Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Skövde kommun, VA-avdelningen Vikariat Laboratorietekniker
Du kommer ingå i enheten Drift och Underhåll med placering på Stadskvarns Avloppsreningsverk. Här finns gruppledare, ingenjörer, tekniker, administratör, mekaniker och elektriker. Det finns en bred kompetens på enheten och alla hjälps åt i olika konstellationer beroende på ställd uppgift. Enheten ansvarar för drift och underhåll av våra ca 120 anläggningar, varav 4 reningsverk, runt om i Skövde kommun. Vi har ett gott samarbete med varandra och har en gynnsam spridning av åldrar och kön. Reningsprocessen är hårt reglerad av lagar och regler ...
2024-01-23 2024-02-29
Region Kronoberg, Sjukhusvård Laboratorieassistent till Klinisk mikrobiologi, sommarvikariat
Vi erbjuder dig ett ansvarsfullt, utvecklande och spännande arbete inom området Klinisk Mikrobiologi. Vår verksamhet omfattar bakteriologi, serologi, immunologi och molekylärbiologi. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av mikrobiologiskt laboratoriearbete där du är behjälplig i arbetet med analyser och bedömningar av patientprover. Du kommer att få en god introduktion och ha en mentor som vägleder dig i arbetet.
2024-02-23 2024-03-17
Region Kronoberg, Sjukhusvård Biomedicinsk analytiker till Klinisk Mikrobiologi
Vi erbjuder dig ett ansvarsfullt, utvecklande och spännande arbete inom området Klinisk Mikrobiologi. Vår verksamhet omfattar bakteriologi, serologi, immunologi och molekylärbiologi. Du kommer att jobba med klinisk diagnostik och vara en del i vår utveckling av verksamheten. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av mikrobiologiskt laboratoriearbete där du självständigt analyserar, bedömer och tar ansvar för patientprover. Rotation mellan olika laboratorieavdelningar gör arbetsuppgifterna varierande och stimulerande.
2024-02-23 2024-03-10
Kemikalieinspektionen, Miljöbedömning Handläggare/Miljöriskbedömare
Vi söker dig som kan arbeta med prövning av ansökningar om godkännande av bekämpningsmedel inom gällande EU-lagstiftning. Arbetet sker i tvärfunktionella team och innebär att granska produkters och ämnens miljöeffekter, deras spridning och omvandling i miljön samt att ta fram och skriva underlag för beslut. Arbetet sker i nära kontakt med sökande företag och andra berörda myndigheter inom Sverige och i EU.
2024-02-23 2024-03-17
Kemikalieinspektionen, Samordning och beslut Handläggare
I dina arbetsuppgifter ingår bl a följande: -Arbeta med att administrera inkommande ansökningsärenden vid t ex uppstart och avslut samt att fastställa ansökningsavgiften för ansökningsärenden. - Handlägga ärenden av administrativ karaktär. - Kommunicera skriftligt och muntligt på både svenska och engelska med sökande företag, andra myndigheter, andra EU-medlemsländer och EU-myndigheter gällande ansökningsärenden. - Dokumentera arbetssätt och upprätta och justera mallar och rutiner. - Delta i arbete med att prognosticera, planera och följa up...
2024-02-23 2024-03-17
Eskilstuna kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöinspektör
I tjänsten med inriktning miljöfarlig verksamhet och förorenade områden kommer du att arbeta dels med tillsyn av industriverksamheter men till stor del även med att inventera och riskklassa förorenade områden genom uppdatering av länsstyrelsens databas, EBH-stödet. Du arbetar självständigt med många olika ärenden, av varierande storlek och komplexitet, i vårt ärendehanteringssystem Castor. Exempel på arbetsuppgifter; • Granskning av undersökningar, riskbedömningar samt dokumentation, handläggning och beslut i tillsynsärenden. • Planering och...
2024-02-22 2024-03-10
Ronneby kommun Vi söker nya kollegor till miljöenheten i Ronneby kommun
Miljöenheten söker för närvarande 3 nya medarbetare till vårt miljöteam för att stärka vårt arbete inom tillsyn och prövning inom olika områden såsom miljöfarliga verksamheter, strandskydd, förorenade områden och små avloppsanläggningar. Vi erbjuder en flexibel tjänst där dina arbetsuppgifter kan anpassas efter din kompetens och erfarenhet. I arbetsuppgifterna ingår att ge råd och information till våra medborgare och företag, utföra tillsyn och prövning enligt miljöbalken, svara på remisser samt att besluta i myndighetsärenden. Arbetet är omvä...
2024-02-21 2024-04-01
Kommunförbundet Kalmar län Utvecklingsledare Miljösamverkan Sydost
Vår nuvarande ledare går i pension sommaren 2024 varför vi nu söker hennes efterträdare. Vi erbjuder en ledande, samordnande och stöttande roll inom ett angeläget område. Uppgifterna är varierande och såväl strategiska som operativa till sin natur. Huvuduppgifter: • Leda arbetet i valda projekt inom miljö- och hälsoskyddsområdet • Planera för genomförandet av utbildningar. • Medverka i regionala och nationella nätverk. • Omvärldsbevaka. Andra uppgifter är att fram förslag till budget och verksamhetsplan, att följa upp och redovisa resultat sa...
2024-02-20 2024-03-10
Skellefteå kommun, Kultur- och fritidskontoret Medarbetare till sötvattensprojekt
Arbetsuppgifterna beror delvis på dina tidigare erfarenheter och intresse men består i huvudsak av olika arbeten i fält med miljöåterställning eller inventeringar. Det kan även förekomma mer teoretiska och administrativa delar såsom förberedelser och sammanställning av resultat. Du kommer att vara en del av ett team men du kommer till stor del planera och utföra ditt arbete självständigt. Vi söker 1 person som ska arbetsleda grävmaskin vid flottledsåterställning samt 2 fältassistenter som ska jobba med blandade uppgifter såsom elfiske, kräftpr...
2024-02-19 2024-03-03
Båstads Kommun, Miljö- och hälsoskyddsinspektionen Miljöinspektör
Miljöavdelningen är en grupp på 10 personer som arbetar tillsammans och stöttar varandra i olika roller. Hos oss kommer du främst att arbeta med tillsyn av miljöfarliga verksamheter och utföra tillsyn av lantbruk och små avlopp samt hantera anmälan av värmepumpar. Eftersom vi är en liten kommun arbetar vi över olika kompetensområden vilket innebär att du kommer att få möjlighet att vara delaktig även inom andra tillsynsområden. Båstad är en kommun med många olika sorters lantbruksverksamheter. Här finns frukt- och bärodlingar, potatis- och grö...
2024-02-19 2024-03-11
Region Skåne, Medicinsk service Biomedicinsk analytiker till Ge Blod i Lund
Vi välkomnar nu två sjuksköterskor alternativt biomedicinsk analytiker till Blodcentralen Lund, för en tillsvidaretjänst och en tidsbegränsad anställning. Som sjuksköterska / biomedicinsk analytiker hos oss är dina arbetsuppgifter varierade och utgörs bland annat av arbete med blodgivare, mottagningsarbete och godkännande av givare inför blodgivning. Du ansvarar även för blodgivning samt övervakning av givarens allmäntillstånd under och strax efter blodgivning. Placeringsort är Lund men det ingår viss rotation till Malmö blodcentral. Rekryter...
2024-02-16 2024-03-17
Region Skåne, Medicinsk service Biomedicinska analytiker till Molekylär diagnostik i Lund
Vi erbjuder ett spännande, utvecklande och ansvarsfullt arbete inom diagnostik av ärftliga och förvärvade genetiska sjukdomar och tillstånd. Du kommer ingå i en av flera arbetsgrupper som arbetar tillsammans i det dagliga arbetet vid laboratoriet där praktiskt arbete varvas med självständig mikroskoperings-/bildanalys och tolkning av analysresultat. Kromosomanalys (cytogenetik) innebär mikroskopisk screeningundersökning av strukturella och/eller numeriska förändringar i kromosomuppsättningen hos patienter inom olika diagnosområden. Mikroskoper...
2024-02-16 2024-03-01
Region Skåne, Medicinsk service Biomedicinare till Molekylär diagnostik i Lund
Vi erbjuder ett spännande, utvecklande och ansvarsfullt arbete inom diagnostik av ärftliga och förvärvade genetiska sjukdomar och tillstånd. Du kommer ingå i en av flera arbetsgrupper som arbetar tillsammans i det dagliga arbetet vid laboratoriet där praktiskt arbete varvas med självständig mikroskoperings-/bildanalys och tolkning av analysresultat. Kromosomanalys (cytogenetik) innebär mikroskopisk screeningundersökning av strukturella och/eller numeriska förändringar i kromosomuppsättningen hos patienter inom olika diagnosområden. Mikroskope...
2024-02-16 2024-03-01
Göteborgs Stad , Miljöförvaltningen Miljöutredare med inriktning vattenförvaltning
Vill du vara med och arbeta för en hållbar stad och en god livsmiljö i Göteborg? Avdelningen Stadsmiljös uppdrag är att driva och samordna den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling i Göteborgs Stad. Vi gör detta bland annat genom att ta fram underlag för politiska beslut, baserade på den senaste kunskapen såsom forskning och mätningar inom området och på våra analyser av densamma. Avdelningen ansvarar för att driva och samordna det av stadens arbete som följer av Europaparlamentets och rådets havsmiljödirektiv och vattendirektiv. Avdelni...
2024-02-16 2024-03-17
Sandvikens kommun, Västra Gästriklands samhällsbyggnads­förvaltning Miljöinspektör
Förvaltningen är indelad i fyra enheter vilka samarbetar med varandra för att på bästa sätt uppnå storkommunens fördelar med minskad sårbarhet, ökad flexibilitet, högre kvalitet, bättre effektivitet och rättssäkerhet. Tjänsten är placerad på Miljöenheten som idag har 20 medarbetare och arbetar inom områdena miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel samt naturvård. Vi söker en miljöinspektör som ska arbeta med tillsyn inom miljöskyddsområdet. Vi söker särskilt en miljöinspektör som har kunskaper inom tillsyn av dagvatten och avloppsreningsverk. Andra t...
2024-02-16 2024-03-10
Strängnäs kommun, Miljöenhet Miljöinspektör med inriktning livsmedel och hälsoskydd
Tjänsten kommer vara inriktad mot livsmedel och hälsoskydd. I arbetet ingår självständigt arbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet med handläggning av prövnings- och tillsynsärenden samt livsmedelskontroll. Du kommer utföra platsbesök, inspektioner, handläggning av klagomål och andra inom områdena förekommande frågor. Vi tar avstamp i perspektiven social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet när vi planerar vårt arbete. Det är även en självklarhet att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete och att en nyfikenhet för digitaliseringens möjlighe...
2024-02-15 2024-03-07
Malmö stad Hållbarhetsutvecklare till stadsfastigheter
Arbetsuppgifter Din roll blir att tillsammans med övriga delar av sektionen driva och utveckla stadsfastigheters arbete med att bli klimatneutrala och cirkulära! Du kommer att arbeta strategiskt men också operativt nära våra projektledare och förvaltare i utvecklingen av våra fastigheter och i vår nybyggnation. Som hållbarhetsutvecklare bidrar du till stadsfastigheters utveckling i hur vi ska bygga och förvalta våra lokaler och vår utemiljö mer klimateffektivt och cirkulärt. Du stöttar enheterna för förvaltning, byggprojekt och lokalförsörjni...
2024-02-15 2024-03-06
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Biomedicinska analytiker till VO bild och funktion i Lund/Malmö
Bli en del av vår verksamhet! Vi söker legitimerade biomedicinska analytiker till Klinisk fysiologi och nuklearmedicin samt Klinisk neurofysiologi i Malmö och Lund. Vi erbjuder arbetsuppgifter inom klinisk fysiologi/ultraljud och nuklearmedicin samt klinisk neurofysiologi. Hos oss får du goda utvecklingsmöjligheter och arbete i välfungerande team. Du ges förtroende till ett självständigt och ansvarstagande arbete. Vi arbetar alltid med patienten i fokus. Tillitsbaserad styrning och verksamhetsutveckling är viktiga pusselbitar i vår verksamh...
2024-02-15 2024-03-14
Degerfors kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen Miljö- och hälsoskyddsinspektör
I arbetet som miljö- och hälsoskyddsinspektör kommer du framförallt att arbeta med tillsyn och handläggning enligt miljöbalken, men tjänsten innefattar även andra arbetsuppgifter inom hela miljö- och hälsoskyddsområdet. I den lilla kommunen får du möjlighet att delta i hela ärendeprocessen.
2024-02-14 2024-03-03
Bollebygds kommun, Bygg- och miljö Miljöinspektör
Vi söker dig som vill delta aktivt i vårt arbete med att utveckla digitala arbetssätt och digitala verktyg samt med att hålla en hög service gentemot företag och medborgare. I arbetet ingår rådgivning, service till kommunens invånare och företag, handläggning av inkommande ärenden och uppsökande tillsynsarbete. Arbetet är omväxlande och utvecklande och som miljöinspektör arbetar du självständigt med stort eget ansvar för att driva dina ärenden. Du arbetar även i nära samverkan med dina kollegor inom bygg- och miljöförvaltningen och andra funkt...
2024-02-14 2024-03-10
Västerås stad, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Miljö- och hälsoskyddsinspektör inriktning hälsoskydd (vikariat)
Som miljöinspektör utför du tillsyn enligt miljöbalken i syfte att skapa ett hållbart samhälle för nuvarande och kommande generationer. Den här tjänsten har inriktning mot hälsoskydd och innebär att du självständigt inspekterar verksamheter och bedömer om deras verksamhet uppfyller lagstiftningen. Tjänsten är ett vikariat för en kollega som går på föräldraledighet till sommaren. Arbetet innebär många samarbetskontakter med andra aktörer, förvaltningar och privatpersoner vilket innebär att du behöver kunna kommunicera på ett anpassat och prof...
2024-02-14 2024-02-28
Region Skåne, Medicinsk service Biomedicinare lab till Laboratoriemedicin bas i Malmö
Vi söker nu en biomedicinare till Laboratoriemedicin bas i Malmö. I rollen som biomedicinare utför du självständigt och professionellt laborativt arbete och remissregistrering. I arbetsuppgifterna ingår även bedömning och tekniskt godkännande av analyssvar samt att föreslå åtgärder och utföra felsökning. Vid avvikande kontrollresultat vidtar du erforderliga åtgärder. Utöver detta deltar du i verksamhetsutveckling och föreslår förbättringar när du ser att resurser kan utnyttjas på ett bättre sätt. Hos oss erbjuds du ett ansvarsfullt, utvecklan...
2024-02-14 2024-03-17
Region Skåne, Medicinsk service Biomedicinsk analytiker till Laboratoriemedicin bas i Malmö
Vi söker nu en legitimerad biomedicinsk analytiker till Laboratoriemedicin bas i Malmö. I rollen som biomedicinsk analytiker utför du självständigt och professionellt laborativt arbete och remissregistrering. I arbetsuppgifterna ingår även bedömning och tekniskt godkännande av analyssvar samt att föreslå åtgärder och utföra felsökning. Vid avvikande kontrollresultat vidtar du erforderliga åtgärder. Utöver detta deltar du i verksamhetsutveckling och föreslår förbättringar när du ser att resurser kan utnyttjas på ett bättre sätt. Hos oss erbjud...
2024-02-14 2024-03-17
Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum Forensikeraspiranter inom skospår till NFC Syd, Laboratoriesektionen
Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen jämförande undersökningar av skor och skospår som tillvaratagits av polisen i samband med brottsutredningar. Med tiden kan även andra jämförande undersökningar komma att ingå, t.ex. av brott-, klipp- och rivkanter. Efterhand kan det även bli aktuellt med multikompetens inom något av våra andra ämnesområden. Du förväntas även bedriva visst utvecklingsarbete inom det egna området samt delta i utbildning av personal inom rättsväsendet. Du kommer att ha direkta kontakter med uppdragsgivare inom rättsväsendet...
2024-02-13 2024-03-03
Båstads Kommun, Miljö- och hälsoskyddsinspektionen Vill du ha ett extrajobb som alkoholinspektör?
Som alkoholinspektör arbetar du med tillsyn av verksamheter som har tillstånd att servera alkohol. En stor del av arbetet sker kvällstid. Tiderna är förbestämda av tillståndshandläggaren.
2024-02-13 2024-03-04
1 2 3 >