Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kalmarsunds gymnasieförbund Digitaliseringsledare
Som digitaliseringsledare ska du vara drivande och rådgivande i utvecklingsarbetet avseende vår fortsatta digitala omställning. Du blir en sammanhållande länk för att koordinera gymnasieförbundets digitala behov och initiativ. Att arbeta med innovation och att skapa verksamhetsnytta genom smarta digitala arbetssätt är grunden för uppdraget. Du ska ta aktivt ansvar för den digitala omställningen med stöd av din kompetens, kunskap och förståelse för den påverkanspotential som digitaliseringen har för Kalmarsunds gymnasieförbund. Du får en nycke...
2021-06-23 2021-08-15
Region Gotland, Digitalisering Projektledare digitalisering
I rollen som projektledare får du möjlighet att driva spännande och varierande uppdrag och projekt inom ett brett område för att stödja vården och våra invånare genom digitalisering och e-hälsa. Verksamheten fungerar som stöd för hälso- och sjukvård och tandvård på Gotland vilket innebär att du kommer att leda olika projekt och förändringsarbeten som syftar till att utveckla, förbättra och stödja verksamheten. Omvärldsbevakning och nätverkande är vitala delar i arbetet. Uppdraget ställer stora krav på samverkan med berörda verksamheter och ar...
2021-06-18 2021-07-04
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Samordnare välfärdsteknik
Kramfors är en av tio utvalda modellkommuner för välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Modellkommunernas syfte är att påskynda och effektivisera införandet av välfärdstekniska lösningar och digitalisering inom äldreomsorgen. I uppdraget ingår också att vara ett stöd i frågan till andra kommuner och regionala stödstrukturer. Vår kommun och region är dessutom ett modellområde för omställningen mot god och nära vård med fokus på glesbygdsperspektivet. Det innebär att vi är en praktisk modellyta för att testa nya arbetssätt, bl.a. med stöd av digita...
2021-06-17 2021-07-09
Halmstads kommun, IT-Service Systemutvecklare
Som ett led i att nyttja digitaliseringens möjligheter vill vi på IT-service i vårt innovationsarbete sprida kunskap kring hur automation kan appliceras på befintliga och nya processer. Målet är att väsentligt öka användandet av automation i Halmstads kommuns verksamheter och därmed dra nytta av de effekter som en rätt använd automationsteknologi medför, t.ex. att frigöra tid för medarbetare från administrativt repetitivt arbete. Vi vill ha ett vassare och samtidigt bredare utvecklingsarbete inom automation och vi vill i större utsträckning k...
2021-06-17 2021-07-31
Halmstads kommun, IT-Service Automationsledare
Som ett led i att nyttja digitaliseringens möjligheter vill vi på IT-service i vårt innovationsarbete sprida kunskap kring hur automation kan appliceras på befintliga och nya processer. Målet är att väsentligt öka användandet av automation i Halmstads kommuns verksamheter och därmed dra nytta av de effekter som en rätt använd automationsteknologi medför, t.ex. att frigöra tid för medarbetare från administrativt repetitivt arbete. Vi vill ha ett vassare och samtidigt bredare utvecklingsarbete inom automation och vi vill i större utsträckning k...
2021-06-17 2021-07-31
VästKom Delprojektledare utbildning, support och förvaltning
Vi söker dig som vill ansvara för att stödja och samordna utbildningsrepresentanter från kommunerna för att säkerställa att utbildning inför utrullningen av systemet Millennium fungerar på bästa tänkbara sätt! Parallellt ansvara för att det samarbete och organisering av Support & Förvaltning som ska levereras från VGR, utformas på ett så bra sätt som möjligt för kommunerna. I rollen som delprojektledare har du ett specifikt projektledaransvar för en av projektets delar men är solidariskt och gemensamt ansvarig för helheten tillsammans med Ko...
2021-06-16 2021-07-14
Bolagsverket, IT-avdelningen Teknikutvecklare DevOps
Vi på it-avdelningen är mitt inne i en spännande utvecklingsresa. För att komma ännu längre behöver vi fler drivna, nytänkande och teknikintresserade som vill vara med och bidra till vår förändring. Vi tror på att vi blir bättre när vi arbetar tillsammans och därför präglas vårt arbete av samarbete och dialog. Som teknikutvecklare inom systemutvecklingsverktyg kommer du därför vara en del av ett självstyrande agilt DevOps-team med stort eget ansvar och utrymme för att vara med och påverka tekniker, verktyg och arbetssätt. Du kommer vara dela...
2021-06-15 2021-08-15
VästKom Delprojektledare IT
Vi söker dig som vill ansvara för att stödja och samordna IT-representanter från de 49 kommunerna för att säkerställa att tekniken är på plats och fungerar inför utrullningen av systemet Millennium. Det innebär att du representerar, koordinerar och bidrar till lösningar för 49 kommuner tillsammans med VGRs representanter i FVM-programmet. Du ingår i Kommun-FVMs team där du arbetar nära/i VGRs teknikprojekt för att säkerställa lösningar inom alla områden. Det handlar om informationsteknik på strategisk och operativ nivå inom alla områden, i h...
2021-06-14 2021-07-14
Vård- och omsorgsförvaltningen Projektledare för välfärdsteknologi
Din roll innebär ansvar för vår innovationstestbädd Mistel tillsammans med en kollega. Mistel skräddarsyr och genomför möten och tester i verklig miljö. Här får du många kontakter med olika entreprenörer och företag som är med och utvecklar välfärden. Till stor del projektleder du också olika projekt/utvärderingar/workshops som vi driver och som har anknytning till välfärdsteknologi. Du får också möjlighet att vara den som utbildar och coachar förvaltningens medarbetare i Tjänstedesign. Ditt jobb kan vara ett av framtidens viktigaste.
