan har en godkänd kriminalvårdsutbildning. Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Häktet Trelleborg är...
2021-05-05 2021-05-26
Hedemora kommun Badmästare
Bildningsförvaltningen Fritidsenheten söker en badmästare vill du bli en av oss? Fritidsverksamheterna i Hedemora kommun ska verka för att stärka medborgarnas livskvalitet och folkhälsa. I Hedemora kommun finns ett stort utbud av idrotts- och fritidsanläggningar, simhall och närhet till natur som skapar förutsättningar för detta. Bildningsförvaltningen består av flera avdelningar med många medarbetare och med en egen politisk nämnd som ytterst ansvarig. Bildningsförvaltningen har ett nära samarbete internt inom förvaltningen, med andra förv...
2021-05-04 2021-05-31
Kriminalvården, Salberga Kriminalvårdare till kriminalvårdsutbildningen, anstalten och häktet Salberga
Denna annons riktar sig till dig som vill arbeta som kriminalvårdare men som inte har en slutförd kriminalvårdsutbildning. Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgiftern...
2021-05-04 2021-05-25
1 2 3 4 >