Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb inom pedagogiskt arbete

Oavsett vad som händer i Sverige och vilka politiska beslut som fattas kommer det alltid finnas pedagogiska arbeten. Här hittar du dem – från norr till söder. Barn behöver omvårdnad och utbildning från, säg, tvåårsåldern tills de blir vuxna, och har du en pedagogisk utbildning brukar det finnas jobb att välja mellan var du än bor.


Titta runt bland alla lediga jobb inom pedagogiskt arbete. Vi listar allt från förskollärare, grundskollärare och gymnasielärare till fritidspedagoger och andra pedagoger med specialkompetens. Klicka i var du kan tänkas ta ett ledigt arbete, markera vilken anställningsform du är ute efter och se vilka erbjudanden som finns för just dig.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lerums kommun, Berghult Lärare 1-7 alternativt 4-6
Du kommer att ingå i ett arbetslag med elever från åk 3-5, där du kommer att ha huvudansvar för en av klasserna. I arbetet ingår att ansvara för ämnesundervisning, helheten för dina mentorselever och samverkan med vårdnadshavare. Du kommer att planera din undervisning, utifrån skolans riktade fokusområden, i nära samarbete med övriga medarbetare i arbetslaget.
2021-02-16 2021-03-31
Torsås kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i eng/sv/so - åk 4-6 Torskolan
Lärare i engelska, svenska och samhällsorientering till Torskolans årskurs 4-6. Du har stor förmåga att skapa goda och förtroendefulla relationer till elever och förmåga att skapa förutsättningar för elever att interagera med varandra. Vi söker Dig med starkt engagemang för barn, som är öppen för nya arbetssätt, har en positiv människosyn, är ansvarstagande och resultatmedveten, och som gärna antar nya utmaningar. Verksamheten bygger på kontinuerlig samverkan och utveckling, vilket innebär att du har stor förmåga att samarbeta med andra. Det ...
2021-03-02 2021-03-19
Kriminalvården, Sektionen för vuxenutbildning Lärare till lärcentrum Kumla
Som lärare inom Kriminalvården är du placerad på anstalten och arbetar i tre funktioner; som ämneslärare för lokala studerande, som ämneslärare för studerande på distans, samt som pedagogisk handledare lokalt för dem som har sin ämneslärare på annat lärcentrum. Detta gör att du i ditt uppdrag har kontinuerlig kontakt med och samarbetar med lärare över hela landet, med rektorer, studie- och yrkesvägledare, liksom med personalen på anstalterna. Studierna är individbaserade enligt individuella studieplaner. Antagning sker varje vecka och det gör ...
2021-03-02 2021-03-23
Katrineholms kommun, Viadidakt Studie- och yrkesvägledare
Vill du ingå i ett team av studie- och yrkesvägledare som har ett prestigelöst samarbete och använder varandras kompetenser. Tjänsten hos Viadidakt innefattar information om utbildningsalternativ och vägledning av vuxna. Arbetsuppgifterna består av enskilda samtal, gruppvägledning i olika former, gruppinformationer och samverkanskontakter såväl inom skolan som med externa samverkanspartner. Även att analysera olika valmöjligheter, bedöma dess konsekvenser och ta ställning i framtidsfrågor gällande studier och yrkesliv. Vi arbetar ständigt med ...
2021-03-02 2021-03-21
Malmö stad Grundlärare i fritidshem till Munkhätteskolan
Arbetsuppgifter Nu söker vi en grundlärare i fritidshem till Munkhätteskolan! Tjänsten innebär placering på Fenix, där det finns ca 90 elever och åtta anställda. I din roll får du driva utveckling på avdelningen i samarbete med bitr.rektor samt ytterligare en pedagog. Du håller i samverkan i ämnena bild och elevens val i åk 1 och 2. På varje avdelning finns en teamledare. Teamledarna träffas tillsammans med skolledningen varje vecka för att få en likvärdighet i kvalitet samt att skapa samarbete mellan avdelningarna. Alla som arbetar på e...
