Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Malmö stad Miljöinspektör till enheten för avfall och vatten
Arbetsuppgifter Vi söker en miljöinspektör med stort engagemang som, precis som vi, har visionen om en hållbar stad.  Enheten för avfall och vatten arbetar med producentansvar, nedskräpning kopplat till enhetens objekt, dispensansökningar inom avfallsområdet samt verksamheter som samlar in, behandlar och återvinner avfall såsom uttjänta fordon, skrot, förorenade massor och elavfall. Vidare har enheten bland annat tillsyn över cisterner för kemikalie- och drivmedelsförvaring. Inom fordonsbranschen arbetar enheten med tillsyn av fordonsverkstäd...
2023-01-27 2023-02-16
Region Skåne, Medicinsk service Biomedicinska analytiker till blodgivning och komponentframställning i Lund
I rollen som biomedicinsk analytiker arbetar du med varierande arbetsuppgifter som bland annat utgörs av arbete med blodgivare, vilket innebär mottagning och godkännande av givare inför blodgivning. Du ansvarar också för övervakning av givarens allmäntillstånd både under och strax efter blodgivningen. Därtill kommer du att arbeta med komponentframställning, kvalitetskontroll och blodutlämning av blodkomponenter till patienter. Hos oss erbjuds du goda utvecklingsmöjligheter. Vi arbetar bland annat med egna ansvarsområden för våra medarbetare sa...
2023-01-26 2023-02-12
Region Skåne, Medicinsk service Biomedicinsk analytiker till Blodcentralen Malmö/Lund
Vi välkomnar nu två biomedicinska analytiker till Malmö/Lund, en tillsvidaretjänst och en tidsbegränsad anställning. Den tidsbegränsade anställningen har placeringsort i Malmö. Som biomedicinsk analytiker hos oss är dina arbetsuppgifter varierade och utgörs bland annat av arbete med blodgivare, mottagningsarbete och godkännande av givare inför blodgivning. Du ansvarar även för blodgivning samt övervakning av givarens allmäntillstånd under och strax efter blodgivning. Placeringsort är Malmö eller Lund men det ingår viss rotation mellan orterna....
2023-01-26 2023-02-26
Region Skåne, Medicinsk service Biomedicinsk analytiker till Blodcentralen Malmö/Lund
Vi välkomnar nu två biomedicinska analytiker till Malmö/Lund, en tillsvidaretjänst och en tidsbegränsad anställning. Den tidsbegränsade anställningen har placeringsort i Malmö. Som biomedicinsk analytiker hos oss är dina arbetsuppgifter varierade och utgörs bland annat av arbete med blodgivare, mottagningsarbete och godkännande av givare inför blodgivning. Du ansvarar även för blodgivning samt övervakning av givarens allmäntillstånd under och strax efter blodgivning. Placeringsort är Malmö eller Lund men det ingår viss rotation mellan orterna....
2023-01-26 2023-02-26
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Sjukhusfysiker till röntgen- och MR-fysik i Malmö
Vi söker nu en sjukhusfysiker med inriktning mot MR-fysik, alternativt en MR-fysiker, som vill bli en del av vårt framåtblickande team! Du kommer att arbeta med utveckling och optimering av undersökningstekniker och pulssekvenser, samt ansvara för säkerhetsfrågor, säkerhetsutbildning och kvalitetsarbete relaterat till MR-verksamheten. Du kommer att medverka vid upphandlingar, besiktningar och delta i undervisning. Till arbetsuppgifterna hör även att aktivt medverka i forskning och utveckling tillsammans med sjukvårdspersonal vid bild och funk...
2023-01-26 2023-02-26
Göteborgs Stad , Miljöförvaltningen Miljöutredare med inriktning buller
Vill du vara med och arbeta för en hållbar stad och en god livsmiljö i Göteborg? Avdelningen Stadsmiljös uppdrag är att driva och samordna den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling i Göteborgs Stad. Vi gör detta bland annat genom att ta fram underlag för politiska beslut, baserade på den senaste kunskapen såsom forskning och mätningar inom området samt på våra analyser av densamma. Avdelningen ansvarar också för miljöövervakning inom olika områden och bidrar till Göteborgs Stads planprocess. Klimatkontraktet är påskrivet av kommunstyr...
2023-01-26 2023-02-16
Nybro kommun, Miljö och bygg Nybro kommun söker en miljö- och hälsoskyddsinspektör
Har du ett intresse av hållbarhetsfrågor och att arbeta för att miljömålen ska uppnås då är du välkommen till oss! Dina arbetsuppgifter är i huvudsak att utföra tillsyn på miljöfarlig verksamhet, lantbruk och enskilt avlopp. Arbetsuppgifterna kan komma att anpassas efter din kompetens och erfarenhet samt verksamhetens behov. Arbetet omfattar även andra arbetsuppgifter så som att handlägga och utreda olika typer av inkommande ärenden samt att ge information till företag och allmänheten. I arbetet ingår rapportskrivning, uppföljning och planeri...
2023-01-25 2023-02-12
Länsstyrelsen Skåne, Fiske- och restaureringsenheten Vattenhandläggare restaurering
Du kommer att ingå i enhetens restaureringsgrupp som arbetar med skapande och restaurering av våtmarker, sjöar och vattendrag. Gruppen hanterar olika former av bidrag för vattenrestaurering och förbättrad vattenkvalitet, prövar ärenden enligt miljöbalken, arbetar pådrivande och stödjande för att initiera nya projekt, samt tar fram olika kunskaps- och planeringsunderlag. Restaureringsgruppen arbetar även med åtgärder i egen regi, särskilt avseende restaurering och fria vandringsvägar i rinnande vatten. Ambitionen i restaureringsgruppen är att gö...
2023-01-24 2023-02-07
Region Kronoberg, Sjukhusvård Biomedicinsk analytiker till klinisk patologi och cytologi!
De huvudsakliga arbetsuppgifterna för en biomedicinsk analytiker på det histopatologiska laboratoriet består av att i olika steg preparera vävnadsprover inför mikroskopisk bedömning och diagnostisering. I rutinverksamheten innebär detta arbetsmoment som makroskopisk bedömning och utskärning av små preparat, paraffininbäddning, snittning, färgning och mikroskopisk kvalitetsbedömning. Möjlighet finns att fördjupa sig inom flödescytometriska analyser. Tjänsten är ett vikariat på ca ett år då en av våra kollegor ska gå på föräldraledighet, med ev...
2023-01-24 2023-02-21
Region Skåne, Medicinsk service Biomedicinska analytiker till Molekylärbiologiska enheten i Lund
Vi välkomnar nu tre biomedicinska analytiker till oss på Molekylärbiologiska enheten i Lund. På vårt jobb står inget stilla, nya utmaningar och möjligheter avlöser varandra hela tiden! Hos oss får du som biomedicinsk analytiker ett varierande och givande arbete i nära samarbete med andra professioner. Du kommer ingå i ett team som tillsammans ansvarar för olika delar av diagnostiken. Därtill kommer du även ansvara för alla delar av analysprocessen så som bedömning av provhantering, praktiskt utförande av analyser samt bedömning av analysresul...
2023-01-24 2023-02-12
Region Västerbotten, Laboratoriemedicin VB Laboratorietekniker, Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin, Umeå
Som Laboratorietekniker hos oss skapar du förutsättningar för samarbeten, ny kunskap och en stark framtid. Vid anställning inom den teknisk biokemiska enheten (TBK) arbetar du med tillverkning av mikrobiologiska odlingsmedier och biomedicinska reagens, vilket innebär hantering av kemiska ämnen och substrat samt sköter disk- och steril hantering. I vissa fall arbetar du även med provhantering och omhändertagande av prover. Arbetet innebär även rutinmässigt underhåll, påfyllning av förbrukningsmaterial, rengöring samt att du ska hålla ordning oc...
2023-01-24 2023-02-07
Sundsvalls kommun, Miljökontoret Miljöinspektör med inriktning mot små avlopp och miljöskydd
Du har nu möjlighet att bli en del av en grupp med flera inspektörer som jobbar med frågor inom enskilda avlopp. Det kan även bli aktuellt att arbeta viss del med frågor inom miljöfarliga verksamheter. Inom området enskilda avlopp arbetar vi med prövning, tillsyn och rådgivning inom ämnesområdet små avlopp och bidrar därmed till att förbättra statusen på våra sjöar, vattendrag samt kustvatten. Inom övrig miljöfarlig verksamhet är de huvudsakliga arbetsområdena tillsyn över tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter där viktiga frågor är e...
2023-01-24 2023-02-19
Kiruna Kommun Livsmedelsinspektör
Du kommer att arbeta med handläggning och kontroll inom livsmedelsområdet. Tillsammans med dina kollegor planerar och utför du inspektioner och revisioner på livsmedelsanläggningar över hela kommunen. Du kommer också att handlägga inkommande registreringar samt utreda klagomål, misstänkta matförgiftningar samt ge råd och information till företag. Arbetet omfattar täta kontakter med företag, medborgare och media, aktörer som du ska kunna bemöta på ett professionellt sätt. Vi är ett relativt litet miljökontor vilket innebär att du som inspektör ...
2023-01-23 2023-02-06
Kiruna Kommun Miljöinspektör, vikariat
Som miljöinspektör så erbjuds du ett varierande arbete. Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak bestå av handläggning och tillsyn inom miljöbalkens område. I arbetet ingår även deltagande i lokalt vattenvårdsprojekt (LOVA) som utför avloppsinventering. Även handläggning och kontroll inom livsmedelslagstiftningens område kan komma att ingå. Arbetet innebär mycket kontakter med företag och allmänhet där bl.a. lämnande av information och råd ingår. Vi är ett relativt litet kontor vilket innebär att du som inspektör har möjlighet att jobbabrett ino...
2023-01-23 2023-02-06
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Biomedicinska analytiker till VO Bild och funktion i Lund/Malmö
Bli en del av vår verksamhet! Vi söker nu legitimerade biomedicinska analytiker till Klinisk fysiologi och nuklearmedicin samt Klinisk neurofysiologi i Malmö och Lund. Tjänsterna avser både tillsvidareanställning och visstidsanställning. Hos oss erbjuder vi arbetsuppgifter inom klinisk fysiologi/ultraljud och nuklearmedicin samt klinisk neurofysiologi. Här får du goda utvecklingsmöjligheter och arbete i väl fungerande team. Du ges förtroende till ett självständigt och ansvarstagande arbete. Vi arbetar alltid med patienten i fokus. Tillitsbase...
2023-01-23 2023-03-03
Region Skåne, Medicinsk service Biomedicinsk analytiker, vikariat, till laboratoriemedicin bas Helsingborg
Nu har du chansen att bli en av oss! Hos oss får du ett varierande arbete med goda möjligheter att påverka. Vi välkomnar dig som vill vara med i vår verksamhets fortsatta utveckling. Tjänsten avser två vikariat på cirka ett år, med möjlighet till förlängning. I rollen som biomedicinsk analytiker arbetar du med kemiskt analysarbete med inriktning inom kemi, transfusionsmedicin och mikrobiologi. Du arbetar självständigt med stort ägandeskap för dina arbetsuppgifter. Vidare är du aktiv i verksamhetsområdets kvalitetsarbete med ansvar för upplärn...
2023-01-20 2023-02-17
Jordbruksverket, Djuravdelningen Bidra till bättre forskning genom ditt arbete på Sveriges 3R-center
Som handläggare på Sveriges 3R-center bidrar du till att öka kvalitén i svensk forskning genom 3R att ersätta, minska och förfina djurförsök. Ditt arbete kommer i första hand att fokusera på djurförsöksfria och helt djurfria forskningsmetoder. På 3R-centret kommer du att driva och ingå i olika projekt, bereda ärenden, ta fram underlag, förarbeten och kunskapssammanställningar på uppdrag av Nationella kommittén. Arbetet handlar till stor del om att samla in, analysera, sammanställa och sprida aktuell forskning och kunskap inom 3R-området. Vårt...
2023-01-20 2023-02-20
Skövde kommun, Miljösamverkan Östra Skaraborg Miljösamverkan östra Skaraborg söker två livsmedelsinspektörer
Miljösamverkan östra Skaraborg söker nu två livsmedelsinspektörer. Hos oss får du ett omväxlande och roligt arbete där du blandar både administrativt myndighetsarbete, fältarbete och kundkontakt. Som livsmedelsinspektör kommer du att ingå i ett team med ansvar för kontroll, rådgivning och information enligt livsmedelslagstiftningen. Tillsynen genomförs i projektform utifrån fokusområden. De självorganiserande teamen lämnas stor frihet att lägga upp sin planering, uppföljning och sitt förbättringsarbete. Vår arbetsmetod är framgångsrik och ger...
2023-01-20 2023-02-12
Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum Laboranter (Semestervikarier) till Biologisektionen på NFC i Linköping
Arbetsuppgifterna kan bland annat komma att bestå av: • spårsökning och spårsäkring • dna-analysarbete • lösningsberedning • samt andra vanligt förekommande laboratoriegöromål
2023-01-20 2023-02-03
Göteborgs Stad , Stadsmiljöförvaltningen Samordnare till Stadsmiljöförvaltningen, Vinterenheten
Som samordnare inom vinterenheten kommer du att på uppdrag av enhetschefen leda och fördela det dagliga operativa arbetet. I tjänsten ingår kontinuerlig planering och utvärdering i samråd med enhetschefen och planeringsledaren inför, under och efter vintersäsong och vårstädningssäsong. I tjänsten ingår även ett samordnaransvar på helårsbasis för den ordinarie personalen inom maskingruppen. Deras huvudsakliga uppdrag är att köra sopmaskin på reglerade/oreglerade rutter inom staden samt andra maskinella uppdrag för diverse kunder. Arbetsuppgifter...
2023-01-19 2023-02-02
Malmö stad Miljöinspektör till enheten för förorenade områden
Arbetsbeskrivning Har du ett stort intresse för markmiljöfrågor? Vill du vara med och bidra med din erfarenhet för att skapa ett hållbart Malmö?  Som handläggare på enheten för förorenade områden utför du tillsyn enligt miljöbalken i syfte att skapa ett hållbart samhälle för nuvarande och kommande generationer. Uppdraget inom förorenade områden innebär att arbeta med tillsyn av förorenade områden och byggnader. Arbetet omfattar handläggning av anmälningar, granskning och bedömning av rapporter, historiska inventeringar, provtagningsplaner, ri...
2023-01-19 2023-02-28
Uppvidinge kommun, Miljö- och byggförvaltningen Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Rollen innebär att arbeta med tillsyn enligt miljöbalken av miljöfarlig verksamhet och övriga händelsestyrda ärenden. Du kontrollerar att verksamheter lever upp till miljöbalkens krav, påvisar brister och följer upp förelagda åtgärder. Det sker genom att både granska inkomna handlingar och besöka verksamheter. Du deltar också i saneringsprojekt av förorenade områden och utför tillsyn av vissa områden. Andra arbetsuppgifter inom miljö, hälsoskydd och livsmedel kan bli aktuella beroende på din kompetens och erfarenhet. Du bereder ärenden till nä...
2023-01-19 2023-02-24
Sigtuna kommun, Bygg- och miljöförvaltningen Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Handläggning och tillsyn enligt miljöbalken och tillhörande lagstiftning. Tjänsten har huvudfokus enskilda avlopp. Du kommer att arbeta med bland annat uppföljande tillsyn efter genomförd inventering och handläggning av inkommande ärenden. Platsbesök ute i kommunen ingår. Omfattningen på tjänsten är 50 %.
2023-01-18 2023-02-01
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Biomedicinsk analytiker till Nuklearmedicinsk fysik i Lund
Vi söker nu en biomedicinsk analytiker, kemist eller farmaceut till Radiofarmaciverksamheten som ingår i Enheten för nuklearmedicinsk fysik. Radiofarmaciverksamheten tillverkar dagligen flera olika kortlivade radioaktiva läkemedel i form av injektionslösningar som behöver genomgå godkänd kvalitetskontroll innan administrering till patient. Produktens korta hållbarhet kräver noggrann planering och logistik och därför är det nödvändigt med ett tätt samarbete mellan personal inom produktion, kvalitetskontroll och kvalitetssäkring (QA). Ditt arbe...
2023-01-17 2023-01-31
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kemist till Nuklearmedicinsk fysik i Lund
Vi söker nu en biomedicinsk analytiker, kemist eller farmaceut till Radiofarmaciverksamheten som ingår i Enheten för nuklearmedicinsk fysik. Radiofarmaciverksamheten tillverkar dagligen flera olika kortlivade radioaktiva läkemedel i form av injektionslösningar som behöver genomgå godkänd kvalitetskontroll innan administrering till patient. Produktens korta hållbarhet kräver noggrann planering och logistik och därför är det nödvändigt med ett tätt samarbete mellan personal inom produktion, kvalitetskontroll och kvalitetssäkring (QA). Ditt arbe...
2023-01-17 2023-01-31
1 2 3 4 >