Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb inom pedagogiskt arbete

Oavsett vad som händer i Sverige och vilka politiska beslut som fattas kommer det alltid finnas pedagogiska arbeten. Här hittar du dem – från norr till söder. Barn behöver omvårdnad och utbildning från, säg, tvåårsåldern tills de blir vuxna, och har du en pedagogisk utbildning brukar det finnas jobb att välja mellan var du än bor.


Titta runt bland alla lediga jobb inom pedagogiskt arbete. Vi listar allt från förskollärare, grundskollärare och gymnasielärare till fritidspedagoger och andra pedagoger med specialkompetens. Klicka i var du kan tänkas ta ett ledigt arbete, markera vilken anställningsform du är ute efter och se vilka erbjudanden som finns för just dig.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Tingsryds kommun, Bildningsförvaltningen Tingsryds kommun söker Specialpedagog
Det händer mycket spännande och utvecklande hos oss på Bildningsförvaltningen i allmänhet och hos oss på Barn- och Elevhälsan i synnerhet. Vill du vara med? I Tingsryds kommun bemannar den centrala Barn- och Elevhälsans personal de lokala barn- och elevhälsateamen, du ingår därmed dels i den centrala Barn- och Elevhälsan samt även i det lokala Barn- och Elevhälsoteamet på skolan. Som specialpedagog har du ett viktigt, varierande och stimulerande uppdrag! I ett nära samarbete med rektor och övriga medarbetare i den lokala barn- och elevhälsan ...
2023-05-24 2023-06-11
Kalmar kommun, Trekantenskolan Lärare åk F-3 Trekantenskolan
Du kommer ansvara för undervisning i en klass på lågstadiet. Du delar på mentorsuppdraget tillsammans med en kollega och i klassen arbetar även en lärare i fritidshem. Du ansvarar för att planera, genomföra och följa upp din undervisning utifrån gällande styrdokument samt vara en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Du kommer ingå i ett väl fungerande arbetslag med hög trivsel samt vara en del i ett engagerat och glatt kollegium.
2023-06-09 2023-06-18
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Resurspedagog Fagernäs skola
Som resurspedagog arbetar du som stöd till undervisande lärare i klass. Uppdraget handlar bland annat om att stödja elevernas sociala och allmänna utveckling, utvidga och fördjupa elevernas kunskaper och erfarenheter. I rollen som resurspedagog samverkar du med klasslärare och fritidspedagoger.
2023-06-09 2023-06-23
Lapplands kommunalförbund, Lapplands Gymnasium Kiruna Gymnasielärare Matematik
Undervisning i Matematik inom Gymnasieskolans Nationella program, studieförberedande-och yrkesprogram. Även undervisning i form av blockstöd. Delat mentorskap.
2023-06-09 2023-06-23
Malmö stad Grundlärare åk 7-9 i Ma/No till Rådmansvångens skola
Arbetsuppgifter Vi söker nu en driven, engagerade MaNOTk lärare till vår helt nybyggda skola! Var med och återuppliva gamla Pildammskolan och flytta in i magiska NO lokaler på fjärde våningen med utsikt över Johanneskyrkan! Vi flyttar in i augusti och du får vara med från start när vi flyttar in!  Du samarbetar med övrig personal för att skapa en god och tillgänglig lärmiljö för alla elever. Vi tror mycket på samarbete och att arbeta kollaborativt där vi lär och utvecklas tillsammans för verksamhetens bästa. Vi på Västra RO och Rådmansvångens s...
2023-06-09 2023-06-13
Burlövs kommun, Svanetorp- och Södervångskolan Grundskollärare F-3 till Södervångskolan
Nu söker vi en positiv, engagerad lärare som vill vara med och driva vår pedagogiska utveckling framåt och som ser möjligheter även när något är svårt. I vårt utvecklingsarbete fokuserar vi på elevaktiva och formativa arbetssätt, samt på reflekterande lärande. Vi tror att du har lätt att skapa relationer med andra och att du gillar att arbeta tillsammans i team och att inspirera och bli inspirerad av dina kollegor i arbetslaget. Du tycker om att arbeta nära eleverna och att stimulera elevernas nyfikenhet och utveckling mot trygga, ansvarskänna...
