Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Umeå Chefsstöd inriktning HR, verksamhetsområde Umeå
Inom verksamhetsområde Umeå finns två chefsstöd med olika inriktning. Nu söker vi dig som vill ta ansvar för inriktning HR. En stor del av ditt fokus kommer att vara på vår kompetensförsörjning. Kriminalvårdens nationella HR-avdelning ansvarar för operativt genomförande av rekryteringsprocesser, regionala funktionen Samordnad bemanning ansvarar för löpande vikariebehov medan lokala chefer har personal- och driftansvar inom verksamhetsområdet. Du kommer vara länken mellan chefer, bemanning och rekrytering. Du kommer också vara kontaktperson för ...
2024-04-18 2024-05-09
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen HR-specialist till äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen centrum
Vi söker nu en HR-specialist för en tillsvidaretjänst till äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen med placering på HR-avdelningen i stadsområde Centrum. HR-avdelningen inom hela förvaltningen består av 50 HR-specialister och koordinatorer som är uppdelade på fyra olika geografiska områden. I område Centrum kommer du arbeta i team tillsammans med 14 HR-specialister med placering på vårt kontor på Vågmästaregatan 1 E. Som HR-specialist arbetar du med generellt och fördjupat HR-arbete med fokus på ett nära stöd till chefer. Du arbetar med k...
2024-04-18 2024-05-05
Kriminalvården, Anstalten Kumla Handläggare med inriktning strategiskt HR-arbete, anstalten Kumla
Som handläggare inom detta område arbetar du både strategiskt och operativt med utveckling och uppföljning kring HR-frågor. Arbetet utgår ifrån gällande lagstiftning och är viktigt för att våra medarbetare ska ges goda förutsättningar att både utvecklas och trivas på arbetsplatsen. Du kommer att arbeta både brett och fördjupat i den lokala ledningens styr- och uppföljningsprocesser. Dina olika uppdrag består bland annat av att utveckla processer, metoder och verktyg samt på uppdrag av chef skapa tydliga och överskådliga rapporter och prognoser...
2024-04-16 2024-05-03
Kriminalvården, Region Öst Handläggare till regional samordnad bemanningsplanering, Västervik
Som personalplanerare kommer du att arbeta med både kort- och långsiktig planering av personal. Främst kommer du att planera personalen som tillhör anstalten Västervik men du förväntas även stötta kollegor som arbetar med regionens övriga verksamhetsområden. Du kommer att vara en del av teamet Samordnad Bemanning där majoriteten av arbetsgruppen är placerade på regionkontoret i Linköping. Din roll kommer dock att vara lokalt placerad på anstalten i Västervik men regelbundna resor till Linköping förväntas. Arbetet passar dig som är en naturlig ...
2024-04-16 2024-05-07
Motala kommun, Gemensam ledningsförvaltning Studentmedarbetare HR
Skulle du vilja omsätta dina nya kunskaper i ett riktigt jobb? Som studentmedarbetare hos oss på HR får du värdefull arbetslivserfarenhet samtidigt som vi får nytta av din kompetens. Du får en personlig handledare under tiden som studentmedarbetare och tillsammans upprättar vi en plan som utgår från dina förutsättningar och som inte hindrar dig i dina studier. Vi söker dig som ska eller har påbörjat ditt sista studieår på din HR-utbildning. Som studentmedarbetare erbjuds du en möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper till praktik samt få vä...
2024-04-15 2024-05-12
Bjuvs kommun, HR-avdelningen HR-partner
Som HR-partner har du ett operativt uppdrag som innebär att du stöttar, coachar och utmanar chefer. Utöver ditt operativa uppdrag arbetar du med något område på en mer strategisk nivå. Vad det exakt blir får du vara med att påverka, det finns kanske något som du tycker är extra spännande? När det gäller personalprocesser så vet du säkert att det ofta är något som behöver vändas och vridas på och det gör vi såklart tillsammans. I vår lilla grupp har vi väldigt olika erfarenheter och vi ser fram emot att höra om hur du kompletterar oss.
2024-04-15 2024-05-05
Enköpings kommun Kommunledningsförvaltningen HR-partner
Du ingår i HR-enheten som tillhör avdelningen HR och lön. Avdelningen finns centralt på kommunledningsförvaltningen som stödjer, leder och styr hela kommunkoncernen. Vårt uppdrag är att göra det enkelt för chefer och medarbetare att verka och utvecklas i vår kommun. Vi tror på gott samarbete där relationer och partnerskap är avgörande för att skapa ett attraktivt Enköping. Just nu håller vi på att bygga vår kommande arbetsplats, ett nytt fint kommunhus som andas hållbarhet. 2025 planerar vi för invigning och inflytt! Som HR-partner kommer du s...
2024-04-12 2024-04-28
Region Skåne, Koncernkontoret HR-strateg med fokus på datadriven HR-analys till Koncernkontoret i Malmö
Vi välkomnar en HR-strateg med fokus på datadriven HR-analys. I din roll utgör du ett kvalificerat stöd till HR, ur både ett regionalt helhetsperspektiv och ett HR-perspektiv i att genomföra analyser och förändringsarbeten. Du förväntas arbeta vidare med vårt pågående strategiarbete People Analytics. Tillsammans med kollegor arbetar du med struktur, proaktivitet och genomför insatser som bidrar till att regionens verksamheter blir mer datadrivna inom medarbetarperspektivet. Med din nyfikenhet håller du dig uppdaterad kring de senaste trenderna ...
