Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb inom pedagogiskt arbete

Oavsett vad som händer i Sverige och vilka politiska beslut som fattas kommer det alltid finnas pedagogiska arbeten. Här hittar du dem – från norr till söder. Barn behöver omvårdnad och utbildning från, säg, tvåårsåldern tills de blir vuxna, och har du en pedagogisk utbildning brukar det finnas jobb att välja mellan var du än bor.


Titta runt bland alla lediga jobb inom pedagogiskt arbete. Vi listar allt från förskollärare, grundskollärare och gymnasielärare till fritidspedagoger och andra pedagoger med specialkompetens. Klicka i var du kan tänkas ta ett ledigt arbete, markera vilken anställningsform du är ute efter och se vilka erbjudanden som finns för just dig.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kristianstad kommun, Gy/Vux Gymnasielärare i matematik samt ytterligare ämne, Christian 4:s Gymnasium
I arbetet ingår undervisning utifrån gymnasiets läroplan som stimulerar elever till lärande och eget ansvar. Du skapar förtroendefulla relationer till elever och övriga samarbetspartners som genomsyras av positiva förväntningar. I rollen som ledare skapar du en trygg och utvecklande lärmiljö, planerar din väl samt bidrar till en god arbetsmiljö. Du använder dig av ungdomars vardag och kultur, alternativa läroverktyg, aktuell forskning samt vetenskaplig grund när du planerar och individanpassar din undervisning. Du reflekterar enskilt och tills...
2021-10-08 2021-10-22
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Fjärdhundra förskola
Som förskollärare ansvarar du för att leda, planera, dokumentera och utvärdera verksamheten tillsammans med arbetslaget. Du utvecklar och utformar den pedagogiska verksamheten med dina kollegor så att alla barn kan utveckla sitt allra bästa jag. Du har även ett övergripande ansvar för att utveckla förskolans arbete mot satta mål och styrdokument. Du arbetar tillsammans med övriga i arbetslaget för att skapa en trygg, rolig och lärorik miljö för barnen. Vi utgår ifrån varje barns förmåga att utvecklas där du stärker barnet genom att lyssna, stö...
2021-10-21 2021-11-09
Helsingborgs stad Förskollärare på Dalhems förskola
Om arbetsplatsen Vill du vara med och skapa förutsättningar för barnens framtid? På Dalhems förskola ser vi förskolan som en startsträcka på resten av barnets liv. När barnet lämnar oss har hen med sig sina drömmar, sin nyfikenhet, en framtidstro och viljan att lära mer. Dalhems förskola består av tre förskolebyggnader som är belägna i varandras omedelbara närhet. Förskolan ligger i ett av Helsingborgs mest natursköna områden och i direkt närhet till områdets grundskola. På vårt område kan barnen börja som ettåringar, fortsätta i förskolekl...
2021-10-21 2021-11-07
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 6 Lärare i F-3 till Iggesunds skola
Arbeta som lärare i F-3 samt i övrigt utföra de arbetsuppgifter som ingår i läraruppdraget. Samarbete, elevfokus och relationsbyggande är viktiga ledord.
2021-10-21 2021-11-08
Hudiksvalls kommun Grundskoleenhet 6 Lärare i Hemkunskap till Iggesunds skola
Undervisa Hemkunskap i Åk 6-9, samt i övrigt utföra de arbetsuppgifter som ingår i läraruppdraget. Samarbete, elevfokus och relationsbyggande är viktiga ledord.
2021-10-21 2021-11-08
Gullspångs kommun Barn-, utbildning och kultur speciallärare
Du kommer att arbeta som speciallärare på Gullstensskolan yngre, i klasserna F-6. Du kommer att undervisa, kartlägga samt arbeta för inkludering i elevernas klasstillhörigheter. I ditt arbete kommer du att ha ett nära och tätt samarbete med övrig personal på skolan. Tjänsten ger dig stora möjligheter att påverka innehåll och tillsammans med dina kollegor vara med att arbeta för att utveckla elevstödet på Gullstensskolan yngre. Få uppdrag kan vara viktigare!