2023-06-09 2023-06-30
Kristinehamns kommun Lärare/speciallärare F-6
Undervisning i samtliga ämnen klas 3-4. Du ska tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget ta ansvar för att verksamheten utvecklas så att varje elev ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Vi vill att du ser vikten av ett kollegialt lärande och att utvecklas tillsammans med dina kollegor. Vi ser också den pedagogiska dokumentationen som en självklar del i vårt systematiska kvalitetsarbete och vår verksamhetsutveckling.
2023-06-09 2023-07-16
Kristianstad kommun, Gy/Vux Speciallärare alt. specialpedagog Österänggymnasiet
I tjänsten ingår att arbeta med fördjupade kunskaper kring läs-, skriv- och språkutveckling eller matematikutveckling med fokus på individnivå genom att använda specialpedagogiska metoder för att planera, förbereda och bedriva undervisning och stötta eleven utifrån dennes specifika svårighet. Du kommer att arbeta nära rektor för att kunna bidra med kunskap kring utveckling av skolmiljön som gynnar utvecklingen på individ-, grupp- och organisationsnivå. Du genomför och dokumenterar kartläggningar, utredningar och olika former av pedagogiska tes...
2023-06-09 2023-06-21
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Lärare till Kumlaby skola åk 4
Tillsammans med kollegor, arbetslag och skolledning arbetar vi för att varje elev ska utvecklas så långt som möjligt. Som lärare i åk 1-6 arbetar du i ett nära samarbete med skolans övriga professioner inom elevhälsan samt rektor. I samarbete med övriga kollegor och elevhälsan arbetar ni för en god lärmiljö för eleverna. På skolan har vi ett utvecklingsarbete som drivs av våra förstelärare, på kommunnivå har vi nätverk med lärare från övriga skolor ungefär tre gånger per termin. I uppdraget ingår även mentorskap. Samarbete, professionalitet ...
2023-06-09 2023-06-25
Bodens kommun, Utbildning - Rektor Specialpedagog till Brönjaskolan
Vi söker Dig som vill arbeta som specialpedagog hos oss. Som specialpedagog arbetar du framför allt med att skapa förutsättningar för delaktighet, tillgänglighet och inkludering till våra elever. Du identifierar vilka insatser som ska sättas in, och arbetar förebyggande för att identifiera och undanröja hinder i elevernas olika lärmiljöer. Du samarbetar med all personal på skolan för att hålla dem uppdaterade om utvecklingen och åtgärder som kan behöva sättas in. Du arbetar i team tillsammans med Brönjaskolans skollogoped. I nära samarbete me...
2023-06-09 2023-06-23
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Gymnasielärare i Engelska, Kramfors kommun
Nu söker vi dig som är en engagerad och aktiv lärare till gymnasiet Ådalsskolan. Vi ser att du är någon som är med och tar kompassriktningen för vårt arbete med eleverna mot högre måluppfyllelse. Din uppgift är att planera, genomföra, följa upp och bedöma elevernas lärande utifrån gällande styrdokument. Du arbetar för att skapa en så tillgänglig skolsituation som möjligt genom att anpassa lärmiljön för eleven i samverkan med övrig personal. Du jobbar mot att alla elever ska utvecklas mot målen, trivs, känner sig trygg och har arbetsro. Du har ...
2023-06-09 2023-06-23
Landskrona stad, Emiliaskolan Grundlärare fritidshem
Vi söker nu fritidspedagog som vill vara med och fortsätta utveckla och driva vårt fritidshem i rätt riktning tillsammans med engagerade kollegor. Hos oss ger vi eleverna förutsättningar att växa, utmanas och lyckas genom en planerad verksamhet utifrån elevernas behov, intresse och erfarenheter. Vi samverkar med skola för en röd tråd över hela dagen. Genom sunda och hållbara relationer lägger vi grunden för lärandet och skapar en meningsfull fritid för våra elever. Emiliaskolan ligger i natursköna Häljarp med fantastiska möjligheter som rörel...
