Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb inom pedagogiskt arbete

Oavsett vad som händer i Sverige och vilka politiska beslut som fattas kommer det alltid finnas pedagogiska arbeten. Här hittar du dem – från norr till söder. Barn behöver omvårdnad och utbildning från, säg, tvåårsåldern tills de blir vuxna, och har du en pedagogisk utbildning brukar det finnas jobb att välja mellan var du än bor.


Titta runt bland alla lediga jobb inom pedagogiskt arbete. Vi listar allt från förskollärare, grundskollärare och gymnasielärare till fritidspedagoger och andra pedagoger med specialkompetens. Klicka i var du kan tänkas ta ett ledigt arbete, markera vilken anställningsform du är ute efter och se vilka erbjudanden som finns för just dig.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Nyköpings kommun - Division Utbildning Timvikarie till Gruvans skola Långberg
Gruvans skola Långberg söker dig som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Vi arbetar utifrån skolan och fritidshemmets läroplan. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevens kompetenser. Som timvikarie kan dina arbetsuppgifter variera och du kan även bli kontaktad om arbete med kort varsel. Du kan komma att arbeta på vårt fina fritidshem eller vikariera som lärare alternativt fungera som stöd i undervisning under skoltid och ute på raster, alltid i nära samarbet...
2023-02-02 2023-02-15
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Elevkoordinator till projekt Ungas Framtid
Ungas Framtid är ett regionövergripande projekt som medfinansieras av Europeiska Socialfonden, ESF och pågår fram till sista december 2025. Projektet ska stötta och motivera ungdomar i åldern 13-19 år att slutföra sina studier. Ungas Framtid ägs av Region Sörmland och Katrineholm är ett av fem delprojekt. I Katrineholm har vi genom tidigare ESF-projekt #KlarFramtid byggt upp ett stort samverkansteam där flera verksamheter och förvaltningar samverkar. Nu kommer vi att bygga vidare på tidigare erfarenheter för att stödja ungdomar som riskerar ut...
2023-02-02 2023-02-19
Gnesta kommun, Socialförvaltningen Vi söker SFI-lärare till Vuxenutbildningen
Vi söker en samhällsorienterad SFI-lärare till vår kommunala vuxenutbildning. Du ansvarar för din planering, undervisning och uppföljning, samt samråder med kollegorna i lärarlaget. Du bedömer och sätter kursbetyg efter avslutad kurs. Vidare ingår att hålla elevsamtal och bidra till verksamhetens utveckling. Du kommer att ingå i ett arbetslag om fem pedagoger som undervisar i svenska som andraspråk, i SFI och yrkessvenska. I uppdraget kommer på sikt ingå samordning och uppföljning av språkpraktik. Du har god pedagogisk förmåga och stort engag...
2023-02-02 2023-02-17
Älvkarleby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i studio
Dina arbetsuppgifter är att jobba med elever i lärstudion och samverka med specialpedagog, speciallärare, klasslärare och elevassistenter i arbetet med eleverna.
2023-02-02 2023-02-26
Härryda kommun Speciallärare med inriktning mot matematik till Fagerhultsskolan i Hindås
Fagerhultsskolan söker nu dig som är utbildad speciallärare med kompetens inom matematik, att tillsammans med övriga pedagoger, elevhälsans professioner och i samverkan med skolledning och övrig personal skapa hållbara och effektiva sätt att forma skolans lärmiljöer för att tillgängliggöra dem och ge alla elever möjlighet att lyckas. I din roll som speciallärare har du en tydlig uppdragsmedvetenhet och du kommer att ha en viktig roll i att handleda pedagoger för att nå alla elever i klassrummet och genom högt ställda positiva förväntningar coa...
