Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Kronoberg Enhetschef till HR-avdelningen
2022-11-25 2022-12-21
Halmstads kommun, HR Service Områdeschef
Är du en relationsskapande, tillitsskapande och utvecklande person som vill ta klivet att bli chef och leda en engagerad grupp med nyckelkompetenser inom utbildning, support- och informationsfrågor? Eller är du redan chef och har redan nämnda egenskaper och vill fortsätta utvecklas som ledare hos oss? Oavsett din bakgrund så ges du här möjlighet att göra det i Halmstads kommuns mest progressiva förvaltning. Välkommen med din ansökan! Som Områdeschef för område Utbildning leder du sex engagerade och drivna medarbetare som jobbar med utbildnin...
2022-11-22 2022-12-07
Västerås stad, Stadsledningskontoret HR-chef till Stadsledningskontoret på Västerås stad
Med ditt driv och engagemang för HR-frågor bidrar du till stadens och förvaltningens verksamhetsutveckling genom att stötta chefer i frågor inom kompetensförsörjning, arbetsrätt, systematiskt arbetsmiljöarbete och ledarutveckling. I uppdraget är du ett konsultativt stöd till ett trettiotal chefer. Rollen innebär operativt och strategiskt arbete inom alla HR-områden vilket gör att du behöver trivas med den variation och komplexitet som det innebär. Du driver olika utvecklings- och förändringsarbeten inom HR och din förmåga att initiera, genomför...
2022-11-18 2022-12-04
Katrineholms kommun, Kommunledningsförvaltning Personalchef till Katrineholms kommun
I rollen som personalchef har du ett helhetsansvar att leda och verka för utveckling av, höja effektiviteten i och skapa enhetlighet i arbetsgivarpolitiska frågor. Du ska, utifrån våra HR-processer och verksamheters behov, planera, prioritera, genomföra och följa upp kommunens HR-aktiviteter på såväl strategisk som operativ nivå. Du förväntas driva det fortsatta arbetet med utveckling av bland annat ledarskap och kultur och bidra till att Katrineholms kommun fortsätter vara en attraktiv organisation och arbetsgivare. I din roll är du ansvarig ö...
2022-11-17 2022-12-08
Kriminalvårdens servicecenter Gruppchef inom schema och verksamhetsstöd
Som gruppchef kommer du att leda dina 12 medarbetare och tillsammans har ni ansvaret för att stödja lokal verksamhet utifrån de uppdrag vi har samt övriga avdelningar på huvudkontoret men du kommer också arbeta nära gruppchefen för gruppen för support och utbildning då vi arbetar mycket mellan grupperna inom sektionen och där ni kommer ha gemensamma uppdrag. Gruppen som du kommer att ansvara för arbetar med att ta fram statistik i form av rapporter inklusive analys till lokal, regional och nationell nivå, stöd vid uppbyggnad av scheman samt kva...
2022-11-16 2022-12-07
Karlskoga kommun, KS Ledningskontor HR chef
HR-chefen har ett övergripande ansvar för bland annat chefs- och ledarskapsfrågor, personalärenden, hållbart arbetsliv, kompetensförsörjning, rehabilitering och facklig samverkan inom kommunen. Du fungerar som ett stöd till kommunens chefer och den politiska ledningen och har kunskapen, erfarenheten och viljan att driva ett strategiskt och framåtsyftande HR-arbete i kommunen. Du är även en skicklig förhandlare med god arbetsrättslig kompetens och det faller sig naturligt för dig att samverka med kommuner, myndigheter och andra intressenter/leve...
2022-11-08 2022-11-28
Höörs kommun, Kommunledningskansli HR- & kommunikationschef till Höörs kommun
I din roll som HR- och Kommunikationschef har du övergripande ansvar för att utveckla och driva personal- och kommunikationsarbetet i Höörs kommun. Du ger stöd till tjänstemannaledning i strategiska utvecklingsfrågor. Du har ett nära samarbete med kommundirektören och ingår i centrala ledningsgruppen. HR- och Kommunikationschefen ansvarar för personal, verksamhetskvalitet och budget för personalenheten, kommunikationsenheten och medborgarcenter. Med uppdraget i fokus säkerställer du att roller och leverans blir ännu tydligare. Du leder, samor...
2022-09-30 2023-01-31