Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Medicinsk service Biomedicinsk analytiker till Allmän kemi i Malmö
Som biomedicinsk analytiker utför du självständigt och professionellt laborativt arbete och remissregistrering. I arbetsuppgifterna ingår även bedömning och tekniskt godkännande av analyssvar samt att föreslå åtgärder och utföra felsökning. Vid avvikande kontrollresultat vidtar du erforderliga åtgärder. Utöver detta deltar du i verksamhetsutveckling och föreslår förbättringar när du ser att resurser kan utnyttjas på ett bättre sätt. Du kommer även delta vid upplärning och utbildning av medarbetare och studenter.
2021-05-14 2021-05-28
Falkenbergs kommun, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Dina arbetsuppgifter är att, som en del av vår vattenförvaltningsprocess, inom enheten Mark och vatten, arbeta med vårt tillsynsprojekt, dvs att inventera och inspektera enskilda avlopp inom kommunen, handlägga tillståndsansökningar för enskilda avlopp. Inom enheten arbetar man även med tillsyn över kommunala reningsverk, strandskyddstillsyn, lantbrukstillsyn och med handläggning av anmälan/tillstånd för anläggningar av värmepumpar. Vi jobbar i team med vår kontroll och tillsyn. I arbetet ingår att planlägga och genomföra de aktiviteter som kr...
2021-05-13 2021-06-04
Nässjö kommun, Samhällsplaneringskontoret Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Som miljö- och hälsoskyddsinspektör kommer du i första hand att arbeta med förorenade områden och tillsyn och handläggning enligt miljöbalken. Exempel på uppgifter inom förorenade område är arbeta med granskning och tillsyn av miljötekniska markundersökningar, saneringsanmälningar samt utreda ansvar enligt miljöbalkens 10 kapitel. Andra förekommande arbetsuppgifter är att utföra inspektioner, utreda miljöstörningar eller olägenheter. Granska och handlägga ansökningar och anmälningar, skriva beslut, besvara remisser, samt ge råd och informati...
2021-05-13 2021-06-03
Båstads Kommun Miljöinspektör
Miljöavdelningen är en grupp på 8 handläggare som arbetar tillsammans och stöttar varandra i olika roller. Hos oss kommer du främst att arbeta med tillsyn av miljöfarliga verksamheter så som lantbruk, fordonstvättar, verkstäder, mindre industrier och enskilda avlopp. Du kommer också att handlägga anmälningar och ansökningar för olika miljöfarliga verksamheter, svara på remisser, delta i samråd och samverka med andra aktörer både internt och externt. Vi arbetar brett över olika kompetensområden vilket innebär att arbetsuppgifterna kan komma ...
2021-05-12 2021-05-28
Länsstyrelsen Östergötland, Arter, landskap och naturvägledning Sommarjobb för biolog
Du kommer att tillhöra enheten för arter, landskap och naturvägledning. Under 6-8 veckor i sommar vill vi ha hjälp av två personer att genomföra inventeringar men även med mer administrativa uppgifter. Arbetet kommer att bestå av t.ex. inventering av grova träd, mulmholkar eller raggbock men även uppgifter inom vårt arbete med invasiva arter där du får följa upp hur det ser ut efter genomförda bekämpningsåtgärder samt dokumentera hur status ser ut på olika lokaler. Du kommer även att få insyn i och vara med i vårt arbete för att gynna vilda po...
2021-05-12 2021-05-26
Vetlanda kommun, Miljö- och byggförvaltningen Miljöinspektör, förorenade områden
Arbetet med förorenade områden har vuxit och tyvärr finns det fortfarande mycket kvar att göra. I arbetet som miljöinspektör är du med och skapar ett hållbart samhälle för nuvarande och kommande generationer genom ditt arbete. Tjänsten handlar främst om tillsyn enligt miljöbalken av förorenad mark och förorenade byggnader men den innebär också möjlighet att arbeta med fler områden inom miljötillsyn. Du arbetar främst med handläggning av anmälningar, granskning och bedömning av rapporter, historiska inventeringar, provtagningsplaner, riskbedöm...
2021-05-11 2021-06-06
Region Skåne, Medicinsk service Sjukhusgenetiker till Sektionen för Molekylär Diagnostik i Lund
Vi ser nu framemot att välkomna två drivna och engagerade medarbetare till CMD! Hos oss kommer du att vara delaktig i den fortsatta uppbyggnaden och utvecklingen av en verksamhet som bedriver modern klinisk diagnostik inom hälso- och sjukvården, baserad på främst NGS-teknologin. Du kommer särskilt att fokusera på förvärvade genetiska frågeställningar som ökar kraftigt till följd av de senaste årens starka teknikutveckling, utvecklande av riktade cancerbehandlingar och ny kunskap som möjliggör förbättrad individanpassad vård/precisionsmedicin. ...
2021-05-11 2021-05-31
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad Miljö och hälsoskyddsinspektör
Som miljöinspektör kommer du att ingå i verksamheten miljö som består av cirka 25 medarbetare. Arbetsuppgifterna kommer att bestå av att utföra tillsyn enligt miljöbalken, i huvudsak inom hälsoskyddsområdet. I uppgifterna ingår också att besvara frågor och hantera ärenden som initieras av allmänheten. Andra arbetsuppgifter kan vara att arbeta med projekt inom den planerade tillsynen och kontrollen eller att delta i andra projekt som kan bli aktuella inom nämnda områden. Det sker en konstant utveckling i samhället som du har en stor delaktighet ...
2021-05-11 2021-05-26
Region Skåne, Medicinsk service Molekylärgenetiker till Sektionen för Molekylär Diagnostik i Lund
Vi ser nu framemot att välkomna två drivna och engagerade medarbetare till CMD! Hos oss kommer du att vara delaktig i den fortsatta uppbyggnaden och utvecklingen av en verksamhet som bedriver modern klinisk diagnostik inom hälso- och sjukvården, baserad på främst NGS-teknologin. Du kommer särskilt att fokusera på förvärvade genetiska frågeställningar som ökar kraftigt till följd av de senaste årens starka teknikutveckling, utvecklande av riktade cancerbehandlingar och ny kunskap som möjliggör förbättrad individanpassad vård/precisionsmedicin. ...
2021-05-11 2021-05-31
Region Skåne, Medicinsk service Biomedicinsk analytiker till Laboratoriemedicin Bas i Malmö
Vi söker nu dig som vill arbeta som biomedicinsk analytiker/ biomedicinare på en spännande och utvecklande enhet. Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort i Malmö. Dina arbetsuppgifter kommer huvudsakligen bestå av venös- och kapillärprovtagning på vuxna och barn, preanalytisk provhantering, funktionsundersökningar, remissregistrering, receptionsarbete samt hantering av provers flöde på provmottagningen. Ditt arbete utförs såväl självständigt som i grupp och du genomför varierande arbetsuppgifter på ett professionellt och effek...
2021-05-11 2021-05-25
Region Skåne, Medicinsk service Biomedicinare till Laboratoriemedicin Bas i Malmö
Vi söker nu dig som vill arbeta som biomedicinsk analytiker/ biomedicinare på en spännande och utvecklande enhet. Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort i Malmö. Dina arbetsuppgifter kommer huvudsakligen bestå av venös- och kapillärprovtagning på vuxna och barn, preanalytisk provhantering, funktionsundersökningar, remissregistrering, receptionsarbete samt hantering av provers flöde på provmottagningen. Ditt arbete utförs såväl självständigt som i grupp och du genomför varierande arbetsuppgifter på ett professionellt och effek...
2021-05-11 2021-05-25
Länsstyrelsen Blekinge län Vi söker en handläggare inom Vattenskyddsområden
Länsstyrelsen i Blekinge är en aktiv part i utvecklingen av ett hållbart Blekinge och vi ser till länets bästa i allt vi gör. Vår vision är Ett hållbart och attraktivt Blekinge där Länsstyrelsen ska bidra utifrån de uppdrag vi har från regeringen. Det är många gånger en utmanande uppgift där vi behöver samverka nära med både Region Blekinge som är ansvarig för den regionala tillväxten i länet och med kommunerna utifrån de strategier och översiktsplaner som finns. En balansgång där olika intressen ibland ställs mot varandra inte bara i länet ut...
