Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Malmö stad Arbetsmiljöspecialist
Arbetsuppgifter Malmö stads fokus är att bidra till att skapa ett socialt hållbart samhälle. Ett sätt att arbeta med detta är att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, något vi bland annat gör genom att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kommuntekniks enhet för utveckling och verksamhetsstöd stödjer avdelningens chefer i frågor som rör olika typer av verksamhetsstöd, system, utveckling, miljö och arbetsmiljö. Vi söker nu en ny kollega som kan vara vår specialist i arbetsmiljöfrågor. Tilltalas du av en tjänst där du arbe...
2023-02-02 2023-02-12
Kriminalvården, Häktet Malmö Underrättelseoperatör till Häktet Malmö, vikariat
Arbetsuppgifterna handlar i huvudsak om att insamla, sammanställa, värdera och analysera information i syfte att förbättra bedömningen av intagna ur risk- och säkerhetsperspektiv. Du kommer att arbeta tillsammans med den lokala säkerhetsfunktionen med såväl lokalt, regionalt och centralt formulerade uppdrag. Som underrättelseoperatör arbetar du med ditt eget ansvarsområde och kommer på ett aktiv och självständigt sätt producera underrättelseprodukter inom ansvarsområdet. Du verkar för att tillgodose det lokala behovet av operativ underrättel...
2023-02-02 2023-02-23
Polismyndigheten, Polisregion Väst Gruppchef till UAS-gruppen, Kamerasektionen i Region Väst
På UAS-Gruppen arbetar vi på med luftlägesbild där den kan effektivisera polisens arbete. Det kan exempelvis vara operativ ledning, polisinsatser, spaningsarbete, försvunna personer eller att bistå utredningar med material. På gruppen arbetar idag 5 medarbetare och som chef för UAS-gruppen leder du det operativa arbetet genom att på direkt nivå planera, leda och genomföra det operativa arbetet. Du kommer även att själv agera som operativ UAS pilot vilket ställer krav på dig att aktivt bibehålla din operativa förmåga. Du är ansvarig för samord...
2023-02-02 2023-02-19
Hallstahammars kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Badvärd på Skantzö Bad & Camping
Som badvärd arbetar du i förstahand olycksförebyggande och ser till att gästerna följer de ordningsregler vi har. Som badvärd ansvarar du också för städningen i omklädningsrum, poolvård, gästernas trivsel och städar av området. Badet är öppet från morgon till kväll alla dagar i veckan vilket betyder att arbete på helger och kvällar förekommer. Som badvärd måste du göra dyktest hos oss och genomgå HLR-utbildning som vi erbjuder under maj månad.
2023-02-02 2023-03-01
Kriminalvården, Nationella transportenheten (NTE) Kriminalvårdare till nationella transportenheten Umeå
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Att arbeta vid transportenheten innebär att din huvudsakliga uppgift är att transportera frihetsberövade personer, för Kriminalvården och a...
2023-02-02 2023-02-23
Staffanstorps kommun, Trygghet och säkerhet Vikarie till säkerhetsenheten
Vi söker dig som har ett intresse av att arbeta med trygghetsskapande åtgärder i nära kontakt med medborgarna i Staffanstorps kommun. Du kommer att ingå i en arbetsgrupp som har till uppgift att arbeta förebyggande och ordningshållande i nära samarbete med polisen, skolan, näringsidkare, fritids mfl. Eftersom arbetet till stor del innefattar kontakt med ungdomar ser vi gärna att du har ett genuint intresse av att arbeta med just ungdomar. Övriga arbetsuppgifter kan tillkomma. Arbetet sker delvis på obekväma tider, såsom kvällar och helger....
2023-02-02 2023-02-26
Kriminalvården, Anstalten Tidaholm Säkerhetshandläggare till Tidaholm
Som säkerhetshandläggare kommer du arbeta operativt med säkerhetsrelaterade frågor och ingå i säkerhetsgruppen med andra säkerhetshandläggare och kriminalvårdare. Du kommer arbeta brett och dina arbetsdagar ser olika ut beroende på verksamhetens behov. Nära och god samverkan med övrig personal är en mycket viktig del i ditt uppdrag då du är en stödfunktion åt kärnverksamheten. Rollen innebär även ett självständigt arbete med att ta fram analyser och prognoser för att ta beslut om och utveckla säkerhetsarbetet. Du bistår organisationen med bes...
2023-02-02 2023-02-23
Kriminalvården, Häktet Huddinge Bevakningsoperatör till häktet Huddinge sommarvikariat
Som bevakningsoperatör i häktet Huddinges bevakningscentral (BC) och inpasseringskontroll (IPK), är du spindeln i nätet och kommer att ha ett varierande arbete med fokus på såväl trygghet som säkerhet. I häktets IPK tar du emot både personal och besökare som bl.a. kontrolleras via röntgenutrustning. I BC övervakar du häktet via kamerasystem och förmedlar larm inom verksamheten via dator och kommunikationssystem. Du kommer att arbeta växelvis i BC och IPK och i nära samarbete med dina kollegor. Varierande arbetstider, helgarbete ingår. Då ...
