Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Länsstyrelsen Jönköpings län, Enheten för landsbygdsutveckling Miljömålssamordnare med fokus på landsbygdsutveckling
Tjänsten innebär både handläggning inom landsbygdsprogrammet och arbete med Sveriges miljömål, specifikt de mål som rör de gröna näringarna. I handläggningen utreder du självständigt ansökningar om stöd och utbetalningar och ingår i ett team som hanterar liknande ärenden. Tjänsten erbjuder även strategiskt arbete med landsbygdsutveckling i länet. Du är med i framtagandet av vår regionala handlingsplan, svarar på remisser, gör informationsinsatser och medverkar i interna och externa arbetsgrupper med ett fokus på perspektiven regional tillväxt ...
2021-10-15 2021-10-29
Halmstads kommun, FM-service Trädgårdsarbetare
Brinner du för det gröna och vill kombinera service och arbete utomhus? Vi söker dig som är serviceinriktad och som vill vara med och bidra till att vi når de mål vi har fått av våra beställare. Uppdraget handlar om att skapa en god utemiljö på förskolor, skolor och andra kommunala verksamheter. Förekommande arbetsuppgifter: - ogräsrensning - skötsel av hårdgjorda ytor - gräsklippning - gräsputs - häckklippning - beskärning av buskar och träd - bevattning - plantering - övrigt arbete inom fastighetsskötsel Som tillsvidareanställd trädgårdsar...
2021-10-15 2021-11-21
Västerås stad, Teknik- och fastighetsförvaltningen Landskapsingenjör till gatu- och parkenheten
Du ansvarar för planering och skötsel av Västerås parker och grönområden. Det innebär att du beställer drift och underhållsinsatser och ser till att kvaliteten från våra entreprenörer är god. I gruppen har ni delat upp staden i olika geografiska områden där ni ansvarar för varsitt område. Du kommer därför ha den närmsta kontakten med drift- och underhållsentreprenaderna för just ditt område. I tjänsten kommer du också att hantera frågor och ibland även klagomål från allmänheten. Du kommer till en öppen och prestigelös arbetsgrupp som trivs att ...
2021-10-14 2021-10-28
AllboHus Fastighets AB Utemiljöarbetare till AllboHus Fastighets AB
Vår utemiljöavdelning består av 16 medarbetare som arbetar på olika områden i vårt fastighetsbestånd. Du blir en del av ett engagerat gäng som ansvarar för skötsel och utveckling av bostadsgårdar och skolgårdar för att skapa trivsamma och attraktiva miljöer för våra hyresgäster. Rollen innebär täta samarbeten med övriga yrkesroller inom samma skötselområde i syfte att förekomma eventuella problem innan de uppstår för ökad delaktighet, trygghet och trivsel. I skötsel av yttre miljö ingår gräsklippning, skötsel av planteringar, häckar, rabatter, ...
2021-10-14 2021-10-31
Göteborgs Stad , Familjebostäder i Göteborg AB Miljövärd till Familjebostäder i Göteborg, Tynnered
Tynnered är ett bostadsområde under stor utveckling och vi behöver förstärka vår personalstyrka med en miljövärd. Vi söker dig som vill bygga trygga relationer med våra hyresgäster och vara Familjebostäders ansikte utåt. För oss är det viktigt att du har en naturlig känsla för service. Vi söker någon som brinner för trädgård och utemiljö och som med stolthet, engagemang och gröna fingrar kan utveckla och ta hand om våra gårdar. Utemiljön är något som vi på Familjebostäder värderar högt. Det är vårt skyltfönster utåt och ger trivsel och trygghe...
2021-10-12 2021-10-27
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Hörby kommun Hörbybostäder söker en parktekniker!
Vi behöver förstärka vårt trevliga teknikerteam. Vi verkar i egna lokaler på Vallgatan och Filaregatan i centrala Hörby. Fr o m den 1 januari 2021 har bolaget grönyteskötseln i egen regi. Bolaget har investerat i en modern och effektiv maskinpark. Bolagen har även ett pågående projekt, -införandet av robotgräsklippare, detta sker etappvis i bolagens fastighetsbestånd. Som Parktekniker är du med och sköter bolagens utemiljöer. Skötseln innefattas bl.a. av ogräsrensning, manuell renhållning, skötsel av vissa gräsytor, buskar och träd, grus- och...
2021-10-08 2021-10-31
Skurups kommun, Skurup Jordbruks AB Instruktör/Djurskötare till skoljordbruk
Som anställd på vårt skoljordbruk fungerar du som djurskötare men också som instruktör för våra lantbrukselever under praktiska moment i undervisningen. Huvuddelen av arbetet utgörs av att sköta våran mjölkkobesättning med tillhörande arbetsuppgifter, såsom mjölkning, utfodring med mixervagn. Sköta kalvar och ungdjur. Detta gör du oftast tillsammans med våra elever. Vid arbetstoppar på växtodlingen såsom vid sådd och skörd kan det finnas behov att vara delaktig med diverse arbetsuppgifter, till exempel traktorkörning. Du som vill jobba ho...
2021-10-07 2021-10-21
Kungälvs kommun, Trafik Gata Park. Trädgårdsingenjör till Kungälvs kommun
Vi söker dig som har djup och dokumenterad kunskap om det gröna i stadsmiljön, d v s parker, planteringar, lekplatser, dagvattenhantering och offentliga miljöer. Du är intresserad av att vidareutveckla och värna om de här miljöerna och växtligheten samt inser värdet i att tillföra attraktiva miljöer för människor. Du erbjuds möjligheten att ingå i ett motiverat team av medarbetare som delar ditt intresse och erbjuds att delta i de spännande exploateringsprojekt och planarbeten som pågår i Kungälvs kommun. Arbetet omfattar även drift av befintli...
2021-10-05 2021-10-24
Länsstyrelsen Skåne, Djur- och livsmedelsenheten Kontrollant
Som kontrollant hos oss kommer du framförallt att arbeta med kontroller inom primärproduktion av livsmedel och foder. Detta innebär att du åker ut till lantbrukare och kontrollerar att de följer de regler som gäller för jordbruksproduktion. Det kan också vara aktuellt att utföra tvärvillkorskontroller där du utifrån checklistor kontrollerar att lantbrukaren uppfyller grundvillkoren för EU-stöd. Grundvillkoren spänner över en rad olika områden, så som växtnäring, växtskydd, hormonanvändning, foder, djurskydd m.fl. Som medarbetare hos oss har du...
2021-10-01 2021-10-24