Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kalmar kommun, Serviceförvaltningen - Stab Projektsamordnare vattenvårdsarbete
Som projektsamordnare genomför du åtgärder som syftar till att uppnå en god status i kustmiljö och vattendrag. Uppdraget innebär att se till att åtgärder genomförs i fält enligt Kalmar kommuns handlingsplan vilket innebär samarbete med markägare och konsulter, samt även att ta ansvar för kommunikation, administration och ekonomi i projektform. Du kommer ingå i en arbetsgrupp där du helt eller delvis ansvarar för olika projekt. Arbetet är omväxlande och du kommer ofta vara med i hela processen, från att planera en åtgärd till att vara med och ...
2021-10-15 2021-11-07
Hammarö kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Miljöstrateg
Hammarö kommun söker en miljöstrateg. Som miljöstrateg är du placerad på Kommunstyrelsens förvaltning och avdelningen för Mark och planeringsfrågor med X med arbetare. I rollen som miljöstrateg ansvarar du för att leda kommunens strategiska miljö- och klimatarbete som utgår från Agenda 2030 och Hammarö kommuns mål och styrdokument. I det strategiska arbetet ingår också att stödja och engagera hela kommunens verksamheter med kompetens och samordning i arbetet med att väva in hållbarhets- och miljöfrågor i nämnds- och verksamhetsplanering. V...
2021-10-15 2021-11-05
Hedemora kommun Miljöinspektör
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen söker en Miljöinspektör. Hedemora erbjuder stora möjligheter till ett rikt friluftsliv vid sjöar, berg och skog samt inomhusarenor med gym, bad och padel. Vi har längdskidåkning i Brunnsjöbergets skidanläggning med konstsnö efter fem minuters bilfärd. Gillar man att åka alpint finns ett flertal anläggningar i närheten med upp till 30 minuters bilfärd. Vill man aktivera sig med ett större kulturellt utbud är det nära till Borlänge och Falun och två timmar med tåg till Stockholm. Vi välkomnar till en a...
2021-10-15 2021-11-07
Region Jämtland Härjedalen, Klinisk fysiologi Biomedicinsk analytiker
Arbetet innebär arbetsrotation mellan olika undersökningsmetoder såsom ultraljud hjärta, arbets-EKG, LT-EKG och spirometri. Arbetsgivaren tillhandahåller för metoden relevant utbildning.
2021-10-14 2021-10-31
Sigtuna kommun, Sigtuna Vatten & Renhållning AB VA-Rådgivare till Sigtuna Vatten & Renhållning AB
Har du lång erfarenhet av arbete som inspektör med fokus på enskilda avloppsanordningar? Eller har du på annat sätt kunskap inom enskilda avloppsanordningar? Tycker du om att ha kontakt med människor, förmedla kunskap, samt har ett stort miljöengagemang som driver dig. Då kanske detta är något för dig! Syftet med rådgivningen är bland annat att fungera som ett kunskapsstöd till fastighetsägare som fått beslut att åtgärda sin avloppsanordning eller vid nyanläggning av enskilda avlopp. VA-rådgivaren gör inte några specifika val utan hjälper till...
2021-10-14 2021-11-15
Jönköpings kommun Parkingenjör
Som parkingenjör har du beställaransvar för drift och underhåll av de befintliga parkmiljöerna, gatuträden och vissa hårdgjorda ytor i kommunen. I tjänsten ingår att planera, beställa och följa upp parkverksamheten utifrån uppställda mål och inom givna ekonomiska ramar. Projektledning av vissa investeringar kommer att vara en del av din tjänst och även att prioritera och samordna arbetsinsatser. Du har mycket kontakt med vår egna interna produktionsenhet och med entreprenörer som kommunen har upphandlat för drift- och underhåll av våra gröna yt...
2021-10-14 2021-10-24
Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum Forensiker vapenundersökning till Polismyndigheten, NFC Linköping
Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen undersökning av vapen och ammunition. I arbetet ingår bl.a. att på vapen och ammunition genomföra identifiering, funktionskontroll, vapenlagsbedömning och provskjutning för registrering och jämförelse i det nationella vapenspårregistret. Vidare ingår att genomföra granskning och urval av vapenrelaterade spår på kulor och hylsor samt utbildning av kriminaltekniker och övriga rättsväsendet. Du kommer att ha direkta kontakter med uppdragsgivare inom rättsväsendet och vid behov svara som sakkunnig i domstol....
2021-10-12 2021-10-26
Södertörns miljö & hälsoskyddsförbund Vikarierande miljöinspektör till vår Servicefunktion
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund värdesätter arbetet med att ge god service och information till våra kommuners invånare. Vi har en servicefunktion där allmänheten via telefon eller e-post kan kontakta oss, som bemannas av fyra miljöinspektörer. Då vi har ett föräldravikariat inom avdelningen söker vi dig som vill bidra till förbundets arbete inom detta område. Du kommer att bemanna förbundets servicefunktion samt jobba med handläggning av olika ärenden inom miljöbalksområdet. Arbetet innebär också att tillsammans med avdelningen ...
2021-10-11 2021-10-29
Borlänge kommun, Samhällsbyggnadssektorn/Miljökontoret Miljö- och hälsoskyddsinspektör med inriktning miljöskydd
Vi söker en miljö- och hälsoskyddsinspektör med inriktning miljöskydd. Du kommer att ingå i miljöbalksgruppen där ett tiotal inspektörer och en samordnare arbetar. Vi har ett nära samarbete inom gruppen och du har stort inflytande över ditt arbete. Vi jobbar med ärenden av varierande storlek och tidsperspektiv. Hos oss kommer du att arbeta med tillsyn av miljöfarliga verksamheter bland annat på fordonstvättar och drivmedelsanläggningar. Du kommer att handlägga anmälningar och ansökningar för miljöfarliga verksamheter, granska rapporter och sv...
2021-10-11 2021-10-24
Hedemora kommun Miljöinspektör
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen söker en Miljöinspektör. Hedemora erbjuder stora möjligheter till ett rikt friluftsliv vid sjöar, berg och skog samt inomhusarenor med gym, bad och padel. Vi har längdskidåkning i Brunnsjöbergets skidanläggning med konstsnö efter fem minuters bilfärd. Gillar man att åka alpint finns ett flertal anläggningar i närheten med upp till 30 minuters bilfärd. Vill man aktivera sig med ett större kulturellt utbud är det nära till Borlänge och Falun och två timmar med tåg till Stockholm. Vi välkomnar till en ar...
2021-10-11 2021-10-31
Ljungby kommun, Tekniska förvaltningen Miljöutredare
Dina arbetsuppgifter som miljöutredare är breda. I arbetsuppgifterna ingår att arbeta med kommunala vatten och avloppsreningsverk. Du kommer att arbeta med frågor som tillhör kommunens tillstånd och föreskrifter för VA gentemot myndigheter, men även egenkontroll samt införande av ISO 9001. Eftersom vi är en liten organisation kommer du även att bli inblandad i övriga driftsfrågor samt projekt inom ramen för din kompetens när det gäller vattenverk och avloppsverk. Du kommer ansvara för att genomföra ovanstående projekt från start till mål.
2021-10-11 2021-10-24
Härryda kommun, Sektorn för samhällsbyggnad Kommunekolog sökes till sektorn för samhällsbyggnad
Vi söker en kommunekolog som arbetar tillsammans med oss inom samhällsplaneringen och som kan bidra med kompetens inom naturvård och biologisk mångfald när det gäller planarbete, bygglov och vara behjälplig till miljö- och hälsoskyddsverksamheten. Du kommer att arbeta både strategiskt övergripande och med handläggning av enskilda ärenden. Din uppgift blir att driva frågor ur ett naturvårdsperspektiv såväl som ett samhällsperspektiv. Du kommer delta i olika överskridande arbetsgrupperingar i kommunen och vissa av dem kommer du också att leda. I ...
2021-10-08 2021-10-24
Kiruna kommun, Miljö- & byggnadsförvaltningen Livsmedelsinspektör, vikariat
Du kommer att arbeta med handläggning och kontroll inom livsmedelsområdet. Tillsammans med dina kollegor planerar och utför du inspektioner och revisioner på livsmedelsanläggningar över hela kommunen. Du kommer också att handlägga inkommande registreringar samt utreda klagomål, misstänkta matförgiftningar samt ge råd och information till företag. Arbetet omfattar täta kontakter med företag, medborgare och media, aktörer som du ska kunna bemöta på ett professionellt sätt. Vi är ett relativt litet miljökontor vilket innebär att du som inspektör...
2021-10-08 2021-10-22
Region Skåne, Medicinsk service Biomedicinsk analytiker till Provtagning och Funktionsundersökningar i Lund
Vi välkomnar nu dig som är biomedicinsk analytiker och vill utvecklas tillsammans med oss på Provtagning och Funktionsundersökningar i Lund! Hos oss erbjuds du ett brett och varierande arbete i en härlig arbetsmiljö. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat: • Arbete inom funktionsundersökningar • Ven- och kapillär provtagning på barn och vuxna • Preanalytisk provhantering • Receptionsarbete • Kontakt med kunder i samband med förfrågningar • Självständigt laborativt arbete och remissregistrering. • Bedömning och tekniskt godkännande av anal...
2021-10-07 2021-10-21
Länsstyrelsen Västerbotten, Miljöenheten Miljöhandläggare tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet
Miljöenheten hanterar frågor inom en stor del av miljöbalkens område för en hållbar utveckling. Vi bedriver tillsyn och prövning av allt från stora industrianläggningar till mindre vattenärenden. Många av miljöfrågorna finns inom expansiva näringar som bland annat täkter, trävaruindustri, gruvor och vindkraft. Vi söker dig som vill arbeta i en spännande och utvecklande miljö. Vi söker nu en handläggare till gruppen som arbetar med prövning av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Arbetet kommer både innebära handläggning av tillståndsäre...
2021-10-07 2021-10-31
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Syd Leg. biomedicinsk analytiker till Distriktsveterinärerna Eskilstuna
Du kommer ansvara för vår laboratorieavdelning där du stödjer övrig personal med att utföra analyser och bedöma provsvar från både små- och stordjur. Mikroskopering av preparat ingår. Du är en viktig del i att ställa diagnos på det sjuka djuret och delar det ansvaret med övrig inblandad personal. En viktig del av ditt arbete är skötsel av vår maskinpark. Du kommer också arbeta med kvalitetssäkring av våra rutiner i labbet. Övriga förekommande arbetsuppgifter är att stötta upp i receptionen samt svara i telefon. Arbetsplatsen är vår nyöppn...
2021-10-07 2021-10-21
Region Västerbotten, Laboratoriemedicin VB Biomedicinsk analytiker, Klinisk Genetik, Laboratoriemedicin i Umeå
Vi söker en biomedicinsk analytiker till sektionen molekylärgenetik. Som biomedicinsk analytiker hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Vid klinisk molekylärgenetik arbetar du med molekylärgenetiska metoder där DNA-preparering, Sangersekvensering, NGS-baserade metoder, qPCR, fragmentanalys och MLPA är några exempel. Du utför analysarbetet och resultatet tolkas sedan av sjukhusgenetiker/läkare innan svar lämnas ut till inremitterande klinik.
2021-10-07 2021-10-21
Region Kronoberg, Sjukhusvård Cytodiagnostiker till klinisk patologi och cytologi
Vi erbjuder sedvanliga förekommande arbetsuppgifter för cytodiagnostiker så som screening av cervixcytologi och allmän cytologi samt punktionsassistans.
2021-10-07 2021-11-14
Region Skåne, Medicinsk service Biomedicinska analytiker, vikariat, till Blodcentralen Malmö
Nu välkomnar vi två nya kollegor till Blodcentralen Malmö! Som sjuksköterska alternativt biomedicinsk analytiker är dina arbetsuppgifter varierade och utgörs bland annat av arbete med blodgivare, mottagningsarbete och godkännande av givare inför blodgivning. Du ansvarar även för blodgivning samt övervakning av givarens allmäntillstånd under och strax efter blodgivning. Rekrytering av nya blodgivare till vår verksamhet är av stor betydelse och vi ser självklart ett intresse från dig att delta i olika events/marknadsföringskampanjer och att se ...
2021-10-07 2021-10-25
Region Västerbotten, Laboratoriemedicin VB Biomedicinsk analytiker/Medicinsk biolog, Klinisk Kemi, Umeå
Som biomedicinsk analytiker/medicinsk biolog vid klinisk kemi ansvarar du för analys och validering av patientprover på större analysinstrument och analys med manuella metoder, venprovtagning samt provsortering. Du kommer genom ditt arbete att vara en viktig länk i både den planerade och den akuta vårdkedjan. Om du vill veta mera om vad arbetet innebär är du välkommen att kontakta oss.
2021-10-07 2021-10-21
Region Västerbotten, Laboratoriemedicin VB Biomedicinsk analytiker/Medicinsk biolog/Molekylärbiolog, Klinisk Patologi, Umeå
Du, som legitimerad biomedicinsk analytiker, medicinsk biolog eller molekylärbiolog kommer att ingå i den kliniskt histopatologiska arbetsgruppen där det i nuläget jobbar biomedicinska analytiker, medicinska biologer, läkare, sekreterare och laboratorietekniker. Hos oss kommer du att ansvara för och utföra vanligt förekommande arbete vid ett histopatologiskt laboratorium, exempelvis att assistera läkare vid utskärning av större preparat samt egen utskärning dvs att du kommer att göra makroskopisk bedömning av vävnadsprover och själv skära ut vi...
2021-10-07 2021-10-21
Länsstyrelsen Uppsala Län Vattenhandläggare, tidsbegränsad
En av våra vattenhandläggare kommer att vara föräldraledig nästa år. Vi behöver en ersättare. Arbetsuppgifterna är att bedriva tillsyn över vattenverksamheter, främst genom att handlägga anmälningsärenden om vattenverksamhet, arbeta med dammsäkerhet samt handlägga tillståndsprövningar av vattenverksamhet. Arbetet innebär många kontakter med enskilda personer, företag och kommuner via personliga möten och telefonsamtal. Du kommer att ingå i en grupp av handläggare som arbetar med likartade ärenden och har fortlöpande stöd av juridisk expertis.
2021-10-06 2021-10-25
Länsstyrelsen Uppsala Län Vattenhandläggare, tillsvidare
Länsstyrelsen behöver anställa en vattenhandläggare. Arbetsuppgifterna är att bedriva tillsyn över vattenverksamheter, främst genom att handlägga anmälningsärenden, handlägga tillståndsprövningar av vattenverksamhet och att granska kommunala planer. Arbetet innebär många kontakter med enskilda personer, företag och kommuner via personliga möten och telefonsamtal. Du kommer att ingå i en grupp av handläggare som arbetar med likartade ärenden och har fortlöpande stöd av juridisk expertis.
2021-10-06 2021-10-25
Kramfors kommun, Kommunledningsförvaltningen Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Vi söker en inspektör som till största delen ska jobba i arbetslaget som har ansvar för miljöskydd. Du kommer att få jobba med både prövning och tillsyn på avlopp, mindre verksamheter mm och även tillsyn enligt PBL. Du kan också få hjälpa till i arbetslaget som jobbar med hälsoskydd och livsmedel. All handläggning sker digitalt i vårt ärendehanteringssystem Vision.
2021-10-06 2021-10-20
Länsstyrelsen Västra Götaland, Naturavdelningen Naturförvaltare till Mariestad
Naturavdelningens uppdrag är att stärka den biologiska mångfalden och friluftslivet. Vi bildar naturreservat av representativa och värdefulla naturområden samt vårdar och förvaltar dessa områden. Funktionen för naturskötsel består av 16 medarbetare som arbetar med naturvårdande skötsel och friluftsliv inom skyddad natur. I Västra Götalands län finns runt 550 naturreservat varav ca 150 st förvaltas av länsstyrelsen. Merparten av dem ligger i den östra delen av länet, Skaraborg. Här finns ett rikt och varierat natur- och kulturlandskap; med pla...
2021-10-06 2021-10-27
1 2 >