2023-02-01 2023-02-21
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Gruppchef till bedrägerisektionen i Örebro
Som gruppchef för bedrägerigrupp 1 rapporterar du till sektionschefen samt ingår i bedrägerisektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Resor förekommer i uppdraget, såväl inom regionen som nationellt. Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöv...
2023-02-01 2023-02-15
Ronneby kommun Sommarvikarie Brunnsbadet sommaren 2023
Vi söker flera semestervikarier till Brunnsbadet. Du kommer att arbeta med allt från att vara badvakt och kassabiträde till att städa eller praktisk skötsel av vår anläggningar. Du kommer att ingå i en större arbetsgrupp med både ordinarie personal och andra sommarvikarier. Din grundplacering kommer att vara på Brunnsbadet men arbetsuppgifterna kan sträcka sig över alla våra anläggningar.
2023-02-01 2023-03-10
Kriminalvården, Anstalten Västervik Vakthavande befäl till anstalten Västervik
Som vakthavande befäl ska du i samråd med kriminalvårdsinspektör ansvara för säkerheten vid anstalten Västervik och operativt leda och fördela dagliga arbetsuppgifter. Du följer upp det dagliga säkerhetsarbetet och vidtar vid behov nödvändiga åtgärder. Vakthavande befäl finns i tjänst dygnet runt måndag till söndag och utgör, utanför kontorstid, lokalt högsta operativa beslutsfattare under kriminalvårdschef i beredskap. Du företräder arbetsgivaren och är en garanti för att chefslinjen bibehålls hela vägen ut till samtlig personal, förankrar fat...
2023-02-01 2023-02-22
Polismyndigheten, Polisregion Syd Utredare till bedrägerisektionen, Regional utredningsenhet
Som utredare på bedrägerisektionen kommer du att arbeta med brottsutredningar rörande ekonomisk brottslighet, såsom penningtvätt, bidragsbrott samt olika typer av bedrägeribrott. Arbetet som utredare innebär att du arbetar mot den organiserade brottsligheten och självständigt handlägger/utreder brottsutredningar under ledning av polisiär förundersökningsledare eller åklagare. Du håller förhör med målsägande, vittnen, misstänkta, frihetsberövade samt utför andra förekommande utredningsåtgärder. Du kommer ha kontakt med aktörer såväl internt so...
2023-02-01 2023-02-15
Järfälla kommun, Social hållbarhet Säkerhetssamordnare
.Som säkerhetssamordnare kommer du att arbeta med frågor inom det interna säkerhetsarbetet. Det är ett omväxlande arbete som går från det strategiska - ta fram statistik, skapa risk- och sårbarhetsanalyser och bereda beslutsunderlag, till det mer operativa utbilda, öva, informera, leda möten, samordna uppdrag och delta i samverkansnätverk. I rollen som säkerhetssamordnare förväntas du att kunna planera, utbilda, leda övningar och workshops. Det interna säkerhetsarbetet ska samordnas och struktureras, vilket betyder att du kommer vara med och b...
2023-02-01 2023-02-20
Ystads kommun Sommarjobba som badvakt vid Ystad Arena Bad och Nybrostrandsbadet
På Ystad Arena Bad är det tolv medarbetare som ingår i arbetslaget tillsammans med flera timanställda och en Badchef. Som badvakt arbetar du tillsammans med dina kollegor för att ge våra besökare en trygg och trivsamt besök. Du arbetar förebyggande i vattensäkerhetsarbetet och håller anläggningarna i fint skick. Du ser till att besökare och verksamma upplever god service och ett gott bemötande i våra anläggningar, bland annat genom hållbara, attraktiva livsmiljöer och förutsättningar. Du planerar med dina kollegor den dagliga rotationen kring b...
2023-02-01 2023-02-28
Polismyndigheten, Polisregion Nord Polis till underrättelseenheten i region Nord
Underrättelseenheten i region Nord ansvarar för underrättelseverksamheten i regionen. Vid enheten bedrivs operativ och strategisk underrättelseverksamhet i syfte att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet. Uppdraget innefattar i huvudsak att inhämta, bearbeta, analysera samt delge information som ska utgöra underlag för beslut om operativa åtgärder. Vi söker dig som är intresserad av en återanställning som polis och vill bidra med din kunskap och kompetens inom något av följande områden: Polis underrättelse Som underrättelsep...
2023-01-31 2023-02-24
Kriminalvården, Anstalten Kristianstad Säkerhetshandläggare Anstalten Kristianstad
Som säkerhetshandläggare är du underställd en kriminalvårdsinspektör och ingår i den lokala säkerhetsorganisationen. Arbetet omfattar både administrativa och operativa säkerhetsrelaterade frågor. Du kommer att ha en rådgivande funktion inom säkerhet gentemot ledningsgruppen och övriga arbetsgrupper samt delta i säkerhetsforum både internt och externt. Vi söker dig som har förmåga att tänka strategiskt och har ett brett perspektiv på omvärlden. Du kan växla mellan strategiska och operativa frågor och ser på sakers långsiktiga betydelse och vida...
