Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mölndals stad, Tekniska förvaltningen Parkarbetare
Vi söker nu en erfaren parkarbetare som är mån om att utföra ett bra arbete. Vi erbjuder dig ett roligt och kreativt arbete med varierade arbetsuppgifter. Arbetet innebär i huvudsak skötsel av planteringar, badplatser, lekplatser och naturområden. Det kan även innebära skötsel av skolgårdar och förskolornas gårdar. Du kommer att arbeta i en grupp som fokuserar på helheten, där alla hjälps åt och delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom parkskötsel. Vi arbetar även gränsöverskridande, vilket innebär att vi hjälps åt över enhetsgrä...
2022-09-20 2022-10-09
Åre Kommun, Arbetsmarknad Arbetsledare för parkmiljö i Åre
Arbetsmarknadsenheten är en av avdelningens tre enheter. Som arbetsledare ansvarar du för att arbetsleda och handleda en grupp medarbetare i det praktiska dagliga arbetet på Åre kommuns parkområden i centrala Åre. Detta arbete utförs i nära samarbete med kommunens tekniska avdelning men även i kommunikation med andra kommunala parter och näringsliv. På enheten finns ytterligare två arbetsledare och du rapporterar till enhetschef. Inom enheten AME hanterar vi transporter, skötsel och underhåll av infiltrationsdammar, bemanning av återvinnings...
2022-09-19 2022-10-09
Mönsterås kommun, Tekniska förvaltningen Parkarbetare till Mönsterås kommun
Parkenheten förvaltar kommunens allmänna ytor. Verksamheten innefattar planering, drift och underhåll av kommunens parker, grönområden, lekplatser, badplatser och tätortsnära skog. För tjänsten ingår alla förekommande arbeten inom utemiljöskötsel t.ex. trädvård, olika typer av planteringsarbeten, gräsklippning, trimning, motorsågning, traktorkörning, grönyteskötsel, enklare underhåll av gator, rabattskötsel, skräpplockning, städning, reparation av parkutrustning, snöskottning m.m. Vi söker nu 3 nya parkarbetare. För en av tjänsterna vi söker...
2022-09-16 2022-10-09
Härryda kommun Park och anläggningsarbetare
I denna tjänst som park och anläggningsarbetare kommer du jobba tillsammans med maskinförarna, parkarbetarna och anläggningsarbetarna. Exempel på arbetsuppgifter: - Att utföra praktiska åtgärder enligt teknisk beskrivning och kartmaterial - Effektivt planera sin egen tid så att uppgifter blir genomförda - Spola och blåsa fram vinterflis och löv till upptagande sopmaskiner - Slaghackning med fjärrstyrd slåttermaskin och hjullastare-redskapsbärare - Sopning med sopvals eller upptagande sopmaskin - Trimma gräs - Trafiksäkerhetsåtgärder i form av ...
2022-09-15 2022-09-29
Karlskoga kommun, Samhälle och serviceförvaltningen, samhälle Projektledare till park och verkstadsenheten
Som projektledare inom Park- och verkstadsenheten har du ett kreativt, koordinerande och omväxlande arbete där du som nyckelperson har överblick över olika projekt. Det är ett omväxlande, varierande, stimulerande och socialt arbete där du använder såväl teoretiska som praktiska färdigheter, och får utlopp för både kreativitet och innovation. Arbetet innebär stor frihet att driva både egna projekt och i samarbete med andra enheter och ger dig stor möjlighet att utvecklas inom Karlskoga kommun. Du ansvarar för tidsplanering, säkerhet och kvalite...
2022-09-13 2022-10-11
Lekebergs kommun, Teknik- och serviceavdelningen Vi söker dig med kunskap i park- och trädgårdskötsel
Vi söker nu dig som vill vara en del av en positiv och driven arbetsgrupp på gata/park. Vi arbetar för att skapa en attraktiv och trygg kommun med säkra gator samt trevliga rekreationsområden och andra allmänna platser. Gata/park sköter bland annat om kommunens gator och vägar, gatubelysning, parker, friluftsområden samt bad- och lekplatser. Du som väljer att arbeta hos oss kommer att få möjlighet att engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter och vara delaktig i att forma verksamheten. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda männ...
2022-09-13 2022-10-02
Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Landskapsingenjör till Luleå kommun
Din uppgift är att vara ett stöd till arbetet med projektering, byggande och förvaltande av tätortsnära utemiljöer med fokus på driftsfrågor och uppföljning. Du kommer att verka mellan de olika delarna i stadsplaneringsprocessen till exempel mellan kommunens olika avdelningar, entreprenörer osv. I många olika sammanhang gäller det att skapa goda relationer vilket ställer stora krav på din samarbetsförmåga, personliga lämplighet och att du har en pedagogisk ådra. Du kommer att arbeta mycket utomhus med kontroll, uppföljning och stöd i planering...
2022-09-12 2022-10-03
Vetlanda kommun, Tekniska kontoret Trädgårdsmästare – parkarbetare
Som trädgårdsmästare hos oss på parkenheten har du huvudansvar för de grönytor som finns i centrala Vetlanda. Du skapar en attraktiv utemiljö och lyfter fram de behov som kommunens medborgare har. I din roll är du en del av den ordinarie verksamheten inom gata-parkavdelningen. Under vinterhalvåret är du med och sköter snöröjning och halkbekämpning. Du jobbar i anslutning till skolor, förskolor, sjukhem och andra kommunala fastigheter i Vetlanda tätort. Arbetet är bitvis självständigt och du behöver planera dina arbetsdagar på ett så effektivt ...
2022-09-12 2022-10-03
Malmö stad Markförvaltare till stadsfastigheter
  Arbetsuppgifter Vi söker nu en markförvaltare till fastighetsförvaltningsenheten på Stadsfastigheter. Tjänsten är ett vikariat som sträcker sig till juni 2024. Fastighetsförvaltningsenheten ansvarar för förvaltning och fastighetsutveckling av Malmö stads fastigheter för skola, barn-, äldre- och socialomsorg samt kultur och fritid. Enhetens uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och utemiljöer samt bibehålla fastigheternas funktionella värden. Inom enheten arbetar cirka 80 medarbetare, fördelade på 6 sektioner som förvaltar cir...
2022-09-09 2022-09-25
Länsstyrelsen Kronobergs län, Länsstyrelsen i Kronobergs län Viltförvaltningshandläggare
Exempel på arbetsuppgifterna: • administration kopplat till länets älg- och kronhjortsförvaltning samt viltvårdsområden • utbildning och information som rör viltförvaltningen i länet • bidragshantering inom ramen för älgvårdsfonden • förebyggande arbete för att minska viltskador inom jord- och skogsbruk • handläggning av ärenden om ersättning för skador orsakade av fredat vilt • handläggning av ärenden enligt jaktlagstiftningen och miljöbalken såsom tillstånd till skyddsjakt, tillstånd till vilthägn, dispens från hundförbudet med mera • ...
2022-09-07 2022-09-28
Göteborgs Stad , Bostads AB Poseidon Bostads AB Poseidon söker miljövärd
Är du en schysst och handlingskraftig lagspelare vars hjärta klappar för hyresgästens bästa? Vill du jobba för ett på riktigt snyggt, tryggt och rent distrikt Kortedala eller Hisingen? Vi söker fler nyckelspelare inom trädgård och avfallshantering! Vill du vara med oss på den fortsatta resan mot ett tryggare Göteborg, med plats för alla? Där du rent konkret är med och utvecklar våra hus och gårdsmiljöer i distrikt Kortedala eller Hisingen, med nolltolerans mot otrygghet och nedskräpning? Här blir du en del i distrikt Kortedalas engagerade m...
2022-09-07 2022-10-02
Länsstyrelsen Kronobergs län, Länsstyrelsen i Kronobergs län Viltförvaltningshandläggare, vikariat
Exempel på arbetsuppgifter: • Viltförvaltning. Administration kopplat till länets älg- och kronhjortsförvaltning samt viltvårdsområden, rovdjursförvaltning samt handläggning av ärenden om ersättning för skador orsakade av fredat vilt. • Handläggning av ärenden enligt jaktlagstiftningen • Planering och genomförande av viltförvaltningsdelegationens sammanträden • Utbildning och information som rör viltförvaltningen i länet I arbetet ingår ofta dialog med medborgare, markägare, jägare, olika organisationer, intressegrupper och kontakter med media...
2022-09-07 2022-09-28
Göteborgs Stad , Bostadsbolaget Vill du skapa Sveriges bästa utemiljöer med oss? Vi söker en miljövärd
Har du tidigare erfarenhet av trädgårdsarbete och mer långsiktig planering av utemiljön? Nu söker vi dig som vill skapa trivsamma utemiljöer för våra hyresgäster. Om jobbet Utemiljön är en viktig del av våra hyresgästers boendemiljö och något vi på Bostadsbolaget med stolthet kan säga att vi är riktigt duktiga på. Vår årliga kundundersökning visar att vi har högst kundbetyg på utemiljön bland de stora bostadsbolagen i Sverige. Det är tack vare våra kvalificerade och engagerade miljövärdar. Som miljövärd hos oss ansvarar du för allt arbete so...
2022-07-04 2022-10-02
Ronneby kommun, Skolområde Gymnasieskola/ Vuxenutb Förman i kostallet på Blekinge Naturbruksgymnasium
Du kommer att ansvara för nötkreaturen och fåren. Arbetsuppgifterna är daglig skötsel av mjölkkobesättningen och fåren. Vi har ett modernt stall med 2 mjölkningsrobotar och integrerad mjölkgrop. Besättningen består av ca 80 mjölkkor med rekrytering av Holstein, Jersey och Ayrshire samt en mindre avelsbesättning av Simmental- och Hereforddjur. Fårbesättningen består av omkring 20 tackor Värmlandsfår. Arbetet är schemalagt med helg- och beredskapsarbete. I arbetet ingår även en del administrativa arbetsuppgifter. I din roll ingår det också att v...
2022-05-23 2022-10-16