Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ale kommun, Enhet gata och park Gata-Parkarbetare
Dina arbetsuppgifter består av att tillsammans med de övriga medarbetarna sköta kommunens gator och grönområden samt utföra mindre anläggningsarbeten. Arbetet innebär också användning av traktorer, gräsklippare, motorsåg, röjsåg med mera.
2021-07-27 2021-08-29
Region Skåne, Stiftelsen Skånska Landskap VD till Stiftelsen Skånska Landskap
Vi behöver en VD som vill leda och driva Stiftelsen Skånska Landskaps verksamhet framåt och söker dig som är en god ledare och visionär där du tillsammans med medarbetarna kan utveckla verksamheten i riktning mot vår vision; Natur självklar för alla. Som VD ansvarar du för och samarbetar med ett femtontal medarbetare inom verksamhetsområdena skogsbruk, naturvård, utveckling av strövområden, utomhuspedagogik, Fulltofta Naturcentrum samt förvaltning av Skåneleden. Stiftelsen styrs av en styrelse som är tillsatt av regionfullmäktige i Skåne. S...
2021-07-22 2021-08-22
Falkenbergs kommun, Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen Park- och kustmedarbetare med inriktning maskinförare
Vi erbjuder ett varierat och fysiskt arbete då det största arbetsområdet innefattar kommunens skogar och stränder. Skog- och kustenheten sköter stränderna, skogarna, naturmarker, dammar, offentliga toaletter samt Vallarnas minizoo. Sommartid förekommer även arbete med gräsklippning, laxfiske och skräphantering inom kommunen. Helgtjänstgöring ingår i tjänsten.
2021-07-07 2021-08-31
Jordbruksverket, Växt och kontrollavdelningen Vi söker dig som vill arbeta med kontroller av foder!
På djurkontrollenheten erbjuder vi dig ett varierande och fritt arbete där vissa dagar ägnas åt handläggning på kontoret tillsammans med kollegorna och andra dagar tillbringas ute i fält med att utföra kontroller. Du kommer att arbeta med foderkontroller samt kontroller av animaliska biprodukter. I kontrollarbetet ingår, förutom den fysiska kontrollen, bl.a. planering, upprättande av kontrollrapporter, viss provtagning, tolkning av analyssvar och uppföljning av eventuella avvikelser. Till din hjälp har du bland annat relevanta regelverk. Ar...
2021-07-02 2021-08-09
Länsstyrelsen Värmland Fältkontrollant
Arbetet innebär att självständigt genomföra fältkontroller inom jordbrukarstöden samt att dokumentera och bearbeta data. Även andra uppgifter kopplade till lantbruk och odlingslandskapet ingår i arbetsuppgifterna, till exempel handläggning av stöd och planering av aktiviteter. Arbetet ställer stora krav på noggrannhet, förmåga att göra självständiga bedömningar i fält och att kunna kommunicera både muntligt och skriftligt med lantbrukare.
2021-07-02 2021-08-20
Vaggeryds kommun, Tekniska förvaltningen Parkarbetare
På gatu- och parkavdelningen arbetar vi med ekosystemtjänster som ett mål i skötseln. Arbetsuppgifterna består av trädvård, gräsklippning och skötsel av planteringsytor, torg och lekplatser. I arbetsuppgifterna ingår även gatu- och skogsarbete.
2021-06-24 2021-08-08
Botkyrka kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen, Driftservice Anläggningsarbetare med maskinkompetens
Vi söker en anläggningsarbetare med maskinkompetens till enheten markservice. Hos oss får du möjligheten att arbeta med varierande arbetsuppgifter inom område gata/park. Arbetsuppgifterna består bland annat av yttre fastighetsarbeten, vinterväghållning, renhållning, skötsel av grönområden, gatuunderhåll och mark. I ansvarsområdet ingår arbete med röjsåg, motorsåg och lövblås. Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten.
2021-06-22 2021-08-09
Svenska kyrkan Eskilstuna pastorat Driftchef till begravningsverksamheten
Chefsuppdraget innefattar verksamhets-, budget- och personalansvar över 5 arbetsledare och Tekniska laget som består av 6 personer i dagsläget. Dina närmaste medarbetare är chefen för begravningsverksamheten, driftchef för admin/krem/gravgrävare och en trädgårdsingenjör. Du ansvarar för frågor som rör kyrkogårdarnas drift, planering och samordning. Tillsammans med övriga ledningsgruppen deltar du i verksamhetsutvecklingen av begravningsverksamheten.
2021-06-18 2021-08-01
Länsstyrelsen Dalarnas län, Länsstyrelsen i Dalarnas län Projektledare förarbete omarrondering
Arbetsuppgifterna omfattar att initiera, planera, leda, utveckla och utvärdera flera av Länsstyrelsens förarbeten som syftar till omarrondering av mark. Arbetet innebär bred samverkan, samarbete och kommunikation med såväl enskilda markägare som med Lantmäteriet, Skogsstyrelsen och berörda kommuner. Arbetet innebär viss tjänstgöring på kvällar och helger. Projektledaren, en generalist med koll på detaljerna, ska hålla alla intressenter informerade och engagerade. Arbetsuppgifterna ställer stora krav på förmågan till enkel och målgruppsanpassad ...
2021-06-15 2021-08-22
Länsstyrelsen Dalarnas län, Länsstyrelsen i Dalarnas län Projektkoordinator förarbete omarrondering
Arbetsuppgifterna innebär att koordinera Länsstyrelsens arbete för att främja omarrondering. Det omfattar aktiv medverkan i planering, genomförande, utveckling och utvärdering av projekt som syftar till omarrondering av mark och att bistå projektledare och övriga medarbetare i projekten. Arbetet innebär bred samverkan, samarbete och kommunikation med departement, myndigheter, berörda kommuner, intresseorganisationer samt besparingsskogar och andra företag. Arbetet kan innebära viss tjänstgöring på kvällar och helger. Projektkoordinatorn arbetar...
2021-06-14 2021-08-22
Ulricehamns kommun, Kommunservice Parkingenjör
I rollen som parkingenjör/landskapsingenjör medverkar du i arbetet med utvecklingen av Ulricehamns parker och grönområden. I uppdraget ingår; - hantering av parkentreprenad - skötsel och ansvar för grönytor Ulricehamns kommun - skötsel och nybyggnation av kommunala lekplatser - upprätthållande av ytregister - kontaktperson gentemot kunder, entreprenör och kommuninvånare - utvecklandet av kommunens yttre miljöer
2021-06-10 2021-08-15