2021-10-21 2021-11-07
Gullspångs kommun Barn-, utbildning och kultur Sveriges viktigaste vikarier
Som timvikarie kommer ingen dag att vara den andra lik då arbetet innebär att du går in som vikarie vid sjukdom och ledighet inom alla ämnen, från förskola upp till nionde klass.
2021-10-21 2021-12-31
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Specialpedagog till Storkens förskola
Vi söker en specialpedagog som tillsammans med oss kan arbeta med att stödja barn med särskilda behov samt främja vårt arbete kring barns språkutveckling. Arbetet innebär både att arbeta självständigt samt tillsammans med arbetslag, med delar eller hela barngrupper. God samarbetsförmåga krävs. I arbetet ingår bla observationer, dokumentation, handledning, föräldrakontakt samt samarbete med bla BES, socialtjänst och habilitering.
2021-10-21 2021-11-12
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare fritidshem grundsärskola åk 1-3
Du kommer arbeta tillsammans med kollegor kring elever inom grundsärskolan åk 1-3 med inriktning träningsskola. Du främjar ett förhållningssätt där du bidrar till att skapa meningsfullt lärande genom fritidsaktiviteter för elever i grundsärskolan. Att samarbeta med andra är för dig en självklarhet. Du kommer gärna med idéer och förslag som kan bidra till skolutveckling. Under en arbetsdag har du ett nära samarbete med andra berörda pedagoger kring eleven för att skapa ett helhetsperspektiv på elevens skolgång. I din roll är du med och utforma...
2021-10-21 2021-11-14
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Grundskolelärare Ma/No till Matfors skola
Tjänsten omfattar undervisning på högstadiet, huvudsakligen ämnena matematik och fysik. Dina arbetsuppgifter: Undervisning årskurs 7-9. (I tjänsten ingår för- och efterarbete, dokumentation, förekommande föräldrakontakter och i övrigt förekommande arbetsuppgifter i yrket). Du utgår från elevens individuella behov i planering och genomförande av undervisning för att ge varje elev bästa möjliga inlärningssituation. Mentorskap är en del av din tjänst. Som pedagog arbetar du för att stärka elevens självkänsla socialt och emotionellt. Du är insat...
2021-10-21 2021-11-11
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem till Matfors skolan
I ditt uppdrag som pedagog i fritidshemmet bidrar du till en helhetssyn för barnet och elevens vardag där fritidshemmet kompletterar skolans undervisning, vidare skapar du en meningsfull fritid för barnen där du tar tillvara deras fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom t.ex. lek, rörelse, och skapande verksamhet. Som pedagog i fritidshemmet utgår du från en trygg värdegrund med elevinflytande i fokus. Du ser relationer till barn och elever som en nyckel för ett lyckat och lustfyllt lärande och samarbete med kollegor som framg...
2021-10-21 2021-11-11
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förstelärare åk. 7-9 till Matfors skola
Som förstelärare kommer du tillsammans med skolans andra förstelärare att ha ett stort ansvar för skolans utvecklingsarbete. Tjänsten omfattar undervisning på högstadiet i svenska och samhällsorienterande ämnen. Ditt huvuduppdrag är att planera, genomföra och följa upp din undervisning utifrån skolans styrdokument. Mentorskap är också en viktig del av uppdraget. Tillsammans med ditt team och dina ämneskollegor utvecklar du den pedagogiska verksamheten utifrån elevens bästa på individ-, grupp- och organisationsnivå. Uppdraget som förstelärare...
2021-10-21 2021-11-11
Luleå kommun, Buf Verksamhet F-6 Lärare i åk 1-3 till Montessoriskolan
Du kommer att undervisa elever i årskurs 1-3 tillsammans med i övrigt utbildade och legitimerade lärare. Hos oss kommer du att arbeta i ett tryggt arbetslag där det läggs stor vikt vid det kollegiala lärandet och samarbete. Vi tillämpar flerlärarsystem, vilket innebär ett mycket nära samarbete kring elevernas utveckling och lärande och du står inte själv med eleverna. På skolan finns även speciallärare, specialpedagoger, kurator och skolsköterska.
2021-10-21 2021-11-21
Luleå kommun, Buf Verksamhet Förskola Förskollärare till Vintergatans förskola
Du ska självständigt och tillsammans med kollegor utveckla förskolans lärmiljöer, material och utbildning utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska även vara väl förtrogen med att reflektera över ditt eget arbete och tillsammans med kollegor i både det egna arbetslaget och på hela förskolan.
2021-10-21 2021-11-07
Landskrona stad, Vuxenutbildning Lärare i matematik på gymnasial och grundläggande nivå.
Vuxenutbildningen i Landskrona söker lärare i matematik. Arbetsuppgifterna består i att planera samt genomföra lektioner kopplade till närlärandekurser och distanskurser på grundläggande och gymnasial nivå. Stort fokus ligger på att undervisa samt handleda elever att lyckas med sina studier. Du kommer att arbeta i ett team tillsammans med två andra lärare och du kommer ansvara för bedömning och betygsättning inom de kurser där du är ansvarig.
2021-10-21 2021-11-19
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Förskollärare
Du skapar en pedagogisk miljö som utmanar och stimulerar barns utveckling och lärande, samt erbjuder barnen en trygg omsorg och lärandemiljö tillsammans med kollegerna på avdelningen och förskolan. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje barns förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens mål. Arbetet organiseras utifrån ett helhetsperspektiv som bygger på kartläggning och dokumentation av det enskilda barnets behov i kombination med hela förskolans kvalité. Du är en tydlig kommunikativ och entusiasm...
2021-10-21 2021-11-08
Båstads Kommun, Förslövs skola F-6 Lärare F-3 till Förslövs skola
Är du utbildad lärare eller förskollärare och söker nya utmaningar? Ta chansen att bli en del av den härliga gemenskapen på Förslövs skola! Ditt uppdrag blir att, i nära samarbete med kollega, skapa bästa möjliga förutsättningar till lärande för elever i åk 2. Vår ambition är att som lärare i F-3 kunna röra sig mellan förskoleklass upp till åk tre för att skapa en så bra grund för lärande som möjligt.
2021-10-21 2021-11-14
Sjöbo kommun, Emanuelskolan Lärare åk 3-6, bild och idrott
Emanuelskolan är en F-6 skola som ligger i centrala Sjöbo. Skolan har cirka 400 elever fördelade på låg- och mellanstadie. Emanuelskolan arbetar utifrån visionen "Med ramar och kramar utvecklar varje elev kunskaper för att skapa sin bästa framtid!" I strävan mot visionen arbetar hela skolan med PBS, positivt beteendestöd, för att ge eleverna förutsättningar att lyckas varje dag. Under läsåret 21/22 kommer all personal på skolan också arbeta med att bibehålla god trygghet och studiero samt att utveckla arbetet med betyg och bedömning. Som lär...
2021-10-21 2021-11-07
Göteborgs Stad , Förskoleförvaltningen Förskollärare till Trondheimsgatans förskola
Nu söker vi en förskollärare på tillsvidare till härliga Trondheimsgatans förskola. För tillfället ligger Trondheimsgatans förskola på Oslogatan, till dess att vi får en ny förskola januari 2023. Vill du vara med på denna spännande resa och utvecklas tillsammans med oss? Sök i så fall denna tjänst. Då är det förmodligen just dig vi söker. På förskolan arbetar vi med hållbar utveckling. Förskolan har en egen kock och vi äter vegetarisk mat minst 2 gånger i veckan. Att arbeta som förskollärare hos oss på Trondheimsgatan i Eriksberg innebä...