2024-04-12 2024-04-26
Sundsvall Energi AB HR-strateg
Som HR-strateg kommer du att arbeta med olika typer av personalfrågor. Du kommer att ansvara för och arbeta dedikerat mot en organisationsenhet för vilken du tar helhetsansvaret för de arbetsrättsliga frågorna. Inom ditt ansvarsområde driver du självständigt alla förekommande arbetsrättsliga ärenden i dialog och samverkan med chefen. Genom coachande samtal och interna utbildningar delar du med dig av din kunskap och stöttar därigenom proaktivt organisationens chefer. En naturlig följd av detta är att du också utvecklar utbildningsmaterial tills...
2024-04-11 2024-05-02
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS HR-partner till Skånes universitetssjukhus
I rollen som HR-partner arbetar du med hela HR-områdets bredd, till exempel facklig samverkan, avtalsfrågor, arbetsvillkor, löneöversyn, arbetsmiljö, rehabilitering, kompetensförsörjning samt chefs- och ledarutveckling. Du har ett stort ansvar när det gäller att stötta cheferna i såväl vår fackliga samverkan, som i att följa Region Skånes och förvaltningsledningens riktlinjer och inriktningsbeslut. Detta gör du genom ett professionellt och tryggt bemötande då du med konsultativt förhållningssätt ger HR-partnerskap och coachning till samtliga ve...
2024-04-11 2024-04-25
Kriminalvården, Enheten för verksamhetsnära HR HR-expert arbetsgivarstöd
Som HR-expert i Kriminalvården kommer du att självständigt vägleda verksamhetens chefer inom frågor från hela HR-området med särskild inriktning mot arbetsrättsliga frågeställningar. Du kommer att arbeta med både långsiktigt och kortsiktigt kvalitetsstöd i individärenden och ärenden på gruppnivå. Du kommer även arbeta stöttande och utredande i personalärenden. I arbetsuppgifterna ingår även förhandling inom personalområdet inom bl.a. lönebildning, organisations- och individfrågor samt ett kontinuerligt arbete för att upprätthålla och tydliggö...
2024-04-10 2024-05-01
Torsås kommun, Kommunledningsförvaltningen HR-specialist
Som HR-specialist i Torsås kommun är ditt främsta uppdrag att ge stöd, service och utveckling inom hela HR-området till våra chefer. Du har en till två förvaltningar som du främst arbetar med samt ett antal kommunövergripande uppdrag som du deltar i/ansvarar för. Vårt arbetssätt bygger på delaktighet och samskapande då flera kommunövergripande projekt drivs partsgemensamt. De processer HR ger stöd, service och utveckling inom är främst bemanning, arbetsrätt, samverkan, kompetensutveckling, hälsa- och arbetsmiljö, lönesättning och organisation. ...
2024-04-05 2024-04-28
Statens institutionsstyrelse HR-generalist som vill göra skillnad
Arbetsbeskrivning Var med och hjälp till på vår förändringsresa. Rollen som HR-generalist är en nyinrättad tjänst inom våra institutioner runt om i Sverige. Det är ett led att förstärka myndighetens HR-kompetens och du blir en viktig del av SiS nya organisation. Som HR-generalist på institutionen stöttar du chefer och medarbetare för att skapa förutsättningar för att de fullt ut ska kunna göra det de är allra bäst på. I rollen arbetar du operativt, självständigt och brett med hela HR-området, vilket innefattar; rekrytering, systematiskt arbe...
2024-04-05 2024-04-26
Bromölla kommun, HR-enheten Modig HR- och förhandlingsstrateg sökes! Vågar du anta utmaningen?
Som HR- och förhandlingsstrateg kommer du ha en central och strategisk roll som ska bidra till vår fortsatta verksamhetsutveckling. Du kommer vara en viktig pusselbit i vår strävan efter att vi som arbetsgivare ska kunna vara en lärande organisation i framkant och där du bidrar till att stärka våra chefer i att kunna utöva ett lärande och hållbart ledarskap. Med HR-chefen kommer du även dela en operativ roll som stöd till vårt eget verksamhetsområde och våra kommunala bolag. Du kommer även ersätta HR-chefen vid dennes frånvaro. Som HR- och ...
2024-04-03 2024-04-25
Kriminalvården, Enheten för verksamhetsnära HR Rekryteringsspecialist, Verksamhetsnära HR Härnösand
Med anstalter, häkten, frivårdskontor och vår nationella transportenhet som uppdragsgivare kommer du främst att arbeta med volymrekrytering av kriminalvårdare men även med rekrytering av andra yrkesroller. Du arbetar mot alla våra verksamhetsområden där du är kontaktperson för ett eller två ställen och den som operativt håller ihop verksamhetsområdets rekryteringsprocesser. Du kommer att genomföra uppstartsmöten, publicera annonser, göra urval, planera och hålla intervjuer, hantera administration och allt som hör en rekryteringsprocess till. Du...
2024-04-02 2024-04-23
Östhammars kommun, HR HR-partner, Östhammar
I rollen som HR-partner kommer du att arbeta verksamhetsnära med ett eller flera kontor du blir partner till. Du arbetar brett med att stödja kontorens chefer inom samtliga HR-områden och ärendena varierar inom hela HR-spektrat; arbetsmiljöfrågor, rehabilitering, kompetensförsörjning, rekrytering, arbetsrätt, facklig samverkan, HR-controlling m.m. Det finns specialistkompetens inom samtliga områden inom teamet och vi hjälps åt och stöttar och bollar med varandra. I det verksamhetsnära arbetet ingår också att delta i ledningsgruppen för de kon...
2024-03-26 2024-04-22