2021-05-10 2021-05-31
Gävle kommun, Bemanningsenheten Miljöinspektör till Livsmiljö Gävle, sommarvikariat
Som miljöinspektör genomför du livsmedelskontroller, vilket innefattar inspektioner och revisioner. Du deltar även i utredningar av matförgiftningar och klagomål av enklare och mer komplex karaktär. I rollen ingår även att ge information och rådgivning inom livsmedelsområdet. Att arbeta med att utveckla vår kontrollmetodik tillsammans med avdelningen kommer också att ingå i arbetet. Tjänsten ställer krav på din förmåga att prioritera bland arbetsuppgifter på ett sätt som gynnar verksamheten som helhet. Vid livsmedelskontroller krävs ett gott o...
2021-05-10 2021-05-24
Naturhistoriska riksmuseet Förste assistenter till enheten för miljöforskning och -övervakning
Tjänsten omfattar i huvudsak samlingsvård av Miljöprovbankens material i såväl fysisk som digital form. Fokus ligger på inventering och ompackning av äldre prover, informationssökning i pärmar och databas samt digital registrering. Arbetet innebär även att strukturera upp samlingar och skapa ordning bland prover, filer och information i databaser. I samband med inkommande material samt lån av prover från Miljöprovbanken kommer provberedning av biologiska vävnadsprover att ingå i arbetsuppgifterna. Arbetet kommer att utföras självständigt och...
2021-05-10 2021-05-31
Malmö stad Miljöinspektör till enheten för kemi och industri
Arbetsuppgifter Som miljöinspektör utför du tillsyn enligt miljöbalken i syfte att skapa ett hållbart samhälle för nuvarande och kommande generationer. Ditt uppdrag omfattar kravställande och beslutsfattande i din roll som myndighetsutövare. Du kommer att arbeta förebyggande med rådgivande och samverkande uppdrag både externt och internt. I tjänsten som miljöinspektör kan du få arbeta inom alla tillsynsområden, såväl inom enhetens som inom avdelningen.  Enheten ansvarar för bland annat tillsyn av industriverksamheter (A-, B-, C- och U-verksam...
2021-05-10 2021-05-24
Region Skåne, Medicinsk service Biomedicinsk analytiker till sektionen för molekylär diagnostik i Lund
Nu har vi möjlighet att välkomna två drivna och engagerade laboratoriemedarbetare till oss! Vi erbjuder ett spännande, utvecklande och ansvarsfullt arbete baserat på i första hand NGS-teknologin. Hos oss är du delaktig i en fortsatt expansion och utveckling av en verksamhet som bedriver modern klinisk diagnostik inom hälso- och sjukvården. En viktig del av vårt framtida arbete innebär även automatisering av laborativa moment samt ackreditering av flera analyser. Du arbetar med utveckling av nya analysmetoder såväl som med utförande av etabl...
2021-05-07 2021-05-21
Region Skåne, Medicinsk service Biomedicinare till sektionen för molekylär diagnostik i Lund
Nu har vi möjlighet att välkomna två drivna och engagerade laboratoriemedarbetare till oss! Vi erbjuder ett spännande, utvecklande och ansvarsfullt arbete baserat på i första hand NGS-teknologin. Hos oss är du delaktig i en fortsatt expansion och utveckling av en verksamhet som bedriver modern klinisk diagnostik inom hälso- och sjukvården. En viktig del av vårt framtida arbete innebär även automatisering av laborativa moment samt ackreditering av flera analyser. Du arbetar med utveckling av nya analysmetoder såväl som med utförande av etabl...
2021-05-07 2021-05-21
Länsstyrelsen Västernorrland Naturvårdare i marina miljöer
Vi söker en marinbiolog som ska stärka upp Länsstyrelsens arbete med att värna Bottenhavets kust- och havsmiljöer. Vårt marina naturvårdsarbete omfattar bland annat naturvärdesinventeringar, områdesskydd och fysiskt åtgärdsarbete. I arbetsuppgifterna kan ingå reservatsbildning, förvaltning av MPA-områden, deltagande i länsöverskridande marin samverkan, GIS-arbete, upphandlingar, arbete inom marina projekt samt att bidra med marin expertkunskap inom annan ärendehandläggning.
2021-05-07 2021-05-27
Malmö stad Miljöingenjör till stadsfastigheters projektenhet
Arbetsuppgifter Din roll blir att tillsammans med verksamheten driva och utveckla stadsfastigheters arbete med att bli klimatneutrala och cirkulära! Du kommer att arbeta strategiskt men också operativt nära våra projektledare och våra förvaltare när det gäller utvecklingen av våra fastigheter och nybyggnationer. Det första året kommer du vara projektledare för EU-projektet Cirkulärt byggande. Uppdraget är att ta fram en strategi/arbetsbeskrivning på hur stadsfastigheter kan jobba med cirkuläritet/återbruk/hållbarhet i förvaltningsstadiet av ...
2021-05-07 2021-05-28
Malmö stad Miljöinspektörer (3 st) inom förorenad mark sökes!
Arbetsuppgifter Som miljöinspektör på enheten för förorenade områden utför du tillsyn enligt miljöbalken i syfte att skapa ett hållbart samhälle för nuvarande och kommande generationer. Uppdraget inom förorenade områden innebär att arbeta med tillsyn av förorenad mark och förorenade byggnader. Arbetet omfattar handläggning av anmälningar, granskning och bedömning av rapporter, historiska inventeringar, provtagningsplaner, riskbedömningar, riskvärderingar, åtgärdsutredningar, slutrapporter, kontrollprogram med mera. Malmö stad är inne i ett ex...
2021-05-06 2021-08-31
Tingsryds kommun, Miljö- och Byggnadsförvaltningen Tingsryds kommun söker vikarierande Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Till miljö- och byggnadsförvaltning söker vi en positiv och engagerande miljö- och hälsoskyddsinspektör. Arbetsområdet omfattar miljö- och hälsoskyddstillsyn med inriktning mot enskilda avlopp. Vid behov kan även andra arbetsområden vara aktuella såsom hälsoskyddstillsyn. Vi arbetar både självständigt och i grupp där du både kan bidra med din kunskap men också få stöd och utvecklas. Arbetet är variationsrikt och du planerar tillsynsarbete och projekt inom dina ansvarsområden och genomför tillsyn och rådgivning inom miljöbalken med flera lagsti...
2021-05-06 2021-05-30
Höörs kommun, Miljö- och byggmyndighet Miljöinspektör till Höör
Miljöenheten i Höör söker en positiv och serviceinriktad miljöinspektör. Som miljöinspektör kommer du att arbeta med tillsyn enligt miljöbalken. Dina arbetsuppgifter som miljöinspektör innebär att handlägga inkommande ärenden, planera och genomföra tillsynsbesök samt utforma beslut och inspektionsrapporter. I arbetsuppgifterna ingår även att handlägga anmälningar, ansökningar och klagomål. En viktig del i arbetet är att ge information och vägledning till både verksamheter och enskilda.
2021-05-06 2021-05-31
Åre Kommun, Miljöavdelningen Livsmedelsinspektör
Som livsmedelsinspektör arbetar du med kontroll enligt livsmedelslagstiftningen. Du arbetar även med registrering av livsmedelsanläggningar, utredning av klagomål och misstänkta matförgiftningar. Du ska också genom rådgivning och information skapa förutsättningar för att lagstiftningens syfte uppnås.
2021-05-05 2021-05-19
Åre Kommun, Miljöavdelningen Miljöinspektör
Inspektör inom miljö- och hälsoskyddsområdet kopplad till miljöbalkens krav. I arbetet ingår handläggning inom miljö- och hälsoskyddsområdet, handläggning av inkommande ärenden, utredningar och tillsyn. Du ska också genom rådgivning och information skapa förutsättningar för att lagstiftningens syfte uppnås.
2021-05-05 2021-05-19
Länsstyrelsen Östergötland, Miljöskyddstillsyn Handläggare för tillsyn av miljöfarlig verksamhet
Du kommer att tillhöra Enheten för miljöskyddstillsyn och utöva tillsyn på större industriverksamheter som kan påverka miljön genom till exempel utsläpp till vatten, luft eller mark. Du kommer att arbeta självständigt och ha eget tillsynsansvar för flera verksamheter, men du kommer också att arbeta tillsammans med enhetens övriga handläggare kring miljöfrågor. I arbetet ingår även att vägleda länets kommuner i tillsynsrelaterade frågor och du kommer dessutom att ha kontakter med verksamhetsutövare, konsulter och allmänhet.
2021-05-05 2021-05-19
1 2 3 >