Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vaggeryds kommun, Arbetsmarknadsenheten För dig som är 19-20 år och inte har fått jobb i sommar
Vi söker dig som under 4 veckor vill vara med och skapa en bra sommar till­sammans med oss i någon av kommunens spännande verksamheter. Jobben finns inom bland annat fastighets- och trädgårdsskötsel, städ och fritidshem. Du kommer ha din arbetsplats i någon av de kommunala verksamheterna och vi kommer i ansökningsförfarandet matcha sökande till platser som finns. Dessa jobb är till för dig som: • är född 2001 och 2002 och är 19 - 20 år • har avslutat din gymnasieutbildning eller är inskriven i det kommunala aktivitetsansvaret (KKA) • är skrive...
2021-05-12 2021-05-23
Länsstyrelsen Östergötland, Landsbygd Medarbetare till vårt rådgivningsteam inom Greppa Näringen i Östergötland
Du kommer att tillhöra enheten för Landsbygd på Länsstyrelsen Östergötland. Vi jobbar med landsbygdsfrågor och miljörådgivning till länets lantbrukare och markägare. Som en del av vårt team bidrar du till att öka och bevara länets möjligheter till livskraftiga företag vilket stärker vår regionala livsmedelsproduktion. Förutom en mängd olika landsbygdsstöd som handläggs inom enheten finns det ett rådgivningsteam som arbetar inom ett rikt odlingslandskap och Greppa Näringen. Nu behöver vi förstärkningen inom Greppa Näringen, ett stort nationell...
2021-05-07 2021-05-28
Länsstyrelsen Uppsala Län Vilthandläggare
Du kommer att delta i arbetet med förvaltning av vilt och handläggning av dessa frågor. Arbetsuppgifterna blir att aktivt delta i arbetet med att förvalta länets viltstammar, handläggning och ärendehantering, ersättningar och bidrag för viltskador och har du tidigare erfarenhet av rovdjursförvaltning kommer sådana frågor att bli aktuella. Framtagande av förvaltningsplaner för olika arter ingår. Arbetsgruppen är liten och därför kommer du att behöva hantera samtliga områden inom viltfrågorna. Du kommer att delta i beredningen av frågor som beslu...
2021-05-04 2021-05-23
Nyköpings kommun - Tekniska divisionen Parkarbetare med BE-körkort - säsongsanställning
Gata/Park/Hamn söker en engagerade och duktiga parkarbetare för att under vår- och sommarsäsong 2021 sköta kommunens grönytor och lekplatser. Arbetsuppgifterna för tjänsten kan variera men består huvudsakligen av skötsel av parker och lekplatser, gångharvning med åkgräsklippare och ogräsbekämpning med hjälp av vårt hetvattenaggregat. För denna tjänst krävs vana av att köra tungt släp. Viss tjänstgöring på helger och utanför ordinarie arbetstid förekommer.
2021-05-04 2021-05-17
Sjöbo kommun, Gatuavdelning Parkarbetare, Sommarvikarier juni-aug
Vi söker nu 2 personer som vill arbeta med oss på parkavdelningen under sommarveckorna från 21 juni - 15 augusti. Arbetet innebär drift och underhåll av parker och grönområden. Skötsel av bland annat gräsytor, lekplatser och rabattytor. Gräsklippning, grästrimning, rabattvård, renhållning, städning.
2021-05-03 2021-05-23
Höganäs kommun Teknik- och Fastighetsförvaltningen Vikariat parkarbetarare
Markbyggnadsavdelningen söker en till två parkarbetare för vikariat med omgående anställning till och med den 30/9 med möjlighet till förlängning. Kortare anställningstid kan överenskommas vid behov. Meddela i så fall det i ansökan. Du kommer att ingå i våra lag som på uppdrag av kommunala beställarorganisationer utför skötselentreprenader och mindre anläggningsarbete på allmänna ytor såsom parker, badstränder och lekplatser samt yttre fastighetsskötsel på skolor, förskolor och vårdhem. Tjänsten är placerad i Utemiljö-enheten på Markbyggn...