2023-06-09 2023-06-22
Halmstads kommun, Skolområde D Grundskollärare till Klaraskolan i särskild undervisningsgrupp åk 7-9
Vi söker en lärare i åk7-9 i ämnena Eng och ett eller flera ämnen riktad mot Särskild undervisningsgrupp(SUND). Tjänsten innebär att planera, genomföra och följa upp undervisningen i SUND i ett mer elevnära perspektiv. Det innebär också att stor vikt läggs vid din strukturella kapacitet, din förmåga att anpassa undervisningen samt förmågan att ta ett helhetsansvar tillsammans med de övriga pedagogerna i SUND. Du behöver vara spindeln i nätet, passar detta in på dig? Sök! Som lärare är du med och utvecklar skolans pedagogiska verksamhet. Du är...
2023-06-09 2023-06-19
Eskilstuna kommun, Grundskola Hällby skola söker mellanstadielärare
I rollen som lärare i årkurs 5 hos oss ansvarar du för planering, undervisning, uppföljning och utvärdering av dina elevers framsteg enligt LGR22. Som lärare hos oss är du också mentor för din klass. Du differentierar din undervisning för att väcka engagemang och möta alla elevers olika behov och inlärningsstilar. Du tillhör ett arbetslag som arbetar aktivt med att utveckla och hjälpa elever i deras kunskapsutveckling och lärande. Du har även ett samarbete med andra arbetslag, vilket innebär att du har ett starkt nätverk kring dig där du har m...
2023-06-09 2023-06-21
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Resurs med skolvärdsuppdrag till Gudmundråskolan Kramfors kommun
Vi söker resursassistent till Gudmundråskolan. Syftet är att ge elever stöd under skoldagen i och utanför undervisningssituationer för att stötta elever att nå sina individuella mål. Det kan vara både på grupp- och individnivå. Du ska med din kompetens verka för en välskött enhet i ett tillsammansarbete på skolan. Ingå i arbetslag och ska uppmuntra eleven att ta vara på de möjligheter som visar sig och hjälpa eleven att komma över det som hindrar, så att hen lyckas med sitt skolarbete och känner sig nöjd med sina framtidsval. Genom att tillsam...
2023-06-09 2023-06-30
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Lärare i textilslöjd till Bergumsskolan & Gunnilseskolan
Skolområde 1 i Nordost innefattar tre skolor, Bergumsskolan F-9, Gunnilseskolan F-6 och Björsaredsskolan F-3 som ligger i natursköna Bergum-Gunnilse med goda kommunikationer med buss direkt ifrån Heden/svingeln. I skolområdet går sammanlagt ca 1100 elever och drygt 130 personal arbetar på våra skolor, inkluderat personal i matsal och lokalvård. Skolområdet arbetar aktivt med att utveckla ett gott samarbete mellan skolorna. Vi har gemensamma studiedagar och utvecklingsdagar i skolområdet för att öka likvärdigheten på våra skolor. Skolorna främja...
2023-06-09 2023-06-23
Eskilstuna kommun, Grundskola Grundskollärare till Skjulsta resurscenter 2
Som lärare har du huvudansvar för planering och undervisning i främst engelska, samtidigt som du även stödjer dina kollegor med undervisning i andra ämnen. Har du behörighet eller erfarenhet av att undervisa i hem- och konsumentkunskap kan det också bli aktuellt med undervisning i detta ämne. Du ansvarar för planering av undervisning, genomförande och bedömning i dina undervisande ämnen. Arbetslaget gör tillsammans noggranna observationer och analyser av lärsituationer samt beteenden för att forma anpassningar och möta elevens individuella beh...
2023-06-09 2023-06-21
Lidingö Stad, Grundskola​ Idrottslärare till Källängens skola
Som lärare hos oss undervisar du våra studiemotiverade elever i ett stimulerande klimat. Ditt uppdrag som lärare är att ge den ledning och stimulans som eleverna behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling, utifrån deras egna förutsättningar. Vi jobbar bland annat i skolplattformen SchoolSoft, Google workspace for education och Classroom. I tjänsten ingår undervisning i årskurs 4-9 samt mentorskap för en klass tillsammans med en kollega. I vår skola arbetar du tillsammans med kunniga, erfarna och trevliga kollegor i en välfungerande v...
2023-06-09 2023-06-25
Lidingö Stad, Grundskola​ Lågstadielärare till Högsätra skola
På Högsätra skola har vi ett varierat elevunderlag vilket skapar en härlig heterogen miljö. Vi ser därför att det är viktigt att du har ett inkluderande arbetssätt och anpassar undervisningen till de elever som finns i klassrummet. Du kommer att vara en av två mentorer i en årskurs och beroende på din behörighet kommer du att ansvara för undervisningen i 2-3 ämnen. Du tillhör ett arbetslag, där ni tar ett gemensamt ansvar för elevernas utveckling och samarbetar runt bl.a. undervisningsutveckling, gemensamma aktiviteter och ett enhetligt förhå...
2023-06-09 2023-06-25
Helsingborgs stad Lärare i Ekonomiska ämnen till Nicolaiskolan
Om arbetsplatsen Nicolaiskolan är en gymnasieskola som präglas av nytänkande och goda traditioner. Vi har ett gediget Ekonomiprogram tillsammans med ett rikt Estetiskt program där alla inriktningar är företrädda. Nicolaiskolan har även både Samhällsprogrammet och Ekonomiprogrammet med undervisning på engelska. Vidare är det väletablerade Hantverksprogrammet mot frisör, stylist, barberare och textil design en viktig del av vår skolas verksamhet. Introduktionsprogrammet och vår anpassade gymnasieskola är andra viktiga ben i vår verksamhet. Tillsa...
2023-06-09 2023-07-10
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare åk F-3 till Sundsvalls Montessoriskola
Du kommer undervisa i samtliga ämnen förutom de praktiska/estetiska ämnena. Du utgår från elevens individuella behov i planering och genomförande av undervisning för att ge varje elev bästa möjliga inlärningssituation. Du kommer ingå i ett arbetslag F-3 där du deltar i arbetet med bland annat temaplanering och kvalitetsarbete med Montessoripedagogiken som grund.
2023-06-09 2023-06-28
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i fritidshem/tidigarelärare till Norra skolan
Som lärare hos oss kommer du att ingå i ett arbetslag med härliga kompetenta kollegor, så därför söker vi nu dig som vill arbeta och delta i den goda lagandan som råder. Som lärare i fritidshem eller fritidspedagog hos oss: * Är du ansvarig för att undervisningen utformas i överensstämmelse med skollag, läroplan och andra nationella och kommunala styrdokument. * Verkar du för en helhetssyn på undervisningen under elevens hela dag i vår verksamhet där lärande, utveckling och omsorg ingår. * Följer du kontinuerligt upp elevernas och elevgruppens...
2023-06-09 2023-06-16
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i svenska
Vi på Hjortsjöskolan 7-9 söker lärare för undervisning i svenska samt mentorskap i en klass. På skolan arbetar lärare, fritidsledare samt övrig personal i nära samverkan. Du som söker ska vara en pedagog som har elevens intresse i fokus och arbetar för att skapa en motiverande och lärande pedagogisk verksamhet. Du kommer att ingå i ämnesteam samt årskursarbetslag och samverka med kollegor i planering och bedömning. Vi arbetar mycket med sambedömning och i kommunen arbetar vi med ÄDK (ämnesdidaktiskt kollegium). Vi arbetar för att alla barn ska ...
2023-06-09 2023-06-22
Bromölla kommun, Grundskola Lärare med inriktning fritidshem
Vi söker lärare med inriktning fritidshem som vill vara med och forma samt utveckla vårt fritidshem. Alvikenskolan är en F-6 skola med cirka 410 elever och fem fritidshemsavdelningar. Ditt uppdrag bygger på att du kan skapa goda förutsättningar för elevens lärande i samarbete med andra pedagoger på skolan. Du kommer att ha ett nära samarbete med skolans pedagoger och arbetslaget på fritidshemmet. Vi tror på det kollegiala lärandet.
2023-06-09 2023-06-21
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Lärare i slöjd åk 3-9 och annat ämne till Kvibergsskolan
Vill du vara med och utveckla Kvibergsskolan? Kvibergsskolan F-9 är skolan som ger eleverna en god möjlighet att kunna verka i och påverka sin framtid. Det innebär att skolan är en del av ett digitaliserat samhälle med en allt snabbare utvecklingstakt. Kvibergsskolan ska ge de kunskaper och den trygga bas som eleverna behöver för att utveckla kunskaper och förmågor som krävs av framtidens samhälle. Vi har två skolhus; Kvibergsskolan F-3 och Kvibergsskolan 4-9. Skolan är en nybyggd skola med spännande lärmiljöer som är designade för ett flexib...
2023-06-09 2023-06-23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >