Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Göteborgs Stad , Exploateringsförvaltningen Trädspecialist med fokus på träd i urban miljö
På Exploateringsförvaltningen finns fyra avdelningar som ansvarar för hela projektprocessen kopplat till såväl tidiga skeden, planering som genomförande samlat kring exploatering inom Göteborgs Stad. Inom dessa fyra avdelningar finns tre specialistenheter; Mark och miljö, Trafik och mobilitet samt Projektledningsstöd som arbetar avdelningsövergripande med sin specialistkompetens. Till enheten Mark och miljö söker vi en ny kollega som ska arbeta som trädspecialist/Planeringsledare Träd. Enheten Mark och miljö är placerad under avdelning Projek...
2023-05-25 2023-06-11
Ljungby kommun, Tekniska förvaltningen Parkarbetare till parkavdelningen - enhet projekt & anläggning
Vi söker en parkarbetare till parkavdelningen - enhet projekt & anläggning. På parkavdelningen ansvarar vi för kommunens park- och grönytor, lekplatser, tätortsnära skog. Vi sköter utemiljö på fastigheter som skola, förskola, äldrevård och trygghetsboende. I ditt uppdrag medverkar du i byggnationen av nya anläggningar i kommunens olika utemiljöer. Vanliga uppdrag är anläggning av lekplatser, markutrustning, markbeläggning och olika typer av vegetationsytor. Du som söker är driven och engagerad med förmåga att klara av en bredd av olika uppg...
2023-05-25 2023-06-14
Ljungby kommun, Tekniska förvaltningen Parkarbetare till parkavdelningen - enhet drift & underhåll
Vi söker en parkarbetare till parkavdelningen - enhet drift & underhåll. På parkavdelningen ansvarar vi för kommunens park- och grönytor, lekplatser och tätortsnära skog. Vi sköter utemiljö på fastigheter som skola, förskola, äldrevård och trygghetsboende. I ditt uppdrag sköter du och underhåller våra fina park- och naturmarker. Du är en duktig trädfällare och har inte några problem med arbete från höga höjder. Under vinterhalvåret ingår du i beredskapsgruppen för verksamhetsområde Gatu/Park/VA. Vi söker dig som är driven och engagerad me...
2023-05-25 2023-06-14
Göteborgs Stad , Stadsmiljöförvaltningen Parkarbetare säsong 2023
Göteborg ska vara en grön, ren och snygg sommarstad. På Stadsmiljöförvaltningens skötselenheter är du med och skapa härliga utomhusmiljöer som både göteborgare och besökare kan njuta av. Som parkarbetare på skötselenheterna har du möjlighet att arbeta runt om i Göteborg, i stadens parker och trädgårdar, med varierande miljöer och uppgifter. Vill du vara med i det arbetet som säsongsanställd parkarbetare hos oss? Arbetet som parkarbetare innebär skötsel och underhåll av stadens planteringar, träd, lekplatser och grönytor. Du kommer att arbeta m...
2023-05-24 2023-06-07
Mjölby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Parkarbetare till Gatu-/parkavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Som parkarbetare sköter du drift och underhåll av kommunens parker och grönytor, skolgårdar, förskolegårdar, utemiljön på omsorgsfastigheter och fritidsanläggningar. Vi utför arbetsuppgifter som städning, gräsklippning, ogräsrensning, plantering, trädfällning, beskärning, slyröjning, lekplatstillsyn, enklare reparationer mm. Under vinterhalvåret ingår du i beredskapsgruppen för vinterväghållning och även ishallsarbete kan förekomma. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor och arbetsledning men innefattar också enskilt arbete. Vissa adminis...
2023-05-23 2023-06-06
Torsby kommun, Tekniska avdelningen Torsby kommun söker en säsongsarbetare till park
Som säsongsarbetare kommer du att sköta kommunens blommor, parker och andra kommunala ytor samt städning av Torsby centrum.
2023-05-23 2023-05-31
Alingsås kommun, Park- och naturenheten Parkarbetare
Trädgård och parkarbete Som parkarbetare kommer du att arbeta praktiskt ute med att sköta och underhålla våra offentliga gröna miljöer på ett resurseffektivt och professionellt sätt. Du kommer ingå i en mindre grupp där ni arbetar tätt tillsammans och där du första hand rapporterar och kommunicerar med trädgårdsmästaren eller Parkingenjören. Arbetsområdet är fokuserat på stadens centrum och våra fina parker. Arbetsuppgifterna vår och sommar består till stor del av plantering och skötsel av säsongsväxter och perenna växter i större och mindre p...
2023-05-22 2023-06-05
Göteborgs Stad , Stadsmiljöförvaltningen Planeringsledare förvaltning och utveckling med fokus på Slottsskogen
Till enheten Bemannade stadsparker söker vi nu en planeringsledare som i huvudsak ska arbeta med förvaltning och utveckling av ett av Sveriges största besöksmål; Slottsskogen. Göteborg ska fortsätta att utvecklas till en grön och attraktiv stad och stadsparkerna är en viktig del i det arbetet. Slottsskogen är en stadspark präglad av storslagenhet, kvalitet, generositet och aktualitet. Parkens stora yta, skiftande miljöer och läge genererar höga kulturella, biologiska och ekonomiska värden. I Slottsskogen finns ytor och variation som ger möjli...
2023-05-18 2023-06-07
Skövde kommun, Arbetsavdelningen Gruppchef till Park/Fastighet utemiljö
Som gruppchef hos oss på Serviceavdelningen ansvarar du för planering, administration och genomförande av den dagliga driften vad gäller skötsel av utemiljöer kring kommunens många fastigheter, samt ett delat ansvar för vår naturmark och parker. Det pågår ett utvecklingsarbete i hela Service avdelningen kring bland annat ständiga förbättringar, mål och kvalitetsmätning där du som gruppchef kommer ha en viktig roll tillsammans med dina medarbetare. Du leder och fördelar arbetet för upp emot 20 medarbetare, har ansvar för medarbetar- och lönes...
2023-05-17 2023-06-07
Eslövs kommun, Serviceförvaltningen Parkarbetare till Eslövs kommun
Ditt uppdrag är att på ett stolt och ansvarsfullt sätt ansvara för utemiljön på Eslövs kommuns fastigheter. Arbetsuppgifter som ingår i detta ansvar är bland annat grönyteskötsel, beskärning av växtlighet, maskinkörning av lantbrukstraktorer och gräsklippare, skötsel av lekplatser samt renhållning. I arbetet kan det även komma att ingå vinterberedskap. Du kommer att arbeta både självständigt samt i grupp med kollegor och arbetar enligt schema, där helgtjänstgöring kan förekomma.
2023-05-16 2023-05-30
Jordbruksverket, Växt och kontrollavdelningen Rådgivare till utsädesenheten
Du kommer att jobba med kompetenshöjande åtgärder som stödjer utsädesaktörer i arbetet med att öka produktionsvolymer och kvalitet, stärka konkurrenskraft, bidra till ökad produktionshållbarhet och minska Sveriges sårbarhet vid eventuell kris. I tjänsten kombineras fortbildningsaktiviteter som att organisera/hålla eller delta i relevanta mässor, kurser och konferenser, ta fram informationsmaterial och spinna vidare inom vårt systematiska kvalitetsarbete. Ett ämne kan vara att följa upp och informera om utsädesburna skadegörare, besvärliga ogräs...
2023-05-16 2023-06-09
Kriminalvården, Anstalten Sörbyn Produktionsledare (arbetsledare) till anstalten Sörbyn, semestervikariat
Som produktionsledare har du direktkontakt med våra klienter i anstaltens produktion. I den dagliga kontakten med de intagna innebär ditt arbete att du bidrar till klienternas lärande men också till att klienterna reflekterar över sin situation. Till vår enhet arbetsdriften jordbruket söker vi nu en produktionsledare till spannmål och köttproduktion för ett sommarvikariat. Produktionsledarna ansvarar för att introducera och handleda intagna och aktivt medverka i olika arbetsmomenten i samtliga ingående arbetsuppgifter och delar i en befintlig...
2023-05-12 2023-06-01
Partille kommun Park- och anläggningsarbetare, Partille kommun
Som park- och anläggningsarbetare bidrar du till att skapa en trivsam och välskött utomhusmiljö i Partille kommun. I din tjänst ingår skötsel av grönytor, städning av allmänna platser, ogräsrensning, gräsklippning, plantering, bevattning mm. Vintertid ingår även halkbekämpning och snöröjning. Arbetet innebär användning av maskiner och redskapsbärare. Flextid ingår i anställningen likväl som beredskapstjänstgöring.
2023-05-09 2023-05-31
Göteborgs Stad , Stadsfastighetsförvaltningen Fastighetstekniker Utemiljö
Avdelningen drift och underhåll ansvarar för tillsyn, reparation samt drift av områdena utemiljö, byggnad och installationer över tid med god teknisk status och nöjda kunder. Detta uppnås genom ett nära samarbete med kund, förvaltningens övriga avdelningar samt andra organisationer i staden. Avdelningen ansvarar för att genomförandet av besiktningar som myndigheter kräver samt bidrar till utvecklingen av energisparåtgärder. Vi utför de uppdrag som beställs av våra kunder. Denna tjänst är organisatoriskt placerad på område Utemiljö, enhet Sydv...
2023-05-05 2023-05-28
Aneby kommun, Kommunserviceavdelningen Driftledare till gata och park i Aneby kommun
I uppdraget som driftledare ingår i huvudsak drift och underhåll av Aneby kommuns gator, parker, lekplatser, skolgårdar, stadsnära skog och andra allmänna platser. Du arbetar tillsammans med övriga medarbetare i gata/parkverksamheten där du ansvarar för den dagliga planeringen av arbetet. I samarbete med teknisk chef jobbar du med långsiktiga mål och strävar efter att uppnå de politiskt satta målen. Arbetsuppgifterna är blandade och innebär både såväl administrativt arbete, ekonomisk uppföljning, planering och praktiskt arbete ute. I tjänsten...
2023-05-03 2023-05-28
Valdemarsviks kommun Gatu- och parkarbetare
Att arbeta på Tekniska avdelningen är ett omväxlande arbete, och kan innebära att man även får hjälpa kollegor på andra avdelningar som fastighetsavdelningen, VA samt på vår ÅVC. Arbetsuppgifterna inom park består i att sköta alla kommunens grönytor. Det innebär t.ex. gräsklippning, trimning, ogräsrensning, beskärning av buskar och häckar, plantering, skötsel av blomsterutsmyckningar och vårt rosarie, vattning, lekplatstillsyner, enklare reparationer samt städning. Arbetsuppgifterna inom gata består i att sköta barmarksunderhåll, vinterväghål...
2023-05-02 2023-05-28
Stenungsunds kommun, Sektor stödfunktioner Park och Natur söker 2 handledare till feriearbetare i sommar
Som handledare kommer du att köra runt feriearbetarna till kommunens olika föreningar för att därefter utföra det arbete som behövs. Jobbar du i gästhamnen tar du emot båtar, tar betalt, ger service och även här utför man viss typ av gröna arbeten, ogräsrenning, vattning och soptömning. Våra medarbetare arbetar i en flexibel organisation med mycket varierade arbetsuppgifter och tjänsten passar dig som trivs att arbeta med varierande arbetsuppgifter utomhus oavsett väder samt är van att arbeta med kroppen fysiskt. Varierande arbetstider så s...
2023-04-18 2023-06-11
Kriminalvården, Stockholm Väst Produktionsledare till Anstalterna Färingsö och Svartsjö (Ekerö) - Sommarvikariat
Som produktionsledare har du direktkontakt med våra klienter i anstaltens produktion. I den dagliga kontakten med de intagna innebär ditt arbete att du bidrar till klienternas lärande men också till att klienterna reflekterar över sin situation. Efter introduktion kommer du som produktionsledare att vara med och ansvara för den dagliga driften. Du planerar, arbetsfördelar samt säkerställer att våra leveranser sker enligt utsatt tid. Du är även med själv och deltar i produktionsarbetet. Tillsammans med övriga kollegor är du med och ansvarar fö...
2023-04-12 2023-05-29
Göteborgs Stad , Bostadsbolaget Bostadsbolaget söker miljövärdar
Har du tidigare erfarenhet av trädgårdsarbete och mer långsiktig planering av utemiljön? Nu söker vi dig som vill skapa trivsamma utemiljöer för våra hyresgäster. Om jobbet Utemiljön är en viktig del av våra hyresgästers boendemiljö och något vi på Bostadsbolaget med stolthet kan säga att vi är riktigt duktiga på. Vår årliga kundundersökning visar att vi har högst kundbetyg på utemiljön bland de stora bostadsbolagen i Sverige. Det är tack vare våra kvalificerade och engagerade miljövärdar. Som miljövärd hos oss ansvarar du för allt arbete so...
2023-04-11 2023-07-10
Göteborgs Stad , Bostadsbolaget Bostadsbolaget söker säsongsanställda miljövärdar
Vill du skapa Sveriges bästa utemiljöer med oss? Nu söker vi säsongsanställda miljövärdar ska jobba med löpande trädgårdsarbete och hålla fint i våra bostadsområden. Hos oss blir du en del av härlig gemenskap och bidrar till att våra bostadsområden alltid är rena, gröna och trivsamma samtidigt som du bygger på med egna erfarenheter och kunskaper. Utemiljön är en viktig del av våra hyresgästers boendemiljö och något vi på Bostadsbolaget med stolthet kan säga att vi är riktigt duktiga på. Vår årliga kundundersökning visar att vi har högst kundbe...
2023-03-10 2023-05-31
Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Parkarbetare Säsongsanställd
I arbetet som säsongsarbetare park förekommer arbetsuppgifter som växthusodling, plantering av sommarblommor, rabatt- och grönyteskötsel, parkrenhållning, lekplatsunderhåll med mera. Vi arbetar utomhus i alla väder.
2023-02-09 2023-05-31
Kalmar kommun, Serviceförvaltningen - Produktion Sommarjobb 2023 – Park- och utemiljöarbetare
Som semestervikarie kommer du att i huvudsak jobba med att hålla rent och ordning i våra parker och stadsrum samt badplatser. Du kommer arbeta i våra lag och kan vara placerad i ett distrikt tillsammans med en till tre medarbetare. Ni har bil och jobbar självständigt över dagen. Ni utgår från centrala Kalmar eller ifrån ett distrikt. Vissa arbeten kan vara mer individuella. Vanliga arbetsuppgifter är renhållning t.ex. tömning av papperskorgar, skräpplockning samt övrigt underhåll och grönyteskötsel som t.ex. ogräsrensning, strandsskötsel, t...
2022-12-15 2023-06-11