2023-02-02 2023-02-15
Kumla kommun Förskollärare till Björnens dygnet-runt-förskola
I din roll som förskollärare ansvarar du för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och tillsammans med ditt arbetslag skapar du förutsättningar för barnens lärande och utveckling. Tillsammans med barn och kollegor utformar du lärmiljöer som inspirerar och lockar till utforskande och lek där barnen står i centrum. Genom ditt engagemang skapar du nyfikenhet och lust att lära, både vid planerade aktiviteter och spontana tillfällen. Du formar utbildningen med ett utforskande arbetssätt där barnens frågor, tankar, idéer och fa...
2023-02-02 2023-02-16
Borlänge kommun, Hushagsgymnasiet/Erikslundsgymnasiet Instruktör till fordon- och transportprogrammet
Tillsammans med lärare på programmet, genomföra och utveckla undervisningen på Fordonsprogrammet, inriktning transport. Du får tillsammans med arbetslaget organisera och driva utbildningen för att vidareutveckla programmet.
2023-02-02 2023-02-23
Järfälla kommun, Fjällen för- och grundskola Musiklärare 5-9 och musikklasser till Fjällenskolan
Ditt uppdrag är att tillsammans med skolans två övriga musiklärare skapa de bästa förutsättningarna för att eleverna ska nå målen enligt gällande styrdokument samt också bedriva musikundervisning för våra musikklasselever som kommer ha 120 minuter extra musik i veckan. Musikklasserna är en satsning i kommunen som gör att barnen kan utvecklas vidare i t,ex både körsång och instrument och få den satsningen i musik som man annars inte hinner med. Alla elever som läser i musikklasser har genomfört ett intagningsprov för att kunna genomföra dessa st...
2023-02-02 2023-02-26
Borlänge kommun, Ösjöenheten Musiklärare 40% Ornäs och Domnarvet
Undervisning i musik på mellanstadiet på Ornäs skola en dag i veckan och på lågstadiet på Domnarvets skola en dag i veckan. Du kommer att samarbeta med musiklärare på båda skolorna.
2023-02-02 2023-02-15
Eslövs kommun, Barn och Utbildning Gör skillnad som speciallärare i vår centrala undervisningsgrupp!
Som speciallärare hos oss kommer du att ingå i ett arbetslag kring en åldersintegrerad elevgrupp. Dina arbetsuppgifter kommer vara att: • planera, genomföra och utvärdera undervisning för elever i behov av särskilt stöd • följa upp elevernas resultat tillsammans med elever, kollegor och skolledning • genomföra kartläggningar och analyser på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå • skapa tillgängliga lärmiljöer genom bland annat anpassningar för elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer • arbeta direkt med elever/elevgrupp med ins...
2023-02-02 2023-02-23
Tingsryds kommun, Bildningsförvaltningen Lärare Fritidshem Urshultsskolan
Urshultsskolan är en F-6-skola med ca 130 elever varav ca 50 är inskrivna i fritidshemmet. Vi söker nu en lärare till fritidshemmets verksamhet 40% där du har en viktig roll tillsammans med övriga pedagoger, här är eleverna delade på två avdelningar där personalen samverkar och undervisar utifrån gemensam planering och teman. Vi söker dig som tillsammans med oss vill fortsätta att utveckla vårt arbete med att ge elever möjlighet att i en kreativ arbetsmiljö förvalta och utveckla de kunskaper de inhämtat under skoldagen och använda dem i prak...
2023-02-02 2023-02-19
Göteborgs Stad , Idrotts- och föreningsförvaltningen Samordnare till uppsökande verksamhet
Vi söker nu en samordnare med uppdraget att jobba uppsökande inom friskvård och fysisk aktivitet. Rollen kommer vara direkt kontaktskapande och syfta till att både informera, medvetandegöra och guida mot en bättre hälsa. Prognoser visar på skillnader inom folkhälsa där demografi och geografiska skillnader påverkar människors förutsättningar att ha ett långt och friskt liv. Uppdraget är relativt nytt och kommer vara under utveckling kommande år, var med och skapa ett framgångskoncept tillsammans med oss. Du kommer via ett mobilt arbetssätt job...
