Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kalmar kommun, Samhällsbyggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsinspektörer
Verksamhetsområde Miljö arbetar med tillsyn inom miljöskydd-, livsmedel- och hälsoskyddsområdet och består idag av drygt 25 engagerade medarbetare. Miljö- och hälsoskyddsenheten har ett nära samarbete med övriga medarbetare i organisationen vid framtagning av t.ex. detaljplaner och trafikplanering. Då flera av våra miljöskyddsinspektörer är föräldralediga söker vi nu vikarier. Du kommer att utföra tillsyn inom olika branscher beroende på din kompetens och ditt intresse. Du kommer beroende på uppgifternas art att arbeta självständigt men också ...
2023-06-02 2023-06-11
Hallstahammars kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Åtgärdssamordnare/Vattensamordnare
Som åtgärdssamordnare/vattensamordnare kommer du att arbeta med projektet Åtgärdssamordning i Kolbäcksåns avrinningsområde för minskad övergödning. Projektet är ett samarbete mellan Hallstahammars- , Surahammars-, och Fagersta kommun och finansieras med LOVA-medel. I arbetet ingår bland annat samordning mellan de aktörer som ingår i Kolbäcksåns avrinningsområde i frågor kring kartläggning och genomförande av åtgärder främst mot övergödning. Som person är du utåtriktad och engagerad. Du har förmåga att identifiera nödvändiga insatser och kan ...
2023-06-02 2023-06-19
Naturhistoriska riksmuseet Förste assistent till enheten för miljöforskning och –övervakning
Tjänsten omfattar i huvudsak samlingsvård av Miljöprovbankens material i såväl fysisk som digital form. Arbetsuppgifterna omfattas av att ta emot och förbereda nytt material för lagring i Miljöprovbanken, inventering och ompackning av äldre prover, informationssökning i pärmar och databas samt digital registrering. I samband med lån av prover från Miljöprovbanken kommer provberedning av biologiska vävnadsprover att ingå i arbetsuppgifterna. Arbetet kan även innebära att strukturera upp samlingar och skapa ordning bland prover, filer och informa...
2023-06-02 2023-06-21
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Biomedicinsk analytiker till Klinisk fysiologi och nuklearmedicinmottagning
Vår mottagning präglas av en positiv stämning bland arbetskamrater och goda möjligheter att utvecklas i sin respektive profession. Vi arbetar ständigt med utveckling av kvalitet- och patientsäkerhet. I rollen som biomedicinsk analytiker hos oss får du ett varierande arbete inom klinisk fysiologisk diagnostik. Det innefattar undersökningar inom ultraljud, neurofysiologi, nuklearmedicin och traditionell fysiologi. Tjänsten innefattar såväl akuta som elektiva undersökningar. Du arbetar självständigt med undersökningar samtidigt som du samarbetar ...
2023-06-01 2023-06-29
Högsby kommun, Myndighetsnämnd Miljöinspektör
Vi söker dig som vill arbeta brett och strategiskt i den mindre kommunen med de korta beslutsvägarna. Du kommer att vara anställd av Högsby kommun men tjänsten kommer till viss del att vara delad med en grannkommun. Det innebär att du under vissa dagar kommer att arbeta på deras miljökontor och andra dagar i Högsby. Du kommer att vara spindeln i hjulet inom flera funktioner där du kommer att arbeta nära miljö- och byggchefen och dina andra arbetskollegor för att bidra till en hållbar miljöbalkstillsyn. Du kommer att göra en del handläggningar, ...
2023-06-01 2023-08-13
Kemikalieinspektionen, Ämnesutvärdering Kemist/Utredare
Du kommer främst att tillsammans med andra kemister samt hälso- och miljöriskbedömare delta i arbetet med att minska riskerna med användningen av bekämpningsmedel. Ditt arbete består huvudsakligen av att granska, bedöma och sammanfatta naturvetenskapliga underlag rörande verksamma ämnens identitet, kemiska och fysikaliska egenskaper samt analysmetoder för att detektera verksamma ämnen i olika matriser. Du deltar även i arbetet med att skriva förslag till riskbedömning och harmoniserad klassificering av verksamma ämnen i bekämpningsmedel. Arbete...
2023-05-31 2023-06-18
Skövde kommun, Miljösamverkan Östra Skaraborg Livsmedelsinspektör
Miljösamverkan östra Skaraborg söker nu en livsmedelsinspektör eftersom en kollega ska gå i pension. Hos oss får du ett omväxlande och roligt arbete där du blandar både administrativt myndighetsarbete, fältarbete och kundkontakt. Som livsmedelsinspektör kommer du att ingå i ett team med ansvar för kontroll, rådgivning och information enligt livsmedelslagstiftningen. Tillsynen genomförs i projektform utifrån fokusområden. De självorganiserande teamen lämnas stor frihet att lägga upp sin planering, uppföljning och sitt förbättringsarbete. Vår a...
2023-05-31 2023-07-10
Härryda kommun Miljöinspektör sökes till Härryda kommun
Som miljöinspektör kommer du huvudsakligen att arbeta tillsyn och prövning inom förorenad mark och schaktmassor. Dina arbetsuppgifter innebär att du planerar, genomför och följer upp inspektioner samt handlägger ansöknings- och anmälningsärenden. Arbetet innebär mycket kontakt med både företag och privatpersoner. Vi har långtgående delegation från miljö- och bygglovsnämnden. Det finns möjlighet till utveckling och fördjupning inom olika sakområden och vi försöker att fördela uppgifterna utifrån medarbetarnas olika intressen och kompetens. Organ...
2023-05-30 2023-06-11
Västerås stad, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Miljö- och hälsoskyddsinspektör till Miljötillsynsenheten
Som miljöinspektör utför du tillsyn enligt miljöbalken i syfte att skapa ett hållbart samhälle för nuvarande och kommande generationer. Den här tjänsten har inriktning mot hälsoskydd och innebär att du självständigt inspekterar verksamheter och bedömer om deras verksamhet uppfyller lagstiftningen. Tillsynsarbetet bedrivs i olika ämnesområdesgrupper. Du behöver på ett respektfullt sätt kunna informera, ställa krav och fatta beslut utifrån saklig grund. Du planerar din egen arbetsdag och driver dina ärenden både självständigt och i samverkan me...
2023-05-30 2023-06-09
Länsstyrelsen Skåne, Enheten för förorenade områden och avfallstransporter Miljöhandläggare för arbete med förorenade områden
Som miljöhandläggare i EBH-gruppen består arbetet av en rad olika frågor kopplade till förorenade områden. Arbetet är av administrativ karaktär och består i huvudsak av att, i samverkan med övriga EBH-handläggare, uppdatera, kvalitetssäkra och svara på frågor om Länsstyrelsens databas över förorenade områden (EBH-stödet). Här ingår att ha kontakt med länets kommuner och allmänheten kring frågor som rör ämnesområdet. Arbetet omfattar även att bistå övriga handläggare i pågående ärenden och i annat EBH-arbete. Uppgifterna kan därför innefatta en ...
2023-05-30 2023-06-11
Länsstyrelsen Skåne, Naturprövningsenheten Naturvårdshandläggare
Du kommer att handlägga ärenden som rör tillstånd och dispenser inom art- och områdesskydd samt anmälan om samråd för påverkan av naturmiljön. Du har ett stort eget ansvar för utredning, bedömning och beslut, men kommer att ingå i ett gott arbetsteam med många kunniga och erfarna kollegor att stämma av med. Även arbete med tillsyn kan komma att ingå i arbetsuppgifterna. Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega och verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor b...
2023-05-26 2023-06-16
Länsstyrelsen Skåne, Naturprövningsenheten GIS-ingenjör - strandskydd
Du kommer att arbeta med digitalisering av strandskyddsgränser i enlighet med nationella riktlinjer. Arbetet innebär översyn och kvalitetssäkring av våra befintliga GIS-skikt och anpassning av metadata. Detta kan till exempel innebära att du säkerställer att gränserna ligger rätt i förhållande till strandlinjen och att gränserna anpassas efter beslut om upphävande av skyddet eller inom detaljplan. Du kommer även att med hjälp av GIS, befintliga beslut och andra underlag analysera var nya vatten har anlagts och digitalisera strandskyddsgränser k...
2023-05-26 2023-06-16
Växjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Samordnare - Myndighetssamverkan till Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen har funktioner och kompetens inom allt ifrån utveckling av nya stadsdelar och verksamhetsområden, till livsmedelskontroll, vattenförsörjning och detaljplanering. Här skapas förutsättningar för framtidens levande stad och landsbygd. Miljö- och byggavdelningen är en del av Samhällsbyggnadsförvaltningen. På miljö- och byggavdelningen arbetar drygt 45 personer. Genom förebyggande arbete och tillsyn bidrar vi till att Växjö kommun ska vara en fantastisk plats att bo, leva och verka på för invånare, företag och besöka...
2023-05-26 2023-06-25
Danderyds kommun, Tekniska kontoret, VA- och avfallsavdelningen Avfallsplanerare med driftsansvar, Danderyds kommun
Som avfallsplanerare med driftsansvar behöver du vara just driftig helt enkelt! Avfall engagerar, det är tydligt för oss som arbetar inom avfallsbranschen, och kommunen har en ytterst viktig uppgift i att se till att avfallshämtningen genomförs till belåtenhet för våra kommuninvånare och verksamheter. I din roll som driftansvarig har du nära kontakt med våra två entreprenörer för avfallshämtning. Du är väl förtrogen med avtalen och följer upp så att de följs av våra entreprenörer. I rollen som driftsansvarig leder du driftmöten och avtalsmöte...
2023-05-26 2023-06-18
Halmstads kommun, Samhällsbyggnadskontoret Kommunekolog
Vill du arbeta med långsiktig och hållbar samhällsutveckling? Nu söker vi en kommunekolog till strategi- och utredningsenheten på Samhällsutvecklingsavdelningen. Då en av våra två kommunekologer ska ägna sig åt projekt söker vi nu en ersättare under 2 års tidsbegränsad anställning. Är du den vi söker? I denna tjänst får du möjlighet att bidra med kompetens inom ekologi och arbeta med strategiskt naturvårdsarbete, förvaltningsövergripande samordning samt vara delaktig i samhällsplaneringen. Du kommer befinna dig i en kreativ miljö tillsammans m...
2023-05-25 2023-06-11
Länsstyrelsen Skåne, Enheten för lantbruksdjur Djurskyddshandläggare till enheten för lantbruksdjur
Som djurskyddshandläggare arbetar du huvudsakligen med det administrativa kring och vid djurskyddskontroller från kontoret. Arbetet omfattar att du jobbar med att skriva beslut om föreläggande, underrättelse inför olika beslut, handlägga administrativa uppföljningar, ta emot anmälningar, kontrollera anmälningar från kontor, planera och förbereda kontroller i fält. Du skall även kunna genomföra kontroller i fält utifrån Länsstyrelsens behov. Alla jobbar vi tillsammans för att handlägga och kontrollera djurskyddet i Skåne. Som medarbetare hos o...
2023-05-25 2023-06-15
Vansbro kommun Vi söker en vikarierande miljö- och hälsoskyddsinspektör
Den aktuella tjänsten är ett vikariat som miljö- och hälsoskyddsinspektör. Tjänsten har i huvudsak inriktning mot livsmedelstillsyn och hälsoskydd men kan även riktas mot andra arbetsområden beroende på din erfarenhet och intresse Arbetet innebär myndighetsutövning där du utför tillsyn på till exempel restauranger, butiker, skolor, förskolor och hygienlokaler. Du kommer att handlägga anmälningsärenden och andra inkommande ärenden inom området. En mycket viktig del i arbetet är att ge information och vägledning till både verksamheter och ens...
2023-05-24 2023-06-07
Region Jämtland Härjedalen, Laboratoriemedicin Laboratoriemedicin söker Leg biomedicinska analytiker eller motsvarande.
Arbetet innefattar såväl dagtid som obekväm arbetstid med rotation inom enheten. Huvudsakliga arbetsuppgifter, beroende på placering, är laborativt arbete, bedömningar, tekniskt godkännande, felsökningar och kundkontakter. Dina analyser och bedömningar av mät- och undersökningsresultat utgör en stor del i säkerställandet av att patienterna får rätt diagnos och behandling. Du tar ansvar och driver dina arbetsuppgifter i mål på egen hand, kan även anpassa dig och omprioritera när det behövs.
2023-05-23 2023-06-25
Region Skåne, Medicinsk service Biomedicinska analytiker till Laboratoriemedicin bas i Lund
Nu har vi möjlighet att välkomna två biomedicinska analytiker till oss! Båda tjänsterna avser heltidstjänstgöring. Som biomedicinsk analytiker hos oss är dina arbetsuppgifter varierande och innefattar bland annat: • Självständigt laborativt arbete och remissregistrering • Bedömning och tekniskt godkännande av analyser • Felsökning av tekniska problem. • Handledning av studenter/nya medarbetare • Rapportering och dokumentering av störningar och avvikelser i utrustning, arbetsrutiner och verksamhet • Kontakt med kunder i samband med förfrågninga...
2023-05-22 2023-06-11
Region Skåne, Medicinsk service Biomedicinsk analytiker till klinisk mikrobiologi och vårdhygien i Lund
Vi ser nu fram emot att välkomna nya medarbetare till oss på enheten för odling och direktpåvisning! På enheten arbetar vi med en kombination av traditionell odlingsmetodik och tekniker så som masspektrometri, PCR och mikroskopi för att påvisa förekomst av bakterier, svampar och parasiter i patientprover. Delar av den odlingsbaserade bakteriologin är automatiserad med digital avläsning. Du har ett nära samarbete med de andra yrkesgrupperna i de team som ansvarar för olika delar av diagnostiken. Hos oss utför du samtliga delar av analysproces...
2023-05-22 2023-08-21
Region Skåne, Medicinsk service Biomedicinare lab till klinisk mikrobiologi och vårdhygien i Lund
Vi ser nu fram emot att välkomna nya medarbetare till oss på enheten för odling och direktpåvisning! På enheten arbetar vi med en kombination av traditionell odlingsmetodik och tekniker så som masspektrometri, PCR och mikroskopi för att påvisa förekomst av bakterier, svampar och parasiter i patientprover. Delar av den odlingsbaserade bakteriologin är automatiserad med digital avläsning. Du har ett nära samarbete med de andra yrkesgrupperna i de team som ansvarar för olika delar av diagnostiken. Hos oss utför du samtliga delar av analysprocess...
2023-05-22 2023-08-21
Region Skåne, Medicinsk service Biomedicinska analytiker till Sektion Molekylär Diagnostik i Lund
Vi erbjuder ett spännande, utvecklande och ansvarsfullt arbete baserat på i första hand riktade molekylärbiologiska metoder. Hos oss är du delaktig i en fortsatt expansion och utveckling av en verksamhet som bedriver modern klinisk diagnostik inom hälso- och sjukvården. Du arbetar främst med utförande av etablerade rutinanalyser, både laborativt och med analysarbete, inom ett flertal olika diagnostikområden. Därutöver innebär arbetet kontinuerligt förbättringsarbete och utveckling av nya analyser/metoder samt tekniskt ansvar för tex. instru...
2023-05-19 2023-06-15
Region Skåne, Medicinsk service Biomedicinare lab till Sektion Molekylär Diagnostik i Lund
Vi erbjuder ett spännande, utvecklande och ansvarsfullt arbete baserat på i första hand riktade molekylärbiologiska metoder. Hos oss är du delaktig i en fortsatt expansion och utveckling av en verksamhet som bedriver modern klinisk diagnostik inom hälso- och sjukvården. Du arbetar främst med utförande av etablerade rutinanalyser, både laborativt och med analysarbete, inom ett flertal olika diagnostikområden. Därutöver innebär arbetet kontinuerligt förbättringsarbete och utveckling av nya analyser/metoder samt tekniskt ansvar för tex. instru...
2023-05-19 2023-06-15
Burlövs kommun, Tillväxtavdelningen Miljöstrateg till Burlövs kommun
Som miljöstrateg ansvarar du för att driva det miljöstrategiska arbetet framåt i kommunen genom att bland annat ta fram och uppmärksamma behov av strategiska dokument. Du är även en viktig nyckelperson för att utveckla vårt klimatanpassningsarbete. I rollen medverkar du i kommunens övergripande planering genom översikt- och detaljplanearbete. Du stöttar med områdeskunskap vid framtagande av undersökning av betydande miljöpåverkan och vid framtagande av Miljökonsekvensbeskrivningar. Du företräder även kommunen vid prövningar inom miljöområdet....
2023-05-17 2023-06-04
Avesta kommun, Västmanland-Dalarna Miljö o bygg Miljöinspektör
Som miljöinspektör med inriktning mot tillsyn på miljöfarliga verksamheter kommer du att arbeta med tillsyn enligt miljöbalken på många olika typer av miljöfarliga verksamheter. Du blir en del av ett team där ni har ett nära samarbete genom att hantera och fördela inkommande ärenden. Exempel på arbetsuppgifter: * Planlägga och utföra inspektioner hos verksamhetsutövare. * Handlägga anmälningsärenden samt utreda klagomål * Genomföra utredningar, utforma tjänsteskrivelser, underlag till nämnden. * Fatta självständiga beslut på delegation från mi...
2023-05-17 2023-06-08
1 2 >