2021-05-03 2021-05-23
Kriminalvården, A/H Region Väst Produktionsledare till jordbruket på Rödjan Sommarvikariat
Som produktionsledare har du direktkontakt med våra klienter i anstaltens produktion. I den dagliga kontakten med de intagna innebär ditt arbete att du bidrar till klienternas lärande men också till att klienterna reflekterar över sin situation. Till vår enhet arbetsdriften jordbruket söker vi nu två produktionsledare sommarvikariat. Produktionsledarna ansvarar för att introducera och handleda intagna och aktivt medverka i olika arbetsmomenten i samtliga ingående arbetsuppgifter och delar i en befintlig jordbruksverksamhet. Som produktionsled...
2021-04-30 2021-05-23
Sjöbo kommun, Gatuavdelning Medarbetare Parkenheten, tillsvidaretjänst
Som anläggningsarbetare kommer du att arbeta med skötsel och underhåll av offentliga gröna miljöer och parker. Arbetsuppgifterna består av gräsklippning, ogräsrensning, beskärning, avverkning, häckklippning, lövupptagning och halkbekämpning vintertid. Även bevattning, plantering av perenner, sommarblommor, buskar och träd förekommer. Eventuell vinterberedskap ingår i tjänsten.
2021-04-29 2021-05-16
Jordbruksverket, Jordbrukarstödssektionen Ajourhållare till Kalmar
Som ajourhållare kartlägger du jordbruksmark. Kartläggningen gör så att lantbrukaren får rätt stöd. På så sätt bidrar du och vi till att skapa ett hållbart lantbruk och skapa de bästa förutsättningarna för att kunna producera merparten av de livsmedel vi behöver i Sverige. Genom besök på plats hos lantbrukare under fältsäsongen och genom granskning av bilder via dator under vintern tar du fram underlag som används för att uppdatera vår databas med all jordbruksmark i Sverige. "Ajourhållarjobbet är ett stort äventyr säger Frida Edman. På somma...
2021-04-29 2021-05-13
Göteborgs Stad , Fastighetskontoret Sommarpraktikant till Modellodling
Älskar du att odla grönsaker? Vill du vara med och bidra till att Göteborg blir en grön och hållbar stad med fokus på matproduktion? Då är detta tjänsten för dig! Just nu söker vi en sommarvikarie till vår Modellodling på Angereds Gård. Fastighetskontoret utvecklar genom Stadsnära Odling en Modellodling med fokus på effektiv, intensiv och ekonomiskt hållbar grönsaksodling för den urbana marknaden. Här bedrivs småskalig grönsaksodling enlig principerna för en Market Garden. Som sommarvikarie hos oss kommer du under 4-6 veckor framför allt att ...
2021-04-29 2021-05-13
Avesta kommun, Teknisk service Arbetande handledare röjningslag
Din huvuduppgift blir att leda ett arbetslag där ni tillsammans ska bekämpa invasiva växtarter, ex Balsamin, Jättebjörnloka, Parkslide, m.fl. Du kommer att ha ett arbetslag på ca 4-6 medarbetare med dig. Arbetet är till viss del fysiskt krävande.
2021-04-28 2021-05-16
Länsstyrelsen Halland, Landsbygdsenheten Fiskekonsulent
Som projektansvarig kommer du att jobba med restaurering, fiskevårdsprojekt och utredningar i hela länet. I arbetet ingår att knyta externa kontakter med förvaltande myndigheter på fiskets område; Havs- och vattenmyndigheten, kommuner och fiskevårdsorganisationer. Du kommer även att samarbeta med andra enheter på Länsstyrelsens, till exempel miljövårdsenheten och naturvårdsenheten. Arbetet är omväxlande och utåtriktat, vilket förutsätter en smidighet i kontakter med omgivningen kombinerat med integritet som representant för Länsstyrelsen i Hall...
2021-04-27 2021-05-31
Länsstyrelsen Västernorrland Länsstyrelsen söker säsongsanställd fältpersonal
Du kommer dagligen arbeta i fält med uppgifter som drift och underhåll av reservatsgränser, stigsystem, rastplatser och övernattningsstugor, röjning, slåtter av gräsmarker, skötsel av toaletter, tömning av sopor mm. Det ingår också att informera och vägleda besökare. Arbetet kan i delar vara fysiskt krävande och förutsätter en vana av att vistas i naturen. Du kommer ingå i ett arbetslag tillsammans med fem kollegor. Stationeringsort är Docksta och ditt arbete kommer att ledas från länsstyrelsens lokalkontor vid Skuleberget, samt från huvudkon...
2021-04-23 2021-05-13
Länsstyrelsen Västernorrland Nationalparkvärd till Skuleskogens nationalpark
Du kommer dagligen att vistas i nationalparken för att utöva tillsyn, vägleda besökare, samt arbeta med drift och underhåll av våra entréer och övriga friluftsanläggningar stigsystem, övernattningsstugor och rastplatser. I arbetsuppgifterna ingår att prata med vandrare, städa stugor, sköta toaletter, tömma sopor, hantera trafik, enklare snickeri- och röjningsarbeten med mera. Det kan bli aktuellt att besöka andra skyddade områden i Höga Kusten. Tjänstgöring sker delvis på kvällar och helger. Arbetet kan i delar vara fysiskt krävande och förut...
2021-04-23 2021-05-13
Falkenbergs kommun, Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen Park- och kustarbetare inom växthus
Inom växthuset kommer du att arbeta med produktionen av vår-, sommar- och höstblommor, vilket innebär både sådd, förökning och pluggplantor. Du arbetar även med förökning och skötsel av träd, buskar och perenner. Planering, plantering och skötsel av urnor i offentlig miljö både utom- och inomhus ingår även i tjänsten samt övrigt förekommande arbete i anläggningen. Helgtjänstgöring ingår i tjänsten.
2021-04-21 2021-05-31
Länsstyrelsen Dalarnas län, Länsstyrelsen i Dalarnas län Markhandläggare
Arbetet syftar till en förbättring av fastighetsstrukturen i ägosplittrade delar av Dalarna framför allt genom att skapa goda förutsättningar för omarrondering men även genom mer begränsade rationaliseringsåtgärder. Arbetsuppgifterna omfattar byten, försäljning och köp av jordbruks- och skogsmark samt med detta förknippade värderingar och förhandlingar. Även förvaltning av Jordfondens skogsmarksinnehav ingår. I arbetsuppgifterna ingår även handläggning av ansökningar om förvärvstillstånd för jordbruksfastigheter enligt jordförvärvslagen. Du ko...
2021-04-20 2021-05-30
Jordbruksverket, Växt och kontrollavdelningen Sommarjobb som fältbesiktare
Arbetet innebär att besikta utsädesodlingarna för sortrenhet och sortäkthet, flyghavre, ogräsförekomst, fribelägenhet, sjukdomar, med mera. Detta sker genom att du som besiktare fysiskt går genom odlingarna, vilket innebär långa sträckor varje dag och att du dagligen vistas utomhus i en lantbruksmiljö. En normal arbetsdag besiktar du omkring 50-60 hektar, vilket innebär ca 2 mil. Du har mycket kontakt med lantbrukare främst via telefon. För nya besiktare innehåller första arbetsveckan utbildning med kunskapstest, erfarna besiktare får en kor...
2021-01-05 2021-05-14
Kalmar kommun, Serviceförvaltningen - Produktionsavdelningen Sommarjobb 2021 - Produktion
Som semestervikarie kommer du att i huvudsak jobba med att hålla rent och iordning i våra parker och stadsrum samt badplatser. Du kommer arbeta i våra lag och kan vara placerad i ett distrikt tillsammans med 1-3 andra medarbetare. Ni har bil och jobbar självständigt över dagen. Ni utgår från centrala Kalmar eller ifrån ett distrikt. Vissa arbeten kan vara mer individuella. Vanliga arbetsuppgifter är renhållning t.ex. tömning av papperskorgar, skräpplockning samt övrigt underhåll och grönyteskötsel som t.ex. ogräsrensning, strandsskötsel, trim...
2020-12-14 2021-06-11