2021-06-10 2021-06-24
Tourism in Skåne AB Servicedesigner till Tourism in Skåne i Malmö
Vi ser nu fram emot att välkomna en engagerad servicedesigner alternativt UX-designer för ett års projektanställning med start 2021-08-01. Du kommer att tillföra en helt ny kompetens i vårt bolag och ingå i ett team som arbetar för att utveckla Skåne till en destination där turismen är en del av lösningen på samhällsutmaningar och samtidigt erbjuder upplevelser i världsklass. I vår strävan att skapa bättre förutsättningar för innovation av cirkulära affärsmodeller och framtidssäkrade koncept som möter nya kundbeteenden och trender samverkar vi...
2021-06-09 2021-07-01
Tourism in Skåne AB UX-designer till Tourism in Skåne i Malmö
Vi ser nu fram emot att välkomna en engagerad servicedesigner alternativt UX-designer för ett års projektanställning med start 2021-08-01. Du kommer att tillföra en helt ny kompetens i vårt bolag och ingå i ett team som arbetar för att utveckla Skåne till en destination där turismen är en del av lösningen på samhällsutmaningar och samtidigt erbjuder upplevelser i världsklass. I vår strävan att skapa bättre förutsättningar för innovation av cirkulära affärsmodeller och framtidssäkrade koncept som möter nya kundbeteenden och trender samverkar vi...
2021-06-09 2021-07-01
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Vi söker verksamhetsutvecklare med inriktning digitalisering
Som verksamhetsutvecklare med inriktning digitalisering samordnar du och driver processer som rör digitalisering och utveckling av digitala tjänster inom vård och omsorgs- och funktionshinder verksamhet. Du identifierar och kartlägger behov och stödjer införande av välfärdsteknik. Periodvis driver du större och mindre projekt tillsammans med enhetschefer och baspersonal. Du kommer ha du ett utvecklande och stimulerande arbete där du arbetar verksamhetsnära och du har en nyckelroll mellan verksamheter, expertfunktioner och leverantörer. I roll...
2021-06-03 2021-06-30
Helsingborgs stad Systemintegratör / systemutvecklare till Digitaliseringsavdelningen
Om arbetsplatsen Digitaliseringsavdelningen har ett stort och framåtblickande uppdrag. Förutom att säkerställa en kvalitativ grundleverans av IT-miljö för 35 000 användare, ska vi bli verksamheternas och bolagens bästa partner i digitaliserings- och innovationsarbete. Digitaliseringsavdelningen är organiserade inom Stadsledningsförvaltningen och består av enheterna Forskning och Utveckling, Innovation, Digitala Arbetsplatsen och Verksamhetslösningar. Totalt arbetar ca. 100 medarbetare här och ledningen består av en digitaliseringsdirektör, en...
2021-06-01 2021-08-31
Helsingborgs stad Senior Databasutvecklare / ETL-utvecklare till Digitaliseringsavdelningen
Om arbetsplatsen Digitaliseringsavdelningen har ett stort och framåtblickande uppdrag. Förutom att säkerställa en kvalitativ grundleverans av IT-miljö för 35 000 användare, ska vi bli verksamheternas och bolagens bästa partner i digitaliserings- och innovationsarbete. Digitaliseringsavdelningen är organiserade inom Stadsledningsförvaltningen och består av enheterna Forskning och Utveckling, Innovation, Digitala Arbetsplatsen och Verksamhetslösningar. Totalt arbetar ca. 100 medarbetare här och ledningen består av en digitaliseringsdirektör, en...
2021-06-01 2021-08-31
Region Jämtland Härjedalen Utvecklare inom Business Intelligence
Arbetet innefattar bland annat vidareutveckling av vårt datalager, införande av nytt BI-verktyg och att skapa integrationer till interna och externa parter. Vi söker dig med både bred och djup kunskap inom området Business Intelligence och datalager. Arbetsuppgifterna innebär: • utveckling i Microsoft SQL Server och Microsoft Visual Studio • daglig drift och förvaltning av datalager • design och utveckling av datalager • integration av nya datakällor • hantering av komplexa datamängder • framtagning av kravunderlag i samarbete med verksamhet...
2021-05-26 2021-06-27
Västervik Miljö och Energi AB, Stadsnät Fiberprojektör/fibertekniker
För en fortsatt fiberutbyggnation, behöver vi förstärka vår projekterings- och teknikerresurs och söker dig som har en aktuell erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter med kvalifikationer. Projektering, projektsamordning och delprojektledning för utbyggnad och utveckling av optofibernät. Arbetsfördelning till tekniker samt beställning och uppföljning av entreprenader inklusive material. I uppdraget ingår bland annat följande arbeten; - Att utföra, följa upp och rapportera tid-/ekonomisk plan av tilldelade projekt - Att utföra fiberarbeten s...
2021-04-16 2021-08-31
Region Västerbotten, IT Infrastruktur och service Senior Systemtekniker till IT Västerbotten
Området som vi förstärker är våra teknikteam som arbetar med serverinfrastruktur och applikationsdrift för att stötta Region Västerbottens digitala transformation. Förutom arbete inom den gemensamma teknikplattformen, kommer du att verka inom applikationsdrift (drift, förvaltning och vidareutveckling av befintliga system) där teknikteamet tillsammans med förvaltningsorganisationen förnyar och anpassar äldre lösningar till nya moderna plattformar. Arbetet innebär att arbeta med bland annat följande tekniker och områden: - Hårdvara - Virt...
2021-03-31 2021-06-27