2023-02-02 2023-02-16
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare Hobyskolan åk 1
Undervisning och mentorskap åk 1. Ni kommer att vara två lärare som jobbar med hela årskurs 1. Du förväntas ha ett nära samarbete med din "närmsta" kollega samt kollegor i ditt arbetslag, men även samarbete med övriga på skolan och ett nära samarbete med vårdnadshavare. Du behöver också jobba i våra digitala system för tex planering, dokumentation och kommunikation.
2023-02-02 2023-02-22
Borlänge kommun, Bildningssektorn/Förskolor-Grundskolor Förskollärare till Nattviolens förskola
Som förskollärare kommer du, i nära samarbete med pedagogisk utvecklare, driva aktuella utvecklingsfrågor och utbildningen i barngrupp. Vi ser det som en självklarhet att du kopplar aktuell forskning till det dagliga arbetet. Verksamheten har hög digital mognad och vi använder oss av Unikum, Teams och Edlevo i den dagliga verksamheten och vårt systematiska kvalitetsarbete.
2023-02-02 2023-02-15
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i grundsärskolan åk 7-9
I tjänsten ingår undervisning i både ämnen (NO och SO) och ämnesområden i årskurs 7-9. Även klassföreståndarskap/mentorskap för ett mindre antal elever ingår.
2023-02-02 2023-02-16
Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning Lärare i fritidshem till Hillerstorpsskolan
Du kommer att undervisa i fritidshemmet. I arbetet ingår bland annat rastaktiviteter, samverkan med skolan och i fritidshemmet förekommande uppgifter. I arbetet ingår också den dagliga administrationen och kontakt med elever, vårdnadshavare, elevvårdspersonal och kollegor. Vi söker dig som har eleven i fokus, kollegiet som kompetensresurs och både vill utveckla den pedagogiska professionen i linje med det individuella uppdraget och samtidigt delta i en kollegial utvecklingsprocess. Du är väl förankrad i den pedagogiska forskningen och besitte...
2023-02-02 2023-02-16
Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning Lärare i fritidshem med inriktning idrott och hälsa till Hillerstorpsskolan
Du kommer att undervisa i fritidshemmet samt i idrott och hälsa i årskurs F-3. I arbetet ingår bland annat rastaktiviteter, samverkan med skolan och i fritidshemmet förekommande uppgifter. I arbetet ingår också den dagliga administrationen och kontakt med elever, vårdnadshavare, elevvårdspersonal och kollegor. Vi söker dig som har eleven i fokus, kollegiet som resurs och både vill utveckla den pedagogiska professionen i linje med det individuella uppdraget och samtidigt delta i en kollegial utvecklingsprocess. Du är väl förankrad i den pedago...
2023-02-02 2023-02-16
Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning Lärare i trä- och metallslöjd och annat ämne till Hillerstorpsskolan åk 3-9
Du kommer att undervisa i trä- och metallslöjd och ett annat ämne i årskurs 3-9. I arbetet ingår också den dagliga administrationen och kontakt med elever, vårdnadshavare, elevvårdspersonal och kollegor. Du delar klassföreståndarskapet med en kollega. Vi söker dig som har ett relationellt förhållningssätt och ett tydligt ledarskap i klassrummet. Du har eleven i fokus och arbetar med ledning och stimulans i klassrummet för att möta eleverna på grupp- och individnivå. Du är bekväm med att använda dig av kompensatoriska hjälpmedel i arbetet för a...
2023-02-02 2023-02-16
Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning Lärare i hemkunskap och annat ämne till Hillerstorpsskolan åk 6-9
Du kommer att undervisa i hemkunskap och ett annat ämne i årskurs 6-9. I arbetet ingår också den dagliga administrationen och kontakt med elever, vårdnadshavare, elevvårdspersonal och kollegor. Du delar klassföreståndarskapet med en kollega. Vi söker dig som har ett relationellt förhållningssätt och ett tydligt ledarskap i klassrummet. Du har eleven i fokus och arbetar med ledning och stimulans i klassrummet för att möta eleverna på grupp- och individnivå. Du är bekväm med att använda dig av kompensatoriska hjälpmedel i arbetet för att möta el...
