Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Habo kommun, Tekniska förvaltningen Arbetande förman OSA-laget
2022-01-21 2022-02-11
Nybro kommun, Mark och service Parkarbetare säsong och sommarjobb
Arbetsuppgifterna innefattar det mesta inom park- och grönyteskötsel: -Gräsklippning -Plantering -Beskärning av träd och buskar -Bevattning -Häck-klippning Arbetet kan vara fysiskt krävande och görs till vissa delar manuellt och andra maskinellt. Beroende på inkommande beställningar varierar arbetsuppgifterna över tid och ställer stora krav på flexibilitet, vilja och samarbetsförmåga.
2022-01-21 2022-02-08
Sävsjö kommun, Serviceförvaltningen Parkarbetare Säsong
Förekommande arbetsuppgifter är; ogräsrensning, gräsklippning, röjsågstrimning, framförande av redskapsbärare, personbil och släp, renhållning, vattning, lövupptagning, plantering, Snöröjning med handskottning kan förekomma
2022-01-21 2022-02-11
Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Sommarjobba med parkarbete!
Vi söker dig som vill sommarjobba som parkarbetare med skötsel av grönytor och parker! Exempel på arbetsuppgifter är: • Vårda rabatter • Ta bort stamskott och rensa trädspeglar runt träd • Renhålla parker från skräp • Skötsel av lekplatser • Plantera och sköta blommor • Vård av markutrustning (till exempel måla/tvätta parkbänkar) • Vara handledare för våra feriepraktikanter Genom ditt arbete får vi våra parker sommarfina! Som sommarjobbare kan du arbeta centralt eller utanför centrum som i Torshälla eller Sundbyholm. Dina arbetsuppgifter ...
2022-01-21 2022-02-13
Sundsvalls kommun, Stadsbyggnads- och lantmäterikontoret Arbetsledare till Parkavdelningens driftsektion
I tjänsten som arbetsledare arbetar du tillsammans med personal och sektionschef inom avdelningen med drift av våra parker och naturområden. Du är spindeln i nätet vilket innebär att du samordnar resurser, hanterar och fördelar felanmälningar och synpunkter från allmänheten både via vårt datasystem samt personligen. Du ansvarar för inköp av material och tjänster från ramavtal samt hantering av leverantörsfakturor. Tjänsten ställer krav på förmågan att kunna rycka in och arbeta operativt där behovet finns. Vintertid hjälps vi åt med skogs- och r...
2022-01-21 2022-02-20
Mölndals stad, Tekniska förvaltningen Säsongsarbete som parkarbetare
Vi söker dig som under sommarsäsongen vill arbeta som parkarbetare i Mölndals stad. Dina arbetsuppgifter blir i första hand att rensa rabatter, klippa gräs, städa och sköta lek- och badplatser. Säsongen sträcker sig från början av april till sista september. Möjlighet till semesterledighet under denna period är begränsad eftersom extrapersonalen ska täcka upp vid ordinarie personals semester.
2022-01-20 2022-02-09
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Projektledare till Modellodlingen på Angereds Gård, Grundskoleförvaltningen
Älskar du att odla grönsaker? Vill du vara med och bidra till att Göteborg blir en grön och hållbar stad? Just nu söker vi dig som under 2022 vill arbeta som projektledare och ansvara för planering, drift och skötsel av Modellodlingen på Angereds Gård. Tjänsten är en tidsbegränsad anställning och kommer att pågå till och med december 2022. Fastighetskontoret har genom Stadsnära Odling utvecklat en Modellodling med fokus på effektiv, intensiv, småskalig och ekonomiskt hållbar grönsaksodling för den urbana marknaden. Utvecklingsarbetet har pågå...
2022-01-20 2022-02-03
Tranemo Kommun , Gata/park Skogs- och parkarbetare
Park: Under barmarkssäsong ansvarar du för grönyteskötsel inom tilldelat geografiskt område och till din hjälp finns nödvändig maskinpark med tillhörande utrustning. Du arbetar dels tillsammans med en kollega men också självständigt beroende på arbetsuppgiftens karaktär. Arbetsuppgifter som förekommer är tex gräsklippning, renhållning på allmänna platser, beskärning av buskage och träd samt tillsyn av lekplatser mm. Skog: Under vintersäsong kommer Du arbeta som motormanuell skogsarbetare och förare av kommunens jordbrukstraktor med griplast...
2022-01-19 2022-02-01
Sundsvalls kommun, Stadsbyggnads- och lantmäterikontoret Parkarbetare sommarsäsongen 2022
Arbetet omfattar skötsel av kommunens parker, lekparker, fontäner och utrustning. Period 1: 18/4-16/10, 6 månader. Huvudsak vårstädning manuellt och med maskin, ogräsrensning, häckklippning, städning-renhållning, plantering, beskärning, underhåll lekplatser, fontäner och parkutrustning, vattning och skötsel av sommarblommor och andra förekommande parkarbeten. Period 2: 9/5-6/11, 6 månader. Huvudsak höststädning, grästrimning/gräsröjning, handklippning, gräsklippning med stor åkgräsklippare, Spiderklippning och andra förekommande parkarbeten.
2022-01-19 2022-02-13
Göteborgs Stad , Bostads AB Poseidon Bostads AB Poseidon söker miljövärd
Är du en schysst och handlingskraftig lagspelare vars hjärta klappar för hyresgästens bästa? Vill du verka för ett fortsatt snyggt, tryggt och rent distrikt Backa? Nu har vi plats för två till nyckelspelare inom trädgård och avfallshantering. Vill du vara med oss på den fortsatta resan mot ett tryggare Göteborg, med plats för alla? Där du rent konkret är med och utvecklar våra hus och gårdsmiljöer i distrikt Backa, med nolltolerans mot otrygghet, arbetslöshet och nedskräpning? Här blir du en del i distrikt Backas engagerade miljövärdsteam me...
2022-01-19 2022-02-06
Nyköpings kommun - Tekniska divisionen Parkarbetare med arbetsledaransvar
Gata/Park/Hamn söker nu en parkarbetare med arbetsledaransvar. Som arbetsledare ansvarar du för att planera och leda arbetet för ett av våra arbetslag. Du kommer att delta i det dagliga arbetet inom ditt skötselområde ihop med arbetslaget. Parkavdelningen sköter underhåll av kommunens parker, grönytor och lekplatser samt har skötseluppdrag åt Kommunfastigheter på skolor och förskolor. Arbetet innefattar bland annat plantering, beskärning, trädfällning, röjning, gräsklippning, underhåll samt städning och snöröjning. I tjänsterna ingår beredska...
2022-01-19 2022-02-14
Svenska kyrkan Eskilstuna pastorat Sommarjobb - kyrkogårdsarbetare
Huvudsakliga arbetsuppgifter är rensning av ogräs och skötsel av gravrabatter. Andra arbetsuppgifter är bland annat gräsklippning med handgräsklippare. Du kommer att ingå i ett arbetslag med cirka 10 personer. Även andra arbetsuppgifter på kyrkogård och fastigheter kan förekomma.
2022-01-19 2022-02-27
Svenska kyrkan Eskilstuna pastorat Kyrkogårdsarbete - säsongsanställning
Skötsel och underhåll av någon av våra 6 kyrkogårdar, främst rensning av ogräs och skötsel av gravrabatter, men även gräsklippning, grästrimning och plantering av vår- och sommarblommor samt lövräfsning/blåsning. Arbetet kan vara mycket fysiskt ansträngande. Du kommer att ingå i ett arbetslag med upp till ca 10 personer. Alla arbetsuppgifter inom begravningsverksamheten och fastigheter kan förekomma.
2022-01-19 2022-02-20
Helsingborgs stad Museibonde till Fredriksdal museer och trädgårdar, Helsingborgs museum
Om arbetsplatsen Helsingborgs museum är samtidsorienterat, aktuellt och angeläget. Vi arbetar med frågor om kulturarvets roll i en långsiktig samhällsutveckling och dess betydelse för social och miljömässig hållbarhet. Museet är kommunalt, men då vi har regionala bidrag så kan vi verka i hela Skåne. Med våra regionala uppdrag finns vi därför på många platser och når många. Inom museets breda verksamhet ryms besöksmålen Fredriksdal museer och trädgårdar, Pålsjö mölla samt borgtornet Kärnan. Museet har omfattande arkiv, bibliotek, konst-, fotog...
2022-01-18 2022-02-13
Bromölla kommun, Teknik Säsongsarbetare Gata/Park
Placering: Tekniska Tekniska enheten finns inom förvaltningen Samhällsbyggnad och service i Bromölla kommun och består av verksamheter såsom plan, kart- och mät, renhållning, gata, belysning och park som alla stödjer verksamheterna med att utveckla Bromölla kommuns gator, cykelv...
2022-01-18 2022-02-28
Sjöbo kommun, Gatuavdelning Medarbetare Parkenheten, tillsvidaretjänst
Som anläggningsarbetare kommer du att arbeta med skötsel och underhåll av offentliga gröna miljöer och parker, samt skogsskötsel. Arbetsuppgifterna består av gräsklippning, ogräsrensning, beskärning, häckklippning, lövupptagning m.m. Eventuell vinterberedskap ingår i tjänsten.
2022-01-17 2022-02-20
Länsstyrelsen Västernorrland Handläggare med inriktning djurskydd
Som handläggare kommer ditt huvudfokus att ligga på djurskyddskontroll. Arbetsuppgifterna kan även omfatta kontroller av livsmedel och foder i primärproduktionen samt andra typer av kontroller. Arbetet omfattar också bemanning av servicetelefon, registrerings- och tillståndsärenden samt andra förekommande arbetsuppgifter.
2022-01-14 2022-02-06
Göteborgs Stad , Bostadsbolaget Vill du skapa Sveriges bästa utemiljöer med oss? Vi söker en miljövärd
Har du tidigare erfarenhet av trädgårdsarbete och mer långsiktig planering av utemiljön? Nu söker vi dig som vill skapa trivsamma utemiljöer för våra hyresgäster. Om jobbet Utemiljön är en viktig del av våra hyresgästers boendemiljö och något vi på Bostadsbolaget med stolthet kan säga att vi är riktigt duktiga på. Vår årliga kundundersökning visar att vi har högst kundbetyg på utemiljön bland de stora bostadsbolagen i Sverige. Det är tack vare våra kvalificerade och engagerade miljövärdar. Som miljövärd hos oss ansvarar du för allt arbete som ...
2022-01-14 2022-02-04
Höganäs kommun Teknik- och Fastighetsförvaltningen Parkarbetare säsong
Markbyggnadsavdelningen söker sex stycken parkarbetare för säsongsanställning. Vi erbjuder 6 månaders säsongsanställning (april-september) med möjlighet till förlängning. Du kommer att ingå i våra lag som på uppdrag av kommunala beställarorganisationer utför skötselentreprenader och mindre anläggningsarbete på allmänna ytor såsom parker, badstränder och lekplatser samt yttre fastighetsskötsel på skolor, förskolor och vårdhem. Tjänsten är placerad i Utemiljö-enheten på Markbyggnadsavdelningen i Teknik och Fastighetsförvaltningen där du får ar...
2022-01-14 2022-02-04
Ängelholms kommun, Intraprenad Erfaren arbetsledare till kommunens drift
Inom huvuduppdrag Samhälle Intraprenad har vi en bred verksamhet med syfte att skapa en bra boendemiljö för ängelholmarna. Vår duktiga personal anlägger och sköter bland annat va-nät, gator, torg, parker och idrottsplatser. Förutom den dagliga verksamheten har vi beredskap för vattenläckor, stopp i avlopp och vinterväghållning. På avdelningen arbetar 50 personer och våra medarbetare har möjlighet att vara med och påverka verksamheten. Vi erbjuder ett omväxlande arbete präglat av nära samarbeten där du kommer att ges möjlighet att växa i din yrk...
2022-01-14 2022-02-10
Ängelholms kommun, Intraprenad Säsongsarbetare
Är du en person som värdesätter hög kvalitet - kom och jobba hos oss! Här hos oss på Samhälle Intraprenad erbjuds du en möjlighet att jobba i en intern utförarenhet. Hos oss erbjuds du nya kollegor, nya spännande arbetsuppgifter och ett varierande arbete. Du värderar säkerhet, noggrannhet och arbetsglädje. Med rätt vilja och inställning får du möjligheten att utvecklas och påverka ditt dagliga arbete då vi värderar personlig initiativförmåga och eget driv. Vi är cirka 50 personer i vår avdelning vars uppgifter är att vårda, utveckla och ta ...
2022-01-14 2022-02-10
Ängelholms kommun, Intraprenad Park- och trädgårdsarbetare för säsongsanställning
Är du en grönyteförvaltare och person som värdesätter hög kvalitet? Här hos oss på Samhälle Intraprenad erbjuds du en möjlighet att jobba i en intern utförarenhet. Hos oss erbjuds du nya kollegor, nya spännande arbetsuppgifter och ett varierande arbete. Du värderar säkerhet, noggrannhet och arbetsglädje. Med rätt vilja och inställning får du möjligheten att utvecklas och påverka ditt dagliga arbete då vi värderar personlig initiativförmåga och eget driv. Vi är cirka 50 personer i vår avdelning, vars uppgifter är att vårda, utveckla och ta ha...
2022-01-14 2022-02-10
Ystads kommun, Samhällsbyggnad Parkarbetare med skötselansvar för bland annat Klosterträdgården
Drift och skötsel av parkanläggningar, lekplatser och utemiljö vid kommunägda fastigheter. Tjänsten har speciellt skötselansvar för Ystads klosterträdgård (rosenträdgård, kryddträdgård, kål/grönsaksträdgård, pionträdgård), Norra promenaden och parken kring Ystads teater. Parker som kräver god växtkunskap och ett stort intresse för det gröna! I arbetsuppgifterna ingår gräsklippning, häckklippning, röjning, ogräsrensning, beskärning, fastighetsskötsel(utvändigt), vattning, plantering av sommarblommor, grönsaksplantor samt buskar och träd. Vinte...
2022-01-13 2022-02-13
Samhällsbyggnad, Tibro kommun Säsongsarbetare till parkavdelningen
Som säsongsmedarbetare hos oss kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara att rensa ogräs i kommunens rabatter. Även andra uppgifter som är vanligt förekommande på parkenheten kan ingå, exempelvis klippa gräs med åkgräsklippare.
2022-01-13 2022-02-10
Vetlanda kommun, Miljö- och byggförvaltningen Parkarbetare - säsong
Som parkarbetare sköter du om de grönytor som finns i centralorten. Du har kännedom om växter, då jobbet kan handla om att klippa gräs, rensa ogräs, plantera växter, beskära buskar, klippa träd och mycket mer. Du tar även hand om renhållning i parkområden och underhåller offentliga utemöbler. Du gillar att arbeta fysiskt, stundvis med tungt arbete. Struktur är viktigt för lagarbetet inom gruppen, men du bör självständigt kunna planera din dag och dina arbetsuppgifter. Som person har du lätt för att anpassa dig till rådande omständigheter, fo...
2022-01-13 2022-02-03
1 2 3 >