Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hammarö kommun, Serviceförvaltningen Säsongsarbete för parkarbetare
Vi erbjuder dig en arbetsplats med framåtanda. Som parkarbetare kommer du att jobba med de vanligast förekommande arbetsuppgifterna inom grönyteskötsel. Arbetet är mångsidigt och du kommer att jobba både ensam och i grupp. Arbetet innebär stor variation, det är både planerade arbeten och oförutsedda situationer som fyller arbetsdagen. Här får du stor möjlighet att hitta lösningar i vardagen och hugga i där det behövs. Du utför ditt dagliga arbete ute bland kommuninvånare och besökande till Hammarö, men också på kommunens fastigheter som skol...
2023-01-27 2023-02-12
Region Kronoberg, Regionservice Trädgårdsmästare/Vaktmästare yttre skötsel
Vi söker nu en trädgårdsmästare/vaktmästare inom yttre skötsel, med ansvar för grönytorna på våra sjukhusområden. I arbetsuppgifterna ingår: - Skötsel, underhåll av parker samt grönytor - Gräsklippning, häckklippning, renhållning, ogräsrensning, trädvård och naturvård, skötsel av perenner och annueller - Nyplantering och design av rabatter - Snöröjning och halkbekämpning Även handledning av patienter ingår i arbetet.
2023-01-27 2023-02-12
Alvesta kommun Trädgårdsmästare Huseby Bruk
Som trädgårdsmästare kommer du att vara ansvarig och arbeta med Husebys kulturhistoriska park och köksträdgård. Du kommer att ansvara för vård, skötsel, planering, och utveckling av anläggningens träd, häckar, växthus, utplanteringsväxter, perenner, exoter, grusytor, gräsytor m.m. Delaktig i evenemang och program inom trädgård, samt visningar av trädgårdarna för olika grupper. Arbetsledning av personal, feriearbetare och praktikanter.
2023-01-27 2023-02-12
Partille kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Park- och anläggningsarbetare till Partille kommun
Som park- och anläggningsarbetare bidrar du till att skapa en trivsam och välskött utomhusmiljö i Partille kommun. I din tjänst ingår skötsel av grönytor, städning av allmänna platser, ogräsrensning, gräsklippning, plantering, bevattning mm. Vintertid ingår även halkbekämpning och snöröjning. Arbetet innebär användning av maskiner och redskapsbärare. Flextid ingår i anställningen.
2023-01-27 2023-02-12
Svenska kyrkan Eskilstuna pastorat Kyrkogårdsarbetare - säsongsanställning
Som säsongsanställd arbetar du med skötsel och underhåll av någon av våra sex kyrkogårdar, främst rensning av ogräs och skötsel av gravrabatter, men även gräsklippning, grästrimning och plantering av vår- och sommarblommor samt lövräfsning/lövblåsning. Arbetet kan periodvis vara mycket fysiskt ansträngande. Du kommer att ingå i ett arbetslag som består av ca 10 personer. Andra arbetsuppgifter inom begravningsverksamheten och fastigheter kan förekomma.
2023-01-26 2023-02-24
Svenska kyrkan Eskilstuna pastorat Kyrkogårdsarbetare - sommarjobb
Som sommarjobbare hos oss är dina huvudsakliga arbetsuppgifter rensning av ogräs och skötsel av gravrabatter. Gräsklippning med handgräsklippare ingår i arbetet liksom att ge god service och ett gott bemötande till våra besökare. Ytterligare arbetsuppgifter på kyrkogård och fastigheter kan förekomma. Du kommer att ingå i ett arbetslag som består av cirka 10 personer.
2023-01-26 2023-02-24
Halmstads kommun, KLF Bemanningscenter Säsongsarbetare/sommarjobb trädgård
Brinner du för det gröna och vill kombinera service och arbete utomhus? Vi söker dig som är serviceinriktad och som vill vara med och bidra till att vi når de mål vi har fått av våra beställare. Uppdragen handlar om att skapa en god utemiljö på förskolor, skolor och andra kommunala verksamheter. Förekommande arbetsuppgifter: - ogräsrensning - skötsel av hårdgjorda ytor - gräsklippning - gräsputs - häckklippning - beskärning av buskar och träd - bevattning - plantering Det är ofta ett högt tempo i arbetet med fysiska arbetsuppgifte...
2023-01-26 2023-02-28
Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad Parkarbetare, säsongsanställning till Tomelilla kommun!
Du kommer att vara medarbetare på gata/park och ansvara för skötseln av Tomelilla kommuns offentliga ytor utomhus. Dina arbetsuppgifter är allt från ogräsrensning, häckklippning, soptömning, gräsklippning, trimning, trädbeskärning, plantering, bevattning m.m. Även enklare anläggningsuppdrag kan förekomma.
2023-01-26 2023-02-16
Samhällsbyggnad, Tibro kommun Säsongsarbetare till parkavdelningen i TIbro kommun
Som säsongsmedarbetare hos oss kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara att rensa ogräs i kommunens rabatter. Även andra vanligt förekommande uppgifter på parkenheten kan ingå, exempelvis klippa gräs med åkgräsklippare.
2023-01-26 2023-02-28
Bollebygds kommun, Park/avfalls enheten Parkarbetare för sommarvikariat
Som parkarbetare arbetar man både självständigt och i nära samarbete med kollegorna. Arbetsuppgifterna är mycket varierande och styrs till stor del av årstiderna. I arbetsuppgifterna ingår gräsklippning, ogräsrensning, plantering, beskärning av träd och buskar, röjning av tätortsnära natur, trädfällning samt skötsel och städning av badplatser, lekplatser och allmänna ytor. Focus på denna anställning kommer vara att tillse att kommunens gräsytor är klippta. Men även delar av de andra uppgifterna kan tillkomma. Man har ansvar för att hålla de...
2023-01-25 2023-02-15
Marks kommun, Teknik- och serviceförvaltningen/Gata/park Säsongsanställning, Semestervikariat Gata/Park
Arbetsuppgifterna består av drift och underhåll av Marks kommunens grönområden och gator. Arbetsuppgifter är gräsklippning, trimning, ogräsbekämpning, häckklippning samt andra förekommande arbetsuppgifter. Vi söker dig som både är flexibel, självgående och serviceinriktad och trivs med ett varierande arbete. Du gillar att arbeta utomhus, är driven och noggrann. Du skall tycka om att jobba självständig samt jobba med övriga arbetskamrater. Du ska ha ett flexibelt och serviceinriktat arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
2023-01-25 2023-02-13
Hedemora kommunfastigheter AB Sommarjobb! PARKAVDELNINGEN
Vår parkavdelning söker sommarvikarier för skötsel av våra utemiljöer under sommarsäsongen. Är du en positiv person som uppskattar att arbeta i utemiljö? Har du ett parkintresse? Då är du den vi söker! Vi har ansvar för utemiljöer där skötsel och underhåll av gräsytor, planteringar, lekplatser, häckar och ogräsbekämpning är en del av arbetet. Maskinkörning av gräsklippare och mindre arbetsmaskiner kan förekomma. Även andra arbetsuppgifter inom parkskötsel förekommer. Arbetet är fysiskt krävande och utförs i alla väder.
2023-01-25 2023-02-28
Sundsvalls kommun, Stadsbyggnads- och lantmäterikontoret Parkarbetare
Du ingår i en arbetsgrupp tillsammans med åtta kollegor som är året runt anställda och ca ett 20-tal säsongsarbetare under sommaren samt skolungdomar. Arbetet varierar mellan årstiderna då fokus under sommartid kommer vara på tekniska delar såsom drift av fontäner, underhåll av utrustning såsom renovering och montering av parkbänkar, staket, trappor och träbroar, grillplatser, skyltar mm men även arbete med trädfällning, röjning, trädplantering och planteringsytor förekommer. Vintertid är de huvudsakliga arbetsuppgifterna skogsarbete i bebygge...
2023-01-25 2023-02-22
Simrishamns kommun Landsbygdsutvecklare / åtgärdssamordnare sommaråtgärder
Som landsbygdsutvecklare/åtgärdssamordnare sommaråtgärder ingår du i samhällsbyggnadsförvaltningens enhet för offentliga miljöer. Du kommer att arbeta nära vår gatuingenjör, trafikingenjör, parkingenjör och våra kommunekologer men du kommer även att stötta våra projektledare i dialoger med de som berörs av deras projekt. I tjänsten ingår att: • vara en väg in till förvaltningen när det gäller landsbygdsfrågor • samordna initiera och ha regelbunden kontakt med representanter för byalag, lejen och övriga föreningar, samt enskilda medborgare för ...
2023-01-24 2023-02-07
Kristinehamns kommun, Gata/park-och fritid Säsongsanställning gata och park
Du kommer att i huvudsak arbeta med olika former av skötsel av kommunens grönytor och gatumiljöer. Arbetet innefattar ogräsrensning i offentliga planteringar och hårdgjorda ytor, gräsklippning/trimning, plantering och skötsel av säsongsväxter, perennplanteringar, buskar och träd.
2023-01-24 2023-02-07
Knivsta kommun, Samhällsbyggnadskontoret Parkarbetare
I arbetet ingår bland annat att städa och sköta om planteringsytor, gräsytor och hårdgjorda ytor. Arbetsuppgifter kan vara gräsklippning, ogräsrensning, skötsel av sommarblommor, vattning, att plocka skräp och tömma papperskorgar, hålla fint på bryggor, badplatser och i lekparker. Arbetet är fysiskt krävande och ställer krav på att du tar egna initiativ och kan arbeta självständigt. Du kommer att vara delaktig i planeringen av ditt och ditt arbetslags dagliga arbete.
2023-01-24 2023-02-20
Mölndals stad, Tekniska förvaltningen Vill du sommarjobba som parkarbetare?
Vi söker nu dig som under sommaren vill jobba som parkarbetare i Mölndals stad. Dina arbetsuppgifter blir i första hand att rensa rabatter, klippa gräs, städa och sköta badplatser i kommunen. Du skall kunna arbeta minst sex veckor under perioden juni-augusti. Möjlighet till semesterledighet under sommaren är begränsad eftersom extrapersonalen ska täcka upp vid ordinarie personals semester.
2023-01-20 2023-02-12
Jordbruksverket, Växt och kontrollavdelningen Vi söker utsädeskontrollant till Mellansverige med placering i Skara
Som kontrollant på utsädesenheten jobbar du huvudsakligen med provtagningar, inventeringar och kvalitetskontroller. Provtagningar utförs på utsädesanläggningar av fröburna växtslag och potatis. Inventeringar genomförs även genom jordprovtagningar i fält där utsäde odlas. Kvalitetsanalyser omfattar främst potatisknölkvalitet. Andra arbetsuppgifter kopplade till våra fältverksamheter som t.ex. fältbesiktning samt samordning av fältbesiktning kan också ingå i tjänsten. Tjänsten innebär resor eftersom kontrollerna utförs hos utsädesföretagen.
2023-01-19 2023-02-10
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Handledare/språkstödjare på Naturvårdslaget
Arbetsmarknadsenheten består av Naturvårdslaget, Returlaget, Arbetsmarknadscenter och Vuxenutbildningen inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Marks kommun. Naturvårdslagets kärnverksamhet är naturvård och yttre miljö. För att utveckla våra deltagare och medarbetares arbetsförmåga finns en variation av arbetsuppgifter inom tex grönyteskötsel, snickeri, svets samt olika serviceuppdrag. Ett av uppdragen är att vårda, skydda och tillgängliggöra naturreservat samt fornlämningar och kulturlandskapsmiljöer inom kommunen, ett annat är att röja sly...
2023-01-19 2023-02-01
Ystads kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Parkarbetare, säsong
Drift och skötsel av parkanläggningar, skolor, lekplatser, badplatser och andra utemiljöer. I arbetsuppgifterna ingår gräsklippning, häckklippning, röjning, ogräsrensning, beskärning, fastighetsskötsel(utvändigt), vattning, plantering av sommarblommor, buskar och träd, viss renhållning av parker, stränder och bryggor. En skötseltjänst, med arbete ute i fält oavsett väder och vind. I rollen som Parkarbetare arbetar du både självständigt och i grupp. Vi lägger stor vikt vid att de tilldelade arbetsuppgifterna blir utförda korrekt både avseend...
2023-01-19 2023-02-05
Malmö stad Nu söker fritidsförvaltningen en vikarierande skötselarbetare!
Arbetsuppgifter Just nu söker vi en vikarierande skötselarbetare till fritidsförvaltningen, sektion Hantverk/ Mark. Aktuell tjänst är ett vikariat till och med 2024-02-06. I din roll som skötselarbetare kommer du att arbeta med bland annat: • Beskärning, både via lift och från marken. • Plantering och återplantering av träd, buskar, häck, perenner och lök, i både mark och urnor. • Hårdgjorda ytor, staket och stängsel. • Markåterställning. • Avlösa ordinarie lastbilschaufför. Du kommer att utgå från sektionens kontor/garage på Augusten...
2023-01-19 2023-02-09
Malmö stad Personalförstärkning inom grönyteskötsel och renhållning i Malmö stad säsong 2023
Arbetsuppgifter Kommuntekniks enhet Markskötsel söker personalförstärkning med start våren 2023. Hos oss är du med och sköter Malmös utemiljö: parker, gator, torg, stränder, blomsterprogram och runt offentliga byggnader. Vi söker dig som vill arbeta med grönyteskötsel och renhållningsarbete inom Malmö Stad.  Skötseln innefattas bland annat av manuell renhållning, ogräsrensning i planteringar och på grus- och asfaltytor, gräsvård, beskärning av buskar och träd samt viss plantering av träd, buskar och perenner med mera. Du kommer ingå i ett min...
2023-01-19 2023-01-31
Partille kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Park- och anläggningsarbetare, säsongsanställning, Partille kommun
Är du på jakt efter ett fritt och rörligt arbete där du får ta mycket eget ansvar? Vi söker nu park- och anläggningsarbetare under säsongen 1 maj tom 31 oktober. Som park- och anläggningsarbetare bidrar du till att skapa en trivsam och välskött utomhusmiljö i Partille kommun. Du arbetar exempelvis med skötsel av grönytor, städning av allmänna platser, ogräsrensning, gräsklippning, plantering, bevattning mm. I ditt arbete kommer du att använda både diverse maskiner och redskapsbärare. Uppdraget kan även innebära hetvattenbekämpning av invasiv...
2023-01-18 2023-02-08
Halmstads kommun, Driftavdelningen Vi söker skogsarbetare
Som skogsarbetare hos oss bidrar du till att utveckla kommunens skogs-, natur- och rekreationsområden. Du kommer arbeta i kommunens tätortsnära skogar, naturreservat och produktionsskogar. Dina arbetsuppgifter består framför allt av manuell huggning, röjning och allmän skötsel. Skogs- och viltvårdsenheten har ett brett verksamhetsområde så även arbete med stigar och leder kan komma att ingå i arbetsuppgifterna. Vinterberedskap kan komma att bli aktuellt.
2023-01-18 2023-02-05
Lekebergs kommun, Teknik- och serviceavdelningen Vi söker dig som vill arbeta utomhus i sommar!
Nu söker vi fem parkarbetare som vill vara en del av en positiv och driven arbetsgrupp under vår högsäsong! Här har du chans till ett rörligt och omväxlande arbete där du får möjlighet att vara utomhus under hela sommaren. I rollen som parkarbetare kommer dina arbetsuppgifter främst att bestå av: • Gräsklippning • Ogräsbekämpning • Häckklippning • Trimning • Bevattning • Renhållning. • Lövupptagning
2023-01-17 2023-02-12
1 2 3 >