2023-02-02 2023-02-16
Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning Lärare i matematik och NO-ämnen till Hillerstorpsskolan 7-9
Du kommer att undervisa i matematik och NO-ämnena i årskurs 7-9. I arbetet ingår också den dagliga administrationen och kontakt med elever, vårdnadshavare, elevvårdspersonal och kollegor. Du delar klassföreståndarskapet med en kollega. Vi söker dig som har ett relationellt förhållningssätt och ett tydligt ledarskap i klassrummet. Du har eleven i fokus och arbetar med ledning och stimulans i klassrummet för att möta eleverna på grupp- och individnivå. Du är bekväm med att använda dig av kompensatoriska hjälpmedel i arbetet för att möta eleverna...
2023-02-02 2023-02-16
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem sökes till nybyggda Kärnekullaskolan i Habo
Vi vill ha en fritidsverksamhet som du är med och skapar utifrån styrdokumenten. Fri lek varvas med strukturerade aktiviteter. Brinner du för musik, programmering, massage, rörelse, teater eller skapande? Möjligheterna är många och vi skapar det tillsammans! Som fritidslärare är du, tillsammans med övrig personal, ansvarig för hela skoldagen, alla elever är allas elever. Störst fokus ligger på kreativ och glädjefylld fritidsverksamhet före och efter lektionstid. Du kan bli mer ansvarig för ett ämne eller för rastverksamhet. Du kan arbeta med g...
2023-02-02 2023-03-31
Mönsterås kommun, Förskolan Eken Förskollärare på Förskolan Eken
Vill du bli en av oss och bidra till barns utveckling och lärande med dina med kunskaper och kompetenser? Då ska du söka tjänsten som vikarierande förskollärare på förskolan Eken. Du kommer att arbeta i ett arbetslag tillsammans med förskollärare och barnskötare i en barngrupp med barn 3-4 år. Där du tillsammans med dina kollegor ansvarar för att planera, genomföra och utveckla verksamheten och barnen. För oss är det viktigt att du är en närvarande pedagog som är engagerad och har ett positivt förhållningssätt mot barn, kollegor och vårdnad...
2023-02-02 2023-02-24
Falkenbergs kommun, Tångalyckans förskola Förskollärare 75-100%, Tångalyckan
Nu söker vi fler pedagoger som vill bli en del av vårt grymma team. Du är en driven och utvecklingsbenägen förskollärare som tillsamman med oss vill ta dig an utmaningen att bygga upp vår nya organisation, arbetssätt och lärmiljöer. Tångalyckans förskola är en förskola med nio undervisningsgrupper fördelade på sex hemvister. Förskolan består av en nyrenoverad del och en nybyggd del som är fantastiskt fina, inbjudande och anpassade efter en förskola i vår tid. Vår utomhusmiljö är varierande, inspirerande och utvecklande. Vi har som mål att ...
2023-02-02 2023-02-19
Sjöbo kommun, Komvux Studie-och yrkesvägledare
Vi söker nu en vikarie till vår Studie-och yrkesvägledning i team. Inom teamet arbetar 5 andra Studie- och yrkesvägledare med hela spektrat från grundskola, inklusive särskilda undervisningsgrupper och särskola via gymnasium till Komvux och det kommunala aktivitetsansvaret. Ansvaret inom SYV-teamet fördelas efter kompetens, och respektive SYV är utplacerad stor del av tid i respektive skola. Dina uppgifter kommer utgå ifrån din och övriga teamets fördelade kompetens.
2023-02-02 2023-02-12
Skövde kommun, Avdelning grundskola Elevassistent 50-75% Sventorps skola
Stöd till enskilda elever i skolan och på fritids.
2023-02-02 2023-02-16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >