Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Medicinsk service Biomedicinska analytiker till Laboratoriemedicin Bas i Lund
Nu har vi chansen att välkomna biomedicinska analytiker till oss! Anställningarna omfattas av tillsvidaretjänster på heltid. Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta: • Självständigt laborativt arbete och remissregistrering. • Bedömning och tekniskt godkännande av analyser. • Felsökning av tekniska problem. • Handledning av studenter /nya medarbetare. • Rapportering och dokumentering av störningar och avvikelser i utrustning, arbetsrutiner och verksamhet. • Kontakt med kunder i samband med förfrågningar och svarsutlämning. • Vidtagand...
2022-01-21 2022-02-20
Region Skåne, Medicinsk service Biomedicinare Lab till Laboratoriemedicin bas i Lund
Nu har vi chansen att välkomna biomedicinare till oss! Anställningarna omfattas av tillsvidaretjänster på heltid. Hos oss får du ett varierande och givande arbete som ställer krav på självständighet och ansvar för patienterna via deras prover. En del av arbetsuppgifterna utförs i nära samarbete med andra yrkesgrupper. Dina specifika arbetsuppgifter innebär att: • Självständigt laborativt arbete och remissregistrering. • Bedömning och tekniskt godkännande av analyser. • Felsökning av tekniska problem. • Handledning av studenter /nya med...
2022-01-21 2022-02-20
Helsingborgs stad Projektledare på avdelningen miljöutbildning och beteendepåverkan med fokus på klimatavtal
Om arbetsplatsen Helsingborgs stad är ledande inom miljö- och klimatfrågor. Helsingborg var en av finalisterna till EU Green Capital 2023 och är Sveriges genom tiderna bästa miljökommun. Miljöförvaltningens uppdrag är att möjliggöra god hälsa och en miljömässigt hållbar utveckling i Helsingborg. Förvaltningen har som mål att vara Sveriges smartaste miljöförvaltning och vi kännetecknas av hög professionalitet och spetskompetens. Vi är cirka 75 medarbetare fördelade på fem avdelningar som på olika sätt bidrar till att Helsingborg är en innovativ ...
2022-01-21 2022-02-13
Region Skåne, Skånes universitetssjukvård Miljöcontroller till miljö- och ekonomistöd på Skånes universitetssjukvård
Det centrala i den här tjänsten är att driva, underhålla och vidareutveckla förvaltningens arbete inom miljöledningssystemet (regiongemensamt). Genom din expertis gällande miljöledningssystem arbetar du med att omsätta standardens teoretiska krav och förhållningsregler till praktik i verksamheternas dagliga arbete. Det innebär stöd och rådgivning till såväl vårdverksamheter som administrativ verksamhet, där verksamhetsbesök ingår. I arbetet ingår både strategiska utvecklingsfrågor och nätverkande samt administrativt utvecklingsarbete med framta...
2022-01-21 2022-02-04
Region Skåne, Medicinsk service Biomedicinsk analytiker till klinisk patologi i Helsingborg
Vi ser nu fram emot att välkomna en ny medarbetare till vårt patologilaboratorium i Helsingborg! Som biomedicinsk analytiker hos oss kommer du till stor del att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter vid ett histopatologiskt laboratorium så som utskärning, inbäddning, snittning, färgning, immunhistokemiska analyser och digital utlämning. Du erbjuds en stor variation med olika arbetsmoment.
2022-01-20 2022-02-17
Region Västerbotten, Klinisk fysiologi Biomedicinsk analytiker, Klinisk fysiologi, Umeå
Som Biomedicinsk analytiker hos oss bidrar du med kunskap och engagemang för att ge en säker diagnos och att skapa trygghet hos patienten. Du kommer att arbeta med patientundersökningar inom en eller flera sektioner på Klinisk fysiologi. Vi behöver just nu fler medarbetare inom sektionen för ultraljudhjärta. Inriktning samt utveckling inom yrket sker allteftersom utifrån dina önskemål och verksamhetens behov.
2022-01-20 2022-02-06
Ljungby kommun, Miljö-, plan och byggförvaltningen Miljöinspektör
Att arbeta som miljöinspektör på Ljungby kommun innebär att du är en viktig del i vår resa mot att bli fler invånare och företagare i kommunen. Arbetet är stimulerande och innebär många kontakter med kommuninvånare, verksamhetsutövare, politiker med flera. Du ansvarar i stor utsträckning för dina egna arbetsuppgifter men arbetar tillsammans i ett team. På miljöavdelningen arbetar vi aktivt med förbättringsarbete där du bidrar med tankar om hur vi kan utveckla vårt arbetssätt. Vi är övertygade om att vi lyckas bäst när vi arbetar tillsammans! D...
2022-01-20 2022-02-03
Länsstyrelsen Blekinge Handläggare inom primärproduktion och djurskydd
Vi söker en medarbetare till funktionen Djurvälfärd och Livsmedel som huvudsakligen ska arbeta med kontroll av foder och livsmedel inom primärproduktionen samt djurskyddskontroller. Du kommer att ingå i ett team tillsammans med djurskyddshandläggare, byggnadskonsulent och länsveterinär. Du kommer få möjlighet att vara del av en stimulerande arbetsmiljö med varierande typer av arbetsuppgifter. Fokus kommer att ligga på primärproduktionskontrollen, men arbetet kommer även till stor del att innebära hantering av alla typer av arbetsuppgifter kopp...
2022-01-20 2022-02-03
Marks kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöinspektör Hälsoskyddsteamet
Miljöenheten söker nu en medarbetare för arbete inom vårt hälsoskyddsteam. Hälsoskyddsteamet arbetar bland annat med prövning och tillsyn av anmälningspliktiga (samt ej anmälningspliktiga) verksamheter, hantering av klagomål, rådgivning och information enligt miljöbalken. Inom hälsoskyddsteamet arbetar vi också med prövning och tillsyn inom områdena alkohol, tobak, receptfria läkemedel samt rökfria miljöer. Du kommer huvudsakligen att arbeta med prövning och tillsyn av olika hälsoskyddsärenden och hälsoskyddsobjekt. Du kommer också att arbeta e...
2022-01-20 2022-02-04
Länsstyrelsen Jönköpings län, Naturavdelningen Vattenhandläggare med inriktning grundvatten och kalkning
I tjänsten kommer du att arbeta med vattenfrågor från två olika perspektiv. Dina arbetsuppgifter kommer vara uppdelade i två huvuddelar med halvtid inom vardera del. Den ena delen består av vattenförvaltning av grundvatten. I det arbetet ingår miljöövervakning, statusbedömning av grundvattnets kemi och kvantitet samt att utveckla åtgärdsarbetet i riktning mot miljömålet Grundvatten av god kvalitet. Du kommer även att arbeta med internyttranden gällande påverkan på grundvatten i plan- och miljöprövningsärenden. Den andra delen berör arbete i...
2022-01-19 2022-02-09
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Naturmiljö Rovdjurshandläggare
Tjänsten är placerad på Länsstyrelsens naturmiljöenhet där vi för närvarande är 13 medarbetare, varav tre personer som arbetar med rovdjursförvaltning. Inom enheten arbetar vi även med att handlägga ärenden om prövning och tillsyn inom miljöbalksområdet, bekämpa invasiva främmande arter samt med friluftslivsuppdraget och fördelning av medel till lokala naturvårdsprojekt (LONA). I Norrbotten finns samtliga av Sveriges fem stora rovdjursarter; björn, lo, järv, varg och kungsörn. Du kommer att delta i vårt arbete med att förvalta dessa rovdjur f...
2022-01-19 2022-02-07
Strömstad kommun, Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Vikarierande miljöinspektör, på gränsen mellan hav och land
Vi söker dig som vill arbeta som miljö- och hälsoskyddsinspektör och erbjuder ett varierande arbete med stor frihet att påverka arbetsdagen. Tjänsten är på 75% av en heltid. Du kommer att vikariera för medarbetare som under en period är delvis tjänstlediga. Främst kommer du att arbeta med handläggning av ärenden som ligger inom ämnesområdena miljöskydd, naturvård och tobak. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat prövning, tillsyn, remisshantering och att delta i det interna samarbetet inom kommunen. Samverkan med andra kommuner och myndighe...
2022-01-19 2022-02-20
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Biomedicinska analytiker till VO bild och funktion i Lund och Malmö
Bli en del av vår verksamhet! Vi söker legitimerade biomedicinska analytiker till klinisk fysiologi och nuklearmedicin samt klinisk neurofysiologi i Malmö och Lund. Vi erbjuder arbetsuppgifter inom klinisk fysiologi/ultraljud och nuklearmedicin samt klinisk neurofysiologi. Hos oss får du ett arbete som utmanar dig med varierande arbetsuppgifter och med stor utvecklingspotential. Just nu växer verksamheten och det finns goda utvecklingsmöjligheter. Annonsen avser både tillsvidareanställning och vikariat. Vill du veta mer om våra verksamhet...
2022-01-19 2022-02-28
Boråsregionen Vi söker Samordnare regional avfallsplan
Tjänsten innebär att du kommer att ansvara för att samordna arbetet med att implementera avfallsplanen i de åtta medlemskommunerna. Vi söker dig som trivs med att ha en central roll i förändringsarbete och att föra människor samman. Då avfallsplanen har ett stort fokus på hållbar resursanvändning och cirkulära flöden kommer du att arbeta med strategisk samverkan inom dessa ramar. Avfallsplanen innehåller 16 mål och arbetet är av varierande karaktär där vissa mål erfordrar stöttning i kommunerna och strategiskt arbete, medan andra mål kräver en ...
2022-01-19 2022-02-06
Marks kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöinspektör Avloppsteamet
Miljöenheten söker nu en medarbetare för arbete inom vårt avloppsteam. Du kommer att arbeta med prövning och tillsyn av enskilda och gemensamma avloppsanläggningar. I detta ingår hantering av klagomål, rådgivning och information enligt miljöbalken.
2022-01-19 2022-02-03
Borgholms kommun, Kommunledningsförvaltningen Sommarjobb inspektör för livsmedelskontroll Borgholms kommun
Tjänsten är en tidbegränsad anställning och utgör förstärkning under sommarperioden för att täcka upp för ökat bemanningsbehov under turistsäsongen. Arbetsuppgifter som är aktuella är kontroll av livsmedelsverksamheter. Arbetet innebär inspektioner, handläggning och beslutsfattande i ärenden. Du kommer att ha dagliga kontakter med företag och privatpersoner som behöver information, vägledning och hjälp med att tolka relevant lagstiftning. Det finns möjligheter att anpassa tjänsten både efter våra aktuella behov och dina önskemål och kvalifika...
2022-01-19 2022-02-20
Region Västerbotten, Laboratoriemedicin VB Laboratorietekniker, Klinisk mikrobiolog, Laboratoriemedicin, Umeå
Som Laboratorietekniker hos oss skapar du förutsättningar för samarbeten, ny kunskap och en stark framtid. Vid anställning inom den teknisk biokemiska enheten (TBK) ska du medverka vid: Tillverkning av mikrobiologiska odlingsmedier och biomedicinska reagens, vilket innebär hantering av kemiska ämnen och substrat. Sköta disk- och steril hantering. I vissa fall även medverka i provhantering och omhändertagande av prover. Utföra rutinmässigt underhåll, påfyllning av förbrukningsmaterial, rengöring samt hålla ordning och reda. Du skall arbeta enli...
2022-01-18 2022-02-01
Region Skåne, Medicinsk service Biomedicinska analytiker till molekylärbiologiska enheten i Lund
Låter detta som något för dig? Vi söker nu fyra biomedicinska analytiker alternativt biomedicinare till vår enhet! Tjänsterna avser två tillsvidareanställningar och två vikariat på sex månader, med eventuell möjlighet till förlängning. På enheten för molekylärbiologi utförs diagnostik med molekylärbiologiska metoder, med fokus på analys av bakterier, svamp, tarmprotozoer och virus. Huvudsaklig analysmetod är detektion och kvantifiering med realtids-PCR men vi bedriver även typningsverksamhet. Hos oss får du ett varierande och givande arbete...
2022-01-18 2022-02-01
Region Skåne, Medicinsk service Biomedicinare lab till molekylärbiologiska enheten i Lund
Låter detta som något för dig? Vi söker nu fyra biomedicinska analytiker alternativt biomedicinare till vår enhet! Tjänsterna avser två tillsvidareanställningar och två vikariat på sex månader, med eventuell möjlighet till förlängning. På enheten för molekylärbiologi utförs diagnostik med molekylärbiologiska metoder, med fokus på analys av bakterier, svamp, tarmprotozoer och virus. Huvudsaklig analysmetod är detektion och kvantifiering med realtids-PCR men vi bedriver även typningsverksamhet. Hos oss får du ett varierande och givande arbete...
2022-01-18 2022-02-01
Göteborgs Stad , Miljöförvaltningen Miljöutredare med inriktning buller och stadsutveckling
Vill du vara med och arbeta för en hållbar stad och en god livsmiljö i Göteborg? Avdelningen Stadsmiljös uppdrag är att driva och samordna den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling i Göteborgs Stad. Vi gör detta bland annat genom att ta fram underlag för politiska beslut, baserade på den senaste kunskapen såsom forskning och mätningar inom området samt på våra analyser av densamma. Avdelningen ansvarar också för miljöövervakning inom olika områden och bidrar till Göteborgs Stads planprocess. Klimatkontraktet är påskrivet av kommunstyr...
2022-01-18 2022-02-08
Sävsjö kommun Sävsjö kommun söker miljöinspektör
Som miljöinspektör kommer du att arbeta självständigt och brett med att planera och genomföra inspektioner, fatta beslut, hantera ansökningar, anmälningar och följa upp avvikelser, åtgärder och beslut. Även information och rådgivning ingår för att skapa förutsättningar för att lagstiftningens syfte nås. Andra arbetsuppgifter inom miljöbalkens område kan också förekomma. Du kommer också att föredra ärenden i Myndighetsnämnden. Arbetet innebär frihet under ansvar och beslutsfattande sker i huvudsak på delegation. Eftersom vi är en mindre avdel...
2022-01-18 2022-02-07
Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen Gotlands län Naturvårdshandläggare för genomförande av våtmarksåtgärder
Många av våtmarkerna på Gotland är negativt påverkade av dikning och igenväxning och just nu pågår en satsning för att restaurera våtmarkerna i våra skyddade områden, d.v.s. naturreservat och Natura 2000-områden. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att planera, genomföra och följa upp restaurering av våtmarker i skyddade områden tillsammans med vår våtmarkssamordnare och våra förvaltare. Restaureringsåtgärder som ingår är t.ex. röjning och hydrologisk restaurering genom igenläggning av diken. I arbetsuppgifterna ingår att identifiera ...
2022-01-17 2022-02-06
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle Livsmedelsinspektör
Som miljöinspektör genomför du livsmedelskontroller, vilket innefattar inspektioner och revisioner. Du deltar även i utredningar av matförgiftningar och klagomål av enklare och mer komplex karaktär. I rollen ingår även att ge information och rådgivning inom livsmedelsområdet. Att arbeta med att utveckla vår kontrollmetodik tillsammans med avdelningen kommer också att ingå i arbetet. Tjänsten ställer krav på din förmåga att prioritera bland arbetsuppgifter på ett sätt som gynnar verksamheten som helhet. Vid livsmedelskontroller krävs ett gott o...
2022-01-17 2022-01-31
Alingsås kommun, Bygg- och miljöavdelningen Miljöskyddsinspektör
Miljöskyddsteamet arbetar utifrån miljöbalken med tillsyn av tillståndspliktiga, anmälningspliktiga och även av mindre miljöpåverkande verksamheter. Vi bidrar även i samhällsplaneringsprocessen när planer tas fram, hanterar klagomål inom vårt arbetsområde, samarbetar med Räddningstjänsten vid miljöolyckor, deltar i nationella tillsynsprojekt m.m. Dina huvudsakliga initiala arbetsuppgifter kommer att vara tillsyn av verksamheter som hanterar kemikalier och organiska lösningsmedel t.ex. på mekaniska verkstäder. Du kommer också att arbeta med til...
2022-01-14 2022-02-10
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Laboratoriepersonal sökes till Klinisk kemi och Transfusionsmedicin
Som medarbetare hos oss kommer du att arbeta med provtagning, omhändertagande av prover och analysarbete. Arbetsuppgifterna kommer att justeras utifrån dina kvalifikationer.
2022-01-14 2022-02-20
1 2 3 4 >