2023-01-31 2023-02-21
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Utvecklingsledare säkerhet och krisberedskap - personsäkerhet
Nu söker vi i förvaltningen för funktionsstöd en utvecklingsledare säkerhet och krisberedskap med inriktning mot personsäkerhets- samt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Tjänsten är placerad i enheten Säkerhet och krisberedskap som i sin tur är placerad i avdelning Stab, Kommunikation och Säkerhet. Utöver säkerhetsfrågor så ansvarar avdelningen även för service, informations- och ärendehantering samt kommunikation. Enhetens arbete omfattar personsäkerhet, fysisk säkerhet samt krisberedskap där enheten ansvarar för strategisk plan...
2023-01-31 2023-02-14
Halmstads kommun, Halmstad City Airport Airport Officer till Halmstad City Airport - sommarjobb
Halmstad City Airport söker just nu incheckningspersonal som vill arbeta cirka 30 timmar i veckan under sommaren med start i mitten på juni. Introduktionen kommer påbörjas under maj, vilket innebär att du behöver vara tillgänglig för enstaka arbetspass redan då. Tjänsten innefattar samtliga förekommande arbetsuppgifter inom passagerarservice såsom check-in, gatearbete, hantering av förlorat/skadat bagage m.m. Det är ett roligt och varierande arbete! Att jobba som incheckningspersonal, så kallad "Airport officer", innebär att arbeta efter ett ...
2023-01-31 2023-02-19
Polismyndigheten, Polisregion Syd Jourförundersökningsledare till Växjö alternativt Kalmar
Som förundersökningsledare vid utredningsjouren arbetar du i en dygnet-runt- verksamhet. Du leder utredningsarbetet i akutskedet för den utredningsverksamhet som bedrivs vid utredningsjourssektionen. Det krävs ett nära samarbete med stationsbefälet i tjänst och du kan vid enstaka tillfällen behöva stötta stationsbefälen i verksamheten. Huvudsakliga arbetsuppgifter är att stödja den yttre personalen med förundersökningsledning samt förmanspröva frihetsberövade enligt rättegångsbalken. Du granskar och utgör polisområdets mottagare av de anmälnin...
2023-01-31 2023-02-14
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Projektsamordnare Säkerhet med inriktning mot övningsverksamhet
En arbetsvecka kan innehålla planering, genomförande och utvärdering av övningsinsatser i någon av grundskoleförvaltningens verksamheter, såväl ute på skola som till centrala stödavdelningar. Samtlig övningsverksamhet som du genomför har en koppling till Lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser. Det kan vara övningar kopplade till krishantering, krisledning på såväl central som lokal nivå, hot och våld eller utifrån specifika scenarier. Du kommer också ansvara för att bistå i övergripande analys...
2023-01-31 2023-02-14
Landskrona stad Operativ arbetsmiljösamordnare
Som operativ arbetsmiljösamordnare är du förvaltningens expert på arbetsmiljöfrågor. Du arbetar operativt kopplat till det systematiska arbetsmiljöarbetet för att tillsammans med våra chefer och ledare lägga grunden för en bra arbetsmiljö som förebygger arbetsskador, ohälsa och olycksfall i arbetet. Tjänsten som operativ arbetsmiljösamordnare är unik i sitt slag på vår förvaltning och du kommer utgöra vår spjutspets i arbetsmiljöfrågorna. På den centrala HR-avdelningen finns dock en HR-specialist med ansvar för arbetsmiljöfrågorna i staden oc...
2023-01-31 2023-02-19
Kriminalvården, Anstalten Tidaholm Kriminalvårdare till anstalten Tidaholm
Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Tydliga rutiner är en naturlig del av ditt dagliga arbete. Det är du som öppnar celldörren på morgonen och låser den på kvällen. Du följer klienten till arbete och utbildning, visiterar och övervakar rastgård och träningslokal. Du har även vardagskontakt med klienten för att veta hur de mår och du är en del av f...
2023-01-30 2023-02-19
Kriminalvården, A/H Region Syd Kriminalvårdare till anstalten Ringsjön, sommarvikariat
Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienter. Att arbeta på anstalt är omväxlande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering samt samta...
2023-01-30 2023-02-12
Kriminalvården, A/H Region Syd Kriminalvårdare till anstalten Ringsjön, sommarvikariat
Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienter. Att arbeta på anstalt är omväxlande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering samt samta...
2023-01-30 2023-02-12
Falkenbergs kommun, Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen Badbevakare/simlärare sommar 2023
Ditt arbete som badbevakare/simlärare kommer att vara omväxlande då alla förekommande verksamhetsuppgifter ingår och är av fysisk karaktär, såsom badbevakning, simundervisning, kassa/receptionsarbete och städning mm. Du ansvarar för badgästernas säkerhet och trivsel. På arbetsplatsen tillämpar vi roterande tjänstgöring vilket innebär att samtliga moment ingår. Tjänsten innebär även regelbunden kväll- och helgtjänstgöring.
2023-01-30 2023-03-31
1 2 3 4 5 6 7 >