Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb inom pedagogiskt arbete

Oavsett vad som händer i Sverige och vilka politiska beslut som fattas kommer det alltid finnas pedagogiska arbeten. Här hittar du dem – från norr till söder. Barn behöver omvårdnad och utbildning från, säg, tvåårsåldern tills de blir vuxna, och har du en pedagogisk utbildning brukar det finnas jobb att välja mellan var du än bor.


Titta runt bland alla lediga jobb inom pedagogiskt arbete. Vi listar allt från förskollärare, grundskollärare och gymnasielärare till fritidspedagoger och andra pedagoger med specialkompetens. Klicka i var du kan tänkas ta ett ledigt arbete, markera vilken anställningsform du är ute efter och se vilka erbjudanden som finns för just dig.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Nyköpings kommun - Division Utbildning Lärare i musik till Nyköpings högstadium
Tjänsten i Musik bygger på undervisning i samtliga årskurser (7-9). Tillsammans med de andra musiklärarna bildar du i ämnesgruppen i Musik. Tjänsten inbegriper inte mentorskap då huvudansvar för ex. kontakt med vårdnadshavare vilar på lagmentor. Arbetslaget ansvarar för sina elever och arbetar för att säkerställa trygghet och god måluppfyllelse och förväntas dela solidariskt på de arbetsuppgifter som följer av detta. Vi är organiserade i arbetslag där lärare tillsammans med lagmentor/-er ansvarar för ca 3-6 klasser i samma årskurs och ca 75-15...
2024-04-23 2024-05-05
Nyköpings kommun - Division Utbildning Nyköpings högstadium söker förstelärare i No/Tk
Tjänsten i NO/TK bygger på undervisning i en eller två årskurser (7-9). Tillsammans med de andra NO/TK lärarna bildar du ämnesgruppen i dessa ämnen. Tjänsterna inbegriper inte mentorskap då ansvar för ex. kontakt med vårdnadshavare vilar på lagmentor. Som undervisande lärare ansvar du för den pedagogiska kontakten. Arbetslaget ansvarar för sina elever och arbetar för att säkerställa trygghet och god måluppfyllelse och förväntas dela solidariskt på de arbetsuppgifter som följer av detta. Vi är organiserade i arbetslag där lärare tillsammans med...
2024-04-23 2024-05-05
Sölvesborgs kommun, Barn- och utbildningsförvaltning Gymnasielärare till industritekniska programmet
I arbetet ingår mentorskap och undervisning utifrån gymnasiets läroplan på Industritekniska programmet med inriktning svetsteknik. Din yrkeskunskap omsätter du i pedagogiska utbildningsmoment där teori och praktik samverkar. Du reflekterar enskilt och tillsammans med kollegor över ert arbete, i syfte att ständigt utvecklas såväl pedagogiskt som yrkesmässigt. Vidare bedömer, analyserar och dokumenterar du den enskilde elevens behov och resultat, där bedömning från praktik vägs in. I rollen som lärare skapar du en trygg och utvecklande lärmil...
2024-04-23 2024-05-17
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Stensättersskolan Lärare i fritidshemmet/fritidspedagog
I ditt uppdrag som lärare i fritidshem kommer du planera, undervisa och utveckla fritidshemmets verksamhet utifrån läroplanen. Tillsammans med dina kollegor samarbetar ni för att skapa en stimulerande och lärorik miljö för eleverna under hela deras dag hos oss. Du samverkar också med skolan, bland annat genom arbete i klass under skoltid och rast aktiviteter under skoldagen.
2024-04-23 2024-05-10
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Lärare till Nyhemsskolan årskurs 1-3
Till höstterminen behöver Nyhemsskolan rekrytera en lärare till årskurs 1-3. Du kommer ingå i ett arbetslag där arbetskamrater med olika uppdrag arbetar; till exempel klasslärare, lärare i fritidshem, elevhandledare och speciallärare. I ditt läraruppdrag hos oss planerar du din undervisning, undervisar i ämnen utifrån dina behörigheter och gör en bedömning av dina elevers kunskaper. Planeringen av din undervisning kan komma att ske såväl enskilt som tillsammans med dina kollegor. Vidare arbetar du också med ett löpande utvecklingsarbete. Ett u...