2021-03-02 2021-03-29
Eslövs kommun, Billinge-Stehags förskolor Positiv och engagerad förskollärare till Billinge förskola
Som förskollärare hos oss arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. För oss är det viktigt att vara medforskare med barnen. I samarbete med arbetslaget kommer du att vara med och utveckla förskolans undervisning, den tillgängliga miljön utifrån barnens intressen och arbeta med att synliggöra lärandeprocessen. Tillsammans med dina kollegor, har du ansvar för att reflektera, analysera och utveckla den pedagogiska verksamheten samt följa och dokumentera barnens förändrande kunnande över tid. Det ingår även att samverka med ped...
2021-03-02 2021-03-16
Eslövs kommun, Marieskolan Marieskolan söker två lärare till förskoleklass
Som förskollärare/lärare hos oss arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik skola. För oss är det viktigt att vara medforskare med barnen. Barnen ska bli rustade med massor av erfarenheter utifrån deras nyfikenhet och förberedas för fortsatt utbildning. I ditt uppdrag ingår att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen. Du medverkar till en positiv och utvecklande miljö med en god balans av omsorg och lärande. Tillsammans med dina kollegor har du ansvar för at...
2021-03-02 2021-03-21
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Lärare 1-3 till Brännö skola
Brännö skola är en skola mitt i byn där eleverna går i F-klass och 1-3 klass. Det ingår en båttur från Saltholmen varje dag för att komma till jobbet och det är en av de mest rogivande pendlingsresorna man kan göra i Göteborg. Bor man på ön så är det en kort promenad till skolan. Brännö Skola har ett tätt samarbete med förskolan som ligger i samma hus. Skolan ligger mitt i den svenska idyllen och det är enkelt och tryggt att gå iväg med eleverna för utelektioner mm. På Brännö har vi förskoleklass samt två grupper år 1-3 med ca 18 elever i varje...
2021-03-02 2021-03-16
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Vikariat lärare till Klarebergsskolan 4-6
Välkommen att arbeta hos oss på Klarebergsskolan 4-6. Klarebergsskolan ligger i Kärra centrum och det är lätt att ta sig hit med buss från centrala Göteborg. Klarebergsskolan 4-6 har ca 340 elever och är organiserad i tre arbetslag med var sitt hemområde vilket skapar en trygg miljö för eleverna. Vi söker nu en lärare som har behörighet att undervisa i engelska, matematik, SO och bild. I tjänsten ingår delat mentorsskap. Som lärare hos oss erbjuds du ett varierat arbete där du kommer ha ansvar för planering, genomförande och utvärdering av ...
2021-03-02 2021-03-16
Aneby kommun, Barn- och utbildningsavdelningen Fritidspedagog/lärare i fritidshem till Sunhults skola
På Sunhults skola har vi samsyn och arbetar utifrån värdeorden samarbete, vänlighet, ansvar och respekt. I Aneby kommun gör vi vanliga saker ovanligt bra. För att nå dit behöver vi de absolut bästa pedagogerna. Därför ska alla våra pedagoger: - ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat och hälsa, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov. - ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas. - fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande. På Sunhults skola finns förskolek...
2021-03-02 2021-03-28
Älmhults kommun, Grundskolan Lärare mot fritidshem till Elmeskolan
Till Elmeskolan söker vi nu en fritidspedagog. Vårt fritidshem har fyra åldersindelade avdelningar. Du kommer att ingå i ett arbetslag med lärare, fritidspedagoger och elevstödjare. Vi har ett gott samarbete i arbetslaget där vi stöttar varandra och ser alla elever som vårt ansvar. Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför och utvärderar du utifrån gällande styrdokument. Under senaste året har hela skolan satsat på elevernas lärmiljö genom att ge alla elever en avskärmad arbetsplats för att öka arbetsron. Alla klasser har även bra plat...
2021-03-02 2021-03-16
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Timvikarier till Frejaskolan
Som timvikarie ingår du i vår interna vikariepool. I de lägre årskurserna arbetar du som klasslärare, medan du i de högre årskurserna arbetar som lärarvikarie i olika ämnen.
2021-03-02 2021-05-16
Kristianstad kommun, Skolområde Norra Förskollärare i förskoleklass, Österslövs skola
Du fungerar som en bro mellan förskola och grundskola, där du har en fot i förskolans läroplan och en i grundskolans läroplan. Utifrån de båda pedagogiska inriktningarna och elevernas behov utformar du undervisning som utmanar, entusiasmerar och stimulerar elevernas lust att lära och som skapar förutsättningar för möjlighet till inflytande. I arbetet ingår att aktivt skapa språklig medvetenhet, koppla leken till lärandesituationer och att bidra till en smidig och planerad övergång från förskola till förskoleklass och grundskola. Eleverna erbju...
2021-03-02 2021-03-16
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Läromedelsavdelningen Projektledare till Läromedelsavdelningen
Nu söker vi två projektledare till Läromedelsavdelningen. Vi arbetar bland annat med stödmaterial som ger fördjupat stöd i yrkesutövningen till olika professioner i förskola, skola och vuxenutbildning samt läromedelsutveckling. Som projektledare planerar och leder du olika projekt med målet att ta fram specialpedagogiskt stödmaterial för pedagoger som arbetar med elever med olika funktionsnedsättningar. Arbetet innebär bland annat att du leder produktion av text, illustrationer och film gentemot externa leverantörer. Du planerar, genomför oc...
2021-03-02 2021-03-21
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Lärare till vår särskilda undervisningsgrupp
Kålltorpsskolan är en stor skola med cirka 650 elever i årskurs 4 till 9. Kålltorpsskolan är en plats för lärande där alla elever är viktiga och betydelsefulla. Skolan är placerad i ett lugnt och fint läge i ett bostadsområde och gränsar mot Delsjöreservatets härliga natur. Vi söker en lärarvikarie till vår särskilda undervisningsgrupp Galaxen. Detta då ordinarie lärare kommer att vara frånvarande terminen ut. Galaxen är en särskild undervisningsgrupp nivå 2. Du ska undervisa de fem eleverna tillsammans med en lärarkollega samt två elevassiste...
2021-03-02 2021-03-16
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Musiklärare till Skogsängsskolan
Vi söker nu vår nya musiklärare, som kommer att undervisa våra elever i årskurserna F-5. För närvarande ligger behovet av musikundervisning på ca 50 %. Resten av din tjänst upp till heltid arbetar du som lärare i något annat ämne eller på fritids, beroende på din kompetens och behov. I januari 2022 kommer den första delen av vår nybyggda skola vara klar. Som musiklärare hos oss kommer du få vara med och inreda den nya musiksalen. En chans att få sätta din prägel! När hela skolan är färdigbyggd, vilket sker höstterminen 2023, kommer behovet av ...
2021-03-02 2021-03-16
Eslövs kommun, Norrevångsskolan 7-9 Eslövs kommun söker en lärare i teknik och matematik till Norrevångsskolan
Tjänsten innebär teknik och matematik undervisning i årskurserna 7-9. Som lärare tillhör du ett arbetslag där man arbetar med att ge eleverna rätt förutsättningar att lyckas. Dina arbetsuppgifter består av att planera, genomföra och följa upp undervisningen. Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat. Du samarbetar med övrig skolpersonal för en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal och deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete. Bil en av oss och var med och skapa varje elevs bästa skola!
2021-03-02 2021-03-22
Eda kommun, Bildning Förskollärare Eda kommun
Vi söker förskollärare till våra förskolor i Eda kommun. Två av tjänsterna gäller en ny avdelning på Förskolan Hjorten i Charlottenberg. Du som söker ska vara väl förtrogen med förskolans läroplan, kunna arbeta målinriktat, följa barns utveckling och lärande samt kunna redovisa resultat i ditt arbete. Antalet tjänster kan variera pga om erforderliga beslut tas. Rekrytering kan påbörjas under ansökningstiden. Tillträde på tjänsterna kommet att starta from 26 mars och till och med augusti 2021
2021-03-02 2021-03-30
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Idrottslärare till Årbyskolan
Våra elever i årskurs 6-9 söker nu dig som är idrottslärare. Vi söker dig med ett hälsofrämjande förhållningssätt som har viljan och modet att utveckla vår skola och undervisning tillsammans med oss. I dina arbetsuppgifter ingår att: • Ansvara för planering, undervisning, uppföljning och utvärdering av dina elevers framsteg i idrott och hälsa enligt LGR11. • Vidareutveckla verksamheten inom idrott och hälsa utifrån dina kunskaper, erfarenheter, tankar och idéer. • Inspirera våra elever till idrott och hälsa och bidra till fysisk och psykisk hä...
2021-03-02 2021-03-17
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Sfi-lärare sökes till Studium
Om Studium När vi frågar vår personal vad som utmärker Studium framhävs den speciella Studium-stämningen. Här råder glödande mångfald, kollegial värme och ett stort engagemang. Vi brinner för undervisning och bedriver den på tre attraktiva adresser runt om i staden. Förutom att vara en viktig funktion i samhället berikas kvaliteten på undervisningen av en bred kompetens, gott om resurser för både elever och personal. Som lärare jobbar du under ansvarsfull frihet i engagerade arbetslag med möjligheter till överskridande samarbeten och utveckling...
2021-03-02 2021-03-16
Borlänge kommun, Kvarnsvedens skola Amsbergs skola söker lärare
I tjänsten som lärare på Amsbergs skola har du mentorskap, du planerar, dokumenterar och följer upp elevernas individuella kunskapsutveckling. Du arbetar i arbetslag och planerar tillsammans med dina kollegor. Vi lägger stor vikt vid kolligalt samarbete och vid kolligalt lärande.
2021-03-02 2021-03-16
Borlänge kommun, Kvarnsvedens skola Kvarnsvedens skola söker lärare mot fritidshem
Du arbetar i arbetslag och i nätverk samt planerar arbetet både enskilt och tillsammans med kollegor. Vi lägger stor vikt vid kollegialt samarbete och kollegialt lärande.
2021-03-02 2021-03-16
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Engagerad förskollärare till Ängstugans förskola
Vi söker dig som vågar utmana barn, kollegor och dig själv. Du är en utforskande pedagog där ditt arbete utgår ifrån barnens frågor och nyfikenhet. Du arbetar utifrån läroplanens värdegrund och du står för ett demokratiskt synsätt. Du vågar ge och få feedback och ser vikten av att kvalitetssäkra ditt arbetet genom att bland annat dokumentera både barnens och förskolans utveckling. Som ansvarig förskollärare leder du och driver det pedagogiska arbetet på förskolan utifrån Läroplanen.
2021-03-02 2021-03-31
Halmstads kommun, Skolområde Öster Speciallärare till Flexgrupp i åk F-3 till Furulundsskolan
Vi söker nu en lärare till vår Flexgruppen, som vill vara med och fortsätta utveckla Furulundsskolan till att bli en skola där alla elever har möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Du kommer tillsammans med andra lärare att ansvara för planering, dokumentation, genomförande, utvärdering och utveckling av undervisningen. Tjänsten erbjuder ett utmanande och stimulerande arbete där du får utvecklas i din profession och samtidigt ges möjlighet att bidra till förändring. Du tilltalas av vårt sätt att arbeta med skolutveckling, som f...
2021-03-02 2021-03-25
Högskolan i Gävle Doktorand i företagsekonomi, inriktning organisation
Den som söker denna anställning skall också parallellt ansöka om studieplats till forskarutbildningen vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, senast den 31 mars 2021 på https://www.uu.se/jobb/, ref nr 2021/697. Endast den som också ansöker om studieplats kan komma i fråga för anställning. I doktorandens arbetsuppgifter ingår att bedriva forskarutbildning samt institutionstjänstgöring/undervisning. Forskarutbildningen bedrivs vid Uppsala universitet och består dels av att läsa kurser som ingår i forskarutbildningen och dels a...
2021-03-02 2021-03-31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >