Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Göteborgs Stad , Lokalförvaltningen Miljöingenjör
På lokalförvaltningen finns unika möjligheter att få vara delaktig i den framtida och hållbara stadsutvecklingen. Lokalförvaltningen i Göteborgs stad är en av Sveriges största offentliga fastighetsförvaltare med lokalytor på över två miljoner kvadratmeter. Lokalförvaltningens fastighetsavdelning ansvarar för att säkerställa våra fastigheters användbarhet över tid med god teknisk status, hållbarhet och nöjda kunder. Avdelningen ansvarar för att beställa genomförandet av underhålls- och investeringsåtgärder, reparationer och löpande tillsyn och...
2022-09-23 2022-10-23
Region Kronoberg, Sjukhusvård Biomedicinsk analytiker till klinisk fysiologi i Ljungby
Klinisk fysiologi servar avdelningar och öppenvård med fysiologiska undersökningar dagtid måndag till fredag. Du kommer efter handledning/introduktion att arbeta självständigt med undersökningar samt utredningar som arbetsprov, långtids-EKG, distal tryckmätning och spirometri. Det finns även möjlighet att utföra ultraljudundersökningar av hjärtat. Saknar du den kompetensen kan du få genomgå en utbildning.
2022-09-23 2022-10-07
Danderyds kommun, Tekniska kontoret, Anläggningsavdelningen Miljö- och vattenplanerare till Tekniska kontoret, Danderyds kommun
Som miljö- och vattenplanerare kommer du att arbeta på anläggningsavdelningen, som är en av fyra avdelningar på tekniska kontoret. Du kommer att vara den i teamet som ansvarar för kommunens vatten- och miljöfrågor. Du kommer också samarbeta med dina kollegor för att ta fram nya strategiska dokument. Det innebär att i enlighet med de politiska styrdokument och uppdrag som ges till kontoret, planera och driva projekt från start till mål. Du ska agera som expert på miljö och vattenfrågor såväl internt som externt genom: medborgardialog, kontakt me...
2022-09-23 2022-10-16
Sundsvall Energi AB Sundsvall Energi söker vikarierande miljöcontroller
Sundsvall Energi söker dig som tillsammans med motiverade och kompetenta medarbetare vill arbeta klimatsmart och bidra till att utveckla Sundsvallsregionen. I din tjänst kommer du bland annat hantera tillsynsärenden mot tillsynsmyndigheter. Som vikarierande miljöcontroller kommer du bland annat att arbeta med att: • bevaka efterlevnad av gällande lagar och förordningar gällande miljö • följa upp och rapportera till myndighet • kontrollera efterlevnad av egenkontrollprogram • utföra provtagning av utgående luft och vatten • medverka vid inte...
2022-09-23 2022-10-14
Västerås stad, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Miljö- och hälsoskyddsinspektör till Miljötillsynsenheten
Du kommer att arbeta med tillsyn enligt miljöbalken, framförallt med inriktning miljöskydd. Meriterande om du är intresserad av lantbrukstillsyn. Att vara inspektör innebär att du ser till att lagstiftningen och bestämmelserna följs. I dina arbetsuppgifter ingår både planerad och händelsestyrd tillsyn. I din roll som inspektör ingår myndighetsutövning gentemot de personer och verksamheter du träffar ute på fältet. Du informerar, ställer krav samt fattar beslut utifrån saklig grund och på ett respektfullt sätt. Även andra arbetsuppgifter inom mi...
2022-09-23 2022-10-16
Grums kommun, Tillväxt- och tillsynsfunktionen Livsmedelsinspektör
Som livsmedelsinspektör kommer du att jobba med tillsyn av livsmedelsverksamheter i Grums kommun. I tjänsten ingår bland annat att planera och genomföra inspektioner, arbeta med rådgivning och information till allmänhet och livsmedelsföretag samt att hantera klagomål. I rollen som inspektör ingår att fatta beslut och ställa krav som myndighetsutövare, vi hanterar inkommande ärenden, utreder klagomålsärenden och svarar på remisser. Vi jobbar förebyggande med information, rådgivning och projekt. Vi jobbar med ständiga förbättringar och är öppna ...
2022-09-23 2022-10-17
Skövde kommun, Miljösamverkan Östra Skaraborg Miljöinspektör
Miljösamverkan östra Skaraborg söker nu en miljöinspektör. Som miljöinspektör kommer du att ingå i ett team som arbetar med tillsyn, prövning och information inom miljöbalkens område. Hos oss får du ett omväxlande och roligt arbete där du blandar både administrativt myndighetsarbete, fältarbete och kundkontakt. Inledningsvis kommer du att arbeta med prövning och tillsyn av avlopp och/eller hälsoskydd, men det kan även bli aktuellt med andra arbetsuppgifter inom vårt arbetsområde. I arbetet inom avlopp ingår bland annat handläggning av inko...
2022-09-22 2022-10-11
Kiruna kommun, Tekniska verken i Kiruna AB Avfallsingenjör till Teknisk Infrastruktur, VA/Renhållning
Tjänsten är en stödjande funktion till avfalls-/renhållningsverksamheten, där dina huvuduppgifter bl.a. är att utveckla kommunens återvinningscentraler, planera och upphandla plockanalyser, granska bygglov och detaljplaner med avseende på frågor rörande avfall/renhållning och delta i arbetet med att införa matavfallinsamling i flerbostadshus. I tjänsten ingår även att ansvara för utredningar och skriva yttranden gentemot myndigheter och allmänheten, upprättande av diverse skrivelser samt delta i driftrelaterade projekt samt tillsammans med dri...
2022-09-22 2022-10-31
Södertörns miljö & hälsoskyddsförbund Miljöinspektör till miljöavdelningen
Vår målbild är “En bra dag på jobbet” och vi jobbar för ett arbetsklimat där vi ges möjlighet att ta initiativ, där vi tar ansvar, söker lösningar och hjälper varandra. Din arbetsmiljö och kompetensutveckling är viktig för oss, liksom dina möjligheter till påverkan och delaktighet i vårt mål och utvecklingsarbete. Och vi ska ha roligt på jobbet! Vi har både en friskvårds- och en trivselgrupp som ser till att det hela tiden händer något nytt. Vi söker dig som vill bidra till en bra dag på jobbet. Därför är dina personliga egenskaper särskilt vi...
2022-09-21 2022-10-09
Region Skåne, Medicinsk service Molekylärbiolog till Sektionen för molekylär diagnostik i Lund
Vi ser nu fram emot att välkomna en driven och engagerad medarbetare till vår sektion! Hos oss är du delaktig i den fortsatta uppbyggnaden och utvecklingen av en verksamhet som bedriver modern klinisk diagnostik inom hälso- och sjukvården, baserad på olika molekylärbiologiska metoder såsom NGS, qPCR, fragmentanalys, dPCR. Du kommer särskilt att fokusera på frågeställningar inom molekylär patologi och främst på analyser inom cancer. Behovet av molekylära analyser av cancer ökar kraftigt till följd av de senaste årens starka teknikutveckling, ut...
2022-09-21 2022-10-05
Region Skåne, Medicinsk service Molekylärgenetiker till Sektionen för molekylär diagnostik i Lund
Vi ser nu fram emot att välkomna en driven och engagerad medarbetare till vår sektion! Hos oss är du delaktig i den fortsatta uppbyggnaden och utvecklingen av en verksamhet som bedriver modern klinisk diagnostik inom hälso- och sjukvården, baserad på olika molekylärbiologiska metoder såsom NGS, qPCR, fragmentanalys, dPCR. Du kommer särskilt att fokusera på frågeställningar inom molekylär patologi och främst på analyser inom cancer. Behovet av molekylära analyser av cancer ökar kraftigt till följd av de senaste årens starka teknikutveckling, ut...
2022-09-21 2022-10-05
Kristinehamns kommun, Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Vi erbjuder arbetsuppgifter inom miljöbalkens tillsynsområde och söker nu en engagerad medarbetare som vill stärka upp vårt team. Vi söker dig som har kunskap inom vattenfrågor, enskilda avlopp, granskning av detaljplaner samt tillsyn av miljöfarliga verksamheter. Innehållet i tjänsten kan anpassas utifrån dina erfarenheter och önskemål
2022-09-20 2022-10-09
Länsstyrelsen Västra Götaland, Landsbygdsavdelningen Areal- och djurskyddskontrollant
Enheten för jordbrukarstöd är en del av landsbygdsavdelningen där vi handlägger och kontrollerar ansökningar om utbetalningar och åtaganden inom EU:s jordbrukspolitik, de så kallade jordbruksstöden Veterinär och djurskyddsenheten ansvarar för den operativa djurskyddskontrollen och den operativa kontrollen inom primärproduktionen av foder och livsmedel i länet. Som integrerad djurskydds- och jordbrukarstödskontrollant arbetar du med fältkontroller och djurbaserade kontroller främst på lantbruksföretag inom länet. Arbetet innebär en hel del r...
2022-09-20 2022-10-11
Region Skåne Biomedicinsk analytiker till Specialkemi i Malmö
Vi ser nu fram emot att välkomna två nya medarbetare till oss! Vi behöver stärka vår personalstyrka med en tillsvidare anställning samt ett vikariat för föräldraledighet. Det laborativa arbetet utförs både manuellt och med processtyrd avancerad analysutrustning. Teknikerna som används är huvudsakligen olika typer av immunokemiska metoder, proteinelektrofores eller HPLC. Vi utför bland annat endokrina analyser, enzymatiska bestämningar, proteinanalyser, analys av aminosyror och hemoglobinfraktionering. Arbetet innebär bland annat remissregistr...
2022-09-19 2022-10-03
Region Gävleborg, VO Bild och funktionsmedicin Sjukhusfysiker till bild och funktionsmedicin Gävle
Som sjukhusfysiker hos oss kommer du bland annat att arbeta med • strålskyddsfrågor • optimering • utbildning av övrig personal • kvalitetssäkring av utrustning. Tjänstens huvudplacering är på Gävle sjukhus, men arbete på sjukhusen i Hudiksvall, Bollnäs, Söderhamn och Ljusdal förekommer också. Även röntgenverksamhet inom tandvården och opererande verksamheter ingår i sjukhusfysikernas uppdrag. Hos oss får du • ett varierande arbete • trevliga kollegor och ett bra arbetsklimat • goda möjligheter att påverka och utvecklas. Läs mer om våra förm...
2022-09-19 2022-10-16
Region Skåne, Medicinsk service Biomedicinare lab till sektion molekylär diagnostik i Lund
Vi erbjuder dig ett spännande, utvecklande och ansvarsfullt arbete baserat på i första hand riktade molekylärbiologiska metoder. Hos oss är du delaktig i en fortsatt expansion och utveckling av en verksamhet som bedriver modern klinisk diagnostik inom hälso- och sjukvården. Du arbetar främst med utförande av etablerade rutinanalyser, både laborativt och med analysarbete, inom ett flertal olika diagnostikområden. Därutöver innebär arbetet kontinuerligt förbättringsarbete och utveckling av nya analyser/metoder samt tekniskt ansvar för exempel...
2022-09-19 2022-10-09
Region Skåne, Medicinsk service Biomedicinsk analytiker till sektion molekylär diagnostik i Lund
Vi erbjuder dig ett spännande, utvecklande och ansvarsfullt arbete baserat på i första hand riktade molekylärbiologiska metoder. Hos oss är du delaktig i en fortsatt expansion och utveckling av en verksamhet som bedriver modern klinisk diagnostik inom hälso- och sjukvården. Du arbetar främst med utförande av etablerade rutinanalyser, både laborativt och med analysarbete, inom ett flertal olika diagnostikområden. Därutöver innebär arbetet kontinuerligt förbättringsarbete och utveckling av nya analyser/metoder samt tekniskt ansvar för exempelvis...
2022-09-19 2022-10-09
Länsstyrelsen Blekinge Vi söker två vattenhandläggare
I vårt uppdrag jobbar vi för att bevara den biologiska mångfalden och skydda den fina natur som vi har i Blekinge. Vi samverkar internt och med andra myndigheter för att skapa en samsyn för ett hållbart och attraktivt Blekinge. Du kommer att ingå i ett team bestående av 4 personer. I tjänsten kommer du arbeta som vattenhandläggare med tillsyn och prövning av vattenverksamheter. I arbetet ingår att hantera inkomna anmälningsärenden om vattenverksamhet enligt miljöbalken. Det kan vara till exempel anläggande av bryggor, våtmarker, sjökablar ell...
2022-09-16 2022-10-07
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle Miljöinspektörer
Har du en bakgrund som miljöinspektör, miljövetare eller liknande? Vill du dessutom ha ett arbete där du erbjuds kontinuerlig utveckling, möjlighet att ta egna initiativ och få vara del av ett sammansvetsat arbetslag? Bra, då kan detta vara en tjänst för dig! Kom och gör Gävle bättre med oss! Nu söker vi miljöinspektörer till våra två områden miljöskydd och hälsoskydd. Som miljöinspektör hos oss har du en viktig roll i att säkerställa ett gott miljö- och hälsoskydd i vår närmiljö och du arbetar med tillsynsarbete enligt miljöbalken. Tillsynsar...
2022-09-16 2022-10-06
Gävle kommun, Näringslivsavdelningen Miljö- och hållbarhetscontroller
Vill du göra skillnad och arbeta med avtalsuppföljning inom miljö- och hållbarhet hos en av landets bästa miljökommuner? Välkommen till oss! Som miljö- och hållbarhetscontroller kommer du att få arbeta i en specialistroll med fokus på avtalsfrågor rörande miljö och hållbarhet. Tjänsten är både operativ och strategisk och det finns goda möjligheter att påverka avtalsarbetet för hela kommunkoncernen. Inledningsvis kommer ditt fokusområde att vara transport/drivmedel, livsmedel och plast. Inriktningen kan ändras utifrån verksamheternas behov. Din...
2022-09-16 2022-10-09
Region Skåne, Medicinsk service Biomedicinska analytiker till blodgivning och komponentframställning i Lund
I rollen som biomedicinsk analytiker arbetar du med varierande arbetsuppgifter som bland annat utgörs av arbete med blodgivare, vilket innebär mottagning och godkännande av givare inför blodgivning. Du ansvarar också för övervakning av givarens allmäntillstånd både under och strax efter blodgivningen. Därtill kommer du att arbeta med komponentframställning, kvalitetskontroll och blodutlämning av blodkomponenter till patienter. Hos oss erbjuds du goda utvecklingsmöjligheter. Vi arbetar bland annat med egna ansvarsområden för våra medarbetare sa...
2022-09-16 2022-09-30
Region Skåne, Skånes universitetssjukvård Biomedicinsk analytiker till VO kvinnosjukvård i Malmö
Vi söker nu en ultraljudsintresserad biomedicinsk analytiker för ett vikariat, med ett stort intresse för obstetrisk vård till Specialistmödravården. Huvudsakliga arbetsuppgifter är undersökningar med dopplerultraljud av foster/moder cirkulation som ett led i övervakning av högriskgraviditeter. Syftet är att kartlägga moderkaksfunktionen för att erhålla ett mått på fostrets välbefinnande i livmodern och är underlag för kliniska ställningstaganden av gravida med komplikationer. De högspecialiserade dopplerundersökningar som görs vid blodflödesl...
2022-09-16 2022-10-14
Naturhistoriska riksmuseet Forskningsingenjör till Enheten för Geovetenskap
Ansökningar efterfrågas till en heltidstjänst som forskningsingenjör, med ansvar för arbetet med laboratoriet för joniseringsmasspektrometri (TIMS), som är en del av NordSIMS-Vegacenter. Innehavaren ansvarar för drift och underhåll av TIMS-instrumentet (Triton, Thermo Scientific), samt utveckling och förbättring av analysmetoder (TIMS och högrent laboratorium). Forskningsingenjören ska upprätthålla goda kontakter med användare och leverantörer samt utöka användningen av laboratoriet genom att initiera samarbeten med lokala och internationella a...
2022-09-16 2022-10-14
Mariestads kommun, Sektor samhällsbyggnad Miljöinspektör med inriktning livsmedelsinspektör
Dina arbetsuppgifter består i huvudsak av att kontrollera livsmedelsverksamheter utifrån gällande lagstiftning, handlägga registreringar och klagomål av olika slag, utforma tjänsteskrivelser och beslut samt ge information, vägledning och rådgivning till företagare och allmänhet. Du kommer att jobba i tre kommuner; Mariestad, Töreboda och Gullspång. Vi har ca 430 registrerade verksamheter att följa upp. Vi bedömer att drygt hälften av din arbetstid kommer att vara ute på fältet och att dokumentation och annat administrativt arbete upptar den övr...
2022-09-16 2022-10-07
Helsingborgs stad Stödpedagog till Tisdagsgatan
Om arbetsplatsen På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 3000 medarbetare - från undersköterskor, sjuksköterskor och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv. I området Adolfsberg finns Tisdagsgatans gruppboende som ligger mitt i ett grönskande och lugnt kvarter med goda kommunikationsmöjligheter....
2022-09-15 2022-09-27
1 2 3 >