2024-04-23 2024-05-10
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Lärare årskurs 1-3 Skogsborgsskolan
Vi söker dig som tillsammans med oss vill fortsätta utveckla arbetet med elevernas lärande och arbeta för hög måluppfyllelse. Du kommer att ha ansvar för klasslärar- och mentorskap för elever i en i en av våra årskurser på lågstadiet. Dina arbetsuppgifter består huvudsakligen av undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Du ansvarar för att planera, undervisa, dokumentera och följa upp undervisningen utifrån våra styrdokument.
2024-04-23 2024-05-09
Katrineholms kommun, Bildningsförvaltningen Grundlärare i fritidshem Skogsborgsskolan
I din roll som fritidslärare arbetar du med heldagsperspektiv på eleverna. Du ska kunna iscensätta lärande och skapa pedagogiska miljöer för elevernas lärande och utveckling, både i fritidshemmet och under skoldagen. Du ansvarar för att i samarbete med övrig personal på fritidshemmet planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen i fritidshemmet med utgångspunkt i nationella mål och riktlinjer. Att arbeta med främjande och förebyggande värdegrundsarbete och att leda rastaktiviteter ingår i arbetsbetsuppgifterna. Vi önskar att du bid...
2024-04-23 2024-05-09
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Arbetskonsulent till daglig verksamhet steg 3
Som arbetskonsulent inom daglig verksamhet (DV) i Nyköping kallad FIA verksamheten, arbetar du tillsammans med tre kollegor för individuell integrering av funktionsnedsatta personer hos företag och föreningar. Du arbetar utifrån ett myndighetsbeslut där deltagarna har ett SoL eller LSS beslut. I rollen ingår även att uppsöka och ta kontakt med nya arbetsplatser utifrån brukarnas önskemål och färdigheter. Du planerar långsiktigt utifrån individens behov, situation och utveckling genom arbetsprogram och schema för deltagarna som är skapat efter d...
2024-04-23 2024-05-19
Ystads kommun, Utbildningsförvaltningen SO/HKK-lärare åk 6-9
Som lärare på Västerportskolan ingår du i ett arbetslag där du tillsammans med kollegor arbetar för att ge våra elever de bästa förutsättningar till en god måluppfyllelse. Undervisningen i ämnet SO sker med arbetslagets elever och undervisningen i HKK sker med elever i arbetslaget, med elever från en annan skola i åk 6 samt med elever från anpassad grundskola. Du planerar och genomför undervisningen på ett engagerat och målmedvetet sätt samt följer upp, bedömer och dokumenterar elevernas kunskapsutveckling. Mentorskap och pedagogisk lunch ingå...
2024-04-23 2024-05-07
Ystads kommun, Utbildningsförvaltningen Ma/NO/Tk åk 7-9 på Västerportskolan
Som lärare på Västerportskolan ingår du i ett arbetslag där du tillsammans med kollegor arbetar för att ge våra elever de bästa förutsättningar till en god måluppfyllelse. Undervisning i ämnena matematik, NO och teknik i åk 4-9. Du planerar och genomför undervisningen på ett engagerat och målmedvetet sätt samt följer upp, bedömer och dokumenterar elevernas kunskapsutveckling. Mentorskap och pedagogisk lunch ingår i uppdraget. Västerportskolan använder digitala verktyg i det dagliga arbetet vilket förutsätter goda IT-kunskaper och vana vid at...
2024-04-23 2024-05-14
Ystads kommun, Utbildningsförvaltningen Musiklärare åk 4-9 på Västerportskolan
Som lärare på Västerportskolan ingår du i ett arbetslag där du tillsammans med kollegor arbetar för att ge våra elever de bästa förutsättningar till en god måluppfyllelse. Undervisningen i musik sker i åk 4-9. Du planerar och genomför undervisningen på ett engagerat och målmedvetet sätt samt följer upp, bedömer och dokumenterar elevernas kunskapsutveckling. Mentorskap och pedagogisk lunch ingår i uppdraget. Västerportskolan använder digitala verktyg i det dagliga arbetet vilket förutsätter goda IT-kunskaper och vana vid att använda digitala v...
2024-04-23 2024-05-14
Ystads kommun, Utbildningsförvaltningen Sv/SO-lärare åk 7-9
Som lärare på Västerportskolan ingår du i ett arbetslag där du tillsammans med kollegor arbetar för att ge våra elever de bästa förutsättningar till en god måluppfyllelse. Undervisningen i Sv/SO sker i åk 7-9. Du planerar och genomför undervisningen på ett engagerat och målmedvetet sätt samt följer upp, bedömer och dokumenterar elevernas kunskapsutveckling. Mentorskap och pedagogisk lunch ingår i uppdraget. Västerportskolan använder digitala verktyg i det dagliga arbetet vilket förutsätter goda IT-kunskaper och vana vid att använda digitala ve...
2024-04-23 2024-05-14
Mölndals stad, Skolförvaltningen Lärare fritidshem, Toltorpsskolan F-5, 1-2 tjänster
Nu söker vi dig som vill arbeta som lärare i fritidshem på Toltorpsskolans fritidshem, gärna med inriktning musik eller idrott och hälsa, och med skolsamverkan under skoltiden. Du tillhör ett arbetslag och du kommer att arbeta med elever i olika årskurser, både under skoldagen och fritidstiden. På fritidshemmet arbetar du tillsammans med ytterligare pedagoger. I denna tjänst har vi som målsättning att du tillsammans med kollegor ska planera och genomföra undervisningen i fritidshemmet på ett sådant sätt att den stimulerar elevernas utveckling o...
2024-04-23 2024-05-10
Mölndals stad, Skolförvaltningen Aktiveringspedagog Katrinebergs anpassade grundskola
I rollen som aktiveringspedagog är du en viktig del av vårt samarbetsinriktade arbete, där du har möjlighet att vara med och planera och genomföra aktiviteter som präglas av glädje och professionalism. Genom att arbeta nära eleverna och ge dem stöd under deras skoldag bidrar du till en positiv lärmiljö, där kommunikationen är central. Vi använder oss dagligen av olika verktyg för att främja kommunikationen, såsom alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och tecken som stöd. De verktygen är avgörande för att stötta elevernas kommunikati...
2024-04-23 2024-05-07
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Bodafors förskolor söker dig förskollärare som vill göra skillnad i ett drivet och engagerat team!
Bodafors förskoleområde har en mångkulturell prägel och vi har många barn med olika modersmål i våra barngrupper. Detta ser vi som en stor tillgång. Vi har fokus på ett språk och kunskapsutvecklande arbetssätt och har detta år lagt extra fokus på arbetet kring demokrati och nyckelkompetenser för ett livslångt lärande. Vi är också trygga i vårt uppdrag vilket gör att vi kan vara modiga i allt vi gör, vi gillar att utmanas och utmana! Vår verksamhet är lekfull och lärorik, där trygghet, glädje och gemenskap är viktiga ledord och vårt arbetssätt...
2024-04-23 2024-05-14
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Sandsjöfors och Stensjöns förskolor söker dig förskollärare som vill göra skillnad!
Som förskollärare medverkar du till att en positiv och utvecklande miljö, med en god balans av omsorg och lärande, för varje barn och för hela barngruppen. Det gör du genom att ansvara för det pedagogiska arbetet enligt förskolans verksamhetsmål och läroplan. Du tar ansvar för hela förskolan och förstår att du tillsammans med övriga förskollärare på förskolan är pedagogiskt ansvariga för alla barn. Du delar gärna med dig av dina kunskaper och eftersträvar ständigt att utveckla dig själv i ditt yrke som förskollärare. Du står stadigt vid föränd...
2024-04-23 2024-05-14
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Lärare grundskolans senare år, Hagaskolan i Varberg
Varbergs kommunala skolor har gemensamma mål, strategier och processer för att skapa skola för alla och stärka motivation för lärande. Tillsammans bidrar vi till att uppfylla skolans uppdrag genom långsiktiga utvecklings- och förbättringsarbeten med fokus på undervisning, kunskap och lärande. Vi söker dig som vill arbeta som vår interna vikarie och är behörig i engelska/svenska 4-9. Undervisningen bedrivs i demokratisk form och förbereder eleverna för vidare studier och yrkesval. Du möter varje elev i sin kunskapsprogression, och bidrar till ...
2024-04-23 2024-04-29
Partille kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem till Skulltorps skola
Vi erbjuder dig en arbetsplats med engagerade medarbetare där vi tillsammans arbetar för att eleverna ska minnas sin skoltid som trygg, rolig och lärorik. Tjänsten är på 50%. Du kommer att arbeta tillsammans andra lärare på fritids samt grundskollärare. Du, tillsammans med arbetslaget, organiserar lärprocessen från planering och genomförande till systematisk uppföljning. Det är viktigt att du tror på kollegialt lärande och ett arbetssätt där man delar erfarenheter och tillsammans reflekterar över vardagshändelser, allt med en öppen inställni...
2024-04-23 2024-05-07
Partille kommun, Utbildningsförvaltningen Specialpedagog inom förskolan
Nu söker vi en specialpedagog för ett givande uppdrag i våra två förskoleområden Lexby och Jonsered. Uppdraget som specialpedagog är på 100% och fördelat mellan två rektorers förskoleområden: Ena området innefattar Lexby förskola, Besebäcken förskola, Lillegårds förskola och Mellby förskola. Dessa är alla mindre förskolor och tillhör Lexby område. Här kommer du lägga 50% av din tid. Det andra området innefattar Jonsereds förskola och Nygårdens förskola som öppnar upp Januari 2025. Den ena förskolan ligger i Jonsered och den nya ligger även den...
2024-04-23 2024-05-07
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Studiehandledare i ungerska
Du kommer ge studiehandledning på ungerska i flera ämnen inom grundskola. I dina arbetsuppgifter ingår även: - att i samarbete med undervisande lärare planera, genomföra och följa upp studiehandledningen - att ha kontakt med vårdnadshavare vid behov - att bidra till skolutveckling - samarbete med elevhälsoteam, skolledning och externa - skolövergripande värdegrundsarbete - arbetslagsarbete - arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som används i kommunen
2024-04-23 2024-05-05
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Modersmålslärare i vietnamesiska
Du kommer att undervisa i ämnet modersmål vietnamesiska samt vid behov ge studiehandledning i flera ämnen inom skolformerna grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. I dina arbetsuppgifter ingår: - att planera, genomföra och följa upp undervisningen i ämnet modersmål vietnamesiska - att analysera undervisning och resultat - att ge studiehandledning på vietnamesiska vid behov - att ha kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare - att bidra till skolutveckling - samarbete med undervisande lärare kring studiehandl...
2024-04-23 2024-05-06
Karlskoga kommun, Skolförvaltningen, grundskolan Modersmålslärare i somaliska
Du kommer att undervisa i ämnet modersmål somaliska samt vid behov ge studiehandledning i flera ämnen inom skolformerna grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. I dina arbetsuppgifter ingår: - att planera, genomföra och följa upp undervisningen i ämnet modersmål somaliska - att analysera undervisning och resultat - att ge studiehandledning på somaliska vid behov - att ha kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare - att bidra till skolutveckling - samarbete med undervisande lärare kring studiehandledning - sam...
2024-04-23 2024-05-06
Järfälla kommun, Källtorpskolan Elevassistenter/Barnskötare till anpassad grundskola på 80%
Källtorpskolan är en 7-9 skola med ca 340 elever. Från och med hösten 2024 kommer Källtorpskolan att växa och kommer även att innefatta anpassad grundskola årskurs 7-9. Undervisningen kommer att bedrivas i en helt ny byggnad som är anpassad för verksamheten. Från skolstarten 2024 kommer vi att behöva anställa ett antal elevassistenter/barnskötare. Vi söker dig som vill vara med och starta upp och forma vår nya verksamhet. Vi arbetar alltid utifrån läroplanens alla tre delar: kunskap, värdegrund och socialt. Hos oss får du möjlighet att utveckl...
2024-04-23 2024-05-19
Halmstads kommun, Kattegattgymnasiet Svetslärare till Kattegattgymnasiet
Åren som gymnasieelev är som ett spännande äventyr, men det ska vara ett tryggt äventyr där eleven inte förlorar, utan vinner ju mer hen satsar. Gymnasieskolorna i Halmstads kommun har därför som gemensamt mål att erbjuda eleven sitt livs tryggaste äventyr. Vi vill erbjuda stora valmöjligheter för eleven, därför har vi höga krav vad gäller rätt personal på rätt plats. En lärare som arbetar hos oss ska vara välutbildad samt ha ett stort engagemang för sina ämnen. Kattegattgymnasiet söker nu en lärare för undervisning i svetskurser på våra yrkes...
2024-04-23 2024-05-05
Järfälla kommun, Aspnässkolan Bildlärare åk 4-6
Vi söker nu en engagerad och lyhörd lärare med en positiv grundsyn! Tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget har du ansvaret för att skapa och utveckla en trygg och säker miljö som lockar och utmanar eleverna till aktivitet, lärande och ansvarstagande. Du vill vara med och driva pedagogisk utveckling och du använder dig av aktuell forskning och kan omsätta den i ditt arbete. Du planerar samt följer upp undervisningen och analyserar och bedömer resultatet. Du undervisar i bild i årskurserna 4-6, totalt 4 klasser. Undervisningen sker u...
2024-04-23 2024-05-03
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >