Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Kronoberg, Sjukhusvård Legitimerad biomedicinsk analytiker till Klinisk Kemi i Växjö
Arbetet som biomedicinsk analytiker hos oss är självständigt och du tar egna beslut samtidigt som du arbetar i ett lag. Du kommer att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter inom klinisk kemi i en modern miljö med automatiserade instrument. Du kommer även att arbeta inom transfusions-medicin på jourtid. Vi satsar på individuell kompetensutveckling. Våra medarbetare ska ha en bred kompetens och kunna utföra många olika arbetsuppgifter för att skapa en stark arbetsgrupp. Lagarbete och gott samarbetsklimat är viktigt för oss. Kvalitetskänsla och ...
2021-07-28 2021-08-29
Lindesbergs kommun, Miljökontoret Miljöinspektör
Du kommer att arbeta inom miljöbalkens område, främst med handläggning av ärenden som rör miljöskydd. I arbetet ingår att förbereda och genomföra inspektioner, informera, skriva rapporter/beslut, följa upp krav, åtgärder och beslut mm.
2021-07-27 2021-08-16
Samhällsbyggnad Bergslagen, Avfall & Återvinning Miljöhandläggare
Rollen som miljöhandläggare på förbundet är spännande och omväxlande. Här möts du av såväl årshjulsstyrda arbetsuppgifter som utredningar där du själv är drivande. I tjänsten förekommer det en hel del arbetsuppgifter knutna till våra anläggningar utifrån årshjulet, såsom sammanställning av uppgifter till miljörapporter och statistik, hantering av kontrollprogram med vattenprovtagning i fält och analys av provsvar. Det ingår även en hel del myndighetskontakter, främst gällande material till sluttäckning som förekommer vid två stängda deponier, ...
2021-07-26 2021-08-15
Kristinehamns kommun Miljö- och hälsoinspektör
Vi erbjuder arbetsuppgifter inom miljöbalkens tillsynsområde och söker nu en engagerad medarbetare som vill stärka upp vårt team. I tjänsten idag ingår tillsyn inom både hälsoskydd och miljöskydd; bland annat skolor, förskolor, gym och andra hälsoskyddsverksamheter, bullerfrågor, detaljplaner och tillsyn av industrier och biltvättar. Innehållet i tjänsten kan anpassas utifrån dina erfarenheter och önskemål.
2021-07-26 2021-08-29
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Biomedicinska analytiker, yrkes- och miljödermatologiska avdelning i Malmö
Arbetsuppgifterna innebär mycket patientkontakt. Patienterna testas framförallt med epikutantest (lapptest) eller i en del fall med pricktest. Vid testningen informeras patienterna om testresultat, diagnos och erhåller praktisk hjälp med behandling. Arbetet utförs i ett erfaret team bestående av andra biomedicinska analytiker (BMA), undersköterskor, sjuksköterska, kemister och läkare. Vissa arbetsuppgifter kan ibland utföras på annan ort i Södra sjukvårdsregionen. I arbetsuppgifterna ingår att delta i den ordinarie sjukvårdsverksamheten vilke...
2021-07-26 2021-08-16
Malmö stad Miljöinspektör till enheten för bostadstillsyn sökes!
Arbetsuppgifter Som miljöinspektör utför du tillsyn enligt miljöbalken i syfte att skapa ett hållbart samhälle för nuvarande och kommande generationer. Ditt uppdrag omfattar kravställande och beslutsfattande i din roll som myndighetsutövare. Du kommer också att arbeta förebyggande med rådgivande och samverkande uppdrag både externt och internt. I tjänsten som miljöinspektör kan du få arbeta inom avdelningens alla tillsynsområden. På bostadsenheten kommer du att ha direktkontakt med malmöborna och vi ser gärna att du drivs av att alla har rätt...
2021-07-23 2021-08-09
Malmö stad Miljöinspektörer till enheten för avfall och vatten sökes!
Arbetsuppgifter Vi behöver förstärka vårt team och söker nu 1-3 miljöinspektörer med stort engagemang som, precis som vi, har visionen om en hållbar stad.  På enheten arbetar vi med myndighetsutövning och tillsyn enligt miljöbalken med till exempel farligt avfall, avfallsanläggningar, cisterner, bensinstationer, bilverkstäder, bilskrotar, fordonstvättar, dagvatten samt infrastruktur som exempelvis Citytunneln och Öresundsbron. Som medarbetare på enheten för avfalloch vatten får du arbeta tillsammans med positiva och kunniga kolleger. Som mi...
2021-07-22 2021-08-16
Region Västerbotten, Laboratoriemedicin VB Molekylärbiolog, Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin, Umeå
Som molekylärbiolog hos oss skapar du förutsättningar för samarbeten, ny kunskap och en stark framtid. Du kommer att arbeta inom molekylära sektionen vid Klinisk mikrobiologi där dina arbetsuppgifter kommer att innefatta: - Kvalitetssäkring av molekylärbiologiska analyser (organisera deltagandet i EQC-program, granska EQC utfall - Organisera och delta i upphandlingar - Att självständig hålla sig uppdaterad gällande den tekniska utvecklingen inom mikrobiologisk-molekylärbiologisk diagnostik - Arbete i rutindiagnostik vid molekylära sektionen v...
2021-07-22 2021-08-22
Miljökontoret, Hörby kommun Miljöinspektör
Nu söker vi en miljöinspektör till vårt engagerade team på Bygg & Miljö då en medarbetare har valt att prova nya utmaningar. Rollen som miljöinspektör innebär ett roligt och omväxlande arbete med tillsyn enligt miljöbalken i första hand. Arbetsuppgifterna består av tillsyn inom t ex C-verksamheter, lantbruk, små avlopp, men även andra arbetsuppgifter kan vara aktuellt och kan anpassas efter dina erfarenheter inom området. Du arbetar självständigt, men tillsammans och med stöd av våra övriga miljöinspektörer och bygg- och miljöchef. Att ge god ...
2021-07-21 2021-09-01
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Kemist till nuklearmedicinsk fysik i Lund
Vi söker nu en kemist till radiofarmacienheten som ingår i enheten för nuklearmedicinsk fysik. Radiofarmacienheten tillverkar dagligen flera olika kortlivade radioaktiva läkemedel i form av injektionslösningar som behöver genomgå godkänd kvalitetskontroll innan administrering till patient. Produktens korta hållbarhet kräver noggrann planering och logistik, och därför är det nödvändigt med ett tätt samarbete mellan personal inom produktion, kvalitetskontroll och kvalitetssäkring (QA). Ditt arbete kommer att vara varierande, både laborativt och...
2021-07-20 2021-08-15
Länsstyrelsen Jönköpings län Vattenhandläggare
Fokus i tjänsten ligger på genomförande av den nationella planen för miljöanpassning av vattenkraftverk och dammar (NAP). Arbetsuppgifterna består i huvudsak av att delta och driva samverkansprocessen, samt tillsyn av vattenkraftverk och dammar. Du kommer att ha många kontakter med verksamhetsutövare, branschföreträdare, enskilda personer, företag och kommuner via personliga möten och telefonsamtal. Det är även ett nära samarbete med övriga länsstyrelser. I tjänsten kan även prövning och tillsyn av markavvattning samt våtmarksanläggning ingå. ...
2021-07-19 2021-08-22
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad Biolog
Som biolog handlägger du ärenden enligt miljöbalken, främst strandskydd, vattenverksamhet, vattenskyddsområden, remisser och yttranden. Du stöttar övrig tillsynspersonal i handläggning av ärenden som rör påverkan på vatten och vattenmiljöer samt mark och naturmiljöer. Arbetet innebär möten som kräver förmåga att förklara komplexa saker så mottagaren förstår, vana av samarbete och erfarenhet av att arbeta inom en myndighet. Exempel på uppgifter som ingår i uppdraget: · Arbete med vattenförvaltning, samverkan och projektarbete för att uppfylla v...
2021-07-19 2021-08-15
Enköpings kommun Miljö & Byggnadsförvaltningen Miljöinspektör
Arbetsuppgifterna består av tillsyn och handläggning enligt miljöbalken inom området miljöskydd. Arbetet innebär bland annat att du ska handlägga ansökningar, planera och genomföra besök samt skriva beslut. Det kan också bli aktuellt med deltagande i projekt där verksamheter inventeras, inspekteras och klassas. Handläggning av anmälningar samt rådgivning kan också komma ifråga. Det är meriterande om du är van att arbeta i något ärendehanteringssystem, vi använder Castor inom avdelningen. Arbetsuppgifterna innebär myndighetsutövning och du har ...
2021-07-16 2021-08-16
Region Blekinge, Laboratoriemedicin Biomedicinsk analytiker till klinisk patologi och cytologi i Karlskrona
Hos oss är det viktigt att både kunna arbeta självständigt samtidigt som du fungerar bra i en grupp. Arbetet inom laboratoriet består huvudsakligen av vanligt förekommande arbetsuppgifter på ett kliniskt patologilaboratorium såsom nedläggning, utskärning, snittning, färgning, preparering av cytologiska prover men även immunhistokemi och specialistutskärning. Här finns även möjlighet till att handleda studenter samt till egna ansvarsområden. Vi erbjuder en individuell introduktion baserad på tidigare erfarenhet och kompetens samt möjlighet att d...
2021-07-16 2021-09-30
Länsstyrelsen Kalmar län Naturvårdshandläggare
Du kommer att ingå i naturvårdshandläggargruppen och arbeta teambaserat med prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Arbetet sker i dialog med såväl interna som externa parter, både privatpersoner, företag och företrädare för allmänna intressen. Den som vill bedriva verksamheter som kan påverka naturen ansöker om samråd, dispens eller tillstånd för sin verksamhet. I vår prövning av ärenden ser vi till att ekosystem, biologisk mångfald och friluftsvärden tar så lite skada som möjligt när samhället eller verksamheter utvecklas. Många av de äre...
2021-07-16 2021-08-18
Botkyrka kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöenheten Miljö- och hälsoskyddsinspektörer till Botkyrka kommun
Du kommer att arbeta med tillsyn enligt miljöbalken, främst inom hälsoskydd. Vi ser gärna att du har ett brinnande intresse för hälsoskyddstillsyn och gärna har erfarenhet av att arbeta med klagomålsärenden och bostadstillsyn. Dina arbetsuppgifter består huvudsakligen av att: • förbereda och genomföra tillsyn enligt miljöbalken, både tillsammans med teamet och självständigt • handlägga anmälningar och klagomål • ge stöd och service till verksamhetsutövare och medborgare Du kommer att arbeta i miljö- och hälsoskyddsteamet som är ett välfunger...
2021-07-15 2021-08-15
Region Skåne, Medicinsk service Specialist biomedicinsk analytiker till kromografi, Specialkemi Malmö
Vi ser nu fram emot att välkomna en specialist biomedicinsk analytiker till vårt kromatografi-team! Ditt arbete innebär bland annat att utföra laborativt arbete, remisshantering, kontakt med kunder i samband med förfrågningar och svarsutlämning. Det laborativa arbetet utförs både manuellt och med processtyrd avancerad analysutrustning. Som specialist biomedicinsk analytiker förväntas du också ha en övergripande roll, se helheten och på ett föredömligt vis företräda verksamheten. Detta innefattar bland annat att ha fördjupade kunskaper om de in...
2021-07-15 2021-07-29
Länsstyrelsen Värmland Handläggare inom biologisk mångfald och naturvård
Du kommer att ingå i arbetsgruppen Biostrategi som jobbar med regional miljöövervakning, åtgärdsprogram för hotade arter, invasiva främmande arter, uppföljning av skyddade områden, vilda pollinatörer samt LONA (Lokala Naturvårdssatsningar). Arbetet fokuserar framförallt på terrestra miljöer. Arbetsgruppen omfattar idag sju personer. I tjänsten ingår handläggning av bidragsansökningar inom LONA, arbete för att gynna hotade arter men också hantering av invasiva främmande arter. Arbetsuppgifter inom fler av gruppens verksamheter kan bli aktuella...
2021-07-15 2021-08-16
Region Västerbotten, Laboratoriemedicin VB Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin, Umeå
Som biomedicinsk analytiker hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du kommer att ha en nyckelroll i patientens diagnostik. Med hjälp av både manuella och högteknologiska metoder ger dina analysresultat stöd för bedömning vid akuta sjukdomstillstånd, uppföljning av behandling och utredning av sjukdomar. Inom de olika avdelningarna varierar arbetsuppgifterna beroende på placering. För att få en god analysprecision så är en viktig arbetsuppgift för biomedicinsk analytiker också ett löpande tekniskt u...
2021-07-15 2021-08-15
Borgholms kommun, Kommunledningsförvaltningen Miljöchef med samordnande uppdrag för miljö- och byggnadsnämndens verksamheter Borgholms kommun
Som miljöchef leder, utvecklar och ansvarar du för miljöenhetens tre verksamhetsgrenar: miljö- och hälsoskydd, livsmedel samt alkohol-tobak-läkemedel som har varsin samordnare. Miljöenheten har totalt 13 medarbetare inklusive dig som chef. Du kommer att ha ett samordnade uppdrag för hela miljö- och byggnadsnämndens ekonomi- och målstyrningsarbete. Som miljöchef är du en nyckelperson i arbetet med att leverera vårt grunduppdrag, utifrån service, kvalitet, tid och ekonomi. På förvaltningen pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete och det är en ...
2021-07-12 2021-08-29
Region Skåne, Medicinsk service Biomedicinska analytiker till Laboratoriemedicin Bas i Kristianstad
Vi välkomnar nu dig som vill utvecklas tillsammans med oss på Laboratoriemedicin Bas i Kristianstad! Hos oss erbjuds du ett ansvarsfullt, utvecklande och självständigt arbete i en härlig arbetsmiljö. Dina ansvarsområden är inriktade mot kliniskt kemiskt analysarbete, inklusive ven- och kapillärprovtagning på såväl vuxna som barn, och funktionsundersökningar. Hos oss i Kristianstad utförs de flesta analysområden inom klinisk kemi, men du kommer även att ägna dig åt analysarbete inom transfusionsmedicin och mikrobiologi. Vårt laboratorium är ack...
2021-07-12 2021-08-08
Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum Forensisk laborant till Nationellt Forensiskt Centrum, Sundsvall
Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen framkallning av fingeravtryck på diverse material från brottsplatser samt DNA spårsökning och -säkring. Framkallning av fingeravtryck sker med kemiska och fysikaliska metoder. Dessutom förekommer andra laborativa arbetsuppgifter såsom uppackning, registrering och provpreparering samt att blanda och kontrollera olika framkallningslösningar. I arbetet ingår även rutinbetonade uppgifter. Du kommer att ha direkta kontakter med uppdragsgivare inom rättsväsendet och skriftligen redovisa dina resultat till föru...
2021-07-12 2021-08-02
Göteborgs Stad , Miljöförvaltningen Livsmedelsinspektör
Vill du göra skillnad och vara med och skapa förutsättningar för en säker livsmedelshantering för konsumenternas hälsa i Göteborgs Stad? Vårt uppdrag är skapa dessa förutsättningar och vi söker nu livsmedelsinspektörer som vill vara med på den resan. Vi tror att ett nyfiket och reflekterande arbetssätt, där vi lär oss av våra egna och andras framgångar och misstag är en förutsättning för att nå dit. Livsmedelskontrollen är en del av miljöförvaltningen och som livsmedelsinspektör har du ett omfattande och varierat uppdrag. På avdelningen för li...
2021-07-12 2021-08-15
Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum Forensiska laboranter till Nationellt Forensiskt Centrum, Göteborg
Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen framkallning av fingeravtryck på diverse material från brottsplatser samt DNA spårsökning och -säkring. Framkallning av fingeravtryck sker med kemiska och fysikaliska metoder. Dessutom förekommer andra laborativa arbetsuppgifter såsom uppackning, registrering och provpreparering samt att blanda och kontrollera olika framkallningslösningar. I arbetet ingår även rutinbetonade uppgifter. Du kommer att ha direkta kontakter med uppdragsgivare inom rättsväsendet och skriftligen redovisa dina resultat till föru...
2021-07-12 2021-08-02
Alingsås kommun, Bygg- och miljöavdelningen Kommunekolog
Vi söker en kommunekolog som arbetar tillsammans med oss med samhällsplaneringen och som kan bidra med kompetens inom naturvård och vattenvård när det gäller planarbete, bygglov, strandskydd, tillsynsärenden inom miljöområdet, förvaltning av naturreservat m.m. Du kommer att arbeta både strategiskt övergripande och med handläggning av enskilda ärenden. Din uppgift blir att driva frågor ur ett samhällsperspektiv såväl som ett miljöperspektiv. Vi har just tagit fram en ekosystemtjänstanalys för Alingsås tätort som tillsammans med vårt naturvårds...
2021-07-12 2021-08-31
1 2 3 >