2021-10-21 2021-11-04
Hudiksvalls kommun Förskoleenhet 3 Förskollärare till Kålhagens förskola
Förskollärarens uppdrag följer läroplanen för förskolan. Förskolläraren skall ansvara över att planera, dokumentera, följa upp och utveckla förskolan samt säkerställa innehåller utifrån förskolans läroplan. Ansvarar över varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs upp och analyseras.
2021-10-21 2021-11-07
Skurups kommun, Prästamosseskolan Prästamosseskolan söker elevassistent
Vi söker resurslärare alt. elevassistenter med stort intresse av att stödja och utveckla undervisningssituationen för några av våra elever samt ge stöd på gruppnivå i olika situationer under skoldagen. I uppdraget som resurslärare/elevassistent ska du planera, genomföra och utvärdera ditt arbete tillsammans med lärare, specialpedagog och annan elevhälsopersonal samt med vårdnadshavare. Arbetet kan omfatta stöd såväl individuellt som inom ramen för klassens verksamhet under lektioner och raster i syfte att skapa förutsättningar för lärande och s...
2021-10-21 2021-11-04
Degerfors kommun Fritidspedagog till fritidshem och skola
Vi söker dig som vill arbeta i verksamhet som strävar efter att ge våra elever mod och förmåga att följa sina drömmar. Som fritidspedagog på Bruksskolan ingår du under skoldagen i ett team med två lärare och en kollega från fritids och samverkar med klassen. Under fritidstid leder du aktiviteter utifrån läroplanen för att skapa aktiva elever under hela deras dag på skolan. I rollen kommer du driva frågor kring utvecklingen av fritidshemmet mot läroplanen och dess olika områden tillsammans med dina kollegor.
2021-10-21 2021-12-11
Ale kommun, Ale gymnasium Specialpedagog till Ale gymnasium
Ditt uppdrag som specialpedagog är att tillsammans med skolans pedagoger och elevhälsoteam skapa goda lärmiljöer utifrån elevernas variationer och förutsättningar samt arbeta för att främja elevers närvaro och måluppfyllelse. Du arbetar över hela skolan på individ-, grupp- och organisationsnivå. I dialog med pedagoger, diskuterar du arbetssätt/metoder och stöd samt ger handledning. Du har kunskap om neuropsykiatriska funktionsvariationer, lågaffektivt bemötande samt arbetsmiljöns betydelse för lärandet. Du genomför pedagogiska utredningar och ...
2021-10-21 2021-11-10
Tierps kommun, Rektorsområde 3 Förskollärare till grundsärskolan
Pedagogiskt arbete i grundsärskola/träningsskola, där du undervisar/stödjer elever med intellektuell funktionsnedsättning samt ev. andra funktionsnedsättningar, (t.ex. rörelsehinder, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autismspektrumtillstånd, ADHD, etc. ). Du arbetar i team med övriga kollegor i klassen (speciallärare, elevassistenter) och ni arbetar mot verksamhetens uppsatta mål, vilka utgår från våra styrdokument. Du arbetar även i grundsärskolans fritidsverksamhet där du tillsammans med övriga pedagoger har ett pedagogiskt ansv...
2021-10-21 2021-11-30
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Förstelärare till Frölundaskolan Bräcke
Frölundaskolan Bräcke är en grund- och grundsärskola för elever i behov av lärare med särskild kompetens. Undervisning erbjuds från årskurs 1 till årskurs 9 och anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Frölundaskolan Bräcke ligger centralt i ett grönområde, nära allmänna kommunikationer och i närheten av Ruddalens naturområde. Den nya skolledningen på Frölundaskolan Bräcke har påbörjat en förändringsresa där höga förväntningar och arbetsglädje står i centrum. Kommunikation är en förutsättning för lärande och delaktighet. På skola...
2021-10-21 2021-11-21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >