Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb inom pedagogiskt arbete

Oavsett vad som händer i Sverige och vilka politiska beslut som fattas kommer det alltid finnas pedagogiska arbeten. Här hittar du dem – från norr till söder. Barn behöver omvårdnad och utbildning från, säg, tvåårsåldern tills de blir vuxna, och har du en pedagogisk utbildning brukar det finnas jobb att välja mellan var du än bor.


Titta runt bland alla lediga jobb inom pedagogiskt arbete. Vi listar allt från förskollärare, grundskollärare och gymnasielärare till fritidspedagoger och andra pedagoger med specialkompetens. Klicka i var du kan tänkas ta ett ledigt arbete, markera vilken anställningsform du är ute efter och se vilka erbjudanden som finns för just dig.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Bjuvs kommun, Jens Billeskolan Musiklärare
I uppdraget ingår det att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument samt elevens behov och intressen, du gör det såväl enskilt som tillsammans med arbetslagen på skolan. Som musiklärare hos oss arbetar du för att nå varje elev, du reflekterar över din undervisning samt lärmiljön för att både stärka elevernas kunskapsutveckling samt personliga utveckling. Du är en viktig del i ett kollegialt sammanhang för att utveckla den pedagogiska verksamheten med ett inkluderande förhållningssätt.
2022-05-10 2022-06-03
Halmstads kommun, Skolområde D Grundskollärare engelska och spanska till Klaraskolan åk 6-9
Vi söker en lärare i Engelska och Spanska till Klaraskolan. Som lärare är du med och utvecklar skolans pedagogiska verksamhet. Du är en tydlig och strukturerad ledare i klassrummet med goda pedagogiska färdigheter i undervisningen. Du har höga förväntningar på eleverna och kan genom att tydliggöra målen och kunskapskraven motivera dem att nå goda resultat i skolarbetet. Du anpassar undervisningen till eleverna och har ett formativt förhållningssätt. Ditt pedagogiska uppdrag kräver ofta uppfinningsrikedom, kreativitet och flexibilitet och du ...
2022-05-16 2022-05-26
Hudiksvalls kommun CUL Studie-& yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledare
Du kommer att ingå i kommunens samlade enhet för studie- och yrkesvägledning och vara placerad inom grundskolan, gymnasieskolan eller vuxenutbildningen. Vi arbetar tillsammans genom hela utbildningssystemet, från lägre åldrar till vuxna. De främsta arbetsuppgifterna är att genomföra vägledningssamtal och information, både enskilt och i grupp samt samverka med övriga studie- och yrkesvägledare i kommunen för att vår verksamhet ska genomsyras av en röd tråd. Samarbeta med lärare och övrig personal i skolan för ökad måluppfyllelse genom den gene...
2022-05-16 2022-05-29
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Grundskolelärare Sätilaskolan
Du kommer ingå i ett arbetslag kring blivande år 6. Du är behörig i engelska och bild och kommer vara en viktig person i de blivande 6:ornas fortsatta utveckling. På Sätilaskolan arbetar vi tillsammans för att eleverna ska nå så långt som möjligt. Skolan ligger vackert nedanför centrum och endast ett par hundra meter till sjön Lygnern. Här arbetar vi aktivt med lärmiljöer, gemensam värdegrund utifrån vårt PALS-arbete, där utgångspunkten är att eleven vill om den kan. Mentorskap och att ha förmågan att se hela eleven är framgångsrika nycklar f...
2022-05-16 2022-05-30
Sandvikens kommun, Grundskola Förskollärare, Centrala grundskoleområdet
Murgårdsskolan F-6 söker 1 förskollärare Murgårdsskolan är en F-9 skola i centrala Sandviken med närhet och tillgång till både kultur- och idrottsaktiviteter. Vi är en interkulturell skola med många nationaliteter. Det råder även en mångfald i personalgruppen. Vi vill att du har en god förmåga att utgå från varje elevs behov och förutsättningar. Din uppgift är att kunna erbjuda verktyg och en stimulerande lärmiljö för var och en utifrån förskoleklassens läroplan. Vi söker dig som är en tydlig ledare med förmåga att skapa goda relationer till ...
2022-05-16 2022-05-29
Sandvikens kommun, Kunskapsförvaltningen Grundskollärare åk 7-9, Murgårdsskolan
Murgårdsskolan åk 7-9 söker nu en lärare i matematik och en speciallärare. Ange i ansökan vilken av tjänsterna du är intresserad av. Vi arbetar i arbetslag där vi verkar för att vara en attraktiv skola med eleven i fokus i en trygg och utvecklande miljö. Du kommer även att arbeta självständigt. På våra skolor har erfarna och behöriga lärare som väcker nyfikenhet genom ett varierande, inspirerande och meningsfullt arbetssätt. Alla elever ska ges förutsättningar att lyckas. Vår målsättning är ett väl utvecklat kollegialt lärande för att delge va...
2022-05-16 2022-05-29
Sandvikens kommun, Grundskola Grundskollärare F-6, Centrala grundskoleområdet
Vi arbetar i arbetslag där vi verkar för att vara en attraktiv skola med eleven i fokus i en trygg och utvecklande miljö. På våra skolor har erfarna och behöriga lärare som väcker nyfikenhet genom ett varierande, inspirerande och meningsfullt arbetssätt. Alla elever ska ges förutsättningar att lyckas. Vår målsättning är ett väl utvecklat kollegialt lärande för att delge varandra våra erfarenheter och kunskaper. På våra skolor inom centrala grundskoleområdet har vi erfarna och behöriga förstelärare. Du kommer att delta i skolans utvecklingsarbet...
2022-05-16 2022-05-29
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Förskollärare, Valinge förskola
Du kommer att ingå i ett arbetslag som tillsammans planerar, genomför och utvärderar undervisningen så att den främjar barnens utveckling och lärande. För att bibehålla vår goda gemenskap ser vi att du som söker är öppen, samarbetsvillig och ha en god förmåga att se till allas bästa, barn som vuxna. Vikariatet är i första hand fram till jul, men kan eventuellt förlängas.
2022-05-16 2022-05-30
Sandvikens kommun, Kunskapsförvaltningen Fritidslärare, Västra grund- och särskoleområdet
Som fritidslärare ansvarar du för verksamheten i fritidshemmet inklusive planering och genomförande av undervisning. Tjänsten innebär även arbete som resurs i klass utifrån behov och din ämneskompetens. Du ingår i ett arbetslag vilket innebär både självständigt arbete såväl som samarbete med andra lärare, förskollärare och fritidspedagoger.
2022-05-16 2022-05-29
Sandvikens kommun, Särskolan Grundskollärare, Grundsärskolan
Vi arbetar i arbetslag där vi verkar för att vara en attraktiv skola med eleven i fokus i en trygg och utvecklande miljö. Positiva lärare som väcker nyfikenhet genom ett varierande, inspirerande och meningsfullt arbetssätt. Alla elever ska ges förutsättningar att lyckas. Vår målsättning är ett väl utvecklat kollegialt lärande för att delge varandra våra erfarenheter och kunskaper. På våra skolor inom Västra grundskoleområdet har vi erfarna och behöriga kollegor samt ett antal förstelärare. I skolområdet pågår olika utvecklingsarbeten och projek...
2022-05-16 2022-05-29
Nässjö kommun, Handskerydsskolan Förskollärare/grundskollärare till Handskerydsskolan, Nässjö
Barn- och utbildningsförvaltningen söker förskollärare/grundskollärare till Handskerydsskolan, Nässjö. Uppdraget innebär att planera och genomföra undervisning för att nå lärande och utveckling utifrån elevernas individuella förutsättningar. Läroplanen anger målen för elevernas kunskaper och sociala och personliga utveckling. Du kommer att undervisa i vår förskoleklass.
2022-05-16 2022-06-06
Sandvikens kommun, Grundskola Grundskollärare åk 1-6, Västra grund- och särskoleområdet
Vi arbetar i arbetslag där vi verkar för att vara en attraktiv skola med eleven i fokus i en trygg och utvecklande miljö. Positiva lärare som väcker nyfikenhet genom ett varierande, inspirerande och meningsfullt arbetssätt. Alla elever ska ges förutsättningar att lyckas. Vår målsättning är ett väl utvecklat kollegialt lärande för att delge varandra våra erfarenheter och kunskaper. På våra skolor inom Västra grundskoleområdet har vi erfarna och behöriga kollegor samt ett antal förstelärare. I skolområdet pågår olika utvecklingsarbeten och projek...
2022-05-16 2022-05-29
Sandvikens kommun, Grundskola Grundskollärare åk 7-9, Norrsätraskolan
Vi arbetar i arbetslag där vi verkar för att vara en attraktiv skola med eleven i fokus i en trygg och utvecklande miljö. Positiva lärare som väcker nyfikenhet genom ett varierande, inspirerande och meningsfullt arbetssätt. Alla elever ska ges förutsättningar att lyckas. Vår målsättning är ett väl utvecklat kollegialt lärande för att delge varandra våra erfarenheter och kunskaper. På våra skolor inom Västra grundskoleområdet har vi erfarna och behöriga kollegor samt ett antal förstelärare. I skolområdet pågår olika utvecklingsarbeten och proje...
2022-05-16 2022-05-29
Osby kommun, Barn och Utbildning Gymnasielärare i svenska kombinerat med samhällsvetenskapligt ämne
Vi söker dig som är legitimerad gymnasielärare i svenska kombinerat med samhällsvetenskapligt ämne till Yrkesskolan i Osby. Yrkesskolan är en liten gymnasieskola för ca 43 elever, med introduktionsprogram för individuellt alternativ, samt gymnasiesärskola. Vi erbjuder flera utbildningsvägar för elever som av en eller flera anledningar inte når upp till gymnasieskolans antagningskrav eller därför behöver en anpassad skolmiljö. Arbetsuppgifter Åren som gymnasieelev är som ett spännande äventyr och utbildningen ska vara i en trygg miljö där e...
2022-05-16 2022-05-30
Härryda kommun Lärare i musik till Rävlandaskolan
Vi söker nu en lärare i musik, 65%. Du kommer att vara en del i ett våra arbetslag och vara mentor. Vi söker dig som är trygg i ditt uppdrag och självklart sätter du elevens behov och förutsättningar i centrum. Du är engagerad och flexibel med god samarbetsförmåga och har ett positivt förhållningssätt. Du har förmåga att skapa goda möten och att samspela med elever, vårdnadshavare och kollegor.
2022-05-16 2022-05-29
Kristianstad kommun, Skolområde Södra Lärare Sv/So åk 7-9 Tollarps skola
Du kommer att undervisa två klasser i Sv och So, samt ha ett nära samarbete med dina övriga ämneskollegor. I tjänsten ingår också ett delat mentorskap för en klass på högstadiet. Som lärare hos oss stimulerar du elever till lärande och eget ansvarstagande. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete, genom ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundp...
2022-05-16 2022-05-30
Lidingö Stad, Grundskola​ Mellanstadielärare till Skärsätra skola
I din roll som mellanstadielärare hos oss på Skärsätra skola ansvarar du för att tillgängliggöra undervisningen så att alla elever lyckas. Detta genom att leda och stimulera elevernas lärande där du utgår ifrån elevernas behov och intressen när du involverar dem i planering, genomförande och uppföljning av undervisning. Du arbetar gärna ämnesövergripande och planerar och följer upp din undervisning tillsammans med kollegor i arbetslaget. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter på olika vis. Som ny på skolan eller som nyexaminerad ...
2022-05-16 2022-05-30
Älmhults kommun, Gymnasium/VUX Yrkeslärare till bygg-och anläggningsprogrammet
Vill du vara med och utveckla elevers lärande med dina branschkunskaper? Då är det dig vi söker. Kom och gör Haganässkolan lärorikare tillsammans med oss på! I din roll som yrkeslärare på bygg- och anläggningsprogrammet kommer ditt dagliga arbete främst bestå av att instruera och förmedla yrkeskunskaper inom de olika byggyrkena. Hos oss kommer du arbete med undervisning, ha klassansvar samt ansvara för planering, genomförande och utvärdering av lektioner inom din yrkesinriktning. I arbetsuppgifterna ingår även mentorskap och att tillsammans m...
2022-05-16 2022-05-24
Höörs kommun, Barn- och utbildningssektor Lärare i hem- och konsumentkunskap på Ringsjöskolan
Ringsjöskolan söker lärare för arbete i hem- och konsumentkunskap årskurs 5-9 med omfattningen 55-75%. Kan eventuellt bli 100% i kombination med annat ämne eller uppdrag. I uppdraget ingår det att planera, genomföra, följa upp samt anpassa undervisningen så att den passar alla elever i klassen. Du arbetar mycket nära din ämneskollega Emma och tillsammans ansvarar ni för planering, inköp och praktiska göromål i undervisningslokalerna. I uppdraget ingår även mentorskap där du tillsammans med din mentorskollega ansvarar för klassen, planerar oc...
2022-05-16 2022-06-05
Älmhults kommun, Grundskolan Grundskollärare åk 4-6 till Gemöskolan
Till vår grundskola söker vi nu en grundskollärare till årskurs 4-6. Som grundskollärare kommer du ingå i ett arbetslag med lärare, fritidspedagoger och elevstödjare. Du kommer aktivt vara med och utveckla skolans pedagogiska verksamhet. Arbetet består av att tillsammans med arbetslaget planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån verksamhetens mål. Du ska tydligt arbeta med våra kunskapsmål och kunskapskrav för att eleverna ska motiveras och nå goda resultat i deras utveckling, både socialt och kunskapsmässigt.
2022-05-16 2022-05-30
Gävle kommun, Bergby rektorsområde Grundskollärare 4-9 Idrott och matematik
Vill du vara med och bidra till elevers skapande, lärande och utveckling? Bra! Kom och gör Gävle mer kompetensrikt med oss! Nu söker vi en ny kollega till oss i Bergby! Vi söker dig som är grundskollärare åk 4-9 och som ska undervisa i idrott och matematik på högstadiet i första hand. Skolan håller på att byggas ut, klart i början av hösten, med nya klassrum samt ett nytt stort allaktivitetshus - bibliotek, idrottshall och fritidsgård. Skolgården kommer också förändras under läsåret - med bland annat ny multisportarena och löparbana. Om du ...
2022-05-16 2022-05-29
Mönsterås kommun, Mölstadskolan Lärare åk 1-6 med bred behörighet till Mölstadskolan, Mönsterås
Du kommer att undervisa elever i åk 3 och 4. Du ansvarar för att systematiskt planera, genomföra och följa upp undervisningen. Planeringen av undervisningen sker både tillsammans med dina kollegor och enskilt. Du kommer att ingå i ett arbetslag och i ett team där ni är flera lärare och fritidspedagoger som samarbetar.
2022-05-16 2022-06-05
Eslövs kommun, Ölyckeskolan Musiklärare till Ölyckeskolan
Nu söker vi en musiklärare till Ölyckeskolan. Som lärare hos oss tillhör du ett arbetslag där vi arbetar med att ge eleverna rätt förutsättningar att lyckas. Dina arbetsuppgifter består av att planera, genomföra och följa upp undervisningen i musikämnet och eventuellt något annat ämne. En viktig del i ditt arbete består i att utmana och stödja eleverna så att de når så goda studieresultat som möjligt. Mentorskap ingår i tjänsten
2022-05-16 2022-06-06
Mönsterås kommun, Förskolan Blomman Förskollärare till förskolan Blomman, Blomstermåla
Vill du bli en av oss och bidra till barns utveckling och lärande med dina med kunskaper och kompetenser? Då ska du söka tjänsten som förskollärare på förskolan Blomman. Du kommer att tillsammans med dina kollegor ansvarar för att planera, genomföra och utveckla verksamheten och barnen både i grupp och individuellt. För oss är det viktigt att du är en närvarande pedagog som är engagerad och har ett positivt förhållningssätt mot barn, kollegor och vårdnadshavare. Andra förmågor du som person behöver ha är flexibilitet, vara ansvarstagande och...
2022-05-16 2022-05-30
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Lärare till åk 6 på Askimsskolan
Askimsskolan är en enparallellig skola på lågstadiet och två/treparallellig på mellanstadiet, med cirka 330 elever. Våra ledord är gemenskap, tillit och ömsesidig respekt. Vi arbetar aktivt för att skapa goda relationer mellan elever, vårdnadshavare och personal. Pedagogerna arbetar i arbetslag med syftet att eleverna blir trygga med alla vuxna. Vi kan erbjuda dig ett stimulerande och utvecklande arbete där du får möjlighet att vara med och påverka. Vi arbetar för att alla elever ska känna trygghet, trivsel och utvecklas i sitt skolarbete. Goda...
2022-05-16 2022-05-30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >