Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, A/H Region Väst Produktionsledare till jordbruket på Rödjan Sommarvikariat
Som produktionsledare har du direktkontakt med våra klienter i anstaltens produktion. I den dagliga kontakten med de intagna innebär ditt arbete att du bidrar till klienternas lärande men också till att klienterna reflekterar över sin situation. Till vår enhet arbetsdriften jordbruket söker vi nu två produktionsledare sommarvikariat. Produktionsledarna ansvarar för att introducera och handleda intagna och aktivt medverka i olika arbetsmomenten i samtliga ingående arbetsuppgifter och delar i en befintlig jordbruksverksamhet. Som produktionsled...
2021-03-01 2021-03-21
Gnesta kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Parkarbetare, säsong
Parkarbetare arbetar med att sköta och underhålla utemiljöer i Gnesta kommun. I arbetet ingår bland annat gräsklippning, ogräsbekämpning, röjning av sly, renhållning samt skötsel av kommunens lekplatser, badplatser och idrottsplatser. Grunden i arbetet är att skapa vackra miljöer för människor att vistas i. Du kommer som medarbetare att ingå i ett arbetslag med stort gemensamt ansvar att planera och utföra de beskrivna arbetsuppgifterna. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
2021-03-01 2021-03-21
Kiruna kommun, Tekniska verken i Kiruna AB Sommarjobb handledare, miljöbilen
Till våra verksamheter söker vi ett antal personer som sommarvikarie. Vi erbjuder olika arbetsuppgifter så ange vad du är intresserad av. Det är bl.a. att hantera våra sopkärl, medarbetare till miljöbilen, handledare som ska ta hand om våra skolungdomar som tar hand om grönyteskötsel, målningsarbete, sly och städarbete.
2021-03-01 2021-04-04
Länsstyrelsen Västra Götaland, Enheten för landsbygdsutveckling Rådgivare till Landsbygdsavdelningen
Vi behöver en rådgivare som vill vara med att utveckla och bevara natur- och kulturvärdena i odlingslandskapet. Är du den vi söker? Vi är en grupp som arbetar för miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Vi arbetar med natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet och har fokus på ängs- och betesmarker. Vårt mål är att öka arealen och förbättra skötseln och kvalitén på markerna genom att anordna kurser, fältvandringar, studieresor och ge rådgivning till markägare och lantbrukare. Vi följer även upp utvecklingen i land...
2021-03-01 2021-03-21
Länsstyrelsen Västra Götaland, Enheten för landsbygdsutveckling Handläggare landsbygdsstöd
Vi på Landsbygdsavdelningen arbetar för en levande landsbygd med en god livsmedelsproduktion och en sund livsmedelshantering. Vi arbetar med miljömålen i fokus och försöker ta till vara och utveckla landsbygdens företag utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Avdelningen består av cirka 200 medarbetare som finns i Borås, Skara, Uddevalla och Göteborg. På avdelningen finns tre Enheter. Landsbygdsstöd är en av tre funktioner på Enheten Landsbygdsutveckling. Funktionen för Landsbygdsstöd hanterar flera olika stöd i vårt län. A...
2021-03-01 2021-03-24
Länsstyrelsen Västra Götaland, Enheten för landsbygdsutveckling Handläggare landsbygdsstöd
Vi på Landsbygdsavdelningen arbetar för en levande landsbygd med en god livsmedelsproduktion och en sund livsmedelshantering. Vi arbetar med miljömålen i fokus och försöker ta till vara och utveckla landsbygdens företag utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Avdelningen består av cirka 200 medarbetare som finns i Borås, Skara, Uddevalla och Göteborg. På avdelningen finns tre Enheter. Landsbygdsstöd är en av tre funktioner på Enheten Landsbygdsutveckling. Funktionen för Landsbygdsstöd hanterar flera olika stöd i vårt län. A...
2021-03-01 2021-03-24
Länsstyrelsen Västra Götaland, Enheten för landsbygdsutveckling Rådgivare med samordningsansvar till Landsbygdsavdelningen
Vi behöver en person som vill vara med att utveckla och bevara natur- och kulturvärdena i odlingslandskapet. Är du den vi söker? Vi är en grupp som arbetar för miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv i länet. Vi arbetar med natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet och har fokus på ängs- och betesmarker. Vårt mål är att öka arealen och förbättra skötseln och kvalitén på markerna genom att anordna kurser, fältvandringar, studieresor och ge rådgivning till markägare och lantbrukare. Vi följer även upp utvecklingen i...
2021-03-01 2021-03-21
Länsstyrelsen Västra Götaland, Enheten för landsbygdsutveckling Rådgivare med samordningsansvar till Landsbygdsavdelningen
Vi behöver en person som vill vara med att utveckla och bevara natur- och kulturvärdena i odlingslandskapet. Är du den vi söker? Vi är en grupp som arbetar för miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv i länet. Vi arbetar med natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet och har fokus på ängs- och betesmarker. Vårt mål är att öka arealen och förbättra skötseln och kvalitén på markerna genom att anordna kurser, fältvandringar, studieresor och ge rådgivning till markägare och lantbrukare. Vi följer även upp utvecklingen i...
2021-03-01 2021-03-21
Länsstyrelsen Västra Götaland, Enheten för landsbygdsutveckling Rådgivare med samordningsansvar till Landsbygdsavdelningen
Vi behöver en person som vill vara med att utveckla och bevara natur- och kulturvärdena i odlingslandskapet. Är du den vi söker? Vi är en grupp som arbetar för miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv i länet. Vi arbetar med natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet och har fokus på ängs- och betesmarker. Vårt mål är att öka arealen och förbättra skötseln och kvalitén på markerna genom att anordna kurser, fältvandringar, studieresor och ge rådgivning till markägare och lantbrukare. Vi följer även upp utvecklingen i...
2021-03-01 2021-03-21
Region Gotland, Parkenhet Visby Parkarbetare
Vi söker en parkarbetare med goda växtkunskaper till vårt arbetslag som sköter om planteringar och grönytor i och utanför Visby. De aktuella arbetsuppgifterna kommer bland annat att vara ogräsrensning, grönyteskötsel, häckklippning, trimning, beskärning, renhållning och snöröjning. Beredskapstjänstgöring kan ingå.
2021-03-01 2021-03-14
Tranemo Kommun , Gata/park Sommarjobb inom grönyteskötsel för dig som vill vara ute i ur och skur
Trivs du med att jobba utomhus ? Då har vi sommarjobbet till dig. Under perioden juni-augusti behöver vi hjälp med skötsel av kommunens grönytor/grönområde. Du kommer ingå ett mindre arbetslag om 3-4 personer. Arbetsuppgifterna består främst av park- och trädgårdsskötsel som tex...
2021-02-26 2021-03-10
Östra Göinge kommun, Utemiljö Parkarbetare
2021-02-26 2021-03-19
Malmö stad Personalförstärkning inom Markskötsel sommar 2021
Arbetsuppgifter Kommuntekniks enhet Markskötsel söker personalförstärkning till sommaren 2021. Hos oss är du med och sköter västra Malmös utemiljö: parker, gator, torg, stränder, blomsterprogram och runt offentliga byggnader. Vi söker dig som vill arbeta med park- och grönyteskötsel, renhållningsarbete och/eller traktorer och maskiner. Skötseln innefattas bl.a. av ogräsrensning, manuell- och maskinell renhållning, skötsel av gräsytor, buskar och träd, grus- och asfaltytor samt viss plantering av träd, buskar och perenner med mera. Du kommer i...
2021-02-26 2021-03-21
Kalmar kommun, Serviceförvaltningen - Produktionsavdelningen Parkarbetare
Som parkarbetare kommer du tillsammans med dina kollegor att vara ansvarig för drift och underhåll av kommunens parker och grönområden. Du kommer att tillhöra något av våra tre områden där du i samarbete med din arbetsledare ansvarar för skötsel av grönytorna. Ni har tillgång till bil med tungt släp och arbetar självständigt över dagen. Vi hjälper varandra över gränserna och vid behov behöver du vara beredd på att gå in i en annan del av organisationen för en kortare eller längre period.
2021-02-25 2021-03-14
Lerums kommun, Arbetsmarknadsenheten Feriearbete Lerums kommun
I år anordnas ett antal ferieplatser i kommunen inom utearbete, barnomsorg, vaktmästeri, administration och föreningsarbete. Platser och arbetsområden kommer att fördelas genom lottning utefter valda perioder.
2021-02-24 2021-03-28
Skurups kommun, Kommunteknik Parkarbetare
Allmänna parkskötselarbeten, nyanläggningar, beskärningsarbeten, mindre reparationer, ogräsrensning, vattning, gräsklippning mm.
2021-02-24 2021-03-14
Halmstads kommun, FM-service Trädgårdsarbetare
Brinner du för det gröna och vill kombinera service och arbete utomhus? Vi söker dig som är serviceinriktad och som vill vara med och bidra till att vi når de mål vi har fått av våra beställare. Uppdragen handlar om att skapa en god utemiljö på förskolor, skolor och andra kommunala verksamheter. Förekommande arbetsuppgifter: - ogräsrensning - skötsel av hårdgjorda ytor - gräsklippning - gräsputs - häckklippning - beskärning av buskar och träd - bevattning - plantering Det är ofta ett högt tempo i arbetet med fysiska arbetsuppgifter som utför...
2021-02-23 2021-03-12
Torsås kommun, Teknik och Fastighetsförvaltningen Vikariat Gata/Parkarbetare
Som medarbetare inom gata/park i Torsås kommun får du möjlighet att arbeta i en kreativ och självständig miljö med alla typer av förekommande arbetsuppgifter, såsom daglig skötsel av kommunens grönytor, badplatser och skogar. Snöröjning ingår under vinterhalvåret.
2021-02-22 2021-03-21
Emmaboda kommun, Gata-Park Gatu- och parkarbetare
I arbetet utgörs fundamentet av traditionell gatu- och parkskötsel så som gräsklippning, trimning, ogräsrensning, slyröjning, snöröjning, städning, anläggningsarbeten med mera. Beredskap förekommer i tjänsten.
2021-02-22 2021-03-07
Sundsvalls kommun, Kommunstyrelsekontoret Handledare av säsongspersonal - sommaren 2021
Under sommaren finns ett antal av Sundsvalls kommuns sommarjobbare hos oss på Parkavdelningen. Ungdomsledare/Handledarens roll är att handleda sommarjobbare, och själv delta i arbetet med värdeskapande grunder. Du kommer delta i praktiska sysslor i våra utomhusmiljöer. Arbetsu...
2021-02-22 2021-03-14
Sävsjö kommun, Serviceförvaltningen Parkarbetare Säsong
Förekommande arbetsuppgifter är; ogräsrensning, gräsklippning, röjsågstrimning, framförande av redskapsbärare, personbil och släp, renhållning, vattning, lövupptagning, plantering, Snöröjning med handskottning kan förekomma
2021-02-19 2021-03-14
Hammarö kommun, Serviceförvaltningen Säsongsanställning för parkarbetare
Vi erbjuder dig en arbetsplats med framåtanda. Som parkarbetare kommer du att jobba med de vanligast förekommande arbetsuppgifterna inom grönyteskötsel. Arbetet är mångsidigt och du kommer att jobba både ensam och i grupp. Arbetet innebär stor variation, det är både planerade arbeten och oförutsedda situationer som fyller arbetsdagen. Här får du stor möjlighet att hitta lösningar i vardagen och hugga i där det behövs. Du utför ditt dagliga arbete ute bland kommuninvånare och besökande till Hammarö, men också på kommunens fastigheter som skolor...
2021-02-19 2021-03-07
Östhammars kommun, Sektor Verksamhetsstöd Sommarjobb, parkarbete
Du kommer att, som en del av ett arbetslag som leds av en arbetsledare på varje område, få arbeta i något av våra driftområden som består av Gimo/Alunda, Österbybruk, Östhammar och Öregrund. Tillsammans sköter ni om gator och allmänna ytor som grönområden, lekparker, skolområden med mera. Det innebär att du självständigt hjälper till med att bland annat vattna och klippa gräs, rensa ogräs, sopa gator och torg samt tömma papperskorgar på allmän plats. Du som är 16-17 år får arbeta 5 tim/dag under en av följande 3-veckors period: Period 1: 14...
2021-02-19 2021-03-28
Stenungsunds kommun, Sektor stödfunktioner Parkverksamheten i Stenungsund söker säsongsarbetare
Trivs du att arbeta utomhus och vill ha naturen som arbetsplats? Är du dessutom ansvarstagande, effektiv och strukturerad? Då kan det vara dig vi söker! I rollen som parkarbetare kommer din huvudsakliga arbetsuppgift vara att sköta offentliga utemiljöer i Stenungsundsområdet. Arbetsuppgifter som kommer förekomma är bland annat manuell ogräsrensning, häckklippning, vattning, gräsklippning, plantering och renhållning. Våra parkarbetare arbetar i en flexibel organisation med mycket varierade arbetsuppgifter, medtyngdpunkt på skötsel utomhus. Fö...
2021-02-19 2021-03-07
Stenungsunds kommun, Sektor stödfunktioner Sommarjobbare sökes till parkverksamheten i Stenungsund
Trivs du att arbeta utomhus och vill ha naturen som arbetsplats? Är du dessutom ansvarstagande, effektiv och strukturerad? Då kan det vara dig vi söker! I rollen som parkarbetare kommer din huvudsakliga arbetsuppgift vara att sköta offentliga utemiljöer i Stenungsundsområdet. Här kommer arbetsuppgifterna att ha sin tyngdpunkt på vattning men också andra arbetsuppgifter inom trädgård så som manuell ogräsrensning, häckklippning, gräsklippning, plantering och renhållning. Våra parkarbetare arbetar i en flexibel organisation med mycket varierade ...
2021-02-19 2021-03-07
1 2 >